Kofoeds Skole Århus Nr.2 årgang 8 marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kofoeds Skole Århus Nr.2 årgang 8 marts 2011"

Transkript

1 elevblad Kofoeds Skole Århus Nr.2 årgang 8 marts 2011 Foto: Finn Hollænder Streetart: Springmadras på Fredens Torv i Aarhus med udsigt mod Fredensgade i begyndelsen af marts. Er det en forårsbebuder, før sneen smeltede, der siger: Spring ud!?

2 2 Informationer INFORMATIONER Kofoeds Skole Århus SKEMAÆNDRING / 2011 Danskhold flyttes efter påske Fra torsdag kl til torsdag kl SOMMERFERIE / 2011 Skolen har lukket: Uge 29 + uge 30, 2011 (Mandag den 18. juli - søndag den 31. juli) NYT / FLADSKÆRM med aktuelle informationer om skolens forhold T il højre for døren ved modtagelsen på 2. sal er der i april måned opsat en fladskærm med aktuelle informationer om Kofoeds Skole Århus. Det kan være oplysninger om undervisning, skemændringer, ferieperioder, personaleforhold og nuværende eller fremtidige aktiviteter af forskellig art. Skærmen anvender den blå og den gule farve fra Kofoed Skoles logo og rød som signalfarve. Det giver tilsammen de tre grundfarver som harmoni. Indtil videre opdateres skærmens indhold operationelt fra EDB- lokalets computere i programmet Powerpoint. Følg med på skærmen i det daglige for at holde dig opdateret, om der er informationer, som er særligt relevante for dig selv og dit skema. Elevbladets målsætning: At videreudvikle redaktionsmedlemmernes faglige og sociale færdigheder i rammerne for et internt skoleblad. At være et medie i tekst og billeder for alle skolens elever som en mulighed for at give udtryk for personlige oplevelser, meninger og erfaringer. At informere om skolens faglige aktiviteter og skemalægning samt sociale aktiviteter uden for den generelle undervisning. DEADLINE For indlevering af materiale til elevbladet: Tirs. den 17. maj, 2011 Hvad er det? I det foregående nummer af Elevbladet spurgte vi, om der var nogen, der vidste, hvad genstanden på billedet var for noget. Det er nu blevet opklaret: Det er et håndtag til en vadsæk, der holder vadsækken lukket og samtidig kan anvendes som hank. Michael Forstander og ansvarshavende redaktør Jens Ole EDB underviser og tovholder på Elevbladet Birthe Køkkenside og redaktion Lars Redaktion og journalistik Henrik Redaktion Finn Bagsideredaktør journalistisk og grafisk medarbejder Lars E Redaktion Philip Redaktion Mads Redaktion og journalistik Jan Redaktion Lone Redaktion og journalistik Kofoeds Skole Århus Toldbodgade 6, 1. og 2. sal 8000 Århus C Telefon: Oplag: 150

3 Samarbejde er omdrejningspunktet 3 Læring og personlig udvikling Fælles indflydelse er en vigtig proces i at få køkkenet til at fungere optimalt for alle, som er der. Der er derfor stor fokus på, at alle skal have mere indflydelse på de opgaver, der uddelegeres og på, hvad der skal tilberedes i løbet af dagen. Eleverne bliver også taget med ind i bestilling af madvarer og planlægning af ugens menu. Egenkontrol og varemodtagelse med kontrol af temperaturer samt hygiejne, er også vigtige funktioner at kunne varetage. Der kan også blive tale om faste opgaver, hvis der er noget den enkelte elev er specielt god til/har specielt behov for, at der bliver taget hensyn til. Så vidt muligt bliver der taget hensyn til den enkeltes behov. Nytænkning i kantinen Fælles for alle er der kommet nye rammer omkring serveringen af dagens måltid. Førhen stod vi linet op i en kø, hvor vi fik maden serveret ved kantinens disk af køkkenpersonalet. Nu er der med lidt indkøringsvanskeligheder - men også med stor succes - indført fælles servering ude ved bordene, hvor service og al maden bliver hentet ned til de enkelte borde af de elever, der sidder ved de pågældende borde. Når alle elever har sat sig, vil der blive en præsentation af dagens menu efterfulgt af et værsgo og velbekomme. Efter endt måltid er vi hinanden behjælpelige med at få ryddet af bordene og få tørret dem af efter os. Samarbejde er omdrejningspunktet Tekst af Philip Foto af Lars I køkkenet er der blevet fortaget justeringer og nye tiltag er kommet til. Det samme gælder vores fælles samlingspunkt, kantinen. Et godt måltid på Kofoeds Skole betyder: Vi hjælper hinanden med at hente maden. Vi venter med at øse op til alle ved bordet har sat sig og venter til køkkenet har præsenteret maden og sagt værsgo. Vi hjælper hinanden med at rydde af bordet. Tag altid det, du selv har brugt, med dig. Er der brugt service på bordet, når du går, tager du det med til køkkenet. Morgenmøde med opgavefordeling I køkkenet har det altid været kutyme, at dagens arbejde indledes med et morgenmøde for køkkenpersonalet, hvor dagens opgaver bliver fordelt. Tidligere var det mere uformelt, da det hele blev aftalt mundtligt. I dag er der mere struktur på mødet, idet det hele bliver skrevet ned på en arbejdsplan af en elev, der selv påtager sig det overordnede ansvar for dagens opgaver. Dette er medvirkende til, at det er lettere at kunne overskue hele processen, da alle elever ved, hvad de har af specifikke opgaver og at der er én ansvarlig person, som de kan gå til, der besidder det overordnede overblik. Når man har udfyldt sin opgave, går man til den køkkenansvarlige og stiller sig til rådighed for en eventuel ny opgave. Det har betydet, at der er mere ro og mindre stress i det daglige arbejde. Og derigennem oplever eleverne bedre samarbejde og fælles refleksion igennem dagligdagens projekter.

4 4 Skildpadder Skildpadder 1. Sy posen til fyldet sammen og lad bunden være åben. Fyldet kommes i og bunden syes sammen. 2. Så mangler den bare et navn. Hovedets 2 sider Hage Tekst af Carina. Foto: Pia Carina blev forelsket, da hun så Pias læderskildpadde. Hun bestemte sig for, at sy en til sig selv. Men det var ikke så enkelt som det lyder. Der var en masse målearbejde, før der kunne tegnes mønstre, som delene skulle klippes ud fra. Det er Carinas skildpadde til højre. Alle mønstrer delene klippes med 1 cm. sømrum. 1. Sy alle indsnittene. 2. Sy fødderne sammen. 3. Sy armene sammen. 4. Sy halen sammen (appendiks A). 5. Sy hovedets sider sammen og derefter syes hagen på. 6. Sy mavens midte sammen og sy lodrette og vandrette syninger så der dannes firkanter på maven samt på skjoldet. 7. Skjoldets ender syes sammen og derefter syes de to stykker sammen i yderkanten. 8. Sy siderne og maven sammen. 9. Fyld fødder og halen (appendiks A + B). 10. Sy bund og fødder sammen ved afmærkning A samt posen med appendiks A til maven og siderne. 11. På sidestykkerne bagsyes ca. 2 cm ind. 12. Så syes skjold, sideskjold og halen på ved afmærkning B. Når den er syet på vendes den og fyldes med appendiks A. Syes sammen på toppen. 13. Sy mund og næsebor fast på hovedet. Derefter kommes der fyld i. Øjnene syes stramt på så det giver en lille fordybning. 14. Hovedet syes på, ved at rive kanten af på hovedet og derefter sy det på kroppen. 15. Armene fyldes og syes sammen. Derefter syes der en knap på hver arm. Armene syes sammen på siderne. 16. Sy afmærkningerne på armene og benene. 17. Fyld en frysepose med sand, ris eller kikærter. Sideskjoldets slutning Sideskjoldets yderkant Bagstykket syes 2 cm ind nr. 13 Mave Side Syes sammen Afmærkninger

5 Selvportræt af Michael Aaby 5

6 6 Danmarks Rigsvåben DANMARKS RIGSVÅBEN Folketingets logo Kilde: Layout: Finn R igsvåbenet findes i to skikkelser det lille rigsvåben der nu kaldes statsvåbenet, og det store rigsvåben eller kongevåbenet, der nu kaldes det kongelige våben. De to våbener bruges af kongehus og statsinstitutioner som statskendetegn og er udtryk for overhøjhed. Statsvåbenet er i princippet det våben, der kendes fra Valdemarernes tid, tre løver omgivet af hjerter. Det kongelige våben, der er et sammensat skjold, som ofte holdes af vildmænd i et våbentelt og er omgivet af ordenskæder, er ændret adskillige gange, senest ved kongelig resolution i Statsvåbenet Statsvåbenet, tegnet til officiel brug af Aage Wulff, Farverne i skjoldet er dokumenteret fra ca Løverne har været kronede siden 1200-t. I 1500-t. blev hjerternes antal fikseret til ni. I 1959 bestemtes det, at det kongelige våben bruges af monarken, af kongehuset og hoffet samt af livgarden, mens statsmyndighederne i øvrigt bruger statsvåbenet. Til rigsvåbenet hører kronen, der oprindelig var åben, men fra 1624 gengives med bøjler og rigsæble med kors. Efter 1671 er Christian 5.s krone forbilledet. Kronen symboliserer både kongemagten og statsmagten. Med gengivelser af rigsvåbenet i segl og mønter og i forbindelse med myndighedsudøvelse hævdes tronrettigheder samt kongens og statens suverænitet. En udvalgt prins førte samme våben som kongen; efter 1660 gjorde alle arveberettigede det. Rigsvåbenet og kronen er retligt beskyttet mod misbrug. Når leverandørbetegnelsen anføres, må leverandører til det kgl. hof benytte kronen og kgl. Hofleverandører det kongelige våben eller kronen alene. Rigsarkivet behandler sager om brug af rigsvåbenet.

7 Danmarks Rigsvåben 7 Historisk udvikling Indholdet i kongens våben har varieret gennem tiderne. I skjoldet indgik våbenmærker for områder, som kongen i perioder herskede over eller gjorde krav på. I middelalderen førte kongernes yngre sønner en eller to løver som udtryk for vasalstatus. De to slesvigske løver kendes fra 1245 og blev i 1460 en del af kongens våben ligesom det holstenske nældeblad, der oprindelig var schauenburgernes slægtsvåben. De hallandske grever, en af kongeslægtens illegitime linjer, førte i 1200-t. en løve over et antal hjerter. Christian 1. tilføjede 1449 en løve over ni hjerter i sit våben for titlen "de Goters", formentlig som led i sine bestræbelser på at dominere Sverige, hvor den patriotiske myte om svenskerne som efterkommere af de sejrrige gotere bidrog stærkt til national selvforståelse. For titlen "de Venders" tilføjedes 1440 den dragelignende lindorm, der kan symbolisere hedenskab og dermed hentyde til den tidligere vundne sejr over de hedenske vendere. De to oldenborgske bjælker kom til med Christian 1., og i kongens våben fra Frederik 1.s tid forekommer Delmenhorsts kors. Stormarns svane med krone om halsen kendes fra Dannebrogskorset blev en bestanddel af kongens våben fra Erik 7. af Pommerns tid; det samme gælder Norges øksebærende løve og Sveriges våbenmærker. De tre kroner var egentlig Sveriges våben, men kom også til at symbolisere Kalmarunionens tre nordiske riger. Efter unionsopløsningen førte Christian 3. fra 1546 de tre kroner som prætentionsvåben, og dansknorske konger markerede på denne måde en politisk vilje til også at dominere Sverige. Brugen af trekronervåbenet anfægtedes fra svensk side, især i 1500-t. Felter for Bayern og Pommern forekom under de konger, der stammede herfra. Erobringen af Ditmarsken 1559 markeredes af et felt med en rytter. Island var fra 1500-t. repræsenteret af en kronet stokfisk, men fra 1903 af en falk. Færøernes gamle våbenmærke vædderen kombineredes fra 1668 med kongens, og den grønlandske bjørn kendes fra I 1819 indsattes et hestehoved for Lauenburg. Endvidere har følgende våbener været anvendt: Gotlands Agnus Dei, Øsels ørn, Femerns krone og Bornholms drage. Vesselhorn, undertiden hermelinbetrukne, besat med påfuglefjer, var kongeligt hjelmtegn fra slutningen af 1200-t. til 1420'erne. Det kongelige våben Det kongelige våben, tegnet af Claus Achton Friis, I skjoldet, der holdes af to vildmænd og er omgivet af Elefantordenens og Dannebrogsordenens kæder, ses dannebrogskorset, Danmarks løver og hjerter, Sønderjyllands to løver, de tre kroner, Færøernes vædder, Grønlands bjørn og de oldenborgske bjælker. De oldenborgske farver, gult og rødt, går igen i det kongelige liberi og benyttes af postvæsenet.

8 8 World of Warcraft interview Del 1 Interviews Det du herfra vil kunne læse, er en række interviews bygget omkring computerspillet World of Warcraft. Mange af jer har måske hørt navnet før, endda overhørt nogle snakke om WoW hvilket er forkortelsen, som jeg vil bruge fremover. Jeg har valgt at interviewe et vennepar, min kæreste og mig selv, for derved at prøve at få fremvist de mere personlige aspekter, man kan få ud af at spille. Ganske kort forklaring: WoW er et MMORPG som står for Massi- ve-multiplayer-online-role- Playing-Game. Stor mundfuld, men simpelt, når man vænner sig til ordet. Genren forklarer, at der er mange mennesker at spille med over internettet og ligesom med rollespil i en skov, så skaber man sig en rolle i en virtuel verden. I dette nr. vil I læse om min kæreste og mig, så husk at læse næste elevblad for, at få sidste del med. Mads Nielsen, 20år Aktiv WoW-spiller og kæreste med Pernille Hvor mange timer spiller du om dagen/ugen? - Puha, det er svært at sætte et tal på, da jeg tit kan sætte mig ved min computer og bare spille, indtil jeg bliver for træt. Derudover svinger det rigtig meget fra dag til dag, hvor høj lysten er til at logge på. Men for at give et svar i tal, må det blive ca. 10 timer om dagen, plus tid uden for selve spillet, der bliver brugt til planlægning osv. Hvor længe har du spillet WoW? - Jeg var en af de sidste i min folkeskoleklasse der begyndte at spille, nok mest på grund af mangel på penge og startede ca. 6 måneder efter at det udkom i februar 2005, hvilket vil sige 5½ år ud af de 6 år. Faction? Alliance eller Horde? Faction er en samling af forskellige folkefærd, som går sammen for at hjælpe hinanden med at nå et højere mål, i dette tilfælde er det oftest magt og beskyttelse. Alliance er oprindeligt sammensat af mennesker, dværge, gnomer og nightelfs, så det vil sige de mere menneskelige og gode væsener, der er så tilkommet to nye racer siden spillets start. Horde er betragtet, som de mere onde væsner, dvs. orker, undeads, trolde og taurens. Ligesom med Alliance er der også tilkommet to nye racer siden starten. OBS: Det skal dog siges, at igennem Warcraft-historien har Alliance optrådt for mig, som de mest onde. Hvordan begyndte du at spille? - Det skete i en sammenkobling af forskellige begivenheder. For det første havde jeg tidligere spillet flere af firmaets (Blizzard) ældre udgivelser og deres omdømme var udbredt som kvalitet. Derudover så jeg et interview i det danske anmelder tv-program Troldspejlet og sidste og nok vigtigste faktor var, at alle omkring mig lige så stille - en efter en - begyndte at spille. Hvorfor WoW i forhold til andre spil i samme genre? - Svaret må være, som jeg nævnte før, at jeg kendte til firmaet og vidste, det var god kvalitet og sjove spil de lavede og da andre lignende spil ikke reklamerede så meget på det tidspunkt, faldt det mig nemt at vælge WoW, især fordi jeg samtidig kunne få personlige meninger fra mine venner, som er et vigtigt element for mig i min proces, når jeg skal finde et nyt spil. - Jeg startede som Alliance, men skiftede senere over til Horde. Har spillet begge flere gange, men størstedelen af min tid har været som Horde. Valget til hvilken faction bunder efterhånden mest i, hvem jeg vil spille sammen med på et personligt plan, men også med min erfaring bredere set, ud fra hvordan mange mennesker behandler hinanden. Der kan til tider ses stor forskel på Alliance og Horde. Der er også historien bagved de to, hvilket jeg finder meget sjov. Alliance er udbredt de gode og Horde de onde, men hvis man sætter sig ind i historien, vil man kunne se, at Alliance har været lige så onde, hvis ikke mere end Horde og så er det bare lidt mere cool, at rende rundt med kæmpe køer, der går på to ben i stedet for ved siden af en gnom, der når dig til knæene. Main karakter? Main Kort beskrivelse af udtrykket Main: Den figur man vælger at fokusere det meste af sin tid og ressourcer på og forbedre mest muligt.

9 World of Warcraft interview Del 1 9 Min Main: Notreu - Min main lige nu er en female bloodelf paladin (horde) som hedder Notreu. Hun blev bloodelf, fordi det var den eneste race, der kunne blive paladin på Horde-siden. Paladin faldt valget på, fordi jeg gerne ville have en karakter, der kunne udføre en specifik rolle, som jeg havde prøvet før på en anden class, som ikke fungerede for mig. Det var med tvivl i tankerne, at jeg prøvede, men det viste sig, at jeg rent faktisk var rigtig god til at spille paladin og jeg har det sjovt, mens jeg gør det, så er blevet hængene på Notreu i nu snart 3 år. Bedste oplevelse? - Den bedste oplevelse er svær for mig at definere, for på de her 5½ år har jeg haft så mange af dem, men kunne forestille mig, at det måtte være, da jeg var med til at nedlægge første 40 mands boss. Det var ekstra specielt for mig, fordi jeg på daværende tidspunkt var i en dansk guild, hvilket ikke er så udbredt, især ikke indenfor endgame raiding. At kunne juble over sådan en ting med 39 andre danskere på Ventrilo, det var stort for mig. Ud over det må jeg sige, da jeg blev udvalgt som raidleader (styrer gruppen, der skal slå bosser ihjel) og da jeg blev forfremmet som officer i min nuværende guild, fordi det var en stor anerkendelse af alt det arbejde, jeg lagde i guilden og den slags er altid rart. Opgaver som raidleader og officer har givet mig mange kompetencer. Dårligste oplevelse? - Dårlige oplevelser har der desværre også været flere stykker af. Ud af dem må de værste være, da jeg følte jeg stod splittet imellem personlige venner og dem jeg spillede i guild sammen med eller da jeg havde store uenigheder med en leder i en tidligere guild. Det er et stort arbejde, at finde den rigtige guild og derefter falde til rette og kalde den sit hjem, det samme gælder for servers. Ynglings aktivitet i WoW? - Raiding vil for mig altid være det element, jeg får mest ud af og det jeg vil bruge mest tid på, om det så er 5 mand eller 40 mand. Det er hårdt, kræver stor forberedelse (endnu mere som raidleader) og kan være træls, hvis ikke det går, som man havde håbet eller de mennesker, man er af sted med, ikke tager det seriøst. - Derudover vil jeg også lige nævne noget der kaldes achievements. De findes i stort set alle udfoldelser og sværhedsgrader ligesom selve spillet, størstedelen giver dig ikke andet end points, som ikke kan bruges til noget; dog kan nogle enkelte give ting som pets, mounts, titler, items eller lignende. Måden at få en achievement er, at gøre bestemte ting i spillet ud fra de kriterier, der står i beskrivelsen, det kunne f.eks. være at slå en specifik boss ihjel. Hvad får du ud af at spille WoW? - Et socialt sammenhold, udfordringer, kompetencer og generelt bare tidsfordriv. Min main har en tendens til at blive min lille baby og mange forældre kan sikkert godt nikke genkendende til den glæde det er, at se deres børn vokse op og udvikle sig. Hvad for du ud af din partner ikke spiller? - Det giver mig en grund og en mulighed til at komme mere ud i det virkelige liv, i stedet for at lade mig blive slugt helt ind i den virtuelle verden. Ud over det finder jeg det også en smule interessant, at prøve at forklare min kæreste alle de her, for mig vildt spændende ting, selvom jeg godt ved, hun ikke umiddelbart forstår et ord af det, jeg siger. Til sidst kan jeg også se en fordel i, at WoW kan blive mit pusterum fra kæresten, venner og resten af verden, fordi de ikke spiller; dog samtidig er hun mit pusterum fra WoW. Hvordan påvirker det forholdet at en af parterne spiller? - I mit forhold påvirker det faktum, at det kun er mig, der spiller på den facon, at det ikke er et aktuelt emne at bruge vores fælles tid på. Siden vi bor langt fra hinanden, er SMS den primære form for kontakt, vi har i hverdagen og det ramler lidt sammen, fordi WoW svinger meget i kravet til koncentration. Især når jeg raider fra kl. 20 til 23, er det ikke en mulighed for mig, at bruge min mobil. Det er endnu videre meget kompliceret bare, at føre en samtale med en person lige ved siden af mig og er ikke noget, jeg sådan ønsker at have, mens jeg raider. Derfor laver vi aftaler, så begge er indforstået med de perioder. Pernille Petersen, 17 år Studerende og kæreste med Mads Hvordan er dit syn på at være i et forhold med en der spiller? - Det påvirker mig ikke i en sådan grad, at det er til nogen irritation. Det, at jeg til tider ikke har nogen idé om, hvad han snakker om, kan godt være en smule frustrerende, for man vil jo gerne interessere sig for hans interesser og liv. Men udover det, er der ikke den store problematik. Jeg har ikke selv i tankerne at begynde at spille, da det virker både tidskrævende og svært. Jeg er glad på hans vegne, at han har noget han finder sjovt og spændende. - Hvis vi boede sammen, ville det måske påvirke mere end det gør, både positivt og negativt. Det ville nok skabe en del kedsomhed, hvis han skulle sidde næsten hver aften og spille. For i bund og grund har jeg ikke rigtig noget forhold til selve spillet, så det påvirker mig kun, når jeg ikke kan være sammen med ham. Jeg har mine egne interesser og han har sine. Det fungerer fint, som det er nu, så jeg ser ingen grund til ændringer. Skrevet af Mads Nielsen

10 10 Det Europæiske Frivillighedsår 2011 Artikel hentet fra: Center for frivilligt socialt arbejde Det Europæiske Frivillighedsår 2011 EU kommissionen har udnævnt 2011 til Europæisk Frivillighedsår Siden 2001 har en lang række organisationer i Europa lobbyeret i EU-apparatet for en opfølgning på det Internationale Frivillighedsår I 2009 traf Ministerrådet beslutning om at følge EU kommissionens forslag om at udnævne 2011 til "Det Europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab" (EYV 2011). Markering af Frivillighedsår 2011 i Danmark Via Satspuljen er der afsat i alt 3 mio. kroner til at afvikle en række danske aktiviteter i Frivillighedsåret. Det nationale aktivitetsprogram er meldt ud i regeringens forslag til en national civilsamfundsstrategi og omfatter: Hjemmeside for frivillighedsåret på adressen: Åbningskonference som afholdes den 28. januar 2011 i København EYV Tour Som en del af de europæiske aktiviteter arrangerer EU Kommissionen en EYV Tour med stop i alle medlemsstaterne. Touren passerer Danmark den 28. juli 3. august Frivillighedsdag. Der afholdes en dansk frivillighedsdag for blandt andet at synliggøre det frivillige arbejde og fremme rekruttering af frivillige i Danmark. Aktivitetspulje. Som led i Frivillighedsåret udmeldes en aktivitetspulje, som frivillige organisationer kan søge til egne aktiviteter. Frivillige ambassadører. I forbindelse med året udnævnes en række frivillige ambassadører, som kan være med til at synliggøre den frivillige indsats. Afslutningsevent. Afholdes i slutningen af Foto fra fejringen af Frivillighedsår 2001 i Haderslev. Tværministeriel styregruppe Udover den nationale koordinationsgruppe i regi af Socialministeriet - som er omtalt andet steds her på siden er der i Danmark nedsat en tværministeriel styregruppe, som består af Socialministeriet (koordineringsorgan), Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Styregruppen har til opgave at udarbejde et nationalt program for året, der beskriver de aktiviteter, der skal afvikles. Endvidere har styregruppen ansvar for afvikling af aktivitetsprogrammet i 2011 samt opfølgning på projekter og aktiviteter i Styregruppen har indgået et partnerskab med Frivilligrådet med henblik på i fællesskab at kunne bidrage til afvikling af året. Følgegruppe Der er nedsat en følgegruppe, som har til opgave at rådgive og støtte den nationale styregruppe. Derudover kan følgegruppen komme med indspil til indholdet af aktiviteter. Følgegruppen består af en række frivillige organisationer - blandt andre DUF, DGI, DIF, Dansk Røde Kors og Aids Fondet. Derudover er Frivilligrådet, Center for frivilligt socialt arbejde og repræsentanter for KL og DA repræsenteret i følgegruppen. Information og nyheder om Frivillighedsåret På hjemmesiden kan du løbende holde dig orienteret om årets aktiviteter og arrangementer. Du er også meget velkommen til at skrive en kommentar vedr. Frivilligåret eller kontakte informationsmedarbejder Louise Rasmussen, Center for frivilligt socialt arbejde, tlf.: eller mail: - hvis du har brug for oplysninger om Frivilligåret. Center for frivilligt socialt arbejde vil løbende informere om aktiviteter og tiltag i Det Europæiske Frivillighedsår 2011 via hjemmesiden

11 Omkring Fredens Torv 11 Omkring Fredens Torv Tekst: Lone Foto: Lars, Lone og internetarkiv omkring 1870 planlægger at oprette byens første private bank, bliver han udset til at blive direktør. I dag er der på adressen et hotel, Hotel Villa Provence. Fredens Torv 8 -Postgaarden Fredens Torv - før og nu. Århus - Kalundborg Færgeruten Postgaarden blev opført i 1856 og blev anvendt som postgård deraf navnet. Senere er den overgået til andet borgerligt erhverv. I 1991 blev den renoveret. I en port ved Postgaarden finder man Posthussmøgen, den er 0,5 km lang. Den forbinder Fredens Torv med Strøget (Søndergade). Oprindeligt var Posthussmøgen en mark- og toldersti, men i dag bruges den til smutvej for alle der kender til den. Århus den 1. april 2011 På bagsiden af porten ud til Fredens Torv findes et vægmaleri af den danske kunstner Faust. Det stammer fra Århus Festuge 2008, hvor Århus Kunstbygning havde inviteret 12 gadekunstnere til at male billeder i byens rum. Mols-linien har på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at nedlægge Århus - Kalundborg ruten. Men indtil videre fortsætter rederiet på ruten. Og i et desperat forsøg på at redde ruten vil man afprøve vindkraft, der er dags dato påsat 2 master, hvor der skal være 2 sejl. Ideen stammer fra at DHC har sat en kæmpedrage på deres containerskib, der sejler mellem Europa og Sydamerika. I skrivende stund vides ikke hvornår rederiet vil foretage en test sejlads. Fredens Torv 12 Der blev i de første år forhandlet bygningsartikler i mindre stil af flere århusianske købmænd. Den 9. oktober 1855 blev der grundlagt et handelsselskab af købmand J.C. Seidelin. Det bliver byens første specialforretning i bygningsartikler. På dette tidspunkt er der ca indbyggere i Århus. Seidelin bliver kendt for at være en dygtig og retlinet købmand, og da man

12 12 Strøtanker STRØTANKER Redaktion: Finn Hollænder LIVETS MENING For livets mening livet sørger, præcis så længe til vi spørger. ÉN RO Der er én ro, og den beror på, at du er tro, mod det du tror på. To Gruk af Piet Hein. Spirende tanke I teorien er der ingen forskel på teori og praksis. I praksis er der. Chuck Reid Hengængere fodvises til fortsatte modtorv Finn Hollænder

13 Køkkenside 13 Æggekage i ovn Æggekage 6 æg 1 dl letmælk salt, peber Fyld Spinat hakket løg rød/gul peber reven ost tomater agurker purløg Æg og mælk piskes godt sammen, et ildfast fad smøres med olie, fyldet lægges i bunden, æggemassen hældes henover. Bages ved 200 grader i ca 25 minutter. Pyntes med tomat, agurk og purløg, serveres med rugbrød og salat. Farsbrød Oksekød oliven rødbeder rødløg timian æg syltet hvidløg (provence) salt og peber Oliven, rødbeder, rødløg og hvidløg hakkes fint og kommes i farsen der er rørt med lidt mel, mælk og æg. Bages i ovn ved 200 grader i 1 time. Serveres med ovnbagte kartofler og salat. Salat: Revne rødbeder, gulerødder, æbler skåret i stykker. Blandes i en skål, kom en dressing på af olie, eddike, sukker, salt og sennep falafel Chilipesto soltørrede tomater chili olie hvidløg Basilikumpesto basilikum hvidløg parmesan olivenolie penjekerner/ solsikkekerner Humus kikærter citronsaft hvidløg spidskommen salt peber Humus: Kikærter udblødt i 12 timer i vand med salt, skift vand og koges i ca. 40 min, blendes med citronsaft, hvidløg, chili, spidskommen, salt og peber. Kikærter falafel: De udblødte kikærter køres gennem en kødhakker/blender, derefter tilsættes hvidløg, chili, spidskommen, salt og peber. Steges på en varm pande i olie. Serveres med pitabrød, salat, pesto og humus.

14 14 Køkkenside Cremesuppe med østershatte 20 gr smør 400 gr østershatte 1 spsk mel 1 l hønsebouillon 2 dl piskefløde 1 spsk kørvel friskreven muskatnød salt peber Sauter østershattene på en varm pande med lidt olie i ca. 3 minutter under omrøring. Drys hvedemel i svampene og lad det bage godt igennem. Hæld lidt efter lidt suppen på svampene under omrøring, suppen skal røres helt glat inden næste portion suppe hældes på. Riv lidt muskatnød i suppen, smag til med salt og peber og lad suppen simre i ca. 15 minutter. Rund herefter af med piskefløde. Lad suppen koge uden låg indtil den har den rette cremede konsistens, vend til sidst den hakkede kørvel i suppen. Server med hvidt brød og stegt flæsk. Lyssej med porrer Sej 600 g lyssej salt, peber 1 dl friskpresset appelsinsaft 250 g nudler 1 limefrugt/citron chilisauce Porrer i sesamdressing 4 porrer 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 bundt koriander 1 spsk. sesamolie 1 spsk. citronsaft 2 spsk. sojasovs 2 fed hvidløg 2 cm ingefær 2 spsk. sesamfrø. Rens porerne, skær dem i tynde strimler, og læg dem i en skål, hæld kogende vand over, lad dem stå ca min eller til de er møre. Skær peberfrugten og chilien i tynde strimler, bland dem med porrer og korianderblade. lav en dressing af sesamolie, citron, sojasovs, presset hvidløg, revet ingefær. Rist sesamfrøene på en tør pande til de begynder at poppe, vend sesamfrø og dressing i porresalaten. Skær sejfileterne i stykker, krydr med salt og peber, læg dem i et ildfast fad og hæld appelsinsaft over. Bag fisken ved 200 g i 8 min. serveres med nudler Marineret kylling med coleslaw Marinade: ingefær olie chili Kylling: Læg kyllingestykkerne i marinaden og brun dem på en pande med lidt olie. Lægges i en bradepande og steges færdig ved 200 grader i ca. 45 min. Ovnbagte kartofler: Coleslaw: hvidkål gulerødder creme fraiche eddike sukker salt peber Kartoflerne skæres i kvarte og lægges i en bradepande, bages ved 200 grader i ca. 50 minutter eller til de er møre. Coleslaw: Creme fraiche, eddike, sukker, salt og peber røres sammen, de snittede hvidkål og revne gulerødder blandes i.

15 4 Gratis programmer 15 Meget af min tid går med at rode med computere og programmer, så jeg vil prøve at finde nogle gratis programmer som i måske kan bruge. Har i selv nogle ideer til et gratis program freeware program, som i synes at andre kan have fornøjelse af, så kontakt en fra bladholdet eller skriv en seddel og kom den i den røde postkasse udenfor EDB lokalet. Tekst og layout af Henrik Nye drivere sikrer, at din computer arbejder som en velsmurt maskine. Med gratis programmet SlimDrivers kan du nemt tjekke, om din driversoftware er opdateret. Husk Systemgendannelse inden du henter de nye drivere, bare for en sikkerheds skyld. :o). Hvis tiden er løbet fra dine drivere, giver SlimDrivers dig direkte adgang til at hente de nyeste, kompatible drivere, så du får en toptrimmet computer på rekordtid. Hvor sikkert er dit password/kodeord Hvor sikker er du på, at lige præcis dit kodeord er sikkert?. Hvis du vil have et stærkt og sikkert password, bør du sikre dig følgende: 1. For det første skal dit password indeholde mindst 8 karakterer. 2. For det andet bør dit password indeholde en blanding af fire forskellige tegn. Store og små bogstaver, tal og specielle tegn Hvis dit password kun indeholder ét bogstav eller specialtegn, bør det ikke stå først eller sidst i dit password. Tag en test af dit password herunder. Find virus og spyware med denne gratis Online Scanner fra F-Secure. Online Scanneren kan hjælpe dig med at slippe af med vira og spyware som skaber problemer på din pc. Efter at have kørt online scanneren, bør du sikre dig, at du har en up-to-date sikkerheds løsning med at holde din computer fri for problemer i fremtiden. JavaScript skal være aktiveret, og du skal have mindst version 6 Update 10 Java Runtime Environment installeret. Bemærk: Hvis JavaScript er slået fra af sikkerhedsmæssige årsager, skal du huske at gendanne dine oprindelige indstillinger efter scanning. MailWasher er ikke bare et antispam-program, det er også en nem løsning til at frasortere al slags mail, før det overhovedet rammer din indbakke. Ideen med MailWasher er, at man får muligheden for at slette mails direkte på mailserveren, før de bliver downloadet. På den måde kan man undgå mail med f.eks. spam, virus/malware, eller bare noget man ikke vil ha ned på sin pc, man kan også lade dem der sender mail tro at man slet ikke eksisterer, ved at lade deres mail "bounce" tilbage. Mulighederne er mange, og bliver en ren fornøjelse.

16 BAGSIDEN Ansvarsløshedshavende redaktør: Finn Hollænder Illustration af Picasso Freden bringes til torvs 1. På forsiden med et foto fra Fredens Torv og en opfordring til at springe ud som pacifist, måske? 2. Med en artikel af Lone om Fredens Torv, som en del af Aarhus bys historie. 3. På bagsiden med nogle illustrationer og kommentarer om Peace and Love in general terms and for all mankind. I spalten til højre er et billede fra bagsiden af omslaget på trebindsværket Det evige verdensbillede af den danske mystiker Martinus, samt en uddybende symbolforklaring, der er hentes fra: Fra Det Ny Testamente kendes udsagnet af Jesus i Mattæus, kapitel 26, v.51-52: v51 En af dem, der var sammen med Jesus, løftede hånden og trak sit sværd, slog efter ypperstepræstens tjener og huggede øret af ham. v52 Da sagde Jesus til ham:»stik dit sværd i skeden! For alle, der griber til sværd, skal falde for sværd. Mørket Bagsidens symbol hedder; Gennem indvielsens mørke helvede eller ragnarok Symbol nr. 19 Det dræbende princip Den store orange bue og sværdet fra venstre symboliserer en mørk handling, der kommer over individet (den hvide trekant). Her svares med hævnens princip (sværdet), som vi kender det formuleret i det Gamle Testamente: øje for øje og tand for tand. Vi høster som vi sår fra liv til liv Med det kosmiske syn ses, hvorledes vi selv skaber vor skæbne fra liv til liv (orange firkanter), afbrudt af hvileperioder i de åndelige verdener (gule firkanter). Det dræbende princips konsekvenser Krig, politiske og religiøse kampe, fattigdom, sygdom og nød, skyldes uvidenhed om evigt liv og skæbneloven. Man tror, at man kan så krig og høste fred. Først efter høsten af lidelserne fødes forståelsen af livets kærlighedslov, Elske Eders fjender og velsigne dem, som forbander Eder, gøre dem godt som hade Eder, og bede for dem som krænke og forfølge Eder. Kødspisningen er yderligere et eksempel på, at menneskene ikke vide hvad de gøre. Al lidelse vi påfører andre levende væsener, store såvel som små, vender tilbage til os selv. Vulkanen symboliserer naturkatastrofer og viser, at vi ikke er helt beskyttede i forhold til vort makrovæsen, Jorden. Vi udgør selv et makrovæsen i forhold til vor organisme. Hvis vi byder den ringe kår, fødes vi i ydre naturområder, der er tilsvarende farlige. Men selv under mørkeindvielsen, i det dræbende princips sfære, er vi omgivet af alkærligheden (stråleglorien). Den modtagelige sjæl kan altid finde vejledende lys, der viser vej ud af mørket.

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17.

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. januar 2015 Antipasta: Grøn salat 1 iceberg salathoved 1 dåse artiskokhjerter 1 dåse palmehjerter 1 glas cornichoner 1 stor fennikel Strimler af

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Kostplan - uge 14 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienserne til weekendhygge ikke medtaget): Fokusgrønt Tomat Persille Løg Citron Øvrig frugt og grønt Rødløg Forårsløg Porrer Fennikel

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Madplan for uge 52 årets sidste uge er i gang, det er JUL En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Mandag: Op af bakke, men det er jo nemt, smil og kys mandagen

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi Bydelsmødre Bydelsmødrenes Landsorganisation består af grupper af frivillige kvinder, primært med etnisk minoritetsbaggrund, som vælger at tage en Bydelsmoruddannelse, for at kunne hjælpe andre kvinder,

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Den lækre. Kartoffel. Opskrifter & inspiration

Den lækre. Kartoffel. Opskrifter & inspiration Den lækre Kartoffel Opskrifter & inspiration Grov kartoffelmos med selleri Til hverdag og fest Den taknemlige kartoffel kan bruges til både hverdag og fest i mange variationer. Kartoflen er og har siden

Læs mere

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun Der er skåret ned for kalorierne og op for smagen i Louise Bruuns retter på de næste sider. Du kan faktisk spise det hele og samtidig være på fastekur. Af Louise Bruun FOTO XX Jerk W. Langer og Louise

Læs mere

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Efter afkøling skal du hurtigst muligt gemme dine cookies for børn og barnlige sjæle på et sikkert sted for ellers er holdbarheden på de nybagte

Læs mere

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015 Lækre og sunde opskrifter 1 Kartoffel-porresuppe m. røde linser Ingredienser - 4 personer - 400 g. kartofler - 3 persillerødder - 3 gulerødder - 2 porre

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Opskrifter fra os til dig!

Opskrifter fra os til dig! Opskrifter fra os til dig! Hér finder du alle opskrifterne til den russiske menu, Buffet Russka, som vi serverede for FSL Kreds 10 i forbindelse med det årlige TR-træf på Hornstrup Kursuscenter. En dejlig

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

AFTENSMADSFORSLAG fase 1

AFTENSMADSFORSLAG fase 1 AFTENSMADSFORSLAG fase 1 På de næste sider finder du forslag til hvad du kan spise til aftensmad. Spiser du mad på farten, så hent inspiration fra madforslagene til hvordan du kan bede restauranten sammensætte

Læs mere

Oversigt over opskrifter 2 grupper á 3

Oversigt over opskrifter 2 grupper á 3 Oversigt over opskrifter 2 grupper á 3 Hovedret: Fars til kødboller / frikadeller / forloren hare / farseret porre (Fra Omtanke i store gryder) Tilbehør: kartofler efter eget valg Salat / grøntsager: den

Læs mere

Chilimarineret kæmpesteak med kantareller/majsfrikassé og bagt kartoffel. Hakkebøffer med BBQ-kartofler. Opskrift 1 Opskrift 2

Chilimarineret kæmpesteak med kantareller/majsfrikassé og bagt kartoffel. Hakkebøffer med BBQ-kartofler. Opskrift 1 Opskrift 2 Chilimarineret kæmpesteak med kantareller/majsfrikassé og bagt kartoffel Opskrift 1 Opskrift 2 Hakkebøffer med BBQ-kartofler 600 g chilimarineret kæmpesteak Kantarel/majsfrikassé 500 g kantareller 2 majskolber

Læs mere

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe Supper og sovse Her er nogle ca.opskrifter på Lindehusets supper og sovse. Man kan sagtens udelade nogle af grøntsagerne og evt. bruge andre alt efter hvad man lige har ved hånden. Bare suppen/sovsen smager

Læs mere

Opskrifter til produktionsskolekostkursus 2010

Opskrifter til produktionsskolekostkursus 2010 Opskrifter til produktionsskolekostkursus 2010 Morgenmads-idéer Grød 1 dl havregryn 2 spsk. solsikkekerner 1 lille drys salt 1 lille æble i tern eller revet Ovenstående koges op og koger stille et par

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. KOSTPLAN - UgE 31 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienser til weekendhygge ikke medtaget): Fokusgrønt Brøndkarse Frugt og grønt: Romainesalat 1 pakke valgfri salat Hvidkål Squash

Læs mere

Risret med oksekød i strimler. Karrykylling i ovn. Opskrift 1 Opskrift 2. 1 landkylling. 500 g oksekød i stimler

Risret med oksekød i strimler. Karrykylling i ovn. Opskrift 1 Opskrift 2. 1 landkylling. 500 g oksekød i stimler Risret med oksekød i strimler Opskrift 1 Opskrift 2 Karrykylling i ovn 500 g oksekød i stimler 4 fed hvidløg 1-2 røde chili 4 spsk. soja 4 spsk. tomatpuré 4 spsk. sød chilisauce 2 store gulerødder 4 store

Læs mere

Økologisk, sundt og klimavenligt

Økologisk, sundt og klimavenligt Økologisk, sundt og klimavenligt Opskrifter til groconsult 24. august 2012 v/ Birte Brorson Laksesnack 4 personer (3 stk. til hver). (Dette er en sommerret, agurker og frisk salvie fås i vinterhalvåret

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Mandag Grillstegt laks med rodfrugter, kartofler og groft brød. Torsdag Tomatsuppe med kartofler og kikærter serveret med brød og pesto

Mandag Grillstegt laks med rodfrugter, kartofler og groft brød. Torsdag Tomatsuppe med kartofler og kikærter serveret med brød og pesto Sundhedsugen uge 17, 2013 Maden er planlagt ud fra de 8 kostråd og nøglehulsmærket. Det vil sige, at maden har et lavt indhold af fedt og et højt indhold af kulhydrater. I menuen indgår årstidens råvarer,

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Opskifter med SUPREME oksekød - bøffer og stege i verdensklasse!

Opskifter med SUPREME oksekød - bøffer og stege i verdensklasse! Opskifter med SUPREME oksekød - bøffer og stege i verdensklasse! Indhold Ribeye med stegte peanuts, champignon og sød chili...6 Ribeye på kartoffelmos og stegt agurk...8 Culotte med aubergine, citron,

Læs mere

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Inspirationshæfte - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Opskrifterne er udviklet af studerende på Ernæring og Sundhedsuddannelsen i forbindelse med det sociale mad- arrangement Mad Med Muligheder

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009 Eriks Mad og Musik. maj 009 Saltede citroner Bruges til alt undtagen desserter. Frugtkødet bruges som garniture til stegt kylling eller andet stegt kød. Skrællen bruges fint snittet i salater. Saften bruges

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

HindbærkageMajspandekager MinimuffinsSvamperoulade SpinatbrødLamGrillburger MinitoastCrostini FYLD SOMMEREN

HindbærkageMajspandekager MinimuffinsSvamperoulade SpinatbrødLamGrillburger MinitoastCrostini FYLD SOMMEREN HindbærkageMajspandekager MinimuffinsSvamperoulade SpinatbrødLamGrillburger MinitoastCrostini FYLD SOMMEREN MED LETTE, LÆKRE RETTER Let og lækkert Sommermad er meget mere end pølser og grillmad. Bliv inspireret

Læs mere

Wraps med skinkekød i strimler. Karrykylling i ovn. Opskrift 1 Opskrift 2

Wraps med skinkekød i strimler. Karrykylling i ovn. Opskrift 1 Opskrift 2 Wraps med skinkekød i strimler Opskrift 1 Opskrift 2 Karrykylling i ovn 500 g skinke i strimler ½ dl olivenolie 4 wraps 1 agurk 2 spsk. sesamfrø 2 spsk. soja 2 spsk. akaciehonning 1 rød chili 2 avokado

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Scandic klimamenu Du kan gøre en forskel Dit forbrug af mad og drikkevarer påvirker i høj grad klimaet. Ca. 30% af al CO2-udledning kommer fra verdens fødevareproduktion, så du kan gøre en forskel hjemme

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Tunge. Økologisk indmad. Indmad er in. Sprængt oksetunge. Kogt oksetunge 8.1. 1 kg tunge. Saltlage: 20 g sukker 60 g salt 1 l vand

Tunge. Økologisk indmad. Indmad er in. Sprængt oksetunge. Kogt oksetunge 8.1. 1 kg tunge. Saltlage: 20 g sukker 60 g salt 1 l vand Økologisk indmad. Tunge Sprængt oksetunge 1 kg tunge lage: 20 g sukker 60 g salt 1 l vand Sprængning af kød er en mild saltning, som tilfører kødet saftighed og smag. Kog saltlagen sammen, køl ned og læg

Læs mere

Økologisk GEDEKØD. fra Stenalt Gods OPSKRIFTER

Økologisk GEDEKØD. fra Stenalt Gods OPSKRIFTER Økologisk GEDEKØD fra Stenalt Gods OPSKRIFTER Et naturligt liv Det omkring 700 år gamle gods, Stenalt, ligger ved Ørsted på Norddjursland. Hele bedriften blev omlagt til økologi i 1998. Gederne på Stenalt

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

Børneby Mølle. Sund mad

Børneby Mølle. Sund mad Børneby Mølle Sund mad Müslibar 100 g smør 100 g honning 100 g rørsukker 200 g havregryn 50 g hasselnødder 50 g mandler 50 g solsikkekerner 50 g sesamfrø 50 g rosiner eller tranebær 50 g soltørrede abrikoser

Læs mere

Biavlerens. egne honningopskrifter

Biavlerens. egne honningopskrifter Biavlerens egne honningopskrifter Laks med honning 4 stk. laks á 125 g 1 spsk. olie 15 g smør 3 spsk. honning 40 g frisk ingefær 2 stk. lime Steg laksen gylden på begge sider, drys med salt og peber. Rør

Læs mere

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken Mørbradgryde med sennepssauce Mørbradgryde med sennepssauce.. 3 Boller i karry...

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

Meget mere. vegetarmad. 19 skønne vegetarretter

Meget mere. vegetarmad. 19 skønne vegetarretter Meget mere vegetarmad 19 skønne vegetarretter Krydret tomatsuppe med kidneybønner og basilikumolie Nøglehulsopskrift - 4. oktober 2013 Krydret tomatsuppe med kidneybønner og basilikumolie Det skal du bruge

Læs mere

Madlavning for finere mænd. Grill retter

Madlavning for finere mænd. Grill retter Grill retter Grill Ananas a la Cuba... 3 Baby spareribs med krydret æblecider marinade... 4 Choy Bau finger-steaks... 5 Fyldte tomater med ratatouille... 6 Grillet ananas med vaniljeis... 7 Grillet Laks...

Læs mere

Tyndsteg: kalve tatar og kalve carpaccio

Tyndsteg: kalve tatar og kalve carpaccio Tyndsteg: kalve tatar og kalve carpaccio Kalve tatar: Tag 3-4 æggeblommer i en skål, pisk med salt og peber og 1 dl cognac. Lidt fint hakket skalotteløg, persille, purløg og frisk estragon. Afpuds ca.

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe Ølmenu til fredag d. 6-1-2012 Bouillon af Svampe Madolie 1 dl Kalvefond 1,5-2 l Barleywine(stærk special øl) 1 dl Blandede svampe 300 g Skalotteløg, i små tern 2 Gulerødder, skrællede, i små tern 2 Porre,

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 38 Mandag Soya og hvidløgs marineret svinefilet, stegt med solsikke crumble og krydderurter Cremede hvedekerner med fløde parmesan, porrer, squash og bagte peberfrugter Fransk landpostej

Læs mere

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD MESTERSLAGTEREN VINTERMAD ØLBRAISERET NAKKEFILET 2 4 PERSONER INGREDIENSER: 1 kg Nakkefilet 100 g røget bacon 3 gulerødder 2 løg 1 porre 4 fed hvidløg 1 mørk øl (Ale eller lign) 1,5 kg kartofler 100 g

Læs mere

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007 mixxo alsidighed og frihed hvor du er Ud over at den ledningsfri stavblender mixxo fra Bosch giver frihed hjemme i køkkenet, er den også velegnet i sommerhuset, autocamperen eller campingvognen eller hvorfor

Læs mere

Eriks Mad og Musik 27. december 2008

Eriks Mad og Musik 27. december 2008 Eriks Mad og Musik 7. december 008 slags Crostini Til alle bruges skiver af godt hvedebrød af en eller anden italiensk type f.eks. stukket ud i runde skiver med et glas. Crostini med oliven 00 g sorte

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

Fem opskrifter til mænd - udformet til Men s Health Week af kok og diætist Søren Damgaard. Sund mad mænd kan li

Fem opskrifter til mænd - udformet til Men s Health Week af kok og diætist Søren Damgaard. Sund mad mænd kan li Fem opskrifter til mænd - udformet til Men s Health Week af kok og diætist Søren Damgaard Sund mad mænd kan li Forord Med de fem retter med Sund mad mænd kan li vil vi slå et slag for, at den slags mad,

Læs mere

Ta stemningen med hjem. Spændende opskrifter med Taverna oste

Ta stemningen med hjem. Spændende opskrifter med Taverna oste Ta stemningen med hjem Spændende opskrifter med Taverna oste Middelhavsstemning der er lige til at spise Æggekage med Gedeost ca. 30 minutter, heraf 20 minutter i ovn 10 stk. æg (5 dl) 2½ dl mælk 1 tsk.

Læs mere

Supper. Afrikansk suppe. Aspargessuppe. Se også om muslingesupper på siden Fisk og Skaldyr.

Supper. Afrikansk suppe. Aspargessuppe. Se også om muslingesupper på siden Fisk og Skaldyr. Supper Se så om muslingesupper på siden Fisk Skaldyr. Afrikansk suppe 2 fed hvidløg hakkes fint 2 bladselleristængler skæres i tykke skiver 2 løg hakkes groft klares i en gryde på medium varme i 1 spsk

Læs mere

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER Mere Vegetar Light Mere Vegetar Light Uanset om du er kaloriebevidst vegetar, kødspiser på nedtrapning eller bare nysgerrig på afveje, kan du få glæde af denne kogebog. Efter at have bladret lidt i den

Læs mere

Hjertevenlige opskrifter

Hjertevenlige opskrifter FORÅR SOMMER Hjertevenlige opskrifter Menu Tunmousse med grønt pynt Laksegryde med rejer Frikadeller med ovnbagte rodfrugter og kartofler Kold kartoffelsalat og kartoffelsalat med forårsgrønt Coleslaw

Læs mere

10 soulfood opskrifter. Grønt nærende sprudlende simpelt. www.pernillehsteenberg.dk

10 soulfood opskrifter. Grønt nærende sprudlende simpelt. www.pernillehsteenberg.dk 10 soulfood opskrifter Grønt nærende sprudlende simpelt www.pernillehsteenberg.dk Spejlæg m. Grønt Super simpel morgenmad. Med kraft fra æggene, får du en robust start på dagen og velreguleret appetit.

Læs mere

Rosita. Forside. Opskrifter med stegt kylling

Rosita. Forside. Opskrifter med stegt kylling Rosita Forside Opskrifter med stegt kylling ROSITA ROSITA Kylling i tern i varm kartoffelsalat med rugbrøds croutons 1 kg stegt bryst i tern 30 skiver bacon Rugbrøds croutons: 250 g rugbrød, befriet for

Læs mere

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning Sauce Den brune Har man stegt eller kt net kød, kaldes væsken derfra fond (udtales så det rimer på fjong). Til en brun sauce kan man forbedre fonden ved fx at tilsætte et laurbærblad eller et løvstikkeblad

Læs mere

Savoykål og markchampignon med fettuccine (venligst efter Kræftens Bekæmpelse)

Savoykål og markchampignon med fettuccine (venligst efter Kræftens Bekæmpelse) Opskrifter i april Portulak Kan bruges på mange måder, dog må den ikke koge/stege, for så ødelægges smagen. Portulak er let syrlig. I kartoffelsalat sammen med radiser. I mild olie/eddike marinade. Olien

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

Møre bøffer med sennepssmør og grønkålssalat. Kalvesteg i hvidvin, perleløg og champignon. Opskrift 1 Opskrift 2. 1,2 kg kalvesteg

Møre bøffer med sennepssmør og grønkålssalat. Kalvesteg i hvidvin, perleløg og champignon. Opskrift 1 Opskrift 2. 1,2 kg kalvesteg Kalvesteg i hvidvin, perleløg og champignon Opskrift 1 Opskrift 2 Møre bøffer med sennepssmør og grønkålssalat 1,2 kg kalvesteg 75-100 g bacon eller saltet flæsk 1 flaske hvidvin ½ liter hønsebouillon

Læs mere

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er:

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er: Øvelse 3 Øvelser med bælgfrugter, jævnemetoder og smag Gruppevis det aftales hvilke retter grupperne laver. Bælgfrugter Bælgfrugter er modne og tørrede frø af bælgplanters frugter som indeholder 20-30

Læs mere

Stroganoff med mos af rødder

Stroganoff med mos af rødder Sundhedsugen uge 17, 2014 Maden er planlagt ud fra de 10 kostråd og nøglehulsmærket. Det vil sige, at maden har et lavt indhold af fedt og et højt indhold af kulhydrater. I menuen indgår årstidens råvarer,

Læs mere

Funky, flot, stribet rødbede-, gul bede-, (rød) grønkåls-, appelsin- og gulerodssalat

Funky, flot, stribet rødbede-, gul bede-, (rød) grønkåls-, appelsin- og gulerodssalat Funky, flot, stribet rødbede-, gul bede-, (rød) grønkåls-, appelsin- og gulerodssalat 2 mellemstore stribede rødbeder 1 lille gul bede 4-8 små fine blade af rød eller grøn grønkål 4 gulerødder 2 økologiske

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

SMAGFULDE RETTER FYLDT MED FORÅR DU IKKE KAN MODSTÅ

SMAGFULDE RETTER FYLDT MED FORÅR DU IKKE KAN MODSTÅ SMAGFULDE RETTER FYLDT MED FORÅR DU IKKE KAN MODSTÅ MARINERET FILET ROYAL MED ÆBLER, JORDSKOKKER OG KARRYMARINADE 1 marineret filet royal ÆBLE- OG JORDSKOKKEKOMPOT 4 jordskokker 2 æbler (Cox Orange) 1

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Kål. Find mere inspiration. Sådan gør du kål på kålen! www.saesonforgodsmag.dk. www.altomkost.dk. www.hjerteforeningen.dk. www.diabetes.

Kål. Find mere inspiration. Sådan gør du kål på kålen! www.saesonforgodsmag.dk. www.altomkost.dk. www.hjerteforeningen.dk. www.diabetes. Find mere inspiration www.saesonforgodsmag.dk www.altomkost.dk Kål www.hjerteforeningen.dk www.diabetes.dk www.voresmad.dk Sådan gør du kål på kålen! www.opskrifter.nu Udarbejdet af : sundhedskonsulent,

Læs mere

Klimafamiliernes kogebog

Klimafamiliernes kogebog Vidste du at borgerne i Ballerup Kommune inden år 2015 skal have reduceret deres samlede CO 2 -udslip med 22.200 tons CO 2, svarende til 5 % af kommunens samlede CO 2 -udslip i 2006? Klimafamiliernes kogebog

Læs mere

Velkommen til endnu en kokkeskole

Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole Januar er måneden hvor vi kigger på en klar himmel, en lavt stående sol og en temperatur efter disse forhold. Vi må hige efter friske råvarer men realisere at sylteglas

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere