MANUAL LINEFEED TØRFODRINGSANLÆG FIBERLINE/KÆDE FULDAUTOMATISK MANUALT DEL 1. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL LINEFEED TØRFODRINGSANLÆG FIBERLINE/KÆDE FULDAUTOMATISK MANUALT DEL 1. Ver. 13 23-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!"

Transkript

1 MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! LINEFEED TØRFODRINGSANLÆG FIBERLINE/KÆDE FULDAUTOMATISK MANUALT DEL Ver

2

3 Indhold 1. INTRODUKTION VIGTIGE OPLYSNINGER ANLÆGSBESKRIVELSE ANLÆGSEKSEMPLER MaxiMat fodring TRÆKSTATION OPTAGERSTATION LINEFEED FIBERLINE/TRANSPORTKÆDE HJØRNER MAXIMAT VOLUMENDOSERER BESKRIVELSE FORBEREDELSE AF SAMLING OG MONTAGE SAMLING AF VOLUMENDOSEREREN MONTAGEPLADS MONTAGE AF SKALA (LANGSOMUDFODRING) MONTAGE AF TOP PÅ RØR MONTAGE AF UDLØSERWIRE OG BUNDTRAGT (ALM. UDFODRING) TILSLUTNING TIL UDLØSERSYSTEMET (ALM. UDFODRING) MONTAGE AF BESKYTTELSESRØR (ALM. UDFODRING) MONTAGE AF UDLØBSTRAGT (LANGSOMUDFODRING) BETJENING AF VOLUMENDOSERER GENERELT KONTROLVEJNING UDLØSERE FJERNBETJENING AF VOLUMENDOSERER FRAKOBLING AF FODERUDLØSNING MEDICINÅBNING RENGØRING/INSPEKTION AF VOLUMENDOSERER GULVFODERKASSE UDLØSERSYSTEM OPBYGNING ENKELT/DOBBELTRÆKKER WIRETRÆK UDLØSERRULLE UDLØSERFJEDER MANUEL UDLØSER MANUELT UDLØSERHÅNDTAG UDLØSERSPIL INDJUSTERING AF WIRETRÆK SPINDELUDLØSER Del 1 3

4 10. INDKØRING OG JUSTERING INDKØRING TRÆKSTATION FYLDNING AF FODERSTRENG STYRING AUTO Normal indstilling for drift Fodringssekvens Indstillingsmuligheder El-diagram styring "AUTO-10" Klemmerækketilslutning "AUTO-10" STYRING "MAX UR 1" Fodringssekvens Indstillingsmuligheder Klemmetilslutning MAX UR UDBYGNING TIL MOTOROPTAGERSTATION Klemmetilslutning MAX UR 1 / motoroptagerstation Del 1

5 1. Introduktion Du ønskes tillykke med dit nye LineFeed tørfodringsanlæg. Et LineFeed tørfodringsanlæg bygger på mere end 30 års erfaring med automatisk staldfodring, hvilket er din sikkerhed for et gennemprøvet produkt, der giver en pålidelig fodring. Vi vil på de følgende sider prøve at belyse de forskellige spørgsmål der måtte være i forbindelse med at få automatiseret fodring i stalden. Skulle der imidlertid opstå yderligere spørgsmål, som ikke er besvaret i denne brugsanvisning, vil vore teknikere stå parat til at være dig behjælpeligt, i enhver henseende vedrørende anlæggets drift ved henvendelse på vort kontor. Tlf Del 1 5

6 2. Vigtige oplysninger Generelt: VIGTIGT! Læs hele manualen igennem inden anlægget tages i brug VIGTIGT! Den ansvarlige ejer/bruger af anlægget skal sikre sig, at ALLE, som arbejder med og ved anlægget, er blevet gjort bekendt med indholdet i denne manual. VIGTIGT! Den ansvarlige ejer/bruger af anlægget skal sørge for at få manualen opdateret ved eventuelle ændringer af anlægget VIGTIGT! Anlægget er beregnet for transport af tørfoder på mel- eller pille form. VIGTIGT! Ved ændring af anlægget kræves Skiold A/S skriftlige tilsagn. Skiold A/S kan ikke tage ansvar for ikke godkendte ændringer. FARE! Ved montage skal alle metaldele lynsikres/jordes for at undgå statisk elektricitet Del 1

7 Ved anvendelse: FARE! Hvis der benyttes tragt i forbindelse med optagerstation, stik da aldrig armen ned i denne, da der sidder mekaniske dele, som kan klemme fingre og hånd. FARE! Foderudtagene skal altid være tilsluttet enten teleskoprør eller foderautomat. FARE! Foderudtagene må ikke afmonteres fra rørene FARE! Stik ikke fingrene op i foderudtaget for at mærke om foderanlægget kører. VIGTIGT! Der bør jævnligt foretages kontrolvejning af foderet for at få en nøjagtig dosering, da foderet kan have forskellig vægtfylde, og denne er afgørende når der omregnes fra kilo til liter. VIGTIGT! I drift situation skal man være opmærksom på, at trækfjedre skal være i opstrammet position (fjederlængde = 28cm)! Er dette ikke tilfældet, vil der være risiko for, at fiberlinen kører med trækhjulet rundt og derved forårsager driftstop. Ved service: FARE! Aflås hovedafbryder på 0 med en hængelås ved service. Nogle anlæg er timerstyrede og kan starte automatisk Del 1 7

8 3. Anlægsbeskrivelse 3.1 Anlægseksempler Et LineFeed foderanlæg kan anvende forskellige former for udfodring. Som eksempler kan nævnes MaxiMat, volumendoserer og fasefodring. Uanset ud fodrings type fås anlægget i 3 størrelser (transportrør diameter Ø38mm, Ø50mm og Ø 63,5 mm) afhængig af den ønskede kapacitet. Hvis ikke andet angives på figurer og skitser, er disse fælles for alle anlægsstørrelser MaxiMat fodring 1. Trækstation 2. Optagerstation 3. Styring 4. Stopføler Fig. 1.: Maximat fodring. Ved MaxiMat fodring har dyrene hele tiden adgang til foderet og derfor skal der transporteres foder ud til automaterne jævnt fordelt over døgnet Del 1

9 3.1.2 Fodring med volumendoserer 1. Trækstation 2. Optagerstation 3. Transportrør 4. Hjørne Styring 7. Stopføler 8. Udløserarm 9. Spindeludløser 10. Fodernedløb 11. Volumendoserer Ved fodring med volumendoserer, bliver dyrene fodret på bestemte tidspunkter i løbet af døgnet. Foderet ligger i volumendosererne og lukkes ud enten manuelt eller automatisk. Dette adskiller typerne af styringer "MAX UR 1" og "AUTO 10 ". Der henvises til de følgende afsnit for en kort gennemgang af styringer samt de vigtigste anlægsdele Del 1 9

10 3.2 Trækstation Foderanlæggets trækstation trækker fiberlinen/-kæden rundt i transportrøret. Fiberlinen/kæden kan indføres i trækstationen på 2 forskellige måder, som vist på nedenstående figur. Her ses desuden fiberlinen/kædens vej gennem trækstationen. Fig. 3.: Trækstationer, stående og liggende. Trækstationen indeholder følgende dele: Fig. 4a.: Komponenter i Linefeed trækstation Del 1

11 6 7 8 Fig. 4b.: Komponenter i Linefeed trækstation. 1) Trækhjul - Trækker fiberline og -kæde rundt i transportrøret. 2) Strammehjul - 3 stk. - Holder fiberline og -kæde stram ved hjælp af fjederbelastning. 3) Styrehjul - Leder fiberline og - kæde ud i transportrøret. 4) Motor. 5) Gear. 6) Nødstopskontakt - Stopper trækstationen, hvis fiberline/kæde blokeres, bliver for lang eller springer. 7) Glidebøsninger - 2 stk. - Aktiverer nødstopskontakten 8) Kontakt - Stopper maskinen, hvis frontpladen afmonteres. Fig.4c.: Motor navneplade Del 1 11

12 3.3 Optagerstation Ø38-Ø50-Ø63,5 mm Fig. 6.: Linefeed optagerstation. Optagerstation for Ø38, Ø50 og Ø63,5 mm anlæg indeholder en doseringssnegl, der sikrer en jævn fyldning af transportrøret. Sneglen fås i flere størrelser afhængig af fodertype. Sneglen drives af fiberlinen/-kæden ved hjælp af drivhjulet, der også sorterer de store klumper foder fra og smider dem på gulvet. På optagerstationer for Ø63,5mm anlæg kan fodermængden justeres med den skråtstillede plade (se ovenfor). Store foderklumper frasorteres vha. det justerbare skod. Alle modeller er forsynet med vibrator for at sikre en jævn fyldning af transportrøret. Optagerstation påmonteres siloen eller, hvis dette ikke er muligt, stilles under siloen. I visse tilfælde stilles optagerstationen under udløbet fra en snegl. Når optager ikke påmonteres siloen, forsynes den med en overgang af passende størrelse afhængigt af forholdene. FARE! Stik aldrig hænderne ned i optagerstationens overgang, da sneglen kan klemme fingre og hånd Del 1

13 3.5 LineFeed fiberline/transportkæde LineFeed fiberline/transportkæde er foderanlæggets transportbånd. Den kører gennem det lukkede rørsystem og bringer foderet ud til de forskellige staldafsnit. Fig. 7.: LineFeed Fiberline/transportkæde Fiberline/transportkæde er forsynet med plast medbringer, som er smeltet på fiberline/kæden. Den fås med 3 forskellige brikstørrelser afhængig af den ønskede kapacitet på systemet. Specifikationer: Kapacitet (anbefalede værdier): 38mm: max. 300 kg pr. h. 50mm: max. 600 kg pr. h. 63,5mm: max. kg pr. h. Størrelser (anbefalede værdier): 38mm: max. 200m hjørner: 20 50mm: max. 250m hjørner: 16 63,5mm: max. 250m hjørner: Del 1 13

14 For at samle benyttes hhv. en samler og et samleled. Fig. 8.: Fiberlinesamler og kædesamler. Der henvises til monteringsvejledning for wiresamler for detaljerede oplysninger vedrørende montage (se bagerst i manual). 3.6 Hjørner Fig. 9.: Linefeed hjørne. Hjørnehjulene sørger for, at fiberline/kæde og foderet ændrer retning. De er selvrensende, da egerne i hjørnehjulene virker som skovle og presser foderet ud Del 1

15 4. MaxiMat Fig. 10.: Maximat tragtmodel. Det er muligt at benytte Skiold-Maximat til udfodring. I så fald er det kun nødvendigt med tilslutning af styringen af typen MAX UR 1. Maximaten kan varieres i højde og kan derfor bruges uanset staldtype Del 1 15

16 5. Volumendoserer VOLUMENDOSERER 5.1 Beskrivelse Volumendosereren er en foderbeholder til montage på transportrøret og anvendes til restriktiv fodring. Dosereren kan leveres med et rumindhold på 4, 6, 8 eller 10 liter. Ud fodrings mængden kan reguleres individuelt ved hver enkelt doserer, idet volumen indstilles ved at regulere et indvendigt teleskoprør op og ned via et betjeningsgreb på volumendosereren. Ønskes der ikke foder i den enkelte doserer, kan den afblændes med et skod under røret. Hvis der ved en fejl er fyldt foder i en doserer, og foderet ikke ønskes ud fodret, kan udløserarmen kobles af udløsersystemet ved at trække låsen ud af armen og vippe armen ned, så den klikker fast i udløsersikringen. Alternativt eller samtidig sættes bundklaplåsen i lukke-position, således bundklappen holdes oppe. 5.2 Forberedelse af samling og montage Volumendosereren leveres delsamlet, så de enkelte delsamlinger under montagen kan placeres og drejes efter de aktuelle forhold i stalden. Derved opnås en stor fleksibilitet og mulighed for at opbygge udløsersystemet på en enklere måde. Det er vigtigt at starte med at skabe overblik over, hvordan udløsersystemet kan opbygges mest enkelt og velfungerende, da det er afgørende for, hvordan volumendosereren skal samles. Opbygning af udløsersystemet er nærmere beskrevet i et andet afsnit i denne manual. Start altid med at montere beskyttelsesrør, da det gør det lettere at placere hullerne i transportrørene Del 1

17 Inden volumendosererne monteres, skal der også bores udløbshuller i transportrørene. Vær omhyggelig med opmærkningen, inden hullerne bores. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvor beskyttelsesrøret, der leder foderet det sidste stykke ned til truget, skal placeres. Ud fra beskyttelsesrørene mærkes det op på transportrøret, hvor udløbshullerne skal bores. Anvend eventuelt en lang loddestok til hjælp under opmærkningen. HUSK afgratning af udløbshullerne. Ved langsomudfodring er det normalt, at volumendosereren placeres over skulderadskillelse mellem to æde pladser ved dobbeltrækker dog lidt forskudt. 5.3 Samling af volumendosereren Vær opmærksom på at placere volumendosererne, således at der bliver plads til at afmontere tragten ved eventuel inspektion eller rengøring. Volumendosererne skal monteres lodret for at fungere optimalt. Volumendosereren leveres delsamlet i emballager indeholdende topdele, tragtdele og beholderdele. Top- og tragtdele varierer med størrelsen af tørfodersystemets transportrør, og beholderdele fås i de forskellige størrelser af volumendosererne; dvs liter. Topdelene leveres forsamlede, klar til at montere på røret. 5.4 Montageplads Når det er besluttet, hvordan udløsersystemet skal opbygges og placeres, er det afgørende for, hvordan volumendosereren skal samles, og hvordan delene placeres i forhold til hinanden. Inden det øvrige samlearbejde påbegyndes, er det en god ide at finde et velegnet sted til at udføre arbejdet. Der bør her være bordplads at samle bundtragtene på. Denne metode reducerer risikoen for at lave fejl under montagen væsentligt, fordi de enkelte operationer udføres ens eventuelt efter en model, som er samlet og har været prøvemonteret i stalden. Ved at oprette et fast montagested slipper man også for at slæbe emballagerne med de forskellige komponenter med rundt i stalden. Det er desuden en fordel, at plastkomponenterne ikke er kolde under samlearbejdet, idet kulde reducerer plastemnernes fleksibilitet. Så sæt gerne emnerne ind i en lun stald i god tid, inden de skal samles, hvis der er koldt udendørs Del 1 17

18 5.5 Montage af skala (langsomudfodring). Ved langsomudfodring skal der på klæbes en speciel literskala (leveres sammen med celledoserer), således at nederste ende placeres lige over reguleringshåndtaget. Da det er en standard skala for alle dosserer (4-10 liter), afklippes evt. overskydende stykke (Fig. 11). Herefter afgøres det, om betjeningsgrebet skal sidde på samme eller modsatte side af udløserarmen på toppen. Fig. 11 Afklipning og påklæbning af speciel literskala for langsomudfodring Del 1

19 5.6 Montage af top på rør Toppen klikkes på røret der er 4 forskellige muligheder. Herefter klikkes topteleskopet på mellemteleskopet. Fig. 12 Montage af top på rør Del 1 19

20 5.7 Montage af udløserwire og bundtragt (alm. udfodring) Det afgøres, om volumendosereren skal lukke, når udløsersystemet trækkes mod højre eller mod venstre. Dette er afgørende for, om udløserwiren skal føres gennem toppen ved A eller B, samt om wiren skal føres gennem bundklappen, som på forhånd er monteret i tragten, ved C eller D (se oversigten på pos. 4, Fig. 14). Fig. 13 Oversigt montage af bundklap og udløserwire Den ene ende af udløserwiren trækkes op gennem hullet i bundklappen (se pos. 4b og 4c, Fig. 14). Fig. 14 Montage af udløserwire i bundklap Del 1

21 Udløserwiren føres gennem toppen, og den lille wirebøsning skubbes ind omkring wiren. Bøsningen drejes til, inden den presses i hullet, så sporet kommer til at sidde ud for ribben i hullet. Udløserlåsen presses i det modsatte hul i toppen (se pos. 4e, Fig. 15). Fig. 15 Montage af wirebøsning Del 1 21

22 Herefter klikkes tragten på røret der er igen 4 forskellige muligheder for montage. Fig. 16 Montage af tragt på rør Wiren fastgøres til udløserarmen ved at føre den ind i rillen på armen som vist på pos. 4f, Fig. 17. Wiren trækkes til, således at ende låsen kommer helt ind og låser i sporet i armen. Fig. 17 Montage af udløserwire til udløserarm Del 1

23 5.8 Tilslutning til udløsersystemet (alm. udfodring) Efter at udløsersystemet er monteret, klikkes udløserlåsen fast i toppen af udløserarmen som vist på pos. 5a, Fig. 18. Fig. 18 Montage af udløserlås til udløserarm. Inden låsen spændes fast på pianotråden, skal udløsersystemet placeres i lukket position. Armen trækkes over mod lukkeretningen, indtil ribben på udløserarmen sidder ud for det lille mærke i den trekantede gaffel på toppen (se pos. 5, Fig. 19). Fig. 19 Udløsersystemets lukke-position Del 1 23

24 5.9 Montage af beskyttelsesrør (alm. udfodring) For at finde den rigtige linjeføring af transportrøret starter man altid med at montere beskyttelsesrørene. På inventaret fastspændes beskyttelsesrøret, så det sikrer, at dyrene ikke kan komme til at beskadige plastudløbsrøret. Samtidig skal beskyttelsesrøret skubbes så langt ned i truget, at der ikke opstår unødig støvudvikling, når foderet falder fra beskyttelsesrøret ned i truget. Der skal dog altid være mindst 5 cm fra overkanten af truget, hvor dyrene æder, og op til beskyttelsesrørets underkant. Mellem tragten og beskyttelsesrøret monteres et stykke plastrør, der saves til, så det stikker minimum 10 cm ned i beskyttelsesrøret (se Fig. 20). Minimum 10 cm Fig. 20 Afkortning af plastrør mellem udløbstragt og beskyttelsesrør Del 1

25 Vær påpasselig med at rejfe plastrøret, så det ikke danner en kant til foderet at hænge på i udløbstragten. Plastrøret skubbes op i udløbstragten og spændes fast med skruen ved udløbet som vist på pos. 5b, Fig. 21. Fig. 21 Fastspænding af plastrør til volumendoserer Montage af udløbstragt (langsomudfodring) Det afgøres, om udløbet fra volumendosereren skal være placeret på samme eller modsatte side i forhold til betjeningsgrebet. Tappene på udløbstragten føres op i røret og presses opad, indtil de klikker fast (se pos. 4, Fig. 17). Bundklap og indsats skal altid monteres for at mindske risikoen for, at foderet danner bro. Ved en evt. dobbeltrække skal det besluttes, om der skal benyttes en eller to gearmotortræk til at drive celledosererne, inden bundtragt montages (Fig. 22). Fig. 22 Celledoserer i dobbeltrække Del 1 25

26 Hvis der i en række ved langsomudfodring skal føres en evt. pianowire til åbning og lukning af traditionelle volumendoserer, kan denne med fordel fæstes i udløserarmen på volumendosererens top del for at holde pianotråden oppe (pos. 6, Fig. 23). NB: Armen skal IKKE forbindes til bundklappen ved volumendosererne for langsomudfodring. Fig. 23 Udløsersystem. NB: Udløsersystemet skal IKKE monteres på volumendosererne for langsomudfodring Del 1

27 6. Betjening af volumendoserer 6.1 Generelt Der åbnes for foderifyldning i volumendosereren ved at åbne skoddet placeret lige under transportrøret. Mængden, der fyldes i dosereren, reguleres ved at forskyde teleskopet op eller ned via betjeningsgrebet på beholderen. Reguleringen foregår lettest, når dosereren er tømte, og inden foderanlægget startes igen. Mængden aflæses på literskalaen ved at flugte med undersiden af den blå trekantmarkering i forbindelse med det forskydelige teleskop (se Fig. 25). Fig. 25.: Aflæsning af skala 6.2 Kontrolvejning Det er meget relevant at lave en kontrolvejning jævnligt - og altid i forbindelse med skift af fodermiddel - for at sikre sig, at den udfodrede mængde stemmer overens med det forventede. Man må forvente en vis afvigelse, fordi fodermidlets skridningsvinkel kan variere meget afhængig af fodertypen. For at bestemme fodermidlets vægtfylde indstilles tre volumendoserer placeret midt på anlægget på et literantal svarende til halvfuld, hvorefter de fyldes via foderanlægget. De tre portioner tømmes ud og vejes. Vægten findes i kg pr. liter Del 1 27

28 Eksempel almindelig volumendosering: 1. Tre 8 liters volumendosererne indstillet på 4 liter - i alt 12 liter. 2. De tre portioner vejes (2,75 + 2,91 + 2,85 kg = 8,51 kg). 3. Gennemsnitlig vægt (8,51 kg : 12 liter = 0,71 kg/liter). 4. Ved en ønsket mængde på 3,2 kg pr. fodring indstilles volumendosereren på 3,2 kg : 0,71 kg/liter = 4,51 liter. Eksempel Langsomudfodring: 1. Tre 8 liters volumendosererne (ved langsomudfodring 11 liters indhold) indstillet på 6 liter - i alt 18 liter. 2. De tre portioner vejes (4,50 + 4,12 + 4,37 kg = 12,99 kg). 3. Gennemsnitlig vægt (12,99 kg : 18 liter = 0,72 kg/liter). 4. Ved en ønsket mængde på 6,4 kg pr. fodring indstilles volumendosereren på 6,4 kg : 0,72 kg/liter = 8,89 liter Del 1

29 6.3 Udløsere Manuel udløser Foderportionen udløses ved at dreje på udløserarmen øverst på beholderen. I de fleste tilfælde forbindes udløserarmene med hinanden, så der kan udløses flere volumendosererne på en gang. Opbygning af udløsersystemet beskrives andetsteds i denne manual. Når foderet skal udløses manuelt, trækkes lidt i håndtaget, indtil palen vipper ned, så den kan passere låsepladen. Udløs foderet langsomt for at undgå brodannelse i nedløbene. Når volumendosererne lukkes, holdes øje med, at palen låser rigtigt, så foderet ikke udløses utilsigtet. Automatisk udløser model fra 2007 og frem Den automatiske udløser består af en aktuator, som udøver trykkraft på en vippearm. Vippearmen er fastgjort til selve udløsersystemet (wire og pianotråd) med bardunstrammere. Selve aktuatoren er monteret på et beslag, som enten fastgøres til foderrøret med U-bøjler, eller skrues på væggen med franske skruer. Udløseren får sin forsyningsspænding fra en eksternt monteret transformator og kan styres udelukkende automatisk fra MultiPork styringen. For at have muligheden for at kunne åbne og lukke volumendoserer manuelt sektionsvis, anbefales det dog også at koble udløseren til styringen for sektionsvis foderudløsning. Placeringen af styringen skal være hensigtsmæssig i forhold til betjening af aktuatoren gerne i forbindelsesgangen lige uden for selve sektionen. Dermed har man godt overblik over drift situationen for alle sektioner. Den automatiske udløser har en max. trykkraft på 750N. Dette svarer normalt til max. 100 stk. volumendoserer af SKIOLD typen, monteret i udløsersystem med returtræk som beskrevet i denne manual. Er der behov for at udløse flere volumendoserer, parallelkobles flere udløsere. Angivelsen af antal volumendoserer, er udelukkende vejledende. Der skal altid foretages en individuel vurdering af trykkraftbehovet, som kan variere meget afhængigt af opbygningen af selve udløsersystemet, volumendoserer fabrikat og design samt foderkonsistens Del 1 29

30 6.4 Fjernbetjening af volumendoserer Volumendosereren kan fjernbetjenes via en stang, så mængdereguleringen kan foretages, mens man går bag ved dyrene (se Fig. 26). Fig. 26.:Fjernbetjening af volumendoserer. 6.5 Frakobling af foderudløsning Hvis en foderportion ikke ønskes udløst fra en volumendoserer, er det muligt at frakoble den ved at trække låsen ud af udløserarmen og efterfølgende dreje armen ned i udløsersikringen (se Fig. 27). Når volumendosereren ønskes tilkoblet igen, trykkes der på udløsersikringen over armen, så den frigøres, og låsen kan trykkes ind i udløserarmen igen. Fig. 27.: Frakobling fra udløsersystem Del 1

31 6.6 Medicinåbning Hvis der ønskes tildelt medicin til foderet, er det muligt at slå en prop ud i toppen af volumendosereren, så medicinen kan hældes ned oven i foderet, for at det efterfølgende bliver opblandet under udfodringen. Det er markeret på Fig. 28, hvor proppen kan slås ud. Efterfølgende kan hullet lukkes med en plastprop, som kan rekvireres hos Deres LineFeed-forhandler. Fig. 28.: Medicinåbning. 6.7 Rengøring/inspektion af volumendoserer Volumendosereren rengøres lettest ved at spule den med vand - eventuelt forsigtigt med en højtryksrenser - hvor det anbefales at skrue ned for vandtrykket for ikke at beskadige volumendosereren. Det er desuden muligt at åbne volumendosereren ved at trække ned i en af de to rørhalvparter, mens hægten forneden trykkes ind. Derved bliver det muligt at inspicere og rengøre volumendosereren indvendigt Del 1 31

32 7. Gulvfoderkasse Oplukwire Til Ø38-Ø50-Ø63,5mm transportrør Galvaniseret beholder Rumindhold: 40 liter Justerhåndtag Med skalainddeling Fig. 29.: Gulvfoderkasse. Den fyldte gulvfoderkasse lukkespjæld udløses ved hjælp af oplukkewiren, hvorefter foderet falder ned på gulvet. Det er muligt at justere mængden af foder i gulvfoderkasse ved brug af justerhåndtaget. Den maksimale kapacitet er 40 liter Del 1

33 Fig. 30.: Hulmønster for transportrør. Der bores huller i transportrøret som vist på fig. 30. Der skal bruges Ø25 hul sav samt vinkelsliber til opskæring af de 50mm aflange huller. En omhyggelig afgratning er vigtig for at sikre at brikkerne ikke slides unødigt. Gulvfoderkassens doseringsskala passer til det viste hulmønster. Af hensyn til korrekt dosering er det derfor meget vigtigt, at hulmønsteret til gulvfoderkassen fremstilles som beskrevet her Del 1 33

34 8. Udløsersystem 8.1 Opbygning Udløsersystemet er et system til at forbinde de enkelte volumendoserer, så de kan udløses samtidig. Foderudløsningen kan foregå manuelt eller automatisk efter ønske. Systemet kan opbygges på flere måder bl.a. som rundtræk eller returtræk. TransPork udløsersystemet er opbygget til returtræk, der er enkelt at installere og let at efterjustere. Ved returtræk slækkes udløseren, og en fjeder trækker systemet til åben position. Ved denne opbygning reduceres behovet for antal trækfjedre i systemet. Inden samling og montage af volumendosererne skal man gøre sig klart, hvor udløserenheden kan placeres mest hensigtsmæssigt, og sørge for at placere volumendosererne, så der efterfølgende er plads til udløsersystemet. Vær opmærksom på, at wiretrækket bevæger sig op og ned, når udløserarmen åbner/ lukker. Derfor skal der være en passende afstand mellem udløserrullerne og den nærmeste volumendoserer for ikke at overbelaste armene. Det drejer sig om at opbygge systemet med så få udløserruller som muligt. Udløserenheden placeres for enden af rækkerne - typisk på gavlen (se Fig. 31). Når det er fastlagt, hvor udløseren skal placeres, er trækretningen også fastlagt, idet volumendosererne skal lukke, når tråden trækkes op mod udløseren. Fig. 31.: Systemets opbygning Del 1

35 8.2 Enkelt/dobbeltrækker Volumendosererne kan være monteret i enkeltrækker eller dobbeltrækker, afhængig af om doserer i en række skal kunne betjenes fra en eller to sider (se Fig. 32). Fig. 32.: Volumendoserer monteret i enkelt- eller dobbeltrækker. Bemærk at toppen på volumendosererne kan vendes ens, så der kun skal føres EN udløsertråd, selv om den monteres i dobbeltrækker. 8.3 Wiretræk Udløsersystemet opbygges så vidt muligt med pianotråd (fjedertråd), der har en meget høj trækstyrke, så det ikke strækker sig. Derfor skal wiretrækket opbygges, så der kun anvendes stålwire ved udløserrullerne. Det giver det mest stabile system, der kræver mindst efterjustering. Inden pianotråden og wiren forbindes, trækkes pianotråden gennem alle låsene, der skal anvendes i de enkelte rækker. Undlad at fastspænde låsene til pianotråden på dette tidspunkt. Sørg for at afsætte rigelig tråd til afslutningerne i de enkelte rækker, inden tråden klippes Del 1 35

36 8.4 Udløserrulle Til at videreføre wiretrækket for enden af rækkerne anvendes udløserruller. Udløserrullerne består af et wirehjul med en øjeskrue, der gør det muligt at dreje og fastgøre rullen i forskellige positioner efter de aktuelle forhold (se Fig. 33). Fig. 33.: Udløserrulle. Udløserrullen monteres i en væg/rørbeslag, der er et specielt vinkelbeslag til montering enten på transportrøret eller i væggen. Ved at kombinere udløserrullen med dette beslag, opnås der stor fleksibilitet med mange monteringsmuligheder (se Fig. 34). Fig. 34.: Monteringseksempler af udløserrulle i væg/rørbeslag. Husk at anvende gennemgående murbolte til væg/rørbeslaget, hvis det fastgøres til en porøs væg eller leca væg Del 1

37 Når wiretrækket skal passere en udløserrulle, skal der sættes et kort stykke wire ind, idet pianotråden ikke er tilstrækkeligt fleksibel. Pianotråden afsluttes med at lave et øje på tråden og montere en iron grip pladewirelås (se Fig. 35). Husk evt. bardunstrammer. Fig. 35.: Iron grip pladewirelås monteres på pianotråden. På stålwiren laves også et øje, der kobles i pianotråden/bardunstrammeren og fastholdes af en almindelig wirelås. På hver række indsættes en bardunstrammer, så efterfølgende justering lettes (se Fig. 36). Fig. 36.: Wire anvendes ved wireruller. Husk bardunstrammer på hver række Del 1 37

38 8.5 Udløserfjeder For enden af hver række monteres en udløserfjeder, der skal trække udløsersystemet til åben position. Hver fjeder er dimensioneret til at kunne åbne ca. 40 volumendoserer. Hvis der er tale om rækker med behov for flere udløserfjedre, kan det af pladshensyn anbefales at montere de ekstra fjedre tidligere på rækken tættere ved udløseren. Udløserfjederen monteres på transportrør eller væg via vægbeslag af samme type som til wirerulle (se. Fig. 34) 8.6 Manuel udløser Den manuelle udløser er opbygget som en udvekslingsenhed med et udløserhåndtag til at trække i. Den er velegnet til at montere på transportrøret med rørbøjlerne og magter op til 100 volumendoserer. Wiretrækket kobles i bardunstrammeren, når udvekslingsarmen er i lukket position. Et wirestykke fastgøres til skruen ved låsemøtrikken og føres om hjulene som illustreret i Fig. 37 og afsluttes med det trekantede håndtag, så det kan betjenes i bekvem højde. Udløseren er udstyret med en låsefunktion, idet en lille låsepal sørger for at fastholde udløseren i lukket position (se Fig. 38). Når foderet skal udløses, trækkes lidt i håndtaget, indtil palen vipper ned, så den kan passere låsepladen. Udløs foderet langsomt for at undgå brodannelse i nedløbene. Når volumendosererne lukkes, holdes øje med, at palen låser rigtigt, så foderet ikke udløses utilsigtet. Vær opmærksom på, at beslaget er symmetrisk, så trækretningen kan vendes ved at bytte hjul og udvekslingsarm. Husk også at vende låsepladen, hvis trækretningen vendes, således at symbolerne for åben/lukket position passer. Fig. 37.: Montage af manuel udløser Del 1

39 Fig. 38.: Låsepal på manuel udløser. 8.7 Manuelt udløserhåndtag I mindre anlæg - eller hvor rækker ønskes udløst individuelt - kan et udløserhåndtag kobles direkte til udløsersystemet (se opbygning i Fig. 39). Med det manuelle udløserhåndtag kan udløses op til 25 volumendoserer. Vær omhyggelig med at montere holderen til håndtaget, således at håndtaget sidder stabilt i lukket position. Fig. 39.:Manuelt udløserhåndtag Del 1 39

40 8.8 Udløserspil Udløserspillet består af et spil med en udveksling, så den kan klare op til 200 volumendoserer. Det er velegnet til montage på væggen (se Fig. 40). Husk at montere et stop på trækwiren, så wiretrækket ikke køres for langt med overbelastning af oplukkesystemet til følge. Fig. 40.: Montage af udløserspil. 8.9 Indjustering af wiretræk Efter at udløser, wiretræk og fjedre er monteret, skal wiretrækket ind justeres, og udløserarmene fastgøres til pianotrådene. Wiretrækket for spændes med udløseren i lukket position, så fjedrene er trukket 10 til max. 15 cm ud, afhængig af hvor stor åbnekraft der er behov for. Sørg for at alle pianotråde er stramme og ikke hænger i nogle af udløserarmene. Udløserrullerne løsnes ved øjeskruen, så de finder deres naturlige position, hvorefter de igen spændes til. Derefter føres udløserlåsene ind i armene, der trækkes over i lukket position som vist på pos. 5, Fig. 19 og 20 tidligere i denne manual Del 1

41 9. Spindeludløser Fig. 41.: Spindeludløser. Spindeludløseren erstatter det manuelle udløsersystem og gør anlægget fuldautomatisk. Spindeludløseren kan kun bruges sammen med AUTO-10 styringen. Automatisk udløser model 2007 og frem I anlæg med automatisk udløser starter en fodringssekvens med, at de fyldte volumendoserer via udløseren tømmes ned i dyrenes trug. Når volumendosererne igen er lukkede, starter foderanlægget for at fylde volumendosererne op til næste fodring. Det er også muligt at udløse foderet manuelt på udløserstyringen. Den almindelige driftssituation er, at udløseren åbner volumendosererne langsomt for at reducere risikoen for brodannelse i tragten. Dosererne holdes åbne i 10 sekunder, inden de igen lukkes, og anlægget begynder opfyldning på ny, så dosererne fyldes til næste fodring. På styring for sektionsvis foderudløsning indikeres denne situation ved, at omskifteren er i lodret position, og kontrollampen lyser Omskifter i stopposition Trykknap Fig. 41A: Manuel betjening af automatisk udløser. Udløseren kan betjenes manuelt via trykknappen til at køre i åben eller lukket position - f.eks. til kontrol af udløsersystemet. Den manuelle betjening kan også anvendes, hvis man ønsker at udløse foderet før den indstillede fodertid for at få længere tid til at justere volumendosererne, inden de fyldes igen Del 1 41

42 Det manuelle programforløb er, at et tryk på trykknappen får aktuatoren til at køre frem til ende stoppet. Her venter den 10 sekunder, hvorefter den kører tilbage. Holdes knappen inde, indtil aktuatoren er kørt helt frem, bliver aktuatoren fremme. Et enkelt tryk på knappen får aktuatoren til at returnere til udgangsposition igen. Har man brug for at frakoble sektioner, f. eks. fordi de er tomme, gøres dette ved at dreje omskifteren, så kontrollampen er slukket. Dermed er den pågældende aktuator frakoblet den automatiske fodringscyklus, men den kan stadig betjenes manuelt med trykknappen. Aktuatorens position overvåges altid af MultiPork styringen, således der ikke kan fyldes foder i volumendosererne, hvis de står åbne Del 1

43 10. Indkøring og justering 10.1 Indkøring Et LineFeed anlæg bliver almindeligvis monteret af vore montører. I tilfælde af selvmontage anbefales det at lade en af vore erfarne montører hjælpe med den overordnede projektering samt forestå indkøringen af anlægget Trækstation I den første måned af en LineFeed fiberlines levetid, vil den strække sig. Forlængelsen gennem de første uger og fiberlinens generelle elasticitet optages i trækstationens indbyggede opstramningssystem. 28 cm Fig. 42.: Åben LineFeed trækstation. Det er vigtigt at foretage opspænding af opstrammersystemet, før trækstationen startes. Tilstrækkelig opstramning opnås, når trækfjedrene i 'taljen' er udspændt 28 cm. VIGTIGT! I drift situation skal man være opmærksom på, at trækfjedre skal være i opstrammet position (fjederlængde = 28cm)! Er dette ikke tilfældet, vil der være risiko for, at fiberlinen kører med trækhjulet rundt og derved forårsager driftstop Del 1 43

44 10.3. Fyldning af foderstreng Inspektionsglas Tilpas fyldning For stor fyldning Fig. 43.: Tilpas fyldning af transportrør. Transportrøret må ikke fyldes for meget, da dette vil overbelaste fiberline/transportkæde samt trækstation Del 1

45 10.4 Styring Auto 10 Fig. 44.: Styring Auto Normal indstilling for drift Funktion Indstilling Hovedafbryder 1 MAN/AUTO-omskifter Bundklap i foderkasser AUTO LUKKEDE Del 1 45

46 Fodringssekvens Timeren/døgnuret giver impuls til start af fodringssekvensen. Lyset tændes i stalden samtidig med, at spjældene åbnes hvorved fodring finder sted. Efter 5min lukker spjældene igen, hvorefter fremføringen af foderet begynder. Når alle volumendosererne er fyldte, giver den automatiske afbryderføler signal til standsning af foderfremføringen. Lyset slukkes efter en forud indstillet fast tid begyndende fra spjældenes åbning. Fig. 45.: Styring Auto 10 åben Indstillingsmuligheder Døgnuret bruges til at starte de enkelte fodringer. Der skal én impuls til at starte fodringssekvensen. Døgnurets funktion er beskrevet i den medfølgende brugsanvisning. Tidsrelæer: T1: Belysning: Tænder lys i stalden i et tidsrum (max. 30 min). T2: Foderkasser: Holder foderkasser åbne i et tidsrum (max15 min). T3: Påfyldning: Starter påfyldning af foderkasser, når disse er lukkede igen. T4: Spærretid føler: Føler sættes ud af drift indtil resterende foder fra forrige fodring er blevet trukket forbi. T5: Max køretid: Foderanlægget kører maksimalt i den indstillede tid for at forhindre, at stier ikke bliver fyldt op med foder, hvis f.eks. et spjæld står åbent. T6: Igangsætter: Starter fodringssekvensen ved signal fra timer/døgn ur Del 1

47 Indstillinger: Tidsrelæerne er forudindstillede på retningsgivende værdier: Relæ Indstilling Tid (vejl.) T1 Release delay 30 min T2 Release delay 10 min T3 Off pulse 1 sek T4 On delay 5 min T5 On delay 60 min T6 On pulse 1 sek Styreskabets indstillinger afhænger af foderanlæggets størrelse og staldtype. Der er mulighed for at foretage indstilling af foderanlægget på relæerne T1 til T5, undtaget relæet T3 (og T6) der kun er hjælperelæer til igangsætning af funktioner. Bemærk: Det er ikke muligt at tilkoble motoroptagerstation til AUTO 10 Styring Del 1 47

48 El-diagram styring "AUTO-10" Del 1

49 Klemmerækketilslutning "AUTO-10" Del 1 49

50 10.5 Styring "MAX UR 1" Fig. 46.: Styring max ur Fodringssekvens Timeren/døgnuret giver impuls til start af fodringssekvensen. Fremføringen af foderet begynder. Når alle foderautomater/-volumendosererne er fyldte, giver stopføleren signal til standsning af foderfremføringen Del 1

51 Indstillingsmuligheder HOVED AFBRYDER DØGN UR PÅ- FYLD- NING MAX TID ALARM MOTOR TERMO UDLØST SPÆRRE TID FØLER MAX TID RELÆ MOTORVÆRN Fig. 47.: Max Ur 1 frontpanel. HOVEDAFBRYDER: Afbryder / tænder for anlægget. Ved service på anlægget skal afbryderen aflåses med en hængelås. DØGNUR: Døgnuret bruges til at starte de enkelte fodringer. Der skal én impuls til at starte fodringssekvensen Del 1 51

52 1) Indstilling af starttidspunkt på døgnuret. Hvis alle jumpere er trykket mod højre er der ingen aktivering. Der vippes en jumper til venstre ved hvert tidspunkt der ønskes start af anlæg. 2) Skydeomskifter opad = Uret er aktiveret. Skydeomskifter nedad =Bruges ikke (altid aktiveret). PÅFYLDNING - Grøn lampe: Lampen lyser når anlægget er i drift. MAX TID ALARM - Rød lampe: Indikerer alarm for max tid. I tilfælde af alarm: Hvis max tid alarm lyser, kan styringen ikke genstartes. Kontroller om et udtag er defekt eller om siloen er tom. Hovedafbryderen slukkes og tændes igen. Styringen kan nu startes på normal vis igen. MOTOR TERMOUDLØST: - Rød lampe: Indikerer at trækstationens motor er overbelastet. SPÆRRETID FØLER (T1) Føler sættes ud af drift indtil resterende foder fra forrige fodring er blevet trukket forbi. MAX TID RELÆ (T2) Foderanlægget kører maksimalt i den indstillede tid for at forhindre, at stier ikke bliver fyldt op med foder, hvis f.eks. et udtag er defekt Del 1

53 Pos Funktionsbeskrivelse Spærretid føler T1 Max tid relæ T2 1 Lampe for indikering af 230 VAC Lampe for indikering af aktiveret udgang Valg af tidsskala Valg af tidsenheder. (sek/min/timer) min hrs (=timer) 5 Indstilling af ønsket max tid Indstilling af funktionsmåde E A Fig. 48.: Omron tidsrelæ T1/T2. Anlægget stilles normalt til at have max. Tidsrelæet T2 indstillet til ½ time længere end opfyldningstiden. MOTORVÆRN (E1): Termobeskyttelse af trækstationens motor Del 1 53

54 Klemmetilslutning MAX UR Del 1

55 10.6 Udbygning til motoroptagerstation. Fig. 49.: Tillægsstyring for motoroptagerstation. Ved opstart af motoroptagerstation skal føleren påvirkes første gang, for at relæ kan trække. Hvis ikke føleren er påvirket, er der ingen forsinkelse af optagerstation. Tid = afstand fra føler til optagerstation Del 1 55

56 Fig. 50.: El-diagram for tillægsstyring til motoroptagerstation Del 1

57 Klemmetilslutning MAX UR 1 / motoroptagerstation Del 1 57

58

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150)

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanual for SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000 Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanualen beskriver de styringsområder, som anvendes mest i det daglige arbejde. Henvisninger: I minimanualen

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600-

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600- Instruktionsbog Såmaskine RAPID serie RD 300-400 C/S Serienr. 3600- Ver.1.4 5/04/01 900196-da Table, Tabelle, Tableau 99- RD 300-400 C/S No. 3 600- Lin Flax Flachs Lina 0,7 1 N 50 65 75 100 10 150 175

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer Gældende fra maskinindex L Serienr..... LT-nr. 986097 Rev. R05 / Oktober 2005 R05 / Nov. 2005 Mobil Tørlufttørrer Side 1 Indhold 1.0 LEVERINGSOMFANG 3 1.1 Standardudførelse

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 UDGAVE 2 07/10 2009 Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 OVERENSSTEMMELSERKLÆRING. EU overensstemmelseserklæring. Fabrikant: A/S Tlf.: +45 96 13 30 30/ 40 95 31 35 Adresse:, Maskine: Model: Type:

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere