APV ARBEJDSPLADSVURDERING HOTEL- OG RESTAURANTERHVERVET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV ARBEJDSPLADSVURDERING HOTEL- OG RESTAURANTERHVERVET"

Transkript

1 APV ARBEJDSPLADSVURDERING HOTEL- OG RESTAURANTERHVERVET

2 OM APV OG DENNE VEJLEDNING SKEMAER TIL KORTLÆGNING Koldt og varmt køkken Opvask Rengøring i køkken Servering i restaurant og bar Reception Hotelrengøring SKEMA TIL HANDLINGSPLAN HÅNDTERING AF GENERELLE ARBEJDSMILJØFORHOLD Belastende arbejdsstillinger Tunge løft Belysning Udsugning Støj Rengøring Trivsel Andre arbejdsmiljøforhold

3 OM APV OG DENNE VEJLEDNING Denne vejledning er et målrettet redskab for hoteller og restauranter, der skal i gang med at foretage en vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø populært kaldet en arbejdspladsvurdering eller en APV. Alle danske virksomheder med ansatte er i henhold til Arbejdsmiljøloven forpligtet til at udarbejde en arbejdspladsvurdering. Formålet med en arbejdspladsvurdering er at sikre, at virksomhedens forebyggende arbejde omfatter alle arbejdsmiljøforhold, og at der arbejdes systematisk og løbende med eventuelle problemer på området. Vejledningen indeholder derfor skemaer, som kan anvendes til at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljøforhold samt et skema til efterfølgende at notere virksomhedens handlingsplan. Der er som tillæg til hvert skema desuden udarbejdet en idéliste med forslag til løsning af eventuelle arbejdsmiljøproblemer i virksomheden inden for de respektive arbejdsområder. Og som yderligere supplement hertil er der bagest i vejledningen et hæfte, som beskriver, hvordan man kan håndtere en række generelle arbejdsmiljøforhold, herunder belastende arbejdsstillinger, forkert belysning, støj og tunge løft. Nærværende vejledning er udarbejdet af HORESTA, RBF og BST Århus for Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelser. Der er hentet inspiration fra Søfartens APV-manual. KRAV TIL APV Virksomheden bestemmer selv, hvordan den vil gennemføre arbejdspladsvurderingen, som dog skal opfylde følgende generelle krav: Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdspladsvurderingen gennemføres, og at de ansatte inddrages og deltager i hele processen Arbejdspladsvurderingen skal være skriftlig og tilgængelig for alle de ansatte i virksomheden Arbejdspladsvurderingen skal omfatte en gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljøforhold og en beskrivelse af eventuelle problemers omfang. Arbejdspladsvurderingen skal indeholde en prioritering af eventuelle problemer samt en handlingsplan med løsningsforslag Arbejdspladsvurderingen skal følges op for at sikre, at der sker forbedringer i arbejdsmiljøet, og den skal gentages, hvis der sker ændringer i arbejdsprocesser eller arbejdsgange. Arbejdspladsvurderingen skal som minimum følges op hvert tredje år. Det er ikke et krav, at virksomhedens arbejdspladsvurdering skal godkendes af Arbejdstilsynet, men den skal være tilgængelig, når Arbejdstilsynet kommer på kontrolbesøg. 1

4 FORDELE VED APV Der er mange fordele ved at gennemføre en arbejdspladsvurdering, blandt andet: At ledelse og eventuel sikkerhedsorganisation får overblik over virksomhedens arbejdsmiljø At ledelse og medarbejdere taler sammen om arbejdsmiljøet At den enkelte medarbejder får mulighed for at udtale sig om sit arbejdsmiljø At man forbedrer arbejdsmiljøet og følger op på indsatsen APV PÅ MANGE MÅDER Det er arbejdsgiverens ansvar, at der bliver foretaget en skriftlig arbejdspladsvurdering, og ledelsen bør derfor deltage i forløbet. Er der flere end fem ansatte, skal der være en sikkerhedsorganisation i virksomheden, og denne skal inddrages og deltage i hele processen vedrørende planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning samt ajourføring af arbejdspladsvurderingen. I virksomheder, hvor der ikke er en sikkerhedsorganisation, skal de ansatte have mulighed for at deltage på tilsvarende vis. Da det er frivilligt, hvilken metode man anvender til at gennemføre arbejdspladsvurderingen, kan man i virksomheden enten vælge at interviewe enkeltpersoner eller grupper af medarbejdere - eller lade medarbejderne udfylde et spørgeskema, som det er vist på side 3. Alternativt kan man i virksomheden vælge at drøfte arbejdsmiljøforholdene, f.eks. på et personalemøde, og nedfælde resultaterne bagefter. Det vigtigste er, at man i virksomheden tager stilling til de væsentligste arbejdsmiljøproblemer, der eventuelt måtte være på arbejdspladsen, og udarbejder en plan for, hvordan problemerne i givet fald løses. Ligegyldigt hvilken metode, man anvender, kan det være en god idé at henvende sig til bedriftssundhedstjenesten (BST) og benytte sig af den rådgivning, man dér er berettiget til som medlem. 2

5 ANVENDELSE AF APV-SKEMAER Hvis man i virksomheden har besluttet at anvende spørgeskemaer til at kortlægge arbejdsmiljøforholdene, er der på de efterfølgende sider en række skemaer, der retter sig mod de typiske arbejdsområder i hotel- og restaurantvirksomheder, nemlig: Koldt og varmt køkken Opvask Rengøring i køkken Servering i restaurant og bar Reception Hotelrengøring Hvert spørgeskema opridser de kendte problemer inden for det pågældende arbejdsområde, så det er let at forholde sig til, hvilke arbejdsmiljøproblemer, der typisk kan forekomme. De skemaer, der er relevante for virksomheden, udfyldes ved, at det indledningsvis vurderes, om de nævnte eksempler på arbejdsmiljøproblemer er aktuelle for arbejdspladsen. Der sættes et kryds ud for Sjældent, hvis forholdene generelt er i orden, kryds ud for Jævnligt, hvis problemet opstår ind imellem, eller kryds ud for Ofte, hvis problemet generelt er til stede. APV-SKEMA FOR KOLDT OG VARMT KØKKEN Dato: 12 april 2000 Udfyldt af: Louise og Hanne Risiko for Sjældent Jævnligt Ofte Årsag/kommentarer Forslag til løsning Skæreskader X Knivene er slidte Brandsår og skoldningsskader Fald og snublen X X Belastende X Arbejdshøjde passer Hæve/ ikke arbejdsstillinger sænkebord Tunge løft Stående arbejde X Ondt i knæene Gener fra fritureog stegeos Måtter ved den kolde jomfru Hudirritation, eksem, allergi Trivsel X X Andre arbejds- X Der er for få stik Tre nye miljøforhold til bakkerne indkøbes snarest 3

6 Under punktet Andre arbejdsmiljøforhold kan man anføre eventuelle andre arbejdsmiljøproblemer, som ikke er nævnt i skemaet. Derefter angives årsagen til det pågældende problem, og forslag til løsning, hvis forholdene ønskes forbedret. Efter hvert kortlægningsskema er der en idéliste med forslag til løsning af de fleste forekommende arbejdsmiljøproblemer. Disse forslag er inddelt i henholdsvis forebyggelse af problemer, relevante værnemidler, hjælpemidler samt planlægning. Er der behov for yderligere forslag til løsning af de pågældende arbejdsmiljøproblemer, kan man søge inspiration i hæftet om Håndtering af generelle arbejdsmiljøforhold, som findes bagest i denne vejledning. 4

7 HANDLINGSPLAN Når virksomhedens arbejdsmiljøforhold er kortlagt, skal der udarbejdes en handlingsplan. En handlingsplan er virksomhedens beslutning om, hvad der skal foretages i forhold til det enkelte problem, hvornår der skal sættes ind over for problemet, og hvem der er ansvarlig herfor. At kunne udarbejde en effektiv handlingsplan forudsætter, at ledelse og ansatte i fællesskab vurderer de enkelte risikoområder og prioriterer dem efter, hvilke problemer, der bør løses her og nu, og hvilke problemer, der kræver nærmere undersøgelse. Der kan også være risikoområder, hvor løsningen eventuelt må udskydes til et senere tidspunkt i forbindelse med f.eks. en ombygning eller lignende. I så fald må den eller de konstaterede risikofaktorer forebygges midlertidigt på anden vis. Handlingsplanen kan indføres i det skema, som er placeret bag ved kortlægningsskemaerne i nærværende mappe. Her noterer man, hvordan det er besluttet at løse problemet, hvornår det skal løses, hvem der er ansvarlig herfor, samt hvornår der skal følges op i forhold til de pågældende arbejdsmiljøforhold. Virksomhedens arbejdspladsvurdering skal gentages, hvis der sker ændringer i arbejdsprocesser eller arbejdsgange og skal som minimum fornyes hvert tredje år. HANDLINGSPLAN Sted: Havne Hotellet Dato: 20. maj 2000 Ansvarlig: PK, HT & BN Arbejdsområde Risiko for Løsning Ansvarlig Tidsplan Opfølgning Koldt og Arbejdshøjder Hæve/ Peter September varmt køkken sænkeborde 2000 Restaurant For varme Tallerkentallerkener varmer reguleres Hans Maj 2000 Opvask Glatte gulve Bedre gulvvask Bent Straks Løsning fungerer marts

8 APV SOM EN DEL AF DET TILPASSEDE TILSYN Arbejdstilsynet indførte i 1999 en ny tilsynsmetode, der kaldes Det tilpassede tilsyn. Metoden går ud på at vurdere virksomhedens såkaldte egenindsats og forebyggelse af eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Vurderingen af virksomhedens egenindsats tager udgangspunkt i en række spørgsmål, der blandt andet omfatter: Arbejdspladsvurdering Sikkerhedsorganisation og deltagelse i arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsorganisationen Leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisninger for kemiske stoffer Medlemskab af bedriftssundhedstjenesten (BTS) Når Arbejdstilsynet har gennemført et tilpasset tilsyn på en virksomhed, bliver virksomheden kategoriseret på et niveau, der spænder fra 1 til 3, hvor niveau 1 er bedst. For at blive placeret så godt som muligt, er det vigtigt at have gennemført en grundig og fyldestgørende arbejdspladsvurdering. Virksomheder på niveau 1 og 2 er virksomheder, som efter Arbejdstilsynets vurdering gør en aktiv indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. Virksomheder på niveau 3 er virksomheder, som efter Arbejdstilsynets vurdering ikke selv i tilstrækkelig grad er i stand til at forbedre arbejdsmiljøet. Såfremt en virksomhed ikke har gennemført en arbejdspladsvurdering, vil den formentlig blive placeret på niveau 3. Følger man i virksomheden denne APV-vejledning ved udarbejdelsen af den obligatoriske arbejdspladsvurdering, har den pågældende virksomhed et godt udgangspunkt for at kunne dokumentere en god egenindsats og drage fordel af et godt arbejdsmiljø. 6

9 IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - KOLDT OG VARMT KØKKEN - Forebyggelse: Indretning og udstyr, der gør det muligt at arbejde i gode arbejdsstillinger Arbejdshøjden skal kunne tilpasses den enkelte person og opgaven Arbejdsborde bør være udformet, så man kan få ben og fødder ind under bordet Kipsteger og steamer bør være højderegulerbare og skal kunne låses i forskellige stillinger. Dermed mindskes risikoen for arbejdsulykker Steamere bør være placeret, så man kan betjene og rengøre dem fra flere sider Hylder og afsætningspladser bør placeres i en højde, så løft af tunge ting foregår mellem midtlår- og albuehøjde Mikroovn bør placeres, så løft foregår under skulderhøjde Vandhaner bør placeres ved arbejdspladsen i tilknytning til f.eks. komfur og vandbad, så antallet af tunge løft reduceres. Vandhaner må dog ikke placeres over frituregryder pga. eksplosionsfare Friture med mekanisk hejs reducerer antallet af tunge løft Ovnlåger skal slutte tæt for at hindre stråleudslip. Samtidig bør de kunne åbnes sideværts for at undgå, at man skal række langt Induktionskomfurer minimerer risikoen for varmeskader, da pladerne kun er meget varme, mens de er tændt Varme- og dampafgivende udstyr skal placeres under emhætte Kompressorer fra køleudstyr og lignende bør placeres uden for arbejdsområdet Roterende og skærende maskindele skal være afskærmet Pålægsmaskiner skal være forsynet med automatisk slæde samt restholder, der ikke kan fjernes under drift Røremaskiner skal være forsynet med sikkerhedsskærm Steamere bør være forsynet med omrører eller flytbar omrører låget må kun kunne åbnes, når omrøreren er stoppet Tilstrækkelig belysning til det pågældende arbejde Effektiv ventilation Der skal sikres hensigtsmæssige transportveje, f.eks. fra lagerrum til køkken Undgå niveauforskelle i gulvet Skridhæmmende og stødabsorberende gulvbelægning Undgå at bære ur, fingerringe og andre smykker i arbejdstiden

10 Værnemidler: Skridhæmmende sko Handsker ved arbejde med konvektionsovn Stålhandske Armmanchet Handsker, der beskytter mod vand og levnedsmidler - gerne med en bomuldshandske indeni Fornuftig hudpleje kan forebygge håndeksem, og brug af håndcreme er en vigtig del af hudplejen, når man arbejder i et køkken Hjælpemidler: Arbejdsborde, der kan hæves og sænkes Rulleborde, hvor det er muligt, til transport af tunge byrder Knive med sikre håndtag Skridsikkert underlag på skærebræt, så det ligger fast Aflastningsmåtter Planlægning: Sørg for, at fritureolie bliver udskiftet hyppigt, så det undgås, at madrester falder ned på varmelegemet. Ved udskiftning skal olien hældes direkte over i en lukket metalbeholder Sørg for, at arbejdsområdet bliver holdt rent og ryddeligt Udarbejd procedure for vedligeholdelse og rengøring af udstyr, ventilation og udsugning Sørg for, at der er de rette knive til opgaven, og at de er skarpe og vedligeholdte Instruktion i: Orden og ryddelighed for at forhindre fald og snublen Løfteteknik og hensigtsmæssige arbejdsstillinger Sikker rengøring af pålægsmaskiner, herunder agtpågivenhed ved rengøring af skarpe maskindele Håndhygiejne samt brug af handsker og creme

11 I hæftet Håndtering af generelle arbejdsmiljøforhold er det muligt at læse mere om: Tunge løft Belastende arbejdsstillinger Udsugning Støj Belysning Rengøringsmidler

12 IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - OPVASK - Forebyggelse: Indretning og udstyr, der gør det muligt at arbejde i gode arbejdsstillinger Iblødsætningskar med afløb Den ideelle arbejdshøjde er albuehøjde Vælg det mindst farlige opvaskemiddel i henhold til faremærkning Indretning af afskylnings- og opvaskeforhold, så der sikres et godt flow i opvasken Skridhæmmende og stødabsorberende gulvbelægning Udsugning fra opvaskemaskine og emhætte over afdampningsbanen Effektiv ventilation Støjdæmpning Tilstrækkelig belysning, så indholdet i kurve og bakker kan ses tydeligt Værnemidler: Skridhæmmende fodtøj Høreværn Gummihandsker - gerne med en bomuldshandske indeni Fornuftig hudpleje kan forebygge håndeksem, og brug af håndcreme er en vigtig del af hudplejen, når man arbejder i et køkken Hjælpemidler: Rulleborde, hvor det er muligt, til transport af tunge ting Aflastningsmåtter Planlægning: Udarbejd procedure for vedligeholdelse af udstyr, ventilation og udsugning Fremskaf leverandørbrugsanvisninger Der skal udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige opvaskemidler Gode frasætningsmuligheder

13 Instruktion i: Arbejdspladsbrugsanvisninger på rengøringsmidler Løfteteknik og hensigtsmæssige arbejdsstillinger Orden og ryddelighed for at forhindre fald og snublen Håndhygiejne samt brug af handsker og creme I hæftet Håndtering af generelle arbejdsmiljøforhold er det muligt at læse mere om: Belastende arbejdsstilinger Rengøringsmidler Støj Udsugning Belysning Tunge løft

14 IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - RENGØRING I KØKKEN - Forebyggelse: Vælg det mindst farlige rengøringsmiddel til den konkrete opgave Indretning og ryddelighed, så det er nemt at komme til at gøre rent på gulve, borde og andre overflader Tilstrækkelig med afløb, så det er muligt at spule og svabre gulvet Minimer hudkontakt med vand og rengøringsmidler Tilstrækkelig belysning til det pågældende arbejde Effektiv ventilation Værnemidler: Handsker - gerne med en bomuldshandske indeni Fornuftig hudpleje kan forebygge håndeksem, og brug af håndcreme er en vigtig del af hudplejen, når man arbejder i et køkken Skridhæmmende fodtøj Ansigtsskærm ved rengøring af ovn Skammel eller elefantfod Hjælpemidler: Arbejdsredskaber, såsom teleskoprør, teleskopskafter og andet, der kan tilpasses den enkelte person Planlægning: Fremskaf leverandørbrugsanvisninger Der skal udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for rengøringsmidler, der er farlige i henhold til faremærkning Sørg for, at de redskaber, rengøringsmidler og hjælpemidler, der skal bruges, er lette at få fat på

15 Instruktion i: Arbejdspladsbrugsanvisninger på rengøringsmidler Dosering og brug af rengøringsmidler Brug af rengøringsredskaber Løfteteknik og hensigtsmæssige arbejdsstillinger God håndhygiejne samt brug af handsker og creme I hæftet Håndtering af generelle arbejdsmiljøforhold er det muligt at læse mere om: Belastende arbejdsstillinger Rengøringsmidler

16 IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - SERVERING I RESTAURANT OG BAR - Forebyggelse: God plads omkring borde Stole med lave rygge Kort afstand mellem afhentningssted/buffet og serveringssted Lette fade Hyppig kontrol med termostater ved tallerkenopvarmning Orden og ryddelighed Vær opmærksom på glat gulv i køkken Tilstrækkelig belysning til det pågældende arbejde Fri flugtvej for personale Effektiv ventilation Overholdelse af støjgrænse for musik Værnemidler: Håndstykke og handsker ved servering af varme retter Høreværn ved høj musik Hjælpemidler: Rulleborde til transport og afrydning, hvor det er muligt Planlægning: Serveringslokaler indrettes med tilstrækkelig plads mellem bordene Maden transporteres på rulleborde eller i anretterskabe, så den kan placeres så tæt på serveringen som muligt Ryddelige transportveje Retningslinjer for håndtering af konflikter med kunder Placering af højttaleranlæg, så lyden rettes væk fra personalets faste arbejdpladser

17 Instruktion i: Orden og ryddelighed for at forhindre fald og snublen Hensigtsmæssige arbejdsstillinger Håndtering af konflikter Brug af høreværn I hæftet Håndtering af generelle arbejdsmiljøforhold er det muligt at læse mere om: Belastende arbejdsstillinger Støj Læs endvidere: Vold og trusler om vold i restaurationsbranchen. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelser.

18 IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - RECEPTION - Forebyggelse: Skranker, som kan justeres/indstilles i højden Højdejusterbare edb-arbejdspladser Stødabsorberende underlag Mulighed for at sidde ned ved skranken Tilstrækkelig belysning til det pågældende arbejde Hovedsæt til telefoner Hjælpemidler: Justerbar arbejdsstol Instruktion i: Hensigtsmæssige arbejdsstillinger Håndtering af konflikter I hæftet Håndtering af generelle arbejdsmiljøforhold er det muligt at læse mere om: Belastende arbejdsstillinger Belysning Læs endvidere: Vejledning om arbejdspladsvurdering på kontor. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for Kontor.

19 IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - HOTELRENGØRING - Forebyggelse: Indretning af værelser, så det er muligt for personalet at foretage sengeredning i hensigtsmæssige arbejdsstillinger Mulighed for let at kunne trække senge fri af væggen Udskiftning af linned, dyner og puder, når dette/disse er slidt Vælg linned af god kvalitet det støver mindre Valg af det mindst farlige rengøringsmiddel til den konkrete opgave Brug af egnede maskiner, f.eks. støvsuger og gulvvasker Korrekt dosering af rengøringsmidler Så lidt som mulig hudkontakt med vand og rengøringsmidler Tilstrækkelig belysning til det pågældende arbejde Brug af formsyede lagener Værnemidler: Handsker - gerne med en bomuldshandske indeni Fornuftig hudpleje kan forebygge håndeksem, og brug af håndcreme er en vigtig del af hudplejen Skridhæmmende fodtøj til rengøring på badeværelser Skammel eller en såkaldt elefantfod Hjælpemidler: Lette og håndterbare linnedvogne Moppesystemer til rengøring Rygstøvsuger til trapper og andre områder, hvor det er svært at komme til Specialklude til f.eks. spejle og blanke overflader Arbejdsredskaber, såsom teleskoprør, teleskopskafter og andet, der kan tilpasses den enkelte person Rengøringsvogne, der kan tilpasses i højden til den enkelte person Vridemaskiner

20 Planlægning: Tilrettelæg arbejdet, så linned skal bæres på manuelt så få gange som muligt Udarbejd og revider løbende rengøringsplaner for de enkelte områder Fremskaf leverandørbrugsanvisninger Der skal udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for mærkede rengøringsmidler Sørg for, at redskaber, rengøringsmidler og hjælpemidler, der ofte benyttes, er lette at få fat på Hold redskaber i forsvarlig stand Undgå arbejde over skulderhøjde, hvor arbejdsområdet er svært tilgængeligt Instruktion i: Ved arbejde med sengeredning: - hvordan man så vidt muligt undgår vrid i kroppen - at komme så tæt på sengen som muligt med sikkert fodfæste - arbejd tæt på kroppen, ungå kraftig foroverbøjning og vrid i kroppen Brug af diverse maskiner Dosering og brug af rengøringsmidler Arbejdspladsbrugsanvisninger God håndhygiejne samt brug af handsker og creme I hæftet Håndtering af generelle arbejdsmiljøforhold er det muligt at læse mere om: Belastende arbejdsstillinger Rengøringsmidler Læs endvidere: Hotelrengøring - en vejledning for rengøringsassistenter og stuepiger. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelser.

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Læger, tandlæger og dyrlæger

Læger, tandlæger og dyrlæger Arbejdsmiljøvejviser 34 2008 Læger, tandlæger og dyrlæger Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Risiko for ulykker Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen til

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Vejledning om. Ergonomi og rengøring

Vejledning om. Ergonomi og rengøring Vejledning om Ergonomi og rengøring Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Tilrettelæggelse af rengøringsarbejde... 3 God oplæring og instruktion... 3 Godt samarbejde mellem virksomheder... 4

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Kontorer - Skoler - Daginstitutioner - Døgninstitutioner Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Indhold side 0. Forord 1. Vejledningens

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Branchevejledning for. skorstensfejerarbejde

Branchevejledning for. skorstensfejerarbejde Branchevejledning for skorstensfejerarbejde Indholdsfortegnelse Forord................................................ 1 Baggrundsanalyse....................................... 1 Sikkerhedsorganisation..................................

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere

Adresser og telefonnumre

Adresser og telefonnumre Adresser og telefonnumre Fællessekretariatet Børsen 1217 København K Kontoradr.: Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 70 13 12 00 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsledersekretariatet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM sikkerhedsorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere