MANUAL LINEFEED TØRFODRINGSANLÆG FIBERLINE/KÆDE FULDAUTOMATISK MANUALT DEL 1. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL LINEFEED TØRFODRINGSANLÆG FIBERLINE/KÆDE FULDAUTOMATISK MANUALT DEL 1. Ver. 13 23-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!"

Transkript

1 MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! LINEFEED TØRFODRINGSANLÆG FIBERLINE/KÆDE FULDAUTOMATISK MANUALT DEL Ver

2

3 Indhold 1. INTRODUKTION VIGTIGE OPLYSNINGER ANLÆGSBESKRIVELSE ANLÆGSEKSEMPLER MaxiMat fodring TRÆKSTATION OPTAGERSTATION LINEFEED FIBERLINE/TRANSPORTKÆDE HJØRNER MAXIMAT VOLUMENDOSERER BESKRIVELSE FORBEREDELSE AF SAMLING OG MONTAGE SAMLING AF VOLUMENDOSEREREN MONTAGEPLADS MONTAGE AF SKALA (LANGSOMUDFODRING) MONTAGE AF TOP PÅ RØR MONTAGE AF UDLØSERWIRE OG BUNDTRAGT (ALM. UDFODRING) TILSLUTNING TIL UDLØSERSYSTEMET (ALM. UDFODRING) MONTAGE AF BESKYTTELSESRØR (ALM. UDFODRING) MONTAGE AF UDLØBSTRAGT (LANGSOMUDFODRING) BETJENING AF VOLUMENDOSERER GENERELT KONTROLVEJNING UDLØSERE FJERNBETJENING AF VOLUMENDOSERER FRAKOBLING AF FODERUDLØSNING MEDICINÅBNING RENGØRING/INSPEKTION AF VOLUMENDOSERER GULVFODERKASSE UDLØSERSYSTEM OPBYGNING ENKELT/DOBBELTRÆKKER WIRETRÆK UDLØSERRULLE UDLØSERFJEDER MANUEL UDLØSER MANUELT UDLØSERHÅNDTAG UDLØSERSPIL INDJUSTERING AF WIRETRÆK SPINDELUDLØSER Del 1 3

4 10. INDKØRING OG JUSTERING INDKØRING TRÆKSTATION FYLDNING AF FODERSTRENG STYRING AUTO Normal indstilling for drift Fodringssekvens Indstillingsmuligheder El-diagram styring "AUTO-10" Klemmerækketilslutning "AUTO-10" STYRING "MAX UR 1" Fodringssekvens Indstillingsmuligheder Klemmetilslutning MAX UR UDBYGNING TIL MOTOROPTAGERSTATION Klemmetilslutning MAX UR 1 / motoroptagerstation Del 1

5 1. Introduktion Du ønskes tillykke med dit nye LineFeed tørfodringsanlæg. Et LineFeed tørfodringsanlæg bygger på mere end 30 års erfaring med automatisk staldfodring, hvilket er din sikkerhed for et gennemprøvet produkt, der giver en pålidelig fodring. Vi vil på de følgende sider prøve at belyse de forskellige spørgsmål der måtte være i forbindelse med at få automatiseret fodring i stalden. Skulle der imidlertid opstå yderligere spørgsmål, som ikke er besvaret i denne brugsanvisning, vil vore teknikere stå parat til at være dig behjælpeligt, i enhver henseende vedrørende anlæggets drift ved henvendelse på vort kontor. Tlf Del 1 5

6 2. Vigtige oplysninger Generelt: VIGTIGT! Læs hele manualen igennem inden anlægget tages i brug VIGTIGT! Den ansvarlige ejer/bruger af anlægget skal sikre sig, at ALLE, som arbejder med og ved anlægget, er blevet gjort bekendt med indholdet i denne manual. VIGTIGT! Den ansvarlige ejer/bruger af anlægget skal sørge for at få manualen opdateret ved eventuelle ændringer af anlægget VIGTIGT! Anlægget er beregnet for transport af tørfoder på mel- eller pille form. VIGTIGT! Ved ændring af anlægget kræves Skiold A/S skriftlige tilsagn. Skiold A/S kan ikke tage ansvar for ikke godkendte ændringer. FARE! Ved montage skal alle metaldele lynsikres/jordes for at undgå statisk elektricitet Del 1

7 Ved anvendelse: FARE! Hvis der benyttes tragt i forbindelse med optagerstation, stik da aldrig armen ned i denne, da der sidder mekaniske dele, som kan klemme fingre og hånd. FARE! Foderudtagene skal altid være tilsluttet enten teleskoprør eller foderautomat. FARE! Foderudtagene må ikke afmonteres fra rørene FARE! Stik ikke fingrene op i foderudtaget for at mærke om foderanlægget kører. VIGTIGT! Der bør jævnligt foretages kontrolvejning af foderet for at få en nøjagtig dosering, da foderet kan have forskellig vægtfylde, og denne er afgørende når der omregnes fra kilo til liter. VIGTIGT! I drift situation skal man være opmærksom på, at trækfjedre skal være i opstrammet position (fjederlængde = 28cm)! Er dette ikke tilfældet, vil der være risiko for, at fiberlinen kører med trækhjulet rundt og derved forårsager driftstop. Ved service: FARE! Aflås hovedafbryder på 0 med en hængelås ved service. Nogle anlæg er timerstyrede og kan starte automatisk Del 1 7

8 3. Anlægsbeskrivelse 3.1 Anlægseksempler Et LineFeed foderanlæg kan anvende forskellige former for udfodring. Som eksempler kan nævnes MaxiMat, volumendoserer og fasefodring. Uanset ud fodrings type fås anlægget i 3 størrelser (transportrør diameter Ø38mm, Ø50mm og Ø 63,5 mm) afhængig af den ønskede kapacitet. Hvis ikke andet angives på figurer og skitser, er disse fælles for alle anlægsstørrelser MaxiMat fodring 1. Trækstation 2. Optagerstation 3. Styring 4. Stopføler Fig. 1.: Maximat fodring. Ved MaxiMat fodring har dyrene hele tiden adgang til foderet og derfor skal der transporteres foder ud til automaterne jævnt fordelt over døgnet Del 1

9 3.1.2 Fodring med volumendoserer 1. Trækstation 2. Optagerstation 3. Transportrør 4. Hjørne Styring 7. Stopføler 8. Udløserarm 9. Spindeludløser 10. Fodernedløb 11. Volumendoserer Ved fodring med volumendoserer, bliver dyrene fodret på bestemte tidspunkter i løbet af døgnet. Foderet ligger i volumendosererne og lukkes ud enten manuelt eller automatisk. Dette adskiller typerne af styringer "MAX UR 1" og "AUTO 10 ". Der henvises til de følgende afsnit for en kort gennemgang af styringer samt de vigtigste anlægsdele Del 1 9

10 3.2 Trækstation Foderanlæggets trækstation trækker fiberlinen/-kæden rundt i transportrøret. Fiberlinen/kæden kan indføres i trækstationen på 2 forskellige måder, som vist på nedenstående figur. Her ses desuden fiberlinen/kædens vej gennem trækstationen. Fig. 3.: Trækstationer, stående og liggende. Trækstationen indeholder følgende dele: Fig. 4a.: Komponenter i Linefeed trækstation Del 1

11 6 7 8 Fig. 4b.: Komponenter i Linefeed trækstation. 1) Trækhjul - Trækker fiberline og -kæde rundt i transportrøret. 2) Strammehjul - 3 stk. - Holder fiberline og -kæde stram ved hjælp af fjederbelastning. 3) Styrehjul - Leder fiberline og - kæde ud i transportrøret. 4) Motor. 5) Gear. 6) Nødstopskontakt - Stopper trækstationen, hvis fiberline/kæde blokeres, bliver for lang eller springer. 7) Glidebøsninger - 2 stk. - Aktiverer nødstopskontakten 8) Kontakt - Stopper maskinen, hvis frontpladen afmonteres. Fig.4c.: Motor navneplade Del 1 11

12 3.3 Optagerstation Ø38-Ø50-Ø63,5 mm Fig. 6.: Linefeed optagerstation. Optagerstation for Ø38, Ø50 og Ø63,5 mm anlæg indeholder en doseringssnegl, der sikrer en jævn fyldning af transportrøret. Sneglen fås i flere størrelser afhængig af fodertype. Sneglen drives af fiberlinen/-kæden ved hjælp af drivhjulet, der også sorterer de store klumper foder fra og smider dem på gulvet. På optagerstationer for Ø63,5mm anlæg kan fodermængden justeres med den skråtstillede plade (se ovenfor). Store foderklumper frasorteres vha. det justerbare skod. Alle modeller er forsynet med vibrator for at sikre en jævn fyldning af transportrøret. Optagerstation påmonteres siloen eller, hvis dette ikke er muligt, stilles under siloen. I visse tilfælde stilles optagerstationen under udløbet fra en snegl. Når optager ikke påmonteres siloen, forsynes den med en overgang af passende størrelse afhængigt af forholdene. FARE! Stik aldrig hænderne ned i optagerstationens overgang, da sneglen kan klemme fingre og hånd Del 1

13 3.5 LineFeed fiberline/transportkæde LineFeed fiberline/transportkæde er foderanlæggets transportbånd. Den kører gennem det lukkede rørsystem og bringer foderet ud til de forskellige staldafsnit. Fig. 7.: LineFeed Fiberline/transportkæde Fiberline/transportkæde er forsynet med plast medbringer, som er smeltet på fiberline/kæden. Den fås med 3 forskellige brikstørrelser afhængig af den ønskede kapacitet på systemet. Specifikationer: Kapacitet (anbefalede værdier): 38mm: max. 300 kg pr. h. 50mm: max. 600 kg pr. h. 63,5mm: max. kg pr. h. Størrelser (anbefalede værdier): 38mm: max. 200m hjørner: 20 50mm: max. 250m hjørner: 16 63,5mm: max. 250m hjørner: Del 1 13

14 For at samle benyttes hhv. en samler og et samleled. Fig. 8.: Fiberlinesamler og kædesamler. Der henvises til monteringsvejledning for wiresamler for detaljerede oplysninger vedrørende montage (se bagerst i manual). 3.6 Hjørner Fig. 9.: Linefeed hjørne. Hjørnehjulene sørger for, at fiberline/kæde og foderet ændrer retning. De er selvrensende, da egerne i hjørnehjulene virker som skovle og presser foderet ud Del 1

15 4. MaxiMat Fig. 10.: Maximat tragtmodel. Det er muligt at benytte Skiold-Maximat til udfodring. I så fald er det kun nødvendigt med tilslutning af styringen af typen MAX UR 1. Maximaten kan varieres i højde og kan derfor bruges uanset staldtype Del 1 15

16 5. Volumendoserer VOLUMENDOSERER 5.1 Beskrivelse Volumendosereren er en foderbeholder til montage på transportrøret og anvendes til restriktiv fodring. Dosereren kan leveres med et rumindhold på 4, 6, 8 eller 10 liter. Ud fodrings mængden kan reguleres individuelt ved hver enkelt doserer, idet volumen indstilles ved at regulere et indvendigt teleskoprør op og ned via et betjeningsgreb på volumendosereren. Ønskes der ikke foder i den enkelte doserer, kan den afblændes med et skod under røret. Hvis der ved en fejl er fyldt foder i en doserer, og foderet ikke ønskes ud fodret, kan udløserarmen kobles af udløsersystemet ved at trække låsen ud af armen og vippe armen ned, så den klikker fast i udløsersikringen. Alternativt eller samtidig sættes bundklaplåsen i lukke-position, således bundklappen holdes oppe. 5.2 Forberedelse af samling og montage Volumendosereren leveres delsamlet, så de enkelte delsamlinger under montagen kan placeres og drejes efter de aktuelle forhold i stalden. Derved opnås en stor fleksibilitet og mulighed for at opbygge udløsersystemet på en enklere måde. Det er vigtigt at starte med at skabe overblik over, hvordan udløsersystemet kan opbygges mest enkelt og velfungerende, da det er afgørende for, hvordan volumendosereren skal samles. Opbygning af udløsersystemet er nærmere beskrevet i et andet afsnit i denne manual. Start altid med at montere beskyttelsesrør, da det gør det lettere at placere hullerne i transportrørene Del 1

17 Inden volumendosererne monteres, skal der også bores udløbshuller i transportrørene. Vær omhyggelig med opmærkningen, inden hullerne bores. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvor beskyttelsesrøret, der leder foderet det sidste stykke ned til truget, skal placeres. Ud fra beskyttelsesrørene mærkes det op på transportrøret, hvor udløbshullerne skal bores. Anvend eventuelt en lang loddestok til hjælp under opmærkningen. HUSK afgratning af udløbshullerne. Ved langsomudfodring er det normalt, at volumendosereren placeres over skulderadskillelse mellem to æde pladser ved dobbeltrækker dog lidt forskudt. 5.3 Samling af volumendosereren Vær opmærksom på at placere volumendosererne, således at der bliver plads til at afmontere tragten ved eventuel inspektion eller rengøring. Volumendosererne skal monteres lodret for at fungere optimalt. Volumendosereren leveres delsamlet i emballager indeholdende topdele, tragtdele og beholderdele. Top- og tragtdele varierer med størrelsen af tørfodersystemets transportrør, og beholderdele fås i de forskellige størrelser af volumendosererne; dvs liter. Topdelene leveres forsamlede, klar til at montere på røret. 5.4 Montageplads Når det er besluttet, hvordan udløsersystemet skal opbygges og placeres, er det afgørende for, hvordan volumendosereren skal samles, og hvordan delene placeres i forhold til hinanden. Inden det øvrige samlearbejde påbegyndes, er det en god ide at finde et velegnet sted til at udføre arbejdet. Der bør her være bordplads at samle bundtragtene på. Denne metode reducerer risikoen for at lave fejl under montagen væsentligt, fordi de enkelte operationer udføres ens eventuelt efter en model, som er samlet og har været prøvemonteret i stalden. Ved at oprette et fast montagested slipper man også for at slæbe emballagerne med de forskellige komponenter med rundt i stalden. Det er desuden en fordel, at plastkomponenterne ikke er kolde under samlearbejdet, idet kulde reducerer plastemnernes fleksibilitet. Så sæt gerne emnerne ind i en lun stald i god tid, inden de skal samles, hvis der er koldt udendørs Del 1 17

18 5.5 Montage af skala (langsomudfodring). Ved langsomudfodring skal der på klæbes en speciel literskala (leveres sammen med celledoserer), således at nederste ende placeres lige over reguleringshåndtaget. Da det er en standard skala for alle dosserer (4-10 liter), afklippes evt. overskydende stykke (Fig. 11). Herefter afgøres det, om betjeningsgrebet skal sidde på samme eller modsatte side af udløserarmen på toppen. Fig. 11 Afklipning og påklæbning af speciel literskala for langsomudfodring Del 1

19 5.6 Montage af top på rør Toppen klikkes på røret der er 4 forskellige muligheder. Herefter klikkes topteleskopet på mellemteleskopet. Fig. 12 Montage af top på rør Del 1 19

20 5.7 Montage af udløserwire og bundtragt (alm. udfodring) Det afgøres, om volumendosereren skal lukke, når udløsersystemet trækkes mod højre eller mod venstre. Dette er afgørende for, om udløserwiren skal føres gennem toppen ved A eller B, samt om wiren skal føres gennem bundklappen, som på forhånd er monteret i tragten, ved C eller D (se oversigten på pos. 4, Fig. 14). Fig. 13 Oversigt montage af bundklap og udløserwire Den ene ende af udløserwiren trækkes op gennem hullet i bundklappen (se pos. 4b og 4c, Fig. 14). Fig. 14 Montage af udløserwire i bundklap Del 1

21 Udløserwiren føres gennem toppen, og den lille wirebøsning skubbes ind omkring wiren. Bøsningen drejes til, inden den presses i hullet, så sporet kommer til at sidde ud for ribben i hullet. Udløserlåsen presses i det modsatte hul i toppen (se pos. 4e, Fig. 15). Fig. 15 Montage af wirebøsning Del 1 21

22 Herefter klikkes tragten på røret der er igen 4 forskellige muligheder for montage. Fig. 16 Montage af tragt på rør Wiren fastgøres til udløserarmen ved at føre den ind i rillen på armen som vist på pos. 4f, Fig. 17. Wiren trækkes til, således at ende låsen kommer helt ind og låser i sporet i armen. Fig. 17 Montage af udløserwire til udløserarm Del 1

23 5.8 Tilslutning til udløsersystemet (alm. udfodring) Efter at udløsersystemet er monteret, klikkes udløserlåsen fast i toppen af udløserarmen som vist på pos. 5a, Fig. 18. Fig. 18 Montage af udløserlås til udløserarm. Inden låsen spændes fast på pianotråden, skal udløsersystemet placeres i lukket position. Armen trækkes over mod lukkeretningen, indtil ribben på udløserarmen sidder ud for det lille mærke i den trekantede gaffel på toppen (se pos. 5, Fig. 19). Fig. 19 Udløsersystemets lukke-position Del 1 23

24 5.9 Montage af beskyttelsesrør (alm. udfodring) For at finde den rigtige linjeføring af transportrøret starter man altid med at montere beskyttelsesrørene. På inventaret fastspændes beskyttelsesrøret, så det sikrer, at dyrene ikke kan komme til at beskadige plastudløbsrøret. Samtidig skal beskyttelsesrøret skubbes så langt ned i truget, at der ikke opstår unødig støvudvikling, når foderet falder fra beskyttelsesrøret ned i truget. Der skal dog altid være mindst 5 cm fra overkanten af truget, hvor dyrene æder, og op til beskyttelsesrørets underkant. Mellem tragten og beskyttelsesrøret monteres et stykke plastrør, der saves til, så det stikker minimum 10 cm ned i beskyttelsesrøret (se Fig. 20). Minimum 10 cm Fig. 20 Afkortning af plastrør mellem udløbstragt og beskyttelsesrør Del 1

25 Vær påpasselig med at rejfe plastrøret, så det ikke danner en kant til foderet at hænge på i udløbstragten. Plastrøret skubbes op i udløbstragten og spændes fast med skruen ved udløbet som vist på pos. 5b, Fig. 21. Fig. 21 Fastspænding af plastrør til volumendoserer Montage af udløbstragt (langsomudfodring) Det afgøres, om udløbet fra volumendosereren skal være placeret på samme eller modsatte side i forhold til betjeningsgrebet. Tappene på udløbstragten føres op i røret og presses opad, indtil de klikker fast (se pos. 4, Fig. 17). Bundklap og indsats skal altid monteres for at mindske risikoen for, at foderet danner bro. Ved en evt. dobbeltrække skal det besluttes, om der skal benyttes en eller to gearmotortræk til at drive celledosererne, inden bundtragt montages (Fig. 22). Fig. 22 Celledoserer i dobbeltrække Del 1 25

26 Hvis der i en række ved langsomudfodring skal føres en evt. pianowire til åbning og lukning af traditionelle volumendoserer, kan denne med fordel fæstes i udløserarmen på volumendosererens top del for at holde pianotråden oppe (pos. 6, Fig. 23). NB: Armen skal IKKE forbindes til bundklappen ved volumendosererne for langsomudfodring. Fig. 23 Udløsersystem. NB: Udløsersystemet skal IKKE monteres på volumendosererne for langsomudfodring Del 1

27 6. Betjening af volumendoserer 6.1 Generelt Der åbnes for foderifyldning i volumendosereren ved at åbne skoddet placeret lige under transportrøret. Mængden, der fyldes i dosereren, reguleres ved at forskyde teleskopet op eller ned via betjeningsgrebet på beholderen. Reguleringen foregår lettest, når dosereren er tømte, og inden foderanlægget startes igen. Mængden aflæses på literskalaen ved at flugte med undersiden af den blå trekantmarkering i forbindelse med det forskydelige teleskop (se Fig. 25). Fig. 25.: Aflæsning af skala 6.2 Kontrolvejning Det er meget relevant at lave en kontrolvejning jævnligt - og altid i forbindelse med skift af fodermiddel - for at sikre sig, at den udfodrede mængde stemmer overens med det forventede. Man må forvente en vis afvigelse, fordi fodermidlets skridningsvinkel kan variere meget afhængig af fodertypen. For at bestemme fodermidlets vægtfylde indstilles tre volumendoserer placeret midt på anlægget på et literantal svarende til halvfuld, hvorefter de fyldes via foderanlægget. De tre portioner tømmes ud og vejes. Vægten findes i kg pr. liter Del 1 27

28 Eksempel almindelig volumendosering: 1. Tre 8 liters volumendosererne indstillet på 4 liter - i alt 12 liter. 2. De tre portioner vejes (2,75 + 2,91 + 2,85 kg = 8,51 kg). 3. Gennemsnitlig vægt (8,51 kg : 12 liter = 0,71 kg/liter). 4. Ved en ønsket mængde på 3,2 kg pr. fodring indstilles volumendosereren på 3,2 kg : 0,71 kg/liter = 4,51 liter. Eksempel Langsomudfodring: 1. Tre 8 liters volumendosererne (ved langsomudfodring 11 liters indhold) indstillet på 6 liter - i alt 18 liter. 2. De tre portioner vejes (4,50 + 4,12 + 4,37 kg = 12,99 kg). 3. Gennemsnitlig vægt (12,99 kg : 18 liter = 0,72 kg/liter). 4. Ved en ønsket mængde på 6,4 kg pr. fodring indstilles volumendosereren på 6,4 kg : 0,72 kg/liter = 8,89 liter Del 1

29 6.3 Udløsere Manuel udløser Foderportionen udløses ved at dreje på udløserarmen øverst på beholderen. I de fleste tilfælde forbindes udløserarmene med hinanden, så der kan udløses flere volumendosererne på en gang. Opbygning af udløsersystemet beskrives andetsteds i denne manual. Når foderet skal udløses manuelt, trækkes lidt i håndtaget, indtil palen vipper ned, så den kan passere låsepladen. Udløs foderet langsomt for at undgå brodannelse i nedløbene. Når volumendosererne lukkes, holdes øje med, at palen låser rigtigt, så foderet ikke udløses utilsigtet. Automatisk udløser model fra 2007 og frem Den automatiske udløser består af en aktuator, som udøver trykkraft på en vippearm. Vippearmen er fastgjort til selve udløsersystemet (wire og pianotråd) med bardunstrammere. Selve aktuatoren er monteret på et beslag, som enten fastgøres til foderrøret med U-bøjler, eller skrues på væggen med franske skruer. Udløseren får sin forsyningsspænding fra en eksternt monteret transformator og kan styres udelukkende automatisk fra MultiPork styringen. For at have muligheden for at kunne åbne og lukke volumendoserer manuelt sektionsvis, anbefales det dog også at koble udløseren til styringen for sektionsvis foderudløsning. Placeringen af styringen skal være hensigtsmæssig i forhold til betjening af aktuatoren gerne i forbindelsesgangen lige uden for selve sektionen. Dermed har man godt overblik over drift situationen for alle sektioner. Den automatiske udløser har en max. trykkraft på 750N. Dette svarer normalt til max. 100 stk. volumendoserer af SKIOLD typen, monteret i udløsersystem med returtræk som beskrevet i denne manual. Er der behov for at udløse flere volumendoserer, parallelkobles flere udløsere. Angivelsen af antal volumendoserer, er udelukkende vejledende. Der skal altid foretages en individuel vurdering af trykkraftbehovet, som kan variere meget afhængigt af opbygningen af selve udløsersystemet, volumendoserer fabrikat og design samt foderkonsistens Del 1 29

30 6.4 Fjernbetjening af volumendoserer Volumendosereren kan fjernbetjenes via en stang, så mængdereguleringen kan foretages, mens man går bag ved dyrene (se Fig. 26). Fig. 26.:Fjernbetjening af volumendoserer. 6.5 Frakobling af foderudløsning Hvis en foderportion ikke ønskes udløst fra en volumendoserer, er det muligt at frakoble den ved at trække låsen ud af udløserarmen og efterfølgende dreje armen ned i udløsersikringen (se Fig. 27). Når volumendosereren ønskes tilkoblet igen, trykkes der på udløsersikringen over armen, så den frigøres, og låsen kan trykkes ind i udløserarmen igen. Fig. 27.: Frakobling fra udløsersystem Del 1

31 6.6 Medicinåbning Hvis der ønskes tildelt medicin til foderet, er det muligt at slå en prop ud i toppen af volumendosereren, så medicinen kan hældes ned oven i foderet, for at det efterfølgende bliver opblandet under udfodringen. Det er markeret på Fig. 28, hvor proppen kan slås ud. Efterfølgende kan hullet lukkes med en plastprop, som kan rekvireres hos Deres LineFeed-forhandler. Fig. 28.: Medicinåbning. 6.7 Rengøring/inspektion af volumendoserer Volumendosereren rengøres lettest ved at spule den med vand - eventuelt forsigtigt med en højtryksrenser - hvor det anbefales at skrue ned for vandtrykket for ikke at beskadige volumendosereren. Det er desuden muligt at åbne volumendosereren ved at trække ned i en af de to rørhalvparter, mens hægten forneden trykkes ind. Derved bliver det muligt at inspicere og rengøre volumendosereren indvendigt Del 1 31

32 7. Gulvfoderkasse Oplukwire Til Ø38-Ø50-Ø63,5mm transportrør Galvaniseret beholder Rumindhold: 40 liter Justerhåndtag Med skalainddeling Fig. 29.: Gulvfoderkasse. Den fyldte gulvfoderkasse lukkespjæld udløses ved hjælp af oplukkewiren, hvorefter foderet falder ned på gulvet. Det er muligt at justere mængden af foder i gulvfoderkasse ved brug af justerhåndtaget. Den maksimale kapacitet er 40 liter Del 1

33 Fig. 30.: Hulmønster for transportrør. Der bores huller i transportrøret som vist på fig. 30. Der skal bruges Ø25 hul sav samt vinkelsliber til opskæring af de 50mm aflange huller. En omhyggelig afgratning er vigtig for at sikre at brikkerne ikke slides unødigt. Gulvfoderkassens doseringsskala passer til det viste hulmønster. Af hensyn til korrekt dosering er det derfor meget vigtigt, at hulmønsteret til gulvfoderkassen fremstilles som beskrevet her Del 1 33

34 8. Udløsersystem 8.1 Opbygning Udløsersystemet er et system til at forbinde de enkelte volumendoserer, så de kan udløses samtidig. Foderudløsningen kan foregå manuelt eller automatisk efter ønske. Systemet kan opbygges på flere måder bl.a. som rundtræk eller returtræk. TransPork udløsersystemet er opbygget til returtræk, der er enkelt at installere og let at efterjustere. Ved returtræk slækkes udløseren, og en fjeder trækker systemet til åben position. Ved denne opbygning reduceres behovet for antal trækfjedre i systemet. Inden samling og montage af volumendosererne skal man gøre sig klart, hvor udløserenheden kan placeres mest hensigtsmæssigt, og sørge for at placere volumendosererne, så der efterfølgende er plads til udløsersystemet. Vær opmærksom på, at wiretrækket bevæger sig op og ned, når udløserarmen åbner/ lukker. Derfor skal der være en passende afstand mellem udløserrullerne og den nærmeste volumendoserer for ikke at overbelaste armene. Det drejer sig om at opbygge systemet med så få udløserruller som muligt. Udløserenheden placeres for enden af rækkerne - typisk på gavlen (se Fig. 31). Når det er fastlagt, hvor udløseren skal placeres, er trækretningen også fastlagt, idet volumendosererne skal lukke, når tråden trækkes op mod udløseren. Fig. 31.: Systemets opbygning Del 1

35 8.2 Enkelt/dobbeltrækker Volumendosererne kan være monteret i enkeltrækker eller dobbeltrækker, afhængig af om doserer i en række skal kunne betjenes fra en eller to sider (se Fig. 32). Fig. 32.: Volumendoserer monteret i enkelt- eller dobbeltrækker. Bemærk at toppen på volumendosererne kan vendes ens, så der kun skal føres EN udløsertråd, selv om den monteres i dobbeltrækker. 8.3 Wiretræk Udløsersystemet opbygges så vidt muligt med pianotråd (fjedertråd), der har en meget høj trækstyrke, så det ikke strækker sig. Derfor skal wiretrækket opbygges, så der kun anvendes stålwire ved udløserrullerne. Det giver det mest stabile system, der kræver mindst efterjustering. Inden pianotråden og wiren forbindes, trækkes pianotråden gennem alle låsene, der skal anvendes i de enkelte rækker. Undlad at fastspænde låsene til pianotråden på dette tidspunkt. Sørg for at afsætte rigelig tråd til afslutningerne i de enkelte rækker, inden tråden klippes Del 1 35

36 8.4 Udløserrulle Til at videreføre wiretrækket for enden af rækkerne anvendes udløserruller. Udløserrullerne består af et wirehjul med en øjeskrue, der gør det muligt at dreje og fastgøre rullen i forskellige positioner efter de aktuelle forhold (se Fig. 33). Fig. 33.: Udløserrulle. Udløserrullen monteres i en væg/rørbeslag, der er et specielt vinkelbeslag til montering enten på transportrøret eller i væggen. Ved at kombinere udløserrullen med dette beslag, opnås der stor fleksibilitet med mange monteringsmuligheder (se Fig. 34). Fig. 34.: Monteringseksempler af udløserrulle i væg/rørbeslag. Husk at anvende gennemgående murbolte til væg/rørbeslaget, hvis det fastgøres til en porøs væg eller leca væg Del 1

37 Når wiretrækket skal passere en udløserrulle, skal der sættes et kort stykke wire ind, idet pianotråden ikke er tilstrækkeligt fleksibel. Pianotråden afsluttes med at lave et øje på tråden og montere en iron grip pladewirelås (se Fig. 35). Husk evt. bardunstrammer. Fig. 35.: Iron grip pladewirelås monteres på pianotråden. På stålwiren laves også et øje, der kobles i pianotråden/bardunstrammeren og fastholdes af en almindelig wirelås. På hver række indsættes en bardunstrammer, så efterfølgende justering lettes (se Fig. 36). Fig. 36.: Wire anvendes ved wireruller. Husk bardunstrammer på hver række Del 1 37

38 8.5 Udløserfjeder For enden af hver række monteres en udløserfjeder, der skal trække udløsersystemet til åben position. Hver fjeder er dimensioneret til at kunne åbne ca. 40 volumendoserer. Hvis der er tale om rækker med behov for flere udløserfjedre, kan det af pladshensyn anbefales at montere de ekstra fjedre tidligere på rækken tættere ved udløseren. Udløserfjederen monteres på transportrør eller væg via vægbeslag af samme type som til wirerulle (se. Fig. 34) 8.6 Manuel udløser Den manuelle udløser er opbygget som en udvekslingsenhed med et udløserhåndtag til at trække i. Den er velegnet til at montere på transportrøret med rørbøjlerne og magter op til 100 volumendoserer. Wiretrækket kobles i bardunstrammeren, når udvekslingsarmen er i lukket position. Et wirestykke fastgøres til skruen ved låsemøtrikken og føres om hjulene som illustreret i Fig. 37 og afsluttes med det trekantede håndtag, så det kan betjenes i bekvem højde. Udløseren er udstyret med en låsefunktion, idet en lille låsepal sørger for at fastholde udløseren i lukket position (se Fig. 38). Når foderet skal udløses, trækkes lidt i håndtaget, indtil palen vipper ned, så den kan passere låsepladen. Udløs foderet langsomt for at undgå brodannelse i nedløbene. Når volumendosererne lukkes, holdes øje med, at palen låser rigtigt, så foderet ikke udløses utilsigtet. Vær opmærksom på, at beslaget er symmetrisk, så trækretningen kan vendes ved at bytte hjul og udvekslingsarm. Husk også at vende låsepladen, hvis trækretningen vendes, således at symbolerne for åben/lukket position passer. Fig. 37.: Montage af manuel udløser Del 1

39 Fig. 38.: Låsepal på manuel udløser. 8.7 Manuelt udløserhåndtag I mindre anlæg - eller hvor rækker ønskes udløst individuelt - kan et udløserhåndtag kobles direkte til udløsersystemet (se opbygning i Fig. 39). Med det manuelle udløserhåndtag kan udløses op til 25 volumendoserer. Vær omhyggelig med at montere holderen til håndtaget, således at håndtaget sidder stabilt i lukket position. Fig. 39.:Manuelt udløserhåndtag Del 1 39

40 8.8 Udløserspil Udløserspillet består af et spil med en udveksling, så den kan klare op til 200 volumendoserer. Det er velegnet til montage på væggen (se Fig. 40). Husk at montere et stop på trækwiren, så wiretrækket ikke køres for langt med overbelastning af oplukkesystemet til følge. Fig. 40.: Montage af udløserspil. 8.9 Indjustering af wiretræk Efter at udløser, wiretræk og fjedre er monteret, skal wiretrækket ind justeres, og udløserarmene fastgøres til pianotrådene. Wiretrækket for spændes med udløseren i lukket position, så fjedrene er trukket 10 til max. 15 cm ud, afhængig af hvor stor åbnekraft der er behov for. Sørg for at alle pianotråde er stramme og ikke hænger i nogle af udløserarmene. Udløserrullerne løsnes ved øjeskruen, så de finder deres naturlige position, hvorefter de igen spændes til. Derefter føres udløserlåsene ind i armene, der trækkes over i lukket position som vist på pos. 5, Fig. 19 og 20 tidligere i denne manual Del 1

41 9. Spindeludløser Fig. 41.: Spindeludløser. Spindeludløseren erstatter det manuelle udløsersystem og gør anlægget fuldautomatisk. Spindeludløseren kan kun bruges sammen med AUTO-10 styringen. Automatisk udløser model 2007 og frem I anlæg med automatisk udløser starter en fodringssekvens med, at de fyldte volumendoserer via udløseren tømmes ned i dyrenes trug. Når volumendosererne igen er lukkede, starter foderanlægget for at fylde volumendosererne op til næste fodring. Det er også muligt at udløse foderet manuelt på udløserstyringen. Den almindelige driftssituation er, at udløseren åbner volumendosererne langsomt for at reducere risikoen for brodannelse i tragten. Dosererne holdes åbne i 10 sekunder, inden de igen lukkes, og anlægget begynder opfyldning på ny, så dosererne fyldes til næste fodring. På styring for sektionsvis foderudløsning indikeres denne situation ved, at omskifteren er i lodret position, og kontrollampen lyser Omskifter i stopposition Trykknap Fig. 41A: Manuel betjening af automatisk udløser. Udløseren kan betjenes manuelt via trykknappen til at køre i åben eller lukket position - f.eks. til kontrol af udløsersystemet. Den manuelle betjening kan også anvendes, hvis man ønsker at udløse foderet før den indstillede fodertid for at få længere tid til at justere volumendosererne, inden de fyldes igen Del 1 41

42 Det manuelle programforløb er, at et tryk på trykknappen får aktuatoren til at køre frem til ende stoppet. Her venter den 10 sekunder, hvorefter den kører tilbage. Holdes knappen inde, indtil aktuatoren er kørt helt frem, bliver aktuatoren fremme. Et enkelt tryk på knappen får aktuatoren til at returnere til udgangsposition igen. Har man brug for at frakoble sektioner, f. eks. fordi de er tomme, gøres dette ved at dreje omskifteren, så kontrollampen er slukket. Dermed er den pågældende aktuator frakoblet den automatiske fodringscyklus, men den kan stadig betjenes manuelt med trykknappen. Aktuatorens position overvåges altid af MultiPork styringen, således der ikke kan fyldes foder i volumendosererne, hvis de står åbne Del 1

43 10. Indkøring og justering 10.1 Indkøring Et LineFeed anlæg bliver almindeligvis monteret af vore montører. I tilfælde af selvmontage anbefales det at lade en af vore erfarne montører hjælpe med den overordnede projektering samt forestå indkøringen af anlægget Trækstation I den første måned af en LineFeed fiberlines levetid, vil den strække sig. Forlængelsen gennem de første uger og fiberlinens generelle elasticitet optages i trækstationens indbyggede opstramningssystem. 28 cm Fig. 42.: Åben LineFeed trækstation. Det er vigtigt at foretage opspænding af opstrammersystemet, før trækstationen startes. Tilstrækkelig opstramning opnås, når trækfjedrene i 'taljen' er udspændt 28 cm. VIGTIGT! I drift situation skal man være opmærksom på, at trækfjedre skal være i opstrammet position (fjederlængde = 28cm)! Er dette ikke tilfældet, vil der være risiko for, at fiberlinen kører med trækhjulet rundt og derved forårsager driftstop Del 1 43

44 10.3. Fyldning af foderstreng Inspektionsglas Tilpas fyldning For stor fyldning Fig. 43.: Tilpas fyldning af transportrør. Transportrøret må ikke fyldes for meget, da dette vil overbelaste fiberline/transportkæde samt trækstation Del 1

45 10.4 Styring Auto 10 Fig. 44.: Styring Auto Normal indstilling for drift Funktion Indstilling Hovedafbryder 1 MAN/AUTO-omskifter Bundklap i foderkasser AUTO LUKKEDE Del 1 45

46 Fodringssekvens Timeren/døgnuret giver impuls til start af fodringssekvensen. Lyset tændes i stalden samtidig med, at spjældene åbnes hvorved fodring finder sted. Efter 5min lukker spjældene igen, hvorefter fremføringen af foderet begynder. Når alle volumendosererne er fyldte, giver den automatiske afbryderføler signal til standsning af foderfremføringen. Lyset slukkes efter en forud indstillet fast tid begyndende fra spjældenes åbning. Fig. 45.: Styring Auto 10 åben Indstillingsmuligheder Døgnuret bruges til at starte de enkelte fodringer. Der skal én impuls til at starte fodringssekvensen. Døgnurets funktion er beskrevet i den medfølgende brugsanvisning. Tidsrelæer: T1: Belysning: Tænder lys i stalden i et tidsrum (max. 30 min). T2: Foderkasser: Holder foderkasser åbne i et tidsrum (max15 min). T3: Påfyldning: Starter påfyldning af foderkasser, når disse er lukkede igen. T4: Spærretid føler: Føler sættes ud af drift indtil resterende foder fra forrige fodring er blevet trukket forbi. T5: Max køretid: Foderanlægget kører maksimalt i den indstillede tid for at forhindre, at stier ikke bliver fyldt op med foder, hvis f.eks. et spjæld står åbent. T6: Igangsætter: Starter fodringssekvensen ved signal fra timer/døgn ur Del 1

47 Indstillinger: Tidsrelæerne er forudindstillede på retningsgivende værdier: Relæ Indstilling Tid (vejl.) T1 Release delay 30 min T2 Release delay 10 min T3 Off pulse 1 sek T4 On delay 5 min T5 On delay 60 min T6 On pulse 1 sek Styreskabets indstillinger afhænger af foderanlæggets størrelse og staldtype. Der er mulighed for at foretage indstilling af foderanlægget på relæerne T1 til T5, undtaget relæet T3 (og T6) der kun er hjælperelæer til igangsætning af funktioner. Bemærk: Det er ikke muligt at tilkoble motoroptagerstation til AUTO 10 Styring Del 1 47

48 El-diagram styring "AUTO-10" Del 1

49 Klemmerækketilslutning "AUTO-10" Del 1 49

50 10.5 Styring "MAX UR 1" Fig. 46.: Styring max ur Fodringssekvens Timeren/døgnuret giver impuls til start af fodringssekvensen. Fremføringen af foderet begynder. Når alle foderautomater/-volumendosererne er fyldte, giver stopføleren signal til standsning af foderfremføringen Del 1

51 Indstillingsmuligheder HOVED AFBRYDER DØGN UR PÅ- FYLD- NING MAX TID ALARM MOTOR TERMO UDLØST SPÆRRE TID FØLER MAX TID RELÆ MOTORVÆRN Fig. 47.: Max Ur 1 frontpanel. HOVEDAFBRYDER: Afbryder / tænder for anlægget. Ved service på anlægget skal afbryderen aflåses med en hængelås. DØGNUR: Døgnuret bruges til at starte de enkelte fodringer. Der skal én impuls til at starte fodringssekvensen Del 1 51

52 1) Indstilling af starttidspunkt på døgnuret. Hvis alle jumpere er trykket mod højre er der ingen aktivering. Der vippes en jumper til venstre ved hvert tidspunkt der ønskes start af anlæg. 2) Skydeomskifter opad = Uret er aktiveret. Skydeomskifter nedad =Bruges ikke (altid aktiveret). PÅFYLDNING - Grøn lampe: Lampen lyser når anlægget er i drift. MAX TID ALARM - Rød lampe: Indikerer alarm for max tid. I tilfælde af alarm: Hvis max tid alarm lyser, kan styringen ikke genstartes. Kontroller om et udtag er defekt eller om siloen er tom. Hovedafbryderen slukkes og tændes igen. Styringen kan nu startes på normal vis igen. MOTOR TERMOUDLØST: - Rød lampe: Indikerer at trækstationens motor er overbelastet. SPÆRRETID FØLER (T1) Føler sættes ud af drift indtil resterende foder fra forrige fodring er blevet trukket forbi. MAX TID RELÆ (T2) Foderanlægget kører maksimalt i den indstillede tid for at forhindre, at stier ikke bliver fyldt op med foder, hvis f.eks. et udtag er defekt Del 1

53 Pos Funktionsbeskrivelse Spærretid føler T1 Max tid relæ T2 1 Lampe for indikering af 230 VAC Lampe for indikering af aktiveret udgang Valg af tidsskala Valg af tidsenheder. (sek/min/timer) min hrs (=timer) 5 Indstilling af ønsket max tid Indstilling af funktionsmåde E A Fig. 48.: Omron tidsrelæ T1/T2. Anlægget stilles normalt til at have max. Tidsrelæet T2 indstillet til ½ time længere end opfyldningstiden. MOTORVÆRN (E1): Termobeskyttelse af trækstationens motor Del 1 53

54 Klemmetilslutning MAX UR Del 1

55 10.6 Udbygning til motoroptagerstation. Fig. 49.: Tillægsstyring for motoroptagerstation. Ved opstart af motoroptagerstation skal føleren påvirkes første gang, for at relæ kan trække. Hvis ikke føleren er påvirket, er der ingen forsinkelse af optagerstation. Tid = afstand fra føler til optagerstation Del 1 55

56 Fig. 50.: El-diagram for tillægsstyring til motoroptagerstation Del 1

57 Klemmetilslutning MAX UR 1 / motoroptagerstation Del 1 57

58

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Montering af indmuringsdåse...4

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Indbruds- og børnesikring

Indbruds- og børnesikring Sikringsbeslag Indbruds- og børnesikring Børnesikring GODKENDT SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S6 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FDC40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FDC40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjæld plade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

PN Sikringskit. Sikringskit

PN Sikringskit. Sikringskit PN Sikringskit Sikringskit Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor er det vigtigt at hjemmet kan låses forsvarligt, når du

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S5 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FD40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FD40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjældplade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere