Drive IT Lavspændingsdrev. Brugermanual for type ACS50 AC drev fra 0,18 til 2,2 kw

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drive IT Lavspændingsdrev. Brugermanual for type ACS50 AC drev fra 0,18 til 2,2 kw"

Transkript

1 Drive IT Lavspændingsdrev Brugermanual for type ACS50 AC drev fra 0,18 til 2,2 kw

2 ACS50 Brugermanualer på andre sprog og ACS50 Teknisk Reference kan findes på internetsiden: Indtast ACS50 UG (eller ACS50 TR) i søgefeltet. Klik på Search. Fjern kun Selection Search Web pages (HTML) og klik på Search. 3AFE REV E DA Gældende fra: ABB Oy. All Rights reserved. ABB A/S Meterbuen 33 DK-2740 Skovlunde Tlf: Fax: Internet

3 Sikkerhedsinstruktioner Læs omhyggeligt nedenstående instruktioner, inden installationen påbegyndes. Advarsel! Farlig spænding! Kun en uddannet elektriker må installere ACS50. Der må aldrig arbejdes med drevet, motorkablet eller motoren, når netspændingen er indkoblet. Efter at have udkoblet netspændingen, skal man vente mindst 5 minutter for at lade mellemkredskondensatorerne aflade, inden arbejdet med drevet påbegyndes. Bemærk: DIP switches har farlig spænding. Bemærk: Selv når motoren er standset, er der farlig spænding ved effektklemmerne L/R, N/S, T1/U, T2/V og T3/W. Bemærk: Selv når enheden ikke er tilsluttet netspændingen, kan der være farlige, eksterne spændinger forbundet til relæudgangsklemmerne. Advarsel! Varme overflader! Under driften kan køleelementet nå en høj temperatur (>80 C). Vær sikker på, at installationsinstruktionerne overholdes. Generelle sikkerhedsinstruktioner ACS50 starter automatisk motoren efter en netafbrydelse, hvis det eksterne startsignal er aktivt. Forsøg aldrig at reparere en enhed, der er ødelagt. ACS50 er ikke en enhed, der kan repareres på montagestedet. Tag kontakt til leverandøren for at få en erstatningsenhed. Installer ACS50 et sted, hvor den kan stå aflåst, eller kun er tilgængelig ved brug af værktøj. Tilslut ikke netspænding til enheden mere end én gang hvert tredje minut. En ændring af DIP switchene vil have indflydelse på ACS50's funktion og ydelse. Undersøg at ændringerne ikke vil kunne forårsage skader på personer eller ejendom. Om denne manual Denne guide giver de nødvendige informationer om installation og opstart af enheden. Kontrol ved levering Leverancen indeholder 1. ACS50 2. Brugermanual 2. To bøjler for styrepanelet (kun EMC omformere) Kontroller mærkepladen og vær sikker på, at den leverede enhed svarer til ordren. EMC filter: E = Indbygget, N = Nej Max. kontinuerlig udgangsstrøm (I 2 ): 01A4 = 1,4 A, 02A2 = 2,2 A, 04A3 = 4,3 A 07A6 = 7,6 A, 09A8 = 9,8 A Netspænding (U 1 ): 1 = VAC +10%/-15% 2 = VAC +10%/-15% Serienummer (S/N) er trykt på mærkepladen. (Y = Fremstillingsår, WW = fremstillingsuge) ) * * 7 B 1 " 8 # $ 0 ) ) + 5 # - ' ) & 12 3 ACS50-01_- -_ 7 B 1 2 J H 9! ; : : : :! ) - : : : : : : : :! 7! 0 ' & ) , " 2 # ;, & 1, + 6-3

4 4 Oversigt ACS50 drevet styrer en 3-faset asynkronsmotors hastighed. Indgangsterminaler, side 13 Beskyttelsesjord (PE), side 13 Net LED, side 17 DIP switches, side 10 Fejl LED, side 17 Styrepotentiometre, side 12 Relæudgangsterminaler, side 14 Styrekabelterminaler, side 14 Motorkabelskærm, side 13 Valg af analog inputsignal (spænding/strøm), side 14 Motorkabelterminaler, side 13. Dækslet giver ekstra isoaltion. Skub dækslet mod venstre for at lukke. Monteringsflap, side 8-9 Bøjleplade, side 15 (Kun EMC omformere)

5 Installation og opstart 5 Læs Sikkerhedsinstruktioner på side 3, inden der fortsættes. Handling 1 Check leverancen. 3 2 Vær sikker på, at installationsmiljøet er egnet for ACS Monter omformeren Check standardinstillingerne: Motorens nominelle frekvens er 50 Hz; belastningen er en pumpe eller en ventilator; den maksimale udgangsfrekvens er 50 Hz. Hvis standardindstillingerne ikke passer, reguleres DIP-switchene. 5 Vær sikker på, at MOTOR I NOM potentiometeret passer til motorens mærkestrøm. Det definerer virkning af motorens termiske beskyttelsesfunktion. 6 Tilpas om nødvendigt accelerations-/decelerationstidspotentiometeret ACC/DEC Tilslut net- og motorkabler Tilslut styrekablerne Tilslut indgangsspændingen. Grøn LED tænder. Bemærk: Motoren roterer, hvis startsignalet er aktivt. 10 Indstil hastighedsreferencen og aktiver startsignalet. Motoren accelererer op til den valgte hastighedsreference. 16 Pg

6 6 Omgivelsesbetingelser Montagested Lufttemperatur -20 C (-4 F), frost ikke tilladt 1) +40 C (104 F), ved nominel last +50 C (122 F), hvis kontinuerlig udgangsstøm er max. 85% af nominel udgangsstrøm I 2. Lagring og transport i beskyttelsesemballage -40 C (-40 F) til +70 C (158 F) Højde over havet Relativ luftfugtighed m (0...6,600 ft). Ved højder mellem m (3, ,600 ft), reduceres P N og I 2 med 1% for hver 100 m. Mindre end 95%, kondens ikke tilladt Ingen begrænsning Mindre end 95%, kondens ikke tilladt Forureningsniveau (IEC ) Ledende støv ikke tilladt Luften skal være ren og fri for korroderende materialer og ledende støv. Kemiske gasser: Klasse 3C2 Faste partikler: Klasse 3S2 Lagring Ledende støv ikke tilladt Kemiske gasser: Klasse 1C2 Faste partikler: Klasse 1S2 Transport Ledende støv ikke tilladt Kemiske gasser: Klasse 2C2 Faste partikler: Klasse 2S2 Sinusformet vibration (IEC ) Chok (IEC ) Frekvensområde: Hz Konstant acceleration: 1 g Ikke tilladt I henhold til ISTA 1A specifikationer Max. 100 m/s 2 (330 ft/s 2 ), 11 ms (36 fts) Frit fald: Ikke tilladt Ikke tilladt 1) Når drevet benyttes ved minustemperaturer, skal drevet fortsat være tilsluttet spændingen. Monter drevet indvendig i en ekstra kapsling. Det skal sikres, at varmen, som genereres af drevet, kan bortskaffes. Beskyttelsesgraden for ACS50 er IP20.

7 Dimensions 7 f e Modul A mm (in.) Modul B mm (in.) Modul C mm (in.) Modul D mm (in.) a b c d a 53 (2.09) 72 (2.83) 74 (2.91) 74 (2.91) b 45 (1.77) 67.5 (2.66) 70 (2.76) 70 (2.76) c 128 (5.04) 128 (5.04) 159 (6.26) 159 (6.26) d 67.5 (2.66) 67.5 (2.66) - - h i j k e (3.01) 77 (3.01) f (1.57) 40 (1.57) g (1.57) 40 (1.57) h 183 (7.20) 183 (7.20) (9.06) i 156 (6.14) 156 (6.14) 182 (7.15) 214 (8.41) j 170 (6.99) 170 (6.99) 194 (7.62) 226 (8.88) g k (5.77) (5.77) 171 (6.72) 203 (7.98)

8 8 Montering Advarsel! Under normal drift vil enheden nå en høj temperatur. Vær sikker på, at der er tilstrækkelig køleluft under alle forhold: - ACS50 skal altid installeres, så køleribberne holdes vertikalt. - Sørg for, at der er tilstrækkeligt plads rundt om A og B omformere. Omformer C og D køles med ventilator og kan derfor installeres ved siden af hinanden uden ekstra plads imellem. Installer enheden ved hjælp af monteringsklips på en 35 mm DIN skinne eller på en væg. Montering på en DIN skinne "Klik" ACS50 fast på skinnen. Tryk grebet øverst på monteringsklipsen for at løsgøre enheden. Montering på en væg Installer enheden med monteringsklips på væggen. Anvend M4 skruer. Monteringsafstand Der skal altid være tilstrækkelig afstand rundt om enheden, for at sikre den nødvendige køling. 5 cm (2 in.) 5 cm (2 in.) X X X 5 cm (2 in.) 5 cm Modul Modul (2 in.) A og B C og D cm (in.) cm (in.) X 1,5 (0,6) 0 (0)

9 Fastgør og demonter vægmonteringsclipsen Enheden kan monteres med enten den brede eller smalle side op mod væggen. Installer monteringsclipsen på den ønskede side. Se instruktioner neden for for modul A og B. Demonter monteringsclipsen for modul C og D ved at trække ned og monter ved at trykke opad. 9 Demontering af monteringsclipsen, modul A og B: Tryk på de to plastikknapper for at løsne den øverste og nederste del af clipsen fra hinanden. Montering af monteringsclipsen, modulstørrelse A: Placer de to dele som vist neden for og klik dem sammen. Montering af monteringsclipsen, modulstørrelse B: Skub til de to dele mellem køleribberne og klik dem sammen.

10 10 DIP switches DIP switches anvendes for at tilpasse ACS50 til motoren og applikationen. Advarsel! DIP switchen har farlig spænding (200 V). Først udkobles spændingen, hvorefter man venter 5 minutter, inden switchene tilpasses. Hold beskyttelsesdækslet lukket, når der er tisluttet spænding til ACS50. Konfiguration Frontdækslet åbnes ved hjælp af spidsen på en skruetrækker, og DIP switchene tilpasses. Anvend spidsen af en skruetrækker til at skubbe switchen til venstre eller højre. Alle switches er som standard i deres venstre position. Luk frontdækslet. Basisinformation DIP switch # Navn og funktion Standardindstilling Alternativ indstilling 1 NOM FREQ HZ: Motor nominal frequency 50 Hz 60 Hz 2 SILENT: Motor noise level (PWM switching frequency) OFF - Normal (5 khz) ON - Silent (16 khz) 3 LOAD: Load torque type (U/f curve) P&F - Pump/fan CT - Constant torque 4 JOG HZ: Constant frequency for the jogging function 5 Hz 10 Hz 5 RELAY: Relay output operation FLT - Fault RUN - Motor running 6 AI OFFSET: Minimum value for analogue input OFF - 0 ma (0 V) ON - 4 ma (2 V) 7 AUTORESET: Automatic fault reset function OFF - No autoreset ON - Autoreset enabled 8 HI FREQ: High frequency mode OFF - Standard ON - High frequency enabled

11 Yderligere informationer 11 Nr. Navn Information 1 NOM FREQ Hz Definerer motorens nominelle frekvens (se motorens mærkeplade). 2 SILENT Definerer drevets koblingsfrekvens. Bemærk: Jo højere frekvens jo mere elektromagnetisk støj, og desto kortere er den tilladte motorkabellængde for overholdelse af de europæiske EMC regulativer. Se Tekniske data side 18. Bemærk: Koblingsfrekvensen tilpasses ACS50 omformerens temperatur. 3 LOAD Optimerer udgangsspændingen og frekvenskarakteristikker i henhold til belastningen. Vælg P&F for kvadratisk moment (f.eks. pumper og ventilatorer) og CT for konstant moment (f.eks. transportbånd). ACS50 booster automatisk startspændingen 10% for at kompensere for motortabene og forøge startmomentet. 4 JOG Hz Definerer joggingfrekvensen. Aktiverer joggingfunktionen ved at forbinde VDC til digital input 3 ("JOG"). (Drevet accelererer eller decelererer til joggingfrekvensen og holder denne, indtil indgangen nulstilles.) 5 RELAY Fastlægger, hvad der indikeres på relæudgangen. FLT = Fejl. Kontakten er åben ved en fejl, eller når spændingen er udkoblet. RUN = Drift. Kontakten er lukket under drift. 6 AI OFFSET 7 AUTO- RESET Aktiverer overvågning af levende nul for analogindgangen. 4 ma (2 V) = ACS50 udkobler for fejl, hvis værdien falder under grænsen. Se afsnit Hastighedstyring side 16 for information om skalering af analogindgange. Aktiverer den automatiske resetfunktion for følgende fejl: Underspænding, overspænding, analoge inputtab. ON = ACS50 vil forsøge at resette automatisk tre sekunder efter en fejludløsning. Der kan maksimalt resettes ti gange i løbet af tre minutter. Hvis dette antal overskrides, stopper ACS50, og den vil ikke gøre et nyt forsøg på at resette. Se også Statusindikeringer og fejlfinding side 17. Advarsel! Hvis startsignalet er sluttet til, vil motoren startes efter et reset. Vær sikker på, at dette ikke vil forårsage skade. 8 HI FREQ Definerer den maksimale udgangsfrekvens. OFF: Maks. frekvens = værdien, der er defineret med NOM FREQ HZ switchen. ON: Max. frevens = værdien defineret med NOM FREQ HZ switchen + værdien af HI FREQ potentiometer. Se Styrepotentiometre på side 12. U N U 10% CT P&F f N f

12 12 Styrepotentiometre Styrepotentiometrene kan tilpasses ved hjælp af en skruetrækker. Alle potentiometre er som standard i deres mellemposition. MOTOR I NOM ACC/DEC Beregn MOTOR I NOM ved hjælp af formlen nedenfor, eller tag en værdi fra MOTOR I NOM skemaet nedenfor. ACS50 vurderer motorens temperatur baseret på den målte udgangsstrøm og den definerede, nominelle motorstrøm. Drevet stopper, hvis denne beregning viser, at motoren bliver for varm. Bemærk: Hvis motorkablerne er lange, forårsager det en stor kapacitativ strøm, og det kan være nødvendigt at forøge MOTOR I NOM indstillingen. MOTOR I NOM (%) = Motor nominel strøm [A] ACS50 nominel strøm [A] 100% Definerer accelerations- og decelerationstiden i sekunder fra minimum til maksimum frekvens og modsat. Jo længere ACC/DEC tid, jo langsommere vil ACS50 følge den givne reference. HI FREQ Begrænser udgangsfrekvensen til en ønsket værdi mellem den nominelle frekvens og den nominelle frekvens + 70 Hz. For at anvende dette potentiometer aktiveres højfrekvens mode ved hjælp af HI FREQ DIP switchen. Se afsnittet DIP switches side 10. MOTOR I NOM skema ACC/DEC tid ACS50-01x- Nominel motorstrøm (A) -01A4-x Ref. [%] A2-x A3-x A6-x A8-x MOTOR I NOM % ACC/DEC t

13 Tilslutning af netforsyning og motor 13 1-faset netspænding Advarsel! Inden installationen skal det sikres, at netspændingen er udkoblet. Bemærk: Det skal sikres, at netspændingen er korrekt! Hvis man forbinder 230 VAC til en ACS50 enhed, som er beregnet for 115 VAC, vil drevet blive beskadiget! Klemmer Beskrivelse Ledertværsnit Fastsp.- moment L/R, N/S 1~ indgangsforsyning Max. 2,5 mm 2 (modul A og B) eller max. 4 T1/U, T2/V, T3/W Effektafgang til motor mm 2 (modul C og D), enkelleder PE Beskyttelsesjord. Beskyttelsesleder og skærm i motorkabel. Anvend fleksibel leder. Lederstørrelsen må ikke være mindre, end størrelsen af det netkabel, der anvendes. 0,5 Nm / 0,6 Nm 1 Nm(*) *Bemærk: Der må kun anvendes de M4x8 kombiskruer, der følger med leverancen. Jordskruerne må ikke skrues længere ind end 6 mm. Følg de lokale regler for kabeltværsnit. Anvend kabel beregnet for 60 C (140 F), eller kabel beregnet for 75 C (167 F) hvis omgivelsestemperaturen er over 30 C (104 F). Se også Yderligere kabelføring og EMC instruktioner side 15. Lækstrømmen fra ACS50 kan nå op på mere end 3,5 ma AC / 10 ma DC. I henhold til EN50178, må ACS50 kun anvendes i permanente installationer. For yderligere information, se ACS50 Teknisk Reference. Indgangssikring Se Tekniske data sidee 18 for anbefalede typer. Motor Motoren skal være en 3-faset AC kortslutningmotor med nominel spænding U N fra 200 til 240V og nominel frekvens f N enten 50 eller 60 Hz. Motorens nominelle strøm skal være mindre end eller lig med drevets nominelle udgangsstrøm (I 2 ). Hvis faserne er forbundet, U-U, V-V og W-W og den valgte omløbsretning er forlæns, roterer akslen med uret set fra motorens akselende.

14 14 Tilslutning af styrekabler Intern (1) eller ekstern (2) styrespænding kan anvendes til digitale indgange. Analog styringsspænding er som default 0 10 VDC. (A1 jumperen skal være i spænding ("U") position). COM COM SPEED/AI +10V +12V START REV JOG SCR 2) 1) VDC forsyning Hvis der anvendes 0/4 20 ma strømsignal: - skift Ai jumper til strøm ("I") position. - Indstil AI OFFSET switch på ON position, hvis der ønskes 4 20 ma strømsignal. COM COM SPEED/AI +10V +12V START REV JOG SCR kohm - + I U AI I U AI COM COM SPEED/AI +10V +12V START REV JOG SCR Styreterminaler Anvend fleksibelt 0,5...1,5 mm 2 ledning (AWG22 - AWG16). # Navn Beskrivelse 1 COM Fælles nulpotentiale for digitale- eller analogindgange 1) 2 COM Fælles nulpotentiale for digital- eller analogindgange 1) 3 AI Analogindgang: Hastigheds- (frekvens) reference. 0/2 10 VDC (Ri=190 kohm), eller 0/4 20 ma (Ri=100 ohm). Opløsning 0,1%, nøjagtighed +/-1% V Referencespænding for analogindgang. Nøjagtighed +/-2%. Max. 10 ma V Hjælpespænding for digitalindgange. Max. 30 ma. 6 START Digitalindgang 1: Start (nulstiller drevet efter en fejludkobling) 2) 7 REV Digitalindgang 2: Baglæns omløbsretning 2) 8 JOG Digitalindgang 3: Aktiverer jog hastighed 2) 9 SCR Jordklemme for signalkabelskærm. Forbundet internt til steljord. Relæudgang 1 RO1 Fejl: Relæ åbent.12 V VAC / 30 VDC 2 RO2 10 ma...2 A 1) Forbundet internt via en 1 Mohm modstand til steljord. 2) Impedans for digitalindgang er 1,5 kohm.

15 Yderligere kabelføring og EMC instruktioner 15 Sørg for at følge disse instruktioner, hvis der ønskes en sikker drift, og for at være sikker på, at det europæiske EMC direktiv overholdes. Motorkabel Motorkablet skal være et symmetrisk trelederkabel med en koncentrisk PE-leder eller et firelederkabel med en koncentrisk skærm. Flettet metalskærm anbefales, f.eks. typen MCCMK (NK kabler). - Sno ledningerne i kabelskærmen sammen til et bundt og forbind til jordterminalen.sørg for at bundtet er så kort som muligt. - Fastgør kabelskærmen som vist på tegningen, hvis der anvendes internt eller eksternt EMC-filter. - Ved motorenden skal motorkabelskærmene jordes 360 grader med en EMC kabelforskruning eller også skal kablerne snos sammen til et bundt, der ikke må være længere end 5 gange bundtets bredde og forbindes til motorens PE-klemmer. Styrekabler Styrekablerne skal være multilederkabler med en snoet kobberkabelskærm. Det anbefales at anvende et dobbeltskærmet, snoet kabel til analogsignaler. - Sno skærmen sammen til et bundt og forbind til SCR-klemmen. Sørg for at bundtet er så kort som muligt. - Fastgør styrekablet som vist på tegningen (kun for EMC enheder). - Træk motorkablet væk fra styrekablerne og netkablet for at undgå elektromagnetisk forstyrrelse (afstand > 20 cm). Bemærk: Bland aldrig 24 VDC og 115/230 VAC signaler i samme kabel. Styrekabel Bøjler Motorkabel

16 16 Hastighedstyring Analogindgangen angiver hastigheds- (frekvens) referencen for ACS50. Sammenhængen mellem analogindgangen og referencen afhænger af DIP switchenes indstillinger som vist nedenfor. Udgangsfrekvensen følger refererenceændringerne som defineret af ACC/ DEC potentiometeret. Høj frekvens mode OFF (default) Høj frekvens mode ON f N f f N + 70 Hz f frekvensreference Grænse for udgangsfrekvens a 0 2 V 4 ma b 10 V 20 ma Indgang* [V, ma] f N 0 a 2 V 4 ma b 10 V 20 ma Indgang* [V, ma] DIP switchindstillinger: HI FREQ = OFF AI OFFSET = OFF (kurve a) eller ON** (kurve b) MOTOR NOM FREQ = 50 eller 60 Hz Udgangsfrekvensen er begrænset til valgte nominelle motorfrekvens. DIP switchindstillinger: HI FREQ = ON AI OFFSET = OFF (kurve a) eller ON** (kurve b) MOTOR NOM FREQ = 50 eller 60 Hz Aktuel udgangsfrekvens begrænses af HI FREQ potentiometret til en værdi mellem f N og f N + 70 Hz. Potentiometeret har ikke indflydelse på skalering af den analoge indgang. * Anvend AI jumper for at vælge mellem spændings- eller strømsignal. Se side 14. ** For at beskytte drevet ved tab af analogt indgangssignal, udkobler drevet, hvis signalværdien er under 2V(4mA).

17 Statusindikeringer og fejlfinding ACS50 har to statusindikations-leds, som kan ses gennem frontdækslet. Hvis drevet opdager et problem, vil den røde LED blinke. Efter at have klaret problemet, skal der resettes ved at slukke for startsignalet. Hvis der allerede er slukket for startsignalet, skal der først tændes og herefter slukkes igen. Fejlkoderne fremgår af skemaet nedenfor (=antallet af LED blink). Grøn LED Rød LED Beskrivelse Tændt Slukket ACS50 kører normal. Tændt Blinker Beskyttelsefunktion er aktiveret. Nr. for blink indikerer Tæ fejlkode. Slu 1 2 Blinker Blinker ACS50 resetter automatisk inden for 3 sekunder. (*) Advarsel! Motor starter, hvis startsignal er aktivt. 17 # Mulige fejlårsager og hvad der skal gøres # Mulige fejlårsager og hvad der skal gøres 1 DC overspænding (*). 1) Netspændingen er for høj. Check forsyningen. 2) Decelerationsrampetiden er for kort sammenlignet med belastningsinertiet: Forøg ACC/DEC tiden med potentiometeret. 2 DC underspænding (*). Netspændingen er for lav: Check forsyningen. 3 Udgangskortslutning: Netspændingen udkobles og motorviklingerne samt motorkablet kontrolleres. 4 Udgangsoverstrøm. 1) Accelerationstiden er for kort sammenlignet med belastningsinertiet: Forøg ACC/DEC potentiometeret. 2) Motor- og drevstørrelse passer ikke sammen: Check motoren. 5 Reserveret (*) Automatisk reset hvis AUTORESET er i stilling ON. Se DIP switches side Den analoge indgangsværdi er mindre end 4mA/2V. (*) Bemærk: Denne overvågning er aktiv, hvis AI OFFSET er ON. 7 Motoroverbelastning (I 2 t overlast): 1) Check belastningen og vær sikker på, at motorstørrelsen passer til ACS50. 2) Vær sikker på, at indstillingen af MOTOR I NOM potentiometeret er korrekt. 8 Overbelastning af vekselretteren eller usædvanlig høj intern temperatur: 1) Belastningen er for høj eller 2) kølingen af drevet er utilstrækkelig. 9 Andre fejl. Interne fejl. Netspændingen udkobles kortvarigt. Hvis problemet fortsat er der, skal enheden udskiftes.

18 18 Tekniske data 230 V 115 V Indbygget EMC, ACS50-01E- 01A4-2 02A2-2 04A3-2 07A6-2 09A8-2 01A4-1 02A2-1 Uden EMC, ACS50-01N- 01A4-2 02A2-2 04A3-2 07A6-2 09A8-2 01A4-1 02A2-1 Kontinuerlig motoreffekt kw hp 1/4 1/ /4 1/2 Modulstørrelse (ikke EMC) A A B C C A A Modulstørrelse (EMC) A A B D D A A Nominelle værdier Indgangsspænding U 1 V (+10/-15%) (+10/-15%) Kontinuerlig udgangsstrøm I 2 A Max. udgangsstrøm I 2max * A Udgangsspænding U 2 V 0-U 1, 3-faste 0-2xU 1, 3-faste Indgangsstrøm I 1 A koblingsfrekvens khz 5 (max. 16) Beskyttelsesgrænser Overstrøm (peak) A Overtemperatur 95 C / 203 F (køleplade) Max. ledertværsnit Effektterminaler mm2 2.5 (AWG 14) 4 (AWG 12) 2.5 (AWG 14) Styreterminaler mm2 1.5 (AWG 16) Effekttab W Netsikring** IEC, type IEC269 gg A UL, typer CC and T A * Tilladt i 1 minut. ** Anbefalede værdier. Anvend ikke halvledersikringer eller low peak sikringer. Følge lokale regler. For yderligere information, se ACS50 Teknisk Reference.

19 Maksimale motorkabellængder For at overholde de europæiske EMC regulativer skal motorkabellængden begrænses som beskrevet i skemaet nedenfor. Jo kortere motorkabel, jo lavere støjemission til forsyningslinien og omgivelserne. Indbygget EMC filter Eksternt EMC filter ACS50-01E- ACS50-IFAB-01 and ACS50-01N/E Omformertype 5 khz 16 khz 1) 5 khz 16 khz 1) EN , Første driftsmiljø, ubegrænset distribution 2) 01A4-2,, 02A m 3 m A6-2,, 09A m 3 m - - EN , Første driftsmiljø, begrænset distribution 3) 01A4-2,, 02A m 10 m 30 m 10 m 07A6-2,, 09A m 10 m - - EN , Andet driftsmiljø 3) 01A4-2,, 02A m 10 m 50 m 10 m 04A m 10 m 75 m 10 m 01A4-1,, 02A m 10 m 50 m 10 m 07A6-2,, 09A m 10 m - - 1) Koblingsfrekvensen kan vælges med DIP switchen. Se side 11. 2) Kun for netbåren emission. 3) For netbåren og udstrålende emission. Beskyttelse Overspænding, underspænding, kortslutning i udgangen, overstrøm, tab af analogindgang, overbelasting af motoren, overbelastning af vekselretteren. Isoleret net Der må ikke anvendes drev med indbygget EMC-filter, eller ACS50-IFAB-01 eksternt indgangsfilter i et isoleret net eller et højimpedans net. Miljøinformation Et produkt, der skal bortskaffes, indeholder værdifulde råmaterialer, som skal kunne genanvendes for at beskytte ressourcerne. Information om bortskaffelse kan rekvireres fra ABB's salgs- og serviceafdelinger. Begrænsninger af ansvaret Producenten er ikke ansvarlig for: Eventuelle omkostninger, der opstår på grund af fejl i installationen, idriftsættelsen, reparation, ændringer, eller hvis de omgivende forhold ikke opfylder de krav, der er specificeret i den dokumentation, der er leveret sammen med drevet, og anden relevant dokumentation. Enheder, der er blevet anvendt forkert, forsømt eller har været ude for et uheld. Enheder, der består af materialer, som er leveret eller konstrueret af køberen. Producenten, dennes leverandører eller underleverandører kan på intet tidspunkt blive draget til ansvar for specielle, indirekte, tilfældige eller deraf følgende skader, tab eller blive pålagt bøder. Hvis De skulle have spørgsmål i forbindelse med Deres ABB drev, beder vi Dem venligst tage kontakt til Deres lokale forhandler eller ABB kontor. De tekniske data, informationer og specifikationer er gældende på det tidspunkt, de bliver trykt. Producenten forbeholder sig ret til ændringer uden forudgående varsel. 19

20 20 Godkendelser CE/C-Tick mærkning ACS50 opfylder kravene i det europæiske Lavspændingsdirektiv 73/23/EEC med tilføjelser EMC direktiv 89/336/EEC med tilføjelser Tilsvarende deklarationer samt en liste over de vigtigste standarder kan fremsendes på forlangende. Elektromagnetisk kompatibilitet: ACS50 opfylder følgende standarder under forudsætning af, at installationen er udført omhyggeligt og i henhold til instruktionerne i denne manual: ACS50 er beregnet for net, som ikke kan levere mere end 65 kva rms symmetrisk ampere, 230 Volt maksimalt, hvis enheden er beskyttet med klasse CC eller T sikringer. Tilbehør EMC filter: ACS50-IFAB-01 Indgangsdrosselspoler: CHK-A1, CHK-B1, CHK-C1, CHK-D1 Udgangsdrosselspoler: ACS-CHK-B3, ACS-CHK-C3 Potentiometerenhed: ACS50-POT Netbårne, højfrekvente emissioner Udstrålende, højfrekvente emissioner Immunitet Netharmoniske strømme EN første driftsmiljø, unrestricted / restricted distribution. 1) EN første driftsmiljø, restricted distribution. EN andet driftsmiljø IEC ) Sørg for at overholde de maksimalt tilladte motorkabellængder og koblingsfrekvens side 19. Se endvidere instruktionerne om trækning af kabler på side 15. De strømharmoniske niveauer kan reduceres ved hjælp af eksterne indgangsdrosselspoler. For yderligere information, se ACS50 Teknisk Reference. UL, cul og C-Tick mærkning Se mærkepladen.

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

RVS-AX Analog Softstarter 8-170A, 220-600V Brugervejledning

RVS-AX Analog Softstarter 8-170A, 220-600V Brugervejledning RVS-AX Analog Softstarter 8-170A, 220-600V Brugervejledning Ver. 3.2.04 1 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Valg af softstarter 4 Installations notater 5 Forbindelser 6 Indstillinger 7 Motorbeskyttelse 8

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Vejledning til motorstyring, ventilator SILVER C

Vejledning til motorstyring, ventilator SILVER C Vejledning til motorstyring, ventilator SILVER C 1. Generelt Motorstyringen benyttes til at styre ventilatormotorer af EC-typen, 0,41-10 kw, i SILVER C. Motorstyringen er monteret på den pågældende ventilatorindsats.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector vector 1 System oversigt 8200 vector Parametrerings og idriftsættelsessoftware Funktionsmodul (kan integreres): Standard-I/O Applikations-I/O LECOM-B (RS485) INTERBUS PROFIBUS Systembus (CAN) DeviceNet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer ErgoSafe 005 Beskrivelse af stik og indikatorer Printtavlen er forsynet med en række stik og indikatorer. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af hvert enkelt element. Den kvadratisk formede pude

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

SPEED COMMANDER. FREKVENSOMFORMER Universal AC motor controller

SPEED COMMANDER. FREKVENSOMFORMER Universal AC motor controller www.speed-tech.dk FREKVENSOMFORMER Universal AC motor controller Denne vejledning skal altid følge frekvensomformeren, og skal efter ibrugtagning være placeret i umiddelbar nærhed af denne. SPEED-COMMANDER

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring

vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring 1 kort om vacon Vacon er en ledende leverandør af frekvensomformere med variabel hastighed. Vacon drives af en passion for at udvikle,

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Lab-Vent Controls styresystem

Lab-Vent Controls styresystem Lab-Vent Controls styresystem LV-styresystemet består af følgende komponenter: Elektronikboks type: LVE-901 / 937 Lugesensor type: LVL-901 / 937 Flowføler type: LVF-901 / 937 Styrepanel type: LVP-901 /

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne!

Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne! Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne! Altivar 12 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 0,75 kw, 120 V en-faset strømforsyning 0,18 til 2,2 kw, 240 V en-faset strømforsyning

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere