Delårsrapport for kvartal 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008"

Transkript

1 Meddelelse nr. 43/ november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med kvartal 2007) Præmieindtægter steg 4,8 % i lokal valuta (5,3 % i DKK) til mio. DKK. Forsikringsteknisk resultat på mio. DKK mod mio. DKK. Reduktion skyldes øgede erstatningsudgifter. Combined ratio på 88,7 mod 86,0 Bruttoinvesteringsafkast på 407 mio. DKK eller 1,1 % og netto investeringsafkast på 831 mio. DKK grundet kursfald på aktier Resultat før skat på 999 mio. DKK mod mio. DKK Resultat efter skat på 766 mio. DKK mod mio. DKK INDHOLD Hoved- og nøgletal 02 Koncernens resultat 03 Forretningsområder 07 Kapitalforhold 17 Finansielle forventninger 18 Påtegning 21 Resultatopgørelse 22 Balance 23 Egenkapital 25 Pengestrømme 26 Noter 27 Geografiske segmenter 30 Kvartalsoversigt 32 Yderligere information 33 TrygVestas partnerskab med Nordea vedrørende salg af hinandens produkter i Norden er forlænget til 2013 Antallet af forsikringer er i 2008 steget med , og heraf udgør væksten i Finland og Sverige i alt Forventningen til præmievækst for hele året fastholdes på 5 %. Forventningen til forsikringsteknisk resultat reduceres fra 2,6 mia. DKK til 2,2 mia DKK, og combined ratio ændres fra 88 til 90. Endvidere er investeringsforventningerne opdateret til og med 31. oktober 2008, hvilket giver en forventning om et netto investeringstab på 1,1 mia. DKK. Forventningen til resultat før skat reduceres derfor fra 2,3 mia. DKK til 1,1 mia. DKK, og forventning til resultat efter skat reduceres fra 1,5 mia. DKK til 0,6 mia. DKK og hovedsaglig som følge af tab på aktier, der ikke er fradragsberettigede. Foreløbig forventning for 2009 er en vækst på linje med 2008, og en combined ratio der vil være i niveauet som for TrygVesta afholder webcast og telekonference tirsdag den 11. november kl CET Ring på telefon eller Delårsrapporten er ikke revideret.

2 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 2 af 33 Hoved- og nøgletal

3 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 3 af 33 Koncernens resultater Sammenlignet med kvartal 2007 med mindre andet er angivet. 4,8 % præmievækst i lokal valuta (5,3 % i DKK) Erstatningsudgifterne steg 7,8 % som følge af øgede erstatninger inden for ejendom og sundhedsforsikringer Omkostningsprocenten fastholdt på 16,7 trods højere salgsprovisioner og lønstigninger Investeringsresultat påvirket negativt af kursfald på aktier og realkreditobligationer Højdepunkter TrygVesta og Nordea, der siden 1999 har haft et succesfuldt samarbejde, har forlænget partnerskabet til Partnerskabet indebærer Nordeas pan-nordiske salg af TrygVestas forsikringer i deres filialnet og TrygVestas salg af Nordea liv- og pensionsprodukter i Danmark og Norge. Aftalen indeholder endvidere Nordeas porteføljeforvaltning af hovedparten af TrygVestas investeringsaktiver. Den forlængede aftale udløber i 2013, i det der er en lovmæssig begrænsning på 5 år på sådanne aftaler mellem selskaber. I samarbejde med Nordea lancerer vi rejseforsikring til guld-kort (MasterCard og Visa) kunder i Danmark og Norge i starten af TrygVestas kreditvurdering er i august og september 2008 blevet bekræftet af Standard & Poors og Moodys. Standard & Poors bekræftede A- stable vurderingen medio august, og Moodys bekræftede deres A2 rating i slutningen af september. Konkurrencebilledet i Danmark har ændret sig i løbet af Som følge af dårlige investeringsresultater og mindre gode forsikringsresultater er en række af de mindre selskaber blevet mere fokuserede på balancen mellem pris og risiko. I Norge er konkurrencebilledet præget af stigende gennemsnitspræmier fra alle de store aktører, og dette skyldes at selskaberne ønsker at få skabt balance mellem stigende gennemsnitskader og de tilhørende præmieindtægter. Ny og forbedret villaforsikring blev lanceret i Privat & Erhverv Danmark den 7. november Den nye forsikring med udvidet dækning vil gennemsnitlig have en 11 % højere pris samt give kunden en række nye fordele såsom udvidet dækning af vandskader. Dermed imødekommer TrygVesta en af de udfordringer som ændrede klimatiske forhold medfører. Udover prisstigninger i Danmark og Norge er der planlagt prisstigninger på bilforsikringer i Sverige. TrygVesta Garanti, der laver garantiforsikringer til blandt andet byggeri og den offentlige sektor, har meget strenge underwritingprincipper og er således godt rustet til det udfordrende marked for kautionsforsikringer til byggebranchen. I tillæg til den konservative acceptpolitik er der tegnet reassurance for erstatningsudgifter pr. begivenhed på over 30 mio. DKK.

4 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 4 af 33 Periodens resultat Præmievækst på 4,8 % Koncernens bruttopræmieindtægter udgjorde mio. DKK i kvartal 2008, hvilket svarer til en stigning på 658 mio. DKK eller 4,8 % i lokal valuta (5,3 % i DKK). Præmievæksten er på linje med forventningerne, dog er det værd at bemærke, at væksten på 4,5 % i Privat & Næringsliv Norge er bedre end ventet. Aktiviteterne i Finland og Sverige voksede samlet set 78,2 % eller 186 mio. DKK til 424 mio. DKK, og den samlede portefølje i de to lande udgjorde i slutningen af 3. kvartal mio. DKK. Væksten skyldes en fortsat høj kundetilgang, og er i Finland specifikt et resultat af en forbedret og udvidet salgsorganisation. Af koncernens samlede præmievækst på 4,8 % i lokal valuta stod Sverige og Finland for 1,4 procentpoint, mens 3,4 procentpoint kom fra Danmark og Norge. I kvartal 2008 leverede Privat & Næringsliv Norge en vækst på 4,5 % i lokal valuta, hvilket er over forventningerne. Væksten skyldes en kombination af prisstigninger, flere nye kunder samt at eksisterende kunder i højere grad bliver hos TrygVesta. I Privat & Erhverv Danmark steg bruttopræmierne 1,3 % (1,5 % efter bonus/præmierabat), og vækstraten steg til 2,6 % (2,1 % efter bonus/præmierabat) i 3. kvartal 2008 i forhold til 3. kvartal Industriforretningen steg 5,3 %, dog med en lavere vækstrate i 3. kvartal 2008 som skyldes, at TrygVesta i begyndelsen af 3. kvartal 2007 fik nye store kunder, og dermed løftede bestanden til et højere niveau, der måles op mod i 3. kvartal I kvartal var nettotilgangen i antal forsikringer på cirka , hvoraf Finland og Sverige stod for Bruttopræmieindtægterne for 3. kvartal 2008 steg 4,7 % i lokal valuta (4,6 % DKK) til mio. DKK. Af den samlede vækst stod Sverige og Finland for 1,6 procentpoint, mens 3,0 procentpoint kom fra Danmark og Norge. Skader påvirket af skadesinflation Bruttoerstatningerne steg 7,8 % til mio. DKK, og dermed var skadesforløbet på 72,0 % mod 69,3 % i samme periode Stigningen i bruttoerstatningsudgifterne på 645 mio. DKK skyldes især en stigning i erstatningsudgifterne inden for ejendom og sundhedsforsikringer samt flere storskader. Antallet af storskader i kvartal 2008 var på 467 mio. DKK og var højere end de ventede 375 mio. DKK. Alene i 3. kvartal 2008 udgjorde storskadeerstatninger 288 mio. DKK (netto 226 mio. DKK), hvor der var ventet cirka 125 mio. DKK. Den mest omtalte storskade var en brand på Bryggen i Bergen den 3. september 2008, hvor flere af de historiske træhuse nedbrændte. I 3. kvartal 2007 var der storskader for 195 mio. DKK (netto 89 mio. DKK). Vejrrelaterede skader udgjorde 90 mio. DKK i forhold til 252 mio. DKK i samme periode Reduktionen skyldes dels en mild vinter, og dels at der var færre skybrud i sommeren 2008, end hvad der blev konstateret i sommeren Afløb var på 602 mio. DKK netto i forhold til 556 mio. DKK samme periode 2007, og i procent af bruttopræmieindtægterne var det henholdsvis 4,6 % og 4,5 %. Korrigeres erstatningsprocenten for påvirkningen fra storskader, vejrrelaterede skader, afløb og rentepåvirkningen steg den underliggende erstatningsprocent. Den underliggende stigning i erstatningsudgifterne skyldes øgede

5 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 5 af 33 erstatningsudgifter på flere områder. De stigende gennemsnitsskader på villaer er drevet af højere lønninger og materialepriser. For at modvirke denne indflydelse på resultaterne har TrygVesta allerede iværksat en række tiltag, og yderligere initiativer er planlagt for at fastholde det gode erstatningsniveau. Endelig er erstatningsudgifterne inden for sundhedsforsikringer steget, og der er iværksat præmieforhøjelser for at kompensere for den øgede brug af private sundhedsforsikringer. Omkostningsprocent fastholdt trods højt salgsniveau Omkostninger til salg, markedsføring og administration steg 103 mio. DKK eller 5,0 % til mio. DKK, hvilket giver en uændret omkostningsprocent på 16,7 i forhold til samme periode Udviklingen er på linje med forventningerne. De finske og svenske forretninger øgede omkostningerne med 49 mio. DKK til 207 mio. DKK samlet, men omkostningsprocenten er faldet i begge forretningsområder. I Privat & Næringsliv Norge steg omkostningsprocenten fra 20,1 til 21,3, hvilket skyldes øgede omkostninger til salgsprovisioner. I Industriforretningen steg omkostningsprocenten fra 9,7 til 10,2, hvilket skyldes øget forretningsvolumen og ændret forretningsmiks siden midten af Omkostningsprocenten i Industri på cirka 10 % anses for konkurrencedygtigt og tilfredsstillende. Omkostningsudviklingen er påvirket af en cirka 6 % lønstigning i den danske og norske finanssektor i Medarbejderomsætningen i Norge var desuden påvirket af et arbejdsmarked med betydelig efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Forsikringsteknisk resultat Forsikringsteknisk resultat udgjorde mio. DKK i kvartal 2008, hvilket er en reduktion fra samme periode i 2007, hvor resultatet var mio. DKK. Resultatet er lavere end ventet på grund af flere storskader end ventet samt underliggende stigning i skadesforløbet. Overført forsikringsteknisk rente steg fra 372 mio. DKK til 403 mio. DKK som følge af højere renteniveau. Combined ratio påvirket af flere storskader Combined ratio udgjorde 88,7 i kvartal 2008 i forhold til 86,0 i samme periode Den negative udvikling skyldes især flere storskader samt øgede erstatningsudgifter til ejendom og sundhedsforsikringer. Afløbsgevinster påvirkede combined ratio positivt med 4,6 procentpoint i forhold til 4,5 procentpoint i samme periode i Investeringsresultat Den samlede investeringsportefølje udgjorde cirka 36,6 mia. DKK i slutningen af 3. kvartal 2008 i forhold til 37,3 mia. DKK primo Investeringsaktiverne gav et samlet bruttoafkast på 407 mio. DKK eller 1,1 % og et resultat før overførsel af forsikringsteknisk rente på 281 mio. DKK i forhold til mio. DKK i samme periode i Udviklingen er lavere end ventet og skyldes hovedsagelig aktiekurstab på 658 mio. DKK i kvartal Aktiers andel af investeringsporteføljen blev reduceret fra over 5 mia. DKK i 2007 til 1,8 mia. DKK i januar Såfremt aktieandelen ikke var blevet nedbragt ville kurstab på aktier have andraget cirka 1,3 mia. DKK.

6 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 6 af 33 Obligationsafkastet blev samlet 929 mio. DKK, sammensat af et kurstab på 118 mio. DKK og rentetilskrivninger på mio. DKK. TrygVesta diskonterer hensættelserne, hvorfor årets ændring i renteforskellen mellem den risikofri rente, der anvendes til diskontering, og obligationsporteføljen, der anvendes til matchning af hensættelserne, har betydet en negativ afvigelse på 267 mio. DKK. Efter overførsel af forsikringsteknisk rente på mio. DKK og andre finansielle indtægter og udgifter blev investeringsresultatet netto på -831 mio. DKK i forhold til 384 mio. DKK i samme periode De urolige finansielle markeder understreger vigtigheden af at have fokus på indtjeningsdygtig forsikringsdrift. Resultat før skat og efter skat Resultat før skat blev 999 mio. DKK mod mio. DKK i samme periode Resultatet er sammensat af det forsikringstekniske resultat på mio. DKK og af investeringsresultatet på -831 mio. DKK. Resultatet efter skat udgjorde 766 mio. DKK mod mio. DKK i kvartal Kurstab på aktier er ikke fradragsberettigede, og på baggrund af koncernens kurstab i 3. kvartal og efter 9 måneder ligger skatteprocenten højere end normalt. Dog har afslutning af skattesager i 3. kvartal 2008 haft en positiv påvirkning, således at den effektive skatteprocent udgjorde 23 % i kvartal Egenkapitalforrentning Ved udgangen af 3. kvartal 2008 udgjorde egenkapitalen mio. DKK mod mio. DKK primo Ændringen skyldes primært udbyttebetaling på mio. DKK, tilbagekøb af egne aktier for 810 mio. DKK, hvortil der skal lægges nettoindtjeningen i perioden kvartal Egenkapitalen blev forrentet med 14 % p.a. før skat i kvartal 2008.

7 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 7 af 33 Privat & Erhverv Danmark Privat & Erhverv Danmark sælger forsikringer til privatpersoner såvel som små og mellemstore virksomheder i Danmark under Trygbrandet. Salget foregår gennem fem kundecentre/call-centre, 16 lokale servicecentre, interesseorganisationer, bilforhandlere, ejendomsmæglere og Nordeas filialer. Privat & Erhverv Danmark har cirka medarbejdere. Bruttopræmieindtægter steg 1,3 % (1,5 % inklusive bonus/præmierabat) Combined ratio på 85,8 mod 82,6 i samme periode 2007 Øgede erstatningsudgifter som følge af flere bygnings-, sundheds- og ulykkesskader Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne steg 63 mio. DKK eller 1,3 % til mio. DKK i forhold til samme periode Præmievæksten på 2,6 % i 3. kvartal 2008 var højere end i 1. halvår 2008, hvilket skyldes højere gennemsnitspræmier på husforsikringer samt solid vækst i sundheds- og rejseforsikringer. Konkurrencesituationen vurderes at være mindre prisdrevet end tidligere. Dette skyldes dels at forsikringsresultaterne hos en række markedsdeltagere allerede i 1. halvår 2008 begyndte at vise indtjeningsniveauer og combined ratios, der er værdiudvandende, og dels at investeringsresultaterne blandt andet på grund af de store fald på aktier i 2008 forringer selskabernes kapitalforhold. Samlet set betyder dette, at der fremadrettet må forventes større fokus på balancen mellem præmieindtægter/vækst og de tilhørende erstatningsomkostninger. Fornyelsesprocenten lå uændret på 91, og antallet af forsikringer steg gennem 3. kvartal 2008 med , hvilket for kvartal 2008 har givet en vækst på forsikringer. Salget af Udvidet Tryg Vejhjælp, der giver kunden yderligere fordele i forhold til Tryg Vejhjælp, tilbydes til alle konceptkunder med bil, og til dato er der solgt over af disse udvidede forsikringer. Salget af forsikringer gennem en samarbejdsaftale med DLG, som startede i september 2008, forløber godt, og bemandingen er øget for at imødekomme interessen over for dette kundesegment. Se halvårssrapport fra 19. august 2008 for yderligere informationer.

8 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 8 af 33 Skader Erstatningsudgifterne steg 8,0 % til mio. DKK, og erstatningsprocenten steg fra 63,7 til 67,9. Niveauet anses stadig for godt og for 2007 endda usædvanligt lavt. Stigningen siden kvartal 2007 skyldes i væsentlighed øgede erstatningsudgifter til villa og sundhedsforsikringer samt flere mellemstore skader end ventet. Erstatningsudgifter til vejrrelaterede skader faldt, idet juli og august, der både i 2006 og 2007 gav mange skybrud, havde færre skybrud og stormskader. Storskaderne i perioden udgjorde 77 mio. DKK i forhold til 66 mio. DKK i samme periode Som følge af stigende underliggende erstatningsudgifter er der planlagt prisstigninger på en række produkter i Fra det tidspunkt, hvor prisen øges og til det fremgår som indtjent bruttopræmie, vil der gå op til to år, hvorfor effekten af disse prisstigninger først vil begynde i 2. halvår 2009 og vil være fuldt synlige i regnskabet i Skadefrekvensen på biler faldt med cirka 1 % i kvartal 2008 i forhold til 2007, og gennemsnitsskaden steg cirka 2 %. TrygVestas samarbejde med udvalgte autoværksteder er med til at holde de gennemsnitlige erstatningsomkostninger nede og sikre god kvalitet over for kunderne. Skadefrekvensen for bygninger/villa faldt 5 % i kvartal 2008 særligt påvirket af de færre vejrskader, mens gennemsnitsskaden steg 21 % og er dermed den væsentligste faktor i de øgede skadesudgifter. Årsagen til de stigende gennemsnitskader er dels løn- og materialestigninger, men også et ændret miks, hvor TrygVesta har konstateret flere dyrere skader. Storskader medregnes ikke i gennemsnitsskader. Som følge af de øgede erstatningsudgifter vil der blive gennemført gennemsnitlige prisstigninger på cirka 11 % på villaforsikringer i Der var afløb på 290 mio. DKK mod 360 mio. DKK i samme periode Afløbsgevinster påvirkede combined ratio med 5,9 procentpoint i forhold til 7,4 procentpoint i samme periode Omkostninger Omkostningerne udgjorde 803 mio. DKK, hvilket er et fald på 43 mio. DKK i forhold til kvartal Omkostningsprocenten faldt dermed fra 17,4 til 16,3. Forbedringen skyldes procesændringer, og for at fastholde dette omkostningsniveau er der øget fokus på processer og planlægning fremadrettet. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat blev 845 mio. DKK i forhold til 971 mio. DKK i kvartal Det lavere indtjeningsniveau skyldes udelukkende øgede erstatningsudgifter som nævnt ovenfor. Højere renter påvirkede kvartalsresultatet positivt med 22 mio. DKK. Combined ratio Combined ratio var 85,8 i kvartal 2008 i forhold til 82,6 i samme periode Combined ratio var negativt påvirket af flere mellemstore skader og stigende gennemsnitsskader på villa, mens stigende renter påvirkede combined ratio positivt.

9 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 9 af 33 Privat & Næringsliv Norge Privat & Næringsliv Norge sælger forsikringer til privatpersoner såvel som små og mellemstore virksomheder i Norge under TrygVesta- og Enter-brandene. Salget foregår gennem 85 franchisekontorer, egne assurandører, tre regionale kundecentre, 35 lokale salgscentre, bilforhandlere og Nordeas filialer. Privat & Næringsliv Norge har cirka medarbejdere eksklusive cirka 300 medarbejdere i franchisekontorerne. Bruttopræmier steg 4,5 % i lokal valuta Combined ratio på 95,4 mod 90,4 som følge af flere storskader på bygninger og øgede omkostninger til salget Kundefastholdelsen steg 0,5 procentpoint til 86,5 % siden samme periode 2007 Præmier I Privat & Næringsliv Norge steg bruttopræmierne 4,5 % i lokal valuta og 6,1 % DKK til mio. DKK. Fremgangen på 201 mio. DKK skyldes en kombination af stigende kundeloyalitet, øget salg i flere regioner og specielt i Osloområdet, præmieforhøjelser, der er gennemført i flere tempi siden medio 2007 samt en styrkelse af NOK i forhold til DKK. Der er planlagt yderligere præmieforhøjelser, der fremadrettet vil bidrage yderligere til væksten. Fornyelsesprocenten for Privat & Næringsliv Norge er yderligere forbedret til 86,3 fra 86,0 i 3. kvartal 2007, og specielt på større kundeforhold konstaterede vi en stigende fornyelsesprocent. Siden Privat & Næringsliv Norge i 2005 ændrede pris- og loyalitetsmodel har der kunne konstateres bedre kundeloyalitet. I kvartal 2008 steg antallet af forsikringer med netto Siden foråret 2008 har alle TrygVestas franchiseog salgskontorer anvendt et nyt kundesystem, Salgsnøkkelen, der i betydelig grad har lettet de administrative rutiner i forbindelse med salg. Dette har fået salgsstyrken til at sælge mere end ventet, og det kan ses i stigningen af salgs- og provisionsudgifter. Denne udvikling vil fremadrettet skabe højere præmievækst og dermed styrke TrygVestas position og markedsmuligheder i Norge.

10 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 10 af 33 Skader Erstatningsudgifterne steg 12,5 % eller 284 mio. DKK til mio. DKK, og skadesforløbet steg fra 70,3 til 74,1. Stigningen skyldes hovedsaglig flere mellemstore bygnings- og brandskader. Storskader steg 25 mio. DKK til 115 mio. DKK, og storskaderne i procent af bruttopræmieindtægterne var således 3,3 % i forhold til 2,4 % i samme periode i I 3. kvartal 2008 var der flere storskader end ventet, og de beløb sig til 91 mio. DKK i forhold til 5 mio. DKK samme periode i Skadefrekvensen på biler steg 1 % i kvartal 2008 i forhold til 2007, og gennemsnitsskaden steg cirka 7 %. Gennemsnitsskaden følger den generelle løn- og materialeudvikling. TrygVestas samarbejde med udvalgte autoværksteder, såkaldte aftaleværksteder, hvor 3 af 4 autoskader repareres sikrer endvidere god kvalitet og lavere omkostninger. Skadefrekvensen for bygninger/villa var uændret i kvartal 2008 i forhold til 2007, og gennemsnitsskaden steg 5 %. Specielt i 3. kvartal 2008 var der flere ildebrande, hvilket var med til at trække gennemsnitsskaden op. Som følge af de øgede erstatningsudgifter vil der blive gennemført prisstigninger på en række forsikringer pr. 1. januar Afløb androg -25 mio. DKK netto eller -0,7 % af bruttopræmierne i forhold til 0,6 % samme periode Hensættelserne inden for villa og gruppelivsforsikringer blev styrket. Omkostninger Omkostningerne steg 12,3 % eller 82 mio. DKK til 749 mio. DKK, og omkostningsprocenten steg derfor fra 20,1 % til 21,3 %. Stigningen skyldes udelukkende øgede omkostninger til salgsprovisioner samt generelle lønstigninger. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat blev således 262 mio. DKK i forhold til 453 mio. DKK i samme periode Årsagen til faldet er, som nævnt ovenfor, en markant stigning i skadesudgifterne som følge af flere storskader samt øgede omkostninger til provision/salg. De ovenfor nævnte prisstigninger vil fremadrettet give en bedre lønsomhed, men da det tager op til to år at få vist prisstigningerne som optjent bruttopræmie, vil det gradvist kunne ses i regnskabet. Combined ratio Combined ratio var 95,4 mod 90,4 i samme periode Det højere niveau skyldes de ovenfor nævnte faktorer med flere storskader og øgede provision/salgsudgifter. De præmiestigninger, der gennemføres, vil påvirke combined ratio i nedadgående retning.

11 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 11 af 33 Industri Industri er et nordisk forretningsområde, som sælger forsikringer til industrikunder under TrygVesta-brandet. Industri sælger gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. Industri har cirka kunder, der betaler mere end DKK i årlig præmie eller har mere end 50 ansatte, og omkring 75 kunder, der betaler mere end 10 mio. DKK i årlig præmie. Industri har cirka 500 medarbejdere. Bruttopræmier steg med 4,9 % i lokal valuta (5,3 % i DKK) Combined ratio på 82,7 i forhold til 82,5 Skarp fokus på indtjeningsdygtig vækst Præmier I Industri steg bruttopræmieindtægterne med 207 mio. DKK eller 4,9 % (5,3 % i DKK) til mio. DKK. Siden midten af 2007 er Industri vokset betydeligt over den estimerede markedsvækst, hvilket skyldes tilgang af flere store kunder med påvirkning fra starten af 3. kvartal Sammenligningsgrundlaget i 3. kvartal 2008 er derfor i forhold til den høje vækst og dermed bestand for Derfor var vækstraten i 3. kvartal 2008 noget lavere, end hvad Industri har rapporteret i de foregående kvartaler. Den danske del af Industri havde en vækst på 4,8 % og den norske del en vækst på 4,9 %. I de tidligere kvartalsrapporter i 2008 har vi skrevet, at øget konkurrence formentligt vil give lavere vækst fremover. Med den turbulente udvikling på de finansielle markeder og med en væsentlig konkurrents afdæmpede adfærd forventes en mere stabil prisudvikling og en sundere konkurrencesituation fremadrettet. Den svenske forretning vil ikke blive rapporteret selvstændigt før den har opnået en meningsfuld størrelse. Skader Erstatningsudgifterne faldt 1,5 % eller -40 mio. DKK til mio. DKK, hvilket hovedsagelig skyldes færre storskader, der udgjorde 221 mio. DKK (netto 162 mio. DKK) i kvartal 2008 i forhold til 522 mio. (netto 256 mio. DKK) i samme periode Underliggende har der dog været en stigning i erstatningerne inden for personbrancherne.

12 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 12 af 33 Afløbet for perioden blev 322 mio. DKK netto i forhold til 168 mio. DKK i samme periode Omkostninger Omkostningerne steg 11,1 % til 421 mio. DKK og tilsvarende en omkostningsprocent på 10,2 %. Stigningen siden midten af 2007 skyldes ændret kundemiks, som krævede yderligere omkostninger til administration og kundeopfølgning. Omkostningsprocenten i Industri anses for konkurrencedygtig og tilfredsstillende. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat blev således 854 mio. DKK i forhold til 785 mio. DKK, og udviklingen skyldes de ovenfornævnte forhold samt at forsikringsteknisk rente steg fra 103 mio. DKK til 142 mio. DKK. Combined ratio Combined ratio var således 82,7 i forhold til 82,5 i samme periode Storskader påvirkede combined ratio negativt med 3,9 procentpoint mod 6,6 procentpoint i samme periode 2007.

13 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 13 af 33 Finland Vores finske filial sælger forsikringer til privatpersoner og mindre virksomheder under brandet Nordea Vahinkovakuutus. Salget foregår gennem Nordeas filialer, egne sælgere og call-centre, bilforhandlere og internettet. Den finske filial har 153 medarbejdere. Præmievækst på 41 % og et salg der er over ventet 102 i combined ratio på privatforretningen Porteføljen udgjorde ved udgangen af 3. kvartal mio. DKK I Finland steg bruttopræmieindtægterne med 41 % til 261 mio. DKK i forhold til samme periode Et større og bredere distributionsnetværk, der blev implementeret efter sommeren i 2007, har medført at præmievæksten, der i løbet af 2007 var på cirka 30 %, er accelereret til 40 % i Nettovæksten i antallet af solgte forsikringer var , og den samlede portefølje i Finland udgjorde 420 mio. DKK ved udgangen af 3. kvartal Den høje vækst i den finske forretning og fortsatte vækstplaner medfører løbende behov for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Siden starten af 2008 er antallet af medarbejdere steget fra 132 til 153, hvortil kommer 40 selvstændige assurandører. Skadeforløbet udgjorde 71,6 % mod 76,7 % i samme periode Combined ratio var 119 i forhold til 126 i samme periode I privatforretningen udgjorde combined ratio 102, mod 107 samme periode i 2007.

14 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 14 af 33 Sverige Vesta Skadeförsäkring sælger forsikringer til privatpersoner. Salget sker gennem Nordeas filialer, eget call-center og via internettet. Den svenske filial har 92 medarbejdere. Bruttopræmier steg med 208 %, og bestanden var 280 mio. DKK (350 mio. SEK) Fokuseret salgsindsats og med enkle forsikringer via Nordea og eget call-center skaber høj kundetilgang I Sverige steg bruttopræmieindtægterne med 208 % eller 110 mio. DKK til 163 mio. DKK. Den hastige vækst kommer først og fremmest fra et solidt salg gennem Nordea, men i stigende omfang også fra forretningsenhedens egne callcenter medarbejdere. I løbet af 3. kvartal 2008 steg antallet af forsikringer med , og den samlede portefølje var 350 mio. SEK (280 mio. DKK) ved udgangen af 3. kvartal Siden den svenske forretning startede i 2006 har der ikke været foretaget præmieændringer, men der er planlagt prisstigninger på udvalgte grupper inden for bilforsikring. Den hastige vækst kræver til stadighed nye medarbejdere, og antallet af fuldtidsmedarbejdere var 92 ved udgangen af 3. kvartal Skadeforløbet var 95,7 % i forhold til 90,6 % i samme periode Niveauet anses for tilfredsstillende for en så forholdsvis ny portefølje. Omkostningerne steg 23,9 % til 83 mio. DKK, og sammenholdt med væksten i bruttopræmieindtægten faldt omkostningsprocenten således fra 126 til 51. Omkostningerne er hovedsagelig drevet af salgsprovisioner til Nordea og call-center.

15 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 15 af 33 Investeringsvirksomhed TrygVestas investeringsvirksomhed omfatter enhver placering af koncernens midler i investeringsaktiver; obligationer, aktier (kapitalandele) og ejendomme samt likvide midler. Bruttoafkast udgjorde 407 mio. DKK eller 1,1 %, trods turbulente finansielle markeder Reduktion af aktieandel siden 2007 har, relativt set, haft positiv indflydelse på aktieafkastet Rentefald i 3. kvartal 2008 gav kursgevinst på obligationerne, men kurstab på diskontering af hensættelserne De internationale regnskabsstandarder (IFRS) er i oktober 2008 ændret, således at klassificeringen af visse typer af aktier og obligationer kan ændres. Virksomhederne kan pr. 1. juli 2008 vælge at ændre klassifikationen af blandt andet aktier til kategorien 'disponible for salg' med værdiændringer over egenkapitalen og klassifikationen af obligationer til 'hold-til-udløb' med måling til amortiseret kostpris. TrygVesta har valgt ikke at anvende disse regnskabsregler blandt andet på grund af selskabets matchning af aktiver og passiver, ønske om at skabe et korrekt billede af koncernens værdier samt udbyttepolitik. Såfremt TrygVesta havde valgt at ændre klassifikation ville det have påvirket resultatopgørelsen år til dato positivt med cirka 150 mio. DKK og egenkapitalen negativt med cirka 100 mio. DKK. Finanstilsynet har i oktober 2008 ændret principperne for hvordan forsikringsselskaber diskonterer hensættelser. Før anvendtes udelukkende den risikofri rente, og efter de nye regler er trådt i kraft, anvendes en blanding af den risikofri rente og renten på realkreditobligationer. Det ny princip betyder, at der rent regnskabsmæssigt er et bedre match mellem aktiver og passiver, der reducerer udsving fremover. TrygVestas investeringsportefølje på cirka 37 mia. DKK gav i kvartal 2008 et afkast før overførsel af forsikringsteknisk rente på 407 mio. DKK, tilsvarende et afkast på 1,1 % i perioden og trods turbulente finansielle markeder. Afkastet er sammensat af afkast på aktier, obligationer og ejendomme. Aktieporteføljen på cirka 1,4 mia. DKK ultimo 3. kvartal 2008 gav et tab på 658 mio. DKK i kvartal. Det samlede obligationsafkast var på 929 mio. DKK og er

16 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 16 af 33 sammensat af kurstab på 118 mio. DKK og renteindtægter på mio. DKK. Ejendomme gav et afkast på 136 mio. DKK, hvilket svarer til ejendommenes løbende netto lejeindtægter. TrygVesta matcher renterisiko på aktiver og passiver (obligationsporteføljen og forsikringshensættelser), hvilket tilstræber at neutralisere eksponeringen over for renteudsving. Til diskontering af forsikringshensættelserne anvendes den risikofri rente. I 2008 er renteforskellen mellem den risikofri rente (euroswap plus rentespænd på statsrenten), der anvendes til diskontering, og renten på obligationsporteføljen (et miks af stats- og realkreditobligationer), der anvendes til matchning af hensættelserne, steget, hvilket har givet et tab som følge af mismatch på 267 mio. DKK. Afkastet efter overførsel af forsikringsteknisk rente til diskontering af forsikringsreserverne blev -831 mio. DKK. Aktieporteføljen gav i kvartal 2008 et tab på 658 mio. DKK, og alene i 3. kvartal var tabet på 192 mio. DKK, trods en betydelig reduktion af aktieporteføljen i 2007 og primo Såfremt aktieporteføljen var forblevet på samme niveau som ved udgangen af 2007, var aktiekurstabet blevet cirka 1,3 mia. DKK. Aktiebeholdningen udgjorde i slutningen af 3. kvartal ,9 % af investeringsporteføljen og aktiesammensætningen var 14 % nordiske aktier, 14 % UK aktier, 30 % aktier fra det øvrige Europa, 28 % amerikanske og 14 % asiatiske aktier. Obligationsafkastet i kvartal 2008 udgjorde 929 mio. DKK før overførsel af forsikringsteknisk rente og var sammensat af kurstab på 118 mio. DKK og renteindtægter på mio. DKK. Overførsel til forsikringsteknisk rente var mio. DKK i forhold til mio. DKK i kvartal Obligationsbeholdningens andel af den samlede investeringsportefølje var 86,2 % ved udgangen af 3. kvartal Obligationsinvesteringerne, der har en samlet løbetid på cirka 2 år, er placeret med 23 % i danske og norske statsobligationer, 62 % i danske realkreditobligationer, 8 % som bankindskud i Norge og 7 % i andet inklusive norske obligationer. Af den danske realkreditportefølje er omkring 80 % placeret i korte inkonverterbare obligationer eller obligationer med variabel rente. 70 % af obligationsporteføljen er placeret i papirer med AAA-rating, 22 % i AA-ratede papirer og 3 % i A-ratede papirer. Den resterende del af porteføljen er primært placeret i pengemarkedspapirer udstedt af norske banker uden rating, men med god kreditkvalitet. Ejendomsporteføljen udgjorde ved udgangen af 3. kvartal ,6 mia. DKK eller 9,9 % af investeringsporteføljen. En del af ejendomsporteføljen består af domicilbygninger i Ballerup og Bergen, og der indregnes ikke lejeindtægter i investeringsresultatet herfra. Den resterende del af ejendomsporteføljen består hovedsagelig af erhvervs- og kontorbygninger på gode beliggenheder i Danmark og Norge. Afkastet på 136 mio. DKK i kvartal 2008 svarer til en forretning på 4,6 % eller cirka 6,0 % på årsbasis. TrygVesta har ikke investeret i hedgefonde, strukturerede produkter og lignende, og koncernen har ingen subprimerelaterede produkter i porteføljen.

17 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 17 af 33 Kapitalforhold Mio. DKK kvartal 2008 Egenkapital primo periode Besluttet aktietilbagekøb for perioden Besluttet kontant udbytte for perioden Faktisk aktietilbagekøb i perioden Udbetalt kontantudbytte i perioden Egenkapital ultimo periode Egenkapital ultimo perioden justeret for udlodning * * den på generalforsamling 2008 besluttede udlodning TrygVestas egenkapital var 8,6 mia. DKK ved udgangen af 3. kvartal 2008 mod 9,7 mia. DKK ved udgangen af samme periode Inklusive hybridkapital på 1,1 mia. DKK udgjorde den samlede kapital 9,7 mia. DKK. Siden TrygVestas aktietilbagekøbsprogram blev iværksat efter generalforsamlingen den 3. april 2008 er der samlet købt aktier for 810 mio. DKK eller 58 % af programmet. I 3. kvartal 2008 blev der købt TrygVesta-aktier som led i TrygVestas aktietilbagekøbsprogram eller for 386 mio. DKK, som svarer til cirka 27 % af det samlede tilbagekøbsprogram. Korrigeret for gennemført og planlagt aktietilbagekøbsprogram udgjorde egenkapitalen mio. DKK ved udgangen af 3. kvartal Aktiekapitalen bestod af 68 mio. aktier á 25 DKK eller 1,7 mia. DKK ved udgangen af 3. kvartal 2008, og antallet af udestående aktier var , idet TrygVesta ejer egne aktier, der hovedsagelig omfatter aktietilbagekøb samt afdækning af aktieoptionsprogram og medarbejderaktier. I forhold til Standard & Poor s kapitalmodel var TrygVestas tilgængelige kapital justeret for udbytte og aktietilbagekøb for 2007 på mio. DKK. Den tilgængelige kapital skal ses i forhold til et kapitalkrav på mio. DKK. Kapitalkravet er fastsat ud fra Standard & Poor s kapitalmodel, hvortil TrygVesta tillægger et yderligere kapitalkrav på 5 %, så koncernen har en større sikkerhed for til enhver tid at leve op til selskabets A- rating. TrygVesta har i 2005 udstedt ansvarlig lånekapital på 150 mio. EUR (1,1 mia. DKK). Lånet er forrentet med 4,5 % og kan indfries i Den såkaldte hybridkapital udgør således 11 % af TrygVestas samlede kapital. Med en A- rating kan hydridkapitalen maksimalt udgøre 25 % af selskabets kapital, og TrygVesta er derfor i en komfortabel position med den nuværende kapitalstruktur. Standard & Poors bekræftede senest TrygVestas kreditvurdering på A- i august 2008, og Moodys bekræftede deres kreditvurdering på A2 i slutningen af september En forenklet kapitalmodel opdateret med regnskabstallene fra 3. kvartal 2008 kan ses på under Investor Relations/key figures.

18 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 18 af 33 Finansielle forventninger TrygVesta fastholder forventningen til præmievæksten i lokal valuta på 5 %, men reducerer forventningen til forsikringsteknisk resultat fra 2,6 mia. DKK til 2,2 mia. DKK som følge af øgede erstatningsudgifter og konservativ antagelse om omkostninger forbundet med ombygning af domicilejendomme. Forventningen til investeringsresultatet nedjusteres fra -300 mio. DKK til mio. DKK som følge af kursfald på aktier og realkreditobligationer. Faktisk Forventet Mio. DKK Negativt Positivt (feb.) (maj) (aug.) (nov.) forløb forløb Præmievækst* 4 % 5 % 5 % 5 % 5 % Forsikringsteknisk resultat før afløb Forsikringsteknisk resultat efter afløb Investeringsresultat ** Resultat før skat Resultat efter skat Combined ratio 86, * I lokal valuta ** Investeringsresultat er inklusive resultat til og med 31. oktober 2008 dvs. inklusive kurstab i oktober 2008 Præmier Præmieindtægterne ventes at stige cirka 5 % i lokal valuta, hvilket er uændret i forhold til udmeldingen i forbindelse med resultatet for 2. kvartal Forudsætningen for præmievæksten er, at konkurrenceforholdene ikke ændrer sig markant. Prisstigninger for at reducere effekten af stigende erstatningsudgifter er gennemført eller er planlagt, men disse har ikke effekt på combined ratio før de er blevet til optjent bruttopræmie, hvilket betyder, at det først ses som optjent bruttopræmie i 2009 og Combined ratio Combined ratio forventes nu i niveauet 90 mod tidligere ventet 88. Årsagen til stigningen skyldes dels flere storskader end ventet, dels en konservativ antagelse om omkostninger forbundet med ombygning og nyindretning af domicilejendommene i Ballerup og Bergen og dels en underliggende forværring på skaderne fra indeværende år som følge af dyrere gennemsnitsskader. Endvidere har en lavere rente end ventet påvirket på diskonteringen af reserverne. Skader Udgifter til storskader forventedes ved årets start at udgøre 500 mio. DKK for hele Storskader udgjorde 467 mio. DKK brutto i kvartal 2008 og for resten af 2008 forventes storskader for 125 mio. DKK. Udgifter til vejrrelaterede skader forventedes i starten af 2008 at udgøre 225 mio. DKK for hele Vejrrelaterede skader udgjorde i 90 mio. DKK i kvartal 2008, og for resten af 2008 er der i forventningerne gjort antagelse om vejrrelaterede skader for 75 mio. DKK.

19 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 19 af 33 Afløb Afløbsresultatet eller ændringer i erstatningshensættelser var netto 602 mio. DKK i årets første 9 måneder, som svarer til 4,6 % på combined ratio. For resten af 2008 forudsættes afløbsresultatet at være 0. Omkostninger Omkostningsprocenten er påvirket af tilbageholdenhed i omkostningerne, dog således at de danske og norske aktiviteter tilstræber at fortsætte med at reducere omkostningsprocenten, mens den høje vækst Finland og Sverige trækker omkostningsprocenten op. Endvidere er der i forventningerne taget højde for udgifter til ombygning og indretning af domicilejendomme i Ballerup og Bergen på cirka 150 mio. DKK. Tidligere var denne udgift forventet at kunne blive helt eller delvis aktiveret som en værdiopskrivning af ejendommenes værdi, men grundet den usikre situation på ejendomsmarkedet er denne post efter konservative principper nu afsat i de løbende omkostninger. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat forventes at udgøre 2,2 mia. DKK for helåret 2008 mod tidligere forventet 2,6 mia. DKK. Den lavere forventning til det forsikringstekniske resultat skyldes erstatninger til storskader er højere end ventet, udgifter til ombygning og indretning af domicil, lavere rente, der via diskontering giver højere nutidsværdi af forsikringshensættelserne samt en underliggende forværring på skaderne fra indeværende år som følge af dyrere gennemsnitsskader. Investeringsresultat opdateret til og med 31. oktober 2008 Investeringsresultatet efter overførsel af forsikringsteknisk rente for 2008 forventes at blive mio. DKK mod tidligere forventet -300 mio. DKK som kommunikeret i forbindelse med resultatet for 2. kvartal Nedjusteringen på 800 mio. DKK skyldes kursfald på aktier (cirka 500 mio DKK) og obligationer frem til 31. oktober 2008 samt effekt af ændret diskonteringssats for hensættelserne. Forventningen til investeringsresultatet for resten af 2008 er baseret på investeringsresultatet til og med 31. oktober 2008 samt en forudsætning om et afkast i resten af 2008 på 7,0 % p.a. for aktier, 6,0 % p.a. for fast ejendom og 5,5 % p.a. på obligationer. En følsomhedsanalyse for værditab på 10 % på aktier og ejendomme indikerer værdiændringer på henholdsvis 144 mio. DKK og 363 mio. DKK. Tilsvarende vil en rentestigning på ét procentpoint medføre et kurstab på obligationerne på 542 mio. DKK, der dog modsvares af en gevinst på diskontering af reserverne på 566 mio. DKK. Skat Som følge af, at kursgevinster og -tab på aktier er skattefrie/ ikke-fradragsberettigede, påvirkes den effektive skattesats af udviklingen i aktiekursreguleringer. For 2008 forventes en effektiv skattesats på 44 % baseret på de beskrevne forudsætninger, herunder det realiserede tab på aktierne. Egenkapitalforrentning Indfris de nævnte forventninger forventes egenkapitalen at blive forrentet med cirka 7 % efter skat. Forventninger til 2009 På baggrund af de opdaterede forventninger og udviklinger forventes en præmievækst i 2009 på linje med 2008 og en combined ratio på niveau med 2008.

20 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 20 af 33 Forbehold Visse udsagn i denne rapport er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser og oplysninger, som i øjeblikket er til rådighed. Udsagn vedrørende TrygVestas fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og fremtidige mål er med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventer, har til hensigt, agter, planlægger, søger, vil, kan, forudser, kan, fortsætter eller lignende udtryk. En række forskellige faktorer kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede udsagn i rapporten, herunder, men ikke begrænset til, de økonomiske konjunkturer, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen på de finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som for eksempel naturkatastrofer eller terrorangreb, ændringer i lovgivningen eller retspraksis samt genforsikring. TrygVesta opfordrer alle til at læse kapitlet Risikostyring i årsrapporten eller på for en gennemgang af nogle af de faktorer, som vil kunne påvirke koncernens fremtidige resultater eller forsikringsbranchen. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at være forkert, kan TrygVestas faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i rapporten. TrygVesta er ikke forpligtet til at opdatere nogen af de fremadrettede udsagn eller til at tilpasse sådanne udsagn til faktiske resultater, med mindre dette følger af lovgivningens krav herom.

21 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 21 af 33 Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for kvartal Delårsrapporten, der ikke er revideret eller gennemgået af selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, lov om finansiel virksomhed og de krav, som OMX Den Nordiske Børs København stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar- 30. september Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsens beretning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Ballerup, den 11. november Direktion: Christine Bosse Morten Hübbe Peter Falkenham Koncernchef Koncernfinansdirektør Koncerndirektør Bestyrelse: Mikael Olufsen Bodil Nyboe Andersen Jørn Wendel Andersen Formand Næstformand Paul Bergqvist Christian Brinch Niels Bjørn Christiansen Peter Mollerup John R. Frederiksen Rune Torgeir Joensen Birthe Petersen Per Skov Berit Torm

22 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 22 af 33 Resultatopgørelse

23 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 23 af 33 Balance

24 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 24 af 33

25 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 25 af 33 Egenkapital

26 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 26 af 33 Pengestrømsopgørelse

27 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 27 af 33 Noter

28 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 28 af 33

29 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 29 af 33

30 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 30 af 33 Geografiske segmenter

31 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 31 af 33

32 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 32 af 33 Kvartalsoversigt 3. kvartal kvartal 2008

33 1.-3. kvartalsrapport november 2008 Side 33 af 33 Yderligere information Finanskalender Delårsrapport for 4. kvartal og årsrapport marts 2009 Ordinær generalforsamling 22. april 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 12. maj 2009 Halvårsrapport 18. august 2009 Delårsrapport for kvartal 10. november 2009 Kontaktinformation Ole Søeberg Investor Relations-direktør Lars Møller Investor Relations Manager Troels Rasmussen Kommunikationsdirektør Besøg også

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 12/2008 5. maj 2008 Side 1 af 33 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Hovedpunkter (sammenlignet med 1. kvartal 2007) 4,9 % bruttopræmievækst (5,9 % i DKK) i 1. kvartal 2008. Stigningen fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt.

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009 Side 2 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO 1 OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO Fakta om TrygVesta 2 Ejerstruktur Danske Institutionelle 20% Udenlandske institutionelle 6% M indre aktionærer 14 % Antal udestående aktier

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Meddelelse nr. 03/2008 Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Industri og nye markeder løfter gruppens samlede præmievækst for kvartalet til 5,1 % i lokal valuta Forsikringsteknisk resultat på 721 mio. DKK

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte Christian Baltzer, koncernfinansdirektør Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

InvestorDagen, Odense 29. november 2016

InvestorDagen, Odense 29. november 2016 InvestorDagen, Odense 9. november 16 Lars Bonde, COO Følg os på Twitter: @TrygIR Kort om Tryg (I) Tryg går tilbage til det 18. århundrede Stærkt brand specielt i Danmark Skadeforsikringsselskab i Danmark,

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2009. Velkommen til TrygVestas generalforsamling. 22. april 2009

TrygVesta generalforsamling 2009. Velkommen til TrygVestas generalforsamling. 22. april 2009 1 22. april Velkommen til TrygVestas generalforsamling 22. april 2009 Dagsorden 2 22. april 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Highlights 2 1. halvår 2006 : Resultatet efter skat steg fra 436 mio. kr. til 689 mio. kr. Resultat pr. aktie steg fra 21,4 kr. til 35,2 kr. Præmiefremgang på 5,6 pct. i skade

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Topdanmarks resultat 2005

Topdanmarks resultat 2005 Topdanmarks resultat 2005 Highlights 2 2005: Stigning i resultatet på 50 pct. til 1.160 mio. kr. efter skat Resultat pr. aktie steg med 61 pct. til 58 kr. Præmiefremgang på 6,6 pct. i skade og 11,6 pct.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011 Velkommen til Trygs generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l Årsrapport 2007 Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2007 sikrede vores godt 3.900 medarbejdere i samspil

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere