Destination Bornholm Event tracking Juli 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Destination Bornholm Event tracking Juli 2016"

Transkript

1 Allingejazz.dk Vang Pier Beach Party Bornholms Gadeteater Festival Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Slide 1

2 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Lagret effekt af Folkemødet 5 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2

3 Introduktion Slide 3

4 Baggrund Destination Bornholm og Færgen har for sommersæsonen 2016 endnu engang indgået et samarbejde om at evaluere effekten af de mange events, som arrangeres og iværksættes, bl.a. med det formål at tiltrække besøgende til Bornholm. Konsulenthuset Inzights har på den baggrund designet en række fortløbende undersøgelser i form af en Event-tracking, som betyder, at der i hver af månederne fra april til oktober gennemføres evalueringsmålinger af de rejsendes oplevelser af specifikke events på Bornholm. Indeværende måling omfatter følgende arrangement i juli måned: Allinge Jazz d juli Vang Pier Beach Party d. 15. juli d juli Bornholms Gadeteater Festival d juli Den Politiske Kandestøber d juli I tillæg til de specifikke eventmålinger tegner undersøgelserne en generel profil af de besøgende til de enkelte events samt de rejsende med Færgen til Bornholm i perioden. Derudover er der i juli foretaget en sammenligning på spørgsmål, som også blev stillet i 2015, 2014 og Slide 4

5 Metode Undersøgelsesmetode Data til denne undersøgelse er indsamlet i form af internetbaserede spørgeskemainterview. Målgruppe Undersøgelsens målgruppe er følgende: Personer bosat i Danmark undtaget Bornholm, som har rejst med en af Færgens ruter fra Rønne i perioden Dataindsamlingsperiode Data er indsamlet i perioden Vejning Data er ikke vejet, da idealdata for f. eks. den demografiske profil af målgruppen ikke kendes. Det antages således, at de foreliggende data er repræsentative for målgruppen. Deltagere i undersøgelsen er rekrutteret via Færgens bookingsystem. Stikprøve Der er udsendt i alt mailinvitationer til personer, som matcher ovenstående målgruppedefinition. I alt har personer gennemført spørgeskemaundersøgelsen svarende til en svarprocent på ca. 2. Etape-bornholm.dk Anders Beier/Mindgap Vang Pier Beach Party Slide 5

6 Sammenfatning Slide 6

7 Model for evalueringen iht. kommunikationstragten* 1. Awareness/Kendskabsgrad A. Kendskab til en event udgør det første niveau i kommunikations-tragten. B. At udbrede kendskabet til diverse events er den helt grundlæggende kommunikationsopgave, som udgør forudsætningen for at genere interesse/besøg. C. Måling af kendskabsniveauet for de forskellige events er således et nøglemål ift. at vurdere i hvilken grad potentialet i de forskellige events kan udnyttes. 2. Besøgsandel A. Besøgende til en given event udgør det andet niveau i kommunikations-tragten. B. At skabe interesse og præference for en event er den del af kommunikationsopgaven, som skal lede de besøgende videre fra at have kendskab til en event til rent faktisk at træffe beslutning om at besøge en event. C. Måling af besøgsandel for en event er således udtryk for i hvilken grad kommunikationen er lykkedes med at skabe interesse og præference for en event. 3. Tiltrækningskraft A. Besøgende som kommer til Bornholm specifikt for at deltage i en given event udgør det tredje niveau i kommunikationstragten. B. At tiltrække besøgende, der i betydeligt omfang rejser efter den pågældende event er et mere direkte udtryk for den samlede styrke af symbiosen imellem den udførte kommunikationsopgave og eventens karakter. C. Måling af besøgende, der vurderer, at en given event har afgørende betydning for deres beslutning om at rejse til Bornholm er derfor et udtryk for symbiosens samlede styrke og evne til at tiltrække besøgende til Bornholm. 4. Vurdering A. Vurdering af en given event udgør det fjerde niveau i kommunikationstragten. B. At opnå god vurdering af en event er den eksekverende kommunikationsopgave altså selve afviklingen af eventen. En vellykket afvikling skaber gode oplevelser, som er medvirkende til en god vurdering. C. Måling af vurderingen er udtryk for i hvilken grad den eksekverende kommunikations opgave er lykkedes samt de fremadrettede muligheder for gentagne besøg (loyalitet). * Denne event-tracking for Destination Bornholm er baseret på Kommunikationstragten, som er en fri fortolkning af AIDA-modellen. AIDA-modellen argumenterer for at kommunikation skal bygges op i niveauer. Succesfuld formidling af budskabet i hvert enkelt niveau udgør forudsætningen for at sikre succesfuld formidling på næste niveau. Kommunikationstragten identificerer således, hvilken kommunikationselementer, som fungerer hhv. godt/dårligt. Slide 7

8 Evaluering af Allinge Jazz Evaluering af Vang Pier Beach Party 12% havde et meget stort eller stort kendskab til Allinge Jazz inden ankomst til Bornholm - samme niveau som tidligere år. Ca. halvdelen af de rejsende i perioden havde intet kendskab til festivalen. Besøgsandelen til Allinge Jazz er høj;. har således besøgt festivalen. I 2015 var besøgsandelen 1 og i 2014 var den 11%. 4 af deltagerne har tidligere deltaget i eventen. 12% af de besøgende til Allinge Jazz tillægger arrangementet afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. Mod 11% i 2015 og 1 i Awareness / Kendskabsgrad 2. Besøgsandel 3. Tiltrækningskraft Kendskabet til Vang Pier Beach Party er meget lille; kun 3 pct. har meget stort eller stort kendskab inden ankomsten til Bornholm. 3 ud af 4 har intet kendskab til Vang Pier Beach Party. Kendskabet er uændret siden Besøgsandelen på Vang Pier Beach Party er ligeledes lille; Knap 1% af de rejsende i perioden har besøgt arrangementet. Dette er også uændret siden af deltagerne har tidligere deltaget i eventen. af de som deltog i Vang Pier Beach Party tillægger arrangementet stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. Vurderingen af Allinge Jazz er god; gennemsnitsvurderingen er 7,66 en lille stigning ifht. 2015, hvor niveauet var på 7,53. Af dem, der tidligere har deltaget i eventen vurderer 23% at dette års festival var bedre end sidst de deltog mod i 2015 og 10% i Vurdering Vurderingen af Vang Pier Beach Party er god; 6 giver arrangementet en top-3 vurdering på en 10-punkts-skala. Gennemsnits-vurderingen er 7,25. I 2015 lå vurderingen på 7,48, mens den var 8,00 i Slide 8

9 Evaluering af opnår højest kendskab blandt arrangementerne i juli; ca. 1 har meget stort eller stort kendskab inden ankomst til Bornholm. Denne er dog faldet fra 23% i Awareness/Kendskabsgrad Evaluering af Bornholms Gadeteater Festival Kendskabet til Bornholms Gadeteater Festival er meget lille; kun 3% har meget stort eller stort kendskab inden ankomsten til Bornholm. 3 ud af 4 har intet kendskab. Besøgsandelen til er mere beskeden; af de rejsende i perioden har deltaget i eller besøgt løbet som tilskuer, hvilket er på niveau med de tre tidligere år. Knap halvdelen af deltagerne har tidligere deltaget i eventen i 2015 var det 3 og 5 i Besøgsandel Besøgsandelen på Bornholms Gadeteater Festival er ligeledes lille; Knap 3% af de rejsende i perioden har besøgt arrangementet. af deltagerne har tidligere deltaget i eventen. For godt halvdelen, 4, som deltog i havde løbet afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. Dette har været faldende siden Tiltrækningskraft af de som deltog i Bornholms Gadeteater Festival tillægger arrangementet stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. Vurderingen af er rigtig god; knap 9 ud af 10 giver en top-3 vurdering på en 10-punkts-skala. Gennemsnitsvurderingen er imponerende 8,72. Dette er faldet en smule ifht. de tre tidligere år. Af dem, der tidligere har deltaget i eventen vurderer 1 at dette års etape var bedre end sidst de deltog mod 11% i 2015 og 1 i Vurdering Vurderingen af Bornholms Gadeteater Festival er god; 50% giver en top-3 vurdering på en 10-punkts-skala. Gennemsnitsvurderingen er 7,19. Af dem, der tidligere har deltaget i eventen vurderer 20% at dette års festival var bedre end sidst de deltog. Slide 9

10 Evaluering af Den Politiske Kandestøber Kendskabet til Den Politiske Kandestøber er lille; kun har meget stort eller stort kendskab inden ankomsten til Bornholm. Knap 3 ud af 4 har intet kendskab. 1. Awareness/Kendskabsgrad Besøgsandelen til Den Politiske Kandestøber er ligeledes lille kun ca. 2% af de rejsende i perioden besøgte Den Politiske Kandestøber. 2. Besøgsandel 1 af de som deltog, tillægger eventen en afgørende eller stor betydning, for beslutningen om at tage til Bornholm. 3. Tiltrækningskraft Vurderingen af Den Politiske Kandestøber er rigtig god; 7 giver en top-3 vurdering på en 10-punkts-skala og gennemsnits-vurderingen er 8, Vurdering Slide 10

11 Økonomisk evaluering af Juli events 1. Baseret på Færgens trafiktal i undersøgelses perioden samt andelen der udtrykker, at eventen var betydende for deres besøg af Bornholm, udregnes den specifikke tiltrækningskraft. For kan tiltræknings kraften således beregnes til i alt personer i 2016 en tilbagegang på 2 ift Estimeret værdi Allinge Jazz Festival Vang Pier Beach Party For andelen der udtrykker afgørende betydning benyttes en faktor 0,9, for stor betydning en faktor 0,6 og nogen betydning en faktor 0,3. Vha. undersøgelsen fastsættes den gennemsnitlige opholdslængde for hver event og fra TØBBE (Turismens økonomiske betydning) benyttes derefter nøgletal for døgnforbruget pr. overnatningsform. (Hotel: kr., feriecentre: 495 kr., camping 246 kr., vandrehjem 682 kr., og lejet feriebolig 471 kr.) Tiltrækningskraft Allinge Jazz Festival Vang Pier Beach Party Bornholm gadeteaterfestival Den politiske kandestøber For hver event benyttes herefter fordelingen for overnatningsformen til at estimere det samlede forbrug, som er direkte afledt af den enkelte event. For beregnes værdien således til 11,4 mio. kr. Ligeledes en nedgang på ca. 2 ift Bornholm gadeteaterfestival Den politiske kandestøber Besøgende som er ankommet med fly er ikke omfattet af estimatet. Slide 11

12 Profil af deltagerne for hver enkelt juli event Allinge Jazz Festival Profil Overvægt af midaldrende og ældre; år (3) 65 år eller derover (30%) Mange med ferie som hovedformål med rejsen (73%). 1 ud af 5 skulle besøge venner og familie Halvdelen rejste med partner/ægtefælle Størstedelen foretog 4-10 overnatninger (6) Mange besøger hyppigt Bornholm. 32% har været der 10 eller flere gange Flest overnattede i Allinge/Sandvig (4) Profil Overvægt af voksne og midaldrende; år (3) år (3) havde sport eller kulturarrangement som hovedformål med rejsen Størstedelen foretog 4-10 overnatninger (7) Flest overnattede i Allinge/Sandvig (22%), I Hasle (1) eller Rønne (1) Den Politiske Kandestøber Profil Overvægt af mænd (5) Overvægt af midaldrende og ældre; år (3) 65 år eller derover (5) Flest er fra Hovedstaden (6) En stor andel overnattede på Bornholm i over 10 dage (43%) Flest (3) boede i eget eller lånt feriehus Flest overnattede i Rønne (2) Bornholms Gadeteater Festival Profil Overvægt af kvinder (5) Overvægt af voksne of midaldrende; år (32%) og år (3) Flest er fra Hovedstaden (60%) Hovedparten (91%) har ferie som hovedformål med rejsen Størstedelen rejste med partner/ægtefælle (3) Størstedelen foretog 7 eller flere overnatninger (6) Vang Pier Beach Party Profil Overvægt af mænd (5) Stor spredning på alder: Unge under 35 år (1), Voksne år (2) og Midaldrende år (31%) Næsten halvdelen overnattede på Bornholm i over 10 dage (4) Flest overnattede i Hasle (1) eller Svaneke (1) Slide 12

13 Evaluering af juli-events Slide 13

14 Kendskab til juli-events Hvor stort var dit kendskab til eventet inden du ankom? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Allinge Jazz % Vang Pier Beach Party 1% 80% Etape Bornholm % Bornholms Gadeteater Festival 2% 10% 7 Den Politiske Kandestøber 2% 3% 12% Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke 72% Base: Alle respondenter (2605) Slide 14

15 Medier/kilder til kendskab til juli-events Hvordan fik du første gang kendskab til arrangementet? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Familie, venner eller bekendte Annoncer eller presseomtale i aviser, radio eller fjernsyn Internettet generelt Destination Bornholms hjemmeside eller nyhedsbrev fra Destination Bornholm Facebook eller andre sociale medier Færgens hjemmeside eller nyhedsbrev fra Færgen Arrangementets hjemmeside Andre steder Husker ikke % 2% 3% 2% 1% 0% 2% 1% 2% % % 1 20% 22% Allinge Jazz Vang Pier Beach Party Bornholms Gadeteater Festival Den Politiske Kandestøber Base: Havde kendskab til et eller flere events inden ankomst: Allinge Jazz (1136), Vang Pier Beach Party (414), (1253), Bornholms Gadeteater Festival (491), Den Politiske Kandestøber (620) Slide 15

16 Deltagelse i juli-events Deltog du i et eller flere af arrangementerne? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Allinge Jazz Vang Pier Beach Party 1% 2 Bornholms Gadeteater Festival 3% Den Politiske Kandestøber 2% Deltog slet ikke 7 Base: Alle respondenter (2605) Slide 16

17 Deltagelse i juli-event Deltog du i et eller flere af arrangementerne? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Allinge Jazz 11% 1 Vang Pier Beach Party 1% 1% 0% 1% Bemærk at besøgsandelen i 2016 ikke kan sammenlignes direkte med besøgsandelen i tidligere år, da undersøgelsesperiode og stikprøvestørrelse er forskellig Base: Alle respondenter: 2016 (2605) 2015 (3640) ; 2014 (3187) ; 2013 (1989) Slide 17

18 Deltagelse i juli-events Har du tidligere deltaget? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Allinge Jazz Vang Pier Beach Party % % Bornholms Gadeteater Festival % Ja Nej, det var første gang Husker ikke Base: Besøgte Allinge Jazz (342), Besøgte Vang Pier Beach Party (16), Besøgte (212), Besøgte Bornholms Gadeteater Festival (82), Besøgte Den Politiske Kandestøber (50) Slide 18

19 Deltagelse i juli-events Har du tidligere deltaget? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Allinge Jazz Allinge Jazz % 3% Vang Pier Beach Party % Vang Pier Beach Party % 6 10% % Ja Nej, det var første gang Husker ikke Base: Besøgte Allinge Jazz 2016 (340) 2015 (501), Besøgte Vang Pier Beach Party 2016 (17) 2015 (40), Besøgte 2016 (210) 2015 (255) Slide 19

20 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Deltagelse i juli- events Hvordan vil du vurdere dette års event ifht. sidste gang du deltog? Allinge Jazz % Vang Pier Beach Party % 33% 33% % 10% Bornholms Gadeteater Festival % 60% 10% 10% Bedre dette år Samme niveau som sidste gang Dårligere end sidste gang Ved ikke Base: Personer som har besøgt arrangementet før: Allinge Jazz (151), Vang Pier Beach Party (3), (103), Bornholms Gadeteater Festival (10) Slide 20

21 Juli-eventets tiltrækningskraft Hvor stor indflydelse havde arrangementet på din beslutning om at tage til Bornholm? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Allinge Jazz 6 Vang Pier Beach Party 1 63% 3 3 Bornholms Gadeteater Festival 7 Den Politiske Kandestøber 10% 2 50% Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Base: Besøgte Allinge Jazz (340), Besøgte Vang Pier Beach Party (16), Besøgte (210), Besøgte Bornholms Gadeteater Festival (80), Besøgte Den Politiske Kandestøber (50) Slide 21

22 Samlet vurdering af juli-event Hvor mange point på en skala fra 1 til 10 - hvor 10 er bedst - vil du give din oplevelse? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Snit: Allinge Jazz % 1 7,66 Vang Pier Beach Party 33% 2 2 7,25 42% 22% 23% 3% 8,72 Bornholms Gadeteater Festival 12% % 1 7,19 Den Politiske Kandestøber % 2% 2% 2% 8, Base: Besøgte event uden Ved ikke : Besøgte Allinge Jazz (325), Besøgte Vang Pier Beach Party (12), Besøgte (199), Besøgte Bornholms Gadeteater Festival (78), Besøgte Den Politiske Kandestøber (48) Slide 22

23 Åbne kommentarer til Allinge Jazz Festival Jeg skrev, at det var nemt at finde overnatning, men det er nok fordi jeg allerede bestilte sidste år til Allinge jazz, og har allerede bestilt til næste år. Kvinde, 65 år, Hovedstaden Vi elsker at være på Bornholm og er der så tit vi har mulighed. Allinge Jazz er bare helt fint. Fantastisk at så mange frivillige laver dette store arrangement. Mand, 75 år, Hovedstaden Forlængede opholdet, kun på grund af at Jazz Five kom til Allinge Jazz festival. Mand, 33 år, Midtjylland Jeg kom for at løbe Etape Bornholm. Synes det er en fantastisk måde at koble ferie med løb. Etapen er hyggelig, god stemning, men er blevet dårligere de senere år, efter at 1.rute i Hasle er ændret, så det også er blevet med voldsom stigning lige fra start. Tidligere var det en forholdsvis flad rute, så det kunne sammenlignes med etapens sidste i Rønne. Kvinde, 58 år, Hovedstaden Etapeløb Bornholm er kombineret med alle de andre herlige ting som øen har at byde på - en vinder. Skønt arrangement med en helt speciel stemning, og så massere af muligheder for at fylde resten af tiden ud med dejlig natur og hyggelige byer. Mand, 47 år, Hovedstaden Åbne kommentarer til Når vi deltager i og skal ud og spise efterfølgende, er det et problem, at rigtigt mange køkkener lukker eller Der var vi først klar til at gå ud og spise. Det kunne være super, hvis flere steder havde længere åbent, men ellers en super ø, og et rigtig godt arrangeret, Etape Bornholm. Kvinde, 45 år, Hovedstaden Mit besøg på Bornholm var primært at løbe. Jeg var her sammen med en del andre fra løbe klubben "Kolding Motion". Vi var 26 i alt inklusiv ægtefæller og børn. Jeg kommer helt sikkert tilbage og løber, og jeg ved at det gør mange af de andre også. Mere offentlig information om parkering og adgang som tilskuer til. Vi var meget afhængig af lokal viden. Mand, 58 år, Syddanmark De frivillige bag Etape- Bornholm gør en enorm indsats for jeres lokalsamfund! Mand, 61 år, Sjælland Jeg synes, at man som tilskuer til Etape Bornholm har for lang distance mellem startområdet og målområdet. Mand, 45 år, Hovedstaden Mand, 49 år, Syddanmark Familiebesøg kombineret med Etape Bornholm er en super kombination. Kvinde, 60 år, Sjælland Slide 23

24 Detaljeret evaluering af Allinge Jazz festival Slide 24

25 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Kendskab til Allinge Jazz Festival Hvor stort var dit kendskab til arrangementet inden du ankom til Bornholm? Allinge Jazz % Allinge Jazz % 3% Allinge Jazz % Allinge Jazz % Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke Base: Alle respondenter: 2016 (2605) 2015 (3640) 2014 (3187) 2013 (1989) Slide 25

26 Deltagelse i Allinge Jazz Festival Deltog du i et eller flere af arrangementerne? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Allinge Jazz Allinge Jazz Allinge Jazz % 8 Allinge Jazz % Deltog Deltog ikke Base: Alle respondenter: 2016 (2605) 2015 (3640) 2014 (3187) 2013 (1989) Slide 26

27 Deltagelse i Allinge Jazz Festival Hvilke dage besøgte du arrangementet? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Mandag 20% 22% Tirsdag 1 23% 2 Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Alle dagene Husker ikke 11% 12% 11% 10% 12% % 21% 22% 20% 2 20% 2 21% 1 30% 32% Allinge Jazz 2016 Allinge Jazz 2015 Allinge Jazz 2014 Allinge Jazz 2013 Base: Besøgte Allinge Jazz: 2016 (340) 2015 (501) 2014 (348) 2013 (185) Slide 27

28 Deltagelse i Allinge Jazz Festival Har du tidligere deltaget? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Allinge Jazz Allinge Jazz % 3% Allinge Jazz % 1% Ja Nej, det var første gang Husker ikke Base: Besøgte Allinge Jazz: 2016 (340) 2015 (501) 2014 (347) Slide 28

29 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Deltagelse i Allinge Jazz Festival Hvordan vil du vurdere dette års event ifht. sidste gang du deltog? Allinge Jazz % Allinge Jazz % 1 Allinge Jazz % 6 1 Bedre dette år Samme niveau som sidste gang Dårligere end sidste gang Ved ikke Base: Har tidligere besøgt Allinge Jazz og besøgte eventet i 2016 (151) 2015 (221) 2014 (164) Slide 29

30 Samlet vurdering af Allinge Jazz Festival Hvor mange point på en skala fra 1 til 10 - hvor 10 er bedst - vil du give din oplevelse? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Snit: Allinge Jazz % 1 7,66 Allinge Jazz % 32% 1 11% 3% 7,53 Allinge Jazz % 33% 20% 2%2% 7,64 Allinge Jazz % 7, Base: Besøgte Allinge Jazz minus Ved ikke : 2016 (325) 2015 (468) 2014 (324) 2013: (177) Slide 30

31 Allinge Jazz Festivals tiltrækningskraft Hvor stor indflydelse havde arrangementet på din beslutning om at tage til Bornholm? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Allinge Jazz Allinge Jazz Allinge Jazz % Allinge Jazz % 12% 63% Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Base: Besøgte Allinge Jazz: 2016 (340) 2015 (501) 2014 (347) 2013 (184) Slide 31

32 Detaljeret evaluering af Vang Pier Beach Party Slide 32

33 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Kendskab til Vang Pier Beach Party Hvor stort var dit kendskab til arrangementet inden du ankom til Bornholm? Vang Pier Beach Party % 1% 80% Vang Pier Beach Party % 2% 7 Vang Pier Beach Party % 2% 11% 7 Vang Pier Beach Party % 2% 11% Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke 7 Base: Alle respondenter: 2016 (2605) 2015 (3640) 2014 (3187) 2013 (1989) Slide 33

34 Deltagelse i Vang Pier Beach Party Deltog du i et eller flere af arrangementerne? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Vang Pier Beach Party , 9 Vang Pier Beach Party ,1% 9 Vang Pier Beach Party , 100% Vang Pier Beach Party , 9 Deltog Deltog ikke Base: Alle respondenter: 2016 (2605) 2015 (3640) 2014 (3187) 2013 (1989) Slide 34

35 Deltagelse i Vang Pier Beach Party Har du tidligere deltaget? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Vang Pier Beach Party Vang Pier Beach Party % 6 10% Vang Pier Beach Party Ja Nej, det var første gang Husker ikke Base: Besøgte Vang Pier Beach Party: 2016 (16) 2015 (40) 2014 (14) Slide 35

36 Samlet vurdering af Vang Pier Beach Party Hvor mange point på en skala fra 1 til 10 - hvor 10 er bedst - vil du give din oplevelse? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Snit: Vang Pier Beach Party % 2 2 7,25 Vang Pier Beach Party % 12% 3% 7,48 Vang Pier Beach Party ,00 Vang Pier Beach Party % 7, Base: Besøgte Vang Pier Beach Party minus Ved ikke : 2016 (12) 2015 (33) 2014 (14) 2013: (14) Slide 36

37 Vang Pier Beach Partys tiltrækningskraft Hvor stor indflydelse havde arrangementet på din beslutning om at tage til Bornholm? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Vang Pier Beach Party % Vang Pier Beach Party % % Vang Pier Beach Party % 5 Vang Pier Beach Party % 3 Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Base: Besøgte Vang Pier Beach Party : 2016 (16) 2015 (40) 2014 (14) 2013 (14) Slide 37

38 Detaljeret evaluering af Slide 38

39 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Kendskab til Hvor stort var dit kendskab til arrangementet inden du ankom til Bornholm? Etape Bornholm % Etape Bornholm Etape Bornholm % 10% Etape Bornholm % 11% 1 Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke 1 41% Base: Alle respondenter: 2016 (2605) 2015 (3640) 2014 (3187) 2013 (1989) Slide 39

40 Deltagelse i Deltog du i et eller flere af arrangementerne? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) % % % % Deltog Deltog ikke Base: Alle respondenter: 2016 (2605) 2015 (3640) 2014 (3187) 2013 (1989) Slide 40

41 Deltagelse i Deltog du selv i, eller var du med som tilskuer? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) % 61% % 4 Deltog i Var med som tilskuer Base: Besøgte : 2016 (210) 2015 (255) 2014 (145) 2013 (78) Slide 41

42 Deltagelse i Hvilke dage besøgte du arrangementet? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Mandag 1 23% 2 2 Tirsdag Onsdag % Torsdag 20% 1 22% 22% Fredag Alle dagene % 43% Husker ikke 0% Base: Besøgte : 2016 (210) 2015 (255) 2014 (145) 2013 (78) Slide 42

43 Deltagelse i Har du tidligere deltaget? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) % Ja Nej, det var første gang Husker ikke Base: Besøgte : 2016 (210) 2015 (255) 2014 (246) Slide 43

44 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Deltagelse i Hvordan vil du vurdere dette års event ifht. sidste gang du deltog? % 10% % 82% 1% % Bedre dette år Samme niveau som sidste gang Dårligere end sidste gang Ved ikke Base: Har tidligere besøgt og besøgte eventet i 2016 (103) 2015 (100) 2014 (136) Slide 44

45 Samlet vurdering af Hvor mange point på en skala fra 1 til 10 - hvor 10 er bedst - vil du give din oplevelse? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Snit: % 22% 23% 3% 8, % 1 2% 8, % 2 1 2% 9, % 2 1 9, Base: Besøgte minus Ved ikke : 2016 (199) 2015 (243) 2014 (242) 2013: (161) Slide 45

46 s tiltrækningskraft Hvor stor indflydelse havde arrangementet på din beslutning om at tage til Bornholm? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) % 33% % 1 12% % 1 Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Base: Besøgte : 2016 (210) 2015 (255) 2014 (246) 2013 (163) Slide 46

47 Lagret effekt af Folkemødet (I hvilken grad har et eventuelt besøg af Bornholm under Folkemødet, inspireret til at besøge Bornholm igen) Slide 47

48 Lagret effekt af Folkemødet Har du indenfor de sidste to år deltaget i Folkemødet på Bornholm? 91% Besøgte Folkemødet i 2015 Besøgte Folkemødet i 2016 Har ikke besøgt Folkemødet indenfor de seneste 2 år Husker ikke Base: Alle respondenter (2605) Slide 48

49 Lagret effekt af Folkemødet I hvilken grad inspirerede dit besøg på Bornholm under Folkemødet dig til at besøge Bornholm igen? 3 23% 1 2 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Base: Har besøgte Folkemødet i 2015 eller i 2016: (243) Slide 49

50 Profil af de besøgende til Bornholm og de forskellige events i undersøgelses perioden Slide 50

51 Demografika Køn 50% 52% Kvinde % 53% Mand 4 50% 52% Total Allinge Jazz Vang Pier Beach Party Bornholms Gadeteater Festival Den Politiske Kandestøber Øvrige besøgende 4 Base: Alle respondenter: Total (2605), Besøgte Allinge Jazz (342), Besøgte Vang Pier Beach Party (16), Besøgte (212), Besøgte Bornholms Gadeteater Festival (82), Besøgte Den Politiske Kandestøber (50), Øvrige besøgende (1976) Slide 51

52 Demografika Alder Under 35 år 2% 12% 1 35 til 49 år 10% % til 64 år 31% år eller derover 11% 1 20% Total Allinge Jazz Vang Pier Beach Party Bornholms Gadeteater Festival Den Politiske Kandestøber Øvrige besøgende % 5 Base: Alle respondenter: Total (2605), Besøgte Allinge Jazz (342), Besøgte Vang Pier Beach Party (16), Besøgte (212), Besøgte Bornholms Gadeteater Festival (82), Besøgte Den Politiske Kandestøber (50), Øvrige besøgende (1976) Slide 52

53 Demografika Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 3% 1% 1% 1% 2% % 1 10% 10% 11% 12% 11% % % 52% 60% 5 22% 20% 1 2 Total Allinge Jazz Vang Pier Beach Party Bornholms Gadeteater Festival Den Politiske Kandestøber Øvrige besøgende 6 Base: Alle respondenter: Total (2605), Besøgte Allinge Jazz (342), Besøgte Vang Pier Beach Party (16), Besøgte (212), Besøgte Bornholms Gadeteater Festival (82), Besøgte Den Politiske Kandestøber (50), Øvrige besøgende (1976) Slide 53

54 Formål med rejsen Hvilken af nedenstående muligheder passer bedst med det primære formål med din seneste rejse? Total 2% 20% 2% 7 Allinge Jazz 22% 2% 73% 2% Etape Bornholm 3% 1 1% 6 Bornholms Gadeteater Festival 91% Den Politiske Kandestøber Øvrige besøgende 1% 21% 1% 7 Rejse mellem hjem og arbejdsplads Rejse mellem hjem og uddannelse Forretningsrejse/tjenesterejse Sport eller kulturarrangement Besøg hos venner og familie Udflugt Indkøbstur Ferie Privat ærinde (f.eks hospitalsbesøg) Husker ikke/ Ved ikke Base: Respondenter, der har udfyldt turevalueringsskemaet: Total (674), Besøgte Allinge Jazz (41), Besøgte (68), Besøgte Bornholms Gadeteater Festival (23), Besøgte Den Politiske Kandestøber (8), Øvrige besøgende (544) Slide 54

55 Rejseledsagere Hvem rejste du sammen med? Total % Allinge Jazz 50% 22% 30% 20% 30% 2% Bornholms Gadeteater Festival % Den Politiske Kandestøber 100% Øvrige besøgende 2 32% 1 2% Partner/ægtefælle Familie med store børn (alle over 15 år) Ven/venner Anden gruppe Familie med små/mindre børn Familiegruppe (f.eks bedsteforældre med børnebørn) Kollegaer Ingen af disse Base: Respondenter, der har udfyldt turevalueringsskemaet og ikke rejste alene: Total (577), Besøgte Allinge Jazz (32), Besøgte (56), Besøgte Bornholms Gadeteater Festival (21), Besøgte Den Politiske Kandestøber (6), Øvrige besøgende (471) Slide 55

56 Antal overnatninger Hvor mange overnatninger havde du på Bornholm ifm. dit seneste besøg? Over 10 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 12% % % 31% 32% 40% 3 40% 40% 43% 4 4 Total Allinge Jazz Vang Pier Beach Party Bornholms Gadeteater Festival Den Politiske Kandestøber Øvrige besøgende 4 Base: Respondenter uden Husker ikke og som ikke var på éndagsrejse: Total (2545), Besøgte Allinge Jazz (338), Besøgte Vang Pier Beach Party (15), Besøgte (212), Besøgte Bornholms Gadeteater Festival (81), Besøgte Den Politiske Kandestøber (47), Øvrige besøgende (1922) Slide 56

57 Overnatningsform Hvilken overnatningsform har du benyttet mest? Total 3 1 3% 2% 2% 2 Allinge Jazz 2 21% 3% 2 Vang Pier Beach Party 31% 31% 31% 3 3% 1% 2 Bornholms Gadeteater Festival 40% 22% 2% 2% 1 Den Politiske Kandestøber % 2 Øvrige besøgende 3 1 3% 2% 2% 2 Lejet feriehus Eget eller lånt feriehus Campingplads Hotel / kro Feriecenter Vandrerhjem Bed & Breakfast Privat hos venner eller familie Husker ikke Base: Respondenter der overnatter: Total (2565), Besøgte Allinge Jazz (340), Besøgte Vang Pier Beach Party (16), Besøgte (212), Besøgte Bornholms Gadeteater Festival (82), Besøgte Den Politiske Kandestøber (50), Øvrige besøgende (1938) Slide 57

58 Hyppighed for besøg Hvor mange gange har du tidligere besøgt Bornholm de seneste 3 år? Total % Allinge Jazz 1 41% 32% 3 3 Bornholms Gadeteater Festival 3 52% 10% Den Politiske Kandestøber 7 Øvrige besøgende 3 4 Én gang (det var første besøg på Bornholm indenfor de seneste 3 år) 2-5 gange 6-9 gange 10 eller flere gange Husker ikke Base: Respondenter, der har udfyldt turevalueringsskemaet : Total (642), Besøgte Allinge Jazz (37), Besøgte (61), Besøgte Bornholms Gadeteater Festival (21), Besøgte Den Politiske Kandestøber (8), Øvrige besøgende (526) Slide 58

59 Område på Bornholm Hvilke af følgende byer / områder boede du tættest på? Total 1 20% 10% 3% Allinge Jazz 12% 4 12% 3% 2% Vang Pier Beach Party % 10% 2% 2% Bornholms Gadeteater Festival 10% 20% 1 10% 2% Den Politiske Kandestøber 2 2% 1 10% 2% 10% 10% 10% 2% Øvrige besøgende % 10% 10% 3% Rønne Hasle Allinge / Sandvig Tejn Gudhjem Svaneke Nexø Dueodde Aakirkeby Snogebæk Klemensker Andet område / by Husker ikke Base: Respondenter der overnatter: Total (2565), Besøgte Allinge Jazz (340), Besøgte Vang Pier Beach Party (16), Besøgte (212), Besøgte Bornholms Gadeteater Festival (82), Besøgte Den Politiske Kandestøber (50), Øvrige besøgende (1938) Slide 59

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1)

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) teambornholm.dk/strik Wonderfestiwall.dk bornholmgolfopen.dk Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2)

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) bornholmskulturuge.dk Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Lagret effekt af Folkemødet 5 Profil af rejsende

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Folkemoede-bornholm.dk Søren Svendsen Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking April 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking august 2016

Destination Bornholm Event tracking august 2016 Kristian Wichmann Wonderfestiwall.dk nmts.dk Wonderfestiwall.dk Destination Bornholm Event tracking august 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Born Fondo 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Sol over Gudhjem Sol over Gudhjem Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Sol over Gudhjem 4 Profil af rejsende til

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking maj 2016

Destination Bornholm Event tracking maj 2016 Born Fondo, Flickr Born Fondo, Flickr Destination Bornholm Event tracking maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-events 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015 Slide 1 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2015 indgået et samarbejde om at evaluere effekten

Læs mere

Videncenter for Kystturisme og Færgen

Videncenter for Kystturisme og Færgen Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q2 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q4 2016 December 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q4 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND 2. HYGGERNE Tyskland Hyggerne Voksne par med og uden børn Alder: 40 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 15.400.000 Hjemland: Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:9 14. juli 2009 Ferie- og forretningsrejser. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Frankrig mens Region Midtjylland

Læs mere

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra de voksnes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q3 2016 September 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q3 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Sæsonvariation i Dansk turisme

Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Måling af sæsonvariation Sæsonmønstre i Dansk turisme Sæsonvariationen regionalt Konklusioner/observationer Helårsdestinationerne Måling af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

Alle Kvinde Mand år år år år

Alle Kvinde Mand år år år år Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Business angel survey 2015

Business angel survey 2015 Business angel survey 2015 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden har i samarbejde med Keystones gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt danske business angels i juni 2015. Der skal lyde

Læs mere

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012 11. november 214 /agnela og marrat Sag Faktaark: Den generelle iværksætter i 212 Den generelle iværksætter i Danmark i 212 er en dansk mand på mellem 36-4. Han er gift og har ingen børn. Han kommer fra

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning Turisme 21:2 Turismen 26-29 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 29 Figur 1. Hermed offentliggøres tallene for fly- og krydstogtpassagerstatistik. Publikationen indeholder et estimat over

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere