Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis"

Transkript

1 Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud i mindst ugers ledighed, og det er det højeste niveau siden Før den økonomiske krise ramte længerevarende ledighed kun hver. nyuddannet. Den længerevarende ledighed er især et nyt fænomen blandt nyuddannede faglærte og professionsbachelorer, hvor mellem 1 og procent i dag går direkte ud i ledighed. Det skete for under 3 procent før krisen. Ledigheden blandt nyuddannede faglærte og professionsbachelorer er således 6-7-doblet siden 8. af senioranalytiker Mie Dalskov Pihl 6. august 13 Analysens hovedkonklusioner Hver femte nyuddannet med en erhvervskompetencegivende uddannelse i 12 gik direkte ud i mindst ugers ledighed. Det er den højeste andel siden 1994 og svarer til en firdobling af ledigheden siden 8. Nyuddannede akademikere har sværest ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Næsten hver fjerde akademiker går ledig i mindst uger efter endt uddannelse, hvilket er procentpoint mere end andre med en videregående uddannelse og procentpoint mere end nyuddannede faglærte. Ser man på udviklingen er den høje andel af længerevarende dimittendledige dog særligt et nyt fænomen for faglærte og professionsbachelorer, hvor andelen af længerevarende ledige blandt nyuddannede er 6-7-doblet siden 8. Den aktuelt høje ledighed blandt nyuddannede betyder dog på ingen måde, at det ikke kan betale sig at få en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det at få en uddannelse betyder nemlig, at unge kan halvere deres ledighedsrisiko, og samtidig viser AE s fremskrivninger, at der i de kommende år vil være mangel på uddannet arbejdskraft, mens der vil være overskud af ufaglærte. Kontakt Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 161 København V

2 AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede. Ud fra de nyeste registeroplysninger fra Danmarks Statistik er det muligt at undersøge de nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet helt frem til dem, der færdiggjorde deres uddannelse i slutningen af 12. Hver fjerde nyuddannet med en erhvervskompetencegivende uddannelse gik direkte ud i mindst 13 ugers ledighed i 12, mens hver femte gik ud i mindst ugers sammenhængende ledighed, hvilket svarer til over 4, måneds ledighed. Det er den højeste andel siden 1994, dvs. så langt tilbage som man kan lave denne opgørelse. Tallene for årgang 12 dækker over en firdobling af ledigheden, siden den økonomiske krise satte ind i 8. I 8 gik omkring hver. nyuddannet ud i mindst ugers ledighed efter endt uddannelse, mens det i dag er hver. nyuddannet. Fordelen ved at se på sammenhængende ledighed er, at man får et ret sikkert mål for, hvor mange nyuddannede, der ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet siden de færdiggjorde deres uddannelse. Et mål som andelen af nyuddannede, der var ledige fx et halvt eller helt år efter endt uddannelse, ville derimod kunne komme til at indeholde nogle nyuddannede, der havde været i arbejde i flere måneder inden ledighedsperiodens begyndelse. I resten af analysen fokuseres på andelen af nyuddannede, der er gået direkte ud i mindst ugers sammenhængende ledighed. Det er det længste, som det er muligt at følge de nyuddannede fra 12, og derfor det mest egnede mål, når man vil undersøge nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet så langt frem som blandt dem, der færdiggjorde deres uddannelse i slutningen af 12. Figur 1. Andel nyuddannede, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed Min. 13 uger Min. uger Anm.: Figuren viser andelen af nyuddannede det pågældende år, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed i mindst 13 eller uger. Se mere i boks 1. Opdelt på årgange fra 1. okt. året før til 3. sep. i året, ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Dækker erhvervsuddannede, erhvervsakademiuddannede (KVU), professionsbachelorer (MVU) samt akademikere (LVU). 2

3 Det er især akademikere, der har svært ved at finde arbejde efter endt uddannelse, jf. figur 2. I gennemsnit går 19 procent af de nyuddannede direkte ud i mindst ugers ledighed, mens det blandt akademikere er 24 procent. Blandt nyuddannede med korte- eller mellemlange videregående uddannelser, dvs. erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorer, går 19- procent ud i mindst ugers ledighed, mens det blandt faglærte er omkring 1 procent. Alle nyuddannede uanset uddannelseslængde har oplevet stigende ledighed siden 8. Men der er stor forskel på, hvor meget ledigheden er steget. For akademikere og personer med korte videregående uddannelser er andelen mere end fordoblet siden 8, men for nyuddannede faglærte og professionsbachelorer er der tale om en seks eller syvdobling. I 8 gik 2 procent af de nyuddannede faglærte ud i mindst ugers ledighed, mens det gjaldt godt 1 procent i årgang 12. Tilsvarende er andelen af længerevarende ledige blandt nyuddannede med en mellemlang videregående uddannelse steget fra 3 til procent. Under hver. nyuddannet med en faglært eller mellemlang videregående uddannelse gik således ud i længerevarende ledighed før den økonomiske krise. Tidligere var dimittendledighed et relativt ukendt fænomen blandt faglærte og professionsbachelorer og ikke nær så udbredt som blandt akademikere og uddannede fra erhvervsakademierne. Udviklingen fra 11 til 12 viser ikke tegn på forbedring. Især blandt faglærte og akademikere er det blevet markant sværere at få fodfæste på arbejdsmarkedet inden for det seneste år. Figur 2. Andel nyuddannede, der er gået direkte ud i mindst ugers sammenhængende ledighed fordelt på uddannelseslængde EUD KVU MVU LVU Alle nyuddannede Anm.: Figuren viser andelen af nyuddannede det pågældende år, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed i uger. Se mere i boks 1. Opdelt på årgange fra 1. okt. året før til 3. sep. i året, ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Erhvervsuddannelserne højest ledighed blandt grafikere og pædagogiske assistenter Tabel 1 viser andelen af nyuddannede faglærte, der går ud i mindst ugers sammenhængende ledighed efter endt uddannelse. Som beskrevet ovenfor er det for faglærte blevet markant mere vanskeligt at finde arbejde efter endt uddannelse, end det var før den økonomiske krise. I 8 var der stort set ingen nyuddannede faglærte, der gik ud i længerevarende ledighed, mens det nu gælder for godt hver 7. nyuddannet. 3

4 Der er dog stor forskel på, hvor hårdt de forskellige uddannelser er ramt. Mens 6- procent af de nyuddannede inden for transport, jordbrug samt bygge- og anlæg går ud i længerevarende dimittendledighed, så gælder det for -4 procent af de nyuddannede inden for de tekniske og grafiske fag og blandt pædagogisk uddannede. Tabel 1. Andel af nyuddannede faglærte, der er gået direkte ud i mindst ugers ledighed Handel og kontor (fx sekretærer, salgsassistenter, regnskabsassistenter) 8 12 Ændring 12 -point Antal pers. 3,1 16, 13, Bygge og anlæg (fx tømrere, snedkere, vvs) 1,8 9, 7,7 3 - heraf tømrere 2,1, 7, heraf malere 1,4 12,, heraf elektrikere,,6,6 66 Jern og metal (fx smede og mekanikere) 1,7 12,3,6 4 - heraf smede,7 14,6 13,9 6 - heraf mekanikere 1,3 13,6 12,3 239 Grafisk (fx grafikere, fotografer) 17,7 37,8,1 1 Teknik og industri i øvrigt (fx tekniske designere) 6,7 22,2 1, 2 Service (fx frisører, ejendomsassistenter) 1,8 12,9 11,1 117 Levnedsmiddel og husholdning (fx slagtere, bagere, kokke, ernæringsassistenter) 1,9 12,,1 23 Jordbrug og fiskeri (fx dyrepassere, gartnere),7 9,1 8,4 143 Transport mv. (fx chauffører) 1,1 6,7,6 Sundhed (fx SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter) 1, 1,8 14, Pædagogisk (fx pædagogiske assistenter) 8,6 4,2 31,6 392 Alle nyuddannede med en erhvervsfaglig uddannelse 2,3 14,8 12, Anm.: Tabellen viser andelen af alle nyuddannede i 8 og 12, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed i uger. Se mere i boks 1. Korte og mellemlange uddannelser kunstnere og webdesignere hårdest ramt Omkring hver femte med en erhvervsakademiuddannelse, der blev uddannet i 12, gik direkte ud i mindst ugers ledighed. Det er mere end dobbelt så mange som i 8 og kun procentpoint under akademikernes andel. Der er dog stor forskel på, hvor hårdt de nyuddannede er ramt. Færre nyuddannede inden for de samfundsvidenskabelige akademiuddannelser går direkte ud i ledighed end inden for formidling og jordbrug, hvor op omkring 3 procent af de uddannede fra 12 har gået ledige i mindst uger, jf. tabel 2. Ser man på de tekniske fag, er der dog stor spredning. 4

5 Tabel 2. Andel af nyuddannede, der er gået direkte ud i mindst ugers ledighed, KVU 8 12 Ændring 12 -point Antal pers. Levnedsmiddel og husholdning (fx procesteknologer) 14,4 38,1 23,7 4 Jordbrug og fiskeri (fx jordbrugsteknologer),8 26,,2 32 Samfundsfaglige 7,2 17,8, heraf markedsføringsøkonomer 8,3 17, 8,7 7 - heraf finansøkonomer, 18, 13, heraf datamatikere 6,,3 13,8 37 Tekniske 8,, 12, heraf installationsteknologi (fx el-installatører),8 9,9 9, heraf produktionsteknologi (fx maskinteknikere) 8, 33,9 2,9 7 - heraf designteknologi (fx modelteknikere) 11,4 27, 16,1 72 Formidling (fx multimediedesignere) 1,2 28,3 13,1 1 Alle nyuddannede med en akademiuddannelse 7,1 18,8 11,7 746 Anm.: Tabellen viser andelen af alle nyuddannede i 8 og 12, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed i uger. Se mere i boks 1. Transport, sundhed og kunstneriske uddannelser er udeladt grundet for få observationer (2 ledige i 12). Inden for professionsbacheloruddannelserne, dvs. de mellemlange videregående uddannelser, er der også stor forskel på, hvor mange der ender i ledighed efter endt uddannelse. Blandt kunstnere og inden for levnedsmiddel, naturvidenskab og formidling går omkring hver 3. nyuddannet direkte ud i mindst ugers sammenhængende ledighed, mens det gælder for langt færre inden for transport og sundhed (9-12 procent). Inden for sundhedsfagene er der dog stor variation. Mens 2- procent af jordemødrene og sygeplejerskerne går direkte ud i mindst ugers ledighed, så gælder det tilsvarende for 38 procent af ergoterapeuterne og 21 procent af fysioterapeuterne. Det ses desuden af tabel 3, at den voldsomme udvikling i ledigheden blandt nyuddannede professionsbachelorer med en syvdobling i andelen af længerevarende dimittendledige især er drevet af udviklingen inden for sundhed, samfundsfag, naturvidenskab og pædagogik i høj grad uddannelser, der er rettet imod den offentlige sektor.

6 Tabel 3. Andel af nyuddannede, der er gået direkte ud i mindst ugers ledighed, MVU 8 12 Ændring 12 -point Antal pers. Transport mv. (fx maskinmestre) 1,1 8,8 7,7 26 Sundhed,9 12,3 11, heraf sygeplejersker,1 4,9 4,8 9 - heraf ergoterapeuter 3, 38,3 3, heraf fysioterapeuter,7 21,8 21, heraf jordemødre - 2,3 2,3 - Kunstnerisk (fx designere) 4,2 31,9 27,7 11 Teknisk (fx maskinteknikere, bygningskonstruktører) 4,7 24,3 19,6 4 Pædagogisk 2,3,6 18, heraf lærere 1,4 19,4 18, heraf pædagoger 2,9 21, 18,1 9 Formidling (fx journalister) 16,2 29,1 12,9 2 Samfundsvidenskabelig(fx socialrådgivere, HA-uddannede) 1,8 23,6 21,8 472 Levnedsmiddel og ernæring(fx bachelor i ernæring) 11,9 32,3,4 96 Humanistisk (fx erhvervssprog) 7,6 21,1 13, 119 Naturvidenskabelig (fx webudvikling),8 29,1 28,3 86 Alle nyuddannede professionsbachelorer 2,8 19,9 17, Anm.: Tabellen viser andelen af alle nyuddannede i 8 og 12, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed i uger. Se mere i boks 1. Akademikere 4 procent af humanisterne går direkte ud i ledighed Næsten hver femte nyuddannet akademiker går direkte ud i mindst ugers sammenhængende ledighed. Det er dog langt fra et nyt fænomen, at akademikere har sværest ved at få fodfæste efter endt uddannelse. Ser man i forhold til ledigheden i 8 før den økonomiske krise er andelen af længerevarende dimittendledige blandt akademikerne lidt mere end fordoblet, hvilket vidner om en langt mindre stigning i ledigheden end hos de øvrige uddannelsesgrupper. Nogle akademikere har dog oplevet en ret voldsom stigning i ledigheden. Inden for det sundhedsfaglige område er andelen af længerevarende ledige dimittender næsten seksdoblet fra 1,6 til 9 procent, og inden for de tekniske og jordbrugsfaglige område er der tale om en tre-firedobling. Hvis man kun ser på niveauet, er andelen af nyuddannede, der går direkte ud i længerevarende ledighed, lavest blandt sundhedsvidenskabelige kandidater, og højest blandt humanister, hvor næsten 4 procent går direkte ud i mindst ugers ledighed. Endnu engang er der dog stor variation inden for de faglige områder. At godt hver. nyuddannet inden for det sundhedsvidenskabelige område går direkte ud i længere dimittendledighed dækker over relativt høj ledighed blandt farmaceuter, mens der blandt læger ikke er nogen ledighed. Tilsvarende inden for de tekniske fag, hvor 41 procent af arkitekterne går ud i ledighed, mens det blot er 19 procent af ingeniørerne, ligesom det samme niveau gælder for de samfundsvidenskabelige kandidater. 6

7 Tabel 4. Andel af nyuddannede, der er gået direkte ud i mindst ugers ledighed, LVU 8 12 Ændring 12 -point Antal pers. Sundhed 1,6 9,4 7, heraf læger heraf tandlæger 1,6 11,8, heraf farmaceuter,1 34,4 24,3 8 Kunstnerisk (fx billedkunst, kunsthåndværk) 12,8 21, 8,7 7 Teknisk 6,8 21, 14, heraf arkitekter 13, 41,1 27,7 9 - heraf civilingeniører m.m., 19,1 13,6 348 Pædagogisk 8,7 29,6,9 139 Samfundsvidenskabelig 7,6 21,9 14, heraf jura 1,8 19, 17, heraf økonomi 1, 12,9 11, heraf politologi 7,2 22,3 1,1 2 Levnedsmiddel og ernæring (fx levnedsmiddelvidenskab) 16,9 32, 1,1 31 Naturvidenskabelig (fx fysikere, kemikere) 11,7 2,6 13,9 367 Jordbrugsvidenskabelig (fx dyrlæger),4, 1,1 73 Humanistisk og teologisk (fx cand.mag. i sprog, historikere) 22 38,7 16, Alle nyuddannede akademikere, 24,4 13, Anm.: Tabellen viser andelen af alle nyuddannede i 8 og 12, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed i uger. Se mere i boks 1. Figur 3 viser en samlet oversigt over andelen af nyuddannede fra 12, der gik ud i mindst ugers sammenhængende ledighed, når man ser på de forskellige uddannelsesgrupper. For de hårdest ramte fag er det omkring eller mere end hver tredje nyuddannet, der begynder karrieren med et ledighedsforløb på mindst uger. Selv for de uddannelser, der har lettest ved at få arbejde efter endt uddannelse, er det alligevel omkring hver tiende, der går ud i mindst ugers ledighed. 7

8 Figur 3. Uddannelser med flest og færrest, der går direkte ud i mindst ugers ledighed (12) EUD/Pædagogisk LVU/Humanistisk KVU/Levnedsmiddel EUD/Grafisk MVU/Levnedsmiddel og LVU/Levnedsmiddel og MVU/Kunstnerisk LVU/Pædagogisk MVU/Naturvidenskabelig MVU/Formidling og KVU/Formidling og KVU/Jordbrug LVU/Naturvidenskabelig MVU/Teknisk MVU/Samfundsvidenskabelig EUD/Teknik og industri i øvrigt LVU/Samfundsvidenskabelig LVU/Teknisk LVU/Kunstnerisk MVU/Humanistisk MVU/Pædagogisk LVU/Jordbrugsvidenskabelig KVU/Teknisk KVU/Samfundsfaglig EUD/Handel og kontor EUD/Sundhed EUD/Service MVU/Sundhed EUD/Jern og metal EUD/Levnedsmiddel EUD/Bygge og anlæg LVU/Sundhed EUD/Jordbrug MVU/Transport EUD/Transport ,3 32, 31,9 29,6 29,1 29,1 28,3 26, 2,6 24,3 23,6 22,2 21,9 21, 21, 21,1,6,, 17,8 16, 1,8 12,9 12,3 12,3 12, 9, 9,4 9,1 8,8 6,7 4,2 38,7 38,1 37,8 3 4 Anm.: Figuren viser andelen af alle nyuddannede i 12, der er gået direkte ud i sammenhængende ledighed i uger fordelt på uddannelsesgrupper og uddannelseslængde. Se mere i boks 1. Unge kan med en uddannelse i bagagen halvere deres ledighedsrisiko Selvom ledigheden blandt nyuddannede fortsat er rekordhøj, så er det stadig en rigtig god ide at få en erhvervskompetencegivende uddannelse. Unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse har nemlig markant højere ledighed end unge med en uddannelse, som det fremgår af figur 4, der viser den gennemsnitlige ledighedsprocent fordelt på alder og uddannelse. Figuren viser, at unge faktisk kan halvere deres ledighedsrisiko, hvis de får en erhvervskompetencegivende uddannelse. 8

9 Figur 4. Ledighedsprocent fordelt på alder og uddannelse, 2. kvartal år 3-34 år 3-39 år 4-44 år 4-49 år -4 år -9 år 6-64 år Grundskole Erhvervsfaglig KVU MVU LVU Anm: Arbejdsstyrken er baseret på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik eksklusiv studerende. Personer med uoplyst uddannelse samt personer med en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse er ikke vist. 2. kvartal 12. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. Samtidig viser AE s fremskrivninger, at der frem til kun vil komme endnu større efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft. Tendenserne på arbejdsmarkedet peger på, at vi kommer til at mangle 3. faglærte og over. med en videregående uddannelse. Sidstnævnte er ikke nødvendigvis akademikere, men også personer med en kort- eller mellemlang videregående uddannelse. Samtidig viser fremskrivningerne, at der vil være et overskud på 8. ufaglærte, der kun har en grundskoleuddannelse, samt et overskud på 6. personer, der kun har en gymnasial uddannelse. Det er altså ikke kun i øjeblikket, at den økonomiske krise har gjort det vigtigt for unge at have en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det bliver kun endnu mere vigtigt fremover. Boks 1. Sådan har vi gjort AE har via DST adgang til det integrerede elevregister, der dækker danskenes uddannelsesstatus på offentligt regulerede uddannelser frem til og med 3. september 12. Disse oplysninger har vi koblet sammen med DREAM-registeret, hvor oplysninger vedr. dagpenge og kontanthjælp findes på personniveau frem til medio maj 13. Således er det muligt at følge overgangen til arbejdsmarkedet for de nyuddannede på de erhvervskompetencegivende uddannelser. I denne analyse har vi dels undersøgt, hvor mange der er fuldtidsledige et halvt år efter, at de færdiggjorde deres uddannelse, men det er også undersøgt, hvor mange der er gået direkte ud i hhv. 13 og ugers sammenhængende ledighed. Et sammenhængende ledighedsforløb påbegyndes senest uger efter, at uddannelsen er fuldført, og ophører først når den ledige har mindst fire uger uden ydelse. 1 Som ledighed tæller både kontanthjælps- og dagpengeforløb. Både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere indgår, ligesom uger under aktivering også indgår. Uger på 6-ugers selvvalgt uddannelse indgår også i ledighedsuger. 2 I analysen er de nyuddannede opdelt på årgange i rullende. Således dækker 12 perioden fra 1. oktober 11 til 3. september I forhold til analysen Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte fra 9. januar 13 er der foretaget små metodemæssige ændringer. Ændringerne betyder, at der måles på ledighedsforløb, der påbegyndes senest uger efter dimission modsat tidligere 7 uger, samt at der i denne analyse måles på ugers sammenhængende ledighed modsat tidligere 26 uger. Resultaterne i denne analyse er derfor ikke sammenlignelige med den tidligere analyse. Det har været nødvendigt at foretage de små justeringer for at kunne foretage en analyse på årgang 12 allerede på nuværende tidspunkt (august 13). 2 Dog er 6-ugers selvvalgt uddannelse først registreret fra august 9. Det betyder, at der er databrud på dette tidspunkt, hvilket giver anledning til en stigning af ledige over sommeren 9. Derudover har der været et skifte i brugen af koderne for 6-ugers selvvalgt i DREAM-registret, hvorfor denne analyse både medtæller uger på 6-ugers selvvalgt uddannelse med og uden ydelse. 9

Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede

Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse i 213. Tallene viser, at der for første gang siden den økonomiske krise er

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet For første gang siden den økonomiske krise er stigningen i ledigheden blandt nyuddannede bremset. Denne analyse fokuserer på udviklingen blandt

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august 2014. Tallene viser, at knap hver 5.

Læs mere

Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed

Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed For første gang siden krisen går færre nyuddannede ud i mindst måneders sammenhængende ledighed. Baggrunden er, at andelen af faglærte og personer med mellemlang

Læs mere

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed 13,3 procent af alle nyuddannede fra 15 gik direkte ud i mindst måneders ledighed. Det er lidt færre end tidligere. Faldet er dog svagt, og andelen

Læs mere

Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs

Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs Siden slutningen af 00 er ledigheden mere end fordoblet. Således viser tallene fra 1. kvartal 01 en bruttoledighed på knap 10.000 personer, hvilket svarer til knap 7 procent af arbejdsstyrken. Tallene

Læs mere

Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede

Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede Hver 7. nyuddannet går direkte ud i mindst et halvt års ledighed Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede På trods af en generel stigende beskæftigelse på det danske arbejdsmarked, så går

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Ledigheden blandt nyuddannede herhjemme er i historisk perspektiv relativt høj. I forhold til vores europæiske naboer klarer de nyuddannede sig dog relativt

Læs mere

De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen

De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen I dette notat foretages en detaljeret kortlægning af de lediges uddannelsesniveau og udviklingen i løbet af krisen. På det overordnede niveau

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent AE har i denne analyse undersøgt længden af et arbejdsliv for forskellige uddannelsesgrupper. Resultaterne viser, at der er stor forskel på, hvor langt

Læs mere

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Tusindvis af studerende på erhvervsakademierne og landets professionsuddannelser med en gymnasial uddannelse i bagagen, ville blive afskåret fra

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Blandt de personer, der afsluttede en erhvervskompetencegivende uddannelse i 009 var godt 10 procent ledige et år efter afsluttet uddannelse. Niveauet

Læs mere

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Selvom nye tal viser, at stigningen i ledigheden blandt nyuddannede med en videregående uddannelse er bremset, så ligger andelen af nyuddannede,

Læs mere

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Der er i dag ca. 237.000 personer i Danmark, som lever på førtidspension. Ud af disse er ca. 200.000 over 40 år. Sætter man dette tal i forhold til antallet

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Samfundet har store økonomiske gevinster af uddannelse. Personer med en uddannelse har større arbejdsmarkedstilknytning og højere løn. Det betyder flere

Læs mere

Danskerne kører længere for at komme på arbejde

Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danske lønmodtagere pendler længere end tidligere for at komme på arbejde. I gennemsnit pendler danske lønmodtagere km. mellem hjemmet og arbejdspladsen.

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Det giver 2-1 mio. kr. mere, at man tager en erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med, hvis man var forblevet ufaglært. Samfundet har også milliongevinster,

Læs mere

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Der er stor forskel på, hvor langt lønmodtagerne pendler alt efter deres uddannelsesbaggrund og bopæl. Erhvervsakademiuddannede pendler

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse 27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse Godt 32.000 af de ca. 237.000 førtidspensionister i Danmark er under 40 år. Ud af disse har 27.000, eller hvad der svarer til mere end 4 ud af 5, ikke

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Den gennemsnitlige dansker tjener mest i slutningen af 40'erne, men set over de forskellige uddannelsesgrupper er der faktisk stor forskel på, hvornår

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Ledigheden for de offentlige LO-uddannelser er steget støt siden 28 modsat alle andre uddannelsesgrupper, hvor stigningen i ledigheden er aftaget i

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen En kortlægning af de unges uddannelsesniveau viser, at over 2. under 3 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse samtidig med at

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt Ledighed blandt højtannede sætter spor Massiv dimittendledighed blandt højtannede koster samfundet dyrt Den store stigning i dimittendledigheden siden 2008 har betydet, at højtannede i titusindvis er gået

Læs mere

Ekstra millioner at hente ved at uddanne sig

Ekstra millioner at hente ved at uddanne sig Ekstra millioner at hente ved at uddanne sig Der stor forskel på størrelsen af ens indkomst gennem livet alt efter, hvilken uddannelse man har. Generelt fører længere uddannelse til højere indkomst, men

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Krisen har medført en betydelig stigning i arbejdsløsheden, hvor der er i dag over 1. personer, der står uden job. Når man ser på ledigheden fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Et adgangskrav til de gymnasiale uddannelser på 7 fra folkeskolens afgangsprøver vil afskære mere end hver anden studerende med en gymnasial

Læs mere

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Analysen viser, at kriser på arbejdsmarkedet får nyuddannede til at acceptere jobs, som de i virkeligheden er overkvalificerede til.

Læs mere

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed 11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed Næsten 11.000 elever på erhvervsuddannelserne i Danmark mangler en praktikplads. En del af dem har dog en skolepraktikplads, men næsten 6.000 har heller

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Siden 198 erne er der blevet flere studenter med lav arbejdsmarkedstilknytning. Sammenlignet med faglærte så har studenter, der ikke har fået en anden uddannelse

Læs mere

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed AE har undersøgt, hvilke lange videregående uddannelser unge vælger efter gymnasiet. Blandt 30-34-årige med indvandrer- eller

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

nordjyder har mistet jobbet under krisen

nordjyder har mistet jobbet under krisen 33.500 nordjyder har mistet under krisen Den økonomiske krise har betydet markante jobtab i hele landet. Nogle landsdele er imidlertid blevet betydeligt hårdere ramt end andre. I løbet af krisens første

Læs mere

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet I de seneste godt 10 år er der sket en forholdsvis markant stigning i erhvervsdeltagelsen blandt de ældre i aldersgruppen -64 år. Særligt bemærkelsesværdigt

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

Ledighed blandt nyuddannede inden for de offentlige LO-fag

Ledighed blandt nyuddannede inden for de offentlige LO-fag Ledighed blandt nyuddannede inden for de offentlige LO-fag Indhold 1 Hovedkonklusioner og indhold 2 Undersøgelse af ledighed blandt nyuddannede 3 Undersøgelse af aktuel ledighed inden for LO-fagene Kontakt

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest Den rigeste del af befolkningen bruger håndværkerfradraget, også kaldet servicefradraget, mest. Mens hver fjerde blandt de 1 procent rigeste

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre 7 ud af 1 akademikere har længere uddannelse end deres forældre AE har undersøgt den familiemæssige uddannelsesbaggrund for alle nyuddannede akademikere. Analysen viser, at 73 procent af alle nyuddannede

Læs mere

En uddannelse giver et årti mere på arbejdsmarkedet

En uddannelse giver et årti mere på arbejdsmarkedet En uddannelse giver et årti mere på arbejdsmarkedet Antallet af år i job forlænges med ca. 40 procent med en erhvervskompetencegivende uddannelse i baglommen. Det viser en analyse af arbejdslivets længde,

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Mens størstedelen af de nyudklækkede studenter er i arbejde seks måneder efter, at de fik deres studentereksamen, er det kun knap hver fjerde,

Læs mere

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse AE har undersøgt gevinsterne ved at videreuddanne faglærte, og der er millionstore gevinster at hente. Over et livsforløb er nettogevinsten af et

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Krisen koster på de nyuddannedes løn mange år ud i fremtiden

Krisen koster på de nyuddannedes løn mange år ud i fremtiden Krisen koster på de nyuddannedes løn mange år ud i fremtiden Nyuddannede, der færdiggør deres uddannelse i perioder med krise på arbejdsmarkedet, har højere ledighed flere år efter de har afsluttet deres

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Det går den rigtige vej Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Færre af de unge, som ikke har anden end grundskolen, havner på kontanthjælp. I 2013 var næsten hver fjerde ufaglærte ung på kontanthjælp,

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Pendling blandt elektrikere

Pendling blandt elektrikere Faglærte, der er uddannet inden for strøm og elektronik, pendler i gennemsnit 29 kilometer mellem bopæl og arbejdssted. Det er 8 kilometer længere end danske lønmodtagere generelt. Analysen viser desuden,

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Analyse 10. oktober 2014

Analyse 10. oktober 2014 10. oktober 2014 Unge, der primært er dygtige til matematik, søger oftest mod de tekniske videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Karakterer fra grundskolens afgangsprøver

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet

Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet De tusindvis af studerende, der netop nu søger ind på de videregående uddannelser, kan se frem til at tjene flot gennem livet. Frem til 80 års

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Der er stor forskel på størrelsen af den livsindkomst, som 3-årige danskere kan se frem til, og livsindkomsten hænger nøje sammen med forældrenes

Læs mere

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads 2 år med rekordmangel på praktikpladser Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads Manglen på praktikpladser er fortsat rekordhøj. I mere end 2 år har manglen på praktikpladser ligget

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden

De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden De unge, der var langtidsledige i 1994 - sidste gang ungdomsarbejdsløsheden toppede - har helt frem i dag en markant dårligere arbejdsmarkedstilknytning

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Arbejdsmarkedet under & efter krisen Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Ledigheden blandt nyuddannede er særlig følsom over for ændringer i konjunkturerne. Typisk er ledigheden

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse AE har sammenkørt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register med Danmarks Statistiks uddannelsesregistre for at belyse uddannelsesaktiviteten blandt kontant-

Læs mere

Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse

Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse Alle uddannelser tilfører samfundet øget vækst og velstand i form af øget produktivitet. Målt på livsværditilvæksten har alle uddannelser positive afkast,

Læs mere