Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis"

Transkript

1 Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud i mindst ugers ledighed, og det er det højeste niveau siden Før den økonomiske krise ramte længerevarende ledighed kun hver. nyuddannet. Den længerevarende ledighed er især et nyt fænomen blandt nyuddannede faglærte og professionsbachelorer, hvor mellem 1 og procent i dag går direkte ud i ledighed. Det skete for under 3 procent før krisen. Ledigheden blandt nyuddannede faglærte og professionsbachelorer er således 6-7-doblet siden 8. af senioranalytiker Mie Dalskov Pihl 6. august 13 Analysens hovedkonklusioner Hver femte nyuddannet med en erhvervskompetencegivende uddannelse i 12 gik direkte ud i mindst ugers ledighed. Det er den højeste andel siden 1994 og svarer til en firdobling af ledigheden siden 8. Nyuddannede akademikere har sværest ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Næsten hver fjerde akademiker går ledig i mindst uger efter endt uddannelse, hvilket er procentpoint mere end andre med en videregående uddannelse og procentpoint mere end nyuddannede faglærte. Ser man på udviklingen er den høje andel af længerevarende dimittendledige dog særligt et nyt fænomen for faglærte og professionsbachelorer, hvor andelen af længerevarende ledige blandt nyuddannede er 6-7-doblet siden 8. Den aktuelt høje ledighed blandt nyuddannede betyder dog på ingen måde, at det ikke kan betale sig at få en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det at få en uddannelse betyder nemlig, at unge kan halvere deres ledighedsrisiko, og samtidig viser AE s fremskrivninger, at der i de kommende år vil være mangel på uddannet arbejdskraft, mens der vil være overskud af ufaglærte. Kontakt Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 161 København V

2 AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede. Ud fra de nyeste registeroplysninger fra Danmarks Statistik er det muligt at undersøge de nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet helt frem til dem, der færdiggjorde deres uddannelse i slutningen af 12. Hver fjerde nyuddannet med en erhvervskompetencegivende uddannelse gik direkte ud i mindst 13 ugers ledighed i 12, mens hver femte gik ud i mindst ugers sammenhængende ledighed, hvilket svarer til over 4, måneds ledighed. Det er den højeste andel siden 1994, dvs. så langt tilbage som man kan lave denne opgørelse. Tallene for årgang 12 dækker over en firdobling af ledigheden, siden den økonomiske krise satte ind i 8. I 8 gik omkring hver. nyuddannet ud i mindst ugers ledighed efter endt uddannelse, mens det i dag er hver. nyuddannet. Fordelen ved at se på sammenhængende ledighed er, at man får et ret sikkert mål for, hvor mange nyuddannede, der ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet siden de færdiggjorde deres uddannelse. Et mål som andelen af nyuddannede, der var ledige fx et halvt eller helt år efter endt uddannelse, ville derimod kunne komme til at indeholde nogle nyuddannede, der havde været i arbejde i flere måneder inden ledighedsperiodens begyndelse. I resten af analysen fokuseres på andelen af nyuddannede, der er gået direkte ud i mindst ugers sammenhængende ledighed. Det er det længste, som det er muligt at følge de nyuddannede fra 12, og derfor det mest egnede mål, når man vil undersøge nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet så langt frem som blandt dem, der færdiggjorde deres uddannelse i slutningen af 12. Figur 1. Andel nyuddannede, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed Min. 13 uger Min. uger Anm.: Figuren viser andelen af nyuddannede det pågældende år, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed i mindst 13 eller uger. Se mere i boks 1. Opdelt på årgange fra 1. okt. året før til 3. sep. i året, ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Dækker erhvervsuddannede, erhvervsakademiuddannede (KVU), professionsbachelorer (MVU) samt akademikere (LVU). 2

3 Det er især akademikere, der har svært ved at finde arbejde efter endt uddannelse, jf. figur 2. I gennemsnit går 19 procent af de nyuddannede direkte ud i mindst ugers ledighed, mens det blandt akademikere er 24 procent. Blandt nyuddannede med korte- eller mellemlange videregående uddannelser, dvs. erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorer, går 19- procent ud i mindst ugers ledighed, mens det blandt faglærte er omkring 1 procent. Alle nyuddannede uanset uddannelseslængde har oplevet stigende ledighed siden 8. Men der er stor forskel på, hvor meget ledigheden er steget. For akademikere og personer med korte videregående uddannelser er andelen mere end fordoblet siden 8, men for nyuddannede faglærte og professionsbachelorer er der tale om en seks eller syvdobling. I 8 gik 2 procent af de nyuddannede faglærte ud i mindst ugers ledighed, mens det gjaldt godt 1 procent i årgang 12. Tilsvarende er andelen af længerevarende ledige blandt nyuddannede med en mellemlang videregående uddannelse steget fra 3 til procent. Under hver. nyuddannet med en faglært eller mellemlang videregående uddannelse gik således ud i længerevarende ledighed før den økonomiske krise. Tidligere var dimittendledighed et relativt ukendt fænomen blandt faglærte og professionsbachelorer og ikke nær så udbredt som blandt akademikere og uddannede fra erhvervsakademierne. Udviklingen fra 11 til 12 viser ikke tegn på forbedring. Især blandt faglærte og akademikere er det blevet markant sværere at få fodfæste på arbejdsmarkedet inden for det seneste år. Figur 2. Andel nyuddannede, der er gået direkte ud i mindst ugers sammenhængende ledighed fordelt på uddannelseslængde EUD KVU MVU LVU Alle nyuddannede Anm.: Figuren viser andelen af nyuddannede det pågældende år, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed i uger. Se mere i boks 1. Opdelt på årgange fra 1. okt. året før til 3. sep. i året, ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Erhvervsuddannelserne højest ledighed blandt grafikere og pædagogiske assistenter Tabel 1 viser andelen af nyuddannede faglærte, der går ud i mindst ugers sammenhængende ledighed efter endt uddannelse. Som beskrevet ovenfor er det for faglærte blevet markant mere vanskeligt at finde arbejde efter endt uddannelse, end det var før den økonomiske krise. I 8 var der stort set ingen nyuddannede faglærte, der gik ud i længerevarende ledighed, mens det nu gælder for godt hver 7. nyuddannet. 3

4 Der er dog stor forskel på, hvor hårdt de forskellige uddannelser er ramt. Mens 6- procent af de nyuddannede inden for transport, jordbrug samt bygge- og anlæg går ud i længerevarende dimittendledighed, så gælder det for -4 procent af de nyuddannede inden for de tekniske og grafiske fag og blandt pædagogisk uddannede. Tabel 1. Andel af nyuddannede faglærte, der er gået direkte ud i mindst ugers ledighed Handel og kontor (fx sekretærer, salgsassistenter, regnskabsassistenter) 8 12 Ændring 12 -point Antal pers. 3,1 16, 13, Bygge og anlæg (fx tømrere, snedkere, vvs) 1,8 9, 7,7 3 - heraf tømrere 2,1, 7, heraf malere 1,4 12,, heraf elektrikere,,6,6 66 Jern og metal (fx smede og mekanikere) 1,7 12,3,6 4 - heraf smede,7 14,6 13,9 6 - heraf mekanikere 1,3 13,6 12,3 239 Grafisk (fx grafikere, fotografer) 17,7 37,8,1 1 Teknik og industri i øvrigt (fx tekniske designere) 6,7 22,2 1, 2 Service (fx frisører, ejendomsassistenter) 1,8 12,9 11,1 117 Levnedsmiddel og husholdning (fx slagtere, bagere, kokke, ernæringsassistenter) 1,9 12,,1 23 Jordbrug og fiskeri (fx dyrepassere, gartnere),7 9,1 8,4 143 Transport mv. (fx chauffører) 1,1 6,7,6 Sundhed (fx SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter) 1, 1,8 14, Pædagogisk (fx pædagogiske assistenter) 8,6 4,2 31,6 392 Alle nyuddannede med en erhvervsfaglig uddannelse 2,3 14,8 12, Anm.: Tabellen viser andelen af alle nyuddannede i 8 og 12, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed i uger. Se mere i boks 1. Korte og mellemlange uddannelser kunstnere og webdesignere hårdest ramt Omkring hver femte med en erhvervsakademiuddannelse, der blev uddannet i 12, gik direkte ud i mindst ugers ledighed. Det er mere end dobbelt så mange som i 8 og kun procentpoint under akademikernes andel. Der er dog stor forskel på, hvor hårdt de nyuddannede er ramt. Færre nyuddannede inden for de samfundsvidenskabelige akademiuddannelser går direkte ud i ledighed end inden for formidling og jordbrug, hvor op omkring 3 procent af de uddannede fra 12 har gået ledige i mindst uger, jf. tabel 2. Ser man på de tekniske fag, er der dog stor spredning. 4

5 Tabel 2. Andel af nyuddannede, der er gået direkte ud i mindst ugers ledighed, KVU 8 12 Ændring 12 -point Antal pers. Levnedsmiddel og husholdning (fx procesteknologer) 14,4 38,1 23,7 4 Jordbrug og fiskeri (fx jordbrugsteknologer),8 26,,2 32 Samfundsfaglige 7,2 17,8, heraf markedsføringsøkonomer 8,3 17, 8,7 7 - heraf finansøkonomer, 18, 13, heraf datamatikere 6,,3 13,8 37 Tekniske 8,, 12, heraf installationsteknologi (fx el-installatører),8 9,9 9, heraf produktionsteknologi (fx maskinteknikere) 8, 33,9 2,9 7 - heraf designteknologi (fx modelteknikere) 11,4 27, 16,1 72 Formidling (fx multimediedesignere) 1,2 28,3 13,1 1 Alle nyuddannede med en akademiuddannelse 7,1 18,8 11,7 746 Anm.: Tabellen viser andelen af alle nyuddannede i 8 og 12, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed i uger. Se mere i boks 1. Transport, sundhed og kunstneriske uddannelser er udeladt grundet for få observationer (2 ledige i 12). Inden for professionsbacheloruddannelserne, dvs. de mellemlange videregående uddannelser, er der også stor forskel på, hvor mange der ender i ledighed efter endt uddannelse. Blandt kunstnere og inden for levnedsmiddel, naturvidenskab og formidling går omkring hver 3. nyuddannet direkte ud i mindst ugers sammenhængende ledighed, mens det gælder for langt færre inden for transport og sundhed (9-12 procent). Inden for sundhedsfagene er der dog stor variation. Mens 2- procent af jordemødrene og sygeplejerskerne går direkte ud i mindst ugers ledighed, så gælder det tilsvarende for 38 procent af ergoterapeuterne og 21 procent af fysioterapeuterne. Det ses desuden af tabel 3, at den voldsomme udvikling i ledigheden blandt nyuddannede professionsbachelorer med en syvdobling i andelen af længerevarende dimittendledige især er drevet af udviklingen inden for sundhed, samfundsfag, naturvidenskab og pædagogik i høj grad uddannelser, der er rettet imod den offentlige sektor.

6 Tabel 3. Andel af nyuddannede, der er gået direkte ud i mindst ugers ledighed, MVU 8 12 Ændring 12 -point Antal pers. Transport mv. (fx maskinmestre) 1,1 8,8 7,7 26 Sundhed,9 12,3 11, heraf sygeplejersker,1 4,9 4,8 9 - heraf ergoterapeuter 3, 38,3 3, heraf fysioterapeuter,7 21,8 21, heraf jordemødre - 2,3 2,3 - Kunstnerisk (fx designere) 4,2 31,9 27,7 11 Teknisk (fx maskinteknikere, bygningskonstruktører) 4,7 24,3 19,6 4 Pædagogisk 2,3,6 18, heraf lærere 1,4 19,4 18, heraf pædagoger 2,9 21, 18,1 9 Formidling (fx journalister) 16,2 29,1 12,9 2 Samfundsvidenskabelig(fx socialrådgivere, HA-uddannede) 1,8 23,6 21,8 472 Levnedsmiddel og ernæring(fx bachelor i ernæring) 11,9 32,3,4 96 Humanistisk (fx erhvervssprog) 7,6 21,1 13, 119 Naturvidenskabelig (fx webudvikling),8 29,1 28,3 86 Alle nyuddannede professionsbachelorer 2,8 19,9 17, Anm.: Tabellen viser andelen af alle nyuddannede i 8 og 12, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed i uger. Se mere i boks 1. Akademikere 4 procent af humanisterne går direkte ud i ledighed Næsten hver femte nyuddannet akademiker går direkte ud i mindst ugers sammenhængende ledighed. Det er dog langt fra et nyt fænomen, at akademikere har sværest ved at få fodfæste efter endt uddannelse. Ser man i forhold til ledigheden i 8 før den økonomiske krise er andelen af længerevarende dimittendledige blandt akademikerne lidt mere end fordoblet, hvilket vidner om en langt mindre stigning i ledigheden end hos de øvrige uddannelsesgrupper. Nogle akademikere har dog oplevet en ret voldsom stigning i ledigheden. Inden for det sundhedsfaglige område er andelen af længerevarende ledige dimittender næsten seksdoblet fra 1,6 til 9 procent, og inden for de tekniske og jordbrugsfaglige område er der tale om en tre-firedobling. Hvis man kun ser på niveauet, er andelen af nyuddannede, der går direkte ud i længerevarende ledighed, lavest blandt sundhedsvidenskabelige kandidater, og højest blandt humanister, hvor næsten 4 procent går direkte ud i mindst ugers ledighed. Endnu engang er der dog stor variation inden for de faglige områder. At godt hver. nyuddannet inden for det sundhedsvidenskabelige område går direkte ud i længere dimittendledighed dækker over relativt høj ledighed blandt farmaceuter, mens der blandt læger ikke er nogen ledighed. Tilsvarende inden for de tekniske fag, hvor 41 procent af arkitekterne går ud i ledighed, mens det blot er 19 procent af ingeniørerne, ligesom det samme niveau gælder for de samfundsvidenskabelige kandidater. 6

7 Tabel 4. Andel af nyuddannede, der er gået direkte ud i mindst ugers ledighed, LVU 8 12 Ændring 12 -point Antal pers. Sundhed 1,6 9,4 7, heraf læger heraf tandlæger 1,6 11,8, heraf farmaceuter,1 34,4 24,3 8 Kunstnerisk (fx billedkunst, kunsthåndværk) 12,8 21, 8,7 7 Teknisk 6,8 21, 14, heraf arkitekter 13, 41,1 27,7 9 - heraf civilingeniører m.m., 19,1 13,6 348 Pædagogisk 8,7 29,6,9 139 Samfundsvidenskabelig 7,6 21,9 14, heraf jura 1,8 19, 17, heraf økonomi 1, 12,9 11, heraf politologi 7,2 22,3 1,1 2 Levnedsmiddel og ernæring (fx levnedsmiddelvidenskab) 16,9 32, 1,1 31 Naturvidenskabelig (fx fysikere, kemikere) 11,7 2,6 13,9 367 Jordbrugsvidenskabelig (fx dyrlæger),4, 1,1 73 Humanistisk og teologisk (fx cand.mag. i sprog, historikere) 22 38,7 16, Alle nyuddannede akademikere, 24,4 13, Anm.: Tabellen viser andelen af alle nyuddannede i 8 og 12, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed i uger. Se mere i boks 1. Figur 3 viser en samlet oversigt over andelen af nyuddannede fra 12, der gik ud i mindst ugers sammenhængende ledighed, når man ser på de forskellige uddannelsesgrupper. For de hårdest ramte fag er det omkring eller mere end hver tredje nyuddannet, der begynder karrieren med et ledighedsforløb på mindst uger. Selv for de uddannelser, der har lettest ved at få arbejde efter endt uddannelse, er det alligevel omkring hver tiende, der går ud i mindst ugers ledighed. 7

8 Figur 3. Uddannelser med flest og færrest, der går direkte ud i mindst ugers ledighed (12) EUD/Pædagogisk LVU/Humanistisk KVU/Levnedsmiddel EUD/Grafisk MVU/Levnedsmiddel og LVU/Levnedsmiddel og MVU/Kunstnerisk LVU/Pædagogisk MVU/Naturvidenskabelig MVU/Formidling og KVU/Formidling og KVU/Jordbrug LVU/Naturvidenskabelig MVU/Teknisk MVU/Samfundsvidenskabelig EUD/Teknik og industri i øvrigt LVU/Samfundsvidenskabelig LVU/Teknisk LVU/Kunstnerisk MVU/Humanistisk MVU/Pædagogisk LVU/Jordbrugsvidenskabelig KVU/Teknisk KVU/Samfundsfaglig EUD/Handel og kontor EUD/Sundhed EUD/Service MVU/Sundhed EUD/Jern og metal EUD/Levnedsmiddel EUD/Bygge og anlæg LVU/Sundhed EUD/Jordbrug MVU/Transport EUD/Transport ,3 32, 31,9 29,6 29,1 29,1 28,3 26, 2,6 24,3 23,6 22,2 21,9 21, 21, 21,1,6,, 17,8 16, 1,8 12,9 12,3 12,3 12, 9, 9,4 9,1 8,8 6,7 4,2 38,7 38,1 37,8 3 4 Anm.: Figuren viser andelen af alle nyuddannede i 12, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed i uger fordelt på uddannelsesgrupper og uddannelseslængde. Se mere i boks 1. Unge kan med en uddannelse i bagagen halvere deres ledighedsrisiko Selvom ledigheden blandt nyuddannede fortsat er rekordhøj, så er det stadig en rigtig god ide at få en erhvervskompetencegivende uddannelse. Unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse har nemlig markant højere ledighed end unge med en uddannelse, som det fremgår af figur 4, der viser den gennemsnitlige ledighedsprocent fordelt på alder og uddannelse. Figuren viser, at unge faktisk kan halvere deres ledighedsrisiko, hvis de får en erhvervskompetencegivende uddannelse. 8

9 Figur 4. Ledighedsprocent fordelt på alder og uddannelse, 2. kvartal år 3-34 år 3-39 år 4-44 år 4-49 år -4 år -9 år 6-64 år Grundskole Erhvervsfaglig KVU MVU LVU Anm: Arbejdsstyrken er baseret på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik eksklusiv studerende. Personer med uoplyst uddannelse samt personer med en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse er ikke vist. 2. kvartal 12. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. Samtidig viser AE s fremskrivninger, at der frem til kun vil komme endnu større efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft. Tendenserne på arbejdsmarkedet peger på, at vi kommer til at mangle 3. faglærte og over. med en videregående uddannelse. Sidstnævnte er ikke nødvendigvis akademikere, men også personer med en kort- eller mellemlang videregående uddannelse. Samtidig viser fremskrivningerne, at der vil være et overskud på 8. ufaglærte, der kun har en grundskoleuddannelse, samt et overskud på 6. personer, der kun har en gymnasial uddannelse. Det er altså ikke kun i øjeblikket, at den økonomiske krise har gjort det vigtigt for unge at have en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det bliver kun endnu mere vigtigt fremover. Boks 1. Sådan har vi gjort AE har via DST adgang til det integrerede elevregister, der dækker danskenes uddannelsesstatus på offentligt regulerede uddannelser frem til og med 3. september 12. Disse oplysninger har vi koblet sammen med DREAM-registeret, hvor oplysninger vedr. dagpenge og kontanthjælp findes på personniveau frem til medio maj 13. Således er det muligt at følge overgangen til arbejdsmarkedet for de nyuddannede på de erhvervskompetencegivende uddannelser. I denne analyse har vi dels undersøgt, hvor mange der er fuldtidsledige et halvt år efter, at de færdiggjorde deres uddannelse, men det er også undersøgt, hvor mange der er gået direkte ud i hhv. 13 og ugers sammenhængende ledighed. Et sammenhængende ledighedsforløb påbegyndes senest uger efter, at uddannelsen er fuldført, og ophører først når den ledige har mindst fire uger uden ydelse. 1 Som ledighed tæller både kontanthjælps- og dagpengeforløb. Både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere indgår, ligesom uger under aktivering også indgår. Uger på 6-ugers selvvalgt uddannelse indgår også i ledighedsuger. 2 I analysen er de nyuddannede opdelt på årgange i rullende. Således dækker 12 perioden fra 1. oktober 11 til 3. september I forhold til analysen Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte fra 9. januar 13 er der foretaget små metodemæssige ændringer. Ændringerne betyder, at der måles på ledighedsforløb, der påbegyndes senest uger efter dimission modsat tidligere 7 uger, samt at der i denne analyse måles på ugers sammenhængende ledighed modsat tidligere 26 uger. Resultaterne i denne analyse er derfor ikke sammenlignelige med den tidligere analyse. Det har været nødvendigt at foretage de små justeringer for at kunne foretage en analyse på årgang 12 allerede på nuværende tidspunkt (august 13). 2 Dog er 6-ugers selvvalgt uddannelse først registreret fra august 9. Det betyder, at der er databrud på dette tidspunkt, hvilket giver anledning til en stigning af ledige over sommeren 9. Derudover har der været et skifte i brugen af koderne for 6-ugers selvvalgt i DREAM-registret, hvorfor denne analyse både medtæller uger på 6-ugers selvvalgt uddannelse med og uden ydelse. 9

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august 2014. Tallene viser, at knap hver 5.

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Den gennemsnitlige dansker tjener mest i slutningen af 40'erne, men set over de forskellige uddannelsesgrupper er der faktisk stor forskel på, hvornår

Læs mere

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Ledigheden for de offentlige LO-uddannelser er steget støt siden 28 modsat alle andre uddannelsesgrupper, hvor stigningen i ledigheden er aftaget i

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Et adgangskrav til de gymnasiale uddannelser på 7 fra folkeskolens afgangsprøver vil afskære mere end hver anden studerende med en gymnasial

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet

Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet De tusindvis af studerende, der netop nu søger ind på de videregående uddannelser, kan se frem til at tjene flot gennem livet. Frem til 80 års

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse

Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse Alle uddannelser tilfører samfundet øget vækst og velstand i form af øget produktivitet. Målt på livsværditilvæksten har alle uddannelser positive afkast,

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Arbejdsmarkedet under & efter krisen Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Ledigheden blandt nyuddannede er særlig følsom over for ændringer i konjunkturerne. Typisk er ledigheden

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Udvikling i og konsekvenser af ledighed blandt nyuddannede

Udvikling i og konsekvenser af ledighed blandt nyuddannede Udvikling i og konsekvenser af ledighed blandt nyuddannede Fredag d. 30. november 2012, Kolding Årsmøde VUE Videnscenter for Uddannelses- og erhvervsvejledning Oplæg af Mie Dalskov Pihl Senioranalytiker

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser AE har undersøgt, hvor gode virksomhederne er til at tage del i praktikpladsansvaret. I gennemsnit har næsten hver anden byggevirksomhed haft mindst

Læs mere

Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage før svendebrevet er i hånden

Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage før svendebrevet er i hånden Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage før svendebrevet er i hånden At give unge en uddannelse er en guldrandet investering, men der kan være stor forskel på, hvor lang tid uddannelserne er om at betale

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse, inden de bliver voksne, og det er på trods af, at 8 ud af 1 har påbegyndt mindst

Læs mere

4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet

4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet 4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet 4.1 Sammenfatning 153 4.2 En kerneressource på arbejdsmarkedet 154 4.3 Lønnen for erhvervsuddannede 159 4.4 Arbejdslivet for erhvervsuddannede 163 4.5 Gode karrieremuligheder

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag Kan folkeskolen favne drengene godt nok? Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag I fire ud af fem fag ved afgangsprøverne i 9. klasse klarer pigerne sig bedre end drengene. En gennemgang

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

5. Fremtidens udbud af erhvervsuddannede

5. Fremtidens udbud af erhvervsuddannede 5. Fremtidens udbud af erhvervsuddannede 5.1 Sammenfatning 191 5.2 Tab af erhvervsuddannet arbejdskraft 192 5.3 Arbejdsstyrken 29-24 21 5.4 Flere erhvervsuddannede men hvordan? 24 5.5 Langt til 95 pct.-målet

Læs mere

En erhvervsuddannelse betaler sig tilbage til samfundet fra dag ét

En erhvervsuddannelse betaler sig tilbage til samfundet fra dag ét En erhvervsuddannelse betaler sig tilbage til samfundet fra dag ét Det betaler sig at klæde de unge godt på til arbejdslivet ved at give dem en uddannelse. Der går således ofte kun få år, før uddannelsesinvesteringen

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden 62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden Tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse viser, at der er en stor gruppe på 62.000 arbejdsløse, som ikke regnes med i den officielle registrerede

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

De sociale klasser i folkeskolen i 2012

De sociale klasser i folkeskolen i 2012 De sociale klasser i folkeskolen i 12 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen er der fokus på den sociale klasse for folkeskoleelever og deres klassekammerater.

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Videregående uddannelse giver milliarder i afkast

Videregående uddannelse giver milliarder i afkast Videregående uddannelse giver milliarder i afkast En lang videregående uddannelse er en sikker og guldrandet investering både for samfundet og for den enkelte. Samfundet har en direkte nettoeffekt på de

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Skole og karakterer for børn opdelt på sociale klasser

Skole og karakterer for børn opdelt på sociale klasser Skole og karakterer for børn opdelt på sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er fokus på valg af

Læs mere

Fremtidens vejledning

Fremtidens vejledning Fremtidens vejledning Charlotte Rønhof Kort om DI Organisation for erhvervslivet DI beskæftiger sig med emner som arbejdskraft, skat, klima og uddannelse DI forhandler de største kollektive overenskomster

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Arbejdsmiljø for de sociale klasser

Arbejdsmiljø for de sociale klasser Arbejdsmiljø for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på både det fysiske og psykiske

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Ufaglærte har typisk været karakteriseret ved en almindelig dansk lønmodtager med ansættelse i den offentlige sektor eller i en. Sådan er det ikke længere.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Kortlægning af veje og omveje i uddannelsessystemet

Kortlægning af veje og omveje i uddannelsessystemet Kortlægning af veje og omveje i uddannelsessystemet Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55 77

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Store formuer efterlades til de højest lønnede

Store formuer efterlades til de højest lønnede Store formuer efterlades til de højest lønnede I gennemsnit havde personer, der døde i 2012, en nettoformue på 860.000 kr. Det dækker over meget store efterladte nettoformuer i toppen og gæld i bunden.

Læs mere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere AE har undersøgt den faglige og økonomiske mobilitet for nyuddannede akademikere. Alle nyuddannede akademikere, der færdiggjorde deres uddannelse

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014 Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre Januar 14 1 ARBEJDSMARKEDET FOR NYUDDANNEDE MAGISTRE Januar 14 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Kun en femtedel af servicevirksomhederne

Kun en femtedel af servicevirksomhederne 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge AE har kortlagt brugen af lærlinge i mere end 6. private virksomheder. Kun 26 procent af virksomhederne

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere