APV ARBEJDSPLADSVURDERING HOTEL- OG RESTAURANTERHVERVET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV ARBEJDSPLADSVURDERING HOTEL- OG RESTAURANTERHVERVET"

Transkript

1 APV ARBEJDSPLADSVURDERING HOTEL- OG RESTAURANTERHVERVET

2 OM APV OG DENNE VEJLEDNING SKEMAER TIL KORTLÆGNING Koldt og varmt køkken Opvask Rengøring i køkken Servering i restaurant og bar Reception Hotelrengøring SKEMA TIL HANDLINGSPLAN HÅNDTERING AF GENERELLE ARBEJDSMILJØFORHOLD Belastende arbejdsstillinger Tunge løft Belysning Udsugning Støj Rengøring Trivsel Andre arbejdsmiljøforhold

3 OM APV OG DENNE VEJLEDNING Denne vejledning er et målrettet redskab for hoteller og restauranter, der skal i gang med at foretage en vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø populært kaldet en arbejdspladsvurdering eller en APV. Alle danske virksomheder med ansatte er i henhold til Arbejdsmiljøloven forpligtet til at udarbejde en arbejdspladsvurdering. Formålet med en arbejdspladsvurdering er at sikre, at virksomhedens forebyggende arbejde omfatter alle arbejdsmiljøforhold, og at der arbejdes systematisk og løbende med eventuelle problemer på området. Vejledningen indeholder derfor skemaer, som kan anvendes til at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljøforhold samt et skema til efterfølgende at notere virksomhedens handlingsplan. Der er som tillæg til hvert skema desuden udarbejdet en idéliste med forslag til løsning af eventuelle arbejdsmiljøproblemer i virksomheden inden for de respektive arbejdsområder. Og som yderligere supplement hertil er der bagest i vejledningen et hæfte, som beskriver, hvordan man kan håndtere en række generelle arbejdsmiljøforhold, herunder belastende arbejdsstillinger, forkert belysning, støj og tunge løft. Nærværende vejledning er udarbejdet af HORESTA, RBF og BST Århus for Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelser. Der er hentet inspiration fra Søfartens APV-manual. KRAV TIL APV Virksomheden bestemmer selv, hvordan den vil gennemføre arbejdspladsvurderingen, som dog skal opfylde følgende generelle krav: Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdspladsvurderingen gennemføres, og at de ansatte inddrages og deltager i hele processen Arbejdspladsvurderingen skal være skriftlig og tilgængelig for alle de ansatte i virksomheden Arbejdspladsvurderingen skal omfatte en gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljøforhold og en beskrivelse af eventuelle problemers omfang. Arbejdspladsvurderingen skal indeholde en prioritering af eventuelle problemer samt en handlingsplan med løsningsforslag Arbejdspladsvurderingen skal følges op for at sikre, at der sker forbedringer i arbejdsmiljøet, og den skal gentages, hvis der sker ændringer i arbejdsprocesser eller arbejdsgange. Arbejdspladsvurderingen skal som minimum følges op hvert tredje år. Det er ikke et krav, at virksomhedens arbejdspladsvurdering skal godkendes af Arbejdstilsynet, men den skal være tilgængelig, når Arbejdstilsynet kommer på kontrolbesøg. 1

4 FORDELE VED APV Der er mange fordele ved at gennemføre en arbejdspladsvurdering, blandt andet: At ledelse og eventuel sikkerhedsorganisation får overblik over virksomhedens arbejdsmiljø At ledelse og medarbejdere taler sammen om arbejdsmiljøet At den enkelte medarbejder får mulighed for at udtale sig om sit arbejdsmiljø At man forbedrer arbejdsmiljøet og følger op på indsatsen APV PÅ MANGE MÅDER Det er arbejdsgiverens ansvar, at der bliver foretaget en skriftlig arbejdspladsvurdering, og ledelsen bør derfor deltage i forløbet. Er der flere end fem ansatte, skal der være en sikkerhedsorganisation i virksomheden, og denne skal inddrages og deltage i hele processen vedrørende planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning samt ajourføring af arbejdspladsvurderingen. I virksomheder, hvor der ikke er en sikkerhedsorganisation, skal de ansatte have mulighed for at deltage på tilsvarende vis. Da det er frivilligt, hvilken metode man anvender til at gennemføre arbejdspladsvurderingen, kan man i virksomheden enten vælge at interviewe enkeltpersoner eller grupper af medarbejdere - eller lade medarbejderne udfylde et spørgeskema, som det er vist på side 3. Alternativt kan man i virksomheden vælge at drøfte arbejdsmiljøforholdene, f.eks. på et personalemøde, og nedfælde resultaterne bagefter. Det vigtigste er, at man i virksomheden tager stilling til de væsentligste arbejdsmiljøproblemer, der eventuelt måtte være på arbejdspladsen, og udarbejder en plan for, hvordan problemerne i givet fald løses. Ligegyldigt hvilken metode, man anvender, kan det være en god idé at henvende sig til bedriftssundhedstjenesten (BST) og benytte sig af den rådgivning, man dér er berettiget til som medlem. 2

5 ANVENDELSE AF APV-SKEMAER Hvis man i virksomheden har besluttet at anvende spørgeskemaer til at kortlægge arbejdsmiljøforholdene, er der på de efterfølgende sider en række skemaer, der retter sig mod de typiske arbejdsområder i hotel- og restaurantvirksomheder, nemlig: Koldt og varmt køkken Opvask Rengøring i køkken Servering i restaurant og bar Reception Hotelrengøring Hvert spørgeskema opridser de kendte problemer inden for det pågældende arbejdsområde, så det er let at forholde sig til, hvilke arbejdsmiljøproblemer, der typisk kan forekomme. De skemaer, der er relevante for virksomheden, udfyldes ved, at det indledningsvis vurderes, om de nævnte eksempler på arbejdsmiljøproblemer er aktuelle for arbejdspladsen. Der sættes et kryds ud for Sjældent, hvis forholdene generelt er i orden, kryds ud for Jævnligt, hvis problemet opstår ind imellem, eller kryds ud for Ofte, hvis problemet generelt er til stede. APV-SKEMA FOR KOLDT OG VARMT KØKKEN Dato: 12 april 2000 Udfyldt af: Louise og Hanne Risiko for Sjældent Jævnligt Ofte Årsag/kommentarer Forslag til løsning Skæreskader X Knivene er slidte Brandsår og skoldningsskader Fald og snublen X X Belastende X Arbejdshøjde passer Hæve/ ikke arbejdsstillinger sænkebord Tunge løft Stående arbejde X Ondt i knæene Gener fra fritureog stegeos Måtter ved den kolde jomfru Hudirritation, eksem, allergi Trivsel X X Andre arbejds- X Der er for få stik Tre nye miljøforhold til bakkerne indkøbes snarest 3

6 Under punktet Andre arbejdsmiljøforhold kan man anføre eventuelle andre arbejdsmiljøproblemer, som ikke er nævnt i skemaet. Derefter angives årsagen til det pågældende problem, og forslag til løsning, hvis forholdene ønskes forbedret. Efter hvert kortlægningsskema er der en idéliste med forslag til løsning af de fleste forekommende arbejdsmiljøproblemer. Disse forslag er inddelt i henholdsvis forebyggelse af problemer, relevante værnemidler, hjælpemidler samt planlægning. Er der behov for yderligere forslag til løsning af de pågældende arbejdsmiljøproblemer, kan man søge inspiration i hæftet om Håndtering af generelle arbejdsmiljøforhold, som findes bagest i denne vejledning. 4

7 HANDLINGSPLAN Når virksomhedens arbejdsmiljøforhold er kortlagt, skal der udarbejdes en handlingsplan. En handlingsplan er virksomhedens beslutning om, hvad der skal foretages i forhold til det enkelte problem, hvornår der skal sættes ind over for problemet, og hvem der er ansvarlig herfor. At kunne udarbejde en effektiv handlingsplan forudsætter, at ledelse og ansatte i fællesskab vurderer de enkelte risikoområder og prioriterer dem efter, hvilke problemer, der bør løses her og nu, og hvilke problemer, der kræver nærmere undersøgelse. Der kan også være risikoområder, hvor løsningen eventuelt må udskydes til et senere tidspunkt i forbindelse med f.eks. en ombygning eller lignende. I så fald må den eller de konstaterede risikofaktorer forebygges midlertidigt på anden vis. Handlingsplanen kan indføres i det skema, som er placeret bag ved kortlægningsskemaerne i nærværende mappe. Her noterer man, hvordan det er besluttet at løse problemet, hvornår det skal løses, hvem der er ansvarlig herfor, samt hvornår der skal følges op i forhold til de pågældende arbejdsmiljøforhold. Virksomhedens arbejdspladsvurdering skal gentages, hvis der sker ændringer i arbejdsprocesser eller arbejdsgange og skal som minimum fornyes hvert tredje år. HANDLINGSPLAN Sted: Havne Hotellet Dato: 20. maj 2000 Ansvarlig: PK, HT & BN Arbejdsområde Risiko for Løsning Ansvarlig Tidsplan Opfølgning Koldt og Arbejdshøjder Hæve/ Peter September varmt køkken sænkeborde 2000 Restaurant For varme Tallerkentallerkener varmer reguleres Hans Maj 2000 Opvask Glatte gulve Bedre gulvvask Bent Straks Løsning fungerer marts

8 APV SOM EN DEL AF DET TILPASSEDE TILSYN Arbejdstilsynet indførte i 1999 en ny tilsynsmetode, der kaldes Det tilpassede tilsyn. Metoden går ud på at vurdere virksomhedens såkaldte egenindsats og forebyggelse af eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Vurderingen af virksomhedens egenindsats tager udgangspunkt i en række spørgsmål, der blandt andet omfatter: Arbejdspladsvurdering Sikkerhedsorganisation og deltagelse i arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsorganisationen Leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisninger for kemiske stoffer Medlemskab af bedriftssundhedstjenesten (BTS) Når Arbejdstilsynet har gennemført et tilpasset tilsyn på en virksomhed, bliver virksomheden kategoriseret på et niveau, der spænder fra 1 til 3, hvor niveau 1 er bedst. For at blive placeret så godt som muligt, er det vigtigt at have gennemført en grundig og fyldestgørende arbejdspladsvurdering. Virksomheder på niveau 1 og 2 er virksomheder, som efter Arbejdstilsynets vurdering gør en aktiv indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. Virksomheder på niveau 3 er virksomheder, som efter Arbejdstilsynets vurdering ikke selv i tilstrækkelig grad er i stand til at forbedre arbejdsmiljøet. Såfremt en virksomhed ikke har gennemført en arbejdspladsvurdering, vil den formentlig blive placeret på niveau 3. Følger man i virksomheden denne APV-vejledning ved udarbejdelsen af den obligatoriske arbejdspladsvurdering, har den pågældende virksomhed et godt udgangspunkt for at kunne dokumentere en god egenindsats og drage fordel af et godt arbejdsmiljø. 6

9 IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - KOLDT OG VARMT KØKKEN - Forebyggelse: Indretning og udstyr, der gør det muligt at arbejde i gode arbejdsstillinger Arbejdshøjden skal kunne tilpasses den enkelte person og opgaven Arbejdsborde bør være udformet, så man kan få ben og fødder ind under bordet Kipsteger og steamer bør være højderegulerbare og skal kunne låses i forskellige stillinger. Dermed mindskes risikoen for arbejdsulykker Steamere bør være placeret, så man kan betjene og rengøre dem fra flere sider Hylder og afsætningspladser bør placeres i en højde, så løft af tunge ting foregår mellem midtlår- og albuehøjde Mikroovn bør placeres, så løft foregår under skulderhøjde Vandhaner bør placeres ved arbejdspladsen i tilknytning til f.eks. komfur og vandbad, så antallet af tunge løft reduceres. Vandhaner må dog ikke placeres over frituregryder pga. eksplosionsfare Friture med mekanisk hejs reducerer antallet af tunge løft Ovnlåger skal slutte tæt for at hindre stråleudslip. Samtidig bør de kunne åbnes sideværts for at undgå, at man skal række langt Induktionskomfurer minimerer risikoen for varmeskader, da pladerne kun er meget varme, mens de er tændt Varme- og dampafgivende udstyr skal placeres under emhætte Kompressorer fra køleudstyr og lignende bør placeres uden for arbejdsområdet Roterende og skærende maskindele skal være afskærmet Pålægsmaskiner skal være forsynet med automatisk slæde samt restholder, der ikke kan fjernes under drift Røremaskiner skal være forsynet med sikkerhedsskærm Steamere bør være forsynet med omrører eller flytbar omrører låget må kun kunne åbnes, når omrøreren er stoppet Tilstrækkelig belysning til det pågældende arbejde Effektiv ventilation Der skal sikres hensigtsmæssige transportveje, f.eks. fra lagerrum til køkken Undgå niveauforskelle i gulvet Skridhæmmende og stødabsorberende gulvbelægning Undgå at bære ur, fingerringe og andre smykker i arbejdstiden

10 Værnemidler: Skridhæmmende sko Handsker ved arbejde med konvektionsovn Stålhandske Armmanchet Handsker, der beskytter mod vand og levnedsmidler - gerne med en bomuldshandske indeni Fornuftig hudpleje kan forebygge håndeksem, og brug af håndcreme er en vigtig del af hudplejen, når man arbejder i et køkken Hjælpemidler: Arbejdsborde, der kan hæves og sænkes Rulleborde, hvor det er muligt, til transport af tunge byrder Knive med sikre håndtag Skridsikkert underlag på skærebræt, så det ligger fast Aflastningsmåtter Planlægning: Sørg for, at fritureolie bliver udskiftet hyppigt, så det undgås, at madrester falder ned på varmelegemet. Ved udskiftning skal olien hældes direkte over i en lukket metalbeholder Sørg for, at arbejdsområdet bliver holdt rent og ryddeligt Udarbejd procedure for vedligeholdelse og rengøring af udstyr, ventilation og udsugning Sørg for, at der er de rette knive til opgaven, og at de er skarpe og vedligeholdte Instruktion i: Orden og ryddelighed for at forhindre fald og snublen Løfteteknik og hensigtsmæssige arbejdsstillinger Sikker rengøring af pålægsmaskiner, herunder agtpågivenhed ved rengøring af skarpe maskindele Håndhygiejne samt brug af handsker og creme

11 I hæftet Håndtering af generelle arbejdsmiljøforhold er det muligt at læse mere om: Tunge løft Belastende arbejdsstillinger Udsugning Støj Belysning Rengøringsmidler

12 IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - OPVASK - Forebyggelse: Indretning og udstyr, der gør det muligt at arbejde i gode arbejdsstillinger Iblødsætningskar med afløb Den ideelle arbejdshøjde er albuehøjde Vælg det mindst farlige opvaskemiddel i henhold til faremærkning Indretning af afskylnings- og opvaskeforhold, så der sikres et godt flow i opvasken Skridhæmmende og stødabsorberende gulvbelægning Udsugning fra opvaskemaskine og emhætte over afdampningsbanen Effektiv ventilation Støjdæmpning Tilstrækkelig belysning, så indholdet i kurve og bakker kan ses tydeligt Værnemidler: Skridhæmmende fodtøj Høreværn Gummihandsker - gerne med en bomuldshandske indeni Fornuftig hudpleje kan forebygge håndeksem, og brug af håndcreme er en vigtig del af hudplejen, når man arbejder i et køkken Hjælpemidler: Rulleborde, hvor det er muligt, til transport af tunge ting Aflastningsmåtter Planlægning: Udarbejd procedure for vedligeholdelse af udstyr, ventilation og udsugning Fremskaf leverandørbrugsanvisninger Der skal udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige opvaskemidler Gode frasætningsmuligheder

13 Instruktion i: Arbejdspladsbrugsanvisninger på rengøringsmidler Løfteteknik og hensigtsmæssige arbejdsstillinger Orden og ryddelighed for at forhindre fald og snublen Håndhygiejne samt brug af handsker og creme I hæftet Håndtering af generelle arbejdsmiljøforhold er det muligt at læse mere om: Belastende arbejdsstilinger Rengøringsmidler Støj Udsugning Belysning Tunge løft

14 IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - RENGØRING I KØKKEN - Forebyggelse: Vælg det mindst farlige rengøringsmiddel til den konkrete opgave Indretning og ryddelighed, så det er nemt at komme til at gøre rent på gulve, borde og andre overflader Tilstrækkelig med afløb, så det er muligt at spule og svabre gulvet Minimer hudkontakt med vand og rengøringsmidler Tilstrækkelig belysning til det pågældende arbejde Effektiv ventilation Værnemidler: Handsker - gerne med en bomuldshandske indeni Fornuftig hudpleje kan forebygge håndeksem, og brug af håndcreme er en vigtig del af hudplejen, når man arbejder i et køkken Skridhæmmende fodtøj Ansigtsskærm ved rengøring af ovn Skammel eller elefantfod Hjælpemidler: Arbejdsredskaber, såsom teleskoprør, teleskopskafter og andet, der kan tilpasses den enkelte person Planlægning: Fremskaf leverandørbrugsanvisninger Der skal udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for rengøringsmidler, der er farlige i henhold til faremærkning Sørg for, at de redskaber, rengøringsmidler og hjælpemidler, der skal bruges, er lette at få fat på

15 Instruktion i: Arbejdspladsbrugsanvisninger på rengøringsmidler Dosering og brug af rengøringsmidler Brug af rengøringsredskaber Løfteteknik og hensigtsmæssige arbejdsstillinger God håndhygiejne samt brug af handsker og creme I hæftet Håndtering af generelle arbejdsmiljøforhold er det muligt at læse mere om: Belastende arbejdsstillinger Rengøringsmidler

16 IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - SERVERING I RESTAURANT OG BAR - Forebyggelse: God plads omkring borde Stole med lave rygge Kort afstand mellem afhentningssted/buffet og serveringssted Lette fade Hyppig kontrol med termostater ved tallerkenopvarmning Orden og ryddelighed Vær opmærksom på glat gulv i køkken Tilstrækkelig belysning til det pågældende arbejde Fri flugtvej for personale Effektiv ventilation Overholdelse af støjgrænse for musik Værnemidler: Håndstykke og handsker ved servering af varme retter Høreværn ved høj musik Hjælpemidler: Rulleborde til transport og afrydning, hvor det er muligt Planlægning: Serveringslokaler indrettes med tilstrækkelig plads mellem bordene Maden transporteres på rulleborde eller i anretterskabe, så den kan placeres så tæt på serveringen som muligt Ryddelige transportveje Retningslinjer for håndtering af konflikter med kunder Placering af højttaleranlæg, så lyden rettes væk fra personalets faste arbejdpladser

17 Instruktion i: Orden og ryddelighed for at forhindre fald og snublen Hensigtsmæssige arbejdsstillinger Håndtering af konflikter Brug af høreværn I hæftet Håndtering af generelle arbejdsmiljøforhold er det muligt at læse mere om: Belastende arbejdsstillinger Støj Læs endvidere: Vold og trusler om vold i restaurationsbranchen. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelser.

18 IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - RECEPTION - Forebyggelse: Skranker, som kan justeres/indstilles i højden Højdejusterbare edb-arbejdspladser Stødabsorberende underlag Mulighed for at sidde ned ved skranken Tilstrækkelig belysning til det pågældende arbejde Hovedsæt til telefoner Hjælpemidler: Justerbar arbejdsstol Instruktion i: Hensigtsmæssige arbejdsstillinger Håndtering af konflikter I hæftet Håndtering af generelle arbejdsmiljøforhold er det muligt at læse mere om: Belastende arbejdsstillinger Belysning Læs endvidere: Vejledning om arbejdspladsvurdering på kontor. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for Kontor.

19 IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - HOTELRENGØRING - Forebyggelse: Indretning af værelser, så det er muligt for personalet at foretage sengeredning i hensigtsmæssige arbejdsstillinger Mulighed for let at kunne trække senge fri af væggen Udskiftning af linned, dyner og puder, når dette/disse er slidt Vælg linned af god kvalitet det støver mindre Valg af det mindst farlige rengøringsmiddel til den konkrete opgave Brug af egnede maskiner, f.eks. støvsuger og gulvvasker Korrekt dosering af rengøringsmidler Så lidt som mulig hudkontakt med vand og rengøringsmidler Tilstrækkelig belysning til det pågældende arbejde Brug af formsyede lagener Værnemidler: Handsker - gerne med en bomuldshandske indeni Fornuftig hudpleje kan forebygge håndeksem, og brug af håndcreme er en vigtig del af hudplejen Skridhæmmende fodtøj til rengøring på badeværelser Skammel eller en såkaldt elefantfod Hjælpemidler: Lette og håndterbare linnedvogne Moppesystemer til rengøring Rygstøvsuger til trapper og andre områder, hvor det er svært at komme til Specialklude til f.eks. spejle og blanke overflader Arbejdsredskaber, såsom teleskoprør, teleskopskafter og andet, der kan tilpasses den enkelte person Rengøringsvogne, der kan tilpasses i højden til den enkelte person Vridemaskiner

20 Planlægning: Tilrettelæg arbejdet, så linned skal bæres på manuelt så få gange som muligt Udarbejd og revider løbende rengøringsplaner for de enkelte områder Fremskaf leverandørbrugsanvisninger Der skal udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for mærkede rengøringsmidler Sørg for, at redskaber, rengøringsmidler og hjælpemidler, der ofte benyttes, er lette at få fat på Hold redskaber i forsvarlig stand Undgå arbejde over skulderhøjde, hvor arbejdsområdet er svært tilgængeligt Instruktion i: Ved arbejde med sengeredning: - hvordan man så vidt muligt undgår vrid i kroppen - at komme så tæt på sengen som muligt med sikkert fodfæste - arbejd tæt på kroppen, ungå kraftig foroverbøjning og vrid i kroppen Brug af diverse maskiner Dosering og brug af rengøringsmidler Arbejdspladsbrugsanvisninger God håndhygiejne samt brug af handsker og creme I hæftet Håndtering af generelle arbejdsmiljøforhold er det muligt at læse mere om: Belastende arbejdsstillinger Rengøringsmidler Læs endvidere: Hotelrengøring - en vejledning for rengøringsassistenter og stuepiger. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelser.

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Butiksslagteres arbejdsmiljø

Butiksslagteres arbejdsmiljø Som arbejdsgiver, arbejdsleder eller medarbejder i en slagterbutik/-afdeling er det vigtigt, at du tager vare på dig selv og dine kolleger under arbejdet, så ingen kommer til skade. Denne branchevejledning

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde.

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde. CASE RENGØRING 1 CASE RENGØRING Situation nr. 1 I rengøringsselskabet Tornado rejses der ved et møde mellem medarbejdere og ledelse en række spørgsmål i forbindelse med rengøringen hos et af selskabets

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Klar til screening i plastindustrien

Klar til screening i plastindustrien KLAR TIL SCREENING Klar til screening i plastindustrien - en screeningsvejledning for plastvirksomheder - en screeningsvejledning for plastvirksomheder Klar til screening... Forord Plastindustriens arbejdsmiljøudvalg,

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet BRANCHEVEJLEDNING OM ANSÆTTELSE AF UNGE PÅ KONTORER Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet I KONTOR OG ADMINISTRATIVE VIRKSOMHEDER INDHOLD 3 FORORD 4 GIV EN GRUNDIG INSTRUKTION TIL ARBEJDET 6

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Stamoplysninger 2. Forord.3. Politik...4. Overordnet arbejdsmiljøpoliti.4. Arbejdsmiljø mål..4

Indholdsfortegnelse...1. Stamoplysninger 2. Forord.3. Politik...4. Overordnet arbejdsmiljøpoliti.4. Arbejdsmiljø mål..4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Stamoplysninger 2 Forord.3 Politik...4 Overordnet arbejdsmiljøpoliti.4 Arbejdsmiljø mål..4 Virksomhedsbeskrivelse Rengøringsselvskabet RENT ApS.5 Beskrivelse

Læs mere

KABYS. Indretning. Udstyr. Branchevejledning nr. 5

KABYS. Indretning. Udstyr. Branchevejledning nr. 5 KABYS Indretning Udstyr Branchevejledning nr. 5 Branchevejledning nr. 5 KABYS INDRETNING OG UDSTYR Søfartens Arbejdsmiljøråd 2005 Søfartens Arbejdsmiljøråd ISBN nummer: 87-989066-5-8 Tryk: JBK Offset ApS,

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb Sunde sikre indkøb i rengøringsvirksomheder En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb i rengøringsvirksomheder. Sunde sikre indkøb Branchearbejdsmiljørådet for

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Tema: UMV undervisningsmiljø

Tema: UMV undervisningsmiljø Tema: UMV undervisningsmiljø Klassetrin: 5. og 6. klasse 1. Med erfaringerne fra gæstelærerens besøg og undervisning kan eleverne arbejde over en længere periode, hvor de indsamler registreringer af problemer

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere