Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com"

Transkript

1 Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende dele...5 Systemoversigt...6 Betjeningselementer...6 De vigtigste displaysymboler...7 Grundfunktionerne...8 Tyverisikring...8 Afmontering/anbringelse af betjeningsdel...8 Tænd/sluk apparatet...9 Indtastning af kodenummer...9 Isætning af cd...10 Indstilling af lydstyrke...11 Deaktivering af lyd...11 Drift med biltelefon...11 Betjening af indstillingsmenuen Sådan virker menuknappen...12 Eksempel på menubetjening...12 Grundindstillinger inden kørsel Indstilling af klang og balance Indstille equalizer...17 Grundindstillinger i menuen "System"...18 Indstilling af radioens grundindstillinger...22 Indstilling af grundindstillingerne i navigationssystemet...24 Under kørslen...26 Valg af lydkilde...26 Afspilning af musik...29 Trafikmeldinger...31 Betjening af radioen...35 Valg af bølgeområde/ memoryniveau...36 Indstilling af stationer...36 Scanning af stationer (SCAN) Lagring af stationer...39 Afspilning af lagrede stationer Betjening af cd/mp3-afspiller...40 Afspilning af cd'er...41 Valg af musikstykker fra en liste..42 Scanning af musikstykker (SCAN).44 Ændring af MP3-indstillinger...44 Betjening af navigationssystemet. 46 Funktionsprincippet...46 Installation af navigations-software. 47 Navigationsdisplayet...48 De tre menuer i navigationssystemet...49 Start af navigationssystemet...52 Oversigt over destinationsindtastningen...52 Indtastning af adresse...54 Indtastning af særlige destinationer...58 Lagring af destinationer...59 Sletning/omdøbning af destination..61 Visning af destinationer i hukommelsen...62 Kørselsvejledning...62 Ruteberegning...63 Visning af beregnet rute...67 Ændring af rute (kø forude)...67 Definition af ruteoptioner...68 Visning af aktuel position...71 Monteringsvejledning...72 Om din sikkerhed...72 Tilslutningsforbindelser...73 Tilslutning af apparat...75 Montering af apparat...77 Indtastning af kodenummer...78 Til-/frakobling af speedometersignal...79 Gennemførelse af sensortest Kalibrering af apparatet...79 Rengøring af apparat...81 Afmontering af apparat...81 Garanti...82 Tekniske data...82 Ordliste...83 Stikordsregister

3 Om din sikkerhed Blaupunkt står for teknisk kompetence ved mobil radiomodtagelse, præcise navigationssystemer og førsteklasses lyd. Helt tilbage i 1923 fik mærket sit første kvalitetsprædikat, som blev givet efter meget strenge funktionstest og det gælder stadigvæk i dag. I dag, som dengang, udmærker produkter fra Blaupunkt sig ved deres fremragende kvalitet. Om denne vejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, og især afsnittet "Om din sikkerhed" (som er det næste afsnit), inden du tager apparatet i brug! Yderligere dokumentation Vejledning til cd-skifter Vejledning til valgfri fjernbetjening i rattet Om din sikkerhed Apparatet er fremstillet i overensstemmelse med den aktuelle tekniske udvikling og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der opstå fare, hvis du ikke følger sikkerhedsoplysningerne: Læs hele denne vejledning omhyggeligt, inden du tager apparatet i brug. Opbevar vejledningen, så den altid er tilgængelig for brugerne. Hvis du på et tidspunkt sælger apparatet, skal du sørge for at vedlægge denne vejledning. Korrekt brug Apparatet er fremstillet med henblik på montering i personbiler. Særlige oplysninger om navigation af autocampere, busser og lastbiler, som fx højdebegrænsninger eller maksimalt tilladt vejbelastning, er ikke indeholdt på navigations-cd'en. Det er ikke muligt at navigere uden for veje (offroad) med ROME NAV55E. Hvis du selv monterer apparatet Du må kun montere apparatet, hvis du har erfaring med montering af bilradioer og navigationssystemer og er fortrolig med bilens elsystem. 3

4 Om din sikkerhed Det skal du være særligt opmærksom på! Generelt Du må ikke åbne apparatet! I apparatet er der en laser i klasse 1, som afgiver usynlige laserstråler, der kan skade dine øjne. Ved indgreb i apparatet bortfalder garantien. Tag med det samme passet ud af emballagen, og undlad at opbevare koden i bilen! Under kørsel Apparatet må kun betjenes, hvis den aktuelle trafiksituation tillader det! Stands bilen et egnet sted, inden du indtaster en ny navigationsdestination eller ændrer grundindstillinger! Du bør kun indstille apparatet til moderat lydstyrke, så du altid er i stand til at høre akustiske advarselssignaler (fx politiet)! Så beskytter du også hørelsen. Navigationssystemet kommer med kørselsanbefalinger under kørselsvejledningen. Du skal kun følge dem, hvis du ikke overtræder færdselsreglerne! Tag betjeningsdelen med i den taske, der følger med, når du forlader bilen. Nogle cd'er, som har en kopibeskyttelse, kan ikke afspilles. Mini-cd'er (8 cm diameter) og Shape-cd'er (cd'er med konturer) må ikke lægges i, da disse ødelægger drevet! Det digitale kortmateriale på navigations-cd'en er ligesom det er tilfældet med trykte kort ikke længere aktuelt efter et stykke tid. Få derfor navigations-cd'en opdateret, så snart der kommer en ny version (se Ved rengøring Rengør apparatet med en tør eller lidt fugtig klud. Du må ikke bruge opløsnings-, rengøringseller skuremidler og heller ikke cockpitspray eller plejemidler til kunststof. Ved bortskaffelse Aflever gamle apparater på det kommunale indsamlingssted. 4

5 Medfølgende dele Medfølgende dele 1 Rome NAV55E 1 stoftaske til betjeningsdelen 1 navigations-cd 1 GPS-antenne 1 pas med firecifret kodenummer 1 betjeningsvejledning 1 holderamme 2 afmonteringsbøjler 2 tilslutningsledninger til speedometer- og baksignal 1 styrebolt 1 skruetrækker 2 mærkater (security) 5

6 Systemoversigt Systemoversigt Betjeningselementer : A B 1 -tast (åbning) Betjeningsdel vippes op, og cd skydes ud 2 Lydstyrkeregulator 3 On-/Off-tast Kort tryk: Tilkobling/deaktivering af lyd trafikmelding/kørselsanbefaling skrues ned Langt tryk: Frakobling 4 MENU-tast Indstillingsmenu kaldes frem 5 Funktionstast 1 6 Funktionstast 2 7 Funktionstast 3 8 Funktionstast 4 9 Funktionstast 5 : Funktionstast 6 Funktioner, som er tilknyttet funktionstasterne 5 til :, vises i displayet A ; TRAF-tast Kort tryk: Trafikradioindstillinger kaldes frem Langt tryk: TMC beskeder vises < Menuknap Menupunkt/tegn vælges = OK-tast Kort tryk: Valg bekræftes Langt tryk: Scan/stationssøgning startes > NAVI-tast Kort tryk: Skift til navigationssystem Langt tryk: Ruteoptioner kaldes frem? TUN-tast Kort tryk: Skift til radio Flere tryk: Bølgeområde (FM1, FM2, FMT, MB, LB) vælges Langt tryk: Travelstore startes 6

7 SRC-tast Skift frem og tilbage mellem cd/ MP3/WMA-afspillere og ekstra cdskifter A ESC-tast Kort tryk i menuen: Skift til forrige menuniveau Langt tryk i menuen: Skift til øverste menuniveau Indtastning af tekst: Sidste tegn slettes Navigation: Kørselsvejledning afbrydes Scan: Afbrydes Travelstore: Afbrydes B -tast (Info) Aktuel position vises, liste vises helt Kort tryk under kørselsvejledningen: Aktuel position vises, og den sidste kørselsanbefaling gentages Langt tryk under kørselsvejledningen: Ruteliste vises C A TMC B C D E KNR 16:13 FMT 92,8 Tune Bånd Optioner G De vigtigste displaysymboler F A A Funktioner, som er tilknyttet funktionstasterne (5 til :). Med funktionstasterne (5 til :) kan du også styre den lydkilde, som er aktiv lige nu, når disse funktioner ikke vises. B TMC-symbol C TA-symbol D Displayområde E Klokkeslæt F Aktuel lydkilde G Menuer C Cd-drev 7

8 Grundfunktionerne Grundfunktionerne Tyverisikring For at beskytte mod tyveri er apparatet udstyret med et firecifret kodenummer (står i passet) en aftagelig betjeningsdel (se forneden) PAS PÅ! Tyverifare! Uden kodenummeret og betjeningsdelen har apparatet ingen værdi for en tyv. Opbevar aldrig betjeningsdelen og passet i bilen, heller ikke selv om de er gemt væk, men tag betjeningsdelen med i den dertil beregnede taske, når du forlader bilen! PAS PÅ! Beskadigelse af betjeningsdelen! Betjeningsdelen bliver beskadiget eller virker ikke længere, hvis du ikke overholder følgende: Pas på ikke at tabe betjeningsdelen. Sørg for kun at transportere betjeningsdelen i den taske, der følger med. Udsæt aldrig betjeningsdelen for direkte sollys eller andre varmekilder. Rør aldrig ved kontakterne på bagsiden. Rengør om nødvendigt kontakterne med en fnugfri klud, som er fugtet med sprit. Sådan tages betjeningsdelen af: Tryk på -tasten 1. Afmontering/anbringelse af betjeningsdel Du kan afmontere betjeningsdelen for at beskytte mod tyveri. PAS PÅ! Fare for personskade! Når betjeningsdelen er åben, kan der ske personskade på denne i tilfælde af en ulykke. Luk derfor betjeningsdelen, inden du kører! Betjeningsdelen vipper fremad. Hvis der er tændt for apparatet, og der sidder en cd i drevet, føres denne ud efter 2 sekunder. Hvis du ikke fjerner denne cd, føres den automatisk ind igen efter ca. 10 sekunder. Apparatet slukker automatisk efter ca. 30 sekunder (standby). 8

9 Grundfunktionerne Træk betjeningsdelen lige ud af hængslerne. Sådan anbringes betjeningsdelen: Skyd betjeningsdelen ind i hængslerne forfra. Betjeningsdelen går i indgreb i hængslet. Vip betjeningsdelen op. Betjeningsdelen går i indgreb. Du kan nu tænde for apparatet. Tænd/sluk apparatet Sådan tændes apparatet: Tryk på On/Off-tasten 3. Apparatet afspiller den lydkilde, der sidst var aktiv, med den sidst valgte lydstyrke. Du kan begrænse tilkoblingslydstyrken til en maksimal værdi (se side 18). Hvis du tænder apparatet uden først at slå bilens tænding til, slukker apparatet automatisk efter en time for at skåne bilens batteri. Sådan slukkes apparatet: Bliv ved med at trykke på On/ Off-tasten 3, indtil displayet slukker. Apparatet forbliver i standbyfunktion i 30 minutter og slukker derefter helt. Der slukkes automatisk for apparatet, så snart du slår bilens tænding fra. Når du igen slår tændingen til, tændes der automatisk for apparatet igen. Indtastning af kodenummer Kodenummeret har til formål at sikre mod tyveri. Du skal indtaste koden, hvis apparatet har været afbrudt fra batterispændingen, fx i forbindelse med en reparation af bilen. Kodenummeret finder du i passet. Lær kodenummeret udenad, eller tag det med, inden du tager på en længere tur i bilen. 9

10 Grundfunktionerne Når kodeindtastningen vises i displayet, er det første tal fremhævet K Kode Drej på menuknappen <, indtil det korrekte tal vises på det fremhævede sted. Tryk på OK-tasten = for at bekræfte dette tal. Det næste tal i kodenummeret bliver fremhævet. Gentag begge trin for de resterende tal i kodenummeret. Hvis du kommer til at indtaste et forkert tal: Tryk på ESC-TASTEN A. Det sidst indtastede tal bliver slettet. Når hele det korrekte kodenummer vises: Tryk på OK-tasten =. Apparatet er driftsklart. Hvis kodenummer var forkert Hvis du ved en fejl er kommet til at indtaste et forkert kodenummer og bekræfter det, kan du gentage indtastningen. For at forhindre, at uvedkommende prøver sig frem med forskellige kodenumre, spærres apparatet i en time efter det tredje fejlforsøg. Lad apparatet være tændt i denne tid, for hvis du slukker for apparatet i ventetiden, nulstilles ventetiden, så den igen er på en time. Du kan også deaktivere kodeforespørgslen (se side 21). Isætning af cd For at sætte navigations-cd'en eller en MP3-, WMA- eller audio-cd i skal apparatet være tændt: Tryk på -tasten 1. Betjeningsdelen vipper fremad. Hvis der er en cd i drevet, bliver denne ført ud. Hvis du ikke fjerner denne cd, føres den automatisk ind igen efter ca. 10 sekunder. Skyd kun cd'en med teksten opad så langt ind i cd-drevet C, at du møder modstand. Cd'en bliver automatisk trukket ind og kontrolleret. Vip betjeningsdelen op. Afspilningen starter. Den pågældende menu vises. Apparatet registrerer musikstykke og afspilningstid på den sidst afspillede audio-, MP3- eller WMA-cd og starter efter isætningen igen på det sted, hvor afspilningen blev afbrudt. Dette er en nyttig funktion i de tilfælde, hvor man kortvarigt har haft brug for at sætte navigations-cd'en i. 10

11 Grundfunktionerne Indstilling af lydstyrke Sådan ændres lydstyrken for den aktive lydkilde: Drej på lydstyrkeregulatoren 2. Lydstyrken ændrer sig. Den aktuelle lydstyrke vises i lydstyrkedisplayet og gemmes. 1 TMC 2 3 NDR 2 Tune Volume 16:13 4 Band Apparatet behandler lydstyrken i de forskellige systemer (musik, instruktionsstemme eller telefon) uafhængigt af hinanden. Du regulerer kun lydstyrken for den lydkilde, der er aktiv netop nu. I den forbindelse ændres lydstyrken for de andre lydkilder ikke. Deaktivering af lyd FMT 4 92,8 Optionen Du kan deaktivere lyden for den lydkilde, der høres netop nu: Tryk kort på On/Off-tasten 3. I displayet vises MUTE kort. 5 6 Du kan principielt også slukke for kørselsanbefalinger i navigationssystemet (se side 24). Sådan aktiveres lyden: Tryk igen kort på On/Off-tasten 3, eller drej på lydstyrkeregulatoren 2. Drift med biltelefon Hvis apparatet er forbundet med en biltelefon: Hvis apparatet er slukket, tænder det automatisk, hvis du bliver ringet op eller selv ønsker at foretage et opkald, hvis der ved telefonering vises telefonsymbolet eller under kørselsvejledningen teksten "TELEFON" i displayet, bliver der automatisk slukket for den lydkilde, der netop bliver lyttet til, så længe du telefonerer, gengives stemmen på den person, du taler med, i bilens højttalere, er der spærret for adgangen til mange menuer (se side 12), mens der telefoneres. Du deaktiverer kun lyden for den lydkilde, der lyttes til netop nu (musik, trafikmelding, kørselsanbefaling eller telefon). Så snart du aktiverer en anden lydkilde, høres denne med den sidst valgte lydstyrke. 11

12 Betjening af indstillingsmenuen Betjening af indstillingsmenuen Med indstillingsmenuen kan du tilpasse grundlæggende apparatfunktioner som fx klang, tilkoblingslydstyrke eller displaylysstyrke og -sprog, til dine behov. I dette afsnit finder du ud af følgende: Med hvilke taster du navigerer i indstillingsmenuen (se forneden), ved hjælp af et eksempel, hvordan du kommer hen til et bestemt menupunkt (se forneden), hvilke menupunkter der er hvor i indstillingsmenuen (se side 13). Sådan virker menuknappen Menuknappen < med OK-tasten = er den centrale betjeningsenhed i apparatet. Med MENU-tasten 4 kalder du indstillingsmenuen frem. Du vælger menupunkter, tegn eller indstillinger ved at dreje menuknappen < mod venstre eller højre. Med OK-tasten = bekræfter du dette valg og kommer således til et nyt menuniveau og til menupunkterne, som du kan indstille. Desuden aktiverer/deaktiverer du det valgte menupunkt med OK-tasten =. Med ESC-tasten A kommer du et menuniveau tilbage. Eksempel på menubetjening Det følgende eksempel (ændring af radioens modtagefølsomhed) viser, hvordan du generelt arbejder med indstillingsmenuen. Kalde indstillingsmenu frem Tryk på MENU-tasten 4. Indstillingsmenuen åbnes. Det første menupunkt "Navigation" er fremhævet. Navigation Tuner System Audio Equalizer Installation Menu Vælge menupunkt i indstillingsmenuen Drej på menuknappen <, indtil menupunktet "Tuner" vises fremhævet. Navigation Tuner System Audio Equalizer Installation Menu Bekræfte valg Tryk på OK-tasten = for at bekræfte dette valg. Bemærk I nogle driftssituationer kan du ikke vælge bestemte menupunkter. Når du trykker på OK-tasten =, lyder der i stedet for en advarselslyd. 12

13 Betjening af indstillingsmenuen Du kan kun vælge menuen "Tuner", når der lige er indstillet på en vilkårlig FM-station. Menuen "Tuner" åbnes. Det første menupunkt "RDS" vises fremhævet. RDS Alt. frekv. Regional VAR Følsom HighCut 0 Tuner Vælge menupunkt Drej på menuknappen <, indtil menupunktet "Følsom" vises fremhævet. RDS Alt. frekv. Regional VAR Tuner Følsom HighCut 0 Indstilling af menupunktet ændres og lagres Tryk på OK-tasten =. Fluebenet efter "Følsom" forsvinder. Radioens modtagefølsomhed nedsættes på denne måde, således at stationssøgningen kun finder stationer, der sender med kraftige signaler, og ignorerer stationer, som ikke sender med så kraftige signaler. Forlade indstillingsmenu Tryk en eller flere gange på ESCtasten A, indtil indstillingsmenuen åbnes. Hvis du trykker kort på ESC-tasten A, kommer du et menuniveau tilbage. Hvis du trykker længe på ESC-tasten A, kommer du med det samme helt tilbage til det øverste niveau i indstillingsmenuen. I det øverste venstre hjørne i displayet er der tre kasser, som viser det menuniveau, som den pågældende menu befinder sig på. Første menuniveau Alle følgende menuniveauer Sidste menuniveau Oversigt over indstillingsmenuen I den følgende oversigt vises indstillingsmenuen, som du kan kalde frem via MENU-tasten 4. RDS Alt. frekv. Regional VAR Tuner Følsom HighCut 0 13

14 Grundindstillinger inden kørsel Sprogudg. TMC-sprog VAR FREQ FIX RDS VAR Alt. frekv. Regional On max. Nav diff. TA min. Gala Telefon min. Lydstyrker Display Sprog Display off Mode (Dag, Nat, Auto) Lysstyrke dag Lysstyrke nat Navigation Kryds zoom Tid REJSE REJSE ANKOMST Tuner Følsom HighCut 0 Navigation Tuner System 0 12 System Ur Kode On Off CESKY, DANSK, DEUTSCH, ENGL.IMP, ENGL. MET, ESPAÑOL, FRANÇAIS, ITALIANO, NEDERLANDS, NORSK, PORTUGUÊS, SUOMI, SVENSKA, TÜRKÇE MENU Menu Audio Equalizer Installation Kør 5-15km med GPS-modtagelse Bas Diskant Lydstyrke Autom. kalib. Man. kalib. Strækning 200 Meter Audio Balance Fader Equalizer Sub Low 32 Hz -10 Sub Low Low Mid Mid High High Installation Sensortest Speedometer GPS sat: 8 Feltstyrke: 39 Retning: Frem Tænding: On Speedometer: 5528 Strækning 200 Meter Kør venligst 200 Meter 7 14

15 Grundindstillinger inden kørsel Grundindstillinger inden kørsel FARE! Fare for ulykke, hvis din opmærksomhed ledes væk fra trafikken! Hvis du ændrer indstillingerne under kørsel, kan din opmærksomhed afledes fra trafikken, så du forårsager en ulykke. Stands bilen et egnet sted, inden du begynder at ændre på indstillingerne! Indstilling af klang og balance Klang og balance indstilles i menuen "Audio". Hvis lyden er deaktiveret, aktiveres lyden automatisk, så snart du vælger et menupunkt i menuen "Audio". Indstille bas og diskant Med bas- og diskantindstillingen kan du påvirke klangen. Bas- og diskantindstillingerne i de forskellige systemer (radio, cd-afspiller, MP3/WMA-afspiller) er uafhængige af hinanden. Du regulerer altid kun klangen i det system, der netop lyttes til. I den forbindelse ændres klangen i de andre systemer ikke. Under en trafikmelding eller en telefonsamtale kan du ikke ændre på bas og diskant. Sådan ændres bas eller diskant: Vælg og bekræft det ønskede menupunkt ("bas" eller "diskant") i menuen "Audio". Den pågældende klangregulator vises. 7 7 Du kan ændre klangen ved at dreje menuknappen < mod venstre eller højre. Klangen ændrer sig. Klangregulatoren illustrerer ændringen. Tryk på OK-tasten = for at lagre denne klang, eller tryk på ESCtasten A for at vende tilbage til den tidligere klangindstilling. Indstille loudness 2 Bas Loudness er en lydstyrkeafhængig automatisk forøgelse af bassen, som sørger for, at klangen også virker naturlig ved lav lydstyrke. Loudness-indstillingen gælder fælles for alle systemer. Under en trafikmelding eller en telefonsamtale kan du ikke ændre på loudness. 15

16 Grundindstillinger inden kørsel Sådan ændres loudness: Vælg og bekræft menupunktet "Loudness" i menuen "Audio". Loudness-regulatoren vises. Sådan ændres balancen: Vælg og bekræft menupunktet "Balance" i menuen "Audio". Lydstyrkefordelingen vises. 4 Lydstyrke 7 Balance Lydstyrke 7 Du kan ændre loudness ved at dreje menuknappen < mod venstre eller højre. Prøv skiftevis forskellige loudness-indstillinger ved høj og lav lydstyrke, indtil der er en behagelig klang. Ved lidt loudness virker klangen mere basfattig ved stille musik end ved høj musik. En høj loudness forsøger at kompensere for denne effekt. Tryk på OK-tasten = for at lagre denne klang, eller tryk på ESCtasten A for at vende tilbage til den tidligere klangindstilling. Indstille balance Balancen regulerer lydstyrkefordelingen mellem højre og venstre side. Balanceindstillingen gælder fælles for alle systemer. Du kan ændre balancen ved at dreje menuknappen < mod venstre eller højre. Lydstyrkefordelingen venstre højre ændrer sig. Displayet viser lydstyrkefordelingen. Tryk på OK-tasten = for at lagre denne balanceindstilling, eller tryk på ESC-tasten A for at vende tilbage til den tidligere balanceindstilling. Indstille fader Faderen regulerer lydstyrkefordelingen mellem for og bag. Faderindstillingen gælder fælles for alle systemer. Sådan ændres faderen: Vælg og bekræft menupunktet "Fader" i menuen "Audio". Lydstyrkefordelingen vises. 16

17 Grundindstillinger inden kørsel 7 Fader Equalizer-indstillingen gælder fælles for alle systemer. Equalizeren bliver vist. Du kan ændre faderen ved at dreje menuknappen < mod venstre eller højre. Lydstyrkefordelingen for bag ændrer sig. Displayet viser lydstyrkefordelingen. Tryk på OK-tasten = for at lagre denne faderindstilling, eller tryk på ESC-tasten A for at vende tilbage til den tidligere faderindstilling. Indstille equalizer Apparatet er forsynet med en digital 5-bånd-equalizer. På hvert af de 5 frekvensbånd kan du målrettet hæve eller sænke en enkelt midterfrekvens. Så kan du bedre tilpasse klangen til bilen og afhjælpe problemer som fx støj eller dårlig akustik ved samtaler. Hvordan betjener man equalizeren? Sådan ændres equalizer-indstillingerne: Læg en cd i, som du kender godt (se side 10). Indstil bas og diskant, loudness, balance og fader på nul (se side 15). Vælg og bekræft menupunktet "Equalizer" i menuen "Audio". Equalizer Sub Low 32 Hz -10 Vælg og bekræft først det frekvensbånd, du vil ændre. Sub Low: Dyb bas (32-50 Hz) Low: Bas ( Hz) Mid: Midten ( Hz) Mid High: Middel diskant ( Hz) High: Diskant ( Hz) En midterfrekvens fra det valgt frekvensbånd vises Hz Equalizer Sub Low Vælg fra frekvensbåndet den midterfrekvens, du vil ændre. Sub Low: 32, 40, 50 Hz Low: 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 Hz Mid: 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 Hz 17

18 Grundindstillinger inden kørsel Mid High: 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6300 Hz High: 8000, 10000, Hz Det valgte frekvensbånd og den tilhørende indstilling bliver vist. Du kan ændre indstillingen ved at dreje menuknappen < mod venstre eller højre. Du kan hæve eller sænke den valgte frekvens i ti trin. Lydstyrken i den valgte frekvens bliver ændret. Bjælken til venstre i displayet viser ændringen. Tryk på OK-tasten = for at lagre denne equalizer-indstilling, eller tryk på ESC-tasten A for at vende tilbage til den tidligere equalizer-indstilling. Så snart du lagrer denne equalizer-indstilling, bliver equalizerindstillingen i en anden midterfrekvens på det samme frekvensbånd automatisk slettet, da du kun kan ændre en enkelt midterfrekvens pr. frekvensbånd! Klangindtryk eller problem 1. Uren bas, støj, ubehageligt tryk 2. Meget aggressiv klang i forgrunden, ingen stereoeffekt 3. Dump klang, lidt gennemsigtighed, ingen glans i instrumenterne Hvilken indstilling er den rigtige? Du skal først ændre indstillingerne for midterområderne, derefter for diskanterne og til sidst for basserne. Afhjælpning Frekvens Indstilling Hz ca ca. 4 til 6 ca. +4 til For lidt bas ca. +4 til +6 Grundindstillinger i menuen "System" I menuen "System" fastlægger du følgende: Lydstyrkereguleringen (se forneden), reguleringen af displayets lysstyrke (se side 20), sproget i displayteksterne og kørselsanbefalingerne i navigationssystemet (se side 20), om apparatet efter adskillelse fra batterispændingen forespørger koden (se side 21), klokkeslættet (se side 21). Indstille lydstyrkeregulering I menuen "Lydstyrker" indstiller du følgende lydstyrketilpasninger: Maksimal lydstyrke ved tilkobling (On max.): 18

19 Grundindstillinger inden kørsel Når du tænder for apparatet, bliver der spillet med den sidst valgte lydstyrke. Men hvis lydstyrken dog var indstillet til en højere lydstyrke end den maksimale tilkoblingslydstyrke, inden der blev slukket for apparatet, begrænses lydstyrken automatisk til tilkoblingslydstyrken, når der tændes igen. Automatisk dæmpning af lyden (Nav diff.): Mens navigationssystemet kommer med en kørselsanbeling, dæmpes lydstyrken for den aktuelle lydkilde, så det er let at forstå kørselsanbefalingen. Du kan indstille lydstyrkedæmpningen fra 0 (lille dæmpning) til 6 (stor dæmpning). Minimum- lydstyrke ved trafikmeldinger (TA min.): Hvis lydstyrken er indstillet til en lav værdi, øges den automatisk til denne værdi, så længe der er en trafikmelding. Minimum- lydstyrke for biltelefonen (Telefon min.): For at du også kan få en ordentlig lyd ved en telefonsamtale, når du har indstillet lydstyrken meget lavt, øges lydstyrken ved telefonsamtalen automatisk til denne værdi. Hastighedsafhængig lydstyrketilpasning (Gala): Hvis du sætter farten op, øges lydstyrken automatisk for at kompensere for støjen. Under "Gala" kan du indstille, hvor meget lydstyrken tilpasses. Du kan indstille lydstyrkeforøgelsen fra 0 (lille forøgelse) til 9 (stor forøgelse). Du kan ikke ændre lydstyrkereguleringen, så længe du modtager en trafikmelding. Sådan ændres lydstyrkeindstillingerne: Vælg og bekræft menupunktet "Lydstyrker" i menuen "System". Lydstyrke-menuen vises. On max. Nav diff. TA min. Lydstyrker GALA Telefon min. Vælg og bekræft det ønskede menupunkt i lydstyrke-menuen. Den pågældende lydstyrkeregulator vises. 13 On max. ADVARSEL! Fare for personskade på grund af høj tilkoblingslydstyrke! Hvis du indstiller tilkoblingslydstyrken for højt, kan lydstyrken ved tilkobling af apparatet være så høj, at du får høreskader. 19

20 Grundindstillinger inden kørsel Indstil tilkoblingslydstyrken til en lavere værdi! Du ændrer lydstyrken ved at dreje menuknappen < mod venstre eller højre og trykke på OK-tasten =. Det system, som netop har spillet, høres med den valgte lydstyrke. Lydstyrkeregulatoren viser lydstyrken. Indstille regulering af displayets lysstyrke I menuen "Display" skal du indstille følgende: Om displayet skal slukke automatisk, når du ikke betjener apparatet (Display off), om displayets lysstyrke tilpasses automatisk (mode auto/dag/ nat), lysstyrken ved slukkede forlygter (Lysstyrke dag), lysstyrken ved tændte forlygter (Lysstyrke nat ). Sådan indstilles reguleringen af displayets lysstyrke: Vælg og bekræft menupunktet "Display" i menuen "System". Display-menuen vises. Vælg og bekræft det ønskede menupunkt ("Display off", "Mode", "Lysstyrke dag" eller "Lysstyrke nat") i display-menuen. Den pågældende indstilling vises. Hvis du aktiverer "Display off" med OK-tasten =, slukker displayet automatisk 10 sekunder efter det sidste tryk på en tast. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for displayet igen. Hvis du vælger "Mode", kan du med OK-tasten = vælge mellem "Auto" (automatisk skift af lysstyrken), "Dag" og "Nat". I menuerne "Lysstyrke dag" og "Lysstyrke nat" indstiller du med menuknappen < den ønskede displaylysstyrke ved tændte eller slukkede forlygter. Hvis bilen er udstyret med en regulator til instrumentbelysningen, kan du med denne ligeledes skifte displaylysstyrken mellem "Lysstyrke dag" og "Lysstyrke nat". Det pågældende signal skal være tilsluttet, for at apparatet kan registrere, om forlygterne er tændt. Display Off Mode Auto Display Lysstyrke dag Lysstyrke nat Indstille sprog I menuen "Sprog" skal du indstille følgende: Sproget på teksterne i displayet, 20

21 Grundindstillinger inden kørsel sproget i navigationssystemets kørselsanbefalinger. For at ændre sproget skal navigations-cd'en være i drevet. Sådan ændres sproget: Vælg og bekræft menupunktet "Sprog" i menuen "System". Sprog-menuen vises. DANSK ENGL. IMP ENGL. MET ESPANOL Sprog Vælg og bekræft det ønskede sprog i sprog-menuen. Sproget bliver ændret. Navigationssystemets instruktionsstemme er afhængig af dataene på navigations-cd'en. Der kan derfor ske, at displayteksterne vises på det valgte sprog, men at kørselsanbefalingerne kommer på engelsk. Aktivere/deaktivere kodeforespørgsel For at beskytte mod tyveri er apparatet udstyret med en kodeforespørgsel, som du kan aktivere/deaktivere på følgende måde: Vælg og bekræft menupunktet "Kode" i menuen "System". Kodemenuen vises. On PAS PÅ! Tyverifare! Off Kode Hvis du deaktiverer kodeforespørgslen, kan en tyv tage det stjålne apparat i brug igen. Undlad at deaktivere kodeforespørgslen! Vælg og bekræft det ønskede menupunkt i kode-menuen, og indtast derefter det firecifrede kodenummer (se side 9). On: Efter enhver afbrydelse af batterispændingen skal koden indtastes. Off: Efter en afbrydelse af batterispændingen skal koden ikke indtastes. Stille ur Indstil i menuen "Ur" den lokale tid. Uret indstilles automatisk ved hjælp af GPS-satellitsignalerne. Det er kun nødvendigt at indstille uret efter monteringen samt ved skift til og fra sommer- og vintertid. 21

22 Grundindstillinger inden kørsel Sådan indstilles uret: Vælg og bekræft menupunktet "Ur" i menuen "System". Ur-menuen vises. Timetallet er fremhævet Drej på menuknappen < for at ændre timetallet, og tryk på OKtasten =. Drej på menuknappen < for at ændre minuttallet, og tryk på OKtasten =. Indstilling af radioens grundindstillinger Stille ur Apparatet indeholder en RDS-radio. RDS betyder "Radio Data System". Radioen kan modtage data, som overføres parallelt med musikken, uden at det kan høres. Det gør det muligt at vise navnet på radiostationen i displayet og automatisk skifte over til en alternativ frekvens, hvis bilen forlader en stations modtageområde. Radioens grundindstillinger og komfortfunktioner fastlægger man i menuen "Tuner". For at kunne skifte til menuen "Tuner" skal der være indstillet på en FM-station! Vise stationsnavn Nogle FM-radiostationer bruger RDS-signalet til at vise reklame eller andre informationer i stedet for stationsnavnet. Du kan fastlægge, hvilke af disse informationer der skal vises på displayet, på følgende måde: Vælg og bekræft menupunktet "Tuner" i indstillingsmenuen. Menuen "Tuner" vises. Navigation Tuner System Audio Equalizer Installation Menu Vælg menupunktet "RDS" i menuen "Tuner". Med OK-tasten = kan du skifte RDS-funktionerne mellem "VAR", "FREK" og "FAST". "VAR": Alle informationer vises, så snart de modtages også reklame. "FREK": Der vises hverken stationsnavn eller reklame, men kun modtagefrekvensen. "FAST": Der vises kun den først modtagne information, som kan være stationsnavnet eller reklame eller en anden information. 22

23 Grundindstillinger inden kørsel Tillade/forhindre automatisk skift til alternative frekvenser (AF) Radioen kan automatisk afstemme til den frekvens, som bedst kan modtages på den indstillede station. Sådan til-/frakobles denne funktion: Vælg og bekræft menupunktet "Tuner" i indstillingsmenuen. Menuen "Tuner" vises. RDS Alt. frekv. Regional VAR Følsom HighCut 0 Tuner Vælg menupunktet "Alternat. Frk." i menuen "Tuner". Du kan med OK-tasten = tilkoble (flueben) eller frakoble (intet flueben) det automatiske skift til en alternativ frekvens. Forhindre/tillade automatisk skift til andre regionalprogrammer Nogle stationer inddeler på bestemte tidspunkter deres program i regionalprogrammer med forskelligt indhold. Med regionalfunktionen kan du forhindre eller tillade, at apparatet skifter til alternative frekvenser, som har et andet programindhold. Vælg og bekræft menupunktet "Tuner" i indstillingsmenuen. Menuen "Tuner" vises. Vælg menupunktet "Regional" i menuen Tuner-grundindstillinger. Du kan med OK-tasten = forhindre (flueben) eller tillade (intet flueben) det automatiske skift til andre regionalprogrammer. Til-/frakoble forbedret modtagelse (HighCut) HighCut-funktionen bevirker en forbedring af modtagelsen, når der er forstyrrelser (kun FM). Når modtagelsen er dårlig, nedsættes støjniveauet automatisk. HighCut-funktionens funktionsfølsomhed kan du indstille på følgende måde: Vælg og bekræft menupunktet "Tuner" i indstillingsmenuen. Menuen "Tuner" vises. RDS Alt. frekv. Regional RDS Alt. frekv. Regional VAR VAR Følsom HighCut 0 Følsom HighCut 0 Tuner Tuner Vælg menupunktet "HighCut" i menuen Tuner-grundindstillinger. Du kan med OK-tasten = skifte mellem "0", "1" og "2" i HighCutfunktionens funktionsfølsomhed. 23

24 Grundindstillinger inden kørsel "0" betyder: HighCut-funktionen er slået fra "1" betyder: Funktionsfølsomheden er lille "2" betyder: Funktionsfølsomheden er høj Ændre søgningsfølsomheden Søgningsfølsomheden afgør, om den automatiske stationssøgning kun finder stationer, der sender med kraftige signaler, eller også stationer, som sender med svagere signaler. Sådan ændres søgefølsomheden: Vælg og bekræft menupunktet "Tuner" i indstillingsmenuen. Menuen "Tuner" vises. RDS Alt. frekv. Regional VAR Tuner Følsom HighCut 0 Vælg menupunktet "Følsom" i menuen "Tuner". Du kan med OK-tasten = skifte søgningsfølsomhed: Fluebenet betyder: Søgningen stopper også ved stationer, som sender med svagere signaler. Hvis der ikke er et flueben i kassen, stopper søgningen kun ved stationer, der sender med kraftige signaler. Indstilling af grundindstillingerne i navigationssystemet I menuen "Navigation" fastlægger du følgende: Om navigationssystemet kommer med kørselsanbefalinger (se forneden), om der under kørselsvejledningen vises den resterende rejsetid eller den forventede ankomsttid (se side 25), om der under kørselsvejledningen vises kortdetaljer, inden du skal dreje fra (se side 25), om der også kommer TMC-trafikmeldinger ved inaktiv kørselsvejledning (se side 25). Til-/frakoble instruktionsstemmen i navigationssystemet Navigationssystemet kan under kørselsvejledningen komme med kørselsanbefalinger (se side 65). Du kan til- eller frakoble denne instruktionsstemme på følgende måde: Vælg og bekræft menupunktet "Navigation" i indstillingsmenuen. Menuen i navigations-grundindstillingen vises. Sprogudg. TMC-sprog Navigation Kryds zoom Tid REJSE Vælg menupunktet "Sprogudg." i menuen i navigations-grundindstillingerne. 24

25 Grundindstillinger inden kørsel Du kan med OK-tasten = tilkoble (flueben) eller frakoble (intet flueben) instruktionsstemmen. Indstille tidsvisning Under kørselsvejledningen kan enten den resterende rejsetid eller den forventede ankomsttid vises. Sådan skiftes mellem begge: Vælg og bekræft menupunktet "Navigation" i indstillingsmenuen. Menuen i navigations-grundindstillingen vises. Sprogudg. TMC-sprog Navigation Kryds zoom Tid REJSE Vælg menupunktet "Tid" i menuen i navigations-grundindstillingerne. Du kan med OK-tasten = skifte mellem "Rejse" (resterende rejsetid) og "Ankomst" (sandsynlig ankomsttid). Til-/frakoble instruktionsstemme i TMC-trafikmeldinger Hvis du har indstillet en TMC-station, modtager apparatet TMC-trafikmeldinger (se side 33). Disse bliver fortolket under den dynamiske kørselsvejledning, således at du kan køre uden om kødannelser og således hurtigst muligt komme til destinationen (se side 70). Du kan på følgende måde tillade/ forhindre, at TMC-trafikmeldinger også læses op ved inaktiv kørselsvejledning: Vælg og bekræft menupunktet "Navigation" i indstillingsmenuen. Menuen i navigations-grundindstillingen vises. Sprogudg. TMC-sprog Navigation Kryds zoom Tid REJSE Vælg menupunktet "TMC-sprog" i menuen i navigations-grundindstillingerne. Du kan med OK-tasten = tilkoble (flueben) eller frakoble (intet flueben) instruktionsstemmen. Til-/frakoble kryds zoom Navigationssystemet kan under kørselsvejledningen periodisk vise kortdetaljer (krydszoom). Sådan til- eller frakobles krydszoom: Vælg og bekræft menupunktet "Navigation" i indstillingsmenuen. Menuen i navigations-grundindstillingen vises. Sprogudg. TMC-sprog Navigation Kryds zoom Tid REJSE 25

26 Under kørslen Vælg menupunktet "Kryds zoom" i menuen i navigations-grundindstillingerne. Sprogudg. TMC-sprog Navigation Kryds zoom Tid REJSE Du kan med OK-tasten = tilkoble (flueben) eller frakoble (intet flueben) krydszoom. Under kørslen I dette afsnit beskrives det, hvordan du: Vælger en bestemt lydkilde (se forneden), afspiller musik (radio, cd, MP3 eller cd-skifter, se side 29), stiller ind på trafikmeldinger (TA) (se side 31). Valg af lydkilde Du kan vælge følgende lydkilder: Med TUN-tasten?: Radioen (se side 27). Med Cd-afspilleren (se side 27), hvis der er en anden audio-cd i drevet, MP3/WMA-afspilleren (se side 28), hvis der er en MP3- eller WMA-cd i drevet, en cd-skifter eller et sammenligneligt apparat, hvis der er tilsluttet en, og der mindst er en cd i magasinet (se side 28). Hvis der er tilsluttet en biltelefon, bliver den automatisk stillet om, så snart du telefonerer (se side 11). Valg af radio som lydkilde Sådan vælges radioen som lydkilde: Tryk på TUN-tasten?. 26

27 MIX RPT Under kørslen Der tændes for den sidst indstillede radiostation. Radioens display vises. Radioens display A B C D E F G H 1 TMC 2 3 A B C D E F KNR 16:13 Tune Bånd Optioner TMC-symbol Listesymbol Trafikradiosymbol (TA) Klokkeslæt Memoryniveau Lagerplads til radiostationer Stationsnavn Afstemningsmenu Frekvensbåndmenu I K Radioens Optioner-menu L Modtagefrekvens FMT 4 92,8 F G H J K L Se side 35 for at indstille, lagre og kalde radiostationer frem igen. Vælge Cd-afspiller, MP3-afspiller eller cd-skifter som lydkilde Sådan vælges cd/mp3-afspilleren eller en valgfri cd-skifter som lydkilde: Tryk på Den lydkilde, der sidst hørtes, afspilles hvis der er sat en cd i. 5 6 Sådan skiftes lydkilde: Tryk igen på Der skiftes frem og tilbage mellem monteret cd/mp3-afspiller og en valgfri cd-skifter hvis der er en cd i hver af dem. Når du aktiverer en lydkilde, fortsætter afspilningen fra denne lydkilde på det sted, hvor den blev afbrudt. Det pågældende display vises. Cd-displayet A B C D E F G H A B C D E F TMC Spor 01/11 Spor CD 14:01 00:22 Optioner G H J L O P TMC-symbol Listesymbol Trafikradiosymbol (TA) Klokkeslæt Symbol "Tilbagespoling/spring tilbage" Symbol "Fremadspoling/spring fremad" Symbol "MIX" Spor-menu Visning af musikstykke I L Cd-afspillerens menu Optioner O Visning af spilletid P Symbol "RPT" 27

28 MIX RPT MIX RPT Under kørslen MP3-display A B C D E F Cd-skifterens display A B C D E F TMC Bob Marley Jamin Browse MP3 15:09 00:04 Optioner TMC CD 2 Spor 01/20 CDC 14:39 00:05 Spor CDs Optioner A B C D E F G H I G H J K L M N O P TMC-symbol Listesymbol Trafikradiosymbol (TA) Klokkeslæt Symbol "Tilbagespoling/spring tilbage" Symbol "Fremadspoling/spring fremad" Symbol "MIX" Symbol "Spring til efterfølgende mappe" Symbol "Spring til forrige mappe" K ID3-spornavn eller filnavn L ID3-fortolker eller mappenavn M Browse-menu N MP3-afspillerens Optionermenu O Visning af spilletid P Symbol "RPT" A B C D E F G H I G H J K L M O P TMC-symbol Listesymbol Trafikradiosymbol (TA) Klokkeslæt Symbol "Tilbagespoling/spring tilbage" Symbol "Fremadspoling/spring fremad" Symbol "MIX" Symbol "Spring til næste cd i skiftermagasinet" Symbol "Spring til forrige cd i skiftermagasinet" K Spor-menu L Cd-menu M Cd-skifterens menu Optioner O Visning af spilletid P Symbol "RPT" Se side 40 for at betjene cd/mp3- afspilleren. 28

29 RPT RPT RPT RPT Under kørslen Afspilning af musik Afspilningen af musik starter automatisk, så snart du vælger en lydkilde (se side 26) hvis der er sat en cd i eller indstillet en station. Der er tilknyttet symboler til funktionstasterne 1 5 til 6 :, som vises i højre og venstre kant af displayet. Med disse funktionstaster udløser du bestemte funktioner som fx spoling frem eller tilbage også selv om symbolerne ikke længere vises (fx under indtastning af destination i navigationssystemet). Med tabellen på næste side får du et overblik over, med hvilke funktionstaster du udfører de vigtigste kommandoer i radioen, cd-/mp3-/ WMA-afspilleren og den valgfrie cdskifter. Oplysninger om tabellen: "Fremad-/tilbagespoling" betyder: Det aktuelle musikstykke på cd'en eller MP3'en spoles frem eller tilbage. Du kan høre med, mens der spoles. "Spring fremad/tilbage" betyder: Det aktuelle eller næste musikstykke afspilles fra starten af. Se side 42 om at vælge og afspille musikstykker direkte fra en liste. "Vilkårlig afspilningsrækkefølge" betyder: CD 4:01 00:22 MIX CD tionen Hvis der vises "MIX CD", afspilles musikstykkerne på den aktuelle audio-cd i vilkårlig rækkefølge. MP3 4:01 00:22 MIX DIR tionen Hvis der vises "MIX DIR", afspilles musikstykkerne fra den samme mappe i MP3-cd i vilkårlig rækkefølge. MP3 4:01 00:22 MIX ALL tionen Hvis der vises "MIX ALL", afspilles alle musikstykker fra alle mapper i MP3-cd i vilkårlig rækkefølge. CDC 4:01 00:22 MIX MAG tionen Hvis der vises "MIX MAG", afspilles musikstykkerne på alle cd'er i den valgfrie cd-skifter i vilkårlig rækkefølge. 29

30 Under kørslen Hvad vil du gøre? Monteret cdafspiller Monteret MP3- afspiller Monteret cd-skifter Radio Spole frem > bliv ved med at trykke > bliv ved med at trykke > bliv ved med at trykke _ Spole tilbage < bliv ved med at trykke < bliv ved med at trykke < bliv ved med at trykke _ Springe til næste titel > kort tryk > kort tryk > kort tryk _ Springe til forrige titel < kort tryk < kort tryk < kort tryk _ Skifte til forrige cd/mappe _ _ Skifte til næste cd/næste mappe _ _ Starte/ændre/ afslutte vilkårlig afspilning Starte/ændre/ afslutte gentagefunktion MIX RPT 1 x tryk: Titel bliver gentaget MIX 1 x tryk: Mappe bliver mixet MIX 2 x tryk: Cd bliver mixet RPT 1 x tryk: Titel bliver gentaget RPT 2 x tryk: Mappe bliver gentaget MIX 1 x tryk: Cd bliver mixet MIX 2 x tryk: Magasin bliver mixet RPT 1 x tryk: Titel bliver gentaget RPT 2 x tryk: Cd bliver gentaget Afspille radiostation _ Trykke funktionstast kort Lagre radiostation _ Trykke funktionstast langt 30

31 RPT RPT RPT RPT RPT Under kørslen CD 4:01 00:22 tionen Hvis der ikke vises "MIX", er den vilkårlige afspilningsrækkefølge slået fra. Musikstykkerne afspilles i den rækkefølge, de er på cd'en. "Gentage-mode" betyder: Du kan skifte mellem følgende gentage-modes: CD 4:01 00:22 RPT TRK tionen Hvis der vises "RPT SPOR", gentages det aktuelle musikstykke, indtil du afslutter gentagelsen. CD 4:01 00:22 RPT CD tionen Hvis der vises "RPT CD", gentages den aktuelle cd, indtil du afslutter gentagelsen. MP3 4:01 00:22 RPT DIR tionen Hvis der vises "RPT DIR", gentages alle musikstykker fra den samme MP3-mappe, indtil du afslutter gentagelsen. CD 4:01 00:22 tionen Hvis der ikke vises "RPT", er gentagelsesfunktionen slået fra. Alligevel gentages en audio- eller MP3/WMAcd, efter at den er blevet afspillet en gang. "Forrige/næste CD" betyder: Når du har tilsluttet en cd-skifter, afspilles den forrige eller næste cd i skifterens magasin. "Forrige/næste mappe" betyder: Når du har sat en MP3-cd i, afspilles det første musikstykke fra den forrige eller næste mappe på cd'en. Yderligere muligheder for at påvirke musikafspilningen finder du i afsnittet "Betjening af radio" (se side 35), i afsnittet "Betjening af cd-/mp3- afspiller" (se side 40). Trafikmeldinger Apparatet kan også vise trafikmeldinger fra radiostationer (TA), selv om du er ved at lytte til en anden lydkilde, hvis der i radioen er indstillet en station, der sender trafikmeldinger. 31

32 Under kørslen Apparatet har en RDS-EON-modtager. EON betyder Enhanced Other Network. Hvis der kommer en trafikmelding (TA), kan denne modtagedel fra en ikke-trafikradiostation automatisk skifte over til en trafikradiostation fra den samme stationskæde. Efter en trafikmelding skifter apparatet automatisk over til det program, der blev hørt inden. Desuden kan apparatet modtage TMC-trafikmeldinger, som automatisk bliver fortolket af navigationssystemet under en dynamisk kørselsvejledning. Til det formål skal der i radioen være indstillet en station, som sender TMC-trafikmeldinger. TA TMC Auto TRAF Trafik TMC beskeder Kan kun vælges, når der er indstillet en FM-station Visning af liste over TMC beskeder Aktivere/deaktivere prioriteringer af trafikmeldinger Hvis du aktiverer prioritering af trafikradio, vises der også trafikmeldinger (TA), selv om du lige har indstillet en anden lydkilde. Det kræver, at der i radioen er indstillet en trafikradiostation. Der bliver automatisk skruet ned for lyden for den aktuelle lydkilde, så længe der er en trafikmelding. Sådan aktiveres/deaktiveres prioriteringen af trafikmeldinger: Tryk på TRAF-tasten ;. Trafikradio-menuen vises. TA TMC Auto Trafik TMC beskeder Vælg og bekræft menupunktet "TA" i trafikradio-menuen. Du kan med OK-tasten = aktivere (flueben) eller deaktivere (intet flueben) prioriteringen af trafikradio. Når du har forladt trafikradio-menuen, vises TA-symbolet C i displayet, når der er indstillet en trafikradiostation. 1 C 16:13 FMT Når TA-symbolet C ikke blinker, modtager radioen også en trafikradiostation, selv om du er ved at lytte til en anden lydkilde. Så snart trafikradiostationen sender en trafikmelding, bliver der automatisk skruet ned for den aktuelle lydkilde, og du kan høre trafikmeldingen. Hvis TA-symbolet C blinker, modtager radioen ikke nogen trafikradiostation (fx fordi bilen ikke længere befinder sig i modtageområdet). Radioen søger så automatisk efter en anden trafikradiostation. 32

33 Under kørslen For at ændre lydstyrken på trafikmeldingen skal du dreje på lydstyrkeregulatoren under trafikmeldingen. Se side 18 for at indstille minimumlydstyrken for trafikmeldingen. Afbryde aktuel trafikmelding Hvis du ikke ønsker at høre den aktuelle trafikmelding, kan du afbryde den på følgende måde: Tryk under trafikmeldingen på TRAF-tasten ; eller On-Off-tasten 3. Den aktuelle trafikmelding afbrydes, og den lydkilde, der før blev lyttet til, høres. Hvis du har aktiveret prioriteringen af trafikmeldinger (se side 32), er denne fortsat aktiveret. Modtage TMC- trafikmeldinger automatisk Hvis du aktiverer den automatiske indstilling på TMC-station, sikrer du dig, at navigationssystemet altid modtager de digitale TMC-data under en dynamisk kørselsvejledning. Disse data er nødvendige, for at navigationssystemet kan tage højde for trafikproblemer og beregne en alternativ rute. Sådan aktiveres/deaktiveres den automatiske indstilling på TMCstation: Tryk på TRAF-tasten?. Trafikradio-menuen vises. TA TMC Auto Trafik TMC beskeder Vælg menupunktet "TMC AUTO" i trafikradio-menuen. Du kan med OK-tasten = aktivere (flueben) eller deaktivere (intet flueben) prioriteringen af trafikradio. I displayet vises TMC-symbolet B, hvis den aktuelle radiostation sender TMC-data. B 1 TMC FMT 16:13 4 Hvis TMC-symbolet ikke blinker, modtager apparatet en radiostation, som sender TMC-data. Så snart du starter en dynamisk kørselsvejledning, bliver disse data behandlet. Hvis der ved siden af TMC-symbolet vises et listesymbol, er der allerede modtaget og lagret TMC beskeder. Se side 34 for at vise disse meddelelser. Der bliver automatisk taget højde for disse meddelelser under den dynamiske kørselsvejledning (se side 70). 33

34 Under kørslen Hvis TMC-symbolet blinker, modtager apparatet ingen TMC-data (fx fordi bilen ikke længere befinder sig i modtageområdet). Dynamisk kørselsvejledning er ikke mulig! Apparatet søger automatisk efter en anden radiostation, der sender TMC-data. Søgningen kan tage lang tid, da hele frekvensbåndet bliver gennemsøgt. Under denne søgning er radiomodtagelse ikke mulig. Vise TMC- trafikmeldinger Særligt vigtige TMC beskeder (beskeder om fare) vises automatisk i displayet. Sådan bladres igennem denne TMC besked: Drej på menuknappen <. Sådan slukkes denne TMC besked: Tryk enten på ESC-tasten A eller OK-tasten =. Alle modtagne TMC beskeder lagres automatisk i listen over TMC beskeder. Sådan vises denne liste: Tryk på TRAF-tasten ; i 2 sekunder. Eller: Tryk på TRAF-tasten ;. Trafikradio-menuen vises. TA TMC Auto Trafik TMC beskeder Vælg og bekræft menupunktet "TMC beskeder" i trafikradio-menuen. Listen over modtagne TMC beskeder vises. TMC beskederne sorteres alfanumerisk, meddelelser om fare står foroven. Hvis der ikke er modtaget beskeder, vises der en oplysning om dette. Sådan bladres gennem listen: Drej på menuknappen <. Der bladres igennem listen. Alle beskeder vises på en linje. Sådan vises en TMC besked på fire linjer: Vælg beskeden med menuknappen <, og tryk på OK-tasten =. Hvis en besked er længere end 4 linjer: Tryk på -tasten B. Du kan nu bladre igennem alle linjer i TMC beskeden. Sådan bladres gennem beskeden: Drej på menuknappen <. Sådan skiftes tilbage til listen over TMC beskeder: Tryk på ESC-tasten A. 34

35 Betjening af radioen Apparatet lagrer og behandler TMC beskeder i en radius af ca. 100 km fra bilen. Betjening af radioen Så snart du vælger radioen som lydkilde (se side 26), afspilles den sidst indstillede station, og radiodisplayet vises TMC KNR FMT 16:13 92,8 Tune Bånd Optioner Detaljer om radiodisplayet finder du under "Radiodisplay" (se side 26). Med de tre menuer "Tune", "Bånd" og "Optioner" kan du: Indstille stationer (se side 36) Scanne stationer (se side 38) Vælge bølgeområder og memoryniveauer (se side 36) Lagre stationer (se side 39) Afspille lagrede stationer (se side 40) Menuen "Radio" Tune KNR I 92 I 93 I 94 I Tune Bånd Bånd FM1 FM2 FMT MW LW Optioner start Scan Optioner start T-Store start / stop Scan start / stop T-Store 35

36 Betjening af radioen Valg af bølgeområde/ memoryniveau Radioen kan modtage følgende bølgeområder: FM: 3 memoryniveauer (FM1, FM2, FMT) MB: 1 memoryniveau LB: 1 memoryniveau Sådan skiftes mellem memoryniveauer/ bølgeområder: Tryk en eller flere gange på TUNtasten?, indtil det ønskede bølgeområde/memoryniveau vises. TUN FM1 LW FM2 FMT MW Eller: Vælg menuen "Bånd" i radiodisplayet. Vælg og bekræft bølgeområdet/memoryniveauet i menuen "Bånd". Det valgte bølgeområde/memoryniveau E vises. E 1 TMC FMT 16:13 4 Den station, der sidst var indstillet i dette bølgeområde, bliver afspillet. Du kan nu: Søge efter stationer i dette bølgeområde (se forneden), kalde lagrede stationer fra dette memoryniveau frem (se side 40), lagre stationer på dette memoryniveau (se side 39). Indstilling af stationer Du kan enten indstille stationer automatisk (se forneden) eller manuelt (se side 37). Indstille stationer automatisk Sådan gennemføres en automatisk stationssøgning: Tryk i 2 sekunder på OK-tasten =, mens radiodisplayet vises. Eller: Vælg menuen "Tune" i radiodisplayet. Afstemningsmenuen med frekvensbånd A, stationsnavn B og frekvens C vises. B KNR Tune I 92 I 93 I 94 I C A Se side 66 for at udløse den automatiske stationssøgning under en kørselsvejledning. 36

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 28 Cd-afspiller... 44 AUX-indgang... 50 USB-port... 52 Digital billedramme... 56 Navigation... 59 Talegenkendelse... 105 Telefon... 120

Læs mere

Opel Antara Infotainment System

Opel Antara Infotainment System Opel Antara Infotainment System Indhold Touch & Connect... 5 CD 30 / CD 30 MP3 Type 1... 91 Mobiltelefon-portal... 119 Touch & Connect Indledning... 6 Radio... 21 Cd-afspiller... 26 AUX-indgang... 31

Læs mere

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med radio-navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi

Læs mere

Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning

Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Navigacní systém dánsky 05.2012 S00.5610.83.38 3T0 012 149 FM

Læs mere

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tasten RADIO Start af radiotilstand I radiotilstand:

Læs mere

Multimedia Navigation New York 800

Multimedia Navigation New York 800 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 800 Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 1 2 14 13 3 4 5 6 12 7 8 9 11 10 1 Tasten (Eject) Skub cd/dvd ud 2 Tasten MENU Åbn hovedmenu I hovedmenuen:

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Oversigt over anlægget...................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

Move&Fun. Brugermanual. Dansk

Move&Fun. Brugermanual. Dansk Move&Fun Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON PN 4000 TSN http://da.yourpdfguides.com/dref/3701132

Din brugermanual VDO DAYTON PN 4000 TSN http://da.yourpdfguides.com/dref/3701132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning DA_ECE_V2.5_A >>NDHOLDSFORTEGNELSE L INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sikkerhedsanvisninger 4 Becker MAP PILOT 5 Anvendelse 5 Udpakning

Læs mere

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version)

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 2 5 Systemoversigt 1 Tænd-/sluk-knap: Langt tryk (længere end 3 sekunder):

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Navigation og Multimedia System. Menu fra Peugeot 508. Brugermanual

Navigation og Multimedia System. Menu fra Peugeot 508. Brugermanual Navigation og Multimedia System Menu fra Peugeot 508 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Du kan modtage en gratis kortopdatering

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

GENERELLE FORHOLDSREGLER

GENERELLE FORHOLDSREGLER MEDIA-NAV Indhold Generelle forholdsregler.................................................................. DK.3 Generelt...............................................................................

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

Garanti. Advarselsindikation. Forsigtig-indikation. FCC-myndighedskrav

Garanti. Advarselsindikation. Forsigtig-indikation. FCC-myndighedskrav Førervejledning Garanti Oplysninger i dette dokument, der udelukkende er udarbejdet til orientering, kan ændres uden varsel og skal ikke betragtes som en forpligtelse for Better Place. Bortset fra, hvad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2642.1 da 30-05-2007 12:25 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Lightwriter SL40. Brugsanvisning SL40. dedicated to communication

Lightwriter SL40. Brugsanvisning SL40. dedicated to communication Lightwriter SL40 Brugsanvisning SL40 dedicated to communication Lightwriter SL40 User Guide For Software v1.0 This is a User Guide for Lightwriter SL40. For updates or additions, see our website at http://www.toby-churchill.com

Læs mere