LFS Katalog 2010/2011. Kabelkanal-systemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LFS Katalog 2010/2011. Kabelkanal-systemer"

Transkript

1 LFS Ktlog 2010/2011 Kbelknl-systeer

2 Velkoen hos kundeservice Servicetelefon: Telefx til spørgsål: Telefx til ordrer: E-il: Internet: Brug den direkte forbindelse til OBO kundeservice! Du kn ringe til os hver dg elle kl og på service-hotline , hvis du hr spørgsål til OBOs koplette elinstlltionsprogr. Med OBOs nystrukturerede kundeservice får du det hele: Kopetente kontktpersoner lige i nærheden Alle infortioner o OBOs produkter Sgkyndig rådgivning o særlige nvendelsesener Hurtig og direkte dgng til lle tekniske dt for OBOs produkter. Vi vil være de bedste - også når det gælder kundekontkt! 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 2 OBO LFS

3 Indhold Plnlægningshjælp 5 WDK kbelknl, plstsysteer 83 LKM kbelknl, etlsysteer 137 SKL fodlistesysteer 157 VK ledningsknlsysteer, Syste Dhl 163 Rpid 45 instlltionsknl plstsysteer 187 Rpid 45 instlltionsknl luiniusysteer 199 Rpid 80 GK instlltionsknl plstsysteer 209 Rpid 80 GS instlltionsknl, stålpldesysteer 221 GEK-A instlltionsknl luiniu-systeer LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Tilbehør til instlltionsknler 305 ISS energisøjle-systeer 317 Montering f enheder 339 Fortegnelser 361 LFS OBO 3

4 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Generel plnlægningshjælp OBO LFS-kurser: Viden direkte fr kilden OBO understøtter brugerne ed fglig førstehåndsviden ved hjælp f et ofttende undervisnings- og kursusprogr o kbelknlsysteer. Ud over det teoretiske - grundlg drejer det sig også o den prktiske ipleentering i hverdgen. En ofttende vidensforidling rundes f ed konkrete nvendelses- og beregningseksepler. Tekster til downlod, produktinfortioner og dtblde Vi gør livet lettere. Med et ofttende udvlg f prktisk forberedte teriler, so giver dig en effektiv hjælp under forberedelserne f.eks. ed plnlægning og beregning f et projekt. Dertil hører: Tekster til downlod Produktinfortioner Infortionsblde Dtblde Vi opdterer disse dokuenter kontinuerligt, og de kn døgnet rundt hentes grtis på internettet, på dressen Tekster til downlod fr internettet: Der kn helt grtis downlodes - ere end rtikler o KTS, BSS, TBS, LFS, EGS og UFS. Tkket være regelæssige opdteringer og tillæg hr du ltid et ofttende overblik over produkterne fr OBO. Derudover står lle - gængse filforter til rådighed (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM). 4 OBO LFS

5 Indhold Plnlægnings- og onteringshjælp Generel plnlægningshjælp 6 WDK kbelknl, plstsysteer 13 LKM kbelknl, etlsysteer 19 SKL fodlistesysteer 23 VK ledningsknlsyste, Syste Dhl 27 Rpid 45 instlltionsknl, systeåbning Rpid 80 instlltionsknl, systeåbning LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Tilbehør til instlltionsknler 53 Energisøjle-systeer 59 Montering f enheder 65 Yderligere oplysninger 75 LFS OBO 5

6 Generel plnlægningshjælp Inddrgelse f kbelknlsysteerne og etl-energisøjlerne i beskyttelsesfornstltningerne Krv til beskyttelsesfornstltningerne Metldele, der hr flder, der kn berøres, å heller ikke i tilfælde f fejl være spændingsførende. Derfor er det nødvendigt t foretge de nødvendige beskyttelsesfornstltninger. Disse er fstlgt i de ktuelt gældende stndrder. For etbleringen f kbelknlsysteer gælder stndrden EN st EN , for selve instlltioner gælder regleentet DIN VDE 0100 del 410 og 540 (berøringsbeskyttelse od frlig strø). Forskellige instlltionsrter i den europæiske stndrd Den europæiske stndrd EN tger højde for forskellige instlltionstyper, der nvendes i de forskellige lnde inden for EU. Mens der til instlltionsknlsysteer tidligere kun blev krævet potentiludligningsprøvninger, indeholder de citerede stndrder i dg også et krv o beskyttelseslederfunktioner. Det hænger sen ed, t der i nogle lnde å føres bsisisolerede ledninger i knler. Alle etlkoponenter skl inddrges Ifølge EN skl stlige etlkoponenter kunne inddrges i beskyttelsesfornstltningerne. De nødvendige prøvninger skl udføres og dokuenteres f producenterne. Instlltionsknlerne fr OBO er derudover også testet og certificeret f en ekstern prøvningsinstns - den tyske VDE. Instlltørens kontrol f effektiviteten Instlltøren skl efter færdiggørelsen kontrollere beskyttelsesfornstltningernes effektivitet iht. DIN VDE 0100 del 610. Kontktskruernes tilspændingsoent på jordingskleerne og den korrekte ontering f koblingerne skl kontrolleres. Gennegående beskyttelsesfornstltninger Hvis en knl fbrydes ved væggenneføringer kræves en videreførsel f beskyttelsen, d knlen i dette tilfælde udgør en freed, ledende koponent, so strækker sig fr ru til ru genne forskellige oråder i en bygning. Ved instlltionsknler f luiniu sikres forbindelsen elle underdelene ved hjælp f koblingen. Overdelenes forbindelse ed instlltionsknlen etbleres ved hjælp f den selvkontkterende overdel. Herved sikres en gennegående beskyttelse uden ekstr ledningsføring. I forhold til LKM kbelknler f etl etbleres forbindelsen elle over- og underdel uden ekstr jordledning. Forbindelsen elle underdelene etbleres vi slestykkerne. Vigtigt: Pulvercotede etloverdele tæller ikke so kopositkonstruktion og gælder derfor ikke so værende isolerende! De skl derfor inddrges i beskyttelsesfornstltningerne. Skillevæggene f stålplde er selvkontkterende. Også set i forhold til den kpcitive kobling og uligheden for sttisk opldning er det nødvendigt t inddrge instlltionsknloverdele f etl i beskyttelseslederfunktionen. Denne skærning er ed til t reducere elektrosog og generelt forbedre EMC-beskyttelsen. Beskyttelseslederforbindelserne skl etbleres so pernente forbindelser. Hvis systeet ændres, f.eks. på grund f efterfølgende instlltioner, er det vigtigt t sikre, t beskyttelsesfunktionen bevres. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 6 OBO LFS

7 Hve skl overholde hvilke stndrder? Generel plnlægningshjælp OBO so producent Stndrd Titel OBO-syste DIN EN prøvningsbesteelse DIN EN Elektroinstlltionssysteer til elektriske instlltioner, del 1: Generelle krv Særlige krv til el-instlltionsknlsysteer til væg og loft. Alle systeer WDK, LKM, SKL, GEK-K, GEK-S, GEK-A pren Særlige krv til el-instlltionssysteer til instlltion under gulve, i gulve eller på gulve. UFS DIN EN Særlige krv til el-instlltionssysteer i kontktskbe VK pren Særlige krv til fritstående instlltionsenheder. ISS 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Instlltøren so nlægsbygger Stndrd Titel OBO-syste VDE 0100 del 410 Etblering f elektriske nlæg ed en ærkespænding indtil 1000 V. Beskyttelse od elektrisk stød. Alle systeer VDE 0100 del 520 Etblering f elektriske nlæg ed en ærkespænding indtil 1000 V. Kbler og ledninger. Alle systeer VDE 0100 del 540 Etblering f elektriske nlæg ed en ærkespænding indtil 1000 V. Potentiludligning. Alle systeer VDE 0100 del 610 VDE 0298 DIN EN Etblering f elektriske nlæg ed en ærkespænding indtil 1000 V. Første kontrol f elektriske nlæg før overgivelse til brugeren. Etblering f elektriske nlæg ed en ærkespænding indtil 1000 V. Isolerede kbler og ledninger i stærkstrøsnlæg. Anvendelse f fornstltninger til jording og potentiludligning i bygninger ed infortionstekniske nordninger. Alle systeer Alle systeer Alle systeer LFS OBO 7

8 Generel plnlægningshjælp Sådn beregnes kbelvoluen Kbeldieter og pldsbehov; 1 = dieter i, 2 = pldsbehov i c² 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Et vigtigt kriterie for vlg f den nødvendige knlstørrelse er kbelvoluenet. D kblerne ldrig ligger helt tæt sen og heller ikke bsolut prllelt, er det ikke nok t bruge kbeldieteren so grundlg for beregning f voluenet. Forlen (2r)² giver et relistisk diensioneringsgrundlg. For t lette rbejdet for dig hr vi på denne dobbeltside oplistet dieter og pldsbehov for de vigtigste kbeltyper. Vigtigt: Værdierne er iddelværdier, so kn vriere fr producent til producent. De nøjgtige værdier finder du i oplysningerne fr producenten. Det rigtige vlg Tbellen på denne side hjælper dig ed t vælge den rigtige knlstørrelse. Ud over den enkelte knls effektive tværsnit bør du også være opærkso på de - gængse DIN/VDE-stndrder for fyldningsgrden og kblernes tilldte opvrning. Beregning ed forlen (2r)² Dieteren fortæller eget lidt o et kbels fktiske pldsbehov. Beregn: (2r)². Denne forel giver et relistisk pldsbehov, og tger højde for elleruet elle kblerne. 8 OBO LFS

9 Generel plnlægningshjælp kbelvoluen tbel Generel plnlægningshjælp Isolerede stærkstrøsledninger Isoleret stærkstrøskbel Telekouniktionsledninger Type Dieter Effektivt tværsnitsrel c² Type Dieter Effektivt tværsnitsrel c² Type Dieter Effektivt tværsnitsrel c² 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 1 x 4 6,5 0,42 1 x 6 7 0,49 1 x ,64 1 x 16 9,5 0,9 1 x 25 12,5 1,56 3 x 1,5 8,5 0,72 3 x 2,5 9,5 0,9 3 x ,21 4 x 1,5 9 0,81 4 x 2,5 10,5 1,1 4 x 4 12,5 1,56 4 x 6 13,5 1,82 4 x 10 16,5 2,72 4 x ,61 4 x 25 23,5 5,52 4 x ,76 5 x 1,5 9,5 0,9 5 x 2,5 11 1,21 5 x 4 13,5 1,82 5 x 6 14,5 2,1 5 x ,24 5 x 16 21,5 4,62 5 x ,76 7 x 1,5 10,5 1,1 7 x 2,5 13 1,69 1 x 10 10,5 1,1 1 x 16 11,5 1,32 1 x 25 12,5 1,56 1 x 35 13,5 1,82 1 x 50 15,5 2,4 1 x 70 16,5 2,72 1 x 95 18,5 3,42 1 x ,5 4,2 1 x ,5 5,06 1 x ,25 1 x ,84 1 x x 1,5 11,5 1,32 3 x 2,5 12,5 1,56 3 x 10 17,5 3,06 3 x 16 19,5 3,8 3 x ,76 3 x x ,96 4 x 1,5 12,5 1,56 4 x 2,5 13,5 1,82 4 x 6 16,5 2,72 4 x 10 18,5 3,42 4 x 16 21,5 4,62 4 x 25 25,5 6,5 4 x ,84 4 x x ,56 4 x ,21 4 x ,64 4 x x x ,6 5 x 1,5 13,5 1,82 5 x 2,5 14,5 2,1 5 x 6 18,5 3,42 5 x 10 20,5 4,2 5 x 16 22,5 5,06 5 x 25 27,5 7,56 5 x ,56 5 x x 2 x 0,6 5 0,25 4 x 2 x 0,6 5,5 0,3 6 x 2 x 0,6 6,5 0,42 10 x 2 x 0,6 7,5 0,56 20 x 2 x 0,6 9 0,81 40 x 2 x 0,6 11 1,12 60 x 2 x 0,6 13 1, x 2 x 0,6 17 2, x 2 x 0,6 23 5,29 2 x 2 x 0,8 6 0,36 4 x 2 x 0,8 7 0,49 6 x 2 x 0,8 8,5 0,72 10 x 2 x 0,8 9,5 0,9 20 x 2 x 0,8 13 1,69 40 x 2 x 0,8 16,5 2,72 60 x 2 x 0, x 2 x 0,8 25,5 6,5 200 x 2 x 0, ,24 EDB-ledninger type Ct... Type Koksilledning (stndrd) Type SAT/BK ledning Dieter Kt ,64 Kt ,64 Dieter 6,8 0,48 Effektivt tværsnitsrel c² Effektivt tværsnitsrel c² LFS OBO 9

10 Generel plnlægningshjælp Behndling f terilerne ed et rigtige værktøj Forskellige teriler skl berbejdes på forskellige åder. Til udlægningen f instlltionsknler hr det vist sig, t kpsve er særdeles nyttige. Med en kpsv får n et eget præcist snit. Knler f PVC og PC/ABS: Håndsv ed fin fortnding (nedstryger) Stiksv ed svklinge til svning i jern eller plst ed fin fortnding Rundsv ed svklinge til svning i plst, 350 dieter, tænder/toe og odr./in Knler f stålplde og luiniu: Båndsv ed båndsvklinge til hårdt etl Rundsv ed svklinge til hårdt etl, 350 dieter, tænder/toe og odr./in Vinkelsliber ed skæreskive til etl Tg højde for, t terilerne udvider sig i længden Forskellige teriler udvider sig forskelligt i længden, og det er det nødvendigt t tge højde for. Ved hjælp f nedenstående forel kn n beregne udvidelsen hos teriler so pvc, stål og luiniu. ΔL = L α ΔT L = længde α = vreudvidelseskoefficient ΔT = teperturændring Vreudvidelseskoefficient: Stål: 14 x 10-6 /1 K Aluiniu: 23,1 x 10-6 /1 K Hård pvc: 71 x 10-6 /1 K Eksepler Ved en teperturforskel Δt på 20 ændres stndrdlængden på følgende åde: Ved hård pvc ed 2,84 Ved stål ed 0,56 Ved luiniu ed 0,924 Perfekt sspil for ere effektivt rbejde At give ulighed for hurtigere og bedre onteringsforløb - det er noget, so både vi og producenterne f el-udstyr rbejder på. De tidligere nvendte søpistoler er på denne åde blevet til oderne utotiske søskiner. Med sin Puls 700E tilbyder Spit kvlitetsudstyr, der er perfekt tilpsset el-industrien. Ved hjælp f dette udstyr kn nge f produkterne fr OBO behndles ekstr effektivt. Det beviser prøvninger vedrørende ontering f kbelknler og instlltionsknler, so vi hr udført ed udstyr fr Spit. Egenskber for den nvendte hårde pvc Egenskb Værdi DIN Mterilebetegnelse PVC-U-E-D iht. DIN 7748 Trækstyrke in. 40 N/² iht. DIN Brudforlængelse in. 85 % iht. DIN Genneslgsstyrke in. 20 KV/ iht. DIN Overfldeodstnd in oh iht. DIN Vreforbestndighed in. 75 C iht. DIN /B Teperturbestndighed i brug ks. 65 C Antændelighed Trin V-0 iht. UL 94 Kontrol f glødetråd 960 C iht. DIN IEC 695 Detljerede oplysninger finder du i kpitlet "Hård pvc's keikliebestndighed" i fsnittet "Yderligere oplysninger". 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 10 OBO LFS

11 Frver Generel plnlægningshjælp 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) RAL, NCS, DB Det store udbud f stndrdfrver og de nge ulige specilfrver betyder, t kbelknlsysteerne frveæssigt kn psses ind i ethvert kontorlndskb. Kbelknlog instlltionsknlsysteerne, plst, fås i RAL-frverne renhvid (RAL 9010), lysgrå (RAL 7035), grå (RAL 7030) og creehvid (RAL 9001) i stndrdleveringsprogret. Instlltionsknlsysteerne og energisøjlerne f stålplde eller luiniu fås i stndrdfrverne renhvid, lysgrå og creehvid. Alle koponenter i stålplde og luiniu kn efter en pulvercoting også leveres i lle ndre RAL-frver. Både NCS- og DB-frver kn efter ønske også leveres. LFS OBO 11

12 12 OBO LFS

13 WDK kbelknl, plstsysteer Monteringshjælp WDK 14 LFS OBO 13

14 Plnlægningshjælp til WDK Monteringshjælp til WDK kbelknlsysteer WDK iniknl på væg/loft WDK iniknlen kn bruges både so vægog so loftsknl. Den er den optile løsning til de helt så efterinstlltioner. WDK iniknl på plstoverflder På grund f de så ål kn iniknlen udlægges næsten usynligt. Montering f iniknl Fjern beskyttelsesfolien. Klæb knlen på et støvfrit underlg ed tilstrækkelig vedhæftningsevne. Skæring f iniknl Ved hjælp f OBO-sksen til WDK-knlen kn der udføres et præcist, lige snit. Sksen kn nvendes indtil en knlstørrelse på 25 x 45. Skæring f iniknl Ved hjælp f OBO-sksen til WDK-knlen kn der udføres et præcist geringssnit. Sksen kn nvendes indtil en knlstørrelse på 25 x 45. WDK i husets teknikru I forbindelse ed fordelinger og tællerskbe sles kbler og ledninger, hvorefter de trækkes i bundter. Her nvendes WDK kbelknlen. WDK til kælderinstlltionen WDK giver ulighed for en fleksibel ledningsføring ved kælderinstlltion. Montering f knler WDK kbelknler er udstyret ed en systebundperforering, so sikrer en fleksibel fstgørelse og dered en let ontering. WDK til værkstedet WDK kbelknler ed knldybde 60 kn ved hjælp f instlltionsdåser også nvendes so instlltionsknler. Mærkning f knlerne Identifiktionen er påtrykt i over- og underdelen. Herf fregår oplysninger so f.eks. type, frve, størrelse osv., so kn være nødvendige i forbindelse ed efterinstlltioner. WDK ed søleder Tkket være sølederen kn WDK-knler - onteres ed stålsø. Stidig forhindres, t søene forårsger skder på kblet. Sølederen kn nturligvis også bruges so skillevæg ved trækning f forskellige spændingsniveuer. Montering f overdelsklee Overdelskleen klikkes ind i lågkonturen. Overdelskleen kn vippes 30 fre, for t lette ilægningen f kbler. Den bruges til stbilisering f WDK-knlerne og til t holde kblerne fst i knlen. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 14 OBO LFS

15 Monteringshjælp til WDK kbelknlsysteer Plnlægningshjælp til WDK Flytning f overdelskleen Overdelskleen kn forskydes over hele kbelknlens længde. Montering f skillevæg Skillevæggen skl gnske enkelt klikkes på bundskinnen. Derved sikres en perfekt dskillelse f kbler ed forskellige spændingsniveuer. Montering f lågfconstykker Ved hjælp f lågfconstykker kn forskellige kbelknloråder, der er vnskelige t instllere, f.eks. indvendige hjørner, udvendige hjørner og T-stykker etbleres uden probleer og ed et flot visuelt resultt. Montering f fdækning til stødsling Montering f lågfconstykke til indvendigt hjørne Montering f lågfconstykke til udvendigt hjørne Stødslingsfdækningen sættes på overdelene, der er plceret ed fstnd. Fstgørelsen foregår i lågkonturen. Lågfconstykket sættes hen over de onterede WDK-knler og klikkes fst i overdelskonturen. WDK-knlernes underdele onteres på væggen fre til hjørnet. Montering f lågfconstykke til udvendigt hjørne Montering f lågfconstykke til udvendigt hjørne Montering f endefslutning 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Når kblerne er trukket, sættes lågfconstykket for det udvendige hjørne på underdelene. Montering f instlltionsdåse Instlltionsdåsen klikkes på bundskinnen. Overdelene sves til i længden og sættes ind i det udvendige hjørne. Denne forbindelse sikrer, t fconstykket sidder ordentligt fst på WDKknlen. Montering f instlltionsdåse Instlltionsdåsen kn derefter forskydes hen over hele knllængden. Endefslutningen fstgøres på bundskinnen. Endefslutningen sættes på WDK-knlens åbne ende. LFS OBO 15

16 Plnlægningshjælp til WDK Monteringshjælp til WDK kbelknlsysteer Montering f instlltionsdåse Montering f instlltionsdåse Derefter fikseres instlltionsdåsen i WDKknlen ved hjælp f skruen i bunden f dåsen. Skillevæggen føres fre til instlltionsdåsen, og klikkes på bundskinnen. Montering f stikdåser ed beskyttelseskontkt Når kblerne er lgt i, kn kontkterne og stikdåserne sluttes til og indbygges i instlltionsdåserne. Montering f CEE-stikdåse Montering f stikdåser ed beskyttelseskontkt Ved hjælp f overdelsfsnittene kn åbningerne på stikdåserne let lukkes uden ekstr rbejde. Disse overdelsfsnit kn leveres i udførelserne enkelt til 3-dobbelt. Montering f stikdåser ed beskyttelseskontkt Tkket være de færdige overdelsfsnit kn der etbleres visuelt fejlfrie knlinstlltioner ed kontkt- og stiknordninger. Til ontering f CEE stikdåser bruges instlltionsdåse Ved hjælp f den kn CEEstikdåser onteres i WDK-knlen fr en højde på 130. Montering f CEE-stikdåse Ved hjælp f elleflngen kn der uden probleer indbygges CEE-stikdåser fr forskellige producenter. Montering ed søpistol Kbelknlerne onteres hurtigt og effektivt ved hjælp f en Spit-søpistol. Montering f CEE-stikdåse Melleflngen fstgøres ed CEE stikdåsen på instlltionsdåsen. RK kbelfdækning Kbelfdækningen couflerer kbler og ledninger, der er ført ind i fordelinger og tællerskbe. Montering f CEE-stikdåse Ved hjælp f overdelsfsnittet type 2425 etbleres en pæn og ordentlig fdækning f CEEstikdåser. RK ontering f bøjler Bøjlerne (OBO Quick-bøjle Pg16) onteres ed slgpløkker til højre og venstre oven for fordelerskbene. De er indeholdt i leverncen til endefslutningerne. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 16 OBO LFS

17 Monteringshjælp til WDK kbelknlsysteer Plnlægningshjælp til WDK RK ontering f endefslutninger Endefslutningerne fstgøres i bøjlerne ved t klikke de på. RK skæring f overdel Overdelene skæres til i længden ved hjælp f en lindelig bøjlesv. RK ontering f overdel Overdelen skl så blot klikkes fst på endefslutningerne. RK ontering f overdelsklee Ved lnge knloverdele bør der sættes overdelskleer i for t undgå t overdelen får nedhæng. RK ontering f frontfdækning Sæt frontfdækningen på overdelskleen. RK fsluttet ontering Kbelfdækningen giver en flot kbelføring, også selvo der er nge kbler og ledninger, der skl gees. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) LFS OBO 17

18 18 OBO LFS

19 LKM kbelknl, etlsysteer Monteringshjælp til LKM kbelknl, etl 20 LFS OBO 19

20 Monteringshjælp til LKM kbelknl, etl Plnlægningshjælp til LKM Anvendelsesoråde skiner Inden for skinorådet nvendes LKM kbelknlen so ekstr beskyttelse f kblerne. Anvendelsesoråde gnge, opgnge Den stbile LKM-kbelknl, etl, kn bruges lle de steder, hvor kbler skl beskyttes eknisk. Knlontering, skine LKM kbelknlen, etl, skrues eksepelvis fst på skinen ed cylinderskruer type 341. Knlontering, væg Ved hjælp f slgpløkke type 910/SD kn LKM-knlen fstgøres direkte på væggen. Montering f indvendigt hjørne Fconstykkerne onteres lige so LKM-knlen de dertil beregnede steder. Montering f slestykke Slestykket bliver efter onteringen f LKMknlerne klikket på de dele, der skl forbindes, indefr. Herved etbleres stidig potentiludligningen elle disse to dele. Montering f skillevæg Skillevæggen sættes ned i lskerne i bunden. Stidig sikres potentiludligningen uden brug f ekstr hjælpeidler. Montering f kbelholder Kbelholderen onteres ved hjælp f knlfstgørelsesskruerne. Kblerne kn fstholdes ved hjælp f kbelbindere type 555. Montering f knlklee Knlkleen sættes på perforeringen i bunden og klikkes så ind i lågkonturen. Den kn plceres forskudt. Der er uligt derefter t - ontere en skillevæg. Potentiludligning Den specielle lågkontur sikrer potentiludligningen elle overdel og underdel. LKM-knlernes jordforbindelse etbleres vi tilslutningslsken i bunden. Montering f kntbeskyttelsesring Kntbeskyttelsesringen sættes på LKM-knlernes åbne ender. Den forhindrer, t de udførte kbler bliver beskdiget. Afsluttet ontering Tkket være de nge fconstykker og tilbehørsdele kn instlltionen udfores eget individuelt. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 20 OBO LFS

21 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) LFS OBO 21

22 22 OBO LFS

23 SKL fodlistesysteer Monteringshjælp til SKL fodliste 24 LFS OBO 23

24 Monteringshjælp til SKL fodliste Plnlægningshjælp til SKL Anvendelsesoråde kbelknl SKL fodlisten kn i opholdsru nvendes so fodpnel. På den åde kn kbler efterfølgende trækkes pænt og ordentligt, så de ikke er i vejen. Anvendelsesoråde kbelknl ed stikdåse Med pprtkonsollerne kn stikdåserne instlleres præcis der, hvor der er brug for de. Anvendelse f frvede vrinter Tkket være bøgelooket kn SKL fodlisten også bruges til trægulve. Knlontering SKL fodlistens underdel fstgøres ed skruer og pløkker eller slgpløkker. Montering f overdel Tætningslæben sikrer, t overdelen slutter tæt til væg og gulv. Overdelen skl blot sættes på underdelen. Montering f fconstykke Fconstykket sættes på overdelen og fstgøres på den åde. På den åde kn der reliseres en optisk stilfuld instlltion. Montering f pprtkonsol Apprtkonsollen sættes på knlunderdelen og fstgøres på væggen ed fire skruer. Montering f schuko-stikdåsen Schuko-stikdåsen sluttes til de skrueløse kleer på pprtkonsollens underdel og onteres. Montering f odul 45-enheder Modul 45-stikdåserne sluttes til kblet og presses ind i pprtkonsollen, indtil der høres et klik. Montering f overdel Overdelen føres fre til pprtkonsollens underdel og sættes på underdelen. Montering f overdel til pprtkonsol Apprtkonsollens overdel skl blot klikkes fst på underdelen. Alt efter knlens højde skl reduktionseleenterne fjernes. Montering f overdel til pprtkonsol Overdelen på pprtkonsollen sættes på underdelen og fstgøres ved hjælp f stikdåsefdækningen. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 24 OBO LFS

25 Monteringshjælp til SKL fodliste Montering f overdel til pprtkonsol Færdigt onteret pprtkonsol. Afsluttet ontering Stikdåserne kn plceres lige der, hvor der er brug for de. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Plnlægningshjælp til SKL LFS OBO 25

26 26 OBO LFS

27 VK ledningsknlsysteer Egenskber VK ledningsknl-syste, Syste Dhl 28 Fyldning VK ledningsknl 29 Perforeringer og diensionering 30 Monteringshjælp til VK ledningsknl 32 LFS OBO 27

28 Egenskber VK ledningsknl-syste, Syste Dhl Plnlægningshjælp til ledningsknl Fordele ved VK ledningsknler VK ledningsknler Syste Dhl er f frergende kvlitet ed fløjlsbløde, grtfrie slidser. Afrundede tunger forhindrer tilskdekost under instlltionen. Andre fordele er: Stbile knler ed tykke vægge Præcise brudsteder i orådet okring skillevæg og bund Absolut ålfsthed i sideperforeringen Absolut ålfsthed i bundperforeringen Bundperforeringens strtål kn efter ønske indstilles vribelt Skæreknterne i lukkeorådet er rundede og fgrtede VDE-godkendt UL-testet og -godkendt UL file No. E Speciludførelse på forespørgsel Optile lukkekonturer betyder, t overdelene sidder ordentligt fst. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 28 OBO LFS

29 Fyldning VK ledningsknl Beregning f den egnede knlstørrelse Antllet f ledninger, ledningstyper og tværsnit er fgørende for det rigtige vlg f knlstørrelse. For t gøre udvælgelsen lettere hr vi i de følgende tbeller oplistet den ksile fyldning f VK-knlerne for gængse kbeltyper. Vigtigt: Tbelværdierne er blot teoretisk beregnede værdier! Følgende fktorer er der ikke tget højde for i tbellerne: Ledningsind- og udføringer Ledninger, der ikke er ført lige Ledningsophobninger, koncentrtioner ved skæringspunkter Teperturer, der kn forventes i kontktskbet Instlltøren er nsvrlig for, t instlltionen overholder de gældende forskrifter. Vi nbefler, t der rbejdes ed en ks. fyldningsgrd på 50 % under plnlægningen. Plnlægningshjælp til ledningsknl Mks. fyldning (100 %) VK-knl fhængig f kbeltype Mks. fyldning (100 %) VK-knl fhængig f kbeltype VK-knl, type LK4 - LK4/N Kbeltype 0,75 ², d = 2,8 Kbeltype 1,00 ², d = 2,9 Kbeltype 1,5 ², d = 3,2 VK-knl, type LKV - LKV/N Kbeltype 0,75 ², d = 2,8 Kbeltype 1,00 ², d = 2,9 Kbeltype 1,5 ², d = 3, LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) LFS OBO 29

30 Perforeringer og diensionering Plnlægningshjælp til ledningsknl LKV LK4 LK4/LK4/N LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK4/N LK LK4/N LK LK4/N LK LK4/N LK LK4/N LK LK4/N LK LK4/N LK4/LK4/N LK LK4/N LK LK4/N LK LK4/N LK LK4/N LK LK4/N LK4/N LK4/N LK4/N Hulplcering Hulplcering 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 30 OBO LFS

31 Perforeringer og diensionering LKV Plnlægningshjælp til ledningsknl LK4 LKV/LKV/N LKV/LKV/N LKV/H Hulplcering Hulplcering Hulplcering LKV LKV LKV/H LKV LKV/N LKV/H LKV LKV LKV/H LKV LKV LKV/H LKV LKV LKV/H LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) LKV LKV LKV/N LKV LKV/N LKV LKV/N LKV LKV/N LKV LKV/N LKV LKV/N LKV LKV/N LKV LKV/H LKV/H LKV/H LFS OBO 31

32 Monteringshjælp til VK ledningsknl Plnlægningshjælp til ledningsknl Anvendelsesoråde kontktskb Ved hjælp f VK ledningsknlen er der sikret en pæn og ordentlig kbelføring i kontktskbet. Montering f ledningsknl VK ledningsknlen fstgøres på kontktskbets onteringsplde ved hjælp f ekspnsionsnitter. Ekspnsionsnitterne onteres ed plstnitteværktøjet. Udbrækning f skillevægge Fligene bøjes udd. De brækker f, når bøjningsvinklen når op på c Bidetng Ved hjælp f en bræktng kn sidevæggene vippes ud. Når sidevæggene er vippet ud, er der ingen voluentb i overgngsorådet til den tilsluttende knl. Ledningsholdere Ledningsholderne kn tilpsses knlbredden. Til dette forål skl ledningsholderen blot brækkes f ved det dertil beregnede brudsted. På den åde kræves der blot en ledningsholder til lle knlbredder. Montering f ledningsholder Ledningsholderen føres ind i slidsen i siden på VK ledningsknlerne. Den letter instlltionen f kbler og holder de fst i VK ledningsknlen. På den åde bliver det let t sætte overdelen på. Ved eventuelle efterinstlltioner vil kblerne blive holdt fst i knlen, når overdelen tges f, og flder ikke ud. Ledningsholdetp Ved N-versionerne er der plceret en holdetp, der gør det uligt t låse kblerne fst i VK ledningsknlen. Montering f fstndsholder Ved hjælp f fstndsholderen kn VK-ledningsknlen onteres på onteringsplden - ed fstnd. Overdelskontur LK4 En eget nøjgtig forrbejdning betyder, t overdelen let kn tges f og sættes på, stidig ed t overdelen sidder godt fst. Overdelskontur LKV Den specielle overdelskontur sikrer en perfekt psfor også ved LKV ledningsknlen. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 32 OBO LFS

33 Monteringshjælp til VK ledningsknl Montering f fstndsholder Afstndsholderne kn sættes ind i hinnden for t opnå større fstnd til onteringsplden. På den åde opnås en vis højdevribilitet til kbler, der skl trækkes bg VK ledningsknlen. Bundperforering Bundperforeringer ed et og to spor iht. DIN gør det uligt t rbejde eget præcist. Afsluttet ontering Tkket være de nge prksisorienterede ål og tilbehørsdele kn der reliseres en professionel instlltion i kontktskbet. Plnlægningshjælp til ledningsknl 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) LFS OBO 33

34 34 OBO LFS

35 Rpid 45 instlltionsknl, systeåbning 45 Monteringshjælp til instlltionsknl Rpid LFS OBO 35

36 Gennetænkt fleksibilitet - Rpid 45 Plnlægningshjælp til instlltionsknl 45 Uprobletisk tilpsning til lle rulige forhold Det universelt nvendelige syste giver sser f plds til korrekt dskillelse f f.eks. energi- og edbledninger. Prktiske fconstykker giver ulighed for ideelle instlltionsløsninger både inden for boligorådet og inden for lle industrielle og erhvervsæssige nvendelsesoråder. Den fgørende fordel er, t fbrydere, stikdåser osv. gnske enkelt klikkes ind i knlprofilen ed et snuptg. Instlltionsknlen Rpid 45 fås i en pvc- og en luiniuversion og i to størrelser. Den er særdeles velegnet de steder, hvor der er brug for fleksible instlltionsløsninger. Det er ltid uligt t ændre og supplere instlltionen. Hurtigt og sikkert, rent og præcist. Resulttet er en perfekt, flot og prktisk instlltion. Fuldstændig styr på stndrden Instlltionsknlen Rpid 45 opfylder nturligvis lle gældende forskrifter og stndrder. Uden ekstr hjælpeidler og fdækninger opfylder systeet kpslingsklsse IP LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 36 OBO LFS

37 Effektivt tværsnitsrel og ntl ledninger God plds til nge ledninger Både ono- og dobbeltknlen er eget ruelige og hr god plds til kbelføringen. Knldybden på 53 og EGS indbygningskoponenternes kopkte for gør det uligt t føre ledningerne ikke blot over og under en også bg ved fbryderne og stikdåserne. I de nedenstående tbeller hr vi til toe og fyldte Rpid 45-knler oplistet den nbeflede ksile fyldningsgrd (50- %-fyldning), når der nvendes - gængse kbeltyper. Forel til beregning f kbeltrækningen i knlen For t kunne beregne den nbeflede kbeltrækning i en knl skl der bruges følgende oplysninger: Knltværsnit: D H (i ) Relistisk pldsbehov til kblerne: (2r) 2 Mks. fyldning (nbeflet): 0,5 Med disse oplysninger kn n beregne det effektive tværsnit til kbeltrækningen på følgende åde: Effektivt tværsnit til kbeltrækning = (knltværsnit / (2r) 2 ) 0,5 Plnlægningshjælp til instlltionsknl 45 GEK-K GEK-A uden ontering f enheder ed ontering f enheder GEK-K GEK-A uden ontering f enheder ed ontering f enheder 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Knltværsnit 4080 ² 2596 ² NYM 3 x 1,5 d = 10,5 NYM 5 x 1,5 d = 12 Telekouniktionsledning J-Y(stk.)Y 2 x 0,6 d = Fyldning: 0,5 = der foreligger en kpcitetsreserve på 50 % NYM 3 x 1,5 d = 10,5 NYM 5 x 1,5 d = 12 Telekouniktionsledning J-Y(stk.)Y 2 x 0,6 d = ² 3696 ² Fyldning: 0,5 = der foreligger en kpcitetsreserve på 50 % LFS OBO 37

38 Monteringshjælp til instlltionsknl Rpid 45 Plnlægningshjælp til instlltionsknl 45 Anvendelsesoråde kontor Ved hjælp f de nge prktiske fconstykker kn instlltionsknlsysteet Rpid 45 uden probleer integreres i lle kontorogivelser. Kontkter, stikdåser og edb skl blot klikkes på. Anvendelsesoråde kontor I krft f den syetriske for kn instlltionsknlsysteet Rpid 45 også onteres so fodliste. På grund f stikdåsernes 33 -plcering kn der også uden probleer sættes vinkelstik i. Anvendelsesoråde værksted Instlltionsknlen Rpid 45 kn instlleres overlt, hvor der skl onteres stikdåser på lidt plds. Skæring f knl Instlltionsknlen Rpid 45 PVC kn berbejdes ved hjælp f en lindelig bøjlesv, ens Rpid 45 luiniu bør skæres ed en elektrisk rundsv eller kpsv. Montering f knl Instlltionsknlen Rpid 45 kn hurtigt onteres på væggen eksepelvis ved hjælp f slgpløkker. Montering f vrible fconstykker De vrible fconstykker giver også ved ikkeretvinklede hjørner ulighed for en suk og stilfuld fdækning. Fstgørelsen foregår i overdelskonturen. Montering f de fste fconstykker De fste fconstykker integreres i knlunderdelsinstlltionen. Montering f slestykke Slestykkerne kn gnske enkelt brækkes f støbetppen og bruges både so slestykke og so stødslingsfdækning til fdækning f skæreknter. Montering f fdækning til stødsling Stødslingsfdækningen sættes på knlunderdelene. På den åde sikres en forbindelse elle knlunderdelene, der uden probleer kn leve op til selv eget høje optiske krv. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 38 OBO LFS

39 Monteringshjælp til instlltionsknl Rpid 45 Montering f endefslutning Endefslutningen fstgøres ved t sætte den fst på bundskinnen. En fjeder, der er nbrgt på endefslutningen, sikrer, t endefslutningen holdes på plds. Jordforbindelse Rpid 45 luiniu Til etblering f potentiludligningen elle overdel og underdel bruges tilslutningsvinklen til beskyttelseslederen type 8AWR og jordledningen type EDA 45. Montering f stikdåse Kblerne sluttes til stikdåsen. Plnlægningshjælp til instlltionsknl 45 Montering f stikdåse Stikdåsen presses ind i instlltionsknlen Rpid 45 uden brug f yderligere hjælpeidler. Montering f stikdåse Modulstikdåsen klikkes fst i overdelskonturen. Når overdelen er onteret, er systeet færdigt og i overenssteelse ed VDE forskrifterne. Bend-rdius Bend-rdius til føring f lysledere kn også nvendes ved instlltionsknl Rpid 45. Hered sikres, t de korrekte rdier overholdes. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Afsluttet ontering Fleksibiliteten sikrer en fejlfri og hurtig ontering. LFS OBO 39

40 40 OBO LFS

41 Rpid 80 instlltionsknl, systeåbning 80 Systengfoldighed 42 Effektivt tværsnitsrel og ntl ledninger 43 Decentrl sikring og lyddæpning Monteringshjælp til instlltionsknl LFS OBO 41

42 Systengfoldighed 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Plnlægningshjælp til instlltionsknl 80 Instlltionsknler f luiniu Instlltionsknler f luiniu er klssikerne inden for kvlitetsbevidst kontorbyggeri. Systeet GEK-A er velegnet til ontering direkte på væggen eller på fstgørelseskonsoller. Knlerne er udstyret ed en C-profilskinne i bunden, hvortil der kn fstgøres en skillevæg. Leveringslængden er Potentiludligningen - elle underdelene foregår vi en kobling. Melle overdel og underdel sikres beskyttelsen og potentiludligningen f det ptenterede, selvkontkterende knllåg. Denne forbindelse etbleres uden ekstr ledningsføring, d der llerede er - onteret låseclips i overdelen til forålet. Instlltionsknlerne f luiniu leveres so stndrd - ed blnk eloxeret overflde eller i frven renhvid (RAL 9010). GK instlltionsknler GK instlltionsknler f blyfri polyvinylchlorid er velegnede til ontering direkte på væggen eller på vægkonsoller. Knlerne fstgøres vi perforeringen i knlen. GK instlltionsknlen er udstyret ed en C-skinne til ontering f en skillevæg f plst. Leverncen oftter ensidigt foronterede koblinger til optil forbindelse f knlerne. GK instlltionsknler fås so stndrd i frverne renhvid (RAL 9010), creehvid (RAL 9001), lysgrå (RAL 7035) og grå (RAL 7030). Vrespektret oftter lle nødvendige tilbehørsdele og fconstykker. GS instlltionsknler GS instlltionsknler f stålplde er velegnede til ontering direkte på væggen eller på fstgørelseskonsoller. Knlerne fstgøres vi perforeringen i knlunderdelen. GS instlltionsknlen er udstyret ed selvkontkterende kleeflige til ontering f en skillevæg f stålplde. Potentiludligningen elle knlunderdelene foregår vi koblingen. Melle overdel og underdel sikres beskyttelsen og potentiludligningen f det ptenterede, selvkontkterende knllåg. Denne forbindelse etbleres uden, t der skl trækkes ekstr ledninger. Forbindelsen til potentiludligningen er let t etblere vi tilslutningsvinklen til beskyttelseslederen. GS instlltionsknler fås so stndrd i frverne renhvid (RAL 9010), creehvid (RAL 9001) og lysgrå (RAL 7035). 42 OBO LFS

43 Effektivt tværsnitsrel og ntl ledninger Effektivt tværsnit uden underlg Effektivt tværsnit ed underlg Effektivt tværsnit ved indbyggede koponentindstser Antllet f ledninger og ledningstyperne er fgørende for det rigtige vlg f knlstørrelse. Allerede ved udvælgelsen f knlsyste er det vigtigt t være opærkso på, t en del f det effektive tværsnit vil gå tbt og ikke kn udnyttes, når der indbygges underlg eller koponentindstser. I tbellerne finder du de effektive tværsnit, der gør det lettere t vælge den rigtige instlltionsknl. Instlltionsknlens effektive tværsnit begrænses ikke f indbyggede koponenter. Hele det indvendige ru kn nvendes til trækning f kbler. Værdien "brutto" i tbellerne betegner dette effektive knltværsnit. På grund f onteringen f et underlg er det effektive tværsnit, der kn bruges til trækning f kbler, begrænset. Værdien "netto" i tbellerne betegner dette effektive knltværsnit. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Plnlægningshjælp til instlltionsknl 80 LFS OBO 43

44 Effektivt tværsnitsrel og ntl ledninger, stålplde Effektivt kbeltværsnit i ² Størrelse Knldybde ST = 70 Knldybde ST = 70 Knldybde ST = 90 Knldybde ST = 90 Brutto Netto Brutto Netto 110 6,036 2,880 8,300 5, ,480 4,685 10,050 7, ,010 7,290 13,450 10,575 Plnlægningshjælp til instlltionsknl D oppe 5,150 2,365 6,360 4, D nede 4,495 4,495 5,995 6, ,700 9,900 16,850 13, D oppe 6,572 3,784 8,785 5, D nede 5,530 2,734 7,420 4,545 Pultknl 9,950 7, Brutto = knl uden underlg Netto = knl ed underlg Antl kbler, der skl trækkes i en instlltionsknl, fyldningsgrd 50% Størrelse Knldybde ST = 70 Knldybde ST = 70 Knldybde ST = 90 Knldybde ST = 90 Ledningsdieter 9 brutto/netto 11 brutto/netto 9 brutto/netto 11 brutto/netto /18 25/12 51/31 33/ /29 30/19 43/40 40/ /44 41/30 80/63 54/ D oppe 32/15 21/10 41/24 27/ D nede 28/28 19/19 36/36 24/ /62 53/41 100/84 68/ D oppe 40/24 27/16 53/35 35/ D nede 40/24 27/16 53/35 35/23 Pultknl 61/45 41/ Brutto = knl uden underlg Netto = knl ed underlg 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 44 OBO LFS

45 Effektivt tværsnitsrel og ntl ledninger, luiniu Effektivt kbeltværsnit i ² Størrelse Knldybde AL = 70 Knldybde AL = 70 Knldybde AL = 90 Knldybde AL = 90 Knldybde AL = 100 Knldybde AL = 100 Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto 110 4,715 1,920 6,400 3, ,480 3,660 6,480 3, ,620 6,090 11,756 8, D oppe 4,725 1,939 6,650 3, D nede 3,410 3,410 4,790 4, ,760 7,965 14,688 11, D oppe 5,110 2, ,050 5, D nede 5,110 2, ,050 5,255 Brutto = knl uden underlg Netto = knl ed underlg Antl kbler, der skl trækkes i en instlltionsknl, fyldningsgrd 50% Plnlægningshjælp til instlltionsknl 80 Størrelse Knldybde AL = 70 Knldybde AL = 70 Knldybde AL = 90 Knldybde AL = 90 Knldybde AL = 100 Knldybde AL = LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Ledningsdieter 9 brutto/netto 11 brutto/netto 9 brutto/netto 11 brutto/netto 9 brutto/netto /12 19/8 40/22 26/ /23 27/15 40/23 27/ /36 36/25 73/55 49/ D oppe 29/12 20/8 41/24 27/ D nede 21/21 14/14 30/30 20/ /49 44/33 91/73 61/ brutto/netto 213 D oppe 32/14 21/ /32 33/ D nede 32/14 21/ /32 33/22 Brutto = knl uden underlg Netto = knl ed underlg LFS OBO 45

46 Decentrl sikring Plnlægningshjælp til instlltionsknl 80 Decentrl sikring knlindsts IKR Ved den decentrle sikring føres én enkelt ledning ed et stort tværtsnit so forsyningsledning fr fordeleren til IKR. Egnede steder etbleres strøudtg, kblerne reduceres i tværsnit og sikres decentrlt ed ledningsbeskyttelsesfbrydere. Fr IKR fortsættes - ed indre tværsnit fre til forbrugerne. Knlindstsen IKR er velegnet til lle instlltionsknler ed systeåbning 76,5. Fordelene ligger lige for Der ligger færre ledninger i instlltionsknlerne, og på grund f de større tværsnit fre til ledningsbeskyttelsesfbryderne kn stikdåserne klre en større strøbelstning. I knlindstserne IKR er lt plceret i ét hus, hvilket er nødvendigt i forhold til den decentrle sikring. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 46 OBO LFS

47 Støjværn 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Når væggene hvisker I oderne kontorbygninger bliver instlltionsknler ofte ført genne kontorskillevægge og dnner således en forbindelse elle flere kontorer. Her er der risiko for, t der på grund f knlgenneføringen også overføres støj. Denne overførsel f luftlyd kn forhindres ved t bruge isoleringsuld i orådet okring knlens væggenneføring. Overførsel f luftlyd For t undgå overførsel f luftlyd, skl det indvendige tværsnit i knlen, der forbliver frit efter kbeltrækningen, fyldes ed lyddæpende terile, f.eks. ed luftlydsbrrieren type 7LSB. Det se gælder for eventuelle splter elle knl og tilgrænsende væg. Hvis luftlydsbrrieren type 7LSB nvendes korrekt, kn der opnås en dæpning ed op til 40 db. Luftlydsbrrieren består f stenuld Nødvendigt ntl totter fhængig f knlstørrelsen Knlbredde og leveres i enkeltvise totter, ed 15 totter i hver pkke. Der skl i reglen bruges flere totter for t kunne lydisolere en knl fuldstændig. I nedenstående tbel hr vi oplistet det nødvendige ntl totter til de est gængse knlstørrelser. Knldybde 70 Bredde Bredde Bredde Bredde Knldybde 90 Plnlægningshjælp til instlltionsknl 80 LFS OBO 47

48 Monteringshjælp til instlltionsknl Rpid 80 GK nvendelsesoråde lgerkontor GK instlltionsknlsysteet PVC nvendes ofte inden for industrien i kontorer tæt på produktionen. GK nvendelse i lbortoriu I lbortorier giver dette syste en solid bsis for en pålidelig el-instlltion. GK fleksibel kontorinstlltion De nge forskellige fconstykker og onteringsuligheder giver ulighed for fleksible instlltioner, hvor ændringer og efterontering er helt uprobletisk. Plnlægningshjælp til instlltionsknl 80 GS stbil og ed stort voluen GS instlltionsknlen er solid, stbil og f høj kvlitet. Udførelsen GS90210 kn tilbyde sser f plds til trækning f ledninger og til ontering f enheder. GS pultknl GS pultknlen hr en skrå instlltionsfront, so gør indbygningskoponenterne optilt tilgængelige. Den nvendes priært i værksteder og lbortorier. GA nvendelsesoråde chefkontor Tkket være det eksklusive ydre på GA-instlltionsknlens eloxerede overflde kn der reliseres gnske særlige designkoncepter og findes løsninger på særlige visuelle krv i kontorer og ødelokler. GK skæring GK instlltionsknlen kn skæres ed en lindelig sv. Montering på væggen Fstgørelseshullerne kn tegnes op ed en kridtsnor på væggen og derefter bores. GS/GA skæring GS og GA instlltionsknlerne skæres til i længden ved hjælp f en kp- og geringssv. Til dette forål kn der nvendes svskær, der sikrer et præcist snit. Montering på væggen Instlltionsknlen kn fstgøres i væggen ved hjælp f pløkker f typen 910/N og Golden Sprint-skruer. GS/GA fgrtning f snitflder Snitflderne fgrtes ed en fil. GK ontering f kobling Koblingen til GK instlltionsknlen er indeholdt i leverncen og foronteret. Den trækkes ud f knlen og klikker utotisk fst i den rigtige position. Dette gør det let t ontere yderligere knlstrækninger. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 48 OBO LFS

49 Monteringshjælp til instlltionsknl Rpid 80 GS/GA ontering f kobling Til sling f to knlunderdele skl der bestilles et koblingspr seprt. GS/GA ontering f kobling Sæt koblingen ind i instlltionsknlens øverste del, og pres den ind i knlen. På den åde er koblingen utotisk låst, og stidig er potentiludligningen elle de to knlunderdele etbleret. GS ontering f forenklet indvendigt hjørne Det forenklede indvendige hjørne sættes ind i knlunderdelen og forbindes ed skillevæggen. GS ontering f forenklet indvendigt hjørne Det indvendige hjørne fstgøres på væggen koplet ed GS instlltionsknlen. GS ontering f forenklet indvendigt hjørne Den nden knlunderdel sættes på det indvendige hjørne og fstgøres på væggen. Derefter skl skillevæggen onteres. Herved etbleres potentiludligningen elle knldelene ved hjælp f skillevæggen. GK/GS/GA ontering f udvendigt hjørne Det udvendige hjørne fstgøres på væggen ved hjælp f skruer og pløkker. Ved systeerne GS og GA sikres potentiludligningen ved hjælp f knlkoblinger. Plnlægningshjælp til instlltionsknl LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) GK/GS/GA ontering f underlg Klik underlgene i serien 71GD.. ind i overdelskonturen. De kn forskydes i knlen i længderetning. GK/GS/GA ontering f underlg Skillevæggen inddeler instlltionsknlerne, så der kn trækkes forskellige spændingsniveuer. Skillevæggen skl fbrydes ved underlg. GK/GS/GA ontering f underlg Fjern o nødvendigt underlgets underdel (feks. til edb-dåser). På den åde kn dåsen bruges so frontfstgjort pprtkonsol. LFS OBO 49

50 Monteringshjælp til instlltionsknl Rpid 80 GK/GS/GA ontering f underlg Den reelle knlåbningsbredde på 76,5 sikrer, t selv kontktprogrer ed store udvendige rdier ikke efterlder synlige åbninger elle knloverdel og progrfdækning. GK/GS/GA ontering f underlg Påsætningen f dækrerne og centrlplderne giver en pæn og ordentlig fslutning på instlltionen. Vlget f kontktprogr spiller her en stor rolle. GK/GS/GA ontering f enheder odul 45 Underlgssysteet odul 45 og de tilsvrende fdækninger i serien S990 giver ulighed for en plds- og tidsbesprende indbygning i lle instlltionsknlsysteer og energisøjler. Plnlægningshjælp til instlltionsknl 80 GS/GA jording f overdel Ved fskårne overdele kn klikfjedrene o nødvendigt onteres efterfølgende. De skl - onteres indst 50 fr enden f overdelen. GS/GA jording f overdel Den selvkontkterende overdelsjording sikrer en gennegående beskyttelse uden, t der skl trækkes ekstr ledninger. Klikfjedrene er fr fbrikken foronteret i overdelen. GK/GS/GA ontering f knlklee Læg knlkleen skråt på skillevæggen, og drej den ind i instlltionsknlen. Den rkerede side skl pege opd. GK/GS/GA ontering f knlklee Rejs knlkleen op. Monteringen er fsluttet. GA ontering f tilslutningsvinkel til beskyttelsesleder Skru beskyttelseslederens tilslutningsvinkel ind i den dertil beregnede C-skinne i knlbunden, og fstgør den ved hjælp f en skruetrækker. GS ontering f tilslutningsvinkel til beskyttelsesleder Skru beskyttelseslederens tilslutningsvinkel ind i den dertil beregnede åbning i knlbunden, og fstgør den ved hjælp f en skruetrækker. GS ontering f tilslutningsvinkel til beskyttelsesleder For t jordforbinde systeet skl potentiludligningen sluttes til tilslutningsvinklen til beskyttelseslederen. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 50 OBO LFS

51 Monteringshjælp til instlltionsknl Rpid 80 GK/GS endefslutningskoponenter Endefslutningen består f et fstgørelseseleent og en fdækning. Dækføringerne kn nvendes til lle knltyper (syetrisk, syetrisk og dobbeltknl) st højre og venstre endefslutninger. Piktogrerne på fdækningen er en hjælp til t vælge den pssende føring. GK/GS ontering f fstgørelseseleent St fstgørelseseleentets skruer på, og skru kun et pr ognge. Skub fstgørelseseleentet ind i den pssende fdækningsføring. GK/GS ontering f endefslutning Sæt den foronterede endefslutning på knlen, og fstgør den på knlen ed de to skruer. Montér derefter overdelen. Afsluttet ontering De nge gennetænkte og indbyrdes tilpssede koponenter gør det uligt t relisere perfekte instlltioner f høj kvlitet. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Plnlægningshjælp til instlltionsknl 80 LFS OBO 51

52 52 OBO LFS

53 Tilbehør til instlltionsknl Rpid 80 Instlltionsprincip for konsol- og konvektionsgitter-systeer 54 Monteringshjælp til tilbehør til instlltionsknl 55 LFS OBO 53

54 Instlltionsprincip for konsol- og konvektionsgitter-systeer Systekoponenter Instlltionsknl stål Overdel stål Overdel plst Skillevæg Konvektionsgitterprofil Profilholder vndret Profilholder lodret Monterings- og forbindelsesprofil Gulvkonsol Konvektorbeklædning 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Plnlægningshjælp til tilbehør til instlltionsknl 54 OBO LFS

55 Monteringshjælp til tilbehør til instlltionsknl Rpid 80 Konvektorbeklædning åben forneden Konvektorbeklædninger plnlægges ofte sådn, t de ikke hr kontkt til gulvet for derved t lette rengøringen f ruet. Konvektorbeklædning lukket forneden For t sikre den fortstte cirkultion f ruluften bør tilslutningen ned til gulvet være udført - ed konvektionsgitre. Beklædning ed konvektionsgitre Der kn også etbleres en konvektorbeklædning gennegående ed konvektionsgitter. De frie ru elle lellerne understøtter cirkultionen og giver stidig et flot visuelt udtryk. Montering f vægkonsol Fstgørelsespunkterne til vægkonsollerne tegnes op ved hjælp f en kridtsnor. Konsolfstnden bør ksilt være 600. Montering f stbiliseringsprofil Stbiliseringsprofilen bruges til ontering f GEK instlltionsknler ed knlhøjde 213. Den skl blot klikkes ind i de eksisterende konsoller forfr. Montering f vægkonsol Hullerne til fstgørelsen f vægkonsollerne bores, og vægkonsollerne fstgøres til væggen - ed skruer og pløkker. Montering f forbindelsesprofil I forbindelse ed lodret plcerede konvektionsgitre eller konvektorbeklædninger klikkes de tilsvrende onterings- og forbindelsesprofiler forfr og ind i fstgørelseskonsollerne. Montering f vægkonsol Vægkonsollerne rettes til i højde og dybde efter hinnden og fikseres. Montering f forbindelsesprofil Monterings- og forbindelsesprofilerne type 6VG3/.. bruges til ontering f konvektionsgitterprofiler. Type 6VV3/.. er de profiler, der skl bruges til lukkede konvektorbeklædninger. Plnlægningshjælp til tilbehør til instlltionsknl 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Montering f instlltionsknl på vægkonsol GEK instlltionsknlen onteres på vægkonsollen og fstgøres ed fstgørelsesskruerne M5. På den åde bliver der stidig etbleret en ledende forbindelse elle knl og vægkonsol. Montering f profilholder Profilholderne til de vndrette konvektionsgitre sættes på vægkonsollerne og sikres ed spændebøjlen. Monteringsfstnde ved ontering f konvektionsgitre Når der onteres konvektionsgitre på vægkonsollerne, er det vigtigt t sørge for, t gitterlellernes understøtning på vægkonsollerne ikke ligger længere end 150 fr enden f lellerne. LFS OBO 55

LFS Katalog 2010/2011. Kabelkanal-systemer

LFS Katalog 2010/2011. Kabelkanal-systemer FS Katalog 2010/2011 Kabelkanal-systemer Velkommen hos kundeservice Servicetelefon: +45 70202523 Telefax til spørgsmål: +45 70202543 Telefax til ordrer: +45 70202543 E-mail: info@obo.dk Internet: www.obo.dk

Læs mere

Induktive, fotoceller, kapacitive og ultralydssensorer

Induktive, fotoceller, kapacitive og ultralydssensorer Induktive, fotoceller, kpcitive og ultrlydssensorer HOVEDKATALOG NEW Op til 500 br induktive følere med lng tstefstnd til højtryksinstlltioner (series 500P) Op til 500 br induktive følere i miniture byggeform

Læs mere

Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune

Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune Bæredygtige bygge- og nlægsprojekter i Næstved Kommune Her finder du E Forord 3 Indledning og læsevejledning 5 Generelt om bæredygtig projektering 6-7 Påvirkning f kulturmiljøer 8-9 Mteriler 10-12 l 13

Læs mere

UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer

UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer FS Katalog 2010/2011 Gulvkanalsystemer Velkoen hos kundeservice Servicetelefon: +45 70 20 25 23 Telefax til spørgsmål: +45 70 20 25 43 Telefax til ordrer: +45 70 20 25 43 E-mail: info@obo.dk Internet:

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

Symboler Anvendt i Denne Vejledning

Symboler Anvendt i Denne Vejledning Brugerhåndbog Symboler Anvendt i Denne Vejledning Sikkerhedssymboler Dokumenttionen og projektoren bruger grfiske symboler til t vise, hvordn projektoren bruges på en sikker måde. Symbolerne og deres betydning

Læs mere

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S bc Resultt f fornlysen vedrørende en reduktion f den dnske stts ktiepost i Post Dnmrk A/S Mj 2003 Vigtigt Oplysningerne i dette dokument er uddrg fr eller bseret på oplysninger, som NM Rothschild & Sons

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

TBS Katalog 2010/2011. Transient- og lynbeskyttelsessystemer

TBS Katalog 2010/2011. Transient- og lynbeskyttelsessystemer TBS Katalog 2010/2011 Transient- og lynbeskyttelsessystemer Velkoen til kundeservice Servicetelefon: +45 70 20 25 23 Fax for forespørgsler: +45 70 20 25 43 Fax for ordrer: +45 70 20 25 43 E-mail: info@obo.dk

Læs mere

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-2135W / (Kun EU) HL-2270DW Før du første gng tger denne mskine i rug, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning, så du kn opsætte og instllere din mskine.

Læs mere

BRÆNDSTOF OG OLIE +120 +49 +100 +38 0-18

BRÆNDSTOF OG OLIE +120 +49 +100 +38 0-18 Påfyldning f brændstoftnk BRÆNDSTOF OG OLIE! ADVARSEL Undgå lvorlig kvæstelse og død fr en benzinbrnd eller -eksplosion. Stnds ltid motoren, ryg IKKE og tilld ikke åben ild eller gnister, mens brændstof

Læs mere

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI 2013 RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse 03 Indledning 04 Resumé 04 Oversigt over målopfyldelse

Læs mere

KABELKANALER KATALOG 2015/2016. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

KABELKANALER KATALOG 2015/2016. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KABELKANALER KATALOG 2015/2016 www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri 2 INDHOLD Salgs- og leveringsbetingelser 4 Kabelkanal LE 7 Kabelkanal LEH halogenfri 17 Kabelkanal BES mini/bes i stål 21

Læs mere

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014 Kompendium Mtemtik HF C niveu π Frederiksberg HF Kursus Lrs Bronée 04 Mil: post@lrsbronee.dk Web: www.lrsbronee.dk Indholdsfortegnelse: Forord Det grundlæggende Ligningsløsning 8 Procentregning Rentesregning

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af ventilationskanaler Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler

Læs mere

OptiLine 50 Installationssystem. Version 3

OptiLine 50 Installationssystem. Version 3 OptiLine 50 Installationssystem Version 3 P117182 OptiLine 50 installationssystem 2 Nyt Selv om du genkender de installationsvenlige løsninger og den høje kvalitet, så er OptiLine 50 et helt nyt installationssystem.

Læs mere

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner Elementær Mtemtik Alger Anlytisk geometri Trigonometri Funktioner Ole Witt-Hnsen Køge Gymnsium 0 Indhold Indhold... Kp. Tl og regning med tl.... De nturlige tl.... Regneregler for nturlige tl.... Kvdrtsætningerne.....

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK SYSTEMBESLAG

A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK SYSTEMBESLAG /S J. PETERSENS ESLGFRIK SYSTEMESLG - grundlagt 189 - /S J. PETERSENS ESLGFRIK FORSLG TIL TRÆPROFILER ESLG FOR SIDEHÆNGTE OG SIDESTYREDE VINDUER OG DØRE ESLG FOR TOPHÆNGTE OG TOPSTYREDE VINDUER SIKRINGSESLG

Læs mere

netsikker nu! Alder ingen hindring

netsikker nu! Alder ingen hindring netsikker nu! O k t o e r 2 0 0 7 Alder ingen hindring Flere og flere seniorer tger internettet til sig. De hr nemlig opdget, t internettet yder på et utl f muligheder. Derfor sætter denne udgve f netsikker

Læs mere

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 4. udgve, 2011 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 1 2013 Runde

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck deutsch Betriebsanleitung...2-15 svenska Bruksanvisning...2, 16-28 english Operating Instructions...2, 29-41 italiano Instrucciones de uso...2, 42-54 Brugsanvisning...2, 55-67 823 0060 020 30200 - Edition

Læs mere

mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16

mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16 mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16 DK Vi har det passende telt til alle slags campingformer også til dig. Kvalitet, innovation, individualitet og mangfoldighed.

Læs mere

TEKNISKE INFORMATIONER

TEKNISKE INFORMATIONER TEKNISKE INFORMATIONER 94 TEKNISKE INFORMATIONER 1. Tilpasning/bearbejdning af kanaler 97 2. Montagevejledning/systemoversigt 98 2.1 Kabelkanaler 98 2.1.1 Kabelkanalsystem LE 98 2.1.2 Kabelkanalsystem

Læs mere

TBS Katalog 2010/2011. Transient- og lynbeskyttelsessystemer

TBS Katalog 2010/2011. Transient- og lynbeskyttelsessystemer TBS Katalog 2010/2011 Transient- og lynbeskyttelsessystemer Velkommen til kundeservice Servicetelefon: +45 70 20 25 23 Fax for forespørgsler: +45 70 20 25 43 Fax for ordrer: +45 70 20 25 43 -mail: info@obo.dk

Læs mere

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning MIKROCHIP KATTELEM Brugervejledning Bemærk venligst Læs venligst alle disse anvisninger FØR montering af SureFlap kattelem. Meget vigtigt undersøg venligst: om der er metal i det materiale, hvor kattelemmen

Læs mere