Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011"

Transkript

1 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2011

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen Hørhaven og Rughaven Fyensgade Kærby Hvilehjem Birkebo Brian Skræm Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl torsdag tillige kl Afdeling 2, 8, 9 og 12: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Brian Andersen tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Knud Andreasen tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl Afdeling 5: Odinsgade 11 Kurt Grynnerup tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl torsdag tillige kl Afdeling 7: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde tlf.: Træffetid: mandag - fredag kl samt kl torsdag tillige kl

3 Det skal ikke opfanges på den måde, at jeg går i vrede, men da der alligevel skal ske flere nye tiltag inden længe, besluttede jeg mig for, at så kunne det lige så godt blive her og nu, jeg aftrådte. Bjarne Andersen Den gamle redaktør takker af: Efter godt 11 år som redaktør på beboerbladet Kontakten er det blevet tid til at takke af. Jeg blev af hovedbestyrelsen gjort opmærksom på, at man fra årsskiftet 2011/2012 ville til kun at udsende bladet på nettet, altså elektronisk. Samtidig ønskede man ikke længere, at bladet skulle være delvist sponsorbetalt via sponsorer. Bladet vil de sidste par gange i år blive redigeret af Tina Reeves fra administrationen og jeg ønsker hende held og lykke med projektet. Jeg vil derfor gerne sige alle læsere tak for de mange skulderklap, jeg i årenes løb har modtaget, når jeg er kommet rundt i de forskellige afdelinger for at indsamle materiale til det nye blad samt ønske alle det bedste fremover. Tak for nu. Venlig hilsen Bjarne Andersen Disse ting gjorde, at jeg besluttede at stoppe her og nu. Redaktør Tina Reeves Præsentation af den nye redaktør Som det fremgår af Bjarnes indlæg, så er tingene gået stærkt siden sidste udgave af Kontakten. Jeg er blevet kastet ud i det næsten før, at jeg har nået at fordøje nyheden om, at Bjarne ikke længere står som redaktør. Det er jo Bjarnes blad! Han har formet det og fået det til at vokse. Som jeg har fortalt Bjarne flere gange, så var hans blad også min bibel, da jeg startede i Boligselskabet Østparken for godt og vel 5 år siden. Med Bjarnes blad på skrivebordet fik jeg sat både navne og ansigter på hhv. varmemestre, ejendomsfunktionærer og bestyrelser. Desuden fik jeg styr på, hvilke gader, som hørte til de forskellige afdelinger - det var en kæmpe hjælp! Derfor er det også med stor ydmyghed, at jeg overtager pladsen efter Bjarne. Bladet vil heller ikke helt være det samme som før, idet de sponsorbetalte annoncer udgår såvel som konkurrencen på bagsiden af bladet. Desuden vil 3

4 jeg kun være over bladet i denne og næste udgave, hvorefter det overgår til elektronisk udgave via beboernet. Det betyder dog ikke, at man ikke modtager relevant information, hvis man ikke har en computer - så vil informationerne være at finde ved opslag i opgange eller i infotavler. Også jeg vil gerne rette en stor tak til Bjarne, som jeg har haft samarbejde med et par gange i forbindelse med nogle artikler, som jeg har haft bragt i Kontakten. Desuden vil jeg gerne sige Bjarne tak for al den tid, som han har givet mig, så jeg kunne pumpe ham for al hans viden omkring Kontakten og for alt det elektroniske materiale, som han har overdraget til mig. Tusind tak for hjælpen, Bjarne! Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 28. november Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 3 uger efter deadline. Redaktør Tina Reeves Vivabolig, Vesterbro Aalborg Tlf.: Mail: Venlig hilsen Tina Reeves 4

5 Administrationen i Vivabolig Lotte Bang Direktør Jan Kristensen Drift og vedligeholdelse Torben Thomsen Drift og vedligeholdelse Jytte Faitanini Udlejning Karina Andresen Udlejning Lise Lotte Kjær Udlejning Gitte Nielsen Administration Tina Reeves Administration Bettina Munk Administration Gitte Vinther Administration Lone Vammen Økonomi Tina Andersen Økonomi Tove Pedersen Økonomi Pia Andersen Økonomi Susan Krogh Jensen Økonomi Susanne Kjærgaard Genhusning 5

6 Nyt fra organisationsbestyrelsen (hovedbestyrelsen) Formand Brian Skræm Så er endnu en sommer ved at gå på hæld og igen har det været en af disse typiske danske somre med meget omskifteligt vejr. Vi har haft nogle gode dage, men generelt har sommeren været meget våd og vi har da slet ikke haft mange badedage. Kontakten stopper Som så mange andre medier vil vi også i fremtiden udsende vores information elektronisk. I organisationsbestyrelsen mener vi, at vi på den måde kan få vores informationer ud meget hurtigere end vi gør i dag. Lige nu udkommer Kontakten 3 gange om året og det er vel ikke nogen nyhed, når vi i første nummer kan skrive om de julefrokoster, der har været rundt omkring, med en deadline der hedder 28. april og som jo derved først udkommer midt i maj. Med vores beboernet - som er lige på trapperne - ser vi frem til at kunne udsende nyheder meget hurtigere end i dag. Vi skal dog ikke glemme, at det ikke er alle, der har internet, så al relevant information ude i afdelingerne skal også offentliggøres over for dem, enten ved opslag i opgange eller infotavler. Selv tror vi på, at det vil blive godt og alle lige fra afdelingsbestyrelse, organisationsbestyrelse og administration kommer vi til at kunne lægge information ud her og nu. Kontakten fortsætter dog året ud, så der kommer endnu et nummer før jul. I forbindelse med, at vi har valgt at stoppe kontakten, har vores redaktør Bjarne Andersen valgt at stoppe som redaktør på de resterende numre af bladet. Herfra skal der lyde en stor tak til Bjarne for det store arbejde, han har lagt i bladet og fået det til at udvikle sig fra stort set en foldet A4 side, da han startede, til det flotte og informationsrige blad, som det har udviklet sig til. Men alt har en ende, og vi mener at det er den rigtige beslutning, vi har taget. De sidste numre, det som I sidder med her og sidste blad, vil blive lavet af administrationen. Så har I noget, som I mener skal med i bladet, skal I sende det hertil. Ikke mere selv store renoveringer Noget vi har brugt meget tid på i organisationsbestyrelsen er at klarlægge og diskutere, hvad det var der gik galt og hvordan vi i fremtiden kan undgå at havne i den situation, som vi i dag har med badeværelsesrenoveringen i afdeling 1. Da renoveringen blev op startet, 6

7 Organisationsbestyrelsen Brian Skærm Formand, afdeling 5 Christian Vestergaard Næstformand, afdeling 6 Palle Christensen Afdeling 1 Ann Bylund Andersen Afdeling 3 Henrik Yde Afdeling 3 Iver Ørksted Eriksen Afdeling 4 Tina Holm Afdeling 6 Verner Frederiksen Afdeling 2-9 Per Nielsen Medarbejderrepræsentant 7

8 var det en enig organisationsbestyrelse, der bakkede administrationen op i at få vores egen håndværkerafdeling til at udføre arbejdet og herved kunne gøre det billigere. Renoveringen er nu i fuld gang og ser ud til at køre på skinner, men det er ikke længere vores håndværkere, som laver alt arbejdet og det må her bagefter siges, at vi ikke selv er klædt godt nok på til at kunne udføre en sådan opgave, hvor man bl.a. skal være inde i alle bygningsbestemmelser. Så i fremtiden vil vi ikke selv påtage os så store opgaver og alt arbejdet skal udføres som projekt med tegninger og skriftlig beskrivelse heraf. Der kan læses mere omkring dette i indlægget fra afdeling 1. Politikker er noget af det, som vi stadig arbejder med og siden sidst har vi lavet følgende: Finasieringspolitik og Politik for ansættelser og afskedigelser Noget af det, som vi skal se på i den kommende tid, er godkendelse af regnskaber samt Forretningsorden og mødepolitik for organisationsbestyrelse. Herved kan vi få fastlagt rammerne for, hvad det er, vi har som opgaver i organisationen. Et redskab, der jo kun kan være i alles interesse. Derudover er der politik for: Rammeaftale med teknikere samt Boligbytte og fremleje. Herudover kommer der alle beboermøderne i oktober. Mød gerne op og deltag i beboerdemokratiet for din afdeling. Det er her, vi som lejere har mulighed for at påvirke, hvad der skal udføres og hermed fastsætte huslejen. På organisationsbestyrelsens vegne Brian C. Skræm Formand Vesterbro 23, Postboks 213, 9100 Aalborg Tel Ekspedition: mandag-fredag og torsdag tillige Telefontider: mandag-fredag og torsdag tillige

9 Information fra administrationen Lotte Bang Direktør Udlejning Der er ikke så travlt i udlejningsafdelingen lige nu. Der har ellers hen over sommeren været rigtig mange opsigelser, men det er ligesom stilnet en smule af igen. Genhusning Susanne, som er startet her 1. juli 2011, og Liselotte fra udlejningsafdelingen er i fuld gang med planlægning af genhusningen i Østparkens afdeling 5 vedrørende helhedsplanen, samt er så småt ved at forberede det samme for Lille Tingbakke i Vodskov, som vi forventer godkender helhedsplanen i oktober Administration Alle varmeregnskaber er nu udsendt rettidigt, selvom vi havde en del problemer med at få regnskaberne fra Brunata til tiden. Vi vil minde om, at klagegangen er en skriftlig henvendelse her til kontoret. Vi samler klagerne og sender dem til Brunata. Uoverensstemmelser i forhold til varmeregnskaberne behandles i beboerklagenævnet. Fraflytninger Der har i Boligselskabet Østparken været i alt 384 fraflytninger i regnskabsåret, hvilket svarer til 17 %, niveauet de sidste 3 år har ligget meget stabilt omkring det samme. Økonomi Vi er lige blevet færdige med at udarbejde årsregnskab for Boligselskabet Østparken og alle afdelingerne, sådan at regnskaberne er klar til godkendelse i bestyrelserne i oktober måned. Hjemmesiden Vi er nu kommet rigtig godt i gang med vores nye hjemmeside, men vi arbejder stadig på at gøre den bedre og mere informativ. Vi vil gerne have jeres tilkendegivelser, hvis I har gode forslag til noget, som vi kan gøre anderledes eller bedre, hvis der er noget I mangler. 9

10 Indlæg fra driftsafdelingen Jan Kristensen Torben Thomsen Efteråret er nu på vej, markvandringer, vedligeholdelsesplaner, tilstandsvurderinger, fremtidsplaner for afdelingerne, møder med afdelingsbestyrelsen er overstået. Nu står det på budgetmøderne med afdelingsbestyrelsen og i oktober er det beboermøderne, som skal afvikles. Renoveringsaktiviteter der sker og ér sket i Østparkens afdelinger Afdeling 1. Her efter sommerferien i gang med at lave nye badeværelser i Bornholmsgade

11 21 altanlukninger i gaderne Saltholmsgade, Bornholmsgade og Morsøgade er færdige og der startes op igen medio marts Ny tagbelægning i Morsøgade er færdig i oktober og næste år er det Bornholmsgades tur. INVITA har holdt fremvisning af det nye køkkenkoncept i afdelingen og i efteråret går INVITA s håndværkere i gang med at skifte køkken ved fraflytninger og ved årlig opsamling af henvendelser fra beboere, der ønsker at skifte køkken. 11

12 Afdeling 2 har fået ny tagbelægning på en blok, næste år skal den sidste blok have tagbelægning. HTH er i gang med det nye køkkenkoncept i afdelingen, hvor der ved fraflytninger og ved årlig opsamling af henvendelser fra beboere skiftes køkken. Afdeling 3 har gang i facaderenovering i Samsøgade og i efteråret laves nye parkeringsbelægninger i Strynøgade. INVITA har holdt fremvisning af det nye køkkenkoncept i afdelingen og i efteråret går INVITA s håndværkere i gang med at skifte køkken ved beboere, der ønsker et nyt køkken. Afdeling 4. Facadeisolering og facaderenovering, nye dørtelefoner, adgangskontrol og ny tagbelægning på judoklubben er færdig. HTH er i gang med det nye køkkenkoncept i afdelingen, hvor der ved fraflytninger og ved årlig opsamling af henvendelser fra beboere, skiftes køkken. Afdeling 8. Der er lagt nye tagsten på den gamle del af Kærby Hvilehjem. Afdeling 9. Ny tagbelægning, renovering af opgange, nye kældervinduer og opgangsdøre. HTH er i gang med det nye køkkenkoncept i afdelingen, hvor der ved fraflytninger og ved årlig opsamling af henvendelser fra beboere, skiftes køkken. Vaskerier Afdeling 4. På Konvalvej er der i august introduceret det helt nye betalingssystem, hvor låsebrikkerne til opgangsdørene også kan bruges som vaskekort. 12 2

13 Helhedsplanerne Afdeling 5. Helhedsplanen kører i projekterings- og licitationsfasen og det forventes, at ombygningerne starter i januar/februar Afdeling 6 afventer Landsbyggefondens økonomiske udmelding og beboernes beslutning om, hvorvidt helhedsplanen skal realiseres. Aktiviteter i Limfjorden Der er gang i nybyggerierne i Ryesgade samt på Annebergvej. Ombygning af 3F i Søndergade/Kjellerupsgade til ungdomsboliger er i gang. Omkring helhedsplaner i Vodskov har Landsbyggefonden meldt positivt ud og nu er der gang i beboermøderne. Der er 2 ejendomsfunktionærer - en fra hver organisation - sendt på ejendomsservicetekniker-uddannelsen. Vi forventer, at de er uddannet i december Endvidere er der for tiden 3 elever, som skiftevis er i praktik i Limfjordens afdelinger og i Østparkens afdelinger og omvendt. Håndværkerafdelingen I dag er der 1 blikkenslager, 2 elektrikere, 1 tømrer/snedker og 1 murer, som kun koncentrerer sig om reparationsarbejder i alle Østparkens og Limfjordens afdelinger for at optimere servicen til beboerne i afdelingerne. Jan Kristensen og Torben Thomsen Driftsledere Endvidere er der gang i en stor tagrenovering på Jyttevej. Ejendomsfunktionærerne 13

14 Nyt fra beboerrådgiveren Jeg kan godt forstå, at man gør det, MEN hvis vi alle sammen, beboere som ansatte, lige tæller til 10 inden vi reagerer og så henvender os på en ordentlig måde, så er der meget større chance for, at vi ikke misforstår hinanden og derfor også større chance for, at problemet bliver løst uden, at det bliver nødvendigt med klager og advarsler. Beboerrådgiver Carsten Borup Kristensen Jeg har denne gang ikke så meget nyt at fortælle. Jeg arbejder stadig med de samme ting som tidligere. Der er dog noget, som går igen og igen i de problematikker, som jeg bliver involveret i. Det er det faktum, at det er utrolig nemt at misforstå hinanden. I flere af de sager, som jeg har behandlet i år, har problemerne vokset sig større, fordi parterne har misforstået hinandens hensigter. Det betyder rigtig meget, at man henvender sig på en ordentlig måde, når man er utilfreds med noget. Et eksempel kunne være, at man er blevet godt og grundigt træt af larm/høj musik fra sin nabo, og Nu kan det fand me være nok. Når man så er blevet godt hidsig, banker man på rørene eller går til sin nabo og skælder og smælder. Jeg har flere gange oplevet ved klager over støj/musik, at banken på rørene faktisk har været til større gene for de andre beboere end den larm, der udløser banken på rørene. Jeg har selv oplevet for nylig, at min henvendelse til en beboer var lidt uheldig og det kan jeg godt forstå, at beboeren blev lidt mopset over. Så hvis vi alle lige tænker over måden, vi henvender os til hinanden på, så tror jeg mange ting kunne tages i opløbet. Til glæde for alle. Ellers er min fornemmelse, at det går rimeligt godt rundt om. Selvfølgelig er det træls, når der skal laves nyt badeværelse, tag, facade osv. Det giver en del larm og griseri, mens det står på, men alle jeg har mødt er glade for resultaterne, når det er overstået. I afdeling 5 har de fået afklaring på, hvad der skal ske med renoveringen, mens jeg oplever lidt frustration i afdeling 6 over, at der ikke snart kommer en afklaring omkring deres renovering. Alle ved godt, at det ikke er i boligselskabets og afdelingsbestyrelsens hænder, men ventetiden er laaang. Jeg håber for beboerne og alle andre, at der snart kommer en afklaring, da uvished er noget af det værste der findes. 14

15 Mange gange bliver jeg stillet spørgsmål om: Hvorfor må jeg ikke holde kat eller hund?, Hvorfor kan vi ikke få nyt badeværelse?, Hvorfor skal vi have renoveret? og meget andet, når jeg er i kontakt med beboerne. Jeg opfordrer alle beboere til at søge indflydelse i deres egen afdeling, men fortæller også, at det kræver, at de møder op til beboermøderne for at gøre deres indflydelse gældende. De fleste, der stiller spørgsmålene, møder nemlig ikke op, hvorfor de selvfølgelig heller ikke får indflydelse på de beslutninger, som bliver taget. Jeg håber, at flere beboere vil søge den indflydelse og dermed være med til at styrke demokratiet i boligselskabet. Det er grundstenen i vores demokrati. Med venlig hilsen Carsten Borup Kristensen Beboerrådgiver Sjællandsgade 11 Tlf Præsentation af ejendomsfunktionær Steen Pedersen, afd. 3 Jeg er blevet bedt om at skrive et par ord om mig selv og mit arbejde i Boligselskabet Østparken. Jeg er 51 år og opvokset i Lindholm i Nørresundby. Her gik jeg på Gl. Lindholm Skole, hvor jeg tog min realeksamen. Efter skolen aftjente jeg min værnepligt ved Kongens Jyske Fodregiment. Militærlivet passede mig fint, så jeg fortsatte som konstabel ved Dronningens Livregiment, hvor jeg var ved kampvogns-eskadronen. Herefter kørte jeg ca. 15 år som lastbilchauffør ved Bent Rask Lund A/S, hvor jeg kørte med kraner og lifte. Dernæst oplevede jeg også lige de sidste par år, hvor der var gang i Dansk Eternit. Her kørte jeg som truckfører. I 2003 blev jeg desværre syg og blev visiteret til flexjob. Jeg søgte så om arbejdsprøvning ved Boligselskabet Østparken og var så heldig, at Østparken netop havde overtaget de grønne områder i afdeling 3. Efter arbejdsprøvning blev jeg fastansat i 2006 til at passe de grønne områder - et job, som jeg er meget glad for, da jeg trives godt udendørs. Min fritid går med familie og venner og desuden har jeg en stor interesse i biler og motorcykler. I øjeblikket bruger jeg meget tid på at skrue og pudse min 42 år gamle Volvo, som jeg nyder at køre rundt i. Nu vil jeg slutte og ønske alle en forsat god sommer. Plus en tak for de mange venlige kommentarer man får, når man går og arbejder ude i området. Med venlig hilsen Steen Pedersen Ejendomsfunktionær afd. 3 15

16 Indlæg fra afdeling 1 Afdelingsbestyrelse & repræsentantskab i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78, 1. th Næstformand: Kasserer: Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78, st. th. Kai Hjorth, Bornholmsgade 64, 3. th. Bestyrelsesmedlem: Britta Andersen, Bogøgade 14, 2. tv. Bestyrelsesmedlem: Sonja Jensen, Bogøgade 20, 1. th. Suppleanter til repræsentantskabet / afdelingsbestyrelsen: Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Erik Gregersen, Morsøgade 20 Per Olesen, Bogøgade 2, 2. th. Niels Ove Jensen, Sejrøgade 4, 1. th. Afdelingsformand Palle Christensen Velkommen til september nummeret af beboerbladet Kontakten. Denne gang vil jeg starte med at sige tak for godt samarbejde i årenes løb til vores redaktør Bjarne, der har valgt at gå på pension med hensyn til beboerbladet Kontakten. Det er efterhånden blevet til mange blade, du har tilrettet, med mine versefødder. Vi har mange gange sammen drøftet bladets udformning samt udvikling af samme, og her har jeg altid følt, at du brændte for at lave et så godt beboerblad som muligt. Jeg vil på beboernes vegne sige tak for indsatsen og ønske dig et velfortjent otium som redaktør af Kontakten. 16

17 Afdelingsbestyrelsen Palle Christensen Kai Hjorth Flemming Corfixen Britta Andersen Sonja Jensen Beboermøde I skrivende stund er jeg ikke klar over, hvornår dette beboerblad dumper ind i jeres postkasse, så derfor kan det være, at I har modtaget indkaldelse til beboermøde inden dette læses. Beboermødet afholdes mandag den 10. oktober 2011, kl på Skydepavillonen i Aalborg. Indkaldelse og dagsorden med regnskab og budget vil blive fremsendt til alle beboere i løbet af september måned. Husk, at du kan rekvirere et komplet regnskab ved at kontakte varmemester Klaus eller administrationen. Jeg håber, at rigtig mange af jer har mulighed for at deltage i dette møde, da det er her, vi afstikker rammerne for afdeling 1 s økonomi samt de tiltag, der skal ske fremover i afdelingen. 17

18 Med hensyn til valg til afdelingsbestyrelsen skulle der være de fornødne navne på plads, så man behøver ikke at frygte at blive valgt ind, så dette punkt burde ikke afholde nogen fra at deltage i afdelingsmødet. Skulle en af jer dog have lyst og interesse i at opstille til afdelingsbestyrelsen, kan det selvfølgelig stadig lade sig gøre på mødet. Nye legeredskaber i Bogøgade I juli måned fik vi etableret en ny legeborg med rutsjebane og et nyt gyngestativ på pladsen i Bogøgade, hvor den gamle legeborg før var opsat. I samarbejde med flere af jer forældre, der bor i gaden, blev det muligt at finde frem til de legeredskaber, som I synes var ideelle. Jeg håber, at flere forældre i de andre gader vil tage dette gode eksempel op og henvende jer til afdelingsbestyrelsen, hvis I mener, at der er brug for legeudstyr i jeres gade. Tilbud på nyt køkken Når dette læses har der været køkkenfremvisning af det nye Invita køkken, der er mulighed for at få installeret, dog efter, at badeværelsesrenoveringen er foretaget. Vi undersøger i øjeblikket muligheden for, at hvis man ønsker et nyt køkken, kan det opstilles samtidig med, badeværelsesrenoveringen foregår, for dem der kan overskue dette. Det vil nok typisk være i forårs- og sommermånederne, hvor flere af jer bor i sommerhus eller have, og derfor kan have interesse for det. Hvis I ønsker et nyt køkken, skal I kontakte Klaus, vores varmemester. Han vil kunne give den fornødne information om køkkenudskiftningen på frivillig basis. Det nye køkken kommer i øvrigt til at koste 430 kr. i huslejestigning om måneden over 12 år. Billeder af det nye køkken kan ses på opslagstavlerne i udstillingsvinduerne i bestyrelseslokalet Bornholmsgade 62. Paraboler Som tagene bliver udskiftet i gaderne, bliver der opsat et beslag for fremtidig etablering af paraboler. Ny legeborg i Bogøgade De beboere, der har en parabol opsat for nuværende, vil blive kontaktet af administrationen med hensyn til den nye placering af deres parabol. 18

19 Nye beboere, der ansøger om parabol, vil få anvist placeringen på taget som den eneste mulighed. Jeg vil her godt tilrette en misforståelse der åbenbart er faldet nogle enkelte beboere for brystet. Dette nye tiltag med paraboler på tagene er ikke et udtryk for, at de beboere, der benytter parabol til TV, skal over på YouSee s net, fordi jeg som formand er stemt for dette grundet mit arbejde hos TDC. Jeg kan berolige disse få beboere med, at det er en fælles beslutning i afdelingsbestyrelsen og i øvrigt sorterer TV, Internet og fællesantenneanlæg under Kai Hjorth i det daglige arbejde, netop for ikke at få en sammenblanding/interessekonflikt af tingene. Der har gennem årenes løb været flere naboer til beboere med paraboler, der har klaget over, at parabolerne var opsat i direkte synsfelt fra deres egne vinduer. Flere beboere har også klaget over, at det så træls ud fra gaden med alle disse paraboler, så da muligheden for at anvise en placering til paraboler kom via tagudskiftningen, har afdelingsbestyrelsen taget disse klager til efterretning. Oplysning Som formand for en afdeling i Østparken er man ikke på lønningslisten i boligselskabet, og derfor er jeg nødt til at have et civilt arbejde, i dette tilfælde hos TDC. Derfor er det mig magtpåliggende at afvise sådanne misforståelser/rygter, når de når mit øre, da jeg prøver at gøre mit arbejde så loyalt som muligt med hensyn til formandsjobbet her i afdeling 1. Det kan være, fordi der ikke tidligere har været informeret om disse ting via beboerbladet, for jeg er ofte blevet gjort bekendt med, at flere har troet, at jeg var ansat som formand i afdeling 1 i Boligselskabet Østparken, med deraf aflønning. Dette er hermed dementeret. I øvrigt er mit ansættelsesforhold oplyst til Aalborg Kommune, der har det overordnede tilsyn med Østparkens afdelinger, så der i særlige situationer med arbejdende formænd kan tages højde for disse ting, og man derved ikke kommer til at stå i en interessekonflikt i den enkelte afdeling. I øjeblikket er jeg også indvalgt til organisationsbestyrelsen i Østparken. Denne post som organisationsmedlem er til gengæld aflønnet med - for mit vedkommende - ca kr. udbetalt hvert halve år. Hvis der skulle være nogen, der har yderligere spørgsmål til disse ting, står jeg gerne til yderligere rådighed, men I er også velkomne til at kontakte Lotte Bang, der er øverste direktør for Østparken og Vivabolig. Viktualierum I forbindelse med udskiftningen af koldt/varmtvands rør samt faldstammer i kældrene, vil de gamle tremmerum - i sin tid kaldet viktualierum - blive nedlagt. 19

20 I stedet vil disse rum efter etablering af ovennævnte rør, blive tilbudt som et stort udlejningsrum, for de beboere der måtte ønske sig sådan et rum. Afdelingen vil få isat en dør til rummet, hvis denne ikke findes som standard, hvilket ikke er tilfældet alle steder. Rummet vil blive opmålt og derudfra blive prissat. Typisk vil sådan et rum blive afkrævet ca. 35 til 50 kr. om måneden i leje, der vil blive opkrævet via huslejen. Hvis du er interesseret i et rum, så kontakt vores varmemester eller administrationen. De gamle tremmerum/viktualierum var ikke inkluderet i den enkeltes husleje og de fleste af rummene har stået ubenyttet hen de sidste mange år. Der, hvor en beboer har benyttet sig af de gamle rum, vil denne blive tilbudt at leje hele rummet som den første og ellers vil rummene blive udlejet efter først til mølle princippet. Middagsåbent hos varmemester De seneste måneder har det været muligt at træffe varmemesteren fra klokken til om middagen på kontoret i Sjællandsgade. Det har dog vist sig, at i gennemsnit kom der kun 7 beboere om måneden, der personligt mødte frem. Derudover var der ca. det samme antal telefonhenvendelser. Dette er ikke optimal udnyttelse af den tid, som vores varmemester er til rådighed, så derfor vil afdeling 1 ikke fremover have åbent om middagen. Skulle der opstå et behov senere, vil vi vurdere på dette efterfølgende. I kan altid ringe og indtale en besked på telefonsvareren til vores varmemester - samtidig er der også muligheden for at maile til ham. Klaus vil bestræbe sig på at give svar senest dagen efter, at beskeden er modtaget. Beboerklager Andetsteds her i indlægget fra afdeling 1 har vores beboerrådgiver Carsten Borup givet en oversigt over status på beboerklagerne i afdelingen samt de tiltag, han for tiden arbejder med. Vaskerier Her i foråret fik vi udskiftet flere af de gamle vaskemaskiner i vaskerierne. Derfor er der kun få enkelte gamle vaskemaskiner tilbage og de er omkring 6 år gamle, så de har mange gode vaske tilbage, inden de skal udskiftes. Det nye sæbedoserings-anlæg ser også ud til at virke efter hensigten. Der er ikke kommer forespørgsler eller ligefrem klager over, at tøjet ikke bliver vasket rent. I forbindelse med vaskerierne har vi i afdelingsbestyrelsen valgt at udskifte de gamle orange stole, der efterhånden så noget trætte ud. 20

21 Jeg håber, at de nye stole er anvendelige som siddeplads, når man eventuelt lige venter på, at vasken bliver færdig. Husk HUSK, at der kun er fællesskabet til at betale for det hærværk, der ikke bliver anmeldt. Markvandring I forbindelse med markvandringen, som afdelingsbestyrelsen har en gang om året med vores driftschef Jan og vores varmemester Klaus, besluttede vi at udskifte alle dørpumper til vores indgangsdøre. Der har over de sidste år været problemer med at få opgangsdørene til at lukke korrekt, når temperaturen forandrede sig henholdsvis vinter og sommer. Derfor indstillede gårdmændene tit på pumperne med det resultat, at de tit lukkede dørene for hårdt eller de ikke kunne få dørene til at lukke helt i, når temperaturerne skiftede igen. Ifølge de gamle notater har disse dørpumper efterhånden også lukket og åbent opgangsdørene i over 12 år, så der er ikke noget at sige til, at de er blevet slidte. Jeg ved ikke, hvor mange gange en opgangsdør går op og i, i løbet af en dag, men det bliver til nogle gange. Dette skal så ganges op med uger og år og dette regnestykke løber hurtigt op i flere 100 tusinde gange af åbninger og lukninger. Tagudskiftning I forbindelse med tagudskiftningen har afdelingsbestyrelsen valgt også at udskifte det stykke tag, der ligger på Morsøgade 2 til 6, selv om det ikke er så gammelt som resten af tagene. Det blev sidst udskiftet i forbindelse med en brand sidst i 90 erne og blev på det tidspunkt betalt af forsikringen. For at alle tage skal komme til at se ens ud, både i farve og i udseende og da det ikke ville blive uden problemer i forhold til de nye tagplader at lave det indhak, der støder op til taget i Morsøgade 2 til 6, blev vi enige om at foretage udskiftningen. Derved er alle tage på samme stadie og kan holde de næste 30 til 40 år ifølge vores rådgivere fra firmaet Nord. De nye tagplader er desuden imprægneret med et middel, der virker lidt ligesom voks på en billak, der er med til at forlænge levealderen - dog skal taget ikke vokses så tit som på en bil. Sommerhilsen Her i forsommeren fik alle tilsendt en sommerhilsen med budskab om at tage hensyn til naboer og genboer, når man benytter sig af altanerne. Det værende med hensyn til grill, rygning med deraf udsmidning af skodder samt due-problematikken. Jeg håber, at sommerhilsenen blev opfattet positivt, da mit umiddelbare indtryk af disse problematikker er for- 21

22 bundet med tankeløshed fra enkelte beboere, der ikke når at tænke på, hvad det indebærer for andre, hvis man ikke er påpasselig med grill, røg og os samt udsmidning af cigaretskodder og fodring fra altanerne. Et andet træls problem, som de fleste af os nok har oplevet her i foråret og sommeren, er de evindelige skrig og skrål, der kommer fra de havmåger, der har valgt at slå sig ned her i Aalborg. Vi har prøvet at kontakte Aalborg Kommune med hensyn til at nedkæmpe bestanden af måger, men det så ikke ud til, at vi kom med på listen over steder, der blev fortaget udryddelse på, med hensyn til nedskydning af bestanden. Vi har igen fra afdelingsbestyrelsens side taget denne problemstilling op og endnu engang kontaktet Teknisk Forvaltning ved Aalborg Kommune for at få en udmelding på, hvad de agter at gøre. Hvis du eller din nabo kunne være behjælpelig med personligt at kontakte Teknisk Forvaltning med en klage over problemet med mågeskrig om natten og tidlig morgen, vil det nok også have en god effekt, for at få frem i lyset, at det ikke kun er inde i midtbyen, at problemet er størst. Mågerne bevæger sig åbenbart ikke efter nogen grænse med hensyn til, hvor de kan lide at være og skrige og skråle. SIDSTE NYT Lige som dette indlæg skulle afleveres, kom der besked fra Aalborg Kommune angående mågerne. I mailen fra Park & Natur stod der følgende: Mågerne er på nuværende tidspunkt ( ), fredet pga. yngel, men Park & Natur har fået dispensation til at regulere dem, da vi har modtaget så mange henvendelser om måger. Vi har indgået en aftale med Mortalin om mågebekæmpelse og skytten Teddy Christensen er allerede i gang - også i ø-gadekvarteret, da vi har modtaget mange henvendelser fra netop dette område. Venlig hilsen, Kira Mølgaard, Park & Natur, Teknik- og Miljøforvaltningen. Den tidligere ledelse i Østparken var både tilsynsførende for renoveringen, beboernes repræsentant, afdelingsbestyrelsens bindeled samt arbejdsgiver for egne håndværkere. Dette har i mine øjne gi- Badeværelsesrenoveringen Badeværelsesrenoveringen har været inde i mange problemer, der dukkede op i forårets løb. Med hensyn til placering af ansvar for disse ting samt ansvarsfordeling af hele forløbet, vil jeg ikke for nuværende komme ind på, da nogle af tingene er anmeldt til forsikringsselskab samt undersøges af Østparkens advokat. Desuden har afdelingsbestyrelsen bedt om at få et konsulentfirma koblet på renoveringen, som beboernes garant for, at de ting vi har bestilt og forventer bliver opfyldt, er i overensstemmelse med gældende normer og regler for badeværelser. 22

23 vet alt for stor usikkerhed om, hvem der gjorde hvad samt hvem der skulle tage sig af det overordnede og efterfølgende udføre de nødvendige tilsyn. Vi har fra afdelingsbestyrelsens side flere gange prøvet at gøre opmærksom på disse ting, men har hver gang fået at vide, at der var styr på det hele, og vi behøvede ikke at være urolige. Det tyder efterfølgende dog på, at der simpelthen har været for mange kasketter placeret på samme mands hoved. For at tage de ting, der har givet de største problemer, så er det, at den udluftningsblæser, der hidtil har været opsat, dels er blevet placeret forkert flere steder, nemlig tættest på bruserhovedet, samt den har ikke været typegodkendt til den slags fugt, der opstår i baderum. Nu sker der det fremadrettet, at der monteres en ny type udluftningsblæser på ydervæggen modsat bruserhovedet. Denne blæser er godkendt efter gældende normer for baderum. Den anden ting, der har givet anledning til ændring af projektet, er det lysstofarmatur, der indtil Sejrøgade nr. 6 er blevet opsat. Heller ikke dette er godkendt til at sidde monteret så tæt på bruserhovedet, som det er sket. Derfor har det også været nødvendigt at lave helt om på lyset i de fremtidige badeværelser. Afdelingsbestyrelsen og den nuværende ledelse af Østparken har derfor valgt at skifte til spotlight lys, der er monteret i loftet i stedet for. Disse loftlamper lyser via LED pærer og er typegodkendt til at bruges i vådrum, herunder vores badeværelser. Alle disse ting kunne måske være undgået, hvis vi havde stået mere fast på at engagere nogle eksperter til at rådgive og vejlede ved planlægningen af hele badeværelsesrenoveringen, men på daværende tidspunkt - da disse ting blev diskuteret - var hensynet til økonomien større samt den vejledning, vi i afdelingsbestyrelsen fik, godtgjorde at det ikke var nødvendigt at ofre disse penge på såkaldte eksperter, da der var styr på alle formaliteter, herunder hvad der var lovligt at bruge samt hvilke materialer, der var bedst egnede til badeværelserne. Jeg kan dog efterfølgende konstatere, at der ikke har været udført rettidig omhu fra parterne i badeværelsessagen, når så mange ting efterfølgende er blevet bortdømt. Den nye ledelse af Viva har samtidig haft meget svært ved at finde ud af, hvilke aftaler der har været gældende samt, hvilke aftaler der er lavet med hvem, da det er minimalt, hvad der forefindes på tryk i administrationen. Som sagt håber jeg, at vi på det kommende beboermøde kan skabe fuld klarhed over, hvem, hvad og hvorfor det er gået som det er gået, for i de sidste uger har det været mere nødvendigt at få afklaret, hvad vi skulle gøre samt hvilke ting der skulle rettes op på. Derfor har afdelingsbestyrelsen sammen med den nye ledelse af Viva lagt kræfter i at få afklaret disse problemstillinger mere end at få placeret skyld for dit og dat. 23

24 Da vi var ved at vurdere på den igangværende badeværelsesrenovering, blev det også klart, at flere af de varmt og koldtvandsrør, som vi har i afdelingen, havde forskellig grad af tilstoppelse i rørene. Spørgsmålet stod derfor hurtigt klart, skal vi skifte rør eller ej? Valget blev, at vi skifter alle varmt og koldtvandsrør fremadrettet. Derved får vi også udskiftet den løsning, som vi har haft til opvarmning af det varme vand med el-trissing. El-trissing er en form for varmelegeme, der er snoet omkring varmtvandsrørene for at holde temperaturen på de rigtige grader. Denne løsning kører på strøm, og dengang i 80 erne, da det blev monteret, var el ikke så dyrt i kw som det er nu om dage, så dengang var det en udmærket løsning at have til at holde det varme vand varmt helt op til alle beboere. I dag bruges i stedet det, der hedder rør i rør - løsning, hvor det varme vand bliver holdt varmt af noget andet varmt vand, der løber kontinuerligt i et rør inde i midten i sit eget rør, deraf navnet rør i rør. Med de nuværende elpriser i kw viste det sig, at vi på mindre end 5 år kan spare så meget i elforbrug ved at skifte el-trissing ud med rør-i-rør -løsningen, at investeringen i de nye rør til varmt vand er tjent ind. Et gammelt koldt og varmt vands rør Faldstamme fra afløb i toilet Endnu et gammelt koldt og varmt vands rør Endnu en faldstamme fra afløb i toilet 24

25 Med hensyn til koldvandsrørene var det et valg mellem at udskifte her og nu eller skifte i løbet af de næste 10 år, da de nuværende koldtvandsrør allerede flere steder er tilstoppede med ca. 15 til 20%, grundet kalk og rustaflejringer. Afdelingsbestyrelsen valgte derfor at sige ja til samtidig udskiftning af koldvandsrør. Alle disse ændringer kommer til at ske fremadrettet i badeværelsesrenoveringen, men skal på et tidspunkt desværre også ske hos jer, der allerede har fået lavet badeværelse, forstået på den måde, at vi på et tidspunkt bliver nødt til at genere jer igen for at få disse ting skiftet og ordnet. Planen for disse arbejder er pt. ikke helt på plads, men sandsynligvis bliver I, der bor i Saltholmsgade, de første der skal have disse ting udskiftet. Vi prøver at tilrettelægge det sådan, at det hele kan laves på én gang, altså at rør bliver skiftet, ny blæser isat, nyt lys osv. Vi vil prøve at gøre det så skånsomt som muligt, men arbejdet kan ikke udføres uden, at det påvirker beboerne i lejlighederne, mens det står på. Jeg håber på jeres forståelse for disse opståede problemstillinger og måden vi i afdelingsbestyrelsen sammen med Vivas ledelse prøver at løse dem. På samme beboermøde er der også mulighed for at vise afdelingsbestyrelsen mistillid med hensyn til de ting, som vi har besluttet vedrørende badeværelsesrenoveringen, hvis nogen af jer er af den opfattelse. Sådan er spillereglerne i et beboerdemokrati, at når man vælges, må man stå til ansvar for de ting, som man er med til at beslutte på beboernes vegne. I dette tilfælde har det vist sig ikke at være de rigtige beslutninger, der er blevet truffet med hensyn til flere af de ting, som en badeværelsesrenovering indeholder, og det skal jeg være den første til at beklage. Velkommen til Føtex I foråret, da Føtex åbnede på den gamle eternitgrund, var jeg på beboernes vegne i afdeling 1 ovre at byde velkommen til Ø-gadekvarteret, som de gode naboer vi jo er. Samtidig havde jeg en lille sammenplantning med, som et velkommen til hele personalet. Den overrakte jeg til Rolf Hansen, der er varehuschef. Til jer, der er uenige eller har spørgsmål til alt dette, håber jeg, at I vil møde op på beboermødet, hvor I har mulighed for at få luft for frustrationer samt få svar på de spørgsmål, som I må sidde inde med. Velkommen til Føtex 25

26 Her i august traf jeg Rolf Hansen på en indkøbstur i Føtex og spurgte ham ud om det areal, vi som gående passerer bag ved varehuset. Rolf Hansen kunne fortælle, at der på dette areal vil blive plantet træer og sået græs, så det ikke mere kommer til at se så østeuropæisk ud. Dog afventer ejeren af grunden, at det næste varehus bliver færdiggjort. I øvrigt skulle jeg hilse jer alle fra varehuschefen og sige tak for den fine velkomst, de havde fået, samtidig med at han var glad for alle jer, der var mødt op på åbningsdagen samt efterfølgende stadig kommer som kunder. På bedding Adgangskontrol-anlægget skal på dagsordenen for afdelingsbestyrelsen og vi har derfor bestilt endnu en forevisning hos leverandørerne af disse anlæg her i september. Økonomien er på plads med hensyn til indkøb af disse adgangskontrol-anlæg, og jeg håber derfor, at vi kan starte op senest sidst på året eller lige i starten af det nye år, efter vi har bestemt, hvilket anlæg vi skal have og hvad det skal kunne gøre. Der er ingen tvivl om, at det bliver et anlæg med de brikker, der blev vist frem på sidste beboermøde. Virkemåden bliver nogenlunde på samme måde, som når man skal ind i vaskeriet. Vi skal lige have styr på loftdørene samt kælderdørene med hensyn til, hvordan disse skal virke fremover. Så skal beboermødet planlægges og husk, hvis du har et emne, som du ønsker der skal debatteres og eventuelt vedtages, så kan du sende det til mig via mail. Husk altan juleudsmykningskonkurrencen også finder sted i år en af ugerne op til jul. Kontakt til afdelingsbestyrelsen Husk I altid kan maile til afdelingsbestyrelsen via denne adresse: Her kan I spørge om alt, både generelle og mere personlige ting vedrørende det at bo til leje her i afdeling 1 i Østparken. I kan også stadig vælge at ringe til mig på tlf Endelig kan der også stadig afleveres almindelig post via brevkassen i Bornholmsgade 62, st. th. HUSK på, at i bund og grund er vi i afdelingsbestyrelsen valgt for din skyld og for at varetage dine og dine naboers interesser. Det var alt for denne gang. På bestyrelsens vegne Palle Christensen Afdelingsformand 26

27 Beboerrådgiverens status i afdeling 1 I 2011 har jeg indtil nu behandlet følgende sager i afdeling 1: Støj: 17 klager Problemer med røg/rygning/cigaretskod: 3 klager Drillerier/hærværk i opgang: 2 sager Affaldsproblemer: 2 sager Sociale sager: 2 stk. Renholdelse af altan/duer: 1 sag Diverse direkte henvendelser omkring bl.a. naboskab, mærkelig trafik i kælderen og lignende. Som det ses, er det stadig støj/musik, som er topscorer og det ændrer sig nok ikke i fremtiden. Langt de fleste af støjsagerne er fester, som støjer store dele af aftenen/natten og i flere tilfælde helt til formiddagen efter festen. Klagerne har flere gange set gennem fingrene med støjen i længere tid, har selv henvendt sig til støjeren og først derefter skrives der til boligselskabet, da intet åbenbart hjælper. Der er enkelte støjere, som har haft lidt svært ved at forstå alvoren i en advarsel, og der har måttet endnu en advarsel til, inden budskabet er trængt ind. Også selv om jeg meget klart har gjort støjeren klart, hvor tæt han/hun nu er på en opsigelse. I disse sager er der også enkelte, hvor enkelte klagere står alene med sin klage, hvor alle omkringboende ikke kan genkende, at der skulle være et problem. Vores tolerancetærskel er forskellig, men min opfattelse er, at enkelte måske burde vælge en anden boligform, hvor man ikke bor så tæt på sine naboer. Der vil være lyde, hvor der er liv, og det skal der også være plads til. Dette er min generelle betragtning og gælder for alle afdelinger i boligselskabet. Heldigvis er der langt mellem disse uberettigede klager, og her får klagerne også besked om, at klagen er uberettiget. Nogle af klagerne rammer desværre forbi den adresse, som larmen kommer fra. Både i afdeling 1 og 3 har jeg flere gange oplevet, at larmen reelt kommer fra en anden lejlighed, end den man klager over, men det lykkes da at få placeret advarslen det rigtige sted. Ellers har afdelingen haft et par sager, hvor jeg er kommet på arbejde for bare at få kontakt til beboeren. Det være sig klagesager eller de sager, som jeg kalder sociale sager, hvor andre beboere har en bekymring for en borger. Røg er et stigende problem i alle afdelinger. Det være sig sivning af røg fra én lejlighed til en anden eller rygning i opgang, skod smidt ud fra altan med den følge, at det lander på lavereliggende altan og brænder hul i hynde osv. Jeg har intet imod rygere, men rygeloven siger ganske enkelt, at rygning i opgange er forbudt, hvorfor jeg henstiller til, at man venter med at ryge til man ikke er i opgangen. Og skoddene skulle det også være muligt at slukke og putte i en skraldespand i stedet for på fortov/ græsplæne. Så det positive - jeg oplever kun tilfredshed fra dem, som har fået nyt badevæ- 27

28 relse. Der er ingen, som har syntes, at det var sjovt de 5-6 uger det stod på med udskiftningen, men alle jeg har talt med, er glade for resultatet - specielt gulvvarmen. Ellers oplever jeg en stor tilfredshed med afdelingen generelt, på trods af tagrenovering og badeværelsesudskiftning. Carsten Borup Kristensen Beboerrådgiver Ødelagt vasketøj Billederne her på siden viser, hvordan to bøjler fra en BH har ødelagt det meste af en omgang vasketøj. Grunden til, at dette kan finde sted, er, at man ikke putter sine BH er i en vaskepose. En bøjle smutter let ud af en BH, når denne kommes i vaskemaskinen og dette forårsager ALT FOR OFTE ødelæggelser af andre beboeres vasketøj. Endvidere kan det også være skadende for selve vaskemaskinerne. Derfor skal man ALTID putte sine BH er og lignende i vaskeposer samt ikke mindst huske at tømme sine lommer for andre skadende genstande. Det er ikke første gang, at dette påpeges og det burde være en selvfølge, at vi alle passer på og opfører os ansvarligt i forhold til de fælles vaskeaktiviteter. Det kan være dit yndlingstøj næste gang!!!!!! Med venlig hilsen Britta Andersen Bogøgade 14, 2. tv. BH-bøjler Tøj, som er ødelagt af BH-bøjler 28

29 Ejendomsfunktionærer i Team 1 og 7: Teamleder Klaus Bonde Ejendomsfunktionær Rasmus Sørensen Ejendomsfunktionær Hans Jørgen Rise Ejendomsfunktionær Georg Madsen Jensen Ejendomsfunktionær Brian Pedersen 29

30 Indlæg fra afdeling 3 Afdelingsbestyrelse i afdeling 3: Formand: Ann Bylund Andersen, Bjørnøgade Næstformand: Henrik Yde, Samsøgade Kasserer: Bente Dahlgaard, Samsøgade 44 Sekretær: * Lis Sørensen, Lyøgade 8 Sekretær: * Majbritt Mikkelsen, Bjørnøgade 17 Sekretær: * Klaus Nørgaard, Samsøgade 32 Bestyrelsesmedlem: Ellinor Jensen, Sjællandsgade 8 Bestyrelsesmedlem: Lone Hansen, Bjørnøgade 17 Bestyrelsesmedlem: Steen Clausen, Sjællandsgade 8 * Referat går på skift. Aktivitetsudvalg: Byggeudvalg: Ellinor Jensen, Lis Sørensen og Lone Hansen. Ellinor Jensen, Majbritt Mikkelsen og Ann Andersen. Repræsentanter i antenneforeningen: Henrik Yde. Suppleanter til bestyrelsen: Alex Andersen. men også fordi vi fra andre afdelinger kun har hørt godt om samarbejdet med Invita. Formand Ann Bylund Andersen Køkkenrenovering Bestyrelsen har valgt Invita til leverandør af de fremtidige køkkener, dels fordi de kunne levere de materialer, vi gik efter, Det gik rigtig godt med køkkenfremvisningen i Samsøgade. Der var 30 lejemål, der besluttede sig for et nyt køkken og flere skulle lige hjem og tænke over det. Flere af de fremmødte beboere gav udtryk for, at de var meget tilfredse med både materialevalg og indretning. 30

31 Afdelingsbestyrelsen Ann Bylund Andersen Henrik Yde Bente Dahlgaard Lis Sørensen Majbritt Mikkelsen Klaus Nørgaard Elinor Jensen Lone Hansen Steen Clausen 31

32 Grønne områder Som I nok allerede har erfaret, så har vi købt 3 borde-/bænkesæt, som er lavet af et plastmateriale og som dermed er vedligeholdelsesfrit. På sigt vil de øvrige borde-/bænkesæt blive skiftet ud. Vi har også købt 2 mobile badmintonnet til fri afbenyttelse - vi håber, at de vil blive flittigt brugt. Det er en fornøjelse at færdes i de grønne områder. Dels gør vores ejendomsfunktionærer deres arbejde godt, men der er også ros til beboerne, som rydder op efter sig og som ikke går af vejen for også at samle papir og flasker op, som andre har smidt - det kan vi godt være stolte over. Renovering af Samsøgade I efteråret skal vi ud i licitation i forbindelse med fortsat facaderenovering af Samsøgade og Sjællandsgade. Igangværende renovering af Samsøgade forventes færdigt den 28. oktober Først når arbejdet i den første del af Samsøgade er færdig og byggepladsen er fjernet, vil der komme en ny belægning (herregårdssten) på parkeringspladsen i Strynøgade. Aalborg Kommune er søgt om ny asfaltbelægning i Strynøgade, hvilket vi meget håber bevilges - vi synes ikke, at det er rimeligt, at det er beboerne der skal holde for. Nu ser det heldigvis også ud til, at Aalborg Kommune går i gang med renovering af fortov og gade i Sjællandsgade, hvilket i høj grad er tiltrængt. Vaskeri Da vi har tiltagende store problemer med, at tøj i dagevis efterlades i vores vaskehus, vil afdelingsbestyrelsen snarest muligt udsende en skrivelse, hvoraf det kommer til at fremgå, at efterladt tøj i fremtiden vil blive indsamlet af ejendomsfunktionærerne og, at det vil komme til at koste et beløb at få udleveret tøjet igen - ærgerligt, at et sådant tiltag er nødvendigt. Beboermøde På vores ekstraordinære beboermøde sagde om end et mindre flertal nej til indmeldelse i Lejernes LO og det blev besluttet at tilslutte os beboerrådgiverordningen og ikke længere bruge tid på at diskutere det emne. Der skal ikke herske tvivl om, at afdelingsbestyrelsen respekterer de demokratiske beslutninger, som tages på vores afdelingsmøder. Under mødet blev afdelingsbestyrelsen kaldt en børnehave - vi vil godt lige minde jer om, at det er afdelingsmødet, der havde besluttet, at vi skulle holde dette ekstraordinære møde. I øvrigt arbejder afdelingsbestyrelsen yderst seriøst med opgaverne, hvad enten det gælder økonomi - indretning af de grønne arealer køkkenrenovering eller facaderenovering. 32

33 Afdelingsbestyrelsen modtager gerne kritik, men at blive kaldt en børnehave, som på vores sidste beboermøde er, under al kritik - så vi håber, at vi fremover kan finde kammertonen på møderne. På vegne af afdelingsbestyrelsen Ann Bylund Andersen Afdelingsformand Skrivelse til byrådsmedlemmer og Teknik og Miljø Det er nok ikke nyt for jer, at jeg gennem årene har været endog meget kritisk over for mange af de beslutninger der tages i organisationsbestyrelsen og meget kritisk ift. den afgåede direktørs manglende faglige kompetencer - skelletterne er, efter at han er gået på efterløn, væltet ud af skabet. De forhold er anledningen til, at jeg har valgt at sende nedennævnte brev til flere byrådsmedlemmer samt til Teknik og Miljø, der har tilsynet med de almene boliger. Det er mit håb, at skrivelsen kan være med til at sætte fokus på åbenhed, demokrati, faglige kompetencer, lønninger og personalegoder i de almene selskaber, således at vi på sigt kan få en sund almen bevægelse. Organisationsbestyrelsen har været fortørnet over skrivelsen og deres bud på kritikken er endnu engang, som så ofte før, ikke selvransagelse, men at jeg bør forlade bestyrelsesarbejdet, hvilket jeg tager helt roligt, for det er beboerne der bestemmer, hvorvidt jeg skal være formand og sidde i organisationsbestyrelsen - der er ikke klister på min taburet. (Nedenstående skrivelse er ikke tilrettet, men står nøjagtig, som den er sendt til byrådsmedlemmer samt Plan & Byg - mvh. redaktøren). Plan og byg Støttet boligbyggeri Jeg har nu igennem nogle år været formand for Østparkens største afdeling med 703 lejemål har i flere år siddet i Boligselskabet Østparkens organisationsbestyrelse og siden den administrative sammenlægning med Boligselskabet Limfjorden i en periode siddet i Vivaboligs organisationsbestyrelse og det er på den baggrund, at jeg ønsker at dele nogle erfaringer med jer. Hvordan sikrer vi os at lønninger og personalegoder ikke løber helt af sporet indenfor det almene boligområde og hvordan sikrer vi den fornødne åbenhed fra direktør til bestyrelser, så man som bestyrelse har det rette beslutningsgrundlag. De høje lønninger og de mange personalegoder i et alment foretagende undrer mig. Det kunne være ønskeligt med mere ensrettede regler på området ift. løn og personalegoder. 33

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Bygholmen/Havrevangen har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Thulevej efter facade- og altanrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@vivabolig.dk www.vivabolig.dk Vivabolig Afdelingsoversigt

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Kvarteret. Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen 07 / MARTS 2013

Kvarteret. Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen 07 / MARTS 2013 07 / MARTS 2013 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen Leder Af Søren Høgsberg Kvarteret

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2011 8. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 1. Juni udgaven 2011. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere