6-By-Konference. - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6-By-Konference. - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers -"

Transkript

1 6-By-Konference - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers - på Helnan Marselis Hotel i Aarhus den 10. & 11. maj 2012

2 Program Torsdag den 10. maj Kl. 09:00-10:00 Ankomst og morgenbuffet Kl. 10:00 Velkomst v/rådmand Hans Halvorsen Indledning om effektive indsatser v/erik Kaastrup-Hansen, direktør for Sociale Forhold & Beskæftigelse, Aarhus Kommune Formiddag Oplæg: Effektive indsatser i Socialministeriet og Socialstyrelsens perspektiv. Oplæg ved kontorchef Lars Møller Christiansen, Socialministeriet og konstitueret direktør Helle Thiele, Socialstyrelsen Oplæg: Effektive indsatser i forsknings perspektiv. Oplæg ved Turf Böcker Jakobsen og Mette Lausten, SFI Kl. 12:30-13:30 Frokost Eftermiddag Indledning til eftermiddagens program v/erik Kaastrup-Hansen, direktør for Sociale Forhold & Beskæftigelse, Aarhus Kommune Eksempler på effektive indsatser og monitorering af effektive indsatser OBS: Tilmelding til workshops foregår på selve konferencedagen. Workshops fra de 6 byer: Workshop-runde 1 Workshop-runde 2 Se beskrivelser af foreløbige workshops på de følgende sider. Kl. 18:00 Festmiddag

3 Program Fredag den 11. maj Kl. 07:00-09:00 Kl. 07:30 Morgenbuffet på hotellet Opvarmning på stranden for de morgenfriske Kl. 09:00 Godmorgen Dagens program præsenteres Formiddag Oplæg: Hvordan kan vi lykkes med at implementere gode praksisser og erfaringer fra én sammenhæng til en anden? v/ professor Kjell Arne Røvik, Universitetet i Tromsø Oplæg: Effektive indsatser i et kommunalt perspektiv Oplæg ved Hanne Bak Lumholt, KL, og efterfølgende panel med repræsentanter fra de 6 kommuner Kl. 12:30 Afslutning og sandwich i hånden Tak for denne gang! YOUR RAINBOW PANORAMA - AROS Kunstmuseum Olafur Eliasson, Foto: Ole Hein Pedersen

4 Oplæg torsdag Oplæg 1a Effektive indsatser set fra Socialministeriet og Socialstyrelsens perspektiv v/ Kontorchef Lars Møller Christiansen, Socialministeriet Oplæg 1b v/ Konstitueret direktør Helle Thiele, Socialstyrelsen oplægsholder Helle Thiele er konstitueret direktør i Socialstyrelsen og har været ansat i styrelsen siden Lars Møller Christiansen, cand.scient.pol., er kontorchef i Kontor for Børn i Social- og integrationsministeriet. Han har tidligere arbejdet med resultatdokumentation og effekt inden for ministeriets område. Oplæg 2a Effektive indsatser set fra forskningens perspektiv v/ Turf Böcker Jakobsen, SFI Der er et stigende fokus på effektive sociale indsatser i disse år. Men de fleste er enige om, at effektmålinger ikke kan stå alene i udvælgelsen og udviklingen af nye sociale indsatser. Der kan således være god inspiration at hente fra de senere års forskning i udsatte børn og unge. Oplægget samler nogle pejlemærker fra denne forskning og forsøger at angive retningen for den gode og effektive sociale indsats. Oplæg 2b v/ Mette Lausten, SFI Med udgangspunkt i sit seneste projekt, som bygger på en effektevaluering af flere forebyggende foranstaltninger, vil Mette diskutere effektvurderinger og fastsættelse af effektindikatorer. oplægsholder Turf Böcker Jakobsen er antropolog og seniorforsker ved SFI, hvor han i en årrække har forsket inden for området udsatte børn og unge med særlig fokus på anbringelser. Mette Lausten er økonom og seniorforsker ved SFI. Her har hun i en årrække beskæftiget sig med kvantitativ forskning inden for området udsatte børn og deres familier, de sidste par år med fokus på forebyggende foranstaltninger i kommunerne.

5 Oplæg fredag Oplæg 3 Hvordan kan vi lykkes med at implementere gode praksisser fra én sammenhæng til en anden? v/ Professor Kjell Arne Røvik, Universitetet i Tromsø Konferencens tema er at inspirere og lære af hinanden på tværs af kommunerne. Men hvad skal der til, for at vi kan lykkes med at overføre en idé fra én sammenhæng til en anden? Kjell Arne Røvik arbejder i sin forskning med implementeringsprocesser og kommer i sit oplæg med nogle bud på, hvad der sker i implementeringsprocesser, og hvad der skal til, for at en indsats, der virker i én sammenhæng kan komme til at virke i andre sammenhænge. Formiddagen vil være en blanding af oplæg fra Kjell Arne Røvik og drøftelser og dialog om egne erfaringer med implementering af indsatser. oplægsholder Kjell Arne Røvik er professor i statskundskab ved Universitetet i Tromsø og professor II i change management ved Universitetet i Stavanger, samt Honorary professor ved institut for statskundskab, Københavns Universitet. I sin forskning fokuserer Røvik særligt på såkaldte organisationsopskrifter, dvs. ideer om, hvordan man bør styre, lede og organisere vor tids virksomheder. Oplæg 4 Effektive indsatser i et kommunalt perspektiv v/ Kontorchef Hanne Bak Lumholt Efterfølgende panel med repræsentanter fra de 6 kommuner. oplægsholder Hanne Bak Lumholt er kontorchef i KL s børne- og kulturkontor

6 Om workshops Workshops på konferencen Der vil på 6-by-konferncens første dag om eftermiddagen blive afholdt en række workshops med det formål at blive inspireret af hinanden og lære af hinanden på tværs af de 6 byer. I workshopperne vil de 6 byer give gode eksempler på effektive indsatser, og hvordan man kan arbejde med monitorering af effektive indsatser. Workshopperne vil variere i form, men fælles for dem alle vil være, at der vil blive gode muligheder for at blive inspireret gennem nes oplæg og drøftelser mellem workshopdeltagerne. På de følgende sider er der en beskrivelse af de planlagte workshops. Der vil fortsat være mulighed for at melde workshopforslag ind til konferencen; se kontaktoplysninger på programmets sidste side. Det endelige workshopprogram vil foreligge på konferencedagene og tilmelding til workshops vil også foregå på selve konferencen.

7 Workshops Workshop Københavns Kommune Effektstyring som dagligt arbejdsredskab til at skabe de bedste resultater for udsatte børn På Spanager skole- og behandlingshjem er arbejdet med dokumentation en integreret del af det daglige arbejde. Der føres dagligt dagbog over det enkelte barns udvikling med tilhørende effektmåling, hvor der scores på en 1-5 skala i forhold til, hvordan den enkelte dag er gået i forhold til målene i barnets udviklingsplan. Resultaterne anvendes bl.a. til behandlingskonferencer og efterfølgende netværksmøder. Johan Bjerre, forstander på Spanager skole- og behandlingshjem. Derudover udarbejdes to gange årligt et børneforandringskompas, hvor det enkelte barn i samarbejde med psykologen scorer på en række udviklingspunkter, og barnet inddrages på denne måde til at tale og reflektere over egen udvikling. Udover at være et dagligt arbejdsredskab er scoresystemet også med til at dokumentere Spanagers resultater gennem Socialforvaltningens nye resultatdokumenteringsværktøj, Forandringskompasset. Workshoppen vil være en blanding af oplæg og der lægges op til drøftelser med og blandt deltagerne. Workshop Randers Kommune Projekt Efterværn tilbage til fremtiden. For unge der tidligere har været anbragte. Workshoppen indledes med et oplæg hvor baggrund for og indhold af Projekt Efterværn præsenteres. Oplægsholderne kommer blandt andet ind på: Den narrative inspirerede kontaktpersonordning, fællesarrangementer for de unge, og den frivillige gren af projektet Efterværns venner. Oplægsholdere: Projektkoordinator Lea Thomsen og projektmedarbejder Frank Dam Yde, Randers Kommune. Workshoppen vil også fokusere på hvordan arbejdet med projektets dokumentation og effektredskaber har flere funktioner, herunder at de sættes i spil som pædagogiske redskaber i forhold til arbejdet med den unge. Workshoppen vil være en blanding af oplæg og drøftelser blandt deltagerne.

8 Workshops Workshop Odense Kommune Familieforum Odense Familieforum - Odense er et 4-årigt projekt på tværs af forvaltninger i Odense Kommune. Projektet skal sikre, at sagsbehandlingen fokuserer på familien som helhed, og at der sker en tilstrækkelig koordination mellem forvaltningerne. Projektet adskiller sig fra andre lignende projekter ved at projektlederen har en entydig beslutningskompetence i forhold til prioritering og iværksættelse af indsatser på tværs af forvaltningerne. Beslutningerne træffes i fællesskab med relevante aktører og familien og der er fokus på inddragelse af privat netværk, frivillige organisationer mv. Projektet består af 3 forskellige indsatser som socialrådgiveren indstiller til. Ved opstart i projektet, screenes familien og udviklingen monitoreres ved en fælles udviklingsplan. Projektleder Birgit Nørgaard Bech, der udover projektet er tilknyttet Center for Indsatser til Børn og Unge i Odense Kommune som leder af Tilbud og udvikling. Projektkonsulent Sandra Salman, der udover projektet er tilknyttet Center for Indsatser til Børn og Unge i Odense Kommune som økonomi/udviklingskonsulent. Workshop Esbjerg Kommune Tilknytning gennem leg? Theraplay som metode i behandlingen af børn og unge med alvorlige relationsforstyrrelser Workshoppen vil handle om, hvordan Pædagogisk Center Børn og Unge i Esbjerg Kommune bruger Theraplay som et selvstændigt, intensivt terapiforløb og en del af en helhedsorienteret indsats for børn og unge med alvorlige relationsforstyrrelser. Psykolog Camilla Gravgaard Birkler, Psykologisk Center Børn og Unge, Esbjerg Kommune Theraplay er en terapiform, som er udviklet i USA og som har veldokumenterede resultater. På workshoppen vil der blive præsenteret de foreløbige resultater i Esbjerg Kommune og bl.a. vises nogle videoklip, som illustrerer udviklingen fra før til efter. Endelig lægges der op til drøftelser af nogle udfordringer og perspektiver i forhold til at anvende metoden herunder udbrede den til andre områder og andre aktører.

9 Workshops Workshop Aalborg Kommune Effektivisering af indsatser Aalborg Kommune har på børne- og ungeområdet en Analyseenhed, der gennem en aktionsforskningsorienteret tilgang sætter fokus på faglig kvalitetssikring, implementering af ny forskning samt økonomistyring. Erfaringen fra Analyseenhedens arbejde på anbringelsesområdet er, at styring af anbringelsesforløb både optimerer de faglige resultater og giver økonomiske besparelser. Samtidig anvendes den opbyggede viden fra de konkrete analyseprocesser til initiativer på tværs af organisationen samt som grundlag for politiske og ledelsesmæssige beslutninger. Oplægsholder: Mona Bak Foged og Winnie Kjærsdam, konsulenter i Analyseenheden, samt samarbejdspartnere, der har deltaget i et eller flere konkrete analyseforløb. Workshoppen vil formidle de grundlæggende principper i den aktionsforskningsorienterede tilgang, den konkrete proces i analysen samt lægge vægt på dialog om erfaringerne ift. implementering af metoden og de oplevede resultater fra både samarbejdspartnere i praksis og Analyseenheden. Workshoppen vil tage udgangspunkt i oplæg med efterfølgende dialog.

10 Workshops Workshop Aarhus Kommune Effektfuld indsats i forhold til at forebygge psykiske vanskeligheder og hvordan videreføres erfaringerne i den eksisterende praksis? Kan man forebygge udviklingen af psykiske vanskeligheder for børn og unge? Det vil Aarhus Kommunes Ungdomscenter besvare ved at stille skarpt på den succesfulde indsats, man har haft med projektet Børn og unge i psykiatriens grænseland. Derudover vil workshoppen fokusere på, hvordan de konkrete erfaringer fra projektet kan videreføres i Ungdomscentrets eksisterende praksis og indsatser, når SATS-projektbevillingen udløber pr. 31. marts Kurt Vadgaard og Susanna de Lima er begge psykologer og ansat ved Ungdomscentret, Aarhus Kommune. På workshoppen vil psykologerne Knud Vadgaard og Susanna de Lima åbne op for drøftelser i forhold til faglige og effektmæssige forhold samt adressering af, hvordan erfaringerne fra det konkrete projekt kan overføres til og anvendes i andre kommuner. Workshop Aarhus Kommune Hvordan går det? Om anvendelse af monitoreringsdata til at understøtte effektive indsatser Hvordan kan vi vide om vores indsats er effektiv? En løbende og systematisk monitorering af indsatsen kan være en måde at få viden om, hvor godt det egentligt går, hvilke målgrupper vi når, hvem der har mest gavn af vores indsats etc. I workshoppen vil vi, på baggrund af Aarhus Kommunes erfaringer, drøfte, hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige forudsætninger, der skal være på plads, før man får det fulde udbytte af at opsætte et monitoreringssystem. Nogle af de spørgsmål vi vil komme omkring er: Hvordan sikrer man, at man måler på det rigtige og ikke bare det, som er let at måle på? Hvordan sikrer man en høj datakvalitet? Hvordan anvender man bedst viden fra monitoreringssystemer? Hvem kan anvende den og til hvad? Hvilken rolle spiller ledelse? Hvilke spørgsmål kan monitoreringsviden ikke besvare? Runa Bjørn er ledende konsulent i Aarhus Kommunes Center for Socialfaglig Udvikling. Hun er uddannet cand. scient. pol. og Master i Evaluering. Hun har arbejdet både som intern og ekstern konsulent, og i flere sammenhænge beskæftiget sig med opbygning af monitoreringssystemer og omsætning af viden fra disse systemer. Formen i workshoppen vil være en blanding af små oplæg og drøftelser, der sætter deltagernes egne erfaringer i spil.

11 Praktiske oplysninger Pris Med overnatning Uden overnatning kr kr. Tilmelding Tilmelding skal ske til Lena Mogensen pr. mail på senest 20. april 2012 Du bedes oplyse følgende: Deltagernavn Kommune/arbejdssted Mail-adresse CVR-nr. EAN-nr. Om du ønsker at overnatte på Helnan Marselis Hotel OBS: Tilmelding til workshops foregår på selve konferencedagen Kontakt Adm. medarbejder Lena Mogensen Udviklingskonsulent Bo Egil Hansen

12 Find vej Helnan Marselis Hotel Hotellet ligger ud til Aarhusbugten blot 3,5 km fra Aarhus Hovedbanegård. Du kan se mere om hotellet på Hovedbanegård Motorvejsafkørsel Helnan Marselis Hotel

Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10.

Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10. Den gode anbringelse Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10. maj 2011 Den gode anbringelse Hvordan bliver en anbringelse bedst

Læs mere

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009

DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009 DANSK EVALUERINGSSELSKAB DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009 E F F E K T M Å L I N G METODER, ANVENDELSE OG EFFEKTER EVALUERINGSKONFERENCE 2009 Side 1 METODER, ANVENDELSE OG EFFEKTER Dansk EvalueringsSelskab

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

årsmøde og generalforsamling 2014 Onsdag den 5. november 2014 Tema: Tilgange og veje til vidensbasering af socialt arbejde

årsmøde og generalforsamling 2014 Onsdag den 5. november 2014 Tema: Tilgange og veje til vidensbasering af socialt arbejde FORSA årsmøde og generalforsamling 2014 Onsdag den 5. november 2014 Tema: Tilgange og veje til vidensbasering af socialt arbejde Professionshøjskolen Metropol Socialrådgiveruddannelsen Kronprinsesse Sofies

Læs mere

FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Mere end 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilmeld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens styringsmodel

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding Kom med på årets konference om ADHD og tag pulsen på ADHD. For ADHD er ligeså gennemgribende for den enkelte,

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Læring for alle. det inkluderende fællesskab

Læring for alle. det inkluderende fællesskab Endelig projektbeskrivelse, 14. juni 2013 Læring for alle det inkluderende fællesskab Resumé Formålet med projektet er at udvikle en model for inklusion af elever, som vender tilbage til klassen efter

Læs mere

Håndbog om anbringelsesreformen

Håndbog om anbringelsesreformen Håndbog om anbringelsesreformen Revideret udgave 2007 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B 5000 Odense C Tlf: 7242 3700 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord De udsatte boligområder dukker jævnligt op i medierne med

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Fremtidens Økonomistyring

Fremtidens Økonomistyring Fremtidens Økonomistyring Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State of the art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere