Instruktioner. Såmaskine RAPID. serie RDA S. Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktioner. Såmaskine RAPID. serie RDA 500-800 S. Nr. 12 000-"

Transkript

1 Instruktioner Såmaskine RAPID serie RDA S Nr Ver /11/ da

2 2 Ver /11/01

3 Tag alltid ett utmatningsprov. Såtabellens innehåll skall endast ses som riktvärden. Vid små utmatningsmängder bör ett nytt utmatningsprov tas regelbundet. Kontrollera körd areal och utmatad mängd vid varje påfyllning. Always make a seed feed test. The contents of the sowing table should only be regarded as standard values. When operating with small seed quantities a new seed test should be made regulary. Check driven acreage and seed feeded quantity at every time you refill. Grundsätzlich sollte vor Beginn des Drillens eine Abdrehprobe durch- geführt werden. Wenn die Sorte oder die Fruchtart gewechselt wird, muss eine neue Abrehprobe gemacht werden. Die Sätabelle ist eine Anhalt und Hilft bei der Grundeinstellung. Beim Drillen von kleinen Aussaatmengen (z.b. Raps) sollte eine Abdrehprobe in regelmäßigen Abständen gemacht werden. Bitte, kontrollieren Sie die bestellte Fläche und die ausgebrachte Menge bei jedem Nachfüllen des Saatgutes. Faites toujours un test de dosage. Les données du tableau ne sont qu'à titre indicatif. Lors de petites quantités de dosage, un nouveau test de dosage doit être fait. Contrôlez la superficie travaillée et la quantité dosée à chaque remplissage. Table, Tabelle, Tableau RD F/RDA S No Vete Wheat Weizen Blé Råg Rye Roggen Seigle Korn Barley Gerste Orge Kg/l 0,77 0,72 0,67 Scale Kg/haH= High gear Havre Oats Hafer Avoine 0, Hög/High/Hoch/Haut Låg/Low/Niedrig/Bas Bönor Beans Bohnen Fèves 0, Ärtor Peas Erbsen Pois 0, Lupiner Lupins Lupinen Luping 0, Vicker Vetch Vicken Vesces 0, Majs Maize Mais Maïs 0, Gräs Grass Gras Ray-grass 0, Raps Rape Raps Colza Klöver Clover Klee Trèfle Gräs Grass Gras Ray-grass 0,65 0,77 0,39 Scale Kg/haL= Low gear , x100=kg/ha. Utsäde, Cereals, Getreide, Céréales. 26x10=kg/ha. Oljeväxter, Oil seed, Ölpflanze, Plante oléagineuse Se See Siehe Voir 3.15.

4 1 Sikkerhedsforskrifter 1.1 Inden såmaskinen tages i brug Advarselsskilte: Øvrige sikkerhedsforskrifter Placering af advarselsskilte på maskinen Maskinskilte Monteringsanvisning 2.1 Løft og aflæsning af såmaskinen Afmontering af transportsikringer Flytning af frontudstyrets tænder Montering af forredskaber Montering af træk Montering af drivhjulets løftecylinder Afmontering af transportpladerne på midtersektionen Montering af ventilatoren Montering af luftslange Montering af slangeholder Montering af Control Station på traktoren Montering af markør Montering af platform Montering af afskraber Montering af efterharven Montering af ridsemarkør Montering af lygter Instruktioner og indstillinger 3.1 Traktor Tilkobling af radsåmaskinen Justering af slangelængde og tilslutning af mellemkabel Omstilling mellem transport- og arbejdsposition Markparallelitet Indstilling af sådybde Indstilling af vægtoverføring Injustering av omkastarventil Indstilling af frontudstyr Indstilling af såmængde Drejeprøve Før fyldning af såkassen Køreprøve Tømning af såkasse Indstilling af luftmængde Control station Spormarkering Indstilling af efterharven Indstilling af lavløfthøjde Låsning af løftecylinder ved service Indstilling af såskær Afskrabere Ver /11/01

5 4 Råd til såningen 4.1 Sådybde Udsåningskontrol Såning af forager Isætning af såmaskinen Spormarkering Markører Forhindringer Vending med lavløft Vedligeholdelse og service 5.1 Generelt Såhus og rapsbørster Drivhjulets kædetransmission Låseanordning Trykstang/Trykstangscylinder Rengøring Opbevaring af såmaskine Smøresteder Udskiftning af tallerken Udskiftning af tallerkenleje Udskiftning af såskærets spændbolte Hjulskift Udskiftning af pakningssæt på hydraulikcylinder Udskiftning af ventilpakninger på mastercylinderen Tømning af hydraliksystemets akkumulator Reparation og udskiftning af såslange Montering af ventilatorføleren PTO dreven hydraulisk ventilator Fejlfinding 6.1 Generel information om fejlfinding Fejlfindingsskema Liste over alarmer Bilag 7.1 Såtabel Resultater af drejeprøver Hydraulikskema Elektriske system Tekniske data Ver /11/01 5

6 6 Ver /11/01

7 RDA S VIGTIGT! Denne instruktionsbog er udarbejdet ud fra iagttagelser og erfaringer, som er gjort under projekteringen af RAPID-maskinen. De givne råd og anvisninger skal ses som en vejledning, der stiller Väderstad-Verken og/eller deres repræsentanter helt uden ansvar. Det fulde ansvar for, hvordan maskinen bruges, transporteres på vej, vedligeholdes og repareres osv. påhviler ejeren/føreren. Der gives forhold vedrørende vækstrækkefølge, jordart, klima osv., som kræver andre metoder end dem, vi angiver her. Ejeren/føreren har det fulde ansvar for, at såmaskinen anvendes korrekt under alle forhold. Väderstads såmaskiner har gennemgået kvalitetsgennemsyn og funktionsprøver før leveringen. Funktionsansvaret under brug i marken ligger dog hos brugeren/køberen. Erstatningskrav for skader, der ikke er opstået på selve såmaskinen, afvises helt. Hertil kommer, at vi ikke overtager noget ansvar for skader som følge af så- eller doseringsfejl. Se i øvrigt 4.1 Sådybde på siden 61 og 4.2 Udsåningskontrol på siden 62 i vores instruktionsbog. KONFORMITETSERKLÆRING i henhold EU maskindirektiv 98/37/EEC, tillæg 2 A Väderstad-Verken AB, P. O. box 85, Väderstad, SWEDEN erklærer heved at radsåmaskinen, som nedenfor er fremstillet i overensstemmelse med direktiv 98/37/EC. RDA 500 S, RDA 600 S og RDA 800 S- produktionsnummer Lars-Erik Axelsson Ver /11/01 7

8 Sikkerhedsforskrifter 1 Sikkerhedsforskrifter 1.1 Inden såmaskinen tages i brug Figur 1.1! Vær altid ekstra opmærksom på teksten eller figuren ved dette symbol!! Lær at håndtere såmaskinen varsomt og korrekt. Såmaskinen kan være farlig i forkerte hænder og ved uforsigtig adfærd! 1.2 Advarselsskilte: A B C D E F G H I J K L Figur 1.2 A Læs instruktionerne nøje igennem og vær vis på, at du forstår indholdet. B Sørg altid for, at hele såmaskinens arbejds- og nedfældningsområde er frit. Gå aldrig under en hængende sektion. Kontrollér altid, at de automatiske spærrer er gået i lås ved transport og parkering. Låsestængerne bør jævnligt smøres ind i fedt for at sikre den automatiske låseanordnings funktionsdygtighed. C Advarselstape: Vær opmærksom på faren for at komme i klemme eller støde sig. Anvendes også på sikkerhedsdetaljer. D Arbejd aldrig under maskinen ved service- eller vedligeholdelsesarbejde, uden at den er ordentlig opklodset med støttebukke eller lignende på stabilt underlag. Lås løftecylindrene (3 stk.) og trykstangscylinderen (1 stk., tilbehør) med den til formålet indrettede gulfarvede låseanordning. Se også 3.20 Låsning af løftecylinder ved service på siden Ver /11/01

9 E F RDA S Såning med en PTO drevet hydraulisk pumpe: Vær opmærksom på den roterende overføring til transmissionspumpen. Træd ikke hen over eller stå i nærheden af roterende dele. Afbryd overføringen, sluk for tændingen til traktoren og tag nøglen ud, når der arbejdes i nærheden af hydraulikpumpen eller anden vedligeholdelsesarbejde er påkrævet. Anvend ikke den koniske afskærmning som trinbræt. Kontroller at afskærmningen er sikkert monteret til den hydrauliske pumpe. Hvis den koniske afskærmning er beskadiget, skal den omgående udskiftes. Fastgør altid den hydrauliske pumpe i den øverste overføring på traktoren. Pas på fødderne, at de ikke kommer i klemme. Ved omstilling mellem transport- og arbejdsfunktion kan maskinen synke, når ventilen skifter. Se 3.4 Omstilling mellem transport- og arbejdsposition på siden 26. G Kontrollér altid, at markørernes arbejdsområde er frit! Vær opmærksom på faren for at komme i klemme mellem såmaskinen og markørerne, når de fældes ind. OBS! Markørerne fældes altid ind, når maskinen løftes, uanset markering i kontrolboksen. Sluk for kontrolboksen, når såmaskinen ikke befinder sig ude i marken. Kontrolboksen lagrer alle værdier, når den slukkes. H Træd ikke op på hjulene, når såmaskinen er parkeret, da de kan dreje. I J Stå ikke på såmaskinen, mens den kører. Stå ikke uden tvingende grund på såkassens gitter, da der er fare for at falde ned. Advarsel! Når der anvendes talkum, f.eks. i forbindelse med såning af ærter, kan gitteret blive meget glat. Stå ikke på såmaskinen under forlastning af udsæd. K Advarsel om høj transporthøjde, gælder specielt RDA 800 S, se 7.5 Tekniske data på siden 103. Advarsel om luftledninger, viadukter, porte, træer mv. Kontrollér altid den maksimale tilladelige højde. L Pas på skærende oliestråle. Hydrauliksystemet indeholder akkumulatorer. Før service og reparation på hydrauliksystemet skal akkumulatorerne altid tømmes for olie. Se 5.15 Tømning af hydraliksystemets akkumulator på siden Øvrige sikkerhedsforskrifter! Når såmaskinen transporteres på vej, skal det foregå med omtanke og den største forsigtighed. Vær opmærksom på, når der køres med fyldt beholder, at skubbelasten er stor, og at udsynet bagud er meget begrænset. Kontrollér indstillingen af traktorens bakspejle. Ejeren/køberen er alene helt ansvarlig, hvis og når såmaskinen befinder sig på offentlig vej.! OBS! Denne maskine/redskab og dennes dækstørrelse er dimensioneret til max. hastighed på 30 km/t ved landevejskørsel.! Ved al service- og reparationsarbejde på hydrauliksystemet, skal sidesektionerne være nedfældede og såmaskinen være i sænket position, stående på et plant underlag!! Før service- eller reparationsarbejde på vægtoverføringens hydrauliksystem, skal akkumulatorerne tømmes for olie! Se 5.15 Tømning af hydraliksystemets akkumulator på siden 74.! Hvis såmaskinen er fældet sammen ved parkering, skal mastercylindernes stopanordning anbringes, så såmaskinen hviler på både hjul og tallerkner. Da vægten på støttebenet er så stor, kan maskinen ikke anbringes på en løs overflade!! Påse altid, at såmaskinens hankoblinger og traktorens hunkoblinger er rene og forureningsfri før tilkobling foretages.! Anvend altid originale Väderstad reservedele for at bibeholde såmaskinens kvalitet og funktionssikkerhed. Alle garanti- og reklamationsforpligtelser bortfalder, hvis andet end originale reservedele anvendes.! Alt svejsearbejde på maskinen/redskabet, skal overholde professionelle standarder. Ukorrekte svejsninger kan føre til alvorlige uheld eller mulige fatale skader. I tvivlstilfælde bør man kontakte en professionel svejsetekniker for korrekte instruktioner. Ver /11/01 9

10 Sikkerhedsforskrifter 1.4 Placering af advarselsskilte på maskinen B,D,F,I,J,K H, L E D D C C G Figur 1.3 D C 1.5 Maskinskilte Nummerskilt Figur 1.4 A B A Typenummer CE skilt B Serienummer. Opgiv altid serienummeret på Deres maskine, når der bestilles reservedele samt ved service eller i tilfælde af reklamation. C D E F G Figur 1.5 C Arbejdsbredde D Transportbredde E F Serienummer, CE Vægt, totalvægt inklusive efterharve og et enkelt Crossboard. For yderligere information, se 7.5 Tekniske data på siden 103. G Produktionsår 10 Ver /11/01

11 2 Monteringsanvisning RDA S Såmaskinen kan leveres mere eller mindre færdigmonteret, afhængig af transportmåde osv. Anvend følgende instruktioner, hvor det kan lade sig gøre. Såmaskinen kan også have ekstraudrustning, der ikke er omfattet af nedenstående instruktioner. Kontakt Väderstad-Verken AB eller forhandleren, hvis der er tvivlsspørgsmål. 2.1 Løft og aflæsning af såmaskinen Figur 2.1 Figur 2.2 Anvend enten en palleløfter, eller stropper (ikke kæder) ved løft af såmaskinen. Ved løft med en palleløfter, skal man løfte fra forsiden, som vist på mærkaterne. Ved løft med stropper, skal man montere stropperne til udfoldningsvingerne på stederne, som vist på mærkaterne. Anvend en strop, der er mindst 6 m lang. OBS! Løft aldrig maskinen på de viste steder, når vingerne er foldet ned. Det aflæsnings- og løftegrej, der anvendes til at løfte såmaskinen, bør vægtmæssigt have en tilstrækkelig margin til at løfte maskinen. For anvisninger om vægten, se 7.5 Tekniske data på siden 103. Løft såmaskinen ned og udfør aflæsningen af tilbehøret på en fast, jævn overflade. OBS! Gå aldrig ind under en ophængt maskine. Tag alle delene ud som er pakket ned bag magasinet. Udpak også de separate dele, der er anbragt i selve magasinet. Ver /11/01 11

12 Monteringsanvisning 2.2 Afmontering af transportsikringer A B Figur 2.3 Af transportårsager er de forreste drejestænger mellem frøboksene blevet fjernede og monterede på specialpladerne (A) eller fastgjort med plastikstropper. Inden brug er det nødvendigt at montere drejestængerne på armene til frøboksene (B). Så maskinen skal foldes ind til transportstilling. Kontroller at vingelåsene er monterede. Løsn forsigtigt akslerne til drejestængerne fra transportpladerne på vingesektionerne. Monter stængerne på frøboksenes arme som vist på figuren. Afmonter transportpladerne. Løsn plastikstropperne fra den anden drejestang både på vindesektionerne og midtersektionen. Monter stængerne korrekt til armene til frøboksene. Fjern plastikstroppene. Ved montering af drejestangen på midtersektionen skal man løfte det pågældende hjul på såmaskinen en smule, medens man monterer stangen til armen til frøboksen. Man bør være to personer til denne montering. Når trækstangen er monteret, skal man fjerne transportpladerne på midtersektionen. Se 2.7 Afmontering af transportpladerne på midtersektionen på siden Flytning af frontudstyrets tænder Figur 2.4 Før levering af såmaskinen er mindst to tænder i midtersektionens frontudstyr demonteret for at lette lastning og losning. Kontrollér omhyggeligt, at disse tænder er flyttet tilbage og monteret på det rigtige sted, før trækket monteres. Tandbeslaget skal være til højre for markeringen, set bagfra. OBS! Kontrollér altid tandinddelingen ved leveringen. 12 Ver /11/01

13 2.4 Montering af forredskaber RDA S Monter forredskaberne som anført i reservedelshåndbogen, eller i visse tilfælde, i henhold til medfølgende instruktioner. 2.5 Montering af træk Figur 2.5 Montér trækket til midtersektionen med trækboltene. Placér trækket på støttefoden med trækkrogen ca cm over jorden. Med vantskruen på midtersektionen kobles opstanderen på trækket til. Sørg for, at begge ender i vantskruen er skruet lige langt ud. Kontrollér, at alle skruer er ordentlig spændt til. Såmaskinens markparallelitet justeres senere. Se 3.5 Markparallelitet på siden Montering af drivhjulets løftecylinder Figur 2.6 Monter drivhjulets løftecylinder som vist på tegningen. Løft drivhjulet op, hvis stempelstangen er trukket ud i yderstilling. Spænd ikke boltene (A) mere, end at der er et par millimeters spillerum. Kontrollér, at drivhjulet kan løftes og sænkes ved håndkraft, uden at løftearmen kører hårdt på mellem beslagene. Montér drivakslen (B) med låsesplitterne (C). Kontrollér, at drivakslens korstappe er så lige som muligt under kørsel. Justér drivakslens længde efter behov. Ver /11/01 13

14 Monteringsanvisning 2.7 Afmontering af transportpladerne på midtersektionen A B Figur 2.7 Sænk såmaskinen ned på jorden, så den hviler på skiverne. Løsn drejestængerne fra transportpladerne (A). Ved monteringen af drejestangen på frøboksarmen (B) bør det pågældende hjul på såmaskinen løftes en smule. Man bør være to personer til denne montering. Fjern transportpladerne og plastikstropperne. 2.8 Montering af ventilatoren A Figur 2.8 Monter ventilatoren som vist. Den forreste del at befæstningen skal hvile af på den svejste kant (A). 14 Ver /11/01

15 RDA S 2.9 Montering af luftslange Figur 2.9 Figur 2.10 Montér ventilatorens luftslange på midtersektionens grenrør med slangeklemmen. Før slangen ca. 4 cm ind på grenrøret. For at lette monteringen kan slangen gøres lidt fladere og fugtes indvendigt med sæbevand. Montér ejektorrørene på såhusene. Drej dem ordentligt ind mod midten på maskinen, så der bliver god plads til drejeprøveposerne. Kontrollér også de øvrige slangetilslutninger Montering af slangeholder Figur 2.11 Montér slangeholderen på fæstet. Tilslut føleren til ventilatoren til ledningsnettet og områdeføleren til Work Station. Kablerne er nummererede og svarer til numrene på ledningsnettet og Work Station. Beskyttelsesslangen fastgøres til arealfølerkablet mod hydraulikslangerne, så gearhuset forhindres i at falde ned og beskadiges mod maskinens ramme. Ver /11/01 15

16 Monteringsanvisning 2.11 Montering af Control Station på traktoren Figur 2.12 Kontroller at control boksen er ordentlig fastgjort i førerkabinen. Anbring control boksen inden for synsfeltet i kørselsretningen. Monter bøjlen som vist på figuren. OBS! Kontrollér, hvor skjulte ledninger kan findes, inden der eventuelt bores huller i traktorkabinen. Tilslut kablerne: brun til plus (+) og blå til jord (-). OBS! Polerne må ikke ombyttes! Hvis der er strømudtag i traktorkabinen, skal det bruges. Er der ikke noget strømudtag, må tilslutningen etableres med et ekstra kabel. Brug helst et 6 mm 2 -kabel. Brug ikke udtaget for cigarettænder, da strømbehovet er helt op til 20 A. Det er vigtigt, at tilslutningen er korrekt, fordi et eventuelt spillerum giver usikker funktion. Påse, at forbindelseskablet til såmaskinen ikke bliver klemt under traktorens bagrude, da det let kan tage skade. Anvend eksisterende lem eller et gennemføringshul til formålet. Fastgør kablet på en solid måde i traktoren for at beskytte kontrolboksen, hvis man ved frakobling glemmer at skrue forbindelseskablet af såmaskinen. OBS! Hold Control Stationen slukket indtil spormarkøren er monteret. Nu er det tid til at udfolde såmaskinen. Kontroller at der er slukket for Control Station. OBS! Efterharven og markørerne m.m. kan være bundtet fast på hjulene eller i platformen og må løsgøres inden udfældningen! Før udfældning, se 3.4 Omstilling mellem transport- og arbejdsposition på siden 26. Udfældning sker altid med såmaskinen helt opfyldt. Udløs låseanordningerne før udfældningen. 16 Ver /11/01

17 RDA S 2.12 Montering af markør D E B C F A H I G Figur 2.13 Monter markørarmen (A) i vingebefæstningen (B). Fold markørarmen ind og kontroller at den har fat i armen (C) og passer mod rullen (D) på vingen. Om nødvendigt justeres markørarmens højde med stopskruen (E). Fold spormarkøren en smule ud. Tænd for Control station og tryk på en eller flere gange, indtil indikatoren for spormarkøren lyser. Sænk maskinen med hydraulikken for at forlænge bjælken en smule. Afprøv monteringen af cylinderstangen på markøren. Kontroller at markørarmen passer ind over rullen, men ikke er i spænd, når den er foldet ind. Kontroller også at markørarmen kan bevæge sig frit i efterharveforbindelsen, når den løftes og sænkes. Om nødvendigt indstilles længden på bjælken ved at skrue på cylinderstangen (F) med en fastnøgle/møtrikkerne Lås samlingshovedet med en låsemøtrik. Monter den anden markør på samme måde. Kontroller stillingen af markørpinden (G). Afstanden (H) fra maskinen midte til spidsen af markørpinden skal være 5,0 m på RDA 500 S, 6,0 m på RDA 600 S og 8,0 m på RDA 800 S. Om nødvendigt foretages indstilling ved at løsne spændet (I) og flytte på det ydre rør. Kontroller at spændet og markørpinden er sikkert fastspændt. OBS! Vær forsigtig med ikke at komme i klemme ved betjening af markøren! Kontroller altid at der ikke er nogen personer i markørens arbejdsområde! Ver /11/01 17

18 Monteringsanvisning 2.13 Montering af platform B A Figur 2.14 Monter gavlpladerne i de anførte befæstningspunkter på såkassen. Fastgør platformen til gavlpladerne. Bemærk at platformens vinklede venstre hjørne (A) skal monteres uden for gavlpladen (B). Monter rækværk og stige Montering af afskraber B Figur 2.15 Ved disse leveringer kan afskraberne være slået op af transporttekniske årsager. Da findes halvdelen af befæstelseskruerne for armen (B) nedpakket i såkassen. Afstanden mellem afskraberskæret og dækket skal være mindst 5 mm. For kontrol: Placér såmaskinen hvilende på tallerknerne, med hjulene et par centimeter over jorden for at kunne kontrollere, at afskraberskærene aldrig kommer nærmere end 5 mm fra hjulene, når disse snurrer rundt. OBS! Hvis afskraberne ikke får den rette placering efter monteringen, skal afskraberne rettes til med et passende værktøj efter monteringen. Efterspænd boltene til afskraberholderne! 18 Ver /11/01

19 RDA S 2.15 Montering af efterharven F A D C E Figur 2.16 B 1 Monter den doblbelte vognstang (A) og spænd samleboltene. 2 Monter bøsningerne (B) i hullerne på vognstængerne (C). Sæt dem over bøjlerne (D). Indsæt og spænd skruerne (E). Kontroller at hveranden tand kører i midten mellem hjulsporene, og de andre kører i de aktuelle hjulspor. Anvend justeringsskruerne (F) til at indstille arbejdstrykket på følgeharven. Følgeharven skal have næsten samme fjedertryk hele vejen indtil lavløft højden. Se også 3.18 Indstilling af efterharven på siden 57. OBS! Inden vending skal man huske at udløse lavløft højden og løfte såmaskinen helt op, medens man kontrollerer frigangshøjden af følgeharven. Ellers kan følgeharven blive beskadiget! Ver /11/01 19

20 Monteringsanvisning 2.16 Montering af ridsemarkør Sæt såmaskinen ned på et fast jordunderlag, medens den er monteret på traktoren. Løft eller sænk såmaskinen indtil såboksene kun er et par centimeter over jorden. Tilslut flydepositionen eller sluk for traktoren for at udløse det hydrauliske tryk, så såmaskinen synker ned på jorden. Sluk for traktoren og sluk for Control Station. Gå ikke på hjulene under monteringen, da de kan dreje rundt Ramme B C C K D Figur 2.17 Monter den forreste del af rammen (B) på midten af såmaskinens midter hjulbjælke. Befæstningsskruerne (C) og rammen skal monteres fra venstre side til to af hjulbjælkens fastgøringsringe. Skrues sammen med rammedelene (K). Indstil afstanden (D) til den rette sporvidde. Kontroller at denne sporbredde passer med spormarkeringens, se Indstilling af sporvidde på siden 56, samt at den passer sideværts. 20 Ver /11/01

21 RDA S Hydraulik Figur 2.18 Fjern de tre propper (E), en på ventilblokkens overside og to på bagsiden, udgangene mærket 8 og 9. Slæk propperne forsigtigt, da der stadig kan være et vist tryk i hydrauliksystemet. Montér elventilen (F), magnetventilen (G), slangerne (H), slangetilslutningerne og cylinderen (I). Se også reservedelslisten. Monter Hirschman kontakten (J) markeret med WS1-15 D til cylinderspolen (G). Afprøv nødfunktionen til spormarkøren. Når såmaskinen er løftet op, skal nødfunktionen til spormarkøren også være løftet op. Når såmaskinen er sænket ned, skal nødfunktionen til spormarkøren også være sænket for at sikre sporet (indikatorlampe 6 på Control Station). OBS! Hvis man manuelt drejer forbi spormarkeringen, kan ridsemarkøren synke uden at hydraulikhåndtaget påvirkes. Løft da atter maskinen op! 2.17 Montering af lygter Figur 2.19 Monter lygteholdere på rammen som vist på figuren. Ver /11/01 21

22 Instruktioner og indstillinger 3 Instruktioner og indstillinger OBS! Alle grundindstillinger skal altid foretages på plant underlag med såmaskinen koblet til traktoren og sidesektionerne nedfældede. 3.1 Traktor Figur 3.1 Figur 3.2 For at nedsætte den skadelige traktose, bør traktoren udrustes med ekstra brede dæk, f.eks. dobbeltmontage af tvillinghjul eller tilsvarende. Stræb efter at køre med så lavt lufttryk som muligt. Traktorens frontvægte bør tages af. Der kræves en hydraulisk tovejs kobling. Hvis radsåmaskinen er udstyret med en hydraulisk ventilator, kræves også en tredje kobling og en separat kontraventil. Returløbet skal monteres i henhold til traktorfabrikantens instruktioner. Der leveres hunstik med maskinen. Hvis maskinen er udstyret med en hydraulisk topstand, skal kræves yderligere en tovejs hydraulisk kobling. 22 Ver /11/01

23 RDA S 3.2 Tilkobling af radsåmaskinen Figur 3.3 Kobl radsåmaskinen til traktoren. Monter den hydrauliske pumpe til traktorens PTO udtag og monter tilspændingsstangen. (Gælder for såmaskiner med en PTO drevet hydraulisk ventilator. Se også 3.16 Control station på siden 44. Husk også at løfte støttebenene. Tilslut de hydrauliske slanger. De to store 3/8 slanger med plastikringene anvendes til at løfte og sænke radsåmaskinen og til betjening af markørerne. De to tynde 1/4 slanger med plastikringene anvendes til at folde sidevingerne ud og indstille frontredskaberne med. Vær meget opmærksom på at slangerne tilsluttes i par til de korrekte hydrauliske tilkoblinger på traktoren. De to slanger, der fører op til den hydrauliske topstang (ekstraudstyr), skal sluttes til en hydraulisk tovejs kobling Tilslutning af slanger til den hydrauliske ventilator 2 1 Figur 3.4 Figur 3.5 Tilslut de to tynde slanger til en hydraulisk tovejs kobling, der er beregnet til fortsat kørsel med en hydraulisk motor. Hvis en sådan er til rådighed, så anvend en prioriteret kobling. Den tykkeste af de to slanger er trykslangen til den hydrauliske motor, medens den tyndeste er en slange til oliespild. Den tykkeste af slangerne 3/4 skal sluttes til en separat kontraventil. Lås hun-hurtigkoblingen på returløbet. Se Figur 3.5. OBS! Anvend en klud til at tørre koblingerne af med! Det er en god ide at undgå. Dette er en god måde at undgå at ødelægge det hydrauliske system. Læs også afsnit 3.15 Indstilling af luftmængde på siden 39, inden start af ventilatoren. 2 Ver /11/01 23

24 Instruktioner og indstillinger 3.3 Justering af slangelængde og tilslutning af mellemkabel Figur 3.6 Maskinen er udstyret med en justérbar slangeholder. Montér hydraulikslangerne i de mindre huller i slangeholderen og indstil en passende slangelængde ved at justere bugtningens størrelse, inden fløjmøtrikkerne spændes fast. Efter afsluttet arbejde stikkes lynkoblingerne ind i de større huller i slangeholderen. Slangerne til hævning stikkes i hullerne med "pil-opad", og slangerne til sænkning stikkes i hullerne med "pilnedad" symbolet. A Figur 3.7 Tag beskyttelseshætten (A) af forbindelseskablet på såmaskinen og monter det til Control Station. Udvis forsigtighed ved monteringen. Kontroller at benene på begge stik passer sammen. Tryk så forsigtigt stikkene sammen og fastgør stikkene med møtrikken. Ved afkobling af redskabet, skal man sætte beskyttelseshætten på kablet igen. 24 Ver /11/01

25 RDA S Ver /11/01 25

26 Instruktioner og indstillinger 3.4 Omstilling mellem transport- og arbejdsposition Omstilling fra transport- til arbejdsposition. A Pres sidesektionernes hjul helt ud med løftesystemet. A B A B Figur 3.8 B Drej på begge ventiler fra stilling A til stilling B, med en hurtig bevægelse. Advarsel! Stå ikke med fødderne under frontudstyret, da maskinen kan synke noget. Figur 3.9 C Hæv såmaskinen til topstilling. OBS! Ind- og udfældning skal altid ske med midtersektionen løftet helt op. Figur 3.10 D Træk sidesektionerne sammen med hydraulikcylinderen. OBS! Manøvrer ikke nedfældningscylinderen i forkert retning på dette tidspunkt. Betragt den korte stempelstangende, der skal forblive i yderstilling. 26 Ver /11/01

27 RDA S Figur 3.11 Figur 3.12 E Udløs sidesektionerne med wiren fra traktorkabinen. Hold wiren stram, til den anden sektion begynder at folde sig ud. Figur 3.13 Figur 3.14 F Fæld såmaskinen ud, samtidigt med at maskinen køres langsomt fremad. Bliv ved med at holde på hydraulikhåndtaget, til cylinderen er helt ude og til vægtoverføringscylinderens stempelstang er ca. halvt inde. G Kør altid fremad, når såmaskinen ved såning sænkes til arbejdsstilling, for at forhindre, at såskærene bliver tilstoppede Omstilling fra arbejds- til transportposition A Slå lavløftet fra på kontrolboksen. Hæv maskinen til toppostitionen. OBS! Ind- og udfældning skal altid ske med midtersektionen i helt hævet position. B Fæld såmaskinen ind og kontrollér, at låsestængerne låser helt. C Drej på begge ventiler fra stilling B til stilling A, med en hurtig bevægelse. Advarsel! Stå ikke med fødderne under frontudstyret, da maskinen kan synke noget. D Træk sidesektionernes hjul ind med løftesystemet, dog ikke længere end at hjulene er lige inden for såskærenes transportbredde. Trækkes hjulene for langt ind, er der risiko for skader på såkassen. E Kontrollér, at redskaberne foran og bagved er inden for 3 m transportbredde. Ver /11/01 27

28 Instruktioner og indstillinger 3.5 Markparallelitet Figur 3.15 Såmaskinens hældning i længderetningen justeres med trykstangen (A) ude i marken. De yderste sidejern skal være helt parallelle med jordoverfladen, når såmaskinen sår til korrekt sådybde. Kontrollér paralleliteten ved at sørge for, at de forreste såskær sår i samme dybde som de bagerste. Väderstads egen sådybdemåler gør det lettere at bestemme sådybden. Pres først jorden let sammen og skrab det øverste tynde lag af, til kærnerne blottes. Kærnerne på alle rækker skal blotlægges samtidigt. Gør de ikke det, tyder det på, maskinen ikke er parallel. Figur 3.16 Ved en større ændring af sådybden kan det være nødvendigt at justere paralleliteten. For at aflaste trykstangen ved justeringen skal frontudstyret presses helt ned og eventuelt også træktøjet. OBS! Dette medfører risiko for blokering af såskærene! Efter justeringen låses trykstangen med låsebeslag (B). OBS! Trykstangens ender må ikke skrues mere end 120 mm ud. 28 Ver /11/01

29 RDA S 3.6 Indstilling af sådybde Justering af master- og slavesystemet Figur 3.17 Såmaskinens sådybde reguleres med tre serieforbundne hydraulikcylindre i et såkaldt master- og slavesystem. Inden såmaskinen tages i brug, skal cylindrene udluftes og nulstilles i forhold til hinanden efter følgende retningslinjer: Løft såmaskinen op i topstilling, så samtlige hydraulikcylindre går helt ud. Hold hydraulikhåndtaget i denne position med traktoren på halvt omdrejningstal i ca sekunder. Cylindrene har en overstrømningsanordning i topstilling, som gør, at olien kan strømme over gennem systemet og presse eventuel luft ud. Gør altid dette i nogle sekunder, når traktoren kobles til, før justering af såmaskinen, efter udfældning og nogle gange i løbet af arbejdsdagen. Efter udluftning og nulstilling af master- og slavesystemet kan sådybden for de tre sektioner justeres. Justeringen sker med såmaskinen i arbejdsposition ude i marken. Kontrollér, at udfældningscylinderen er helt ude, og at vægtoverføringens hydrauliktryk er normalt, dvs bar. Indstil en passende arbejdsdybde med aluminiumstoppet på mastercylinderens stempelstang, som findes på midtersektionen, se pos. A. Kør fremad og sænk såmaskinen. Hold på hydraulikhåndtaget i nogle sekunder, f.eks. i den tid, det tager for markørerne at folde sig ud. Kontrollér sådybden på midten af hver sektion, se 4.1 Sådybde på siden 61. Justér eventuelt stempelstangens længde på hver sektion. Normalt bibeholdes mastercylinderens stempelstang 10 mm udskruet og i stedet justeres slavecylindrenes stempelstænger, der findes på sidesektionerne, se pos. B og nedenstående. Justeringen skal ske uden at nogen af stempelstangenderne løsnes fra maskinen. A Slæk kontramøtrikken (C). B Drej stempelstangen (B) i dens nøglegreb, så stemplet drejes ind eller ud. En justering ud medfører lavere sådybde. OBS! Det kanvære vanskeligt at dreje stempelstangenihydraulikcylindrenes yderste positioner! Skru ikke stempelstangen ud over målet. C Spænd kontramøtrikken (C) på stempelstangen (B) Indstilling af sådybde Når justeringen af master- og slavesystemet er foretaget, ændres sådybden let ved bare at flytte anslaget (A) på mastercylinderen. Skalaens nummerering er ikke en absolut værdi for sådybden i centimeter, men kun en rettesnor. Ved større ændring af sådybden kan det være nødvendigt at justere markparalleliteten, se 3.5 Markparallelitet på siden 28. Nulstil og udluft systemet ca. 5 sekunder efter ovenstående retningslinjer et par gange i løbet af arbejdsdagen. Se også 4.1 Sådybde på siden 61. Ver /11/01 29

30 Instruktioner og indstillinger 3.7 Indstilling af vægtoverføring Figur 3.18 Figur 3.19 Vægtoverføringen er normalt forudindstillet på bar. Dette tryk fungerer godt under de fleste forhold og skal normalt ikke justeres. Trykket kontrolleres på manometeret på såmaskinens front når såmaskinen er fældet ud på plant underlag. Hvis sådybden er forskellig på midtersektionen og sidesektionerne, kontrolleres først indstillingen af de tre løftecylindre. Er der stadig forskel på sådybden på grund af forskellig belastning på de tre sektioner, bør trykket justeres. Ændring af vægtoverføringens hydrauliktryk foretages således: A Løft såmaskinen op i topposition. B Luk op for den bagerste kugleventil til vægtoverføringsakkumulatoren. C Pres med hydraulikken mod udfældning, til udfældningscylinderen er helt ude og vægtoverføringscylinderen dermed halvt inde (dvs. C=30 mm), så manometertrykket stiger til f.eks. 100 bar. D Stands traktoren. E F Stil i flydestilling, så manometertrykket falder. Når det ønskede tryk er nået, slås hurtigt over i neutral position. Luk den bagerste kugleventil. G Kontrollér, at vægtoverføringscylinderen stadig er halvt inde (dvs. C=30 mm). Kontrollér manometertrykket. Øget manometertryk medfører øget vægt på sidesektionerne. 30 Ver /11/01

31 RDA S 3.8 Injustering av omkastarventil Figur 3.20 Ventilen er normalt indstillet ved leveringen fra fabrikken. Ventilen (A) skifter mellem regulering af udfældningen af sidesektionerne og manøvrering af frontudstyr. Når såmaskinen er nedsænket i arbejdsposition, er et af traktorens dobbeltvirkende hydraulikudtag koblet til frontudstyret, og når såmaskinen hæves op på hjulene, er det samme hydraulikudtag i stedet koblet til udfældningen af sidesektionerne. Håndtaget (B) skal altid stå i endeposition, når såmaskinen er henholdsvis i transport- eller arbejdsposition. Justering sker ved at skubbe ventilen (A) frem eller tilbage i sit beslag (C). Spænd skruerne til efter justeringen, så ventilen ikke glider i sporene. Ver /11/01 31

32 Instruktioner og indstillinger 3.9 Indstilling af frontudstyr E Figur 3.21 Frontudstyret er normalt grundindstillet fra fabrikken. Frontudstyret er koblet til et Master- og Slavesystem ligesom løfteudstyret. Inden der indstilles på frontudstyret, skal hydrauliksystemet udluftes og nulstilles på samme måde som for løftesystemet, se 3.6 Indstilling af sådybde på siden 29. Udluftningen sker med såmaskinen i arbejdsposition med frontudstyret løftet helt op, så hydraulikcylindrene trækkes helt ud. Kontrollér derefter frontudstyrets grundindstilling med tilkoblet traktor og udfældet såmaskine, hvilende på såskærene og på plan grund. Justér eventuelt stempelstængerne (A) for at få samme arbejdsvinkel på samtlige frontudstyr. Slæk kontramøtrikken (B) og drej stempelstangen med hydraulikcylinderen på plads. Stempelstængerne må højst justeres ud til en fri gevindlængde (C) på 20 mm. En finjustering foretages senere i marken ved at justere stempelstængerne (A), så alle sektioner arbejder lige dybt. Justér det forreste frontudstyrs vinkel og dybde i forhold til den bagerste med hulrækken i paralleljernet (S). Slidpladen (F, se reservedelslisten) bør monteres, hvis Crossboard-tænderne er slidt ned til der er ca. 60 mm tilbage under nederste hul. 32 Ver /11/01

33 RDA S 3.10 Indstilling af såmængde Figur 3.22 Figur 3.23! Såboksene bør indstilles i henhold til såtabellen forud for monteringen af frøtragten. Anvend håndsvinget til at indstille den ønskede værdi på skalaen. Indstillingen kan formindskes med intervaller på 5-10 skalainddelinger selv efter tragten er monteret. Drej indføringsvalsen et par omgange og fortsæt med at formindske skalaindstillingen. Ved formindskelse af skalaindstillingen til værdier under 20, bør valsen drejes konstant. Indføringsvalsen kan indkobles lidt ad gangen uden risiko for, at frøene knuses. Ver /11/01 33

34 Instruktioner og indstillinger 3.11 Drejeprøve H= L= Figur 3.24 Figur 3.25! Afmonter beskyttelsesdækslet over drivhjulstransmissionen. Sæt gearet høj/lav i rette position.! Indstil frømængden. Se 3.10 Indstilling af såmængde på siden 33 og vælg skalaindstillingen ud fra såtabellen baseret på tidligere erfaringer. A Figur 3.26 Figur 3.27! Normalt foretages kalibreringen på den venstre frøboks med den højre udkoblet med trykknappen (A) på Control Station.! Ved kalibreringen skal man huske at anvende den medfølgende kalibreringspose. Inden kalibreringen skal man nulstille skalaen, medens kalibreringsposen er tom. Posen skal skubbes op under frøboksen med det fjederpåvirkede testdæksel. 34 Ver /11/01

35 RDA S H= 12 L= 26 Figur 3.28 Figur 3.29! Drivhjulet udløses ved at fjerne ringsplitten fra det øverste tandhjul (kraftudtaget). Sæt håndsvinget på akslen og lås det med R-splitten. OBS! Glem ikke at sætte ringsplitten tilbage igen efter udført prøve. Tag først en drejeprøve for at fylde såvalsen med udsæd. Tøm posen. Derefter tages den rigtige drejeprøve. Drej roligt og metodisk, omtrent en omdrejning pr. sekund. Højt gear. 12 drejeprøveomgange: Vejet mængde korn x 100 = kg/ha. Lavt gear. 26 drejeprøveomgange: Vejet mængde olieplanter x 10= kg/ha.! Vej den fyldte drejeprøvepose fra et såhus og foretag eventuelle justeringer. Skalaen er stort set lineær, hvorved en procentuel øgning/mindskning kan gøres. Eksempel. Vi skal så 220 kg/ha hvede og indstiller skalaværdien 50. Drejeprøven siger 200 kg/ha. Vi behøver at øge udsåningen + 10 %, hvilket giver skalaværdien 55.! Ved såning i lavt gear skal en prøve i fuld skala tages. Drej 130 omgange og vej den opsamlede mængde x 2. Den opsamlede mængde x 2 er, hvad maskinen sår ud. Hvis den opsamlede mængde vejer 3 kg, giver maskinen 6 kg/ha. Prøver i fuld skala skal tages, når små mængder skal sås, 8 kg eller lavere.! Ved olieplantesåning skal drejeprøve tages på venstre såhus og derefter på højre såhus. Kontrollér, at rapsbørsterne er rengjorte og justér børsterne mod cellehjulets klapper. Kontrollér regelmæssigt, at maskinen sår den indstillede mængde. B Figur 3.30! Kontroller at begge såbokse har samme indstilling. Hvis indstillingen er forskellig, så tryk den fjerderpåvirkede mellemaksel (B) sammen og frigør den fra maskinens venstre såboks. Drej på det sekskantede hoved til den ønskede indstilling på den udgående aksel på frøboksen. Sæt mellemakslen på igen. Ver /11/01 35

36 Instruktioner og indstillinger 3.12 Før fyldning af såkassen. Kontrollér:! at maskinen er tom, rengjort og tør.! at såhusene er indstillede ifølge såtabellen.! at tømmelemmene er lukkede Opfyldning fra storsæk Figur 3.31 OBS! Tænk på sikkerheden! Gå aldrig ind under hængende last! Stå ikke på såmaskinen, når udsæden køres frem. Anvend en forlænger til kniven. Stå ikke oven på såkassen. Figur 3.32 Påfyldningen sker sikrest bagfra eller fra siden med vingen slået op (RDA S). Hvis påfyldningen foretages forfra, skal den ske skråt fra højre, med traktoren kørt til siden, så man kan gå op på platformen, uden at passere ind under løftearmen. 36 Ver /11/01

37 RDA S Opfyldning fra lille sæk OBS! Tænk på sikkerheden! Gå aldrig ind under hængende last! Stå ikke på såmaskinen, når udsæden køres frem. Stå ikke oven på såkassen. Figur 3.33 Trinbræt og platforme på såmaskinen er ikke beregnet til manuel aflæsning fra små såsække. Påfyldningen sker lettest ved hjælp af en løfteanordning og med sækkene på en palle. Når traktoren er kørt ud til siden, løft så pallen op skråt forfra højre side i højde med overkanten, så man uden risiko kan gå op på platformen Før ny opfyldning? OK Figur 3.34 Før hver opfyldning bør udsædsniveauet synke under det halve skueglas for at føreren skal kunne være sikker på, at begge udsåningshuse sår samme mængde. En eventuel tilstopning viser sig ved at niveauerne bliver forskellige. Indstillingen af frøboksene kan indstilles separat som vist på Figur Ver /11/01 37

38 Instruktioner og indstillinger 3.13 Køreprøve Figur 3.35 For at kontrollere den faktiske udsåning, kan en såkaldt køreprøve foretages. Det anbefales især, når såmaskinen er ny eller når den skal køres på et andet underlag end tidligere. Ved såning på f.eks. grov efterårspløjning øger drivhjulenes udskridning. Til måling af et såhus køres en strækning (L) på 40 m med RDA 500 S (B=5 m) og en strækning på(l)på33,3mmedrda600s(b=6m)ogenstrækning(l)på25mmedrda800s(b=8m). OBS! Ventilatoren og det andet såhus skal være afbrudt. Ved opmåling af to såhuse køres den halve strækning. Den opmålte udsædsmængde x 100 giver udbyttet i kg/ha Tømning af såkasse Figur 3.36 Tømning af såkassen sker med et enkelt håndgreb. Træk skydelemmen helt ud. Hvis en mindre mængde skal tømmes ad gangen, trækkes lemmen kun et stykke ud. Glem ikke at sætte skydelemmen tilbage efter tømning. 38 Ver /11/01

39 RDA S 3.15 Indstilling af luftmængde Hydraulisk ventilator "Fenix" Luftmængden reguleres ved at bruge ventilationshastigheden. Ventilationshastigheden kan reguleres på forskellige måder afhængig af hvilken traktor den er monteret på: A Ventilatoren reguleres ved traktorens tilgangsventil. En tilgangsventil er tilgængelig på de fleste traktorer med et konstant trykhydraulisk system. Hvis traktoren har en prioriteret hydraulisk kobling, skal denne anvendes. Kontrollen af det hydrauliske tryk med traktorens hydrauliske system vil blive optimeret til den hydrauliske ventilator og traktoren selv. Inden montering af en ekstern ventil i henhold til alternativ (B) eller (C) skal man kontrollere om der er en flowventil til rådighed på traktorens hydrauliske system. + - Figur 3.37 B Hvis traktoren er udstyret med et konstant trykhydralisk system, men ingen tilgangsventil er ventilationshastigheden i stedet kontrolleret af en kontrolventil installeret på trykledningen mellem traktoren og såmaskinen. Kontrolventilen kan bestilles som allerede påmonteret, eller kan monteres på modeller uden denne ventil (reservedelsnr ). Figur 3.38 Figur 3.39 C Hvis traktoren har et konstant tryksystem, kan ventilatorens omdrejninger justeres med en ekstra rpm regulator, der skal sættes på slangerne mellem traktoren og radsåmaskinen eller på ventilatorholderen. Den fakultative hastighedsregulator kan bestilles monteret, eller kan påmonteres senere (reservedelsnr ). Anvend hastighederne på ventilatoren som vist på nedenstående skema. Kontroller ventilatorens omdrejninger på displayet på Control Station. Alarmen for lave omdrejninger bør programmeres til 300 rpm under den indstillede hastighed på Control Station, medens alarmen for høje omdrejninger bør indstilles til 300 rpm over den indstillede hastighed. Se Programmering på siden 50. Tabel 3.1 Anbefalet ventilatorhastighed RDA 500 S RDA 600 S RDA 800 S Mindre sæd 2200 rpm 2200 rpm 2200 rpm Korn 3100 rpm 3500 rpm 4100 rpm Ver /11/01 39

40 Instruktioner og indstillinger PTO dreven hydraulisk ventilator (valgfri) Monter hydraulikpumpen til PTO akslen: Tilslut hydraulikpumpen som forklaret nedenfor. Emne 3 og 4 bør kun foretages ved førstegangsinstallationen eller når pumpen flyttes fra en traktor til en anden. 1 Monter hydraulikpumpen til traktorens 1000 rpm PTO udtag. Kontroller at koblingen er ordentlig i forbindelse med akslen. 2 Monter den øverste stang til den øverste montering på traktoren. Bemærk anvendelsen af topunkts monteringen. Figur 3.40 Figur Monter hydraulikpumpen til den øverste stang. Vælg den bedst egnede position, A eller B. Spænd ikke skruerne endnu. Understøt pumpen, så den hælder en smule opad, ca. 5 fra vandret. Spænd gearkassen fast med boltene (C). 4 Slip hydraulikpumpen og spænd de fire bolte D. Kontroller at pumpen er understøttet i vandret stilling og ikke hælder opad. A B D C Figur 3.42 Figur Ver /11/01

41 RDA S 5 Fastgør den øverste stand for at udelukke sideværts frigang. Om nødvendig, anvendes et af de medfølgende mellemstykker mellem stangen og den øverste stangmontering. Lås bolten med låsemøtrikken på ydersiden. Figur 3.44 Betjening: Ventilatoren er beregnet til at køre med 1000 rpm via traktorens PTO udtag. Den maksimal tilladte ventilatorhastighed er 6000 rpm. Kontrol af ventilatorens hastighed på Control Station displayet. Alarmen for lave omdrejninger bør programmeret til 300 rpm under den indstillede hastighed på Control Station, medens alarmen for høje omdrejninger bør indstilles til 300 rpm over den indstillede hastighed. Se Programmering på siden 50. OBS! Under kørslen kan olietemperaturen blive meget høj (over 80 o C)! Inden start:! Kontroller at der ikke er nogen løse ledninger eller bolte.! Kontroller at olieniveauer står halvt oppe i skueglasset.! Kontroller at pumpen er sikkert monteret, og at pumpemonteringen er fastgjort.! Kontroller at alle slanger er uden skader og korrekt ophængt. Normal opstart: Start altid pumpen, medens traktoren kører i tomgang, og lad den køre sådan et stykke tid, for at alle slanger, pumpe og motoren kan varme op. Start ikke ventilatoren, medens traktoren kører med høje omdrejninger. I tilfælde af at den er kold, vil den tyktflydende olie og trykspændinger afkorte servicetiden på systemet. Ver /11/01 41

42 Instruktioner og indstillinger Betjening: Figur 3.45 Luftmængden indstilles med glidespjældet. Spjældet har fire indstillinger. Se nedenstående skema for anbefalede indstillinger. Tabel 3.2 Skema for glidespjældets indstillinger Omdrejningstal RDA 500 S RDA 600 S RDA 800 S 4300 rpm Spjældstilling 1=helt åben. Småfrøet udsæd: 3:e eller mellem 3:e og 4:e indstilling beroende på sort og mængde. 42 Ver /11/01

43 RDA S Ver /11/01 43

44 Instruktioner og indstillinger 3.16 Control station Figur Ver /11/01

45 RDA S Funktionsbeskrivelse 1 Hovedafbryder 2 Anvendes ikke 3 Anvendes ikke 4 Anvendes ikke 5 LCD display 6 Indikatorlamper for markør Slukket = Ingen markør Grønt lys = markør aktiv og virker korrekt Rødt lys = Forkert markør 7 - Auto fremføringsblok. Indikatorlampen ved siden af knappen lyser, når blokken er indkoblet. - Valg af markørprogram (Hold knappen inde i 5 sekunder) 8 Manuel fremføring af markør. 9 Indikator for aktiv spormarkører. 10 Manuel valg af spormarkører. Begge ind/venstre ud/højre ud/begge ud Automatisk skift af spormarkør venstre/højre. Indikatorlampen ved siden af knappen lyser, når den automatiske betjening aktiveres. - Manuel skift af spormarkør. 12 Information. Forklarer om alarmtilstande, kontrollerer trip meter, kørehastighed etc. 13 Enter 14 Escape 15 Valg mellem lavløft og fuldløft. Indikatorerne ved siden af knappen viser, hvilken funktion der er aktiveret. Venstre indikatorlampe blinker, når lavløftomskifteren er indkoblet. 16 Løftestoppet anvendes til at betjene spormarkørerne med uden at løfte maskinen fra furen. 17 Funktionshjul. Anvendes til at bladre igennem menuerne. Funktionerne vises mod en mørk baggrund. Anvend til at godkende et valg og anvend derefter hjulet til at vælge eller ændre værdien på det valgte emne. Godkend værdien/valget med. Ved indtastning af værdier kan hastigheden op/ned øges ved, at holde trykket ind, medens der drejes på hjulet. 18 Begrænset betjening, venstre side 19 Begrænset betjening, højre side 20 Anvendes ikke 21 Alarmindikator 22 Sikring. Nulstil sikringen ved at trykke den ned med et tynd genstand, fx en pen. 23 Reservedels nr. for control station Ver /11/01 45

46 Instruktioner og indstillinger Display Den første linie viser speedometret,, den anden viser område meter,, medens den tredje række viser ventilatorens hastighed i omdrejninger. Den fjerde række viser det valgte spormarkørprogram og den aktuelle rækkefølge. Alarmerne vises også med symbolet (!). Antal (!) viser antallet af alarmer. Tryk på for information herom. Tryk på for at godkende alarmen Funktioner Auto fremføring Control stationen betjenes med den såkaldte auto fremføring. Dette betyder furerne i sporene fremføres og at spormarkørerne skiftes ved afslutningen af hver fuge. Auto fremføringsfunktionen. Når auto fremføringen er blokeret, lyser indika- kan blokeres ved at trykke på trykknappen toren i trykknappen. Spormarkører Under normal kørsel anvendes automatisk skift af spormarkører. Tryk på indikator lyser. For at fremføre spormarkøren trykkes på trykknappen igen. indtil den grønne Anvend trykknappen til manuel valg af spormarkør. Der kan vælges mellem begge ude, spormarkører foldet ind, venstre ude, højre spormarkør ind og begge spormarkører foldet ud. Lavløft/fuldløft Anvend trykknappen til at skifte mellem lavløft og fuldløft. Indikatorerne ved siden af knappen viser, hvilken funktion der er aktiveret. Anvend lavløft ved såningen. Dette forhindrer maskinen i at blive løftet for meget, hvilket giver en korrekt betjening af følgeharven ved vendingen. Bak aldrig med maskinen i lavløft stillingen. Hvis det er nødvendigt at løfte maskinen fx mår man møder en forhindring i furen eller for at vende tilbage og fylde frømagasinet, så husk først at trykke på for at udkoble auto fremføringsfunktionen. Tryk derefter på for at skifte til fuldløft. Maskinen kan nu hæves til fuld højde. Når såmaskinen senere returneres til samme stillingen som inden afbrydelse trykkes på for at gen-indkoble fremføringen af markøren og skift af spormarkør og tryk på for at returnere til lavløft betjeningen. Indikatorlampen til venstre for knappen blinker, når lavløftomskifteren er indkoblet. 46 Ver /11/01

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600-

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600- Instruktionsbog Såmaskine RAPID serie RD 300-400 C/S Serienr. 3600- Ver.1.4 5/04/01 900196-da Table, Tabelle, Tableau 99- RD 300-400 C/S No. 3 600- Lin Flax Flachs Lina 0,7 1 N 50 65 75 100 10 150 175

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX Type 1030-1230 Tillykke med Deres nye Maxiroll. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 BRUGSANVISNING NR. 174 ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 Fastmontering af elektrisk træktalje Strømledningerne (rød og sort) 1. Find et passende sted at placere den elektrisk træktalje (se monteringsvejledningen).

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

N O R D S T E N N S 5 1 0 0 Brugsanvisning

N O R D S T E N N S 5 1 0 0 Brugsanvisning NORDSTEN NS 5100 DK Brugsanvisning Indhold 1. Generelt Forord...... 3 Tekniskedata 4 Tilbehør.. 5 Advarsler.............................. 6 2. Montering og justering Ved modtagelsen 7 Montage...... 8 Sammenkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren.

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. II TD5 HS ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. Løsn og fjern beskyttelsesdækslet, og udtag donkraften. På indersiden af varerummets

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere