Maxiroll DK Serie nr: 100-XXX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX"

Transkript

1 DK Serie nr: 100-XXX

2

3 Type Tillykke med Deres nye Maxiroll. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright Alle rettigheder forbeholdes DAL-BO. Deres Maxiroll 2008 har: Type no.: Fabrikationsmåned: Serial no.: Egenvægt i kg: Ved henvendelser angående reservedele eller service bedes typenummer og serienummer altid opgives. Bagerst findes en reservedelsfortegnelse, der letter overblikket over enkeltdelene. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING DAL-BO A/S DK-7183 Randbøl erklærer hermed, at ovennævnte maskine er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet 2006/42/EF, der erstatter direktivet 98/37/EF og ændringsdirektiverne 91/368/EØF, 93/44/EØF og 93/68/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner for sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner. CE Denne maskine svarer til sikkerhedskravene i de europæiske sikkerhedsretningslinier. DAL-BO A/S Dato: Direktør Kaj Pedersen

4 Indholdsfortegnelse SIKKERHED... 6 GENERELT... 6 HYDRAULIK... 7 MONTERING... 7 VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATIONER... 7 VEJTRANSPORT... 7 KORREKT ANVENDELSE... 8 TEKNISK DATA... 9 HVORDAN LÆSES INSTRUKTIONSBOGEN LEVERING ANVENDELSE TIL- OG FRAKOBLING TILKOBLING HYDRAULIK FRAKOBLING INDSTILLING JUSTERING AF TRÆKHØJDE KØRSEL OG BETJENING UD- OG SAMMENKLAPNING Udklap Sammenklap JUSTERING AF HYDRAULISK VÆGTOVERFØRING For meget tryk For lidt tryk KØREHASTIGHED JUSTERING AF HYDRAULISK AFFJEDRING PÅ PENDLERRAMMER For meget tryk For lidt tryk FEJLFINDING EKSTRAUDSTYR LAMELPLANKE Effekt Mærkning af slanger Justering af tændernes vinkel Kørsel og betjening Eftermontering Sammenlåsningssæt VEDLIGEHOLDELSE... 24

5 SMØRING JUSTERING Justering af gods Hjul Sliddele HYDRAULIK UDSKIFTNING OG REPARATIONER HYDRAULIK Skift af cylinder for ud- og sammenklap af sidesektioner Skift af pakninger for ud- og sammenklap af sidesektioner Montering Skift af vippecylinder på hovedrammen Skift af pakningssæt i vippecylinder Montering Skift af cylinder for affjedring på pendlerrammen Udskiftning af pakningssæt til affjedringen Skift af cylinder for dybdejustering til lamelplanke Udskiftning af pakningssæt til dybdejustering AFMONTERING/MONTERING AF HJUL Udskiftning af hjullejer AFMONTERING AF TROMLEAKSLER Udskiftning af aksler Montering af aksel med tromleringe UDSKIFTNING AF AKSEL, LEJER ELLER TROMLERINGE Crosskillringe SKROTNING HYDRAULIK DIAGRAM RESERVEDELE Side 5

6 Sikkerhed Dette symbol finder De i instruktionsbogen hver gang der gives råd om Deres sikkerhed, andre brugeres sikkerhed eller maskinens funktionssikkerhed. Alle sikkerhedsanvisninger skal overholdes og gøres tilgængelige for alle brugere af maskinen. Generelt Før arbejdet påbegyndes skal brugeren være fortrolig med alle anordninger på maskinen Der er anbragt sikkerhedsmærkater på maskinen, der indeholder vigtige anvisninger om Deres egen og andres sikkerhed, samt om maskinens korrekte brug. Der må ikke medtages passagerer under arbejdet eller ved transport. Ved betjening af Maxiroll skal det sikres, at der ikke er personer inden for maskinens aktionsradius. Maskinen må kun betjenes inde fra traktoren. Når Maxiroll er klappet sammen, sikres det at sidesektionerne er i indgreb med transportsikringen. Ligeledes sikres betjeningshåndtagene mod utilsigtet betjening. Før traktoren forlades eller hvis der skal udføres justeringer, vedligeholdelse eller reparationer på Maxiroll, udklappes maskinen og sænkes på underlaget eller, fastholdes i transportstilling, traktoren bremses, motoren standses og tændingsnøglen tages ud, således at maskinen sikres mod utilsigtet igangsætning. Husk at sikre støtteben samt nagler med ringsplitter. Førersædet må aldrig forlades mens maskinen kører. Kørehastigheden skal altid tilpasses forholdene. Brug kun maskinen hvis alle sikkerhedsanordninger er monteret. Defekte sikkerhedsanordninger skal straks udskiftes. Side 6

7 Hydraulik Før reparationsarbejde med hydraulikanlægget sænkes maskinen på underlaget, trykket tages af anlægget, motoren standses og tændingsnøglen tages ud. Hydrauliske forbindelser rengøres omhyggeligt før tilkobling. Ved sammenkobling af hydraulikslangerne til traktorens hydraulikken sikres det at trykket er taget af hydraulikken. Efter reparationer på det hydrauliske system skal systemet grundigt udluftes. Hydraulikslangerne kontrolleres regelmæssigt for defekter såsom revner, knæk, slid eller brud. Defekte slanger skal straks udskiftes. Undgå spild af olie på jorden. Sker det alligevel, opsamles det og leveres til destruktion. Efter kontakt med olie og fedt på huden skal hænderne grundigt rengøres. Olievædet tøj skal skiftes omgående, da det er skadeligt for huden. Hydraulikolie som flyder ud under højt tryk, kan trænge gennem huden og forårsage alvorlige skader. Ved skader søges omgående læge. Montering Ved montering er der fare for klemning. Der må ikke opholde sig personer mellem redskab og traktor eller imellem delene der kobles sammen. Vedligeholdelse og reparationer Ved alt reparations- og vedligeholdelsesarbejde skal maskinen være forsvarligt understøttet eller udklappet, traktor og maskine forsvarligt bremset, motoren stoppet og nøglen taget ud. Efterspænd alle skrueforbindelser efter få timers brug. Samtlige skrueforbindelser kontrolleres jævnligt og efterspændes efter behov. Splitter og bolte efterses således at havari undgås. Olie, fedt og filtre bortskaffes i henhold til gældende miljøbestemmelser. Vejtransport Ved kørsel på offentlig vej skal alle sikkerheds- og advarselsanordninger, som loven kræver, monteres og afprøves. Føreren er ansvarlig for korrekt lygteføring og afmærkning i.h.t. færdselsloven Side 7

8 Med hensyn til maskinens mål skal føreren hos færdselsmyndighederne sikre sig at den må transporteres på offentlig vej. Ved transport af maskinen skal der tages hensyn til at traktorens totalvægt og akseltryk ikke overskrides, samt at belastningen på traktorens foraksel ikke er mindre end 20 procent af traktorens egenvægt. I så fald skal der anvendes frontvægt på traktoren Korrekt anvendelse Til maskinens korrekte anvendelse hører overholdelse af fabrikantens drifts-, vedligeholdelses- og reparationsanvisninger, samt at der udelukkende anvendes originale reservedele. Maxiroll må kun bruges, vedligeholdes og repareres af personer, der er fortrolige med maskinen og som har kendskab til de faremomenter der kan opstå. Fabrikanten hæfter ikke for skader, som følge af ændringer på maskinen der er udført uden fabrikantens forudgående tilladelse. Desuden hæfter fabrikanten ikke for skader som følge af ukorrekt anvendelse. Ansvaret for dette bæres alene af brugeren. Der må ikke monteres ekstra vægt på Maxiroll Side 8

9 Teknisk data Maxiroll 2008 Størrelse (cm) HK (anbefalet min.) * Brutto vægt kg: Cambridge * Cambridge * Cambridge Crosskill * Crosskill * Sektioner (stk.) 5 Hjul 520/ /40-22,5 Hydraulik krav: DV 3 EV 0 Ekstraudstyr Hjul 600/ Lamelplanke kg * Kræver DV hydr. 1 *Maxiroll har standard lamelplanke monteret. I nedenstående tabel fremgår det hvor meget olie maskinen indeholder. Model Olie i liter 1030 Ca. 35 Liter 1230 Ca. 58 Liter Side 9

10 Hvordan læses instruktionsbogen Det kan forekomme at rækkefølgen for de beskrevne emner ikke synes at være i logisk rækkefølge. Der henvises derfor til indholdsfortegnelsen hvor overskrifter for de pågældende emner kan findes Som hovedpunkter er instruktionsbogen opdelt i 5 hovedafsnit: Sikkerhed Igangsætning og kørsel Ekstraudstyr Vedligeholdelse Reparationer Nedenstående symboler er anvendt i instruktionsbogen for: Punkter der er særlig vigtig for funktionsdygtigheden samt maskinens holdbarhed. Punkter der har betydning for sikkerheden. Levering Maxiroll leveres komplet på blokvogn. Skal Maxiroll løftes, anbefales det at anhugge med stropper i midtersektionen samt trækket, således at maskinen hænger i balance. Punkterne er afmærket på maskinen. Side 10

11 Anvendelse Maxiroll 2008 er en ekstra kraftig tromle, der er konstrueret med særlig henblik på montering af ekstraudstyr til jordbearbejdning. Maxiroll og 1230 er en 5 delt tromle, hvor sektionerne bevæger sig uafhængigt af hinanden. Der er som standard hydraulisk vægtoverføring og stensikring på begge modeller. Fig. 1 Maxiroll 2008, 1030 Som tromle anvendes Maxiroll før såning for at knuse knolde og efter såning for at forbedre fremspiringen samt nedtrykke sten. Desuden kan Maxiroll anvendes til brydning af en komprimeret jordoverflade både i kornmarker eller på græsarealer. Maxiroll kan udstyres med ekstraudstyr som hydraulisk lamelplanke. Lamelplankens største anvendelse er som forberedelse til såbed. Tændernes vibrerende effekt sønderdeler knolde og udfører en bearbejdning og afretning af den rå pløjede mark, såvel som den forudgående bearbejdede mark. Ønskes det ikke at anvende lamelplanken løftes den op og Maxiroll anvendes udelukkende som tromle. Side 11

12 Til- og frakobling Tilkobling Maxiroll tilkobles traktorens faste trækbom, hvor trækøjet (A) skal være imellem trækbommens gaffel. Fig.2 Træknaglen isættes og støttebenet afmonteres. A Husk at sikre træknaglen med ringsplit eller lignende. Hydraulik Maxiroll kræver som standard dobbeltvirkende hydraulikudtag med flydestilling. Heraf skal den ene dobbeltvirkende gå til udklapning af sidesektioner og det andet går til at hæve og sænke (vippe) tromlen. Tabel 1. Mærkning af slanger Cylindernavn Farve Udtag Funktion Vippecylinder Hvid Dobbeltvirkende Vipper Maxiroll op på hjulene samt ned i arbejdsstilling. Sammenklap/ vægtoverføring Rød Dobbeltvirkende Folder sidesektionerne sammen/ud og virker som vægtoverføring fra midtersektion til sidesektionerne Affjedring Blå Enkeltvirkende Sammen med akkumulatorerne skal de affjedre pendlerrammerne for at modvirke slag og brud på rammerne. Der kræves flydestilling til begge dobbeltvirkende udtag. Kontroller hydraulikslangerne for klemning Frakobling Støttebenet monteres, træknaglen fjernes og hydraulikslangerne afmonteres. Husk at tage trykket af tilslutningsslangerne til det hydrauliske system før slangerne frakobles. Maxiroll skal være i transportstilling eller i arbejdsstilling ved frakobling. Side 12

13 Indstilling Maxiroll er grov-indstillet fra fabrikken, men en finjustering vil altid være nødvendigt før ibrugtagning. Flere forskellige justeringsmuligheder gør Deres Maxiroll mere alsidig og giver mulighed for at få den optimale udnyttelse af maskinen. Justering af trækhøjde For at opnå en ensartet pakning af marken skal maskinens trækramme være vandret under arbejdsstilling. Justering kan være nødvendigt til den pågældende traktor. Før trækket kan indstilles til din traktor, skal grundindstillingen være korrekt. Udklap maxiroll 2008 til arbejdsstilling på et plant underlag og sæt tromlen på støttebenet. Kontroller at afstanden mellem underkant af flange og underlaget er 45 cm. Ud fra denne grundindstilling justeres trækket til netop din traktor. Fig cm 45 cm En ukorrekt trækhøjde medfører en uensartet pakning af marken, da tromlen ikke vil pakke ens på alle sektioner. For opnåelse af optimal trækhøjde, er det muligt at vende eller justere trækket op eller ned, således at trækøjet kommer til at passe på netop din traktor Fig. 4 Med Maxiroll 2008 hvilende på støttebenet løsnes boltene (A) og trækket tilpasses din traktor. A Side 13

14 Kørsel og betjening Den rigtige betjening er vigtig for at få det optimale udbytte af deres Maxiroll eller Dette gælder for både markarbejdet, men også hvad angår sikkerheden. Derfor er det vigtigt at have sat sig godt ind i sikkerheden der omfatter maskinen. Ud- og sammenklapning Ud- og sammenklapning foretages med traktoren parkeret. For ud- og sammenklap med lamelplanke, skal det sikret at lamelplanken er hævet i topposition, da tænderne ellers kan kollidere (se Ekstraudstyr, Lamelplanke ) Udklap 1 Sidesektionerne løftes op af transportsikringen (A) med vippecylinderen (mærket: Hvid). Fig. 5 A 2 Cylindrene for ud- og sammenklap (mærket: Rød) aktiveres og sidesektionerne klappes helt ud. 3 Vippecylindrene aktiveres og Maxiroll 2008 sænkes på jorden. Mens tromlen sænkes er det vigtigt, at den midterste samt de to yderste aksler rammer jorden samtidig for ikke at overbelaste lejerne på den midterste sektion. Vippecylinderen sættes til sidst i flydestilling. Fig. 6 Før tromlingen påbegyndes skal vægtoverføringen justeres korrekt (se Justering af hydraulisk vægtoverføring ). Side 14

15 Sammenklap Hvis der er lamelplanke monteret skal lamelplanken hæves i top position før sammenklap påbegyndes (se Ekstraudstyr, Lamelplanke, Kørsel og betjening ) 1. Ud- og sammenklap cylindrene (mærket: Rød) aktiveres, så det yderste af sidesektionerne (A) løftes lidt opad. Fig. 7 2 Vippecylinderen (mærket: Hvid) aktiveres til fuld længde og tromlen vippes fri af jorden. Fig Ud- og sammenklap cylindrene aktiveres igen og sidesektionerne klappes ind. Fig Vippecylinderen aktiveres og tromlen sænkes ned i transportsikringen. (Se fig. 5) Side 15

16 Justering af hydraulisk vægtoverføring Den hydrauliske vægtoverføring fordeler vægten ligeligt på alle tromlens sektioner. 1. Efter tromlen er udklappet tages trykket af ud- og sammenklapcylindrene (mærket: Rød), hvorefter betjeningshåndtaget for cylindrene aktiveres i modsat retning. 2 Der vil efter et øjeblik vises et udslag på manometeret. Trykket øges til ca. 50 bar (A). Hermed bliver noget af midtersektionernes vægt overført til sidesektionerne. Fig. 10 A 3 Betjeningshåndtaget sættes herefter i fyldestilling. Flydestillingen er nødvendig for at opnå en hydraulisk vægtoverføring, hvor sektionerne er individuelt bevægelige 4 Det kan være nødvendigt at efterjustere trykket for den hydrauliske vægtoverføring. Ligeledes kan det være nødvendigt, at køre med mindre eller mere tryk alt efter jordbundsforhold. For meget tryk 1 Trykket på sidesektionerne vil være for stort, de trykker for meget i jorden og efterlader tydelige spor udvendig efter sidesektionerne. 2 Midtersektionerne pakker for lidt, hvilket kan konstateres, da jorden efter midtersektionen ligger højere og er ikke så komprimeret som efter sidesektionerne. For lidt tryk 1 Trykket på sidesektionernes yderringe vil ikke være stort nok til at give en ensartet pakning. 2 Midtersektionen pakker for meget, hvilket kan konstateres, da jorden efter midtersektionen efterlades mere komprimeret end sidesektionerne. For holdbarheden af Maxiroll og resultatet i marken er det meget vigtigt at Maxiroll sættes i flydestilling under arbejdet i marken. Side 16

17 Kørehastighed Undlades det at sætte Maxiroll i flydestilling, betegnes det som ukorrekt brug og kan i værste fald forårsage brud på rammen. Det anbefales at køre med 6-10 km/t, men der skal altid køres efter forholdene. Hvis hastigheden øges, øges sliddet, specielt under tørre forhold. Samtidig vil der være fare for beskadigelse af ringe ved kørsel med for høj hastighed under ugunstige forhold. Justering af hydraulisk affjedring på pendlerrammer Den hydrauliske vægtfordeling fordeler vægten ligeligt på alle tromlens sektioner. Trykket på pendlerrammerne er derfor også ens! 1 Efter tromlen er udklappet og justeret med rigtig tryk og flydestilling, kan trykket på affjedringen justeres. 2 Cylinderen (A) er monteret på alle 5 pendler-rammer, modvirker store stenslag fra marken. Fig. 11 A 3 Manometeret (B) er monteret øverst på maskinen så man kan holde øje med trykket. Hanen (C) er monteret for lettere justering af trykket. Med traktorens hydraulik i flydestilling løsnes hanen indtil den rette tryk er opnået. Vi anbefaler 70 bar. Skal der yderligere tryk på anlægget, holdes hanen åben hvorefter traktorens hydraulik bruges til at øge trykket. Fig. 12 C B Side 17

18 3 Det kan være nødvendigt at efterjustere trykket for den hydrauliske affjedring. Ligeledes kan det være nødvendigt, at køre med mindre eller mere tryk alt efter jordbundsforhold. For meget tryk 1 Trykket er for stor hvis cylinderen aldrig bevæger sig. Rammerne kan derfor lide overlast. 2 Reducer trykket indtil at cylinder bevæger sig igen. For lidt tryk 1 Trykket er for lille hvis cylinderen ikke kan komme ud til fuld udslag. 2 Juster (øg) trykket indtil at alle 5 cylindre til affjedringen som minimum er ude igen. Vi anbefaler at køre med en arbejdstryk på 70bar! Men der skal altid køres efter forholdende! Side 18

19 Fejlfinding Fejl Årsag Afhjælpning Midterste sektion trykker for meget Den yderste af sidesektionerne trykker for meget Trykket falder på manometer Sidesektioner følger ikke terræn Der overføres for lidt tryk til sidesektionerne Trækket er for højt Midtersektionen er ikke vandret Der er for lidt tryk på midtersektionen Trækket er for lavt Midtersektionen er ikke vandret Håndtaget er ikke i flydestilling Pilotstyret kontraventil er defekt Cylinder (pakningssæt) utæt Hydrauliksystemet til vægtoverføringen er ikke i flydestilling Hydraulikhåndtaget for ud/sammenklap aktiveres således at der kommer højere tryk på sidesektionerne (se Kørsel og betjening ). Juster træk og midtersektion (se Justering af trækhøjde side 13. Juster træk og midtersektion (se Justering af trækhøjde side 13. Hydraulikhåndtaget for ud/sammenklap aktiveres således at der kommer mere tryk på midtersektionen (se Kørsel og betjening ). Juster træk og midtersektion (se Justering af trækhøjde side 13. Juster træk og midtersektion (se Justering af trækhøjde side 13. Juster trykket på vægtoverføringen og sæt håndtaget i flydestilling (se Justering af hydraulisk vægtoverføring ) Indstil vægtoverføringen til 15 bar og sæt håndtaget i flydestilling. Lad Maxiroll herefter stå parkeret ½ time. Hvis trykket er faldet er den pilotstyrede kontraventil defekt eller der kan være skidt i ventilen (Skil ventilen og rens delene) Den hydrauliske vægtoverføring sættes i flydestilling (se Justering af hydraulisk vægtoverføring ) Side 19

20 Ekstraudstyr Der er mulighed for at udstyre din Maxiroll 2008 med flere form af ekstraudstyr alt efter behov. Lamelplanke med bukkede sliddele. Lamelplanke med skorpebrydere. Strigle. Større hjul. Lamelplanke Lamelplankens klare fordele ligger i at tænderne kan bevæges individuelt og netop give efter for en lokal modstand. Dermed ligger der en stor styrke i lamelplankens fleksibilitet i modsætning til en planérplanke, da hele det planerede organ ikke behøver at udløses bare på grund af en forhindring. Fig. 13 Effekt Sammenlignet med en fast planérplanke er lamelplanken ikke så effektkrævende, dog er det meget afhængigt af hvordan lamelplanken arbejder. Tabel 3, Lamelplankens effektbehov i hk *Maxiroll er som standard med lamel planke. Ved at flytte mindst mulig jord, reduceres brændstofforbruget samtidig med sliddet på materiellet nedsættes. Side 20

21 Mærkning af slanger Tabel 4. Mærkning af slanger Cylindernavn Farve Udtag Funktion Dybderegulering Grøn Dobbeltvirkende Regulerer lamelplankens arbejdsdybde. Justering af tændernes vinkel Lamelplankens arbejdsdybde er hydraulisk justerbar. Vinklen på tænderne justeres manuelt på spindlerne (A). For ens indstilling af lamelplankens vinkel er der numre på siden af spindlerne. Den indstillede vinkel vil bevares uafhængigt af dybden, da tænderne er monteret i et parallelogram. Fig. 14 A For en aggressiv tand (lodret stående tand) gøres spindlerne kortere. For en passiv tand (liggende tand) gøres spindlerne længere. For justering af tændernes vinkel hæves lamelplanken i øverste position Vinklen på tanden har betydning for hvilken opgave der ønskes udført. Indstilles tanden aggressivt samtidig med at arbejdsdybden er i det øverste jordlag, vil det frembringe flest mulig vibrationer til findeling af knolde. Denne indstilling anbefales til de fleste opgaver. Lægges tanden mere ned vil det bevirke at tanden har nemmere ved at undvige forhindringer. Samtidig bliver vandringen af tandens spids mere vertikal, hvilket kan give en mere ujævn mark Side 21

22 Kørsel og betjening Lamelplanken er en fleksibel enhed med flere anvendelsesmuligheder i ét organ. Ved en indstillet dybde på ca. 5cm vil tænderne med deres vibrerende effekt have en virkning der knuser knoldene. En dybere indstilling af lamelplanken giver en større planerende effekt i lighed med en planérplanke, da der opbygges en lille vold foran tænderne. Fig. 15 Det er ikke hensigten med lamelplanken at den skal fungere som et dozerblad, men derimod udføre en let bearbejdning af jorden. Da hver tand kan bevæge sig individuelt og dermed give efter for lokale modstande, er lamelplanken nem at køre med og kræver mindre justering i forhold til en planérplanke. Det kan ske at lamelplankens sektioner kører uens i dybden. Derfor kan det være nødvendigt at nulstille lamelplanken ved at hæve den i topposition. Eftermontering Lamelplanken kan være monteret fra fabrikken, men kan også leveres senere hvis behovet opstår. For montering vil det være nødvendigt med en kran eller lignende hjælpemidler. 1 Maxiroll udklappes. 2 Midtersektionen monteres i flangerne (A). Fig. 16 A A Side 22

23 3 Sidesektionerne monteres i flangerne (B). 4 Hydraulikcylindrene monteres. 5 Slangerne monteres på cylindrene. Fig. 17 B B 6 Slangerne fastgøres i slangeholderne (C) og føres igennem de påsvejste bøjler.. 7 Efterspænd alle fittings og lamelplanken kan tilsluttes traktorens hydraulik. Fig. 18 C C Det er vigtigt at få udluftet systemet grundigt, så der ikke sker personskade. Derfor bevæges dybdejusterings-cylindrene helt ud i yderpositionerne nogle gange. Sammenlåsningssæt Som tilbehør til lamelplanken kan der fås et sammenlåsningssæt for at fiksere tænderne sammen i en lang planke, der er opdelt i tre sektioner. Lamelplanken vil hermed fungere mere som en planérplanke Montering Sammenlåsningssættet monteres på bagsiden af tænderne med sliddelene, hvor der skal anvendes længere bolte. Tænderne forbindes med et forbindelses jern (A), der fastholdes med naglerne (B). Fig. 19 A B Side 23

24 Vedligeholdelse En god vedligeholdelse sikrer en lang levetid af Maxiroll og dermed et optimalt udbytte af maskinen. Derfor er der monteret smørenipler på steder hvor sliddet er størst. Samtlige skrueforbindelser efterspændes efter første arbejdsdag. Splitter og bolte efterses således at havarier undgås. Desuden kontrolleres at det hydrauliske system er tæt. Smøring Fig. 20 A B C D E F Smøresteder Antal nipler Smøreinterval timer Billede Flangelejer A Cylinder for udklap af sidesektioner 4 50 B Omdrejningsnagle for udklap af sidesektioner 4 50 B Pendlerramme og affjedring C Cylinder til affjedring/stensikring C Vippecylinder 4 50 D Omdrejningsnagle for vip 2 50 E Lamelplanke cylinder F Lamelplanke spindel F Hjullejer Alle smøresteder smøres mindst en gang om året. Side 24

25 Justering Justering af gods Efter første sæson vil godset have arbejdet sig mere løst på akslen. Ved at flytte stopringene på akslen kan godset klemmes sammen igen således at sløret fjernes. Justering af gods fortages nemmest med Maxiroll sammenklappet. 1 Boltene (A) løsnes og godset skubbes sammen 2 Boltene i stopringene spændes og løsnes det samme sted på akslen nogle gange, for at boltene bedre bider sig fast på akslen. Fig. 21 A Hjul Hjullejerne smøres og justeres en gang om året. Ligeledes sikres det korrekte dæktryk (se dækket). Justering og smøring af hjullejer 1. Navkapslen afmonteres. 2. Splitten afmonteres. 3. Kronemøtrikken spændes med 1/6 omgang, således at hullet passer med akslen. Hjulet drejes rundt og må ikke gå trægt. Der skal kunne fornemmes en lille smule slør i navhuset, når hjulet rykkes fra side til side. Forekommer der stadig meget slør gentages processen. 4. Splitten monteres 5. Navkapslen fyldes ¾ med fedt og monteres. Sliddele Sliddelene er fra frabrikken monteret i de øverste huller på tanden. Sliddelene flyttes til de nederste huller (A) inden der forekommer slid på tænderne. Fig. 22 Efter at sliddelene er nedslidt, siddende i de nederste huller, skiftes sliddelene. A Side 25

26 Hydraulik Samtlige hydraulikslanger efterses for slitage eller brud. Kontroller at slangerne ikke bliver udsat for klemning. Ved længere tids parkering, bør udragende stempelstængerne smøres ind i olie eller tryksmørefedt, hvorved rustdannelse på stempel-stængerne undgås. Husk at fjerne det igen inden brug. Side 26

27 Udskiftning og reparationer Sikkerheden er vigtig i forbindelse med alt reparationsarbejde på Maxiroll. Derfor skal nedenstående punkter altid overholdes samt punkterne under sikkerhed først i instruktionsbogen. Alt vedligeholdelses- og reparationsarbejde på Maxiroll, må kun foretages når maskinen er sænket på underlaget eller, fastholdes i transportstilling, traktoren bremses, motoren standses og tændingsnøglen tages ud, således at maskinen sikres mod utilsigtet igangsætning For alt reparationsarbejde på hydraulikken, skal der udvises en særlig opmærksomhed på sikkerheden. Før arbejdet påbegyndes tages trykket af det hydrauliske system og er det påkrævet, understøttes parten Efter reparationsarbejde på hydrauliksystemet skal systemet altid udluftes før ibrugtagning for at sikre mod havari og personskade Hydraulik Skift af cylinder for ud- og sammenklap af sidesektioner Reparationen foretages med Maxiroll udklappet og hvilende på underlaget. 1. Trykket tages af cylinderne. Det sikres at der ikke vises tryk på manometeret 2. Slangerne afmonteres. 3. Splitter og nagler afmonteres, hvorefter cylinderen er fri. 4. Den nye eller reparerede cylinder monteres. Husk at sikre naglens indgreb i naglestoppet og sikre naglerne med splitter. 5. Slanger monteres. Efter montering sikres det at der ikke er fare for afrivning eller klemning af slanger. Fig. 23 Side 27

28 Efter montering aktiveres cylindrene for ud- og sammenklap indtil der fremkomme lidt vandring i cylindrene. Cylindrene aktiveres herefter modsat indtil cylinderen er tilbage i udgangspositionen. Cylindrene bevæges nogle gange på denne måde. Herefter vippes Maxiroll op på hjulene og sidesektionerne bevæges helt ud i yderpositionerne for at få luftet systemet ud. Der må ikke opholde sig personer indenfor redskabets aktionsradius. Skift af pakninger for ud- og sammenklap af sidesektioner Fig For afmontering af cylinder se Skift af cylinder for ud- og sammenklap af sidesektioner 2. Cylinderen tømmes for olie ved at køre stemplet forsigtigt frem og tilbage. 3. Kør stemplet i midterstilling, hvorefter overdelen (pos. 3) skrues af cylinderrøret (pos. 1). Der skal bruges et specialværktøj for at afmontere overdelen. Hvis overdelen sidder meget fast, kan dette afhjælpes ved en lille opvarmning af muffens forreste del. Når overdelen er skruet af cylinderrøret, trækkes stemplet ud imod overdelen, hvorefter stempelstangen kan trækkes ud af cylinderrøret. 4. Låsemøtrikken, der fastholder manchetskoen (pos. 4) afmonteres. 5. Manchetskoen (pos. 4) trækkes af stempelstangen. 6. Overdelen (pos. 3) trækkes af stempelstangen. 7. Pakningerne i overdelen og manchetskoen (pos ) demonteres. 8. Alle dele rengøres og kontrolleres for spåner, grater m.m. Kontroller om der er rustdannelser omkring skraberingen (pos. 5) i overdelen. Hvis dette er tilfældet, skal det fjernes. Side 28

29 Montering 1. Nye pakninger (pos ) monteres i overdelen og manchetskoen. Husk at vende pakningerne rigtigt. 2. Gevindet på overdelen (pos. 3) og cylinderrøret smøres med olie. 3. Overdelen (pos. 3) monteres på stempelstangen. 4. Manchetskoen (pos. 4) monteres og låsemøtrikken påskrues og sikres med Loctite. Vær opmærksom på, at gevindet er absolut rent og fri for olie og andre urenheder før brug af Loctite. Der må ikke påfyldes olie inden12 timer efter brug af Loctite. 5. Smør den yderste pakning på manchetskoen der har kontakt med cylinderrøret samt cylinderrøret indvendigt med olie, og skub stemplet ind i midterstilling. 6. Overdelen monteres på cylinderrøret og spændes. 7. Cylinderen monteres (se Skift af cylinder for ud- og sammenklap af sidesektioner ). Skift af vippecylinder på hovedrammen Fig. 25 Maxiroll klappes ud og trykket tages af vippecylinderen (A). A 1. Slangerne afmonteres på cylinderen 2. Cylinderen understøttes 3. Splitter i naglerne afmonteres samt naglerne afmonteres 4. Cylinderen kan afmonteres 5. Ny eller repareret cylinder kan monteres Efter montering aktiveres vippecylinderen indtil der fremkomme lidt vandring i cylinderen. Cylinderen aktiveres herefter modsat indtil cylinderen er tilbage i udgangspositionen. Cylinderen bevæges nogle gange på denne måde, hvorefter cylinderen bevæges ud i yderpositionerne nogle gange for at få systemet luftet ud. Der må ikke opholde sig personer indenfor redskabets aktionsradius. Side 29

30 Skift af pakningssæt i vippecylinder Fig Cylinderen tømmes for olie ved at køre stemplet forsigtigt frem og tilbage. 2. Kør stemplet i midterstilling, hvorefter overdelen (pos. 3) skrues af cylinderrøret (pos. 1). Der skal bruges et specialværktøj for at afmontere overdelen. Hvis overdelen sidder meget fast, kan dette afhjælpes ved en lille opvarmning af overdelens forreste del. Når overdelen er skruet af cylinderrøret, trækkes stemplet ud imod overdelen, hvorefter stempelstangen kan trækkes ud af cylinderrøret (pos. 1). 3. Låsemøtrikken (pos. 10) der fastholder manchetskoen (pos. 4) afmonteres. 4. Manchetskoen (pos. 4) trækkes af stempelstangen (pos. 2). 5. Overdelen (pos. 3) trækkes af stempelstangen (pos. 2). 6. Pakningerne i overdelen (pos ) samt manchetskoen demonteres. 7. Alle dele rengøres og kontrolleres for spåner, grater m.m. Kontroller om der er rustdannelser omkring skraberingen (pos. 5) i overdelen. Hvis dette er tilfældet, skal det fjernes. Montering 1. Nye pakninger (pos ) monteres i overdelen samt manchetskoen. 2. Gevindet på overdelen (pos. 3) og cylinderrøret (pos. 1) smøres med olie. 3. Overdelen (pos. 3) monteres på stempelstangen. 4. Manchetskoen (pos. 4) monteres og låsemøtrikken påskrues og sikres med Loctite. Vær opmærksom på, at gevindet er absolut rent og fri for olie og andre urenheder før brug af Loctite. Der må ikke påfyldes olie inden 12 timer efter brug af Loctite. 5. Smør den yderste pakning på manchetskoen der har kontakt med cylinderrøret samt cylinderrøret indvendigt med olie, og skub stemplet ind i midterstilling. 6. Overdelen monteres på cylinderrøret og spændes. 7. For montering af cylinder se Skift af vippecylinder. Side 30

31 Skift af cylinder for affjedring på pendlerrammen Fig Maxiroll udklappes hvilende på underlaget 2. Traktorens hydraulikudtag stilles i flydestilling hvorefter håndtaget ved manometeret sættes i flydestilling. Trykket forsvinder nu til bage i traktoren. B 3. Slangerne afmonteres på cylindrene 4. Splitter og nagler (B) afmonteres 5. Ny eller repareret cylinder (A) monteres 6. Husk montering af splitter i nagler Efter montering og med Maxiroll udklappet, bevæges dybdejusterings-cylindrene op og ned nogle gange for at få systemet luftet ud. Udskiftning af pakningssæt til affjedringen Fig. 28 Cylinder 50/ Cylinderen tømmes for olie ved at køre stemplet forsigtigt frem og tilbage. 2 Kør stemplet i midterstilling, hvorefter overdelen (pos. 3) skrues af cylinderrøret (pos. 1). Der skal bruges et specialværktøj for at afmontere overdelen. Hvis overdelen sidder meget fast, kan dette afhjælpes ved en lille opvarmning af overdelens forreste del. Når overdelen er skruet af cylinderrøret, trækkes stemplet ud imod overdelen, hvorefter stempelstangen kan trækkes ud af cylinderrøret (pos. 1). 3 Låsemøtrikken (pos. 10) der fastholder manchetskoen (pos. 4) afmonteres. 4 Manchetskoen (pos. 4) trækkes af stempelstangen (pos. 2). 5 Overdelen (pos. 3) trækkes af stempelstangen (pos. 2). 6 Pakningerne i overdelen (pos ) samt manchetskoen demonteres. Side 31

32 Skift af cylinder for dybdejustering til lamelplanke Fig Maxiroll udklappes hvilende på underlaget 8. Lamelplanken sænkes og trykket tages af det hydrauliske system 9. Slangerne afmonteres på cylindrene 10. Bolte, splitter og nagler (B) afmonteres 11. Ny eller repareret cylinder (A) monteres 12. Husk montering af splitter i nagler Efter montering og med Maxiroll udklappet, bevæges dybdejusteringscylindrene op og ned nogle gange for at få systemet luftet ud. Udskiftning af pakningssæt til dybdejustering Fig A B B Cylinder 25/60/ Cylinderen tømmes for olie ved at køre stemplet forsigtigt frem og tilbage. 8 Kør stemplet i midterstilling, hvorefter overdelen (pos. 3) skrues af cylinderrøret (pos. 1). Der skal bruges et specialværktøj for at afmontere overdelen. Hvis overdelen sidder meget fast, kan dette afhjælpes ved en lille opvarmning af overdelens forreste del. Når overdelen er skruet af cylinderrøret, trækkes stemplet ud imod overdelen, hvorefter stempelstangen kan trækkes ud af cylinderrøret (pos. 1). 9 Stempelstangen (pos. 2) der fastholder manchetskoen (pos. 4) afmonteres. 10 Manchetskoen (pos. 4) trækkes af stempelstangen (pos. 5). 11 Overdelen (pos. 3) trækkes af stempelstangen (pos. 5). 12 Pakningerne demonteres. 13 Alle dele rengøres og kontrolleres for spåner, grater m.m. Kontroller om der er rustdannelser omkring skraberingen i overdelen. Hvis dette er tilfældet, skal det fjernes. Side 32

33 Montering 1 Nye pakninger monteres i overdelen samt manchetskoen. 2 Gevindet på overdelen (pos. 3) og cylinderrøret (pos. 1) smøres med fedt eller olie. 3 Overdelen (pos. 3) monteres på stempelstangen. 4 Manchetskoen (pos. 4) monteres og stempelstangen (pos. 2) sikres med Loctite. Vær opmærksom på, at gevindet er absolut rent og fri for olie og andre urenheder før brug af Loctite. Der må ikke påfyldes olie inden12 timer efter brug af Loctite. 5 Smør den yderste pakning på manchetskoen der har kontakt med cylinderrøret samt cylinderrøret indvendigt med olie, og skub stemplet ind i midterstilling. 6 Overdelen monteres på cylinderrøret og spændes. 7 For montering af cylinder se Skift af cylinder for dybdejustering til lamelplanke. Afmontering/montering af hjul For afmontering af hjul udklappes Maxiroll med ringene hvilende på underlaget. Hjulene vil hermed være fri af jorden. Hjulmøtrikkerne afmonteres og hjulet kan udskiftes. Efter montering af nyt hjul skrues møtrikkerne på og spændes med en fast hånd. Herefter sænkes hjulene således, at de har fat i underlaget og møtrikkerne spændes med 300 Nm. Det er vigtigt at hjulmøtrik og fælgens anlægsflader er rene, da hjulmøtrikkerne ellers kan løsne. Udskiftning af hjullejer 1. Navkapslen pos. 21 afmonteres. 2. Splitten pos. 20 afmonteres 3. Kronemøtrikken pos. 19 afmonteres. 4. Navhuset kan nu trækkes af akslen. 5. Lejerne pos afmonteres. 6. Tætningsringen pos. 19 afmonteres Fig. 31 Montering 1. Yderringene fra lejerne pos monteres i navhus pos Tætningsringen pos. 16 monteres Side 33

34 3. Inderringen fra lejet pos. 18 monteres på akslen pos. 2 og akslen monteres i navhuset 4. Inderringen fra lejet pos. 17 monteres på akslen pos Kronemøtrikken skrues på akslen pos 2, samtidig med at navhuset pos. 22 drejes rundt. Kronemøtrikken spændes til navhuset drejer trægt. Herefter løsnes kronemøtrikken en kvart omgang eller indtil navhuset drejer let rundt. 6. Splitten pos. 20 monteres 7. Navkapslen pos. 21 fyldes halvt op med kuglelejefedt og navkapslen monteres Afmontering af tromleaksler Reparationen udføres på et plant underlag med Maxiroll tilkoblet en traktor og udklappet med tromleringene hvilende på underlaget. Det kan være en stor hjælp at have en kran eller lignende til rådighed både for af og på montering. Udskiftning af aksler Ved udskiftning af aksel på sideramme skal modsatte aksel på den anden sidesektionen afmonteres for undgå væltning af tromlen. 1. Maskinen klappes ud til arbejdsposition. 2. Boltene (A) løsnes 3. Vippe cylinderen aktiveres let til boltene (A) er løse og kan afmonteres. 4. Vippecylinderen aktiveres igen og Maxiroll vippes op på hjulene 5. Aksel med tromleringe kan trilles væk fra tromlen. (hvis det er den midterste aksel, skal den løftes sidevejs ud fra maskinen) 6. Monteringen sker i modsat rækkefølge. Fig. 32 A Side 34

35 Montering af aksel med tromleringe 1. Aksler med tromleringe og lejer placeres i en position som svarer til placeringen når Maxiroll er udklappet hvilende på jorden. 2. Maxiroll klappes ud og vippes forsigtigt ned hvor aksler er placeret. 3. Boltene (A) monteres Der må ikke befinde sig personer inden for maskinens aktionsradius når/hvis hydraulikken aktiveres. Hydraulikken må ikke aktiveres når der er personer inden for maskinens aktionsradius. Udskiftning af aksel, lejer eller tromleringe 1. Pinolskruerne i lejerne løsnes og lejerne (A) trækkes af akslen 2. Boltene i stopringene løsnes. stopringene (B) trækkes af. 3. Tromleringene kan trækkes af akslen 4. Monteringen sker i omvendt rækkefølge 5. Der påføres Loctite på pinolskruerne i lejerne Fig. 33 B A Crosskillringe Bemærk akselens omløbsretning. Fig Efter den udvendige stopring ( 2. Fig., B) begyndes med en lille ring. 3. Bøsning (A) monteres 4. Den store ring (B) monteres 5. Til sidst sluttes der af med en lille ring, hvorefter der monteres en stopring. B A Troml Side 35

36 Boltene i stopringene spændes og løsnes nogle gange for at være sikker på at de har bidt sig godt fast på akslen Ved montering af aksel med lejer, vær opmærksom på at vende lejerne således at smøreniplerne vender bagud. Der er hermed nem adgang for smøring samt niplerne sidder beskyttet for sten. Vær opmærksom på at tromle-ringene ligger helt op af hinanden samt omløbsretningen for Crosskill-ringene. Der sluttes altid af med de små ringe (mindst hul) for aksel enderne (se Reservedelstegningerne ) Side 36

37 Skrotning Maxiroll skal være udklappet. Det er vigtigt at trykket tages af alle cylindre. Ved afmontering/demontering skal man være opmærksom på vægten af den pågældende part. Derfor er det vigtigt at understøtte eller anhugge i parten, således at der ikke er fare for nedstyrtning. Hydraulikslanger og cylindre afmonteres og tømmes for olie. Olien opsamles for at undgå forurening. Olie og slanger sendes til destruktion. Alt jern, der indgår i maskinen kan sendes til genanvendelse. Side 37

38 Hydraulik diagram Fig. 35 Side 38

39 Fig. 36 Side 39

40 Fig. 37 Side 40

41 Fig. 38 Side 41

42 Reservedele Side 42

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Minimax. DK 450,630,830 cm Serie nr.: XXXX

Minimax. DK 450,630,830 cm Serie nr.: XXXX DK 450,630,830 cm Serie nr.: 50949-XXXX Type 450,630,830 cm Tillykke med Deres nye tromle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Cultimax. DK 650/800/900 cm Serie no.: XXXX

Cultimax. DK 650/800/900 cm Serie no.: XXXX DK 650/800/900 cm Serie no.: 0100 - XXXX Type 650/800/900 cm Tillykke med Deres nye Cultimax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Greenline 300. Serie nr.: XXX

Greenline 300. Serie nr.: XXX 300 DK Greenline 300 Serie nr.: 100 - XXX Type 300 Tillykke med deres nye Greenline. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Levelflex 2000. DK 135, 150, 300 og 400 cm fast ramme

Levelflex 2000. DK 135, 150, 300 og 400 cm fast ramme DK 135, 150, 300 og 400 cm fast ramme DL-BO Levelflex 2000 Tillykke med Deres nye Levelflex 2000. f sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

MaxiCut. DK 200/300/600 Serie nr: 260-XXX

MaxiCut. DK 200/300/600 Serie nr: 260-XXX DK 200/300/600 Serie nr: 260-XXX Type 200/300/600 Tillykke med Deres nye MaxiCut. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Dinco 2000. DK - 260, 300 og 380 cm fast ramme 380, 470 og 560 cm hydraulisk ramme. Serial no. 2930

Dinco 2000. DK - 260, 300 og 380 cm fast ramme 380, 470 og 560 cm hydraulisk ramme. Serial no. 2930 2000 DK - 260, 300 og 380 cm fast ramme 380, 470 og 560 cm hydraulisk ramme Serial no. 2930 DL-BO Dinco Type 260, 300, 380, 470 og 560 cm Tillykke med Deres nye Dinco nedmulder. f sikkerhedshensyn og

Læs mere

Ratoon XL. DK Faste tænder eller NSH Serie nr: 100-XXX

Ratoon XL. DK Faste tænder eller NSH Serie nr: 100-XXX DK Faste tænder eller NSH Serie nr: 100-XXX Type Faste tænder/nsh Tillykke med Deres nye Ratoon XL. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse

Læs mere

Rollomaximum XL. DK 620/750 cm Serie nr.: XXXX

Rollomaximum XL. DK 620/750 cm Serie nr.: XXXX DK 620/750 cm Serie nr.: 00100-XXXX Type 620/750 cm Tillykke med Deres nye kombinationsredskab. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

MaxiRoll 2008. den fleksible tromle

MaxiRoll 2008. den fleksible tromle MaxiRoll 2008 den fleksible tromle Med MaxiRoll 2008 sender DALBO en ny generation tromler på markedet. MaxiRoll 2008 er en særdeles kraftig tromle, der via de mangeartede udstyrsmuligheder kan bruges

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

Rollomaximum XL. DK 930 og 1240 cm Serie nr.: XXXX

Rollomaximum XL. DK 930 og 1240 cm Serie nr.: XXXX DK 930 og 1240 cm Serie nr.: 00100-XXXX Type 930 og 1240 cm Tillykke med Deres nye kombinationsredskab. f sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse

Læs mere

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Pakker 1,5 m / 1,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk)

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Pakker 1,5 m / 1,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk) DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Front-Pakker,5 m /,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk) Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse

Læs mere

Minimax 1430/1530/1630

Minimax 1430/1530/1630 1430/1530/1630 DK Serie nr: 100-XXX Type 1430/1530/1630 cm Tillykke med Deres nye Minimax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning VIBRO MASTER 3000 DK Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Beskrivelse af symboler... 4 Sikkerhed... 5 Generelle sikkerhedsvejledninger... 5 Til- og frakobling... 5 3-punktsophæng...

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Brugervejledning for

Brugervejledning for Brugervejledning for continental-klipper Model FRB maskintec A /S A C H oppesvej 5 Tlf. +45 9787 2000 DK-7790 Thyholm Fax +45 9787 2002 www.cmn.dk mail@cmn.dk 2 Vi ønsker Dem tillykke med Deres continental-klipper

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150 Brugsanvisning DOZERBLAD Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med det nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Cultitrail. DK 500/600 cm Serie no.: XXXX

Cultitrail. DK 500/600 cm Serie no.: XXXX DK 500/600 cm Serie no.: 00174 - XXXX Cultitrail Type 500/600 cm Tillykke med Deres nye Cultitrail. f sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste DK He-Va Tip-Roller 4,5m 5,4m 6,3m (ekskl. 6,3m m/620mm Cambridge) N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: +45 9772 4288 Fax:+45

Læs mere

,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5ROOH[ VHULH 5; )UDRJPHGVHULHQU

,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5ROOH[ VHULH 5; )UDRJPHGVHULHQU ,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5ROOH[ VHULH 5; )UDRJPHGVHULHQU GD 6LNNHUKHGVIRUVNULIWHU,QGHQ UHGVNDEHW WDJHV L EUXJ $GYDUVHOVP UNDWHU YULJH VLNNHUKHGVIRUVNULIWHU 3ODFHULQJ DI DGYDUVHOVVNLOWH

Læs mere

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder Fransgård Håndbog DK Kæderydder FKR-150 BF Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5H[LXV VHULH 56

,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5H[LXV VHULH 56 ,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5H[LXV VHULH 56 GD 6LNNHUKHGVIRUVNULIWHU,QGHQ UHGVNDEHW WDJHV L EUXJ $GYDUVHOVP UNDWHU YULJH VLNNHUKHGVIRUVNULIWHU 3ODFHULQJ DI DGYDUVHOVVNLOWH Sn PDVNLQHQ 0DVNLQVNLOWH

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Redexim Verti-Groom 2000 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Rustfri gyllevogn 20.000-24.000 L

Rustfri gyllevogn 20.000-24.000 L 20.000-24.000 L 1 Kimadans nye rustfri gyllevogn har et rumindhold på 20-24 m 3 og to eller tre aksler. Vognen er udstyret med en rustfri ståltank, som giver vognen større styrke, mindre vægt og dermed

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Brugsanvisning Varenr.: 9047514 Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer:

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

T 120 PLANMIXER februar 2011

T 120 PLANMIXER februar 2011 T 120 PLANMIXER februar 2011 1 KIMADAN A/S PLANMIXER T 120 KIMADAN A/S PLANMIXER T 120 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PLANMIXER, T 120 Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Brugsanvisning VIPBAR SKOVL. Park Ranger 2150

Brugsanvisning VIPBAR SKOVL. Park Ranger 2150 Brugsanvisning VIPBAR SKOVL Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

HØJDEFORSKYDELIG TÅRNMIXER

HØJDEFORSKYDELIG TÅRNMIXER HØJDEFORSKYDELIG TÅRNMIXER februar 2011 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik Manuel Klovbeskæringsboks Brugsvejledning Sondergaard maskinteknik Kanstrupvej 10 9460 Brovst Forord Boksen er indrettet, og bygget til at anvendes ved klovbeskæring af kreaturer der har en vægt mellem

Læs mere

Brugsanvisning V-PLOV. Park Ranger 2150

Brugsanvisning V-PLOV. Park Ranger 2150 Brugsanvisning V-PLOV Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med det nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugsanvisning FRONT TERRA-C

Brugsanvisning FRONT TERRA-C Brugsanvisning FRONT TERRA-C Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Identifikation....3 Sikkerhed...4 Generelle sikkerhedsvejledninger...4 Til- og frakobling...4 Trepunktsophæng...4 Betjening...4 Transport

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Tillæg Til brugsanvisningen

Tillæg Til brugsanvisningen Tillæg Til brugsanvisningen AMAZONE påbygningssåmaskine AD Montering af AMAZONE påbygningssåmaskinen AD på jordbearbejdningsmaskiner af andre fabrikater MG1351 DB 2000-1 DK 11.01 Printed in Germany Før

Læs mere

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dansk For Deres egen sikkerheds skyld Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 KZ Ventilrobot Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 Version 11.10 Dansk. Presentation KZ Handels AB har sammen med Goteborgs vandværk, udviklet dette hjælpemiddel som anvendes

Læs mere

STIGA VILLA 102M

STIGA VILLA 102M STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

UT ET BRUGERVEJLEDNING

UT ET BRUGERVEJLEDNING SLAGLEKLIPPERE AT UT ET PT TT MT-MX KT XT YT HT MP ST BRUGERVEJLEDNING Manufacturer: CONCEPT PERUGINI S.R.L. Via Dell Artigianato, 11-13-15 47014 Meldola Italia +39.0543.494602 +39.0543.494727 www.conceptagri.com

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

TÅRNMIXER februar 2011

TÅRNMIXER februar 2011 februar 2011 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE Fremstillingsår: INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 2. Monteringsvejledningen

Læs mere

El - Cykel Power Sword

El - Cykel Power Sword DK MANUAL El - Cykel Power Sword Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf , fax

fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf , fax fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf. 75 80 55 58, fax 75 80 55 78 A EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 98/37/EF, Bilag II, A Fabrikant Adresse : FSI

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg

Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg Serie nr Årgang. Timan A/S Fabriksvej 13, hal 1 DK-6980 Tim Tlf. +45 97 330 360 CE-01 Kære kunde Tillykke med Deres nye feje- suge anlæg til VPM3400

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere