Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com"

Transkript

1 Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende dele...5 Systemoversigt...6 Betjeningselementer...6 De vigtigste displaysymboler...7 Grundfunktionerne...8 Tyverisikring...8 Afmontering/anbringelse af betjeningsdel...8 Tænd/sluk apparatet...9 Indtastning af kodenummer...9 Isætning af cd...10 Indstilling af lydstyrke...11 Deaktivering af lyd...11 Drift med biltelefon...11 Betjening af indstillingsmenuen Sådan virker menuknappen...12 Eksempel på menubetjening...12 Grundindstillinger inden kørsel Indstilling af klang og balance Indstille equalizer...17 Grundindstillinger i menuen "System"...18 Indstilling af radioens grundindstillinger...22 Indstilling af grundindstillingerne i navigationssystemet...24 Under kørslen...26 Valg af lydkilde...26 Afspilning af musik...29 Trafikmeldinger...31 Betjening af radioen...35 Valg af bølgeområde/ memoryniveau...36 Indstilling af stationer...36 Scanning af stationer (SCAN) Lagring af stationer...39 Afspilning af lagrede stationer Betjening af cd/mp3-afspiller...40 Afspilning af cd'er...41 Valg af musikstykker fra en liste..42 Scanning af musikstykker (SCAN).44 Ændring af MP3-indstillinger...44 Betjening af navigationssystemet. 46 Funktionsprincippet...46 Installation af navigations-software. 47 Navigationsdisplayet...48 De tre menuer i navigationssystemet...49 Start af navigationssystemet...52 Oversigt over destinationsindtastningen...52 Indtastning af adresse...54 Indtastning af særlige destinationer...58 Lagring af destinationer...59 Sletning/omdøbning af destination..61 Visning af destinationer i hukommelsen...62 Kørselsvejledning...62 Ruteberegning...63 Visning af beregnet rute...67 Ændring af rute (kø forude)...67 Definition af ruteoptioner...68 Visning af aktuel position...71 Monteringsvejledning...72 Om din sikkerhed...72 Tilslutningsforbindelser...73 Tilslutning af apparat...75 Montering af apparat...77 Indtastning af kodenummer...78 Til-/frakobling af speedometersignal...79 Gennemførelse af sensortest Kalibrering af apparatet...79 Rengøring af apparat...81 Afmontering af apparat...81 Garanti...82 Tekniske data...82 Ordliste...83 Stikordsregister

3 Om din sikkerhed Blaupunkt står for teknisk kompetence ved mobil radiomodtagelse, præcise navigationssystemer og førsteklasses lyd. Helt tilbage i 1923 fik mærket sit første kvalitetsprædikat, som blev givet efter meget strenge funktionstest og det gælder stadigvæk i dag. I dag, som dengang, udmærker produkter fra Blaupunkt sig ved deres fremragende kvalitet. Om denne vejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, og især afsnittet "Om din sikkerhed" (som er det næste afsnit), inden du tager apparatet i brug! Yderligere dokumentation Vejledning til cd-skifter Vejledning til valgfri fjernbetjening i rattet Om din sikkerhed Apparatet er fremstillet i overensstemmelse med den aktuelle tekniske udvikling og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der opstå fare, hvis du ikke følger sikkerhedsoplysningerne: Læs hele denne vejledning omhyggeligt, inden du tager apparatet i brug. Opbevar vejledningen, så den altid er tilgængelig for brugerne. Hvis du på et tidspunkt sælger apparatet, skal du sørge for at vedlægge denne vejledning. Korrekt brug Apparatet er fremstillet med henblik på montering i personbiler. Særlige oplysninger om navigation af autocampere, busser og lastbiler, som fx højdebegrænsninger eller maksimalt tilladt vejbelastning, er ikke indeholdt på navigations-cd'en. Det er ikke muligt at navigere uden for veje (offroad) med ROME NAV55E. Hvis du selv monterer apparatet Du må kun montere apparatet, hvis du har erfaring med montering af bilradioer og navigationssystemer og er fortrolig med bilens elsystem. 3

4 Om din sikkerhed Det skal du være særligt opmærksom på! Generelt Du må ikke åbne apparatet! I apparatet er der en laser i klasse 1, som afgiver usynlige laserstråler, der kan skade dine øjne. Ved indgreb i apparatet bortfalder garantien. Tag med det samme passet ud af emballagen, og undlad at opbevare koden i bilen! Under kørsel Apparatet må kun betjenes, hvis den aktuelle trafiksituation tillader det! Stands bilen et egnet sted, inden du indtaster en ny navigationsdestination eller ændrer grundindstillinger! Du bør kun indstille apparatet til moderat lydstyrke, så du altid er i stand til at høre akustiske advarselssignaler (fx politiet)! Så beskytter du også hørelsen. Navigationssystemet kommer med kørselsanbefalinger under kørselsvejledningen. Du skal kun følge dem, hvis du ikke overtræder færdselsreglerne! Tag betjeningsdelen med i den taske, der følger med, når du forlader bilen. Nogle cd'er, som har en kopibeskyttelse, kan ikke afspilles. Mini-cd'er (8 cm diameter) og Shape-cd'er (cd'er med konturer) må ikke lægges i, da disse ødelægger drevet! Det digitale kortmateriale på navigations-cd'en er ligesom det er tilfældet med trykte kort ikke længere aktuelt efter et stykke tid. Få derfor navigations-cd'en opdateret, så snart der kommer en ny version (se Ved rengøring Rengør apparatet med en tør eller lidt fugtig klud. Du må ikke bruge opløsnings-, rengøringseller skuremidler og heller ikke cockpitspray eller plejemidler til kunststof. Ved bortskaffelse Aflever gamle apparater på det kommunale indsamlingssted. 4

5 Medfølgende dele Medfølgende dele 1 Rome NAV55E 1 stoftaske til betjeningsdelen 1 navigations-cd 1 GPS-antenne 1 pas med firecifret kodenummer 1 betjeningsvejledning 1 holderamme 2 afmonteringsbøjler 2 tilslutningsledninger til speedometer- og baksignal 1 styrebolt 1 skruetrækker 2 mærkater (security) 5

6 Systemoversigt Systemoversigt Betjeningselementer : A B 1 -tast (åbning) Betjeningsdel vippes op, og cd skydes ud 2 Lydstyrkeregulator 3 On-/Off-tast Kort tryk: Tilkobling/deaktivering af lyd trafikmelding/kørselsanbefaling skrues ned Langt tryk: Frakobling 4 MENU-tast Indstillingsmenu kaldes frem 5 Funktionstast 1 6 Funktionstast 2 7 Funktionstast 3 8 Funktionstast 4 9 Funktionstast 5 : Funktionstast 6 Funktioner, som er tilknyttet funktionstasterne 5 til :, vises i displayet A ; TRAF-tast Kort tryk: Trafikradioindstillinger kaldes frem Langt tryk: TMC beskeder vises < Menuknap Menupunkt/tegn vælges = OK-tast Kort tryk: Valg bekræftes Langt tryk: Scan/stationssøgning startes > NAVI-tast Kort tryk: Skift til navigationssystem Langt tryk: Ruteoptioner kaldes frem? TUN-tast Kort tryk: Skift til radio Flere tryk: Bølgeområde (FM1, FM2, FMT, MB, LB) vælges Langt tryk: Travelstore startes 6

7 SRC-tast Skift frem og tilbage mellem cd/ MP3/WMA-afspillere og ekstra cdskifter A ESC-tast Kort tryk i menuen: Skift til forrige menuniveau Langt tryk i menuen: Skift til øverste menuniveau Indtastning af tekst: Sidste tegn slettes Navigation: Kørselsvejledning afbrydes Scan: Afbrydes Travelstore: Afbrydes B -tast (Info) Aktuel position vises, liste vises helt Kort tryk under kørselsvejledningen: Aktuel position vises, og den sidste kørselsanbefaling gentages Langt tryk under kørselsvejledningen: Ruteliste vises C A TMC B C D E KNR 16:13 FMT 92,8 Tune Bånd Optioner G De vigtigste displaysymboler F A A Funktioner, som er tilknyttet funktionstasterne (5 til :). Med funktionstasterne (5 til :) kan du også styre den lydkilde, som er aktiv lige nu, når disse funktioner ikke vises. B TMC-symbol C TA-symbol D Displayområde E Klokkeslæt F Aktuel lydkilde G Menuer C Cd-drev 7

8 Grundfunktionerne Grundfunktionerne Tyverisikring For at beskytte mod tyveri er apparatet udstyret med et firecifret kodenummer (står i passet) en aftagelig betjeningsdel (se forneden) PAS PÅ! Tyverifare! Uden kodenummeret og betjeningsdelen har apparatet ingen værdi for en tyv. Opbevar aldrig betjeningsdelen og passet i bilen, heller ikke selv om de er gemt væk, men tag betjeningsdelen med i den dertil beregnede taske, når du forlader bilen! PAS PÅ! Beskadigelse af betjeningsdelen! Betjeningsdelen bliver beskadiget eller virker ikke længere, hvis du ikke overholder følgende: Pas på ikke at tabe betjeningsdelen. Sørg for kun at transportere betjeningsdelen i den taske, der følger med. Udsæt aldrig betjeningsdelen for direkte sollys eller andre varmekilder. Rør aldrig ved kontakterne på bagsiden. Rengør om nødvendigt kontakterne med en fnugfri klud, som er fugtet med sprit. Sådan tages betjeningsdelen af: Tryk på -tasten 1. Afmontering/anbringelse af betjeningsdel Du kan afmontere betjeningsdelen for at beskytte mod tyveri. PAS PÅ! Fare for personskade! Når betjeningsdelen er åben, kan der ske personskade på denne i tilfælde af en ulykke. Luk derfor betjeningsdelen, inden du kører! Betjeningsdelen vipper fremad. Hvis der er tændt for apparatet, og der sidder en cd i drevet, føres denne ud efter 2 sekunder. Hvis du ikke fjerner denne cd, føres den automatisk ind igen efter ca. 10 sekunder. Apparatet slukker automatisk efter ca. 30 sekunder (standby). 8

9 Grundfunktionerne Træk betjeningsdelen lige ud af hængslerne. Sådan anbringes betjeningsdelen: Skyd betjeningsdelen ind i hængslerne forfra. Betjeningsdelen går i indgreb i hængslet. Vip betjeningsdelen op. Betjeningsdelen går i indgreb. Du kan nu tænde for apparatet. Tænd/sluk apparatet Sådan tændes apparatet: Tryk på On/Off-tasten 3. Apparatet afspiller den lydkilde, der sidst var aktiv, med den sidst valgte lydstyrke. Du kan begrænse tilkoblingslydstyrken til en maksimal værdi (se side 18). Hvis du tænder apparatet uden først at slå bilens tænding til, slukker apparatet automatisk efter en time for at skåne bilens batteri. Sådan slukkes apparatet: Bliv ved med at trykke på On/ Off-tasten 3, indtil displayet slukker. Apparatet forbliver i standbyfunktion i 30 minutter og slukker derefter helt. Der slukkes automatisk for apparatet, så snart du slår bilens tænding fra. Når du igen slår tændingen til, tændes der automatisk for apparatet igen. Indtastning af kodenummer Kodenummeret har til formål at sikre mod tyveri. Du skal indtaste koden, hvis apparatet har været afbrudt fra batterispændingen, fx i forbindelse med en reparation af bilen. Kodenummeret finder du i passet. Lær kodenummeret udenad, eller tag det med, inden du tager på en længere tur i bilen. 9

10 Grundfunktionerne Når kodeindtastningen vises i displayet, er det første tal fremhævet K Kode Drej på menuknappen <, indtil det korrekte tal vises på det fremhævede sted. Tryk på OK-tasten = for at bekræfte dette tal. Det næste tal i kodenummeret bliver fremhævet. Gentag begge trin for de resterende tal i kodenummeret. Hvis du kommer til at indtaste et forkert tal: Tryk på ESC-TASTEN A. Det sidst indtastede tal bliver slettet. Når hele det korrekte kodenummer vises: Tryk på OK-tasten =. Apparatet er driftsklart. Hvis kodenummer var forkert Hvis du ved en fejl er kommet til at indtaste et forkert kodenummer og bekræfter det, kan du gentage indtastningen. For at forhindre, at uvedkommende prøver sig frem med forskellige kodenumre, spærres apparatet i en time efter det tredje fejlforsøg. Lad apparatet være tændt i denne tid, for hvis du slukker for apparatet i ventetiden, nulstilles ventetiden, så den igen er på en time. Du kan også deaktivere kodeforespørgslen (se side 21). Isætning af cd For at sætte navigations-cd'en eller en MP3-, WMA- eller audio-cd i skal apparatet være tændt: Tryk på -tasten 1. Betjeningsdelen vipper fremad. Hvis der er en cd i drevet, bliver denne ført ud. Hvis du ikke fjerner denne cd, føres den automatisk ind igen efter ca. 10 sekunder. Skyd kun cd'en med teksten opad så langt ind i cd-drevet C, at du møder modstand. Cd'en bliver automatisk trukket ind og kontrolleret. Vip betjeningsdelen op. Afspilningen starter. Den pågældende menu vises. Apparatet registrerer musikstykke og afspilningstid på den sidst afspillede audio-, MP3- eller WMA-cd og starter efter isætningen igen på det sted, hvor afspilningen blev afbrudt. Dette er en nyttig funktion i de tilfælde, hvor man kortvarigt har haft brug for at sætte navigations-cd'en i. 10

11 Grundfunktionerne Indstilling af lydstyrke Sådan ændres lydstyrken for den aktive lydkilde: Drej på lydstyrkeregulatoren 2. Lydstyrken ændrer sig. Den aktuelle lydstyrke vises i lydstyrkedisplayet og gemmes. 1 TMC 2 3 NDR 2 Tune Volume 16:13 4 Band Apparatet behandler lydstyrken i de forskellige systemer (musik, instruktionsstemme eller telefon) uafhængigt af hinanden. Du regulerer kun lydstyrken for den lydkilde, der er aktiv netop nu. I den forbindelse ændres lydstyrken for de andre lydkilder ikke. Deaktivering af lyd FMT 4 92,8 Optionen Du kan deaktivere lyden for den lydkilde, der høres netop nu: Tryk kort på On/Off-tasten 3. I displayet vises MUTE kort. 5 6 Du kan principielt også slukke for kørselsanbefalinger i navigationssystemet (se side 24). Sådan aktiveres lyden: Tryk igen kort på On/Off-tasten 3, eller drej på lydstyrkeregulatoren 2. Drift med biltelefon Hvis apparatet er forbundet med en biltelefon: Hvis apparatet er slukket, tænder det automatisk, hvis du bliver ringet op eller selv ønsker at foretage et opkald, hvis der ved telefonering vises telefonsymbolet eller under kørselsvejledningen teksten "TELEFON" i displayet, bliver der automatisk slukket for den lydkilde, der netop bliver lyttet til, så længe du telefonerer, gengives stemmen på den person, du taler med, i bilens højttalere, er der spærret for adgangen til mange menuer (se side 12), mens der telefoneres. Du deaktiverer kun lyden for den lydkilde, der lyttes til netop nu (musik, trafikmelding, kørselsanbefaling eller telefon). Så snart du aktiverer en anden lydkilde, høres denne med den sidst valgte lydstyrke. 11

12 Betjening af indstillingsmenuen Betjening af indstillingsmenuen Med indstillingsmenuen kan du tilpasse grundlæggende apparatfunktioner som fx klang, tilkoblingslydstyrke eller displaylysstyrke og -sprog, til dine behov. I dette afsnit finder du ud af følgende: Med hvilke taster du navigerer i indstillingsmenuen (se forneden), ved hjælp af et eksempel, hvordan du kommer hen til et bestemt menupunkt (se forneden), hvilke menupunkter der er hvor i indstillingsmenuen (se side 13). Sådan virker menuknappen Menuknappen < med OK-tasten = er den centrale betjeningsenhed i apparatet. Med MENU-tasten 4 kalder du indstillingsmenuen frem. Du vælger menupunkter, tegn eller indstillinger ved at dreje menuknappen < mod venstre eller højre. Med OK-tasten = bekræfter du dette valg og kommer således til et nyt menuniveau og til menupunkterne, som du kan indstille. Desuden aktiverer/deaktiverer du det valgte menupunkt med OK-tasten =. Med ESC-tasten A kommer du et menuniveau tilbage. Eksempel på menubetjening Det følgende eksempel (ændring af radioens modtagefølsomhed) viser, hvordan du generelt arbejder med indstillingsmenuen. Kalde indstillingsmenu frem Tryk på MENU-tasten 4. Indstillingsmenuen åbnes. Det første menupunkt "Navigation" er fremhævet. Navigation Tuner System Audio Equalizer Installation Menu Vælge menupunkt i indstillingsmenuen Drej på menuknappen <, indtil menupunktet "Tuner" vises fremhævet. Navigation Tuner System Audio Equalizer Installation Menu Bekræfte valg Tryk på OK-tasten = for at bekræfte dette valg. Bemærk I nogle driftssituationer kan du ikke vælge bestemte menupunkter. Når du trykker på OK-tasten =, lyder der i stedet for en advarselslyd. 12

13 Betjening af indstillingsmenuen Du kan kun vælge menuen "Tuner", når der lige er indstillet på en vilkårlig FM-station. Menuen "Tuner" åbnes. Det første menupunkt "RDS" vises fremhævet. RDS Alt. frekv. Regional VAR Følsom HighCut 0 Tuner Vælge menupunkt Drej på menuknappen <, indtil menupunktet "Følsom" vises fremhævet. RDS Alt. frekv. Regional VAR Tuner Følsom HighCut 0 Indstilling af menupunktet ændres og lagres Tryk på OK-tasten =. Fluebenet efter "Følsom" forsvinder. Radioens modtagefølsomhed nedsættes på denne måde, således at stationssøgningen kun finder stationer, der sender med kraftige signaler, og ignorerer stationer, som ikke sender med så kraftige signaler. Forlade indstillingsmenu Tryk en eller flere gange på ESCtasten A, indtil indstillingsmenuen åbnes. Hvis du trykker kort på ESC-tasten A, kommer du et menuniveau tilbage. Hvis du trykker længe på ESC-tasten A, kommer du med det samme helt tilbage til det øverste niveau i indstillingsmenuen. I det øverste venstre hjørne i displayet er der tre kasser, som viser det menuniveau, som den pågældende menu befinder sig på. Første menuniveau Alle følgende menuniveauer Sidste menuniveau Oversigt over indstillingsmenuen I den følgende oversigt vises indstillingsmenuen, som du kan kalde frem via MENU-tasten 4. RDS Alt. frekv. Regional VAR Tuner Følsom HighCut 0 13

14 Grundindstillinger inden kørsel Sprogudg. TMC-sprog VAR FREQ FIX RDS VAR Alt. frekv. Regional On max. Nav diff. TA min. Gala Telefon min. Lydstyrker Display Sprog Display off Mode (Dag, Nat, Auto) Lysstyrke dag Lysstyrke nat Navigation Kryds zoom Tid REJSE REJSE ANKOMST Tuner Følsom HighCut 0 Navigation Tuner System 0 12 System Ur Kode On Off CESKY, DANSK, DEUTSCH, ENGL.IMP, ENGL. MET, ESPAÑOL, FRANÇAIS, ITALIANO, NEDERLANDS, NORSK, PORTUGUÊS, SUOMI, SVENSKA, TÜRKÇE MENU Menu Audio Equalizer Installation Kør 5-15km med GPS-modtagelse Bas Diskant Lydstyrke Autom. kalib. Man. kalib. Strækning 200 Meter Audio Balance Fader Equalizer Sub Low 32 Hz -10 Sub Low Low Mid Mid High High Installation Sensortest Speedometer GPS sat: 8 Feltstyrke: 39 Retning: Frem Tænding: On Speedometer: 5528 Strækning 200 Meter Kør venligst 200 Meter 7 14

15 Grundindstillinger inden kørsel Grundindstillinger inden kørsel FARE! Fare for ulykke, hvis din opmærksomhed ledes væk fra trafikken! Hvis du ændrer indstillingerne under kørsel, kan din opmærksomhed afledes fra trafikken, så du forårsager en ulykke. Stands bilen et egnet sted, inden du begynder at ændre på indstillingerne! Indstilling af klang og balance Klang og balance indstilles i menuen "Audio". Hvis lyden er deaktiveret, aktiveres lyden automatisk, så snart du vælger et menupunkt i menuen "Audio". Indstille bas og diskant Med bas- og diskantindstillingen kan du påvirke klangen. Bas- og diskantindstillingerne i de forskellige systemer (radio, cd-afspiller, MP3/WMA-afspiller) er uafhængige af hinanden. Du regulerer altid kun klangen i det system, der netop lyttes til. I den forbindelse ændres klangen i de andre systemer ikke. Under en trafikmelding eller en telefonsamtale kan du ikke ændre på bas og diskant. Sådan ændres bas eller diskant: Vælg og bekræft det ønskede menupunkt ("bas" eller "diskant") i menuen "Audio". Den pågældende klangregulator vises. 7 7 Du kan ændre klangen ved at dreje menuknappen < mod venstre eller højre. Klangen ændrer sig. Klangregulatoren illustrerer ændringen. Tryk på OK-tasten = for at lagre denne klang, eller tryk på ESCtasten A for at vende tilbage til den tidligere klangindstilling. Indstille loudness 2 Bas Loudness er en lydstyrkeafhængig automatisk forøgelse af bassen, som sørger for, at klangen også virker naturlig ved lav lydstyrke. Loudness-indstillingen gælder fælles for alle systemer. Under en trafikmelding eller en telefonsamtale kan du ikke ændre på loudness. 15

16 Grundindstillinger inden kørsel Sådan ændres loudness: Vælg og bekræft menupunktet "Loudness" i menuen "Audio". Loudness-regulatoren vises. Sådan ændres balancen: Vælg og bekræft menupunktet "Balance" i menuen "Audio". Lydstyrkefordelingen vises. 4 Lydstyrke 7 Balance Lydstyrke 7 Du kan ændre loudness ved at dreje menuknappen < mod venstre eller højre. Prøv skiftevis forskellige loudness-indstillinger ved høj og lav lydstyrke, indtil der er en behagelig klang. Ved lidt loudness virker klangen mere basfattig ved stille musik end ved høj musik. En høj loudness forsøger at kompensere for denne effekt. Tryk på OK-tasten = for at lagre denne klang, eller tryk på ESCtasten A for at vende tilbage til den tidligere klangindstilling. Indstille balance Balancen regulerer lydstyrkefordelingen mellem højre og venstre side. Balanceindstillingen gælder fælles for alle systemer. Du kan ændre balancen ved at dreje menuknappen < mod venstre eller højre. Lydstyrkefordelingen venstre højre ændrer sig. Displayet viser lydstyrkefordelingen. Tryk på OK-tasten = for at lagre denne balanceindstilling, eller tryk på ESC-tasten A for at vende tilbage til den tidligere balanceindstilling. Indstille fader Faderen regulerer lydstyrkefordelingen mellem for og bag. Faderindstillingen gælder fælles for alle systemer. Sådan ændres faderen: Vælg og bekræft menupunktet "Fader" i menuen "Audio". Lydstyrkefordelingen vises. 16

17 Grundindstillinger inden kørsel 7 Fader Equalizer-indstillingen gælder fælles for alle systemer. Equalizeren bliver vist. Du kan ændre faderen ved at dreje menuknappen < mod venstre eller højre. Lydstyrkefordelingen for bag ændrer sig. Displayet viser lydstyrkefordelingen. Tryk på OK-tasten = for at lagre denne faderindstilling, eller tryk på ESC-tasten A for at vende tilbage til den tidligere faderindstilling. Indstille equalizer Apparatet er forsynet med en digital 5-bånd-equalizer. På hvert af de 5 frekvensbånd kan du målrettet hæve eller sænke en enkelt midterfrekvens. Så kan du bedre tilpasse klangen til bilen og afhjælpe problemer som fx støj eller dårlig akustik ved samtaler. Hvordan betjener man equalizeren? Sådan ændres equalizer-indstillingerne: Læg en cd i, som du kender godt (se side 10). Indstil bas og diskant, loudness, balance og fader på nul (se side 15). Vælg og bekræft menupunktet "Equalizer" i menuen "Audio". Equalizer Sub Low 32 Hz -10 Vælg og bekræft først det frekvensbånd, du vil ændre. Sub Low: Dyb bas (32-50 Hz) Low: Bas ( Hz) Mid: Midten ( Hz) Mid High: Middel diskant ( Hz) High: Diskant ( Hz) En midterfrekvens fra det valgt frekvensbånd vises Hz Equalizer Sub Low Vælg fra frekvensbåndet den midterfrekvens, du vil ændre. Sub Low: 32, 40, 50 Hz Low: 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 Hz Mid: 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 Hz 17

18 Grundindstillinger inden kørsel Mid High: 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6300 Hz High: 8000, 10000, Hz Det valgte frekvensbånd og den tilhørende indstilling bliver vist. Du kan ændre indstillingen ved at dreje menuknappen < mod venstre eller højre. Du kan hæve eller sænke den valgte frekvens i ti trin. Lydstyrken i den valgte frekvens bliver ændret. Bjælken til venstre i displayet viser ændringen. Tryk på OK-tasten = for at lagre denne equalizer-indstilling, eller tryk på ESC-tasten A for at vende tilbage til den tidligere equalizer-indstilling. Så snart du lagrer denne equalizer-indstilling, bliver equalizerindstillingen i en anden midterfrekvens på det samme frekvensbånd automatisk slettet, da du kun kan ændre en enkelt midterfrekvens pr. frekvensbånd! Klangindtryk eller problem 1. Uren bas, støj, ubehageligt tryk 2. Meget aggressiv klang i forgrunden, ingen stereoeffekt 3. Dump klang, lidt gennemsigtighed, ingen glans i instrumenterne Hvilken indstilling er den rigtige? Du skal først ændre indstillingerne for midterområderne, derefter for diskanterne og til sidst for basserne. Afhjælpning Frekvens Indstilling Hz ca ca. 4 til 6 ca. +4 til For lidt bas ca. +4 til +6 Grundindstillinger i menuen "System" I menuen "System" fastlægger du følgende: Lydstyrkereguleringen (se forneden), reguleringen af displayets lysstyrke (se side 20), sproget i displayteksterne og kørselsanbefalingerne i navigationssystemet (se side 20), om apparatet efter adskillelse fra batterispændingen forespørger koden (se side 21), klokkeslættet (se side 21). Indstille lydstyrkeregulering I menuen "Lydstyrker" indstiller du følgende lydstyrketilpasninger: Maksimal lydstyrke ved tilkobling (On max.): 18

19 Grundindstillinger inden kørsel Når du tænder for apparatet, bliver der spillet med den sidst valgte lydstyrke. Men hvis lydstyrken dog var indstillet til en højere lydstyrke end den maksimale tilkoblingslydstyrke, inden der blev slukket for apparatet, begrænses lydstyrken automatisk til tilkoblingslydstyrken, når der tændes igen. Automatisk dæmpning af lyden (Nav diff.): Mens navigationssystemet kommer med en kørselsanbeling, dæmpes lydstyrken for den aktuelle lydkilde, så det er let at forstå kørselsanbefalingen. Du kan indstille lydstyrkedæmpningen fra 0 (lille dæmpning) til 6 (stor dæmpning). Minimum- lydstyrke ved trafikmeldinger (TA min.): Hvis lydstyrken er indstillet til en lav værdi, øges den automatisk til denne værdi, så længe der er en trafikmelding. Minimum- lydstyrke for biltelefonen (Telefon min.): For at du også kan få en ordentlig lyd ved en telefonsamtale, når du har indstillet lydstyrken meget lavt, øges lydstyrken ved telefonsamtalen automatisk til denne værdi. Hastighedsafhængig lydstyrketilpasning (Gala): Hvis du sætter farten op, øges lydstyrken automatisk for at kompensere for støjen. Under "Gala" kan du indstille, hvor meget lydstyrken tilpasses. Du kan indstille lydstyrkeforøgelsen fra 0 (lille forøgelse) til 9 (stor forøgelse). Du kan ikke ændre lydstyrkereguleringen, så længe du modtager en trafikmelding. Sådan ændres lydstyrkeindstillingerne: Vælg og bekræft menupunktet "Lydstyrker" i menuen "System". Lydstyrke-menuen vises. On max. Nav diff. TA min. Lydstyrker GALA Telefon min. Vælg og bekræft det ønskede menupunkt i lydstyrke-menuen. Den pågældende lydstyrkeregulator vises. 13 On max. ADVARSEL! Fare for personskade på grund af høj tilkoblingslydstyrke! Hvis du indstiller tilkoblingslydstyrken for højt, kan lydstyrken ved tilkobling af apparatet være så høj, at du får høreskader. 19

20 Grundindstillinger inden kørsel Indstil tilkoblingslydstyrken til en lavere værdi! Du ændrer lydstyrken ved at dreje menuknappen < mod venstre eller højre og trykke på OK-tasten =. Det system, som netop har spillet, høres med den valgte lydstyrke. Lydstyrkeregulatoren viser lydstyrken. Indstille regulering af displayets lysstyrke I menuen "Display" skal du indstille følgende: Om displayet skal slukke automatisk, når du ikke betjener apparatet (Display off), om displayets lysstyrke tilpasses automatisk (mode auto/dag/ nat), lysstyrken ved slukkede forlygter (Lysstyrke dag), lysstyrken ved tændte forlygter (Lysstyrke nat ). Sådan indstilles reguleringen af displayets lysstyrke: Vælg og bekræft menupunktet "Display" i menuen "System". Display-menuen vises. Vælg og bekræft det ønskede menupunkt ("Display off", "Mode", "Lysstyrke dag" eller "Lysstyrke nat") i display-menuen. Den pågældende indstilling vises. Hvis du aktiverer "Display off" med OK-tasten =, slukker displayet automatisk 10 sekunder efter det sidste tryk på en tast. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for displayet igen. Hvis du vælger "Mode", kan du med OK-tasten = vælge mellem "Auto" (automatisk skift af lysstyrken), "Dag" og "Nat". I menuerne "Lysstyrke dag" og "Lysstyrke nat" indstiller du med menuknappen < den ønskede displaylysstyrke ved tændte eller slukkede forlygter. Hvis bilen er udstyret med en regulator til instrumentbelysningen, kan du med denne ligeledes skifte displaylysstyrken mellem "Lysstyrke dag" og "Lysstyrke nat". Det pågældende signal skal være tilsluttet, for at apparatet kan registrere, om forlygterne er tændt. Display Off Mode Auto Display Lysstyrke dag Lysstyrke nat Indstille sprog I menuen "Sprog" skal du indstille følgende: Sproget på teksterne i displayet, 20

21 Grundindstillinger inden kørsel sproget i navigationssystemets kørselsanbefalinger. For at ændre sproget skal navigations-cd'en være i drevet. Sådan ændres sproget: Vælg og bekræft menupunktet "Sprog" i menuen "System". Sprog-menuen vises. DANSK ENGL. IMP ENGL. MET ESPANOL Sprog Vælg og bekræft det ønskede sprog i sprog-menuen. Sproget bliver ændret. Navigationssystemets instruktionsstemme er afhængig af dataene på navigations-cd'en. Der kan derfor ske, at displayteksterne vises på det valgte sprog, men at kørselsanbefalingerne kommer på engelsk. Aktivere/deaktivere kodeforespørgsel For at beskytte mod tyveri er apparatet udstyret med en kodeforespørgsel, som du kan aktivere/deaktivere på følgende måde: Vælg og bekræft menupunktet "Kode" i menuen "System". Kodemenuen vises. On PAS PÅ! Tyverifare! Off Kode Hvis du deaktiverer kodeforespørgslen, kan en tyv tage det stjålne apparat i brug igen. Undlad at deaktivere kodeforespørgslen! Vælg og bekræft det ønskede menupunkt i kode-menuen, og indtast derefter det firecifrede kodenummer (se side 9). On: Efter enhver afbrydelse af batterispændingen skal koden indtastes. Off: Efter en afbrydelse af batterispændingen skal koden ikke indtastes. Stille ur Indstil i menuen "Ur" den lokale tid. Uret indstilles automatisk ved hjælp af GPS-satellitsignalerne. Det er kun nødvendigt at indstille uret efter monteringen samt ved skift til og fra sommer- og vintertid. 21

22 Grundindstillinger inden kørsel Sådan indstilles uret: Vælg og bekræft menupunktet "Ur" i menuen "System". Ur-menuen vises. Timetallet er fremhævet Drej på menuknappen < for at ændre timetallet, og tryk på OKtasten =. Drej på menuknappen < for at ændre minuttallet, og tryk på OKtasten =. Indstilling af radioens grundindstillinger Stille ur Apparatet indeholder en RDS-radio. RDS betyder "Radio Data System". Radioen kan modtage data, som overføres parallelt med musikken, uden at det kan høres. Det gør det muligt at vise navnet på radiostationen i displayet og automatisk skifte over til en alternativ frekvens, hvis bilen forlader en stations modtageområde. Radioens grundindstillinger og komfortfunktioner fastlægger man i menuen "Tuner". For at kunne skifte til menuen "Tuner" skal der være indstillet på en FM-station! Vise stationsnavn Nogle FM-radiostationer bruger RDS-signalet til at vise reklame eller andre informationer i stedet for stationsnavnet. Du kan fastlægge, hvilke af disse informationer der skal vises på displayet, på følgende måde: Vælg og bekræft menupunktet "Tuner" i indstillingsmenuen. Menuen "Tuner" vises. Navigation Tuner System Audio Equalizer Installation Menu Vælg menupunktet "RDS" i menuen "Tuner". Med OK-tasten = kan du skifte RDS-funktionerne mellem "VAR", "FREK" og "FAST". "VAR": Alle informationer vises, så snart de modtages også reklame. "FREK": Der vises hverken stationsnavn eller reklame, men kun modtagefrekvensen. "FAST": Der vises kun den først modtagne information, som kan være stationsnavnet eller reklame eller en anden information. 22

23 Grundindstillinger inden kørsel Tillade/forhindre automatisk skift til alternative frekvenser (AF) Radioen kan automatisk afstemme til den frekvens, som bedst kan modtages på den indstillede station. Sådan til-/frakobles denne funktion: Vælg og bekræft menupunktet "Tuner" i indstillingsmenuen. Menuen "Tuner" vises. RDS Alt. frekv. Regional VAR Følsom HighCut 0 Tuner Vælg menupunktet "Alternat. Frk." i menuen "Tuner". Du kan med OK-tasten = tilkoble (flueben) eller frakoble (intet flueben) det automatiske skift til en alternativ frekvens. Forhindre/tillade automatisk skift til andre regionalprogrammer Nogle stationer inddeler på bestemte tidspunkter deres program i regionalprogrammer med forskelligt indhold. Med regionalfunktionen kan du forhindre eller tillade, at apparatet skifter til alternative frekvenser, som har et andet programindhold. Vælg og bekræft menupunktet "Tuner" i indstillingsmenuen. Menuen "Tuner" vises. Vælg menupunktet "Regional" i menuen Tuner-grundindstillinger. Du kan med OK-tasten = forhindre (flueben) eller tillade (intet flueben) det automatiske skift til andre regionalprogrammer. Til-/frakoble forbedret modtagelse (HighCut) HighCut-funktionen bevirker en forbedring af modtagelsen, når der er forstyrrelser (kun FM). Når modtagelsen er dårlig, nedsættes støjniveauet automatisk. HighCut-funktionens funktionsfølsomhed kan du indstille på følgende måde: Vælg og bekræft menupunktet "Tuner" i indstillingsmenuen. Menuen "Tuner" vises. RDS Alt. frekv. Regional RDS Alt. frekv. Regional VAR VAR Følsom HighCut 0 Følsom HighCut 0 Tuner Tuner Vælg menupunktet "HighCut" i menuen Tuner-grundindstillinger. Du kan med OK-tasten = skifte mellem "0", "1" og "2" i HighCutfunktionens funktionsfølsomhed. 23

24 Grundindstillinger inden kørsel "0" betyder: HighCut-funktionen er slået fra "1" betyder: Funktionsfølsomheden er lille "2" betyder: Funktionsfølsomheden er høj Ændre søgningsfølsomheden Søgningsfølsomheden afgør, om den automatiske stationssøgning kun finder stationer, der sender med kraftige signaler, eller også stationer, som sender med svagere signaler. Sådan ændres søgefølsomheden: Vælg og bekræft menupunktet "Tuner" i indstillingsmenuen. Menuen "Tuner" vises. RDS Alt. frekv. Regional VAR Tuner Følsom HighCut 0 Vælg menupunktet "Følsom" i menuen "Tuner". Du kan med OK-tasten = skifte søgningsfølsomhed: Fluebenet betyder: Søgningen stopper også ved stationer, som sender med svagere signaler. Hvis der ikke er et flueben i kassen, stopper søgningen kun ved stationer, der sender med kraftige signaler. Indstilling af grundindstillingerne i navigationssystemet I menuen "Navigation" fastlægger du følgende: Om navigationssystemet kommer med kørselsanbefalinger (se forneden), om der under kørselsvejledningen vises den resterende rejsetid eller den forventede ankomsttid (se side 25), om der under kørselsvejledningen vises kortdetaljer, inden du skal dreje fra (se side 25), om der også kommer TMC-trafikmeldinger ved inaktiv kørselsvejledning (se side 25). Til-/frakoble instruktionsstemmen i navigationssystemet Navigationssystemet kan under kørselsvejledningen komme med kørselsanbefalinger (se side 65). Du kan til- eller frakoble denne instruktionsstemme på følgende måde: Vælg og bekræft menupunktet "Navigation" i indstillingsmenuen. Menuen i navigations-grundindstillingen vises. Sprogudg. TMC-sprog Navigation Kryds zoom Tid REJSE Vælg menupunktet "Sprogudg." i menuen i navigations-grundindstillingerne. 24

25 Grundindstillinger inden kørsel Du kan med OK-tasten = tilkoble (flueben) eller frakoble (intet flueben) instruktionsstemmen. Indstille tidsvisning Under kørselsvejledningen kan enten den resterende rejsetid eller den forventede ankomsttid vises. Sådan skiftes mellem begge: Vælg og bekræft menupunktet "Navigation" i indstillingsmenuen. Menuen i navigations-grundindstillingen vises. Sprogudg. TMC-sprog Navigation Kryds zoom Tid REJSE Vælg menupunktet "Tid" i menuen i navigations-grundindstillingerne. Du kan med OK-tasten = skifte mellem "Rejse" (resterende rejsetid) og "Ankomst" (sandsynlig ankomsttid). Til-/frakoble instruktionsstemme i TMC-trafikmeldinger Hvis du har indstillet en TMC-station, modtager apparatet TMC-trafikmeldinger (se side 33). Disse bliver fortolket under den dynamiske kørselsvejledning, således at du kan køre uden om kødannelser og således hurtigst muligt komme til destinationen (se side 70). Du kan på følgende måde tillade/ forhindre, at TMC-trafikmeldinger også læses op ved inaktiv kørselsvejledning: Vælg og bekræft menupunktet "Navigation" i indstillingsmenuen. Menuen i navigations-grundindstillingen vises. Sprogudg. TMC-sprog Navigation Kryds zoom Tid REJSE Vælg menupunktet "TMC-sprog" i menuen i navigations-grundindstillingerne. Du kan med OK-tasten = tilkoble (flueben) eller frakoble (intet flueben) instruktionsstemmen. Til-/frakoble kryds zoom Navigationssystemet kan under kørselsvejledningen periodisk vise kortdetaljer (krydszoom). Sådan til- eller frakobles krydszoom: Vælg og bekræft menupunktet "Navigation" i indstillingsmenuen. Menuen i navigations-grundindstillingen vises. Sprogudg. TMC-sprog Navigation Kryds zoom Tid REJSE 25

26 Under kørslen Vælg menupunktet "Kryds zoom" i menuen i navigations-grundindstillingerne. Sprogudg. TMC-sprog Navigation Kryds zoom Tid REJSE Du kan med OK-tasten = tilkoble (flueben) eller frakoble (intet flueben) krydszoom. Under kørslen I dette afsnit beskrives det, hvordan du: Vælger en bestemt lydkilde (se forneden), afspiller musik (radio, cd, MP3 eller cd-skifter, se side 29), stiller ind på trafikmeldinger (TA) (se side 31). Valg af lydkilde Du kan vælge følgende lydkilder: Med TUN-tasten?: Radioen (se side 27). Med Cd-afspilleren (se side 27), hvis der er en anden audio-cd i drevet, MP3/WMA-afspilleren (se side 28), hvis der er en MP3- eller WMA-cd i drevet, en cd-skifter eller et sammenligneligt apparat, hvis der er tilsluttet en, og der mindst er en cd i magasinet (se side 28). Hvis der er tilsluttet en biltelefon, bliver den automatisk stillet om, så snart du telefonerer (se side 11). Valg af radio som lydkilde Sådan vælges radioen som lydkilde: Tryk på TUN-tasten?. 26

27 MIX RPT Under kørslen Der tændes for den sidst indstillede radiostation. Radioens display vises. Radioens display A B C D E F G H 1 TMC 2 3 A B C D E F KNR 16:13 Tune Bånd Optioner TMC-symbol Listesymbol Trafikradiosymbol (TA) Klokkeslæt Memoryniveau Lagerplads til radiostationer Stationsnavn Afstemningsmenu Frekvensbåndmenu I K Radioens Optioner-menu L Modtagefrekvens FMT 4 92,8 F G H J K L Se side 35 for at indstille, lagre og kalde radiostationer frem igen. Vælge Cd-afspiller, MP3-afspiller eller cd-skifter som lydkilde Sådan vælges cd/mp3-afspilleren eller en valgfri cd-skifter som lydkilde: Tryk på Den lydkilde, der sidst hørtes, afspilles hvis der er sat en cd i. 5 6 Sådan skiftes lydkilde: Tryk igen på Der skiftes frem og tilbage mellem monteret cd/mp3-afspiller og en valgfri cd-skifter hvis der er en cd i hver af dem. Når du aktiverer en lydkilde, fortsætter afspilningen fra denne lydkilde på det sted, hvor den blev afbrudt. Det pågældende display vises. Cd-displayet A B C D E F G H A B C D E F TMC Spor 01/11 Spor CD 14:01 00:22 Optioner G H J L O P TMC-symbol Listesymbol Trafikradiosymbol (TA) Klokkeslæt Symbol "Tilbagespoling/spring tilbage" Symbol "Fremadspoling/spring fremad" Symbol "MIX" Spor-menu Visning af musikstykke I L Cd-afspillerens menu Optioner O Visning af spilletid P Symbol "RPT" 27

28 MIX RPT MIX RPT Under kørslen MP3-display A B C D E F Cd-skifterens display A B C D E F TMC Bob Marley Jamin Browse MP3 15:09 00:04 Optioner TMC CD 2 Spor 01/20 CDC 14:39 00:05 Spor CDs Optioner A B C D E F G H I G H J K L M N O P TMC-symbol Listesymbol Trafikradiosymbol (TA) Klokkeslæt Symbol "Tilbagespoling/spring tilbage" Symbol "Fremadspoling/spring fremad" Symbol "MIX" Symbol "Spring til efterfølgende mappe" Symbol "Spring til forrige mappe" K ID3-spornavn eller filnavn L ID3-fortolker eller mappenavn M Browse-menu N MP3-afspillerens Optionermenu O Visning af spilletid P Symbol "RPT" A B C D E F G H I G H J K L M O P TMC-symbol Listesymbol Trafikradiosymbol (TA) Klokkeslæt Symbol "Tilbagespoling/spring tilbage" Symbol "Fremadspoling/spring fremad" Symbol "MIX" Symbol "Spring til næste cd i skiftermagasinet" Symbol "Spring til forrige cd i skiftermagasinet" K Spor-menu L Cd-menu M Cd-skifterens menu Optioner O Visning af spilletid P Symbol "RPT" Se side 40 for at betjene cd/mp3- afspilleren. 28

29 RPT RPT RPT RPT Under kørslen Afspilning af musik Afspilningen af musik starter automatisk, så snart du vælger en lydkilde (se side 26) hvis der er sat en cd i eller indstillet en station. Der er tilknyttet symboler til funktionstasterne 1 5 til 6 :, som vises i højre og venstre kant af displayet. Med disse funktionstaster udløser du bestemte funktioner som fx spoling frem eller tilbage også selv om symbolerne ikke længere vises (fx under indtastning af destination i navigationssystemet). Med tabellen på næste side får du et overblik over, med hvilke funktionstaster du udfører de vigtigste kommandoer i radioen, cd-/mp3-/ WMA-afspilleren og den valgfrie cdskifter. Oplysninger om tabellen: "Fremad-/tilbagespoling" betyder: Det aktuelle musikstykke på cd'en eller MP3'en spoles frem eller tilbage. Du kan høre med, mens der spoles. "Spring fremad/tilbage" betyder: Det aktuelle eller næste musikstykke afspilles fra starten af. Se side 42 om at vælge og afspille musikstykker direkte fra en liste. "Vilkårlig afspilningsrækkefølge" betyder: CD 4:01 00:22 MIX CD tionen Hvis der vises "MIX CD", afspilles musikstykkerne på den aktuelle audio-cd i vilkårlig rækkefølge. MP3 4:01 00:22 MIX DIR tionen Hvis der vises "MIX DIR", afspilles musikstykkerne fra den samme mappe i MP3-cd i vilkårlig rækkefølge. MP3 4:01 00:22 MIX ALL tionen Hvis der vises "MIX ALL", afspilles alle musikstykker fra alle mapper i MP3-cd i vilkårlig rækkefølge. CDC 4:01 00:22 MIX MAG tionen Hvis der vises "MIX MAG", afspilles musikstykkerne på alle cd'er i den valgfrie cd-skifter i vilkårlig rækkefølge. 29

30 Under kørslen Hvad vil du gøre? Monteret cdafspiller Monteret MP3- afspiller Monteret cd-skifter Radio Spole frem > bliv ved med at trykke > bliv ved med at trykke > bliv ved med at trykke _ Spole tilbage < bliv ved med at trykke < bliv ved med at trykke < bliv ved med at trykke _ Springe til næste titel > kort tryk > kort tryk > kort tryk _ Springe til forrige titel < kort tryk < kort tryk < kort tryk _ Skifte til forrige cd/mappe _ _ Skifte til næste cd/næste mappe _ _ Starte/ændre/ afslutte vilkårlig afspilning Starte/ændre/ afslutte gentagefunktion MIX RPT 1 x tryk: Titel bliver gentaget MIX 1 x tryk: Mappe bliver mixet MIX 2 x tryk: Cd bliver mixet RPT 1 x tryk: Titel bliver gentaget RPT 2 x tryk: Mappe bliver gentaget MIX 1 x tryk: Cd bliver mixet MIX 2 x tryk: Magasin bliver mixet RPT 1 x tryk: Titel bliver gentaget RPT 2 x tryk: Cd bliver gentaget Afspille radiostation _ Trykke funktionstast kort Lagre radiostation _ Trykke funktionstast langt 30

31 RPT RPT RPT RPT RPT Under kørslen CD 4:01 00:22 tionen Hvis der ikke vises "MIX", er den vilkårlige afspilningsrækkefølge slået fra. Musikstykkerne afspilles i den rækkefølge, de er på cd'en. "Gentage-mode" betyder: Du kan skifte mellem følgende gentage-modes: CD 4:01 00:22 RPT TRK tionen Hvis der vises "RPT SPOR", gentages det aktuelle musikstykke, indtil du afslutter gentagelsen. CD 4:01 00:22 RPT CD tionen Hvis der vises "RPT CD", gentages den aktuelle cd, indtil du afslutter gentagelsen. MP3 4:01 00:22 RPT DIR tionen Hvis der vises "RPT DIR", gentages alle musikstykker fra den samme MP3-mappe, indtil du afslutter gentagelsen. CD 4:01 00:22 tionen Hvis der ikke vises "RPT", er gentagelsesfunktionen slået fra. Alligevel gentages en audio- eller MP3/WMAcd, efter at den er blevet afspillet en gang. "Forrige/næste CD" betyder: Når du har tilsluttet en cd-skifter, afspilles den forrige eller næste cd i skifterens magasin. "Forrige/næste mappe" betyder: Når du har sat en MP3-cd i, afspilles det første musikstykke fra den forrige eller næste mappe på cd'en. Yderligere muligheder for at påvirke musikafspilningen finder du i afsnittet "Betjening af radio" (se side 35), i afsnittet "Betjening af cd-/mp3- afspiller" (se side 40). Trafikmeldinger Apparatet kan også vise trafikmeldinger fra radiostationer (TA), selv om du er ved at lytte til en anden lydkilde, hvis der i radioen er indstillet en station, der sender trafikmeldinger. 31

32 Under kørslen Apparatet har en RDS-EON-modtager. EON betyder Enhanced Other Network. Hvis der kommer en trafikmelding (TA), kan denne modtagedel fra en ikke-trafikradiostation automatisk skifte over til en trafikradiostation fra den samme stationskæde. Efter en trafikmelding skifter apparatet automatisk over til det program, der blev hørt inden. Desuden kan apparatet modtage TMC-trafikmeldinger, som automatisk bliver fortolket af navigationssystemet under en dynamisk kørselsvejledning. Til det formål skal der i radioen være indstillet en station, som sender TMC-trafikmeldinger. TA TMC Auto TRAF Trafik TMC beskeder Kan kun vælges, når der er indstillet en FM-station Visning af liste over TMC beskeder Aktivere/deaktivere prioriteringer af trafikmeldinger Hvis du aktiverer prioritering af trafikradio, vises der også trafikmeldinger (TA), selv om du lige har indstillet en anden lydkilde. Det kræver, at der i radioen er indstillet en trafikradiostation. Der bliver automatisk skruet ned for lyden for den aktuelle lydkilde, så længe der er en trafikmelding. Sådan aktiveres/deaktiveres prioriteringen af trafikmeldinger: Tryk på TRAF-tasten ;. Trafikradio-menuen vises. TA TMC Auto Trafik TMC beskeder Vælg og bekræft menupunktet "TA" i trafikradio-menuen. Du kan med OK-tasten = aktivere (flueben) eller deaktivere (intet flueben) prioriteringen af trafikradio. Når du har forladt trafikradio-menuen, vises TA-symbolet C i displayet, når der er indstillet en trafikradiostation. 1 C 16:13 FMT Når TA-symbolet C ikke blinker, modtager radioen også en trafikradiostation, selv om du er ved at lytte til en anden lydkilde. Så snart trafikradiostationen sender en trafikmelding, bliver der automatisk skruet ned for den aktuelle lydkilde, og du kan høre trafikmeldingen. Hvis TA-symbolet C blinker, modtager radioen ikke nogen trafikradiostation (fx fordi bilen ikke længere befinder sig i modtageområdet). Radioen søger så automatisk efter en anden trafikradiostation. 32

33 Under kørslen For at ændre lydstyrken på trafikmeldingen skal du dreje på lydstyrkeregulatoren under trafikmeldingen. Se side 18 for at indstille minimumlydstyrken for trafikmeldingen. Afbryde aktuel trafikmelding Hvis du ikke ønsker at høre den aktuelle trafikmelding, kan du afbryde den på følgende måde: Tryk under trafikmeldingen på TRAF-tasten ; eller On-Off-tasten 3. Den aktuelle trafikmelding afbrydes, og den lydkilde, der før blev lyttet til, høres. Hvis du har aktiveret prioriteringen af trafikmeldinger (se side 32), er denne fortsat aktiveret. Modtage TMC- trafikmeldinger automatisk Hvis du aktiverer den automatiske indstilling på TMC-station, sikrer du dig, at navigationssystemet altid modtager de digitale TMC-data under en dynamisk kørselsvejledning. Disse data er nødvendige, for at navigationssystemet kan tage højde for trafikproblemer og beregne en alternativ rute. Sådan aktiveres/deaktiveres den automatiske indstilling på TMCstation: Tryk på TRAF-tasten?. Trafikradio-menuen vises. TA TMC Auto Trafik TMC beskeder Vælg menupunktet "TMC AUTO" i trafikradio-menuen. Du kan med OK-tasten = aktivere (flueben) eller deaktivere (intet flueben) prioriteringen af trafikradio. I displayet vises TMC-symbolet B, hvis den aktuelle radiostation sender TMC-data. B 1 TMC FMT 16:13 4 Hvis TMC-symbolet ikke blinker, modtager apparatet en radiostation, som sender TMC-data. Så snart du starter en dynamisk kørselsvejledning, bliver disse data behandlet. Hvis der ved siden af TMC-symbolet vises et listesymbol, er der allerede modtaget og lagret TMC beskeder. Se side 34 for at vise disse meddelelser. Der bliver automatisk taget højde for disse meddelelser under den dynamiske kørselsvejledning (se side 70). 33

34 Under kørslen Hvis TMC-symbolet blinker, modtager apparatet ingen TMC-data (fx fordi bilen ikke længere befinder sig i modtageområdet). Dynamisk kørselsvejledning er ikke mulig! Apparatet søger automatisk efter en anden radiostation, der sender TMC-data. Søgningen kan tage lang tid, da hele frekvensbåndet bliver gennemsøgt. Under denne søgning er radiomodtagelse ikke mulig. Vise TMC- trafikmeldinger Særligt vigtige TMC beskeder (beskeder om fare) vises automatisk i displayet. Sådan bladres igennem denne TMC besked: Drej på menuknappen <. Sådan slukkes denne TMC besked: Tryk enten på ESC-tasten A eller OK-tasten =. Alle modtagne TMC beskeder lagres automatisk i listen over TMC beskeder. Sådan vises denne liste: Tryk på TRAF-tasten ; i 2 sekunder. Eller: Tryk på TRAF-tasten ;. Trafikradio-menuen vises. TA TMC Auto Trafik TMC beskeder Vælg og bekræft menupunktet "TMC beskeder" i trafikradio-menuen. Listen over modtagne TMC beskeder vises. TMC beskederne sorteres alfanumerisk, meddelelser om fare står foroven. Hvis der ikke er modtaget beskeder, vises der en oplysning om dette. Sådan bladres gennem listen: Drej på menuknappen <. Der bladres igennem listen. Alle beskeder vises på en linje. Sådan vises en TMC besked på fire linjer: Vælg beskeden med menuknappen <, og tryk på OK-tasten =. Hvis en besked er længere end 4 linjer: Tryk på -tasten B. Du kan nu bladre igennem alle linjer i TMC beskeden. Sådan bladres gennem beskeden: Drej på menuknappen <. Sådan skiftes tilbage til listen over TMC beskeder: Tryk på ESC-tasten A. 34

35 Betjening af radioen Apparatet lagrer og behandler TMC beskeder i en radius af ca. 100 km fra bilen. Betjening af radioen Så snart du vælger radioen som lydkilde (se side 26), afspilles den sidst indstillede station, og radiodisplayet vises TMC KNR FMT 16:13 92,8 Tune Bånd Optioner Detaljer om radiodisplayet finder du under "Radiodisplay" (se side 26). Med de tre menuer "Tune", "Bånd" og "Optioner" kan du: Indstille stationer (se side 36) Scanne stationer (se side 38) Vælge bølgeområder og memoryniveauer (se side 36) Lagre stationer (se side 39) Afspille lagrede stationer (se side 40) Menuen "Radio" Tune KNR I 92 I 93 I 94 I Tune Bånd Bånd FM1 FM2 FMT MW LW Optioner start Scan Optioner start T-Store start / stop Scan start / stop T-Store 35

36 Betjening af radioen Valg af bølgeområde/ memoryniveau Radioen kan modtage følgende bølgeområder: FM: 3 memoryniveauer (FM1, FM2, FMT) MB: 1 memoryniveau LB: 1 memoryniveau Sådan skiftes mellem memoryniveauer/ bølgeområder: Tryk en eller flere gange på TUNtasten?, indtil det ønskede bølgeområde/memoryniveau vises. TUN FM1 LW FM2 FMT MW Eller: Vælg menuen "Bånd" i radiodisplayet. Vælg og bekræft bølgeområdet/memoryniveauet i menuen "Bånd". Det valgte bølgeområde/memoryniveau E vises. E 1 TMC FMT 16:13 4 Den station, der sidst var indstillet i dette bølgeområde, bliver afspillet. Du kan nu: Søge efter stationer i dette bølgeområde (se forneden), kalde lagrede stationer fra dette memoryniveau frem (se side 40), lagre stationer på dette memoryniveau (se side 39). Indstilling af stationer Du kan enten indstille stationer automatisk (se forneden) eller manuelt (se side 37). Indstille stationer automatisk Sådan gennemføres en automatisk stationssøgning: Tryk i 2 sekunder på OK-tasten =, mens radiodisplayet vises. Eller: Vælg menuen "Tune" i radiodisplayet. Afstemningsmenuen med frekvensbånd A, stationsnavn B og frekvens C vises. B KNR Tune I 92 I 93 I 94 I C A Se side 66 for at udløse den automatiske stationssøgning under en kørselsvejledning. 36

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Navigation Radio MP3

Navigation Radio MP3 Navigation Radio MP3 www.blaupunkt.com TravelPilot Rome Europe NAV56E Betjenings- og monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning Oversigt over apparatet 170 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol.

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Kingston MP47 7 647 603 310 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrucciones de manejo Instruções

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RW GG http://da.yourpdfguides.com/dref/3305858

Din brugermanual BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RW GG http://da.yourpdfguides.com/dref/3305858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

San Francisco RDM 169

San Francisco RDM 169 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 21 16 17 20 2 1 23 22 3 19 18 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion...

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Car Radio SD USB MP3 WMA

Car Radio SD USB MP3 WMA Car Radio SD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Brisbane SD48 7 648 000 310 Victoria SD48 7 648 001 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 28 Cd-afspiller... 44 AUX-indgang... 50 USB-port... 52 Digital billedramme... 56 Navigation... 59 Talegenkendelse... 105 Telefon... 120

Læs mere

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 29 CD-afspiller... 45 AUX-indgang... 51 USB-port... 53 Digital billedramme... 57 Navigation... 60 Talegenkendelse... 106 Telefon... 121

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Casablanca CD

Casablanca CD Radio / CD Casablanca CD52 7 642 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 13 12 11 10 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Brugsanvisning.................................... 2 Vigtige informationer..............................

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster DANSK 54 Indhold Indhold 1 Introduktion 2 Før første brug 2 Sikkerhedstips 2 Displaybeskeder 3 Oversigt over fjernbetjening 3 Betjening og taster 4 TIL/FRA 4 OK 5 Piletaster 5 Tilbagetasten 5 BAND 6 LINK

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 19 14 15 18 Option / tilbehør 2 1 21 20 3 17 16 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Fjernbetjening RC 08 (option)...

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Swing Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere