ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: Monterings- og brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning"

Transkript

1 ECO II AUTOMATISK Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: Monterings- og brugsanvisning

2 Indhold B A MA X L L

3 A MAX R R Dele og tilbehør Dele og montering Fig.1 A A Fig.2 Fig.3 A B C D Fig.5 E H B D A a b DC 12V c d e S G F C I I T J J L L Fig.4 L M N K A B G C F E D Fig.6 Fig.7 Fig.7.1 B A A

4 + - Dele og tilbehør Dele og montering Fig.8 10mm Fig.10 0~40mm 20 mm Min. 20 mm Fig.9 Fig.11 A B Fig.9.1 A C Fig.12 a b DC 12V c d e d c Caravan Front b a B A

5 Dele og tilbehør Dele og montering: Fig.1 3 Fig mm (Min) 165mm (Min) 2.8mm to 3.5mm 30mm to 45mm 85mm (Min) 1800mm to 2500mm (Max) Fig.15 Min 20mm

6 Indholdsfortegnelse 1. Emballagens indhold (liste over dele)... Side 2 2. Indledning... Side 3 3. Tilsigtet brug... Side 3 4. Tekniske specifikationer... Side 4 5. Sikkerhedsanvisninger for montering... Side 4 6. Montering af mekaniske komponenter... Side 4 7. Montering af elektriske/elektroniske komponenter (2 motorer)... Side 6 8. Montering af elektriske/elektroniske komponenter (4 motorer)... Side 7 9. Sikkerhedsanvisninger for betjening... Side Betjening af motorenheder... Side Brug af fjernbetjening... Side Brug af elektronisk styreboks... Side Nulstilling af styreboks og fjernbetjening... Side Kom godt i gang... Side Brug af tilkobling og frakobling... Side Vedligeholdelse... Side Fejlfinding... Side Garanti... Side 20

7 1. Emballagens indhold (Fig. A) Ref. Antal Beskrivelse 1. 1 Motorenhed (A) 2. 1 Motorenhed (B) 3. 1 Hovedtværstiver 4. 1 Elektronisk styreboks 5. 1 Fjernbetjening med snor 6. 1 Nøgle til manuel drift 7. 2 Aluminiumsfastgøringsplade til chassis (sæt) 8. 4 Bolte M10x U-plade til chassis Brugervejledning Beviklet kabelrør Positivt (+) rødt motorkabel 5 m Negativt (-) sort motorkabel 5 m Positivt (+) rødt batterikabel 1,8 m med sikringsholder og 8A sikring Negativt (-) sort batterikabel 1,6 m Bolte M10x Selvlåsende møtrikker M Spændeskiver 10 mm ø Skruer M4x Kabelbøjler til kabelrør 19,2 mm Kabelbøjler til kabelrør 10,4 mm Ringkabelsko til batteriklemme 8 mm ø Ringkabelsko til batteriklemme 6 mm ø Gaffelkabelsko til kabel, stor 25 4 Mærkater til kabelnummerering (1,2,3,4) 26 2 Mærkater til kabelpolaritet (+,-) Strips til motorenhed 8 x Strips til kabler 2 x Hovedafbryder til batteri m/dæksel og nøgle Afstandsstykker til rulle 20 x Gummi-isoleringskappe til hovedafbryder Vægholder til fjernbetjening Skrue M5x Gaffelkabelsko til kabel, lille 1

8 2. Indledning Til lykke med valget af ENDURO mover-system. Det er blevet fremstillet efter meget høje standarder og har gennemgået krævende kvalitetskontrolprocedurer. Blot ved brug af fjernbetjeningen kan du flytte campingvognen uden det mindste besvær til en hvilken som helst position inden for retningslinjerne for betjening. Med soft start og soft stop -teknologien kan du manøvrere campingvognen endnu mere nøjagtigt uden nogen form for stødvise bevægelser. Mover-systemet består af to 12 V motordrevne ruller, en 12 V elektrisk styreboks og en fjernbetjening. For at moveren kan fungere, skal der etableres kontakt mellem rullerne og dækkene på campingvognen. Den medfølgende elektronisk drevne enhed gør det muligt at aktivere begge ruller blot ved at trykke på fjernbetjeningstaster. Når dette er foretaget, er moveren klar til drift. Ved brug af fjernbetjeningen kan campingvognen flyttes i alle retninger. Campingvognen kan også drejes rundt om sin egen akse uden at køre frem eller tilbage (kun ved campingvogne med enkeltaksel). Inden du fortsætter med monteringen og begynder at bruge mover-systemet, bedes du læse denne brugervejledning omhyggeligt og være opmærksom på alle sikkerhedsanvisninger! Ejeren af campingvognen er altid ansvarlig for korrekt brug. Gem denne vejledning i campingvognen til fremtidig brug. 3. Tilsigtet brug ENDURO EM303A mover-system er velegnet til campingvogne med både enkeltaksel og dobbeltaksel. Kun velegnet til chassis med L- eller U-profil med en tykkelse på mellem min. 2,8 mm og max. 3,5 mm. Afhængigt af campingvognens vægt kan mover-systemet ikke forcere hindringer af en højde på mere end 2 cm uden assistance (brug kiler som rampe). Standardmonteringssættet indeholder kun dele til montering af mover-systemet inden for de mål, der er angivet i Fig

9 4. Tekniske specifikationer Betegnelse Nominel spænding Gennemsnitligt strømforbrug Max. strømforbrug Sendefrekvens for fjernbetjening Hastighed Vægt (sæt m/2 motorer) Tilladt totalvægt for enkeltakslede campingvogne (2 motorer) Tilladt totalvægt for dobbeltakslede campingvogne (2 motorer) Tilladt totalvægt for dobbeltakslede campingvogne (4 motorer) Min. bredde (campingvogn/trailer) Max. bredde (campingvogn/trailer) Max. dækbredde Strømforsyning (campingvognens batteri) ENDURO EM303A 12 Volt DC 20 Ampere 100 Ampere 868 MHz Ca. 9 cm/sek. Ca. 34 kg. (ekskl. batteri) 1800 kg (1500 kg på 18% hældning) 1800 kg (1500 kg på 18% hældning) 2500 kg (1800 kg på 18% hældning) 1800 mm 2500 mm 205 mm 12 V 105 Ah (anbefalet), 12 V 85 Ah (min.) 5. Sikkerhedsanvisninger for montering Vigtige sikkerhedsanvisninger Læs denne brugervejledning omhyggeligt inden montering og brug. Hvis disse regler ikke overholdes, kan det medføre alvorlig personskade og tingsskade. Disse symboler angiver vigtige sikkerhedsforholdsregler: FORSIGTIG! ADVARSEL! SIKKERHED FREM FOR ALT! VIGTIGE OPLYSNINGER! Inden du begynder på montering under campingvognen: KONTROLLÉR bilens max. trækkapacitet og campingvognens totalvægt for at fastslå, om den er konstrueret til den ekstra vægt. Selve mover-systemet vejer ca. 34 kg, og et batteri vejer kg. KONTROLLÉR minimumsdimensionerne for påmontering af mover-systemet som vist i Fig. 14. SØRG FOR, at der kun bruges adaptere og tilbehør leveret eller anbefalet af producenten. KONTROLLÉR, at campingvognen er koblet fra batteriforsyningen og netforsyningen. KONTROLLÉR, at dækkene ikke er for slidte, og at de har samme størrelse og mønster (montering på nye eller næsten nye dæk er bedst). KONTROLLÉR, at dæktrykket er korrekt og i overensstemmelse med producentens anbefalinger. KONTROLLÉR, at chassiset er i god driftsmæssig stand uden skader og fri for rust, snavs osv. STOP arbejdet med det samme, hvis du er i tvivl om montering eller nogen fremgangsmåder, og kontakt en af vores teknikere (se kontaktoplysninger på sidste side i denne vejledning). FIND batteriets hovedafbryder, så den til enhver tid er tilgængelig ved parkering og flytning af campingvognen. 3

10 UNDLAD at fjerne eller foretage større eller mindre ændringer på nogen del af chassiset, akslen, ophænget eller bremsemekanismen. Enhver form for boring af huller i chassis og svejsning på chassis er ikke tilladt. LAD VÆRE med at bruge produktet, hvis du er påvirket af stoffer, alkohol eller medicin, der kan påvirke din evne til sikker betjening af udstyret. 6. Montering af mekaniske komponenter MONTERING MÅ KUN FORETAGES AF FAGFOLK. Disse anvisninger er af generel karakter. Monteringsprocedurer kan være forskellige, afhængigt af campingvognstype. Arbejde under et køretøj uden tilstrækkelig understøtning kan være meget farligt! Fig. 13 viser en oversigt over hele enheden i monteret stand. Anbring campingvognen på en hård, plan overflade. Brug af løfterampe eller værkstedsgrav er ideel, hvad angår adgangsforhold og sikkerhed. Udpak alle komponenter, og kontrollér, at alle dele er til stede (se emballagens indholdsliste). Notér det 10-cifrede serienummer på garantibeviset og på bagsiden af denne vejledning (nummeret er anbragt på en aluminiumsplade på siden af den ene motorenhed). Rengør det område på chassiset, hvor alle komponenter skal monteres, for at sikre en vellykket montering. Sørg for, at campingvognen er forberedt til montering. Kontrollér inden montering, at vigtige områder som f.eks. afløb/reservehjul osv. ikke udgør hindringer for mover-systemets funktion. Sørg for, at begge ruller er i FRAKOBLET stilling (Fig. 10), fordi enheden ellers ikke kan monteres korrekt. (Bemærk: Ved fuld frakobling står viseren i starten af det gule område). Saml venstre motorenhed (1), højre motorenhed (2) og hovedtværstiver (3) løst (se Fig. 1). Møtrikkerne (Fig. 1) på tværstiveren (3) til fastgøring af motorenhederne må kun spændes til med fingrene på dette stadium. Bemærk: Principielt bør enheden monteres foran campingvognens hjul, men hvis montering på denne position ikke er mulig på grund af hindringer eller for høj kuglevægt, er det tilladt at montere enheden bag hjulene ved at dreje hele enheden (Fig. 1) 180 grader. Sæt de to chassisfastgøringsplader (7) løst på chassis et (Fig. 2 og Fig. 13) og fastgør dem. Brug M10x60 bolte (8), M10 møtrikker (17) og M10 spændeskiver (18) og sæt dem i de diagonale huller i chassis-fastgøringspladerne. Møtrikkerne må kun spændes til med fingrene. Montér det formonterede mover-system på aluminiums-chassisfastgøringspladerne (Fig. 2 og Fig. 13) ved hjælp af de to U-plader (9), M10x40 bolte (16), M10 møtrikker (17) og M10 spændeskiver (18). Møtrikker må kun spændes til med fingrene. 4

11 Sørg for, at aluminiumsdrivrullerne på mover-systemet befinder sig på ca. samme højde som midten (akslen) af campingvognens hjul (± 40 mm, se Fig. 10). Sørg også for, at der mellem toppen af motorhuset og gulvet i campingvognen er min. 20 mm for at sikre, at motorerne kan bevæges frit (se Fig. 10 og 15). For at kompensere for eventuelle uligheder (og sænke motorerne) har ENDURO EM303A et sæt afstandsplader. Ét sæt kan kompensere for 15 mm. I alt kan tre sæt kompensere for en højdeforskel på 45 mm. Tilstrækkelig frihøjde: Bemærk, at mindsteafstanden mellem underkanten på moverenheden og jorden er 110 mm uanset chassistype eller monteringssituation. Sørg for, at hovedtværstiveren (3) befinder sig på ud for midten af campingvognen (midten af tværstiveren er afmærket). Med hovedenhederne monteret løst på chassiset skal du skubbe hele enheden langs chassiset, til rullerne befinder sig 20 mm fra midten på overfladen på hvert dæk (Fig. 10). Der medfølger to afstandsstykker på 20 mm (30). Det er af afgørende betydning, at hver rulle befinder sig i nøjagtig samme afstand fra dækket. Hele enheden skal være placeret parallelt i forhold til akslen på campingvognen/ traileren. Skub motorenheden ind eller ud på tværstiveren (3) for at sikre, at rullen er i størst mulig berøring med mønstret på dækket. Sørg for, at placeringen af hver motorenhed ikke er i vejen for støddæmperne (hvis monteret), og at gear-dækslet ikke befinder sig for tæt på overfladen af dækket/støddæmperen (Fig. 8). Den mindste afstand, der skal være, når rullerne er drejet på plads, er 10 mm. Kontrollér igen, at der tilstrækkelig luft (min. 20 mm) mellem toppen af motorhuset og bunden af campingvognen, så motorerne kan bevæges frit (Fig. 15). Spænd de fire bolte (Fig. 1 A) på hovedtværstiveren (3) helt fast og lås dem med de ekstra møtrikker. Spænd alle de selvlåsende møtrikker (17) på begge fastgøringsenheder (Fig. 2). Spænd først de diagonalt placerede M10x60 bolte til et moment på 20 Nm og derefter M10x50 boltene til et moment på 40 Nm. Kontrollér endnu engang afstanden på 20 mm fra rullerne til dækkene, placeringen af aluminiumsrullerne ud for midten af dækket (Fig. 10), afstanden mellem gear-dækslet og dækkene/støddæmperne (>10 mm) (Fig. 8) og til slut afstanden mellem toppen af motorhuset og bundet af campingvognen (Fig. 15). Campingvognens vægt skal hvile på hjulene, mens dette foretages. Løsn om nødvendigt boltene, og foretag endnu en justering af placeringen af enheden. Kontrollér endnu engang, at alle bolte/møtrikker er blevet spændt til det korrekte moment! De vigtigste mekaniske komponenter er nu blevet monteret. 5

12 7. Montering af elektriske/elektroniske komponenter (2 motorer) Sørg for, at 12 V strømforsyningen fra batteriet og eventuel 230 V strømforsyning fra nettet er frakoblet Fjern kabelklemmerne på batteriet, og frakobl eventuelt ekstern elforsyning, inden arbejdet påbegyndes. Find en velegnet placering til den elektroniske styreboks (4) som f.eks. et opbevaringsområde, under et sæde eller under en seng. Sørg for, at dette sted er tørt og tæt på batteriet (40-60 cm). Den elektroniske styreboks kan monteres på væggen (lodret) eller flat (vandret). Hvis den placeres lodret, skal tilslutningerne vende nedad for at undgå kortslutninger, hvis noget falder ned på den. Montér den elektroniske styreboks forsvarligt på det valgte sted med to M5x40 skruer (33). Bemærk: Hvis de medfølgende skruer ikke er af velegnet længde eller type til den ønskede placering/det ønskede materiale, skal de udskiftes med nogle velegnede. Bor et hul på 25 mm gennem gulvet på campingvognen ca. 150 mm ud for midten af styreboksens (4) forbindelsesklemmer (se Fig. 3). Forsigtig! Vær særlig omhyggelig med at undgå berøring med eventuelle chassisdele, gasrør og elektriske ledninger! Før og tilslut motorkablerne i henhold til ledningsdiagrammet (Fig. 12) (rød = positiv, sort = negativ). Ledningsdiagrammet (Fig tabel A (se nedenfor)) viser ledningsføringen ved montering af motorenheden FORAN hjulene/akslen i retning af A -rammen. Der henvises til tabel B (nedenfor) for montering af motorenhederne BAGVED hjulene/akslen. Tabel A MONTERING FORAN AKSLEN (4,6 mm 2 kabler) Motorenhed A positivt (+) kabel til klemme 4 Motorenhed A negativt (-) kabel til klemme 3 Motorenhed B positivt (+) kabel til klemme 2 Motorenhed B negativt (-) kabel til klemme 1 Automatisk tilkobling (1,5 mm 2 kabler) Motorenhed A positivt (+) kabel til klemme b Motorenhed A negativt (-) kabel til klemme a Motorenhed B positivt (+) kabel til klemme d Motorenhed B negativt (-) kabel til klemme c Tabel B MONTERING BAG AKSLEN (4,6 mm2 kabler) Motorenhed A positivt (+) kabel til klemme 1 Motorenhed A negativt (-) kabel til klemme 2 Motorenhed B positivt (+) kabel til klemme 3 Motorenhed B negativt (-) kabel til klemme 4 Automatisk tilkobling (1,5 mm 2 kabler) Motorenhed A positivt (+) kabel til klemme b Motorenhed A negativt (-) kabel til klemme a Motorenhed B positivt (+) kabel til klemme d Motorenhed B negativt (-) kabel til klemme c Afmærk motorkablerne (12 og 13) til begge motorenheder ved hjælp af kabelmærkaterne (25). Kablerne til venstre og højre motor skal have samme længde. Undgå eventuelle løkker. Tilslut kabelskoene, der er formonteret på kablerne, til motorerne. Bemærk, at det røde kabel er forbundet til klemmen under det støbte + -symbol på det vejrbestandige klemmedæksel. 6

13 Brug store strips (27) til fastgørelse af motorkablerne til motoren. Dette sikrer, at der ikke er nogen kraft eller bevægelse af kabelskoene eller af kablerne under transport. Husk at efterlade en lille smule løs kabel i nærheden af motorerne, så der tages højde for deres bevægelse ved aktivering af drivrullerne. Før motorkablerne langs undersiden af campingvognens gulv inden i det medfølgende beviklede kabelrør (11) (dette beskytter elkablerne mod skarpe kanter og snavs) og gennem det borede hul. 8. Montering af elektriske og elektroniske komponenter (4 motorer) Sørg for, at 12 V strømforsyningen fra batteriet og evt. 230 V strømforsyning fra nettet er frakoblet. Fjern batterikabelklemmer, og frakobl evt. ekstern elforsyning, inden du begynder på arbejdet. Find en velegnet placering til de elektroniske styrebokse (4) som f.eks. et magasinrum, under et sæde eller en seng. Sørg for, at dette sted er tørt og tæt på, men ikke for tæt på batteriet (40 cm til 60 cm). Enhederne kan monteres på gulvet (vandret) eller på væggen (lodret). Monter de elektroniske styrebokse forsvarligt på det valgte sted med 2 skruer (44). Bemærk: Hvis de medfølgende skruer ikke er af velegnet længde eller type til den ønskede placering/det ønskede materiale, skal de udskiftes med nogle velegnede. Bor et hul på 25 mm gennem gulvet på campingvognen ca. 150 mm midt foran styreboksenes forbindelsesklemmer (27). Forsigtig! Vær særlig omhyggelig med at undgå berøring med evt. chassisdele, gasrør og elledninger! Før og tilslut motorkablerne i henhold til ledningsdiagrammet (fig. 12) (rød = positiv, sort = minus). Kablerne til selve enhederne er fremført på forhånd til hver motor (kun på motorsiden). Ledningsdiagrammet (diagram på side 10 + tabel A (se nedenstående)) viser ledningsføringen ved montering af motorenheden FORAN hjulene/akslen i retning af A -rammen. Der henvises til tabel B (nedenstående), hvad angår montering af motorenhederne BAGVED akslen. Tabel A MONTERING FORAN AKSLEN (4,6 mm 2 kabler) Motorenhed A positivt (+) kabel til klemme 4 Motorenhed A negativt (-) kabel til klemme 3 Motorenhed B positivt (+) kabel til klemme 2 Motorenhed B negativt (-) kabel til klemme 1 Automatisk tilkobling (1,5 mm 2 kabler) Motorenhed A positivt (+) kabel til klemme d Motorenhed A negativt (-) kabel til klemme c Motorenhed B positivt (+) kabel til klemme b Motorenhed B negativt (-) kabel til klemme a Tabel B MONTERING BAG AKSLEN (4,6 mm2 kabler) Motorenhed A positivt (+) kabel til klemme 1 Motorenhed A negativt (-) kabel til klemme 2 Motorenhed B positivt (+) kabel til klemme 3 Motorenhed B negativt (-) kabel til klemme 4 Automatisk tilkobling (1,5 mm 2 kabler) Motorenhed A positivt (+) kabel til klemme b Motorenhed A negativt (-) kabel til klemme a Motorenhed B positivt (+) kabel til klemme d Motorenhed B negativt (-) kabel til klemme c 7

14 Tilkoblingsmotor B negativ (-) kabel til klemme c Kontakten for dobbelt- eller enkeltakslet drift, er standard sat til enkeltakslet (fig. 3S). For 4x4 drift, flyt kontakten til positionen for dobbeltakslet drift (fig. 3T). Før du flytter på kontakten, skal hovedafbryderen (29) til batteriet afbrydes. Afmærk motorkablerne til begge motorenheder ved hjælp af kabelafmærkningerne (25). Kablerne til venstre og højre motor skal have samme længde. Undgå evt. løkker. Husk at efterlade en lille smule løs kabel i nærheden af motorerne, så der tages højde for deres bevægelse ved aktivering af drivrullerne. Før motorkablerne langs undersiden på campingvognens gulv inden i den medfølgende beviklede kabelgang (11) (dette beskytter elkablerne mod skarpe kanter og snavs) og gennem det borede hul. Flyt kontakten til dobbeltakslet funktion på begge styrbokse. Synkroniser herefter fjernbetjeningen med de 2 styrbokse en efter en. Dette gøres i henhold til vejledning på side 11. Diagram for 4 x 4 montering. 8

15 Når alle kablerne bindes sammen, skal der slækkes på kablerne ved motorene. Det er nødvendigt, for rullerne kan bevæge sig frit ved til- og frakobling. Fastgør kabelrøret (11) til chassiset eller under karosseriet på campingvognen ved hjælp af kabelbøjler (20) og skruer (19). Når motorkablerne er ført igennem det borede hul i nærheden af styreboksen (4), skal kablerne afkortes, så de har samme længde. Fjern ca. 5 mm af isoleringen fra enderne. Fastgør de store gaffelkabelsko (24) til motorkablerne (1,2,3,4) og de små gaffelkabelsko (34) til kablerne for automatisk tilkobling (a,b,c,d) ved hjælp af en krympetang. Det er vigtigt med en sikker og god kvalitetsforbindelse på hvert kabel. Sæt kabelskoene til klemmerne på styreboksen (se ledningsdiagram Fig. 12), og fastgør dem med skruer. Igen er det vigtigt med en sikker og god kvalitetsforbindelse på hvert kabel. Find en velegnet placering til batteriets hovedafbryder (29), der indbefatter en ekstern holder med hængslet dæksel. Vigtigt: Afbryderen skal monteres udvendigt på campingvognen, og der skal være nem adgang til den i tilfælde af nødsituationer. Afbryderen skal monteres tæt på det sted, hvor batteriet er anbragt for at begrænse længden på batterikablet til et minimum. Brug papskabelonen til angivelse af hullernes position/borehullerne til hovedafbryderen. Skru hovedafbryderen sammen med dækslet ved hjælp af bolte, spændeskiver og møtrikker, og montér den derefter på campingvognen med rustfri stålskruer (19). Før det positive (+) strømkabel (inkl. sikringsholder) (14) fra batteriet til batteriets hovedafbryder (29) og videre til styreboksen (4). De elektroniske forbindelser på hovedafbryderen skal dækkes af de medfølgende gummi-isoleringer (31). Før det negative (-) strømkabel (15) direkte til styreboksen (4). Der må ikke føres kabler over styreboksen! Det anbefales endnu engang at anvende det medfølgende kabelrør (11) for at beskytte kablerne mod skarpe kanter. Fastgør kabelrøret med kabelbøjler (20) og skruer (19). Afkort kablerne til en passende længde, og fjern ca. 5 mm af isoleringen fra enderne. Fastgør ringkabelsko (22 eller 23, alt efter hvad der passer) til kablerne ved hjælp af en krympetang. Det er vigtigt med en sikker og god kvalitetsforbindelse på hvert kabel. Tilslut batterikablerne (14 og 15) til styreboksen (4): Fastgør kabelskoene til styreboksens postive (+) og negative (-) klemmer og skru dem fast ved hjælp af skruerne. 9

16 Tilslut batterikablerne til batteriets klemmer (rød = positiv, sort = negativ). Forsigtig! Sørg for ikke at bytte om på positive (+) og negative (-) tilslutninger. Forkert tilslutning (omvendt polaritet) medfører beskadigelse af styreboksen. Forsegl hullet på 25 mm under karosseriet ved hjælp af et plastforseglingsmiddel. Find et passende sted for montering af vægholder (32) til fjernbetjeningen og fastgør den med de medfølgende skruer (utilgængeligt for børn og andre uautoriserede personer). Monteringen af ENDURO mover-systemet er nu gennemført. 9. Sikkerhedsanvisninger for betjening Indøv betjening af mover-systemet på et åbent område, inden den tages i brug første gang. Dette er for at få et indgående kendskab til betjeningen af fjernbetjeningen/mover-systemet. Kontrollér altid før brug mover-systemet for eventuelle skader. Under bugsering eller flytning af campingvognen skal du altid være opmærksom på, at frihøjden er reduceret, når mover-systemet er monteret. Sørg altid for at holde børn og kæledyr på afstand under betjening af mover-systemet. Ved betjening af mover-systemet skal du sikre dig, at hverken hår, fingre eller andre legemsdele, tøj og andre genstande, der forefindes på kroppen, kan blive indfanget af bevægelige og roterende dele (f.eks. drivruller). I tilfælde af funktionsfejl skal du straks trække i håndbremsen og slukke på hovedafbryderen. For at opretholde signalstyrken skal du under manøvrering altid sikre dig, at afstanden mellem fjernbetjeningen og campingvognen ikke overstiger 5 meter. På grund af radiosignalets karakter kan det blive ødelagt af omgivende terræn eller genstande. Så der kan være små områder rundt om campingvognen, hvor kvaliteten af modtagelsen reduceres, hvorfor mover-systemet eventuelt kan stoppe midlertidigt. Vær altid opmærksom på, at mover-systemet forøger vægten på campingvognen eller traileren, hvilket nedsætter campingvognens nyttelast. Overskrid aldrig den samlede totalvægt på 1800 kg (campingvogn inkl. nyttelast), når der anvendes to motorenheder, og 2500 kg (campingvogn inkl. nyttelast), når der anvendes fire motorenheder (dobbelt-aksel). Sørg altid for, at rullerne er helt frigjort af dækkene, når mover-systemet ikke er i brug. Dette er bedre for både dæk og mover-system. 10

17 Sørg altid for, at rullerne er helt frakoblede inden bugsering/flytning af campingvognen foretaget med et køretøj eller manuelt. I modsat fald kan de beskadige dæk, mover-system og det trækkende køretøj. Sørg altid for, når du er færdig med at bruge mover-systemet, at batteriets hovedafbryder (29) er slukket, og at nøglen er fjernet og bliver opbevaret på et sikkert sted (utilgængeligt for børn eller andre uautoriserede personer). Hvis du ikke slukker, vil batteriet blive afladet af den svage standby-strøm. Sørg altid for, at fjernbetjeningen er slukket og opbevares (i vægholderen) på et sikkert sted (uden for børns og andre uautoriserede personers rækkevidde). Hvis du ikke slukker, vil batteriet blive afladet af den svage "standby-strøm. Regn ikke med, at mover-systemet fungerer som bremse. Træk altid håndbremsen efter manøvrering, inden drivrullerne frigøres fra dækkene. Brug ikke mover-systemet som understøtning ved løftning af campingvognen på donkraft, da dette kan beskadige drivenheden. Afhængigt af campingvognens vægt kan mover-systemet ikke forcere alle hindringer uden assistance. Brug kiler som rampe. Alle hjul og dæk på campingvognen skal være af samme størrelse og mønster. Hvis dækkene er slidte, eller nye dæk er monteret, kan det være, at afstanden mellem drivrullerne og dækkene skal justeres igen (se afsnittet "6. Montering af mekaniske komponenter"). Følsomme genstande som f.eks. kameraer, dvd-afspillere osv. må ikke opbevares på steder i nærheden af styreboksen eller motorkablet. De kan blive beskadiget af de elektromagnetiske felter. Foretag ikke nogen form for ændringer på mover-systemet (hverken af mekanisk eller elektronisk art). Dette kan være ekstremt farligt! Ingen krav om erstatning vil blive godtaget, og vi kan ikke garantere for mover-systemets funktionsdygtighed, hvis der foretages ændringer. Vi hæfter ikke for nogen form for skade, uanset arten heraf, som følge af ukorrekt montering, betjening eller ændringer. 10. Betjening af motorenheder Dette ENDURO EM303A mover-system har to motorenheder (1 og 2). Normalt er de monteret foran akslen på campingvognen/traileren. Begge enheder er ens, men kan ikke ombyttes. Fig. 4 A. Aluminiums-drivrulle B. 12 V motor C. Motor-forbindelsesklemmer (+ og -) D. Motor for automatisk tilkobling E. Basisenhed F. Drivenhed G. Gearhus 11

18 Mærkat for indikation af trækkraft Det gule-grønne-røde mærkat (Fig. 11 A) for indikation af trækkraften på siden af motoren, indikerer, om rullen trykker nok på dækket til at give tilstrækkelig trækkraft. Indikatoren fungerer, som følger (Fig. 11): Hvis viseren er i det gule felt rullerne er ikke i berøring med eller trykker ikke tilstrækkeligt på dækket. Hvis viseren er i det grønne felt rullerne trykker korrekt på dækket (margin på 15 mm). Hvis viseren er i det røde felt rullerne er i forbindelse med dækket, men i yderste position. Måske har dækket på campingvognen utilstrækkeligt dæktryk, eller måske er drivenheden blevet skubbet ud af position. I så fald er et værkstedsbesøg påkrævet for at få enheden sat på plads igen. Afbrydelse af de motordrevne ruller i nødstilfælde Hvis campingvognens batteri er for afladet til automatisk at flytte de motordrevne ruller fra dækket, eller hvis der er en defekt, er det også muligt at flytte rullerne manuelt (se Fig. 9 og 9.1). Fjern plastikproppen (Fig. 9 B), der sidder i endedækslet på motoren til automatisk tilkobling. Brug om nødvendigt en skruetrækker. Anbring nøglen til manuel drift (6 og Fig C) i åbningen (Fig. 9 A), og drej den mod uret, indtil motorenheden og de motordrevne ruller er tilbage i begyndelsesposition. Sæt plastikproppen tilbage i åbningen. Gentag dette også på den anden motorenhed. Så snart batteriet er genopladet, eller problemet er løst, vil de motordrevne ruller automatisk virke igen. 11. Brug af fjernbetjening 12

19 Fjernbetjeningen (5) drives af et 9 V batteri, og den aktiveres ved at skubbe skydeafbryderen til On - I (Fig. 5 A). Når den er aktiveret, lyser den grønne lysdiode (Fig. 5 H), hvorefter retningstasterne nu kan bruges. Fig. 5 A. Skydeafbryder ( Off -O og On -I) B. Campingvogn fremad (begge hjul drejer fremad) C. Campingvogn bagud (begge hjul drejer baglæns) D. Campingvogn fremad til venstre (højre hjul drejer fremad) E. Campingvogn fremad til højre (venstre hjul drejer fremad) F. Campingvogn bagud til venstre (højre hjul drejer baglæns) G. Campingvogn bagud til højre (venstre hjul drejer baglæns) H. Grøn lysdiode: Viser status på fjernbetjeningen og mover-systemet I. To-håndsbetjening for automatisk tilkobling af de motordrevne ruller til dækkene J. To-håndsbetjening for automatisk frakobling af de motordrevne ruller fra dækkene K. Blå lysdiode: Viser status for det automatiske tilkoblingssystem. L. Rød lysdiode for motorværn lyser: Motorværnet er aktiveret. Vent 60 sek. og prøv igen. M. Blå lysdiode for batteri lyser: 9 V batteriet i fjernbetjeningen er næsten udtjent og skal udskiftes. N. Blå lysdiode for batterispænding lyser: Campingvognens batterispænding er for høj eller for lav. Mens der køres lige frem eller bagud (tryk B eller C), er det også muligt at justere retningen ved samtidigt at trykke D eller E (når der køres fremad) eller F eller G (når der køres bagud). Endvidere er det muligt at trykke fremad til højre (E) og bagud til venstre (F) eller fremad til venstre (D) og bagud til højre (G) samtidigt for at dreje campingvognen rundt om sin egen akse, uden at der hverken køres fremad eller bagud (denne funktion kan kun bruges på enkelt-akslede campingvogne). Hvis der inden for 2 sek. skiftes fra fremadkørsel til bagudkørsel (og omvendt), vil der være en lille forsinkelse på 1 sek. for at beskytte elektronikken og motorerne. Skydeafbryderen (Fig. 5 A) på fjernbetjeningen fungerer også som nødstop. Det automatiske tilkoblingssystem: For at aktivere det automatiske system for tilkobling af de motordrevne ruller til dækkene trykkes de to taster for tilkobling (I) eller frakobling (J) ned i min. 3 sek. Den blå lysdiode (K) vil blinke hurtigt i disse 3 sek., og hvert sekund vil der lyde et bip. Dette er en advarsel om, at systemet vil blive aktiveret. Tilkobling: Efter disse 3 sek. vil de motordrevne ruller blive presset mod dækkene, og den blå lysdiode vil lyse konstant. Nu kan de to taster slippes. Når de motordrevne ruller presser hårdt nok på dækkene, vil der lyde et kort bip, og den blå lysdiode slukkes. Systemet er nu klar til brug. Frakobling: Efter disse 3 sek. vil de motordrevne ruller køre fri af dækkene, og den blå lysdiode vil lyse konstant. Nu kan de to taster slippes. Når de to motordrevne ruller er fuldstændigt frakoblede, vil der lyde et kort bip, og den blå lysdiode slukkes. Systemet er nu klar til transport. Fjernbetjeningen slukkes: Efter 3 minutter, hvis der ikke trykkes på nogen tast. Efter 2 min. vil der lyde 5 bip og igen efter det 3. min. Så går systemet i stand-by tilstand. Efter 6 minutter, hvis en af køretasterne holdes konstant nede. Efter 5 min. vil der lyde 5 bip og igen efter det 6. min. Så går systemet i stand-by tilstand. 13

20 Den grønne lysdiode slukkes, og fjernbetjeningen går i stand-by tilstand, og det indebærer, at der altid bliver brugt en smule strøm, hvilket dræner batteriet. Sørg derfor altid for at slukke for fjernbetjeningen på skydeafbryderen. Fjernbetjeningen genaktiveres ved at skubbe skydeafbryderen til Off -O og så tilbage til On -I efter ca. 1 sek. Fejlmeddelelser via fjernbetjeningen: Fejlmeddelelser fra mover-systemet bliver kommunikeret via fjernbetjeningens grønne lysdiode (Fig. 5 H) og de øvrige lysdioder for fejl (Fig. 5 L, 5 M og 5 N) og en summe-lyd. Grøn lysdiode (Fig. 5 H) er slukket, ingen summe-lyd: Fjernbetjeningen er slukket, og systemet er ikke aktiveret. Grøn lysdiode (Fig. 5 H) er fortsat tændt, ingen summe-lyd: Fjernbetjeningen er tændt, og systemet er aktiveret og klar til brug. Grøn lysdiode (Fig. 5 H) blinker, ingen summe-lyd: Ingen kommunikation mellem fjernbetjening og styreboks. Dette kan skyldes for stor afstand mellem fjernbetjening og styreboks, eller at batteriets hovedafbryder til mover-systemet ikke er tændt, eller at der er et forvrænget signal, der forstyrrer kommunikationen. Så snart der igen er god forbindelse, lyser den grønne lysdiode konstant, og systemet er klar til brug. Blå lysdiode (Fig. 5 N) blinker i kombination med summe-lyd (2 blink, pause, 2 blink, pause osv.): Batterispænding for lav (<10 V). Batteriet skal genoplades. Blå lysdiode (Fig. 5 N) blinker i kombination med summe-lyd (4 blink, pause, 4 blink, pause osv.): Batterispændingen er for høj (overopladning). Prøv at aflade batteriet ved at tænde for et apparat (f.eks. en lampe eller vandpumpe). Rød lysdiode (Fig. 5 L) blinker i kombination med summe-lyd (6 blink, pause, 6 blink, pause osv.): Motorværnet er aktiveret. Vent i ca. 60 sek., og prøv igen. Blå lysdiode (Fig. 5 M) blinker, ingen summe-lyd: Fjernbetjeningens 9 V batteri er næsten udtjent og skal udskiftes. Batteriskift i fjernbetjeningen: Når 9 V batteriet er udtjent (den blå lysdiode blinker), skal det udskiftes. Åbn bagdækslet på fjernbetjeningen ved hjælp af den lille skrue (Fig. 7 A). Fjern det udtjente/gamle batteri, og bortskaf det på forsvarlig vis. Isæt et nyt batteri (Fig. 7.1). Sørg for at bruge et læksikret 9 V batteri (der kan ikke påregnes nogen form for garantidækning for skader forårsaget af lækkende batterier). Sæt bagdækslet på igen, og fastgør det med den lille skrue. Udtjente og brugte batterier kan lække og beskadige fjernbetjeningen! Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i et længere tidsrum. 14

21 12. Brug af elektronisk styreboks Den elektroniske styreboks (4), som er monteret inde i campingvognen, bruges til at styre moversystemet med. Styreboksen er udstyret med tre lysdioder (Fig. 3 B,C,D) og en skydeafbryder (Fig. 3 S/T): Grøn lysdiode (Fig. 3 B): Lysdioden lyser konstant, når systemet aktiveres (ved at skubbe skydeafbryderen på fjernbetjeningen til On - I). Hvis fjernbetjeningen kommer på for lang afstand af styreboksen og uden for rækkevidde, slukker lysdioden. Blå lysdiode (Fig. 3 C): Dioden for fejlmeddelelser for campingvognens batteri: Den blå lysdiode blinker (2 blink, pause, 2 blink, pause osv.): Batterispændingen er for lav (<10 V). Batteriet skal genoplades. Den blå lysdiode blinker (4 blink, pause, 4 blink, pause osv.): Batterispændingen er for høj (overopladning). Prøv at aflade batteriet ved at tænde for et apparat (f.eks. en lampe eller vandpumpe). Rød lysdiode (Fig. 3 D) blinker (6 blink, pause, 6 blink, pause osv.): Motorværn er aktiveret. Vent i ca. 60 sekunder, og prøv igen. Generelt bliver alle fejlmeddelelser nulstillet automatisk efter et minut. Hvis det ikke er tilfældet, skal elektronikken i mover-systemet nulstilles ved at slukke for mover-systemet på hovedafbryderen og fjernbetjeningen i mindst 15 sekunder og derefter tænde for dem igen. 13. Nulstilling af styrboks og fjernbetjening Nulstillingstast (Fig. 3 A): Fjernbetjeningen og styreboksen er synkroniseret med hinanden fra fabrikken. Hvis styreboksen eller fjernbetjeningen bliver udskiftet, skal de synkroniseres med hinanden igen som beskrevet nedenfor: Kontrollér monteringen i overensstemmelse med monteringsanvisningerne, og sørg for, at drivrullerne ikke er aktiveret. Kontrollér, at batteriet er forbundet korrekt samt batteriets tilstand, og at der er en spænding på 12 V i styreboksen. Sørg for, at batteriets hovedafbryder er tændt. Aktiver fjernbetjeningen ved at skubbe skydeafbryderen til stillingen On -I (Fig. 5 A). Den grønne lysdiode på fjernbetjeningen (Fig. 5 H) begynder at blinke langsomt. Tryk på reset-tasten (Fig. 3 A) på styreboksen. Alle tre lysdioder på styreboksen (Fig. 3 B,C,D) vil blinke langsomt. Tryk på både fremad-tasten (Fig. 5 B) og bagud-tasten (Fig. 5 C) på fjernbetjeningen i ca. 3 sek. Fjernbetjeningen bipper kort for at bekræfte, at synkroniseringen er afsluttet. Efter succesfuld synkronisering vil den grønne lysdiode på styreboksen (Fig. 3 B) og på fjernbetjeningen (Fig. 5 H) lyse konstant. Kontakt for enkelt-/dobbelt-aksel funktion (Fig. 3 S/T): ENDURO EM303A mover-system kan bruges på både enkelt-akslede og dobbelt-akslede campingvogne. Kontakten (Fig. 3 S/T) på styreboksen skal blot sættes til enten enkelt- eller dobbelt-aksel funktion (ved brug af enten 2 motorer eller 4 motorer). Når dobbelt-aksel funktionen er tilkoblet, vil alle hjul køre, men med anderledes hastighed. 15

22 Styreboksen er forudindstillet til enkelt-aksel funktion (Fig. 3 S). Til brug med dobbelt-akslede campingvogne skal kontakten blot skubbes til dobbelt-aksel funktionen (Fig. 3 T). Når kontakten til enkelt-/dobbelt-aksel funktion betjenes, skal batteriets hovedafbryder (29) være afbrudt. 14. Kom godt i gang Sørg for, at du har læst sikkerhedsanvisningerne meget grundigt, og sørg for at overholde disse retningslinjer! Sørg for, at batteriet, der forsyner moveren med strøm, er fuldt opladet og i god driftstilstand. Sørg for, at campingvognen er frakoblet bilen, og at håndbremsen er trukket. Sørg også for, at hjørnestøttebenene er hævet helt op. Tænd for batteriets hovedafbryder (29). Aktiver mover-systemet ved at skubbe skydeafbryderen på fjernbetjeningen (Fig. 5 A) til stillingen On -I. Den grønne lysdiode på fjernbetjeningen (Fig. 5 H) lyser, og der høres et kort bip. Fjernbetjeningen er nu klar til brug. Tryk på samme tid, i mindst 3 sek., de to taster (Fig. 5 I) for at tilkoble de motordrevne ruller. Den blå lysdiode (Fig. 3 H) blinker hurtigt i disse 3 sek., og hvert sekund vil der lyde et bip. Det advarer om, at systemet vil blive aktiveret. Efter disse 3 sek. vil de motordrevne ruller blive presset mod dækkene, og den blå lysdiode vil lyse konstant. Nu kan tasterne slippes. Når de motordrevne ruller presser hårdt nok på dækkene, vil den blå lysdiode slukke, og systemet er klar til manøvrering. Viseren på mærkaten for indikation af trykkraft (Fig. 11 A) skal være i det grønne felt. Løsn håndbremsen, inden manøvreringen påbegyndes. Nu kan der vælges bevægelser efter symbolerne vist på fjernbetjeningen (Fig. 5). Lige fremad (B), lige bagud (C), fremad til venstre (D), bagud til venstre (F), fremad til højre (E), bagud til højre (G). Endvidere er det muligt at trykke fremad til højre (E) og bagud til venstre (F) eller fremad til venstre (D) og bagud til højre (G) samtidigt for at dreje campingvognen rundt om sin egen akse, uden at der hverken køres fremad eller bagud (denne funktion kan kun bruges på enkelt-akslede campingvogne). Mens der køres lige frem eller bagud (tryk B eller C), er det også muligt at justere retningen ved samtidigt at trykke D eller E (når der køres fremad) eller F eller G (når der køres bagud). På grund af soft start -teknologien øges campingvognens hastighed langsomt, og på grund af soft stop -teknologien standser campingvognen langsomt. Dermed kan du manøvrere campingvognen endnu mere nøjagtigt uden nogen form for stødvise bevægelser. ADVARSEL: Når tasterne på fjernbetjeningen slippes, vil campingvognen standse langsomt efter 0,5 sekund og fortsætte med at bevæge sig ca. 6 cm mere (afhængigt af sluthastigheden). Hvis tasterne på fjernbetjeningen slippes, mens moveren er i soft start -tilstand (langsom acceleration), standser campingvognen med det samme. 16

23 Efter soft start -tilstanden flytter campingvognen sig med en fast hastighed. Hastigheden kan øges en smule, når det går ned ad bakke, og nedsættes en smule, når det går op ad bakke. TIP: Manøvreringen er mere effektiv, hvis campingvognen drejes op mod en stigning. Når manøvreringen er tilendebragt, skal håndbremsen trækkes. Tryk på samme tid, i mindst 3 sek., de to taster (J), der frakobler de motordrevne ruller. Den blå lysdiode (H) vil blinke hurtigt i disse 3 sek., og hvert sekund vil der lyde et bip. Dette er en advarsel om, at systemet bliver aktiveret. Efter disse 3 sek. vil de motordrevne ruller køre fri af dækkene, og den blå lysdiode vil lyse konstant. Nu kan de to taster slippes. Når de to motordrevne ruller er fuldstændigt frakoblet, slukkes den blå lysdiode, og systemet er nu parat til transport. Efter manøvrering deaktiveres mover-systemet ved at skubbe fjernbetjeningens skydeafbryder (A) til stillingen OFF -O. Den grønne lysdiode (H) på fjernbetjeningen slukkes. Gem fjernbetjeningen på et sikkert sted (uden for børns og andre uautoriserede personers rækkevidde). Afbryd batteriets hovedafbryder. Inden du begynder at køre, skal du altid sikre dig, at begge drivenheder er helt frakoblede! 15. Brug af tilkobling og frakobling Det er muligt at placere campingvognens tilkobling lige nøjagtigt over en stillestående bils trækkugle ved hjælp af mover-systemet. Men vær meget forsigtig med udførelsen heraf! Brug styretasterne på fjernbetjeningen til at flytte campingvognen hen til bilen. Med soft start - teknologien kan trækkuglen på bilen findes med centimeters nøjagtighed. Det er bedre at nå frem til trækkuglen i flere korte stræk end at forsøge at gøre det i ét stræk. ADVARSEL: Når tasterne på fjernbetjeningen slippes, vil campingvognen standse langsomt efter 0,5 sekund og fortsætte med at bevæge sig ca. 6 cm mere (afhængigt af sluthastigheden). Hvis tasterne på fjernbetjeningen slippes, mens moveren er i soft start -tilstand (langsom acceleration), standser campingvognen med det samme. Når tilkoblingen befinder sig lige over trækkuglen på bilen, skal den sænkes ned til kuglen ved hjælp af næsehjulet og tilkobles på normal vis. Frigør rullerne fra campingvognens dæk. Campingvognen kan ikke bugseres, hvis drivenheden (Fig. 4 F) er tilkoblet! Inden kørsel påbegyndes, skal det kontrolleres, at begge drivenheder er helt frakoblede! Forsøg på at køre, mens drivenheden stadig er aktiveret, vil beskadige mover-systemet, campingvognens dæk og belaste det trækkende køretøj! 17

24 16. Vedligeholdelse For at forhindre, at batteriet bliver helt afladet i lange perioder uden aktivitet, skal det frakobles fuldt opladet og opbevares på et frostfrit sted. Kontrollér regelmæssigt, at rullerne på drivenheden er fri for snavs eller smuds fra vejbanen. Rens regelmæssigt drivenhederne med vandslange for at opløse mudder etc. Kontrollér regelmæssigt afstanden mellem ruller og dæk. I neutral stilling (fuldstændig frakoblet) skal denne afstand være på ca. 20 mm. Få én gang om året mover-systemet vedligeholdt og visuelt efterset. Dette eftersyn skal omfatte alle bolt-/møtrikforbindelser, kabler og el-tilslutninger samt smøring af bevægelige dele/samlinger. I tilfælde af fejl eller problemer kontakt venligst din ENDURO leverandør. 17. Fejlfinding Hvis mover-systemet ikke fungerer, skal følgende kontrolleres: Enheden fungerer ikke som tilsigtet eller fungerer slet ikke: Sørg for, at batteriets hovedafbryder (29) er tændt. Kontrollér kabelforbindelsen mellem campingvognens batteri og styreboksen. Kontrollér 80 A sikringen på det røde, positive (+) kabel (Fig. 6). Hvis sikringen er sprunget, skal den udskiftes med en ny 80 A sikring. Kortslut aldrig sikringen (kontakt din ENDURO -leverandør, om nødvendigt). For at skifte sikringen skal det røde, positive (+) kabel kobles fra batteriet. Derefter løsnes skruerne (Fig. 6 A), som holder sikringen, sikringen (Fig. 6 B) udskiftes, og den skrues fast igen ved hjælp af skruerne, der skrues godt fast. Luk dækslet til sikringen og forbind igen det røde, positive (+) kabel til batteriet. Systemet er igen klar til brug. Kontrollér batteriet i fjernbetjeningen. Hvis det er udtjent, skal det udskiftes med et nyt 9 V batteri. Det kan være, at campingvognens batteri er udtjent. Hvis det er det, skal det genoplades fuldstændigt eller udskiftes, inden der foretages andet. Campingvognens batteri kan være overbelastet. Kontrollér opladningsudstyret, og forsøg at aflade batteriet ved at tilslutte/bruge en lampe eller en anden form for belastning. Hvis det ikke giver noget resultat, skal campingvognens batteri udskiftes, inden der foretages andet. Kontrollér, at afstanden mellem fjernbetjeningen og campingvognen ikke er mere end 5 meter. Hvis der ikke er noget signal mellem fjernbetjeningen og styreboksen, fungerer mover-systemet slet ikke, og den grønne lysdiode på fjernbetjeningen blinker. Kontrollér, om der er en forvrængning af signalet (andre sendere, højspændingsledninger, Wifi osv.), der forstyrrer god kommunikation mellem fjernbetjeningen og styreboksen. Hvis der ikke er god forbindelse mellem styreboksen og fjernbetjeningen, fungerer mover-systemet ikke, og den grønne lysdiode på fjernbetjeningen blinker. 18

25 Generelt bliver alle fejlmeddelelser nulstillet automatisk efter et minut. Hvis det ikke er tilfældet, skal du nulstille elektronikken i mover-systemet ved at slukke for hovedafbryderen og fjernbetjeningen i mindst 15 sekunder, og derefter tænde for dem igen. Enheden fungerer ikke eller flytter sig kun med mellemrum: Kontrollér batteriet i fjernbetjeningen. Hvis det er udtjent, skal det udskiftes med et nyt 9 V batteri. Det kan være, at campingvognens batteri er udtjent. Hvis det er det, skal det genoplades fuldstændigt eller udskiftes, inden der foretages andet. Batteriopladningsstanden i campingvognens batteri kan være lav med rullerne aktiveret. Kontrollér spændingstabet i campingvognens batteri. Hvis tabet er et godt stykke under 10 V, skal du genoplade eller udskifte batteriet. Campingvognens batteri kan være overbelastet. Kontrollér opladningsudstyret, og forsøg at aflade batteriet ved at tilslutte/bruge en lampe eller en anden form for belastning. Hvis det ikke giver noget resultat, skal batteriet udskiftes, inden der foretages andet. Kontrollér kabelforbindelsen mellem campingvognens batteri og styreboksen. Dårligt forbundne eller tærede batteriklemmer kan forårsage periodisk tilbagevendende problemer. Kontrollér batteriklemmerne, rengør dem, og tilslut dem igen. Kontrollér, at afstanden mellem fjernbetjeningen og campingvognen ikke er mere end 5 meter. Hvis der ikke er noget signal mellem fjernbetjeningen og styreboksen, fungerer mover-systemet slet ikke, og den grønne lysdiode på fjernbetjeningen blinker. Kontrollér, om der er en forvrængning af signalet (andre sendere, højspændingsledninger, Wifi osv.), der forstyrrer god kommunikation mellem fjernbetjeningen og styreboksen. Hvis der ikke er god forbindelse mellem styreboksen og fjernbetjeningen, fungerer mover-systemet ikke, og den grønne lysdiode på fjernbetjeningen blinker. Generelt bliver alle fejlmeddelelser nulstillet automatisk efter et minut. Hvis det ikke er tilfældet, skal du nulstille elektronikken i mover-systemet ved at slukke for hovedafbryderen og fjernbetjeningen i mindst 15 sekunder, og derefter tænde for dem igen. Rullen vil ikke dreje rundt, og spindlen roterer frit: Motoren eller gearet er ødelagt. Kontakt din ENDURO -leverandør. I tvivlstilfælde kontakt venligst din ENDURO leverandør. 19

26 18. Garanti Dette produkt er dækket af en 2-årig garanti. Bemærk, at vores garanti dækker rimelig brug af mover-systemet, men den dækker IKKE skader forårsaget af misbrug. Dette gælder også fejlfunktion eller manglende funktion af mover-systemet, der er forårsaget af dårlig eller ukorrekt montering. For at sikre garantiens gyldighed skal der udføres vedligeholdelse i overensstemmelse med afsnittet om vedligeholdelse. Vi forbeholder os ret til at opkræve et tilkalde- og/eller reparationshonorar for eventuelt arbejde, som det er fornødent at udføre for at rette op på fejl, der falder uden for virksomhedens kontrol, dvs. fejl i campingvognens batteri, ukorrekt eller dårlig montering, misbrug, hændelige skader osv. Udfyld garantikortet og send det inden 14 dage til den fortrykte adresse (porto betalt). Vigtigt! Gem denne brugervejledning til senere brug. Venligst giv denne manual videre til den nye ejer, hvis mover-systemet eller campingvognen sælges. 20

27 Kontakt information Camper Fritid Industrivej Lunderskov Tlf

PREMIUM. Caravanmover med elektrisk tilkobling. Model: EM305 Varenr.: 817506. Med 2WD og 4WD funktion Monterings- og brugsanvisning

PREMIUM. Caravanmover med elektrisk tilkobling. Model: EM305 Varenr.: 817506. Med 2WD og 4WD funktion Monterings- og brugsanvisning PREMIUM Caravanmover med elektrisk tilkobling Med 2WD og 4WD funktion Monterings- og brugsanvisning Model: EM305 Varenr.: 817506 Fra serienr.: EM30504601 Indhold 2 6 1 B 3 A 4 5 MA X L L 10 7 8 16 23 17

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 BRUGSANVISNING NR. 174 ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 Fastmontering af elektrisk træktalje Strømledningerne (rød og sort) 1. Find et passende sted at placere den elektrisk træktalje (se monteringsvejledningen).

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Montagevejledning. FKA Højvandslukker

Montagevejledning. FKA Højvandslukker Montagevejledning PE brønd Ø1000 til udbygning med Staufix FKA Til fækalieholdigt spildevand Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering. GARANTI NR.: GODKENDT DIN EN 12056 DIN EN 13564

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

4Wheeler Explorer brugervejledning

4Wheeler Explorer brugervejledning 4Wheeler Explorer brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse 5 5.1. Dæk 5 5.2. Sikring 6 5.3. Batterier

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere