LFS Katalog 2010/2011. Kabelkanal-systemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LFS Katalog 2010/2011. Kabelkanal-systemer"

Transkript

1 LFS Ktlog 2010/2011 Kbelknl-systeer

2 Velkoen hos kundeservice Servicetelefon: Telefx til spørgsål: Telefx til ordrer: E-il: Internet: Brug den direkte forbindelse til OBO kundeservice! Du kn ringe til os hver dg elle kl og på service-hotline , hvis du hr spørgsål til OBOs koplette elinstlltionsprogr. Med OBOs nystrukturerede kundeservice får du det hele: Kopetente kontktpersoner lige i nærheden Alle infortioner o OBOs produkter Sgkyndig rådgivning o særlige nvendelsesener Hurtig og direkte dgng til lle tekniske dt for OBOs produkter. Vi vil være de bedste - også når det gælder kundekontkt! 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 2 OBO LFS

3 Indhold Plnlægningshjælp 5 WDK kbelknl, plstsysteer 83 LKM kbelknl, etlsysteer 137 SKL fodlistesysteer 157 VK ledningsknlsysteer, Syste Dhl 163 Rpid 45 instlltionsknl plstsysteer 187 Rpid 45 instlltionsknl luiniusysteer 199 Rpid 80 GK instlltionsknl plstsysteer 209 Rpid 80 GS instlltionsknl, stålpldesysteer 221 GEK-A instlltionsknl luiniu-systeer LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Tilbehør til instlltionsknler 305 ISS energisøjle-systeer 317 Montering f enheder 339 Fortegnelser 361 LFS OBO 3

4 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Generel plnlægningshjælp OBO LFS-kurser: Viden direkte fr kilden OBO understøtter brugerne ed fglig førstehåndsviden ved hjælp f et ofttende undervisnings- og kursusprogr o kbelknlsysteer. Ud over det teoretiske - grundlg drejer det sig også o den prktiske ipleentering i hverdgen. En ofttende vidensforidling rundes f ed konkrete nvendelses- og beregningseksepler. Tekster til downlod, produktinfortioner og dtblde Vi gør livet lettere. Med et ofttende udvlg f prktisk forberedte teriler, so giver dig en effektiv hjælp under forberedelserne f.eks. ed plnlægning og beregning f et projekt. Dertil hører: Tekster til downlod Produktinfortioner Infortionsblde Dtblde Vi opdterer disse dokuenter kontinuerligt, og de kn døgnet rundt hentes grtis på internettet, på dressen Tekster til downlod fr internettet: Der kn helt grtis downlodes - ere end rtikler o KTS, BSS, TBS, LFS, EGS og UFS. Tkket være regelæssige opdteringer og tillæg hr du ltid et ofttende overblik over produkterne fr OBO. Derudover står lle - gængse filforter til rådighed (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM). 4 OBO LFS

5 Indhold Plnlægnings- og onteringshjælp Generel plnlægningshjælp 6 WDK kbelknl, plstsysteer 13 LKM kbelknl, etlsysteer 19 SKL fodlistesysteer 23 VK ledningsknlsyste, Syste Dhl 27 Rpid 45 instlltionsknl, systeåbning Rpid 80 instlltionsknl, systeåbning LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Tilbehør til instlltionsknler 53 Energisøjle-systeer 59 Montering f enheder 65 Yderligere oplysninger 75 LFS OBO 5

6 Generel plnlægningshjælp Inddrgelse f kbelknlsysteerne og etl-energisøjlerne i beskyttelsesfornstltningerne Krv til beskyttelsesfornstltningerne Metldele, der hr flder, der kn berøres, å heller ikke i tilfælde f fejl være spændingsførende. Derfor er det nødvendigt t foretge de nødvendige beskyttelsesfornstltninger. Disse er fstlgt i de ktuelt gældende stndrder. For etbleringen f kbelknlsysteer gælder stndrden EN st EN , for selve instlltioner gælder regleentet DIN VDE 0100 del 410 og 540 (berøringsbeskyttelse od frlig strø). Forskellige instlltionsrter i den europæiske stndrd Den europæiske stndrd EN tger højde for forskellige instlltionstyper, der nvendes i de forskellige lnde inden for EU. Mens der til instlltionsknlsysteer tidligere kun blev krævet potentiludligningsprøvninger, indeholder de citerede stndrder i dg også et krv o beskyttelseslederfunktioner. Det hænger sen ed, t der i nogle lnde å føres bsisisolerede ledninger i knler. Alle etlkoponenter skl inddrges Ifølge EN skl stlige etlkoponenter kunne inddrges i beskyttelsesfornstltningerne. De nødvendige prøvninger skl udføres og dokuenteres f producenterne. Instlltionsknlerne fr OBO er derudover også testet og certificeret f en ekstern prøvningsinstns - den tyske VDE. Instlltørens kontrol f effektiviteten Instlltøren skl efter færdiggørelsen kontrollere beskyttelsesfornstltningernes effektivitet iht. DIN VDE 0100 del 610. Kontktskruernes tilspændingsoent på jordingskleerne og den korrekte ontering f koblingerne skl kontrolleres. Gennegående beskyttelsesfornstltninger Hvis en knl fbrydes ved væggenneføringer kræves en videreførsel f beskyttelsen, d knlen i dette tilfælde udgør en freed, ledende koponent, so strækker sig fr ru til ru genne forskellige oråder i en bygning. Ved instlltionsknler f luiniu sikres forbindelsen elle underdelene ved hjælp f koblingen. Overdelenes forbindelse ed instlltionsknlen etbleres ved hjælp f den selvkontkterende overdel. Herved sikres en gennegående beskyttelse uden ekstr ledningsføring. I forhold til LKM kbelknler f etl etbleres forbindelsen elle over- og underdel uden ekstr jordledning. Forbindelsen elle underdelene etbleres vi slestykkerne. Vigtigt: Pulvercotede etloverdele tæller ikke so kopositkonstruktion og gælder derfor ikke so værende isolerende! De skl derfor inddrges i beskyttelsesfornstltningerne. Skillevæggene f stålplde er selvkontkterende. Også set i forhold til den kpcitive kobling og uligheden for sttisk opldning er det nødvendigt t inddrge instlltionsknloverdele f etl i beskyttelseslederfunktionen. Denne skærning er ed til t reducere elektrosog og generelt forbedre EMC-beskyttelsen. Beskyttelseslederforbindelserne skl etbleres so pernente forbindelser. Hvis systeet ændres, f.eks. på grund f efterfølgende instlltioner, er det vigtigt t sikre, t beskyttelsesfunktionen bevres. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 6 OBO LFS

7 Hve skl overholde hvilke stndrder? Generel plnlægningshjælp OBO so producent Stndrd Titel OBO-syste DIN EN prøvningsbesteelse DIN EN Elektroinstlltionssysteer til elektriske instlltioner, del 1: Generelle krv Særlige krv til el-instlltionsknlsysteer til væg og loft. Alle systeer WDK, LKM, SKL, GEK-K, GEK-S, GEK-A pren Særlige krv til el-instlltionssysteer til instlltion under gulve, i gulve eller på gulve. UFS DIN EN Særlige krv til el-instlltionssysteer i kontktskbe VK pren Særlige krv til fritstående instlltionsenheder. ISS 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Instlltøren so nlægsbygger Stndrd Titel OBO-syste VDE 0100 del 410 Etblering f elektriske nlæg ed en ærkespænding indtil 1000 V. Beskyttelse od elektrisk stød. Alle systeer VDE 0100 del 520 Etblering f elektriske nlæg ed en ærkespænding indtil 1000 V. Kbler og ledninger. Alle systeer VDE 0100 del 540 Etblering f elektriske nlæg ed en ærkespænding indtil 1000 V. Potentiludligning. Alle systeer VDE 0100 del 610 VDE 0298 DIN EN Etblering f elektriske nlæg ed en ærkespænding indtil 1000 V. Første kontrol f elektriske nlæg før overgivelse til brugeren. Etblering f elektriske nlæg ed en ærkespænding indtil 1000 V. Isolerede kbler og ledninger i stærkstrøsnlæg. Anvendelse f fornstltninger til jording og potentiludligning i bygninger ed infortionstekniske nordninger. Alle systeer Alle systeer Alle systeer LFS OBO 7

8 Generel plnlægningshjælp Sådn beregnes kbelvoluen Kbeldieter og pldsbehov; 1 = dieter i, 2 = pldsbehov i c² 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Et vigtigt kriterie for vlg f den nødvendige knlstørrelse er kbelvoluenet. D kblerne ldrig ligger helt tæt sen og heller ikke bsolut prllelt, er det ikke nok t bruge kbeldieteren so grundlg for beregning f voluenet. Forlen (2r)² giver et relistisk diensioneringsgrundlg. For t lette rbejdet for dig hr vi på denne dobbeltside oplistet dieter og pldsbehov for de vigtigste kbeltyper. Vigtigt: Værdierne er iddelværdier, so kn vriere fr producent til producent. De nøjgtige værdier finder du i oplysningerne fr producenten. Det rigtige vlg Tbellen på denne side hjælper dig ed t vælge den rigtige knlstørrelse. Ud over den enkelte knls effektive tværsnit bør du også være opærkso på de - gængse DIN/VDE-stndrder for fyldningsgrden og kblernes tilldte opvrning. Beregning ed forlen (2r)² Dieteren fortæller eget lidt o et kbels fktiske pldsbehov. Beregn: (2r)². Denne forel giver et relistisk pldsbehov, og tger højde for elleruet elle kblerne. 8 OBO LFS

9 Generel plnlægningshjælp kbelvoluen tbel Generel plnlægningshjælp Isolerede stærkstrøsledninger Isoleret stærkstrøskbel Telekouniktionsledninger Type Dieter Effektivt tværsnitsrel c² Type Dieter Effektivt tværsnitsrel c² Type Dieter Effektivt tværsnitsrel c² 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 1 x 4 6,5 0,42 1 x 6 7 0,49 1 x ,64 1 x 16 9,5 0,9 1 x 25 12,5 1,56 3 x 1,5 8,5 0,72 3 x 2,5 9,5 0,9 3 x ,21 4 x 1,5 9 0,81 4 x 2,5 10,5 1,1 4 x 4 12,5 1,56 4 x 6 13,5 1,82 4 x 10 16,5 2,72 4 x ,61 4 x 25 23,5 5,52 4 x ,76 5 x 1,5 9,5 0,9 5 x 2,5 11 1,21 5 x 4 13,5 1,82 5 x 6 14,5 2,1 5 x ,24 5 x 16 21,5 4,62 5 x ,76 7 x 1,5 10,5 1,1 7 x 2,5 13 1,69 1 x 10 10,5 1,1 1 x 16 11,5 1,32 1 x 25 12,5 1,56 1 x 35 13,5 1,82 1 x 50 15,5 2,4 1 x 70 16,5 2,72 1 x 95 18,5 3,42 1 x ,5 4,2 1 x ,5 5,06 1 x ,25 1 x ,84 1 x x 1,5 11,5 1,32 3 x 2,5 12,5 1,56 3 x 10 17,5 3,06 3 x 16 19,5 3,8 3 x ,76 3 x x ,96 4 x 1,5 12,5 1,56 4 x 2,5 13,5 1,82 4 x 6 16,5 2,72 4 x 10 18,5 3,42 4 x 16 21,5 4,62 4 x 25 25,5 6,5 4 x ,84 4 x x ,56 4 x ,21 4 x ,64 4 x x x ,6 5 x 1,5 13,5 1,82 5 x 2,5 14,5 2,1 5 x 6 18,5 3,42 5 x 10 20,5 4,2 5 x 16 22,5 5,06 5 x 25 27,5 7,56 5 x ,56 5 x x 2 x 0,6 5 0,25 4 x 2 x 0,6 5,5 0,3 6 x 2 x 0,6 6,5 0,42 10 x 2 x 0,6 7,5 0,56 20 x 2 x 0,6 9 0,81 40 x 2 x 0,6 11 1,12 60 x 2 x 0,6 13 1, x 2 x 0,6 17 2, x 2 x 0,6 23 5,29 2 x 2 x 0,8 6 0,36 4 x 2 x 0,8 7 0,49 6 x 2 x 0,8 8,5 0,72 10 x 2 x 0,8 9,5 0,9 20 x 2 x 0,8 13 1,69 40 x 2 x 0,8 16,5 2,72 60 x 2 x 0, x 2 x 0,8 25,5 6,5 200 x 2 x 0, ,24 EDB-ledninger type Ct... Type Koksilledning (stndrd) Type SAT/BK ledning Dieter Kt ,64 Kt ,64 Dieter 6,8 0,48 Effektivt tværsnitsrel c² Effektivt tværsnitsrel c² LFS OBO 9

10 Generel plnlægningshjælp Behndling f terilerne ed et rigtige værktøj Forskellige teriler skl berbejdes på forskellige åder. Til udlægningen f instlltionsknler hr det vist sig, t kpsve er særdeles nyttige. Med en kpsv får n et eget præcist snit. Knler f PVC og PC/ABS: Håndsv ed fin fortnding (nedstryger) Stiksv ed svklinge til svning i jern eller plst ed fin fortnding Rundsv ed svklinge til svning i plst, 350 dieter, tænder/toe og odr./in Knler f stålplde og luiniu: Båndsv ed båndsvklinge til hårdt etl Rundsv ed svklinge til hårdt etl, 350 dieter, tænder/toe og odr./in Vinkelsliber ed skæreskive til etl Tg højde for, t terilerne udvider sig i længden Forskellige teriler udvider sig forskelligt i længden, og det er det nødvendigt t tge højde for. Ved hjælp f nedenstående forel kn n beregne udvidelsen hos teriler so pvc, stål og luiniu. ΔL = L α ΔT L = længde α = vreudvidelseskoefficient ΔT = teperturændring Vreudvidelseskoefficient: Stål: 14 x 10-6 /1 K Aluiniu: 23,1 x 10-6 /1 K Hård pvc: 71 x 10-6 /1 K Eksepler Ved en teperturforskel Δt på 20 ændres stndrdlængden på følgende åde: Ved hård pvc ed 2,84 Ved stål ed 0,56 Ved luiniu ed 0,924 Perfekt sspil for ere effektivt rbejde At give ulighed for hurtigere og bedre onteringsforløb - det er noget, so både vi og producenterne f el-udstyr rbejder på. De tidligere nvendte søpistoler er på denne åde blevet til oderne utotiske søskiner. Med sin Puls 700E tilbyder Spit kvlitetsudstyr, der er perfekt tilpsset el-industrien. Ved hjælp f dette udstyr kn nge f produkterne fr OBO behndles ekstr effektivt. Det beviser prøvninger vedrørende ontering f kbelknler og instlltionsknler, so vi hr udført ed udstyr fr Spit. Egenskber for den nvendte hårde pvc Egenskb Værdi DIN Mterilebetegnelse PVC-U-E-D iht. DIN 7748 Trækstyrke in. 40 N/² iht. DIN Brudforlængelse in. 85 % iht. DIN Genneslgsstyrke in. 20 KV/ iht. DIN Overfldeodstnd in oh iht. DIN Vreforbestndighed in. 75 C iht. DIN /B Teperturbestndighed i brug ks. 65 C Antændelighed Trin V-0 iht. UL 94 Kontrol f glødetråd 960 C iht. DIN IEC 695 Detljerede oplysninger finder du i kpitlet "Hård pvc's keikliebestndighed" i fsnittet "Yderligere oplysninger". 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 10 OBO LFS

11 Frver Generel plnlægningshjælp 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) RAL, NCS, DB Det store udbud f stndrdfrver og de nge ulige specilfrver betyder, t kbelknlsysteerne frveæssigt kn psses ind i ethvert kontorlndskb. Kbelknlog instlltionsknlsysteerne, plst, fås i RAL-frverne renhvid (RAL 9010), lysgrå (RAL 7035), grå (RAL 7030) og creehvid (RAL 9001) i stndrdleveringsprogret. Instlltionsknlsysteerne og energisøjlerne f stålplde eller luiniu fås i stndrdfrverne renhvid, lysgrå og creehvid. Alle koponenter i stålplde og luiniu kn efter en pulvercoting også leveres i lle ndre RAL-frver. Både NCS- og DB-frver kn efter ønske også leveres. LFS OBO 11

12 12 OBO LFS

13 WDK kbelknl, plstsysteer Monteringshjælp WDK 14 LFS OBO 13

14 Plnlægningshjælp til WDK Monteringshjælp til WDK kbelknlsysteer WDK iniknl på væg/loft WDK iniknlen kn bruges både so vægog so loftsknl. Den er den optile løsning til de helt så efterinstlltioner. WDK iniknl på plstoverflder På grund f de så ål kn iniknlen udlægges næsten usynligt. Montering f iniknl Fjern beskyttelsesfolien. Klæb knlen på et støvfrit underlg ed tilstrækkelig vedhæftningsevne. Skæring f iniknl Ved hjælp f OBO-sksen til WDK-knlen kn der udføres et præcist, lige snit. Sksen kn nvendes indtil en knlstørrelse på 25 x 45. Skæring f iniknl Ved hjælp f OBO-sksen til WDK-knlen kn der udføres et præcist geringssnit. Sksen kn nvendes indtil en knlstørrelse på 25 x 45. WDK i husets teknikru I forbindelse ed fordelinger og tællerskbe sles kbler og ledninger, hvorefter de trækkes i bundter. Her nvendes WDK kbelknlen. WDK til kælderinstlltionen WDK giver ulighed for en fleksibel ledningsføring ved kælderinstlltion. Montering f knler WDK kbelknler er udstyret ed en systebundperforering, so sikrer en fleksibel fstgørelse og dered en let ontering. WDK til værkstedet WDK kbelknler ed knldybde 60 kn ved hjælp f instlltionsdåser også nvendes so instlltionsknler. Mærkning f knlerne Identifiktionen er påtrykt i over- og underdelen. Herf fregår oplysninger so f.eks. type, frve, størrelse osv., so kn være nødvendige i forbindelse ed efterinstlltioner. WDK ed søleder Tkket være sølederen kn WDK-knler - onteres ed stålsø. Stidig forhindres, t søene forårsger skder på kblet. Sølederen kn nturligvis også bruges so skillevæg ved trækning f forskellige spændingsniveuer. Montering f overdelsklee Overdelskleen klikkes ind i lågkonturen. Overdelskleen kn vippes 30 fre, for t lette ilægningen f kbler. Den bruges til stbilisering f WDK-knlerne og til t holde kblerne fst i knlen. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 14 OBO LFS

15 Monteringshjælp til WDK kbelknlsysteer Plnlægningshjælp til WDK Flytning f overdelskleen Overdelskleen kn forskydes over hele kbelknlens længde. Montering f skillevæg Skillevæggen skl gnske enkelt klikkes på bundskinnen. Derved sikres en perfekt dskillelse f kbler ed forskellige spændingsniveuer. Montering f lågfconstykker Ved hjælp f lågfconstykker kn forskellige kbelknloråder, der er vnskelige t instllere, f.eks. indvendige hjørner, udvendige hjørner og T-stykker etbleres uden probleer og ed et flot visuelt resultt. Montering f fdækning til stødsling Montering f lågfconstykke til indvendigt hjørne Montering f lågfconstykke til udvendigt hjørne Stødslingsfdækningen sættes på overdelene, der er plceret ed fstnd. Fstgørelsen foregår i lågkonturen. Lågfconstykket sættes hen over de onterede WDK-knler og klikkes fst i overdelskonturen. WDK-knlernes underdele onteres på væggen fre til hjørnet. Montering f lågfconstykke til udvendigt hjørne Montering f lågfconstykke til udvendigt hjørne Montering f endefslutning 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Når kblerne er trukket, sættes lågfconstykket for det udvendige hjørne på underdelene. Montering f instlltionsdåse Instlltionsdåsen klikkes på bundskinnen. Overdelene sves til i længden og sættes ind i det udvendige hjørne. Denne forbindelse sikrer, t fconstykket sidder ordentligt fst på WDKknlen. Montering f instlltionsdåse Instlltionsdåsen kn derefter forskydes hen over hele knllængden. Endefslutningen fstgøres på bundskinnen. Endefslutningen sættes på WDK-knlens åbne ende. LFS OBO 15

16 Plnlægningshjælp til WDK Monteringshjælp til WDK kbelknlsysteer Montering f instlltionsdåse Montering f instlltionsdåse Derefter fikseres instlltionsdåsen i WDKknlen ved hjælp f skruen i bunden f dåsen. Skillevæggen føres fre til instlltionsdåsen, og klikkes på bundskinnen. Montering f stikdåser ed beskyttelseskontkt Når kblerne er lgt i, kn kontkterne og stikdåserne sluttes til og indbygges i instlltionsdåserne. Montering f CEE-stikdåse Montering f stikdåser ed beskyttelseskontkt Ved hjælp f overdelsfsnittene kn åbningerne på stikdåserne let lukkes uden ekstr rbejde. Disse overdelsfsnit kn leveres i udførelserne enkelt til 3-dobbelt. Montering f stikdåser ed beskyttelseskontkt Tkket være de færdige overdelsfsnit kn der etbleres visuelt fejlfrie knlinstlltioner ed kontkt- og stiknordninger. Til ontering f CEE stikdåser bruges instlltionsdåse Ved hjælp f den kn CEEstikdåser onteres i WDK-knlen fr en højde på 130. Montering f CEE-stikdåse Ved hjælp f elleflngen kn der uden probleer indbygges CEE-stikdåser fr forskellige producenter. Montering ed søpistol Kbelknlerne onteres hurtigt og effektivt ved hjælp f en Spit-søpistol. Montering f CEE-stikdåse Melleflngen fstgøres ed CEE stikdåsen på instlltionsdåsen. RK kbelfdækning Kbelfdækningen couflerer kbler og ledninger, der er ført ind i fordelinger og tællerskbe. Montering f CEE-stikdåse Ved hjælp f overdelsfsnittet type 2425 etbleres en pæn og ordentlig fdækning f CEEstikdåser. RK ontering f bøjler Bøjlerne (OBO Quick-bøjle Pg16) onteres ed slgpløkker til højre og venstre oven for fordelerskbene. De er indeholdt i leverncen til endefslutningerne. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 16 OBO LFS

17 Monteringshjælp til WDK kbelknlsysteer Plnlægningshjælp til WDK RK ontering f endefslutninger Endefslutningerne fstgøres i bøjlerne ved t klikke de på. RK skæring f overdel Overdelene skæres til i længden ved hjælp f en lindelig bøjlesv. RK ontering f overdel Overdelen skl så blot klikkes fst på endefslutningerne. RK ontering f overdelsklee Ved lnge knloverdele bør der sættes overdelskleer i for t undgå t overdelen får nedhæng. RK ontering f frontfdækning Sæt frontfdækningen på overdelskleen. RK fsluttet ontering Kbelfdækningen giver en flot kbelføring, også selvo der er nge kbler og ledninger, der skl gees. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) LFS OBO 17

18 18 OBO LFS

19 LKM kbelknl, etlsysteer Monteringshjælp til LKM kbelknl, etl 20 LFS OBO 19

20 Monteringshjælp til LKM kbelknl, etl Plnlægningshjælp til LKM Anvendelsesoråde skiner Inden for skinorådet nvendes LKM kbelknlen so ekstr beskyttelse f kblerne. Anvendelsesoråde gnge, opgnge Den stbile LKM-kbelknl, etl, kn bruges lle de steder, hvor kbler skl beskyttes eknisk. Knlontering, skine LKM kbelknlen, etl, skrues eksepelvis fst på skinen ed cylinderskruer type 341. Knlontering, væg Ved hjælp f slgpløkke type 910/SD kn LKM-knlen fstgøres direkte på væggen. Montering f indvendigt hjørne Fconstykkerne onteres lige so LKM-knlen de dertil beregnede steder. Montering f slestykke Slestykket bliver efter onteringen f LKMknlerne klikket på de dele, der skl forbindes, indefr. Herved etbleres stidig potentiludligningen elle disse to dele. Montering f skillevæg Skillevæggen sættes ned i lskerne i bunden. Stidig sikres potentiludligningen uden brug f ekstr hjælpeidler. Montering f kbelholder Kbelholderen onteres ved hjælp f knlfstgørelsesskruerne. Kblerne kn fstholdes ved hjælp f kbelbindere type 555. Montering f knlklee Knlkleen sættes på perforeringen i bunden og klikkes så ind i lågkonturen. Den kn plceres forskudt. Der er uligt derefter t - ontere en skillevæg. Potentiludligning Den specielle lågkontur sikrer potentiludligningen elle overdel og underdel. LKM-knlernes jordforbindelse etbleres vi tilslutningslsken i bunden. Montering f kntbeskyttelsesring Kntbeskyttelsesringen sættes på LKM-knlernes åbne ender. Den forhindrer, t de udførte kbler bliver beskdiget. Afsluttet ontering Tkket være de nge fconstykker og tilbehørsdele kn instlltionen udfores eget individuelt. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 20 OBO LFS

21 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) LFS OBO 21

22 22 OBO LFS

23 SKL fodlistesysteer Monteringshjælp til SKL fodliste 24 LFS OBO 23

24 Monteringshjælp til SKL fodliste Plnlægningshjælp til SKL Anvendelsesoråde kbelknl SKL fodlisten kn i opholdsru nvendes so fodpnel. På den åde kn kbler efterfølgende trækkes pænt og ordentligt, så de ikke er i vejen. Anvendelsesoråde kbelknl ed stikdåse Med pprtkonsollerne kn stikdåserne instlleres præcis der, hvor der er brug for de. Anvendelse f frvede vrinter Tkket være bøgelooket kn SKL fodlisten også bruges til trægulve. Knlontering SKL fodlistens underdel fstgøres ed skruer og pløkker eller slgpløkker. Montering f overdel Tætningslæben sikrer, t overdelen slutter tæt til væg og gulv. Overdelen skl blot sættes på underdelen. Montering f fconstykke Fconstykket sættes på overdelen og fstgøres på den åde. På den åde kn der reliseres en optisk stilfuld instlltion. Montering f pprtkonsol Apprtkonsollen sættes på knlunderdelen og fstgøres på væggen ed fire skruer. Montering f schuko-stikdåsen Schuko-stikdåsen sluttes til de skrueløse kleer på pprtkonsollens underdel og onteres. Montering f odul 45-enheder Modul 45-stikdåserne sluttes til kblet og presses ind i pprtkonsollen, indtil der høres et klik. Montering f overdel Overdelen føres fre til pprtkonsollens underdel og sættes på underdelen. Montering f overdel til pprtkonsol Apprtkonsollens overdel skl blot klikkes fst på underdelen. Alt efter knlens højde skl reduktionseleenterne fjernes. Montering f overdel til pprtkonsol Overdelen på pprtkonsollen sættes på underdelen og fstgøres ved hjælp f stikdåsefdækningen. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 24 OBO LFS

25 Monteringshjælp til SKL fodliste Montering f overdel til pprtkonsol Færdigt onteret pprtkonsol. Afsluttet ontering Stikdåserne kn plceres lige der, hvor der er brug for de. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Plnlægningshjælp til SKL LFS OBO 25

26 26 OBO LFS

27 VK ledningsknlsysteer Egenskber VK ledningsknl-syste, Syste Dhl 28 Fyldning VK ledningsknl 29 Perforeringer og diensionering 30 Monteringshjælp til VK ledningsknl 32 LFS OBO 27

28 Egenskber VK ledningsknl-syste, Syste Dhl Plnlægningshjælp til ledningsknl Fordele ved VK ledningsknler VK ledningsknler Syste Dhl er f frergende kvlitet ed fløjlsbløde, grtfrie slidser. Afrundede tunger forhindrer tilskdekost under instlltionen. Andre fordele er: Stbile knler ed tykke vægge Præcise brudsteder i orådet okring skillevæg og bund Absolut ålfsthed i sideperforeringen Absolut ålfsthed i bundperforeringen Bundperforeringens strtål kn efter ønske indstilles vribelt Skæreknterne i lukkeorådet er rundede og fgrtede VDE-godkendt UL-testet og -godkendt UL file No. E Speciludførelse på forespørgsel Optile lukkekonturer betyder, t overdelene sidder ordentligt fst. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 28 OBO LFS

29 Fyldning VK ledningsknl Beregning f den egnede knlstørrelse Antllet f ledninger, ledningstyper og tværsnit er fgørende for det rigtige vlg f knlstørrelse. For t gøre udvælgelsen lettere hr vi i de følgende tbeller oplistet den ksile fyldning f VK-knlerne for gængse kbeltyper. Vigtigt: Tbelværdierne er blot teoretisk beregnede værdier! Følgende fktorer er der ikke tget højde for i tbellerne: Ledningsind- og udføringer Ledninger, der ikke er ført lige Ledningsophobninger, koncentrtioner ved skæringspunkter Teperturer, der kn forventes i kontktskbet Instlltøren er nsvrlig for, t instlltionen overholder de gældende forskrifter. Vi nbefler, t der rbejdes ed en ks. fyldningsgrd på 50 % under plnlægningen. Plnlægningshjælp til ledningsknl Mks. fyldning (100 %) VK-knl fhængig f kbeltype Mks. fyldning (100 %) VK-knl fhængig f kbeltype VK-knl, type LK4 - LK4/N Kbeltype 0,75 ², d = 2,8 Kbeltype 1,00 ², d = 2,9 Kbeltype 1,5 ², d = 3,2 VK-knl, type LKV - LKV/N Kbeltype 0,75 ², d = 2,8 Kbeltype 1,00 ², d = 2,9 Kbeltype 1,5 ², d = 3, LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) LFS OBO 29

30 Perforeringer og diensionering Plnlægningshjælp til ledningsknl LKV LK4 LK4/LK4/N LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK4/N LK LK4/N LK LK4/N LK LK4/N LK LK4/N LK LK4/N LK LK4/N LK4/LK4/N LK LK4/N LK LK4/N LK LK4/N LK LK4/N LK LK4/N LK4/N LK4/N LK4/N Hulplcering Hulplcering 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 30 OBO LFS

31 Perforeringer og diensionering LKV Plnlægningshjælp til ledningsknl LK4 LKV/LKV/N LKV/LKV/N LKV/H Hulplcering Hulplcering Hulplcering LKV LKV LKV/H LKV LKV/N LKV/H LKV LKV LKV/H LKV LKV LKV/H LKV LKV LKV/H LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) LKV LKV LKV/N LKV LKV/N LKV LKV/N LKV LKV/N LKV LKV/N LKV LKV/N LKV LKV/N LKV LKV/H LKV/H LKV/H LFS OBO 31

32 Monteringshjælp til VK ledningsknl Plnlægningshjælp til ledningsknl Anvendelsesoråde kontktskb Ved hjælp f VK ledningsknlen er der sikret en pæn og ordentlig kbelføring i kontktskbet. Montering f ledningsknl VK ledningsknlen fstgøres på kontktskbets onteringsplde ved hjælp f ekspnsionsnitter. Ekspnsionsnitterne onteres ed plstnitteværktøjet. Udbrækning f skillevægge Fligene bøjes udd. De brækker f, når bøjningsvinklen når op på c Bidetng Ved hjælp f en bræktng kn sidevæggene vippes ud. Når sidevæggene er vippet ud, er der ingen voluentb i overgngsorådet til den tilsluttende knl. Ledningsholdere Ledningsholderne kn tilpsses knlbredden. Til dette forål skl ledningsholderen blot brækkes f ved det dertil beregnede brudsted. På den åde kræves der blot en ledningsholder til lle knlbredder. Montering f ledningsholder Ledningsholderen føres ind i slidsen i siden på VK ledningsknlerne. Den letter instlltionen f kbler og holder de fst i VK ledningsknlen. På den åde bliver det let t sætte overdelen på. Ved eventuelle efterinstlltioner vil kblerne blive holdt fst i knlen, når overdelen tges f, og flder ikke ud. Ledningsholdetp Ved N-versionerne er der plceret en holdetp, der gør det uligt t låse kblerne fst i VK ledningsknlen. Montering f fstndsholder Ved hjælp f fstndsholderen kn VK-ledningsknlen onteres på onteringsplden - ed fstnd. Overdelskontur LK4 En eget nøjgtig forrbejdning betyder, t overdelen let kn tges f og sættes på, stidig ed t overdelen sidder godt fst. Overdelskontur LKV Den specielle overdelskontur sikrer en perfekt psfor også ved LKV ledningsknlen. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 32 OBO LFS

33 Monteringshjælp til VK ledningsknl Montering f fstndsholder Afstndsholderne kn sættes ind i hinnden for t opnå større fstnd til onteringsplden. På den åde opnås en vis højdevribilitet til kbler, der skl trækkes bg VK ledningsknlen. Bundperforering Bundperforeringer ed et og to spor iht. DIN gør det uligt t rbejde eget præcist. Afsluttet ontering Tkket være de nge prksisorienterede ål og tilbehørsdele kn der reliseres en professionel instlltion i kontktskbet. Plnlægningshjælp til ledningsknl 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) LFS OBO 33

34 34 OBO LFS

35 Rpid 45 instlltionsknl, systeåbning 45 Monteringshjælp til instlltionsknl Rpid LFS OBO 35

36 Gennetænkt fleksibilitet - Rpid 45 Plnlægningshjælp til instlltionsknl 45 Uprobletisk tilpsning til lle rulige forhold Det universelt nvendelige syste giver sser f plds til korrekt dskillelse f f.eks. energi- og edbledninger. Prktiske fconstykker giver ulighed for ideelle instlltionsløsninger både inden for boligorådet og inden for lle industrielle og erhvervsæssige nvendelsesoråder. Den fgørende fordel er, t fbrydere, stikdåser osv. gnske enkelt klikkes ind i knlprofilen ed et snuptg. Instlltionsknlen Rpid 45 fås i en pvc- og en luiniuversion og i to størrelser. Den er særdeles velegnet de steder, hvor der er brug for fleksible instlltionsløsninger. Det er ltid uligt t ændre og supplere instlltionen. Hurtigt og sikkert, rent og præcist. Resulttet er en perfekt, flot og prktisk instlltion. Fuldstændig styr på stndrden Instlltionsknlen Rpid 45 opfylder nturligvis lle gældende forskrifter og stndrder. Uden ekstr hjælpeidler og fdækninger opfylder systeet kpslingsklsse IP LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 36 OBO LFS

37 Effektivt tværsnitsrel og ntl ledninger God plds til nge ledninger Både ono- og dobbeltknlen er eget ruelige og hr god plds til kbelføringen. Knldybden på 53 og EGS indbygningskoponenternes kopkte for gør det uligt t føre ledningerne ikke blot over og under en også bg ved fbryderne og stikdåserne. I de nedenstående tbeller hr vi til toe og fyldte Rpid 45-knler oplistet den nbeflede ksile fyldningsgrd (50- %-fyldning), når der nvendes - gængse kbeltyper. Forel til beregning f kbeltrækningen i knlen For t kunne beregne den nbeflede kbeltrækning i en knl skl der bruges følgende oplysninger: Knltværsnit: D H (i ) Relistisk pldsbehov til kblerne: (2r) 2 Mks. fyldning (nbeflet): 0,5 Med disse oplysninger kn n beregne det effektive tværsnit til kbeltrækningen på følgende åde: Effektivt tværsnit til kbeltrækning = (knltværsnit / (2r) 2 ) 0,5 Plnlægningshjælp til instlltionsknl 45 GEK-K GEK-A uden ontering f enheder ed ontering f enheder GEK-K GEK-A uden ontering f enheder ed ontering f enheder 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Knltværsnit 4080 ² 2596 ² NYM 3 x 1,5 d = 10,5 NYM 5 x 1,5 d = 12 Telekouniktionsledning J-Y(stk.)Y 2 x 0,6 d = Fyldning: 0,5 = der foreligger en kpcitetsreserve på 50 % NYM 3 x 1,5 d = 10,5 NYM 5 x 1,5 d = 12 Telekouniktionsledning J-Y(stk.)Y 2 x 0,6 d = ² 3696 ² Fyldning: 0,5 = der foreligger en kpcitetsreserve på 50 % LFS OBO 37

38 Monteringshjælp til instlltionsknl Rpid 45 Plnlægningshjælp til instlltionsknl 45 Anvendelsesoråde kontor Ved hjælp f de nge prktiske fconstykker kn instlltionsknlsysteet Rpid 45 uden probleer integreres i lle kontorogivelser. Kontkter, stikdåser og edb skl blot klikkes på. Anvendelsesoråde kontor I krft f den syetriske for kn instlltionsknlsysteet Rpid 45 også onteres so fodliste. På grund f stikdåsernes 33 -plcering kn der også uden probleer sættes vinkelstik i. Anvendelsesoråde værksted Instlltionsknlen Rpid 45 kn instlleres overlt, hvor der skl onteres stikdåser på lidt plds. Skæring f knl Instlltionsknlen Rpid 45 PVC kn berbejdes ved hjælp f en lindelig bøjlesv, ens Rpid 45 luiniu bør skæres ed en elektrisk rundsv eller kpsv. Montering f knl Instlltionsknlen Rpid 45 kn hurtigt onteres på væggen eksepelvis ved hjælp f slgpløkker. Montering f vrible fconstykker De vrible fconstykker giver også ved ikkeretvinklede hjørner ulighed for en suk og stilfuld fdækning. Fstgørelsen foregår i overdelskonturen. Montering f de fste fconstykker De fste fconstykker integreres i knlunderdelsinstlltionen. Montering f slestykke Slestykkerne kn gnske enkelt brækkes f støbetppen og bruges både so slestykke og so stødslingsfdækning til fdækning f skæreknter. Montering f fdækning til stødsling Stødslingsfdækningen sættes på knlunderdelene. På den åde sikres en forbindelse elle knlunderdelene, der uden probleer kn leve op til selv eget høje optiske krv. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 38 OBO LFS

39 Monteringshjælp til instlltionsknl Rpid 45 Montering f endefslutning Endefslutningen fstgøres ved t sætte den fst på bundskinnen. En fjeder, der er nbrgt på endefslutningen, sikrer, t endefslutningen holdes på plds. Jordforbindelse Rpid 45 luiniu Til etblering f potentiludligningen elle overdel og underdel bruges tilslutningsvinklen til beskyttelseslederen type 8AWR og jordledningen type EDA 45. Montering f stikdåse Kblerne sluttes til stikdåsen. Plnlægningshjælp til instlltionsknl 45 Montering f stikdåse Stikdåsen presses ind i instlltionsknlen Rpid 45 uden brug f yderligere hjælpeidler. Montering f stikdåse Modulstikdåsen klikkes fst i overdelskonturen. Når overdelen er onteret, er systeet færdigt og i overenssteelse ed VDE forskrifterne. Bend-rdius Bend-rdius til føring f lysledere kn også nvendes ved instlltionsknl Rpid 45. Hered sikres, t de korrekte rdier overholdes. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Afsluttet ontering Fleksibiliteten sikrer en fejlfri og hurtig ontering. LFS OBO 39

40 40 OBO LFS

41 Rpid 80 instlltionsknl, systeåbning 80 Systengfoldighed 42 Effektivt tværsnitsrel og ntl ledninger 43 Decentrl sikring og lyddæpning Monteringshjælp til instlltionsknl LFS OBO 41

42 Systengfoldighed 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Plnlægningshjælp til instlltionsknl 80 Instlltionsknler f luiniu Instlltionsknler f luiniu er klssikerne inden for kvlitetsbevidst kontorbyggeri. Systeet GEK-A er velegnet til ontering direkte på væggen eller på fstgørelseskonsoller. Knlerne er udstyret ed en C-profilskinne i bunden, hvortil der kn fstgøres en skillevæg. Leveringslængden er Potentiludligningen - elle underdelene foregår vi en kobling. Melle overdel og underdel sikres beskyttelsen og potentiludligningen f det ptenterede, selvkontkterende knllåg. Denne forbindelse etbleres uden ekstr ledningsføring, d der llerede er - onteret låseclips i overdelen til forålet. Instlltionsknlerne f luiniu leveres so stndrd - ed blnk eloxeret overflde eller i frven renhvid (RAL 9010). GK instlltionsknler GK instlltionsknler f blyfri polyvinylchlorid er velegnede til ontering direkte på væggen eller på vægkonsoller. Knlerne fstgøres vi perforeringen i knlen. GK instlltionsknlen er udstyret ed en C-skinne til ontering f en skillevæg f plst. Leverncen oftter ensidigt foronterede koblinger til optil forbindelse f knlerne. GK instlltionsknler fås so stndrd i frverne renhvid (RAL 9010), creehvid (RAL 9001), lysgrå (RAL 7035) og grå (RAL 7030). Vrespektret oftter lle nødvendige tilbehørsdele og fconstykker. GS instlltionsknler GS instlltionsknler f stålplde er velegnede til ontering direkte på væggen eller på fstgørelseskonsoller. Knlerne fstgøres vi perforeringen i knlunderdelen. GS instlltionsknlen er udstyret ed selvkontkterende kleeflige til ontering f en skillevæg f stålplde. Potentiludligningen elle knlunderdelene foregår vi koblingen. Melle overdel og underdel sikres beskyttelsen og potentiludligningen f det ptenterede, selvkontkterende knllåg. Denne forbindelse etbleres uden, t der skl trækkes ekstr ledninger. Forbindelsen til potentiludligningen er let t etblere vi tilslutningsvinklen til beskyttelseslederen. GS instlltionsknler fås so stndrd i frverne renhvid (RAL 9010), creehvid (RAL 9001) og lysgrå (RAL 7035). 42 OBO LFS

43 Effektivt tværsnitsrel og ntl ledninger Effektivt tværsnit uden underlg Effektivt tværsnit ed underlg Effektivt tværsnit ved indbyggede koponentindstser Antllet f ledninger og ledningstyperne er fgørende for det rigtige vlg f knlstørrelse. Allerede ved udvælgelsen f knlsyste er det vigtigt t være opærkso på, t en del f det effektive tværsnit vil gå tbt og ikke kn udnyttes, når der indbygges underlg eller koponentindstser. I tbellerne finder du de effektive tværsnit, der gør det lettere t vælge den rigtige instlltionsknl. Instlltionsknlens effektive tværsnit begrænses ikke f indbyggede koponenter. Hele det indvendige ru kn nvendes til trækning f kbler. Værdien "brutto" i tbellerne betegner dette effektive knltværsnit. På grund f onteringen f et underlg er det effektive tværsnit, der kn bruges til trækning f kbler, begrænset. Værdien "netto" i tbellerne betegner dette effektive knltværsnit. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Plnlægningshjælp til instlltionsknl 80 LFS OBO 43

44 Effektivt tværsnitsrel og ntl ledninger, stålplde Effektivt kbeltværsnit i ² Størrelse Knldybde ST = 70 Knldybde ST = 70 Knldybde ST = 90 Knldybde ST = 90 Brutto Netto Brutto Netto 110 6,036 2,880 8,300 5, ,480 4,685 10,050 7, ,010 7,290 13,450 10,575 Plnlægningshjælp til instlltionsknl D oppe 5,150 2,365 6,360 4, D nede 4,495 4,495 5,995 6, ,700 9,900 16,850 13, D oppe 6,572 3,784 8,785 5, D nede 5,530 2,734 7,420 4,545 Pultknl 9,950 7, Brutto = knl uden underlg Netto = knl ed underlg Antl kbler, der skl trækkes i en instlltionsknl, fyldningsgrd 50% Størrelse Knldybde ST = 70 Knldybde ST = 70 Knldybde ST = 90 Knldybde ST = 90 Ledningsdieter 9 brutto/netto 11 brutto/netto 9 brutto/netto 11 brutto/netto /18 25/12 51/31 33/ /29 30/19 43/40 40/ /44 41/30 80/63 54/ D oppe 32/15 21/10 41/24 27/ D nede 28/28 19/19 36/36 24/ /62 53/41 100/84 68/ D oppe 40/24 27/16 53/35 35/ D nede 40/24 27/16 53/35 35/23 Pultknl 61/45 41/ Brutto = knl uden underlg Netto = knl ed underlg 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 44 OBO LFS

45 Effektivt tværsnitsrel og ntl ledninger, luiniu Effektivt kbeltværsnit i ² Størrelse Knldybde AL = 70 Knldybde AL = 70 Knldybde AL = 90 Knldybde AL = 90 Knldybde AL = 100 Knldybde AL = 100 Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto 110 4,715 1,920 6,400 3, ,480 3,660 6,480 3, ,620 6,090 11,756 8, D oppe 4,725 1,939 6,650 3, D nede 3,410 3,410 4,790 4, ,760 7,965 14,688 11, D oppe 5,110 2, ,050 5, D nede 5,110 2, ,050 5,255 Brutto = knl uden underlg Netto = knl ed underlg Antl kbler, der skl trækkes i en instlltionsknl, fyldningsgrd 50% Plnlægningshjælp til instlltionsknl 80 Størrelse Knldybde AL = 70 Knldybde AL = 70 Knldybde AL = 90 Knldybde AL = 90 Knldybde AL = 100 Knldybde AL = LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Ledningsdieter 9 brutto/netto 11 brutto/netto 9 brutto/netto 11 brutto/netto 9 brutto/netto /12 19/8 40/22 26/ /23 27/15 40/23 27/ /36 36/25 73/55 49/ D oppe 29/12 20/8 41/24 27/ D nede 21/21 14/14 30/30 20/ /49 44/33 91/73 61/ brutto/netto 213 D oppe 32/14 21/ /32 33/ D nede 32/14 21/ /32 33/22 Brutto = knl uden underlg Netto = knl ed underlg LFS OBO 45

46 Decentrl sikring Plnlægningshjælp til instlltionsknl 80 Decentrl sikring knlindsts IKR Ved den decentrle sikring føres én enkelt ledning ed et stort tværtsnit so forsyningsledning fr fordeleren til IKR. Egnede steder etbleres strøudtg, kblerne reduceres i tværsnit og sikres decentrlt ed ledningsbeskyttelsesfbrydere. Fr IKR fortsættes - ed indre tværsnit fre til forbrugerne. Knlindstsen IKR er velegnet til lle instlltionsknler ed systeåbning 76,5. Fordelene ligger lige for Der ligger færre ledninger i instlltionsknlerne, og på grund f de større tværsnit fre til ledningsbeskyttelsesfbryderne kn stikdåserne klre en større strøbelstning. I knlindstserne IKR er lt plceret i ét hus, hvilket er nødvendigt i forhold til den decentrle sikring. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 46 OBO LFS

47 Støjværn 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Når væggene hvisker I oderne kontorbygninger bliver instlltionsknler ofte ført genne kontorskillevægge og dnner således en forbindelse elle flere kontorer. Her er der risiko for, t der på grund f knlgenneføringen også overføres støj. Denne overførsel f luftlyd kn forhindres ved t bruge isoleringsuld i orådet okring knlens væggenneføring. Overførsel f luftlyd For t undgå overførsel f luftlyd, skl det indvendige tværsnit i knlen, der forbliver frit efter kbeltrækningen, fyldes ed lyddæpende terile, f.eks. ed luftlydsbrrieren type 7LSB. Det se gælder for eventuelle splter elle knl og tilgrænsende væg. Hvis luftlydsbrrieren type 7LSB nvendes korrekt, kn der opnås en dæpning ed op til 40 db. Luftlydsbrrieren består f stenuld Nødvendigt ntl totter fhængig f knlstørrelsen Knlbredde og leveres i enkeltvise totter, ed 15 totter i hver pkke. Der skl i reglen bruges flere totter for t kunne lydisolere en knl fuldstændig. I nedenstående tbel hr vi oplistet det nødvendige ntl totter til de est gængse knlstørrelser. Knldybde 70 Bredde Bredde Bredde Bredde Knldybde 90 Plnlægningshjælp til instlltionsknl 80 LFS OBO 47

48 Monteringshjælp til instlltionsknl Rpid 80 GK nvendelsesoråde lgerkontor GK instlltionsknlsysteet PVC nvendes ofte inden for industrien i kontorer tæt på produktionen. GK nvendelse i lbortoriu I lbortorier giver dette syste en solid bsis for en pålidelig el-instlltion. GK fleksibel kontorinstlltion De nge forskellige fconstykker og onteringsuligheder giver ulighed for fleksible instlltioner, hvor ændringer og efterontering er helt uprobletisk. Plnlægningshjælp til instlltionsknl 80 GS stbil og ed stort voluen GS instlltionsknlen er solid, stbil og f høj kvlitet. Udførelsen GS90210 kn tilbyde sser f plds til trækning f ledninger og til ontering f enheder. GS pultknl GS pultknlen hr en skrå instlltionsfront, so gør indbygningskoponenterne optilt tilgængelige. Den nvendes priært i værksteder og lbortorier. GA nvendelsesoråde chefkontor Tkket være det eksklusive ydre på GA-instlltionsknlens eloxerede overflde kn der reliseres gnske særlige designkoncepter og findes løsninger på særlige visuelle krv i kontorer og ødelokler. GK skæring GK instlltionsknlen kn skæres ed en lindelig sv. Montering på væggen Fstgørelseshullerne kn tegnes op ed en kridtsnor på væggen og derefter bores. GS/GA skæring GS og GA instlltionsknlerne skæres til i længden ved hjælp f en kp- og geringssv. Til dette forål kn der nvendes svskær, der sikrer et præcist snit. Montering på væggen Instlltionsknlen kn fstgøres i væggen ved hjælp f pløkker f typen 910/N og Golden Sprint-skruer. GS/GA fgrtning f snitflder Snitflderne fgrtes ed en fil. GK ontering f kobling Koblingen til GK instlltionsknlen er indeholdt i leverncen og foronteret. Den trækkes ud f knlen og klikker utotisk fst i den rigtige position. Dette gør det let t ontere yderligere knlstrækninger. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 48 OBO LFS

49 Monteringshjælp til instlltionsknl Rpid 80 GS/GA ontering f kobling Til sling f to knlunderdele skl der bestilles et koblingspr seprt. GS/GA ontering f kobling Sæt koblingen ind i instlltionsknlens øverste del, og pres den ind i knlen. På den åde er koblingen utotisk låst, og stidig er potentiludligningen elle de to knlunderdele etbleret. GS ontering f forenklet indvendigt hjørne Det forenklede indvendige hjørne sættes ind i knlunderdelen og forbindes ed skillevæggen. GS ontering f forenklet indvendigt hjørne Det indvendige hjørne fstgøres på væggen koplet ed GS instlltionsknlen. GS ontering f forenklet indvendigt hjørne Den nden knlunderdel sættes på det indvendige hjørne og fstgøres på væggen. Derefter skl skillevæggen onteres. Herved etbleres potentiludligningen elle knldelene ved hjælp f skillevæggen. GK/GS/GA ontering f udvendigt hjørne Det udvendige hjørne fstgøres på væggen ved hjælp f skruer og pløkker. Ved systeerne GS og GA sikres potentiludligningen ved hjælp f knlkoblinger. Plnlægningshjælp til instlltionsknl LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) GK/GS/GA ontering f underlg Klik underlgene i serien 71GD.. ind i overdelskonturen. De kn forskydes i knlen i længderetning. GK/GS/GA ontering f underlg Skillevæggen inddeler instlltionsknlerne, så der kn trækkes forskellige spændingsniveuer. Skillevæggen skl fbrydes ved underlg. GK/GS/GA ontering f underlg Fjern o nødvendigt underlgets underdel (feks. til edb-dåser). På den åde kn dåsen bruges so frontfstgjort pprtkonsol. LFS OBO 49

50 Monteringshjælp til instlltionsknl Rpid 80 GK/GS/GA ontering f underlg Den reelle knlåbningsbredde på 76,5 sikrer, t selv kontktprogrer ed store udvendige rdier ikke efterlder synlige åbninger elle knloverdel og progrfdækning. GK/GS/GA ontering f underlg Påsætningen f dækrerne og centrlplderne giver en pæn og ordentlig fslutning på instlltionen. Vlget f kontktprogr spiller her en stor rolle. GK/GS/GA ontering f enheder odul 45 Underlgssysteet odul 45 og de tilsvrende fdækninger i serien S990 giver ulighed for en plds- og tidsbesprende indbygning i lle instlltionsknlsysteer og energisøjler. Plnlægningshjælp til instlltionsknl 80 GS/GA jording f overdel Ved fskårne overdele kn klikfjedrene o nødvendigt onteres efterfølgende. De skl - onteres indst 50 fr enden f overdelen. GS/GA jording f overdel Den selvkontkterende overdelsjording sikrer en gennegående beskyttelse uden, t der skl trækkes ekstr ledninger. Klikfjedrene er fr fbrikken foronteret i overdelen. GK/GS/GA ontering f knlklee Læg knlkleen skråt på skillevæggen, og drej den ind i instlltionsknlen. Den rkerede side skl pege opd. GK/GS/GA ontering f knlklee Rejs knlkleen op. Monteringen er fsluttet. GA ontering f tilslutningsvinkel til beskyttelsesleder Skru beskyttelseslederens tilslutningsvinkel ind i den dertil beregnede C-skinne i knlbunden, og fstgør den ved hjælp f en skruetrækker. GS ontering f tilslutningsvinkel til beskyttelsesleder Skru beskyttelseslederens tilslutningsvinkel ind i den dertil beregnede åbning i knlbunden, og fstgør den ved hjælp f en skruetrækker. GS ontering f tilslutningsvinkel til beskyttelsesleder For t jordforbinde systeet skl potentiludligningen sluttes til tilslutningsvinklen til beskyttelseslederen. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) 50 OBO LFS

51 Monteringshjælp til instlltionsknl Rpid 80 GK/GS endefslutningskoponenter Endefslutningen består f et fstgørelseseleent og en fdækning. Dækføringerne kn nvendes til lle knltyper (syetrisk, syetrisk og dobbeltknl) st højre og venstre endefslutninger. Piktogrerne på fdækningen er en hjælp til t vælge den pssende føring. GK/GS ontering f fstgørelseseleent St fstgørelseseleentets skruer på, og skru kun et pr ognge. Skub fstgørelseseleentet ind i den pssende fdækningsføring. GK/GS ontering f endefslutning Sæt den foronterede endefslutning på knlen, og fstgør den på knlen ed de to skruer. Montér derefter overdelen. Afsluttet ontering De nge gennetænkte og indbyrdes tilpssede koponenter gør det uligt t relisere perfekte instlltioner f høj kvlitet. 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Plnlægningshjælp til instlltionsknl 80 LFS OBO 51

52 52 OBO LFS

53 Tilbehør til instlltionsknl Rpid 80 Instlltionsprincip for konsol- og konvektionsgitter-systeer 54 Monteringshjælp til tilbehør til instlltionsknl 55 LFS OBO 53

54 Instlltionsprincip for konsol- og konvektionsgitter-systeer Systekoponenter Instlltionsknl stål Overdel stål Overdel plst Skillevæg Konvektionsgitterprofil Profilholder vndret Profilholder lodret Monterings- og forbindelsesprofil Gulvkonsol Konvektorbeklædning 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Plnlægningshjælp til tilbehør til instlltionsknl 54 OBO LFS

55 Monteringshjælp til tilbehør til instlltionsknl Rpid 80 Konvektorbeklædning åben forneden Konvektorbeklædninger plnlægges ofte sådn, t de ikke hr kontkt til gulvet for derved t lette rengøringen f ruet. Konvektorbeklædning lukket forneden For t sikre den fortstte cirkultion f ruluften bør tilslutningen ned til gulvet være udført - ed konvektionsgitre. Beklædning ed konvektionsgitre Der kn også etbleres en konvektorbeklædning gennegående ed konvektionsgitter. De frie ru elle lellerne understøtter cirkultionen og giver stidig et flot visuelt udtryk. Montering f vægkonsol Fstgørelsespunkterne til vægkonsollerne tegnes op ved hjælp f en kridtsnor. Konsolfstnden bør ksilt være 600. Montering f stbiliseringsprofil Stbiliseringsprofilen bruges til ontering f GEK instlltionsknler ed knlhøjde 213. Den skl blot klikkes ind i de eksisterende konsoller forfr. Montering f vægkonsol Hullerne til fstgørelsen f vægkonsollerne bores, og vægkonsollerne fstgøres til væggen - ed skruer og pløkker. Montering f forbindelsesprofil I forbindelse ed lodret plcerede konvektionsgitre eller konvektorbeklædninger klikkes de tilsvrende onterings- og forbindelsesprofiler forfr og ind i fstgørelseskonsollerne. Montering f vægkonsol Vægkonsollerne rettes til i højde og dybde efter hinnden og fikseres. Montering f forbindelsesprofil Monterings- og forbindelsesprofilerne type 6VG3/.. bruges til ontering f konvektionsgitterprofiler. Type 6VV3/.. er de profiler, der skl bruges til lukkede konvektorbeklædninger. Plnlægningshjælp til tilbehør til instlltionsknl 06 LFS_Ktlog_2010_Neuer_Stnd / d / 21/02/2011 (LLExport_01170) Montering f instlltionsknl på vægkonsol GEK instlltionsknlen onteres på vægkonsollen og fstgøres ed fstgørelsesskruerne M5. På den åde bliver der stidig etbleret en ledende forbindelse elle knl og vægkonsol. Montering f profilholder Profilholderne til de vndrette konvektionsgitre sættes på vægkonsollerne og sikres ed spændebøjlen. Monteringsfstnde ved ontering f konvektionsgitre Når der onteres konvektionsgitre på vægkonsollerne, er det vigtigt t sørge for, t gitterlellernes understøtning på vægkonsollerne ikke ligger længere end 150 fr enden f lellerne. LFS OBO 55

UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer

UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer FS Ktlog 2010/2011 Gulvknlsystemer Velkoen hos kundeservice Servicetelefon: +45 70 20 25 23 Telefx til spørgsmål: +45 70 20 25 43 Telefx til ordrer: +45 70 20 25 43 E-mil: info@obo.dk Internet: www.obo.dk

Læs mere

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af ventilationskanaler Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler

Læs mere

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 4. udgve, 2011 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 1 2013 Runde

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring...

BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring... Nott FOREBYGGELSE AF REVNER Vejledningen omftter: Konstruktive forhold...side 3-6 Svind i letbeton og beton...side 7 Udtørring...side 8-9 Fugtmåling...side 10 Mlerbehndling...side 11 Fliseopsætning...side

Læs mere

Induktive, fotoceller, kapacitive og ultralydssensorer

Induktive, fotoceller, kapacitive og ultralydssensorer Induktive, fotoceller, kpcitive og ultrlydssensorer HOVEDKATALOG NEW Op til 500 br induktive følere med lng tstefstnd til højtryksinstlltioner (series 500P) Op til 500 br induktive følere i miniture byggeform

Læs mere

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD VIESMANN VITOPLEX 100-LS Lvtryksdmpkedel Dmpydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel vrmeydelse 170 til 1450 kw Dtbld Best.nr.: se prislisten, priser oplyses på forespørgsel VITOPLEX 100-LS Type SXD Olie-/gs-tretrækskedel

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

LFS Katalog 2010/2011. Kabelkanal-systemer

LFS Katalog 2010/2011. Kabelkanal-systemer FS Katalog 2010/2011 Kabelkanal-systemer Velkommen hos kundeservice Servicetelefon: +45 70202523 Telefax til spørgsmål: +45 70202543 Telefax til ordrer: +45 70202543 E-mail: info@obo.dk Internet: www.obo.dk

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

www.primolister.dk PRODUKTOVERSIGT 1.5.2015 PRIMO lister smart, nemt, praktisk

www.primolister.dk PRODUKTOVERSIGT 1.5.2015 PRIMO lister smart, nemt, praktisk www.priolister.dk PRODUKTOVERSIGT 1.5.2015 PRIMO lister sart, net, praktisk INDHOLDSFORTEGNELSE Gyldighed Denne lagerliste annullerer alle tidligere og træder i kraft 1.5.2015. Ret til ændringer uden forudgående

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug OWNER S MANUAL BRUGERVEJLEDNING AIRCONDITIONANLÆG Til lmindelig brug (SPLIT TYPE) DANSK DN Indendørs enhed RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Læs mere

IPA FITTINGS TIL REHAU NORDIC

IPA FITTINGS TIL REHAU NORDIC IP FITTINGS TIL REHU NORDIC DESIGN PLUS 2014 /S J. PETERSENS BESLGFBRIK JCOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 3 BESLG TIL REHU NORDIC DESIGN PLUS Indholdsfortegnelse REHU Nordic Design

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Exitforløb for kriminalitetstruede unge

Exitforløb for kriminalitetstruede unge Exitforløb for kriminlitetstruede unge Exit Nu tilbyder et exitforløb til kriminlitetstruede unge i lderen 15-29 år. Vi rbejder indenfor lovgivningen omkring fst kontktperson, efterværn, bostøtte og mentorstøtte

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Siden 1995 hr Jn Jørgensen hft egen virksomhed, hvor nturen i det rske og åne Nordjyllnd hr givet inspirtion til det meste f designet. Smykker i de ædleste

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Actassi udtag og montagebokse

Actassi udtag og montagebokse Actassi udtag og montagebokse Ny generation af Actassi udtag og montagebokse - nemt, fleksibelt og gennemtænkt Velkommen til en helt ny serie Actassi udtag og montagebokse - som tidligere var kendt under

Læs mere

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI 2013 RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse 03 Indledning 04 Resumé 04 Oversigt over målopfyldelse

Læs mere

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún Interntionl hndel og vndel - WTO fr Mrrkesh til Cncún DIIS - Københvn - 2004 1 Efter gennemførelsen f ftlen om tekstil og beklædning (ATC) Fr MFA til ATC Beklædningsindustrien hr spillet en fgørende rolle

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne?

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne? Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS www.ntln.dk I det følgende eskrives: Opsummering

Læs mere

Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune

Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune Bæredygtige bygge- og nlægsprojekter i Næstved Kommune Her finder du E Forord 3 Indledning og læsevejledning 5 Generelt om bæredygtig projektering 6-7 Påvirkning f kulturmiljøer 8-9 Mteriler 10-12 l 13

Læs mere

A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK SYSTEMBESLAG

A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK SYSTEMBESLAG /S J. PETERSENS ESLGFRIK SYSTEMESLG - grundlagt 189 - /S J. PETERSENS ESLGFRIK FORSLG TIL TRÆPROFILER ESLG FOR SIDEHÆNGTE OG SIDESTYREDE VINDUER OG DØRE ESLG FOR TOPHÆNGTE OG TOPSTYREDE VINDUER SIKRINGSESLG

Læs mere

FORMELSAMLING. Indholdsfortegnelse

FORMELSAMLING. Indholdsfortegnelse FOMELSAMLNG ndholdsfortegnelse ndholdsfortegnelse... EL-LÆE...3 Ohm s lov:...3 Effekt lov:...3 egler ved måling:...3 egler ved serieforbindelser:...3 egler ved prllelforbindelser:...4 egler ved blndede

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

PRIMO lister smart, nemt, praktisk. www.primolister.dk

PRIMO lister smart, nemt, praktisk. www.primolister.dk PRIMO lister sart, net, praktisk www.priolister.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Finishlister Sandlister, skurelister og skyggeliste... 03 Kvartstaf, fejelister, vinkellister og hjørnelister... 04 Hulkehllister...

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeorg -0- MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) FACITLISTE Udrejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger

Læs mere

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet.

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet. !#" $ "&% (')"&*,+.-&/102%435"&6,+879$ *1')*&: or et system, hvor kun den termiske energi ændres, vil tilvæksten E term i den termiske energi være: E term A + Q hvor A er de ydre kræfters rbejde på systemet

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Projektstyring. Dag 5

Projektstyring. Dag 5 Akdemifget Projektstyring Dg 5 m/u PRINCE2 Foundtion certificering i smrbejde med PRINCE2 is Registered Trde Mrk of the Office of Government Commerce in the United Kingdom nd other countries. Humn fctor

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-2135W / (Kun EU) HL-2270DW Før du første gng tger denne mskine i rug, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning, så du kn opsætte og instllere din mskine.

Læs mere

(a k cos kx + b k sin kx) k=1. cos θk = sin θ 1 ak. , b k. k=1

(a k cos kx + b k sin kx) k=1. cos θk = sin θ 1 ak. , b k. k=1 SEKTION 7 FOURIERANALYSE 7 Fouriernlyse Periodiske funktioner er vigtige i mnge smmenhænge, både videnskbeligt og teknisk Vi vil normlisere, så ntger, t perioden er π Disse funktioner er bedst nlyseret

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Èn samlet leasingløsning

Èn samlet leasingløsning Vi smler din håndtering f IT Vi hr kombineret vores kompetencer med hrdwre og softwre således, t du kun skl bruge et enkelt telefonnummer når du skl hve styr på din IT. For et fst beløb pr. måned kn du

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c Kompendium i fget Mtemtik Tømrerfdelingen 1. Hovedforlø. Trigonometri nvendes til eregning f snd længde og snd vinkel i profiler. Sinus Cosinus Tngens 2 2 + 2 2 os A os A 2 + 2-2 2 Svendorg Erhvervsskole

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

Forfatterhåndbog. 72214_forfatterhaand_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17

Forfatterhåndbog. 72214_forfatterhaand_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17 Forftterhåndbog 72214_forftterhnd_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17 Er mnuskriptet klr til indlevering? Alle niveuer i teksten er mrkeret klrt med smme skriftstørrelse og skrifttype for hvert niveu. Evt. tl-

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

Symboler Anvendt i Denne Vejledning

Symboler Anvendt i Denne Vejledning Brugerhåndbog Symboler Anvendt i Denne Vejledning Sikkerhedssymboler Dokumenttionen og projektoren bruger grfiske symboler til t vise, hvordn projektoren bruges på en sikker måde. Symbolerne og deres betydning

Læs mere

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd Installationssystemer - Når design og funktion går hånd i hånd Når design og funktion går hånd i hånd Den er nødvendig. Vi har brug for den, men vi vil helst ikke se den. Sådan er det ofte med el-installationen,

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger Mtemtikkens msterier - på et højt niveu f Kenneth Hnsen 3. Differentilligninger N N N 3 A A k k Indholdsfortegnelse 3. Introduktion 3. Dnmiske sstemer 3 3.3 Seprtion f de vrible 8 3.4 Vækstmodeller 8 3.5

Læs mere

DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010-03

DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010-03 DS/EN 1991-1-4 DK NA:010-03 Ntionlt nneks til Eurocode 1: Lst på bygærker Del 1-4: Generelle lster - Vindlst Forord Dette ntionle nneks (NA) er en reision f en tidligere udge f EN 1991-1-4 DK NA:007 og

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Blowerdoor test med Termograferingsrapport

Blowerdoor test med Termograferingsrapport Blowerdoor test med Termogrferingsrpport For Skætterivej 53 4300 Holbæk. Udført d. 6.2 & 12.2.12008 Af Ole Lentz Hnsen Sknsehgevej 5, 4581 Rørvig. Tlf.: 59 91 94 80 & 61 60 43 86 www.olelentz.dk mil@olelentz.dk

Læs mere

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning...2 1.2 Æskeregning...2 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning...3 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning...3

Læs mere

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Bogstvregig - supplerede eksepler Reduktio... Ligiger... d Bogstvregig Side Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Reduktio M gger to preteser ed hide ved -

Læs mere

Lorentz kraften og dens betydning

Lorentz kraften og dens betydning Lorentz kraften og dens betydning I dette tillæg skal i se, at der irker en kraft på en ladning, der beæger sig i et agnetfelt, og i skal se på betydninger heraf. Før i gør det, skal i dog kigge på begrebet

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

HYDROSCAND - ALTID NÆR DIG

HYDROSCAND - ALTID NÆR DIG CO-SLNGER CO-SLNGER - FOR DEN HYDROSCND - LT NÆR DIG Hydroscand tilbyder dig suveræn kvalitet, fra bestilling til leverance. Vores produktsortiment er bredt og holder en høj kvalitet. Desuden er mange

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

LINIELYS. - når kun fantasien sætter grænser

LINIELYS. - når kun fantasien sætter grænser LINIELYS - når kun fantasien sætter grænser Indhold Side Linielys intro 3 Notor Pendel 4 Notor Loft 6 Notor Indbygget 8 Notor Indbygget LED 10 Notor på væg 12 Ray og Ray II 14 Freedom 20 Teknisk information

Læs mere

Geberit Duofix installationselementer / Duofix System

Geberit Duofix installationselementer / Duofix System Geberit Duofix installationselementer / Duofix System S A N I T E T S T E K N I K I S Y S T E M Teknisk information Den nye Duofix frontbetjente cisterne Ny cisterne med væsentlige forbedringer Endnu engang

Læs mere

Grafisk Design give-aways 2

Grafisk Design give-aways 2 Grfk Degn k f r G Degn y w e v g 2 Grfk Degn ntore 3 Grfk Degn outdoor 4 k f r G Degn onlne 5 Grfk Degn Redegørele Opgven Jeg kulle mmen med en f vore AD'ere - Rmu, lve et oplæg tl Skorngen hvor v vlgte

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

Fjedersamlemuffer. det komplette program

Fjedersamlemuffer. det komplette program Fjedersamlemuffer det komplette program Produktinformationer Serie 2273 Pladsbesparende Transparent hus Ledertværsnit: 0,5-2,5 mm² Større komfort Større sikkerhed Tilslutning uden brug af værktøj Højere

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

ignora Biopejse Sikkerhed www.ignora.dk www.ignora.dk

ignora Biopejse Sikkerhed www.ignora.dk www.ignora.dk Biopejse ignora Biopejse Med en ignora biopejs får du hyggen og varmen, som ved en traditionel brændeoven, men uden alt bøvlet og svineriet. En ignora biopejs udvikler hverken sod, røg eller farlige dampe.

Læs mere

Den elektrodynamiske højttaler

Den elektrodynamiske højttaler Den elektrodynaiske højttaler Ideel højttaler: arbejder i stepelorådet (stift stepel) kun translatoriske bevægelser dynaiske bevægelser foregår lineært Højttalerebranen betragtes so et sipelt svingende

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk RMIG RM Papirkurve 1108B www.rm-papirkurve.dk Serie 200 Se flere farver på www.rm-papirkurve.dk RM pick-up til affaldssortering, Type 223 (14 liter) mat sort (RAL 9011) fx til batterier eller organisk

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

Dokumentkamera Brugerhåndbog

Dokumentkamera Brugerhåndbog Dokumentkmer Brugerhåndbog Vigtige sikkerhedsnvisninger Læs denne Brugerhåndbog, og følg sikkerhedsnvisningerne for dokumentkmeret. Opbevr håndbogen til senere brug. Advrsel Ps på Dette symbol ngiver oplysninger,

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv.

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv. TORNVED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-14 for en delf Mørkøv by - Smededlsgården - Ny efterskole - Smededl Efterskole, Mørkøv. I henhold til kommuneplnloven (lov nr. 287 f 26. juni 1975) fstsættes herved følgende

Læs mere

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk Indholdsfortegnelse: indstikslåse.... 3-24 flerpunktslåse.... 25-34 slutblik....

Læs mere

Eco IndustryLine Enkelt-modul funktionslampe

Eco IndustryLine Enkelt-modul funktionslampe Enkelt-modul funktionslampe Enkelt-modul funktionslampe med tilslutningsboks eller formonteret med henholdsvis 5 m eller 10 m kabel Loftsmonteret lampe i kraftig aluminium (farve RAL 9006) med LED moduler

Læs mere

Spildevandspumpe til gråt spildevand type ABS MF 154-804 Dykkede grinderpumpe type ABS Piranha 08/09

Spildevandspumpe til gråt spildevand type ABS MF 154-804 Dykkede grinderpumpe type ABS Piranha 08/09 Spildevandspupe til gråt spildevand type ABS MF 154-804 1010-00 15975131DA (08/2015) DA Installations- og betjeningsanvisninger www.sulzer.o 2 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design

Læs mere

Rolec aludisc. Den runde kasse. Rund på alle kanter.

Rolec aludisc. Den runde kasse. Rund på alle kanter. Our passion is enclosures. Projekt 2011. Et helt nyt koncept. Rolec aludisc. Den runde kasse. Rund på alle kanter. Der findes industrier, hvor alt er rundt. Tanke. Rør. Lamper. Displays. Instrumenter.

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Det er KÖNIG, der står bag!

Det er KÖNIG, der står bag! Løsninger, der opfylder de højeste krav Det er KÖNIG, der står bag! Korrosionsbeskyttelsesløsninger, der dækker Deres individuelle behov Korrosionsbeskyttelsessystem C3 Korrosionsbeskyttelsessystem C5

Læs mere