KATALOG. Projekter med fokus på arbejdsmarkedsintegration og fastholdelse af borgere med psykosociale handicap MAJ 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATALOG. Projekter med fokus på arbejdsmarkedsintegration og fastholdelse af borgere med psykosociale handicap MAJ 2008"

Transkript

1 DISCUS A/S KATALOG Projekter med fokus på arbejdsmarkedsintegration fastholdelse af borgere med psykosociale handicap MAJ 2008

2 INTRO Dette katal er et bilag til et arbejdsnotat udarbejdet i forbindelse med Undersøgelse af forbedret praksis mhp. forebyggelse af førtidspension til borgere med psykosociale handikap opnåelse af størst mulig selvforsørgelse. Undersøgelsen er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført i foråret/efteråret 2008 af DISCUS. Katalet indeholder 71 projekter forsøg med fokus på arbejdsmarkedsintegration/-fastholdelse af borgere med psykosociale handicap. Researchen, der ligger til grund for dette katal, har omfattet en søgning på projekter forsøg, der har fået støtte fra et af nedenstående 3 niveauer: Lokalt niveau: Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) de tidligere koordinationsudvalg Centralt niveau: Arbejdsmarkedsstyrelsen, Servicestyrelsen, Integrationsministeriet Sundhedsministeriet EU-niveau: Den Europæiske Socialfond nationalt regionalt Søgningen har som nævnt fokuseret på projekter forsøg omfatter derfor ikke driftsinitiativer eller tilbud, der drives for private fondsmidler. Når kommuner, selvejende institutioner, private aktører mm. er nævnt som projektholder i katalet, er det på baggrund af projekter forsøg støttet fra ovennævnte tre niveauer, som rækker udover den almindelige drift. Oplysninger om beskrivelser af projekterne er baseret på projektbeskrivelser tilgængelige evalueringer. I udvalgte projekter er der indhentet supplerende oplysninger via samtaler med projektmedarbejdere/-ledere. Generelt er der meget få initiativer for målgruppen af personer med psykosociale handikap støttet af lokale midler. Erfaringen fra researchen er, at de projekter der er, primært skal findes i de større kommuner. Fra nærmere telefonbaseret research er det indtrykket, at der så i flere af de større kommuners LBR er meget lidt viden om målgruppen. Projekter, der har opnået lokal støtte, er ofte opstået på baggrund af initiativer fra lokale brugerorganisationer. Der er valgt 3 udvælgelseskriterier for de projekter forsøg, der er medtaget i denne kortlægning: Formål: Beskæftigelsesrettet sigte Aktualitet: Ikke ældre end 2003 Målgruppe: Personer med psykosociale handikap, psykiske lidelser/problemer/sårbarhed, socialt udsatte (men ikke mentalt handikappede) I Servicestyrelsen falder projekter forsøg for personer med psykosociale handikap ind under flere enheder, der er derfor søgt på enhederne for Handikap samt Udsatte. En række projekter arbejder således med en bred målgruppe betegnelse (handikappede el. socialt udsatte), men er udvalgt her, fordi psykiske problemstillinger spiller en væsentlig rolle for handikappet/den sociale eksklusion. De 71 projekter er fremstillet enkeltvis i skematisk form opdelt efter støttemidler. For hvert projekt fremgår en række oplysninger: projektnavn, projektholder, projektperiode, formål, målgruppe, samarbejdsflader, kontaktoplysninger evt. resultater. Ønskes en gennemgang på tværs af alle 2

3 projekter anbefales det at læse arbejdsnotatet de to øvrige bilag: Oversigtsskema metoder redskaber i indsatsen for personer med psykosociale handikap Oversigtsskema samarbejdsflader -former i indsatsen for personer med psykosociale handikap Indholdsfortegnelse Projekter forsøg støttet af AMS...6 MEP projektet: Metoder til Effektiv integration af Psykisk syge medarbejdere i SMV... 6 Projekt støtteperson til handicappede i erhverv... 6 Gallohuset oprettelse af skånejob for psykiatribrugere... 6 Psykiatrifondens erhvervsrådgivning erhvervspsykiatrisk center... 6 Psykiatrifondens erhvervsrådgivning et forebyggelses- integrationsprojekt... 7 Undersøgelse af beskæftigelsesmulighederne for personer med psykisk handicap... 8 Ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund i psykiatrien socialpsykiatrien... 9 Projekt Revanche jobskabelse for personer med sindslidelse... 9 Fastholdelse integration på arbejdsmarkedet af personer med depression... 9 Et rummeligt arbejdsmarked så for sindslidende. Projekt med metodeudvikling Tilbage til arbejde. Forsøg ud fra internationale erfaringer med jobskabelse for sindslidende BAMUDA - etablering af kooperative virksomheder med ansættelse af sindslidende Medier mennesker et uddannelses- aktiveringsprojekt for psykiatribrugere Integration af sindslidende på arbejdsmarkedet Brobygning - erhvervsrettet forløb for sindslidende Projekt vidensnetværk om beskæftigelse af forskellige handicapgrupper Borgere med psykiske lidelser en udfordring for arbejdsmarkedet Projekt 18 % - opkvalificering af sygedagpengesagsbehandlere ifht. opfølgning på psykisk betinget sygefravær VITA erhvervsrettet forløb for F/I med psykiske problemer Metodeudvikling i sygedagpengesager mhp. at modvirke tilgang til FØP Arbejdsmarkedsrettet indsats for ledige med andre problemer Væk fra kanten ind på arbejdsmarkedet. Metodeudvikling ifht. kontanthjælpsmodtagere Udvikling af sociale kompetencer gennem længerevarende virksomhedstilknytning Beskæftigelsestilbud kombineret med misbrugsbehandling for kontanthjælpsmodtagere under 30 år

4 Kedlen - aktiveringsprojekt for misbrugere Behandling eller opkvalificering til arbejdsmarkedet. Et paradigmeskift i indsatsen for langtidsledige med misbrug Beskæftigelsesfremme for personer med ADHD i Randers området Forsøg med sociale mentorer til personer med midlertidig sindslidelse Projekter forsøg støttet af Servicestyrelsen Fra beskyttet til støttet beskæftigelse Handicappede i beskyttet beskæftigelse tættere på det ordinære arbejdsmarked Arbejdsprojekt Gårdbutik mhp. fastholdelse eller indslusning på arbejdsmarkedet Rehabilitering af socialt udsatte Fremskudt ambulant afklaring Fra livshistorie til job. Projekt for unge kontanthjælpsmodtagere med metodeudvikling Social Vækst Job Samarbejdsprojekt ml. væresteder botilbud for psykisk syge samt private virksomheder Next stop Job - uddannelses- praktikforløb for socialt udsatte Projekt Næring læring etablering af kantinearbejdsplads for sindslidende Job til alle jobskabelse for sindslidende udvikling af interne kommunale samarbejdsflader Udvikling af klubhus et arbejdsrettet tilbud til mennesker med sindslidelse (Næstved) Udvikling af klubhus et arbejdsrettet tilbud til mennesker med sindslidelse (Jelling) Uddannelsesklubben et projekt for unge psykisk syge på vej Jobbasen jobrettet forløb for sindslidende. Herunder unge med ondt i livet Op på hesten igen et uddannelsestilbud til unge sindslidende Styr på livet med person- centreret planlægning Projekter forsøg støttet af Integrationsministeriet Job rehabilitering TRIB - Traumatiserede i beskæftigelse Lokalt støttede projekter 31 Projekter forsøg støttet af LBR Forsøg med ekstraordinær psykolhjælp Projekt fodfæste for de svagest stillede årige Vejledningsforløb for sygemeldte med psykiske problemer

5 Kildehusets medlemmer ud på arbejdsmarkedet Arbejde med kvalitet et projekt for sindslidende i Nordjylland Proremus. Sindslidende som medarbejdere. Oplæring, ansættelse i fleks /skånejob Job-banken.nu erhvervsrettet forløb for førtidspensionister med sindslidelser Rummelighed i forhold til psykisk syge på arbejdsmarkedet Ny mesterlære for personer med autisme, spektrum forstyrrelser eller ADHD Landsindsatsen mod depression i Hovedstaden Projekt livskvalitet - kursusforløb for borgere med depression Socialfond støttede projekter 34 Regionale projekter forsøg støttet af socialfonden På livet Løs undervisning afklaring for personer med depression Erhvervsafklaring af borgere med psykisk lidelse Supported Employment nye indgange til arbejdsmarkedet for sindslidende Retur til arbejdsmarkedet et projekt for mennesker med depression, der skal coaches retur til beskæftigelse Vejen tilbage til arbejdsmarkedet for borgere med psykiske lidelser Job livsmestring for unge ml år Ønskejobbet. Projekt for unge piger med psykiske problemer Kernen - erhvervsrettet projekt for unge med DAMP Projekt erhvervsguide for unge år match Særlig indsats. Integration fastholdelse af sygedagpengemodt. m. psykiske problemer Nu Sydfynsk brobygning Projekt Guideline. Afklaring af psykisk sårbare borgere Columbus - undervisning afklaring for borgere med depression SMS (Sparring, modning, selvstændighed)

6 Centralt støttede projekter Projekter forsøg støttet af AMS nr Projekt Projektholder Hvornår 1 MEP projektet: Landsforeningen af for reel beskæftigelse i SMV. skole / behandlingstil- Emdrupvej 2003 Sikre psykisk syges muligheder Psykisk syge Aktører (bosteder, LOS Metoder til Effektiv integration af Opholdssteder, Botilbud netværk blandt aktører virk- Virksomheder 2400 Kbh. Opbygge praksisnær viden bud opholdssteder) 115 Skolebesomheder om integration af Kommunale støtte / NV Psykisk syge handlingstil- bud (LOS) beskrive metoder værktøjer 3400 psykisk syge i SMV, herunder kontaktordning Tlf medarbejdere i SMV k 2 Projekt støtteperson til handicappede i erhverv 3 Gallohuset oprettelse af skånejob for psykiatribrugere 4 Psykiatrifondens erhvervsrådgivning erhvervspsykiatrisk center DSI Gallohuset, Århus Psykiatri Fonden Fra maj 03 til dec. 07 AF regionerne: Århus, Frederiksborg Nordjylland Kbh. Indsamle erfaringer med integration af mnsk. med nedsat knitiv psykisk arbejdsevne ved at give dem en støtteperson på arbejdspladsen 2004 Landsdækkende? Personer med sindslidelse, hjerneskade, udviklingshæmmede Århus Styrke indsatsen for oprettelse af skånejob til sindslidende førtidspensionister. Metodeudv. der muliggør, at sindslidende selv deltager i arbejdet. Psykiatribrugere sindslidende førtidspensionister Udbredelse af viden om psykisk arbejdsmiljø mhp at sikre, at mennesker ikke mister arbejdet pga. psykiske problemer (tlf. rådg., virksomhedsbesøg, kurser) Virksomheder psykisk Virksomheder Projektet førte til lovforslag om udvidelse at støttepersonordningen. Lovændring trådte i kraft 1/7. 07 Gallohusets jobformidling eksisterer stadig. Abonnementsordning eksisterer fortsat DSI Gallojob, Nørre Alle th., 8000 Århus C Kamilla Kjær Nielsen eller Marianne Jahn 6

7 nr Projekt Projektholder Hvornår 5 Psykiatrifondens erhvervsden 31. Psykiatrifon rådgivning et Dec forebyggelses integrationsprojekt Landsdækkende? Bidrage til, at virksomheder får et sundt psykisk arbejdsmiljø Sikre psykisk sårbare mennesker en tilknytning til arbejdsmarkedet Private off. virksomheder. Aktører, der til daglig arbejder med det rummelige arbejdsmarked (sagsbehandlere jobkonsulenter) Indhent evt. evaluering eller andet materiale Mennesker med psykiske problemer Erhvervspsykiatrisk center rifonden.dk 7

8 nr Projekt Projektholder Hvornår 6 Undersøgelse af beskæftigelsesmulighederne for personer med psykisk handicap Personer med psykisk handicap (bredt defineret) udviklingshæmmede, hjerneskadede sindslidende. SFI 2004 Undersøge, hvilke betingelser, der skal være til stede på arbejdspladserne for at integrere fastholde personer der er psykisk sårbare. Undersøge muligheder barrierer i lovgivningen hos de professionelles forvaltning af loven i forhold til at understøtte integration af psykisk syges vej til arbejdsmarkedet Rapport: rammer for rummelighed ansættelsesmuligheder for personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning. Der peges på en række huller i lovgivningen, samt at en succesfuld integration afhænger af samspil mellem de offentlige systemer (i det tostrengede system) at arbejdsgiver belastes mindst muligt. 8

9 nr Projekt Projektholder Hvornår 7 Ansættelse af Videnscenter 2004 medarbejdere for socialpsykiatrien juni 30. med brugerbaggrund i 2007 psykiatrien socialpsykiatrien 8 Projekt Revanche jobskabelse for personer med sindslidelse 9 Fastholdelse integration på arbejdsmarkedet af personer med depression Psykiatrisk privatklinik april 2007 Ansættelse på særlige vilkår af Medarbejdere Den selv- medarbejdere med brugerbaggrund med bruejende insti- i psykiatrien gerbaggrund tution NET- TET i Lyngby udbyder i dag i samarbejde med proffessionshøjskolen, uddannelse som MB er Revalideringscenter Frederikshavn (så støttet af socialfonden) Frederikshavn Brønderslev Hjørring Læsø 2005 Landsdækkende? Afklaring jobrettede forløb for personer med sindslidelse Systematisk vidensindsamling om integration af personer med depression. Bidrage til udvikling af behandlingsprrammer særligt rettet mod arbejds-markedet. Sindslidende fx ADHD, angst, depression, personlighedsforstyrrelser, skizofreni Personer med depression med risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet. Kommunen (om visitation). Virksomheder (om etablering af praktik) Modellen indgår nu i Frederikshavns Kommunes tilbud. Indhent evt. evaluering Der foreligger endnu ikke resultater af projektet va-nja.dk Kontakt: Ole Schwarts. Frederikhavns kommunes projektafd. frederikshavn.dk Martin Ganderup ( ) 9

10 nr Projekt Projektholder Hvornår 10 Et rummeligt Fountain arbejdsmarked House 2007 så for sindslidende. Projekt med metodeudvikling. 11 Tilbage til arbejde. Forsøg ud fra internationale erfaringer med jobskabelse for sindslidende Psykiatrien i tidl. Storstrøms Amt Thisted Integration af ledige med sindslidelse Ledige, for 4 klubhuse i Thisted, Evaluering Kbh. i job eller uddannelse hvem psyki- Kbh, Tåstrup Ny- fra 2007 Fh- Tåstrup ske vanskeligheder købing Sj, der alle fon- Nykøbing Metodeudvikling til arbejdsmarkeds er arbejder efter Sj integration af sindslidende. en barriere tain House modellen ehuset.dk for arbejdsmarkedstilknytning. (kontanthjælp, sygedagpenge, FØP) 2005 Storstrøms Amt 12 BAMUDA - etablering af kooperative virksomheder med ansættelse af sindslidende Kooperationen (Den kooperative arbejdsgiver interesseorganisation i Danmark) Systematisering af internationale erfaringer om jobskabelse for sindslidende De udenlandske erfaringer afprøves i DK udmøntes i en praktisk håndb. København Etablering af kooperative virksomheder med ansættelse af sindslidende At flere virksomheder ser potentialet i at ansætte mennesker, der er psykisk sårbare Udvikling af samspil ml fagforeninger, komm, bosteder mm. Voksne sindslidende med fuld eller delvis arbejdsevne Psykisk sårbare ledige. Virksomheder, der ønsker at ansætte psykisk sårbare mennesker. Jobcentermedarb., der arbejder med integration af psykisk sårbare borgere Kommuner. Kooperative virksomheder. Fagforening. Bosteder Rapport udgivet 2007 Udarbejdet hæfte etableret netværksgruppe 10

11 nr Projekt Projektholder Hvornår 13 Medier Mediehuset 2005 mennesker 30. et uddannelses- akti- Juni 2007 veringsprojekt for psykiatribrugere 14 Integration af sindslidende på arbejdsmarkedet 15 Brobygning - erhvervsrettet forløb for sindslidende VUC Sønderjylland Igangværende. Konsulentfirmaet Markman Århus Uddannelses aktiveringsprojekt Psykiatribrugere for psykiatribrugere 2006 Sønderjylland 2006 Aalborg Vanløse Afklaring af sindslidende i forhold til hensyn i jobmæssige sammenhænge Afklaring af sindslidende ifht. arbejdsmarkedet gennem undervisning praktikforløb. Uddannelsesforløb for sindslidende med praktik i beskyttede rammer + Information rådgivning om målgruppen til virksomheder andre aktører på arbejdsmarkedet Sindslidende,virksomheder andre aktører på arbejdsmarkedet (sandsynligvis så sagsbeh. jobkons.) Sindslidende på føp eller andet forsørgelsesgrundlag, som har svært ved at finde eller fastholde en plads på arbejdsmarkedet En individuel tidkrævende tilgang er nødvendig for at skabe resultater for den enkelte Igangværende Mediehus Århus Tlf d.dk/projekte r/sind leder Jette Thomsen: k Børge Landgrebe, Sofiendal svej 70, 9200 Aalborg SV. Tlf.: eller Inger Madsen an.dk 11

12 nr Projekt Projektholder Hvornår 16 Projekt vidensnetværk om beskæftigelse af forskellige handicapgrupper DSI 2006 Landsdækkende 17 Borgere med psykiske lidelser en udfordring for arbejdsmarkedet Landforeningen af tidligere nuværende psykiatribrugere (LAP) Oprettelse af videns netværk om Handicappede Netværket forskellige handicapgrupper generelt, åbnede for netvaer- mulighederne for beskæftigelse men sindslidende rådgivning ket.dk af disse som 1. oktober primærmålgruppe Odense Fokus på den individuelle psykiske lidelses handicap ifht. arbejdsmarkedet. Virksomheders tilpasning til ansatte med psykisk lidelse Vidensnetværket er bl.a. tiltænkt jobcentrene Støtte kompensationsmuligheder Igangværende (den opnåede viden vil blive formidlet via hjemmesiden, pjece konference) 12

13 nr Projekt Projektholder Hvornår 18 Projekt 18 % - CABI opkvalificering af syge- Fjord Kom- Mariager dagpenge- mune sagsbehandle- re ifht. opfølgning på psykisk betinget sygefravær At kvalificere sagsbehandlere til Relationen Sagsbehandlere opfølgning på psykisk betinget mellem den Administrative medarbejdere. sygefravær mhp at afkorte sygefraværsforløbet sygemeldte sluse den sagsbe- Jobkonsulenter. sygemeldte tilbage i beskæftigelshandleren Ledelse 2006 Mariager Fjord Kommune Udvikling af samarbejde/erfaringsudveksling sparring internt Udvikling af eksterne samarbejdsflader til virksomheder, læger fagforeninger Eksternt: Læger virksomheder fagforeninger Evaluering fremhæver: Systemiske metoder har været vigtigt grundlag for en mere kvalificeret sdp opfølgning. Undervisning i psykiske lidelser har givet sagsbeh. et forbedret fagligt grundlag Samarbejdsflader til fagforeninger, læger, virksomheder er ikke udviklet. 13

14 nr Projekt Projektholder Hvornår 19 VITA Videnscenter Aug. erhvervsrettet for socialpsykiatri aug forløb for F/I med psykiske 2008 problemer 20 Metodeudvikling i sygedagpengesager mhp. at modvirke tilgang til FØP Satspuljemidler 2006 (ikke angivet, hvem der varetager initiativet) Ribe Bramming Kommuner Medio 2007 Odense, Udvikle afprøve metoder, der 4 Kommuner (netværk Projekt VITA Århus Haderslev skal styrke tilknytningen til ar- på tværs af de 4 bejdsmarkedet for F/I med risiko kommuner afprøv- Brøndby for udvikling af kronisk sindslidelsening af forløb for målgruppen) Afklaring af borgere, som videreformidles til kommunen Vidensformidling til virksomheder Fokus på den kommunale indsats omkring sdp sager. Udvikling af aktiveringsprojekt, der kan rumme langvarigt ledige kontanthjælpsmodtagere med manglende sociale kompetencer. Tilbuddet skal bidrage til at gøre gruppen selvforsørgende F/I med psykiske problemer, som samtidig er forsørgere (præventivt sigte). Sagsbehandlere jobkonsulenter (kompetenceudvikling) Virksomheder 21 Arbejdsmarkedsrettet indsats for ledige med andre problemer Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan rummes i traditionelle aktiveringstilbud pga. manglende sociale kompetencer Små mellemstore virksomheder Igangværende. Der er nedsat en konsulentgr.i Brøndby placeret i soc.- sundhedsforv. børneforv. med viden om indvandrere med psykiske problemer. Projektet blev opløst før tid pga. interne samarbejdsvanskeligheder. Det blev d afsluttet under AOF Esbjerg. Kontaktperson Mona Marie Rosenberg Nu AOF Esbjerg Ole Albertsen

15 nr Projekt Projektholder Hvornår 22 Væk fra kanten ind på arbejdsmarkedet. Metodeudvikling ifht. kontanthjælpsmodtagere 23 Udvikling af sociale kompetencer gennem længerevarende virksomhedstilknytning Ledige kon- Lena Vn tant- Petersen hjælpsmod- AOF Nyborg tagere med lpeter- manglende faglige danmark.dk sociale kompetencer AOF Nyborg Udvikle afprøve nye metoder til afklaring af gruppen af kontanthjælpsmodtagere med sociale problemer lille arbejdserfaring Herning Kommune Aug aug Herning Sikre personer med manglende sociale kompetencer fast tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en kombination af sociale tilbud længerevarende virksomhedstilknytning Kontanthjælpsmodtagere med manglende soc. kompetencer. I realiteten delmålgrupper på 4 forløb det sidste hold bestod af en del pers. m/ psykiske vanskeligheder (personlighedsforstyrrelser, borderline, depression) NB: oprettet sideprojekt for borgere med ondt i psyken (Chance for Revanche). Professionelle koordinerende netværksmøder(f.eks. virksomheder, støtte kontaktpersoner, misbrugsbehandler, psykol, familiebehandler, læge mm). Enkeltborgersamarbejde Metodehåndb ligger klar til aug Projektleder: Lis Frandsen Projektleder for Chance for Revanche: Conny Søgaard

16 nr Projekt Projektholder Hvornår 24 Beskæftigelsestilbud Kommune Esbjerg kombineret med misbrugsbehandling for kontanthjælpsmodtagere under 30 år 25 Kedlen - aktiveringsprojekt for misbrugere Ny Svendborg Kommune Juni 2006 juni 2008 Esbjerg Helhedsorienteret arbejdsmarkedsrettet Kommunalt alkohol- Rambøll har sammenhænambulatorium i sam- midtvejseva- gende indsats for misbrugere arbejde med jobcenterelueret under 30 år Svendborg Kvalitetsudvikling af indsatsen. Modeludvikling for fremtidigt samarbejde mellem Jobcenter Esbjerg kommunalt alkoholambulatorium om kombinerede tilbud Oprettelse udvikling af et aktiveringstilbud for misbrugere over 30 år. Modvirke tilbagefald til misbrug. Etablere sunde sociale netværk udsluse i virksomhedspraktik, uddannelse eller ordinært job. Kontanthjælpsmodtagere under 30 år med lettere misbrugsproblemer psykiske problemer. Ledige misbrugere over 30 år. Projektet ikke videreført. Intern evaluering ult. juni. Erfaringer med målgr. videreføres i ny beskæf. strategi i Svendborg kom. Coachkorps for matchgr. 4/5 med andre problemer end ledighed. Individuel coach til alle borgere koordinerer en individuel helhedsorienteret indsats. Niels Heinel kommune.dk Lone Kramer dborg.dk

17 nr Projekt Projektholder Hvornår 26 Behandling Ishøj Kommunes job- eller opkvalificering til center arbejdsmarkedet. Et paradigmeskift i indsatsen for langtidsledige med misbrug 27 Beskæftigelsesfremme for personer med ADHD i Randers området Randers Kommune ? Ishøj Udvikling afprøvning af en Ishøj kommunes helhedsorienteret model, som mis- skal hjælpe de svageste ledige brugsafde- med at komme ud af misbruget ling i gang på arbejdsmarkedet. Randers Kurser for sagsbehandlere, jobkonsulenter ledelse Udvikling af indikatorer til screening af konkrete sagsforløb på kontanthjælpsområdet for at finde personer der lider af ADHD. Udvikle metoder til beskæftigelsesfremme for målgruppen. Personer, for hvem misbrug udgør en væsentlig barriere for fastholdelse eller indslusing på arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsmodtagere med udiagnosticeret ADHD Projektet er afsluttet før tid. Der er ikke lavet en evaluering eller erfaringsopsamling

18 nr Projekt Projektholder Hvornår 28 Forsøg med DISCUS (i Sep. sociale mentorer til per- med 3 job- samarbejde 2007 soner med centre) Sep midlertidig sindslidelse Viborg Igangværende jobcenter Odense jobcenter Herlev jobcenter Forsøget skal afdække personernes behov for særlig støtte både i forbindelse med jobbet i forbindelse med opgaver, der kan være svære at tackle i det sociale liv. Samtidig indsamles der viden om behovet for støtte i relation til de eksisterende ordninger, såsom den almindelige mentorordning personlig assistance. Udvikling af 3 modeller for social mentorstøtte Personer med midlertidig sindslidelse (ledige beskæftigede) Herlev: projektet gennemførs i samarbejde ml jobcenter aktivitetsteamet der varetager socialpsykiatrien. Social mentor tilknyttet jobcenteret tovholder for projektet ifht. borgergruppen administrationen. DISCUS Peter Wolf dk Odense: der er nedsat en parallel sagsbehandlerenhed fra socialcenteret jobcenteret til at varetage projektet. Social mentor er tovholder for projektet ifht borgergrup- 18

19 pe administration. Social mentor tilknyttes Projekt Job til alle for at sikre sammenhængen ml indsatserne for målgruppen. Viborg: 2 grupper af sociale mentorer (på virksomheder på Nørremarken). Der kan visiteres til disse fra henholdsvis jobcenteret socialcenteret. 19

20 Projekter forsøg støttet af Servicestyrelsen Nr Projekt Projektholder Hvornår 29 Fra beskyttet til støttet beskæftigelse Socialt udviklingscenter (SUS) i samarbejde med 6 kommuner Jan 2008 dec Hvor Formål/målsætning Målgruppe Samarbejdsflader Resultat kontakter Ballerup Lyngby- Taarbæk, Odsherred, Skanderborg, Slagelse Vejle Tværkommunalt modeludviklingsprojekt om organisering af beskæftigelsesindsatsen for personer med funktionsnedsættelse. Modellerne skal udnytte de nye vilkår efter strukturreformen. Arbejde med snitflader mellem job- dagtilbud, ml. den sociale indsats beskæftigelsesindsatsen, med visitations- revisitationsprocedurer, udplaceringsstrategier, samarbejdsrelationer samspil med det private erhverv Borgere med psykiske funktionsnedsættelser, som har ønske om job/tilknytnin g til arbejdsmarkedet Centrale medarbejdere beslutningstagere på myndigheds- leverandørniveau. Socialforvaltning beskæftigelsesforvaltning i kommuneren. Virksomheder Igangværende (planer om udmøntning i konference idekatal) Socialt udviklingscenter Pernille Grünberger, Puk Draibye, 30 Handicappede i beskyttet beskæftigelse tættere på det ordinære arbejdsmarked Randers Kommune Jan dec Randers Optimering af organiseringen af den forvaltningsmæssige beskæftigelsesindsats mhp., at handicappede i højere grad tilknyttes det ordinære arbejdsmarked Bred handicapgruppe. Ledere medarbejdere i de relevante forvaltningsgrene samt politiske beslutningstagere i Randers Kommune Handicapforvaltningen, arbejdsmarkedsforvaltningen jobcentret i Randers Kommune. Eksterne samarbejdspartnere ifht. beskæftigelse af handicappede. 20

21 Nr Projekt Projektholder Hvornår 31 Arbejdsprojekt Støttecenteret Vasen 2007 Jun Gårdbutik mhp. fastholdelse eller under Lemvig Kommu nes socialindslusning på sundhedsafd. (psyki- arbejdsmarkedeatri handicap) Lemvig Afklaring, optræning jobetablering. Psykisk syge sårbare i Lemvig Kommune, som ønsker at fastholde ell. opnå tilknytning til arbejdsmarkedet Projektet planlægges forankret i Lemvig Kommunes organisering efter projektperiodens udløb. Bente Romby Steensen Støttecenteret Vasen Rehabilitering af socialt udsatte Holstebro Kommune afd. for sociale tilbud under arbejdsmarkedsforvaltningen Maj 2007 ultimo 2010 Holstebro Opbygning af sociale faglige kompetencer hos målgruppen, så de får mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Udsatte år (misbrug, sociale eller psykiske problemer) som er isoleret i eget hjem el. benytter væresteder. Arbejdsmarkedsforvatningen. Væresteder. Praktiserende læger regionshospitalet. Beboerrådgivere (Rambøll er evaluator) Igangværende Afdelingschef Chr. Bjerre olstebro.dk 21

22 Nr Projekt Projektholder Hvornår 33 Fremskudt ambulant afklaring 34 Fra livshistorie til job. Projekt for unge kontanthjælpsmodtagere med metodeudvikling Odense Kommune Social- arbejdsmarkedsforvaltningen Socialcentret Horsens Kommune Sundheds socialforvaltningen. Jobcenter Horsens Primo 2009 medio 2011 Aug juli 2009 Odense Udvikling af afklarings- visitationsmodeller, 5 væresteder mis- Igangværen- Søren der forsøger at brugsbehandlingstil- de Stoustrup nedbryde de systembarrierer, der bud Dalgaard opstår med borgergruppen i det (Rambøll er Socialcentret etablerede forvaltningssystem. evaluator) Horsens Konkrete anvisninger til sagsbehandling i fht. afklaring af målgruppens særlige problemstillinger. Afklaring, personlig udvikling, jobmatch, praktik beskæftigelse. Udvikling af nye modeller metoder i sagsbehandlingen (livshistoriefortælling). For en ny forbedret start på dialen mellem borger sagsbehandler. De dårligst stillede kontanthjælpsmodt. typisk med dobbeltdiagnoser multiple problemstillinger (sindslidende, personlighedsforstyrrede, udadreagerende, angst, borderline problemstillinger misbrugsproblemer) Kontanthjælpsmodt.,18-35 år med psykiske /ell. misbrugs- kriminalitetsproblemer. Manglende udd. kendskab til arbejdsmarkedet. Kom. sagsbeh. jobkons. Private virksomheder Jobcenter Marselisborg Igangværende (Rambøll er evaluator) Palle Hyldenbrandt Horsens Kommune ens.dk

23 Nr Projekt Projektholder Hvornår 35 Social Vækst Jobcenter Feb. Job Århus (virk somheds- konsulenter- marts ne), Århus 2011 Kommune 36 Samarbejdsprojekt ml. væresteder botilbud for psykisk syge samt private virksomheder Københavns Kommunes Socialforvaltning Århus Give deltagerne selvtillid CSSU - Center for Jørn Meldgård motivation til en fremtid på arbejdsmarkedet særligt socialt udsatte samt en oplevel- (ÅK) se af et forbedret hverdagsliv rhus.dk social situation. Jobvækst Især Nørrebro Udvikle modeller for samarbejde med private virksomheder Udvikle større faglighed hos forvaltningspersonale i CSSU Afprøve partnerskab ml. lokale interessenter. Herunder etablering af et selvstændigt aktieselskab (JobVækst A/S) til afklaring optræning af socialt udsatte. Udvikling af partnerskab ml. kommunen lokale interessenter Nedbryde strukturelle barrierer i de sociale tilbud for, at psykisk syge kan få beskæftigelseslignende tilbud i lokalområdet. Nedbryde fordomme om psykisk syge som arbejdskraft. Socialt udsatte i bred forstand (herunder psykisk syge): Personer, som har svært ved at begå sig i udd. systemet på arbejdsmarkedet. Forvaltningspersonale i CSSU Psykisk syge i Kbh. Kommune, der er beboere på et bocenter eller brugere af et aktivitetssted (primært FØP) Igangværende. (Rambøll er evaluator). Projektholderne forventer, at hjælpe 30 % af deltagerne i arbejde at Jobvækst A/S ved projektets afslutning selvstædigt fungerer som samarbejdspartner for Århus Kommune. Igangværende. (Rambøll er evaluator) Kontorchef Flemming Nielsen k.dk

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

DISCUS A/S. Arbejdsnotat. Kortlægning af projekter og forsøg med indsats for borgere med psykosociale handicap

DISCUS A/S. Arbejdsnotat. Kortlægning af projekter og forsøg med indsats for borgere med psykosociale handicap Arbejdsnotat Kortlægning af projekter og forsøg med indsats for borgere med psykosociale handicap Juni 2008 Indhold Forord 3 Metode 3 Projekterne 5 3 projekttyper 8 TYPE 1 projekter en specialistindsats

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet februar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (jan.'12) 2.402 5,8% Ledige under 25 år 14 (jan. '12) 756 Aktiverede forsikrede ledige 2 544

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST KVIK v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST Kort om KVIK KVIK: Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 (med max 1 ½ år på ydelsen) og matchgruppe

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

PensionDanmark sundhedsordning

PensionDanmark sundhedsordning PensionDanmark sundhedsordning Konference om Sundhed i Muskler og Led hele arbejdslivet - NFA 8. Juni 2017, Sundhedsdirektør Kent Jensen PensionDanmark kort fortalt 695.000 medlemmer - heraf 380.000 aktive

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne:

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne: Forslag til implementering af ny beskæftigelsesstrategi. Dato. 14. april 2008 Acadresagsnr. 07/45075 Int. ACJ Baggrunden for dette forslag er, at der på Erhvervsudvalgets møde d. 17. januar 2008 blev godkendt

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder 26. marts 2015 ARTIKEL Af David Elmer Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder På fem år er antallet af ressourcesvage kontanthjælpsmodtagere, f.eks. stofmisbrugere og psykisk

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Regionsdirektør Karsten Simensen, REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB 55.000 flere personer på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse end forventet ved reformen

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Projekt FriNoVa. Projektbeskrivelse. Fricenter. Tillid. Innovation

Projekt FriNoVa. Projektbeskrivelse. Fricenter. Tillid. Innovation Projekt FriNoVa Tillid Innovation Fricenter Projektbeskrivelse 0 Indhold Indledning... 2 Vision... 2 Ide... 3 Målgruppe... 3 Baggrund... 3 Mål... 4 Forandringsteori... 5 Indhold... 6 Samarbejdsparter i

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Herning Aarhus København. Søger du arbejdskraft? Psykisk sårbare kan arbejde i din virksomhed

Herning Aarhus København. Søger du arbejdskraft? Psykisk sårbare kan arbejde i din virksomhed Herning Aarhus København Søger du arbejdskraft? Psykisk sårbare kan arbejde i din virksomhed Jobbanken en non-profit virksomhed Jobbanken er en non-profit virksomhed, der arbejder for at skabe øget varig

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne

ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne Aarhus Esbjerg København Odense Randers AAlborg ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne 6-byernes udspil til Carsten Koch-Ekspertudvalget 6-byerne bakker op om det øgede fokus på borgere, der ikke

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Beskæftigelsesrådets konference Januar 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Indhold i oplægget Kort om den nye reform om førtidspension

Læs mere

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 december 2012

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 december 2012 Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 december 2012 I denne handleplan beskrives, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de målsætninger, der er nedfældet i psykiatriplan

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med Aktivitet intention Indhold Målrettet Afsender Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Læs mere

VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker

VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker Jjuni 2011 Jnr 02.00.00 G61 Sagsid 000225781 Rammen for VidensLaboratoriet Den overordnede vision med VidensLaboratoriet er at styrke En indsats,

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere P R O J E K T B E S K R I V E L S E Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere 6. juni 2012 J.nr. 2012-0000313 2. kt. Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere