Maxiroll DK Serie nr: 100-XXX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX"

Transkript

1 DK Serie nr: 100-XXX

2

3 Type Tillykke med Deres nye Maxiroll. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright Alle rettigheder forbeholdes DAL-BO. Deres Maxiroll 2008 har: Type no.: Fabrikationsmåned: Serial no.: Egenvægt i kg: Ved henvendelser angående reservedele eller service bedes typenummer og serienummer altid opgives. Bagerst findes en reservedelsfortegnelse, der letter overblikket over enkeltdelene. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING DAL-BO A/S DK-7183 Randbøl erklærer hermed, at ovennævnte maskine er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet 2006/42/EF, der erstatter direktivet 98/37/EF og ændringsdirektiverne 91/368/EØF, 93/44/EØF og 93/68/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner for sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner. CE Denne maskine svarer til sikkerhedskravene i de europæiske sikkerhedsretningslinier. DAL-BO A/S Dato: Direktør Kaj Pedersen

4 Indholdsfortegnelse SIKKERHED... 6 GENERELT... 6 HYDRAULIK... 7 MONTERING... 7 VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATIONER... 7 VEJTRANSPORT... 7 KORREKT ANVENDELSE... 8 TEKNISK DATA... 9 HVORDAN LÆSES INSTRUKTIONSBOGEN LEVERING ANVENDELSE TIL- OG FRAKOBLING TILKOBLING HYDRAULIK FRAKOBLING INDSTILLING JUSTERING AF TRÆKHØJDE KØRSEL OG BETJENING UD- OG SAMMENKLAPNING Udklap Sammenklap JUSTERING AF HYDRAULISK VÆGTOVERFØRING For meget tryk For lidt tryk KØREHASTIGHED JUSTERING AF HYDRAULISK AFFJEDRING PÅ PENDLERRAMMER For meget tryk For lidt tryk FEJLFINDING EKSTRAUDSTYR LAMELPLANKE Effekt Mærkning af slanger Justering af tændernes vinkel Kørsel og betjening Eftermontering Sammenlåsningssæt VEDLIGEHOLDELSE... 24

5 SMØRING JUSTERING Justering af gods Hjul Sliddele HYDRAULIK UDSKIFTNING OG REPARATIONER HYDRAULIK Skift af cylinder for ud- og sammenklap af sidesektioner Skift af pakninger for ud- og sammenklap af sidesektioner Montering Skift af vippecylinder på hovedrammen Skift af pakningssæt i vippecylinder Montering Skift af cylinder for affjedring på pendlerrammen Udskiftning af pakningssæt til affjedringen Skift af cylinder for dybdejustering til lamelplanke Udskiftning af pakningssæt til dybdejustering AFMONTERING/MONTERING AF HJUL Udskiftning af hjullejer AFMONTERING AF TROMLEAKSLER Udskiftning af aksler Montering af aksel med tromleringe UDSKIFTNING AF AKSEL, LEJER ELLER TROMLERINGE Crosskillringe SKROTNING HYDRAULIK DIAGRAM RESERVEDELE Side 5

6 Sikkerhed Dette symbol finder De i instruktionsbogen hver gang der gives råd om Deres sikkerhed, andre brugeres sikkerhed eller maskinens funktionssikkerhed. Alle sikkerhedsanvisninger skal overholdes og gøres tilgængelige for alle brugere af maskinen. Generelt Før arbejdet påbegyndes skal brugeren være fortrolig med alle anordninger på maskinen Der er anbragt sikkerhedsmærkater på maskinen, der indeholder vigtige anvisninger om Deres egen og andres sikkerhed, samt om maskinens korrekte brug. Der må ikke medtages passagerer under arbejdet eller ved transport. Ved betjening af Maxiroll skal det sikres, at der ikke er personer inden for maskinens aktionsradius. Maskinen må kun betjenes inde fra traktoren. Når Maxiroll er klappet sammen, sikres det at sidesektionerne er i indgreb med transportsikringen. Ligeledes sikres betjeningshåndtagene mod utilsigtet betjening. Før traktoren forlades eller hvis der skal udføres justeringer, vedligeholdelse eller reparationer på Maxiroll, udklappes maskinen og sænkes på underlaget eller, fastholdes i transportstilling, traktoren bremses, motoren standses og tændingsnøglen tages ud, således at maskinen sikres mod utilsigtet igangsætning. Husk at sikre støtteben samt nagler med ringsplitter. Førersædet må aldrig forlades mens maskinen kører. Kørehastigheden skal altid tilpasses forholdene. Brug kun maskinen hvis alle sikkerhedsanordninger er monteret. Defekte sikkerhedsanordninger skal straks udskiftes. Side 6

7 Hydraulik Før reparationsarbejde med hydraulikanlægget sænkes maskinen på underlaget, trykket tages af anlægget, motoren standses og tændingsnøglen tages ud. Hydrauliske forbindelser rengøres omhyggeligt før tilkobling. Ved sammenkobling af hydraulikslangerne til traktorens hydraulikken sikres det at trykket er taget af hydraulikken. Efter reparationer på det hydrauliske system skal systemet grundigt udluftes. Hydraulikslangerne kontrolleres regelmæssigt for defekter såsom revner, knæk, slid eller brud. Defekte slanger skal straks udskiftes. Undgå spild af olie på jorden. Sker det alligevel, opsamles det og leveres til destruktion. Efter kontakt med olie og fedt på huden skal hænderne grundigt rengøres. Olievædet tøj skal skiftes omgående, da det er skadeligt for huden. Hydraulikolie som flyder ud under højt tryk, kan trænge gennem huden og forårsage alvorlige skader. Ved skader søges omgående læge. Montering Ved montering er der fare for klemning. Der må ikke opholde sig personer mellem redskab og traktor eller imellem delene der kobles sammen. Vedligeholdelse og reparationer Ved alt reparations- og vedligeholdelsesarbejde skal maskinen være forsvarligt understøttet eller udklappet, traktor og maskine forsvarligt bremset, motoren stoppet og nøglen taget ud. Efterspænd alle skrueforbindelser efter få timers brug. Samtlige skrueforbindelser kontrolleres jævnligt og efterspændes efter behov. Splitter og bolte efterses således at havari undgås. Olie, fedt og filtre bortskaffes i henhold til gældende miljøbestemmelser. Vejtransport Ved kørsel på offentlig vej skal alle sikkerheds- og advarselsanordninger, som loven kræver, monteres og afprøves. Føreren er ansvarlig for korrekt lygteføring og afmærkning i.h.t. færdselsloven Side 7

8 Med hensyn til maskinens mål skal føreren hos færdselsmyndighederne sikre sig at den må transporteres på offentlig vej. Ved transport af maskinen skal der tages hensyn til at traktorens totalvægt og akseltryk ikke overskrides, samt at belastningen på traktorens foraksel ikke er mindre end 20 procent af traktorens egenvægt. I så fald skal der anvendes frontvægt på traktoren Korrekt anvendelse Til maskinens korrekte anvendelse hører overholdelse af fabrikantens drifts-, vedligeholdelses- og reparationsanvisninger, samt at der udelukkende anvendes originale reservedele. Maxiroll må kun bruges, vedligeholdes og repareres af personer, der er fortrolige med maskinen og som har kendskab til de faremomenter der kan opstå. Fabrikanten hæfter ikke for skader, som følge af ændringer på maskinen der er udført uden fabrikantens forudgående tilladelse. Desuden hæfter fabrikanten ikke for skader som følge af ukorrekt anvendelse. Ansvaret for dette bæres alene af brugeren. Der må ikke monteres ekstra vægt på Maxiroll Side 8

9 Teknisk data Maxiroll 2008 Størrelse (cm) HK (anbefalet min.) * Brutto vægt kg: Cambridge * Cambridge * Cambridge Crosskill * Crosskill * Sektioner (stk.) 5 Hjul 520/ /40-22,5 Hydraulik krav: DV 3 EV 0 Ekstraudstyr Hjul 600/ Lamelplanke kg * Kræver DV hydr. 1 *Maxiroll har standard lamelplanke monteret. I nedenstående tabel fremgår det hvor meget olie maskinen indeholder. Model Olie i liter 1030 Ca. 35 Liter 1230 Ca. 58 Liter Side 9

10 Hvordan læses instruktionsbogen Det kan forekomme at rækkefølgen for de beskrevne emner ikke synes at være i logisk rækkefølge. Der henvises derfor til indholdsfortegnelsen hvor overskrifter for de pågældende emner kan findes Som hovedpunkter er instruktionsbogen opdelt i 5 hovedafsnit: Sikkerhed Igangsætning og kørsel Ekstraudstyr Vedligeholdelse Reparationer Nedenstående symboler er anvendt i instruktionsbogen for: Punkter der er særlig vigtig for funktionsdygtigheden samt maskinens holdbarhed. Punkter der har betydning for sikkerheden. Levering Maxiroll leveres komplet på blokvogn. Skal Maxiroll løftes, anbefales det at anhugge med stropper i midtersektionen samt trækket, således at maskinen hænger i balance. Punkterne er afmærket på maskinen. Side 10

11 Anvendelse Maxiroll 2008 er en ekstra kraftig tromle, der er konstrueret med særlig henblik på montering af ekstraudstyr til jordbearbejdning. Maxiroll og 1230 er en 5 delt tromle, hvor sektionerne bevæger sig uafhængigt af hinanden. Der er som standard hydraulisk vægtoverføring og stensikring på begge modeller. Fig. 1 Maxiroll 2008, 1030 Som tromle anvendes Maxiroll før såning for at knuse knolde og efter såning for at forbedre fremspiringen samt nedtrykke sten. Desuden kan Maxiroll anvendes til brydning af en komprimeret jordoverflade både i kornmarker eller på græsarealer. Maxiroll kan udstyres med ekstraudstyr som hydraulisk lamelplanke. Lamelplankens største anvendelse er som forberedelse til såbed. Tændernes vibrerende effekt sønderdeler knolde og udfører en bearbejdning og afretning af den rå pløjede mark, såvel som den forudgående bearbejdede mark. Ønskes det ikke at anvende lamelplanken løftes den op og Maxiroll anvendes udelukkende som tromle. Side 11

12 Til- og frakobling Tilkobling Maxiroll tilkobles traktorens faste trækbom, hvor trækøjet (A) skal være imellem trækbommens gaffel. Fig.2 Træknaglen isættes og støttebenet afmonteres. A Husk at sikre træknaglen med ringsplit eller lignende. Hydraulik Maxiroll kræver som standard dobbeltvirkende hydraulikudtag med flydestilling. Heraf skal den ene dobbeltvirkende gå til udklapning af sidesektioner og det andet går til at hæve og sænke (vippe) tromlen. Tabel 1. Mærkning af slanger Cylindernavn Farve Udtag Funktion Vippecylinder Hvid Dobbeltvirkende Vipper Maxiroll op på hjulene samt ned i arbejdsstilling. Sammenklap/ vægtoverføring Rød Dobbeltvirkende Folder sidesektionerne sammen/ud og virker som vægtoverføring fra midtersektion til sidesektionerne Affjedring Blå Enkeltvirkende Sammen med akkumulatorerne skal de affjedre pendlerrammerne for at modvirke slag og brud på rammerne. Der kræves flydestilling til begge dobbeltvirkende udtag. Kontroller hydraulikslangerne for klemning Frakobling Støttebenet monteres, træknaglen fjernes og hydraulikslangerne afmonteres. Husk at tage trykket af tilslutningsslangerne til det hydrauliske system før slangerne frakobles. Maxiroll skal være i transportstilling eller i arbejdsstilling ved frakobling. Side 12

13 Indstilling Maxiroll er grov-indstillet fra fabrikken, men en finjustering vil altid være nødvendigt før ibrugtagning. Flere forskellige justeringsmuligheder gør Deres Maxiroll mere alsidig og giver mulighed for at få den optimale udnyttelse af maskinen. Justering af trækhøjde For at opnå en ensartet pakning af marken skal maskinens trækramme være vandret under arbejdsstilling. Justering kan være nødvendigt til den pågældende traktor. Før trækket kan indstilles til din traktor, skal grundindstillingen være korrekt. Udklap maxiroll 2008 til arbejdsstilling på et plant underlag og sæt tromlen på støttebenet. Kontroller at afstanden mellem underkant af flange og underlaget er 45 cm. Ud fra denne grundindstilling justeres trækket til netop din traktor. Fig cm 45 cm En ukorrekt trækhøjde medfører en uensartet pakning af marken, da tromlen ikke vil pakke ens på alle sektioner. For opnåelse af optimal trækhøjde, er det muligt at vende eller justere trækket op eller ned, således at trækøjet kommer til at passe på netop din traktor Fig. 4 Med Maxiroll 2008 hvilende på støttebenet løsnes boltene (A) og trækket tilpasses din traktor. A Side 13

14 Kørsel og betjening Den rigtige betjening er vigtig for at få det optimale udbytte af deres Maxiroll eller Dette gælder for både markarbejdet, men også hvad angår sikkerheden. Derfor er det vigtigt at have sat sig godt ind i sikkerheden der omfatter maskinen. Ud- og sammenklapning Ud- og sammenklapning foretages med traktoren parkeret. For ud- og sammenklap med lamelplanke, skal det sikret at lamelplanken er hævet i topposition, da tænderne ellers kan kollidere (se Ekstraudstyr, Lamelplanke ) Udklap 1 Sidesektionerne løftes op af transportsikringen (A) med vippecylinderen (mærket: Hvid). Fig. 5 A 2 Cylindrene for ud- og sammenklap (mærket: Rød) aktiveres og sidesektionerne klappes helt ud. 3 Vippecylindrene aktiveres og Maxiroll 2008 sænkes på jorden. Mens tromlen sænkes er det vigtigt, at den midterste samt de to yderste aksler rammer jorden samtidig for ikke at overbelaste lejerne på den midterste sektion. Vippecylinderen sættes til sidst i flydestilling. Fig. 6 Før tromlingen påbegyndes skal vægtoverføringen justeres korrekt (se Justering af hydraulisk vægtoverføring ). Side 14

15 Sammenklap Hvis der er lamelplanke monteret skal lamelplanken hæves i top position før sammenklap påbegyndes (se Ekstraudstyr, Lamelplanke, Kørsel og betjening ) 1. Ud- og sammenklap cylindrene (mærket: Rød) aktiveres, så det yderste af sidesektionerne (A) løftes lidt opad. Fig. 7 2 Vippecylinderen (mærket: Hvid) aktiveres til fuld længde og tromlen vippes fri af jorden. Fig Ud- og sammenklap cylindrene aktiveres igen og sidesektionerne klappes ind. Fig Vippecylinderen aktiveres og tromlen sænkes ned i transportsikringen. (Se fig. 5) Side 15

16 Justering af hydraulisk vægtoverføring Den hydrauliske vægtoverføring fordeler vægten ligeligt på alle tromlens sektioner. 1. Efter tromlen er udklappet tages trykket af ud- og sammenklapcylindrene (mærket: Rød), hvorefter betjeningshåndtaget for cylindrene aktiveres i modsat retning. 2 Der vil efter et øjeblik vises et udslag på manometeret. Trykket øges til ca. 50 bar (A). Hermed bliver noget af midtersektionernes vægt overført til sidesektionerne. Fig. 10 A 3 Betjeningshåndtaget sættes herefter i fyldestilling. Flydestillingen er nødvendig for at opnå en hydraulisk vægtoverføring, hvor sektionerne er individuelt bevægelige 4 Det kan være nødvendigt at efterjustere trykket for den hydrauliske vægtoverføring. Ligeledes kan det være nødvendigt, at køre med mindre eller mere tryk alt efter jordbundsforhold. For meget tryk 1 Trykket på sidesektionerne vil være for stort, de trykker for meget i jorden og efterlader tydelige spor udvendig efter sidesektionerne. 2 Midtersektionerne pakker for lidt, hvilket kan konstateres, da jorden efter midtersektionen ligger højere og er ikke så komprimeret som efter sidesektionerne. For lidt tryk 1 Trykket på sidesektionernes yderringe vil ikke være stort nok til at give en ensartet pakning. 2 Midtersektionen pakker for meget, hvilket kan konstateres, da jorden efter midtersektionen efterlades mere komprimeret end sidesektionerne. For holdbarheden af Maxiroll og resultatet i marken er det meget vigtigt at Maxiroll sættes i flydestilling under arbejdet i marken. Side 16

17 Kørehastighed Undlades det at sætte Maxiroll i flydestilling, betegnes det som ukorrekt brug og kan i værste fald forårsage brud på rammen. Det anbefales at køre med 6-10 km/t, men der skal altid køres efter forholdene. Hvis hastigheden øges, øges sliddet, specielt under tørre forhold. Samtidig vil der være fare for beskadigelse af ringe ved kørsel med for høj hastighed under ugunstige forhold. Justering af hydraulisk affjedring på pendlerrammer Den hydrauliske vægtfordeling fordeler vægten ligeligt på alle tromlens sektioner. Trykket på pendlerrammerne er derfor også ens! 1 Efter tromlen er udklappet og justeret med rigtig tryk og flydestilling, kan trykket på affjedringen justeres. 2 Cylinderen (A) er monteret på alle 5 pendler-rammer, modvirker store stenslag fra marken. Fig. 11 A 3 Manometeret (B) er monteret øverst på maskinen så man kan holde øje med trykket. Hanen (C) er monteret for lettere justering af trykket. Med traktorens hydraulik i flydestilling løsnes hanen indtil den rette tryk er opnået. Vi anbefaler 70 bar. Skal der yderligere tryk på anlægget, holdes hanen åben hvorefter traktorens hydraulik bruges til at øge trykket. Fig. 12 C B Side 17

18 3 Det kan være nødvendigt at efterjustere trykket for den hydrauliske affjedring. Ligeledes kan det være nødvendigt, at køre med mindre eller mere tryk alt efter jordbundsforhold. For meget tryk 1 Trykket er for stor hvis cylinderen aldrig bevæger sig. Rammerne kan derfor lide overlast. 2 Reducer trykket indtil at cylinder bevæger sig igen. For lidt tryk 1 Trykket er for lille hvis cylinderen ikke kan komme ud til fuld udslag. 2 Juster (øg) trykket indtil at alle 5 cylindre til affjedringen som minimum er ude igen. Vi anbefaler at køre med en arbejdstryk på 70bar! Men der skal altid køres efter forholdende! Side 18

19 Fejlfinding Fejl Årsag Afhjælpning Midterste sektion trykker for meget Den yderste af sidesektionerne trykker for meget Trykket falder på manometer Sidesektioner følger ikke terræn Der overføres for lidt tryk til sidesektionerne Trækket er for højt Midtersektionen er ikke vandret Der er for lidt tryk på midtersektionen Trækket er for lavt Midtersektionen er ikke vandret Håndtaget er ikke i flydestilling Pilotstyret kontraventil er defekt Cylinder (pakningssæt) utæt Hydrauliksystemet til vægtoverføringen er ikke i flydestilling Hydraulikhåndtaget for ud/sammenklap aktiveres således at der kommer højere tryk på sidesektionerne (se Kørsel og betjening ). Juster træk og midtersektion (se Justering af trækhøjde side 13. Juster træk og midtersektion (se Justering af trækhøjde side 13. Hydraulikhåndtaget for ud/sammenklap aktiveres således at der kommer mere tryk på midtersektionen (se Kørsel og betjening ). Juster træk og midtersektion (se Justering af trækhøjde side 13. Juster træk og midtersektion (se Justering af trækhøjde side 13. Juster trykket på vægtoverføringen og sæt håndtaget i flydestilling (se Justering af hydraulisk vægtoverføring ) Indstil vægtoverføringen til 15 bar og sæt håndtaget i flydestilling. Lad Maxiroll herefter stå parkeret ½ time. Hvis trykket er faldet er den pilotstyrede kontraventil defekt eller der kan være skidt i ventilen (Skil ventilen og rens delene) Den hydrauliske vægtoverføring sættes i flydestilling (se Justering af hydraulisk vægtoverføring ) Side 19

20 Ekstraudstyr Der er mulighed for at udstyre din Maxiroll 2008 med flere form af ekstraudstyr alt efter behov. Lamelplanke med bukkede sliddele. Lamelplanke med skorpebrydere. Strigle. Større hjul. Lamelplanke Lamelplankens klare fordele ligger i at tænderne kan bevæges individuelt og netop give efter for en lokal modstand. Dermed ligger der en stor styrke i lamelplankens fleksibilitet i modsætning til en planérplanke, da hele det planerede organ ikke behøver at udløses bare på grund af en forhindring. Fig. 13 Effekt Sammenlignet med en fast planérplanke er lamelplanken ikke så effektkrævende, dog er det meget afhængigt af hvordan lamelplanken arbejder. Tabel 3, Lamelplankens effektbehov i hk *Maxiroll er som standard med lamel planke. Ved at flytte mindst mulig jord, reduceres brændstofforbruget samtidig med sliddet på materiellet nedsættes. Side 20

21 Mærkning af slanger Tabel 4. Mærkning af slanger Cylindernavn Farve Udtag Funktion Dybderegulering Grøn Dobbeltvirkende Regulerer lamelplankens arbejdsdybde. Justering af tændernes vinkel Lamelplankens arbejdsdybde er hydraulisk justerbar. Vinklen på tænderne justeres manuelt på spindlerne (A). For ens indstilling af lamelplankens vinkel er der numre på siden af spindlerne. Den indstillede vinkel vil bevares uafhængigt af dybden, da tænderne er monteret i et parallelogram. Fig. 14 A For en aggressiv tand (lodret stående tand) gøres spindlerne kortere. For en passiv tand (liggende tand) gøres spindlerne længere. For justering af tændernes vinkel hæves lamelplanken i øverste position Vinklen på tanden har betydning for hvilken opgave der ønskes udført. Indstilles tanden aggressivt samtidig med at arbejdsdybden er i det øverste jordlag, vil det frembringe flest mulig vibrationer til findeling af knolde. Denne indstilling anbefales til de fleste opgaver. Lægges tanden mere ned vil det bevirke at tanden har nemmere ved at undvige forhindringer. Samtidig bliver vandringen af tandens spids mere vertikal, hvilket kan give en mere ujævn mark Side 21

22 Kørsel og betjening Lamelplanken er en fleksibel enhed med flere anvendelsesmuligheder i ét organ. Ved en indstillet dybde på ca. 5cm vil tænderne med deres vibrerende effekt have en virkning der knuser knoldene. En dybere indstilling af lamelplanken giver en større planerende effekt i lighed med en planérplanke, da der opbygges en lille vold foran tænderne. Fig. 15 Det er ikke hensigten med lamelplanken at den skal fungere som et dozerblad, men derimod udføre en let bearbejdning af jorden. Da hver tand kan bevæge sig individuelt og dermed give efter for lokale modstande, er lamelplanken nem at køre med og kræver mindre justering i forhold til en planérplanke. Det kan ske at lamelplankens sektioner kører uens i dybden. Derfor kan det være nødvendigt at nulstille lamelplanken ved at hæve den i topposition. Eftermontering Lamelplanken kan være monteret fra fabrikken, men kan også leveres senere hvis behovet opstår. For montering vil det være nødvendigt med en kran eller lignende hjælpemidler. 1 Maxiroll udklappes. 2 Midtersektionen monteres i flangerne (A). Fig. 16 A A Side 22

23 3 Sidesektionerne monteres i flangerne (B). 4 Hydraulikcylindrene monteres. 5 Slangerne monteres på cylindrene. Fig. 17 B B 6 Slangerne fastgøres i slangeholderne (C) og føres igennem de påsvejste bøjler.. 7 Efterspænd alle fittings og lamelplanken kan tilsluttes traktorens hydraulik. Fig. 18 C C Det er vigtigt at få udluftet systemet grundigt, så der ikke sker personskade. Derfor bevæges dybdejusterings-cylindrene helt ud i yderpositionerne nogle gange. Sammenlåsningssæt Som tilbehør til lamelplanken kan der fås et sammenlåsningssæt for at fiksere tænderne sammen i en lang planke, der er opdelt i tre sektioner. Lamelplanken vil hermed fungere mere som en planérplanke Montering Sammenlåsningssættet monteres på bagsiden af tænderne med sliddelene, hvor der skal anvendes længere bolte. Tænderne forbindes med et forbindelses jern (A), der fastholdes med naglerne (B). Fig. 19 A B Side 23

24 Vedligeholdelse En god vedligeholdelse sikrer en lang levetid af Maxiroll og dermed et optimalt udbytte af maskinen. Derfor er der monteret smørenipler på steder hvor sliddet er størst. Samtlige skrueforbindelser efterspændes efter første arbejdsdag. Splitter og bolte efterses således at havarier undgås. Desuden kontrolleres at det hydrauliske system er tæt. Smøring Fig. 20 A B C D E F Smøresteder Antal nipler Smøreinterval timer Billede Flangelejer A Cylinder for udklap af sidesektioner 4 50 B Omdrejningsnagle for udklap af sidesektioner 4 50 B Pendlerramme og affjedring C Cylinder til affjedring/stensikring C Vippecylinder 4 50 D Omdrejningsnagle for vip 2 50 E Lamelplanke cylinder F Lamelplanke spindel F Hjullejer Alle smøresteder smøres mindst en gang om året. Side 24

25 Justering Justering af gods Efter første sæson vil godset have arbejdet sig mere løst på akslen. Ved at flytte stopringene på akslen kan godset klemmes sammen igen således at sløret fjernes. Justering af gods fortages nemmest med Maxiroll sammenklappet. 1 Boltene (A) løsnes og godset skubbes sammen 2 Boltene i stopringene spændes og løsnes det samme sted på akslen nogle gange, for at boltene bedre bider sig fast på akslen. Fig. 21 A Hjul Hjullejerne smøres og justeres en gang om året. Ligeledes sikres det korrekte dæktryk (se dækket). Justering og smøring af hjullejer 1. Navkapslen afmonteres. 2. Splitten afmonteres. 3. Kronemøtrikken spændes med 1/6 omgang, således at hullet passer med akslen. Hjulet drejes rundt og må ikke gå trægt. Der skal kunne fornemmes en lille smule slør i navhuset, når hjulet rykkes fra side til side. Forekommer der stadig meget slør gentages processen. 4. Splitten monteres 5. Navkapslen fyldes ¾ med fedt og monteres. Sliddele Sliddelene er fra frabrikken monteret i de øverste huller på tanden. Sliddelene flyttes til de nederste huller (A) inden der forekommer slid på tænderne. Fig. 22 Efter at sliddelene er nedslidt, siddende i de nederste huller, skiftes sliddelene. A Side 25

26 Hydraulik Samtlige hydraulikslanger efterses for slitage eller brud. Kontroller at slangerne ikke bliver udsat for klemning. Ved længere tids parkering, bør udragende stempelstængerne smøres ind i olie eller tryksmørefedt, hvorved rustdannelse på stempel-stængerne undgås. Husk at fjerne det igen inden brug. Side 26

27 Udskiftning og reparationer Sikkerheden er vigtig i forbindelse med alt reparationsarbejde på Maxiroll. Derfor skal nedenstående punkter altid overholdes samt punkterne under sikkerhed først i instruktionsbogen. Alt vedligeholdelses- og reparationsarbejde på Maxiroll, må kun foretages når maskinen er sænket på underlaget eller, fastholdes i transportstilling, traktoren bremses, motoren standses og tændingsnøglen tages ud, således at maskinen sikres mod utilsigtet igangsætning For alt reparationsarbejde på hydraulikken, skal der udvises en særlig opmærksomhed på sikkerheden. Før arbejdet påbegyndes tages trykket af det hydrauliske system og er det påkrævet, understøttes parten Efter reparationsarbejde på hydrauliksystemet skal systemet altid udluftes før ibrugtagning for at sikre mod havari og personskade Hydraulik Skift af cylinder for ud- og sammenklap af sidesektioner Reparationen foretages med Maxiroll udklappet og hvilende på underlaget. 1. Trykket tages af cylinderne. Det sikres at der ikke vises tryk på manometeret 2. Slangerne afmonteres. 3. Splitter og nagler afmonteres, hvorefter cylinderen er fri. 4. Den nye eller reparerede cylinder monteres. Husk at sikre naglens indgreb i naglestoppet og sikre naglerne med splitter. 5. Slanger monteres. Efter montering sikres det at der ikke er fare for afrivning eller klemning af slanger. Fig. 23 Side 27

28 Efter montering aktiveres cylindrene for ud- og sammenklap indtil der fremkomme lidt vandring i cylindrene. Cylindrene aktiveres herefter modsat indtil cylinderen er tilbage i udgangspositionen. Cylindrene bevæges nogle gange på denne måde. Herefter vippes Maxiroll op på hjulene og sidesektionerne bevæges helt ud i yderpositionerne for at få luftet systemet ud. Der må ikke opholde sig personer indenfor redskabets aktionsradius. Skift af pakninger for ud- og sammenklap af sidesektioner Fig For afmontering af cylinder se Skift af cylinder for ud- og sammenklap af sidesektioner 2. Cylinderen tømmes for olie ved at køre stemplet forsigtigt frem og tilbage. 3. Kør stemplet i midterstilling, hvorefter overdelen (pos. 3) skrues af cylinderrøret (pos. 1). Der skal bruges et specialværktøj for at afmontere overdelen. Hvis overdelen sidder meget fast, kan dette afhjælpes ved en lille opvarmning af muffens forreste del. Når overdelen er skruet af cylinderrøret, trækkes stemplet ud imod overdelen, hvorefter stempelstangen kan trækkes ud af cylinderrøret. 4. Låsemøtrikken, der fastholder manchetskoen (pos. 4) afmonteres. 5. Manchetskoen (pos. 4) trækkes af stempelstangen. 6. Overdelen (pos. 3) trækkes af stempelstangen. 7. Pakningerne i overdelen og manchetskoen (pos ) demonteres. 8. Alle dele rengøres og kontrolleres for spåner, grater m.m. Kontroller om der er rustdannelser omkring skraberingen (pos. 5) i overdelen. Hvis dette er tilfældet, skal det fjernes. Side 28

29 Montering 1. Nye pakninger (pos ) monteres i overdelen og manchetskoen. Husk at vende pakningerne rigtigt. 2. Gevindet på overdelen (pos. 3) og cylinderrøret smøres med olie. 3. Overdelen (pos. 3) monteres på stempelstangen. 4. Manchetskoen (pos. 4) monteres og låsemøtrikken påskrues og sikres med Loctite. Vær opmærksom på, at gevindet er absolut rent og fri for olie og andre urenheder før brug af Loctite. Der må ikke påfyldes olie inden12 timer efter brug af Loctite. 5. Smør den yderste pakning på manchetskoen der har kontakt med cylinderrøret samt cylinderrøret indvendigt med olie, og skub stemplet ind i midterstilling. 6. Overdelen monteres på cylinderrøret og spændes. 7. Cylinderen monteres (se Skift af cylinder for ud- og sammenklap af sidesektioner ). Skift af vippecylinder på hovedrammen Fig. 25 Maxiroll klappes ud og trykket tages af vippecylinderen (A). A 1. Slangerne afmonteres på cylinderen 2. Cylinderen understøttes 3. Splitter i naglerne afmonteres samt naglerne afmonteres 4. Cylinderen kan afmonteres 5. Ny eller repareret cylinder kan monteres Efter montering aktiveres vippecylinderen indtil der fremkomme lidt vandring i cylinderen. Cylinderen aktiveres herefter modsat indtil cylinderen er tilbage i udgangspositionen. Cylinderen bevæges nogle gange på denne måde, hvorefter cylinderen bevæges ud i yderpositionerne nogle gange for at få systemet luftet ud. Der må ikke opholde sig personer indenfor redskabets aktionsradius. Side 29

30 Skift af pakningssæt i vippecylinder Fig Cylinderen tømmes for olie ved at køre stemplet forsigtigt frem og tilbage. 2. Kør stemplet i midterstilling, hvorefter overdelen (pos. 3) skrues af cylinderrøret (pos. 1). Der skal bruges et specialværktøj for at afmontere overdelen. Hvis overdelen sidder meget fast, kan dette afhjælpes ved en lille opvarmning af overdelens forreste del. Når overdelen er skruet af cylinderrøret, trækkes stemplet ud imod overdelen, hvorefter stempelstangen kan trækkes ud af cylinderrøret (pos. 1). 3. Låsemøtrikken (pos. 10) der fastholder manchetskoen (pos. 4) afmonteres. 4. Manchetskoen (pos. 4) trækkes af stempelstangen (pos. 2). 5. Overdelen (pos. 3) trækkes af stempelstangen (pos. 2). 6. Pakningerne i overdelen (pos ) samt manchetskoen demonteres. 7. Alle dele rengøres og kontrolleres for spåner, grater m.m. Kontroller om der er rustdannelser omkring skraberingen (pos. 5) i overdelen. Hvis dette er tilfældet, skal det fjernes. Montering 1. Nye pakninger (pos ) monteres i overdelen samt manchetskoen. 2. Gevindet på overdelen (pos. 3) og cylinderrøret (pos. 1) smøres med olie. 3. Overdelen (pos. 3) monteres på stempelstangen. 4. Manchetskoen (pos. 4) monteres og låsemøtrikken påskrues og sikres med Loctite. Vær opmærksom på, at gevindet er absolut rent og fri for olie og andre urenheder før brug af Loctite. Der må ikke påfyldes olie inden 12 timer efter brug af Loctite. 5. Smør den yderste pakning på manchetskoen der har kontakt med cylinderrøret samt cylinderrøret indvendigt med olie, og skub stemplet ind i midterstilling. 6. Overdelen monteres på cylinderrøret og spændes. 7. For montering af cylinder se Skift af vippecylinder. Side 30

31 Skift af cylinder for affjedring på pendlerrammen Fig Maxiroll udklappes hvilende på underlaget 2. Traktorens hydraulikudtag stilles i flydestilling hvorefter håndtaget ved manometeret sættes i flydestilling. Trykket forsvinder nu til bage i traktoren. B 3. Slangerne afmonteres på cylindrene 4. Splitter og nagler (B) afmonteres 5. Ny eller repareret cylinder (A) monteres 6. Husk montering af splitter i nagler Efter montering og med Maxiroll udklappet, bevæges dybdejusterings-cylindrene op og ned nogle gange for at få systemet luftet ud. Udskiftning af pakningssæt til affjedringen Fig. 28 Cylinder 50/ Cylinderen tømmes for olie ved at køre stemplet forsigtigt frem og tilbage. 2 Kør stemplet i midterstilling, hvorefter overdelen (pos. 3) skrues af cylinderrøret (pos. 1). Der skal bruges et specialværktøj for at afmontere overdelen. Hvis overdelen sidder meget fast, kan dette afhjælpes ved en lille opvarmning af overdelens forreste del. Når overdelen er skruet af cylinderrøret, trækkes stemplet ud imod overdelen, hvorefter stempelstangen kan trækkes ud af cylinderrøret (pos. 1). 3 Låsemøtrikken (pos. 10) der fastholder manchetskoen (pos. 4) afmonteres. 4 Manchetskoen (pos. 4) trækkes af stempelstangen (pos. 2). 5 Overdelen (pos. 3) trækkes af stempelstangen (pos. 2). 6 Pakningerne i overdelen (pos ) samt manchetskoen demonteres. Side 31

32 Skift af cylinder for dybdejustering til lamelplanke Fig Maxiroll udklappes hvilende på underlaget 8. Lamelplanken sænkes og trykket tages af det hydrauliske system 9. Slangerne afmonteres på cylindrene 10. Bolte, splitter og nagler (B) afmonteres 11. Ny eller repareret cylinder (A) monteres 12. Husk montering af splitter i nagler Efter montering og med Maxiroll udklappet, bevæges dybdejusteringscylindrene op og ned nogle gange for at få systemet luftet ud. Udskiftning af pakningssæt til dybdejustering Fig A B B Cylinder 25/60/ Cylinderen tømmes for olie ved at køre stemplet forsigtigt frem og tilbage. 8 Kør stemplet i midterstilling, hvorefter overdelen (pos. 3) skrues af cylinderrøret (pos. 1). Der skal bruges et specialværktøj for at afmontere overdelen. Hvis overdelen sidder meget fast, kan dette afhjælpes ved en lille opvarmning af overdelens forreste del. Når overdelen er skruet af cylinderrøret, trækkes stemplet ud imod overdelen, hvorefter stempelstangen kan trækkes ud af cylinderrøret (pos. 1). 9 Stempelstangen (pos. 2) der fastholder manchetskoen (pos. 4) afmonteres. 10 Manchetskoen (pos. 4) trækkes af stempelstangen (pos. 5). 11 Overdelen (pos. 3) trækkes af stempelstangen (pos. 5). 12 Pakningerne demonteres. 13 Alle dele rengøres og kontrolleres for spåner, grater m.m. Kontroller om der er rustdannelser omkring skraberingen i overdelen. Hvis dette er tilfældet, skal det fjernes. Side 32

33 Montering 1 Nye pakninger monteres i overdelen samt manchetskoen. 2 Gevindet på overdelen (pos. 3) og cylinderrøret (pos. 1) smøres med fedt eller olie. 3 Overdelen (pos. 3) monteres på stempelstangen. 4 Manchetskoen (pos. 4) monteres og stempelstangen (pos. 2) sikres med Loctite. Vær opmærksom på, at gevindet er absolut rent og fri for olie og andre urenheder før brug af Loctite. Der må ikke påfyldes olie inden12 timer efter brug af Loctite. 5 Smør den yderste pakning på manchetskoen der har kontakt med cylinderrøret samt cylinderrøret indvendigt med olie, og skub stemplet ind i midterstilling. 6 Overdelen monteres på cylinderrøret og spændes. 7 For montering af cylinder se Skift af cylinder for dybdejustering til lamelplanke. Afmontering/montering af hjul For afmontering af hjul udklappes Maxiroll med ringene hvilende på underlaget. Hjulene vil hermed være fri af jorden. Hjulmøtrikkerne afmonteres og hjulet kan udskiftes. Efter montering af nyt hjul skrues møtrikkerne på og spændes med en fast hånd. Herefter sænkes hjulene således, at de har fat i underlaget og møtrikkerne spændes med 300 Nm. Det er vigtigt at hjulmøtrik og fælgens anlægsflader er rene, da hjulmøtrikkerne ellers kan løsne. Udskiftning af hjullejer 1. Navkapslen pos. 21 afmonteres. 2. Splitten pos. 20 afmonteres 3. Kronemøtrikken pos. 19 afmonteres. 4. Navhuset kan nu trækkes af akslen. 5. Lejerne pos afmonteres. 6. Tætningsringen pos. 19 afmonteres Fig. 31 Montering 1. Yderringene fra lejerne pos monteres i navhus pos Tætningsringen pos. 16 monteres Side 33

34 3. Inderringen fra lejet pos. 18 monteres på akslen pos. 2 og akslen monteres i navhuset 4. Inderringen fra lejet pos. 17 monteres på akslen pos Kronemøtrikken skrues på akslen pos 2, samtidig med at navhuset pos. 22 drejes rundt. Kronemøtrikken spændes til navhuset drejer trægt. Herefter løsnes kronemøtrikken en kvart omgang eller indtil navhuset drejer let rundt. 6. Splitten pos. 20 monteres 7. Navkapslen pos. 21 fyldes halvt op med kuglelejefedt og navkapslen monteres Afmontering af tromleaksler Reparationen udføres på et plant underlag med Maxiroll tilkoblet en traktor og udklappet med tromleringene hvilende på underlaget. Det kan være en stor hjælp at have en kran eller lignende til rådighed både for af og på montering. Udskiftning af aksler Ved udskiftning af aksel på sideramme skal modsatte aksel på den anden sidesektionen afmonteres for undgå væltning af tromlen. 1. Maskinen klappes ud til arbejdsposition. 2. Boltene (A) løsnes 3. Vippe cylinderen aktiveres let til boltene (A) er løse og kan afmonteres. 4. Vippecylinderen aktiveres igen og Maxiroll vippes op på hjulene 5. Aksel med tromleringe kan trilles væk fra tromlen. (hvis det er den midterste aksel, skal den løftes sidevejs ud fra maskinen) 6. Monteringen sker i modsat rækkefølge. Fig. 32 A Side 34

35 Montering af aksel med tromleringe 1. Aksler med tromleringe og lejer placeres i en position som svarer til placeringen når Maxiroll er udklappet hvilende på jorden. 2. Maxiroll klappes ud og vippes forsigtigt ned hvor aksler er placeret. 3. Boltene (A) monteres Der må ikke befinde sig personer inden for maskinens aktionsradius når/hvis hydraulikken aktiveres. Hydraulikken må ikke aktiveres når der er personer inden for maskinens aktionsradius. Udskiftning af aksel, lejer eller tromleringe 1. Pinolskruerne i lejerne løsnes og lejerne (A) trækkes af akslen 2. Boltene i stopringene løsnes. stopringene (B) trækkes af. 3. Tromleringene kan trækkes af akslen 4. Monteringen sker i omvendt rækkefølge 5. Der påføres Loctite på pinolskruerne i lejerne Fig. 33 B A Crosskillringe Bemærk akselens omløbsretning. Fig Efter den udvendige stopring ( 2. Fig., B) begyndes med en lille ring. 3. Bøsning (A) monteres 4. Den store ring (B) monteres 5. Til sidst sluttes der af med en lille ring, hvorefter der monteres en stopring. B A Troml Side 35

36 Boltene i stopringene spændes og løsnes nogle gange for at være sikker på at de har bidt sig godt fast på akslen Ved montering af aksel med lejer, vær opmærksom på at vende lejerne således at smøreniplerne vender bagud. Der er hermed nem adgang for smøring samt niplerne sidder beskyttet for sten. Vær opmærksom på at tromle-ringene ligger helt op af hinanden samt omløbsretningen for Crosskill-ringene. Der sluttes altid af med de små ringe (mindst hul) for aksel enderne (se Reservedelstegningerne ) Side 36

37 Skrotning Maxiroll skal være udklappet. Det er vigtigt at trykket tages af alle cylindre. Ved afmontering/demontering skal man være opmærksom på vægten af den pågældende part. Derfor er det vigtigt at understøtte eller anhugge i parten, således at der ikke er fare for nedstyrtning. Hydraulikslanger og cylindre afmonteres og tømmes for olie. Olien opsamles for at undgå forurening. Olie og slanger sendes til destruktion. Alt jern, der indgår i maskinen kan sendes til genanvendelse. Side 37

38 Hydraulik diagram Fig. 35 Side 38

39 Fig. 36 Side 39

40 Fig. 37 Side 40

41 Fig. 38 Side 41

42 Reservedele Side 42

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove Liftophængte vendeplove Agrolux plove er skabt til moderne landmænd, der lægger vægt på et godt landmandskab, funktionelt udstyr og økonomisk drift. Det har vi gjort muligt med unikke konstruktioner og

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150 Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL

DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL JORDBEARBEJDNING I TOPKLASSE! En ny generation af KUHN tallerkenharver med ekstremt kraftig centralramme. Konkurrenceevne og rentabilitet er nøgleordene

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Manuel palleløfter model BF Brugsanvisning

Manuel palleløfter model BF Brugsanvisning Manuel palleløfter model BF Brugsanvisning Dansk oversættelse Ningbo Ruyi Joint Stock Co.,Ltd 656 North Taoyuan Road, Ninghai 315600, Zhejiang, P.R. China EF-overensstemmelseserklæring I overensstemmelse

Læs mere

Cykel vedligehold. Vi kan ikke drages til ansvar for skader på cykel eller materiel opstået under reparation eller renovation.

Cykel vedligehold. Vi kan ikke drages til ansvar for skader på cykel eller materiel opstået under reparation eller renovation. CYKELVEDLIGEHOLD 1 Cykel vedligehold Mange af punkterne i denne guide tager udgangspunkt i cykler med udvendige gear. De fleste af punkterne kan dog direkte overføres til cykler med indvendige gear, da

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com Traktorer Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT www.onjtractors.com Traktorer ONJ traktoren er meget fleksibel og er optimal for alle der har et behov for den store traktors anvendelse og muligheder, men ikke

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

force strength intelligence

force strength intelligence KNOW-HOW factory force strength intelligence Dag og nat altid klar til brug Nr. 1 i modeller og power Adskillige grunde til at stubfræse En stub tiltrækker affald Indholdsfortegnelse Traktor pto drevet

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

FERIELIVETS GLOBETROTTER

FERIELIVETS GLOBETROTTER FERIELIVETS GLOBETROTTER - et dansk kvalitetsprodukt BRUGSVEJLEDNING APOLLO / LUX, CONCORDE & SAVANNE Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Tilkobling...4 Opstilling...5 Køkkensektion...10 Tekniske specifikationer...11

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1 E user manual D betriebsanleitung F notice d utilisation Nl handleiding Dk brugsanvisning Sv bruksanvisning DualDrive December 2002 1 Denne instruktion indeholder vigtige informationer om dit SRAM i-motion

Læs mere

SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S / NF 8000 S. m / KIMADANLIFT

SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S / NF 8000 S. m / KIMADANLIFT SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S / NF 8000 S m / KIMADANLIFT marts 2009 1 THYREGOD A/S NF 6000 S THYREGOD A/S NF 6000 S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S + KIMADANLIFT Fremstillingsdato:

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

Brugsanvisning til spillestolen ILMO

Brugsanvisning til spillestolen ILMO Brugsanvisning til spillestolen ILMO Wellness Nordic Bakkegårdsvej 405A, DK-3050 Humlebæk +45 3874 5450 www.wellnessnordic.com Brugsanvisning til spillestolen ILMO 1. Generelt Velkommen til brugsanvisningen

Læs mere

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af brændekløveren. Indhold Sikkerheds forskrifter..... 2 Elektriske

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

FERIELIVETS GLOBETROTTER

FERIELIVETS GLOBETROTTER FERIELIVETS GLOBETROTTER - et dansk kvalitetsprodukt BRUGSVEJLEDNING ROYAL Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Tilkobling...4 Opstilling...5 Køkkensektion...11 Tekniske specifikationer...12 Husk før De

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere