Instruktioner. Såmaskine RAPID. serie RDA S. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktioner. Såmaskine RAPID. serie RDA 500-800 S. Nr. 12 000-"

Transkript

1 Instruktioner Såmaskine RAPID serie RDA S Nr Ver /11/ da

2 2 Ver /11/01

3 Tag alltid ett utmatningsprov. Såtabellens innehåll skall endast ses som riktvärden. Vid små utmatningsmängder bör ett nytt utmatningsprov tas regelbundet. Kontrollera körd areal och utmatad mängd vid varje påfyllning. Always make a seed feed test. The contents of the sowing table should only be regarded as standard values. When operating with small seed quantities a new seed test should be made regulary. Check driven acreage and seed feeded quantity at every time you refill. Grundsätzlich sollte vor Beginn des Drillens eine Abdrehprobe durch- geführt werden. Wenn die Sorte oder die Fruchtart gewechselt wird, muss eine neue Abrehprobe gemacht werden. Die Sätabelle ist eine Anhalt und Hilft bei der Grundeinstellung. Beim Drillen von kleinen Aussaatmengen (z.b. Raps) sollte eine Abdrehprobe in regelmäßigen Abständen gemacht werden. Bitte, kontrollieren Sie die bestellte Fläche und die ausgebrachte Menge bei jedem Nachfüllen des Saatgutes. Faites toujours un test de dosage. Les données du tableau ne sont qu'à titre indicatif. Lors de petites quantités de dosage, un nouveau test de dosage doit être fait. Contrôlez la superficie travaillée et la quantité dosée à chaque remplissage. Table, Tabelle, Tableau RD F/RDA S No Vete Wheat Weizen Blé Råg Rye Roggen Seigle Korn Barley Gerste Orge Kg/l 0,77 0,72 0,67 Scale Kg/haH= High gear Havre Oats Hafer Avoine 0, Hög/High/Hoch/Haut Låg/Low/Niedrig/Bas Bönor Beans Bohnen Fèves 0, Ärtor Peas Erbsen Pois 0, Lupiner Lupins Lupinen Luping 0, Vicker Vetch Vicken Vesces 0, Majs Maize Mais Maïs 0, Gräs Grass Gras Ray-grass 0, Raps Rape Raps Colza Klöver Clover Klee Trèfle Gräs Grass Gras Ray-grass 0,65 0,77 0,39 Scale Kg/haL= Low gear , x100=kg/ha. Utsäde, Cereals, Getreide, Céréales. 26x10=kg/ha. Oljeväxter, Oil seed, Ölpflanze, Plante oléagineuse Se See Siehe Voir 3.15.

4 1 Sikkerhedsforskrifter 1.1 Inden såmaskinen tages i brug Advarselsskilte: Øvrige sikkerhedsforskrifter Placering af advarselsskilte på maskinen Maskinskilte Monteringsanvisning 2.1 Løft og aflæsning af såmaskinen Afmontering af transportsikringer Flytning af frontudstyrets tænder Montering af forredskaber Montering af træk Montering af drivhjulets løftecylinder Afmontering af transportpladerne på midtersektionen Montering af ventilatoren Montering af luftslange Montering af slangeholder Montering af Control Station på traktoren Montering af markør Montering af platform Montering af afskraber Montering af efterharven Montering af ridsemarkør Montering af lygter Instruktioner og indstillinger 3.1 Traktor Tilkobling af radsåmaskinen Justering af slangelængde og tilslutning af mellemkabel Omstilling mellem transport- og arbejdsposition Markparallelitet Indstilling af sådybde Indstilling af vægtoverføring Injustering av omkastarventil Indstilling af frontudstyr Indstilling af såmængde Drejeprøve Før fyldning af såkassen Køreprøve Tømning af såkasse Indstilling af luftmængde Control station Spormarkering Indstilling af efterharven Indstilling af lavløfthøjde Låsning af løftecylinder ved service Indstilling af såskær Afskrabere Ver /11/01

5 4 Råd til såningen 4.1 Sådybde Udsåningskontrol Såning af forager Isætning af såmaskinen Spormarkering Markører Forhindringer Vending med lavløft Vedligeholdelse og service 5.1 Generelt Såhus og rapsbørster Drivhjulets kædetransmission Låseanordning Trykstang/Trykstangscylinder Rengøring Opbevaring af såmaskine Smøresteder Udskiftning af tallerken Udskiftning af tallerkenleje Udskiftning af såskærets spændbolte Hjulskift Udskiftning af pakningssæt på hydraulikcylinder Udskiftning af ventilpakninger på mastercylinderen Tømning af hydraliksystemets akkumulator Reparation og udskiftning af såslange Montering af ventilatorføleren PTO dreven hydraulisk ventilator Fejlfinding 6.1 Generel information om fejlfinding Fejlfindingsskema Liste over alarmer Bilag 7.1 Såtabel Resultater af drejeprøver Hydraulikskema Elektriske system Tekniske data Ver /11/01 5

6 6 Ver /11/01

7 RDA S VIGTIGT! Denne instruktionsbog er udarbejdet ud fra iagttagelser og erfaringer, som er gjort under projekteringen af RAPID-maskinen. De givne råd og anvisninger skal ses som en vejledning, der stiller Väderstad-Verken og/eller deres repræsentanter helt uden ansvar. Det fulde ansvar for, hvordan maskinen bruges, transporteres på vej, vedligeholdes og repareres osv. påhviler ejeren/føreren. Der gives forhold vedrørende vækstrækkefølge, jordart, klima osv., som kræver andre metoder end dem, vi angiver her. Ejeren/føreren har det fulde ansvar for, at såmaskinen anvendes korrekt under alle forhold. Väderstads såmaskiner har gennemgået kvalitetsgennemsyn og funktionsprøver før leveringen. Funktionsansvaret under brug i marken ligger dog hos brugeren/køberen. Erstatningskrav for skader, der ikke er opstået på selve såmaskinen, afvises helt. Hertil kommer, at vi ikke overtager noget ansvar for skader som følge af så- eller doseringsfejl. Se i øvrigt 4.1 Sådybde på siden 61 og 4.2 Udsåningskontrol på siden 62 i vores instruktionsbog. KONFORMITETSERKLÆRING i henhold EU maskindirektiv 98/37/EEC, tillæg 2 A Väderstad-Verken AB, P. O. box 85, Väderstad, SWEDEN erklærer heved at radsåmaskinen, som nedenfor er fremstillet i overensstemmelse med direktiv 98/37/EC. RDA 500 S, RDA 600 S og RDA 800 S- produktionsnummer Lars-Erik Axelsson Ver /11/01 7

8 Sikkerhedsforskrifter 1 Sikkerhedsforskrifter 1.1 Inden såmaskinen tages i brug Figur 1.1! Vær altid ekstra opmærksom på teksten eller figuren ved dette symbol!! Lær at håndtere såmaskinen varsomt og korrekt. Såmaskinen kan være farlig i forkerte hænder og ved uforsigtig adfærd! 1.2 Advarselsskilte: A B C D E F G H I J K L Figur 1.2 A Læs instruktionerne nøje igennem og vær vis på, at du forstår indholdet. B Sørg altid for, at hele såmaskinens arbejds- og nedfældningsområde er frit. Gå aldrig under en hængende sektion. Kontrollér altid, at de automatiske spærrer er gået i lås ved transport og parkering. Låsestængerne bør jævnligt smøres ind i fedt for at sikre den automatiske låseanordnings funktionsdygtighed. C Advarselstape: Vær opmærksom på faren for at komme i klemme eller støde sig. Anvendes også på sikkerhedsdetaljer. D Arbejd aldrig under maskinen ved service- eller vedligeholdelsesarbejde, uden at den er ordentlig opklodset med støttebukke eller lignende på stabilt underlag. Lås løftecylindrene (3 stk.) og trykstangscylinderen (1 stk., tilbehør) med den til formålet indrettede gulfarvede låseanordning. Se også 3.20 Låsning af løftecylinder ved service på siden Ver /11/01

9 E F RDA S Såning med en PTO drevet hydraulisk pumpe: Vær opmærksom på den roterende overføring til transmissionspumpen. Træd ikke hen over eller stå i nærheden af roterende dele. Afbryd overføringen, sluk for tændingen til traktoren og tag nøglen ud, når der arbejdes i nærheden af hydraulikpumpen eller anden vedligeholdelsesarbejde er påkrævet. Anvend ikke den koniske afskærmning som trinbræt. Kontroller at afskærmningen er sikkert monteret til den hydrauliske pumpe. Hvis den koniske afskærmning er beskadiget, skal den omgående udskiftes. Fastgør altid den hydrauliske pumpe i den øverste overføring på traktoren. Pas på fødderne, at de ikke kommer i klemme. Ved omstilling mellem transport- og arbejdsfunktion kan maskinen synke, når ventilen skifter. Se 3.4 Omstilling mellem transport- og arbejdsposition på siden 26. G Kontrollér altid, at markørernes arbejdsområde er frit! Vær opmærksom på faren for at komme i klemme mellem såmaskinen og markørerne, når de fældes ind. OBS! Markørerne fældes altid ind, når maskinen løftes, uanset markering i kontrolboksen. Sluk for kontrolboksen, når såmaskinen ikke befinder sig ude i marken. Kontrolboksen lagrer alle værdier, når den slukkes. H Træd ikke op på hjulene, når såmaskinen er parkeret, da de kan dreje. I J Stå ikke på såmaskinen, mens den kører. Stå ikke uden tvingende grund på såkassens gitter, da der er fare for at falde ned. Advarsel! Når der anvendes talkum, f.eks. i forbindelse med såning af ærter, kan gitteret blive meget glat. Stå ikke på såmaskinen under forlastning af udsæd. K Advarsel om høj transporthøjde, gælder specielt RDA 800 S, se 7.5 Tekniske data på siden 103. Advarsel om luftledninger, viadukter, porte, træer mv. Kontrollér altid den maksimale tilladelige højde. L Pas på skærende oliestråle. Hydrauliksystemet indeholder akkumulatorer. Før service og reparation på hydrauliksystemet skal akkumulatorerne altid tømmes for olie. Se 5.15 Tømning af hydraliksystemets akkumulator på siden Øvrige sikkerhedsforskrifter! Når såmaskinen transporteres på vej, skal det foregå med omtanke og den største forsigtighed. Vær opmærksom på, når der køres med fyldt beholder, at skubbelasten er stor, og at udsynet bagud er meget begrænset. Kontrollér indstillingen af traktorens bakspejle. Ejeren/køberen er alene helt ansvarlig, hvis og når såmaskinen befinder sig på offentlig vej.! OBS! Denne maskine/redskab og dennes dækstørrelse er dimensioneret til max. hastighed på 30 km/t ved landevejskørsel.! Ved al service- og reparationsarbejde på hydrauliksystemet, skal sidesektionerne være nedfældede og såmaskinen være i sænket position, stående på et plant underlag!! Før service- eller reparationsarbejde på vægtoverføringens hydrauliksystem, skal akkumulatorerne tømmes for olie! Se 5.15 Tømning af hydraliksystemets akkumulator på siden 74.! Hvis såmaskinen er fældet sammen ved parkering, skal mastercylindernes stopanordning anbringes, så såmaskinen hviler på både hjul og tallerkner. Da vægten på støttebenet er så stor, kan maskinen ikke anbringes på en løs overflade!! Påse altid, at såmaskinens hankoblinger og traktorens hunkoblinger er rene og forureningsfri før tilkobling foretages.! Anvend altid originale Väderstad reservedele for at bibeholde såmaskinens kvalitet og funktionssikkerhed. Alle garanti- og reklamationsforpligtelser bortfalder, hvis andet end originale reservedele anvendes.! Alt svejsearbejde på maskinen/redskabet, skal overholde professionelle standarder. Ukorrekte svejsninger kan føre til alvorlige uheld eller mulige fatale skader. I tvivlstilfælde bør man kontakte en professionel svejsetekniker for korrekte instruktioner. Ver /11/01 9

10 Sikkerhedsforskrifter 1.4 Placering af advarselsskilte på maskinen B,D,F,I,J,K H, L E D D C C G Figur 1.3 D C 1.5 Maskinskilte Nummerskilt Figur 1.4 A B A Typenummer CE skilt B Serienummer. Opgiv altid serienummeret på Deres maskine, når der bestilles reservedele samt ved service eller i tilfælde af reklamation. C D E F G Figur 1.5 C Arbejdsbredde D Transportbredde E F Serienummer, CE Vægt, totalvægt inklusive efterharve og et enkelt Crossboard. For yderligere information, se 7.5 Tekniske data på siden 103. G Produktionsår 10 Ver /11/01

11 2 Monteringsanvisning RDA S Såmaskinen kan leveres mere eller mindre færdigmonteret, afhængig af transportmåde osv. Anvend følgende instruktioner, hvor det kan lade sig gøre. Såmaskinen kan også have ekstraudrustning, der ikke er omfattet af nedenstående instruktioner. Kontakt Väderstad-Verken AB eller forhandleren, hvis der er tvivlsspørgsmål. 2.1 Løft og aflæsning af såmaskinen Figur 2.1 Figur 2.2 Anvend enten en palleløfter, eller stropper (ikke kæder) ved løft af såmaskinen. Ved løft med en palleløfter, skal man løfte fra forsiden, som vist på mærkaterne. Ved løft med stropper, skal man montere stropperne til udfoldningsvingerne på stederne, som vist på mærkaterne. Anvend en strop, der er mindst 6 m lang. OBS! Løft aldrig maskinen på de viste steder, når vingerne er foldet ned. Det aflæsnings- og løftegrej, der anvendes til at løfte såmaskinen, bør vægtmæssigt have en tilstrækkelig margin til at løfte maskinen. For anvisninger om vægten, se 7.5 Tekniske data på siden 103. Løft såmaskinen ned og udfør aflæsningen af tilbehøret på en fast, jævn overflade. OBS! Gå aldrig ind under en ophængt maskine. Tag alle delene ud som er pakket ned bag magasinet. Udpak også de separate dele, der er anbragt i selve magasinet. Ver /11/01 11

12 Monteringsanvisning 2.2 Afmontering af transportsikringer A B Figur 2.3 Af transportårsager er de forreste drejestænger mellem frøboksene blevet fjernede og monterede på specialpladerne (A) eller fastgjort med plastikstropper. Inden brug er det nødvendigt at montere drejestængerne på armene til frøboksene (B). Så maskinen skal foldes ind til transportstilling. Kontroller at vingelåsene er monterede. Løsn forsigtigt akslerne til drejestængerne fra transportpladerne på vingesektionerne. Monter stængerne på frøboksenes arme som vist på figuren. Afmonter transportpladerne. Løsn plastikstropperne fra den anden drejestang både på vindesektionerne og midtersektionen. Monter stængerne korrekt til armene til frøboksene. Fjern plastikstroppene. Ved montering af drejestangen på midtersektionen skal man løfte det pågældende hjul på såmaskinen en smule, medens man monterer stangen til armen til frøboksen. Man bør være to personer til denne montering. Når trækstangen er monteret, skal man fjerne transportpladerne på midtersektionen. Se 2.7 Afmontering af transportpladerne på midtersektionen på siden Flytning af frontudstyrets tænder Figur 2.4 Før levering af såmaskinen er mindst to tænder i midtersektionens frontudstyr demonteret for at lette lastning og losning. Kontrollér omhyggeligt, at disse tænder er flyttet tilbage og monteret på det rigtige sted, før trækket monteres. Tandbeslaget skal være til højre for markeringen, set bagfra. OBS! Kontrollér altid tandinddelingen ved leveringen. 12 Ver /11/01

13 2.4 Montering af forredskaber RDA S Monter forredskaberne som anført i reservedelshåndbogen, eller i visse tilfælde, i henhold til medfølgende instruktioner. 2.5 Montering af træk Figur 2.5 Montér trækket til midtersektionen med trækboltene. Placér trækket på støttefoden med trækkrogen ca cm over jorden. Med vantskruen på midtersektionen kobles opstanderen på trækket til. Sørg for, at begge ender i vantskruen er skruet lige langt ud. Kontrollér, at alle skruer er ordentlig spændt til. Såmaskinens markparallelitet justeres senere. Se 3.5 Markparallelitet på siden Montering af drivhjulets løftecylinder Figur 2.6 Monter drivhjulets løftecylinder som vist på tegningen. Løft drivhjulet op, hvis stempelstangen er trukket ud i yderstilling. Spænd ikke boltene (A) mere, end at der er et par millimeters spillerum. Kontrollér, at drivhjulet kan løftes og sænkes ved håndkraft, uden at løftearmen kører hårdt på mellem beslagene. Montér drivakslen (B) med låsesplitterne (C). Kontrollér, at drivakslens korstappe er så lige som muligt under kørsel. Justér drivakslens længde efter behov. Ver /11/01 13

14 Monteringsanvisning 2.7 Afmontering af transportpladerne på midtersektionen A B Figur 2.7 Sænk såmaskinen ned på jorden, så den hviler på skiverne. Løsn drejestængerne fra transportpladerne (A). Ved monteringen af drejestangen på frøboksarmen (B) bør det pågældende hjul på såmaskinen løftes en smule. Man bør være to personer til denne montering. Fjern transportpladerne og plastikstropperne. 2.8 Montering af ventilatoren A Figur 2.8 Monter ventilatoren som vist. Den forreste del at befæstningen skal hvile af på den svejste kant (A). 14 Ver /11/01

15 RDA S 2.9 Montering af luftslange Figur 2.9 Figur 2.10 Montér ventilatorens luftslange på midtersektionens grenrør med slangeklemmen. Før slangen ca. 4 cm ind på grenrøret. For at lette monteringen kan slangen gøres lidt fladere og fugtes indvendigt med sæbevand. Montér ejektorrørene på såhusene. Drej dem ordentligt ind mod midten på maskinen, så der bliver god plads til drejeprøveposerne. Kontrollér også de øvrige slangetilslutninger Montering af slangeholder Figur 2.11 Montér slangeholderen på fæstet. Tilslut føleren til ventilatoren til ledningsnettet og områdeføleren til Work Station. Kablerne er nummererede og svarer til numrene på ledningsnettet og Work Station. Beskyttelsesslangen fastgøres til arealfølerkablet mod hydraulikslangerne, så gearhuset forhindres i at falde ned og beskadiges mod maskinens ramme. Ver /11/01 15

16 Monteringsanvisning 2.11 Montering af Control Station på traktoren Figur 2.12 Kontroller at control boksen er ordentlig fastgjort i førerkabinen. Anbring control boksen inden for synsfeltet i kørselsretningen. Monter bøjlen som vist på figuren. OBS! Kontrollér, hvor skjulte ledninger kan findes, inden der eventuelt bores huller i traktorkabinen. Tilslut kablerne: brun til plus (+) og blå til jord (-). OBS! Polerne må ikke ombyttes! Hvis der er strømudtag i traktorkabinen, skal det bruges. Er der ikke noget strømudtag, må tilslutningen etableres med et ekstra kabel. Brug helst et 6 mm 2 -kabel. Brug ikke udtaget for cigarettænder, da strømbehovet er helt op til 20 A. Det er vigtigt, at tilslutningen er korrekt, fordi et eventuelt spillerum giver usikker funktion. Påse, at forbindelseskablet til såmaskinen ikke bliver klemt under traktorens bagrude, da det let kan tage skade. Anvend eksisterende lem eller et gennemføringshul til formålet. Fastgør kablet på en solid måde i traktoren for at beskytte kontrolboksen, hvis man ved frakobling glemmer at skrue forbindelseskablet af såmaskinen. OBS! Hold Control Stationen slukket indtil spormarkøren er monteret. Nu er det tid til at udfolde såmaskinen. Kontroller at der er slukket for Control Station. OBS! Efterharven og markørerne m.m. kan være bundtet fast på hjulene eller i platformen og må løsgøres inden udfældningen! Før udfældning, se 3.4 Omstilling mellem transport- og arbejdsposition på siden 26. Udfældning sker altid med såmaskinen helt opfyldt. Udløs låseanordningerne før udfældningen. 16 Ver /11/01

17 RDA S 2.12 Montering af markør D E B C F A H I G Figur 2.13 Monter markørarmen (A) i vingebefæstningen (B). Fold markørarmen ind og kontroller at den har fat i armen (C) og passer mod rullen (D) på vingen. Om nødvendigt justeres markørarmens højde med stopskruen (E). Fold spormarkøren en smule ud. Tænd for Control station og tryk på en eller flere gange, indtil indikatoren for spormarkøren lyser. Sænk maskinen med hydraulikken for at forlænge bjælken en smule. Afprøv monteringen af cylinderstangen på markøren. Kontroller at markørarmen passer ind over rullen, men ikke er i spænd, når den er foldet ind. Kontroller også at markørarmen kan bevæge sig frit i efterharveforbindelsen, når den løftes og sænkes. Om nødvendigt indstilles længden på bjælken ved at skrue på cylinderstangen (F) med en fastnøgle/møtrikkerne Lås samlingshovedet med en låsemøtrik. Monter den anden markør på samme måde. Kontroller stillingen af markørpinden (G). Afstanden (H) fra maskinen midte til spidsen af markørpinden skal være 5,0 m på RDA 500 S, 6,0 m på RDA 600 S og 8,0 m på RDA 800 S. Om nødvendigt foretages indstilling ved at løsne spændet (I) og flytte på det ydre rør. Kontroller at spændet og markørpinden er sikkert fastspændt. OBS! Vær forsigtig med ikke at komme i klemme ved betjening af markøren! Kontroller altid at der ikke er nogen personer i markørens arbejdsområde! Ver /11/01 17

18 Monteringsanvisning 2.13 Montering af platform B A Figur 2.14 Monter gavlpladerne i de anførte befæstningspunkter på såkassen. Fastgør platformen til gavlpladerne. Bemærk at platformens vinklede venstre hjørne (A) skal monteres uden for gavlpladen (B). Monter rækværk og stige Montering af afskraber B Figur 2.15 Ved disse leveringer kan afskraberne være slået op af transporttekniske årsager. Da findes halvdelen af befæstelseskruerne for armen (B) nedpakket i såkassen. Afstanden mellem afskraberskæret og dækket skal være mindst 5 mm. For kontrol: Placér såmaskinen hvilende på tallerknerne, med hjulene et par centimeter over jorden for at kunne kontrollere, at afskraberskærene aldrig kommer nærmere end 5 mm fra hjulene, når disse snurrer rundt. OBS! Hvis afskraberne ikke får den rette placering efter monteringen, skal afskraberne rettes til med et passende værktøj efter monteringen. Efterspænd boltene til afskraberholderne! 18 Ver /11/01

19 RDA S 2.15 Montering af efterharven F A D C E Figur 2.16 B 1 Monter den doblbelte vognstang (A) og spænd samleboltene. 2 Monter bøsningerne (B) i hullerne på vognstængerne (C). Sæt dem over bøjlerne (D). Indsæt og spænd skruerne (E). Kontroller at hveranden tand kører i midten mellem hjulsporene, og de andre kører i de aktuelle hjulspor. Anvend justeringsskruerne (F) til at indstille arbejdstrykket på følgeharven. Følgeharven skal have næsten samme fjedertryk hele vejen indtil lavløft højden. Se også 3.18 Indstilling af efterharven på siden 57. OBS! Inden vending skal man huske at udløse lavløft højden og løfte såmaskinen helt op, medens man kontrollerer frigangshøjden af følgeharven. Ellers kan følgeharven blive beskadiget! Ver /11/01 19

20 Monteringsanvisning 2.16 Montering af ridsemarkør Sæt såmaskinen ned på et fast jordunderlag, medens den er monteret på traktoren. Løft eller sænk såmaskinen indtil såboksene kun er et par centimeter over jorden. Tilslut flydepositionen eller sluk for traktoren for at udløse det hydrauliske tryk, så såmaskinen synker ned på jorden. Sluk for traktoren og sluk for Control Station. Gå ikke på hjulene under monteringen, da de kan dreje rundt Ramme B C C K D Figur 2.17 Monter den forreste del af rammen (B) på midten af såmaskinens midter hjulbjælke. Befæstningsskruerne (C) og rammen skal monteres fra venstre side til to af hjulbjælkens fastgøringsringe. Skrues sammen med rammedelene (K). Indstil afstanden (D) til den rette sporvidde. Kontroller at denne sporbredde passer med spormarkeringens, se Indstilling af sporvidde på siden 56, samt at den passer sideværts. 20 Ver /11/01

21 RDA S Hydraulik Figur 2.18 Fjern de tre propper (E), en på ventilblokkens overside og to på bagsiden, udgangene mærket 8 og 9. Slæk propperne forsigtigt, da der stadig kan være et vist tryk i hydrauliksystemet. Montér elventilen (F), magnetventilen (G), slangerne (H), slangetilslutningerne og cylinderen (I). Se også reservedelslisten. Monter Hirschman kontakten (J) markeret med WS1-15 D til cylinderspolen (G). Afprøv nødfunktionen til spormarkøren. Når såmaskinen er løftet op, skal nødfunktionen til spormarkøren også være løftet op. Når såmaskinen er sænket ned, skal nødfunktionen til spormarkøren også være sænket for at sikre sporet (indikatorlampe 6 på Control Station). OBS! Hvis man manuelt drejer forbi spormarkeringen, kan ridsemarkøren synke uden at hydraulikhåndtaget påvirkes. Løft da atter maskinen op! 2.17 Montering af lygter Figur 2.19 Monter lygteholdere på rammen som vist på figuren. Ver /11/01 21

22 Instruktioner og indstillinger 3 Instruktioner og indstillinger OBS! Alle grundindstillinger skal altid foretages på plant underlag med såmaskinen koblet til traktoren og sidesektionerne nedfældede. 3.1 Traktor Figur 3.1 Figur 3.2 For at nedsætte den skadelige traktose, bør traktoren udrustes med ekstra brede dæk, f.eks. dobbeltmontage af tvillinghjul eller tilsvarende. Stræb efter at køre med så lavt lufttryk som muligt. Traktorens frontvægte bør tages af. Der kræves en hydraulisk tovejs kobling. Hvis radsåmaskinen er udstyret med en hydraulisk ventilator, kræves også en tredje kobling og en separat kontraventil. Returløbet skal monteres i henhold til traktorfabrikantens instruktioner. Der leveres hunstik med maskinen. Hvis maskinen er udstyret med en hydraulisk topstand, skal kræves yderligere en tovejs hydraulisk kobling. 22 Ver /11/01

23 RDA S 3.2 Tilkobling af radsåmaskinen Figur 3.3 Kobl radsåmaskinen til traktoren. Monter den hydrauliske pumpe til traktorens PTO udtag og monter tilspændingsstangen. (Gælder for såmaskiner med en PTO drevet hydraulisk ventilator. Se også 3.16 Control station på siden 44. Husk også at løfte støttebenene. Tilslut de hydrauliske slanger. De to store 3/8 slanger med plastikringene anvendes til at løfte og sænke radsåmaskinen og til betjening af markørerne. De to tynde 1/4 slanger med plastikringene anvendes til at folde sidevingerne ud og indstille frontredskaberne med. Vær meget opmærksom på at slangerne tilsluttes i par til de korrekte hydrauliske tilkoblinger på traktoren. De to slanger, der fører op til den hydrauliske topstang (ekstraudstyr), skal sluttes til en hydraulisk tovejs kobling Tilslutning af slanger til den hydrauliske ventilator 2 1 Figur 3.4 Figur 3.5 Tilslut de to tynde slanger til en hydraulisk tovejs kobling, der er beregnet til fortsat kørsel med en hydraulisk motor. Hvis en sådan er til rådighed, så anvend en prioriteret kobling. Den tykkeste af de to slanger er trykslangen til den hydrauliske motor, medens den tyndeste er en slange til oliespild. Den tykkeste af slangerne 3/4 skal sluttes til en separat kontraventil. Lås hun-hurtigkoblingen på returløbet. Se Figur 3.5. OBS! Anvend en klud til at tørre koblingerne af med! Det er en god ide at undgå. Dette er en god måde at undgå at ødelægge det hydrauliske system. Læs også afsnit 3.15 Indstilling af luftmængde på siden 39, inden start af ventilatoren. 2 Ver /11/01 23

24 Instruktioner og indstillinger 3.3 Justering af slangelængde og tilslutning af mellemkabel Figur 3.6 Maskinen er udstyret med en justérbar slangeholder. Montér hydraulikslangerne i de mindre huller i slangeholderen og indstil en passende slangelængde ved at justere bugtningens størrelse, inden fløjmøtrikkerne spændes fast. Efter afsluttet arbejde stikkes lynkoblingerne ind i de større huller i slangeholderen. Slangerne til hævning stikkes i hullerne med "pil-opad", og slangerne til sænkning stikkes i hullerne med "pilnedad" symbolet. A Figur 3.7 Tag beskyttelseshætten (A) af forbindelseskablet på såmaskinen og monter det til Control Station. Udvis forsigtighed ved monteringen. Kontroller at benene på begge stik passer sammen. Tryk så forsigtigt stikkene sammen og fastgør stikkene med møtrikken. Ved afkobling af redskabet, skal man sætte beskyttelseshætten på kablet igen. 24 Ver /11/01

25 RDA S Ver /11/01 25

26 Instruktioner og indstillinger 3.4 Omstilling mellem transport- og arbejdsposition Omstilling fra transport- til arbejdsposition. A Pres sidesektionernes hjul helt ud med løftesystemet. A B A B Figur 3.8 B Drej på begge ventiler fra stilling A til stilling B, med en hurtig bevægelse. Advarsel! Stå ikke med fødderne under frontudstyret, da maskinen kan synke noget. Figur 3.9 C Hæv såmaskinen til topstilling. OBS! Ind- og udfældning skal altid ske med midtersektionen løftet helt op. Figur 3.10 D Træk sidesektionerne sammen med hydraulikcylinderen. OBS! Manøvrer ikke nedfældningscylinderen i forkert retning på dette tidspunkt. Betragt den korte stempelstangende, der skal forblive i yderstilling. 26 Ver /11/01

27 RDA S Figur 3.11 Figur 3.12 E Udløs sidesektionerne med wiren fra traktorkabinen. Hold wiren stram, til den anden sektion begynder at folde sig ud. Figur 3.13 Figur 3.14 F Fæld såmaskinen ud, samtidigt med at maskinen køres langsomt fremad. Bliv ved med at holde på hydraulikhåndtaget, til cylinderen er helt ude og til vægtoverføringscylinderens stempelstang er ca. halvt inde. G Kør altid fremad, når såmaskinen ved såning sænkes til arbejdsstilling, for at forhindre, at såskærene bliver tilstoppede Omstilling fra arbejds- til transportposition A Slå lavløftet fra på kontrolboksen. Hæv maskinen til toppostitionen. OBS! Ind- og udfældning skal altid ske med midtersektionen i helt hævet position. B Fæld såmaskinen ind og kontrollér, at låsestængerne låser helt. C Drej på begge ventiler fra stilling B til stilling A, med en hurtig bevægelse. Advarsel! Stå ikke med fødderne under frontudstyret, da maskinen kan synke noget. D Træk sidesektionernes hjul ind med løftesystemet, dog ikke længere end at hjulene er lige inden for såskærenes transportbredde. Trækkes hjulene for langt ind, er der risiko for skader på såkassen. E Kontrollér, at redskaberne foran og bagved er inden for 3 m transportbredde. Ver /11/01 27

28 Instruktioner og indstillinger 3.5 Markparallelitet Figur 3.15 Såmaskinens hældning i længderetningen justeres med trykstangen (A) ude i marken. De yderste sidejern skal være helt parallelle med jordoverfladen, når såmaskinen sår til korrekt sådybde. Kontrollér paralleliteten ved at sørge for, at de forreste såskær sår i samme dybde som de bagerste. Väderstads egen sådybdemåler gør det lettere at bestemme sådybden. Pres først jorden let sammen og skrab det øverste tynde lag af, til kærnerne blottes. Kærnerne på alle rækker skal blotlægges samtidigt. Gør de ikke det, tyder det på, maskinen ikke er parallel. Figur 3.16 Ved en større ændring af sådybden kan det være nødvendigt at justere paralleliteten. For at aflaste trykstangen ved justeringen skal frontudstyret presses helt ned og eventuelt også træktøjet. OBS! Dette medfører risiko for blokering af såskærene! Efter justeringen låses trykstangen med låsebeslag (B). OBS! Trykstangens ender må ikke skrues mere end 120 mm ud. 28 Ver /11/01

29 RDA S 3.6 Indstilling af sådybde Justering af master- og slavesystemet Figur 3.17 Såmaskinens sådybde reguleres med tre serieforbundne hydraulikcylindre i et såkaldt master- og slavesystem. Inden såmaskinen tages i brug, skal cylindrene udluftes og nulstilles i forhold til hinanden efter følgende retningslinjer: Løft såmaskinen op i topstilling, så samtlige hydraulikcylindre går helt ud. Hold hydraulikhåndtaget i denne position med traktoren på halvt omdrejningstal i ca sekunder. Cylindrene har en overstrømningsanordning i topstilling, som gør, at olien kan strømme over gennem systemet og presse eventuel luft ud. Gør altid dette i nogle sekunder, når traktoren kobles til, før justering af såmaskinen, efter udfældning og nogle gange i løbet af arbejdsdagen. Efter udluftning og nulstilling af master- og slavesystemet kan sådybden for de tre sektioner justeres. Justeringen sker med såmaskinen i arbejdsposition ude i marken. Kontrollér, at udfældningscylinderen er helt ude, og at vægtoverføringens hydrauliktryk er normalt, dvs bar. Indstil en passende arbejdsdybde med aluminiumstoppet på mastercylinderens stempelstang, som findes på midtersektionen, se pos. A. Kør fremad og sænk såmaskinen. Hold på hydraulikhåndtaget i nogle sekunder, f.eks. i den tid, det tager for markørerne at folde sig ud. Kontrollér sådybden på midten af hver sektion, se 4.1 Sådybde på siden 61. Justér eventuelt stempelstangens længde på hver sektion. Normalt bibeholdes mastercylinderens stempelstang 10 mm udskruet og i stedet justeres slavecylindrenes stempelstænger, der findes på sidesektionerne, se pos. B og nedenstående. Justeringen skal ske uden at nogen af stempelstangenderne løsnes fra maskinen. A Slæk kontramøtrikken (C). B Drej stempelstangen (B) i dens nøglegreb, så stemplet drejes ind eller ud. En justering ud medfører lavere sådybde. OBS! Det kanvære vanskeligt at dreje stempelstangenihydraulikcylindrenes yderste positioner! Skru ikke stempelstangen ud over målet. C Spænd kontramøtrikken (C) på stempelstangen (B) Indstilling af sådybde Når justeringen af master- og slavesystemet er foretaget, ændres sådybden let ved bare at flytte anslaget (A) på mastercylinderen. Skalaens nummerering er ikke en absolut værdi for sådybden i centimeter, men kun en rettesnor. Ved større ændring af sådybden kan det være nødvendigt at justere markparalleliteten, se 3.5 Markparallelitet på siden 28. Nulstil og udluft systemet ca. 5 sekunder efter ovenstående retningslinjer et par gange i løbet af arbejdsdagen. Se også 4.1 Sådybde på siden 61. Ver /11/01 29

30 Instruktioner og indstillinger 3.7 Indstilling af vægtoverføring Figur 3.18 Figur 3.19 Vægtoverføringen er normalt forudindstillet på bar. Dette tryk fungerer godt under de fleste forhold og skal normalt ikke justeres. Trykket kontrolleres på manometeret på såmaskinens front når såmaskinen er fældet ud på plant underlag. Hvis sådybden er forskellig på midtersektionen og sidesektionerne, kontrolleres først indstillingen af de tre løftecylindre. Er der stadig forskel på sådybden på grund af forskellig belastning på de tre sektioner, bør trykket justeres. Ændring af vægtoverføringens hydrauliktryk foretages således: A Løft såmaskinen op i topposition. B Luk op for den bagerste kugleventil til vægtoverføringsakkumulatoren. C Pres med hydraulikken mod udfældning, til udfældningscylinderen er helt ude og vægtoverføringscylinderen dermed halvt inde (dvs. C=30 mm), så manometertrykket stiger til f.eks. 100 bar. D Stands traktoren. E F Stil i flydestilling, så manometertrykket falder. Når det ønskede tryk er nået, slås hurtigt over i neutral position. Luk den bagerste kugleventil. G Kontrollér, at vægtoverføringscylinderen stadig er halvt inde (dvs. C=30 mm). Kontrollér manometertrykket. Øget manometertryk medfører øget vægt på sidesektionerne. 30 Ver /11/01

31 RDA S 3.8 Injustering av omkastarventil Figur 3.20 Ventilen er normalt indstillet ved leveringen fra fabrikken. Ventilen (A) skifter mellem regulering af udfældningen af sidesektionerne og manøvrering af frontudstyr. Når såmaskinen er nedsænket i arbejdsposition, er et af traktorens dobbeltvirkende hydraulikudtag koblet til frontudstyret, og når såmaskinen hæves op på hjulene, er det samme hydraulikudtag i stedet koblet til udfældningen af sidesektionerne. Håndtaget (B) skal altid stå i endeposition, når såmaskinen er henholdsvis i transport- eller arbejdsposition. Justering sker ved at skubbe ventilen (A) frem eller tilbage i sit beslag (C). Spænd skruerne til efter justeringen, så ventilen ikke glider i sporene. Ver /11/01 31

32 Instruktioner og indstillinger 3.9 Indstilling af frontudstyr E Figur 3.21 Frontudstyret er normalt grundindstillet fra fabrikken. Frontudstyret er koblet til et Master- og Slavesystem ligesom løfteudstyret. Inden der indstilles på frontudstyret, skal hydrauliksystemet udluftes og nulstilles på samme måde som for løftesystemet, se 3.6 Indstilling af sådybde på siden 29. Udluftningen sker med såmaskinen i arbejdsposition med frontudstyret løftet helt op, så hydraulikcylindrene trækkes helt ud. Kontrollér derefter frontudstyrets grundindstilling med tilkoblet traktor og udfældet såmaskine, hvilende på såskærene og på plan grund. Justér eventuelt stempelstængerne (A) for at få samme arbejdsvinkel på samtlige frontudstyr. Slæk kontramøtrikken (B) og drej stempelstangen med hydraulikcylinderen på plads. Stempelstængerne må højst justeres ud til en fri gevindlængde (C) på 20 mm. En finjustering foretages senere i marken ved at justere stempelstængerne (A), så alle sektioner arbejder lige dybt. Justér det forreste frontudstyrs vinkel og dybde i forhold til den bagerste med hulrækken i paralleljernet (S). Slidpladen (F, se reservedelslisten) bør monteres, hvis Crossboard-tænderne er slidt ned til der er ca. 60 mm tilbage under nederste hul. 32 Ver /11/01

33 RDA S 3.10 Indstilling af såmængde Figur 3.22 Figur 3.23! Såboksene bør indstilles i henhold til såtabellen forud for monteringen af frøtragten. Anvend håndsvinget til at indstille den ønskede værdi på skalaen. Indstillingen kan formindskes med intervaller på 5-10 skalainddelinger selv efter tragten er monteret. Drej indføringsvalsen et par omgange og fortsæt med at formindske skalaindstillingen. Ved formindskelse af skalaindstillingen til værdier under 20, bør valsen drejes konstant. Indføringsvalsen kan indkobles lidt ad gangen uden risiko for, at frøene knuses. Ver /11/01 33

34 Instruktioner og indstillinger 3.11 Drejeprøve H= L= Figur 3.24 Figur 3.25! Afmonter beskyttelsesdækslet over drivhjulstransmissionen. Sæt gearet høj/lav i rette position.! Indstil frømængden. Se 3.10 Indstilling af såmængde på siden 33 og vælg skalaindstillingen ud fra såtabellen baseret på tidligere erfaringer. A Figur 3.26 Figur 3.27! Normalt foretages kalibreringen på den venstre frøboks med den højre udkoblet med trykknappen (A) på Control Station.! Ved kalibreringen skal man huske at anvende den medfølgende kalibreringspose. Inden kalibreringen skal man nulstille skalaen, medens kalibreringsposen er tom. Posen skal skubbes op under frøboksen med det fjederpåvirkede testdæksel. 34 Ver /11/01

35 RDA S H= 12 L= 26 Figur 3.28 Figur 3.29! Drivhjulet udløses ved at fjerne ringsplitten fra det øverste tandhjul (kraftudtaget). Sæt håndsvinget på akslen og lås det med R-splitten. OBS! Glem ikke at sætte ringsplitten tilbage igen efter udført prøve. Tag først en drejeprøve for at fylde såvalsen med udsæd. Tøm posen. Derefter tages den rigtige drejeprøve. Drej roligt og metodisk, omtrent en omdrejning pr. sekund. Højt gear. 12 drejeprøveomgange: Vejet mængde korn x 100 = kg/ha. Lavt gear. 26 drejeprøveomgange: Vejet mængde olieplanter x 10= kg/ha.! Vej den fyldte drejeprøvepose fra et såhus og foretag eventuelle justeringer. Skalaen er stort set lineær, hvorved en procentuel øgning/mindskning kan gøres. Eksempel. Vi skal så 220 kg/ha hvede og indstiller skalaværdien 50. Drejeprøven siger 200 kg/ha. Vi behøver at øge udsåningen + 10 %, hvilket giver skalaværdien 55.! Ved såning i lavt gear skal en prøve i fuld skala tages. Drej 130 omgange og vej den opsamlede mængde x 2. Den opsamlede mængde x 2 er, hvad maskinen sår ud. Hvis den opsamlede mængde vejer 3 kg, giver maskinen 6 kg/ha. Prøver i fuld skala skal tages, når små mængder skal sås, 8 kg eller lavere.! Ved olieplantesåning skal drejeprøve tages på venstre såhus og derefter på højre såhus. Kontrollér, at rapsbørsterne er rengjorte og justér børsterne mod cellehjulets klapper. Kontrollér regelmæssigt, at maskinen sår den indstillede mængde. B Figur 3.30! Kontroller at begge såbokse har samme indstilling. Hvis indstillingen er forskellig, så tryk den fjerderpåvirkede mellemaksel (B) sammen og frigør den fra maskinens venstre såboks. Drej på det sekskantede hoved til den ønskede indstilling på den udgående aksel på frøboksen. Sæt mellemakslen på igen. Ver /11/01 35

36 Instruktioner og indstillinger 3.12 Før fyldning af såkassen. Kontrollér:! at maskinen er tom, rengjort og tør.! at såhusene er indstillede ifølge såtabellen.! at tømmelemmene er lukkede Opfyldning fra storsæk Figur 3.31 OBS! Tænk på sikkerheden! Gå aldrig ind under hængende last! Stå ikke på såmaskinen, når udsæden køres frem. Anvend en forlænger til kniven. Stå ikke oven på såkassen. Figur 3.32 Påfyldningen sker sikrest bagfra eller fra siden med vingen slået op (RDA S). Hvis påfyldningen foretages forfra, skal den ske skråt fra højre, med traktoren kørt til siden, så man kan gå op på platformen, uden at passere ind under løftearmen. 36 Ver /11/01

37 RDA S Opfyldning fra lille sæk OBS! Tænk på sikkerheden! Gå aldrig ind under hængende last! Stå ikke på såmaskinen, når udsæden køres frem. Stå ikke oven på såkassen. Figur 3.33 Trinbræt og platforme på såmaskinen er ikke beregnet til manuel aflæsning fra små såsække. Påfyldningen sker lettest ved hjælp af en løfteanordning og med sækkene på en palle. Når traktoren er kørt ud til siden, løft så pallen op skråt forfra højre side i højde med overkanten, så man uden risiko kan gå op på platformen Før ny opfyldning? OK Figur 3.34 Før hver opfyldning bør udsædsniveauet synke under det halve skueglas for at føreren skal kunne være sikker på, at begge udsåningshuse sår samme mængde. En eventuel tilstopning viser sig ved at niveauerne bliver forskellige. Indstillingen af frøboksene kan indstilles separat som vist på Figur Ver /11/01 37

38 Instruktioner og indstillinger 3.13 Køreprøve Figur 3.35 For at kontrollere den faktiske udsåning, kan en såkaldt køreprøve foretages. Det anbefales især, når såmaskinen er ny eller når den skal køres på et andet underlag end tidligere. Ved såning på f.eks. grov efterårspløjning øger drivhjulenes udskridning. Til måling af et såhus køres en strækning (L) på 40 m med RDA 500 S (B=5 m) og en strækning på(l)på33,3mmedrda600s(b=6m)ogenstrækning(l)på25mmedrda800s(b=8m). OBS! Ventilatoren og det andet såhus skal være afbrudt. Ved opmåling af to såhuse køres den halve strækning. Den opmålte udsædsmængde x 100 giver udbyttet i kg/ha Tømning af såkasse Figur 3.36 Tømning af såkassen sker med et enkelt håndgreb. Træk skydelemmen helt ud. Hvis en mindre mængde skal tømmes ad gangen, trækkes lemmen kun et stykke ud. Glem ikke at sætte skydelemmen tilbage efter tømning. 38 Ver /11/01

39 RDA S 3.15 Indstilling af luftmængde Hydraulisk ventilator "Fenix" Luftmængden reguleres ved at bruge ventilationshastigheden. Ventilationshastigheden kan reguleres på forskellige måder afhængig af hvilken traktor den er monteret på: A Ventilatoren reguleres ved traktorens tilgangsventil. En tilgangsventil er tilgængelig på de fleste traktorer med et konstant trykhydraulisk system. Hvis traktoren har en prioriteret hydraulisk kobling, skal denne anvendes. Kontrollen af det hydrauliske tryk med traktorens hydrauliske system vil blive optimeret til den hydrauliske ventilator og traktoren selv. Inden montering af en ekstern ventil i henhold til alternativ (B) eller (C) skal man kontrollere om der er en flowventil til rådighed på traktorens hydrauliske system. + - Figur 3.37 B Hvis traktoren er udstyret med et konstant trykhydralisk system, men ingen tilgangsventil er ventilationshastigheden i stedet kontrolleret af en kontrolventil installeret på trykledningen mellem traktoren og såmaskinen. Kontrolventilen kan bestilles som allerede påmonteret, eller kan monteres på modeller uden denne ventil (reservedelsnr ). Figur 3.38 Figur 3.39 C Hvis traktoren har et konstant tryksystem, kan ventilatorens omdrejninger justeres med en ekstra rpm regulator, der skal sættes på slangerne mellem traktoren og radsåmaskinen eller på ventilatorholderen. Den fakultative hastighedsregulator kan bestilles monteret, eller kan påmonteres senere (reservedelsnr ). Anvend hastighederne på ventilatoren som vist på nedenstående skema. Kontroller ventilatorens omdrejninger på displayet på Control Station. Alarmen for lave omdrejninger bør programmeres til 300 rpm under den indstillede hastighed på Control Station, medens alarmen for høje omdrejninger bør indstilles til 300 rpm over den indstillede hastighed. Se Programmering på siden 50. Tabel 3.1 Anbefalet ventilatorhastighed RDA 500 S RDA 600 S RDA 800 S Mindre sæd 2200 rpm 2200 rpm 2200 rpm Korn 3100 rpm 3500 rpm 4100 rpm Ver /11/01 39

40 Instruktioner og indstillinger PTO dreven hydraulisk ventilator (valgfri) Monter hydraulikpumpen til PTO akslen: Tilslut hydraulikpumpen som forklaret nedenfor. Emne 3 og 4 bør kun foretages ved førstegangsinstallationen eller når pumpen flyttes fra en traktor til en anden. 1 Monter hydraulikpumpen til traktorens 1000 rpm PTO udtag. Kontroller at koblingen er ordentlig i forbindelse med akslen. 2 Monter den øverste stang til den øverste montering på traktoren. Bemærk anvendelsen af topunkts monteringen. Figur 3.40 Figur Monter hydraulikpumpen til den øverste stang. Vælg den bedst egnede position, A eller B. Spænd ikke skruerne endnu. Understøt pumpen, så den hælder en smule opad, ca. 5 fra vandret. Spænd gearkassen fast med boltene (C). 4 Slip hydraulikpumpen og spænd de fire bolte D. Kontroller at pumpen er understøttet i vandret stilling og ikke hælder opad. A B D C Figur 3.42 Figur Ver /11/01

41 RDA S 5 Fastgør den øverste stand for at udelukke sideværts frigang. Om nødvendig, anvendes et af de medfølgende mellemstykker mellem stangen og den øverste stangmontering. Lås bolten med låsemøtrikken på ydersiden. Figur 3.44 Betjening: Ventilatoren er beregnet til at køre med 1000 rpm via traktorens PTO udtag. Den maksimal tilladte ventilatorhastighed er 6000 rpm. Kontrol af ventilatorens hastighed på Control Station displayet. Alarmen for lave omdrejninger bør programmeret til 300 rpm under den indstillede hastighed på Control Station, medens alarmen for høje omdrejninger bør indstilles til 300 rpm over den indstillede hastighed. Se Programmering på siden 50. OBS! Under kørslen kan olietemperaturen blive meget høj (over 80 o C)! Inden start:! Kontroller at der ikke er nogen løse ledninger eller bolte.! Kontroller at olieniveauer står halvt oppe i skueglasset.! Kontroller at pumpen er sikkert monteret, og at pumpemonteringen er fastgjort.! Kontroller at alle slanger er uden skader og korrekt ophængt. Normal opstart: Start altid pumpen, medens traktoren kører i tomgang, og lad den køre sådan et stykke tid, for at alle slanger, pumpe og motoren kan varme op. Start ikke ventilatoren, medens traktoren kører med høje omdrejninger. I tilfælde af at den er kold, vil den tyktflydende olie og trykspændinger afkorte servicetiden på systemet. Ver /11/01 41

42 Instruktioner og indstillinger Betjening: Figur 3.45 Luftmængden indstilles med glidespjældet. Spjældet har fire indstillinger. Se nedenstående skema for anbefalede indstillinger. Tabel 3.2 Skema for glidespjældets indstillinger Omdrejningstal RDA 500 S RDA 600 S RDA 800 S 4300 rpm Spjældstilling 1=helt åben. Småfrøet udsæd: 3:e eller mellem 3:e og 4:e indstilling beroende på sort og mængde. 42 Ver /11/01

43 RDA S Ver /11/01 43

44 Instruktioner og indstillinger 3.16 Control station Figur Ver /11/01

45 RDA S Funktionsbeskrivelse 1 Hovedafbryder 2 Anvendes ikke 3 Anvendes ikke 4 Anvendes ikke 5 LCD display 6 Indikatorlamper for markør Slukket = Ingen markør Grønt lys = markør aktiv og virker korrekt Rødt lys = Forkert markør 7 - Auto fremføringsblok. Indikatorlampen ved siden af knappen lyser, når blokken er indkoblet. - Valg af markørprogram (Hold knappen inde i 5 sekunder) 8 Manuel fremføring af markør. 9 Indikator for aktiv spormarkører. 10 Manuel valg af spormarkører. Begge ind/venstre ud/højre ud/begge ud Automatisk skift af spormarkør venstre/højre. Indikatorlampen ved siden af knappen lyser, når den automatiske betjening aktiveres. - Manuel skift af spormarkør. 12 Information. Forklarer om alarmtilstande, kontrollerer trip meter, kørehastighed etc. 13 Enter 14 Escape 15 Valg mellem lavløft og fuldløft. Indikatorerne ved siden af knappen viser, hvilken funktion der er aktiveret. Venstre indikatorlampe blinker, når lavløftomskifteren er indkoblet. 16 Løftestoppet anvendes til at betjene spormarkørerne med uden at løfte maskinen fra furen. 17 Funktionshjul. Anvendes til at bladre igennem menuerne. Funktionerne vises mod en mørk baggrund. Anvend til at godkende et valg og anvend derefter hjulet til at vælge eller ændre værdien på det valgte emne. Godkend værdien/valget med. Ved indtastning af værdier kan hastigheden op/ned øges ved, at holde trykket ind, medens der drejes på hjulet. 18 Begrænset betjening, venstre side 19 Begrænset betjening, højre side 20 Anvendes ikke 21 Alarmindikator 22 Sikring. Nulstil sikringen ved at trykke den ned med et tynd genstand, fx en pen. 23 Reservedels nr. for control station Ver /11/01 45

46 Instruktioner og indstillinger Display Den første linie viser speedometret,, den anden viser område meter,, medens den tredje række viser ventilatorens hastighed i omdrejninger. Den fjerde række viser det valgte spormarkørprogram og den aktuelle rækkefølge. Alarmerne vises også med symbolet (!). Antal (!) viser antallet af alarmer. Tryk på for information herom. Tryk på for at godkende alarmen Funktioner Auto fremføring Control stationen betjenes med den såkaldte auto fremføring. Dette betyder furerne i sporene fremføres og at spormarkørerne skiftes ved afslutningen af hver fuge. Auto fremføringsfunktionen. Når auto fremføringen er blokeret, lyser indika- kan blokeres ved at trykke på trykknappen toren i trykknappen. Spormarkører Under normal kørsel anvendes automatisk skift af spormarkører. Tryk på indikator lyser. For at fremføre spormarkøren trykkes på trykknappen igen. indtil den grønne Anvend trykknappen til manuel valg af spormarkør. Der kan vælges mellem begge ude, spormarkører foldet ind, venstre ude, højre spormarkør ind og begge spormarkører foldet ud. Lavløft/fuldløft Anvend trykknappen til at skifte mellem lavløft og fuldløft. Indikatorerne ved siden af knappen viser, hvilken funktion der er aktiveret. Anvend lavløft ved såningen. Dette forhindrer maskinen i at blive løftet for meget, hvilket giver en korrekt betjening af følgeharven ved vendingen. Bak aldrig med maskinen i lavløft stillingen. Hvis det er nødvendigt at løfte maskinen fx mår man møder en forhindring i furen eller for at vende tilbage og fylde frømagasinet, så husk først at trykke på for at udkoble auto fremføringsfunktionen. Tryk derefter på for at skifte til fuldløft. Maskinen kan nu hæves til fuld højde. Når såmaskinen senere returneres til samme stillingen som inden afbrydelse trykkes på for at gen-indkoble fremføringen af markøren og skift af spormarkør og tryk på for at returnere til lavløft betjeningen. Indikatorlampen til venstre for knappen blinker, når lavløftomskifteren er indkoblet. 46 Ver /11/01

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5H[LXV VHULH 56

,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5H[LXV VHULH 56 ,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5H[LXV VHULH 56 GD 6LNNHUKHGVIRUVNULIWHU,QGHQ UHGVNDEHW WDJHV L EUXJ $GYDUVHOVP UNDWHU YULJH VLNNHUKHGVIRUVNULIWHU 3ODFHULQJ DI DGYDUVHOVVNLOWH Sn PDVNLQHQ 0DVNLQVNLOWH

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Instruktioner og reservedelsfortegnelse. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 100-2211

Instruktioner og reservedelsfortegnelse. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 100-2211 Instruktioner og reservedelsfortegnelse Såmaskine RAPID serie RD 300-400 C/S Serienr. 100-2211 Ver.1.1 26/01/01 900100-da 2 Ver.1.1 26/01/01 * Insert de réduction requis généralement seulement pour des

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 KZ Ventilrobot Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 Version 11.10 Dansk. Presentation KZ Handels AB har sammen med Goteborgs vandværk, udviklet dette hjælpemiddel som anvendes

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

UT ET BRUGERVEJLEDNING

UT ET BRUGERVEJLEDNING SLAGLEKLIPPERE AT UT ET PT TT MT-MX KT XT YT HT MP ST BRUGERVEJLEDNING Manufacturer: CONCEPT PERUGINI S.R.L. Via Dell Artigianato, 11-13-15 47014 Meldola Italia +39.0543.494602 +39.0543.494727 www.conceptagri.com

Læs mere

,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5ROOH[ VHULH 5; )UDRJPHGVHULHQU

,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5ROOH[ VHULH 5; )UDRJPHGVHULHQU ,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5ROOH[ VHULH 5; )UDRJPHGVHULHQU GD 6LNNHUKHGVIRUVNULIWHU,QGHQ UHGVNDEHW WDJHV L EUXJ $GYDUVHOVP UNDWHU YULJH VLNNHUKHGVIRUVNULIWHU 3ODFHULQJ DI DGYDUVHOVVNLOWH

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg

Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg Nimalift 2014 4 Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE))

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning Introduktion Formålet med denne vejledning er trin for trin at gøre Dem fortrolig med brugen af TURNY. TURNY apparatet er konstrueret til fortløbende at vende

Læs mere

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600-

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600- Instruktionsbog Såmaskine RAPID serie RD 300-400 C/S Serienr. 3600- Ver.1.4 5/04/01 900196-da Table, Tabelle, Tableau 99- RD 300-400 C/S No. 3 600- Lin Flax Flachs Lina 0,7 1 N 50 65 75 100 10 150 175

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Instruktionsbog og reservedelsliste. Tromlelejer Carrier. series CR 500-820 Disc Ripper

Instruktionsbog og reservedelsliste. Tromlelejer Carrier. series CR 500-820 Disc Ripper Instruktionsbog og reservedelsliste Tromlelejer Carrier series CR 500-820 Disc Ripper Ver.2.2 30/01/02 900212-da 2 Ver.2.2 30/01/02 1 Sikkerhedsforskrifter 1.1 Inden redskabet tages i brug... 4 1.2 dvarselsmærkater:...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Väderstad Rapid Super XL

Väderstad Rapid Super XL Väderstad Rapid Super XL Universalsåmaskine Fleksibel og præcis - Markedets mest alsidige såsystem, med et ens fordelt skærtryk på over 100kg og en meget præcis dybdestyring af enkelte såskær, hvilket

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder Fransgård Håndbog DK Kæderydder FKR-150 BF Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NS

NS NS1100-2100-3100-4100-5100 NS 1100 / NS 2100 Nordstens mekaniske hjulsåmaskiner findes i to serier, NS 1100 med 2,5 og 3,0 m arbejdsbredde samt NS 2100 serien i arbejdsbredderne 3,0 4,0 og 4,5 meter. NS

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien FORM NO. 3318-395 DK Rev A MODEL NR. 07301 60001 & OPEFTER MODEL NR. 07321 60001 & OPEFTER Betjenings- vejledning Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien MONTERING AF KØLERDÆKSEL (bruges

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere