KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS"

Transkript

1 KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

2 Indhold 1 Opbygning og struktur i kogebogen Deltidsforsikrede Regelgrundlag Skift mellem fuldtids- og deltidsforsikring forsikringsstatusskift Forsikringsstatusskift skift fra fuldtid til deltid ved ledighedens start (den 1. i måneden) i en indplaceringssituation Indplacering Beregning af sats Udbetaling, forbrug og tællere ifm. forsikringsskift Rådighed og kontingent Forsikringsstatusskift skift fra fuldtid til deltid (i løbet af måneden) i en indplaceringssituation Indplacering Beregning af sats Udbetaling, forbrug og tællere ifm. forsikringsskift Rådighed og kontingent Forsikringsstatusskift skift fra fuldtid til deltid i en ledighedsperiode skift den 1. i måneden Omregning af restydelsestimer Beregning af sats Udbetaling, forbrug og tællere ifm. forsikringsskift Rådighed og kontingent Forsikringsstatusskift skift fra fuldtid til deltid i en ledighedsperiode skift i løbet af måneden Omregning af restydelsestimer Beregning af sats Udbetaling, forbrug og tællere ifm. forsikringsskift...22

3 4.4.4 Rådighed og kontingent Forsikringsstatusskift skift fra fuldtid til deltid i en ledighedsperiode i løbet af måneden og tekniske belægninger Udbetaling og forbrug ifm. forsikringsskift Skift fra deltids- til fuldtidsforsikring forsikringsstatusskift Forsikringsstatusskift skift fra deltid til fuldtid ved anmodning den 1. i måneden Ingen omregning af restydelsestimer Beregning af sats Tællere Rådighed og kontingent Forsikringsstatusskift skift fra deltid til fuldtid ved anmodning midt i måneden Omregning af restydelsestimer Beregning af sats Udbetaling Tællere Rådighed og kontingent Forsikringsstatusskift automatisk skift fra deltid til fuldtid under ledighed Omregning af restydelsestimer Beregning af sats Tællere Rådighed og kontingent Forsikringsstatusskift automatisk skift fra deltid til fuldtid under ledighed Omregning af restydelsestimer Beregning af sats Tællere Rådighed og kontingent...37

4 5.5 Forsikringsstatusskift skift fra fuldtid til deltid og derefter automatisk omforsikring til fuldtid Ingen omregning af restydelsestimer ved skift fra deltid til fuldtid Beregning af sats ved omforsikring fra fuldtid til deltid (1. april ) Beregning af sats ved automatisk omforsikring til fuld tid (1. oktober ) Tællere Rådighed og kontingent Skift af forsikringsstatus og karens Skift af forsikringsstatus og afkortning af dagpengeperioden...46

5 1 Opbygning og struktur i kogebogen Denne kogebog er opdelt i to dele. For begge dele gælder det, at kogebogen både indeholder eksempler, der omhandler indplaceringen og beregning af sats. For så vidt angår første del indeholder kogebogen også eksempler på udbetaling. Første del (afsnit 4) af kogebogen omhandler de situationer, hvor et fuldtidsforsikret medlem anmoder om at blive deltidsforsikret. Denne del er opdelt ud fra tidspunktet for anmodning og dermed datoen for omforsikring. Første del indeholder følgende afsnit: Ved ledighedens start - Skift den 1. i måneden (4.1) Ved ledighedens start - Skift i løbet af måneden (4.2) I en ledighedsperiode - Skift den 1. i måneden (4.3) I en ledighedsperiode - Skift i løbet af måneden (4.4) Opdelingen ovenfor er begrundet i, at det er vigtigt at skelne mellem situationer, hvor omforsikringen sker fra 1. ledighedsdag eller i en ledighedsperiode og hhv. om den sker den 1. i måneden eller i løbet af måneden, dvs. alle andre dage end den 1. Anden del (afsnit 5) omhandler de situationer, hvor et deltidsforsikret medlem bliver fuldtidsforsikret. Denne del indeholder eksempler på forskellen på de tilfælde, hvor medlemmet anmoder om omforsikring til fuldtidsforsikring ved påbegyndelse af fuldtidsarbejde og de tilfælde, hvor medlemmet automatisk bliver omforsikret. Sidste del (afsnit 6 og 7) omhandler forsikringsstatusskift ift. karens og afkortning af dagpengeperioden. 5

6 2 Deltidsforsikrede Et deltidsforsikret medlem har ret til dagpenge på baggrund af indkomstoptjening, når medlemmet har fået indberettet mindst kr. (- niveau) til Indkomstregistret inden for de seneste 3 år forud for indplaceringstidspunktet. Der kan højst medtages kr. pr. måned (-niveau). NB: Eksemplerne i denne kogebog tager dog afsæt i 2016-satser og 2016-niveauer. Genoptjening af retten til dagpenge for et deltidsforsikret medlem er betinget af, at medlemmet har fået indberettet mindst løntimer til Indkomstregistret inden for de seneste 3 år forud for indplaceringstidspunktet. Løntimer indberettet forud for en tidligere indplacering, kan ikke ligge til grund for en genindplacering. Et deltidsforsikret medlem har ret dagpenge i timer inden for 36 måneder. Når et deltidsforsikret medlem har opbrugt den ordinære dagpengeperiode, kan medlemmet forlænge dagpengeretten med højst timer inden for 18 måneder. For så vidt angår metode for regelvalg og optjening i øvrigt henvises til kogebogen om indkomst- og beskæftigelseskravet. For så vidt angår metode for beregning af dagpengesats for et deltidsforsikret medlem henvises til satskogebogen. Dagpenge for et deltidsforsikret medlem udbetales med op til 130 timer pr. måned. Et deltidsforsikret medlem kan kun få udbetalt dagpenge, hvis medlemmets ret til dagpenge i en måned udgør mindst 12 timer (mindsteudbetalingsregel). Hvis et deltidsforsikret medlem skal have belagt måneden med tekniske belægninger sker dette med mindst 6 timer pr. dag. Et deltidsforsikret medlem kan få supplerende dagpenge i en måned i forholdet mellem medlemmets arbejdstid og 130 timer. I tidsbegrænsningen indgår uger, hvor medlemmet har haft arbejde på mindre end 30 timer. Der henvises i øvrigt til kogebøgerne om hhv. udbetaling, regulering og supplerende dagpenge for så vidt angår metoder, principper mv. Et deltidsforsikret medlem pålægges ikke karens, hvis medlemmet har fået indberettet mere end 97 løntimer i 4-måneders-perioden. Der henvises i øvrigt til karenskogebogen. Et deltidsforsikret medlem får afkortet sin dagpengeperiode med 130 timer, når medlemmet har modtaget dagpenge i sammenlagt timer inden for de seneste 96 måneder. Hvis det deltidsforsikrede medlem er indplaceret i den forlængede dagpengeperiode sker afkortningen ved, at beskæftigelseskontoen nedskrives med 65 timer. Der henvises i øvrigt til denne kogebogs afsnit 7 og principperne i kogebogen om afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet. Særligt om overflytning til deltidsforsikring Et fuldtidsforsikret medlem, som har deltidsarbejde, skal efter anmodning overflyttes til deltidsforsikring. Overflytningen kan tidligst få virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget medlemmets skriftlige anmodning om overflytning. 6

7 Er medlemmet ledigt og ønsker medlemmet alene at påtage sig deltidsarbejde overflyttes medlemmet til deltidsforsikring, hvis medlemmet skriftligt anmoder herom. Overflytningen sker fra anmodningstidspunktet. Særligt om overflytning til fuldtidsforsikring Et deltidsforsikret medlem skal overflyttes til fuldtidsforsikring, hvis medlemmet har fået indberettet mere end 390 løntimer inden for en sammenhængende periode på 3 måneder ved månedsindberetninger eller mere end 360 løntimer inden for en sammenhængende periode på 12 uger ved uge- eller 14-dagesindberetninger. Ved flere forskellige indberetninger (fx måneds og uge) tages der afsæt i den seneste indberetning. Som noget nyt skal der ske automatisk omforsikring til fuld tid, når a-kassen på baggrund af oplysninger i Indkomstregisteret konstaterer, at kravene ovenfor er opfyldt. A-kassen skal månedligt ved kald til Indkomstregisteret undersøge, om et deltidsforsikret medlem automatisk skal overflyttes til fuldtidsforsikring. Hvis der skal ske automatisk overflytning sker denne med virkning fra den 1. i måneden efter, at a-kassen har konstateret, at kravet er opfyldt. NB: Der er ikke fastsat regler om, hvornår på måneden a-kassen skal undersøge, om et medlem opfylder kravene til automatisk omforsikring. For at sikre, at medlemmerne bliver ens stillet på tværs af a-kasser vil vi anbefale, at der kaldes på alle a-kassens deltidsforsikrede medlemmer samtidig med kontrolkaldet den 11. i hver måned (eller dagen efter den første hverdag efter den 10. i måneden, hvis den 10. ikke falder på en bankdag), hvorved det konstateres, om der skal ske automatisk omforsikring til fuldtid. Et deltidsforsikret medlem, som har arbejde, skal overflyttes til fuldtidsforsikring, når medlemmet går op i tid og medlemmet som følge heraf efterfølgende opfylder kravene til omforsikring ovenfor. Der gælder endelig særlige regler om overflytning til fuldtid ved drift af selvstændig virksomhed. 7

8 3 Regelgrundlag Uddrag af bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse eller slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring ikrafttræden 1. juli : 19, stk. 1: Et fuldtidsforsikret medlem, som har deltidsarbejde, skal efter anmodning overflyttes til deltidsforsikring. Overflytningen kan tidligst få virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget medlemmets skriftlige anmodning om overflytning. 19, stk. 3: Et fuldtidsforsikret, ledigt medlem, der alene ønsker at påtage sig deltidsarbejde, kan efter skriftlig anmodning overflyttes til deltidsforsikring med virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen modtager anmodningen. 20, stk. 1: Et deltidsforsikret medlem skal overflyttes til fuldtidsforsikring, hvis medlemmet i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet mere end 390 løntimer inden for en sammenhængende periode på 3 måneder ved månedsindberetninger eller mere end 360 løntimer inden for en sammenhængende periode på 12 uger ved uge- eller 14-dages indberetninger. 21, stk. 1: A-kassen skal overflytte et deltidsforsikret medlem til fuldtidsforsikring, når a-kassen på baggrund af oplysninger i indkomstregistret konstaterer, at kravet til arbejdets omfang er opfyldt. 21, stk. 2: A-kassen skal månedligt undersøge, om et medlem skal overflyttes til fuldtidsforsikring efter stk. 1 21, stk. 3: Overflytningen får virkning fra den 1. i måneden efter, at a-kassen har konstateret, at kravet er opfyldt. 22: Et deltidsforsikret medlem, som har lønarbejde, skal efter anmodning overflyttes til fuldtidsforsikring, når medlemmets arbejdstid øges, og medlemmet som følge af den øgede arbejdstid efterfølgende opfylder kravet til arbejdets omfang i : Et deltidsforsikret medlem, som mere end midlertidigt overgår til at drive selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, skal lade sig overflytte til fuldtidsforsikring. 24, stk. 1: Overflytning efter 22 og 23 kan tidligst få virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget medlemmets skriftlige anmodning om overflytning, eller fra det tidspunkt hvor a-kassen har konstateret, at medlemmet er overgået til at drive selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. 24, stk. 2: Overflytning efter stk. 1 kan ikke finde sted efterfølgende, hvis medlemmet ikke på ansøgnings- eller konstateringstidspunktet opfylder kravet til arbejdets omfang. Bekendtgørelse om dagpengeperioden ikrafttræden 1. juli : 3, stk. 3: Ved skift af forsikringsstatus fra fuldtidsforsikret til deltidsforsikret sker omregning af ydelsesperioden ved at gange den resterende ydelsesperiode med 0,81. 8

9 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere ikrafttræden 1. juli : 15: For et medlem, der tidligere har fået en beregnet sats, skal der uanset 14, stk. 2, ske beregning, hvis medlemmet overgår fra deltids- til fuldtidsforsikring eller omvendt, og medlemmet i den forbindelse har haft en beskæftigelsesperiode, der opfylder betingelserne i 3-6. Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge ikrafttræden 1. juli : 2, stk. 2: Hvis et medlem overflyttes til fuldtidsforsikring eller deltidsforsikring i løbet af en måned, har overflytningen virkning for udbetalingen af dagpenge fra den 1. i den efterfølgende måned. 9

10 4 Skift mellem fuldtids- og deltidsforsikring forsikringsstatusskift 4.1 Forsikringsstatusskift skift fra fuldtid til deltid ved ledighedens start (den 1. i måneden) i en indplaceringssituation Dette eksempel skal illustrere et forsikringsskift fra fuldtid til deltid ved ledighedens start den 1. i måneden i en optjenings-/indplaceringssituation med henblik på at kunne opfylde indkomstkravet. Eksemplet bygger på følgende oplysninger: Medlemmet har været medlem af en a-kasse fra den 1. juli 2016 og er fuldtidsforsikret. Har ikke en tidligere indplacering. Medlemmet har haft én arbejdsgiver, der har indberettet månedsløn fra den første til den sidste i måneden. Lønnen er altid indberettet inden udgangen af måneden Indplacering 1/7-16 Medlemsanciennitet 1/8-17 Ledig og omforsikres Arbejder 134,23 timer i måneden til kr. Eksempel: Indplacering 1/8-17 Medlemmet melder sig ledig den 1. august. Optjeningsperioden er 1/8-14 til 31/7-17, der kan dog kun medtages indkomst fra en medlemsperiode derfor kan der kun medtages indkomst fra den 1/7-16. Der kan i eksemplet medregnes kr. pr. måned til indkomstkravet i 13 måneder = kr. Medlemmet opfylder derfor ikke indkomstkravet på kr. som fuldtidsforsikret (2016-niveau). Medlemmet ønsker at blive omforsikret til deltid og anmoder herom 1/8-17. Medlemmet omforsikres til deltid pr. den 1/8-17 (bekendtgørelse om optagelse og overflytning, 19). Optjeningsperioden er den samme som oprindeligt, men der kan dog stadig kun medtages indkomst fra en medlemsperiode - der medtages derfor indkomst fra den 1/

11 Når medlemmet er deltidsforsikret kan der i eksemplet medregnes kr. pr. måned til indkomstkravet i 13 måneder = kr. Medlemmet opfylder derfor indkomstkravet på kr. som deltidsforsikret (2016-pl) (bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskrav for lønmodtagere, 4, stk. 1, nr. 2). Medlemmet indplaceres i dagpengeperioden den 1/8-17 med ret til timers dagpenge inden for en referenceperiode til og med den 31/7-20 (bekendtgørelse om dagpengeperioden, 3, stk. 1). Ved indplaceringen skal der beregnes en dagpengesats for deltidsforsikrede satsen beregnes efter den metode der er beskrevet i satskogebogen: Beregning af sats Periode Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts Indtægt til beregning Timer 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134, Periode April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli 1.8. Indtægt til Ledig beregning Timer 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 Metode: Foretag kald i Indkomstregisteret for de seneste 24 måneder forud for ledigheden (her til 31.7.). Frasorter måneder med indtægter der er indberettet uden for en medlemsperiode (her til ). Frasorter automatisk indberetninger med indtægt under 113,62 kr./time (2016-niveau), jf. definitionen af overenskomstmæssig løn. Sorter de tilbageværende måneder i faldende rækkefølge på baggrund af størrelsen af bruttoindtægten. De 12 bedste måneder findes og anvendes til satsberegningen. Der autoberegnes en sats (( x 0,92): 12 x 0,9 = ) som indberettes til DFDG. Forventet indberetning på baggrund af eksemplet Sats = Maks. sats for deltidsforsikrede (2016). Når medlemmet bliver indplaceret som deltidsforsikret skal der indberettes det antal starttimer, der gælder for deltidsforsikrede = timer. 11

12 Og der udbetales herefter dagpenge i op til 130 timer pr. måned Udbetaling, forbrug og tællere ifm. forsikringsskift Metode: Medlemmet får udbetalt dagpenge som deltidsforsikret for 130 timer (bekendtgørelse om udbetaling, 2, stk. 1) Rådighed og kontingent Da medlemmet omforsikres den 1. august, skal medlemmet stå til rådighed og betale kontingent som deltidsforsikret fra den 1. august. 12

13 4.2 Forsikringsstatusskift skift fra fuldtid til deltid (i løbet af måneden) i en indplaceringssituation Dette eksempel skal illustrere et forsikringsskift fra fuldtid til deltid i en optjenings-/indplaceringssituation, men hvor omforsikringen først sker i løbet af den måned, hvor ledigheden er indtrådt. Med i løbet måneden menes alle andre dage i måneden end den 1. Eksemplet bygger på følgende oplysninger: Medlemmet har været medlem af en a-kasse fra den 1. juli 2016 og er fuldtidsforsikret. Medlemmet har haft én arbejdsgiver, der har indberettet månedsløn fra den første til den sidste i måneden. Lønnen er altid indberettet inden udgangen af måneden Indplacering 1/7-16 Medlemsanciennitet 1/8-17 7/8-17 Ledig Omforsikres Arbejder 134,23 timer i måneden til kr. Ej ret til dagpenge 1/8 til 6/8-17 teknisk belægning Indplacering 1/8-17 Eksempel: Medlemmet melder sig ledig den 1. august. Optjeningsperioden er 1/8-14 til 31/7-17. Der kan dog kun medtages indkomst fra en medlemsperiode derfor kan der her kun medtages indkomst fra den 1/7-16. Der kan i eksemplet medregnes kr. pr. måned til indkomstkravet i 13 måneder = kr. Medlemmet opfylder derfor ikke indkomstkravet på kr. som fuldtidsforsikret (2016-pl.). 13

14 Medlemmet anmoder om at blive omforsikret til deltid den 7/8-17. Medlemmet omforsikres til deltid fra anmodningstidspunktet den 7/8-17 (bekendtgørelse om optagelse og overflytning, 19). Optjeningsperioden er den samme som ovenfor. Der kan dog stadig kun medtages indkomst fra en medlemsperiode derfor medtages der her indkomst fra den 1/7-16. Når medlemmet er deltidsforsikret kan der medregnes kr. pr. måned til indkomstkravet i 13 måneder = kr. Medlemmet opfylder derfor indkomstkravet på kr. som deltidsforsikret (2016-pl) (bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskrav for lønmodtagere, 4, stk. 1, nr. 2). Medlemmet indplaceres i dagpengeperioden den 1/8-17 med ret til timers dagpenge inden for en referenceperiode til og med den 31/7-20 (bekendtgørelse om dagpengeperioden, 3, stk. 1) Beregning af sats Periode Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts Indtægt til beregning Timer 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134, Periode April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli 1.8. Indtægt til Ledig beregning Timer 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 134,23 Metode: Foretag kald i Indkomstregisteret for de seneste 24 fulde kalendermåneder (jf. satskogebogen) forud for omforsikringstidspunktet (her til 6.8.) Frasorter måneder med indtægter, der er indberettet uden for en medlemsperiode (her til ). Frasorter automatisk indberetninger med indtægt under 113,62 kr./time (2016-niveau), jf. definitionen af overenskomstmæssig løn. Sorter de tilbageværende måneder i faldende rækkefølge på baggrund af størrelsen af bruttoindtægten. De 12 bedste måneder findes og anvendes til satsberegningen. Der autoberegnes en sats (( x 0,92): 12 x 0,9 = ) som indberettes til DFDG. 14

15 Forventet indberetning på baggrund af eksemplet Sats = Maks. sats for deltidsforsikrede (2016) Udbetaling, forbrug og tællere ifm. forsikringsskift Metode: Da medlemmet ikke opfylder indkomstkravet som fuldtidsforsikret, og dermed ikke har ret til dagpenge forud for omforsikringen den 7/8 dvs. i perioden 1/8-17 6/8-17 skal medlemmet teknisk belægges i perioden. Medlemmet er fuldtidsforsikret i denne periode og der skal derfor ske teknisk belægning med 7,4 timer pr. dag (bekendtgørelse om udbetaling, 28, stk. 1). 15

16 Udgangspunktet for medlemmets udbetaling er 160,33 timer (= fuldtids-dagpenge i omforsikringsmåneden), da udbetalingen har virkning for udbetalingen af dagpenge fra den 1. i den efterfølgende måned. Der er teknisk belægning for 29,60 timer i måneden, hvorfor der udbetales for 130,73 timer på baggrund af den beregnede deltidssats. Det giver en udbetaling på kr. (12.075/160,33*130,73 (2016pl)) (bekendtgørelse om udbetaling, 2, stk. 2). Bemærk, at der ikke er fastsat regler om, hvordan den skriftlige anmodning om omforsikring skal ske. Det vil således være muligt, fx på en ledighedserklæring, at lade medlemmet anmode om indplacering via omforsikring til deltid, hvis medlemmet ikke kan indplaceres på baggrund af sin fuldtids-forsikringsstatus. I så fald vil dette være tilstrækkeligt til at omforsikre medlemmet allerede ved indsendelse af ledighedserklæringen og således minimere de situationer, hvor medlemmet i en del af måneden har en anden forsikringsstatus og skal teknisk belægges. [NB: AK-Samvirke vil arbejde for, at det bliver muligt at omforsikre tilbage til den 1. i måneden, hvis medlemmet ønsker det i ovennævnte situationer. I så fald vil hele måneden være en deltidsmåned, dvs. med deltidssats, deltidsbelægning og deltidsudbetaling. Endelig afklaring UDESTÅR således.] Rådighed og kontingent Da medlemmet omforsikres den 7. august, skal medlemmet stå til rådighed og betale kontingent som deltidsforsikret fra den 7. august. 16

17 4.3 Forsikringsstatusskift skift fra fuldtid til deltid i en ledighedsperiode skift den 1. i måneden Dette eksempel skal illustrere, hvordan et allerede indplaceret medlems dagpengetimer (ydelsesperiode) bliver omregnet ved et forsikringsstatusskift fra fuldtid til deltid, hvor medlemmet anmoder om omforsikring den 1. i måneden. Eksemplet bygger på følgende oplysninger: Medlemmet er blevet indplaceret som fuldtidsforsikret den 1. januar 2018 med ret til timers dagpenge med en referenceperiode til og med den 31. december Medlemmet har været fuldt ledig i perioden 1/1-18 til 30/4-18 og har dermed forbrugt 641,32 timer af sin dagpengeret. Medlemmet har inden omforsikringen til deltid en dagpengetimerest (rest-ydelsesperiode) på 3.206,68 timer pr. 1/ Omregning af restydelsestimer 1/1-18 Indplacering 1/5-18 Omforsikres til deltid 31/12-20 Reference slut Fuldt ledig Metode: Medlemmets anmodning om omforsikring registreres og omforsikringen sker fra den 1. maj 2018 (bekendtgørelse om optagelse og overflytning, 19). Medlemmets dagpengetimerest omregnes fra fuldtid til deltid ved at gange resttimetallet med 0,81 (her 3.206,68*0,81 = 2.597,41 timer). Som deltidsforsikret har medlemmet nu en rest-dagpengetimeret på 2.597,41 timer pr. 1. maj 2018 (bekendtgørelse om dagpengeperioden, 3, stk. 3). Ved omforsikringen fra fuldtid til deltid skal der også ske en omberegning af medlemmets dagpengesats, jf. nedenfor. Der skal beregnes en sats uanset om der ligger et nyt beregningsgrundlag i perioden. I øvrigt henvises til satskogebogen. NB: Da satsen beregnes ud fra indkomsten i en beregningsperiode, der fastlægges for de sidste 24 måneder forud for omforsikringstidspunktet, kan grundlaget være et andet end det, der tidligere er beregnet på. Måneder med god indkomst kan nu ligge uden for beregningsperioden og måneder med mindre god indkomst ligge til grund for beregningen. Dette kan resultere i en lav(ere) beregnet sats. 17

18 4.3.2 Beregning af sats 2016 Periode Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Indtægt til beregning Timer 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160, Periode Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Indtægt til Dagpenge Dagpenge Dagpenge Dagpenge Omforsikringsberegning Timer 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 tidspunkt Metode: Foretag kald i Indkomstregisteret for de seneste 24 måneder forud for omforsikringstidspunktet (her til ). Frasorter automatisk indberetninger med indtægt under 113,62 kr./time (2016-niveau), jf. definitionen af overenskomstmæssig løn. Sorter de tilbageværende måneder i faldende rækkefølge på baggrund af størrelsen af bruttoindtægten. De 12 bedste måneder findes og anvendes til satsberegningen. Der autoberegnes en sats (( x 0,92): 12 x 0,9 = ) som indberettes til DFDG. Forventet indberetning på baggrund af eksemplet Sats = Maks. sats for deltidsforsikrede (2016). 18

19 4.3.3 Udbetaling, forbrug og tællere ifm. forsikringsskift Metode: Ved omregning af restydelsestimer pr. 1. maj 2018 opdateres tællerne. Der opgøres ny Mine dagpenge (start) ved at lægge det nye restydelsestimetal pr. 1. maj 2018 sammen med de allerede forbrugte timer pr. 1. maj Mine dagpenge (start) pr. 1. maj 2018 bliver derfor 3.238,73 timer. Medlemmet skal have udbetalt dagpenge som deltidsforsikret i maj måned. Der udbetales derfor 130 timers dagpenge på baggrund af medlemmets deltidssats (bekendtgørelse om udbetaling, 2, stk. 1) Rådighed og kontingent Medlemmet skal stå til rådighed og betale kontingent som fuldtidsforsikret til og med den 30. april Da medlemmet omforsikres den 1. maj 2018, skal medlemmet stå til rådighed og betale kontingent som deltidsforsikret fra den 1. maj

20 4.4 Forsikringsstatusskift skift fra fuldtid til deltid i en ledighedsperiode skift i løbet af måneden Dette eksempel skal illustrere, hvordan medlemmets dagpengetimer (ydelsesperiode) bliver omregnet ved et skift fra fuldtids- til deltidsforsikret, men hvor medlemmet anmoder om omforsikring midt i måneden. Eksemplet bygger på følgende oplysninger: Medlemmet er blevet indplaceret som fuldtidsforsikret den 1. januar 2018 med ret til timers dagpenge med en referenceperiode til og med den 31. december Medlemmet har været fuldt ledig i perioden 1/1-18 til 13/5-18 og er i øvrigt fuldt ledig maj måned ud. Da et forsikringsskift i løbet af en måned først har virkning for udbetaling af dagpenge fra den 1. i den efterfølgende måned, skal medlemmet have udbetalt dagpenge som fuldtidsforsikret måneden ud Omregning af restydelsestimer 1/1-18 Indplacering 13/5-18 Omforsikres til deltid 31/12-20 Reference slut Fuldt ledig Metode: Medlemmets anmodning om omforsikring til deltid registreres og omforsikringen sker fra anmodningstidspunktet den 13. maj 2018 (bekendtgørelse om optagelse og overflytning, 19). Da forsikringsskift i forhold til udbetaling først har virkning den 1. i den efterfølgende måned, får medlemmet udbetalt dagpenge for 160,33 timer i maj måned (bekendtgørelse om udbetaling, 2, stk. 2). Der er udbetalt 801,65 timers dagpenge i perioden 1/1-18 til 31/5-18. Dermed har medlemmet 3.046,35 dagpengetimer til rest inden omregning. Omregningen sker således først efter, at der er udbetalt dagpenge i omforsikringsmåneden. Når medlemmet omforsikres fra fuldtid til deltid omregnes rest-timerne med 0,81. I eksemplet har medlemmet således efter omregning 2.467,54 dagpengetimer til rest ( ,65 = 3.046,35*0,81 = 2.467,54) som deltidsforsikret pr. 1. juni (bekendtgørelse om dagpengeperioden, 3, stk. 3). 20

21 I forbindelse med omforsikringen den 13. maj 2018 skal der også beregnes en deltids-dagpengesats Beregning af sats 2016 Periode Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Indtægt til beregning Timer 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160, Periode Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Indtægt til Dagpenge Dagpenge Dagpenge Dagpenge Beregningsberegning Timer 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 tidspunkt Metode: Foretag kald i Indkomstregisteret for de seneste 24 måneder forud for omforsikringstidspunktet (her til ). Frasorter automatisk indberetninger med indtægt under 113,62 kr./time (2016-niveau), jf. definitionen af overenskomstmæssig løn. Sorter de tilbageværende måneder i faldende rækkefølge på baggrund af størrelsen af bruttoindtægten. De 12 bedste måneder findes og anvendes til satsberegningen. Der autoberegnes en sats (( x 0,92): 12 x 0,9 = ) som indberettes til DFDG. Forventet indberetning på baggrund af eksemplet Sats = Maks. sats for deltidsforsikrede. 21

22 4.4.3 Udbetaling, forbrug og tællere ifm. forsikringsskift Metode: Medlemmet skal have udbetalt dagpenge som fuldtidsforsikret i maj måned. Der udbetales derfor 160,33 timers dagpenge på baggrund af medlemmets fuldtidssats, hvilket giver en udbetaling på maks. sats kr. (2016pl) (bekendtgørelse om udbetaling, 2, stk. 2). Ved omregning af restydelsestimer pr. 1. juni 2018 opdateres tællerne. Der opgøres ny Mine dagpenge (start) ved at lægge det nye restydelsestimetal pr. 1. juni 2018 sammen med de allerede forbrugte timer pr. 1. juni Mine dagpenge (start) pr. 1. juni 2018 bliver derfor 3.269,19 timer (NB: tællerboksen pr. 1. juni 2018 er ikke vist). 22

23 4.4.4 Rådighed og kontingent Medlemmet skal stå til rådighed og betale kontingent som fuldtidsforsikret til og med den 12. maj Da medlemmet omforsikres den 13. maj, skal medlemmet stå til rådighed og betale kontingent som deltidsforsikret fra den 13. maj

24 4.5 Forsikringsstatusskift skift fra fuldtid til deltid i en ledighedsperiode i løbet af måneden og tekniske belægninger Dette eksempel skal illustrere, hvordan et ledigt medlem, der bliver omforsikret fra fuldtid til deltid i løbet af måneden, skal have udbetalt dagpenge for 160,33 timer i omforsikringsmåneden. De tekniske belægninger efter forsikringsskiftet sker på baggrund af forsikringsstatus på belægningstidspunktet. Eksemplet bygger på følgende oplysninger: Medlemmet er indplaceret i dagpengeperioden som fuldtidsforsikret den 1. januar Medlemmet anmoder den 7. februar 2018 om at blive omforsikret til deltid. Omforsikringen til deltid sker pr. den 7. februar Medlemmet holder ferie med feriegodtgørelse i perioden 5/ / Udbetaling og forbrug ifm. forsikringsskift Metode: Da medlemmet bliver omforsikret fra fuldtid til deltid i løbet af måneden, skal medlemmet have udbetalt dagpenge for 160,33 timer i februar (bekendtgørelse om udbetaling, 2, stk. 2). De dage medlemmet holder ferie skal der teknisk belægges. Den tekniske belægning er 7,4 timer pr. dag, når medlemmet er fuldtidsforsikret, og 6 timer pr. dag, når medlemmet er deltidsforsikret (bekendtgørelse om udbetaling, 28, stk. 1). 24

25 5 Skift fra deltids- til fuldtidsforsikring forsikringsstatusskift 5.1 Forsikringsstatusskift skift fra deltid til fuldtid ved anmodning den 1. i måneden Dette eksempel skal illustrere, hvordan et deltidsforsikret medlems omforsikring til fuldtidsforsikring fra den 1. i måneden ved påbegyndelse af et fuldtidsarbejde påvirker medlemmets restydelsestimer og sats. Eksemplet bygger på følgende: Medlemmet er blevet indplaceret som deltidsforsikret den 1. januar 2018 med ret til timers dagpenge med en referenceperiode til og med den 31. december Medlemmet er fuldt ledig fra januar 2018 og får udbetalt 130 timers dagpenge om måneden som deltidsforsikret. Den 1. august oplyser medlemmet at skulle starte i et 5 måneders fuldtidsvikariat. Medlemmet anmoder derfor om at blive omforsikret til fuldtid. Medlemmet omforsikres til fuldtid den 1. august. Medlemmet melder sig ledig igen den 1. januar 2020 efter endt vikariat Ingen omregning af restydelsestimer 1/1-18 Indplacering 1/8-19 Omforsikres til fuldtid 1/ /12-20 Reference slut Fuldt ledig Arbejde 160,33 timer pr. måned Fuldt ledig Metode Medlemmets anmodning om omforsikring til fuldtid registreres og omforsikringen sker pr. den 1. august 2020 (bekendtgørelse om optagelse mv., 22). Der sker ingen omregning af restydelsestimerne. Medlemmets tællerdata opdateres ved indberetning til DFDG. Der skal herudover beregnes en fuldtidsdagpengesats for medlemmet. 25

26 5.1.2 Beregning af sats Eksemplet bygger på følgende oplysninger: Overflytningsoplysninger: Deltidsforsikret medlem har været medlem af a-kassen siden 1/1-17. Medlemmet har tidligere været ledigt i perioden 1/ /7-19 med maks. dagpengesats som deltidsforsikret. Oplysninger fra Indkomstregisteret: Indberettet månedsløn i perioden 1/ /12-17 på kr. for 120 løntimer. Indberettet månedsløn i perioden 1/ /12-19 på kr. for 160,33 løntimer Periode Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts Lønperiode jan. Indberettet feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Indtægt til Ledig Ledig Ledig brug for beregning Timer

27 Periode April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. April Maj Juni Juli Lønperiode Indberettet Indtægt til brug for beregning Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Timer 2020 Periode Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Lønperiode aug. Indberettet sep okt nov dec Indtægt til Ledig Ledig Ledig Ledig brug for beregning Timer 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 Metode Foretag kald i Indkomstregisteret for de seneste 24 måneder forud for ledigheden (her til ). Frasorter automatisk indberetninger med indtægt i beregningsperioden under 113,62/time (2016-niveau), jf. definition af overenskomstmæssig løn (ingen frasorteres). Sorter måneder i faldende rækkefølge på baggrund af størrelsen af bruttoindtægten. De 12 bedste måneder findes og anvendes til satsberegningen. Hvis mindre end 12 måneder med indtægt, beregnes satsen ud fra indtægterne divideret med antallet af måneder (individuel divisor) (her er der er kun 5 måneder med indtægt, og derfor benyttes disse til beregning med en divisor 5). Autoberegn satsen og indberet satsen til DFDG ( x 0,92 = : 5 måneder = kr. x 0,9 = kr. dog kun maks. sats) 27

28 Forventet indberetning på baggrund af eksemplet Sats = Maks. Sats for fuldtidsforsikrede Tællere Mine dagpenge (start) Forbrugte timer Resttimer Tællere pr Opgjort pr , ,00 650,00 Mine dagpenge (start) Forbrugte timer Resttimer Tællere pr Opgjort pr , ,00 650, Rådighed og kontingent Medlemmet er ledig og står til rådighed på fuldtid fra den 1. januar Medlemmet betaler fuldtidskontingent fra den 1. august. 28

29 5.2 Forsikringsstatusskift skift fra deltid til fuldtid ved anmodning midt i måneden Dette eksempel skal illustrere, hvordan et deltidsforsikret medlems omforsikring til fuldtidsforsikring midt i måneden ved påbegyndelse af et fuldtidsarbejde påvirker medlemmets restydelsestimer og sats. Eksemplet bygger på følgende oplysninger: Medlemmet er blevet indplaceret som deltidsforsikret den 1. januar 2018 med ret til timers dagpenge med en referenceperiode til og med den 31. december Medlemmet er fuldt ledig fra januar 2018 og får udbetalt 130 timers dagpenge som deltidsforsikret. Den 15. august oplyser medlemmet at starte i et 4,5 måneders fuldtidsvikariat og anmoder derfor om at blive omforsikret til fuldtid. Medlemmet omforsikres til fuldtid den 15. august. Medlemmet melder sig ledig igen den 1. januar 2020 efter endt vikariat Omregning af restydelsestimer 1/1-18 Indplacering 15/8-19 Omforsikres til fuldtid 1/ /12-20 Reference slut Fuldt ledig Arbejde 160,33 timer pr. måned Fuldt ledig Metode: Medlemmets anmodning om omforsikring til fuldtid registreres og omforsikringen sker pr. den 15. august (bekendtgørelse om optagelse mv., 22). Medlemmets dagpengeresttimer (rest-ydelsesperiode) som deltidsforsikret er på 608,8 timer. Der sker ingen omregning heller ikke selv om medlemmet omforsikres til fuldtid. Der skal beregnes en ny fuldtidssats for medlemmet. Satsen beregnes først ved ledighed. 29

30 5.2.2 Beregning af sats Eksemplet bygger på følgende oplysninger: Overflytningsoplysninger: Deltidsforsikret medlem har været medlem af a-kassen siden 1. januar. Medlemmet har tidligere været ledigt i perioden 1/1-18 til 14/8-19 med maks. dagpengesats som deltidsforsikret. Oplysninger på ledighedserklæringen: Ledig som fuldtidsforsikret pr. 1/1-20. Oplysninger fra Indkomstregisteret: Indberettet månedsløn i perioden 1/1-17 til 31/12-18 på kr. for 120 løntimer. Indberettet månedsløn i perioden 15/8-19 til 31/12-19 på kr. for 160,33 løntimer pr. måned Periode Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts Lønperiode jan. Indberettet feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Indtægt til Ledig Ledig Ledig brug for beregning Timer Periode April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. April Maj Juni Juli Lønperiode Indberettet Indtægt til brug for beregning Timer Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig 30

31 2020 Periode Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Lønperiode aug. Indberettet sep okt nov dec Indtægt til Ledig Ledig Ledig Ledig brug for beregning Timer 88,8 160,33 160,33 160,33 160,33 Metode Foretag kald i Indkomstregisteret for de seneste 24 måneder forud for ledigheden (her til ). Frasorter automatisk indberetninger med indtægt i beregningsperioden under 113,62/time (2016-niveau), jf. definition af overenskomstmæssig løn (ingen frasorteres). Sorter måneder i faldende rækkefølge på baggrund af størrelsen af bruttoindtægten. De 12 bedste måneder findes og anvendes til satsberegningen. Hvis mindre end 12 måneder med indtægt, beregnes satsen ud fra indtægterne divideret med antallet af måneder (individuel divisor) (her er der er kun 5 måneder med indtægt og derfor benyttes disse til beregning med en divisor 5). Autoberegn satsen og indberet satsen til DFDG ( x 0,92 = : 5 måneder = kr. x 0,9 = kr. dog kun maks. sats) Forventet indberetning på baggrund af eksemplet Sats = Maks. Sats for fuldtidsforsikrede (2016) Udbetaling Da medlemmet omforsikres fra deltid til fuld tid midt i august måned ser medlemmets udbetaling for august således ud. Medlemmet belægges med 7,4 timer pr. dag pga. præsterede løntimer (fuldtidsarbejde). 31

32 Eksempel Forsikringsskift fra deltid til fuldtid ved anmodning midt i måneden Måned aug-19 Uge Beregning/ Dato totaler Teknisk belægning 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 88,80 Ferie 0,00 Arbejdstimer 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 88,80 G-dage 0,00 Sygdom 0,00 0,00 Fradrag pr. dag 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 88,80 Udgangspunkt for udbetaling af dagpenge: 130,00 Fradrag i udbetaling: Teknisk belægning 88,80 Feriedage 0,00 Arbejdstimer 88,80 G-dage 0,00 Sygdom 0,00 0 0,00 Samlet fradrag 88,80 Modregning pga. mindsteudbetalingsregel 0,00 Samlet udbetaling 41, Tællere Mine dagpenge (start) Forbrugte timer Resttimer Mine dagpenge (start) Forbrugte timer Resttimer Tællere pr Opgjort pr Tællere pr Opgjort pr , ,00 650, , ,20 608, Rådighed og kontingent Medlemmet er ledig og står til rådighed på deltid frem til og med den 14. august. Medlemmet er ledig igen efter endt vikariat og står til rådighed på fuldtid fra den 1. januar Medlemmet betaler deltidskontingent frem til den 14. august og fuldtidskontingent fra den 15. august. 32

33 5.3 Forsikringsstatusskift automatisk skift fra deltid til fuldtid under ledighed Dette eksempel skal illustrere et deltidsforsikret medlems automatiske omforsikring til fuldtidsforsikring under ledighed. Eksemplet bygger på følgende oplysninger: Medlemmet er blevet indplaceret som deltidsforsikret den 1. august med ret til timers dagpenge med en referenceperiode til og med den 31. juli Medlemmet er fuldt ledig i perioderne 1/8-17 til 30/11-17, 1/2-18 til 31/7-18 og 1/10-18 til 30/4-19 og får udbetalt 130 timers dagpenge som deltidsforsikret i alle perioderne. I perioderne 1/12-17 til 31/1-18 og 1/8-18 til 30/9-18 har medlemmet vikariater på fuld tid, men med lav løn. Ingen af dem medfører timer nok til en automatisk omforsikring. Den 1/5--19 til 31/7-19 arbejder medlemmet i et vikariat på 3 måneder med 160,33 timers arbejde i måneden. Da indberetningen af juli-lønnen kommer den 10. august kommer medlemmet over 390 indberettede timer inden for 3 måneder Omregning af restydelsestimer Indplacering deltid Ledig 1.9. Omforsikring til fuldtid Arbejde 120 timer pr. måned Fuldt ledig Arbejde 160,33 timer pr. måned Fuldt ledig Arbejde 160,33 timer pr. måned Fuldt ledig Arbejde 160,33 timer pr. måned Fuldt ledig deltid Fuldt ledig fuldtid Metode Den 10. august bliver der indberettet 160,33 løntimer, og medlemmet rammer derfor 480,99 løntimer. Det konstateres ved kald til Indkomstregisteret den 11. august (konstateringstidspunkt) (bekendtgørelse om optagelse mv., 21, stk. 2), hvorfor der skal ske automatisk omforsikring (bekendtgørelse om optagelse mv., 20, stk. 1 og 21, stk. 1). Omforsikringen til fuldtid sker fra måneden efter, dvs. den 1. september (bekendtgørelse om optagelse mv., 21, stk. 3). Der sker ingen omregning af medlemmets dagpengeresttimer (rest-ydelsesperiode) som deltidsforsikret ved omforsikringen til fuld tid. Der skal beregnes en sats for fuldtidsforsikrede for medlemmet. 33

34 5.3.2 Beregning af sats Eksemplet bygger på følgende oplysninger: Overflytningsoplysninger: Deltidsforsikret medlem har været medlem af a-kassen siden 1/1-16. Medlemmet har tidligere været ledigt i perioderne 1/8-17 til 30/11-17, 1/2-18 til 31/7-18 og 1/10-18 til 30/4-18 med maks. dagpengesats som deltidsforsikret. Oplysninger på ledighedserklæringen: Ledig som deltidsforsikret pr. 1/8-19. Oplysninger fra Indkomstregisteret: Indberettet månedsløn i perioden 1/1-16 til 31/7--17 på kr. for 120 løntimer. Indberettet månedsløn i perioderne 1/12-17 til 31/1-18 og 1/8- til 30/918 på kr. for 160,33 løntimer og 1/5 til 31/719 på kr. for 160,33 løntimer Periode Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts Lønperiode jan. Indberettet feb mar apr maj jun jul dec jan Indtægt til brug for beregning Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Timer ,33 160,33 Periode April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug Lønperiode aug. sep. maj jun. jul. Indberettet Indtægt til Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig ledig brug for beregning Timer 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 34

35 Metode Foretag kald i Indkomstregisteret for de seneste 24 måneder forud for tidspunktet for omforsikringen (her 1.9. til ) Frasorter automatisk indberetninger med indtægt i beregningsperioden under 113,62/time (2016-niveau), jf. definition af overenskomstmæssig løn (ingen frasorteres). Sorter måneder i faldende rækkefølge på baggrund af størrelsen af bruttoindtægten. De 12 bedste måneder findes og anvendes til satsberegningen. Hvis mindre end 12 måneder med indtægt, beregnes satsen ud fra indtægterne divideret med antallet af måneder (individuel divisor) (her er der er kun 7 måneder med indtægt, og derfor benyttes disse til beregning med en divisor 7). Autoberegn satsen og indberet satsen til DFDG ( x 0,92 = : 7 måneder = kr. x 0,9 = kr.) Forventet indberetning på baggrund af eksemplet Sats = kr Tællere Tællerne viser, at medlemmet får udbetalt dagpenge for august måned som deltidsforsikret. Da medlemmet er fuldt ledig hele august udbetales der 130 timer, som trækkes fra forbruget. Mine dagpenge (start) Forbrugte timer Resttimer Tællere pr Opgjort pr , ,00 910,00 Mine dagpenge (start) Forbrugte timer Resttimer Tællere pr Opgjort pr , ,00 780, Rådighed og kontingent I perioden 1. august - 1. september skal medlemmet stå til rådighed på deltid og betale deltidskontingent. Fra 1. september og fremefter skal medlemmet stå til rådighed på fuldtid og betale fuldtidskontingent. 35

36 5.4 Forsikringsstatusskift automatisk skift fra deltid til fuldtid under ledighed Dette eksempel skal illustrere, hvordan et deltidsforsikret ledigt medlem automatisk omforsikres til fuldtid, men i umiddelbar forlængelse heraf anmoder om at blive omforsikret tilbage til deltid. Eksemplet bygger på følgende: Medlemmet er blevet indplaceret som deltidsforsikret den 1. august med ret til timers dagpenge med en referenceperiode til og med den 31. juli Medlemmet er fuldt ledig i perioderne 1/8-17 til 30/11-17, 1/2-18 til 31/7-18 og 1/10-18 til 30/4-19 og får udbetalt 130 timers dagpenge som deltidsforsikret i alle perioderne. I perioderne 1/12-17 til 31/1-18 og 1/8-18 til 30/9-18 har han vikariater på fuld tid, men med lav løn. Ingen af dem medfører timer nok til en automatisk omforsikring. Den 1/5-19 til 31/7-19 er medlemmet i vikariat på 3 måneder med 160,33 timers arbejde i måneden. Da indberetningen af juli-lønnen kommer den 10. august kommer medlemmet over 390 timer indberettet inden for 3 måneder. Medlemmet ønsker dog ikke at være fuldtidsforsikret og anmoder derfor om at (for)blive deltidsforsikret Omregning af restydelsestimer 1.8. Indplacering deltid Ledig Anmodning om Konstatering 1.9. omforsikring til deltid Arbejde 120 timer pr. måned Fuldt ledig Arbejde 160,33 timer pr. måned Fuldt ledig Arbejde 160,33 timer pr. måned Fuldt ledig Arbejde 160,33 timer pr. måned Fuldt ledig deltid Metode Den 10. august bliver der indberettet 160,33 løntimer, og medlemmet rammer derfor de 480,99 løntimer. Det konstateres ved kald til Indkomstregisteret den 11. august (konstateringstidspunkt) (bekendtgørelse om optagelse mv., 21, stk. 2), hvorfor der skal ske automatisk omforsikring (bekendtgørelse om optagelse mv., 20, stk. 1 og 21, stk. 1) fra den 1. i den følgende måned. Den 12. august anmoder medlemmet om at (for)blive deltidsforsikret. 36

37 Medlemmet fortsætter derfor som deltidsforsikret (bekendtgørelse om optagelse mv., 19, stk. 3) og den automatiske omforsikring sker ikke Beregning af sats Da medlemmet alligevel ikke bliver omforsikret, skal der ikke ske en ny satsberegning Tællere Rådighed og kontingent Medlemmet står til rådighed på deltid og betaler deltidskontingent hele perioden. 37

38 5.5 Forsikringsstatusskift skift fra fuldtid til deltid og derefter automatisk omforsikring til fuldtid Dette eksempel skal illustrere, hvordan et medlem, der skiftevis har vikararbejde på fuldtid og deltid bliver påvirket af, at der alene sker omregning af medlemmets restydelsestimer ved omforsikring fra fuldtid til deltid. Eksemplet bygger på følgende: Medlemmet er blevet indplaceret som fuldtidsforsikret den 1. januar 2018 med ret til timers dagpenge med en referenceperiode til og med den 31. december Medlemmet er fuldt ledig fra januar 2018 og får udbetalt 160,33 timers dagpenge om måneden som fuldtidsforsikret. Medlemmet får et vikariat på 130 timer fra 1/1-19 til 31/3-19. Medlemmet anmoder derfor samtidigt om at blive omforsikret til deltid. Omforsikringen sker med virkning fra den 1/1-19. Den resterende del af ydelsesperioden omregnes med faktor 0,81. Medlemmet får et vikariat på 160,33 timer fra den 1/6-19 til 31/9-19. Det konstateres ved indkomstkald den 11. september, og medlemmet omforsikres derfor automatisk til fuldtid pr. den 1. oktober Ingen omregning af restydelsestimer ved skift fra deltid til fuldtid 1/1-18 Indplacering 1/1-19 Omforsikres til deltid 1/4-19 1/6-19 1/9-19 1/10-19 Omforsikres til fuldtid 31/12-20 Reference slut Fuldt ledig Fuldtid Arbejde 130 timer pr. måned Fuldt ledig Deltid Arbejde 160,33 timer pr. måned Fuldt ledig Deltid Fuldt ledig Fuldtid 1. januar (omforsikres til deltid) Medlemmets anmodning om omforsikring registreres og omforsikringen sker fra den 1. januar (bekendtgørelse om optagelse og overflytning, 19). Medlemmets dagpengetimerest omregnes fra fuldtid til deltid med 0,81 (her 1.924*0,81 = 1.558,44 timer). Som deltidsforsikret har medlemmet nu en rest-dagpengetimeret på 1.558,44 timer pr. 1. maj 2018 (bekendtgørelse om dagpengeperioden, 3, stk. 3). Der skal herudover beregnes en deltids-dagpengesats for medlemmet. [Satsen beregnes ved ledighed, dvs. 1. april i eksemplet.] 38

39 1. oktober (omforsikres automatisk til fuldtid) Den 10. september bliver der indberettet 160,33 løntimer, og medlemmet rammer derfor 480,99 løntimer. Det konstateres ved kald til Indkomstregistret den 11. september (konstateringstidspunkt) (bekendtgørelse om optagelse mv., 21, stk. 2), hvorfor der skal ske automatisk omforsikring (bekendtgørelse om optagelse mv., 20, stk. 1 og 21, stk. 1). Medlemmet anmoder ikke om at forblive deltidsforsikret medlem, og omforsikringen til fuldtid sker fra den 1. oktober (bekendtgørelse om optagelse mv., 21, stk. 3) Der sker ingen omregning af medlemmets dagpengeresttimer (rest-ydelsesperiode) som deltidsforsikret ved omforsikringen. NB: Hvis medlemmet efterfølgende igen (inden for samme indplacering) skulle anmode om at blive deltidsforsikret, vil medlemmets restydelsesperiode igen skulle omregnes, dvs. ganges med 0,81. Der skal herudover beregnes en fuldtids-dagpengesats for medlemmet Beregning af sats ved omforsikring fra fuldtid til deltid (1. april ) Eksemplet bygger på følgende oplysninger: Overflytningsoplysninger: Deltidsforsikret medlem har været medlem af a-kassen siden 1/1-17. Medlemmet har tidligere været ledigt i perioden 1/1-18 til 31/12-18 med maks. dagpengesats som fuldtidsforsikret. Oplysninger fra Indkomstregisteret: Indberettet månedsløn i perioden 1/1- til 31/12-17 på kr. for 160,33 løntimer. Indberettet månedsløn i perioden 1/1-19 til 31/3-19 på kr. for 120 løntimer Periode Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts Lønperiode jan. Indberettet feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Indtægt til Ledig Ledig Ledig brug for beregning Timer 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 39

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.1 af 21-12-2016 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1

Læs mere

KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af KOGEBOG AFKORTNING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 21-12-2016 Afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet Generel intro Et medlem,

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 2017] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

KOGEBOG SATS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.2 af

KOGEBOG SATS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.2 af KOGEBOG SATS Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.2 af 30-11-2016 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1 6.10.2016 1.4 Rettet model for sats 2.3.6 I metode

Læs mere

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 Version 1 af den 20-04-17 Indhold Forord... 3 Ændrede dagpengeperioder i maj og juni 2017.... 3 Overgangen den 1. juli 2017: Omregning af dagpengeret fra uger til

Læs mere

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser:

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser: Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF.

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1 af 6-10-2017 (Gældende fra 1. januar 2018) Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 2 Indhold

Læs mere

KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV

KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.1 af 11-11-2016 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1 11.11.16 3.1 Flowet erstattet

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOGEBOG KARENS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

KOGEBOG KARENS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af KOGEBOG KARENS Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1. Karens... 3 1.2 Regler... 3 1.3 Generelle definitioner og begreber... 5 2. Proces

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1 Intro... 3 1.1 Supplerende dagpenge... 3 1.2 Regler... 3 2 Proces for

Læs mere

Vedr. høring om bekendtgørelser og vejledninger der udstedes som led i udmøntningen af aftale om et tryggere dagpengesystem

Vedr. høring om bekendtgørelser og vejledninger der udstedes som led i udmøntningen af aftale om et tryggere dagpengesystem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Den 5. april 2017 Vedr. høring om bekendtgørelser og vejledninger der udstedes som led i udmøntningen af aftale om et tryggere dagpengesystem Det er lønmodtagersidens

Læs mere

Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig

Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig 22. oktober 2015, Lars Toft Simonsen Nr. Forslag Nuværende situation Forslagets indhold Forligets indhold 1 Mere fleksibel genoptjening Optjening af en

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere BEK nr 397 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

L 181 ændringsforslag

L 181 ændringsforslag L 181 ændringsforslag Til 1, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Indtægt fra tabt arbejdsfortjeneste eller plejevederlag efter servicelovens 42 og 120 skal medregnes ved beregning Til nr. 9: I det foreslåede

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

KOGEBOG REGULERING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

KOGEBOG REGULERING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af KOGEBOG REGULERING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1. Regler... 3 2. Proces for regulering af dagpenge... 5 2.1. Regulering (tilbagebetaling)...

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Dagpengereformen 2017 og efterløn

Dagpengereformen 2017 og efterløn Dagpengereformen 2017 og efterløn Dette skriv er lavet af en underarbejdsgruppe til Kogebogs-arbejdsgruppen og beskriver nogle af de elementer, hvor dagpengereformen får særlig betydning for efterløn fra

Læs mere

Dagpengereformen 2017 og efterløn

Dagpengereformen 2017 og efterløn Dagpengereformen 2017 og efterløn Dette skriv er lavet af en underarbejdsgruppe til Kogebogs-arbejdsgruppen og beskriver nogle af de elementer, hvor dagpengereformen får særlig betydning for efterløn fra

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet 1 I bekendtgørelse nr. x. af x. oktober 2016 om det fælles datagrundlag og

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

KOGEBOG SATS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016

KOGEBOG SATS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 KOGEBOG SATS Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1 Intro... 5 1.1 Hovedregler... 5 1.2 Oversigt over elementer og ikrafttræden... 7 1.3

Læs mere

Skrivelse til a-kasserne om opfølgning på implementering af indkomstregisteret ved administrationen af reglerne om beskæftigelseskrav for

Skrivelse til a-kasserne om opfølgning på implementering af indkomstregisteret ved administrationen af reglerne om beskæftigelseskrav for Til a-kasserne Skrivelse til a-kasserne om opfølgning på implementering af indkomstregisteret ved administrationen af reglerne om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og beregning af

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy 2017 er der fastsat regler om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. I denne vejledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2017-18 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge BEK nr 993 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Kompendie til satsgruppen uddrag af lovforslaget

Kompendie til satsgruppen uddrag af lovforslaget Kompendie til satsgruppen uddrag af lovforslaget Dato: 1. marts 2016 Dette notat indeholder de relevante uddrag af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I bekendtgørelse nr. xx af xx. 2017 er der fastsat regler om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. I denne vejledning uddybes

Læs mere

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk.

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. 24. august 2015 Information / Vejledning Du kan læse MA s vedtægt her. Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. Oversigt over a-kasserne Du kan se en

Læs mere

KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV

KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1 Opbygning og struktur i kogebogen... 4 2 Generel intro - optjening

Læs mere

Fælles lønmodtagerhøringssvar vedr. udkast til forslag til lov om arbejdsløshedsforsikring

Fælles lønmodtagerhøringssvar vedr. udkast til forslag til lov om arbejdsløshedsforsikring 4. marts 2016 Fælles lønmodtagerhøringssvar vedr. udkast til forslag til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love STAR har i brev af 8. februar

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

KOGEBOG REGULERING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af

KOGEBOG REGULERING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af KOGEBOG REGULERING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af 13-01-2017 Version Dato Afsnit Ændring 1.1 6.10.2016 Eksempel 3 juli Korrigeret regnefejl i tællerdata

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge I medfør af 46, stk. 7, 56 a, stk. 7, 58, stk. 1, nr. 1-3, 59, stk. 3, 60, stk. 4, 62, stk. 7, 63, stk. 3, 73, stk. 5, og 85 e, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Arbejdspapir: Et digitaliseret og registerbaseret

Arbejdspapir: Et digitaliseret og registerbaseret Arbejdspapir: Et digitaliseret og registerbaseret dagpengesystem DAGPENGEKOMMISSIONEN Oktober 2015 1 1.1. Indledning Den nuværende arbejdsløshedsforsikringslov er fra 1970, men store dele af loven bygger

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge BEK nr 405 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge BEK nr 405 af 26/04/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love Generelle bemærkninger Lovforslaget er en omfattende udmøntning

Læs mere

Orienteringsmøde I nyt dagpengesystem

Orienteringsmøde I nyt dagpengesystem Orienteringsmøde I nyt dagpengesystem D. 28. januar 2016 AK-Samvirke Dagsorden 1. Orientering om fælles tællere i det nye dagpengesystem. 2. Orientering om igangsættelsen af arbejdet med en fælles kogebog

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge UDKAST Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge I medfør af 46, stk. 7, 56 a, stk. 7, 58, stk. 1, nr. 1-3, 59, stk. 3, 60, stk. 4, 62, stk. 7, 63, stk. 3, 73, stk. 5, og 85 e, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1294 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

KOGEBOG UDBETALING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af

KOGEBOG UDBETALING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af KOGEBOG UDBETALING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af 13-01-2017 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1 6.10.2016 Procesbeskrivelse side 7 Redaktionel

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

QUICK GUIDE: DAGPENGETÆLLERE REGLER OG MULIGHEDER

QUICK GUIDE: DAGPENGETÆLLERE REGLER OG MULIGHEDER QUICK GUIDE: DAGPENGETÆLLERE REGLER OG MULIGHEDER Dagpengesystemet indeholder en række muligheder, der giver dig fleksibilitet og tryghed i forhold til dine dagpenge. Vi har derfor udarbejdet grafiske

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 31. januar 2017, med de ændringer, der følger af 1, nr.

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Udkast 14/ Forslag. til

Udkast 14/ Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 08-21-0016 Udkast 14/08-08 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløshedskassernes

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med juli 2015 2. september 2015 1 Michel Klos jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Vejledning om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Vejledning om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere Vejledning om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere Indledning I bekendtgørelse nr. 989 af 29. juni 2016 er der fastsat regler om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere. I denne vejledning

Læs mere

Til Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering 9. juni 2016

Til Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering 9. juni 2016 Til Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering 9. juni 2016 Høringssvar til bekendtgørelser der udmønter aftalen om et tryggere dagpengesystem Lønmodtagersiden i Ydelsesudvalget sender hermed sine bemærkninger

Læs mere

Høringssvar til 2. runde-bekendtgørelser der udmønter aftalen om et tryggere dagpengesystem

Høringssvar til 2. runde-bekendtgørelser der udmønter aftalen om et tryggere dagpengesystem Til Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering 7. oktober 2016 Høringssvar til 2. runde-bekendtgørelser der udmønter aftalen om et tryggere dagpengesystem Lønmodtagersiden i Ydelsesudvalget sender hermed

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy. juli 2016 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, om genoptagelse

Læs mere

Vejledning om dagpengetællere og hvordan dagpengemodtagere får dem vist på Jobnet

Vejledning om dagpengetællere og hvordan dagpengemodtagere får dem vist på Jobnet Vejledning om dagpengetællere og hvordan dagpengemodtagere får dem vist på Jobnet Version: 1.2 Oprettet den 04. august 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. DAGPENGETÆLLERE... 3 2.1 INDBERETNING AF TÆLLERE

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013. Lovtidende A 2013 13. december 2013. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 784 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/08451

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2008/1 LSF 74 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0016 Fremsat den 19. november 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Version: 3.1 Oprettet den 30. maj 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 VEJLEDENDE SAMTALEDATO... 3 1.2 TRE KATEGORIER AF VEJLEDENDE

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere