Om Fremtidens Dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Fremtidens Dagtilbud"

Transkript

1 Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle og afprøve udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud. Programmet er igangsat af Socialstyrelsen. Formålet med programmet er at få viden om, hvordan man understøtter børns trivsel, læring og udvikling gennem en målrettet og systematisk pædagogisk didaktik og et målrettet forældresamarbejde, hvor dets ledelse er drivkraft. Effekten af indsatsen undersøges blandt ca børn i alderen 0-6 år. Udviklingen af programmet sker i løbet af det første halvår i 2014, og 14 af Egedal Kommunes (vuggestuer, børnehave og dagplejere) vil blive involveret efter sommerferien 2014 og frem til og med sommeren Om Fremtidens Dagtilbud Fremtidens Dagtilbud er et udviklingsprogram, der understøtter børns læring og udvikling gennem målrettet og systematisk arbejde med syv komponenter: 1. Målrettet og vidensbaseret praksis med afsæt i de seks læreplanstemaer 2. Pædagogisk didaktik (med afsæt i it-refleksionsværktøj) 3. Målrettet løbende forældreinvolvering 4. Kompetenceudvikling 5. Ledelse 6. It og digitale læreprocesser 7. Udvidet forældresamarbejde om læringsaktiviteter i hjemmet.

2 De fem første komponenter udgør til sammen den grundlæggende pædagogiske model, dvs. en understøttende ramme for, hvordan den pædagogiske praksis kan styrke børnenes trivsel, udvikling og læring. Herudover arbejdes i udviklingsprogrammet med to supplerende modeller, hvor der er fokus på hhv. digitale læreprocesser og udvidet forældresamarbejde i form af læringsaktiviteter i hjemmet. I programmet afprøves de syv komponenter i dene således i tre modeller: 1) BASIS, som består af de første fem komponenter, 2) BASIS + IT, som består af de seks første komponenter og 3) BASIS+HJEM, som indeholder udvidet forældreinddragelse i form af læringsaktiviteter i hjemmet. Modellerne undersøges i et forskningsdesign, hvor dene tilfældigt udvælges til at afprøve en af modellerne. Selve afprøvningen forløber sådan, at komponenterne gradvist indfases i dene. På den måde opnås viden om effekten af BASIS, BASIS + IT og BASIS + HJEM, men også om de enkelte komponenter hver for sig og i kombination. Selve afprøvningsperioden er to år, men perioden er nedbrudt i fire halvårlige eksperimentperioder af hensyn til personaleressourcer og børnegennemstrømning i dene. Konkret betyder det, at hvert vil deltage i programmet i to år, hvor de gradvist vil afprøve komponenterne i programmet. Hvad får de deltagende kommuner ud af at deltage i Fremtidens Dagtilbud? Ved at deltage i programmet får kommunerne en unik mulighed for at bidrage til at forbedre kvaliteten i de danske. Mere konkret får det pædagogiske personale anvendelige refleksionsredskaber til at tilrettelægge pædagogiske forløb med udgangspunkt i en systematisk og målrettet pædagogisk didaktik. Redskaberne understøtter med andre ord, at den pædagogiske praksis tilrettelægges med afsæt i analyser af børnegruppens forudsætninger og aktuelt bedste viden om centrale læringsområder og læringsmål, ligesom de understøtter opfølgning og refleksion over børnenes udvikling, trivsel og læring. Flere redskaber er digitale, og de deltagende vil derfor få stillet tablets til rådighed i perioden. Derudover får de enkelte pædagoger kompetenceudvikling i modellerne. Dagtilbudsledere deltager også i kompetenceudvikling med fokus på ledelse af pædagogisk udvikling og lederens rolle i udvikling og facilitering af dets refleksions- og evalueringskultur. Hvad får børnene ud af at deltage i Fremtidens Dagtilbud? Fremtidens Dagtilbud har til formål at støtte og styrke børns trivsel og læring i det. En god trivsel og læring i det gør det nemmere for barnet at klare den fremtidige skolegang. Fremtidens Dagtilbud understøtter derfor de færdigheder, der giver børn en god skolestart, herunder barnets almene, sociale og sproglige udvikling. I programmet gennemføres løbende vurderinger af børnenes sociale, almene og sproglige kompetencer, som anvendes til at dokumentere indsatsens virkning med henblik på fremtidig udrulning af programmet.

3 Udvalgte i Egedal Kommune Legestuer: Ølstykke gruppe 5 (indsatsgruppe 1) Stenløse gruppe 1 (indsatsgruppe 2) Smørum gruppe 2 (indsatsgruppe 3) Ølstykke gruppe 3 (indsatsgruppe 4) Børnehave: Menigheds Børnehaven (indsatsgruppe 1) Integrerede institutioner: Børnehuset Hampeland (indsatsgruppe 1) Børnehuset Mælkebøtten (indsatsgruppe 1) Børnehuset Hindbærvangen (indsatsgruppe 2) Børnehuset Tryllefløjten (indsatsgruppe 2) Børnehuset Paletten (indsatsgruppe 3) Børnehuset Kildeholm (indsatsgruppe 4) Børnehuset Degnebakken (indsatsgruppe 4) Børnehuset Mælkevejen (indsatsgruppe 5) Børnehuset Bækkegården (indsatsgruppe 5) Oversigt over indsatsgruppernes fordeling i eksperiment perioderne 1. eksperimentperiode 2. eksperimentperiode 3. eksperimentperiode 4. eksperimentperiode Indsatsgruppe 1 Kontrolgruppe BASIS BASIS + forældre BASIS + forældre + IT Indsatsgruppe 2 Kontrolgruppe BASIS BASIS + IT BASIS + IT + forældre Indsatsgruppe 3 BASIS BASIS + forældre BASIS + forældre + IT BASIS + forældre + IT Indsatsgruppe 4 BASIS BASIS + IT BASIS + IT + forældre BASIS + IT + forældre Indsatsgruppe 5 BASIS BASIS BASIS BASIS Oversigt over en eksperimentperiode - 5 ugers forløb

4 Kompetenceudviklings forløb for medarbejderne Inden hver eksperiment periode start skal alle medarbejdere i de enkelt på et en dags lokalt afholdt kompetence udviklings forløb. I 2014 afholdes der kompetence udvikling i uge 33 og 34. Grundet sommerferien vil kun en del af personalet deltage i kompetenceudviklingen i disse uger. De resterende medarbejdere vil få en kompetenceudviklingsdag i løbet af september. Lokal forankring I Egedal kommune er Pædagogisk konsulent Christina Seidel projektleder. Der er nedsat en projektgruppe bestående af de deltagene s daglige ledere og tilsynsførende dagpleje pædagoger samt en repræsentant for Områdeleder gruppen: områdeleder Heidi Braunstein. Projektgruppen vil mødes 2 4 gange årligt. Køreplan for kommunerne Tids og handleplan for Periode Aktivitet Involverede 2014 Marts-april Indhentning af CPR-oplysninger Kommunal projektleder og RMC 10. april 11. april 2. maj Ultimo uge maj Uge 19 Uge juni 25. juni Kommunemøde (Århus og København): Introduktion til Rammer og struktur for udviklingsprogrammet samt pilottest af temahæfter Pilottest af temahæfter Information til kommuner om udtrukne Kommunemøde: Opsamling på erfaringer fra pilottest Udsendelse af informationspakke til kommuner Kommuner udsender information til sledere 1. og 2. dag 3. dag. RMC, Kommunal projektleder og pilot Pilot RMC og kommunal projektleder Kommunal projektleder og pilot RMC Kommunal projektleder Pædagogiske konsulenter, sledere, dagplejepædagoger/konsulenter UCN og Rambøll UCN, Rambøll, pædagogiske konsulenter 2. juli eller 11. august 4. dag UCN, Rambøll, pædagogiske konsulenter

5 2. juli/ 11. august 20. august 29. juli Lokal kompetenceudvikling Udsendelse af temahæfter til projektledere i kommuner Oprettelse af børn i Rambøll Results Indsamling af kontaktoplysning fra forældre Etablering af børnegrupper Kontekstmåling, spørgeskema til medarbejdere Baselinemåling, første eksperimentperiode Pædagogiske konsulenter og deltagende EVA 25. august Første eksperimentperiode begynder Uge august. ultimo december 2015 Jan Tværkommunal lanceringskonference Løbende indsamling af data om anvendelse af programmets elementer Endline-måling, første eksperimentperiode Politikere og interessenter fra de deltagende kommuner

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 Indhold Formål... 3 Kommunens dagtilbudsstruktur... 3 Baggrund for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde... 4 Pædagogisk tilsyn... 5 Stevns

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering VIDA-modelrapport 2 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering Kristina Kristoffersen, Ove Steiner Rasmussen & Bente Jensen (red.) VIDA-forskningsserien

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

VIDensbAseret InDsAts over for udsatte børn I DAgtIlbuD modelprogram VSAMMENFATNIING 2013 DA

VIDensbAseret InDsAts over for udsatte børn I DAgtIlbuD modelprogram VSAMMENFATNIING 2013 DA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram SAMMENFATNING 2013 V IDA indhold Forord 5 Når samarbejde og deling af ny viden skaber resultater for børn 6 Resultater af VIDA 7 Det

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL 1... 6 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012... 6 Opsummering fra arbejdet

Læs mere

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud Børn og Unge Åbyhøj den 29. december 2014 revideret den 6. marts 2015 Åbyhøj Dagtilbud Lokal Udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

VIDA-statusrapport 4. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser. Bente Jensen (red.

VIDA-statusrapport 4. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser. Bente Jensen (red. VIDA-statusrapport 4 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser Bente Jensen (red.) 117 VIDA-forskningsserien 2012:02 VIDA-forskningsserien 2012:02 VIDA-STATUSRAPPORT

Læs mere

Årsplan for Børnehusene Kokkedal

Årsplan for Børnehusene Kokkedal Årsplan for Børnehusene Kokkedal Periode: 2016 Hvem er vi? Børnehusene Kokkedal er et kommunalt dagtilbud til børn i alderen 0-13 år og består af institutionerne Fasangården, Græstedgård, Børneengen, Blomsterengen,

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Referat fra møde Mandag den 1. december 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Referat fra møde Mandag den 1. december 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Referat fra møde Mandag den 1. december 2014 kl. 15.30 i F6 Mødet slut kl. 16.30 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Inge Messerschmidt (O) Jørgen Bech (V)

Læs mere