Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK"

Transkript

1 Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

2 Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Medredaktør professor Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School Fotos: Nana Reimers, Kissen Møller Hansen og Svend Erik Røpke Johansen, SCKK Design: 1508 A/S Tryk: Scanprint A/S Hæftet er udarbejdet i samarbejde med Centralorganisationernes Fællesudvalg og Personalestyrelsen Oplag: Tak til Arbejdstilsynet, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering (CEMTV) i Sunhedsstyrelsen, Den Sociale Sikringsstyrelse, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultetskontor og AAU Innovation ved Aalborg Universitet (AAU), Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet (KU), Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervsskolerne i SAMLÆR-projektet, Hjemly Fri- og Idrætsefterskole, Institut for Sprog og Kommunikation ved Syddansk Universitet (SDU), Koldingegnens Idrætsefterskole, Plantedirektoratet, Rathlauskolen, Skatteministeriet, Sundhedsstyrelsen og Svendborg Erhvervsskole, som alle har medvirket med værdifulde erfaringer til hæftet.

3 FORORD Der er stor interesse for at arbejde med læring på statens arbejdspladser og ikke mindst for at finde ud af, hvordan udviklingsarbejdet med læringsmiljøet konkret kan gribes an. Dette inspirationshæfte er tænkt som en hjælp til de arbejdspladser, der ønsker at komme igang med denne udvikling. Hæftet er først og fremmest skrevet til de medarbejdere, som er involveret i arbejdet med at udvikle arbejdspladsen. Det kan være personale- og udviklingsmedarbejdere, ledelse og SU-medlemmer. Hæftet kan også tjene til inspiration for andre medarbejdere, som er optaget af mulighederne for læring. De enkelte kapitler i hæftet kan læses uafhængigt af hinanden. I det indledende kapitel er der fokus på, hvad læringsmiljø er. I de følgende kapitler beskrives, hvordan læringsmiljø kan udvikles, og i slutningen af hvert kapitel er der spørgsmål, som kan inspirere til dialog og refleksion. Sidste kapitel handler om, hvordan I kommer i gang samt indeholder en række konkrete råd. Få mere inspiration om læringsmiljø på SCKKs hjemmeside Personalestyrelsen og CFU satte læringsmiljø på dagsordenen ved overenskomsten i 2002 og igen i I Udviklings- og Omstillingsfonden kan søges støtte til projekter om læringsmiljø. For at opsamle erfaringer med henblik på formidling er otte af de arbejdspladser, som har fået støtte til udviklingsprojekter med fokus på læringsmiljøer, blevet samlet i Forum for Læringsmiljø. Hæftet beskriver de erfaringer med udvikling af læringsmiljø, som er blevet skabt i Forum for Læringsmiljø samt i de konkrete projekter på arbejdspladserne. Desuden bidrager forskningsprojektet Læringsmiljøer på arbejdspladsen, der er støttet af Efteruddannelsesudvalget for Længerevarende Uddannede (ELU), med erfaringer til hæftet. Med hæftet om læringsmiljø og to andre inspirationshæfter fra SCKK, Kvalitet i MUS og Kompetencestrategi hvordan? er der sat fokus på, hvordan arbejdspladsen kan arbejde med kompetenceudvikling i praksis. God fornøjelse!

4 Der er stor interesse for at arbejde med læring på statens arbejdspladser og ikke mindst for at finde ud af, hvordan udviklingsarbejdet med læringsmiljøet konkret kan gribes an. Dette inspirationshæfte er tænkt som en hjælp til de arbejdspladser, der ønsker at komme igang med denne udvikling. Hæftet er først og fremmest skrevet til de medarbejdere, som er involveret i arbejdet med at udvikle arbejdspladsen. Det kan være personale- og udviklingsmedarbejdere, ledelse og SU-medlemmer. Hæftet kan også tjene til inspiration for andre medarbejdere, som er optaget af mulighederne for læring. De enkelte kapitler i hæftet kan læses uafhængigt af hinanden. I det indledende kapitel er der fokus på, hvad læringsmiljø er. I de følgende kapitler beskrives, hvordan læringsmiljø kan udvikles, og i slutningen af hvert kapitel er der spørgsmål, som kan inspirere til dialog og refleksion. Sidste kapitel handler om, hvordan I kommer i gang samt indeholder en række konkrete råd. Få mere inspiration om læringsmiljø på SCKKs hjemmeside Personalestyrelsen og CFU satte læringsmiljø på dagsordenen ved overenskomsten i 2002 og igen i I Udviklings- og Omstillingsfonden kan søges støtte til projekter om læringsmiljø. For at opsamle erfaringer med henblik på formidling er otte af de arbejdspladser, som har fået støtte til udviklingsprojekter med fokus på læringsmiljøer, blevet samlet i Forum for Læringsmiljø. Hæftet beskriver de erfaringer med udvikling af læringsmiljø, som er blevet skabt i Forum for Læringsmiljø samt i de konkrete projekter på arbejdspladserne. Desuden bidrager forskningsprojektet Læringsmiljøer på arbejdspladsen, der er støttet af Efteruddannelsesudvalget for Længerevarende Uddannede (ELU), med erfaringer til hæftet. Med hæftet om læringsmiljø og to andre inspirationshæfter fra SCKK, Kvalitet i MUS og Kompetencestrategi hvordan? er der sat fokus på, hvordan arbejdspladsen kan arbejde med kompetenceudvikling i praksis. God fornøjelse! 4

5 INDHOLDsfortegnelse 1. Hvad er et læringsmiljø? Et væsentligt begreb for arbejdsplads og medarbejder Arbejdsopgaverne Jobudvikling som kilde til læring Kollegerne Kollegialt samspil som kilde til læring Lederen Katalysator for et godt læringsmiljø organisationen Organisationens strukturer og relationer omgivelserne De eksterne omgivelser som kilde til læring Kom godt i gang med udvikling af jeres læringsmiljø

6 1 1 / Hvad er et læringsmiljø? Et væsentligt begreb for arbejdsplads og medarbejder Alle arbejdspladser har et læringsmiljø, men hvad dækker begrebet egentlig over? I hæftet sætter vi fokus på, hvordan en arbejdsplads kan arbejde strategisk med sit læringsmiljø, og hvordan den enkelte medarbejder kan få glæde af det læringsmiljø, som vedkommende er en del af. Ved at udvikle læringsmiljøet kan arbejdspladsen i mange tilfælde optimere både den enkelte medarbejders kompetenceudvikling og arbejdspladsens udvikling. En væsentlig del af medarbejdernes kompetenceudvikling foregår på arbejdspladsen i forbindelse med løsningen af konkrete arbejdsopgaver. Udvikling af læringsmiljøet er derfor en vigtig del af arbejdspladsens kompetencestrategi, og det stiller store krav til de involverede parter at få det maksimale udbytte af læringsmiljøet. Hvad er læringsmiljø? Miljø kan i almindelighed defineres som de påvirkninger, personen modtager fra omgivelserne. Påvirkningerne kan være positive eller negative og ønskede eller ikke ønskede. Et menneske påvirkes uundgåeligt af sine omgivelser, og har også selv en vis indflydelse på, hvordan det påvirkes, ligesom den enkelte også har mulighed for at påvirke omgivelserne. Mennesket er konstant i en læringsproces, ligegyldigt hvilke påvirkninger det udsættes for. Ofte vil situationer, som umiddelbart kan opfattes som negative eller kriser, rumme et lærings- og udviklingspotentiale. Overføres denne definition af miljøbegrebet på arbejdslivet, kan læringsmiljøet på en arbejdsplads defineres som de rammer og vilkår, der er med til at skabe eller forhindre medarbejdernes betingelser for læring i deres arbejde. Med læring forstår vi forholdsvis stabile forandringer i medarbejderens kompetencer. Kompetencer defineres som viden, færdigheder og/eller holdninger, som kan bruges i praksis i løsningen af arbejdsopgaverne. Kompetence er således resultatet af læring, der foldes ud i praksis. Et positivt læringsmiljø vil stimulere til at man udfolder sig, eksperimenterer, får ansvar, deler viden med andre og vokser med opgaven. Et negativt læringsmiljø ses fx, når arbejdspladsen er præget af mistillid, frygt eller vanetænkning, når der sjældent prøves noget 6

7 Fokus på læringsmiljø i overenskomster og aftaler I Aftalen om kompetenceudvikling, 2005 har de statslige overenskomstparter sat fokus på kompetence- og jobudvikling bl.a. via udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø: Kompetenceudvikling er et fælles anliggende for medarbejdere og ledelse. Finansministeriet og CFU finder det afgørende, at medarbejderne i den enkelte institution sikres job- og kompetenceudvikling både gennem det daglige arbejde og gennem efter- og videreuddannelse. Midler til dette er udvikling af læringsmiljøer og veltilrettelagte, dynamiske kompetenceudviklingsprocesser. Parterne er herunder enige om, at der opstilles strategiske udviklingsmål for alle medarbejdere. nyt, og når der er for travlt i dagligdagen til at dele viden og tænke over, hvad der laves, og hvordan og hvorfor det gøres. Læringsmiljø og arbejdsmiljø Læringsmiljø har mange lighedspunkter med begrebet arbejdsmiljø og kan ses som en del heraf. Arbejdsmiljøet er de generelle vilkår, som medarbejderne har på arbejdspladsen, og den måde, de påvirker personen. Vi taler om et godt eller dårligt arbejdsmiljø, og det vurderes bl.a. ud fra, om påvirkningen af den enkelte kan siges at være positiv eller negativ. På samme måde kan et læringsmiljø vurderes ud fra, om det stimulerer eller begrænser læringsmulighederne for medarbejderne. For både læringsmiljø og arbejdsmiljø gælder det, at de samme miljøbetingelser påvirker medarbejderne forskelligt. Når vi taler om læringsmiljø, indebærer det fx, at to personer kan opleve forskellig læring, selv om de er en del af det samme læringsmiljø. Det skyldes, at de to personers forudsætninger for at lære er forskellige. De individuelle forudsætninger omfatter bl.a. en persons intelligens, personlige egenskaber, erfaringer, engagement over for job og arbejdsplads samt lyst til at lære. Vi påvirkes af læringsmiljøet og skaber det også selv Et læringsmiljø opstår ikke af sig selv. Det skabes bl.a. af medarbejderne på arbejdspladsen. På en og samme tid er læringsmiljø noget, vi påvirkes af, men også noget vi er med til at skabe. Læringsmiljøet spænder fra personens direkte samspil med eget job og egen leder via samspillet med kolleger inden for teamet, og det omfatter arbejdspladsen som helhed og dennes omgivelser. Jo længere væk påvirkningen er fra personen, jo mere diffus og generel er den, men den kan godt være kraftig alligevel. Den teknologiske udvikling og globalisering er blot to eksempler på, hvordan noget, der tilsyneladende befinder sig meget langt fra den enkeltes arbejdssituation, kan have stor betydning for de læringsmæssige udfordringer og muligheder. Det gælder især, hvis der tages initiativ til ændringer i forhold til job, kolleger og leder. Disse initiativer kan føre til markante ændringer i den enkeltes muligheder for at lære, og dermed påvirker vedkommende læringsmiljøet. 7

8 Hvorfor udvikle arbejdspladsens læringsmiljø? For arbejdspladsen kan udvikling af læringsmiljøet bidrage til fleksibilitet og omstillingsparathed, som medvirker til at arbejdspladsen er på forkant med forandringer. Signalværdien indadtil på arbejdspladsen er, at medarbejderne kan se, at de har mulighed for løbende udvikling og for at opretholde deres værdi på arbejdsmarkedet. Udadtil har det værdi i forhold til brugere, samarbejdspartnere og politikere, ligesom det bliver lettere at tiltrække nye medarbejdere, hvis arbejdspladsen har et godt læringsmiljø. 1 / Hvad er et læringsmiljø? Et væsentligt begreb for arbejdsplads og medarbejder Læringsmiljøets mange facetter Læring finder sted i mellem mennesker og i relation til noget. Det er i samspillet med andre, at vi bliver udfordret, tager stilling samt korrigerer og kvalificerer vores handlinger. Derigennem lærer og udvikler vi os. Læringen opstår i et dynamisk samspil mellem personen og noget andet. Dette andet er de forskellige personer, situationer, begivenheder og kulturer, som personen har berøring med i sit arbejde. Når vi taler om en lærende person, fokuserer vi på det magnetiske felt mellem personen og omgivelserne. Arbejdspladsens læringsmiljø består af en række faktorer, der hver for sig og tilsammen skaber og påvirker de relationer og læreprocesser, som medarbejderne indgår i. De væsentlige faktorer i arbejdspladsens læringsmiljø er: Løsning af konkrete arbejdsopgaver jobbet som katalysator for læring Samspil med kollegerne de faglige og sociale relationer mellem medarbejdere Samspil med én eller flere ledere lederens/ledernes ansvar og muligheder for at påvirke den enkelte og læringsmiljøet Organisationens betydning formelle og uformelle strukturer og processer i organisationen og deres betydning for læringsmiljøet, herunder SU s arbejde med kompetencestrategier De eksterne omgivelsers påvirkning relationen til omgivelserne og omgivelsernes betydning for arbejdspladsen og medarbejderne. De vigtigste faktorer for læringen på arbejdspladsen er medarbejdernes opgaveløsning og samspillet med henholdsvis kolleger og leder(e). De lapper i praksis over hinanden, men vil for overskuelighedens skyld blive behandlet hver for sig. De fem faktorer, som spiller en væsentlig rolle for arbejdspladsens læringsmiljø, og samspillet mellem dem er vist i figuren til højre. Inderst i figuren har vi medarbejderen, som er i et dynamisk samspil med arbejdsopgaver, kolleger og leder. Det er disse faktorer, der udgør det nære læringsmiljø, og de påvirker gensidigt hinanden. Lederen har normalt stor indflydelse på de arbejdsopgaver, som medarbejderen udfører, og har også 8

9 Samspil mellem psykisk arbejdsmiljø og læringsmiljø På Institut for Sprog og Kommunikation ved Syddansk Universitet (SDU) har man besluttet at forbedre det psykiske arbejdsmiljø ved at arbejde med udvikling af læringsmiljøet. Udgangspunktet var, at det psykiske arbejdsmiljø bl.a. var præget af, at medarbejderne oplevede at være isolerede i deres arbejde samt havde et stort arbejdspres. Processen startede med, at man talte om problemerne med det psykiske arbejdsmiljø. Herved fandt medarbejderne ud af, at de ikke var alene om problemerne, hvilket i sig selv havde en stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø. De aktiviteter, som herefter blev sat i værk for udvikling af læringsmiljøet, var bl.a. faglig frokost (se senere i hæftet), øget videndeling på tværs af faggrupper og dialogmøder i de faglige miljøer. Det er alle aktiviteter, som handler om både læring og udvikling af fællesskabet på instituttet. Figur der viser de elementer, der tilsammen udgør læringsmiljøet, og hvordan de hænger sammen De eksterne omgivelser Arbejdsopgaver Medarbejder Leder Kolleger De organisatoriske forhold 9

10 SU s rolle i forbindelse med kompetenceudvikling og dermed udvikling af læringsmiljøet Personalestyrelsen og CFU har i Aftalen om kompetenceudvikling, 2005 lagt meget stor vægt på, at samarbejdsudvalget (SU) skal spille en væsentlig rolle i forbindelse med kompetenceudviklingsindsatsen på arbejdspladsen. SU skal bl.a.: Fastlægge principper og retningslinier for den samlede kompetenceudviklingsindsats i institutionen (kompetencestrategien) Drøfte principperne for tilrettelæggelsen af en strategisk og systematisk kompetenceudvikling Evaluere arbejdspladsens indsats for kompetenceudvikling. 1 / Hvad er et læringsmiljø? Et væsentligt begreb for arbejdsplads og medarbejder en ledelsesrolle over for kollegerne. Medarbejderen kan lære af kollegerne og omvendt, ligesom der kan opstå en gensidig læring mellem medarbejder og leder. Medarbejderens mulighed for læring afhænger imidlertid meget af den baggrundsmusik, som de organisatoriske forhold udgør. Kulturen påvirker således, hvad man lærer og ikke lærer. Lærer man forsigtighed, at undgå fejl og ikke at stikke næsen for langt frem, eller lærer man tværtimod at afprøve grænser, løbe risici og gøre sig synlig? Desuden spiller samarbejds- og dialogkulturen en væsentlig rolle med de strategiske drøftelser i forhold til udviklingen af arbejdspladsen og medarbejderne, som bl.a. finder sted i SU og MUS-samtalerne. Strukturelle forhold har også indflydelse på, hvordan læringsprocesser forløber, hvor de opdæmmes, og hvor de fremmes. Det lov- og regelgrundlag, som regulerer hele institutionens virke, er i høj grad bestemmende for, hvad der skabes eller muliggøres af læring, og hvad der blokeres for af potentiel læring. Ligesom det økonomiske fundament for institutionens virke har afgørende betydning. De samfundsmæssige forhold spiller en indirekte rolle i forhold til læringsmiljøet, bl.a. fordi de stiller løbende krav til institutionen om tilpasning til ydre krav og muligheder. Uanset om man er medarbejder, leder, personale-/uddannelsesmedarbejder eller medlem af SU/MIO, er det vigtigt, at man løbende er opmærksom på arbejdspladsens læringspotentiale og den rolle, som de enkelte faktorer i læringsmiljøet spiller. 10

11 22 / arbejdsopgaverne Jobudvikling som kilde til læring Arbejdsopgavernes betydning for læring Vis mig dine arbejdsopgaver, og jeg skal sige dig, hvad du lærer. Sådan kan man faktisk sige det. De konkrete arbejdsopgavers indhold og rækkevidde har stor betydning for, hvad personen har mulighed for at lære. Flere af de statslige arbejdspladser har helt særlige opgaver og har ingen tilsvarende institutioner at sammenligne sig og udveksle erfaringer med. På disse arbejdspladser er læring gennem dagligdagens praksis et vigtigt omdrejningspunkt, hvor et godt læringsmiljø er afgørende for, at medarbejderne udvikler de kompetencer, som er nødvendige, for at de kan løse arbejdsopgaverne. Det drejer sig eksempelvis om opgaver i forbindelse med håndhævelse af lov og orden, forsvar, forvaltning og politikformulering. Det er derfor et godt udgangspunkt at udnytte den læring der finder sted gennem løsning af arbejdsopgaver. Der er dog ingen garanti for, at det sker, for det hænger meget sammen med den måde, de konkrete job udformes på, og hvordan arbejdsopgaver og personer matches. Generelt gælder det, at jo mere ansvar, variation og udfordringer, en arbejdsopgave eller et job rummer, jo større er læringspotentialet. Og jo mindre erfaring en person i forvejen har med den pågældende type af arbejdsopgave, jo mere læring kan personen opnå ved at udføre opgaven. Det betyder ikke, at man konsekvent skal finde den mindst egnede eller mindst erfarne person til en given arbejdsopgave. Arbejdspladsen kan imidlertid godt skele til, hvem der vil lære mest ved udføre en bestemt arbejdsopgave, frem for hvem der her og nu kan udføre den hurtigst, når arbejdsopgaver skal fordeles. Det skal både ses ud fra hensynet til udvikling af medarbejderne, samt ud fra en strategisk betragtning, hvor arbejdspladsen kan mindske sin sårbarhed, hvis medarbejdere forlader arbejdspladsen. Jobudvikling er en parallel til medarbejderudvikling, hvor det er personen, der udvikles. Det er vigtigt altid at have for øje, at hvis der er et dårligt match mellem person og job, så kan det både være mere rimeligt og nemmere at gøre noget ved jobbet, dvs. arbejdsopgaverne, frem for at forsøge at lave om på medarbejderen. Desværre er vi ofte tilbøjelige til meget hurtigt at konkludere, at der skal gøres noget ved personen, fx gennem uddannelse. Dermed overser vi, at det kan være både mere 11

12 Hvad er jobudvikling? Jobudvikling handler om, at medarbejderne udfordres i forbindelse med løsningen af deres arbejdsopgaver. Medarbejderne kan bl.a. udfordres ved at få tilført nye arbejdsopgaver eller øget ansvar. Jo mere komplekse opgaverne er, og jo mere de afviger fra medarbejderens nuværende arbejdsopgaver, des større læringspotentiale rummer de. Hvor meget kan medarbejderne udfordres? Komfortzone, hvor medarbejderen udføre jobbet med stor rutine Strækzone, hvor medarbejderen skal udbygge sine kompetencer for at løse opgaverne alarmzone, hvor medarbejderen oplever at blive udfordret for meget af opgaverne og kan blive grebet af handlingslammelse. Den største mulighed for læring er i strækzonen. 2 / arbejdsopgaverne Jobudvikling som kilde til læring effektivt og mere anstændigt at ændre på jobindholdet, så det passer til medarbejderne frem for omvendt. Jobudvidelse og jobberigelse Jobudvikling ses ofte som en fællesbetegnelse for de to begreber jobudvidelse og jobberigelse. Jobudvidelse betyder, at man tilfører flere arbejdsopgaver til et givet job, men at opgaverne, ikke er væsentligt forskellige fra dem, som jobbet i forvejen rummer. Jobberigelse betyder derimod, at jobbet beriges med arbejdsopgaver, der netop er forskellige fra dem, som jobbet i forvejen rummer. Den konkrete måde, jobudvikling anvendes på, er et vigtigt aspekt af læringsmiljøet. Generelt gælder det, at jo mere komplekse arbejdsopgaver er, jo større læringspotentiale rummer de. Derfor er især jobberigelse en vigtig kilde til læring, og det er et område, hvor den enkelte medarbejder, lederen og evt. kollegerne har mulighed for at sætte deres fingeraftryk på læringspotentialet. En væsentlig del af den læring, der finder sted på arbejdspladsen, knytter sig til medarbejdernes erfaringer og en bearbejdning af disse. I denne bearbejdning er refleksion over erfaringerne i de senere år blevet et nøglebegreb og et væsentligt element i læring på arbejdspladsen. Refleksion er eftertanke og overvejelser over sine handlinger. Lidt populært sagt er refleksion en invitation til at se sig selv udefra. Ved at arbejde med jobbets udformning kan der skabes bedre plads til refleksion. Jobudviklingen i sig selv gør desuden, at personen mødes med nye og anderledes oplevelser og erfaringer. Dette får i sig selv vedkommende til at stoppe op, undres og reflektere! Vi går forskelligt ind i læringsmiljø Hvor meget det er muligt og ønskeligt at ændre på et job, skal ses i relation til medarbejderens baggrund og forudsætninger. Således er det vigtigt at vurdere, om personen er tryg ved sit arbejdsområde og kan udføre jobbet med stor rutine (komfortzone), eller om personen er klar til nye udfordringer, hvor den allerede tilstedeværende kompetence skal bygges ud for at løse opgaven (strækzone). Bassinet er med andre ord lidt dybere her, idet man skal afprøve nye løsninger, spørge sig for, eksperimentere lidt mere, reflektere over de nyindvundne erfaringer osv. Hvis dette balanceres på den rigtige måde, undgår den enkelte at komme ud i en situation, hvor bassinet 12

13 Metoder til jobudvikling Variation, dvs. at man veksler mellem forskellige typer af arbejdsopgaver, der dog minder om hinanden Ansvar, hvor det er én selv, der sikrer, at kvaliteten er i orden, og at formålet med opgaven er opfyldt Helhedsprægede opgaver, hvor man ikke blot står for en deloperation, men varetager alle de aktiviteter, der knytter sig til udførelsen af en bestemt arbejdsopgave Jobberigelse, hvor man overtager nogle af de ledelsesopgaver, der knytter sig til bestemte opgaver Specialopgaver, hvor man involveres i arbejdsopgaver, der falder uden for de sædvanlige opgaver Involvering i tværorganisatoriske opgaver, som har relation til ens arbejdsområde Jobudvidelse, hvor der åbnes for berøringsfelter til andre opgaver. Arbejdsopgavernes er meget dybt (alarmzone), betydning og hvor for der læring er risiko for at blive Vis grebet mig af dine handlingslammelse. arbejdsopgaver, Ikke og jeg alene skal er sige dette dig, en hvad risikabel du lærer. måde at Sådan løse arbejdsopgaver kan man faktisk på. sige, Det for kan de faktisk konkrete også arbejdsopgavers en barriere, indhold snarere og end rækkevidde katalysator har for, stor læring. betydning Læs mere for, hvad om være personen psykisk arbejdsmiljø lærer. Statslige og arbejdsrelateret arbejdspladser stress rummer i Håndbog som udgangspunkt psykisk meget arbejdsmiljø store muligheder i praksis og for Arbejdsrelateret lære på jobbet stress og af en om jobbet, vejledning for til når samarbejdsudvalgene samfundet har valgt at på lægge bestemte opgaver i statsligt regi, er og det netop fordi de er meget væsentlige. I dette ligger ikke blot, at de har stor samfundsmæssig betydning, men også Læring at bestemmes læringspotentialet ikke kun for af medarbejderne de faktiske, ydre er læringsmuligheder, men af også lov i og høj orden, grad af forsvar, medarbejdernes forvaltning, individuelle politikformu- betydeligt. Håndhævelse lering forudsætninger og løsning for af læring. tunge sociale Således eller har arbejdsmarkedsmæssige hver enkelt medarbejder problemer sin egen motivation er blot et for udpluk læring af de og meget sin fortrukne komplekse måde og at krævende på. Det arbejdsopgaver, kan hænge sammen som hviler med på medarbejderens statens skuldre. tidligere lære erfaringer fra læringssituationer på arbejdspladsen, evt. tidligere Der arbejdspladser, er derfor et kurser, godt udgangspunkt skolegang eller for lignende. at udnytte Motivation læring gennem for læring løsning og udvikling af arbejdsopgaver i arbejdslivet på kan statslige også hænge arbejdspladser. sammen Der med er medarbejderens dog ingen garanti livssituation for, det i øvrigt. sker, for Medarbejderen det hænger kan meget blive udfordret sammen og med udviklet den måde, i familieliv de konkrete eller fritid, job fx udformes som nybagt på, og forælder hvordan eller man gennem matcher fritidsuddannelse arbejdsopgaver og (jobs) interesser. og personer. Omvendt Generelt der gælder mange, det, der at har jo haft mere negative ansvar, oplevelser variation og i skolesystemet, udfordringer, en og arbejdsopgave dette kan gøre eller dem et forbeholdne job rummer, over jo større for efter- er læringspotentialet. Og og læring jo mindre på jobbet. en person i forvejen har erfaring med og videreuddannelse den pågældende type af arbejdsopgave, jo mere læring kan personen De oplevelser potentielt og erfaringer, opnå ved som at udføre en person opgaven. har og Det har betyder haft uden ikke, for arbejdspladsen, at man skal finde kan den vedkommende mindst egnede ikke eller slippe, mindst blot erfarne fordi person han eller til hun en given går på arbejdsopgave arbejde. De vil på ud godt fra en og tro ondt på, være at den Gud del af giver den embedet, bagage, som giver personen han nok bringer også forstanden. med sig på jobbet. Omvendt lægges læring på arbejdspladsen heller ikke på Men hylden, man blot skal fordi vurdere, man tager om personen væk fra arbejdspladsen. befinder sig i den Det enkelte såkaldte menneskes komfortzone, læring skal (hvor derfor man ses i kan et større udføre perspektiv. jobbet med stor rutine), eller om personen kommer ud i strækzonen, hvor den I det allerede gode læringsmiljø tilstedeværende på en kompetence arbejdsplads skal er der bygges indbygget ud for en at rummelighed løse opgaven. og Bassinet fleksibilitet, er med som andre gør, at ord arbejdspladsen lidt dybere her, kan man møde skal og afprøve håndtere løsninger, medarbejdernes spørge sig individuelle for, eksperimentere motivation lidt og mere, fortrukne reflektere måder over at lære de nyindvundne på. Hertil kommer erfaringer medarbejdernes osv. Hvis dette dimensioneres mulighed for at eller pakke doseres deres rigtigt, bagage undgår af kompetencer man at komme ud og ud i den sætte såkaldte dem i spil alarmzone, på en konstruktiv hvor bassinet måde. er meget dybt, man står på bar bund og nemt bliver grebet af tvivlrådighed eller panik. Ikke alene er dette en risikabel måde at løse arbejdsopgaver på; det kan faktisk også være en barriere, snarere end katalysator for, læring. 13

14 Tre eksempler på udviklingsaktiviteter, der er tilpasset personer, teams og kontorer 1 gennem afprøvning af nye metoder til at støtte udvikling af vidensprocesser, ville Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet (KU) udvikle redskaber til organisatorisk og individuel læring. Medarbejderne blev tilbudt en buffet med otte aktiviteter, hvorfra de hver især skulle deltage i mindst fire ud fra egne valg. 2 i den Sociale Sikringsstyrelse var det centrale omdrejningspunkt i valget af kompetenceudviklingsaktiviteter, at de skulle give mening for de enkelte medarbejdere og kontoret. Det betød, at der blev iværksat en lang række forskelligartede aktiviteter, som alle havde til formål at udvikle det sociale læringsmiljø. Kontorerne kunne sammensætte de udviklingsforløb, som de fandt meningsfyldte. 3 på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultetskontor, ved Aalborg Universitet (AAU), og i AAU Innovation bestemmer de enkelte teams selv, hvordan de vil tilrettelægge indhold og proces i forhold til arbejdet med læringsmiljøer, og hvilke dilemmaer de enkelte teams ønsker at inddrage konsulenter til. Via denne selvbestemmelse skabes der ejerskab med en høj grad af motivation til følge. For at fremme videndelingen på tværs af teams er der lagt op til, at de enkelte teams gennem erfaringsudveksling skal lære af de dilemmaer, som de øvrige teams har arbejdet med. 2 / arbejdsopgaverne Jobudvikling som kilde til læring Spørgsmål til dialog om arbejdsopgaverne: Hvilke arbejdsopgaver lærer du mest/mindst af, og hvorfor? Hvordan kan dit job ændres, så det rummer mere lærerige arbejdsopgaver? Hvad er dine mest udprægede stærke kompetenceområder, og hvordan kan du udvikle dem yderligere og/eller anvende dem bedre? Hvilke kompetencer har du typisk brug for at udvikle, og i hvilken udstrækning kan dette bedst ske ved at ændre på dine aktuelle arbejdsopgaver? på hvilke måder nyder du på jobbet gavn af den læring, som du opnår i fritids- og privatlivet? Hvilken afsmittende effekt har læring i arbejdslivet på dit liv uden for arbejdspladsen? 14

15 33 / Kollegerne Kollegialt samspil som kilde til læring Muligheden for læring på jobbet er afhængig af samspillet mellem medarbejderne indbyrdes og mellem medarbejderne og deres leder. Der er rigtig meget læring at hente i samspillet med kollegaerne. Nogle af læringsprocesserne er iscenesatte, dvs. bevidst etableret med det formål at stimulere læring og kompetenceudvikling. Andre sker mere tilfældigt, er uforudsete, uplanlagte og kan opleves som vanskelige. Det er vigtigt, at vi ikke kun betragter iscenesatte læreprocesser, når vi forsøger at få et overblik over, hvordan læringsmiljøet generelt er. Selv om ikke-iscenesatte læreprocesser kan være svære at få øje på eller tage højtideligt, netop fordi de ikke er søsat bevidst, kan de have meget stor betydning for medarbejdernes læring. For at udvikle det kollegiale samspil kan arbejdspladsen sætte nogle aktiviteter i værk for at give medarbejderne bedre mulighed for at lære af hinanden. Metoder til udvikling af det kollegiale samspil: Udvikling af sociale og faglige fællesskaber Sidemandsoplæring, mentorordninger, følordninger Feedback og sparring Refleksion Supervision Møder med fokus på læring. Udvikling af sociale og faglige fællesskaber Det kollegiale samspil finder sted hele tiden på arbejdspladsen via fællesskabet og er derfor ikke til at komme uden om. Det gode læringsmiljø bygger på et fællesskab, hvor medarbejderne interesserer sig for hinanden, respekterer forskellige fagligheder, giver plads til hinanden og anerkender, når en kollega har løst en opgave godt. Tillid og åbenhed kan bidrage til, at medarbejderne tør udfordre og spørge ind til de andres opgaveløsning. Respekten skaber grobund for en tro på, at medarbejderne kan lære noget af hinanden. Her ses den kobling, som vi i indledningen til hæftet foretog mellem arbejds- og læringsmiljø. 15

16 3 / Kollegerne Kollegialt samspil som kilde til læring Det gode psykiske arbejdsmiljø, som bl.a. rummer de netop beskrevne forhold, vil samtidig skabe grobund for et godt læringsmiljø. Et velfungerende socialt fællesskab, hvor medarbejderne kender hinanden fra andre sider end den faglige, spiller ind på, hvor åbne de er over for at indgå i nye relationer. Medarbejderne er også mere tilbøjelige til at søge sparring fra en kollega, når de kender hinanden. Fælles sociale og faglige aktiviteter som fx sommerfest, julefrokost, kunstforeninger, fyraftensmøder og faglige frokoster kan påvirke læringsmiljøet i en positiv retning, men kan ikke løse alle problemer. Arbejdets organisering og opgavernes karakter gør, at medarbejderne på nogle arbejdspladser løser deres opgaver meget uafhængigt af hinanden. De har ikke et direkte behov for at involvere deres kolleger i det daglige arbejde. Medarbejdernes begrænsede relationer til hinanden kan betyde, at nogle oplever at sidde isoleret med opgaverne. Arbejdspladser kan i disse tilfælde sætte tiltag i værk for at øge det faglige fællesskab. På mange arbejdspladser eksisterer og fungerer faglige fællesskaber allerede i bedste velgående. For at optimere lærings- og udviklingspotentialet for medarbejderne og arbejdspladsen er det vigtigt, at medarbejderne bliver ved med at udfordre hinanden og udvikle sig selv og opgaveløsningen. Et tiltag i forhold til at sikre den fortsatte udvikling er ændring i deltagerkredsen. Nye medlemmer stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor opgaverne løses på en bestemt måde. Det kan give anledning til, at alle medlemmer fortsat reflekterer over og udvikler deres arbejde. For nye medarbejdere på arbejdspladsen er de faglige fællesskaber også et godt sted for oplæring. Ofte står arbejdspladserne over for at skulle omorganisere opgaver og medarbejdere. I den forbindelse kan det være nyttigt for arbejdspladsen at overveje, hvordan faglige fællesskaber bemandes ud fra opgavernes karakter. Det gør det lettere at skabe fællesskaber, der rummer både erfaring og dynamik. Ved radikale ændringer i organiseringen er det vigtigt at afsætte ressourcer til at etablere fællesskaberne på ny. 16

17 Faglig frokost på to universiteter Både Det Teologiske Fakultet på KU og Institut for Sprog og Kommunikation ved SDU har styrket det sociale og faglige fællesskab ved et initiativ, der kaldes Faglig frokost eller Brown-bag-møder. I al sin enkelthed er der tale om, at medarbejderne ca. en gang om måneden indtager deres frokost under lidt mere strukturerede rammer og samtidig får et fagligt indblik i en kollegas arbejde. Der er afsat en time, hvor alle medarbejdere kan komme med deres madpakke. De første 20 minutter er afsat til uformel snak. De næste 20 minutter fortæller en medarbejder om sin forskning. De sidste 20 minutter er der dialog om oplægget. Det er blevet modtaget meget positivt på begge arbejdspladser blandt både TAP- og VIP-medarbejdere. Sidemandsoplæring, mentorordninger og følordninger Ved sidemandsoplæring, mentorordninger og følordninger styrkes læringsmiljøet ved, at medarbejderne får mulighed for at indgå i en tættere formel relation til en kollega, som er mere erfaren end den pågældende, og som kan komme med gode råd til, hvordan konkrete opgaver skal løses. Noget af den viden, som knytter sig til løsning af en opgave, er vanskelig at videregive mundtligt, fordi medarbejderne ikke er bevidste om alt det, de gør i løsning af opgaven. Her kan det være en fordel, at medarbejderne kan følge hinanden i det daglige arbejde og observere opgaveløsningen. For den erfarne medarbejder kan det at være mentor også rumme læring, da det giver vedkommende anledning til at reflektere over egen opgaveløsning og formidle egne erfaringer. Derigennem kan det i sig selv være både udfordrende og udviklende at fungere som mentor. Feedback og kollegial sparring Muligheden for at få feedback fra kolleger og leder på opgaveløsningen og eventuelle problemer rummer gode muligheder for læring, når den er konkret og anvendelig for den enkelte. At få feedback og sparring opleves af de fleste som meget meningsfyldt. Det giver mulighed for at udvikle og korrigere løsningen af opgaverne. Når der arbejdes med feedback, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan den gives. Bliver den givet på en konstruktiv og fremadrettet måde? Er det, der bliver givet feedback på, noget, som den enkelte reelt har mulighed for at ændre på? Det er vigtigt at gå efter sagen og ikke personen. Formålet med feedback er at give information til andre på en måde, der sætter dem i stand til at bruge den til deres fordel som et værktøj til personligt vækst og forbedring af samarbejdet med andre. Det helt afgørende for et vellykket og udviklende resultat er, at feedback bygger på en gensidig aftale om, at parterne ønsker at give og få feedback, og at der er indgået en klar aftale om, hvordan feedback skal gives. Feedback og kollegial sparring 17

18 Feedback med en anerkendende tilgang Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering (CEMTV), en enhed i Sundhedsstyrelsen, har i forbindelse med projektet Udviklingen af læringsmiljøet i CEMTV arbejdet med feedback. På en workshop blev medarbejderne introduceret til tankerne i den metode, der kaldes Appreciative Inquiry (AI). Denne metode indebærer, at man anlægger en positiv og anerkendende tilgang i stedet for at fokusere på det problemfyldte mangler, svagheder osv. Hos CEMTV gennemførtes desuden en række øvelser i forbindelse med workshoppen. Som resultat af denne proces er medarbejderne blevet styrket i at give konstruktiv feedback på hinandens projekter og kan derigennem lære af hinandens tilbagemeldinger og erfaringer. Feedback via Åben dør til undervisning På Det Teologiske Fakultet ved KU har man arbejdet med feedback via et initiativ, der kaldtes Åben dør til undervisningen. Der blev etableret makkerpar, hvor underviserne overværede hinandens undervisning for efterfølgende at give hinanden tilbagemelding på deres oplevelse af undervisningen. 3 / Kollegerne Kollegialt samspil som kilde til læring kan udformes på forskellige måder. Det kan bl.a. være ved, at kolleger indgår aftale om at følge hinanden i arbejdet med en konkret opgave for efterfølgende at give feedback i kraft af en beskrivelse af de observationer, som er gjort. Kollegial sparring og feedback kan også være møntet på den fælles opgaveløsning og udvikling, hvor flere deltager i en fælles refleksion og sparring. For det optimale udbytte er det vigtigt, at det foregår regelmæssigt. Gruppeudviklingssamtaler er på flere arbejdspladser blevet en arena for fælles sparring og refleksion. Disse samtaler er et værdifuldt supplement til individuelle MUS-samtaler, som ganske vist er et velegnet værktøj til at skabe refleksion mellem medarbejder og leder, men netop ikke omfatter den kollegiale erfaringsudveksling og sparring. Læs mere om den individuelle MUS i SCKK s hæfte Kvalitet i MUS. Refleksion Vi nævnte i forrige afsnit, at refleksion er en vigtig ingrediens i læring på jobbet. Refleksion spiller også en stor rolle i fælles- skaber eller bør i hvert fald gøre det. At stimulere en kollega til refleksion sker typisk ved at indgå i en særlig form for struktureret samtale, hvor der stilles spørgsmål, der typisk får den pågældende til at tænke over følgende: Hvordan handler jeg i en given situation, hvorfor gør jeg, som jeg gør, og kan jeg om muligt gøre det anderledes og bedre?. Øvelsen består i, at intervieweren holder sig hjemme på sin egen banehalvdel og ikke kommer med løsninger og gode råd eller straks siger: Det kender jeg fra mig selv!. Refleksionsprocessen kan foregå som en samtale én til én. Den kan også organiseres efter den metode, der kaldes reflekterende teams. Her tager en medarbejder en problemstilling op med nogle kolleger, der fungerer som et reflekterende team. Metoden strukturerer samtalen, som indledes med, at medarbejderen fremlægger problemstillingen, mens de andre lytter. Derefter taler kollegerne om dét de har hørt, mens medarbejderen lytter. Det er afgørende, at der i det faglige fællesskab opstilles klare spilleregler for, i hvilke sammenhænge og hvordan refleksionen skal foregå. Fortrolighed og tavshedspligt er også vigtig. Men 18

19 Kollegial supervision og feedback i Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har udviklet et koncept for kollegial supervision, primært til brug i de såkaldte tilsynsgrupper. Konceptet består af en beskrivelse af supervision og refleksion som læringsredskab i det kollegiale fællesskab samt en struktureret metode, som blandt andet omfatter brug af reflekterende teams. I de grupper, hvor kollegial supervision er i gang, medvirker den i sig selv til gruppernes videre udvikling af fælles tillid, læring og samarbejde. en problemstilling vil ofte ikke kun være personbåret, men også afspejle forhold i organisationen, som det kan være gunstigt at bære ud af rummet til den eller de personer, der har mulighed for at arbejde videre med løsningen. På den måde nyttiggøres erfaringerne fra de enkelte medarbejdere og giver mulighed for organisatorisk læring og udvikling. Læs mere om feedback og refleksion på Supervision Supervision er en metode blandt flere til at opnå faglig udvikling. Det særlige ved supervision er, at der skabes et rum, hvor den enkelte kan tage sine problemer og dilemmaer i arbejdet op på en mere personlig måde end sædvanligt i det kollegiale samspil. Udgangspunktet for supervision er konkrete og aktuelle arbejdsopgaver, som vedkommende oplever som vanskelige. Supervision adskiller sig fra andre faglige samtaler ved at være en systematisk og aktiv læreproces, hvor medarbejderne stimuleres til at integrere viden, arbejdsmetode, holdninger og ressourcer til udvikling af deres faglige og personlige profil. I den strukturerede samtale skabes der basis for, at den enkelte kan reflektere over sine handlinger og det samspil, der skaber dem. Supervision giver mulighed for erkendelse, der kommer indefra. Den erkendelse og indsigt, der kommer indefra, er forudsætningen for at handle anderledes. Supervision af et fagligt fællesskab organiseres bedst ved at engagere en udefrakommende supervisor, som medarbejderne mødes med regelmæssigt over en aftalt periode. Evt. kan arbejdspladsen vælge at blive trænet og uddannet i at gennemføre kollegial supervision i gruppen. Supervision kan også anvendes i mere løse og tværgående arbejdsfællesskaber. Metoden kan danne ramme for, at medarbejderne kan tale sammen på tværs af faglige forskelligheder og identificere fælles udfordringer, der hjælper til at nuancere og skabe løsninger. I den strukturerede samtale er der fokus på fælles udfordringer i stedet for faglige forskelligheder. 19

20 Gruppeudviklingssamtaler på Svendborg Erhvervsskole På Svendborg Erhvervsskole har man arbejdet med læring via gruppeudviklingssamtaler. Samtalerne fandt sted i teams/afdelinger. Samtalerne drejede sig alle om konkrete udviklingsområder eller problemstillinger i de enkelte teams. Fælles for samtalerne var, at de var strukturerede med en udspørger/leder af samtalen, som også skulle skrive udsagnene ned. Alle deltagerne i samtalerne havde mulighed for at komme til orde. De skulle i lige så høj grad lytte til hinanden som selv tale. Desuden blev samtalerne afholdt i en anerkendende ånd, hvor deltagerne skulle formulere sig positivt. Deltagerne fandt, at det var en god måde at tale sammen på, idet de fik lyttet til hinanden og afklaret problemstillinger. Såvel leder som medarbejdere i teamet deltager i samtalen. Nogle gange har lederen til opgave at være mødeleder, andre gange deltager lederen på lige fod med de øvrige deltagere i samtalen. En person uden for teamet har til opgave at være mødeleder og ordstyrer. Det udfordrende i forhold til at sikre optimal læring og udvikling er opfølgningen på samtalerne. Derfor er det vigtigt at aftale, hvordan og hvornår der følges op. 3 / Kollegerne Kollegialt samspil som kilde til læring Afholdelse af møder, hvor der læres Møder kan være et væsentligt element at fokusere på i udviklingen af læringsmiljøet, alene af tids- og ressourcemæssige hensyn. Om der er et læringspotentiale for den enkelte medarbejder, afhænger i høj grad af typen af møde. Fx adskiller projektmøder, planlægningsmøder om nye tiltag, videndelingsmøder mv. sig fra de møder, der har karakter af overbringelse af information. De møder, hvor indholdet har relevans for medarbejderne, og hvor de konkret kan anvende det i løsningen af deres opgaver, rummer et stort læringspotentiale. Det gør sig også gældende for møder, hvor der er plads til interaktion mellem mødedeltagerne, og hvor de kan tage konkrete problemstillinger op og få sparring. Spørgsmål til dialog om kollegialt samspil: Hvordan lærer du af dem, du arbejder sammen med? Har I strukturerede former for feedback og kollegial sparring? Hvordan legitimerer og stimulerer din leder til kollegialt samspil? Hvordan bidrager jeres faglige miljø til kollegialt samspil? Hvordan diskuterer I opgaveløsning i det daglige arbejde? Hvilket samarbejde er der på kryds og tværs i organisationen? Hvordan arbejder I sammen på tværs af faggrupper? 20

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO Variation i jobbet 9 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO Variation i jobbet 1 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO, juni 2002 2 TEMA 2 Læring på jobbet Metoder og erfaring 1. udgave,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design indhold Indledning og baggrund 4 Afrapporteringens opbygning 7 Hovedkonklusioner

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere