Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet"

Transkript

1 FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf Vi uddanner folk Petersmindevej Odense C Tlf: C. F. Tietgens Boulevard Odense SØ Tlf: Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet 1

2 Forord For de ansatte i kirken og på kirkegårdene er det helt afgørende løbende at få efteruddannelse og nye kompetencer. Kravene til medarbejdernes kompetencer bliver ved med at stige i samme tempo som det øvrige arbejdsmarked. Derfor har vi valgt at udarbejde en pjece, der fortæller lidt om mulighederne i uddannelsessystemet generelt samt hvilke muligheder, der er inden for dit uddannelsesområde. Vi har også valgt at beskrive lidt om økonomi og økonomiske forhold ved deltagelse i efter- og videreuddannelse. Vi håber, at dette lille hæfte giver inspiration og overblik over, hvilke muligheder, der er i uddannelsessystemet, og hvordan du og dine kollegaer kan komme i gang med kompetenceudvikling. Indholdsfortegnelse Obligatorisk uddannelse for graver... 4 Obligatorisk uddannelse for kirketjener... 5 Efteruddannelse for de ansatte inden for kirke og kirkegård... 6 AMU-kurser... 7 Forberedende voksenundervisning (FVU)... 8 Økonomi... 9 Økonomi ved 1 uges kursus Økonomi ved 5 ugers kursus EUV Erhvervsuddannelse for voksne Kompetencefonden i Kirkeministeriet ugers jobrettet uddannelse for ledige Sådan melder du dig på kursus Jobrotation Nyttige hjemmesider Merit

3 Obligatorisk uddannelse for graver Kurserne er ikke obligatoriske for gartnere og gravermedhjælpere, men det anbefales at tage kurserne. Procedure og praktiske forhold ved dødsfald (3 dage) Der arbejdes med begravelsesetik, kirkegårdsregler, kirkegårdsvedtægter og protokolføring. Kirketjeneste (2 uger) Der arbejdes med gudstjenestens opbygning og musik, førstehjælp, brandbekæmpelse, kirkekundskab, teleslynger, arbejdsmiljø, kirkeudsmykning og meget mere. Samarbejde, kommunikation og faglig etik (5 dage) Du får en viden og forståelse for de kræfter, der øver indflydelse på menneskers tanker, følelser og handlinger. Du får viden om egne reaktionsmønstre. Du kan anvende erhvervet viden og forståelse i samarbejdsrelationer og kommunikation med kirkens/kirkegårdens brugere. (Ej AMU, betalingskursus. Se pris side 12) Kirkens rengøring, teknik og vedligehold (5 dage) Der arbejdes med rengøring af kirkens overflader/ inventar, varmestyring, ellære og meget mere. Obligatorisk uddannelse for kirketjener Kirketjeneste (2 uger) Der arbejdes med gudstjenestens opbygning og musik, førstehjælp, brandbekæmpelse, kirkekundskab, teleslynger, arbejdsmiljø, kirkeudsmykning og meget mere. Samarbejde, kommunikation og faglig etik (5 dage) Du får en viden og forståelse for de kræfter, der øver indflydelse på menneskers tanker, følelser og handlinger. Du får viden om egne reaktionsmønstre. Du kan anvende erhvervet viden og forståelse i samarbejdsrelationer og kommunikation med kirkens/kirkegårdens brugere. (Ej AMU, betalingskursus. Se pris side 12) Kirkens rengøring, teknik og vedligehold (5 dage) Der arbejdes med rengøring af kirkens overflader/ inventar, varmestyring, ellære og meget mere. Specialrengøring af kirke og sognelokaler (5 dage) Der arbejdes med præventivt konserverende vedligeholdelse af altertavle, prædikestol, kirketekstiler samt specialrengøring af gulve, sikkerhed ved bl.a. højderengøring. Præventiv konservering (2 dage) Der arbejdes med præventivt konserverende vedligeholdelse af altertavle, prædikestol og kirketekstiler. 4 5

4 Efteruddannelse for de ansatte inden for kirke og kirkegårde Efteruddannelse er et vigtigt indsatsområde for alle inden for kirke og kirkegårdene og er mere målrettet mod en bestemt kompetence, som ønskes. Det kan f.eks. være et kursus om ergonomi, fordi mange oplever smerte, nedslidning og skader i bevægelsesapparatet og i forbindelse med udførelsen af det daglige arbejde eller Rundvisning på kirke og kirkegårde for ansatte, der rundvisningsopgaver. Efteruddannelse indenfor det grønne område kan også bruges til at blive faglært anlægsgartner. Efteruddannelse findes inden for: Samarbejdskurser Fagrettet arbejde i kirken Fagrettet arbejde på kirkegården IT opkvalificering Diverse projekter med uddannelsestilbud AMU-kurser AMU-kurser er korte, faglige kurser, hvor medarbejderens kompetencer kan blive udviklet i forhold til deres jobfunktion. AMU er betegnelsen for Arbejdsmarkedsuddannelserne. AMU-kurser er udviklet af arbejdsmarkedets parter i tæt samarbejde med virksomheder og brancher, der har fastlagt indhold og varighed. Et AMU-kursus varer typisk fra 1 til 10 dage. Efter gennemført AMU-kursus bliver der udstedt et kursusbevis, som er et anerkendt kompetencebevis. Inden for kirke og kirkegårdsområdet er der målrettet udviklet kurser direkte til målgruppen. Her kan du finde målrettede kurser inden kirkeområdet: https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogledelse/ praktisk-kirketjeneste Inden for det grønne område: https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-afgroenne-omraader-og-anlaeg 6 7

5 Forberedende voksenundervisning(fvu) Er for dig: Som synes at læse er besværligt og tager lang tid Som beder ægtefællen eller kollegaen om at skrive beskeder Som altid lader de andre regne, da de er bedre til det FVU-læsning Kurset har fire trin, som hver varer mellem 40 og 80 lektioner. På alle fire trin arbejder du med dansk i hverdagen. Du lærer: at stave ord at læse og forstå tekster at skrive og bruge tekster Teksterne kan være alt fra vejledninger og beskeder til breve, s, blade og aviser. Økonomi Priser pr. 1. januar 2015 Prisen på et AMU-kursus varierer fra kr. 110,- til kr. 184,- pr. dag pr. deltager for personer i AMU-målgruppen (kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervsuddannelses- og gymnasialt niveau samt personer med en forældet videregående uddannelse). Har du en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse, skal du betale fuld deltagertakst og kan ikke modtage VEU-godtgørelse, med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste 5 år. Se nærmere regler på VEU (Voksen- og EfteruddannelseGodtgørelse) Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 80 procent af den højeste dagpengesats. Man får VEU-godtgørelse til det antal timer, uddannelsen er normeret til. FVU-matematik Kurset har to trin. Trin 1 varer mellem 40 og 80 lektioner. Du arbejder med tal og matematik fra hverdagen, fx. fra aviser, arbejdslivet og hjemmet. Det er gratis at deltage. Ansatte får VEU-godtgørelse efter det antal timer, de er ansat. For fuldtidsansatte kan der højst udbetales for 37 timer. VEU-godtgørelse skal søges senest 4 uger efter afsluttet kursus. VEU-godtgørelse søges af arbejdsgiveren. 8 9

6 VEU-godtgørelse gives til følgende uddannelser: ArbejdsMarkedsUddannelser (AMU) Enkeltfag på ErhvervsUddannelserne (EUD) Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Befordringstilskud/kørsel I 2015 er satsen for befordringstilskud 1,03 kr. pr. kilometer. Se nærmere regler på Daglig transport Du kan få befordringstilskud til den del af transporten mellem bopæl og uddannelsessted, der ligger ud over 24 kilometer pr. dag. Se nærmere regler på Indkvartering Er du indkvarteret under uddannelsen, kan du få befordringstilskud til: ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering) rejser hjem og ud imellem weekender og kursusdage Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem din bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor du er indkvarteret. Eksempel: Økonomi ved 1 uges kursus Regnestykke for AMU målgruppe Udgifter: 1 uge AMU 5 dage á 110,-kr 550,- kr Indtægter: VEU 1 uge á 3308,-kr 3.308,- kr 1 uges AMU-kursus giver overskud 2.758,- kr Det forudsættes, at der betales normal løn i uddannelsesperioden. Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning. Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning

7 Eksempel: Økonomi ved 5 ugers kursus Det særligt tilrettelagte kursus på side 4 og 5 med overnatning, som afvikles på AMU-Fyn. Regnestykke for AMU målgruppe Udgifter: 4 ugers AMU 20 dage á 110,-kr 2.200,- kr Kost og logi 20 dage á 475,-kr 9.500,- kr Samarbejde, kommunikation og faglig etik 7.900,- kr Time/dagpenge 25 dage á ca. 100,-kr 2.500,- kr I alt ,- kr Indtægter: VEU 4 uger á 3308,-kr ,- kr Udgift for 5 ugers kursus 8.868,- kr EUV Erhvervsuddannelse for voksne EUV er en voksenuddannelse, der tilgodeser dine eksisterende kompetencer, og den er for dig, som gerne vil omskoles eller aldrig har fået en uddannelse. For at søge optagelse på EUV skal du være: 25 år eller derover Derudover skal du: have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende undervisning have folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med karakteren 02 i gennemsnit. Har du ikke karakteren 02, kan du tage suppleringskursus eller et forløb på FVU (forberedende voksenundervisning på VUC) for at bestå folkeskolens 9. klasse i dansk eller matematik. Du henvender dig til den erhvervsskole, der tilbyder uddannelsen og får lagt en plan for uddannelsen. Den indledende afklaring i forhold til uddannelsen tager fra ½ -10 dage. Økonomi: Arbejdspladsen udbetaler EUV elevløn (basislønnen kan ved lokalaftale suppleres med tillæg for kvalifikationer og funktioner). Arbejdsgiverne kan få EUV refusion, hvilket svarer til op til 110 % af dagpengene. Læs mere: søg efter EUV Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning

8 Kompetencefonden i Kirkeministeriet Kompetencefondens mål med midlerne er: At afhjælpe mangler på grundlæggende og almene kvalifikationer. At støtte til forbedringer i arbejdet, som gerne har en afsmittede virkning på omgivelserne. At gavne arbejdsmiljøet At få kvalifikationer i forhold til arbejdsmarkedet. Det skal forstås bredt, således at medarbejderen også kan udvikle kompetencer til opgaver, der ligger uden for sognet/folkekirken. Midlerne kan blandt andet bruges til dækning af kursusafgifter, vikarudgifter, undervisningsmateriale samt andre udgifter, der skal afholdes i forbindelse med kurset. Midlerne fra kompetencefonden kan ikke bruges til løn til ansøgeren. Der kan ikke søges midler til obligatoriske kurser. Der kan ikke søges midler til folkekirkens egne uddannelsesinstitutioner. Der stilles krav om, at der skal afholdes en MUS. 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige 6 ugers selvvalgt uddannelse = 6 ugers jobrettet uddannelse. Er du ufaglært eller faglært, eller har du en kortere videregående uddannelse på baggrund af en faguddannelse, er du berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse. Denne uddannelse udbydes nu i mere end 222 forskellige fagpakker, som alle står på en landsækkende liste. Fagpakken skal tages inden for 9 måneder, hvis du er over 25 år og indenfor 6 måneder, hvis du er under 25 år gældende fra 1. ledighedsdag. Du kan tage ét kursus fra en pakke, men så har du brugt retten til 6 ugers jobrettet uddannelse, eller du kan vælge en HEL pakke. Udover de 6 ugers jobrettet uddannelse har du ALTID muligheden for at argumentere dig til en kursussammensætning målrettet en arbejdsgivererklæring, altså en hensigtserklæring om at ansætte dig, hvis du har den relevante uddannelse. Denne selvvalgte kursusrække laves på en ordinær jobplan, som bevilliges af dit jobcenter. Flere oplysninger samt ansøgningsskema kan findes på Ansøgningsperioden starter den 21. sept. til 16. nov

9 Sådan melder du dig på kursus Du melder dig på kursus på Du skal bruge NemID eller som medarbejder bruge en medarbejdersignatur (vejledninger findes på Klik på linket Efteruddannelse.dk nederst på forsiden). Søg kurset frem, som du vil have enten via navn eller kursuskode. Find det rette kursus og tilmeld dig. VEU godtgørelse og kørselsgodtgørelse søges på samme måde. Jobrotation En kirke eller kirkegård kan modtaget økonomisk støtte fra staten til en eller flere medarbejderes efteruddannelse, og samtidig ansættes der ledige som vikarer. Man kan lave jobrotation i max. 12 måneder og ned til 10 timer pr. uge. Der ydes jobrotationsydelse til det antal uddannelsestimer, der erstattes af en vikar. I 2015 er jobrotationsydelsen 178,84 kr. pr. time for både offentlige og private virksomheder. Kontakt dit lokale jobcenter for yderligere information

10 Nyttige hjemmesider Merit Virk Efteruddannelse.dk NemID AMU-Fyn Fælles Fagligt Forbund Forbundet af kirke og kirkegårdsansatte Danmarks Kirketjenerforening Landsforeningen af Menighedsråd Kirkeministeriet Der kan søges merit og dermed fritagelse til obligatoriske kurser eller dele af de obligatoriske kurser, såfremt kirkefunktionæren kan dokumentere tilsvarende kompetencer. Ansøgning om merit behandles af AMU-Fyn for: Kirketjener og graver Annette Kappelgaard, Ansøgning om merit til kurset Samarbejde, kommunikation og faglig etik behandles af Merit til øvrige uddannelser for ansatte i kirker eller på kirkegård, kan foretages af de skoler, der er godkendt til at udbyde AMU eller EUD inden for de enkelte jobområder

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Hans tjener penge på sin hobby SÅDAN FÅR DU STØTTE TIL UDDANNELSE. en kuglepen. Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE

Hans tjener penge på sin hobby SÅDAN FÅR DU STØTTE TIL UDDANNELSE. en kuglepen. Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE Guide: SÅDAN FÅR DU STØTTE TIL UDDANNELSE Gør det selv: Få gang i efteruddannelse med en kuglepen Hans tjener penge på sin hobby AMU-KURSUS GAV STØRRE ARBEJDSGLÆDE,

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009 2 DS Uddannelsesafdeling FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

EFTERUDDANNELSE KURSER I FITNESS

EFTERUDDANNELSE KURSER I FITNESS EFTERUDDANNELSE KURSER I FITNESS DE ÆLDRE BLIVER MERE OG MERE AKTIVE FITNESS FOR ÆLDRE VARIGHED: 3 dage STED: Vester Allé 26, 8900 Randers C Er du klædt på til at varetage en hensynsfuld, men målrettet

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Kompetencefonde. Deltag i efteruddannelse med økonomisk støtte fra kompetencefonde (2015)

Kompetencefonde. Deltag i efteruddannelse med økonomisk støtte fra kompetencefonde (2015) Kompetencefonde Deltag i efteruddannelse med økonomisk støtte fra kompetencefonde (2015) Hold dig opdateret eller bliv introduceret for helt nye jobmuligheder Der kan være mange gode grunde til, at du

Læs mere

Jan drømmer om mere ansvar DERFOR ANSÆTTER VI DE BEDST UDDANNEDE EFTER 14 ÅR SOM FAGLÆRT: MENS DU ARBEJDER. Så meget tjener du på at læse.

Jan drømmer om mere ansvar DERFOR ANSÆTTER VI DE BEDST UDDANNEDE EFTER 14 ÅR SOM FAGLÆRT: MENS DU ARBEJDER. Så meget tjener du på at læse. Hjælp din kollega i gang med VIDERE- UDDANNELSE MENS DU ARBEJDER Chefen: DERFOR ANSÆTTER VI DE BEDST UDDANNEDE Så meget tjener du på at læse videre EFTER 14 ÅR SOM FAGLÆRT: Jan drømmer om mere ansvar Ryan

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen SERVICEBRANCHENS UDDANNELSESFOND Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Svendebrev gav Jannie job efter fyring NYE KRAV TIL VOKSEN- LÆRLINGE FOR VOKSNE. Direktør giver alle ansatte uddannelse

Svendebrev gav Jannie job efter fyring NYE KRAV TIL VOKSEN- LÆRLINGE FOR VOKSNE. Direktør giver alle ansatte uddannelse Hjælp din kollega i gang med ERHVERVS- UDDANNELSE FOR VOKSNE Guide: NYE KRAV TIL VOKSEN- LÆRLINGE Direktør giver alle ansatte uddannelse Svendebrev gav Jannie job efter fyring EN UGE EFTER, JANNIE BLEV

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere