Betjenings- og Sikkerhedshåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjenings- og Sikkerhedshåndbog"

Transkript

1 Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN DUO TOUCAN JUNIOR B CE Danish - Operation and Safety Manual - Originale brugsanvisning April 28, 2010

2

3 FORORD FORORD Denne håndbog er et meget vigtigt hjælpemiddel! Opbevar den altid sammen med maskinen. Formålet med håndbogen er at informere ejeren, brugerne, operatørerne, udlejere og lejere af denne maskine om de væsentlige sikkerheds- og betjeningsanvisninger samt anvisninger for sikker og korrekt brug af maskinen til det påtænkte formål. På grund af at JLG Industries, Inc. foretager stadige produktforbedringer, forbeholder producenten sig ret til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel. Kontakt JLG Industries, Inc. for at få de seneste informationer. Andre publikationer : DUO JUNIOR 6 JUNIOR 8 Service- og vedligeholdelseshåndbog...ma0323 MA0256 MA0256 Illustreret reservedelshåndbog Hydraulisk ledningsdiagram...fl0148 FL0128 FL0136 Elektrisk ledningsdiagram... ELE246 ELE245 ELE JLG Lift a

4 FORORD ADVARSELSSYMBOLER OG ADVARSELSSKILTE Dette er symbolet for en sikkerhedsadvarsel. Det anvendes til at advare dig om potentielle farer for personskader. Overhold altid sikkerhedsmeddelelserne, der følger efter dette symbol, for at undgå risiko for skader eller dødsulykker.. ANGIVER EN OVERHÆNGENDE FARESITUATION. HVIS DEN IKKE UNDGÅS, RESULTERER DEN I ALVORLIGE PERSONSKADER ELLER DØDSULYKKER. DENNE ETIKET HAR EN RØD BAGGRUND. ANGIVER EN POTENTIEL FARESITUATION. HVIS DEN IKKE UNDGÅS, KAN DEN RESULTERE I ALVORLIGE PERSONSKADER ELLER DØDSULYKKER. DENNE ADVARSEL VISES PÅ EN ORANGE BAGGRUND. ANGIVER EN POTENTIEL FARLIG SITUATION. HVIS DEN IKKE UNDGÅS, KAN DEN RESULTERE I MINDRE ELLER MODERATE PERSONSKADER. DEN KAN OGSÅ ADVARE MOD FARLIG PRAK- SIS. ANGIVER PROCEDURER, DER SKAL OVERHOLDES FOR SIKKER DRIFT. DENNE ETIKET HAR EN GUL BAGGRUND. MASKINEN SKAL VÆRE I OVERENSSTEMMELSE MED ALLE SIKKERHEDSRELATEREDE RAPPORTER. KONTAKT JLG INDUSTRIES, INC. ELLER DEN LOKALE AUTORISEREDE JLG- REPRÆSENTANT FOR AT FÅ INFORMATION OM EVENTUELLE SIKKERHEDSRELATEREDE RAPPORTER, DER ER UDSENDT VEDRØRENDE DENNE MASKINE. JLG INDUSTRIES, INC. SENDER SIKKEREHEDRELATEREDE RAPPORTER TIL DEN REGISTREREDE EJER AF DENNE MASK- INE. KONTAKT JLG INDUSTRIES, INC. FOR AT SIKRE, AT DEN PÅGÆLDENDE EJERREGISTRERING ER OPDATERET OG NØJAGTIG. JLG INDUSTRIES, INC. SKAL ØJEBLIKKELIGT INFORMERES, HVIS ET JLG-PRODUKT HAR VÆRET INVOLVERET I EN ULYKKE MED PERSONSKADER ELLER DØDSFALD ELLER MED VÆSENTLIGE MATERIELLE SKADER, EVENTUELT PÅ JLG- PRODUKTET. PERSONAL PROPERTY OR THE JLG PRODUCT. Til: Uheldsrapportering Publikationer om produktsikkerhed Opdatering af aktuel ejerregistrering Information om overholdelse af standarder og forskrifter Spørgsmål om specielle anvendelser af produktet Spørgsmål om produktændringer Spørgsmål om produktsikkerhed KONTAKT : In USA : Uden for USA : JLG Industries, Inc. Product Safety & Reliability Department, Fountain Head Plaza Hagerstown, MD USA Toll Free :+1 (877) Tel. : +1 (240) Fax : +1 (301) JLG Industries, Wright Business Centre, 1 Lonmay Road Queenslie Glasgow, Scotland G33 4EL Tel : +44(0) Fax : +44(0) eller det lokale JLG-kontor (Adresser findes bag på vejedningens omslag) b JLG Lift

5 FORORD Original udgave - november 19, 2007 Revideret udgave - Maj 26, 2009 Revideret udgave - Januar 01, 2010 Revideret udgave - April 28, 2010 REVISIONSOVERSIGT JLG Lift c

6 FORORD d JLG Lift

7 Indholdsfortegnelse AFSNIT SIKKERHEDSANVISNINGER 1.1 GENERELT FØR MASKINEN TAGES I BRUG Operatørens oplæring og kendskab til maskinen Eftersyn af arbejdsstedet Eftersyn af maskinen BETJENING Generelt Fare for at snuble og falde Fare for elektrisk stød Fare for tipning Fare for masning og kollision BUGSERING, LØFT OG SLÆBNING YDERLIGERE FARER/SIKKERHED AFSNIT BRUGERANSVAR, KLARGØRING OG EFTERSYN AF MASKINEN 2.1 PERSONALEOPLÆRING Operatøroplæring Overvågning af oplæring Operatørens ansvar KLARGØRING, EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE EFTERSYN FØR START Eftersyn ved at gå rundt om maskinen Funktionskontrol Kontrolpaneler Kontrol af hældningssensor Kontrol af føler på mast Kontroller følerne på lågerne (Vedrører TOUCAN DUO modeller; TOUCAN JUNIOR 6 modeller (hvis forsynet)) AFSNIT MASKINENS BETJENINGSANORDNINGER OG INSTRUMENTER 3.1 GENERELT BETJENINGSANORDNINGER OG INSTRUMENTER Kontrolpanel på jorden Manuel styring af sænkning Platformens kontrolpanel Platformens instrumentpanel Kontrolpanel for redskaber (kun Toucan Duo modeller) AFSNIT BETJENING AF MASKINEN 4.1 BETJENING I NØDSTILFÆLDE Platform/Fra/Jord Omskifterkontakt Nødstopknap Omskifterkontakt til bremse Låst/Ulåst PLATFORMENS KONTROLPANEL Kørsel Løft og sænkning af masten Hævning og sænkning af hylden (Kun TOUCAN DUO modeller) Funktionskombination for arbejdsplatformen MANUEL STYRING AF SÆNKNING ALARMER Horn Bevægelsesalarmer Hældning, lys og alarm Alarm for last på hylden (kun TOUCAN DUO modeller) DRIFTSSTANDSNING OG PARKERING LADEAGGREGATER TECSUP oplader DELTA Q oplader Fejlkode for batterioplader BUGSERING I NØDSTILFÆLDE LØFT OG FASTSPÆNDING Løft Fastspænding AF- OG PÅLÆSNING Ved hjælp af en gaffeltruck Ved hjælp af et spil til pålæsning Anvendelse af rampe Anvendelse af lastbil med rampe AFSNIT ETIKETTER AFSNIT FREMGANGSMÅDE I NØDSTILFÆLDES 6.1 GENERELT BESKED OM UHELD NØDBETJENING Operatøren kan ikke styre maskinen Platform eller mast sidder fast i luften SÆNKNING I NØDSTILFÆLDE FREMGANGSMÅDER FOR BUGSERING I NØDSTILFÆLDE AFSNIT OVERSIGT OVER EFTERSYN OG REPARA- TION AFSNIT GENERELLE SPECIFIKATIONER OG VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE UDFØRT AF OPER- ATØREN 8.1 INDLEDNING TEKNISKE SPECIFIKATIONER Væskekapaciteter Hydraulik Kraftenhed Batterier VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE, DER SKAL UDFØRES AF OPERATØREN Batterier Smøring af løftekæder Smøring af mastsektioner Smøring af hyldens sektioner (kun TOUCAN DUO modeller) Smøring af hjulleje Smøring af reduktionshjul Beholder til hydraulikolie Beholder til hyldens hydraulik (kun TOUCAN DUO modeller) Dæk og hjul Stødpuder / Styrestang Kontrol af justering af kæder Kontrol af hældningsindikatorens indstilling8-14 Operationstest for følere ved styreenhed8-14 Slidkontrol af spændskiver ved styrebøjler JLG Lift 1

8 Indholdsfortegnelse Slidkontrol af hyldens glideblokke (kun TOUCAN DUO modeller) Kontrol af slid på hjulenes motorbremser8-15 Undersøgelse af løftekæderne JLG Lift

9 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSANVISNINGER AFSNIT 1. SIKKERHEDSANVISNINGER 1.1 GENERELT I dette afsnit beskrives de nødvendige anvisninger for korrekt og sikker brug og vedligeholdelse af maskinen. Det er obligatorisk, at der udarbejdes en daglig kontrolrutine baseret på indholdet i denne håndbog, for at maskinen fungerer korrekt. Der skal også udarbejdes et vedligeholdelsesprogram af en kvalificeret person. Programmet skal tage hensyn til de informationer, der gives i denne håndbog og i servicehåndbogen, og det skal følges for at sikre, at maskinen er sikker at anvende. Kontakt gerne JLG Industries, Inc. ("JLG") i tilfælde af spørgsmål med hensyn til sikkerhed, uddannelse, eftersyn, vedligeholdelse, anvendelsesformål og brug. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSANVISNINGERNE I DENNE HÅNDBOG KAN MEDFØRE MASKINSKADER, ANDRE MATERIELLE SKADER, PERSONSKADER ELLER DØDSFALD. 1.2 FØR MASKINEN TAGES I BRUG Operatørens oplæring og kendskab til maskinen Læs og forstå oplysningerne i denne håndbog, før maskinen tages i brug. Læs, forstå og overhold alle bestemmelser fra arbejdsgiveren, lokale og offentlige myndigheder i forbindelse med betjening af maskinen. Eftersyn af arbejdsstedet Operatøren skal træffe sikkerhedsforanstaltninger for at undgå farer i arbejdsområdet, før maskinen sættes i drift. Betjen og løft ikke platformen, mens maskinen står på en lastbil, anhænger, jernbanevogn, skib, stillads eller andet udstyr, medmindre det er skriftligt godkendt af JLG. Betjen ikke maskinen i farlige miljøer, medmindre den er godkendt til det pågældende formål af JLG. Kontroller, at underlaget kan bære maskinens maksimale belastning. Denne maskine kan betjenes ved temperaturer på -20 C til 40 C. Kontakt JLG, hvis maskinen skal anvendes uden for dette temperaturinterval. Maskinen må kun bruges med tilstrækkelig omgivelsesbelysning. Eftersyn af maskinen Kontroller maskinen og dens funktioner, før den bruges. Se afsnit 2 i denne håndbog for at få yderligere anvisninger. Betjen ikke maskinen, før den er blevet serviceret og vedligeholdt i henhold til de krav, der er anført i servicehåndbogen. Kontroller, at utløser og alle andre sikkerhedsanordninger fungerer korrekt. En ændring af sikkerhedsanordningerne er et brud på sikkerheden. ÆNDRING ELLER OMBYGNING AF EN LØFTEPLATFORM MÅ KUN UDFØRES MED SKRIFTLIG TILLADELSE FRA PRODUCENTEN. Brug ikke maskinen, før du har gennemgået den komplette oplæring i maskinen, foretaget af autoriserede personer. Kun autoriseret og kvalificeret personale må betjene maskinen. Læs, forstå og overhold alle skilte af typen FARE, ADVARSEL, FORSIGTIG, og betjeningsanvisningerne på maskinen og i denne håndbog. Brug maskinen til formål, der ligger inden for den påtænkte anvendelse, defineret af JLG. Alt driftspersonalet skal være bekendt med nødstopknapperne og betjening af maskinen i en nødsituation som anført i denne håndbog. Brug aldrig en maskine, hvor sikkerheds- og instruktionsskilte eller -etiketter mangler eller er ulæselige. Undgå, at støv og rester hober sig op på platformens gulv. Sørg for, at der ikke er mudder, olie, smørefedt og andre fedtstoffer på fodtøj og platformens gulv. Rengør ikke elektriske komponenter med en højtryksrenser JLG Lift 1-1

10 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSANVISNINGER 1.3 BETJENING Generelt Brug ikke maskinen til andre formål end at løfte personer med værktøj og udstyr op og ned. Arbejd aldrig med en maskine, der ikke fungerer korrekt. Stands maskinen, hvis der opstår en funktionsfejl. Drej aldrig en betjeningsknap eller et betjeningsgreb direkte til den modsatte retning. Indstil altid først kontakten eller grebet i nulstilling og stop, før du skifter til den næste funktion. Indstil altid betjeningsanordninger langsomt og jævnt. Parker maskinen i sammenfoldet position, når den ikke er i brug. Lad ikke nogen personer røre eller betjene maskinen fra jorden, når der er personer på platformen, undtagen i nødstilfælde. Anbring ikke materialer direkte på platformens gelænder, medmindre det er godkendt af JLG. Sørg altid for, at elektrisk drevet værktøj er forsvarligt anbragt og aldrig hænger i ledningen fra platformens arbejdsområde. Det er forbudt at have forsyninger eller værktøj, der rækker uden for platformen, medmindre det er godkendt af JLG. Når der er to personer på platformen, er operatøren ansvarlig for al betjening af maskinen. Flyt ikke en maskine, der sidder fast eller er uarbejdsdygtig, ved at trække, skubbe eller benytte funktionerne til forlængelse af strukturen. Træk kun maskinen ved hjælp af slæbepunkterne på chassisrammen. Anbring ikke den udskydelige struktur eller platform mod en anden struktur for at stabilisere platformen eller støtte strukturen. Sænk den udskydelige struktur ned, og sluk alle strømforsyninger, før maskinen forlades. Fare for at snuble og falde Før maskinen tages i brug, skal det sikres, at alle låger er lukket og fastspændt i den korrekte position. Hold altid begge ben fast placeret på platformens gulv. Brug aldrig stiger, bokse, trin, gangbræt eller lignende genstande på platformen for at kunne nå højere op. Gå altid ind på og ud af platformen gennem adgangslågen. Vær yderst forsigtig ved indgang til og udgang fra platformen. Kontroller først, at mastenheden er sænket helt ned. Stå foran maskinen, og sørg for at have "tre kontaktpunkter" med maskinen, dvs. begge hænder og en fod eller begge fødder og en hånd under ind- og udgang. Udelukkende for TOUCAN DOU modeller : Under kørsel, skal det altid sikres, at alt udstyr, pakker og materialer på hylden er bundet fast. Brug det afmonterbare rør og bæreremme til at holde pakker og voluminøse materialer på plads på hylden. Sørg for, at platformen er mindre end 10 cm fra hylderne før sidedørene åbnes. Undlad at sidde eller klatre op på hylden. Fare for elektrisk stød Maskinen er ikke isoleret og yder ingen beskyttelse ved kontakt eller nærhed af strøm. JLG anbefaler, at alle personer på platformen er udstyret med en fuld kropssele med en sikkerhedsline, der er fastspændt til et godkendt fæstningspunkt. Yderligere oplysninger om krav til faldsikringsudstyr i forbindelse med brug af JLGprodukter fås ved henvendelse til JLG Industries, Inc. 1-2 JLG Lift

11 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSANVISNINGER Hold sikker afstand fra elledninger, udstyr, eller strømførende (fritlagte eller isolerede) dele iht. mindste sikre tilnærmelsesafstand som vist i Tabel 1-1. Giv plads til maskinens bevægelser og til svaj i elledningerne. Fare for tipning Brugeren skal kende underlaget, før maskinen betjenes. Den tilladte hældning til siden må ikke overstiges under kørsel. Tabel 1-1. Mindste sikre tilnærmelsesafstand Spændingsinterval (fase til fase) MINDSTE SIKRE TILNÆRMELSESAFSTAND i meter 0 til 50 kv 3 Fra 50 kv til 200 kv 5 Fra 200 kv til 350 kv 6 Fra 350 kv til 500 kv 8 Fra 500 kv til 750 kv 11 Fra 750 kv til 1000 kv 14 BEMÆRK: Dette krav gælder, undtagen hvis arbejdsgiverens regler eller lokale eller offentlige bestemmelser er strengere. ARBEJD IKKE MED MASKINEN ELLER PERSONER INDEN FOR DEN MINIMALE SIKKERHEDSAFSTAND. ANTAG, AT ALLE ELEKTRISKE ANORDNINGER OG KABLER ER STRØMFØRENDE, MEDMINDRE ANDET ER HELT SIKKERT. Hold en afstand på mindst 3 meter mellem maskinen, dens brugere, deres værktøj og udstyr og elektriske kabler eller apparater med en spænding på op til volt. Tilføj ekstra 0,3 meters afstand for hver ekstra volt eller mindre. Mindste sikre tilnærmelsesafstand kan reduceres, hvis der installeres isolerende barrierer til at forhindre kontakt, og hvis barriererne har kapacitet til spændingen i den pågældende leder. Sådanne barrierer må ikke være del af (eller fastgjort til) maskinen. Mindste sikre tilnærmelsesafstand kan reduceres efter den isolerende barrieres effektive kapacitet. Dette skal bestemmes af en kvalificeret person iht. krav fra arbejdsgiver samt iht. myndighedernes gældende regulativer vedr. arbejde i nærheden af strømførende udstyr. Overstig aldrig platformens højeste kapacitet. Fordel belastningen jævnt på platformens gulv. Udelukkende for TOUCAN DUO modeller : overskrid aldrig hyldens kapacitet. Fordel lasten jævnt på hyldens gulv. Før der køres på gulve, broer, lastbiler og andre flader, skal det kontrolleres, at den pågældende flade kan bære vægten. Kontroller, at hjulene har godt fæste på rampen eller skråningen. Sørg for at der på kørefladerne hverken er fugt, vand, fedtstof eller for andre substanser, som risikerer at påvirke fremtrækket. Løft ikke platformen, og kør ikke med platformen, mens den er løftet, på en skråning eller på et ujævnt eller blødt underlag. Løft ikke platformen, og kør ikke med platformen i en løftet position, medmindre maskinen står på et fast, jævnt og tilstrækkeligt solidt underlag. Ved kørsel på skrænter (20 % maks.), SKAL platformen være helt sænket. Det anbefales at køre op ad skråningen i FREMAD-gear og at BAKKE ned ad skråningen for at opnå den bedste ydeevne. Hold maskinens chassisramme mindst 0,6 meter fra huller, bump, aflæsningssteder, forhindringer, diverse restmaterialer, skjulte huller og andre potentielle farer på jorden. Det er forbudt at trække eller skubbe genstande med den udskydelige struktur. Brug aldrig maskinen som kran. Bind ikke maskinen til en nærliggende struktur. Betjen ikke maskinen når det blæser. Forøg ikke overfladearealet på platformen eller lasten. Hvis det område, som er udsat for vinden, forøges, påvirker det maskinens stabilitet. Udvid hverken platformens eller hyldens størrelse (TOUCAN DUO modeller), med anvendelse af uautoriserede fladeforlængere eller påmonteringer. Hvis forlængerstrukturen eller platformen er i en position, hvor et eller flere hjul ikke rører jorden, skal JLG Lift 1-3

12 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSANVISNINGER alle personer forlade platformen, før det forsøges at stabilisere maskinen. Anvend passende udstyr til at stabilisere maskinen og flytte personerne. Fare for masning og kollision Der skal anvendes godkendt hovedværn af alle personer, der betjener maskinen på platformen og på jorden. Undersøg arbejdsområdet for frihøjde, samt frirum til siderne og under platformen når platformen skal hæves eller sænkes, samt ved kørsel. Hold alle kropsdele inden for platformens gelænder, når maskinen bruges. Ved kørsel i områder, hvor udsynet er begrænset, skal der altid være en person, som dirigerer. Hold personale, der ikke betjener maskinen i en afstand af mindst 1,8 m fra den, under al kørsel. Begræns kørehastigheden i henhold til overfladens beskaffenhed, færdselstæthed, udsyn, hældning, personers tilstedeværelser og andre faktorer, der kan medføre kollisioner eller personskade. Vær opmærksom på bremseafstande ved alle kørehastigheder. Når der køres med høj hastighed, skal den reduceres til lav hastighed før der standses. Kør aldrig med høj hastighed i begrænsede eller små områder eller ved bakning. Udvis ekstrem forsigtighed til enhver tid for at undgå at hindringer rammer eller påvirker betjeningskontroller, personer der opholder sig på platformen eller med arbejdslast på hylden (kun for TOUCAN DUO modeller). Vær sikker på, at operatørerne af andre maskiner i højden eller på jorden er klar over, at løfteplatformen er i nærheden. Afbryd strømforsyningen til løbekraner. Advar personer om ikke at arbejde, stå eller gå under en løftet forlænget struktur eller platform. Anbring afspærringer på jorden, hvis nødvendigt. 1.4 BUGSERING, LØFT OG SLÆBNING Der må aldrig være personer på platformen, når den bugseres, løftes eller slæbes. Denne maskine må ikke bugseres, undtagen i nødstilfælde, i tilfælde af driftsforstyrrelser, strømsvigt eller ved af- og pålæsning til transport. Se afsnittet om nødprocedurer i denne håndbog med hensyn til anvisninger for bugsering i nødstilfælde. Sørg for, at forlængelsesstrukturen er sammenfoldet, før maskinen bugseres, løftes eller slæbes. Platformen skal være helt tømt for værktøj. Kun for TOUCAN DUO modeller gælder det, at hylden skal være fuldstændig tom og det afmonterbare rør skal være stuvet af vejen under platformen. Når maskinen løftes, må der kun løftes i de viste områder på maskinen. Løft enheden ved hjælp af udstyr, der har den rigtige kapacitet. Se afsnittet om betjening af maskinen i denne håndbog med hensyn til anvisninger for løft. 1.5 YDERLIGERE FARER/SIKKERHED Anvend ikke maskinen som stel i forbindelse med svejsning. Ved svejsning eller metalskærehandlinger skal der træffes forholdsregler for at beskytte chassisrammen mod direkte eksponering for stænk fra svejsning og metalskæring. Batterisyre er meget ætsende. Undgå altid kontakt med huden og tøjet. Oplad altid batterier på et sted med god ventilation. 1-4 JLG Lift

13 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, KLARGØRING OG EFTERSYN AF MASKINEN AFSNIT 2. BRUGERANSVAR, KLARGØRING OG EFTERSYN AF MASKINEN 2.1 PERSONALEOPLÆRING Arbejdsplatformen er en håndteringsanordning til personer. Det er derfor nødvendigt, at den kun betjenes og vedligeholdes af oplært personale. Personer under påvirkning af rusmidler eller alkohol, eller som lider af svimmelhed, risiko for slagtilfælde eller tab af fysisk kontrol, må ikke betjene denne maskine. Operatøroplæring Operatøroplæringen skal dække følgende områder : 1. Anvendelse af og begrænsninger for betjeningsenhederne i platformen og på jorden, nødstopknapper og sikkerhedssystemer. 2. Kontroletiketter, anvisninger og advarsler på maskinen. 3. Arbejdsgiverens regler og de offentlige myndigheders bestemmelser. 4. Anvendelse af godkendt faldsikringsudstyr. 5. Tilstrækkelig viden om maskinens mekaniske funktion til at genkende en fejlfunktion eller en potentiel fejlfunktion. 6. De sikreste måder at betjene maskinen på, hvis der er hindringer over maskinen, andet udstyr i bevægelse eller forhindringer, fordybninger, huller og fald. 7. Måder til at undgå farer i forbindelse med ubeskyttede elektriske ledere. 8. Specifikke jobkrav eller krav til maskinanvendelsen. Overvågning af oplæring Oplæringen skal udføres under overvågning af en kvalificeret person i et åbent område uden forhindringer, indtil den underviste er i stand til sikkert at styre og betjene maskinen. Operatørens ansvar Operatøren skal instrueres om, at han/hun er ansvarlig for at standse maskinen i tilfælde af en driftsfejl eller andre farlige forhold for enten maskinen eller arbejdsstedet. 2.2 KLARGØRING, EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE Følgende tabel omfatter de periodiske eftersyn og vedligeholdelsesarbejder for maskinen, som kræves af JLG Industries, Inc. Se lokale bestemmelser vedr. yderligere krav til arbejdsløfteplatforme. Intervallerne for eftersyn og vedligeholdelse skal være kortere efter behov, når maskinen anvendes i et krævende eller barsk miljø, hvis maskinen anvendes hyppigere, eller hvis den anvendes på en krævende måde JLG Lift 2-1

14 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, KLARGØRING OG EFTERSYN AF MASKINEN Tabel 2-1.Tabel over eftersyn og vedligeholdelse Type Hyppighed Primært Ansvar Servicekvalifikationer Eftersyn før start Før brug hver dag eller ved operatørskift. Bruger eller operatør Bruger eller operatør Eftersyn før levering (se bemærkning) Hyppigt eftersyn (se bemærkning) Før levering i forbindelse med salg, leasing eller udlejning når maskinen har været i drift i tre måneder eller 150 timer (den termin, der først indtræffer) eller Når maskinen ikke har været i drift i en periode på mere end tre måneder eller Hvis maskinen er købt brug. årligt, ikke senere end 13 måneder efter datoen for seneste eftersyn. Ejer, forhandler eller bruger Ejer, forhandler eller bruger Kvalificeret JLGmekaniker Kvalificeret JLGmekaniker Reference Betjenings- og sikkerhedshåndbogl Service- og vedligeholdelseshåndbog og gældende JLGeftersynsoversigt Service- og vedligeholdelseshåndbog og gældende JLGeftersynsoversigt Årligt maskineftersyn Ejer, forhandler eller Kvalificeret JLG- Service- og vedligehold- (se bruger mekaniker elseshåndbog og gæl- bemærkning) dende JLGeftersynsoversigt Forebyggende På de anførte intervaller i service- og vedligehodelseshåndbogen Ejer, forhandler eller Kvalificeret JLG- Betjenings- og sikkerhed- vedligeholdelse bruger mekaniker shåndbog BEMÆRK : Eftersynsoversigterne kan fås hos jlg. Følg service- og vedligeholdelseshåndbogen for at udføre eftersynene. 2-2 JLG Lift

15 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, KLARGØRING OG EFTERSYN AF MASKINEN 2.3 EFTERSYN FØR START Eftersynet før start skal omfatte alle følgende punkter: 1. Renhed - Kontroller, at der ikke er utætheder på nogen flader (olie, brændstof eller batterivæske) eller fremmedlegemer. Rapporter eventuelle utætheder til den ansvarlige for service. 2. Struktur - Undersøg, om der er hakker, skader, svejserevner eller revner i grundmateriale eller andre uoverensstemmelser i maskinstrukturen, Revner i grundmateriale - svejserevner. 3. Skilte og advarselssymboler - Kontroller, at de alle er rene og kan læses. Kontroller, at ingen skilte eller symboler mangler. Sørg for, at alle ulæselige skilte og symboler renses eller udskiftes. 4. Betjenings- og sikkerhedshåndbøger - Sørg for, at der altid ligger en kopi af operatør- og sikkerhedshåndbogen i den vandtætte opbevaringsboks. 5. Visuelt eftersyn rundt om hele maskinen - Se Batteri Oplades efter behov. 7. Hydraulikolie - Kontroller hydraulikoliestanden. Sørg for at efterfylde hydraulikolie efter behov. 8. Tilbehør/tilkoblinger - Se operatør- og sikkerhedshåndbogen for hver tilkobling eller hvert tilbehør, der installeres på maskinen med hensyn til specifikke anvisninger for eftersyn, betjening og vedligeholdelse. 9. Funktionskontrol - Når det visuelle eftersyn rundt om hele maskinen er udført, skal der foretages en funktionskontrol af alle systemer på et område (afsnit 2.3.2), hvor der ikke er nogen forhindringer i luften eller på jorden. Se afsnit 4 for at få specifikke anvisninger for betjening. HVIS MASKINEN IKKE FUNGERER KORREKT, SKAL DEN STRAKS STANDSES! RAPPORTER EVENTUELLE PROBLEMER TIL DEN ANSVARLIGE FOR SERVICE. BENYT IKKE MASKINEN, FØR DEN ER ERKLÆRET SIKKER TIL BRUG JLG Lift 2-3

16 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, KLARGØRING OG EFTERSYN AF MASKINEN Figur 2-1. Dagligt visuelt eftersyn rundt om maskinen Eftersyn ved at gå rundt om maskinen Begynd eftersynet ved punkt 1 som anført på diagrammet. Gå videre med at kontrollere alle punkter i den anførte rækkefølge vedr. de punkter, der er angivet på checklisten. BEMÆRKNING VEDR. EFTERSYN : Kontroller på alle komponenter, at der ikke er nogen løse eller manglende dele, at de er solidt fastgjort, og at der ikke er nogen synlige tegn på skader, utætheder eller kraftig slitage foruden ovennævnte kriterier. FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR SKADER SKAL DET SIKRES, AT MASKINENS STRØMFORSYNING ER AFBRUDT. BRUG IKKE MASKINEN, FØR ALLE PROBLEMER ER AFHJULPET. 2-4 JLG Lift

17 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, KLARGØRING OG EFTERSYN AF MASKINEN 1. Platformens gelænder og låge, Hylde til TOU- CAN DUO - Ingen synlig skade. Lågerne åbnes og lukkes korrekt. 2. Betjeningskonsoller på platformen og på jorden - Kontroller, at kontakter og greb går tilbage til nulstilling, at alle skilte og symboler sidder fast og er læselige, og at kontrolmærkerne er læselige. Udløseren fungerer korrekt, er ikke ændret, gjort uvirksom eller blokeret. 3. Hjul/dæk - Forsvarligt sikret, der mangler ingen møtrikker i bøjler, skruer eller spændskiver. 4. Drivmotor, bremse - Ingen synlig skade. 5. Skærme - Se inspektionsnotat. 6. Mast - Ingen synlig skade ; Alle stifter og hydrauliske slanger er ubeskadigede, ingen utætheder. 7. Styreenhed - Ingen synlig skade. Styrespindler : se inspektionsnotat. 8. Løftekæder, kædebøjler og gaffelbolte - De skal være installeret og i god stand. Kæderne skal være korrekt strammet og smurt. 9. Hylde - Ingen synlig skade ; Alle stifter og hydrauliske slanger er ubeskadigede, ingen utætheder. Løftekablerne er i god stand. 10. Afmonterbart rør - Skal være installeret og i god stand JLG Lift 2-5

18 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, KLARGØRING OG EFTERSYN AF MASKINEN FUNKTIONSKONTROL Kontrol af hældningssensor Se afsnit 3 og 4 med hensyn til beskrivelse og drift af maskinens funktioner. BRUG IKKE MASKINEN, FØR ALLE PROBLEMER ER AFHJULPET. Udfør Funktionskontrol på denne måde, mens maskinen står på en fast, jævn overflade på et område uden hindringer : Kontrolpaneler 1. Fra kontrolpanelet på jorden : Aktiver alle funktioner ; Sørg for, at alle maskinens funktioner er deaktiverede, når der trykkes på nødstopknappen; Løft masten helt op. Løft bommen ca. 1 m. Udfør bevægelserne sænkning og hævning af masten på samme tid : - Kun masten sænkebevægelse skal aktiveres. Sæt bremse selektoren på bremser ulåst "bremse fri". Afprøv brugen af Kontrolpanelet ved jorden, og forvis dig om, at der ikke er nogen bevægelse. Slå omskifterkontakten over på platformens kontrolpanel. Afprøv brugen af kontrolpanelet ved jorden, og forvis dig om, at der ikke er nogen bevægelse. Sæt omskifterkontakten udløsning af bremsen på motorbremse til hjul låst "Motorbremse på hjul slået til". 2. Fra platformens kontrolpaneler (for TOUCAN-DUO modeller er det Kontrolpaneler for platform og redskaber) Sørg for, at platformens kontrolpaneler er fuldstændig fastgjort; Kontroller, at hornet virker; Kontroller, at alle funktioner virker korrekt; Sørg for, at alle maskinens funktioner deaktiveres, når der trykkes på nødstopknappen; Vær sikker på, at der ikke kan udføres operationer, undtagen hvis den relevante kontakt til aktivering af funktion er trykket ned, med undtagelse af hyldefunktionerne (for Toucan-Duo modeller). Foretag på samme tid en kørebevægelse og en bevægelse med masten. Kun masten må bevæge sig. Kør maskinen på en stigning uden at overstige den nominelle stigeevne, og stop for at sikre, at bremserne holder maskinen. Undersøg krængningsføleren, som sidder midt på maskinen under chassisdækket, for at sikre at den fungerer korrekt. Indsæt en klods (bestillingsnr.: ST2741 placering: i opbevaringsboksen til håndbøger) som vist herover for at aktivere hældningssensoren og holde den tippet. Løft masten ca. 0.5 meter. Systemet fungerer korrekt, hvis : 1. Fra kontrolpanelet på platformen : Lydalarmen aktiveres. Det tilsvarende røde advarselslys (krængning) tændes på platformens kontrolpanel. Kørselsfunktionen er afbrudt. Funktionen til hævning af masten er slået fra. Alle andre funktioner virker normalt. 2. Fra kontrolpanelet på jorden : - Alle funktioner arbejder normalt. DENNE FUNKTION ER TILGÆNGELIG NÅR MASKINEN STYRES FRA PLATFORMENS KONTROLPANEL OG NÅR PLATFORMEN IKKE LÆNGERE ER STUVET. BEMÆRK :Se sektion 8 om at kontrollere systemindstillingerne. HVIS MASKINEN IKKE KAN HOLDES PÅ PLADS, SKAL BREM- SERNE SKIFTES. 2-6 JLG Lift

19 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, KLARGØRING OG EFTERSYN AF MASKINEN Kontrol af føler på mast Kontroller følerne på lågerne (Vedrører TOUCAN DUO modeller; TOUCAN JUNIOR 6 modeller (hvis forsynet)) Kontroller føler på masten, som sidder under mastens sidste sektion, for at sikre at den fungerer korrekt. Løft masten ca. 0.5 meter. Systemet fungerer korrekt, hvis : 1. Fra platformens kontrolpaneler : Al kørsel med maskinen skal foretages ved lav hastighed. 2. Fra kontrolpanelet på jorden : Alle funktioner arbejder normalt. Kontroller følere ved låge for at sikre at de fungerer korrekt. Åben platformens højre låge. Systemet fungerer korrekt, hvis : 1. Fra kontrolpanelet på platformen : Kørefunktionen er slået fra. Styrefunktionen er slået fra. Mastefunktionen er slået fra. Hyldefunktionen fungerer normalt (Vedrører udelukkende TOUCAN DUO modeller). 2. Fra kontrolpanelet på jorden : Alle funktioner arbejder normalt. 3. Gentag trinene 1 til 2 for føleren på platformens venstre låge JLG Lift 2-7

20 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, KLARGØRING OG EFTERSYN AF MASKINEN 2-8 JLG Lift

21 AFSNIT 3 - MASKINENS BETJENINGSANORDNINGER OG INSTRUMENTER AFSNIT 3. MASKINENS BETJENINGSANORDNINGER OG INSTRUMENTER 1. Drivhjul 2. Styrehjul 3. Batteridæksler 4. Kontrolpanel på jorden 5. Ladeaggregat 6. Teleskopmast 7. Platform 8. Platformens kontrolpaneler 9. Opbevaringsboks til håndbøger 10. Betjeningsknapper til manuel sænkning Figur 3-1. Basisversion 11. Chassisskærm 12. Maste skærm 13. Hylde 14. Afmonterbart rør JLG Lift 3-1

22 AFSNIT 3 - MASKINENS BETJENINGSANORDNINGER OG INSTRUMENTER 3.1 GENERELT Kontrolpanel på jorden PRODUCENTEN HAR INGEN DIREKTE KONTROL MED MASKINENS ANVENDELSE OG BRUG. BRUGEREN OG OPERATØREN ER DERFOR ANSVARLIGE FOR AT OVERHOLDE GOD OG SIKKER PRAKSIS. Dette afsnit indeholder de nødvendige informationer til at forstå betjeningsanordningernes funktioner. 3.2 BETJENINGSANORDNINGER OG INSTRUMENTER FOR AT UNDGÅ ALVORLIGE PERSONSKADER MÅ MASKINEN IKKE BRUGES, HVIS ET BETJENINGSGREB ELLER EN VIPPEKONTAKT, DER STYRER PLATFORMENS BEVÆGELSE, IKKE GÅR TILBAGE TIL POSITIONEN OFF, NÅR DEN SLIPPES. 1. Platform/Fra/Jord Omskifterkontakt 2. Nødstopknap 3. Mast Op/Ned kontakter 4. Omskifterkontakt for bremse Låst/Ulåst 5. Ladestandsindikator 6. Indikator for batteriafladning 7. Sikring i kredsløb Figur 3-2. Kontrolpanel på jorden 1. Platform/Fra/Jord Omskifterkontakt Styring af bevægelse fra platformens betjeningsknapper Kontrolkredsløb i position Off Styring af bevægelse fra betjeningspanel på jorden 2. Nødstopknap Tryk på kontakten for at stoppe alle funktioner. Kontakten skal drejes med uret, for at maskinens funktioner gendannes. 3. Mast Op/Ned kontakter Bevæg kontakten OP for at HÆVE masten. Bevæg kontakten NED for at SÆNKE masten. 4. Omskifterkontakt for bremse Låst/Ulåst Motorbremse på hjul udløst. Motorbremse på hjul slået til. 3-2 JLG Lift

23 AFSNIT 3 - MASKINENS BETJENINGSANORDNINGER OG INSTRUMENTER BEMÆRK :Funktionen til låsning/oplåsning af hjulenes motorbremse kan kun anvendes, hvis omskifterkontakten står på Kontrolpanel på jord( ). Når omskifteren til låsning/udløsning af motorens hjulbremser står på Bremser slået fra ( ), er al bevægelse af maskinen inaktiv (kørsel, hævning og sænkning af mast) uanset hvilken position omskifterkontakten står på. 5. Ladestandsindikator Se afsnit Indikator for batteriafladning Mens maskinen er i brug, skal batteriets afladningsindikator kontrolleres regelmæssigt. - GRØN kontrollampe : Batteriets ladestand ligger mellem fuld opladning og 70 % afladning. - GUL kontrollampe : Batteriets ladestand ligger mellem 70 % og 80 % afladning. Genoplad batteriet. - RØD kontrollampe : Batteriet er afladet med mere end 80 %. Det er absolut nødvendigt at genoplade batteriet. Brug ikke maskinen, da batteriet kan blive ødelagt. 6. Timemåler/Afladningsindikator for batteri (Ekstraudstyr) Efterhånden som batteriet aflades, går LED lyset fra højre til venstre (5 grønne streger fulgt af 3 orange streger). Manuel styring af sænkning Manuel nødsænkeventil Sænkning af kontrolventilen : Træk og hold den røde knap for at sænke masten. På dette tidspunkt blinker lysdioden for at angive "energireserve" (70% afladet). De to røde lysdioder helt til venstre blinker for at angive "afladet" (80% afladet). I så fald afbrydes strømmen. Batteriet skal genoplades. 1 - Ladestandsindikator 2 - Driftstimetæller HVIS BATTERIET AFLADES HELT, VIL DET MEDFØRE UOPRETTELIG SKADE PÅ BATTERIET. 7. Sikring i kredsløb Beskyttelse af styrestrømkredsen JLG Lift 3-3

24 AFSNIT 3 - MASKINENS BETJENINGSANORDNINGER OG INSTRUMENTER Platformens kontrolpanel 1. Nødstopknap 2. Kontrolknapper til styring af mastefunktion 3. Håndtag til kørekontrol 4. Styrekontroller 5. Horn 6. Kontrolknap til funktion Til 1. Nødstopknap. Tryk knappen ind for at stoppe alle maskinens funktioner. Kontakten skal drejes med uret for at gendanne maskinens funktioner. 6. Kontrolknap til funktion Til 2. Kontrolknapper til styring af mastefunktion. Tryk den højre kontakt ned for at hæve masten. Tryk den venstre kontakt ned for at sænke masten. 3. Håndtag til kørekontrol. Skub fremad på toppen af det grønne håndtag for at køre fremad. Tryk knappen på det grønne håndtag ned for at bakke. Tryk udløserknappen den for at aktivere kontakten før funktionen aktiveres. Hvis kontakten slippes standser funktionen. 4. Styrekontroller. Skub den øverste del af vippekontakten for at styre hjulene mod venstre. Skub den nederst del af vippekontakten for at styre hjulene mod højre. 5. Horn. Aktiveres, når knappen trykkes ned. 3-4 JLG Lift

25 AFSNIT 3 - MASKINENS BETJENINGSANORDNINGER OG INSTRUMENTER Platformens instrumentpanel Kontrolpanel for redskaber (kun Toucan Duo modeller) 1. Indikator for tændt strømforsyning 2. Lys og alarm for afladning af batteri 3. Hældningsindikator, lys og alarm Figur 3-4. Platformens instrumentpanel 1. Indikator for tændt strømforsyning. En grøn lampe angiver, at betjeningsknapperne er klar. 2. Lys og alarm for afladning af batteri. Det røde lys viser at batteriet er 80% afladet. 3. Hældningsindikator, lys og alarm. For kraftig hældning. En rød lampe og en lydalarm angiver, at den nominelle hældning er overskredet. 1. Kontrolknap til aktivering af funktion 2. Kontakter til Mast Op/Ned 3. Kontakter til Hylde Op/Ned Figur 3-5. Kontrolpanel for redskaber 1. Kontrolknap til aktivering af funktion. Skal skubbes og holdes for at betjene funktionerne Hæv mast/ Sænk mast. 2. Kontakter til Mast Op/Ned. Kontakten OP trykkes ned for at HÆVE masten. Kontakten NED trykkes ned for at SÆNKE masten. 3. Kontakter til Hylde Op/Ned. Bevæg kontakten OP for at HÆVE hylden. Bevæg kontakten NED for at SÆNKE hylden JLG Lift 3-5

26 AFSNIT 3 - MASKINENS BETJENINGSANORDNINGER OG INSTRUMENTER 3-6 JLG Lift

27 AFSNIT 4 - BETJENING AF MASKINEN AFSNIT 4. BETJENING AF MASKINEN 4.1 BETJENING I NØDSTILFÆLDE BEMÆRK: Der er indbygget en timer i det elektriske system, og den afbryder styreboksene ca. 4 timer efter maskinens sidste handling. Systemet beskytter batteriet, hvis operatøren skulle glemme at afbryde maskinen. Efter afbrydelsen skal man trykke på nødstopknappen på kontrolpanelet på jorden og derefter dreje den med uret for at gendanne maskinens funktioner. Maskinen har et Kontrolpanel ved jorden, som overstyrer Kontrolpanelerne på platformen. Kontroller på jorden styrer hævning og sænkning af liften og som kan bruges i en nødsituation for at sænke platformen til jorden, såfremt operatøren på platformen bliver ude af stand til at gøre det. Platform/Fra/Jord Omskifterkontakt Maskinen har et kontrolpanel på jorden, hvis betjening har højere prioritet end platformens kontrolpanel. Når omskifterkontakten står på platform indstillingen, leveres der strøm til kontrolpanelerne på platformen. Brug kontrolpanelet på jorden på følgende måde : 1. Sæt omskifterkontakten Platform/Fra/Jord på Jorden ( ). 2. Aktiver kontakten til mastefunktionen. Nødstopknap Når denne kontakt er aktiveret (ude), sendes der strøm til kontrolpanelet på jorden eller platformen. Kontakten kan desuden anvendes til at afbryde strømmen (tryk kontakten IND) til funktionsknapperne i nødstilfælde. Omskifterkontakt til bremse Låst/Ulåst Funktionen til låsning/oplåsning af hjulenes motorbremse kan kun anvendes, hvis omskifterkontakten står på Kontrolpanel på jord. 1. Sæt omskifterkontakten Platform/Fra/Jord på jorden ( ). 2. Indstil positionsvælgeren på ( ) for at frigøre motorbremsen, så maskinen kan bugseres. (Se afsnit 4-7 for yderligere oplysninger). 4.2 PLATFORMENS KONTROLPANEL BETJEN IKKE MASKINEN MED MINDRE BEGGE BATTERILÅGER ER LUKKEDE. Kørsel Se Figur 4-1., Stigeevne og sideskråning. BEMÆRK: Se de generelle specifikationer (afsnit 8) for nominel stigeevne og sideskråning. Alle normer for hældning og krængning er baseret på maskinen i transporttilstand med mast og hylde stuvet og i parkeret tilstand (for TOUCAN DUO modeller) og helt sænket. KØR IKKE MED MAST ELLER HYLDE (FOR TOUCAN CUO MODELLER), HVIS DE IKKE ER I TRANSPORTTILSTAND, UNDTAGEN PÅ EN FAST OG JÆVN OVERFLADE. FOR AT UNDGÅ AT OPERATØREN MISTER KONTROLLEN OVER MASKINEN, ELLER AT DEN TIPPER, MÅ DEN IKKE KØRES PÅ SKRÅNINGER, SOM OVERSTIGER DE VÆRDIER, DER ER ANFØRT I AFSNIT 8.2 I DENNE HÅNDBOG. VÆR SPECIELT FORSIGTIG VED KØRSEL I BAKGEAR OG ALTID, NÅR PLATFORMEN ER LØFTET. Når maskinen er i transportfunktion, er kørslen begrænset af de to faktorer stigeevne og sideskråning. Stigeevnen er den procentvise vinkel på en skråning, som maskinen kan køre på. Sideskråninger er den vinkel på en skråning, som maskinen kan køres på tværs af. Se afsnit 8 med hensyn til nominelle værdier for stigeevne og sideskråning. Når masten er forlænget, må maskinen ikke bruges på skråninger eller sideskråninger, der er større end værdierne i afsnit 8. Hældningsalarmen aktiveres, og hældningsindikatoren tænder for at advare operatøren, når maskinen har overskredet den nominelle stigning. Bevægelserne for hævning af mast samt kørsel afbrydes. MASKINEN SKAL VÆRE PÅ EN FAST OG JÆVN OVERFLADE OG PÅ ET AREAL, HVOR DER IKKE ER HINDRINGER JLG Lift 4-1

28 AFSNIT 4 - BETJENING AF MASKINEN Figur 4-1. Stigeevne og sideskråning Kørsel fremad 1. Klem og hold omskifteren til aktivering af funktionen. 2. Tryk på toppen af kørehåndtagen inden for 5 sekunder efter at omskifteren til aktivering af funktion er aktiveret. Stop Standsning foretages ved langsomt at returnere kørehåndtaget til neutral position. Bremserne aktiveres automatisk. Bak Man foretager det samme for at bakke som for at køre fremad, bortset fra at der trykkes i bunden af kørehåndtaget for at bakke. Styring Man styrer ved at trykke på den øverste side af TOM- MELFINGER kontakten (oven på styrepinden) for at styre til venstre eller på den nederste del af TOM- MELFINGER kontakten (oven på styrepinden) for at styre til højre. FOR AT UNDGÅ AT MASKINEN VÆLTER, SKAL PLATFORMEN SÆNKES NED TIL JORDNIVEAU. KØR HEREFTER MASKINEN TIL ET STED MED PLAN OVERFLADE, FØR MASTEN LØFTES. FOR AT UNDGÅ ALVORLIGE PERSONSKADER MÅ MASKINEN IKKE BETJENES, HVIS ET BETJENINGSGREB ELLER EN VIPPEKONTAKT, DER STYRER PLATFORMENS BEVÆGELSE, IKKE GÅR TILBAGE TIL POSITIONEN OFF ELLER NULSTILLING, NÅR DEN SLIPPES. HVIS PLATFORMEN IKKE STANDSER, NÅR EN KONTROLKNAP ELLER - HÅNDTAG SLIPPES, FLYTTES HÅNDEN FRA UDLØSEREN ELLER NØDSTOPKNAPPEN BRUGES TIL AT BRINGE MASKINEN TIL STANDSNING. BEMÆRK: Kørselshastigheden er afhængig af styrepindens udsving : jo mere der skubbes til (eller trækkes i) styrepinden jo hurtigere køres der. BEMÆRK: Så snart masten begynder at bevæge sig, skifter maskinen automatisk til langsom kørehastighed. BEMÆRK: For at undgå pludselige opbremsninger føres styrepinden langsomt tilbage til midterstillingen og udløserknappen slippes når bevægelsen er ophørt (undtagen i nødsituationer). 4-2 JLG Lift

29 AFSNIT 4 - BETJENING AF MASKINEN Løft og sænkning af masten Løft af masten : 1. Klem og hold omskifteren til aktivering af funktionen på platformens kontrol eller (for TOUCAN DUO modeller) tryk og hold kontakten til aktivering af funktionen på kontrolpanelet for redskaber. 2. Skub kontrolafbryderen for rejsning af mast inden 5 sekunder efter at omskifteren til aktivering af funktionen er aktiveret, for at hæve masten. Sænkning af masten : 1. Klem og hold omskifteren til aktivering af funktionen på platformens kontrol eller (for TOUCAN DUO modeller) tryk og hold kontakten til aktivering af funktionen på kontrolpanelet for redskaber. 2. Skub kontrolafbryderen for sænkning af masten inden 5 sekunder efter at omskifteren til aktivering af funktionen er aktiveret, for at sænke masten. Hævning og sænkning af hylden (Kun TOUCAN DUO modeller) Hævning af hylden : 1. Omskifteren til styring af hyldefunktioner trækkes opad for at hæve hylden. Sænkning af hylden : 1. Omskifteren til styring af hyldefunktioner skubbes nedad for at sænke. Funktionskombination for arbejdsplatformen En kørebevægelse kan ikke kombineres med en bevægelse af overbygningen. Hvis der kaldes på en kørebevægelse og en bevægelse af førerhuset samtidigt, må kun bevægelse af førerhuset forekomme. Kørebevægelsen vil blive udført så snart der bevægelsen af førerhuset udløses. 4.3 MANUEL STYRING AF SÆNKNING Den manuelle styring af sænkning skal anvendes i nødsituationer eller i tilfælde af et mekanisk problem. Kontrollerne til manuel sænkning er en hjælpefunktion til sænkning af platformen, hvis der er strømsvigt. 4.4 ALARMER Horn Det aktiveres, når den tilsvarende trykknap på platformens betjeningskonsol trykkes ind. Bevægelsesalarmer Maskinen er udstyret med to lys (blinklys, som er ekstraudstyr på TOUCAN JUNIOR modeller) og med akustisk alarm, som starter så snart funktionen (dog ikke hylden) styres fra platformens kontrolpaneler. Hældning, lys og alarm Alarmen udløses af en krængningsføler, der sidder midt på chassiset under chassisskærmen. Denne alarm bliver aktiv når masten har forladt sin sænkede position, så snart maskinen hælder mere end to grader i forhold til den horisontale linje. Den består af et lys på platformens kontrolpanel og en lydalarm. Alarmen og lyset angiver, at arbejdsplatformen er indstillet på maksimal hældning og nærmer sig en ustabil position. Funktionerne til kørsel og hævning af mast er slået fra. Undgå at slå andre funktioner til end dem, der er nødvendige for at få maskinen tilbage til en mere stabil konfigurering. Det anbefales at sænke platformen og søge en ny placering for maskinen på en jævn overflade. UNDGÅ AT SLÅ ANDRE FUNKTIONER TIL END DEM, DER ER NØDVENDIGE FOR AT FÅ MASKINEN TILBAGE TIL EN MERE STABIL SITUATION, HVIS MASKINEN IKKE ER I NIVEAU. Alarm for last på hylden (kun TOUCAN DUO modeller) En trykafbryder på hyldens løftecylinder aktiveres, hvis den maksimalt tilladte belastning overskrides. Hvis hylden er overbelastet, slås det øverste betjeningspanel fra, og en akustisk alarm under platformen går i gang. Hylden skal tømmes, før det øverste betjeningspanel kan tages i brug igen JLG Lift 4-3

30 AFSNIT 4 - BETJENING AF MASKINEN 4.5 DRIFTSSTANDSNING OG PARKERING Benyt følgende fremgangsmåde til at standse maskinens drift og parkere den : 1. Kør maskinen hen til et beskyttet sted. 2. Sørg for at masten er sænket. 3. For TOUCAN DUO modeller : sørg for at hylden er sænket, og at det afmonterbare rør er stuvet under platformen. 4. Tryk på nødstopknappen på platformens kontrolpanel. 5. Tryk på nødstopknappen på kontrolpanelet på jorden. Indstil vælgerkontakten for Platform/Jord på midterstilling, OFF Og fjern nøglen for at undgå uautoriseret brug. 6. Tildæk platformens kontrolpanel for at beskytte skilte med anvisninger, advarselssymboler og betjeningsknapper mod vind og vejr, hvis nødvendigt. 7. Oplad batteriet, hvis det er nødvendigt. 4.6 LADEAGGREGATER TECSUP oplader Den installerede elektroniske oplader er designet til automatisk at oplade 24 V DC genopladelige batterier. Maskinens skærmplader skal være åbne, når batteriet oplades. BLYSVOVLSYREBATTERIER KAN UDSENDE MEGET EKSPLOSIONSFARLIGE GASARTER. EMISSIONEN FORØGES VSENTLIGT UNDER OPLADNING. ÅBEN ILD, GNISTER OG ANDRE ANTÆNDINGSKILDER MÅ ALDRIG KOMME I NÆRHEDEN AF BATTERIET. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DENNE ADVARSEL KAN MEDFØRE DØD ELLER PERSONSKADER. BATTERIERNE MÅ KUN OPLADES PÅ ET STED MED GOD VENTILATION. FRAKOBL ALDRIG BATTERISTIKKET, NÅR OPLADEREN ER IND- STILLET PÅ ON. DEN BUEDANNELSE, DER OPSTÅR, KAN FÅ BATTERIET TIL AT EKSPLODERE, SÅ BRUGEREN FÅR FOR- BRÆNDINGER. BEMÆRK: Når opladeren er tilsluttet strømforsyningen, afbrydes alle funktioner. BEMÆRK: Hvis strømforsyningen afbrydes under opladningen, skifter ladeaggregatet til standby og starter igen automatisk, så snart strømforsyningen genoprettes. Spændingsforsyning : Opladeren er beregnet til at blive tilsluttet en netværksspænding på 115 V eller 230 V vekselstrøm. Den er udstyret med en automatisk omskiftningsenhed, der afhænger af den påførte netværksspænding. Opladning af batteriet : - Sæt opladeren i et 115/230 V AC eludtag med jord. - Ladeaggregatet starter automatisk. 4-4 JLG Lift

31 AFSNIT 4 - BETJENING AF MASKINEN BEMÆRK: Opladerens stik er påmonteret enden af et 5 m langt kabel, der er monteret i en automatisk kabelrulle. Denne rulle er forsynet med en strømafbryder, som beskytter ringe og børster (se foto nedenfor). DELTA Q oplader Den installerede elektroniske oplader er designet til automatisk at oplade 24 V DC genopladelige batterier. Maskinens skærmplader skal være åbne, når batteriet oplades. OPLADEREN MÅ KUN TILSLUTTES EN KORREKT INSTALLERET JORDET STIKKONTAKT. BRUG IKKE YDERLIGERE JORDFORBIND- ELSE. OPLADERENS STIK MÅ IKKE ÆNDRES. RØR IKKE VED DE UISOLEREDE DELE AF STIKKET ELLER DE UISOLEREDE BAT- TERIPOLER. BRUG IKKE OPLADEREN HVIS LEDNINGEN ER BESKADIGET, ELLER HVIS OPLADEREN PÅ NOGEN MÅDE ER BESKADIGET. TRÆK ALTID OPLADERSTIKKET UD FØR FRAKOBLING ELLER TILKOBLING AF BATTERIET. BEMÆRK: Hvis strømabryderen slår fra, trykkes på resetknappen så batteriet kan oplades. Indikator på kontrolpanelet ved jorden for opladningsfasen : BLYSVOVLSYREBATTERIER KAN UDSENDE MEGET EKSPLOSIONSFARLIGE GASARTER. EMISSIONEN FORØGES VSENTLIGT UNDER OPLADNING. ÅBEN ILD, GNISTER OG ANDRE ANTÆNDINGSKILDER MÅ ALDRIG KOMME I NÆRHEDEN AF BATTERIET. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DENNE ADVARSEL KAN MEDFØRE DØD ELLER PERSONSKADER. BATTERIERNE MÅ KUN OPLADES PÅ ET STED MED GOD VENTILATION. FRAKOBL ALDRIG BATTERISTIKKET, NÅR OPLADEREN ER IND- STILLET PÅ ON. DEN BUEDANNELSE, DER OPSTÅR, KAN FÅ BATTERIET TIL AT EKSPLODERE, SÅ BRUGEREN FÅR FOR- BRÆNDINGER. Rød LYSDIODE (Default): -Blinker : Opladeren er for varm (ladeaggregat vil standse hvis temperaturer er over 100 C) opladeren afbrydes. - Tændt : Batteriet er stærkt afladet (polspænding < 18 V). Opladeren slukker, såfremt spændingen forbliver mindre end 18V i mere end 5 minutter. For at genoptage opladningen skal opladeren frakobles lysnettet. Vent i cirka 10 minutter, inden opladeren igen tilsluttes lysnettet. Gul LYSDIODE (Charge) : - Denne LYSDIODE forbliver tændt, indtil batteriet er fuldt opladet. Grøn LYSDIODE (100 %) : - Denne lysdiode tænder, når batteriet er fuldt opladet. OPLADERENS SKJOLD MÅ IKKE FJERNES OG DENS KOMPONEN- TER MÅ IKKE SKILLES AD. BEMÆRK: Når opladeren er tilsluttet strømforsyningen, afbrydes alle funktioner. BEMÆRK: Hvis strømforsyningen afbrydes under opladningen, skifter ladeaggregatet til standby og starter igen automatisk, så snart strømforsyningen genoprettes. BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet hvis akkumulatorvæskens vægtfylde ikke er faldet til under kg/l. Regelmæssig opladning af et batteri, når vægtfylden ligger over kg/l, kan i høj grad forkorte batteriets levetid JLG Lift 4-5

Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN 800 TOUCAN 870

Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN 800 TOUCAN 870 Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN 800 TOUCAN 870 Danish - Operation and Safety Manual 31210047 September 14, 2007 FORORD FORORD Denne håndbog er et meget vigtigt hjælpemiddel! Opbevar den altid

Læs mere

Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN 1210 TOUCAN 1310

Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Danish - Operator s & Safety Manual 31210034 October 24, 2007 FORORD FORORD Denne håndbog er et meget vigtigt hjælpemiddel! Opbevar den altid sammen

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

UpRight AB38. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER

UpRight AB38. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual UpRight AB38 Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL Alt personel skal omhyggeligt have læst, forstået og skal følge alle manualens sikkerhedsregler og betjenings-instruktioner

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

TM 12. Serienr. 6919 til nuværende

TM 12. Serienr. 6919 til nuværende UpRight Bruger manual TM 12 Serienr. 6919 til nuværende Sikkerheds regler og brugerinstruktioner Alt personel skal omhyggeligt have læst, forstået og skal følge alle manualens sikkerhedsregler og betjenings-instruktioner

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MX 15/19 SIKKERHEDS REGLER

MX 15/19 SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner MX 15/19 Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende Alt personale, der udøver vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Third Edition Fourth Printing Part No. 97570DA CE Models Betjeningsvejledning 3. udgave 4. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 1 af 12 BRUGERMANUAL FOR MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 2 af 12 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug J55T El-scooter Brugervejledning OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug 0 Indholdsfortegnelse 1.INTRODUKTION... 1 2. SPECIFIKATIONER...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 DK Brugervejledning G90T og G90A Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 5 Quick guide P9-0291-Q 2

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Second Edition Third Printing Part No. 82784DA CE Models Betjeningsvejledning 2. udgave 3. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 . Kørsel Kontrol inden start: 1. Tjek batteri kapaciteten. (Hvis du skal køre langt, skal batteriet være fuldt opladet) 2.. Sædet kan køres frem og tilbage

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt.

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt. BRUGS- OG EPAC LD 800 1. GENEREL UHELDSFOREBYGGELSE SIKKERHED For at maskinen skal fungere godt, skal den idriftsættes korrekt (installation og brug) og oliestand og de forskellige mekanismer skal kontrolleres

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning Velo Plus

Brugervejledning Velo Plus Brugervejledning Velo Plus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdfortegnelse Værd at vide... 3 Inden første cykeltur... 4 Din første

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

Brugervejledning Olympus 2004

Brugervejledning Olympus 2004 Brugervejledning Olympus 2004 31.07.2007 - Version 3 Indhold 1. Sikkerhed introduktion OLYMPUS 2004....3 1.1 Beskrivelse af dele...4 1.4 Formål...5 1.5 Brug...5 1.6 Generelle bemærkninger vedr. brug...6

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 BRUGER- VEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 1 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse Side Husk 3 Færdselsregler 3 Gode råd

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Jeres første tur Side 4 3-trins omskifter Side 4 Tilpasning af cyklen Side 5 Justering af sæde Side 6 Justering af styrhøjde Side 6

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA Selvkørende fejemaskine VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. INTRODUKTION Tillykke med Deres Eureka KOBRA fejemaskine fra V.

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere