Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008"

Transkript

1 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Uffes arbejdsplads holdt kontakten til Uffe ved lige gennem hele forløbet. At få Uffe tilbage i værkstedet var et stort ønske fra arbejdspladsens side. Uffes blodprop havde imidlertid betydet, at hans arbejdsevne var blevet varigt nedsat i ethvert erhverv. Derfor blev han gennem jobcentret godkendt til et fleksjob. Det var dog inden hindring for, at Uffe kunne komme tilbage til bilvirksomheden. Uffe blev ansat som fleksjobber i sit gamle arbejde til samme løn som førhen, og arbejdet blev tilrettelagt efter Uffes arbejdsevne. Uffe havde behov for at afbryde sit arbejde 1 time dagligt for at behandle sit ben med et særligt apparatur. Andre relevante pjecer Som supplement til denne pjece, har jobcentret udarbejdet pjecerne: Ledighedsydelse Ledighedsydelse ved ferie 6 ugers selvvalgt uddannelse Kontakt Jobcenter Kommunenavn Kommuneadresse 1000 Kommunenavn Telefon: Åbningstider: Man-ons: Tors: Fre: Telefontider: Man-ons: Tors: Fre: Web: - Wanek & Myrner id wm Bemærk venligst: Pjecens indhold er af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson. Det tilstræbes, at pjecens informationer er korrekte og ajourførte. Pjecens indhold er vejledende og kan ikke erstatte professionel eller juridisk rådgivning (har De behov for særlig rådgivning, bør De altid henvende dem til en specialist på det pågældende område). Beskæftigelse Juni 2008 Fleksjob Beskæftigelse Wanek & Myrner Demo udkast Kommunenavn

2 Fleksjob Fleksjob giver dig, der har en varig begrænsning i arbejdsevnen, mulighed for at have et job, der i arbejdsopgaver og tempo er tilpasset din arbejdsevne. Pjecen her giver overblik over, hvad du får, skal og kan i forbindelse med fleksjob. Fleksjob er til dig, Du får (som ansat i fleksjob) Du skal Du kan der har varig nedsat arbejdsevne. der ikke kan få eller fastholde et job på normale vilkår på arbejdsmarkedet. hvis muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår er udtømte. Det gælder fx via omplacering, genoptræning og aktivering. der er under folkepensionsalderen. der har udtømt alle muligheder for revalidering. der ikke modtager social pension. udbetalt lønnen af din arbejdsgiver. fastlagt din løn og dine arbejdsvilkår i samarbejde mellem dig selv, jobcentret, fagforeningen og arbejdsgiveren. løn efter den gældende overenskomst på det område dit fleksjob hører under. Er området ikke dækket af en overenskomst, anvendes overenskomsten på sammenlignelige områder. ret til barsel, børnepasningsorlov og sygedagpenge efter gældende lovgivning. ret til at holde ferie med ledighedsydelse. (Se pjecen: Ledighedsydelse ved ferie.) Du får (som godkendt til fleksjob) udbetalt enten ledighedsydelse, kontanthjælp, starthjælp eller særlig ydelse. Det afhænger af, hvad du modtog af løn/ydelser før du blev godkendt til fleksjob. (Se pjecen: Ledighedsydelse.) Du kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge, hvis du er godkendt til fleksjob. ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. (Se pjecen: 6 ugers selvvalgt uddannelse.) ret til at holde ferie med ledighedsydelse. (Se pjecen: Ledighedsydelse ved ferie.) kontakte jobcentret, hvis du ønsker at blive godkendt til et fleksjob. De vil så igangsætte en undersøgelse af din arbejdsevne via en metode, der kaldes arbejdsevnemetoden. Du kan læse mere om arbejdsevnemetoden på hjemmesiden: som godkendt til fleksjob sige ja til et tilbud fra kommunen om et fleksjob, som du kan klare eller efter en kort oplærling kan klare. som udgangspunkt tilbydes et fleksjob på fuld tid af kommunen, ligesom du får løn for fuld tid. I praksis bliver arbejdet tilpasset din arbejdsevne således, at der bliver taget højde for dine skånebehov. Måske kan du arbejde på fuld tid, men ikke fuldt effektivt. Eller du kan arbejde fuldt effektivt, men kun på nedsat tid. fortælle det til kommunen, hvis der sker ændringer i dit liv, som kan have betydning for din berettigelse til fleksjob. betale almindelig skat, ATP-bidrag og arbejdsmarkedsbidrag af din løn som fleksjobber. søge fleksjob inden for alle arbejdsområder, -funktioner og stillingstyper i både private og offentlige virksomheder. Du kan ikke ansættes som fleksjobber i en elevstilling. ansættes som fleksjobber i din egen eller din ægtefælles virksomhed. klage over de beslutninger kommunen har taget i forbindelse med din ledighedsydelse ved ferie. Kommunen skal modtage din klage senest 4 uger efter, at du har modtaget kommunens afgørelse. Wanek & Myrner id wm

3 Eksempel I næsten 10 år holdt Anne Charlotte Sørensen sin epilepsi skjult for sine skiftende kollegaer. Men en dag tog hun mod til sig og fortalte om sin lidelse. I dag søger Anne et fleksjob. Hun blev for 2 måneder siden godkendt til et fleksjob, og da hun før godkendelsen modtog sygedagpenge, får hun i dag udbetalt ledighedsydelse. Offentliggørelse af Annes epilepsi, og det at hun efterfølgende blev godkendt til et fleksjob betød store omvæltninger i Annes liv og gjorde, at hun havde brug for at komme lidt væk. Derfor tog hun på en uges ferie i Holland sammen med sin mand. Anne havde inden afrejse aftalt ferien med sin sagsbehandler, som også havde fået ind- og udrejsedatoerne at vide. Mens Anne søger et fleksjob, overvejer hun muligheden for at tage 6 ugers selvvalgt uddannelse. Hun har allerede udset sig et par mulige kurser og vil drøfte dem med sin sagsbehandler, når hun skal til samtale i jobcentret igen om 8 dage. Anne er meget bevidst om, at hun skal informere sin sagsbehandler, hvis der sker ændringer i hendes liv. Hun vil nemlig nødigt komme ud i en situation, hvor hun mister sin ledighedsydelse. Andre relevante pjecer Som supplement til denne pjece, har jobcentret udarbejdet pjecerne: Fleksjob Ledighedsydelse ved ferie 6 ugers selvvalgt uddannelse Kontakt Jobcenter Kommunenavn Kommuneadresse 1000 Kommunenavn Telefon: Åbningstider: Man-ons: Tors: Fre: Telefontider: Man-ons: Tors: Fre: Web: - Wanek & Myrner id wm Bemærk venligst: Pjecens indhold er af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson. Det tilstræbes, at pjecens informationer er korrekte og ajourførte. Pjecens indhold er vejledende og kan ikke erstatte professionel eller juridisk rådgivning (har De behov for særlig rådgivning, bør De altid henvende dem til en specialist på det pågældende område). Beskæftigelse Juni 2008 Ledighedsydelse Beskæftigelse Wanek & Myrner Demo udkast Kommunenavn

4 Ledighedsydelse Ledighedsydelse udbetales til dig, der er godkendt til fleksjob, og som opfylder visse betingelser. Pjecen her giver overblik over, hvad du får, skal og kan i forbindelse med udbetaling af ledighedsydelse. Ledighedsydelse er til dig, der modtager sygedagpenge, og som nu er godkendt til et fleksjob. der har fået revalideringsydelse, og som nu er godkendt til et fleksjob. der inden for de sidste 18 måneder har haft et fleksjob i mindst 9 måneder. Det er en betingelse, at det ikke var din egen skyld, at du mistede dit fleksjob. Har du eventuelt selv sagt op, kan du ikke få ledighedsydelse. der bliver arbejdsløs efter et fleksjob, og som før arbejdets start kunne få ledighedsydelse. NB! Hvis du modtager kontanthjælp, når du bliver godkendt til et fleksjob, kan du ikke få ledighedsydelse. Du fortsætter på kontanthjælp, når du søger fleksjob. Du får mellem 82% - 91% af den højeste dagpengesats for ledige. Det svarer i foråret 2008 til mindst 576,46 - og højst 639,73 kroner om dagen. ledighedsydelse for højst 5 dage om ugen. ledighedsydelse udbetalt af din bopælskommune (bagud månedligt). ledighedsydelse under ferie. (Se pjecen: Ledighedsydelse ved ferie.) ledighedsydelse under barsel. ledighedsydelse, hvis du ikke kan udføre dit fleksjob pga. ydre omstændigheder. Fx. hvis din arbejdsgiver lukker arbejdspladsen pga. vandskade eller lignende. ledighedsydelse i højest 6 måneder, hvis du er fyldt 60 år. ledighedsydelse i den periode, der går fra du er godkendt til et fleksjob, og til du starter i et fleksjob. Du skal deltage i samtaler med kommunen mindst hver 3. måned, hvis du vil beholde din ledighedsydelse. Kommer du ikke til en aftalt samtale, mister du din ledighedsydelse i 3 uger. Udebliver du igen inden for 12 måneder, mister du helt retten til ledighedsydelse. sige ja til et tilbud fra kommunen om et fleksjob, som du kan klare eller efter en kort oplæring kan klare. Siger du nej til tilbuddet mister du retten til ledighedsydelse i 5 uger. Siger du nej igen inden for 12 måneder, mister du helt retten til ledighedsydelse. fortælle det til kommunen, hvis der sker ændringer i dit liv, som kan have betydning for din ledighedsydelse. Hvis du ikke fortæller det til kommunen, skal du betale for meget udbetalt ledighedsydelse tilbage, og du kan blive anmeldt til politiet for bedrageri. Ændringer er fx: Du begynder at arbejde (også uden løn) Du starter selvstændig virksomhed Du begynder en uddannelse Du får SU (Statens Uddannelsesstøtte) Du får kursusgodtgørelse Du får udbetalt feriepenge Du får pension Du flytter til anden kommune Du midlertidigt opholder dig på institution, højskole, hospital mv. Betale skat og ATP-bidrag af din ledigheds - ydelse. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag. Du kan tage på ferie uden for landet med din ledighedsydelse. Ferien skal blot være aftalt med din sagsbehandler inden du tager af sted. (Se pjecen: Ledighedsydelse ved ferie.) få betalt 6 ugers selvvalgt uddannelse, inden for de første 12 måneder du søger et fleksjob. (Se pjecen: 6 ugers selvvalgt uddannelse.) klage over de beslutninger kommunen har taget i forbindelse med din ledighedsydelse. Kommunen skal modtage din klage senest 4 uger efter, at du har modtaget kommunens afgørelse. Wanek & Myrner id wm

5 Eksempel Rie Vestergaard blev 1. juni godkendt til et fleksjob, og allerede halvandet måned efter d. 15. juli startede hun i et fleksjob som receptionist. Med ansættelsen fik Rie på papiret ret til 15 dages ferie med ledighedsydelse. Men da Rie allerede havde optjent feriepenge til 13 dage i hendes tidligere job, og højst kunne afholde 25 betalte feriedage, fik Rie i praksis ret til 12 feriedage med ledighedsydelse. Disse kunne hun lægge til de 13 dage, hun allerede havde optjent feriepenge til. I slutningen af august var Rie Vestergaard på 14 dages ferie ved den spanske middelhavskyst. Da hun ønskede at få ledighedsydelse ved ferie, fortalte hun sin sagsbehandler om ferieplanerne. Rie var opmærksom på, at hun ikke kunne overføre feriedage med ledighedsydelse til næste ferieår. Derfor planlagde Rie i god tid resten af årets ferie. Ud over nogle dage lige før og efter jul, skulle hun på 2 ugers vinterferie i starten af marts. Med retten til 25 feriedage med optjente feriepenge og/eller ledighedsydelse ved ferie, indgik Rie også på lige fod med sine kollegaer på arbejdspladsen, når det galt afholdelse af ferie. Andre relevante pjecer Som supplement til denne pjece, har jobcentret udarbejdet pjecerne: Fleksjob Ledighedsydelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kontakt Jobcenter Kommunenavn Kommuneadresse 1000 Kommunenavn Telefon: Åbningstider: Man-ons: Tors: Fre: Telefontider: Man-ons: Tors: Fre: Web: - Wanek & Myrner id wm Bemærk venligst: Pjecens indhold er af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson. Det tilstræbes, at pjecens informationer er korrekte og ajourførte. Pjecens indhold er vejledende og kan ikke erstatte professionel eller juridisk rådgivning (har De behov for særlig rådgivning, bør De altid henvende dem til en specialist på det pågældende område). Beskæftigelse Juni 2008 Ledighedsydelse ved ferie Beskæftigelse Wanek & Myrner Demo udkast Kommunenavn

6 Ledighedsydelse ved ferie Ledighedsydelse ved ferie udbetales til dig, der er godkendt til fleksjob og ønsker at holde ferie. Pjecen her giver overblik over, hvad du får, skal og kan i forbindelse med ledighedsydelse ved ferie. Ledighedsydelse ved ferie er til dig, der er ansat i et fleksjob der modtager ledighedsydelse, mens du søger et fleksjob der ønsker at holde ferie i det første år, du søger eller er ansat i et fleksjob, og som ikke har optjent (eller kun delvist har optjent) feriepenge i et tidligere job. Du får ret til at holde ferie med ledighedsydelse allerede det første ferieår, du er ansat i eller søger et fleksjob. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april, og alt efter hvornår du bliver ansat i eller bliver berettiget til et fleksjob og modtager ledighedsydelse, kan du afholde følgende antal feriedage med ledighedsydelse: 15 dage, hvis du bliver ansat i eller bliver godkendt til et fleksjob mellem d. 1. maj 31. juli Du får (fortsat) 10 dage, hvis du bliver ansat i eller bliver godkendt til et fleksjob mellem d. 1. august 31. december 5 dage, hvis du bliver ansat i eller bliver godkendt til et fleksjob mellem d. 1. januar 30. april i det følgende ferieår ret til 25 feriedage med ledighedsydelse. fratrukket de feriepenge du eventuelt har optjent i et tidligere job fra din ledighedsydelse ved ferie, hvis din optjente ferie og din ret til feriedage med ledighedsydelse sammenlagt bliver mere end 25 feriedage. udbetalt samme beløb i ledighedsydelse ved ferie, som du får i ledighedsydelse, mens du eventuelt søger et fleksjob. udbetalt ledighedsydelse ved ferie, der svarer til mellem 82% - 91% af den højeste dagpengesats for ledige. Det svarer i foråret 2008 til mindst 576,46 - og højst 630,73 kroner om dagen. Du skal fortælle det til din sagsbehandler, hvis du ønsker at holde ferie med ledighedsydelse, i den periode du søger et fleksjob. Sagsbehandleren skal modtage dit ferieønske senest dagen før, at du ønsker ferien afholdt. fortælle det til din sagsbehandler, hvis du ønsker at holde ferie med ledighedsydelse, i den periode du er ansat i et fleksjob. Sagsbehandleren skal modtage dine ferieplaner senest dagen før, at du afholder ferien. fortælle det til kommunen, hvis der sker ændringer i dit liv, som kan have betydning for din ret til ledighedsydelse ved ferie. Du kan højest afholde 25 feriedage med ledighedsydelse på et år. ikke overføre din ferie med ledigheds - ydelse fra et ferieår til det næste. Ønsker du at afholde den ferie med ledighedsydelse du eventuelt er berettiget til, skal den afholdes inden ferieåret slutter d. 30 april. tage på ferie uden for landet med din ledighedsydelse ved ferie. Du skal blot huske at fortælle det til din sagsbehandler. klage over de beslutninger kommunen har taget i forbindelse med din ledighedsydelse ved ferie. Kommunen skal modtage din klage senest 4 uger efter, at du har modtaget kommunens afgørelse. Wanek & Myrner id wm

7 Eksempel Peter Hansen har i 2 måneder søgt et fleksjob. Samtidig har Peter været opmærksom på muligheden for at tage en betalt 6 ugers selvvalgt uddannelse. Peter Hansen føler sig ikke 100% opdateret på it-området, og vil derfor gerne tage et kursus, der kan styrke hans kompetencer omkring brug af en computer. Peter udvælger derfor et kursus hos EUD med navnet PC-kørekort. Peter har ringet til sin sagsbehandler og sikret sig, at kurset ligger inden for et af de områder, han kan vælge under. Han har også talt med uddannelsesstedet og har fået at vide, at kurserne er populære og derfor hurtigt bliver fyldt op. Peter aftaler et møde med sin sagsbehandler, så han kan få hjælp med at tilmelde sig kurset. Sagsbehandleren vil samtidig sikre, at kommunen betaler for Peters PC-kørekort. Peter ser frem til kurset men ved også, at bliver han tilbudt et fleksjob, skal han tage imod det. Det er nu heller ikke noget problem. Peter vil trods alt hellere have et job end et PC-kørekort. Andre relevante pjecer Som supplement til denne pjece, har jobcentret udarbejdet pjecerne: Fleksjob Ledighedsydelse Ledighedsydelse ved ferie Kontakt Jobcenter Kommunenavn Kommuneadresse 1000 Kommunenavn Telefon: Åbningstider: Man-ons: Tors: Fre: Telefontider: Man-ons: Tors: Fre: Web: - Wanek & Myrner id wm Bemærk venligst: Pjecens indhold er af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson. Det tilstræbes, at pjecens informationer er korrekte og ajourførte. Pjecens indhold er vejledende og kan ikke erstatte professionel eller juridisk rådgivning (har De behov for særlig rådgivning, bør De altid henvende dem til en specialist på det pågældende område). Beskæftigelse Juni ugers selvvalgt uddannelse Beskæftigelse Wanek & Myrner Demo udkast Kommunenavn

8 6 ugers selvvalgt uddannelse 6 ugers selvvalgt uddannelse er et tilbud til dig, der er ledig og godkendt til fleksjob, og som ønsker at tilegne dig nye kompetencer. Pjecen her giver overblik over, hvad du får, skal og kan i forbindelse med selvvalgt uddannelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse er til dig, der inden for de første 12 måneder du søger fleksjob, ønsker at deltage i visse uddannelser. Du skal vælge en uddannelse inden for de områder, der er nævnt i denne folder under overskriften Du kan. der har været i fleksjob i mindst 9 måneder indenfor de sidste 18 måneder, og som nu pga. ledighed søger et nyt fleksjob. der søger fleksjob hvad enten du får udbetalt ledighedsydelse, kontanthjælp, starthjælp eller særlig ydelse. der ikke tidligere i en ledighedsperiode allerede har deltaget i 6 ugers selvvalgt uddannelse. Du får samme ydelse som før du startede på uddannelse. Du fortsætter altså på ledighedsydelse, kontanthjælp, starthjælp eller særlig ydelse i uddannelsesforløbet. betalt din deltagelse i 6 ugers selvvalgt uddannelse af kommunen. Du skal ikke selv betale nogle af uddannelsesudgifterne. tilskud til din transport mellem din bopæl og uddannelsesstedet, hvis du går på en arbejdsmarkedsuddannelse eller tager enkeltfag. Du får tilskud til den del af din transport, der ligger udover de første 24 kilometer, og du får 1,07 kr. per kilometer. tilskud til din transport mellem din bopæl og uddannelsesstedet, hvis du i forbindelse med uddannelsen bor på uddannelsesstedet. Du får tilskud til transport ved: uddannelsens start og afslutning søgnehelligdage hver weekend tilskud til kost og logi, hvis du går på en arbejdsmarkedsuddannelse eller tager enkeltfag, bor på uddannelsesstedet og har mere end 60 kilometer mellem din bopæl og uddannelsesstedet. Hvis kost og logi indgår i kommunens betaling af uddannelsen, eller uddannelsesstedet yder gratis kost og logi, får du ikke tilskud. Du skal kunne dokumentere, at du har fulgt uddannelsen, hvis du vil have tilskud til transport og/eller kost og logi. stå til rådighed for arbejdsmarkedet under dine 6 ugers selvvalgt uddannelse. Hvis du bliver tilbudt et fleksjob, skal du altså være parat til at afbryde uddannelsen. begynde på dine 6 ugers selvvalgt uddannelse inden for de første 12 måneder du søger et fleksjob. Vær opmærksom på at få valgt en mulig uddannelse hurtigt, da der kan være ventelister til populære uddannelser. vælge en uddannelse inden for de områder, der er nævnt i denne folder under overskriften Du kan. fortælle det til din sagsbehandler, hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for 6 ugers selvvalgt uddannelse. Hvis du har bestemt, hvilken uddannelse du ønsker at deltage i, hjælper din sagsbehandler dig med tilmelding og sørger for, at kommunen betaler din uddannelse. Du kan med visse begrænsninger vælge en uddannelse indenfor disse fire områder: Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Uddannelse på alment niveau Uddannelse på videregående niveau Uddannelse under visse ministerområder. se en komplet liste over dine uddannelses - muligheder inden for de fire nævnte områder på hjemmesiden: Under menuen Tal og love/bekendtgørelser kan du under Bekendtgørelse om fleksjob læse den komplette liste. med fordel tale med din sagsbehandler om, hvilke konkrete uddannelser listen over uddannelsesområder dækker over, og hvilke uddannelser der er relevante for dig. frit vælge en uddannelse, der hører under de mulige uddannelsesområder. Du skal ikke have dit valg af uddannelse godkendt af kommunen. klage over de beslutninger kommunen har taget i forbindelse med din ledighedsydelse. Kommunen skal modtage din klage senest 4 uger efter, at du har modtaget kommunens afgørelse. Wanek & Myrner id wm

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere