Drive IT Lavspændingsdrev. Brugermanual for type ACS50 AC drev fra 0,18 til 2,2 kw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drive IT Lavspændingsdrev. Brugermanual for type ACS50 AC drev fra 0,18 til 2,2 kw"

Transkript

1 Drive IT Lavspændingsdrev Brugermanual for type ACS50 AC drev fra 0,18 til 2,2 kw

2 ACS50 Brugermanualer på andre sprog og ACS50 Teknisk Reference kan findes på internetsiden: Indtast ACS50 UG (eller ACS50 TR) i søgefeltet. Klik på Search. Fjern kun Selection Search Web pages (HTML) og klik på Search. 3AFE REV E DA Gældende fra: ABB Oy. All Rights reserved. ABB A/S Meterbuen 33 DK-2740 Skovlunde Tlf: Fax: Internet

3 Sikkerhedsinstruktioner Læs omhyggeligt nedenstående instruktioner, inden installationen påbegyndes. Advarsel! Farlig spænding! Kun en uddannet elektriker må installere ACS50. Der må aldrig arbejdes med drevet, motorkablet eller motoren, når netspændingen er indkoblet. Efter at have udkoblet netspændingen, skal man vente mindst 5 minutter for at lade mellemkredskondensatorerne aflade, inden arbejdet med drevet påbegyndes. Bemærk: DIP switches har farlig spænding. Bemærk: Selv når motoren er standset, er der farlig spænding ved effektklemmerne L/R, N/S, T1/U, T2/V og T3/W. Bemærk: Selv når enheden ikke er tilsluttet netspændingen, kan der være farlige, eksterne spændinger forbundet til relæudgangsklemmerne. Advarsel! Varme overflader! Under driften kan køleelementet nå en høj temperatur (>80 C). Vær sikker på, at installationsinstruktionerne overholdes. Generelle sikkerhedsinstruktioner ACS50 starter automatisk motoren efter en netafbrydelse, hvis det eksterne startsignal er aktivt. Forsøg aldrig at reparere en enhed, der er ødelagt. ACS50 er ikke en enhed, der kan repareres på montagestedet. Tag kontakt til leverandøren for at få en erstatningsenhed. Installer ACS50 et sted, hvor den kan stå aflåst, eller kun er tilgængelig ved brug af værktøj. Tilslut ikke netspænding til enheden mere end én gang hvert tredje minut. En ændring af DIP switchene vil have indflydelse på ACS50's funktion og ydelse. Undersøg at ændringerne ikke vil kunne forårsage skader på personer eller ejendom. Om denne manual Denne guide giver de nødvendige informationer om installation og opstart af enheden. Kontrol ved levering Leverancen indeholder 1. ACS50 2. Brugermanual 2. To bøjler for styrepanelet (kun EMC omformere) Kontroller mærkepladen og vær sikker på, at den leverede enhed svarer til ordren. EMC filter: E = Indbygget, N = Nej Max. kontinuerlig udgangsstrøm (I 2 ): 01A4 = 1,4 A, 02A2 = 2,2 A, 04A3 = 4,3 A 07A6 = 7,6 A, 09A8 = 9,8 A Netspænding (U 1 ): 1 = VAC +10%/-15% 2 = VAC +10%/-15% Serienummer (S/N) er trykt på mærkepladen. (Y = Fremstillingsår, WW = fremstillingsuge) ) * * 7 B 1 " 8 # $ 0 ) ) + 5 # - ' ) & 12 3 ACS50-01_- -_ 7 B 1 2 J H 9! ; : : : :! ) - : : : : : : : :! 7! 0 ' & ) , " 2 # ;, & 1, + 6-3

4 4 Oversigt ACS50 drevet styrer en 3-faset asynkronsmotors hastighed. Indgangsterminaler, side 13 Beskyttelsesjord (PE), side 13 Net LED, side 17 DIP switches, side 10 Fejl LED, side 17 Styrepotentiometre, side 12 Relæudgangsterminaler, side 14 Styrekabelterminaler, side 14 Motorkabelskærm, side 13 Valg af analog inputsignal (spænding/strøm), side 14 Motorkabelterminaler, side 13. Dækslet giver ekstra isoaltion. Skub dækslet mod venstre for at lukke. Monteringsflap, side 8-9 Bøjleplade, side 15 (Kun EMC omformere)

5 Installation og opstart 5 Læs Sikkerhedsinstruktioner på side 3, inden der fortsættes. Handling 1 Check leverancen. 3 2 Vær sikker på, at installationsmiljøet er egnet for ACS Monter omformeren Check standardinstillingerne: Motorens nominelle frekvens er 50 Hz; belastningen er en pumpe eller en ventilator; den maksimale udgangsfrekvens er 50 Hz. Hvis standardindstillingerne ikke passer, reguleres DIP-switchene. 5 Vær sikker på, at MOTOR I NOM potentiometeret passer til motorens mærkestrøm. Det definerer virkning af motorens termiske beskyttelsesfunktion. 6 Tilpas om nødvendigt accelerations-/decelerationstidspotentiometeret ACC/DEC Tilslut net- og motorkabler Tilslut styrekablerne Tilslut indgangsspændingen. Grøn LED tænder. Bemærk: Motoren roterer, hvis startsignalet er aktivt. 10 Indstil hastighedsreferencen og aktiver startsignalet. Motoren accelererer op til den valgte hastighedsreference. 16 Pg

6 6 Omgivelsesbetingelser Montagested Lufttemperatur -20 C (-4 F), frost ikke tilladt 1) +40 C (104 F), ved nominel last +50 C (122 F), hvis kontinuerlig udgangsstøm er max. 85% af nominel udgangsstrøm I 2. Lagring og transport i beskyttelsesemballage -40 C (-40 F) til +70 C (158 F) Højde over havet Relativ luftfugtighed m (0...6,600 ft). Ved højder mellem m (3, ,600 ft), reduceres P N og I 2 med 1% for hver 100 m. Mindre end 95%, kondens ikke tilladt Ingen begrænsning Mindre end 95%, kondens ikke tilladt Forureningsniveau (IEC ) Ledende støv ikke tilladt Luften skal være ren og fri for korroderende materialer og ledende støv. Kemiske gasser: Klasse 3C2 Faste partikler: Klasse 3S2 Lagring Ledende støv ikke tilladt Kemiske gasser: Klasse 1C2 Faste partikler: Klasse 1S2 Transport Ledende støv ikke tilladt Kemiske gasser: Klasse 2C2 Faste partikler: Klasse 2S2 Sinusformet vibration (IEC ) Chok (IEC ) Frekvensområde: Hz Konstant acceleration: 1 g Ikke tilladt I henhold til ISTA 1A specifikationer Max. 100 m/s 2 (330 ft/s 2 ), 11 ms (36 fts) Frit fald: Ikke tilladt Ikke tilladt 1) Når drevet benyttes ved minustemperaturer, skal drevet fortsat være tilsluttet spændingen. Monter drevet indvendig i en ekstra kapsling. Det skal sikres, at varmen, som genereres af drevet, kan bortskaffes. Beskyttelsesgraden for ACS50 er IP20.

7 Dimensions 7 f e Modul A mm (in.) Modul B mm (in.) Modul C mm (in.) Modul D mm (in.) a b c d a 53 (2.09) 72 (2.83) 74 (2.91) 74 (2.91) b 45 (1.77) 67.5 (2.66) 70 (2.76) 70 (2.76) c 128 (5.04) 128 (5.04) 159 (6.26) 159 (6.26) d 67.5 (2.66) 67.5 (2.66) - - h i j k e (3.01) 77 (3.01) f (1.57) 40 (1.57) g (1.57) 40 (1.57) h 183 (7.20) 183 (7.20) (9.06) i 156 (6.14) 156 (6.14) 182 (7.15) 214 (8.41) j 170 (6.99) 170 (6.99) 194 (7.62) 226 (8.88) g k (5.77) (5.77) 171 (6.72) 203 (7.98)

8 8 Montering Advarsel! Under normal drift vil enheden nå en høj temperatur. Vær sikker på, at der er tilstrækkelig køleluft under alle forhold: - ACS50 skal altid installeres, så køleribberne holdes vertikalt. - Sørg for, at der er tilstrækkeligt plads rundt om A og B omformere. Omformer C og D køles med ventilator og kan derfor installeres ved siden af hinanden uden ekstra plads imellem. Installer enheden ved hjælp af monteringsklips på en 35 mm DIN skinne eller på en væg. Montering på en DIN skinne "Klik" ACS50 fast på skinnen. Tryk grebet øverst på monteringsklipsen for at løsgøre enheden. Montering på en væg Installer enheden med monteringsklips på væggen. Anvend M4 skruer. Monteringsafstand Der skal altid være tilstrækkelig afstand rundt om enheden, for at sikre den nødvendige køling. 5 cm (2 in.) 5 cm (2 in.) X X X 5 cm (2 in.) 5 cm Modul Modul (2 in.) A og B C og D cm (in.) cm (in.) X 1,5 (0,6) 0 (0)

9 Fastgør og demonter vægmonteringsclipsen Enheden kan monteres med enten den brede eller smalle side op mod væggen. Installer monteringsclipsen på den ønskede side. Se instruktioner neden for for modul A og B. Demonter monteringsclipsen for modul C og D ved at trække ned og monter ved at trykke opad. 9 Demontering af monteringsclipsen, modul A og B: Tryk på de to plastikknapper for at løsne den øverste og nederste del af clipsen fra hinanden. Montering af monteringsclipsen, modulstørrelse A: Placer de to dele som vist neden for og klik dem sammen. Montering af monteringsclipsen, modulstørrelse B: Skub til de to dele mellem køleribberne og klik dem sammen.

10 10 DIP switches DIP switches anvendes for at tilpasse ACS50 til motoren og applikationen. Advarsel! DIP switchen har farlig spænding (200 V). Først udkobles spændingen, hvorefter man venter 5 minutter, inden switchene tilpasses. Hold beskyttelsesdækslet lukket, når der er tisluttet spænding til ACS50. Konfiguration Frontdækslet åbnes ved hjælp af spidsen på en skruetrækker, og DIP switchene tilpasses. Anvend spidsen af en skruetrækker til at skubbe switchen til venstre eller højre. Alle switches er som standard i deres venstre position. Luk frontdækslet. Basisinformation DIP switch # Navn og funktion Standardindstilling Alternativ indstilling 1 NOM FREQ HZ: Motor nominal frequency 50 Hz 60 Hz 2 SILENT: Motor noise level (PWM switching frequency) OFF - Normal (5 khz) ON - Silent (16 khz) 3 LOAD: Load torque type (U/f curve) P&F - Pump/fan CT - Constant torque 4 JOG HZ: Constant frequency for the jogging function 5 Hz 10 Hz 5 RELAY: Relay output operation FLT - Fault RUN - Motor running 6 AI OFFSET: Minimum value for analogue input OFF - 0 ma (0 V) ON - 4 ma (2 V) 7 AUTORESET: Automatic fault reset function OFF - No autoreset ON - Autoreset enabled 8 HI FREQ: High frequency mode OFF - Standard ON - High frequency enabled

11 Yderligere informationer 11 Nr. Navn Information 1 NOM FREQ Hz Definerer motorens nominelle frekvens (se motorens mærkeplade). 2 SILENT Definerer drevets koblingsfrekvens. Bemærk: Jo højere frekvens jo mere elektromagnetisk støj, og desto kortere er den tilladte motorkabellængde for overholdelse af de europæiske EMC regulativer. Se Tekniske data side 18. Bemærk: Koblingsfrekvensen tilpasses ACS50 omformerens temperatur. 3 LOAD Optimerer udgangsspændingen og frekvenskarakteristikker i henhold til belastningen. Vælg P&F for kvadratisk moment (f.eks. pumper og ventilatorer) og CT for konstant moment (f.eks. transportbånd). ACS50 booster automatisk startspændingen 10% for at kompensere for motortabene og forøge startmomentet. 4 JOG Hz Definerer joggingfrekvensen. Aktiverer joggingfunktionen ved at forbinde VDC til digital input 3 ("JOG"). (Drevet accelererer eller decelererer til joggingfrekvensen og holder denne, indtil indgangen nulstilles.) 5 RELAY Fastlægger, hvad der indikeres på relæudgangen. FLT = Fejl. Kontakten er åben ved en fejl, eller når spændingen er udkoblet. RUN = Drift. Kontakten er lukket under drift. 6 AI OFFSET 7 AUTO- RESET Aktiverer overvågning af levende nul for analogindgangen. 4 ma (2 V) = ACS50 udkobler for fejl, hvis værdien falder under grænsen. Se afsnit Hastighedstyring side 16 for information om skalering af analogindgange. Aktiverer den automatiske resetfunktion for følgende fejl: Underspænding, overspænding, analoge inputtab. ON = ACS50 vil forsøge at resette automatisk tre sekunder efter en fejludløsning. Der kan maksimalt resettes ti gange i løbet af tre minutter. Hvis dette antal overskrides, stopper ACS50, og den vil ikke gøre et nyt forsøg på at resette. Se også Statusindikeringer og fejlfinding side 17. Advarsel! Hvis startsignalet er sluttet til, vil motoren startes efter et reset. Vær sikker på, at dette ikke vil forårsage skade. 8 HI FREQ Definerer den maksimale udgangsfrekvens. OFF: Maks. frekvens = værdien, der er defineret med NOM FREQ HZ switchen. ON: Max. frevens = værdien defineret med NOM FREQ HZ switchen + værdien af HI FREQ potentiometer. Se Styrepotentiometre på side 12. U N U 10% CT P&F f N f

12 12 Styrepotentiometre Styrepotentiometrene kan tilpasses ved hjælp af en skruetrækker. Alle potentiometre er som standard i deres mellemposition. MOTOR I NOM ACC/DEC Beregn MOTOR I NOM ved hjælp af formlen nedenfor, eller tag en værdi fra MOTOR I NOM skemaet nedenfor. ACS50 vurderer motorens temperatur baseret på den målte udgangsstrøm og den definerede, nominelle motorstrøm. Drevet stopper, hvis denne beregning viser, at motoren bliver for varm. Bemærk: Hvis motorkablerne er lange, forårsager det en stor kapacitativ strøm, og det kan være nødvendigt at forøge MOTOR I NOM indstillingen. MOTOR I NOM (%) = Motor nominel strøm [A] ACS50 nominel strøm [A] 100% Definerer accelerations- og decelerationstiden i sekunder fra minimum til maksimum frekvens og modsat. Jo længere ACC/DEC tid, jo langsommere vil ACS50 følge den givne reference. HI FREQ Begrænser udgangsfrekvensen til en ønsket værdi mellem den nominelle frekvens og den nominelle frekvens + 70 Hz. For at anvende dette potentiometer aktiveres højfrekvens mode ved hjælp af HI FREQ DIP switchen. Se afsnittet DIP switches side 10. MOTOR I NOM skema ACC/DEC tid ACS50-01x- Nominel motorstrøm (A) -01A4-x Ref. [%] A2-x A3-x A6-x A8-x MOTOR I NOM % ACC/DEC t

13 Tilslutning af netforsyning og motor 13 1-faset netspænding Advarsel! Inden installationen skal det sikres, at netspændingen er udkoblet. Bemærk: Det skal sikres, at netspændingen er korrekt! Hvis man forbinder 230 VAC til en ACS50 enhed, som er beregnet for 115 VAC, vil drevet blive beskadiget! Klemmer Beskrivelse Ledertværsnit Fastsp.- moment L/R, N/S 1~ indgangsforsyning Max. 2,5 mm 2 (modul A og B) eller max. 4 T1/U, T2/V, T3/W Effektafgang til motor mm 2 (modul C og D), enkelleder PE Beskyttelsesjord. Beskyttelsesleder og skærm i motorkabel. Anvend fleksibel leder. Lederstørrelsen må ikke være mindre, end størrelsen af det netkabel, der anvendes. 0,5 Nm / 0,6 Nm 1 Nm(*) *Bemærk: Der må kun anvendes de M4x8 kombiskruer, der følger med leverancen. Jordskruerne må ikke skrues længere ind end 6 mm. Følg de lokale regler for kabeltværsnit. Anvend kabel beregnet for 60 C (140 F), eller kabel beregnet for 75 C (167 F) hvis omgivelsestemperaturen er over 30 C (104 F). Se også Yderligere kabelføring og EMC instruktioner side 15. Lækstrømmen fra ACS50 kan nå op på mere end 3,5 ma AC / 10 ma DC. I henhold til EN50178, må ACS50 kun anvendes i permanente installationer. For yderligere information, se ACS50 Teknisk Reference. Indgangssikring Se Tekniske data sidee 18 for anbefalede typer. Motor Motoren skal være en 3-faset AC kortslutningmotor med nominel spænding U N fra 200 til 240V og nominel frekvens f N enten 50 eller 60 Hz. Motorens nominelle strøm skal være mindre end eller lig med drevets nominelle udgangsstrøm (I 2 ). Hvis faserne er forbundet, U-U, V-V og W-W og den valgte omløbsretning er forlæns, roterer akslen med uret set fra motorens akselende.

14 14 Tilslutning af styrekabler Intern (1) eller ekstern (2) styrespænding kan anvendes til digitale indgange. Analog styringsspænding er som default 0 10 VDC. (A1 jumperen skal være i spænding ("U") position). COM COM SPEED/AI +10V +12V START REV JOG SCR 2) 1) VDC forsyning Hvis der anvendes 0/4 20 ma strømsignal: - skift Ai jumper til strøm ("I") position. - Indstil AI OFFSET switch på ON position, hvis der ønskes 4 20 ma strømsignal. COM COM SPEED/AI +10V +12V START REV JOG SCR kohm - + I U AI I U AI COM COM SPEED/AI +10V +12V START REV JOG SCR Styreterminaler Anvend fleksibelt 0,5...1,5 mm 2 ledning (AWG22 - AWG16). # Navn Beskrivelse 1 COM Fælles nulpotentiale for digitale- eller analogindgange 1) 2 COM Fælles nulpotentiale for digital- eller analogindgange 1) 3 AI Analogindgang: Hastigheds- (frekvens) reference. 0/2 10 VDC (Ri=190 kohm), eller 0/4 20 ma (Ri=100 ohm). Opløsning 0,1%, nøjagtighed +/-1% V Referencespænding for analogindgang. Nøjagtighed +/-2%. Max. 10 ma V Hjælpespænding for digitalindgange. Max. 30 ma. 6 START Digitalindgang 1: Start (nulstiller drevet efter en fejludkobling) 2) 7 REV Digitalindgang 2: Baglæns omløbsretning 2) 8 JOG Digitalindgang 3: Aktiverer jog hastighed 2) 9 SCR Jordklemme for signalkabelskærm. Forbundet internt til steljord. Relæudgang 1 RO1 Fejl: Relæ åbent.12 V VAC / 30 VDC 2 RO2 10 ma...2 A 1) Forbundet internt via en 1 Mohm modstand til steljord. 2) Impedans for digitalindgang er 1,5 kohm.

15 Yderligere kabelføring og EMC instruktioner 15 Sørg for at følge disse instruktioner, hvis der ønskes en sikker drift, og for at være sikker på, at det europæiske EMC direktiv overholdes. Motorkabel Motorkablet skal være et symmetrisk trelederkabel med en koncentrisk PE-leder eller et firelederkabel med en koncentrisk skærm. Flettet metalskærm anbefales, f.eks. typen MCCMK (NK kabler). - Sno ledningerne i kabelskærmen sammen til et bundt og forbind til jordterminalen.sørg for at bundtet er så kort som muligt. - Fastgør kabelskærmen som vist på tegningen, hvis der anvendes internt eller eksternt EMC-filter. - Ved motorenden skal motorkabelskærmene jordes 360 grader med en EMC kabelforskruning eller også skal kablerne snos sammen til et bundt, der ikke må være længere end 5 gange bundtets bredde og forbindes til motorens PE-klemmer. Styrekabler Styrekablerne skal være multilederkabler med en snoet kobberkabelskærm. Det anbefales at anvende et dobbeltskærmet, snoet kabel til analogsignaler. - Sno skærmen sammen til et bundt og forbind til SCR-klemmen. Sørg for at bundtet er så kort som muligt. - Fastgør styrekablet som vist på tegningen (kun for EMC enheder). - Træk motorkablet væk fra styrekablerne og netkablet for at undgå elektromagnetisk forstyrrelse (afstand > 20 cm). Bemærk: Bland aldrig 24 VDC og 115/230 VAC signaler i samme kabel. Styrekabel Bøjler Motorkabel

16 16 Hastighedstyring Analogindgangen angiver hastigheds- (frekvens) referencen for ACS50. Sammenhængen mellem analogindgangen og referencen afhænger af DIP switchenes indstillinger som vist nedenfor. Udgangsfrekvensen følger refererenceændringerne som defineret af ACC/ DEC potentiometeret. Høj frekvens mode OFF (default) Høj frekvens mode ON f N f f N + 70 Hz f frekvensreference Grænse for udgangsfrekvens a 0 2 V 4 ma b 10 V 20 ma Indgang* [V, ma] f N 0 a 2 V 4 ma b 10 V 20 ma Indgang* [V, ma] DIP switchindstillinger: HI FREQ = OFF AI OFFSET = OFF (kurve a) eller ON** (kurve b) MOTOR NOM FREQ = 50 eller 60 Hz Udgangsfrekvensen er begrænset til valgte nominelle motorfrekvens. DIP switchindstillinger: HI FREQ = ON AI OFFSET = OFF (kurve a) eller ON** (kurve b) MOTOR NOM FREQ = 50 eller 60 Hz Aktuel udgangsfrekvens begrænses af HI FREQ potentiometret til en værdi mellem f N og f N + 70 Hz. Potentiometeret har ikke indflydelse på skalering af den analoge indgang. * Anvend AI jumper for at vælge mellem spændings- eller strømsignal. Se side 14. ** For at beskytte drevet ved tab af analogt indgangssignal, udkobler drevet, hvis signalværdien er under 2V(4mA).

17 Statusindikeringer og fejlfinding ACS50 har to statusindikations-leds, som kan ses gennem frontdækslet. Hvis drevet opdager et problem, vil den røde LED blinke. Efter at have klaret problemet, skal der resettes ved at slukke for startsignalet. Hvis der allerede er slukket for startsignalet, skal der først tændes og herefter slukkes igen. Fejlkoderne fremgår af skemaet nedenfor (=antallet af LED blink). Grøn LED Rød LED Beskrivelse Tændt Slukket ACS50 kører normal. Tændt Blinker Beskyttelsefunktion er aktiveret. Nr. for blink indikerer Tæ fejlkode. Slu 1 2 Blinker Blinker ACS50 resetter automatisk inden for 3 sekunder. (*) Advarsel! Motor starter, hvis startsignal er aktivt. 17 # Mulige fejlårsager og hvad der skal gøres # Mulige fejlårsager og hvad der skal gøres 1 DC overspænding (*). 1) Netspændingen er for høj. Check forsyningen. 2) Decelerationsrampetiden er for kort sammenlignet med belastningsinertiet: Forøg ACC/DEC tiden med potentiometeret. 2 DC underspænding (*). Netspændingen er for lav: Check forsyningen. 3 Udgangskortslutning: Netspændingen udkobles og motorviklingerne samt motorkablet kontrolleres. 4 Udgangsoverstrøm. 1) Accelerationstiden er for kort sammenlignet med belastningsinertiet: Forøg ACC/DEC potentiometeret. 2) Motor- og drevstørrelse passer ikke sammen: Check motoren. 5 Reserveret (*) Automatisk reset hvis AUTORESET er i stilling ON. Se DIP switches side Den analoge indgangsværdi er mindre end 4mA/2V. (*) Bemærk: Denne overvågning er aktiv, hvis AI OFFSET er ON. 7 Motoroverbelastning (I 2 t overlast): 1) Check belastningen og vær sikker på, at motorstørrelsen passer til ACS50. 2) Vær sikker på, at indstillingen af MOTOR I NOM potentiometeret er korrekt. 8 Overbelastning af vekselretteren eller usædvanlig høj intern temperatur: 1) Belastningen er for høj eller 2) kølingen af drevet er utilstrækkelig. 9 Andre fejl. Interne fejl. Netspændingen udkobles kortvarigt. Hvis problemet fortsat er der, skal enheden udskiftes.

18 18 Tekniske data 230 V 115 V Indbygget EMC, ACS50-01E- 01A4-2 02A2-2 04A3-2 07A6-2 09A8-2 01A4-1 02A2-1 Uden EMC, ACS50-01N- 01A4-2 02A2-2 04A3-2 07A6-2 09A8-2 01A4-1 02A2-1 Kontinuerlig motoreffekt kw hp 1/4 1/ /4 1/2 Modulstørrelse (ikke EMC) A A B C C A A Modulstørrelse (EMC) A A B D D A A Nominelle værdier Indgangsspænding U 1 V (+10/-15%) (+10/-15%) Kontinuerlig udgangsstrøm I 2 A Max. udgangsstrøm I 2max * A Udgangsspænding U 2 V 0-U 1, 3-faste 0-2xU 1, 3-faste Indgangsstrøm I 1 A koblingsfrekvens khz 5 (max. 16) Beskyttelsesgrænser Overstrøm (peak) A Overtemperatur 95 C / 203 F (køleplade) Max. ledertværsnit Effektterminaler mm2 2.5 (AWG 14) 4 (AWG 12) 2.5 (AWG 14) Styreterminaler mm2 1.5 (AWG 16) Effekttab W Netsikring** IEC, type IEC269 gg A UL, typer CC and T A * Tilladt i 1 minut. ** Anbefalede værdier. Anvend ikke halvledersikringer eller low peak sikringer. Følge lokale regler. For yderligere information, se ACS50 Teknisk Reference.

19 Maksimale motorkabellængder For at overholde de europæiske EMC regulativer skal motorkabellængden begrænses som beskrevet i skemaet nedenfor. Jo kortere motorkabel, jo lavere støjemission til forsyningslinien og omgivelserne. Indbygget EMC filter Eksternt EMC filter ACS50-01E- ACS50-IFAB-01 and ACS50-01N/E Omformertype 5 khz 16 khz 1) 5 khz 16 khz 1) EN , Første driftsmiljø, ubegrænset distribution 2) 01A4-2,, 02A m 3 m A6-2,, 09A m 3 m - - EN , Første driftsmiljø, begrænset distribution 3) 01A4-2,, 02A m 10 m 30 m 10 m 07A6-2,, 09A m 10 m - - EN , Andet driftsmiljø 3) 01A4-2,, 02A m 10 m 50 m 10 m 04A m 10 m 75 m 10 m 01A4-1,, 02A m 10 m 50 m 10 m 07A6-2,, 09A m 10 m - - 1) Koblingsfrekvensen kan vælges med DIP switchen. Se side 11. 2) Kun for netbåren emission. 3) For netbåren og udstrålende emission. Beskyttelse Overspænding, underspænding, kortslutning i udgangen, overstrøm, tab af analogindgang, overbelasting af motoren, overbelastning af vekselretteren. Isoleret net Der må ikke anvendes drev med indbygget EMC-filter, eller ACS50-IFAB-01 eksternt indgangsfilter i et isoleret net eller et højimpedans net. Miljøinformation Et produkt, der skal bortskaffes, indeholder værdifulde råmaterialer, som skal kunne genanvendes for at beskytte ressourcerne. Information om bortskaffelse kan rekvireres fra ABB's salgs- og serviceafdelinger. Begrænsninger af ansvaret Producenten er ikke ansvarlig for: Eventuelle omkostninger, der opstår på grund af fejl i installationen, idriftsættelsen, reparation, ændringer, eller hvis de omgivende forhold ikke opfylder de krav, der er specificeret i den dokumentation, der er leveret sammen med drevet, og anden relevant dokumentation. Enheder, der er blevet anvendt forkert, forsømt eller har været ude for et uheld. Enheder, der består af materialer, som er leveret eller konstrueret af køberen. Producenten, dennes leverandører eller underleverandører kan på intet tidspunkt blive draget til ansvar for specielle, indirekte, tilfældige eller deraf følgende skader, tab eller blive pålagt bøder. Hvis De skulle have spørgsmål i forbindelse med Deres ABB drev, beder vi Dem venligst tage kontakt til Deres lokale forhandler eller ABB kontor. De tekniske data, informationer og specifikationer er gældende på det tidspunkt, de bliver trykt. Producenten forbeholder sig ret til ændringer uden forudgående varsel. 19

20 20 Godkendelser CE/C-Tick mærkning ACS50 opfylder kravene i det europæiske Lavspændingsdirektiv 73/23/EEC med tilføjelser EMC direktiv 89/336/EEC med tilføjelser Tilsvarende deklarationer samt en liste over de vigtigste standarder kan fremsendes på forlangende. Elektromagnetisk kompatibilitet: ACS50 opfylder følgende standarder under forudsætning af, at installationen er udført omhyggeligt og i henhold til instruktionerne i denne manual: ACS50 er beregnet for net, som ikke kan levere mere end 65 kva rms symmetrisk ampere, 230 Volt maksimalt, hvis enheden er beskyttet med klasse CC eller T sikringer. Tilbehør EMC filter: ACS50-IFAB-01 Indgangsdrosselspoler: CHK-A1, CHK-B1, CHK-C1, CHK-D1 Udgangsdrosselspoler: ACS-CHK-B3, ACS-CHK-C3 Potentiometerenhed: ACS50-POT Netbårne, højfrekvente emissioner Udstrålende, højfrekvente emissioner Immunitet Netharmoniske strømme EN første driftsmiljø, unrestricted / restricted distribution. 1) EN første driftsmiljø, restricted distribution. EN andet driftsmiljø IEC ) Sørg for at overholde de maksimalt tilladte motorkabellængder og koblingsfrekvens side 19. Se endvidere instruktionerne om trækning af kabler på side 15. De strømharmoniske niveauer kan reduceres ved hjælp af eksterne indgangsdrosselspoler. For yderligere information, se ACS50 Teknisk Reference. UL, cul og C-Tick mærkning Se mærkepladen.

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog Lavspændingsfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere opfylder

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

ACS 600 Frekvensomformere udstyret med standardapplikationsprogrammet 5.x

ACS 600 Frekvensomformere udstyret med standardapplikationsprogrammet 5.x ACS 600 Opstartsmanual Denne manual omfatter: Initialisering af ACS 600 med brug af styrepanelet Første start Kontrol af omløbsretning Start via digital indgang Hastighedskontrol med brug af styrepanelet

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 MG.03.A3.62 VLT is a registered Danfoss trademark 1 Fabriksindstilling Montering af motorer af type B14 og B34 Reset (trykknap) Start Jog Hastighedsreference

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere juli 2008 Indholdsfortegnelse. Fortrådningsdiagram...3 Stærkstrøm....3 Svagstrøm...4 Digitale indgange...4 Analoge indgange...4 Potentiometer....4 Digitale

Læs mere

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950 CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type / MCI 25C Marts 2002 DKACT.PD.C50.C1.01 520B0950 Introduktion "MCI kompressor Starter" er konstrueret for reguleret start af 3-fasede kompressorer.

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass Softstarter for 3-faset motorer med indbygget by-pass Nominel driftspænding 200...480VAC Strøm: 30A / 50A / 100A (rms) (op til 173A inside delta)

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. CI-tronic Softstarter. Type MCI 3, MCI 15, MCI 25, MCI 30 I-O, MCI 40-3D og MCI 50-3 I-O.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. CI-tronic Softstarter. Type MCI 3, MCI 15, MCI 25, MCI 30 I-O, MCI 40-3D og MCI 50-3 I-O. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE CI-tronic Softstarter Type MCI 3, MCI 15, MCI 25, MCI 30 I-O, MCI 40-3D og MCI 50-3 I-O Teknisk brochure Indhold Side Soft start motor controller, MCI 3, MCI 15, MCI 25, MCI

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

CI-tronic Softstartere for kommerciel kompressoranvendelser Type MCI 15C, MCI 25C, MCI 50CM-3 I-O

CI-tronic Softstartere for kommerciel kompressoranvendelser Type MCI 15C, MCI 25C, MCI 50CM-3 I-O CI-tronic Softstartere for kommerciel kompressoranvendelser Type,, MCI 50CM-3 I-O Universel styrespænding: 24-480 V a.c./d.c. Automatisk detektering af fasebrud LED statusindikering Universel 50/60 Hz

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX HURTIG HJÆLP TIL VACON NX Start op-guide Start op-guiden aktiveres, når der tændes for strømmen til motoren for første gang, eller hvis Start op-guiden aktiveres fra Systemmenuen (S6.5.3) OG der slukkes

Læs mere

www.ic-electronic.com

www.ic-electronic.com www.ic-electronic.com Soft starter med indbygget motorbeskyttelse, strøm og spændingskontrol 3 faset kontrolleret med indbygget by-pass Nominel driftspænding 400VAC Frekvens 45... 65Hz selvindstilling

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK AC Motor Controller 370W Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Marts

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

CI-tronic Softstarter med bremse Type MCI 25B

CI-tronic Softstarter med bremse Type MCI 25B CI-tronic Softstarter med bremse Type MCI 25B Egenskaber Justerbar accelerationstid, 0-10 s Justerbart startmoment fra 0-85%, med eller uden kickstart Justerbart bremsemoment (bremsestrøm 0-50 A d.c.)

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

MX2 Applikationsguide

MX2 Applikationsguide Applikationsguide v1.0 Applikationsguide Indholdsfortegnelse 1. PID REGULERING PÅ VENTILATION OG REN VANDSPUMPE... 4 1.1. VALG AF REGULERINGSMETODE (PARAMETERA044)...4 1.2. AKTIVERING AF PID REGULERING

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Softstarter med indbygget by-pass

Softstarter med indbygget by-pass www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass Softstarter for 3-faset motorer med indbygget by-pass Nominel driftspænding 200...480VAC Strøm: 30A (rms) 51A inside delta Strøm: 50A (rms) 86A inside

Læs mere

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW effekt størrelser - programmerbar I/O Opsætning af to forskellige motors parameter PI / PID funktion for pumper og ventilation Optil 15

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

VIAC II. Frekvensomformer. ES 905 0,37 kw og 1,1 kw

VIAC II. Frekvensomformer. ES 905 0,37 kw og 1,1 kw VIAC II Frekvensomformer ES 905 0,37 kw og 1,1 kw Version 0.6 JEH Industrivej 12, Gelsted DK-4160 Herlufmagle Tlf. 5550 5550 Fax 5550 2265 www.lscontrol.dk lsc@lscontrol.dk Indhold Indhold... 2 1 Beskrivelse...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 1.6 Drift af ventilatoren I kontrolenheden sidder en relækontakt til Start/Stop af ventilatoren (AC 24V, 2A). Under

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Gr. 08 Proportionalventiler

Gr. 08 Proportionalventiler Gr. 8 Proportionalventiler Proportionalventil XD3 XD.3.A dimensioner: ARON XD.3.C dimensioner: 83 24 12 ø9 ø5.5 CH. 24 83 12 ø9 ø5.5 32.5 51 24 32.5 51 Or 2-12/9 8 69.5 155 8 OR 2-12/9 69.5 229.5 8 P1

Læs mere

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide Quick Guide v1.0 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER...3 2. FORTRÅDNING...4 2.1. PNP / NPN...5 2.2. DIP SWITCHE...5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...6 3.1. PARAMETERGRUPPER...7 3.2. INITIALISERING

Læs mere

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer.

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer. Side 1 af 6 Anvendelse Proportional 0-10V, 3-punkt modulerende eller on/off kontrol af Frese OPTIMA Compact ventiler i varme-, køle-, ventilations- og aircondition anlæg. Aktuatoren kan monteres på ventilen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter El.nr. 63 98 910 288 BM318 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. SIKKERHED... 2 2. INTRODUKTION... 4 3. Beskrivelse... 5 3-1 Panel beskrivelse...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer.

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer. Side 1 af 6 Anvendelse Proportional 0-10V, 3-punkt modulerende eller on/off kontrol af Frese OPTIMA Compact ventiler i varme-, køle-, ventilations- og aircondition anlæg. Aktuatoren kan monteres på ventilen

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

K8AB-AS. Typenummerets opbygning. Enkeltfaset strømrelæ. Forklaring til typenummer

K8AB-AS. Typenummerets opbygning. Enkeltfaset strømrelæ. Forklaring til typenummer Enkeltfaset strømrelæ K8AB-AS Ideelt til strømovervågning af industrielle varmelegemer og motorer. Overvågning af overstrømme eller understrømme. Manuel reset og automatisk reset understøttes af ét relæ.

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Tryktransmitter til anvendelse i luft og vand applikationer, type MBS 1900. Teknisk brochure

Tryktransmitter til anvendelse i luft og vand applikationer, type MBS 1900. Teknisk brochure Tryktransmitter til anvendelse i luft og vand applikationer, type MBS 1900 Teknisk brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i luft og vand applikationer. Medieberørt del af rustfast stål (AISI 304).

Læs mere

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Vejledning i transport, montering og service Calyma Industri - Espenhøjvej 10 A, True - 8381 Tilst Tlf. 8624 0433-2070 7890

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Installations-/betjeningsvejledning. Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF D (DK) Arbejdsfrekvens ned til 5Hz (SIM-Q LF)

Installations-/betjeningsvejledning. Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF D (DK) Arbejdsfrekvens ned til 5Hz (SIM-Q LF) Installations-/betjeningsvejledning Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF Overvågning af isolationsmodstand på et AC net Arbejdsspænding op til 690V AC, modstår op til 1000V DC Arbejdsfrekvens ned til

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere