ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: Monterings- og brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning"

Transkript

1 ECO II AUTOMATISK Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: Monterings- og brugsanvisning

2 Indhold B A MA X L L

3 A MAX R R Dele og tilbehør Dele og montering Fig.1 A A Fig.2 Fig.3 A B C D Fig.5 E H B D A a b DC 12V c d e S G F C I I T J J L L Fig.4 L M N K A B G C F E D Fig.6 Fig.7 Fig.7.1 B A A

4 + - Dele og tilbehør Dele og montering Fig.8 10mm Fig.10 0~40mm 20 mm Min. 20 mm Fig.9 Fig.11 A B Fig.9.1 A C Fig.12 a b DC 12V c d e d c Caravan Front b a B A

5 Dele og tilbehør Dele og montering: Fig.1 3 Fig mm (Min) 165mm (Min) 2.8mm to 3.5mm 30mm to 45mm 85mm (Min) 1800mm to 2500mm (Max) Fig.15 Min 20mm

6 Indholdsfortegnelse 1. Emballagens indhold (liste over dele)... Side 2 2. Indledning... Side 3 3. Tilsigtet brug... Side 3 4. Tekniske specifikationer... Side 4 5. Sikkerhedsanvisninger for montering... Side 4 6. Montering af mekaniske komponenter... Side 4 7. Montering af elektriske/elektroniske komponenter (2 motorer)... Side 6 8. Montering af elektriske/elektroniske komponenter (4 motorer)... Side 7 9. Sikkerhedsanvisninger for betjening... Side Betjening af motorenheder... Side Brug af fjernbetjening... Side Brug af elektronisk styreboks... Side Nulstilling af styreboks og fjernbetjening... Side Kom godt i gang... Side Brug af tilkobling og frakobling... Side Vedligeholdelse... Side Fejlfinding... Side Garanti... Side 20

7 1. Emballagens indhold (Fig. A) Ref. Antal Beskrivelse 1. 1 Motorenhed (A) 2. 1 Motorenhed (B) 3. 1 Hovedtværstiver 4. 1 Elektronisk styreboks 5. 1 Fjernbetjening med snor 6. 1 Nøgle til manuel drift 7. 2 Aluminiumsfastgøringsplade til chassis (sæt) 8. 4 Bolte M10x U-plade til chassis Brugervejledning Beviklet kabelrør Positivt (+) rødt motorkabel 5 m Negativt (-) sort motorkabel 5 m Positivt (+) rødt batterikabel 1,8 m med sikringsholder og 8A sikring Negativt (-) sort batterikabel 1,6 m Bolte M10x Selvlåsende møtrikker M Spændeskiver 10 mm ø Skruer M4x Kabelbøjler til kabelrør 19,2 mm Kabelbøjler til kabelrør 10,4 mm Ringkabelsko til batteriklemme 8 mm ø Ringkabelsko til batteriklemme 6 mm ø Gaffelkabelsko til kabel, stor 25 4 Mærkater til kabelnummerering (1,2,3,4) 26 2 Mærkater til kabelpolaritet (+,-) Strips til motorenhed 8 x Strips til kabler 2 x Hovedafbryder til batteri m/dæksel og nøgle Afstandsstykker til rulle 20 x Gummi-isoleringskappe til hovedafbryder Vægholder til fjernbetjening Skrue M5x Gaffelkabelsko til kabel, lille 1

8 2. Indledning Til lykke med valget af ENDURO mover-system. Det er blevet fremstillet efter meget høje standarder og har gennemgået krævende kvalitetskontrolprocedurer. Blot ved brug af fjernbetjeningen kan du flytte campingvognen uden det mindste besvær til en hvilken som helst position inden for retningslinjerne for betjening. Med soft start og soft stop -teknologien kan du manøvrere campingvognen endnu mere nøjagtigt uden nogen form for stødvise bevægelser. Mover-systemet består af to 12 V motordrevne ruller, en 12 V elektrisk styreboks og en fjernbetjening. For at moveren kan fungere, skal der etableres kontakt mellem rullerne og dækkene på campingvognen. Den medfølgende elektronisk drevne enhed gør det muligt at aktivere begge ruller blot ved at trykke på fjernbetjeningstaster. Når dette er foretaget, er moveren klar til drift. Ved brug af fjernbetjeningen kan campingvognen flyttes i alle retninger. Campingvognen kan også drejes rundt om sin egen akse uden at køre frem eller tilbage (kun ved campingvogne med enkeltaksel). Inden du fortsætter med monteringen og begynder at bruge mover-systemet, bedes du læse denne brugervejledning omhyggeligt og være opmærksom på alle sikkerhedsanvisninger! Ejeren af campingvognen er altid ansvarlig for korrekt brug. Gem denne vejledning i campingvognen til fremtidig brug. 3. Tilsigtet brug ENDURO EM303A mover-system er velegnet til campingvogne med både enkeltaksel og dobbeltaksel. Kun velegnet til chassis med L- eller U-profil med en tykkelse på mellem min. 2,8 mm og max. 3,5 mm. Afhængigt af campingvognens vægt kan mover-systemet ikke forcere hindringer af en højde på mere end 2 cm uden assistance (brug kiler som rampe). Standardmonteringssættet indeholder kun dele til montering af mover-systemet inden for de mål, der er angivet i Fig

9 4. Tekniske specifikationer Betegnelse Nominel spænding Gennemsnitligt strømforbrug Max. strømforbrug Sendefrekvens for fjernbetjening Hastighed Vægt (sæt m/2 motorer) Tilladt totalvægt for enkeltakslede campingvogne (2 motorer) Tilladt totalvægt for dobbeltakslede campingvogne (2 motorer) Tilladt totalvægt for dobbeltakslede campingvogne (4 motorer) Min. bredde (campingvogn/trailer) Max. bredde (campingvogn/trailer) Max. dækbredde Strømforsyning (campingvognens batteri) ENDURO EM303A 12 Volt DC 20 Ampere 100 Ampere 868 MHz Ca. 9 cm/sek. Ca. 34 kg. (ekskl. batteri) 1800 kg (1500 kg på 18% hældning) 1800 kg (1500 kg på 18% hældning) 2500 kg (1800 kg på 18% hældning) 1800 mm 2500 mm 205 mm 12 V 105 Ah (anbefalet), 12 V 85 Ah (min.) 5. Sikkerhedsanvisninger for montering Vigtige sikkerhedsanvisninger Læs denne brugervejledning omhyggeligt inden montering og brug. Hvis disse regler ikke overholdes, kan det medføre alvorlig personskade og tingsskade. Disse symboler angiver vigtige sikkerhedsforholdsregler: FORSIGTIG! ADVARSEL! SIKKERHED FREM FOR ALT! VIGTIGE OPLYSNINGER! Inden du begynder på montering under campingvognen: KONTROLLÉR bilens max. trækkapacitet og campingvognens totalvægt for at fastslå, om den er konstrueret til den ekstra vægt. Selve mover-systemet vejer ca. 34 kg, og et batteri vejer kg. KONTROLLÉR minimumsdimensionerne for påmontering af mover-systemet som vist i Fig. 14. SØRG FOR, at der kun bruges adaptere og tilbehør leveret eller anbefalet af producenten. KONTROLLÉR, at campingvognen er koblet fra batteriforsyningen og netforsyningen. KONTROLLÉR, at dækkene ikke er for slidte, og at de har samme størrelse og mønster (montering på nye eller næsten nye dæk er bedst). KONTROLLÉR, at dæktrykket er korrekt og i overensstemmelse med producentens anbefalinger. KONTROLLÉR, at chassiset er i god driftsmæssig stand uden skader og fri for rust, snavs osv. STOP arbejdet med det samme, hvis du er i tvivl om montering eller nogen fremgangsmåder, og kontakt en af vores teknikere (se kontaktoplysninger på sidste side i denne vejledning). FIND batteriets hovedafbryder, så den til enhver tid er tilgængelig ved parkering og flytning af campingvognen. 3

10 UNDLAD at fjerne eller foretage større eller mindre ændringer på nogen del af chassiset, akslen, ophænget eller bremsemekanismen. Enhver form for boring af huller i chassis og svejsning på chassis er ikke tilladt. LAD VÆRE med at bruge produktet, hvis du er påvirket af stoffer, alkohol eller medicin, der kan påvirke din evne til sikker betjening af udstyret. 6. Montering af mekaniske komponenter MONTERING MÅ KUN FORETAGES AF FAGFOLK. Disse anvisninger er af generel karakter. Monteringsprocedurer kan være forskellige, afhængigt af campingvognstype. Arbejde under et køretøj uden tilstrækkelig understøtning kan være meget farligt! Fig. 13 viser en oversigt over hele enheden i monteret stand. Anbring campingvognen på en hård, plan overflade. Brug af løfterampe eller værkstedsgrav er ideel, hvad angår adgangsforhold og sikkerhed. Udpak alle komponenter, og kontrollér, at alle dele er til stede (se emballagens indholdsliste). Notér det 10-cifrede serienummer på garantibeviset og på bagsiden af denne vejledning (nummeret er anbragt på en aluminiumsplade på siden af den ene motorenhed). Rengør det område på chassiset, hvor alle komponenter skal monteres, for at sikre en vellykket montering. Sørg for, at campingvognen er forberedt til montering. Kontrollér inden montering, at vigtige områder som f.eks. afløb/reservehjul osv. ikke udgør hindringer for mover-systemets funktion. Sørg for, at begge ruller er i FRAKOBLET stilling (Fig. 10), fordi enheden ellers ikke kan monteres korrekt. (Bemærk: Ved fuld frakobling står viseren i starten af det gule område). Saml venstre motorenhed (1), højre motorenhed (2) og hovedtværstiver (3) løst (se Fig. 1). Møtrikkerne (Fig. 1) på tværstiveren (3) til fastgøring af motorenhederne må kun spændes til med fingrene på dette stadium. Bemærk: Principielt bør enheden monteres foran campingvognens hjul, men hvis montering på denne position ikke er mulig på grund af hindringer eller for høj kuglevægt, er det tilladt at montere enheden bag hjulene ved at dreje hele enheden (Fig. 1) 180 grader. Sæt de to chassisfastgøringsplader (7) løst på chassis et (Fig. 2 og Fig. 13) og fastgør dem. Brug M10x60 bolte (8), M10 møtrikker (17) og M10 spændeskiver (18) og sæt dem i de diagonale huller i chassis-fastgøringspladerne. Møtrikkerne må kun spændes til med fingrene. Montér det formonterede mover-system på aluminiums-chassisfastgøringspladerne (Fig. 2 og Fig. 13) ved hjælp af de to U-plader (9), M10x40 bolte (16), M10 møtrikker (17) og M10 spændeskiver (18). Møtrikker må kun spændes til med fingrene. 4

11 Sørg for, at aluminiumsdrivrullerne på mover-systemet befinder sig på ca. samme højde som midten (akslen) af campingvognens hjul (± 40 mm, se Fig. 10). Sørg også for, at der mellem toppen af motorhuset og gulvet i campingvognen er min. 20 mm for at sikre, at motorerne kan bevæges frit (se Fig. 10 og 15). For at kompensere for eventuelle uligheder (og sænke motorerne) har ENDURO EM303A et sæt afstandsplader. Ét sæt kan kompensere for 15 mm. I alt kan tre sæt kompensere for en højdeforskel på 45 mm. Tilstrækkelig frihøjde: Bemærk, at mindsteafstanden mellem underkanten på moverenheden og jorden er 110 mm uanset chassistype eller monteringssituation. Sørg for, at hovedtværstiveren (3) befinder sig på ud for midten af campingvognen (midten af tværstiveren er afmærket). Med hovedenhederne monteret løst på chassiset skal du skubbe hele enheden langs chassiset, til rullerne befinder sig 20 mm fra midten på overfladen på hvert dæk (Fig. 10). Der medfølger to afstandsstykker på 20 mm (30). Det er af afgørende betydning, at hver rulle befinder sig i nøjagtig samme afstand fra dækket. Hele enheden skal være placeret parallelt i forhold til akslen på campingvognen/ traileren. Skub motorenheden ind eller ud på tværstiveren (3) for at sikre, at rullen er i størst mulig berøring med mønstret på dækket. Sørg for, at placeringen af hver motorenhed ikke er i vejen for støddæmperne (hvis monteret), og at gear-dækslet ikke befinder sig for tæt på overfladen af dækket/støddæmperen (Fig. 8). Den mindste afstand, der skal være, når rullerne er drejet på plads, er 10 mm. Kontrollér igen, at der tilstrækkelig luft (min. 20 mm) mellem toppen af motorhuset og bunden af campingvognen, så motorerne kan bevæges frit (Fig. 15). Spænd de fire bolte (Fig. 1 A) på hovedtværstiveren (3) helt fast og lås dem med de ekstra møtrikker. Spænd alle de selvlåsende møtrikker (17) på begge fastgøringsenheder (Fig. 2). Spænd først de diagonalt placerede M10x60 bolte til et moment på 20 Nm og derefter M10x50 boltene til et moment på 40 Nm. Kontrollér endnu engang afstanden på 20 mm fra rullerne til dækkene, placeringen af aluminiumsrullerne ud for midten af dækket (Fig. 10), afstanden mellem gear-dækslet og dækkene/støddæmperne (>10 mm) (Fig. 8) og til slut afstanden mellem toppen af motorhuset og bundet af campingvognen (Fig. 15). Campingvognens vægt skal hvile på hjulene, mens dette foretages. Løsn om nødvendigt boltene, og foretag endnu en justering af placeringen af enheden. Kontrollér endnu engang, at alle bolte/møtrikker er blevet spændt til det korrekte moment! De vigtigste mekaniske komponenter er nu blevet monteret. 5

12 7. Montering af elektriske/elektroniske komponenter (2 motorer) Sørg for, at 12 V strømforsyningen fra batteriet og eventuel 230 V strømforsyning fra nettet er frakoblet Fjern kabelklemmerne på batteriet, og frakobl eventuelt ekstern elforsyning, inden arbejdet påbegyndes. Find en velegnet placering til den elektroniske styreboks (4) som f.eks. et opbevaringsområde, under et sæde eller under en seng. Sørg for, at dette sted er tørt og tæt på batteriet (40-60 cm). Den elektroniske styreboks kan monteres på væggen (lodret) eller flat (vandret). Hvis den placeres lodret, skal tilslutningerne vende nedad for at undgå kortslutninger, hvis noget falder ned på den. Montér den elektroniske styreboks forsvarligt på det valgte sted med to M5x40 skruer (33). Bemærk: Hvis de medfølgende skruer ikke er af velegnet længde eller type til den ønskede placering/det ønskede materiale, skal de udskiftes med nogle velegnede. Bor et hul på 25 mm gennem gulvet på campingvognen ca. 150 mm ud for midten af styreboksens (4) forbindelsesklemmer (se Fig. 3). Forsigtig! Vær særlig omhyggelig med at undgå berøring med eventuelle chassisdele, gasrør og elektriske ledninger! Før og tilslut motorkablerne i henhold til ledningsdiagrammet (Fig. 12) (rød = positiv, sort = negativ). Ledningsdiagrammet (Fig tabel A (se nedenfor)) viser ledningsføringen ved montering af motorenheden FORAN hjulene/akslen i retning af A -rammen. Der henvises til tabel B (nedenfor) for montering af motorenhederne BAGVED hjulene/akslen. Tabel A MONTERING FORAN AKSLEN (4,6 mm 2 kabler) Motorenhed A positivt (+) kabel til klemme 4 Motorenhed A negativt (-) kabel til klemme 3 Motorenhed B positivt (+) kabel til klemme 2 Motorenhed B negativt (-) kabel til klemme 1 Automatisk tilkobling (1,5 mm 2 kabler) Motorenhed A positivt (+) kabel til klemme b Motorenhed A negativt (-) kabel til klemme a Motorenhed B positivt (+) kabel til klemme d Motorenhed B negativt (-) kabel til klemme c Tabel B MONTERING BAG AKSLEN (4,6 mm2 kabler) Motorenhed A positivt (+) kabel til klemme 1 Motorenhed A negativt (-) kabel til klemme 2 Motorenhed B positivt (+) kabel til klemme 3 Motorenhed B negativt (-) kabel til klemme 4 Automatisk tilkobling (1,5 mm 2 kabler) Motorenhed A positivt (+) kabel til klemme b Motorenhed A negativt (-) kabel til klemme a Motorenhed B positivt (+) kabel til klemme d Motorenhed B negativt (-) kabel til klemme c Afmærk motorkablerne (12 og 13) til begge motorenheder ved hjælp af kabelmærkaterne (25). Kablerne til venstre og højre motor skal have samme længde. Undgå eventuelle løkker. Tilslut kabelskoene, der er formonteret på kablerne, til motorerne. Bemærk, at det røde kabel er forbundet til klemmen under det støbte + -symbol på det vejrbestandige klemmedæksel. 6

13 Brug store strips (27) til fastgørelse af motorkablerne til motoren. Dette sikrer, at der ikke er nogen kraft eller bevægelse af kabelskoene eller af kablerne under transport. Husk at efterlade en lille smule løs kabel i nærheden af motorerne, så der tages højde for deres bevægelse ved aktivering af drivrullerne. Før motorkablerne langs undersiden af campingvognens gulv inden i det medfølgende beviklede kabelrør (11) (dette beskytter elkablerne mod skarpe kanter og snavs) og gennem det borede hul. 8. Montering af elektriske og elektroniske komponenter (4 motorer) Sørg for, at 12 V strømforsyningen fra batteriet og evt. 230 V strømforsyning fra nettet er frakoblet. Fjern batterikabelklemmer, og frakobl evt. ekstern elforsyning, inden du begynder på arbejdet. Find en velegnet placering til de elektroniske styrebokse (4) som f.eks. et magasinrum, under et sæde eller en seng. Sørg for, at dette sted er tørt og tæt på, men ikke for tæt på batteriet (40 cm til 60 cm). Enhederne kan monteres på gulvet (vandret) eller på væggen (lodret). Monter de elektroniske styrebokse forsvarligt på det valgte sted med 2 skruer (44). Bemærk: Hvis de medfølgende skruer ikke er af velegnet længde eller type til den ønskede placering/det ønskede materiale, skal de udskiftes med nogle velegnede. Bor et hul på 25 mm gennem gulvet på campingvognen ca. 150 mm midt foran styreboksenes forbindelsesklemmer (27). Forsigtig! Vær særlig omhyggelig med at undgå berøring med evt. chassisdele, gasrør og elledninger! Før og tilslut motorkablerne i henhold til ledningsdiagrammet (fig. 12) (rød = positiv, sort = minus). Kablerne til selve enhederne er fremført på forhånd til hver motor (kun på motorsiden). Ledningsdiagrammet (diagram på side 10 + tabel A (se nedenstående)) viser ledningsføringen ved montering af motorenheden FORAN hjulene/akslen i retning af A -rammen. Der henvises til tabel B (nedenstående), hvad angår montering af motorenhederne BAGVED akslen. Tabel A MONTERING FORAN AKSLEN (4,6 mm 2 kabler) Motorenhed A positivt (+) kabel til klemme 4 Motorenhed A negativt (-) kabel til klemme 3 Motorenhed B positivt (+) kabel til klemme 2 Motorenhed B negativt (-) kabel til klemme 1 Automatisk tilkobling (1,5 mm 2 kabler) Motorenhed A positivt (+) kabel til klemme d Motorenhed A negativt (-) kabel til klemme c Motorenhed B positivt (+) kabel til klemme b Motorenhed B negativt (-) kabel til klemme a Tabel B MONTERING BAG AKSLEN (4,6 mm2 kabler) Motorenhed A positivt (+) kabel til klemme 1 Motorenhed A negativt (-) kabel til klemme 2 Motorenhed B positivt (+) kabel til klemme 3 Motorenhed B negativt (-) kabel til klemme 4 Automatisk tilkobling (1,5 mm 2 kabler) Motorenhed A positivt (+) kabel til klemme b Motorenhed A negativt (-) kabel til klemme a Motorenhed B positivt (+) kabel til klemme d Motorenhed B negativt (-) kabel til klemme c 7

14 Tilkoblingsmotor B negativ (-) kabel til klemme c Kontakten for dobbelt- eller enkeltakslet drift, er standard sat til enkeltakslet (fig. 3S). For 4x4 drift, flyt kontakten til positionen for dobbeltakslet drift (fig. 3T). Før du flytter på kontakten, skal hovedafbryderen (29) til batteriet afbrydes. Afmærk motorkablerne til begge motorenheder ved hjælp af kabelafmærkningerne (25). Kablerne til venstre og højre motor skal have samme længde. Undgå evt. løkker. Husk at efterlade en lille smule løs kabel i nærheden af motorerne, så der tages højde for deres bevægelse ved aktivering af drivrullerne. Før motorkablerne langs undersiden på campingvognens gulv inden i den medfølgende beviklede kabelgang (11) (dette beskytter elkablerne mod skarpe kanter og snavs) og gennem det borede hul. Flyt kontakten til dobbeltakslet funktion på begge styrbokse. Synkroniser herefter fjernbetjeningen med de 2 styrbokse en efter en. Dette gøres i henhold til vejledning på side 11. Diagram for 4 x 4 montering. 8

15 Når alle kablerne bindes sammen, skal der slækkes på kablerne ved motorene. Det er nødvendigt, for rullerne kan bevæge sig frit ved til- og frakobling. Fastgør kabelrøret (11) til chassiset eller under karosseriet på campingvognen ved hjælp af kabelbøjler (20) og skruer (19). Når motorkablerne er ført igennem det borede hul i nærheden af styreboksen (4), skal kablerne afkortes, så de har samme længde. Fjern ca. 5 mm af isoleringen fra enderne. Fastgør de store gaffelkabelsko (24) til motorkablerne (1,2,3,4) og de små gaffelkabelsko (34) til kablerne for automatisk tilkobling (a,b,c,d) ved hjælp af en krympetang. Det er vigtigt med en sikker og god kvalitetsforbindelse på hvert kabel. Sæt kabelskoene til klemmerne på styreboksen (se ledningsdiagram Fig. 12), og fastgør dem med skruer. Igen er det vigtigt med en sikker og god kvalitetsforbindelse på hvert kabel. Find en velegnet placering til batteriets hovedafbryder (29), der indbefatter en ekstern holder med hængslet dæksel. Vigtigt: Afbryderen skal monteres udvendigt på campingvognen, og der skal være nem adgang til den i tilfælde af nødsituationer. Afbryderen skal monteres tæt på det sted, hvor batteriet er anbragt for at begrænse længden på batterikablet til et minimum. Brug papskabelonen til angivelse af hullernes position/borehullerne til hovedafbryderen. Skru hovedafbryderen sammen med dækslet ved hjælp af bolte, spændeskiver og møtrikker, og montér den derefter på campingvognen med rustfri stålskruer (19). Før det positive (+) strømkabel (inkl. sikringsholder) (14) fra batteriet til batteriets hovedafbryder (29) og videre til styreboksen (4). De elektroniske forbindelser på hovedafbryderen skal dækkes af de medfølgende gummi-isoleringer (31). Før det negative (-) strømkabel (15) direkte til styreboksen (4). Der må ikke føres kabler over styreboksen! Det anbefales endnu engang at anvende det medfølgende kabelrør (11) for at beskytte kablerne mod skarpe kanter. Fastgør kabelrøret med kabelbøjler (20) og skruer (19). Afkort kablerne til en passende længde, og fjern ca. 5 mm af isoleringen fra enderne. Fastgør ringkabelsko (22 eller 23, alt efter hvad der passer) til kablerne ved hjælp af en krympetang. Det er vigtigt med en sikker og god kvalitetsforbindelse på hvert kabel. Tilslut batterikablerne (14 og 15) til styreboksen (4): Fastgør kabelskoene til styreboksens postive (+) og negative (-) klemmer og skru dem fast ved hjælp af skruerne. 9

16 Tilslut batterikablerne til batteriets klemmer (rød = positiv, sort = negativ). Forsigtig! Sørg for ikke at bytte om på positive (+) og negative (-) tilslutninger. Forkert tilslutning (omvendt polaritet) medfører beskadigelse af styreboksen. Forsegl hullet på 25 mm under karosseriet ved hjælp af et plastforseglingsmiddel. Find et passende sted for montering af vægholder (32) til fjernbetjeningen og fastgør den med de medfølgende skruer (utilgængeligt for børn og andre uautoriserede personer). Monteringen af ENDURO mover-systemet er nu gennemført. 9. Sikkerhedsanvisninger for betjening Indøv betjening af mover-systemet på et åbent område, inden den tages i brug første gang. Dette er for at få et indgående kendskab til betjeningen af fjernbetjeningen/mover-systemet. Kontrollér altid før brug mover-systemet for eventuelle skader. Under bugsering eller flytning af campingvognen skal du altid være opmærksom på, at frihøjden er reduceret, når mover-systemet er monteret. Sørg altid for at holde børn og kæledyr på afstand under betjening af mover-systemet. Ved betjening af mover-systemet skal du sikre dig, at hverken hår, fingre eller andre legemsdele, tøj og andre genstande, der forefindes på kroppen, kan blive indfanget af bevægelige og roterende dele (f.eks. drivruller). I tilfælde af funktionsfejl skal du straks trække i håndbremsen og slukke på hovedafbryderen. For at opretholde signalstyrken skal du under manøvrering altid sikre dig, at afstanden mellem fjernbetjeningen og campingvognen ikke overstiger 5 meter. På grund af radiosignalets karakter kan det blive ødelagt af omgivende terræn eller genstande. Så der kan være små områder rundt om campingvognen, hvor kvaliteten af modtagelsen reduceres, hvorfor mover-systemet eventuelt kan stoppe midlertidigt. Vær altid opmærksom på, at mover-systemet forøger vægten på campingvognen eller traileren, hvilket nedsætter campingvognens nyttelast. Overskrid aldrig den samlede totalvægt på 1800 kg (campingvogn inkl. nyttelast), når der anvendes to motorenheder, og 2500 kg (campingvogn inkl. nyttelast), når der anvendes fire motorenheder (dobbelt-aksel). Sørg altid for, at rullerne er helt frigjort af dækkene, når mover-systemet ikke er i brug. Dette er bedre for både dæk og mover-system. 10

17 Sørg altid for, at rullerne er helt frakoblede inden bugsering/flytning af campingvognen foretaget med et køretøj eller manuelt. I modsat fald kan de beskadige dæk, mover-system og det trækkende køretøj. Sørg altid for, når du er færdig med at bruge mover-systemet, at batteriets hovedafbryder (29) er slukket, og at nøglen er fjernet og bliver opbevaret på et sikkert sted (utilgængeligt for børn eller andre uautoriserede personer). Hvis du ikke slukker, vil batteriet blive afladet af den svage standby-strøm. Sørg altid for, at fjernbetjeningen er slukket og opbevares (i vægholderen) på et sikkert sted (uden for børns og andre uautoriserede personers rækkevidde). Hvis du ikke slukker, vil batteriet blive afladet af den svage "standby-strøm. Regn ikke med, at mover-systemet fungerer som bremse. Træk altid håndbremsen efter manøvrering, inden drivrullerne frigøres fra dækkene. Brug ikke mover-systemet som understøtning ved løftning af campingvognen på donkraft, da dette kan beskadige drivenheden. Afhængigt af campingvognens vægt kan mover-systemet ikke forcere alle hindringer uden assistance. Brug kiler som rampe. Alle hjul og dæk på campingvognen skal være af samme størrelse og mønster. Hvis dækkene er slidte, eller nye dæk er monteret, kan det være, at afstanden mellem drivrullerne og dækkene skal justeres igen (se afsnittet "6. Montering af mekaniske komponenter"). Følsomme genstande som f.eks. kameraer, dvd-afspillere osv. må ikke opbevares på steder i nærheden af styreboksen eller motorkablet. De kan blive beskadiget af de elektromagnetiske felter. Foretag ikke nogen form for ændringer på mover-systemet (hverken af mekanisk eller elektronisk art). Dette kan være ekstremt farligt! Ingen krav om erstatning vil blive godtaget, og vi kan ikke garantere for mover-systemets funktionsdygtighed, hvis der foretages ændringer. Vi hæfter ikke for nogen form for skade, uanset arten heraf, som følge af ukorrekt montering, betjening eller ændringer. 10. Betjening af motorenheder Dette ENDURO EM303A mover-system har to motorenheder (1 og 2). Normalt er de monteret foran akslen på campingvognen/traileren. Begge enheder er ens, men kan ikke ombyttes. Fig. 4 A. Aluminiums-drivrulle B. 12 V motor C. Motor-forbindelsesklemmer (+ og -) D. Motor for automatisk tilkobling E. Basisenhed F. Drivenhed G. Gearhus 11

18 Mærkat for indikation af trækkraft Det gule-grønne-røde mærkat (Fig. 11 A) for indikation af trækkraften på siden af motoren, indikerer, om rullen trykker nok på dækket til at give tilstrækkelig trækkraft. Indikatoren fungerer, som følger (Fig. 11): Hvis viseren er i det gule felt rullerne er ikke i berøring med eller trykker ikke tilstrækkeligt på dækket. Hvis viseren er i det grønne felt rullerne trykker korrekt på dækket (margin på 15 mm). Hvis viseren er i det røde felt rullerne er i forbindelse med dækket, men i yderste position. Måske har dækket på campingvognen utilstrækkeligt dæktryk, eller måske er drivenheden blevet skubbet ud af position. I så fald er et værkstedsbesøg påkrævet for at få enheden sat på plads igen. Afbrydelse af de motordrevne ruller i nødstilfælde Hvis campingvognens batteri er for afladet til automatisk at flytte de motordrevne ruller fra dækket, eller hvis der er en defekt, er det også muligt at flytte rullerne manuelt (se Fig. 9 og 9.1). Fjern plastikproppen (Fig. 9 B), der sidder i endedækslet på motoren til automatisk tilkobling. Brug om nødvendigt en skruetrækker. Anbring nøglen til manuel drift (6 og Fig C) i åbningen (Fig. 9 A), og drej den mod uret, indtil motorenheden og de motordrevne ruller er tilbage i begyndelsesposition. Sæt plastikproppen tilbage i åbningen. Gentag dette også på den anden motorenhed. Så snart batteriet er genopladet, eller problemet er løst, vil de motordrevne ruller automatisk virke igen. 11. Brug af fjernbetjening 12

19 Fjernbetjeningen (5) drives af et 9 V batteri, og den aktiveres ved at skubbe skydeafbryderen til On - I (Fig. 5 A). Når den er aktiveret, lyser den grønne lysdiode (Fig. 5 H), hvorefter retningstasterne nu kan bruges. Fig. 5 A. Skydeafbryder ( Off -O og On -I) B. Campingvogn fremad (begge hjul drejer fremad) C. Campingvogn bagud (begge hjul drejer baglæns) D. Campingvogn fremad til venstre (højre hjul drejer fremad) E. Campingvogn fremad til højre (venstre hjul drejer fremad) F. Campingvogn bagud til venstre (højre hjul drejer baglæns) G. Campingvogn bagud til højre (venstre hjul drejer baglæns) H. Grøn lysdiode: Viser status på fjernbetjeningen og mover-systemet I. To-håndsbetjening for automatisk tilkobling af de motordrevne ruller til dækkene J. To-håndsbetjening for automatisk frakobling af de motordrevne ruller fra dækkene K. Blå lysdiode: Viser status for det automatiske tilkoblingssystem. L. Rød lysdiode for motorværn lyser: Motorværnet er aktiveret. Vent 60 sek. og prøv igen. M. Blå lysdiode for batteri lyser: 9 V batteriet i fjernbetjeningen er næsten udtjent og skal udskiftes. N. Blå lysdiode for batterispænding lyser: Campingvognens batterispænding er for høj eller for lav. Mens der køres lige frem eller bagud (tryk B eller C), er det også muligt at justere retningen ved samtidigt at trykke D eller E (når der køres fremad) eller F eller G (når der køres bagud). Endvidere er det muligt at trykke fremad til højre (E) og bagud til venstre (F) eller fremad til venstre (D) og bagud til højre (G) samtidigt for at dreje campingvognen rundt om sin egen akse, uden at der hverken køres fremad eller bagud (denne funktion kan kun bruges på enkelt-akslede campingvogne). Hvis der inden for 2 sek. skiftes fra fremadkørsel til bagudkørsel (og omvendt), vil der være en lille forsinkelse på 1 sek. for at beskytte elektronikken og motorerne. Skydeafbryderen (Fig. 5 A) på fjernbetjeningen fungerer også som nødstop. Det automatiske tilkoblingssystem: For at aktivere det automatiske system for tilkobling af de motordrevne ruller til dækkene trykkes de to taster for tilkobling (I) eller frakobling (J) ned i min. 3 sek. Den blå lysdiode (K) vil blinke hurtigt i disse 3 sek., og hvert sekund vil der lyde et bip. Dette er en advarsel om, at systemet vil blive aktiveret. Tilkobling: Efter disse 3 sek. vil de motordrevne ruller blive presset mod dækkene, og den blå lysdiode vil lyse konstant. Nu kan de to taster slippes. Når de motordrevne ruller presser hårdt nok på dækkene, vil der lyde et kort bip, og den blå lysdiode slukkes. Systemet er nu klar til brug. Frakobling: Efter disse 3 sek. vil de motordrevne ruller køre fri af dækkene, og den blå lysdiode vil lyse konstant. Nu kan de to taster slippes. Når de to motordrevne ruller er fuldstændigt frakoblede, vil der lyde et kort bip, og den blå lysdiode slukkes. Systemet er nu klar til transport. Fjernbetjeningen slukkes: Efter 3 minutter, hvis der ikke trykkes på nogen tast. Efter 2 min. vil der lyde 5 bip og igen efter det 3. min. Så går systemet i stand-by tilstand. Efter 6 minutter, hvis en af køretasterne holdes konstant nede. Efter 5 min. vil der lyde 5 bip og igen efter det 6. min. Så går systemet i stand-by tilstand. 13

20 Den grønne lysdiode slukkes, og fjernbetjeningen går i stand-by tilstand, og det indebærer, at der altid bliver brugt en smule strøm, hvilket dræner batteriet. Sørg derfor altid for at slukke for fjernbetjeningen på skydeafbryderen. Fjernbetjeningen genaktiveres ved at skubbe skydeafbryderen til Off -O og så tilbage til On -I efter ca. 1 sek. Fejlmeddelelser via fjernbetjeningen: Fejlmeddelelser fra mover-systemet bliver kommunikeret via fjernbetjeningens grønne lysdiode (Fig. 5 H) og de øvrige lysdioder for fejl (Fig. 5 L, 5 M og 5 N) og en summe-lyd. Grøn lysdiode (Fig. 5 H) er slukket, ingen summe-lyd: Fjernbetjeningen er slukket, og systemet er ikke aktiveret. Grøn lysdiode (Fig. 5 H) er fortsat tændt, ingen summe-lyd: Fjernbetjeningen er tændt, og systemet er aktiveret og klar til brug. Grøn lysdiode (Fig. 5 H) blinker, ingen summe-lyd: Ingen kommunikation mellem fjernbetjening og styreboks. Dette kan skyldes for stor afstand mellem fjernbetjening og styreboks, eller at batteriets hovedafbryder til mover-systemet ikke er tændt, eller at der er et forvrænget signal, der forstyrrer kommunikationen. Så snart der igen er god forbindelse, lyser den grønne lysdiode konstant, og systemet er klar til brug. Blå lysdiode (Fig. 5 N) blinker i kombination med summe-lyd (2 blink, pause, 2 blink, pause osv.): Batterispænding for lav (<10 V). Batteriet skal genoplades. Blå lysdiode (Fig. 5 N) blinker i kombination med summe-lyd (4 blink, pause, 4 blink, pause osv.): Batterispændingen er for høj (overopladning). Prøv at aflade batteriet ved at tænde for et apparat (f.eks. en lampe eller vandpumpe). Rød lysdiode (Fig. 5 L) blinker i kombination med summe-lyd (6 blink, pause, 6 blink, pause osv.): Motorværnet er aktiveret. Vent i ca. 60 sek., og prøv igen. Blå lysdiode (Fig. 5 M) blinker, ingen summe-lyd: Fjernbetjeningens 9 V batteri er næsten udtjent og skal udskiftes. Batteriskift i fjernbetjeningen: Når 9 V batteriet er udtjent (den blå lysdiode blinker), skal det udskiftes. Åbn bagdækslet på fjernbetjeningen ved hjælp af den lille skrue (Fig. 7 A). Fjern det udtjente/gamle batteri, og bortskaf det på forsvarlig vis. Isæt et nyt batteri (Fig. 7.1). Sørg for at bruge et læksikret 9 V batteri (der kan ikke påregnes nogen form for garantidækning for skader forårsaget af lækkende batterier). Sæt bagdækslet på igen, og fastgør det med den lille skrue. Udtjente og brugte batterier kan lække og beskadige fjernbetjeningen! Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i et længere tidsrum. 14

21 12. Brug af elektronisk styreboks Den elektroniske styreboks (4), som er monteret inde i campingvognen, bruges til at styre moversystemet med. Styreboksen er udstyret med tre lysdioder (Fig. 3 B,C,D) og en skydeafbryder (Fig. 3 S/T): Grøn lysdiode (Fig. 3 B): Lysdioden lyser konstant, når systemet aktiveres (ved at skubbe skydeafbryderen på fjernbetjeningen til On - I). Hvis fjernbetjeningen kommer på for lang afstand af styreboksen og uden for rækkevidde, slukker lysdioden. Blå lysdiode (Fig. 3 C): Dioden for fejlmeddelelser for campingvognens batteri: Den blå lysdiode blinker (2 blink, pause, 2 blink, pause osv.): Batterispændingen er for lav (<10 V). Batteriet skal genoplades. Den blå lysdiode blinker (4 blink, pause, 4 blink, pause osv.): Batterispændingen er for høj (overopladning). Prøv at aflade batteriet ved at tænde for et apparat (f.eks. en lampe eller vandpumpe). Rød lysdiode (Fig. 3 D) blinker (6 blink, pause, 6 blink, pause osv.): Motorværn er aktiveret. Vent i ca. 60 sekunder, og prøv igen. Generelt bliver alle fejlmeddelelser nulstillet automatisk efter et minut. Hvis det ikke er tilfældet, skal elektronikken i mover-systemet nulstilles ved at slukke for mover-systemet på hovedafbryderen og fjernbetjeningen i mindst 15 sekunder og derefter tænde for dem igen. 13. Nulstilling af styrboks og fjernbetjening Nulstillingstast (Fig. 3 A): Fjernbetjeningen og styreboksen er synkroniseret med hinanden fra fabrikken. Hvis styreboksen eller fjernbetjeningen bliver udskiftet, skal de synkroniseres med hinanden igen som beskrevet nedenfor: Kontrollér monteringen i overensstemmelse med monteringsanvisningerne, og sørg for, at drivrullerne ikke er aktiveret. Kontrollér, at batteriet er forbundet korrekt samt batteriets tilstand, og at der er en spænding på 12 V i styreboksen. Sørg for, at batteriets hovedafbryder er tændt. Aktiver fjernbetjeningen ved at skubbe skydeafbryderen til stillingen On -I (Fig. 5 A). Den grønne lysdiode på fjernbetjeningen (Fig. 5 H) begynder at blinke langsomt. Tryk på reset-tasten (Fig. 3 A) på styreboksen. Alle tre lysdioder på styreboksen (Fig. 3 B,C,D) vil blinke langsomt. Tryk på både fremad-tasten (Fig. 5 B) og bagud-tasten (Fig. 5 C) på fjernbetjeningen i ca. 3 sek. Fjernbetjeningen bipper kort for at bekræfte, at synkroniseringen er afsluttet. Efter succesfuld synkronisering vil den grønne lysdiode på styreboksen (Fig. 3 B) og på fjernbetjeningen (Fig. 5 H) lyse konstant. Kontakt for enkelt-/dobbelt-aksel funktion (Fig. 3 S/T): ENDURO EM303A mover-system kan bruges på både enkelt-akslede og dobbelt-akslede campingvogne. Kontakten (Fig. 3 S/T) på styreboksen skal blot sættes til enten enkelt- eller dobbelt-aksel funktion (ved brug af enten 2 motorer eller 4 motorer). Når dobbelt-aksel funktionen er tilkoblet, vil alle hjul køre, men med anderledes hastighed. 15

22 Styreboksen er forudindstillet til enkelt-aksel funktion (Fig. 3 S). Til brug med dobbelt-akslede campingvogne skal kontakten blot skubbes til dobbelt-aksel funktionen (Fig. 3 T). Når kontakten til enkelt-/dobbelt-aksel funktion betjenes, skal batteriets hovedafbryder (29) være afbrudt. 14. Kom godt i gang Sørg for, at du har læst sikkerhedsanvisningerne meget grundigt, og sørg for at overholde disse retningslinjer! Sørg for, at batteriet, der forsyner moveren med strøm, er fuldt opladet og i god driftstilstand. Sørg for, at campingvognen er frakoblet bilen, og at håndbremsen er trukket. Sørg også for, at hjørnestøttebenene er hævet helt op. Tænd for batteriets hovedafbryder (29). Aktiver mover-systemet ved at skubbe skydeafbryderen på fjernbetjeningen (Fig. 5 A) til stillingen On -I. Den grønne lysdiode på fjernbetjeningen (Fig. 5 H) lyser, og der høres et kort bip. Fjernbetjeningen er nu klar til brug. Tryk på samme tid, i mindst 3 sek., de to taster (Fig. 5 I) for at tilkoble de motordrevne ruller. Den blå lysdiode (Fig. 3 H) blinker hurtigt i disse 3 sek., og hvert sekund vil der lyde et bip. Det advarer om, at systemet vil blive aktiveret. Efter disse 3 sek. vil de motordrevne ruller blive presset mod dækkene, og den blå lysdiode vil lyse konstant. Nu kan tasterne slippes. Når de motordrevne ruller presser hårdt nok på dækkene, vil den blå lysdiode slukke, og systemet er klar til manøvrering. Viseren på mærkaten for indikation af trykkraft (Fig. 11 A) skal være i det grønne felt. Løsn håndbremsen, inden manøvreringen påbegyndes. Nu kan der vælges bevægelser efter symbolerne vist på fjernbetjeningen (Fig. 5). Lige fremad (B), lige bagud (C), fremad til venstre (D), bagud til venstre (F), fremad til højre (E), bagud til højre (G). Endvidere er det muligt at trykke fremad til højre (E) og bagud til venstre (F) eller fremad til venstre (D) og bagud til højre (G) samtidigt for at dreje campingvognen rundt om sin egen akse, uden at der hverken køres fremad eller bagud (denne funktion kan kun bruges på enkelt-akslede campingvogne). Mens der køres lige frem eller bagud (tryk B eller C), er det også muligt at justere retningen ved samtidigt at trykke D eller E (når der køres fremad) eller F eller G (når der køres bagud). På grund af soft start -teknologien øges campingvognens hastighed langsomt, og på grund af soft stop -teknologien standser campingvognen langsomt. Dermed kan du manøvrere campingvognen endnu mere nøjagtigt uden nogen form for stødvise bevægelser. ADVARSEL: Når tasterne på fjernbetjeningen slippes, vil campingvognen standse langsomt efter 0,5 sekund og fortsætte med at bevæge sig ca. 6 cm mere (afhængigt af sluthastigheden). Hvis tasterne på fjernbetjeningen slippes, mens moveren er i soft start -tilstand (langsom acceleration), standser campingvognen med det samme. 16

23 Efter soft start -tilstanden flytter campingvognen sig med en fast hastighed. Hastigheden kan øges en smule, når det går ned ad bakke, og nedsættes en smule, når det går op ad bakke. TIP: Manøvreringen er mere effektiv, hvis campingvognen drejes op mod en stigning. Når manøvreringen er tilendebragt, skal håndbremsen trækkes. Tryk på samme tid, i mindst 3 sek., de to taster (J), der frakobler de motordrevne ruller. Den blå lysdiode (H) vil blinke hurtigt i disse 3 sek., og hvert sekund vil der lyde et bip. Dette er en advarsel om, at systemet bliver aktiveret. Efter disse 3 sek. vil de motordrevne ruller køre fri af dækkene, og den blå lysdiode vil lyse konstant. Nu kan de to taster slippes. Når de to motordrevne ruller er fuldstændigt frakoblet, slukkes den blå lysdiode, og systemet er nu parat til transport. Efter manøvrering deaktiveres mover-systemet ved at skubbe fjernbetjeningens skydeafbryder (A) til stillingen OFF -O. Den grønne lysdiode (H) på fjernbetjeningen slukkes. Gem fjernbetjeningen på et sikkert sted (uden for børns og andre uautoriserede personers rækkevidde). Afbryd batteriets hovedafbryder. Inden du begynder at køre, skal du altid sikre dig, at begge drivenheder er helt frakoblede! 15. Brug af tilkobling og frakobling Det er muligt at placere campingvognens tilkobling lige nøjagtigt over en stillestående bils trækkugle ved hjælp af mover-systemet. Men vær meget forsigtig med udførelsen heraf! Brug styretasterne på fjernbetjeningen til at flytte campingvognen hen til bilen. Med soft start - teknologien kan trækkuglen på bilen findes med centimeters nøjagtighed. Det er bedre at nå frem til trækkuglen i flere korte stræk end at forsøge at gøre det i ét stræk. ADVARSEL: Når tasterne på fjernbetjeningen slippes, vil campingvognen standse langsomt efter 0,5 sekund og fortsætte med at bevæge sig ca. 6 cm mere (afhængigt af sluthastigheden). Hvis tasterne på fjernbetjeningen slippes, mens moveren er i soft start -tilstand (langsom acceleration), standser campingvognen med det samme. Når tilkoblingen befinder sig lige over trækkuglen på bilen, skal den sænkes ned til kuglen ved hjælp af næsehjulet og tilkobles på normal vis. Frigør rullerne fra campingvognens dæk. Campingvognen kan ikke bugseres, hvis drivenheden (Fig. 4 F) er tilkoblet! Inden kørsel påbegyndes, skal det kontrolleres, at begge drivenheder er helt frakoblede! Forsøg på at køre, mens drivenheden stadig er aktiveret, vil beskadige mover-systemet, campingvognens dæk og belaste det trækkende køretøj! 17

24 16. Vedligeholdelse For at forhindre, at batteriet bliver helt afladet i lange perioder uden aktivitet, skal det frakobles fuldt opladet og opbevares på et frostfrit sted. Kontrollér regelmæssigt, at rullerne på drivenheden er fri for snavs eller smuds fra vejbanen. Rens regelmæssigt drivenhederne med vandslange for at opløse mudder etc. Kontrollér regelmæssigt afstanden mellem ruller og dæk. I neutral stilling (fuldstændig frakoblet) skal denne afstand være på ca. 20 mm. Få én gang om året mover-systemet vedligeholdt og visuelt efterset. Dette eftersyn skal omfatte alle bolt-/møtrikforbindelser, kabler og el-tilslutninger samt smøring af bevægelige dele/samlinger. I tilfælde af fejl eller problemer kontakt venligst din ENDURO leverandør. 17. Fejlfinding Hvis mover-systemet ikke fungerer, skal følgende kontrolleres: Enheden fungerer ikke som tilsigtet eller fungerer slet ikke: Sørg for, at batteriets hovedafbryder (29) er tændt. Kontrollér kabelforbindelsen mellem campingvognens batteri og styreboksen. Kontrollér 80 A sikringen på det røde, positive (+) kabel (Fig. 6). Hvis sikringen er sprunget, skal den udskiftes med en ny 80 A sikring. Kortslut aldrig sikringen (kontakt din ENDURO -leverandør, om nødvendigt). For at skifte sikringen skal det røde, positive (+) kabel kobles fra batteriet. Derefter løsnes skruerne (Fig. 6 A), som holder sikringen, sikringen (Fig. 6 B) udskiftes, og den skrues fast igen ved hjælp af skruerne, der skrues godt fast. Luk dækslet til sikringen og forbind igen det røde, positive (+) kabel til batteriet. Systemet er igen klar til brug. Kontrollér batteriet i fjernbetjeningen. Hvis det er udtjent, skal det udskiftes med et nyt 9 V batteri. Det kan være, at campingvognens batteri er udtjent. Hvis det er det, skal det genoplades fuldstændigt eller udskiftes, inden der foretages andet. Campingvognens batteri kan være overbelastet. Kontrollér opladningsudstyret, og forsøg at aflade batteriet ved at tilslutte/bruge en lampe eller en anden form for belastning. Hvis det ikke giver noget resultat, skal campingvognens batteri udskiftes, inden der foretages andet. Kontrollér, at afstanden mellem fjernbetjeningen og campingvognen ikke er mere end 5 meter. Hvis der ikke er noget signal mellem fjernbetjeningen og styreboksen, fungerer mover-systemet slet ikke, og den grønne lysdiode på fjernbetjeningen blinker. Kontrollér, om der er en forvrængning af signalet (andre sendere, højspændingsledninger, Wifi osv.), der forstyrrer god kommunikation mellem fjernbetjeningen og styreboksen. Hvis der ikke er god forbindelse mellem styreboksen og fjernbetjeningen, fungerer mover-systemet ikke, og den grønne lysdiode på fjernbetjeningen blinker. 18

25 Generelt bliver alle fejlmeddelelser nulstillet automatisk efter et minut. Hvis det ikke er tilfældet, skal du nulstille elektronikken i mover-systemet ved at slukke for hovedafbryderen og fjernbetjeningen i mindst 15 sekunder, og derefter tænde for dem igen. Enheden fungerer ikke eller flytter sig kun med mellemrum: Kontrollér batteriet i fjernbetjeningen. Hvis det er udtjent, skal det udskiftes med et nyt 9 V batteri. Det kan være, at campingvognens batteri er udtjent. Hvis det er det, skal det genoplades fuldstændigt eller udskiftes, inden der foretages andet. Batteriopladningsstanden i campingvognens batteri kan være lav med rullerne aktiveret. Kontrollér spændingstabet i campingvognens batteri. Hvis tabet er et godt stykke under 10 V, skal du genoplade eller udskifte batteriet. Campingvognens batteri kan være overbelastet. Kontrollér opladningsudstyret, og forsøg at aflade batteriet ved at tilslutte/bruge en lampe eller en anden form for belastning. Hvis det ikke giver noget resultat, skal batteriet udskiftes, inden der foretages andet. Kontrollér kabelforbindelsen mellem campingvognens batteri og styreboksen. Dårligt forbundne eller tærede batteriklemmer kan forårsage periodisk tilbagevendende problemer. Kontrollér batteriklemmerne, rengør dem, og tilslut dem igen. Kontrollér, at afstanden mellem fjernbetjeningen og campingvognen ikke er mere end 5 meter. Hvis der ikke er noget signal mellem fjernbetjeningen og styreboksen, fungerer mover-systemet slet ikke, og den grønne lysdiode på fjernbetjeningen blinker. Kontrollér, om der er en forvrængning af signalet (andre sendere, højspændingsledninger, Wifi osv.), der forstyrrer god kommunikation mellem fjernbetjeningen og styreboksen. Hvis der ikke er god forbindelse mellem styreboksen og fjernbetjeningen, fungerer mover-systemet ikke, og den grønne lysdiode på fjernbetjeningen blinker. Generelt bliver alle fejlmeddelelser nulstillet automatisk efter et minut. Hvis det ikke er tilfældet, skal du nulstille elektronikken i mover-systemet ved at slukke for hovedafbryderen og fjernbetjeningen i mindst 15 sekunder, og derefter tænde for dem igen. Rullen vil ikke dreje rundt, og spindlen roterer frit: Motoren eller gearet er ødelagt. Kontakt din ENDURO -leverandør. I tvivlstilfælde kontakt venligst din ENDURO leverandør. 19

26 18. Garanti Dette produkt er dækket af en 2-årig garanti. Bemærk, at vores garanti dækker rimelig brug af mover-systemet, men den dækker IKKE skader forårsaget af misbrug. Dette gælder også fejlfunktion eller manglende funktion af mover-systemet, der er forårsaget af dårlig eller ukorrekt montering. For at sikre garantiens gyldighed skal der udføres vedligeholdelse i overensstemmelse med afsnittet om vedligeholdelse. Vi forbeholder os ret til at opkræve et tilkalde- og/eller reparationshonorar for eventuelt arbejde, som det er fornødent at udføre for at rette op på fejl, der falder uden for virksomhedens kontrol, dvs. fejl i campingvognens batteri, ukorrekt eller dårlig montering, misbrug, hændelige skader osv. Udfyld garantikortet og send det inden 14 dage til den fortrykte adresse (porto betalt). Vigtigt! Gem denne brugervejledning til senere brug. Venligst giv denne manual videre til den nye ejer, hvis mover-systemet eller campingvognen sælges. 20

27 Kontakt information Camper Fritid Industrivej Lunderskov Tlf

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G 1 BRUGERVEJLEDNING 1 Forord Tak, fordi du har valgt en E-TON-scooter. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om korrekt brug, sikker kørsel, daglig og regelmæssig vedligeholdelse samt reparation

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning und überwacht DIN EN 12056 DIN EN 13564-3 MONTAGEVEJLEDNING VVS nr. 154141616 VVS nr. 154141618 VVS nr. 154141620 VVS nr. 154141016 VVS nr. 154141018 VVS nr. 154141020 VVS nr. 154141316 VVS nr. 154141318

Læs mere

medemagruppen MC Jazzy 1121 Service manual P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011

medemagruppen MC Jazzy 1121 Service manual P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011 medemagruppen P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011 DK Service manual MC Jazzy 1121 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Service manual P9-0220-S

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck deutsch Betriebsanleitung...2-15 svenska Bruksanvisning...2, 16-28 english Operating Instructions...2, 29-41 italiano Instrucciones de uso...2, 42-54 Brugsanvisning...2, 55-67 823 0060 020 30200 - Edition

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

Mover SE / TE. Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48. Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7

Mover SE / TE. Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48. Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7 Mover SE / TE Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7 Im Fahrzeug mitzuführen! Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48 Im vertuig meenemen! Operation instructions Page 13 Installation

Læs mere

Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 9416-059-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 9416-059-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 946-059-0 / IOM- V_07-0 I henhold til vores politik med konstant forbedring og udvikling af produkterne, forbeholder Uponor sig

Læs mere