Kofoeds Skole Århus Nr.2 årgang 8 marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kofoeds Skole Århus Nr.2 årgang 8 marts 2011"

Transkript

1 elevblad Kofoeds Skole Århus Nr.2 årgang 8 marts 2011 Foto: Finn Hollænder Streetart: Springmadras på Fredens Torv i Aarhus med udsigt mod Fredensgade i begyndelsen af marts. Er det en forårsbebuder, før sneen smeltede, der siger: Spring ud!?

2 2 Informationer INFORMATIONER Kofoeds Skole Århus SKEMAÆNDRING / 2011 Danskhold flyttes efter påske Fra torsdag kl til torsdag kl SOMMERFERIE / 2011 Skolen har lukket: Uge 29 + uge 30, 2011 (Mandag den 18. juli - søndag den 31. juli) NYT / FLADSKÆRM med aktuelle informationer om skolens forhold T il højre for døren ved modtagelsen på 2. sal er der i april måned opsat en fladskærm med aktuelle informationer om Kofoeds Skole Århus. Det kan være oplysninger om undervisning, skemændringer, ferieperioder, personaleforhold og nuværende eller fremtidige aktiviteter af forskellig art. Skærmen anvender den blå og den gule farve fra Kofoed Skoles logo og rød som signalfarve. Det giver tilsammen de tre grundfarver som harmoni. Indtil videre opdateres skærmens indhold operationelt fra EDB- lokalets computere i programmet Powerpoint. Følg med på skærmen i det daglige for at holde dig opdateret, om der er informationer, som er særligt relevante for dig selv og dit skema. Elevbladets målsætning: At videreudvikle redaktionsmedlemmernes faglige og sociale færdigheder i rammerne for et internt skoleblad. At være et medie i tekst og billeder for alle skolens elever som en mulighed for at give udtryk for personlige oplevelser, meninger og erfaringer. At informere om skolens faglige aktiviteter og skemalægning samt sociale aktiviteter uden for den generelle undervisning. DEADLINE For indlevering af materiale til elevbladet: Tirs. den 17. maj, 2011 Hvad er det? I det foregående nummer af Elevbladet spurgte vi, om der var nogen, der vidste, hvad genstanden på billedet var for noget. Det er nu blevet opklaret: Det er et håndtag til en vadsæk, der holder vadsækken lukket og samtidig kan anvendes som hank. Michael Forstander og ansvarshavende redaktør Jens Ole EDB underviser og tovholder på Elevbladet Birthe Køkkenside og redaktion Lars Redaktion og journalistik Henrik Redaktion Finn Bagsideredaktør journalistisk og grafisk medarbejder Lars E Redaktion Philip Redaktion Mads Redaktion og journalistik Jan Redaktion Lone Redaktion og journalistik Kofoeds Skole Århus Toldbodgade 6, 1. og 2. sal 8000 Århus C Telefon: Oplag: 150

3 Samarbejde er omdrejningspunktet 3 Læring og personlig udvikling Fælles indflydelse er en vigtig proces i at få køkkenet til at fungere optimalt for alle, som er der. Der er derfor stor fokus på, at alle skal have mere indflydelse på de opgaver, der uddelegeres og på, hvad der skal tilberedes i løbet af dagen. Eleverne bliver også taget med ind i bestilling af madvarer og planlægning af ugens menu. Egenkontrol og varemodtagelse med kontrol af temperaturer samt hygiejne, er også vigtige funktioner at kunne varetage. Der kan også blive tale om faste opgaver, hvis der er noget den enkelte elev er specielt god til/har specielt behov for, at der bliver taget hensyn til. Så vidt muligt bliver der taget hensyn til den enkeltes behov. Nytænkning i kantinen Fælles for alle er der kommet nye rammer omkring serveringen af dagens måltid. Førhen stod vi linet op i en kø, hvor vi fik maden serveret ved kantinens disk af køkkenpersonalet. Nu er der med lidt indkøringsvanskeligheder - men også med stor succes - indført fælles servering ude ved bordene, hvor service og al maden bliver hentet ned til de enkelte borde af de elever, der sidder ved de pågældende borde. Når alle elever har sat sig, vil der blive en præsentation af dagens menu efterfulgt af et værsgo og velbekomme. Efter endt måltid er vi hinanden behjælpelige med at få ryddet af bordene og få tørret dem af efter os. Samarbejde er omdrejningspunktet Tekst af Philip Foto af Lars I køkkenet er der blevet fortaget justeringer og nye tiltag er kommet til. Det samme gælder vores fælles samlingspunkt, kantinen. Et godt måltid på Kofoeds Skole betyder: Vi hjælper hinanden med at hente maden. Vi venter med at øse op til alle ved bordet har sat sig og venter til køkkenet har præsenteret maden og sagt værsgo. Vi hjælper hinanden med at rydde af bordet. Tag altid det, du selv har brugt, med dig. Er der brugt service på bordet, når du går, tager du det med til køkkenet. Morgenmøde med opgavefordeling I køkkenet har det altid været kutyme, at dagens arbejde indledes med et morgenmøde for køkkenpersonalet, hvor dagens opgaver bliver fordelt. Tidligere var det mere uformelt, da det hele blev aftalt mundtligt. I dag er der mere struktur på mødet, idet det hele bliver skrevet ned på en arbejdsplan af en elev, der selv påtager sig det overordnede ansvar for dagens opgaver. Dette er medvirkende til, at det er lettere at kunne overskue hele processen, da alle elever ved, hvad de har af specifikke opgaver og at der er én ansvarlig person, som de kan gå til, der besidder det overordnede overblik. Når man har udfyldt sin opgave, går man til den køkkenansvarlige og stiller sig til rådighed for en eventuel ny opgave. Det har betydet, at der er mere ro og mindre stress i det daglige arbejde. Og derigennem oplever eleverne bedre samarbejde og fælles refleksion igennem dagligdagens projekter.

4 4 Skildpadder Skildpadder 1. Sy posen til fyldet sammen og lad bunden være åben. Fyldet kommes i og bunden syes sammen. 2. Så mangler den bare et navn. Hovedets 2 sider Hage Tekst af Carina. Foto: Pia Carina blev forelsket, da hun så Pias læderskildpadde. Hun bestemte sig for, at sy en til sig selv. Men det var ikke så enkelt som det lyder. Der var en masse målearbejde, før der kunne tegnes mønstre, som delene skulle klippes ud fra. Det er Carinas skildpadde til højre. Alle mønstrer delene klippes med 1 cm. sømrum. 1. Sy alle indsnittene. 2. Sy fødderne sammen. 3. Sy armene sammen. 4. Sy halen sammen (appendiks A). 5. Sy hovedets sider sammen og derefter syes hagen på. 6. Sy mavens midte sammen og sy lodrette og vandrette syninger så der dannes firkanter på maven samt på skjoldet. 7. Skjoldets ender syes sammen og derefter syes de to stykker sammen i yderkanten. 8. Sy siderne og maven sammen. 9. Fyld fødder og halen (appendiks A + B). 10. Sy bund og fødder sammen ved afmærkning A samt posen med appendiks A til maven og siderne. 11. På sidestykkerne bagsyes ca. 2 cm ind. 12. Så syes skjold, sideskjold og halen på ved afmærkning B. Når den er syet på vendes den og fyldes med appendiks A. Syes sammen på toppen. 13. Sy mund og næsebor fast på hovedet. Derefter kommes der fyld i. Øjnene syes stramt på så det giver en lille fordybning. 14. Hovedet syes på, ved at rive kanten af på hovedet og derefter sy det på kroppen. 15. Armene fyldes og syes sammen. Derefter syes der en knap på hver arm. Armene syes sammen på siderne. 16. Sy afmærkningerne på armene og benene. 17. Fyld en frysepose med sand, ris eller kikærter. Sideskjoldets slutning Sideskjoldets yderkant Bagstykket syes 2 cm ind nr. 13 Mave Side Syes sammen Afmærkninger

5 Selvportræt af Michael Aaby 5

6 6 Danmarks Rigsvåben DANMARKS RIGSVÅBEN Folketingets logo Kilde: Layout: Finn R igsvåbenet findes i to skikkelser det lille rigsvåben der nu kaldes statsvåbenet, og det store rigsvåben eller kongevåbenet, der nu kaldes det kongelige våben. De to våbener bruges af kongehus og statsinstitutioner som statskendetegn og er udtryk for overhøjhed. Statsvåbenet er i princippet det våben, der kendes fra Valdemarernes tid, tre løver omgivet af hjerter. Det kongelige våben, der er et sammensat skjold, som ofte holdes af vildmænd i et våbentelt og er omgivet af ordenskæder, er ændret adskillige gange, senest ved kongelig resolution i Statsvåbenet Statsvåbenet, tegnet til officiel brug af Aage Wulff, Farverne i skjoldet er dokumenteret fra ca Løverne har været kronede siden 1200-t. I 1500-t. blev hjerternes antal fikseret til ni. I 1959 bestemtes det, at det kongelige våben bruges af monarken, af kongehuset og hoffet samt af livgarden, mens statsmyndighederne i øvrigt bruger statsvåbenet. Til rigsvåbenet hører kronen, der oprindelig var åben, men fra 1624 gengives med bøjler og rigsæble med kors. Efter 1671 er Christian 5.s krone forbilledet. Kronen symboliserer både kongemagten og statsmagten. Med gengivelser af rigsvåbenet i segl og mønter og i forbindelse med myndighedsudøvelse hævdes tronrettigheder samt kongens og statens suverænitet. En udvalgt prins førte samme våben som kongen; efter 1660 gjorde alle arveberettigede det. Rigsvåbenet og kronen er retligt beskyttet mod misbrug. Når leverandørbetegnelsen anføres, må leverandører til det kgl. hof benytte kronen og kgl. Hofleverandører det kongelige våben eller kronen alene. Rigsarkivet behandler sager om brug af rigsvåbenet.

7 Danmarks Rigsvåben 7 Historisk udvikling Indholdet i kongens våben har varieret gennem tiderne. I skjoldet indgik våbenmærker for områder, som kongen i perioder herskede over eller gjorde krav på. I middelalderen førte kongernes yngre sønner en eller to løver som udtryk for vasalstatus. De to slesvigske løver kendes fra 1245 og blev i 1460 en del af kongens våben ligesom det holstenske nældeblad, der oprindelig var schauenburgernes slægtsvåben. De hallandske grever, en af kongeslægtens illegitime linjer, førte i 1200-t. en løve over et antal hjerter. Christian 1. tilføjede 1449 en løve over ni hjerter i sit våben for titlen "de Goters", formentlig som led i sine bestræbelser på at dominere Sverige, hvor den patriotiske myte om svenskerne som efterkommere af de sejrrige gotere bidrog stærkt til national selvforståelse. For titlen "de Venders" tilføjedes 1440 den dragelignende lindorm, der kan symbolisere hedenskab og dermed hentyde til den tidligere vundne sejr over de hedenske vendere. De to oldenborgske bjælker kom til med Christian 1., og i kongens våben fra Frederik 1.s tid forekommer Delmenhorsts kors. Stormarns svane med krone om halsen kendes fra Dannebrogskorset blev en bestanddel af kongens våben fra Erik 7. af Pommerns tid; det samme gælder Norges øksebærende løve og Sveriges våbenmærker. De tre kroner var egentlig Sveriges våben, men kom også til at symbolisere Kalmarunionens tre nordiske riger. Efter unionsopløsningen førte Christian 3. fra 1546 de tre kroner som prætentionsvåben, og dansknorske konger markerede på denne måde en politisk vilje til også at dominere Sverige. Brugen af trekronervåbenet anfægtedes fra svensk side, især i 1500-t. Felter for Bayern og Pommern forekom under de konger, der stammede herfra. Erobringen af Ditmarsken 1559 markeredes af et felt med en rytter. Island var fra 1500-t. repræsenteret af en kronet stokfisk, men fra 1903 af en falk. Færøernes gamle våbenmærke vædderen kombineredes fra 1668 med kongens, og den grønlandske bjørn kendes fra I 1819 indsattes et hestehoved for Lauenburg. Endvidere har følgende våbener været anvendt: Gotlands Agnus Dei, Øsels ørn, Femerns krone og Bornholms drage. Vesselhorn, undertiden hermelinbetrukne, besat med påfuglefjer, var kongeligt hjelmtegn fra slutningen af 1200-t. til 1420'erne. Det kongelige våben Det kongelige våben, tegnet af Claus Achton Friis, I skjoldet, der holdes af to vildmænd og er omgivet af Elefantordenens og Dannebrogsordenens kæder, ses dannebrogskorset, Danmarks løver og hjerter, Sønderjyllands to løver, de tre kroner, Færøernes vædder, Grønlands bjørn og de oldenborgske bjælker. De oldenborgske farver, gult og rødt, går igen i det kongelige liberi og benyttes af postvæsenet.

8 8 World of Warcraft interview Del 1 Interviews Det du herfra vil kunne læse, er en række interviews bygget omkring computerspillet World of Warcraft. Mange af jer har måske hørt navnet før, endda overhørt nogle snakke om WoW hvilket er forkortelsen, som jeg vil bruge fremover. Jeg har valgt at interviewe et vennepar, min kæreste og mig selv, for derved at prøve at få fremvist de mere personlige aspekter, man kan få ud af at spille. Ganske kort forklaring: WoW er et MMORPG som står for Massi- ve-multiplayer-online-role- Playing-Game. Stor mundfuld, men simpelt, når man vænner sig til ordet. Genren forklarer, at der er mange mennesker at spille med over internettet og ligesom med rollespil i en skov, så skaber man sig en rolle i en virtuel verden. I dette nr. vil I læse om min kæreste og mig, så husk at læse næste elevblad for, at få sidste del med. Mads Nielsen, 20år Aktiv WoW-spiller og kæreste med Pernille Hvor mange timer spiller du om dagen/ugen? - Puha, det er svært at sætte et tal på, da jeg tit kan sætte mig ved min computer og bare spille, indtil jeg bliver for træt. Derudover svinger det rigtig meget fra dag til dag, hvor høj lysten er til at logge på. Men for at give et svar i tal, må det blive ca. 10 timer om dagen, plus tid uden for selve spillet, der bliver brugt til planlægning osv. Hvor længe har du spillet WoW? - Jeg var en af de sidste i min folkeskoleklasse der begyndte at spille, nok mest på grund af mangel på penge og startede ca. 6 måneder efter at det udkom i februar 2005, hvilket vil sige 5½ år ud af de 6 år. Faction? Alliance eller Horde? Faction er en samling af forskellige folkefærd, som går sammen for at hjælpe hinanden med at nå et højere mål, i dette tilfælde er det oftest magt og beskyttelse. Alliance er oprindeligt sammensat af mennesker, dværge, gnomer og nightelfs, så det vil sige de mere menneskelige og gode væsener, der er så tilkommet to nye racer siden spillets start. Horde er betragtet, som de mere onde væsner, dvs. orker, undeads, trolde og taurens. Ligesom med Alliance er der også tilkommet to nye racer siden starten. OBS: Det skal dog siges, at igennem Warcraft-historien har Alliance optrådt for mig, som de mest onde. Hvordan begyndte du at spille? - Det skete i en sammenkobling af forskellige begivenheder. For det første havde jeg tidligere spillet flere af firmaets (Blizzard) ældre udgivelser og deres omdømme var udbredt som kvalitet. Derudover så jeg et interview i det danske anmelder tv-program Troldspejlet og sidste og nok vigtigste faktor var, at alle omkring mig lige så stille - en efter en - begyndte at spille. Hvorfor WoW i forhold til andre spil i samme genre? - Svaret må være, som jeg nævnte før, at jeg kendte til firmaet og vidste, det var god kvalitet og sjove spil de lavede og da andre lignende spil ikke reklamerede så meget på det tidspunkt, faldt det mig nemt at vælge WoW, især fordi jeg samtidig kunne få personlige meninger fra mine venner, som er et vigtigt element for mig i min proces, når jeg skal finde et nyt spil. - Jeg startede som Alliance, men skiftede senere over til Horde. Har spillet begge flere gange, men størstedelen af min tid har været som Horde. Valget til hvilken faction bunder efterhånden mest i, hvem jeg vil spille sammen med på et personligt plan, men også med min erfaring bredere set, ud fra hvordan mange mennesker behandler hinanden. Der kan til tider ses stor forskel på Alliance og Horde. Der er også historien bagved de to, hvilket jeg finder meget sjov. Alliance er udbredt de gode og Horde de onde, men hvis man sætter sig ind i historien, vil man kunne se, at Alliance har været lige så onde, hvis ikke mere end Horde og så er det bare lidt mere cool, at rende rundt med kæmpe køer, der går på to ben i stedet for ved siden af en gnom, der når dig til knæene. Main karakter? Main Kort beskrivelse af udtrykket Main: Den figur man vælger at fokusere det meste af sin tid og ressourcer på og forbedre mest muligt.

9 World of Warcraft interview Del 1 9 Min Main: Notreu - Min main lige nu er en female bloodelf paladin (horde) som hedder Notreu. Hun blev bloodelf, fordi det var den eneste race, der kunne blive paladin på Horde-siden. Paladin faldt valget på, fordi jeg gerne ville have en karakter, der kunne udføre en specifik rolle, som jeg havde prøvet før på en anden class, som ikke fungerede for mig. Det var med tvivl i tankerne, at jeg prøvede, men det viste sig, at jeg rent faktisk var rigtig god til at spille paladin og jeg har det sjovt, mens jeg gør det, så er blevet hængene på Notreu i nu snart 3 år. Bedste oplevelse? - Den bedste oplevelse er svær for mig at definere, for på de her 5½ år har jeg haft så mange af dem, men kunne forestille mig, at det måtte være, da jeg var med til at nedlægge første 40 mands boss. Det var ekstra specielt for mig, fordi jeg på daværende tidspunkt var i en dansk guild, hvilket ikke er så udbredt, især ikke indenfor endgame raiding. At kunne juble over sådan en ting med 39 andre danskere på Ventrilo, det var stort for mig. Ud over det må jeg sige, da jeg blev udvalgt som raidleader (styrer gruppen, der skal slå bosser ihjel) og da jeg blev forfremmet som officer i min nuværende guild, fordi det var en stor anerkendelse af alt det arbejde, jeg lagde i guilden og den slags er altid rart. Opgaver som raidleader og officer har givet mig mange kompetencer. Dårligste oplevelse? - Dårlige oplevelser har der desværre også været flere stykker af. Ud af dem må de værste være, da jeg følte jeg stod splittet imellem personlige venner og dem jeg spillede i guild sammen med eller da jeg havde store uenigheder med en leder i en tidligere guild. Det er et stort arbejde, at finde den rigtige guild og derefter falde til rette og kalde den sit hjem, det samme gælder for servers. Ynglings aktivitet i WoW? - Raiding vil for mig altid være det element, jeg får mest ud af og det jeg vil bruge mest tid på, om det så er 5 mand eller 40 mand. Det er hårdt, kræver stor forberedelse (endnu mere som raidleader) og kan være træls, hvis ikke det går, som man havde håbet eller de mennesker, man er af sted med, ikke tager det seriøst. - Derudover vil jeg også lige nævne noget der kaldes achievements. De findes i stort set alle udfoldelser og sværhedsgrader ligesom selve spillet, størstedelen giver dig ikke andet end points, som ikke kan bruges til noget; dog kan nogle enkelte give ting som pets, mounts, titler, items eller lignende. Måden at få en achievement er, at gøre bestemte ting i spillet ud fra de kriterier, der står i beskrivelsen, det kunne f.eks. være at slå en specifik boss ihjel. Hvad får du ud af at spille WoW? - Et socialt sammenhold, udfordringer, kompetencer og generelt bare tidsfordriv. Min main har en tendens til at blive min lille baby og mange forældre kan sikkert godt nikke genkendende til den glæde det er, at se deres børn vokse op og udvikle sig. Hvad for du ud af din partner ikke spiller? - Det giver mig en grund og en mulighed til at komme mere ud i det virkelige liv, i stedet for at lade mig blive slugt helt ind i den virtuelle verden. Ud over det finder jeg det også en smule interessant, at prøve at forklare min kæreste alle de her, for mig vildt spændende ting, selvom jeg godt ved, hun ikke umiddelbart forstår et ord af det, jeg siger. Til sidst kan jeg også se en fordel i, at WoW kan blive mit pusterum fra kæresten, venner og resten af verden, fordi de ikke spiller; dog samtidig er hun mit pusterum fra WoW. Hvordan påvirker det forholdet at en af parterne spiller? - I mit forhold påvirker det faktum, at det kun er mig, der spiller på den facon, at det ikke er et aktuelt emne at bruge vores fælles tid på. Siden vi bor langt fra hinanden, er SMS den primære form for kontakt, vi har i hverdagen og det ramler lidt sammen, fordi WoW svinger meget i kravet til koncentration. Især når jeg raider fra kl. 20 til 23, er det ikke en mulighed for mig, at bruge min mobil. Det er endnu videre meget kompliceret bare, at føre en samtale med en person lige ved siden af mig og er ikke noget, jeg sådan ønsker at have, mens jeg raider. Derfor laver vi aftaler, så begge er indforstået med de perioder. Pernille Petersen, 17 år Studerende og kæreste med Mads Hvordan er dit syn på at være i et forhold med en der spiller? - Det påvirker mig ikke i en sådan grad, at det er til nogen irritation. Det, at jeg til tider ikke har nogen idé om, hvad han snakker om, kan godt være en smule frustrerende, for man vil jo gerne interessere sig for hans interesser og liv. Men udover det, er der ikke den store problematik. Jeg har ikke selv i tankerne at begynde at spille, da det virker både tidskrævende og svært. Jeg er glad på hans vegne, at han har noget han finder sjovt og spændende. - Hvis vi boede sammen, ville det måske påvirke mere end det gør, både positivt og negativt. Det ville nok skabe en del kedsomhed, hvis han skulle sidde næsten hver aften og spille. For i bund og grund har jeg ikke rigtig noget forhold til selve spillet, så det påvirker mig kun, når jeg ikke kan være sammen med ham. Jeg har mine egne interesser og han har sine. Det fungerer fint, som det er nu, så jeg ser ingen grund til ændringer. Skrevet af Mads Nielsen

10 10 Det Europæiske Frivillighedsår 2011 Artikel hentet fra: Center for frivilligt socialt arbejde Det Europæiske Frivillighedsår 2011 EU kommissionen har udnævnt 2011 til Europæisk Frivillighedsår Siden 2001 har en lang række organisationer i Europa lobbyeret i EU-apparatet for en opfølgning på det Internationale Frivillighedsår I 2009 traf Ministerrådet beslutning om at følge EU kommissionens forslag om at udnævne 2011 til "Det Europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab" (EYV 2011). Markering af Frivillighedsår 2011 i Danmark Via Satspuljen er der afsat i alt 3 mio. kroner til at afvikle en række danske aktiviteter i Frivillighedsåret. Det nationale aktivitetsprogram er meldt ud i regeringens forslag til en national civilsamfundsstrategi og omfatter: Hjemmeside for frivillighedsåret på adressen: Åbningskonference som afholdes den 28. januar 2011 i København EYV Tour Som en del af de europæiske aktiviteter arrangerer EU Kommissionen en EYV Tour med stop i alle medlemsstaterne. Touren passerer Danmark den 28. juli 3. august Frivillighedsdag. Der afholdes en dansk frivillighedsdag for blandt andet at synliggøre det frivillige arbejde og fremme rekruttering af frivillige i Danmark. Aktivitetspulje. Som led i Frivillighedsåret udmeldes en aktivitetspulje, som frivillige organisationer kan søge til egne aktiviteter. Frivillige ambassadører. I forbindelse med året udnævnes en række frivillige ambassadører, som kan være med til at synliggøre den frivillige indsats. Afslutningsevent. Afholdes i slutningen af Foto fra fejringen af Frivillighedsår 2001 i Haderslev. Tværministeriel styregruppe Udover den nationale koordinationsgruppe i regi af Socialministeriet - som er omtalt andet steds her på siden er der i Danmark nedsat en tværministeriel styregruppe, som består af Socialministeriet (koordineringsorgan), Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Styregruppen har til opgave at udarbejde et nationalt program for året, der beskriver de aktiviteter, der skal afvikles. Endvidere har styregruppen ansvar for afvikling af aktivitetsprogrammet i 2011 samt opfølgning på projekter og aktiviteter i Styregruppen har indgået et partnerskab med Frivilligrådet med henblik på i fællesskab at kunne bidrage til afvikling af året. Følgegruppe Der er nedsat en følgegruppe, som har til opgave at rådgive og støtte den nationale styregruppe. Derudover kan følgegruppen komme med indspil til indholdet af aktiviteter. Følgegruppen består af en række frivillige organisationer - blandt andre DUF, DGI, DIF, Dansk Røde Kors og Aids Fondet. Derudover er Frivilligrådet, Center for frivilligt socialt arbejde og repræsentanter for KL og DA repræsenteret i følgegruppen. Information og nyheder om Frivillighedsåret På hjemmesiden kan du løbende holde dig orienteret om årets aktiviteter og arrangementer. Du er også meget velkommen til at skrive en kommentar vedr. Frivilligåret eller kontakte informationsmedarbejder Louise Rasmussen, Center for frivilligt socialt arbejde, tlf.: eller mail: - hvis du har brug for oplysninger om Frivilligåret. Center for frivilligt socialt arbejde vil løbende informere om aktiviteter og tiltag i Det Europæiske Frivillighedsår 2011 via hjemmesiden

11 Omkring Fredens Torv 11 Omkring Fredens Torv Tekst: Lone Foto: Lars, Lone og internetarkiv omkring 1870 planlægger at oprette byens første private bank, bliver han udset til at blive direktør. I dag er der på adressen et hotel, Hotel Villa Provence. Fredens Torv 8 -Postgaarden Fredens Torv - før og nu. Århus - Kalundborg Færgeruten Postgaarden blev opført i 1856 og blev anvendt som postgård deraf navnet. Senere er den overgået til andet borgerligt erhverv. I 1991 blev den renoveret. I en port ved Postgaarden finder man Posthussmøgen, den er 0,5 km lang. Den forbinder Fredens Torv med Strøget (Søndergade). Oprindeligt var Posthussmøgen en mark- og toldersti, men i dag bruges den til smutvej for alle der kender til den. Århus den 1. april 2011 På bagsiden af porten ud til Fredens Torv findes et vægmaleri af den danske kunstner Faust. Det stammer fra Århus Festuge 2008, hvor Århus Kunstbygning havde inviteret 12 gadekunstnere til at male billeder i byens rum. Mols-linien har på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at nedlægge Århus - Kalundborg ruten. Men indtil videre fortsætter rederiet på ruten. Og i et desperat forsøg på at redde ruten vil man afprøve vindkraft, der er dags dato påsat 2 master, hvor der skal være 2 sejl. Ideen stammer fra at DHC har sat en kæmpedrage på deres containerskib, der sejler mellem Europa og Sydamerika. I skrivende stund vides ikke hvornår rederiet vil foretage en test sejlads. Fredens Torv 12 Der blev i de første år forhandlet bygningsartikler i mindre stil af flere århusianske købmænd. Den 9. oktober 1855 blev der grundlagt et handelsselskab af købmand J.C. Seidelin. Det bliver byens første specialforretning i bygningsartikler. På dette tidspunkt er der ca indbyggere i Århus. Seidelin bliver kendt for at være en dygtig og retlinet købmand, og da man

12 12 Strøtanker STRØTANKER Redaktion: Finn Hollænder LIVETS MENING For livets mening livet sørger, præcis så længe til vi spørger. ÉN RO Der er én ro, og den beror på, at du er tro, mod det du tror på. To Gruk af Piet Hein. Spirende tanke I teorien er der ingen forskel på teori og praksis. I praksis er der. Chuck Reid Hengængere fodvises til fortsatte modtorv Finn Hollænder

13 Køkkenside 13 Æggekage i ovn Æggekage 6 æg 1 dl letmælk salt, peber Fyld Spinat hakket løg rød/gul peber reven ost tomater agurker purløg Æg og mælk piskes godt sammen, et ildfast fad smøres med olie, fyldet lægges i bunden, æggemassen hældes henover. Bages ved 200 grader i ca 25 minutter. Pyntes med tomat, agurk og purløg, serveres med rugbrød og salat. Farsbrød Oksekød oliven rødbeder rødløg timian æg syltet hvidløg (provence) salt og peber Oliven, rødbeder, rødløg og hvidløg hakkes fint og kommes i farsen der er rørt med lidt mel, mælk og æg. Bages i ovn ved 200 grader i 1 time. Serveres med ovnbagte kartofler og salat. Salat: Revne rødbeder, gulerødder, æbler skåret i stykker. Blandes i en skål, kom en dressing på af olie, eddike, sukker, salt og sennep falafel Chilipesto soltørrede tomater chili olie hvidløg Basilikumpesto basilikum hvidløg parmesan olivenolie penjekerner/ solsikkekerner Humus kikærter citronsaft hvidløg spidskommen salt peber Humus: Kikærter udblødt i 12 timer i vand med salt, skift vand og koges i ca. 40 min, blendes med citronsaft, hvidløg, chili, spidskommen, salt og peber. Kikærter falafel: De udblødte kikærter køres gennem en kødhakker/blender, derefter tilsættes hvidløg, chili, spidskommen, salt og peber. Steges på en varm pande i olie. Serveres med pitabrød, salat, pesto og humus.

14 14 Køkkenside Cremesuppe med østershatte 20 gr smør 400 gr østershatte 1 spsk mel 1 l hønsebouillon 2 dl piskefløde 1 spsk kørvel friskreven muskatnød salt peber Sauter østershattene på en varm pande med lidt olie i ca. 3 minutter under omrøring. Drys hvedemel i svampene og lad det bage godt igennem. Hæld lidt efter lidt suppen på svampene under omrøring, suppen skal røres helt glat inden næste portion suppe hældes på. Riv lidt muskatnød i suppen, smag til med salt og peber og lad suppen simre i ca. 15 minutter. Rund herefter af med piskefløde. Lad suppen koge uden låg indtil den har den rette cremede konsistens, vend til sidst den hakkede kørvel i suppen. Server med hvidt brød og stegt flæsk. Lyssej med porrer Sej 600 g lyssej salt, peber 1 dl friskpresset appelsinsaft 250 g nudler 1 limefrugt/citron chilisauce Porrer i sesamdressing 4 porrer 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 bundt koriander 1 spsk. sesamolie 1 spsk. citronsaft 2 spsk. sojasovs 2 fed hvidløg 2 cm ingefær 2 spsk. sesamfrø. Rens porerne, skær dem i tynde strimler, og læg dem i en skål, hæld kogende vand over, lad dem stå ca min eller til de er møre. Skær peberfrugten og chilien i tynde strimler, bland dem med porrer og korianderblade. lav en dressing af sesamolie, citron, sojasovs, presset hvidløg, revet ingefær. Rist sesamfrøene på en tør pande til de begynder at poppe, vend sesamfrø og dressing i porresalaten. Skær sejfileterne i stykker, krydr med salt og peber, læg dem i et ildfast fad og hæld appelsinsaft over. Bag fisken ved 200 g i 8 min. serveres med nudler Marineret kylling med coleslaw Marinade: ingefær olie chili Kylling: Læg kyllingestykkerne i marinaden og brun dem på en pande med lidt olie. Lægges i en bradepande og steges færdig ved 200 grader i ca. 45 min. Ovnbagte kartofler: Coleslaw: hvidkål gulerødder creme fraiche eddike sukker salt peber Kartoflerne skæres i kvarte og lægges i en bradepande, bages ved 200 grader i ca. 50 minutter eller til de er møre. Coleslaw: Creme fraiche, eddike, sukker, salt og peber røres sammen, de snittede hvidkål og revne gulerødder blandes i.

15 4 Gratis programmer 15 Meget af min tid går med at rode med computere og programmer, så jeg vil prøve at finde nogle gratis programmer som i måske kan bruge. Har i selv nogle ideer til et gratis program freeware program, som i synes at andre kan have fornøjelse af, så kontakt en fra bladholdet eller skriv en seddel og kom den i den røde postkasse udenfor EDB lokalet. Tekst og layout af Henrik Nye drivere sikrer, at din computer arbejder som en velsmurt maskine. Med gratis programmet SlimDrivers kan du nemt tjekke, om din driversoftware er opdateret. Husk Systemgendannelse inden du henter de nye drivere, bare for en sikkerheds skyld. :o). Hvis tiden er løbet fra dine drivere, giver SlimDrivers dig direkte adgang til at hente de nyeste, kompatible drivere, så du får en toptrimmet computer på rekordtid. Hvor sikkert er dit password/kodeord Hvor sikker er du på, at lige præcis dit kodeord er sikkert?. Hvis du vil have et stærkt og sikkert password, bør du sikre dig følgende: 1. For det første skal dit password indeholde mindst 8 karakterer. 2. For det andet bør dit password indeholde en blanding af fire forskellige tegn. Store og små bogstaver, tal og specielle tegn Hvis dit password kun indeholder ét bogstav eller specialtegn, bør det ikke stå først eller sidst i dit password. Tag en test af dit password herunder. Find virus og spyware med denne gratis Online Scanner fra F-Secure. Online Scanneren kan hjælpe dig med at slippe af med vira og spyware som skaber problemer på din pc. Efter at have kørt online scanneren, bør du sikre dig, at du har en up-to-date sikkerheds løsning med at holde din computer fri for problemer i fremtiden. JavaScript skal være aktiveret, og du skal have mindst version 6 Update 10 Java Runtime Environment installeret. Bemærk: Hvis JavaScript er slået fra af sikkerhedsmæssige årsager, skal du huske at gendanne dine oprindelige indstillinger efter scanning. MailWasher er ikke bare et antispam-program, det er også en nem løsning til at frasortere al slags mail, før det overhovedet rammer din indbakke. Ideen med MailWasher er, at man får muligheden for at slette mails direkte på mailserveren, før de bliver downloadet. På den måde kan man undgå mail med f.eks. spam, virus/malware, eller bare noget man ikke vil ha ned på sin pc, man kan også lade dem der sender mail tro at man slet ikke eksisterer, ved at lade deres mail "bounce" tilbage. Mulighederne er mange, og bliver en ren fornøjelse.

16 BAGSIDEN Ansvarsløshedshavende redaktør: Finn Hollænder Illustration af Picasso Freden bringes til torvs 1. På forsiden med et foto fra Fredens Torv og en opfordring til at springe ud som pacifist, måske? 2. Med en artikel af Lone om Fredens Torv, som en del af Aarhus bys historie. 3. På bagsiden med nogle illustrationer og kommentarer om Peace and Love in general terms and for all mankind. I spalten til højre er et billede fra bagsiden af omslaget på trebindsværket Det evige verdensbillede af den danske mystiker Martinus, samt en uddybende symbolforklaring, der er hentes fra: Fra Det Ny Testamente kendes udsagnet af Jesus i Mattæus, kapitel 26, v.51-52: v51 En af dem, der var sammen med Jesus, løftede hånden og trak sit sværd, slog efter ypperstepræstens tjener og huggede øret af ham. v52 Da sagde Jesus til ham:»stik dit sværd i skeden! For alle, der griber til sværd, skal falde for sværd. Mørket Bagsidens symbol hedder; Gennem indvielsens mørke helvede eller ragnarok Symbol nr. 19 Det dræbende princip Den store orange bue og sværdet fra venstre symboliserer en mørk handling, der kommer over individet (den hvide trekant). Her svares med hævnens princip (sværdet), som vi kender det formuleret i det Gamle Testamente: øje for øje og tand for tand. Vi høster som vi sår fra liv til liv Med det kosmiske syn ses, hvorledes vi selv skaber vor skæbne fra liv til liv (orange firkanter), afbrudt af hvileperioder i de åndelige verdener (gule firkanter). Det dræbende princips konsekvenser Krig, politiske og religiøse kampe, fattigdom, sygdom og nød, skyldes uvidenhed om evigt liv og skæbneloven. Man tror, at man kan så krig og høste fred. Først efter høsten af lidelserne fødes forståelsen af livets kærlighedslov, Elske Eders fjender og velsigne dem, som forbander Eder, gøre dem godt som hade Eder, og bede for dem som krænke og forfølge Eder. Kødspisningen er yderligere et eksempel på, at menneskene ikke vide hvad de gøre. Al lidelse vi påfører andre levende væsener, store såvel som små, vender tilbage til os selv. Vulkanen symboliserer naturkatastrofer og viser, at vi ikke er helt beskyttede i forhold til vort makrovæsen, Jorden. Vi udgør selv et makrovæsen i forhold til vor organisme. Hvis vi byder den ringe kår, fødes vi i ydre naturområder, der er tilsvarende farlige. Men selv under mørkeindvielsen, i det dræbende princips sfære, er vi omgivet af alkærligheden (stråleglorien). Den modtagelige sjæl kan altid finde vejledende lys, der viser vej ud af mørket.

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Fortællinger fra Varmestuen

Fortællinger fra Varmestuen Fortællinger fra Varmestuen en mosaik KirKens Korshær - svendborg Indholdsfortegnelse Artikler Forord...5 Det er aldrig for sent at blive klogere...6 Ole stamgæst på Varmestuen... 10 Mennesker på kanten

Læs mere

Diabetesforeningens Hovedbestyrelse Kommunalreform: Amtsformænd Livsforsikring: Københavns Amt Vestsjællands Amt Ringkøbing Amt

Diabetesforeningens Hovedbestyrelse Kommunalreform: Amtsformænd Livsforsikring: Københavns Amt Vestsjællands Amt Ringkøbing Amt Diabetes Medlemsbladet nr. 4 August 2005 Kommunalreform: Regioner, storkommuner og diabetes Livsforsikring: Få svar på dine spørgsmål Praktisk forebyggelse: Nyt samarbejde om motivationsgrupper Tema: Diabetes

Læs mere

K ofoeds Skol e Aarhus Nr. 5 år gang 8 december 2011

K ofoeds Skol e Aarhus Nr. 5 år gang 8 december 2011 elevblad K ofoeds Skol e Aarhus Nr. 5 år gang 8 december 2011 2 Redaktion elevbladet har fået nyt format Redaktionen har i fællelsskab besluttet at afprøve et nyt format på vores allesammens elevblad.

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Kommunikation i folkekirken IDEKATALOG

Kommunikation i folkekirken IDEKATALOG Kommunikation i folkekirken IDEKATALOG Indholdsfortegnelse Forord... Model for kommunikation... Ti bud om kommunikation... Fadervor starter sognefestival... Nye måder at komme ud med budskabet på... Dukketeater

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Søndermarkskolen og boligforeningerne. REDAKTION: Ulla Herløv, redaktør, ansvarsh. Aase Dammand, annoncer Lotte

Læs mere

Unge på efterskole: Engagementet driver værket Mad & tips: Tid til torsk Op af sofaen: Gang i Danmark

Unge på efterskole: Engagementet driver værket Mad & tips: Tid til torsk Op af sofaen: Gang i Danmark 1 Februar 2007 Diabetesforeningen www.diabetes.dk Unge på efterskole: Engagementet driver værket Mad & tips: Tid til torsk Op af sofaen: Gang i Danmark Diabetes nr. 1 Februar 2007 10 4 Leder: Diabetesområdet

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Aktivitetshæfte. indsamling kulturmøde rettigheder

Aktivitetshæfte. indsamling kulturmøde rettigheder Aktivitetshæfte indsamling kulturmøde rettigheder Hvem er med i U-TURN UGANDA udvalget? Jeanet Flørnæss Fischer, formand Tine Lykke Stenum, sekretær Thomas Heie Nielsen, fotograf Bettina Alveen Line Bram

Læs mere

Bilag 1 - Procesbeskrivelse

Bilag 1 - Procesbeskrivelse Bilag 1 - Procesbeskrivelse Styregruppemøde d. 15. januar 2013 Til dette møde var otte institutioner repræsenteret. Mødet blev afholdt i den bemandende legeplads Hulgårds Plads lokaler. Brian åbnede mødet

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere TEMA LAP's fremtid Leder: Når samarbejde med brugerne kommer i fokus Nogle gange føler vi slet ikke vores indsats har

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I juni 2012. skaffer. børnehaverne side 8 9. kræftramte side 4 5

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I juni 2012. skaffer. børnehaverne side 8 9. kræftramte side 4 5 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I juni 2012 SLØJFEN Solfrivillige skaffer skygge i børnehaverne side 8 9 Poesi for unge kræftramte side 4 5 2 Leder Flere unge frivillige fremtidssikrer indsatsen

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - ABC - Nu med hjemmeside s. 6 - Turen gik til Langeland s. 8 - Det grønne områdeudvalg s. 18 NR. 18 December

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Diabetes Medlemsbladet nr. 1 Februar 2005

Diabetes Medlemsbladet nr. 1 Februar 2005 Diabetes Medlemsbladet nr. 1 Februar 2005 DIABETESFORENINGEN leder Diabetes 1 2005 Årgang 65 Medlemsblad for Diabetesforeningen Landsforeningen for Sukkersyge Udkommer 6 gange årligt Oplag: 64.500 Hovedkontor

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com SmerteLiv > No. 3-2014 DeVIce - Fotolia.com Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Birthe Omdahl

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere