Betjenings- og Sikkerhedshåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjenings- og Sikkerhedshåndbog"

Transkript

1 Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN DUO TOUCAN JUNIOR B CE Danish - Operation and Safety Manual - Originale brugsanvisning April 28, 2010

2

3 FORORD FORORD Denne håndbog er et meget vigtigt hjælpemiddel! Opbevar den altid sammen med maskinen. Formålet med håndbogen er at informere ejeren, brugerne, operatørerne, udlejere og lejere af denne maskine om de væsentlige sikkerheds- og betjeningsanvisninger samt anvisninger for sikker og korrekt brug af maskinen til det påtænkte formål. På grund af at JLG Industries, Inc. foretager stadige produktforbedringer, forbeholder producenten sig ret til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel. Kontakt JLG Industries, Inc. for at få de seneste informationer. Andre publikationer : DUO JUNIOR 6 JUNIOR 8 Service- og vedligeholdelseshåndbog...ma0323 MA0256 MA0256 Illustreret reservedelshåndbog Hydraulisk ledningsdiagram...fl0148 FL0128 FL0136 Elektrisk ledningsdiagram... ELE246 ELE245 ELE JLG Lift a

4 FORORD ADVARSELSSYMBOLER OG ADVARSELSSKILTE Dette er symbolet for en sikkerhedsadvarsel. Det anvendes til at advare dig om potentielle farer for personskader. Overhold altid sikkerhedsmeddelelserne, der følger efter dette symbol, for at undgå risiko for skader eller dødsulykker.. ANGIVER EN OVERHÆNGENDE FARESITUATION. HVIS DEN IKKE UNDGÅS, RESULTERER DEN I ALVORLIGE PERSONSKADER ELLER DØDSULYKKER. DENNE ETIKET HAR EN RØD BAGGRUND. ANGIVER EN POTENTIEL FARESITUATION. HVIS DEN IKKE UNDGÅS, KAN DEN RESULTERE I ALVORLIGE PERSONSKADER ELLER DØDSULYKKER. DENNE ADVARSEL VISES PÅ EN ORANGE BAGGRUND. ANGIVER EN POTENTIEL FARLIG SITUATION. HVIS DEN IKKE UNDGÅS, KAN DEN RESULTERE I MINDRE ELLER MODERATE PERSONSKADER. DEN KAN OGSÅ ADVARE MOD FARLIG PRAK- SIS. ANGIVER PROCEDURER, DER SKAL OVERHOLDES FOR SIKKER DRIFT. DENNE ETIKET HAR EN GUL BAGGRUND. MASKINEN SKAL VÆRE I OVERENSSTEMMELSE MED ALLE SIKKERHEDSRELATEREDE RAPPORTER. KONTAKT JLG INDUSTRIES, INC. ELLER DEN LOKALE AUTORISEREDE JLG- REPRÆSENTANT FOR AT FÅ INFORMATION OM EVENTUELLE SIKKERHEDSRELATEREDE RAPPORTER, DER ER UDSENDT VEDRØRENDE DENNE MASKINE. JLG INDUSTRIES, INC. SENDER SIKKEREHEDRELATEREDE RAPPORTER TIL DEN REGISTREREDE EJER AF DENNE MASK- INE. KONTAKT JLG INDUSTRIES, INC. FOR AT SIKRE, AT DEN PÅGÆLDENDE EJERREGISTRERING ER OPDATERET OG NØJAGTIG. JLG INDUSTRIES, INC. SKAL ØJEBLIKKELIGT INFORMERES, HVIS ET JLG-PRODUKT HAR VÆRET INVOLVERET I EN ULYKKE MED PERSONSKADER ELLER DØDSFALD ELLER MED VÆSENTLIGE MATERIELLE SKADER, EVENTUELT PÅ JLG- PRODUKTET. PERSONAL PROPERTY OR THE JLG PRODUCT. Til: Uheldsrapportering Publikationer om produktsikkerhed Opdatering af aktuel ejerregistrering Information om overholdelse af standarder og forskrifter Spørgsmål om specielle anvendelser af produktet Spørgsmål om produktændringer Spørgsmål om produktsikkerhed KONTAKT : In USA : Uden for USA : JLG Industries, Inc. Product Safety & Reliability Department, Fountain Head Plaza Hagerstown, MD USA Toll Free :+1 (877) Tel. : +1 (240) Fax : +1 (301) JLG Industries, Wright Business Centre, 1 Lonmay Road Queenslie Glasgow, Scotland G33 4EL Tel : +44(0) Fax : +44(0) eller det lokale JLG-kontor (Adresser findes bag på vejedningens omslag) b JLG Lift

5 FORORD Original udgave - november 19, 2007 Revideret udgave - Maj 26, 2009 Revideret udgave - Januar 01, 2010 Revideret udgave - April 28, 2010 REVISIONSOVERSIGT JLG Lift c

6 FORORD d JLG Lift

7 Indholdsfortegnelse AFSNIT SIKKERHEDSANVISNINGER 1.1 GENERELT FØR MASKINEN TAGES I BRUG Operatørens oplæring og kendskab til maskinen Eftersyn af arbejdsstedet Eftersyn af maskinen BETJENING Generelt Fare for at snuble og falde Fare for elektrisk stød Fare for tipning Fare for masning og kollision BUGSERING, LØFT OG SLÆBNING YDERLIGERE FARER/SIKKERHED AFSNIT BRUGERANSVAR, KLARGØRING OG EFTERSYN AF MASKINEN 2.1 PERSONALEOPLÆRING Operatøroplæring Overvågning af oplæring Operatørens ansvar KLARGØRING, EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE EFTERSYN FØR START Eftersyn ved at gå rundt om maskinen Funktionskontrol Kontrolpaneler Kontrol af hældningssensor Kontrol af føler på mast Kontroller følerne på lågerne (Vedrører TOUCAN DUO modeller; TOUCAN JUNIOR 6 modeller (hvis forsynet)) AFSNIT MASKINENS BETJENINGSANORDNINGER OG INSTRUMENTER 3.1 GENERELT BETJENINGSANORDNINGER OG INSTRUMENTER Kontrolpanel på jorden Manuel styring af sænkning Platformens kontrolpanel Platformens instrumentpanel Kontrolpanel for redskaber (kun Toucan Duo modeller) AFSNIT BETJENING AF MASKINEN 4.1 BETJENING I NØDSTILFÆLDE Platform/Fra/Jord Omskifterkontakt Nødstopknap Omskifterkontakt til bremse Låst/Ulåst PLATFORMENS KONTROLPANEL Kørsel Løft og sænkning af masten Hævning og sænkning af hylden (Kun TOUCAN DUO modeller) Funktionskombination for arbejdsplatformen MANUEL STYRING AF SÆNKNING ALARMER Horn Bevægelsesalarmer Hældning, lys og alarm Alarm for last på hylden (kun TOUCAN DUO modeller) DRIFTSSTANDSNING OG PARKERING LADEAGGREGATER TECSUP oplader DELTA Q oplader Fejlkode for batterioplader BUGSERING I NØDSTILFÆLDE LØFT OG FASTSPÆNDING Løft Fastspænding AF- OG PÅLÆSNING Ved hjælp af en gaffeltruck Ved hjælp af et spil til pålæsning Anvendelse af rampe Anvendelse af lastbil med rampe AFSNIT ETIKETTER AFSNIT FREMGANGSMÅDE I NØDSTILFÆLDES 6.1 GENERELT BESKED OM UHELD NØDBETJENING Operatøren kan ikke styre maskinen Platform eller mast sidder fast i luften SÆNKNING I NØDSTILFÆLDE FREMGANGSMÅDER FOR BUGSERING I NØDSTILFÆLDE AFSNIT OVERSIGT OVER EFTERSYN OG REPARA- TION AFSNIT GENERELLE SPECIFIKATIONER OG VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE UDFØRT AF OPER- ATØREN 8.1 INDLEDNING TEKNISKE SPECIFIKATIONER Væskekapaciteter Hydraulik Kraftenhed Batterier VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE, DER SKAL UDFØRES AF OPERATØREN Batterier Smøring af løftekæder Smøring af mastsektioner Smøring af hyldens sektioner (kun TOUCAN DUO modeller) Smøring af hjulleje Smøring af reduktionshjul Beholder til hydraulikolie Beholder til hyldens hydraulik (kun TOUCAN DUO modeller) Dæk og hjul Stødpuder / Styrestang Kontrol af justering af kæder Kontrol af hældningsindikatorens indstilling8-14 Operationstest for følere ved styreenhed8-14 Slidkontrol af spændskiver ved styrebøjler JLG Lift 1

8 Indholdsfortegnelse Slidkontrol af hyldens glideblokke (kun TOUCAN DUO modeller) Kontrol af slid på hjulenes motorbremser8-15 Undersøgelse af løftekæderne JLG Lift

9 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSANVISNINGER AFSNIT 1. SIKKERHEDSANVISNINGER 1.1 GENERELT I dette afsnit beskrives de nødvendige anvisninger for korrekt og sikker brug og vedligeholdelse af maskinen. Det er obligatorisk, at der udarbejdes en daglig kontrolrutine baseret på indholdet i denne håndbog, for at maskinen fungerer korrekt. Der skal også udarbejdes et vedligeholdelsesprogram af en kvalificeret person. Programmet skal tage hensyn til de informationer, der gives i denne håndbog og i servicehåndbogen, og det skal følges for at sikre, at maskinen er sikker at anvende. Kontakt gerne JLG Industries, Inc. ("JLG") i tilfælde af spørgsmål med hensyn til sikkerhed, uddannelse, eftersyn, vedligeholdelse, anvendelsesformål og brug. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSANVISNINGERNE I DENNE HÅNDBOG KAN MEDFØRE MASKINSKADER, ANDRE MATERIELLE SKADER, PERSONSKADER ELLER DØDSFALD. 1.2 FØR MASKINEN TAGES I BRUG Operatørens oplæring og kendskab til maskinen Læs og forstå oplysningerne i denne håndbog, før maskinen tages i brug. Læs, forstå og overhold alle bestemmelser fra arbejdsgiveren, lokale og offentlige myndigheder i forbindelse med betjening af maskinen. Eftersyn af arbejdsstedet Operatøren skal træffe sikkerhedsforanstaltninger for at undgå farer i arbejdsområdet, før maskinen sættes i drift. Betjen og løft ikke platformen, mens maskinen står på en lastbil, anhænger, jernbanevogn, skib, stillads eller andet udstyr, medmindre det er skriftligt godkendt af JLG. Betjen ikke maskinen i farlige miljøer, medmindre den er godkendt til det pågældende formål af JLG. Kontroller, at underlaget kan bære maskinens maksimale belastning. Denne maskine kan betjenes ved temperaturer på -20 C til 40 C. Kontakt JLG, hvis maskinen skal anvendes uden for dette temperaturinterval. Maskinen må kun bruges med tilstrækkelig omgivelsesbelysning. Eftersyn af maskinen Kontroller maskinen og dens funktioner, før den bruges. Se afsnit 2 i denne håndbog for at få yderligere anvisninger. Betjen ikke maskinen, før den er blevet serviceret og vedligeholdt i henhold til de krav, der er anført i servicehåndbogen. Kontroller, at utløser og alle andre sikkerhedsanordninger fungerer korrekt. En ændring af sikkerhedsanordningerne er et brud på sikkerheden. ÆNDRING ELLER OMBYGNING AF EN LØFTEPLATFORM MÅ KUN UDFØRES MED SKRIFTLIG TILLADELSE FRA PRODUCENTEN. Brug ikke maskinen, før du har gennemgået den komplette oplæring i maskinen, foretaget af autoriserede personer. Kun autoriseret og kvalificeret personale må betjene maskinen. Læs, forstå og overhold alle skilte af typen FARE, ADVARSEL, FORSIGTIG, og betjeningsanvisningerne på maskinen og i denne håndbog. Brug maskinen til formål, der ligger inden for den påtænkte anvendelse, defineret af JLG. Alt driftspersonalet skal være bekendt med nødstopknapperne og betjening af maskinen i en nødsituation som anført i denne håndbog. Brug aldrig en maskine, hvor sikkerheds- og instruktionsskilte eller -etiketter mangler eller er ulæselige. Undgå, at støv og rester hober sig op på platformens gulv. Sørg for, at der ikke er mudder, olie, smørefedt og andre fedtstoffer på fodtøj og platformens gulv. Rengør ikke elektriske komponenter med en højtryksrenser JLG Lift 1-1

10 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSANVISNINGER 1.3 BETJENING Generelt Brug ikke maskinen til andre formål end at løfte personer med værktøj og udstyr op og ned. Arbejd aldrig med en maskine, der ikke fungerer korrekt. Stands maskinen, hvis der opstår en funktionsfejl. Drej aldrig en betjeningsknap eller et betjeningsgreb direkte til den modsatte retning. Indstil altid først kontakten eller grebet i nulstilling og stop, før du skifter til den næste funktion. Indstil altid betjeningsanordninger langsomt og jævnt. Parker maskinen i sammenfoldet position, når den ikke er i brug. Lad ikke nogen personer røre eller betjene maskinen fra jorden, når der er personer på platformen, undtagen i nødstilfælde. Anbring ikke materialer direkte på platformens gelænder, medmindre det er godkendt af JLG. Sørg altid for, at elektrisk drevet værktøj er forsvarligt anbragt og aldrig hænger i ledningen fra platformens arbejdsområde. Det er forbudt at have forsyninger eller værktøj, der rækker uden for platformen, medmindre det er godkendt af JLG. Når der er to personer på platformen, er operatøren ansvarlig for al betjening af maskinen. Flyt ikke en maskine, der sidder fast eller er uarbejdsdygtig, ved at trække, skubbe eller benytte funktionerne til forlængelse af strukturen. Træk kun maskinen ved hjælp af slæbepunkterne på chassisrammen. Anbring ikke den udskydelige struktur eller platform mod en anden struktur for at stabilisere platformen eller støtte strukturen. Sænk den udskydelige struktur ned, og sluk alle strømforsyninger, før maskinen forlades. Fare for at snuble og falde Før maskinen tages i brug, skal det sikres, at alle låger er lukket og fastspændt i den korrekte position. Hold altid begge ben fast placeret på platformens gulv. Brug aldrig stiger, bokse, trin, gangbræt eller lignende genstande på platformen for at kunne nå højere op. Gå altid ind på og ud af platformen gennem adgangslågen. Vær yderst forsigtig ved indgang til og udgang fra platformen. Kontroller først, at mastenheden er sænket helt ned. Stå foran maskinen, og sørg for at have "tre kontaktpunkter" med maskinen, dvs. begge hænder og en fod eller begge fødder og en hånd under ind- og udgang. Udelukkende for TOUCAN DOU modeller : Under kørsel, skal det altid sikres, at alt udstyr, pakker og materialer på hylden er bundet fast. Brug det afmonterbare rør og bæreremme til at holde pakker og voluminøse materialer på plads på hylden. Sørg for, at platformen er mindre end 10 cm fra hylderne før sidedørene åbnes. Undlad at sidde eller klatre op på hylden. Fare for elektrisk stød Maskinen er ikke isoleret og yder ingen beskyttelse ved kontakt eller nærhed af strøm. JLG anbefaler, at alle personer på platformen er udstyret med en fuld kropssele med en sikkerhedsline, der er fastspændt til et godkendt fæstningspunkt. Yderligere oplysninger om krav til faldsikringsudstyr i forbindelse med brug af JLGprodukter fås ved henvendelse til JLG Industries, Inc. 1-2 JLG Lift

11 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSANVISNINGER Hold sikker afstand fra elledninger, udstyr, eller strømførende (fritlagte eller isolerede) dele iht. mindste sikre tilnærmelsesafstand som vist i Tabel 1-1. Giv plads til maskinens bevægelser og til svaj i elledningerne. Fare for tipning Brugeren skal kende underlaget, før maskinen betjenes. Den tilladte hældning til siden må ikke overstiges under kørsel. Tabel 1-1. Mindste sikre tilnærmelsesafstand Spændingsinterval (fase til fase) MINDSTE SIKRE TILNÆRMELSESAFSTAND i meter 0 til 50 kv 3 Fra 50 kv til 200 kv 5 Fra 200 kv til 350 kv 6 Fra 350 kv til 500 kv 8 Fra 500 kv til 750 kv 11 Fra 750 kv til 1000 kv 14 BEMÆRK: Dette krav gælder, undtagen hvis arbejdsgiverens regler eller lokale eller offentlige bestemmelser er strengere. ARBEJD IKKE MED MASKINEN ELLER PERSONER INDEN FOR DEN MINIMALE SIKKERHEDSAFSTAND. ANTAG, AT ALLE ELEKTRISKE ANORDNINGER OG KABLER ER STRØMFØRENDE, MEDMINDRE ANDET ER HELT SIKKERT. Hold en afstand på mindst 3 meter mellem maskinen, dens brugere, deres værktøj og udstyr og elektriske kabler eller apparater med en spænding på op til volt. Tilføj ekstra 0,3 meters afstand for hver ekstra volt eller mindre. Mindste sikre tilnærmelsesafstand kan reduceres, hvis der installeres isolerende barrierer til at forhindre kontakt, og hvis barriererne har kapacitet til spændingen i den pågældende leder. Sådanne barrierer må ikke være del af (eller fastgjort til) maskinen. Mindste sikre tilnærmelsesafstand kan reduceres efter den isolerende barrieres effektive kapacitet. Dette skal bestemmes af en kvalificeret person iht. krav fra arbejdsgiver samt iht. myndighedernes gældende regulativer vedr. arbejde i nærheden af strømførende udstyr. Overstig aldrig platformens højeste kapacitet. Fordel belastningen jævnt på platformens gulv. Udelukkende for TOUCAN DUO modeller : overskrid aldrig hyldens kapacitet. Fordel lasten jævnt på hyldens gulv. Før der køres på gulve, broer, lastbiler og andre flader, skal det kontrolleres, at den pågældende flade kan bære vægten. Kontroller, at hjulene har godt fæste på rampen eller skråningen. Sørg for at der på kørefladerne hverken er fugt, vand, fedtstof eller for andre substanser, som risikerer at påvirke fremtrækket. Løft ikke platformen, og kør ikke med platformen, mens den er løftet, på en skråning eller på et ujævnt eller blødt underlag. Løft ikke platformen, og kør ikke med platformen i en løftet position, medmindre maskinen står på et fast, jævnt og tilstrækkeligt solidt underlag. Ved kørsel på skrænter (20 % maks.), SKAL platformen være helt sænket. Det anbefales at køre op ad skråningen i FREMAD-gear og at BAKKE ned ad skråningen for at opnå den bedste ydeevne. Hold maskinens chassisramme mindst 0,6 meter fra huller, bump, aflæsningssteder, forhindringer, diverse restmaterialer, skjulte huller og andre potentielle farer på jorden. Det er forbudt at trække eller skubbe genstande med den udskydelige struktur. Brug aldrig maskinen som kran. Bind ikke maskinen til en nærliggende struktur. Betjen ikke maskinen når det blæser. Forøg ikke overfladearealet på platformen eller lasten. Hvis det område, som er udsat for vinden, forøges, påvirker det maskinens stabilitet. Udvid hverken platformens eller hyldens størrelse (TOUCAN DUO modeller), med anvendelse af uautoriserede fladeforlængere eller påmonteringer. Hvis forlængerstrukturen eller platformen er i en position, hvor et eller flere hjul ikke rører jorden, skal JLG Lift 1-3

12 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSANVISNINGER alle personer forlade platformen, før det forsøges at stabilisere maskinen. Anvend passende udstyr til at stabilisere maskinen og flytte personerne. Fare for masning og kollision Der skal anvendes godkendt hovedværn af alle personer, der betjener maskinen på platformen og på jorden. Undersøg arbejdsområdet for frihøjde, samt frirum til siderne og under platformen når platformen skal hæves eller sænkes, samt ved kørsel. Hold alle kropsdele inden for platformens gelænder, når maskinen bruges. Ved kørsel i områder, hvor udsynet er begrænset, skal der altid være en person, som dirigerer. Hold personale, der ikke betjener maskinen i en afstand af mindst 1,8 m fra den, under al kørsel. Begræns kørehastigheden i henhold til overfladens beskaffenhed, færdselstæthed, udsyn, hældning, personers tilstedeværelser og andre faktorer, der kan medføre kollisioner eller personskade. Vær opmærksom på bremseafstande ved alle kørehastigheder. Når der køres med høj hastighed, skal den reduceres til lav hastighed før der standses. Kør aldrig med høj hastighed i begrænsede eller små områder eller ved bakning. Udvis ekstrem forsigtighed til enhver tid for at undgå at hindringer rammer eller påvirker betjeningskontroller, personer der opholder sig på platformen eller med arbejdslast på hylden (kun for TOUCAN DUO modeller). Vær sikker på, at operatørerne af andre maskiner i højden eller på jorden er klar over, at løfteplatformen er i nærheden. Afbryd strømforsyningen til løbekraner. Advar personer om ikke at arbejde, stå eller gå under en løftet forlænget struktur eller platform. Anbring afspærringer på jorden, hvis nødvendigt. 1.4 BUGSERING, LØFT OG SLÆBNING Der må aldrig være personer på platformen, når den bugseres, løftes eller slæbes. Denne maskine må ikke bugseres, undtagen i nødstilfælde, i tilfælde af driftsforstyrrelser, strømsvigt eller ved af- og pålæsning til transport. Se afsnittet om nødprocedurer i denne håndbog med hensyn til anvisninger for bugsering i nødstilfælde. Sørg for, at forlængelsesstrukturen er sammenfoldet, før maskinen bugseres, løftes eller slæbes. Platformen skal være helt tømt for værktøj. Kun for TOUCAN DUO modeller gælder det, at hylden skal være fuldstændig tom og det afmonterbare rør skal være stuvet af vejen under platformen. Når maskinen løftes, må der kun løftes i de viste områder på maskinen. Løft enheden ved hjælp af udstyr, der har den rigtige kapacitet. Se afsnittet om betjening af maskinen i denne håndbog med hensyn til anvisninger for løft. 1.5 YDERLIGERE FARER/SIKKERHED Anvend ikke maskinen som stel i forbindelse med svejsning. Ved svejsning eller metalskærehandlinger skal der træffes forholdsregler for at beskytte chassisrammen mod direkte eksponering for stænk fra svejsning og metalskæring. Batterisyre er meget ætsende. Undgå altid kontakt med huden og tøjet. Oplad altid batterier på et sted med god ventilation. 1-4 JLG Lift

13 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, KLARGØRING OG EFTERSYN AF MASKINEN AFSNIT 2. BRUGERANSVAR, KLARGØRING OG EFTERSYN AF MASKINEN 2.1 PERSONALEOPLÆRING Arbejdsplatformen er en håndteringsanordning til personer. Det er derfor nødvendigt, at den kun betjenes og vedligeholdes af oplært personale. Personer under påvirkning af rusmidler eller alkohol, eller som lider af svimmelhed, risiko for slagtilfælde eller tab af fysisk kontrol, må ikke betjene denne maskine. Operatøroplæring Operatøroplæringen skal dække følgende områder : 1. Anvendelse af og begrænsninger for betjeningsenhederne i platformen og på jorden, nødstopknapper og sikkerhedssystemer. 2. Kontroletiketter, anvisninger og advarsler på maskinen. 3. Arbejdsgiverens regler og de offentlige myndigheders bestemmelser. 4. Anvendelse af godkendt faldsikringsudstyr. 5. Tilstrækkelig viden om maskinens mekaniske funktion til at genkende en fejlfunktion eller en potentiel fejlfunktion. 6. De sikreste måder at betjene maskinen på, hvis der er hindringer over maskinen, andet udstyr i bevægelse eller forhindringer, fordybninger, huller og fald. 7. Måder til at undgå farer i forbindelse med ubeskyttede elektriske ledere. 8. Specifikke jobkrav eller krav til maskinanvendelsen. Overvågning af oplæring Oplæringen skal udføres under overvågning af en kvalificeret person i et åbent område uden forhindringer, indtil den underviste er i stand til sikkert at styre og betjene maskinen. Operatørens ansvar Operatøren skal instrueres om, at han/hun er ansvarlig for at standse maskinen i tilfælde af en driftsfejl eller andre farlige forhold for enten maskinen eller arbejdsstedet. 2.2 KLARGØRING, EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE Følgende tabel omfatter de periodiske eftersyn og vedligeholdelsesarbejder for maskinen, som kræves af JLG Industries, Inc. Se lokale bestemmelser vedr. yderligere krav til arbejdsløfteplatforme. Intervallerne for eftersyn og vedligeholdelse skal være kortere efter behov, når maskinen anvendes i et krævende eller barsk miljø, hvis maskinen anvendes hyppigere, eller hvis den anvendes på en krævende måde JLG Lift 2-1

14 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, KLARGØRING OG EFTERSYN AF MASKINEN Tabel 2-1.Tabel over eftersyn og vedligeholdelse Type Hyppighed Primært Ansvar Servicekvalifikationer Eftersyn før start Før brug hver dag eller ved operatørskift. Bruger eller operatør Bruger eller operatør Eftersyn før levering (se bemærkning) Hyppigt eftersyn (se bemærkning) Før levering i forbindelse med salg, leasing eller udlejning når maskinen har været i drift i tre måneder eller 150 timer (den termin, der først indtræffer) eller Når maskinen ikke har været i drift i en periode på mere end tre måneder eller Hvis maskinen er købt brug. årligt, ikke senere end 13 måneder efter datoen for seneste eftersyn. Ejer, forhandler eller bruger Ejer, forhandler eller bruger Kvalificeret JLGmekaniker Kvalificeret JLGmekaniker Reference Betjenings- og sikkerhedshåndbogl Service- og vedligeholdelseshåndbog og gældende JLGeftersynsoversigt Service- og vedligeholdelseshåndbog og gældende JLGeftersynsoversigt Årligt maskineftersyn Ejer, forhandler eller Kvalificeret JLG- Service- og vedligehold- (se bruger mekaniker elseshåndbog og gæl- bemærkning) dende JLGeftersynsoversigt Forebyggende På de anførte intervaller i service- og vedligehodelseshåndbogen Ejer, forhandler eller Kvalificeret JLG- Betjenings- og sikkerhed- vedligeholdelse bruger mekaniker shåndbog BEMÆRK : Eftersynsoversigterne kan fås hos jlg. Følg service- og vedligeholdelseshåndbogen for at udføre eftersynene. 2-2 JLG Lift

15 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, KLARGØRING OG EFTERSYN AF MASKINEN 2.3 EFTERSYN FØR START Eftersynet før start skal omfatte alle følgende punkter: 1. Renhed - Kontroller, at der ikke er utætheder på nogen flader (olie, brændstof eller batterivæske) eller fremmedlegemer. Rapporter eventuelle utætheder til den ansvarlige for service. 2. Struktur - Undersøg, om der er hakker, skader, svejserevner eller revner i grundmateriale eller andre uoverensstemmelser i maskinstrukturen, Revner i grundmateriale - svejserevner. 3. Skilte og advarselssymboler - Kontroller, at de alle er rene og kan læses. Kontroller, at ingen skilte eller symboler mangler. Sørg for, at alle ulæselige skilte og symboler renses eller udskiftes. 4. Betjenings- og sikkerhedshåndbøger - Sørg for, at der altid ligger en kopi af operatør- og sikkerhedshåndbogen i den vandtætte opbevaringsboks. 5. Visuelt eftersyn rundt om hele maskinen - Se Batteri Oplades efter behov. 7. Hydraulikolie - Kontroller hydraulikoliestanden. Sørg for at efterfylde hydraulikolie efter behov. 8. Tilbehør/tilkoblinger - Se operatør- og sikkerhedshåndbogen for hver tilkobling eller hvert tilbehør, der installeres på maskinen med hensyn til specifikke anvisninger for eftersyn, betjening og vedligeholdelse. 9. Funktionskontrol - Når det visuelle eftersyn rundt om hele maskinen er udført, skal der foretages en funktionskontrol af alle systemer på et område (afsnit 2.3.2), hvor der ikke er nogen forhindringer i luften eller på jorden. Se afsnit 4 for at få specifikke anvisninger for betjening. HVIS MASKINEN IKKE FUNGERER KORREKT, SKAL DEN STRAKS STANDSES! RAPPORTER EVENTUELLE PROBLEMER TIL DEN ANSVARLIGE FOR SERVICE. BENYT IKKE MASKINEN, FØR DEN ER ERKLÆRET SIKKER TIL BRUG JLG Lift 2-3

16 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, KLARGØRING OG EFTERSYN AF MASKINEN Figur 2-1. Dagligt visuelt eftersyn rundt om maskinen Eftersyn ved at gå rundt om maskinen Begynd eftersynet ved punkt 1 som anført på diagrammet. Gå videre med at kontrollere alle punkter i den anførte rækkefølge vedr. de punkter, der er angivet på checklisten. BEMÆRKNING VEDR. EFTERSYN : Kontroller på alle komponenter, at der ikke er nogen løse eller manglende dele, at de er solidt fastgjort, og at der ikke er nogen synlige tegn på skader, utætheder eller kraftig slitage foruden ovennævnte kriterier. FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR SKADER SKAL DET SIKRES, AT MASKINENS STRØMFORSYNING ER AFBRUDT. BRUG IKKE MASKINEN, FØR ALLE PROBLEMER ER AFHJULPET. 2-4 JLG Lift

17 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, KLARGØRING OG EFTERSYN AF MASKINEN 1. Platformens gelænder og låge, Hylde til TOU- CAN DUO - Ingen synlig skade. Lågerne åbnes og lukkes korrekt. 2. Betjeningskonsoller på platformen og på jorden - Kontroller, at kontakter og greb går tilbage til nulstilling, at alle skilte og symboler sidder fast og er læselige, og at kontrolmærkerne er læselige. Udløseren fungerer korrekt, er ikke ændret, gjort uvirksom eller blokeret. 3. Hjul/dæk - Forsvarligt sikret, der mangler ingen møtrikker i bøjler, skruer eller spændskiver. 4. Drivmotor, bremse - Ingen synlig skade. 5. Skærme - Se inspektionsnotat. 6. Mast - Ingen synlig skade ; Alle stifter og hydrauliske slanger er ubeskadigede, ingen utætheder. 7. Styreenhed - Ingen synlig skade. Styrespindler : se inspektionsnotat. 8. Løftekæder, kædebøjler og gaffelbolte - De skal være installeret og i god stand. Kæderne skal være korrekt strammet og smurt. 9. Hylde - Ingen synlig skade ; Alle stifter og hydrauliske slanger er ubeskadigede, ingen utætheder. Løftekablerne er i god stand. 10. Afmonterbart rør - Skal være installeret og i god stand JLG Lift 2-5

18 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, KLARGØRING OG EFTERSYN AF MASKINEN FUNKTIONSKONTROL Kontrol af hældningssensor Se afsnit 3 og 4 med hensyn til beskrivelse og drift af maskinens funktioner. BRUG IKKE MASKINEN, FØR ALLE PROBLEMER ER AFHJULPET. Udfør Funktionskontrol på denne måde, mens maskinen står på en fast, jævn overflade på et område uden hindringer : Kontrolpaneler 1. Fra kontrolpanelet på jorden : Aktiver alle funktioner ; Sørg for, at alle maskinens funktioner er deaktiverede, når der trykkes på nødstopknappen; Løft masten helt op. Løft bommen ca. 1 m. Udfør bevægelserne sænkning og hævning af masten på samme tid : - Kun masten sænkebevægelse skal aktiveres. Sæt bremse selektoren på bremser ulåst "bremse fri". Afprøv brugen af Kontrolpanelet ved jorden, og forvis dig om, at der ikke er nogen bevægelse. Slå omskifterkontakten over på platformens kontrolpanel. Afprøv brugen af kontrolpanelet ved jorden, og forvis dig om, at der ikke er nogen bevægelse. Sæt omskifterkontakten udløsning af bremsen på motorbremse til hjul låst "Motorbremse på hjul slået til". 2. Fra platformens kontrolpaneler (for TOUCAN-DUO modeller er det Kontrolpaneler for platform og redskaber) Sørg for, at platformens kontrolpaneler er fuldstændig fastgjort; Kontroller, at hornet virker; Kontroller, at alle funktioner virker korrekt; Sørg for, at alle maskinens funktioner deaktiveres, når der trykkes på nødstopknappen; Vær sikker på, at der ikke kan udføres operationer, undtagen hvis den relevante kontakt til aktivering af funktion er trykket ned, med undtagelse af hyldefunktionerne (for Toucan-Duo modeller). Foretag på samme tid en kørebevægelse og en bevægelse med masten. Kun masten må bevæge sig. Kør maskinen på en stigning uden at overstige den nominelle stigeevne, og stop for at sikre, at bremserne holder maskinen. Undersøg krængningsføleren, som sidder midt på maskinen under chassisdækket, for at sikre at den fungerer korrekt. Indsæt en klods (bestillingsnr.: ST2741 placering: i opbevaringsboksen til håndbøger) som vist herover for at aktivere hældningssensoren og holde den tippet. Løft masten ca. 0.5 meter. Systemet fungerer korrekt, hvis : 1. Fra kontrolpanelet på platformen : Lydalarmen aktiveres. Det tilsvarende røde advarselslys (krængning) tændes på platformens kontrolpanel. Kørselsfunktionen er afbrudt. Funktionen til hævning af masten er slået fra. Alle andre funktioner virker normalt. 2. Fra kontrolpanelet på jorden : - Alle funktioner arbejder normalt. DENNE FUNKTION ER TILGÆNGELIG NÅR MASKINEN STYRES FRA PLATFORMENS KONTROLPANEL OG NÅR PLATFORMEN IKKE LÆNGERE ER STUVET. BEMÆRK :Se sektion 8 om at kontrollere systemindstillingerne. HVIS MASKINEN IKKE KAN HOLDES PÅ PLADS, SKAL BREM- SERNE SKIFTES. 2-6 JLG Lift

19 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, KLARGØRING OG EFTERSYN AF MASKINEN Kontrol af føler på mast Kontroller følerne på lågerne (Vedrører TOUCAN DUO modeller; TOUCAN JUNIOR 6 modeller (hvis forsynet)) Kontroller føler på masten, som sidder under mastens sidste sektion, for at sikre at den fungerer korrekt. Løft masten ca. 0.5 meter. Systemet fungerer korrekt, hvis : 1. Fra platformens kontrolpaneler : Al kørsel med maskinen skal foretages ved lav hastighed. 2. Fra kontrolpanelet på jorden : Alle funktioner arbejder normalt. Kontroller følere ved låge for at sikre at de fungerer korrekt. Åben platformens højre låge. Systemet fungerer korrekt, hvis : 1. Fra kontrolpanelet på platformen : Kørefunktionen er slået fra. Styrefunktionen er slået fra. Mastefunktionen er slået fra. Hyldefunktionen fungerer normalt (Vedrører udelukkende TOUCAN DUO modeller). 2. Fra kontrolpanelet på jorden : Alle funktioner arbejder normalt. 3. Gentag trinene 1 til 2 for føleren på platformens venstre låge JLG Lift 2-7

20 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, KLARGØRING OG EFTERSYN AF MASKINEN 2-8 JLG Lift

21 AFSNIT 3 - MASKINENS BETJENINGSANORDNINGER OG INSTRUMENTER AFSNIT 3. MASKINENS BETJENINGSANORDNINGER OG INSTRUMENTER 1. Drivhjul 2. Styrehjul 3. Batteridæksler 4. Kontrolpanel på jorden 5. Ladeaggregat 6. Teleskopmast 7. Platform 8. Platformens kontrolpaneler 9. Opbevaringsboks til håndbøger 10. Betjeningsknapper til manuel sænkning Figur 3-1. Basisversion 11. Chassisskærm 12. Maste skærm 13. Hylde 14. Afmonterbart rør JLG Lift 3-1

22 AFSNIT 3 - MASKINENS BETJENINGSANORDNINGER OG INSTRUMENTER 3.1 GENERELT Kontrolpanel på jorden PRODUCENTEN HAR INGEN DIREKTE KONTROL MED MASKINENS ANVENDELSE OG BRUG. BRUGEREN OG OPERATØREN ER DERFOR ANSVARLIGE FOR AT OVERHOLDE GOD OG SIKKER PRAKSIS. Dette afsnit indeholder de nødvendige informationer til at forstå betjeningsanordningernes funktioner. 3.2 BETJENINGSANORDNINGER OG INSTRUMENTER FOR AT UNDGÅ ALVORLIGE PERSONSKADER MÅ MASKINEN IKKE BRUGES, HVIS ET BETJENINGSGREB ELLER EN VIPPEKONTAKT, DER STYRER PLATFORMENS BEVÆGELSE, IKKE GÅR TILBAGE TIL POSITIONEN OFF, NÅR DEN SLIPPES. 1. Platform/Fra/Jord Omskifterkontakt 2. Nødstopknap 3. Mast Op/Ned kontakter 4. Omskifterkontakt for bremse Låst/Ulåst 5. Ladestandsindikator 6. Indikator for batteriafladning 7. Sikring i kredsløb Figur 3-2. Kontrolpanel på jorden 1. Platform/Fra/Jord Omskifterkontakt Styring af bevægelse fra platformens betjeningsknapper Kontrolkredsløb i position Off Styring af bevægelse fra betjeningspanel på jorden 2. Nødstopknap Tryk på kontakten for at stoppe alle funktioner. Kontakten skal drejes med uret, for at maskinens funktioner gendannes. 3. Mast Op/Ned kontakter Bevæg kontakten OP for at HÆVE masten. Bevæg kontakten NED for at SÆNKE masten. 4. Omskifterkontakt for bremse Låst/Ulåst Motorbremse på hjul udløst. Motorbremse på hjul slået til. 3-2 JLG Lift

23 AFSNIT 3 - MASKINENS BETJENINGSANORDNINGER OG INSTRUMENTER BEMÆRK :Funktionen til låsning/oplåsning af hjulenes motorbremse kan kun anvendes, hvis omskifterkontakten står på Kontrolpanel på jord( ). Når omskifteren til låsning/udløsning af motorens hjulbremser står på Bremser slået fra ( ), er al bevægelse af maskinen inaktiv (kørsel, hævning og sænkning af mast) uanset hvilken position omskifterkontakten står på. 5. Ladestandsindikator Se afsnit Indikator for batteriafladning Mens maskinen er i brug, skal batteriets afladningsindikator kontrolleres regelmæssigt. - GRØN kontrollampe : Batteriets ladestand ligger mellem fuld opladning og 70 % afladning. - GUL kontrollampe : Batteriets ladestand ligger mellem 70 % og 80 % afladning. Genoplad batteriet. - RØD kontrollampe : Batteriet er afladet med mere end 80 %. Det er absolut nødvendigt at genoplade batteriet. Brug ikke maskinen, da batteriet kan blive ødelagt. 6. Timemåler/Afladningsindikator for batteri (Ekstraudstyr) Efterhånden som batteriet aflades, går LED lyset fra højre til venstre (5 grønne streger fulgt af 3 orange streger). Manuel styring af sænkning Manuel nødsænkeventil Sænkning af kontrolventilen : Træk og hold den røde knap for at sænke masten. På dette tidspunkt blinker lysdioden for at angive "energireserve" (70% afladet). De to røde lysdioder helt til venstre blinker for at angive "afladet" (80% afladet). I så fald afbrydes strømmen. Batteriet skal genoplades. 1 - Ladestandsindikator 2 - Driftstimetæller HVIS BATTERIET AFLADES HELT, VIL DET MEDFØRE UOPRETTELIG SKADE PÅ BATTERIET. 7. Sikring i kredsløb Beskyttelse af styrestrømkredsen JLG Lift 3-3

24 AFSNIT 3 - MASKINENS BETJENINGSANORDNINGER OG INSTRUMENTER Platformens kontrolpanel 1. Nødstopknap 2. Kontrolknapper til styring af mastefunktion 3. Håndtag til kørekontrol 4. Styrekontroller 5. Horn 6. Kontrolknap til funktion Til 1. Nødstopknap. Tryk knappen ind for at stoppe alle maskinens funktioner. Kontakten skal drejes med uret for at gendanne maskinens funktioner. 6. Kontrolknap til funktion Til 2. Kontrolknapper til styring af mastefunktion. Tryk den højre kontakt ned for at hæve masten. Tryk den venstre kontakt ned for at sænke masten. 3. Håndtag til kørekontrol. Skub fremad på toppen af det grønne håndtag for at køre fremad. Tryk knappen på det grønne håndtag ned for at bakke. Tryk udløserknappen den for at aktivere kontakten før funktionen aktiveres. Hvis kontakten slippes standser funktionen. 4. Styrekontroller. Skub den øverste del af vippekontakten for at styre hjulene mod venstre. Skub den nederst del af vippekontakten for at styre hjulene mod højre. 5. Horn. Aktiveres, når knappen trykkes ned. 3-4 JLG Lift

25 AFSNIT 3 - MASKINENS BETJENINGSANORDNINGER OG INSTRUMENTER Platformens instrumentpanel Kontrolpanel for redskaber (kun Toucan Duo modeller) 1. Indikator for tændt strømforsyning 2. Lys og alarm for afladning af batteri 3. Hældningsindikator, lys og alarm Figur 3-4. Platformens instrumentpanel 1. Indikator for tændt strømforsyning. En grøn lampe angiver, at betjeningsknapperne er klar. 2. Lys og alarm for afladning af batteri. Det røde lys viser at batteriet er 80% afladet. 3. Hældningsindikator, lys og alarm. For kraftig hældning. En rød lampe og en lydalarm angiver, at den nominelle hældning er overskredet. 1. Kontrolknap til aktivering af funktion 2. Kontakter til Mast Op/Ned 3. Kontakter til Hylde Op/Ned Figur 3-5. Kontrolpanel for redskaber 1. Kontrolknap til aktivering af funktion. Skal skubbes og holdes for at betjene funktionerne Hæv mast/ Sænk mast. 2. Kontakter til Mast Op/Ned. Kontakten OP trykkes ned for at HÆVE masten. Kontakten NED trykkes ned for at SÆNKE masten. 3. Kontakter til Hylde Op/Ned. Bevæg kontakten OP for at HÆVE hylden. Bevæg kontakten NED for at SÆNKE hylden JLG Lift 3-5

26 AFSNIT 3 - MASKINENS BETJENINGSANORDNINGER OG INSTRUMENTER 3-6 JLG Lift

27 AFSNIT 4 - BETJENING AF MASKINEN AFSNIT 4. BETJENING AF MASKINEN 4.1 BETJENING I NØDSTILFÆLDE BEMÆRK: Der er indbygget en timer i det elektriske system, og den afbryder styreboksene ca. 4 timer efter maskinens sidste handling. Systemet beskytter batteriet, hvis operatøren skulle glemme at afbryde maskinen. Efter afbrydelsen skal man trykke på nødstopknappen på kontrolpanelet på jorden og derefter dreje den med uret for at gendanne maskinens funktioner. Maskinen har et Kontrolpanel ved jorden, som overstyrer Kontrolpanelerne på platformen. Kontroller på jorden styrer hævning og sænkning af liften og som kan bruges i en nødsituation for at sænke platformen til jorden, såfremt operatøren på platformen bliver ude af stand til at gøre det. Platform/Fra/Jord Omskifterkontakt Maskinen har et kontrolpanel på jorden, hvis betjening har højere prioritet end platformens kontrolpanel. Når omskifterkontakten står på platform indstillingen, leveres der strøm til kontrolpanelerne på platformen. Brug kontrolpanelet på jorden på følgende måde : 1. Sæt omskifterkontakten Platform/Fra/Jord på Jorden ( ). 2. Aktiver kontakten til mastefunktionen. Nødstopknap Når denne kontakt er aktiveret (ude), sendes der strøm til kontrolpanelet på jorden eller platformen. Kontakten kan desuden anvendes til at afbryde strømmen (tryk kontakten IND) til funktionsknapperne i nødstilfælde. Omskifterkontakt til bremse Låst/Ulåst Funktionen til låsning/oplåsning af hjulenes motorbremse kan kun anvendes, hvis omskifterkontakten står på Kontrolpanel på jord. 1. Sæt omskifterkontakten Platform/Fra/Jord på jorden ( ). 2. Indstil positionsvælgeren på ( ) for at frigøre motorbremsen, så maskinen kan bugseres. (Se afsnit 4-7 for yderligere oplysninger). 4.2 PLATFORMENS KONTROLPANEL BETJEN IKKE MASKINEN MED MINDRE BEGGE BATTERILÅGER ER LUKKEDE. Kørsel Se Figur 4-1., Stigeevne og sideskråning. BEMÆRK: Se de generelle specifikationer (afsnit 8) for nominel stigeevne og sideskråning. Alle normer for hældning og krængning er baseret på maskinen i transporttilstand med mast og hylde stuvet og i parkeret tilstand (for TOUCAN DUO modeller) og helt sænket. KØR IKKE MED MAST ELLER HYLDE (FOR TOUCAN CUO MODELLER), HVIS DE IKKE ER I TRANSPORTTILSTAND, UNDTAGEN PÅ EN FAST OG JÆVN OVERFLADE. FOR AT UNDGÅ AT OPERATØREN MISTER KONTROLLEN OVER MASKINEN, ELLER AT DEN TIPPER, MÅ DEN IKKE KØRES PÅ SKRÅNINGER, SOM OVERSTIGER DE VÆRDIER, DER ER ANFØRT I AFSNIT 8.2 I DENNE HÅNDBOG. VÆR SPECIELT FORSIGTIG VED KØRSEL I BAKGEAR OG ALTID, NÅR PLATFORMEN ER LØFTET. Når maskinen er i transportfunktion, er kørslen begrænset af de to faktorer stigeevne og sideskråning. Stigeevnen er den procentvise vinkel på en skråning, som maskinen kan køre på. Sideskråninger er den vinkel på en skråning, som maskinen kan køres på tværs af. Se afsnit 8 med hensyn til nominelle værdier for stigeevne og sideskråning. Når masten er forlænget, må maskinen ikke bruges på skråninger eller sideskråninger, der er større end værdierne i afsnit 8. Hældningsalarmen aktiveres, og hældningsindikatoren tænder for at advare operatøren, når maskinen har overskredet den nominelle stigning. Bevægelserne for hævning af mast samt kørsel afbrydes. MASKINEN SKAL VÆRE PÅ EN FAST OG JÆVN OVERFLADE OG PÅ ET AREAL, HVOR DER IKKE ER HINDRINGER JLG Lift 4-1

28 AFSNIT 4 - BETJENING AF MASKINEN Figur 4-1. Stigeevne og sideskråning Kørsel fremad 1. Klem og hold omskifteren til aktivering af funktionen. 2. Tryk på toppen af kørehåndtagen inden for 5 sekunder efter at omskifteren til aktivering af funktion er aktiveret. Stop Standsning foretages ved langsomt at returnere kørehåndtaget til neutral position. Bremserne aktiveres automatisk. Bak Man foretager det samme for at bakke som for at køre fremad, bortset fra at der trykkes i bunden af kørehåndtaget for at bakke. Styring Man styrer ved at trykke på den øverste side af TOM- MELFINGER kontakten (oven på styrepinden) for at styre til venstre eller på den nederste del af TOM- MELFINGER kontakten (oven på styrepinden) for at styre til højre. FOR AT UNDGÅ AT MASKINEN VÆLTER, SKAL PLATFORMEN SÆNKES NED TIL JORDNIVEAU. KØR HEREFTER MASKINEN TIL ET STED MED PLAN OVERFLADE, FØR MASTEN LØFTES. FOR AT UNDGÅ ALVORLIGE PERSONSKADER MÅ MASKINEN IKKE BETJENES, HVIS ET BETJENINGSGREB ELLER EN VIPPEKONTAKT, DER STYRER PLATFORMENS BEVÆGELSE, IKKE GÅR TILBAGE TIL POSITIONEN OFF ELLER NULSTILLING, NÅR DEN SLIPPES. HVIS PLATFORMEN IKKE STANDSER, NÅR EN KONTROLKNAP ELLER - HÅNDTAG SLIPPES, FLYTTES HÅNDEN FRA UDLØSEREN ELLER NØDSTOPKNAPPEN BRUGES TIL AT BRINGE MASKINEN TIL STANDSNING. BEMÆRK: Kørselshastigheden er afhængig af styrepindens udsving : jo mere der skubbes til (eller trækkes i) styrepinden jo hurtigere køres der. BEMÆRK: Så snart masten begynder at bevæge sig, skifter maskinen automatisk til langsom kørehastighed. BEMÆRK: For at undgå pludselige opbremsninger føres styrepinden langsomt tilbage til midterstillingen og udløserknappen slippes når bevægelsen er ophørt (undtagen i nødsituationer). 4-2 JLG Lift

29 AFSNIT 4 - BETJENING AF MASKINEN Løft og sænkning af masten Løft af masten : 1. Klem og hold omskifteren til aktivering af funktionen på platformens kontrol eller (for TOUCAN DUO modeller) tryk og hold kontakten til aktivering af funktionen på kontrolpanelet for redskaber. 2. Skub kontrolafbryderen for rejsning af mast inden 5 sekunder efter at omskifteren til aktivering af funktionen er aktiveret, for at hæve masten. Sænkning af masten : 1. Klem og hold omskifteren til aktivering af funktionen på platformens kontrol eller (for TOUCAN DUO modeller) tryk og hold kontakten til aktivering af funktionen på kontrolpanelet for redskaber. 2. Skub kontrolafbryderen for sænkning af masten inden 5 sekunder efter at omskifteren til aktivering af funktionen er aktiveret, for at sænke masten. Hævning og sænkning af hylden (Kun TOUCAN DUO modeller) Hævning af hylden : 1. Omskifteren til styring af hyldefunktioner trækkes opad for at hæve hylden. Sænkning af hylden : 1. Omskifteren til styring af hyldefunktioner skubbes nedad for at sænke. Funktionskombination for arbejdsplatformen En kørebevægelse kan ikke kombineres med en bevægelse af overbygningen. Hvis der kaldes på en kørebevægelse og en bevægelse af førerhuset samtidigt, må kun bevægelse af førerhuset forekomme. Kørebevægelsen vil blive udført så snart der bevægelsen af førerhuset udløses. 4.3 MANUEL STYRING AF SÆNKNING Den manuelle styring af sænkning skal anvendes i nødsituationer eller i tilfælde af et mekanisk problem. Kontrollerne til manuel sænkning er en hjælpefunktion til sænkning af platformen, hvis der er strømsvigt. 4.4 ALARMER Horn Det aktiveres, når den tilsvarende trykknap på platformens betjeningskonsol trykkes ind. Bevægelsesalarmer Maskinen er udstyret med to lys (blinklys, som er ekstraudstyr på TOUCAN JUNIOR modeller) og med akustisk alarm, som starter så snart funktionen (dog ikke hylden) styres fra platformens kontrolpaneler. Hældning, lys og alarm Alarmen udløses af en krængningsføler, der sidder midt på chassiset under chassisskærmen. Denne alarm bliver aktiv når masten har forladt sin sænkede position, så snart maskinen hælder mere end to grader i forhold til den horisontale linje. Den består af et lys på platformens kontrolpanel og en lydalarm. Alarmen og lyset angiver, at arbejdsplatformen er indstillet på maksimal hældning og nærmer sig en ustabil position. Funktionerne til kørsel og hævning af mast er slået fra. Undgå at slå andre funktioner til end dem, der er nødvendige for at få maskinen tilbage til en mere stabil konfigurering. Det anbefales at sænke platformen og søge en ny placering for maskinen på en jævn overflade. UNDGÅ AT SLÅ ANDRE FUNKTIONER TIL END DEM, DER ER NØDVENDIGE FOR AT FÅ MASKINEN TILBAGE TIL EN MERE STABIL SITUATION, HVIS MASKINEN IKKE ER I NIVEAU. Alarm for last på hylden (kun TOUCAN DUO modeller) En trykafbryder på hyldens løftecylinder aktiveres, hvis den maksimalt tilladte belastning overskrides. Hvis hylden er overbelastet, slås det øverste betjeningspanel fra, og en akustisk alarm under platformen går i gang. Hylden skal tømmes, før det øverste betjeningspanel kan tages i brug igen JLG Lift 4-3

30 AFSNIT 4 - BETJENING AF MASKINEN 4.5 DRIFTSSTANDSNING OG PARKERING Benyt følgende fremgangsmåde til at standse maskinens drift og parkere den : 1. Kør maskinen hen til et beskyttet sted. 2. Sørg for at masten er sænket. 3. For TOUCAN DUO modeller : sørg for at hylden er sænket, og at det afmonterbare rør er stuvet under platformen. 4. Tryk på nødstopknappen på platformens kontrolpanel. 5. Tryk på nødstopknappen på kontrolpanelet på jorden. Indstil vælgerkontakten for Platform/Jord på midterstilling, OFF Og fjern nøglen for at undgå uautoriseret brug. 6. Tildæk platformens kontrolpanel for at beskytte skilte med anvisninger, advarselssymboler og betjeningsknapper mod vind og vejr, hvis nødvendigt. 7. Oplad batteriet, hvis det er nødvendigt. 4.6 LADEAGGREGATER TECSUP oplader Den installerede elektroniske oplader er designet til automatisk at oplade 24 V DC genopladelige batterier. Maskinens skærmplader skal være åbne, når batteriet oplades. BLYSVOVLSYREBATTERIER KAN UDSENDE MEGET EKSPLOSIONSFARLIGE GASARTER. EMISSIONEN FORØGES VSENTLIGT UNDER OPLADNING. ÅBEN ILD, GNISTER OG ANDRE ANTÆNDINGSKILDER MÅ ALDRIG KOMME I NÆRHEDEN AF BATTERIET. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DENNE ADVARSEL KAN MEDFØRE DØD ELLER PERSONSKADER. BATTERIERNE MÅ KUN OPLADES PÅ ET STED MED GOD VENTILATION. FRAKOBL ALDRIG BATTERISTIKKET, NÅR OPLADEREN ER IND- STILLET PÅ ON. DEN BUEDANNELSE, DER OPSTÅR, KAN FÅ BATTERIET TIL AT EKSPLODERE, SÅ BRUGEREN FÅR FOR- BRÆNDINGER. BEMÆRK: Når opladeren er tilsluttet strømforsyningen, afbrydes alle funktioner. BEMÆRK: Hvis strømforsyningen afbrydes under opladningen, skifter ladeaggregatet til standby og starter igen automatisk, så snart strømforsyningen genoprettes. Spændingsforsyning : Opladeren er beregnet til at blive tilsluttet en netværksspænding på 115 V eller 230 V vekselstrøm. Den er udstyret med en automatisk omskiftningsenhed, der afhænger af den påførte netværksspænding. Opladning af batteriet : - Sæt opladeren i et 115/230 V AC eludtag med jord. - Ladeaggregatet starter automatisk. 4-4 JLG Lift

31 AFSNIT 4 - BETJENING AF MASKINEN BEMÆRK: Opladerens stik er påmonteret enden af et 5 m langt kabel, der er monteret i en automatisk kabelrulle. Denne rulle er forsynet med en strømafbryder, som beskytter ringe og børster (se foto nedenfor). DELTA Q oplader Den installerede elektroniske oplader er designet til automatisk at oplade 24 V DC genopladelige batterier. Maskinens skærmplader skal være åbne, når batteriet oplades. OPLADEREN MÅ KUN TILSLUTTES EN KORREKT INSTALLERET JORDET STIKKONTAKT. BRUG IKKE YDERLIGERE JORDFORBIND- ELSE. OPLADERENS STIK MÅ IKKE ÆNDRES. RØR IKKE VED DE UISOLEREDE DELE AF STIKKET ELLER DE UISOLEREDE BAT- TERIPOLER. BRUG IKKE OPLADEREN HVIS LEDNINGEN ER BESKADIGET, ELLER HVIS OPLADEREN PÅ NOGEN MÅDE ER BESKADIGET. TRÆK ALTID OPLADERSTIKKET UD FØR FRAKOBLING ELLER TILKOBLING AF BATTERIET. BEMÆRK: Hvis strømabryderen slår fra, trykkes på resetknappen så batteriet kan oplades. Indikator på kontrolpanelet ved jorden for opladningsfasen : BLYSVOVLSYREBATTERIER KAN UDSENDE MEGET EKSPLOSIONSFARLIGE GASARTER. EMISSIONEN FORØGES VSENTLIGT UNDER OPLADNING. ÅBEN ILD, GNISTER OG ANDRE ANTÆNDINGSKILDER MÅ ALDRIG KOMME I NÆRHEDEN AF BATTERIET. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DENNE ADVARSEL KAN MEDFØRE DØD ELLER PERSONSKADER. BATTERIERNE MÅ KUN OPLADES PÅ ET STED MED GOD VENTILATION. FRAKOBL ALDRIG BATTERISTIKKET, NÅR OPLADEREN ER IND- STILLET PÅ ON. DEN BUEDANNELSE, DER OPSTÅR, KAN FÅ BATTERIET TIL AT EKSPLODERE, SÅ BRUGEREN FÅR FOR- BRÆNDINGER. Rød LYSDIODE (Default): -Blinker : Opladeren er for varm (ladeaggregat vil standse hvis temperaturer er over 100 C) opladeren afbrydes. - Tændt : Batteriet er stærkt afladet (polspænding < 18 V). Opladeren slukker, såfremt spændingen forbliver mindre end 18V i mere end 5 minutter. For at genoptage opladningen skal opladeren frakobles lysnettet. Vent i cirka 10 minutter, inden opladeren igen tilsluttes lysnettet. Gul LYSDIODE (Charge) : - Denne LYSDIODE forbliver tændt, indtil batteriet er fuldt opladet. Grøn LYSDIODE (100 %) : - Denne lysdiode tænder, når batteriet er fuldt opladet. OPLADERENS SKJOLD MÅ IKKE FJERNES OG DENS KOMPONEN- TER MÅ IKKE SKILLES AD. BEMÆRK: Når opladeren er tilsluttet strømforsyningen, afbrydes alle funktioner. BEMÆRK: Hvis strømforsyningen afbrydes under opladningen, skifter ladeaggregatet til standby og starter igen automatisk, så snart strømforsyningen genoprettes. BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet hvis akkumulatorvæskens vægtfylde ikke er faldet til under kg/l. Regelmæssig opladning af et batteri, når vægtfylden ligger over kg/l, kan i høj grad forkorte batteriets levetid JLG Lift 4-5

BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, 2001. Danish - Operators & Safety

BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, 2001. Danish - Operators & Safety BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING Modeller 3122299 August 2, 2001 Danish - Operators & Safety DET AUSTRALSKE KONTOR JLG INDUSTRIES, INC. P.O. Box 5119 11 Bolwarra

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fourth Edition First Printing Part No.

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fourth Edition First Printing Part No. med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fourth Edition First Printing Part No. 145357DA 4. udgave 1. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner,

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

M1230. Serienr.: 000001 og frem BRUGER MANUAL

M1230. Serienr.: 000001 og frem BRUGER MANUAL M1230 Serienr.: 000001 og frem BRUGER MANUAL Reservedelsnr.: 512437-000-DK DEC 2011 ools M1230 DANSK Når SNORKEL eller M.J. Hydraulik ApS kontaktes for service eller reservedels information, vær sikker

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Driftsvejledning K 51077673 09.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G 1 BRUGERVEJLEDNING 1 Forord Tak, fordi du har valgt en E-TON-scooter. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om korrekt brug, sikker kørsel, daglig og regelmæssig vedligeholdelse samt reparation

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Driftsanvisning 51133143 11.14 K ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

Operatørvejledning GTH-4518 ER GTH-4020 ER GTH-6025 ER. Serienummer-interval. From s/n: 18004 To s/n: 20111. From s/n: 19127 To s/n: 20117

Operatørvejledning GTH-4518 ER GTH-4020 ER GTH-6025 ER. Serienummer-interval. From s/n: 18004 To s/n: 20111. From s/n: 19127 To s/n: 20117 Serienummer-interval GTH-8 ER GTH-00 ER GTH-0 ER From s/n: 800 To s/n: 0 From s/n: 97 To s/n: 07 From s/n: 09 To s/n: 908 Indeholder oplysninger om Vedligeholdelse Første Udgave Tredje Oplag Kode 7.0009.09

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06 ECE 220 04.04 - Driftsanvisning K 50439710 10.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Driftsanvisning K 50453614 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08 ESE 420/430 11.04 - Driftsvejledning K 50454702 11.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Driftsanvisning K 50114153 02.01 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ECE 116. Driftsanvisning 04.04 - 50439694 01.06

ECE 116. Driftsanvisning 04.04 - 50439694 01.06 ECE 116 04.04 - Driftsanvisning K 50439694 01.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04 ECC 10 ac 11.02 - Driftsanvisning K 50262667 07.04 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere