SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE"

Transkript

1 SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN Faglig Fælles Akasse

2 SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE Økonomisk støtte til dig, som er i arbejde Staten har to ordninger, der giver økonomisk støtte til voksne i uddannelse. Den ene er Statens voksenuddannelses-støtte (SVU), den anden er Godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU). SVU støtter almen uddannelse. Det kan være 9. og 10. klasses dansk, matematik og sprog, gymnasie-niveau og videregående uddannelser. VEU erhversrettet uddannelse. Det kan være på erhvervsuddannelsesniveau og arbejdsmarkeds-uddannelser/ AMU kurser. På de næste sider kan du læse mere...

3 Mere om VEU... VEU støtte til voksen- og erhvervsuddannelse giver økonomisk støtte til dig, hvis du er er interesseret i arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) enkeltfagskurser på social- og sundhedsuddannelserne (efter lov om åben uddannelse) merit til pædagogisk grunduddannelse (efter lov om åben uddannelse) grundlæggende voksenuddannelse, når forløbet er sat sammen med en af de uddannelser, der er nævnt ovenfor I din lokale 3F-afdeling kan de se en liste over alle de uddannelser, som giver ret til økonomisk støtte. SÅ MEGET KAN DU FÅ Satsen er 80 pct. af max. dagpenge: kroner (2014) om ugen. Hvis du får din almindelige løn, mens du er i uddannelse, går pengene til din arbejdsgiver. BETINGESER FOR AT FÅ PENGE FRA VEU Det er en betingelse, at du højst har en uddannelse, der svarer til gymnasie-niveau. eller højst har en erhvervsuddannelse, lærlingeuddannelse, erhvervsfaglig grunduddannelse, grundlæggende social- og sundhedsuddannelse eller lignende. hvis du har en højere uddannelse, ikke har haft arbejde indenfor din uddannelses område de sidste fem år. TIDSBEGRÆNSNING Indenfor et kalenderår har du kun ret til VEU i 10 uger svarende til 370 timer med mindre du deltager i en af følgende kurser: særligt tilrettelagt forløb for flygtningen og indvandrere grundlæggende voksenuddannelse (GVU) erhvervsuddannelse + (EUD+) AMU-kontraktuddannelsen DELTAGER-BETALING Nogle kurser koster penge. De fleste AMU-kurser koster mellem kroner om ugen. Har du en videregående uddannelse, skal du betale den fulde kursuspris. Aftal betaling med din arbejdsgiver. TILSKUD TIL KØRSEL Når du deltager i AMU-kurser, kan du få tilskud til udgifter til transport. Tilskuddet er på 1,05 (2014) kroner pr. km. mellem dit hjem og AMU-centret, uanset om du kører i bil, på cykel, med bus, tog eller andet. Der gives ikke tilskud for de første 24 kilometer, og heller ikke hvis beløbet er under 33 kroner. Hvis du under kurset skal bo på skolen, kan du få tilskud til udgifter til transport mellem dit hjem og skolen. Hvis kurset foregår på din arbejdsplads, er der ikke tilskud til transport.

4 Mere om SVU... SVU statens voksenuddannelses støtte er inddelt i to dele. 1. DEL: FOLKESKOLE OG GYMNASIE- NIVEAU Den første del kan søges af dig, der er interesseret i uddannelser indenfor forberedende voksenundervisning og ordblindekurser almen voksenuddannelse uddannelse på gymnasie-niveau dansk for voksne udlændinge Undervisningen kan følges enten på heltid eller deltid. På deltid dog mindst seks timer om ugen (ved forberedende voksenundervisning dog mindst tre timer om ugen). SÅ MEGET KAN DU FÅ Satsen er 80 pct. af max. dagpenge: kroner (2014) om ugen. Hvis du får din almindelige løn, mens du er i uddannelse, går pengene til din arbejdsgiver. Der gives ikke tilskud til transport. skal have arbejdet i mindst seks måneder på din nuværende arbejdsplads i Danmark har aftalt med din arbejdsgiver, at du kan få orlov til at deltage i uddannelsen du er optaget på en uddannelse, eller har tilsagn om optagelse, på en uddannelse, der giver ret til SVU. TIDSBEGRÆNSNING BETINGELSER FOR AT FÅ PENGE FRA SVU (almen) Det er en betingelse, at du er mellem 25 og 65 år (20-24 årige kan dog få SVU til forberedende voksenundervisning og ordblinde- eller specialundervisning for voksne i højst 18 uger) ikke har har en lang uddannelse i forvejen. Det vil sige 7-8 års skolegang + erhvervsrettet uddannelse, eller 9-10 års skolegang + erhvervsuddannelse på højst to år, eller en forældet uddannelse. (Der kan dog gives SVU til faglærte, til forberedende voksenundervisning og specialundervisning) Du kan højst få SVU til folkeskole- og gymnasiekurser i 40 uger. Er kurset på under 37 timer i alt, gives der ikke støtte. Hvis du tidligere har fået støtte efter den gamle VUS-ordning (voksen uddannelses støtte), trækkes det fra din SVU. DELTAGERBETALING Der kan søges støtte til eventuel deltagerbetaling, også via SVU

5 Denne del kan søges af dig, der er interesseret i at uddanne dig på fuld tid indenfor: - videregående uddannelse, udbudt som åben uddannelse og omfattet af en uddannelses-bekendtgørelse - supplerende uddannelse, så du kan komme ind på en af de ovennævnte uddannelser 2. DEL: VIDEREGÅENDE NIVEAU SÅ MEGET KAN DU FÅ TIDSBEGRÆNSNING Satsen er 80 pct. af max. dagpenge: kroner (2014) om om ugen. Hvis du får din almindelige løn, mens du er i uddannelse, går pengene til din arbejdsgiver. Der gives ikke tilskud til transport. Du kan højst få SVU til en videregående uddannelse i 40 uger - dog skal du studere på fuld tid. DELTAGERBETALING BETINGELSER FOR AT FÅ STØTTE FRA SVU (videregående uddannelse) du skal være mellem 25 og 65 år du skal have været lønmodtager i mindst tre år indenfor de sidste fem år har du arbejdet på deltid, skal dit arbejde svare til to års fuldtidsarbejde du har aftalt med din arbejdsgiver, at du kan få orlov til uddannelsen du er optaget på en uddannelse, eller har tilsagn om optagelse, på en uddannelse, der giver ret til SVU. Der kan ikke gives SVU-støtte til deltager-betaling, når der gælder uddannelse på videregående niveau. KONTAKT DIN 3F-AFDELING Hvad enten du er interesseret i at søge SVU til uddannelse på folkeskole, gymnasie eller videregående niveau, skal du kontakte din lokale 3F-afdeling. De kan dels vejlede dig, og dels hjælpe dig med at søge støtten, der udbetales via SU-styrelsen.

6 Er du lige blevet afskediget fra din arbejdsplads, men er endnu ikke fratrådt? Hvis du er blevet fyret, men endnu ikke er fratrådt din stilling, gælder der særlige regler om VEU og SVU. Det er vigtigt at planlægge eventuel uddannelse, før du bliver opsagt i samarbejde med din arbejdsgiver. Du kan først betragtes som ledig, den dag din uddannelse slutter. SVU Hvis du begynder på en uddannelse eller kursus med SVU-støtte før din opsigelsesdato, kan du fortsætte uddannelsen, dog højst 40 uger. Arbejdsfordeling: Hvis du er på arbejdsfordeling, og deltager i uddannelse med SVU, skal du være opmærksom på, at retten til SVU beregnes på baggrund af den gennemsnitlige arbejdstid pr. uge de sidste 10 uger før ansøgningen. Det betyder, at søges der SVU i en periode med arbejdsfordeling, er arbejdstimerne færre, og SVU en bliver tilsvarende mindre.

7 SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE VEU Hvis du vil på AMU-kurser eller andre erhvervsuddannelse, kan du få VEU frem til den dag, hvor din ansættelse stopper, - hvis du er tilmeldt efter at du har fået din fyreseddel. Er du tilmeldt og optaget på kurset eller uddannelsen før du fik din fyreseddel, kan du fortsætte til uddannelsen er slut. Uddannelsen skal starte senest den første normale arbejdsdag efter arbejdsophøret. Er du på arbejdsfordeling? Hvis du vil på AMU-kurser mens du er på fordeling, skal det aftales med din arbejdsgiver. Deltagelse i kurset sker efter reglerne for beskæftigede. Selvvalgt uddannelse, hvis du bliver ledig Amu-kurser eller SVU-berettiget uddannelse du har tilmeldt dig efter at du er blevet afskediget og som påbegyndes senest sidste arbejdsdag kan, hvis betingelserne for selvvalgt uddannelse i øvrigt er opfyldt, forsættes som 6 ugers selvvalgt uddannelse fra første ledighedsdag. Dette gælder også, hvis uddannelsen er splittet op i flere moduler, hvor de efterfølgende moduler fx først starter efter tre måneders ledighed. Når du har fået bevilget uddannelsen som 6 ugers selvvalgt i a-kassen skal jobcentret betale for køb af uddannelse og eventuelt deltagerbetaling. Satsen for deltagelse i uddannelse som 6 ugers selvvalgt svarer til dp.satsen som max kr. (2014) om ugen.

8 SPØRG 3F Reglerne om SVU og VEU kan være svære at gennemskue. Og der er flere betingelser og regler, end vi har skrevet om her. Derfor skal du altid kontakte din 3F-afdeling, før du går i gang med en uddannelse. LÆS MERE Du kan læse mere på disse links: Udgivet af 3F Akasse Kampmannsgade København V Telefon Varenummer: 114

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009 2 DS Uddannelsesafdeling FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Vejledning om uddannelsesydelse

Vejledning om uddannelsesydelse Vejledning om uddannelsesydelse I bekendtgørelse nr. er der fastsat regler om uddannelsesydelse. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler og nogle af reglerne uddybes med nærmere retningslinier.

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Dagpenge og uddannelse

Dagpenge og uddannelse Dagpenge og uddannelse Arbejdsdirektoratet August 2003 Hvis du er arbejdsløs og får dagpenge, skal du altid være parat til at tage arbejde og aktivt søge arbejde. Det betyder, at du ikke kan begynde på

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Svendebrev gav Jannie job efter fyring NYE KRAV TIL VOKSEN- LÆRLINGE FOR VOKSNE. Direktør giver alle ansatte uddannelse

Svendebrev gav Jannie job efter fyring NYE KRAV TIL VOKSEN- LÆRLINGE FOR VOKSNE. Direktør giver alle ansatte uddannelse Hjælp din kollega i gang med ERHVERVS- UDDANNELSE FOR VOKSNE Guide: NYE KRAV TIL VOKSEN- LÆRLINGE Direktør giver alle ansatte uddannelse Svendebrev gav Jannie job efter fyring EN UGE EFTER, JANNIE BLEV

Læs mere

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle iværksætter Navn Post nr. / by Telefon Mobil nr. E-mail Firmaoplysninger Navn (firma) Postnr. / by CVR nr.

Læs mere