MANUAL LINEFEED TØRFODRINGSANLÆG FIBERLINE/KÆDE FULDAUTOMATISK MANUALT DEL 1. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL LINEFEED TØRFODRINGSANLÆG FIBERLINE/KÆDE FULDAUTOMATISK MANUALT DEL 1. Ver. 13 23-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!"

Transkript

1 MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! LINEFEED TØRFODRINGSANLÆG FIBERLINE/KÆDE FULDAUTOMATISK MANUALT DEL Ver

2

3 Indhold 1. INTRODUKTION VIGTIGE OPLYSNINGER ANLÆGSBESKRIVELSE ANLÆGSEKSEMPLER MaxiMat fodring TRÆKSTATION OPTAGERSTATION LINEFEED FIBERLINE/TRANSPORTKÆDE HJØRNER MAXIMAT VOLUMENDOSERER BESKRIVELSE FORBEREDELSE AF SAMLING OG MONTAGE SAMLING AF VOLUMENDOSEREREN MONTAGEPLADS MONTAGE AF SKALA (LANGSOMUDFODRING) MONTAGE AF TOP PÅ RØR MONTAGE AF UDLØSERWIRE OG BUNDTRAGT (ALM. UDFODRING) TILSLUTNING TIL UDLØSERSYSTEMET (ALM. UDFODRING) MONTAGE AF BESKYTTELSESRØR (ALM. UDFODRING) MONTAGE AF UDLØBSTRAGT (LANGSOMUDFODRING) BETJENING AF VOLUMENDOSERER GENERELT KONTROLVEJNING UDLØSERE FJERNBETJENING AF VOLUMENDOSERER FRAKOBLING AF FODERUDLØSNING MEDICINÅBNING RENGØRING/INSPEKTION AF VOLUMENDOSERER GULVFODERKASSE UDLØSERSYSTEM OPBYGNING ENKELT/DOBBELTRÆKKER WIRETRÆK UDLØSERRULLE UDLØSERFJEDER MANUEL UDLØSER MANUELT UDLØSERHÅNDTAG UDLØSERSPIL INDJUSTERING AF WIRETRÆK SPINDELUDLØSER Del 1 3

4 10. INDKØRING OG JUSTERING INDKØRING TRÆKSTATION FYLDNING AF FODERSTRENG STYRING AUTO Normal indstilling for drift Fodringssekvens Indstillingsmuligheder El-diagram styring "AUTO-10" Klemmerækketilslutning "AUTO-10" STYRING "MAX UR 1" Fodringssekvens Indstillingsmuligheder Klemmetilslutning MAX UR UDBYGNING TIL MOTOROPTAGERSTATION Klemmetilslutning MAX UR 1 / motoroptagerstation Del 1

5 1. Introduktion Du ønskes tillykke med dit nye LineFeed tørfodringsanlæg. Et LineFeed tørfodringsanlæg bygger på mere end 30 års erfaring med automatisk staldfodring, hvilket er din sikkerhed for et gennemprøvet produkt, der giver en pålidelig fodring. Vi vil på de følgende sider prøve at belyse de forskellige spørgsmål der måtte være i forbindelse med at få automatiseret fodring i stalden. Skulle der imidlertid opstå yderligere spørgsmål, som ikke er besvaret i denne brugsanvisning, vil vore teknikere stå parat til at være dig behjælpeligt, i enhver henseende vedrørende anlæggets drift ved henvendelse på vort kontor. Tlf Del 1 5

6 2. Vigtige oplysninger Generelt: VIGTIGT! Læs hele manualen igennem inden anlægget tages i brug VIGTIGT! Den ansvarlige ejer/bruger af anlægget skal sikre sig, at ALLE, som arbejder med og ved anlægget, er blevet gjort bekendt med indholdet i denne manual. VIGTIGT! Den ansvarlige ejer/bruger af anlægget skal sørge for at få manualen opdateret ved eventuelle ændringer af anlægget VIGTIGT! Anlægget er beregnet for transport af tørfoder på mel- eller pille form. VIGTIGT! Ved ændring af anlægget kræves Skiold A/S skriftlige tilsagn. Skiold A/S kan ikke tage ansvar for ikke godkendte ændringer. FARE! Ved montage skal alle metaldele lynsikres/jordes for at undgå statisk elektricitet Del 1

7 Ved anvendelse: FARE! Hvis der benyttes tragt i forbindelse med optagerstation, stik da aldrig armen ned i denne, da der sidder mekaniske dele, som kan klemme fingre og hånd. FARE! Foderudtagene skal altid være tilsluttet enten teleskoprør eller foderautomat. FARE! Foderudtagene må ikke afmonteres fra rørene FARE! Stik ikke fingrene op i foderudtaget for at mærke om foderanlægget kører. VIGTIGT! Der bør jævnligt foretages kontrolvejning af foderet for at få en nøjagtig dosering, da foderet kan have forskellig vægtfylde, og denne er afgørende når der omregnes fra kilo til liter. VIGTIGT! I drift situation skal man være opmærksom på, at trækfjedre skal være i opstrammet position (fjederlængde = 28cm)! Er dette ikke tilfældet, vil der være risiko for, at fiberlinen kører med trækhjulet rundt og derved forårsager driftstop. Ved service: FARE! Aflås hovedafbryder på 0 med en hængelås ved service. Nogle anlæg er timerstyrede og kan starte automatisk Del 1 7

8 3. Anlægsbeskrivelse 3.1 Anlægseksempler Et LineFeed foderanlæg kan anvende forskellige former for udfodring. Som eksempler kan nævnes MaxiMat, volumendoserer og fasefodring. Uanset ud fodrings type fås anlægget i 3 størrelser (transportrør diameter Ø38mm, Ø50mm og Ø 63,5 mm) afhængig af den ønskede kapacitet. Hvis ikke andet angives på figurer og skitser, er disse fælles for alle anlægsstørrelser MaxiMat fodring 1. Trækstation 2. Optagerstation 3. Styring 4. Stopføler Fig. 1.: Maximat fodring. Ved MaxiMat fodring har dyrene hele tiden adgang til foderet og derfor skal der transporteres foder ud til automaterne jævnt fordelt over døgnet Del 1

9 3.1.2 Fodring med volumendoserer 1. Trækstation 2. Optagerstation 3. Transportrør 4. Hjørne Styring 7. Stopføler 8. Udløserarm 9. Spindeludløser 10. Fodernedløb 11. Volumendoserer Ved fodring med volumendoserer, bliver dyrene fodret på bestemte tidspunkter i løbet af døgnet. Foderet ligger i volumendosererne og lukkes ud enten manuelt eller automatisk. Dette adskiller typerne af styringer "MAX UR 1" og "AUTO 10 ". Der henvises til de følgende afsnit for en kort gennemgang af styringer samt de vigtigste anlægsdele Del 1 9

10 3.2 Trækstation Foderanlæggets trækstation trækker fiberlinen/-kæden rundt i transportrøret. Fiberlinen/kæden kan indføres i trækstationen på 2 forskellige måder, som vist på nedenstående figur. Her ses desuden fiberlinen/kædens vej gennem trækstationen. Fig. 3.: Trækstationer, stående og liggende. Trækstationen indeholder følgende dele: Fig. 4a.: Komponenter i Linefeed trækstation Del 1

11 6 7 8 Fig. 4b.: Komponenter i Linefeed trækstation. 1) Trækhjul - Trækker fiberline og -kæde rundt i transportrøret. 2) Strammehjul - 3 stk. - Holder fiberline og -kæde stram ved hjælp af fjederbelastning. 3) Styrehjul - Leder fiberline og - kæde ud i transportrøret. 4) Motor. 5) Gear. 6) Nødstopskontakt - Stopper trækstationen, hvis fiberline/kæde blokeres, bliver for lang eller springer. 7) Glidebøsninger - 2 stk. - Aktiverer nødstopskontakten 8) Kontakt - Stopper maskinen, hvis frontpladen afmonteres. Fig.4c.: Motor navneplade Del 1 11

12 3.3 Optagerstation Ø38-Ø50-Ø63,5 mm Fig. 6.: Linefeed optagerstation. Optagerstation for Ø38, Ø50 og Ø63,5 mm anlæg indeholder en doseringssnegl, der sikrer en jævn fyldning af transportrøret. Sneglen fås i flere størrelser afhængig af fodertype. Sneglen drives af fiberlinen/-kæden ved hjælp af drivhjulet, der også sorterer de store klumper foder fra og smider dem på gulvet. På optagerstationer for Ø63,5mm anlæg kan fodermængden justeres med den skråtstillede plade (se ovenfor). Store foderklumper frasorteres vha. det justerbare skod. Alle modeller er forsynet med vibrator for at sikre en jævn fyldning af transportrøret. Optagerstation påmonteres siloen eller, hvis dette ikke er muligt, stilles under siloen. I visse tilfælde stilles optagerstationen under udløbet fra en snegl. Når optager ikke påmonteres siloen, forsynes den med en overgang af passende størrelse afhængigt af forholdene. FARE! Stik aldrig hænderne ned i optagerstationens overgang, da sneglen kan klemme fingre og hånd Del 1

13 3.5 LineFeed fiberline/transportkæde LineFeed fiberline/transportkæde er foderanlæggets transportbånd. Den kører gennem det lukkede rørsystem og bringer foderet ud til de forskellige staldafsnit. Fig. 7.: LineFeed Fiberline/transportkæde Fiberline/transportkæde er forsynet med plast medbringer, som er smeltet på fiberline/kæden. Den fås med 3 forskellige brikstørrelser afhængig af den ønskede kapacitet på systemet. Specifikationer: Kapacitet (anbefalede værdier): 38mm: max. 300 kg pr. h. 50mm: max. 600 kg pr. h. 63,5mm: max. kg pr. h. Størrelser (anbefalede værdier): 38mm: max. 200m hjørner: 20 50mm: max. 250m hjørner: 16 63,5mm: max. 250m hjørner: Del 1 13

14 For at samle benyttes hhv. en samler og et samleled. Fig. 8.: Fiberlinesamler og kædesamler. Der henvises til monteringsvejledning for wiresamler for detaljerede oplysninger vedrørende montage (se bagerst i manual). 3.6 Hjørner Fig. 9.: Linefeed hjørne. Hjørnehjulene sørger for, at fiberline/kæde og foderet ændrer retning. De er selvrensende, da egerne i hjørnehjulene virker som skovle og presser foderet ud Del 1

15 4. MaxiMat Fig. 10.: Maximat tragtmodel. Det er muligt at benytte Skiold-Maximat til udfodring. I så fald er det kun nødvendigt med tilslutning af styringen af typen MAX UR 1. Maximaten kan varieres i højde og kan derfor bruges uanset staldtype Del 1 15

16 5. Volumendoserer VOLUMENDOSERER 5.1 Beskrivelse Volumendosereren er en foderbeholder til montage på transportrøret og anvendes til restriktiv fodring. Dosereren kan leveres med et rumindhold på 4, 6, 8 eller 10 liter. Ud fodrings mængden kan reguleres individuelt ved hver enkelt doserer, idet volumen indstilles ved at regulere et indvendigt teleskoprør op og ned via et betjeningsgreb på volumendosereren. Ønskes der ikke foder i den enkelte doserer, kan den afblændes med et skod under røret. Hvis der ved en fejl er fyldt foder i en doserer, og foderet ikke ønskes ud fodret, kan udløserarmen kobles af udløsersystemet ved at trække låsen ud af armen og vippe armen ned, så den klikker fast i udløsersikringen. Alternativt eller samtidig sættes bundklaplåsen i lukke-position, således bundklappen holdes oppe. 5.2 Forberedelse af samling og montage Volumendosereren leveres delsamlet, så de enkelte delsamlinger under montagen kan placeres og drejes efter de aktuelle forhold i stalden. Derved opnås en stor fleksibilitet og mulighed for at opbygge udløsersystemet på en enklere måde. Det er vigtigt at starte med at skabe overblik over, hvordan udløsersystemet kan opbygges mest enkelt og velfungerende, da det er afgørende for, hvordan volumendosereren skal samles. Opbygning af udløsersystemet er nærmere beskrevet i et andet afsnit i denne manual. Start altid med at montere beskyttelsesrør, da det gør det lettere at placere hullerne i transportrørene Del 1

17 Inden volumendosererne monteres, skal der også bores udløbshuller i transportrørene. Vær omhyggelig med opmærkningen, inden hullerne bores. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvor beskyttelsesrøret, der leder foderet det sidste stykke ned til truget, skal placeres. Ud fra beskyttelsesrørene mærkes det op på transportrøret, hvor udløbshullerne skal bores. Anvend eventuelt en lang loddestok til hjælp under opmærkningen. HUSK afgratning af udløbshullerne. Ved langsomudfodring er det normalt, at volumendosereren placeres over skulderadskillelse mellem to æde pladser ved dobbeltrækker dog lidt forskudt. 5.3 Samling af volumendosereren Vær opmærksom på at placere volumendosererne, således at der bliver plads til at afmontere tragten ved eventuel inspektion eller rengøring. Volumendosererne skal monteres lodret for at fungere optimalt. Volumendosereren leveres delsamlet i emballager indeholdende topdele, tragtdele og beholderdele. Top- og tragtdele varierer med størrelsen af tørfodersystemets transportrør, og beholderdele fås i de forskellige størrelser af volumendosererne; dvs liter. Topdelene leveres forsamlede, klar til at montere på røret. 5.4 Montageplads Når det er besluttet, hvordan udløsersystemet skal opbygges og placeres, er det afgørende for, hvordan volumendosereren skal samles, og hvordan delene placeres i forhold til hinanden. Inden det øvrige samlearbejde påbegyndes, er det en god ide at finde et velegnet sted til at udføre arbejdet. Der bør her være bordplads at samle bundtragtene på. Denne metode reducerer risikoen for at lave fejl under montagen væsentligt, fordi de enkelte operationer udføres ens eventuelt efter en model, som er samlet og har været prøvemonteret i stalden. Ved at oprette et fast montagested slipper man også for at slæbe emballagerne med de forskellige komponenter med rundt i stalden. Det er desuden en fordel, at plastkomponenterne ikke er kolde under samlearbejdet, idet kulde reducerer plastemnernes fleksibilitet. Så sæt gerne emnerne ind i en lun stald i god tid, inden de skal samles, hvis der er koldt udendørs Del 1 17

18 5.5 Montage af skala (langsomudfodring). Ved langsomudfodring skal der på klæbes en speciel literskala (leveres sammen med celledoserer), således at nederste ende placeres lige over reguleringshåndtaget. Da det er en standard skala for alle dosserer (4-10 liter), afklippes evt. overskydende stykke (Fig. 11). Herefter afgøres det, om betjeningsgrebet skal sidde på samme eller modsatte side af udløserarmen på toppen. Fig. 11 Afklipning og påklæbning af speciel literskala for langsomudfodring Del 1

19 5.6 Montage af top på rør Toppen klikkes på røret der er 4 forskellige muligheder. Herefter klikkes topteleskopet på mellemteleskopet. Fig. 12 Montage af top på rør Del 1 19

20 5.7 Montage af udløserwire og bundtragt (alm. udfodring) Det afgøres, om volumendosereren skal lukke, når udløsersystemet trækkes mod højre eller mod venstre. Dette er afgørende for, om udløserwiren skal føres gennem toppen ved A eller B, samt om wiren skal føres gennem bundklappen, som på forhånd er monteret i tragten, ved C eller D (se oversigten på pos. 4, Fig. 14). Fig. 13 Oversigt montage af bundklap og udløserwire Den ene ende af udløserwiren trækkes op gennem hullet i bundklappen (se pos. 4b og 4c, Fig. 14). Fig. 14 Montage af udløserwire i bundklap Del 1

21 Udløserwiren føres gennem toppen, og den lille wirebøsning skubbes ind omkring wiren. Bøsningen drejes til, inden den presses i hullet, så sporet kommer til at sidde ud for ribben i hullet. Udløserlåsen presses i det modsatte hul i toppen (se pos. 4e, Fig. 15). Fig. 15 Montage af wirebøsning Del 1 21

22 Herefter klikkes tragten på røret der er igen 4 forskellige muligheder for montage. Fig. 16 Montage af tragt på rør Wiren fastgøres til udløserarmen ved at føre den ind i rillen på armen som vist på pos. 4f, Fig. 17. Wiren trækkes til, således at ende låsen kommer helt ind og låser i sporet i armen. Fig. 17 Montage af udløserwire til udløserarm Del 1

23 5.8 Tilslutning til udløsersystemet (alm. udfodring) Efter at udløsersystemet er monteret, klikkes udløserlåsen fast i toppen af udløserarmen som vist på pos. 5a, Fig. 18. Fig. 18 Montage af udløserlås til udløserarm. Inden låsen spændes fast på pianotråden, skal udløsersystemet placeres i lukket position. Armen trækkes over mod lukkeretningen, indtil ribben på udløserarmen sidder ud for det lille mærke i den trekantede gaffel på toppen (se pos. 5, Fig. 19). Fig. 19 Udløsersystemets lukke-position Del 1 23

24 5.9 Montage af beskyttelsesrør (alm. udfodring) For at finde den rigtige linjeføring af transportrøret starter man altid med at montere beskyttelsesrørene. På inventaret fastspændes beskyttelsesrøret, så det sikrer, at dyrene ikke kan komme til at beskadige plastudløbsrøret. Samtidig skal beskyttelsesrøret skubbes så langt ned i truget, at der ikke opstår unødig støvudvikling, når foderet falder fra beskyttelsesrøret ned i truget. Der skal dog altid være mindst 5 cm fra overkanten af truget, hvor dyrene æder, og op til beskyttelsesrørets underkant. Mellem tragten og beskyttelsesrøret monteres et stykke plastrør, der saves til, så det stikker minimum 10 cm ned i beskyttelsesrøret (se Fig. 20). Minimum 10 cm Fig. 20 Afkortning af plastrør mellem udløbstragt og beskyttelsesrør Del 1

25 Vær påpasselig med at rejfe plastrøret, så det ikke danner en kant til foderet at hænge på i udløbstragten. Plastrøret skubbes op i udløbstragten og spændes fast med skruen ved udløbet som vist på pos. 5b, Fig. 21. Fig. 21 Fastspænding af plastrør til volumendoserer Montage af udløbstragt (langsomudfodring) Det afgøres, om udløbet fra volumendosereren skal være placeret på samme eller modsatte side i forhold til betjeningsgrebet. Tappene på udløbstragten føres op i røret og presses opad, indtil de klikker fast (se pos. 4, Fig. 17). Bundklap og indsats skal altid monteres for at mindske risikoen for, at foderet danner bro. Ved en evt. dobbeltrække skal det besluttes, om der skal benyttes en eller to gearmotortræk til at drive celledosererne, inden bundtragt montages (Fig. 22). Fig. 22 Celledoserer i dobbeltrække Del 1 25

26 Hvis der i en række ved langsomudfodring skal føres en evt. pianowire til åbning og lukning af traditionelle volumendoserer, kan denne med fordel fæstes i udløserarmen på volumendosererens top del for at holde pianotråden oppe (pos. 6, Fig. 23). NB: Armen skal IKKE forbindes til bundklappen ved volumendosererne for langsomudfodring. Fig. 23 Udløsersystem. NB: Udløsersystemet skal IKKE monteres på volumendosererne for langsomudfodring Del 1

27 6. Betjening af volumendoserer 6.1 Generelt Der åbnes for foderifyldning i volumendosereren ved at åbne skoddet placeret lige under transportrøret. Mængden, der fyldes i dosereren, reguleres ved at forskyde teleskopet op eller ned via betjeningsgrebet på beholderen. Reguleringen foregår lettest, når dosereren er tømte, og inden foderanlægget startes igen. Mængden aflæses på literskalaen ved at flugte med undersiden af den blå trekantmarkering i forbindelse med det forskydelige teleskop (se Fig. 25). Fig. 25.: Aflæsning af skala 6.2 Kontrolvejning Det er meget relevant at lave en kontrolvejning jævnligt - og altid i forbindelse med skift af fodermiddel - for at sikre sig, at den udfodrede mængde stemmer overens med det forventede. Man må forvente en vis afvigelse, fordi fodermidlets skridningsvinkel kan variere meget afhængig af fodertypen. For at bestemme fodermidlets vægtfylde indstilles tre volumendoserer placeret midt på anlægget på et literantal svarende til halvfuld, hvorefter de fyldes via foderanlægget. De tre portioner tømmes ud og vejes. Vægten findes i kg pr. liter Del 1 27

28 Eksempel almindelig volumendosering: 1. Tre 8 liters volumendosererne indstillet på 4 liter - i alt 12 liter. 2. De tre portioner vejes (2,75 + 2,91 + 2,85 kg = 8,51 kg). 3. Gennemsnitlig vægt (8,51 kg : 12 liter = 0,71 kg/liter). 4. Ved en ønsket mængde på 3,2 kg pr. fodring indstilles volumendosereren på 3,2 kg : 0,71 kg/liter = 4,51 liter. Eksempel Langsomudfodring: 1. Tre 8 liters volumendosererne (ved langsomudfodring 11 liters indhold) indstillet på 6 liter - i alt 18 liter. 2. De tre portioner vejes (4,50 + 4,12 + 4,37 kg = 12,99 kg). 3. Gennemsnitlig vægt (12,99 kg : 18 liter = 0,72 kg/liter). 4. Ved en ønsket mængde på 6,4 kg pr. fodring indstilles volumendosereren på 6,4 kg : 0,72 kg/liter = 8,89 liter Del 1

29 6.3 Udløsere Manuel udløser Foderportionen udløses ved at dreje på udløserarmen øverst på beholderen. I de fleste tilfælde forbindes udløserarmene med hinanden, så der kan udløses flere volumendosererne på en gang. Opbygning af udløsersystemet beskrives andetsteds i denne manual. Når foderet skal udløses manuelt, trækkes lidt i håndtaget, indtil palen vipper ned, så den kan passere låsepladen. Udløs foderet langsomt for at undgå brodannelse i nedløbene. Når volumendosererne lukkes, holdes øje med, at palen låser rigtigt, så foderet ikke udløses utilsigtet. Automatisk udløser model fra 2007 og frem Den automatiske udløser består af en aktuator, som udøver trykkraft på en vippearm. Vippearmen er fastgjort til selve udløsersystemet (wire og pianotråd) med bardunstrammere. Selve aktuatoren er monteret på et beslag, som enten fastgøres til foderrøret med U-bøjler, eller skrues på væggen med franske skruer. Udløseren får sin forsyningsspænding fra en eksternt monteret transformator og kan styres udelukkende automatisk fra MultiPork styringen. For at have muligheden for at kunne åbne og lukke volumendoserer manuelt sektionsvis, anbefales det dog også at koble udløseren til styringen for sektionsvis foderudløsning. Placeringen af styringen skal være hensigtsmæssig i forhold til betjening af aktuatoren gerne i forbindelsesgangen lige uden for selve sektionen. Dermed har man godt overblik over drift situationen for alle sektioner. Den automatiske udløser har en max. trykkraft på 750N. Dette svarer normalt til max. 100 stk. volumendoserer af SKIOLD typen, monteret i udløsersystem med returtræk som beskrevet i denne manual. Er der behov for at udløse flere volumendoserer, parallelkobles flere udløsere. Angivelsen af antal volumendoserer, er udelukkende vejledende. Der skal altid foretages en individuel vurdering af trykkraftbehovet, som kan variere meget afhængigt af opbygningen af selve udløsersystemet, volumendoserer fabrikat og design samt foderkonsistens Del 1 29

30 6.4 Fjernbetjening af volumendoserer Volumendosereren kan fjernbetjenes via en stang, så mængdereguleringen kan foretages, mens man går bag ved dyrene (se Fig. 26). Fig. 26.:Fjernbetjening af volumendoserer. 6.5 Frakobling af foderudløsning Hvis en foderportion ikke ønskes udløst fra en volumendoserer, er det muligt at frakoble den ved at trække låsen ud af udløserarmen og efterfølgende dreje armen ned i udløsersikringen (se Fig. 27). Når volumendosereren ønskes tilkoblet igen, trykkes der på udløsersikringen over armen, så den frigøres, og låsen kan trykkes ind i udløserarmen igen. Fig. 27.: Frakobling fra udløsersystem Del 1

31 6.6 Medicinåbning Hvis der ønskes tildelt medicin til foderet, er det muligt at slå en prop ud i toppen af volumendosereren, så medicinen kan hældes ned oven i foderet, for at det efterfølgende bliver opblandet under udfodringen. Det er markeret på Fig. 28, hvor proppen kan slås ud. Efterfølgende kan hullet lukkes med en plastprop, som kan rekvireres hos Deres LineFeed-forhandler. Fig. 28.: Medicinåbning. 6.7 Rengøring/inspektion af volumendoserer Volumendosereren rengøres lettest ved at spule den med vand - eventuelt forsigtigt med en højtryksrenser - hvor det anbefales at skrue ned for vandtrykket for ikke at beskadige volumendosereren. Det er desuden muligt at åbne volumendosereren ved at trække ned i en af de to rørhalvparter, mens hægten forneden trykkes ind. Derved bliver det muligt at inspicere og rengøre volumendosereren indvendigt Del 1 31

32 7. Gulvfoderkasse Oplukwire Til Ø38-Ø50-Ø63,5mm transportrør Galvaniseret beholder Rumindhold: 40 liter Justerhåndtag Med skalainddeling Fig. 29.: Gulvfoderkasse. Den fyldte gulvfoderkasse lukkespjæld udløses ved hjælp af oplukkewiren, hvorefter foderet falder ned på gulvet. Det er muligt at justere mængden af foder i gulvfoderkasse ved brug af justerhåndtaget. Den maksimale kapacitet er 40 liter Del 1

33 Fig. 30.: Hulmønster for transportrør. Der bores huller i transportrøret som vist på fig. 30. Der skal bruges Ø25 hul sav samt vinkelsliber til opskæring af de 50mm aflange huller. En omhyggelig afgratning er vigtig for at sikre at brikkerne ikke slides unødigt. Gulvfoderkassens doseringsskala passer til det viste hulmønster. Af hensyn til korrekt dosering er det derfor meget vigtigt, at hulmønsteret til gulvfoderkassen fremstilles som beskrevet her Del 1 33

34 8. Udløsersystem 8.1 Opbygning Udløsersystemet er et system til at forbinde de enkelte volumendoserer, så de kan udløses samtidig. Foderudløsningen kan foregå manuelt eller automatisk efter ønske. Systemet kan opbygges på flere måder bl.a. som rundtræk eller returtræk. TransPork udløsersystemet er opbygget til returtræk, der er enkelt at installere og let at efterjustere. Ved returtræk slækkes udløseren, og en fjeder trækker systemet til åben position. Ved denne opbygning reduceres behovet for antal trækfjedre i systemet. Inden samling og montage af volumendosererne skal man gøre sig klart, hvor udløserenheden kan placeres mest hensigtsmæssigt, og sørge for at placere volumendosererne, så der efterfølgende er plads til udløsersystemet. Vær opmærksom på, at wiretrækket bevæger sig op og ned, når udløserarmen åbner/ lukker. Derfor skal der være en passende afstand mellem udløserrullerne og den nærmeste volumendoserer for ikke at overbelaste armene. Det drejer sig om at opbygge systemet med så få udløserruller som muligt. Udløserenheden placeres for enden af rækkerne - typisk på gavlen (se Fig. 31). Når det er fastlagt, hvor udløseren skal placeres, er trækretningen også fastlagt, idet volumendosererne skal lukke, når tråden trækkes op mod udløseren. Fig. 31.: Systemets opbygning Del 1

35 8.2 Enkelt/dobbeltrækker Volumendosererne kan være monteret i enkeltrækker eller dobbeltrækker, afhængig af om doserer i en række skal kunne betjenes fra en eller to sider (se Fig. 32). Fig. 32.: Volumendoserer monteret i enkelt- eller dobbeltrækker. Bemærk at toppen på volumendosererne kan vendes ens, så der kun skal føres EN udløsertråd, selv om den monteres i dobbeltrækker. 8.3 Wiretræk Udløsersystemet opbygges så vidt muligt med pianotråd (fjedertråd), der har en meget høj trækstyrke, så det ikke strækker sig. Derfor skal wiretrækket opbygges, så der kun anvendes stålwire ved udløserrullerne. Det giver det mest stabile system, der kræver mindst efterjustering. Inden pianotråden og wiren forbindes, trækkes pianotråden gennem alle låsene, der skal anvendes i de enkelte rækker. Undlad at fastspænde låsene til pianotråden på dette tidspunkt. Sørg for at afsætte rigelig tråd til afslutningerne i de enkelte rækker, inden tråden klippes Del 1 35

36 8.4 Udløserrulle Til at videreføre wiretrækket for enden af rækkerne anvendes udløserruller. Udløserrullerne består af et wirehjul med en øjeskrue, der gør det muligt at dreje og fastgøre rullen i forskellige positioner efter de aktuelle forhold (se Fig. 33). Fig. 33.: Udløserrulle. Udløserrullen monteres i en væg/rørbeslag, der er et specielt vinkelbeslag til montering enten på transportrøret eller i væggen. Ved at kombinere udløserrullen med dette beslag, opnås der stor fleksibilitet med mange monteringsmuligheder (se Fig. 34). Fig. 34.: Monteringseksempler af udløserrulle i væg/rørbeslag. Husk at anvende gennemgående murbolte til væg/rørbeslaget, hvis det fastgøres til en porøs væg eller leca væg Del 1

37 Når wiretrækket skal passere en udløserrulle, skal der sættes et kort stykke wire ind, idet pianotråden ikke er tilstrækkeligt fleksibel. Pianotråden afsluttes med at lave et øje på tråden og montere en iron grip pladewirelås (se Fig. 35). Husk evt. bardunstrammer. Fig. 35.: Iron grip pladewirelås monteres på pianotråden. På stålwiren laves også et øje, der kobles i pianotråden/bardunstrammeren og fastholdes af en almindelig wirelås. På hver række indsættes en bardunstrammer, så efterfølgende justering lettes (se Fig. 36). Fig. 36.: Wire anvendes ved wireruller. Husk bardunstrammer på hver række Del 1 37

38 8.5 Udløserfjeder For enden af hver række monteres en udløserfjeder, der skal trække udløsersystemet til åben position. Hver fjeder er dimensioneret til at kunne åbne ca. 40 volumendoserer. Hvis der er tale om rækker med behov for flere udløserfjedre, kan det af pladshensyn anbefales at montere de ekstra fjedre tidligere på rækken tættere ved udløseren. Udløserfjederen monteres på transportrør eller væg via vægbeslag af samme type som til wirerulle (se. Fig. 34) 8.6 Manuel udløser Den manuelle udløser er opbygget som en udvekslingsenhed med et udløserhåndtag til at trække i. Den er velegnet til at montere på transportrøret med rørbøjlerne og magter op til 100 volumendoserer. Wiretrækket kobles i bardunstrammeren, når udvekslingsarmen er i lukket position. Et wirestykke fastgøres til skruen ved låsemøtrikken og føres om hjulene som illustreret i Fig. 37 og afsluttes med det trekantede håndtag, så det kan betjenes i bekvem højde. Udløseren er udstyret med en låsefunktion, idet en lille låsepal sørger for at fastholde udløseren i lukket position (se Fig. 38). Når foderet skal udløses, trækkes lidt i håndtaget, indtil palen vipper ned, så den kan passere låsepladen. Udløs foderet langsomt for at undgå brodannelse i nedløbene. Når volumendosererne lukkes, holdes øje med, at palen låser rigtigt, så foderet ikke udløses utilsigtet. Vær opmærksom på, at beslaget er symmetrisk, så trækretningen kan vendes ved at bytte hjul og udvekslingsarm. Husk også at vende låsepladen, hvis trækretningen vendes, således at symbolerne for åben/lukket position passer. Fig. 37.: Montage af manuel udløser Del 1

39 Fig. 38.: Låsepal på manuel udløser. 8.7 Manuelt udløserhåndtag I mindre anlæg - eller hvor rækker ønskes udløst individuelt - kan et udløserhåndtag kobles direkte til udløsersystemet (se opbygning i Fig. 39). Med det manuelle udløserhåndtag kan udløses op til 25 volumendoserer. Vær omhyggelig med at montere holderen til håndtaget, således at håndtaget sidder stabilt i lukket position. Fig. 39.:Manuelt udløserhåndtag Del 1 39

40 8.8 Udløserspil Udløserspillet består af et spil med en udveksling, så den kan klare op til 200 volumendoserer. Det er velegnet til montage på væggen (se Fig. 40). Husk at montere et stop på trækwiren, så wiretrækket ikke køres for langt med overbelastning af oplukkesystemet til følge. Fig. 40.: Montage af udløserspil. 8.9 Indjustering af wiretræk Efter at udløser, wiretræk og fjedre er monteret, skal wiretrækket ind justeres, og udløserarmene fastgøres til pianotrådene. Wiretrækket for spændes med udløseren i lukket position, så fjedrene er trukket 10 til max. 15 cm ud, afhængig af hvor stor åbnekraft der er behov for. Sørg for at alle pianotråde er stramme og ikke hænger i nogle af udløserarmene. Udløserrullerne løsnes ved øjeskruen, så de finder deres naturlige position, hvorefter de igen spændes til. Derefter føres udløserlåsene ind i armene, der trækkes over i lukket position som vist på pos. 5, Fig. 19 og 20 tidligere i denne manual Del 1

41 9. Spindeludløser Fig. 41.: Spindeludløser. Spindeludløseren erstatter det manuelle udløsersystem og gør anlægget fuldautomatisk. Spindeludløseren kan kun bruges sammen med AUTO-10 styringen. Automatisk udløser model 2007 og frem I anlæg med automatisk udløser starter en fodringssekvens med, at de fyldte volumendoserer via udløseren tømmes ned i dyrenes trug. Når volumendosererne igen er lukkede, starter foderanlægget for at fylde volumendosererne op til næste fodring. Det er også muligt at udløse foderet manuelt på udløserstyringen. Den almindelige driftssituation er, at udløseren åbner volumendosererne langsomt for at reducere risikoen for brodannelse i tragten. Dosererne holdes åbne i 10 sekunder, inden de igen lukkes, og anlægget begynder opfyldning på ny, så dosererne fyldes til næste fodring. På styring for sektionsvis foderudløsning indikeres denne situation ved, at omskifteren er i lodret position, og kontrollampen lyser Omskifter i stopposition Trykknap Fig. 41A: Manuel betjening af automatisk udløser. Udløseren kan betjenes manuelt via trykknappen til at køre i åben eller lukket position - f.eks. til kontrol af udløsersystemet. Den manuelle betjening kan også anvendes, hvis man ønsker at udløse foderet før den indstillede fodertid for at få længere tid til at justere volumendosererne, inden de fyldes igen Del 1 41

42 Det manuelle programforløb er, at et tryk på trykknappen får aktuatoren til at køre frem til ende stoppet. Her venter den 10 sekunder, hvorefter den kører tilbage. Holdes knappen inde, indtil aktuatoren er kørt helt frem, bliver aktuatoren fremme. Et enkelt tryk på knappen får aktuatoren til at returnere til udgangsposition igen. Har man brug for at frakoble sektioner, f. eks. fordi de er tomme, gøres dette ved at dreje omskifteren, så kontrollampen er slukket. Dermed er den pågældende aktuator frakoblet den automatiske fodringscyklus, men den kan stadig betjenes manuelt med trykknappen. Aktuatorens position overvåges altid af MultiPork styringen, således der ikke kan fyldes foder i volumendosererne, hvis de står åbne Del 1

43 10. Indkøring og justering 10.1 Indkøring Et LineFeed anlæg bliver almindeligvis monteret af vore montører. I tilfælde af selvmontage anbefales det at lade en af vore erfarne montører hjælpe med den overordnede projektering samt forestå indkøringen af anlægget Trækstation I den første måned af en LineFeed fiberlines levetid, vil den strække sig. Forlængelsen gennem de første uger og fiberlinens generelle elasticitet optages i trækstationens indbyggede opstramningssystem. 28 cm Fig. 42.: Åben LineFeed trækstation. Det er vigtigt at foretage opspænding af opstrammersystemet, før trækstationen startes. Tilstrækkelig opstramning opnås, når trækfjedrene i 'taljen' er udspændt 28 cm. VIGTIGT! I drift situation skal man være opmærksom på, at trækfjedre skal være i opstrammet position (fjederlængde = 28cm)! Er dette ikke tilfældet, vil der være risiko for, at fiberlinen kører med trækhjulet rundt og derved forårsager driftstop Del 1 43

44 10.3. Fyldning af foderstreng Inspektionsglas Tilpas fyldning For stor fyldning Fig. 43.: Tilpas fyldning af transportrør. Transportrøret må ikke fyldes for meget, da dette vil overbelaste fiberline/transportkæde samt trækstation Del 1

45 10.4 Styring Auto 10 Fig. 44.: Styring Auto Normal indstilling for drift Funktion Indstilling Hovedafbryder 1 MAN/AUTO-omskifter Bundklap i foderkasser AUTO LUKKEDE Del 1 45

46 Fodringssekvens Timeren/døgnuret giver impuls til start af fodringssekvensen. Lyset tændes i stalden samtidig med, at spjældene åbnes hvorved fodring finder sted. Efter 5min lukker spjældene igen, hvorefter fremføringen af foderet begynder. Når alle volumendosererne er fyldte, giver den automatiske afbryderføler signal til standsning af foderfremføringen. Lyset slukkes efter en forud indstillet fast tid begyndende fra spjældenes åbning. Fig. 45.: Styring Auto 10 åben Indstillingsmuligheder Døgnuret bruges til at starte de enkelte fodringer. Der skal én impuls til at starte fodringssekvensen. Døgnurets funktion er beskrevet i den medfølgende brugsanvisning. Tidsrelæer: T1: Belysning: Tænder lys i stalden i et tidsrum (max. 30 min). T2: Foderkasser: Holder foderkasser åbne i et tidsrum (max15 min). T3: Påfyldning: Starter påfyldning af foderkasser, når disse er lukkede igen. T4: Spærretid føler: Føler sættes ud af drift indtil resterende foder fra forrige fodring er blevet trukket forbi. T5: Max køretid: Foderanlægget kører maksimalt i den indstillede tid for at forhindre, at stier ikke bliver fyldt op med foder, hvis f.eks. et spjæld står åbent. T6: Igangsætter: Starter fodringssekvensen ved signal fra timer/døgn ur Del 1

47 Indstillinger: Tidsrelæerne er forudindstillede på retningsgivende værdier: Relæ Indstilling Tid (vejl.) T1 Release delay 30 min T2 Release delay 10 min T3 Off pulse 1 sek T4 On delay 5 min T5 On delay 60 min T6 On pulse 1 sek Styreskabets indstillinger afhænger af foderanlæggets størrelse og staldtype. Der er mulighed for at foretage indstilling af foderanlægget på relæerne T1 til T5, undtaget relæet T3 (og T6) der kun er hjælperelæer til igangsætning af funktioner. Bemærk: Det er ikke muligt at tilkoble motoroptagerstation til AUTO 10 Styring Del 1 47

48 El-diagram styring "AUTO-10" Del 1

49 Klemmerækketilslutning "AUTO-10" Del 1 49

50 10.5 Styring "MAX UR 1" Fig. 46.: Styring max ur Fodringssekvens Timeren/døgnuret giver impuls til start af fodringssekvensen. Fremføringen af foderet begynder. Når alle foderautomater/-volumendosererne er fyldte, giver stopføleren signal til standsning af foderfremføringen Del 1

51 Indstillingsmuligheder HOVED AFBRYDER DØGN UR PÅ- FYLD- NING MAX TID ALARM MOTOR TERMO UDLØST SPÆRRE TID FØLER MAX TID RELÆ MOTORVÆRN Fig. 47.: Max Ur 1 frontpanel. HOVEDAFBRYDER: Afbryder / tænder for anlægget. Ved service på anlægget skal afbryderen aflåses med en hængelås. DØGNUR: Døgnuret bruges til at starte de enkelte fodringer. Der skal én impuls til at starte fodringssekvensen Del 1 51

52 1) Indstilling af starttidspunkt på døgnuret. Hvis alle jumpere er trykket mod højre er der ingen aktivering. Der vippes en jumper til venstre ved hvert tidspunkt der ønskes start af anlæg. 2) Skydeomskifter opad = Uret er aktiveret. Skydeomskifter nedad =Bruges ikke (altid aktiveret). PÅFYLDNING - Grøn lampe: Lampen lyser når anlægget er i drift. MAX TID ALARM - Rød lampe: Indikerer alarm for max tid. I tilfælde af alarm: Hvis max tid alarm lyser, kan styringen ikke genstartes. Kontroller om et udtag er defekt eller om siloen er tom. Hovedafbryderen slukkes og tændes igen. Styringen kan nu startes på normal vis igen. MOTOR TERMOUDLØST: - Rød lampe: Indikerer at trækstationens motor er overbelastet. SPÆRRETID FØLER (T1) Føler sættes ud af drift indtil resterende foder fra forrige fodring er blevet trukket forbi. MAX TID RELÆ (T2) Foderanlægget kører maksimalt i den indstillede tid for at forhindre, at stier ikke bliver fyldt op med foder, hvis f.eks. et udtag er defekt Del 1

53 Pos Funktionsbeskrivelse Spærretid føler T1 Max tid relæ T2 1 Lampe for indikering af 230 VAC Lampe for indikering af aktiveret udgang Valg af tidsskala Valg af tidsenheder. (sek/min/timer) min hrs (=timer) 5 Indstilling af ønsket max tid Indstilling af funktionsmåde E A Fig. 48.: Omron tidsrelæ T1/T2. Anlægget stilles normalt til at have max. Tidsrelæet T2 indstillet til ½ time længere end opfyldningstiden. MOTORVÆRN (E1): Termobeskyttelse af trækstationens motor Del 1 53

54 Klemmetilslutning MAX UR Del 1

55 10.6 Udbygning til motoroptagerstation. Fig. 49.: Tillægsstyring for motoroptagerstation. Ved opstart af motoroptagerstation skal føleren påvirkes første gang, for at relæ kan trække. Hvis ikke føleren er påvirket, er der ingen forsinkelse af optagerstation. Tid = afstand fra føler til optagerstation Del 1 55

56 Fig. 50.: El-diagram for tillægsstyring til motoroptagerstation Del 1

57 Klemmetilslutning MAX UR 1 / motoroptagerstation Del 1 57

58

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

MANUAL LINEFEED TØRFODRINGSANLÆG FIBERLINE/KÆDE FULDAUTOMATISK MANUALT DEL 2. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL LINEFEED TØRFODRINGSANLÆG FIBERLINE/KÆDE FULDAUTOMATISK MANUALT DEL 2. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! LINEFEED TØRFODRINGSANLÆG FIBERLINE/KÆDE FULDAUTOMATISK MANUALT DEL 2 981 000 100 Ver. 13 23-10-2013 Indhold 11. SERVICE... 4 11.1 SERVICEOVERSIGT... 4 11.1.1 Stopføler...

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

MANUAL TRANSPORK TØRFODRINGSANLÆG Ø50,8 Ø63,5 MM DEL 2 VEJLEDNING SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL TRANSPORK TØRFODRINGSANLÆG Ø50,8 Ø63,5 MM DEL 2 VEJLEDNING SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! TRANSPORK TØRFODRINGSANLÆG Ø50,8 Ø63,5 MM DEL 2 VEJLEDNING 981 000 690 Ver. 7.00 19-04-2013 Indhold 1. BRUGERVEJLEDNING... 4 1.1 START/STOP AF ANLÆGGET... 4 1.2 JUSTERING

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning Introduktion Formålet med denne vejledning er trin for trin at gøre Dem fortrolig med brugen af TURNY. TURNY apparatet er konstrueret til fortløbende at vende

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Samlevejledning til byg-selv drone

Samlevejledning til byg-selv drone Samlevejledning til byg-selv drone Dette er samlevejledningen. Hvert skridt indledes med en beskrivelse af de nødvendige komponenter, efterfulgt af en generel beskrivelse og et billede. Indhold SDU s byg-selv-drone

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

MANUAL MULTIPORK STYRING. Ver. 05 11-06-2014 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL MULTIPORK STYRING. Ver. 05 11-06-2014 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! MULTIPORK STYRING 981 002 010 Ver. 05 11-06-2014 Indhold 1. FORORD... 4 1.1 MONTERINGSFORSKRIFTER... 4 1.2 GARANTIBETINGELSER... 4 1.3 SERVICE... 4 2. GENERELT OM STYRINGEN

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Sørg for at placere beslagene således, at rullegardinet ikke rører fremspring, f.eks. vinduesgreb, dørhåndtag, vindueskarme og lign.

Sørg for at placere beslagene således, at rullegardinet ikke rører fremspring, f.eks. vinduesgreb, dørhåndtag, vindueskarme og lign. STANDARDMONTERING Sørg for at placere beslagene således, at rullegardinet ikke rører fremspring, f.eks. vinduesgreb, dørhåndtag, vindueskarme og lign. 1. Montering af standardbeslag Beslagene kan bruges

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning

ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning Indhold Luxaflex Rullegardin Type 1. Standard Standardmontering Monteringsmuligheder Afmontering (Standard) Brug af Dæmpet fjeder Type 1. Monteringsprofil

Læs mere

Opdateret: 04.03.2013. Monteringsvejledning Scoop Light, naturcontainer # 158

Opdateret: 04.03.2013. Monteringsvejledning Scoop Light, naturcontainer # 158 Opdateret: 04.03.203 Monteringsvejledning Scoop Light, naturcontainer # 58 Montage af Scoop Scoop leveres i 2 dele Scoop kun til træer og buske Scoop er udelukkende til tilplantning af træer og buske og

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053292 Metaldetektor GC-1065 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Metaldetektor - Varenr. 9053292 Beskrivelse: Metaldetektor med max.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

PELSNINGSREDSKABER A/S

PELSNINGSREDSKABER A/S PELSNINGSREDSKABER A/S Liljevej 28 Sterup, 9740 Jerslev, Danmark BETJENINGSVEJLEDNING GØL BUGLUKKER XL Tlf. 98832324 * Fax. 98832322 D:\manualer 2002\Buglukker XL.doc Gøl Buglukker XL 2 / 24 GØL BUGLUKKER

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

PS - mover. Sikkerhed

PS - mover. Sikkerhed PS - mover Sikkerhed Læs denne manual før montering eller første brug Brug kun godkendt kabelføring og samling ved montering Kontroller dæktryk og tilstand (nye dæk anbefales) Check chassiset er i ubeskadiget,

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

NicksFotogrej. www.nicksfotogrej.dk

NicksFotogrej. www.nicksfotogrej.dk Hovedfunktioner: Letvægt, kompakt og nem at betjene Kvalitetsmaterialer; bl.a. metalkabinet CMOS chip-kredsløb Stort, tydeligt display Præcis indstilling af niveau i ryk á 1/10 blændetrin Total skala (niveau)

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

PRODUKTIONSVEJLEDNING

PRODUKTIONSVEJLEDNING L:\VEJLEDNINGER\PRODUKTIONSINSTRUKS\DANSK\PRODUKTIONSINSTRUKSTERMO.DOC PRODUKTIONSVEJLEDNING FOR PRODUKTION AF TERMORUDER MED INDBYGGEDE PERSIENNER MED MANUEL ELLER ELEKTRISK BETJENING GENERELT Det øverste

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING for SCOTSMAN Drikkevandskøler Model SCW 14 B (Rev. 11.02) INDHOLD Generelt Modtagelse og før installation Installation Brugsvejledning Vedligeholdelse og rengøring El-diagram

Læs mere

MONTAGE- VEJLEDNING LOOP CONE PLANTER / BORD / RYGLÆN # out-sider a/s Kigkurren 8A, Islands Brygge DK-2300 Copenhagen S

MONTAGE- VEJLEDNING LOOP CONE PLANTER / BORD / RYGLÆN # out-sider a/s Kigkurren 8A, Islands Brygge DK-2300 Copenhagen S MONTAGE- LOOP CONE PLANTER / BORD / RYGLÆN VEJLEDNING #169 INDHOLDSFORTEGNELSE LOOP CONE PLANTER: SIDE 03 LOOP CONE BORD: SIDE 04-07 LOOP CONE RYGLÆN: SIDE 08-10 02 OPFYLDNING MED VAND ELLER SAND / PLANTER

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

Brugervejledning. Bærbar Helios system. www.medical.dk

Brugervejledning. Bærbar Helios system. www.medical.dk Brugervejledning Bærbar Helios system www.medical.dk Flydende ilt til stationær og bærbar Helios-systemet består af en stationær beholder, der kan benyttes i hjemmet, og en tilhørende bærbar beholder,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Samlevejledning Road Bike

Samlevejledning Road Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 7 V. Justering af styret 7 VI. Tilpasning af sadlen 8 VII. Montering

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere