BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt."

Transkript

1 Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/ om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne ændret ved lov nr af 30/ optrykt i lovbogen SAGSBEHANDLING og kan hentes på Beskæftigelsesorganiseringslov: Lov nr af 23/ om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v Beskæftigelsesindsatslov: Lov nr. 419 af 10/ om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1/ med følgende ændringslove indarbejdet: lov nr. 275 af 25/ (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2 Lov nr. 994 af 30/ om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne 35 Lov nr af 30/ (Indførelse af integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) 2 Uddannelsesudgiftslov: Lov nr af 29/ om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr af 23/ senest ændret ved lov nr. 174 af 24/ og med følgende ændringslov indarbejdet: Lov nr af 30/ (Indførelse af integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) 11 Uddannelses- og erhvervsvejledningslov: Lov nr. 298 af 30/ om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 12/ ændret ved lov nr af 27/ Ungdomsuddannelselov: Lov nr. 631 af 16/ om kombineret ungdomsuddannelseslov Handicapkompensationslov: Lov nr. 293 af 14/ om kompensation til handicappede i erhverv m.v, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 7/ senest ændret ved lov nr af 23/ Arbejdsløshedsforsikringslov ( 46-73, 85 c-87 a & ): Lov nr. 114 af 24/ om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7/ med følgende ændringslove indarbejdet: lov nr. 225 af 3/ (Forsøg vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Lov nr. 994 af 30/ om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne 32 Uddannelsesordningslov: Lov nr af 23/ om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, senest ændret ved lov nr. 722 af 25/ Seniorjoblov: Lov nr af 20/ om seniorjob senest ændret ved lov nr af 26/ [Forebyggelsesfondslov: Lov nr. 87 af 30/ om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 23/9 2014, ændret ved lov nr af 23/ kan hentes på FORLAGET JURAINFORMATION 3

2 [SU-lov: Lov nr. 448 af 14/ om Statens Uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 15/1 2014, ændret ved lov nr. 521 af 26/ og lov nr. 633 af 12/ kan hentes på Bekendtgørelser [Forsøg på beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 30/8 2015) kan hentes på Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 30/8 2015) Kommunernes ret til refusion af udgifterne til ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge og lov om kontantydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpengemodtagere, der gradvist vender tilbage til arbejde (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 30/8 2015) En aktiv beskæftigelsesindsats (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringssstyrelsens bekendtgørelse nr af 30/8 2015) Frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 30/8 2015) Det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 30/8 2015) Matchvurdering (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 880 af 10/7 2015) Kombineret ungdomsuddannelse (Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 793 af 23/6 2015) ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 710 af 27/5 2015) Puljen til uddannelsesløft (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 709 af 27/5 2015) Kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse og 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 707 af 27/5 2015) Særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 703 af 27/5 2015) Selvforskyldt ledighed (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 702 af 27/5 2015) Rådighed (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 701 af 27/5 2015) En a-kasses pligt til at vejlede mv. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 700 af 27/5 2015) Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 699 af 27/5 2015) [Statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 552 af 28/4 2015) kan hentes på og optrykt i lovbogen SAGSBEHANDLING)] Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne (Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 440 af 13/4 2015) [Betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Styrelsen for Videregående Uddannelsers bekendtgørelse nr. 104 af 28/1 2015) kan hentes på 4 FORLAGET JURAINFORMATION

3 [Fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. (Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 6 af 8/1 2015) - kan hentes på Fleksjob (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 23/ ) Forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 23/ ) Andre aktører (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 23/ ) Den regionale uddannelsespulje (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 23/ ) Rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 23/ ) Sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 23/ ) Kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 23/ ) Kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 23/ , ændret ved bekendtgørelse nr. 358 af 8/4 2015) [Beregning af finansieringsbidrag (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 16/ ) - kan hentes på [A-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 15/ ) - kan hentes på Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 840 af 30/6 2014) Uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse (Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 839 af 30/6 2014, ændret ved bekendtgørelse nr af 3/ ) Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet (Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 837 af 30/6 2014) Beregning af og fradrag i fleksløntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 811 af 27/6 2014) Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 806 af 27/6 2014) Efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2013, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2014 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2015 (Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 802 af 26/6 2014) [Statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) (Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 792 af 25/6 2014, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 881 af 6/7 2015) kan hentes på Fleksjobbonus (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 410 af 28/4 2014) [Betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 26 af 13/1 2014, senest ændret ved bekendtgørelse nr af 30/8 2015) kan hentes på FORLAGET JURAINFORMATION 5

4 Seniorjob (Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 16/ ) Opgaver efter integrationsloven i jobcentrene (Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 16/ ) Den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere (Finansministeriets bekendtgørelse nr af 2/ ) [Administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder (Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 8/ ) - kan hentes på Kompensation til handicappede i erhverv m.v. (Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 817 af 26/6 2013) Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne (Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 22 af 17/1 2013) Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret (Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 23/ , ændret ved bekendtgørelse nr af 28/ ) Inddragelse af andre aktører efter integrationsloven (Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 883 af 26/6 2010) [Betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Kulturministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 8/9 2009) - kan hentes på Vejledninger mv. Kommunernes dokumentation af refusionsudgifter (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr af 1/7 2015) ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr af 1/7 2015) En a-kasses pligt til at vejlede mv. (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr af 1/7 2015) Rådighed (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr af 1/7 2015). 320 Selvforskyldt ledighed (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr af 1/7 2015) Vedrørende ændret frikommunebekendtgørelse (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens skrivelse nr af 30/6 2015) Andre aktører (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr af 21/4 2015) Jobrotation (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr af 15/4 2015) Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr af 23/3 2015) Løntilskud (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr af 20/2 2015) [Satser mv. pr. 1. januar 2015 Sygedagpenge, barseldagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse, rådighedsbeløb, seniorjob, befordringsgodtgørelse samt rådighedsbeløb og resultattilskud på integrationsområdet (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr af 27/1 2015) kan hentes på [Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2015 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens skrivelse nr af 12/ ) kan hentes på Tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob, der opfylder betingelserne for fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013 (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens skrivelse nr af 30/6 2014) FORLAGET JURAINFORMATION

5 Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr af 30/6 2014) Skrivelse om lov nr. 721 af 25. juni 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.) (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyresens skrivelse nr af 23/ Ressourceforløb (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens skrivelse nr af 7/4 2014) Visitation uddannelseshjælpsmodtagere (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens skrivelse nr af 3/2 2014) Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne (Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr af 18/1 2013) Ledighed og dagpengeret, herunder ret til dagpenge under ferielukninger og hjemsendelse (Arbejdsskadestyrelsens skrivelse nr af 22/ ) Orientering om, hvordan jobcentrene skal forholde sig under konflikt (Arbejdsmarkedsstyrelsens skrivelse nr af 29/8 2011) [Kommunal rehabilitering - uddrag (Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr af 13/7 2011) kan hentes på Præcisering af a-kassernes pligt til at vejlede ledige medlemmer om kravene til jobsøgning og af a-kassernes behandling af jobsøgningssager (Arbejdsskadestyrelsens skrivelse nr af 9/8 2011) Skærpet kontrol med udbetaling af offentlige ydelser (Pensionsstyrelsens skrivelse nr af 16/6 2011) Skærpet kontrol med udbetaling af offentlige ydelser (Pensionsstyrelsens skrivelse nr af 16/6 2011) [Fleksjob på virksomheder, der ikke er overenskomstdækkede (LAB 72, stk. 1, 2. pkt.) (Arbejdsmarkedsstyrelsens skrivelse nr af 13/4 2011) kan hentes på [Etablering af fleksjob på virksomheder, der ikke er overenskomstdækkede (LAB 72, stk. 1, 2. pkt.) (Arbejdsmarkedsstyrelsens skrivelse nr af 12/1 2011) kan hentes på Tidsbegrænset ansættelse i fleksjob (KLs skrivelse af 16/ ) Rådighed og samvær med tvangsfjernede børn (Arbejdsdirektoratets skrivelse nr af 15/9 2010) Vejledning til jobcentre om arbejdsløshedsydelser (Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning nr af 1/5 2010) Vejledning til lov om seniorjob (Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning nr af 27/2 2008) [Afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr af 11/ med nye satser i skrivelse nr af 15/4 2015) kan hentes på og optrykt i lovbogen VOKSNE HANDICAPPEDE OG ÆLDRE)] Stikord FORLAGET JURAINFORMATION 7

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Det viser en ny optælling på Retsinformation af gældende love mv., som Dansk Socialrådgiverforening har foretaget.

Det viser en ny optælling på Retsinformation af gældende love mv., som Dansk Socialrådgiverforening har foretaget. 5. oktober, 2009 NOTAT: Nye love/lovbekendtgørelser, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger på beskæftigelsesområdet i perioden 30. oktober 2006 til 2. oktober 2009 30. oktober 2006 lovede daværende

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt.

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2012-02164 Doknr. 20890 Dato 21-12-2012 Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner

Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner 6 7 8 9 10 Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere