Uddannelse og beskæftigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse og beskæftigelse"

Transkript

1 Kapitel 3 side 25 Uddannelse og beskæftigelse Siden 1996 har det været en betingelse, at man både opfylder et alderskrav og et uddannelseskrav for at blive fisker. Alderskravet er 16 år. Når man er fyldt 16 år, kan man gennemføre en uddannelse i sø- og arbejdssikkerhed, der varer tre uger. Efter det kursus kan man søge ind på Erhvervsfiskeruddannelsen på Fiskeriskolen. For unge mellem 16 og 18 år er det den eneste vej ind i fiskeriet. Er man over 18 år, kan man tage hyre som fisker, hvis man har gennemført uddannelsen i sø- og arbejdssikkerhed. Den kan gennemføres på Fiskeriskolen. Fiskeriets sikkerhedskursus For at blive fisker skal man gennemføre sikkerhedskurset. Her lærer man om skibets redningsudstyr gennem instruktion og praktiske øvelser. Der er fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed under sejladsen, og når man arbejder om bord. Man lærer bl.a. førstehjælp og brandslukning. Man får også en kort introduktion i love og regler om fiskeri og søfart. Kursister, der er fyldt 18 år, kan tage arbejde som fisker efter dette kursus. Selv om det er tilstrækkeligt med sikkerhedskurset, kan man få et meget mere varieret og spændende job, hvis man tager Erhvervsfiskeruddannelsen eller uddannelsen til fiskeskipper bagefter. Vil du vide mere? Fiskeriskolen Tlf

2 Kapitel 3 side 26 Under skoleopholdet arbejder man med en række spændende emner som sikkerhed, fiskearterne og deres omgivelser, fangstmetoder, fiskeredskaber og fartøjer, fiskens behandling og kvalitet m.m. Man lærer om sygdomsbehandling, og kan afslutte med at tage et certifikat som sygdomsbehandler. Man lærer noget om økonomi og deling af udbytte på en kutter. I navigation kan der afsluttes med en duelighedsprøve i sejlads for fiskere. Motorlære og maskinrummets udstyr kan også afsluttes med en duelighedsprøve. Man bliver også undervist i reparationssvejsning, kabystjeneste, bødning, tovværk og wirer samt lærer at bruge en skibsradio. Der kan afsluttes med en GMDSS certifikatprøve. Når hele uddannelsen er gennemført med et tilfredsstillende resultat, får man Det Blå Bevis. Det viser, at man nu er fuldt uddannet fisker og må arbejde som sådan. Det Blå Bevis giver også ret til at føre fiskeskibe på op til 9 meter. Erhvervsfiskeruddannelsen Erhvervsfiskeruddannelsen er en 2-årig erhvervsuddannelse, som består af både praktik på fiskeskibe og skoleophold på fiskeriskolen. Har man opnået duelighedsbeviserne i sejlads for fiskere og motorlære, certifikat i radiolære og bestået uddannelsen som sygebehandler (Medicinkiste B-uddannelsen), må man føre fartøjer på op til ca. 15 meter i Nærfart. Erhvervsfiskeruddannelsen er sammensat af: 1. praktikperiode (1/2 år) Skoleophold (22 uger) 2. praktikperiode (1/2 år) 3. praktikperiode (1/2 år) Man får løn i forhold til HTS satser under hele uddannelsen. I praktikperioderne får man også del i udbyttet på det skib, man arbejder. Ordforklaring HTS: Handel, Transport og Serviceerhvervene. I praktikperioderne arbejder man så vidt muligt med tre forskellige fiskerityper, altså på tre forskellige fiskeskibe. Vil du vide mere? Fiskeriskolen Tlf

3 Kapitel 3 side Nærfart Nærfart omfatter området syd for 62 N bredde, nord for 48 N bredde og øst for 12 V længde samt fart i Østersøen, på Færøerne og Færø Banke samt langs Grønlands kyst i en afstand af ikke over 200 sømil fra kysten (basislinien). 12 grader vestlig længde Kilde: Danmarks Fiskeriforening. Arbejdsmarkedsuddannelser Arbejdsmarkedsuddannelserne er opbygget af moduler, der varer fra to dage til et halvt år. De fleste moduler varer fra en til fire uger og giver adgang til forskellige funktioner i fiskeriet. Uddannelserne gennemføres af Fiskeriskolen og de enkelte kurser tilbydes enten om bord på uddannelsesskibet Athene, som lægger til i forskellige fiskerihavne over hele landet eller på Fiskeriskolen i Thyborøn. Man kan vælge mellem følgende uddannelser: Grundkursus i søsikkerhed, 111 lektioner/ 3 uger: Uddannelsen giver adgang til erhvervet. Kun med en tilfredsstillende gennemførelse kan man blive erhvervsfisker. Søsikkerhed for erfarne, 37 lektioner/1 uge: De fiskere, som ikke behøver det indledende kursus i søsikkerhed, fordi de allerede var aktive fiskere, da reglen blev indført, kan tage en uddannelse i søsikkerhed, der består af 37 lektioner. Medicinkisteuddannelserne: På stort set alle fiskefartøjer skal fartøjsføreren være uddannet sygebehandler og uddannet til at yde førstehjælp til fiskerne om bord. Mange besætninger vælger at flere eller endda alle skal have uddannelsen, fordi man vægter sikkerhed højt.

4 Kapitel 3 side 28 Afhængig af sejladsområdet skal man som sygebehandler have én af følgende uddannelser: 1) Medicinkiste C for det kystnære fiskeri. 2) Medicinkiste B for den del af fiskeriet som sejler mere end 1/2 time fra kyst. 3) Medicinkiste A for fartøjer som kan sejle på langfart For begge uddannelser gælder, at de skal gentages senest efter 5 år. Ud over de nævnte uddannelsesmoduler er der udviklet en række moduler, som tilsammen udgør skoledelen af Erhvervsfiskeruddannelsen for voksne (Det Blå Bevis). Alle modulerne kan gennemføres enkeltvis eller i sammenhæng. Det afhænger af den enkelte fiskers behov og familieliv. Erhvervsfiskeruddannelsen for voksne Voksne kan gennemføre Erhvervsfiskeruddannelsen ved at kombinere aktivt fiskeri og uddannelse på Fiskeriskolen. Her indgår følgende uddannelser i Det Blå Bevis: Fiskerilære Instrumentlære Radiokursus ROC certifikat * Vedligeholdelse af fiskeredskaber Sundhed, ernæring og proviantering Medicinkiste B * Navigation * Arbejdsmarkedsforhold og driftsøkonomi Reparationssvejsning Motorlære *

5 Kapitel 3 side 29 Når man har gennemført alle modulerne med tilfredsstillende resultat, og samtidig kan dokumentere mindst 18 måneders sejltid som fisker, får man Det Blå Bevis. Det viser, at man nu er fuldt uddannet erhvervsfisker og må arbejde som sådan. Det Blå Bevis giver også ret til at føre fiskeskibe på op til 9 meter. Hvis man ud over uddannelsen vælger at gå til prøve (og består) i de fag, der er markeret med "*", må man føre fiskeskibe på op til ca. 15 meter. Regler for arbejdsløse dagpengeberettigede partsfiskere Som arbejdsløs dagpengeberettiget har man ret til 6 ugers selvvalgt AMU uddannelse og kan deltage i 6 ugers uddannelse af de beskrevne moduler. Efter et 1/2 års aktivt fiskeri har man optjent ret til igen at tage 6 ugers uddannelse. På den måde kan man gennemføre Erhvervsfiskeruddannelsen på et par år. Man kan også gennemføre alle modulerne uden hensyn til 6-ugers-reglen, hvis det lokale AFkontor bevilger uddannelsen. Økonomi under uddannelsen I de 18 måneder man fisker, er man partsfisker og har en normal indtjening. I perioderne på Fiskeriskolen får man løntabsgodtgørelse. Det svarer til højeste dagpengesats. Hvis man bor langt fra uddannelsesstedet, kan man også få rejse og ophold betalt. Som partsfisker er man juridisk set arbejdsløs, når man går i land efter en fangstrejse. Derfor skal man være opmærksom på de regler, der gælder for arbejdsløse. Ejer man helt eller delvist et fiskefartøj, er man ikke arbejdsløs mellem fangstrejserne, og derfor er det andre regler der gælder. Regler for beskæftigede dagpengeberettigede Der er ingen begrænsning på 6 uger for fartøjsejere. Man kan frit vælge at deltage i modulerne i den rækkefølge, de bliver udbudt på Fiskeriskolen, så det passer til temperament og familieliv. Vil du vide mere? Fiskeriskolen Tlf

6 Kapitel 3 side 30 Fiskeskipper af 3. og 1. grad Når man har to års sejltid som fisker eller har gennemført Erhvervsfiskeruddannelsen (Det Blå Bevis), kan man starte på en af skipperskolerne, hvor man kan vælge at læse til fiskeskipper af 3. eller 1. grad. Jobbet Fiskeskipperen er styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på fiskeskibe. Som fiskeskipper af 3. grad har man ret til at sejle som styrmand på fiskeskibe i nærfart. Efter tilstrækkelig fartstid må man også sejle som skipper på fiskeskibe med en længde på under 45 meter i Nærfart. Som fiskeskipper af 1. grad må man sejle som skipper om bord på alle fiskeskibe uanset størrelse og fartsområde. Uddannelsen Uddannelsen som fiskeskipper foregår på Skagen Skipperskole med afdeling i Thyborøn. Her læser man fag som navigation, meteorologi, vagttjeneste, visuel signalering, skibsteknik, sundhedslære, sikkerhed og miljøbeskyttelse, maskinlære, brandbekæmpelse, dansk, engelsk, pc-brug samt søret og administration af fiskeskibe. For at blive fiskeskipper af 1. grad skal man desuden have biologi, havlære og fiskerilære. Varighed Uddannelsen som fiskeskipper af 3. grad tager seks måneder. For at blive fiskeskipper af 1. grad skal man yderligere 12 måneder på skole. Indtægt Man kan få SU under uddannelsen.

7 Kapitel 3 side 31 Skoleophold Skolerne hjælper gerne med at finde kollegieværelser. Adgangskrav For at blive optaget på uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad skal man enten være uddannet skibsmekaniker, skibsassistent eller erhvervsfisker. Man kan også komme ind, hvis man har sejlet som fisker i to år og mindst har ni års skolegang. For at blive fiskeskipper af 1. grad skal man have folkeskolens udvidede afgangsprøve i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi med mindst 6 i karakter eller et forberedelseskursus, der tager tre måneder. 3.2 Oversigt over fiskeriets uddannelser Jobskift Uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad og uddannelsen til kystskipper ligger meget tæt op ad hinanden, og ved at deltage i ganske få moduler ekstra kan man blive kystskipper. På samme måde ligger fiskeskippereksamen af 1. grad tæt på sætteskippereksamen. Ved at tage nogle få moduler ekstra kan man blive sætteskipper. Vil du vide mere? Skagen Skipperskole Tlf

8 Kapitel 3 side 32 Videreuddannelse Hvis man på et tidspunkt får lyst til at lave noget helt andet efter at have gjort sin uddannelse som fisker eller skipper færdig er der mange muligheder for at efteruddanne sig. Når man har gennemført Fiskeriets Grunduddannelse, kan man f.eks. blive fiskeriteknolog. Er man uddannet som fiskeskipper af 1. eller 3. grad, kan man med en kort supplerende uddannelse og fornyet praktik skifte fra fiskerflåden til handelsflåden og blive styrmand eller skibsfører på en coaster. Og der er mange andre muligheder, end de her nævnte. Uddannelsens indhold og opbygning Uddannelsen består af et indledende trin og et fagligt trin. Uddannelsens indledende trin varer 1 år. Der undervises i fagene biologi, kemi, matematik, engelsk, fysik, dansk og edb. Det indledende trin afsluttes med en prøve, som giver adgang til det faglige trin. Det faglige trin varer også 1 år, hvor der undervises i fiskebehandling, mikrobiologi/hygiejne, arbejdsledelse og proces- og driftsteknik. Herudover undervises bl.a. i fiskemetoder, maskinlære, økonomi og statistik. I løbet af det faglige trin skal de studerende skrive et speciale. Der afsluttes med eksamen i alle fag. Fiskeriteknolog Fiskeriteknologer arbejder typisk som: Produktions- og kvalitetsstyringsmedarbejdere i fiskeindustrien på leder- og mellemlederniveau Rådgivere i fiskeriteknologi Produktudviklere Konsulenter hos organisationerne Lærere i fiskerifag Ansatte i fiskerieksportvirksomheder Udviklere af fiskeindustriens kvalitetssikringssystemer og forædling Adgangskrav Uddannelsen som fiskeriteknolog er en 2-årig uddannelse. Det er et krav, at man har praktisk erfaring fra erhvervslivet. Man skal også have Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve i matematik og naturlære samt Folkeskolens Afgangsprøve i dansk og engelsk. Man kan gå direkte ind på uddannelsens andet år, hvis man har en gymnasial afgangsprøve på B- niveau i fysik og kemi samt mindst ét års erhvervserfaring.

Arbejdsmarkedsforhold

Arbejdsmarkedsforhold Arbejdsmarkedsforhold 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-05-7 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Forfattere: Lærer Karsten Korsgaard Karsten Korsgaard har arbejdet som fisker og er uddannet som

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

Fıskeren. Årsmøde i Fiskernes Landsklub Fiskeriskolen - nyt logo, nye tider DanFish fiskerimesse i Aalborg Uddannelse for fiskere

Fıskeren. Årsmøde i Fiskernes Landsklub Fiskeriskolen - nyt logo, nye tider DanFish fiskerimesse i Aalborg Uddannelse for fiskere Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 19. årgang nr. 2 november 2009 Årsmøde i Fiskernes Landsklub Fiskeriskolen - nyt logo, nye tider DanFish fiskerimesse i Aalborg Uddannelse for fiskere L E D

Læs mere

EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR

EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR SE FILM 1 2 Hvorfor HF Søfart Frederikshavn? - På tre år får du en fuld HF eksamen + en maritim

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

Analyse af. Det maritime efteruddannelsessystem

Analyse af. Det maritime efteruddannelsessystem Analyse af Det maritime efteruddannelsessystem Efteråret 2005 Forord Denne analyse er udarbejdet i efteråret 2005 på baggrund af Efteruddannelsesudvalget TUR s ønske om at få afdækket hvilke målgrupper

Læs mere

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m.

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Indhold Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser

Læs mere

DANMARK UDDANNELSER 2015

DANMARK UDDANNELSER 2015 DANMARK UDDANNELSER 2015 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Det Blå Danmark - uddannelse 2015 ISSN 1395-4466 Oplag: 15.000 DANMARK UDDANNELSER 2015 Foto: Niels Winther Shipping Ansvarshavende redaktør René

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Maskinmester uddannelsen. Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift Bachelor of technology management and marine engineering

Maskinmester uddannelsen. Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift Bachelor of technology management and marine engineering Vil du have... En bred teknisk uddannelse Høj faglighed og fællesskab Klassebaseret undervisning Afprøve teorier i praksis Jobmuligheder hele livet Lav ledighed og god løn...så læs videre Det betaler sig!

Læs mere

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Organisationer i dansk fiskeri

Organisationer i dansk fiskeri Kapitel 2 side 5 Organisationer i dansk fiskeri Det er blevet anderledes at være fisker i løbet af de sidste 20-30 år. Fra at have været et temmelig frit erhverv er det nu et af de mest regulerede erhverv

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2013 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2013 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013 UU-Centrene i Region Nord Indhold Information om uddannelsesvalg 2 3 Information om uddannelsesvalg Et regionalt Erhvervsarbejde/Videreuddannelse Et regionalt uddannelseshæfte

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere