APV ARBEJDSPLADSVURDERING HOTEL- OG RESTAURANTERHVERVET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV ARBEJDSPLADSVURDERING HOTEL- OG RESTAURANTERHVERVET"

Transkript

1 APV ARBEJDSPLADSVURDERING HOTEL- OG RESTAURANTERHVERVET

2 OM APV OG DENNE VEJLEDNING SKEMAER TIL KORTLÆGNING Koldt og varmt køkken Opvask Rengøring i køkken Servering i restaurant og bar Reception Hotelrengøring SKEMA TIL HANDLINGSPLAN HÅNDTERING AF GENERELLE ARBEJDSMILJØFORHOLD Belastende arbejdsstillinger Tunge løft Belysning Udsugning Støj Rengøring Trivsel Andre arbejdsmiljøforhold

3 OM APV OG DENNE VEJLEDNING Denne vejledning er et målrettet redskab for hoteller og restauranter, der skal i gang med at foretage en vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø populært kaldet en arbejdspladsvurdering eller en APV. Alle danske virksomheder med ansatte er i henhold til Arbejdsmiljøloven forpligtet til at udarbejde en arbejdspladsvurdering. Formålet med en arbejdspladsvurdering er at sikre, at virksomhedens forebyggende arbejde omfatter alle arbejdsmiljøforhold, og at der arbejdes systematisk og løbende med eventuelle problemer på området. Vejledningen indeholder derfor skemaer, som kan anvendes til at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljøforhold samt et skema til efterfølgende at notere virksomhedens handlingsplan. Der er som tillæg til hvert skema desuden udarbejdet en idéliste med forslag til løsning af eventuelle arbejdsmiljøproblemer i virksomheden inden for de respektive arbejdsområder. Og som yderligere supplement hertil er der bagest i vejledningen et hæfte, som beskriver, hvordan man kan håndtere en række generelle arbejdsmiljøforhold, herunder belastende arbejdsstillinger, forkert belysning, støj og tunge løft. Nærværende vejledning er udarbejdet af HORESTA, RBF og BST Århus for Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelser. Der er hentet inspiration fra Søfartens APV-manual. KRAV TIL APV Virksomheden bestemmer selv, hvordan den vil gennemføre arbejdspladsvurderingen, som dog skal opfylde følgende generelle krav: Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdspladsvurderingen gennemføres, og at de ansatte inddrages og deltager i hele processen Arbejdspladsvurderingen skal være skriftlig og tilgængelig for alle de ansatte i virksomheden Arbejdspladsvurderingen skal omfatte en gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljøforhold og en beskrivelse af eventuelle problemers omfang. Arbejdspladsvurderingen skal indeholde en prioritering af eventuelle problemer samt en handlingsplan med løsningsforslag Arbejdspladsvurderingen skal følges op for at sikre, at der sker forbedringer i arbejdsmiljøet, og den skal gentages, hvis der sker ændringer i arbejdsprocesser eller arbejdsgange. Arbejdspladsvurderingen skal som minimum følges op hvert tredje år. Det er ikke et krav, at virksomhedens arbejdspladsvurdering skal godkendes af Arbejdstilsynet, men den skal være tilgængelig, når Arbejdstilsynet kommer på kontrolbesøg. 1

4 FORDELE VED APV Der er mange fordele ved at gennemføre en arbejdspladsvurdering, blandt andet: At ledelse og eventuel sikkerhedsorganisation får overblik over virksomhedens arbejdsmiljø At ledelse og medarbejdere taler sammen om arbejdsmiljøet At den enkelte medarbejder får mulighed for at udtale sig om sit arbejdsmiljø At man forbedrer arbejdsmiljøet og følger op på indsatsen APV PÅ MANGE MÅDER Det er arbejdsgiverens ansvar, at der bliver foretaget en skriftlig arbejdspladsvurdering, og ledelsen bør derfor deltage i forløbet. Er der flere end fem ansatte, skal der være en sikkerhedsorganisation i virksomheden, og denne skal inddrages og deltage i hele processen vedrørende planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning samt ajourføring af arbejdspladsvurderingen. I virksomheder, hvor der ikke er en sikkerhedsorganisation, skal de ansatte have mulighed for at deltage på tilsvarende vis. Da det er frivilligt, hvilken metode man anvender til at gennemføre arbejdspladsvurderingen, kan man i virksomheden enten vælge at interviewe enkeltpersoner eller grupper af medarbejdere - eller lade medarbejderne udfylde et spørgeskema, som det er vist på side 3. Alternativt kan man i virksomheden vælge at drøfte arbejdsmiljøforholdene, f.eks. på et personalemøde, og nedfælde resultaterne bagefter. Det vigtigste er, at man i virksomheden tager stilling til de væsentligste arbejdsmiljøproblemer, der eventuelt måtte være på arbejdspladsen, og udarbejder en plan for, hvordan problemerne i givet fald løses. Ligegyldigt hvilken metode, man anvender, kan det være en god idé at henvende sig til bedriftssundhedstjenesten (BST) og benytte sig af den rådgivning, man dér er berettiget til som medlem. 2

5 ANVENDELSE AF APV-SKEMAER Hvis man i virksomheden har besluttet at anvende spørgeskemaer til at kortlægge arbejdsmiljøforholdene, er der på de efterfølgende sider en række skemaer, der retter sig mod de typiske arbejdsområder i hotel- og restaurantvirksomheder, nemlig: Koldt og varmt køkken Opvask Rengøring i køkken Servering i restaurant og bar Reception Hotelrengøring Hvert spørgeskema opridser de kendte problemer inden for det pågældende arbejdsområde, så det er let at forholde sig til, hvilke arbejdsmiljøproblemer, der typisk kan forekomme. De skemaer, der er relevante for virksomheden, udfyldes ved, at det indledningsvis vurderes, om de nævnte eksempler på arbejdsmiljøproblemer er aktuelle for arbejdspladsen. Der sættes et kryds ud for Sjældent, hvis forholdene generelt er i orden, kryds ud for Jævnligt, hvis problemet opstår ind imellem, eller kryds ud for Ofte, hvis problemet generelt er til stede. APV-SKEMA FOR KOLDT OG VARMT KØKKEN Dato: 12 april 2000 Udfyldt af: Louise og Hanne Risiko for Sjældent Jævnligt Ofte Årsag/kommentarer Forslag til løsning Skæreskader X Knivene er slidte Brandsår og skoldningsskader Fald og snublen X X Belastende X Arbejdshøjde passer Hæve/ ikke arbejdsstillinger sænkebord Tunge løft Stående arbejde X Ondt i knæene Gener fra fritureog stegeos Måtter ved den kolde jomfru Hudirritation, eksem, allergi Trivsel X X Andre arbejds- X Der er for få stik Tre nye miljøforhold til bakkerne indkøbes snarest 3

6 Under punktet Andre arbejdsmiljøforhold kan man anføre eventuelle andre arbejdsmiljøproblemer, som ikke er nævnt i skemaet. Derefter angives årsagen til det pågældende problem, og forslag til løsning, hvis forholdene ønskes forbedret. Efter hvert kortlægningsskema er der en idéliste med forslag til løsning af de fleste forekommende arbejdsmiljøproblemer. Disse forslag er inddelt i henholdsvis forebyggelse af problemer, relevante værnemidler, hjælpemidler samt planlægning. Er der behov for yderligere forslag til løsning af de pågældende arbejdsmiljøproblemer, kan man søge inspiration i hæftet om Håndtering af generelle arbejdsmiljøforhold, som findes bagest i denne vejledning. 4

7 HANDLINGSPLAN Når virksomhedens arbejdsmiljøforhold er kortlagt, skal der udarbejdes en handlingsplan. En handlingsplan er virksomhedens beslutning om, hvad der skal foretages i forhold til det enkelte problem, hvornår der skal sættes ind over for problemet, og hvem der er ansvarlig herfor. At kunne udarbejde en effektiv handlingsplan forudsætter, at ledelse og ansatte i fællesskab vurderer de enkelte risikoområder og prioriterer dem efter, hvilke problemer, der bør løses her og nu, og hvilke problemer, der kræver nærmere undersøgelse. Der kan også være risikoområder, hvor løsningen eventuelt må udskydes til et senere tidspunkt i forbindelse med f.eks. en ombygning eller lignende. I så fald må den eller de konstaterede risikofaktorer forebygges midlertidigt på anden vis. Handlingsplanen kan indføres i det skema, som er placeret bag ved kortlægningsskemaerne i nærværende mappe. Her noterer man, hvordan det er besluttet at løse problemet, hvornår det skal løses, hvem der er ansvarlig herfor, samt hvornår der skal følges op i forhold til de pågældende arbejdsmiljøforhold. Virksomhedens arbejdspladsvurdering skal gentages, hvis der sker ændringer i arbejdsprocesser eller arbejdsgange og skal som minimum fornyes hvert tredje år. HANDLINGSPLAN Sted: Havne Hotellet Dato: 20. maj 2000 Ansvarlig: PK, HT & BN Arbejdsområde Risiko for Løsning Ansvarlig Tidsplan Opfølgning Koldt og Arbejdshøjder Hæve/ Peter September varmt køkken sænkeborde 2000 Restaurant For varme Tallerkentallerkener varmer reguleres Hans Maj 2000 Opvask Glatte gulve Bedre gulvvask Bent Straks Løsning fungerer marts

8 APV SOM EN DEL AF DET TILPASSEDE TILSYN Arbejdstilsynet indførte i 1999 en ny tilsynsmetode, der kaldes Det tilpassede tilsyn. Metoden går ud på at vurdere virksomhedens såkaldte egenindsats og forebyggelse af eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Vurderingen af virksomhedens egenindsats tager udgangspunkt i en række spørgsmål, der blandt andet omfatter: Arbejdspladsvurdering Sikkerhedsorganisation og deltagelse i arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsorganisationen Leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisninger for kemiske stoffer Medlemskab af bedriftssundhedstjenesten (BTS) Når Arbejdstilsynet har gennemført et tilpasset tilsyn på en virksomhed, bliver virksomheden kategoriseret på et niveau, der spænder fra 1 til 3, hvor niveau 1 er bedst. For at blive placeret så godt som muligt, er det vigtigt at have gennemført en grundig og fyldestgørende arbejdspladsvurdering. Virksomheder på niveau 1 og 2 er virksomheder, som efter Arbejdstilsynets vurdering gør en aktiv indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. Virksomheder på niveau 3 er virksomheder, som efter Arbejdstilsynets vurdering ikke selv i tilstrækkelig grad er i stand til at forbedre arbejdsmiljøet. Såfremt en virksomhed ikke har gennemført en arbejdspladsvurdering, vil den formentlig blive placeret på niveau 3. Følger man i virksomheden denne APV-vejledning ved udarbejdelsen af den obligatoriske arbejdspladsvurdering, har den pågældende virksomhed et godt udgangspunkt for at kunne dokumentere en god egenindsats og drage fordel af et godt arbejdsmiljø. 6

9 IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - KOLDT OG VARMT KØKKEN - Forebyggelse: Indretning og udstyr, der gør det muligt at arbejde i gode arbejdsstillinger Arbejdshøjden skal kunne tilpasses den enkelte person og opgaven Arbejdsborde bør være udformet, så man kan få ben og fødder ind under bordet Kipsteger og steamer bør være højderegulerbare og skal kunne låses i forskellige stillinger. Dermed mindskes risikoen for arbejdsulykker Steamere bør være placeret, så man kan betjene og rengøre dem fra flere sider Hylder og afsætningspladser bør placeres i en højde, så løft af tunge ting foregår mellem midtlår- og albuehøjde Mikroovn bør placeres, så løft foregår under skulderhøjde Vandhaner bør placeres ved arbejdspladsen i tilknytning til f.eks. komfur og vandbad, så antallet af tunge løft reduceres. Vandhaner må dog ikke placeres over frituregryder pga. eksplosionsfare Friture med mekanisk hejs reducerer antallet af tunge løft Ovnlåger skal slutte tæt for at hindre stråleudslip. Samtidig bør de kunne åbnes sideværts for at undgå, at man skal række langt Induktionskomfurer minimerer risikoen for varmeskader, da pladerne kun er meget varme, mens de er tændt Varme- og dampafgivende udstyr skal placeres under emhætte Kompressorer fra køleudstyr og lignende bør placeres uden for arbejdsområdet Roterende og skærende maskindele skal være afskærmet Pålægsmaskiner skal være forsynet med automatisk slæde samt restholder, der ikke kan fjernes under drift Røremaskiner skal være forsynet med sikkerhedsskærm Steamere bør være forsynet med omrører eller flytbar omrører låget må kun kunne åbnes, når omrøreren er stoppet Tilstrækkelig belysning til det pågældende arbejde Effektiv ventilation Der skal sikres hensigtsmæssige transportveje, f.eks. fra lagerrum til køkken Undgå niveauforskelle i gulvet Skridhæmmende og stødabsorberende gulvbelægning Undgå at bære ur, fingerringe og andre smykker i arbejdstiden

10 Værnemidler: Skridhæmmende sko Handsker ved arbejde med konvektionsovn Stålhandske Armmanchet Handsker, der beskytter mod vand og levnedsmidler - gerne med en bomuldshandske indeni Fornuftig hudpleje kan forebygge håndeksem, og brug af håndcreme er en vigtig del af hudplejen, når man arbejder i et køkken Hjælpemidler: Arbejdsborde, der kan hæves og sænkes Rulleborde, hvor det er muligt, til transport af tunge byrder Knive med sikre håndtag Skridsikkert underlag på skærebræt, så det ligger fast Aflastningsmåtter Planlægning: Sørg for, at fritureolie bliver udskiftet hyppigt, så det undgås, at madrester falder ned på varmelegemet. Ved udskiftning skal olien hældes direkte over i en lukket metalbeholder Sørg for, at arbejdsområdet bliver holdt rent og ryddeligt Udarbejd procedure for vedligeholdelse og rengøring af udstyr, ventilation og udsugning Sørg for, at der er de rette knive til opgaven, og at de er skarpe og vedligeholdte Instruktion i: Orden og ryddelighed for at forhindre fald og snublen Løfteteknik og hensigtsmæssige arbejdsstillinger Sikker rengøring af pålægsmaskiner, herunder agtpågivenhed ved rengøring af skarpe maskindele Håndhygiejne samt brug af handsker og creme

11 I hæftet Håndtering af generelle arbejdsmiljøforhold er det muligt at læse mere om: Tunge løft Belastende arbejdsstillinger Udsugning Støj Belysning Rengøringsmidler

12 IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - OPVASK - Forebyggelse: Indretning og udstyr, der gør det muligt at arbejde i gode arbejdsstillinger Iblødsætningskar med afløb Den ideelle arbejdshøjde er albuehøjde Vælg det mindst farlige opvaskemiddel i henhold til faremærkning Indretning af afskylnings- og opvaskeforhold, så der sikres et godt flow i opvasken Skridhæmmende og stødabsorberende gulvbelægning Udsugning fra opvaskemaskine og emhætte over afdampningsbanen Effektiv ventilation Støjdæmpning Tilstrækkelig belysning, så indholdet i kurve og bakker kan ses tydeligt Værnemidler: Skridhæmmende fodtøj Høreværn Gummihandsker - gerne med en bomuldshandske indeni Fornuftig hudpleje kan forebygge håndeksem, og brug af håndcreme er en vigtig del af hudplejen, når man arbejder i et køkken Hjælpemidler: Rulleborde, hvor det er muligt, til transport af tunge ting Aflastningsmåtter Planlægning: Udarbejd procedure for vedligeholdelse af udstyr, ventilation og udsugning Fremskaf leverandørbrugsanvisninger Der skal udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige opvaskemidler Gode frasætningsmuligheder

13 Instruktion i: Arbejdspladsbrugsanvisninger på rengøringsmidler Løfteteknik og hensigtsmæssige arbejdsstillinger Orden og ryddelighed for at forhindre fald og snublen Håndhygiejne samt brug af handsker og creme I hæftet Håndtering af generelle arbejdsmiljøforhold er det muligt at læse mere om: Belastende arbejdsstilinger Rengøringsmidler Støj Udsugning Belysning Tunge løft

14 IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - RENGØRING I KØKKEN - Forebyggelse: Vælg det mindst farlige rengøringsmiddel til den konkrete opgave Indretning og ryddelighed, så det er nemt at komme til at gøre rent på gulve, borde og andre overflader Tilstrækkelig med afløb, så det er muligt at spule og svabre gulvet Minimer hudkontakt med vand og rengøringsmidler Tilstrækkelig belysning til det pågældende arbejde Effektiv ventilation Værnemidler: Handsker - gerne med en bomuldshandske indeni Fornuftig hudpleje kan forebygge håndeksem, og brug af håndcreme er en vigtig del af hudplejen, når man arbejder i et køkken Skridhæmmende fodtøj Ansigtsskærm ved rengøring af ovn Skammel eller elefantfod Hjælpemidler: Arbejdsredskaber, såsom teleskoprør, teleskopskafter og andet, der kan tilpasses den enkelte person Planlægning: Fremskaf leverandørbrugsanvisninger Der skal udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for rengøringsmidler, der er farlige i henhold til faremærkning Sørg for, at de redskaber, rengøringsmidler og hjælpemidler, der skal bruges, er lette at få fat på

15 Instruktion i: Arbejdspladsbrugsanvisninger på rengøringsmidler Dosering og brug af rengøringsmidler Brug af rengøringsredskaber Løfteteknik og hensigtsmæssige arbejdsstillinger God håndhygiejne samt brug af handsker og creme I hæftet Håndtering af generelle arbejdsmiljøforhold er det muligt at læse mere om: Belastende arbejdsstillinger Rengøringsmidler

16 IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - SERVERING I RESTAURANT OG BAR - Forebyggelse: God plads omkring borde Stole med lave rygge Kort afstand mellem afhentningssted/buffet og serveringssted Lette fade Hyppig kontrol med termostater ved tallerkenopvarmning Orden og ryddelighed Vær opmærksom på glat gulv i køkken Tilstrækkelig belysning til det pågældende arbejde Fri flugtvej for personale Effektiv ventilation Overholdelse af støjgrænse for musik Værnemidler: Håndstykke og handsker ved servering af varme retter Høreværn ved høj musik Hjælpemidler: Rulleborde til transport og afrydning, hvor det er muligt Planlægning: Serveringslokaler indrettes med tilstrækkelig plads mellem bordene Maden transporteres på rulleborde eller i anretterskabe, så den kan placeres så tæt på serveringen som muligt Ryddelige transportveje Retningslinjer for håndtering af konflikter med kunder Placering af højttaleranlæg, så lyden rettes væk fra personalets faste arbejdpladser

17 Instruktion i: Orden og ryddelighed for at forhindre fald og snublen Hensigtsmæssige arbejdsstillinger Håndtering af konflikter Brug af høreværn I hæftet Håndtering af generelle arbejdsmiljøforhold er det muligt at læse mere om: Belastende arbejdsstillinger Støj Læs endvidere: Vold og trusler om vold i restaurationsbranchen. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelser.

18 IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - RECEPTION - Forebyggelse: Skranker, som kan justeres/indstilles i højden Højdejusterbare edb-arbejdspladser Stødabsorberende underlag Mulighed for at sidde ned ved skranken Tilstrækkelig belysning til det pågældende arbejde Hovedsæt til telefoner Hjælpemidler: Justerbar arbejdsstol Instruktion i: Hensigtsmæssige arbejdsstillinger Håndtering af konflikter I hæftet Håndtering af generelle arbejdsmiljøforhold er det muligt at læse mere om: Belastende arbejdsstillinger Belysning Læs endvidere: Vejledning om arbejdspladsvurdering på kontor. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for Kontor.

19 IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - HOTELRENGØRING - Forebyggelse: Indretning af værelser, så det er muligt for personalet at foretage sengeredning i hensigtsmæssige arbejdsstillinger Mulighed for let at kunne trække senge fri af væggen Udskiftning af linned, dyner og puder, når dette/disse er slidt Vælg linned af god kvalitet det støver mindre Valg af det mindst farlige rengøringsmiddel til den konkrete opgave Brug af egnede maskiner, f.eks. støvsuger og gulvvasker Korrekt dosering af rengøringsmidler Så lidt som mulig hudkontakt med vand og rengøringsmidler Tilstrækkelig belysning til det pågældende arbejde Brug af formsyede lagener Værnemidler: Handsker - gerne med en bomuldshandske indeni Fornuftig hudpleje kan forebygge håndeksem, og brug af håndcreme er en vigtig del af hudplejen Skridhæmmende fodtøj til rengøring på badeværelser Skammel eller en såkaldt elefantfod Hjælpemidler: Lette og håndterbare linnedvogne Moppesystemer til rengøring Rygstøvsuger til trapper og andre områder, hvor det er svært at komme til Specialklude til f.eks. spejle og blanke overflader Arbejdsredskaber, såsom teleskoprør, teleskopskafter og andet, der kan tilpasses den enkelte person Rengøringsvogne, der kan tilpasses i højden til den enkelte person Vridemaskiner

20 Planlægning: Tilrettelæg arbejdet, så linned skal bæres på manuelt så få gange som muligt Udarbejd og revider løbende rengøringsplaner for de enkelte områder Fremskaf leverandørbrugsanvisninger Der skal udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for mærkede rengøringsmidler Sørg for, at redskaber, rengøringsmidler og hjælpemidler, der ofte benyttes, er lette at få fat på Hold redskaber i forsvarlig stand Undgå arbejde over skulderhøjde, hvor arbejdsområdet er svært tilgængeligt Instruktion i: Ved arbejde med sengeredning: - hvordan man så vidt muligt undgår vrid i kroppen - at komme så tæt på sengen som muligt med sikkert fodfæste - arbejd tæt på kroppen, ungå kraftig foroverbøjning og vrid i kroppen Brug af diverse maskiner Dosering og brug af rengøringsmidler Arbejdspladsbrugsanvisninger God håndhygiejne samt brug af handsker og creme I hæftet Håndtering af generelle arbejdsmiljøforhold er det muligt at læse mere om: Belastende arbejdsstillinger Rengøringsmidler Læs endvidere: Hotelrengøring - en vejledning for rengøringsassistenter og stuepiger. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelser.

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

APV skema. Dagplejere. Rebild kommunes APV-skema til dagplejere.

APV skema. Dagplejere. Rebild kommunes APV-skema til dagplejere. APV skema Dagplejere Rebild kommunes APV-skema til dagplejere. Hensigten med dette skema er, endnu engang at sætte fokus på dagplejernes arbejdsmiljø. Udover at vi i sikkerhedsgruppen synes det er en rigtig

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:12 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks. dampe, støv, lugt,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering af sikkerheds- og sundhedsforhold på:

ArbejdsPladsVurdering af sikkerheds- og sundhedsforhold på: ArbejdsPladsVurdering af sikkerheds og sundhedsforhold på: Virksomhed: For område: Udarbejdet af: 1) 2) 3) Arbejdsleder for sikkerhedsorganisation Dato: 4) ArbejdsPladsVurderingen udarbejdes med deltagelse

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt.

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt. APV Hvad er en APV? En APV er en arbejdspladsvurdering. Den består af 2 dele: En kortlægning/vurdering og en handlingsplan for de problemer, der er fundet i kortlægningen. Dette skema indeholder kortlægningen.

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken 3 Tidsplan og aktiviteter 4 Sådan gør

Læs mere

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY :

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY : EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og Skib: MM / YYYY : Opbevaringen Hyppighed Rengøringsmiddel Dørk fejes og Sæbevand (også hvor Grundig vask når nødvendigt der opbevares friske råvarer

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe LEKTIER - Arbejdsmiljørepræsentanten Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant? (Sæt X) Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdslederen i en arbejdsmiljøgruppe Arbejder med grus og brænde Arbejder kun

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Kontor

Arbejdspladsvurdering for Kontor Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Kontor (fast arbejdsplads) Salgsafdeling, administration, lager mm. Tillæg til kontor: Lager Kørsel med truck Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

HOTEL RENGØRING - EN VEJLEDNING FOR RENGØRINGSASSISTENTER OG STUEPIGER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER (BSR 8)

HOTEL RENGØRING - EN VEJLEDNING FOR RENGØRINGSASSISTENTER OG STUEPIGER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER (BSR 8) HOTEL RENGØRING - EN VEJLEDNING FOR RENGØRINGSASSISTENTER OG STUEPIGER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER (BSR 8) Indledning Ved hotelrengøring er man udsat for en lang række påvirkninger

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Butiksslagteres arbejdsmiljø

Butiksslagteres arbejdsmiljø Som arbejdsgiver, arbejdsleder eller medarbejder i en slagterbutik/-afdeling er det vigtigt, at du tager vare på dig selv og dine kolleger under arbejdet, så ingen kommer til skade. Denne branchevejledning

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring Ergonomi Støj Vibrationer - din fremtidssikring Tænker du ergonomisk? Selv små ændringer i dit arbejdsmiljø kan gøre underværker for dit helbred både i dag og i fremtiden. Læs derfor denne brochure grundigt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab,

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere