NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller Projekt nr.: Life09/ENV/DK368

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368"

Transkript

1 NorthPestClean Notat Dræning og tæthedsprøvning af testceller Projekt nr.: Life/ENV/DK368

2 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Indholdsfortegnelse 1 Indledning Testcelle Drænboring Densitetsmåling Logbog for dræning af testcelle Logdata Testcelle 1_tæthedsprøvning Logdata Testcelle 1_dræning Testcelle Drænboring Densitet Logbog for dræning af testcelle Logdata testcelle 2_tæthedstest Logdata Testcelle 2_dræning Testcelle Drænboring Densitet Logbog for dræning af testcelle Logdata testcelle 3_tæthedsprøvning Logdata Testcelle 3_dræning Placering af divere under dræning Resultater og konklusioner af tæthedsprøvning Resultater af første tæthedsprøvning ( til ) Konklusion på første tæthedsprøvning ( til ) Resultater af anden tæthedsprøvning ( til ) Konklusion på anden tæthedsprøvning ( til ) Samlet konklusion på tæthedsprøvning af testcellerne...20 Bilagsliste: Bilag 1: Figurer med vandspejlslogning under og efter dræning Bilag 2: Manuelle pejlinger under og efter dræning (1. periode) (excelfil konverteret til pdf) Bilag 3: Manuelle pejlinger under og efter dræning (2. periode) (excelfil konverteret til pdf) Side 1

3 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 1 Indledning Der er to formål med at dræne testcellerne dels skal det dokumenteres at testcellerne er tætte og så skal cellerne drænes forud for tilsætning af lud. I forbindelse med etableringen af cellerne er der opsat et tæthedskrav på en maksimal vandspejlsstigning på 3 cm/døgn ved en gradient på 1 meter. Formålet med de første dræninger var at sænke vandspejlet i testcellerne med ca. 1 meter for efterfølgende at observere vandspejlsstigningen med henblik på at vurdere om testcellerne overholder tæthedskravet. Der blev drænet ad to omgange for at have muligheden for at undersøge tætheden af skillevæggen i dobbeltcellen. Den første dræning af cellerne viste at testcelle 2 og 3 sandsynligvis ikke overholdt tæthedskravet. Der blev derfor foretaget fornyet dræning af disse 2 celler (udvidet tæthedsprøvning). Dræningen blev foretaget ad flere omgange, så vandspejlet i de 2 testceller blev holdt mellem 0,8 til 1,2 m under vandspejlet uden for testcellerne. Herved fås en sikker dokumentation for indsivningen i testcellerne ved en potentialeforskel på ca. 1,0 m. Region Midtjylland har foretaget den første del af den initielle dræning umiddelbart før COWI overtog den afsluttende dræning inden opstart af forsøg (dvs. tilsætning af lud). Dette notat indeholder resultaterne af tæthedsprøvningen samt logbogs-informationen om denne første del af den initielle dræning. Der blev drænet hen over følgende fire perioder juni 2011 dræning af testcelle 1 og 3 - tæthedsprøvning 06. juli 2011 dræning af testcelle 2 - tæthedsprøvning august 2011 dræning af testcelle 2 og 3 udvidet tæthedsprøvning september 2011 dræning af testcelle 1, 2 og 3 opstart af initiel dræning Dette notat beskriver de data, der er opsamlet og observationer, der gjort under og umiddelbart efter nedsænkningen af grundvandsspejlet. Ved alle dræninger er vandspejlet håndpejlet i udvalgte boringer før, under og efter dræning. Der har desuden været opsat divere til en automatisk logning af vandspejlet før, under og efter dræningerne, se afsnit 5 for nærmere beskrivelse af divernes placering i de forskellige perioder. I bilag 2 og 3 findes resultatet af alle de manuelle pejlinger, der blev foretaget under og efter tæthedsprøvningen og den initielle dræning, samt beregninger af vandspejlstigninger. Side 2

4 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 2 Testcelle Drænboring Drænpumpen er placeret i TC1-EW1: Indtag af pumpe er 8,60 meter under overkant af filterrør Pumpen hænger ikke. Den er placeret så langt nede i boringen som muligt Bundpejling af TC1-EW1 er ca. 8,90 meter under overkant af filterrør Der er 54 cm fra overkant af filterrør til stabilgrus 2.2 Densitetsmåling Boringer Dato TC1-1-1 TC1-1-2 TC1-1-3 TC1-5-1 TC1-5-2 TC Logbog for dræning af testcelle Logdata Testcelle 1_tæthedsprøvning (Lars & Steffen) Nedsænkning i testcelle 1 startede d. 27/ kl. 13: Kl. 13:11 blev vandflowet på vanduret målt til 1 sek. for 100 l: 3600/10 = 3,30 m 3 /t Kl. 14:40 blev vandflowet på vanduret målt til 120 sek. for 100 l = 3,00 m 3 /t Kl. 14:50 blev flowet droslet ned pga. luft i vandprøverne Kl. 14:53 blev vandflowet på vanduret målt til 130 sek. for 100 l = 2,77 m 3 /t Kl. 14:55 blev vandflowet droslet ned igen Kl. 14:57 blev vandflowet på vanduret målt til 160 sek. for 100 l = 2,25 m 3 /t Kl. 15:03 til 15:05 blev pumpen stoppet pga. rensning af vandur Kl. 15:06 var flowet på 2,12 m 3 /t Kl. 15:46 var flowet på 2,31 m 3 /t Kl. 16:19 H4 relæ i container og elskab neden for havdiget slår fra pga. defekt kabeltromle til pumpen i testcelle 1 tællervisning på vandur viser 1186,7 Kl. 21:25 startes pumpen i testceller 1 igen Kl. 21:28 var flowet på 1,88 m 3 /t Kl. 22:30 var flowet på 1,95 m 3 /t Kl. 00:27 var flowet på 2,03 m 3 /t Kl. 00:43 pumpe stoppet pga. træthed Kl. 04:30 starter pumpning fra testcellen igen med et flow på 2,07 m 3 /t Kl. 06:16 blev pumpen stoppet pga. rensning af vandur igen Kl. 06:26 blev pumpen startet igen med et flow på 1,15 m 3 /t Kl. :59 blev nedsænkningen af testcelle 1 stoppet med en oppumpet mængde fra testcellen på 23 m 3 Side 3

5 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Tællervisning Prøve nr. Analyse til Kviksølv Flow ph Dato Tidspkt. på vandur antal m 3 Cheminova analyse (m 3 ) : ,5 3,3 m 3 /t 6, : ,5 X 1 3,3 m 3 /t 5, : X X 3 3,3 m 3 /t 5, : X 5 3 m 3 /t 5, : X 7 2,12 m 3 /t : X 9 1,88 m 3 /t 5, : X X 11 1,95 m 3 /t 4, : X 13 2 m 3 /t 4, : X 15 2,03 m 3 /t 4, : X 17 2,07 m 3 /t 4, : X X 19 2,07 m 3 /t 4, : X 21 1,15 m 3 /t 4, : X 23 1,15 m 3 /t 4, : X X Alle prøver til Hg-analyse er filtreret Logdata Testcelle 1_dræning (Morten & Steffen) Pumpen kørte max. Hele tiden Kl. 10:25 Start pumpe (ny pumpe men mindre ydelse installeret) Kl. 10:52 Pejling TC1-EW1: 6,92 m.u. filterrørets overkant Kl. 11:02 Flow: 50 liter på 2 min (1,5 m 3 /time) Kl. 12:11 Flow: 10 liter på 23,5 sek. (1,53 m 3 /time) (Thomas & Steffen) Kl. 9:10 Strømmen går Kl. 9:15 Genstart, strøm tilbage Kl. 9:30 Flow: 1,5 m 3 /time Kl. 10:35-10:40 Elektriker afbryder strømmen Kl. 10:55 Flow: 1,56 m 3 /time Kl. 12:00 Flow: 1,6 m 3 /time Kl. 12:42 Pejling: 8,28 m. u. filterrørets overkant Kl. 13:55 Flow: 1,5 m 3 /time (Anja & Steffen) Kl. 9:38 Start pumpe Kl. 10:11 Pejling TC1-EW1: 8,34 m u.t. Kl. 10:14 Pumpen drosles ned Kl. 10:20 Flow: 1,11 m 3 /time Kl. 10:33 Pejling TC1-EW1: 7,67 m u.t. Kl. 13:32 Luft i prøve, pejling: 8,49 Side 4

6 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Kl. 13:35 Pumpen drosles ned Kl. 13:57 Flow: 0,83 m 3 /time Kl. 14:30 Pumpen slukkes vandur 1220,8 m (Anja & Morten) Kl. 10:20 Start pumpe Kl. 12:45 Pejling TC1-EW1 8,18 m u. filterrørets overkant (pejlerøret er skåret ned!!) Kl. 13:20 Flow 10l på 40 sek (0,9 m 3 /time) Der var generelt luft i det oppumpede vand i hele perioden Prøve nr. antal m 3 ph Dato Tidspkt. Tællervisning på vandur (m 3 ) Analyse til Cheminova Kviksølv analyse Bemærkning : ,7 Start pumpe 0,5 6, : ,5 x 1,0 5, : ,0 x x 3,0 4, : ,0 x 5,0 4, : ,2 x : ,3 Stop pumpe : ,3 Start pumpe 7,0 5, : ,8 x 9,0 4, : ,0 x x 11,0 4, : ,0 x 13,0 4, : ,0 x : ,3 Stop pumpe : ,3 Start pumpe 15,0 4, : ,0 x 17,0 4, : ,0 x X 19,0 4, : ,0 x : ,8 Stop pumpe : ,8 Start pumpe 21,0 4, : ,0 X : ,7 Stop pumpe Alle prøver til Hg-analyse er filtreret. Side 5

7 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 3 Testcelle Drænboring Drænpumpen er placeret i TC2-EW1: Indtag af pumpe er 8,50 meter under overkant af filterrør Pumpen hænger ikke, men står på bunde af filtret (dvs. placeret så langt nede i boringen som muligt) Bundpejling af TC2-EW1 er 8,91 meter under overkant af filterrør Der er 74 cm fra overkant af filterrør til stabilgrus 3.2 Densitet Boringer Dato TC2-1-1 TC2-5-1 TC2-5-2 TC2-6-1 TC2-7-1 TC2-7-2 TC Logbog for dræning af testcelle Logdata testcelle 2_tæthedstest (Morten & Steffen) Nedsænkning i testcelle 2 startede d. 6/ kl. 05:57 Igennem hele dræningsperioden kørte pumpen med maksimum ydelse. 05:57 Start pumpe. Vandur inden opstart: 589,4 m 3. 05:57 Flow umiddelbart efter opstart er aflæst til 1) 0,0420 m 3 pr. 1 min 2) 100 l. på 2m27s. 06:11 Udtag af 0,5 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0410 m 3 pr. 1 min. Vandur: 589,9 m 3. 06:23 Udtag af 1,0 m 3 -prøven. Prøve udtages til Hg. Vandur: 590,4 m 3. 06:28 Flow målt til 0,0410 m 3 pr. 1 min. 07:12 Udtag af 3,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0420 m 3 pr. 1 min. Vandur: 592,4 m Pumpen stoppes. (efter pejlerunde) 08:03 Pumpen startes Vandur: 592,8 m 3 08:42 Udtag af 5,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0420 m 3 pr. 1 min. Vandur: 594,4 m 3. :30 Udtag af 7,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0415 m 3 pr. 1 min. Vandur: 596,4 m 3. 10:19 Udtag af 9,0 m 3 -prøven. Prøve udtages til Hg. Vandur: 598,4 m 3. 10:30 Flow målt til 0,0415 m 3 pr. 1 min. 11. Udtag af 11,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0415 m 3 pr. 1 min. Vandur: 600,4 m 3. 11:59 Udtag af 13,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0410 m 3 pr. 1 min. Vandur: 602,4 m 3. 12:49 Udtag af 15,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0410 m 3 pr. 1 min. Vandur: 604,4 m 3. 13:39 Udtag af 17,0 m 3 -prøven. Prøve udtages til Hg. Flow ikke målt. Vandur: 606,4 m 3. 14:29 Udtag af 19,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0400 m 3 pr. 1 min. Vandur: 608,4 m 3. 15:20 Udtag af 21,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0395 m 3 pr. 1 min. Vandur: 610,4 m 3. 16:11 Udtag af 23,0 m 3 -prøven. Prøve udtages til Hg. Flow ikk målt. Vandur: 612,4 m 3. 16:20: pumpen slukkes. Vandur: 612,7 m 3. Side 6

8 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Der er drænet i alt 612,7-589,4 = 23,3 m (Børge & Lars) 08:11 Start pumpe. Vandur inden opstart: 612,8 m 3. 21:15: pumpen slukkes. Vandur: 637,9 m 3. Prøve nr. antal m 3 1) Flow (m 3 /t) ph Dato Tidspkt. Tællervisning på vandur (m 3 ) Analyse til Cheminova Kviksølv analyse Bemærkning 0 2, :57 589,4 Start pumpe 0,5 2,46 4, :11 589,5 X 1 2,40 3, :23 590,4 X X 3 2,52 2, :12 592,4 X 5 2,52 2, :42 594,4 X 7 2,49 2, :30 596,4 X 9 2,49 2, :19 598,4 X X 11 2,49 2, : 600,4 X 13 2,46 2, :59 602,4 X 15 2,46 2, :49 604,4 X 17-2, :39 606,4 X X 19 2,40 2, :29 608,4 X 21 3,37 2, :20 610,4 X 23-2, :11 612,4 X X Ny tæthedsprøvning :11 612,8 Start pumpe 0,5 2,55 5, :25 613,3 X 1 2,50 5, :35 613,8 X X 3 2,65 4, :20 615,8 X 5 2,43 3, :12 617,8 X 7 2,54 3, :59 619,8 X 9 2,43 2, :50 621,8 X X 11 2,43 2, :40 623,8 X 13 2,40 2, :30 625,8 X 15 2,40 2, :20 627,8 X 17 2,50 2, :20 629,8 X X 19 2,50 2, :10 631,8 X 21 1,91 2, :20 634,3 X 23 1,91 2, :00 635,8 X 25 1,78 2, :10 637,8 X X Nye dræninger uden prøvetagning 2, :50 638,0 Pumpe start :55 642,7 Pumpe stop 2, :30 642,7 Pumpe start 1, :50 651,0 Pumpe stop 2, :15 651,0 Pumpe start Side 7

9 Dræning og tæthedsprøvning af testceller :40 656,4 Pumpe stop 2, :12 656,4 Pumpe start :08 661,1 Pumpe stop 2, :52 661,1 Pumpe start :40 667,8 Pumpe stop 1) Flow er bestemt ved aflæsning af vanduret umiddelbart efter prøve udtagning. Alle prøver til Hg-analyse er filtreret Logdata Testcelle 2_dræning (Morten og Steffen) Pumpen kørte max. Hele tiden Kl. 10:05 Flow: 50 liter på 1 min 19 sek (2,3 m 3 /time) Kl. 10:55 Pejling TC2-EW1: 6,25 m.u. filterrørets overkant Kl. 12:00 Flow: 10 liter på 15 sek (2,4 m 3 /time) (Thomas og Steffen) Kl. 9:10 Strømmen går Kl. 9:15 Genstart, strøm tilbage Kl. 9:30 Flow: 2,5 m 3 /time Kl. 10:35-10:40 Elektriker afbryder strømmen Kl. 10:55 Flow: 2,4 m 3 /time Kl. 12:10 Flow: 2,0 m 3 /time Kl. 12:40 Pejling: 7,52 mump Kl. 14:00 Flow: 1,7 m 3 /time (Anja & Steffen) Kl. :40 Pumpe start Kl. 11:23 Pejling TC2-EW1: 7,55 m u.t. Kl. 12:00 Pejling TC2-EW1: 7,80 m u.t. Kl. 12:07 Flow: 1,6 m 3 /time Kl. 13:15 Pejling TC2-EW1: 8,41 m u.t. pumpen drosles ned Kl. 13:40 Flow: 1,35 m 3 /time Kl. 13:52 Pejling TC2-EW1: 8,41 m u.t. pumpen drosles ned Kl. 13:53 Pumpen stopper af sig selv vandur 698,036 m 3 Kl. 14:00 Pejling TC2-EW1: 7,38 m u.t. Kl :30 Adskillige forsøg på at starte pumpen op igen Kl. 15:00 Vandur ved arbejdets stop 698,331 m (Anja & Morten) Kl. 10:20 Start pumpe Kl. 12:45 Pejling TC2-EW1 7,88 mump (pejlerøret er skåret ned!!) Kl. 13:20 Flow 10l på 31 sek (1,16 m 3 /time) Der var generelt luft i det oppumpede vand i hele perioden Side 8

10 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Prøve nr. Tællervisning Analyse til Kviksølv Bemærkning antal m 3 ph Dato Tidspkt. på vandur Cheminova analyse :00 667,82 Start pumpe 0,5 4, ,5 X 1,0 4, :27 669,0 X x 3,0 4, :14 671,1 X 5,0 3, :00 673,0 X 7,0 3, :50 675,0 X 9,0 3, :40 677,0 x x :35 679,3 Stop pumpe :00 679,3 Start pumpe 11,0 4, :03 679,5 x 13,0 3, :55 681,5 x 15,0 3, :30 683,0 x 17,0 2, :30 685,2 x x 19,0 2, :20 687,0 x 21,0 2, :25 689,0 x :30 690,7 Stop pumpe :38 690,7 Start pumpe 23,0 4, :50 691,0 X 25,0 3, :43 693,0 X X 27,0 2, :51 695,0 X 29,0 2, :10 697,0 x :53 698,036 Stop pumpe ,33 Start pumpe 31 3, ,0 X 33 2, :37 701,0 x x ,7 Stop pumpe Alle prøver til Hg-analyse er filtreret. 4 Testcelle Drænboring Drænpumpen er placeret i TC3-EW1: Indtag af pumpe er 8,57 meter under overkant af filterrør Pumpen hænger ikke, men står på bunde af filtret (dvs. placeret så langt nede i boringen som muligt) Bundpejling af TC3-EW1 er ca. 9,0 meter under overkant af filterrør Der er 91 cm fra overkant af filterrør til stabilgrus 4.2 Densitet Boringer Dato TC3-1-1 TC3-1-2 TC3-1-3 TC3-3-1 TC3-5-1 TC3-6-1 TC Side 9

11 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 4.3 Logbog for dræning af testcelle (Lars & Steffen) Nedsænkning i testcelle 3 startede d. 27/ kl. 16: Logdata testcelle 3_tæthedsprøvning Kl. 16:16 blev vandflowet på vanduret målt til 120 sek. for 100 l: 3600/1200 = 3,00 m 3 /t Kl. 17:53 blev vandflowet på vanduret målt til 3,00 m 3 /t Kl. 19:13 blev vandflowet på vanduret målt til 3,00 m 3 /t Kl. 19:57 blev pumpen i testcelle 3 stoppet i et forsøg på, at få stigningsdata til tolkning af hydraulisk ledningsevne Kl. 21:20 blev vandflowet på vanduret målt til 2,93 m 3 /t Kl. 22:37 blev vandflowet på vanduret målt til 2,47 m 3 /t Kl. 23,57 pumpe stoppet Kl. 05:34 blev pumpen startet igen med et flow på 2,45 m 3 /t Kl. 06:15 blev pumpen droslet ned til 1,17 m 3 /t pga., at pumpen tager luft ind i systemet Kl. 07:48 blev vandflowet på vanduret målt til 1,22 m 3 /t Kl. 07:56 blev pumpen droslet ned til 0,87 m 3 /t pga., at pumpen tager luft ind i systemet igen Kl. 11:17 blev nedsænkningen af testcelle 3 stoppet med en oppumpet mængde fra testcellen på 23 m 3 Prøve nr. antal m 3 Flow m 3 /h ph Dato Tidspkt. Tæller visning på vandur (m 3 ) Analyse til Cheminova Kviksølv analyse Bemærkning :48 86,7 Pumpe startet 0,5 3,0 3, :59 87,2 X 1 3,0 2, :10 87,7 X X 3 3,0 2, :50 89,7 X 5 3,0 2, :33 91,7 X 7 3,0 2, :12 93,7 X 9 3,0 2, :52 95,7 X X 11 2,9 2, :19 97,7 X 13 2,9 2, :55 99,7 X 15 2,47 2, :49 101,7 X 17 2,45 2, :43 103,7 X X 19 1,22 2, :10 105,7 X 21 0,87 2, :45 107,7 X 23 0,87 2, :13 1,7 X X :17 1,7 Pumpe stoppet Ny tæthedsprøvning 0 2, :05 1,7 Pumpe startet 0,5 2,95 2, :15 110,2 X 1,0 2,88 2, :24 110,7 X X 3,0 2,88 2, :05 112,7 X 5,0 2,63 2, :45 114,7 X Side 10

12 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 7,0 1,50 2, :10 116,7 X 9,0 0,54 2, :18 118,7 X X 11,0 0,3 2, :25 120,7 X 13,0 0,3 2, :00 122,7 X :15 122,8 Pumpe stoppet Nye dræninger uden prøvetagning :50 122,8 Pumpe startet :55 124,3 Pumpe stoppet :30 124,3 Pumpe startet :20 127,8 Pumpe stoppet 2, :10 127,8 Pumpe startet :45 130,0 Pumpe stoppet :16 130,0 Pumpe startet :19 132,9 Pumpe stoppet Alle prøver til Hg-analyse er filtreret Logdata Testcelle 3_dræning (Morten og Steffen) Kl. 10:00 Pumpen køre max til at starte med. Kl. 10:45 TC3-EW1 pejles til 7,67 m. u. pejlerøretskant (ingen luftindtag) Kl. 10:57 Pumpen tager luft ind (kan ses og høres) Kl. 10:57 TC3-EW1 pejles til 8,46 m. u. pejlerøretskant Kl. 11:05 Pumpen drosles ned. Kl. 11:05 Flow: 10 liter på 1 min 18 sek (0,46 m 3 /time) Kl. 11:05 Pumpeydelse sættes op. Kl. 11:38 Flow: 10 liter på 32 sek (1,12 m 3 /time) Kl. 11:55 Pumpeydelse sættes op. Kl. 11:38 Flow: 10 liter på 25 sek (1,44 m 3 /time) Kl. 12:57 Flow: 10 liter på 24,8 sek (1,44 m 3 /time) Kl. 13:17 Pumpen tager luft ind (kan ses og høres) Kl. 13:17 TC3-EW1 pejles til 8,47 m. u. pejlerøretskant Kl. 12:57 Flow: 10 liter på 32,4 sek (1,11 m 3 /time) (Thomas og Steffen) Kl. 9:10 Strømmen går. Pumpe til TC 3 er problemet. Kl. 9:30 Pumpe til TC3 slået til igen Kl. 9:40 Flow: 1,48 m 3 /time. Luft => pumpe neddrosles. Kl. 9:45 Flow: 0,96 m 3 /time. Pejles til 8,19 mump Kl. 10:55 Flow: 0,97 m 3 /time. Kl. 12:00 Flow: 0,96 m 3 /time Kl. 12:45 Pejles til 7,98 m u. pejlerørers kant Kl. 13:40 Flow: 0,97 m 3 /time (Anja & Steffen) Kl. :39 Pumpen startes Kl. 11:22 Pejling TC3-EW1: 8,15 m u.t. Side 11

13 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Kl. 12:22 Flow: 0,9 m 3 /time Kl. 13:08 Pejling TC3-EW1: 8,48 m u.t. -> pumpen drosles ned Kl. 13:50 Flow: 0,007 m 3 /time Kl. 13:52 Pejling TC3-EW1: 7,70 m u.t. -> pumpeydelsen sættes op Kl. 14:00 Flow: 0,53 m 3 /time Kl. 14:33 Pumpen slukkes vandur 148,37 m (Anja & Morten) Kl. 10:20 Start pumpe Kl. 12:45 Pejling TC2-EW1 7,81 m. u. pejlerørets kant (pejlerøret er skåret ned!!) Kl. 13:20 Flow 10l på 54 sek. (0,67 m 3 /time) Der var generelt luft i det oppumpede vand i hele perioden Prøve nr. antal m 3 Flow ph Dato Tidspkt. Tællervisning på vandur (m 3 ) Analyse til Cheminova Kviksølv analyse Bemærkning :00 132,91 Start pumpe 0,5 2, ,5 X 1,0 2, :25 134,0 X X 3,0 2, :55 136,0 X 5,0 2, :14 138,0 x :35 139,5 Stop pumpe :00 139,5 Start pumpe 7,0 1,48 2, :40 140,0 x 9,0 0,96 2, :50 142,0 x x 11,0 0,97 2, :53 144,0 X :30 144,6 Stop pumpe :39 144,6 Start pumpe 13,0 2, :12 146,0 X 15,0 2, :23 148,0 X :33 148,4 Stop pumpe ,4 Start pumpe 17,0 2, ,2 X X ,8 Stop pumpe Alle prøver til Hg-analyse er filtreret. Side 12

14 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 5 Placering af divere under dræning til logger med 1 minuts-interval Testcelle Borings Filter Start dato Start Tidspunkt Stopper Diver nr. Type 1 TC :29: :28 D TC :32: :31 C TC :34: :33 D TC :37: :36 D TC :39: :38 J7614 CTD-diver 3 TC :43: :42 D TC :45: :44 K TC :46: :45 K TC :47: :46 K TC :49: :48 K TC :50: :49 J7551 CTD-diver til logger med 1 minuts-interval Testcelle Boring Filter Start dato Start Tidspunkt Stopper Diver nr. Type bemærkning 1 TC :32: :31 C TC :01: :01 J7551 CTD-diver 2 TC :36: :35 D TC :46: :45 D TC :10: : J7614 CTD-diver 2 TC :54: :53 D TC :20: :19 D TC :13: :22 K TC :49: :48 K TC :39: :38 K TC :13: :12 K2312 data kunne ikke downloades til logger med 5 minuts-interval Testcelle Boring Filter Start dato Tappet og placeret i boring igen Stopper Diver nr. Type bemærkning C7021 ude af drift, sendt til service 1 TC / : :00 K TC / : :00 D TC / : :00 J7551 CTD-diver Problemer med proppen - sidder ikke godt fast 2 TC / : :00 D TC / : :00 D4794 Side 13

15 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 2 TC / : :00 J7614 CTD-diver 3 TC / : :00 D TC :00 K TC / : :00 K TC / : :00 K2312 Ligger nede i boringen til logger med 5 minuts-interval Testcelle Boring Filter Start dato Tappet og placeret i boring igen Stopper Diver nr. Type bemærkning C7021 ude af drift, sendt til service TC kl K TC kl D4804 Problemer med proppen - sidder 2 TC kl J7551 CTD-diver ikke godt fast 2 TC kl D TC kl D TC kl J7614 CTD-diver 3 TC kl D TC K2314 Ligger nede i boringen. 3 TC kl K TC kl K2312 Barodiver I perioden til og til logges med 1. minut interval. Fra d logges med 5 minut interval Placering: fra d til d er barodiveren placeret udenfor i en lille ikke tæt plastikboks. D flyttes barodiveren til øverst i boring TC1-1-3 (det viser sig at barodiveren er defekt) Den : En ny Baro-diver (TC1-1-3_L0024 Baro) er placeret i TC1-1 filter 3. Start: kl. 8:32, slut: kl. 16:27 (24000 enheder, batteri 99%) Side 14

16 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 6 Resultater og konklusioner af tæthedsprøvning Af figurerne i bilag 1 fremgår vandspejlskoten logget på diverne placeret i forskellig boringer i testcellerne i forbindelse med tæthedsprøvning og dræning. I bilag 2 og 3 findes resultaterne af de manuelle pejlinger under og efter dræning i hhv. første og anden tæthedsprøvningsperiode. I den tekniske specifikation i udbudsmaterialet blev fremsat et tæthedskrav til testcellernes konstruktion. Kravet lød på en maksimal stigning i grundvandspejlet (gvs) i testcellerne på 3 cm/døgn ved en potentialeforskel på 1,0 m mellem gvs indenfor og udenfor testcellerne. Tæthedsprøvningerne blev udført med henblik på at vurdere om tæthedskravet var overholdt i de tre testceller. 6.1 Resultater af første tæthedsprøvning ( til ) Grundvandspejlet i testcellerne blev, i løbet af mindre end et døgn, nedsænket til ca. 120 cm i forhold til grundvandsspejlniveauet uden for testcellerne. Tæthedstesten blev først gennemført i testcelle 1 og 3 (dræning den ) og efterfølgende i testcelle 2 (dræning den ). Årsagen til den forskudte tæthedprøvning var ønsket om at kunne vurdere om skillevæggen mellem testcelle 2 og 3 var tæt. Dette blev gjort ved at pejle grundvandsspejlet i testcelle 2 imens og efter testcelle 3 blev drænet. Nedenfor er gengivet resultater fra første tæthedsprøvning. TC1 - periode til GV kote [cm] TC1-1-1 TC1-1-3 TC1-5-1 TC1-6-1 tid (dato) Figur 1: Første tæthedsprøvning i testcelle 1 Side 15

17 Dræning og tæthedsprøvning af testceller TC2 Periode til GV kote [cm] TC2-2-1 TC2-5-1 TC2-7-1 TC tid (dato) Figur 2: Første tæthedsprøvning i testcelle 2 TC3 periode til GV kote [cm] TC3-1-1 TC3-3-1 TC tid (dato) Figur 3: Første tæthedsprøvning i testcelle 3 Side 16

18 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 6.2 Konklusion på første tæthedsprøvning ( til ) Tætheden af hver testcelle er estimeret ud fra diverdataene, ved at bestemme grundvandsspejlsstigningerne (hældningen på kurverne) efter 4-8 døgn efter ophør af første dræning. Af den første tæthedsprøvning fremgår det at: Testcelle 1: overholder tæthedskravet (gvs stigningen er ca. 0,5 cm/døgn) Testcelle 2: overholder ikke tæthedskravet Testcelle 3: det er usikkert om testcellen overholder tæthedskravet Der kunne ikke registreres nogen ændring i gvs niveauet i testcelle 2 imens og efter testcelle 3 blev drænet og dermed vurderes skillevæggen mellem de to testceller at være tæt. Det blev vurderet, at der var behov for en yderligere tæthedsprøvning af testcelle 2 og 3 for mere nøjagtigt at bestemme tætheden af disse testceller. 6.3 Resultater af anden tæthedsprøvning ( til ) Årsagen til gvs stigningerne i testcelle 2 og 3 vurderes at kunne stamme fra; 1) utætheder i spunsen 2) vandretention (dvs. forsinket nedsivning af grundvand som hænger i det drænede sediment) 3) nedsivning af regnvand fra terrænoverfladen som følge af utætheder i bentonitmåtterne. I juni 2011 blev der udlagt to lag bentonitmåtter over testcellerne, for at forhindre nedsivning af regnvand. Disse måtter blev ikke udlagt med den korrekte hældning mod vest. I stedet for at regnvandet afdrænede mod vest opstod der i stedet, i regnperioder, vandpytter på terrænet over testcellerne. For at eliminere sandsynligheden for bidrag fra nedsivning af regnvand (pkt. 3 ovenfor), blev der derfor i starten af august 2011 udlagt yderligere 2 lag bentonitmåtter henover alle testcellerne. De nye bentonitmåtter havde en hældning mod vest og blev tætnet omkring alle boringsafslutninger med bentonitgranulat for at sikre at regnvand ikke kan sive ned. Efter udlægning af betonitmåtter blev der gennemført en ny tæthedsprøvning i testcelle 2 og 3. Strategien ved denne tæthedstest var at fastholde potentialeforskellen på omkring 1 meter over en periode på ca. 16 dage, ved at udføre gentagne nedsænkninger. Hensigten var gradvist over perioden at eliminere bidraget fra vandretention til gvs stigningerne. Ud fra observationerne efter dræning i testcelle 1 (som er den mest tætte testcelle), vurderes det at bidraget fra vandretention er minimalt 14 dage efter nedsænkning. Ved at tætne testcellerne mod terræn og ved at reducere bidraget fra vandretentionen skulle den anden tæthedsprøvning give et mere nøjagtigt billede af testcellerne utæthed. Nedenfor er en gengivet resultater og konklusioner fra anden tæthedsprøvning. Side 17

19 Dræning og tæthedsprøvning af testceller TC2 periode til GV kote [cm] TC2-2-1 TC2-5-1 TC2-7-1 TC tid (dato) Figur 4: Anden tæthedsprøvning i testcelle 2. Med rød cirkel er markeret den tidsperiode hvor utætheden er vurderet (se figur 5) TC2 periode til y = 3,9461x R 2 = 0, GV kote [cm] TC2-2-1 TC2-5-1 TC2-7-1 TC2-7-2 Lineær (TC2-7-2) tid (dato) Figur 5: Hældningen på kurven i perioden 24/8-5/9 giver et estimat for testcelle 2 s utæthed Side 18

20 Dræning og tæthedsprøvning af testceller TC3 periode til GV kote [cm] -100 TC3-1-1 TC3-3-1 TC tid (dato) Figur 6: Anden tæthedsprøvning i testcelle 3. Med rød cirkel er markeret den tidsperiode hvor utætheden er vurderet (se figur 7) TC3 periode til y = 1,375x R 2 = 0,9885 GV kote [cm] TC3-1-1 TC3-3-1 TC3-5-1 Lineær (TC3-5-1) tid (dato) Figur 7: Hældningen på kurven i perioden 24/8-5/9 giver et estimat for testcelle 3 s utæthed Side 19

21 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 6.4 Konklusion på anden tæthedsprøvning ( til ) Tætheden af testcelle 2 og 3 er estimeret ud fra diverdataene (figur 4 og 6), ved at bestemme grundvandsspejlsstigningerne (dvs. hældningen på kurverne) ca. 5 døgn efter ophør af den sidste nedsænkning (figur 5 og 7). Af den anden tæthedsprøvning fremgår det at: Testcelle 2: overholder ikke tæthedskravet (gvs stigningen er 4,0 cm/døgn) Testcelle 3: overholder tæthedskravet (gvs stigningen er 1,4 cm/døgn) 6.5 Samlet konklusion på tæthedsprøvning af testcellerne I den tekniske specifikation i udbudsmaterialet er der fremsat et tæthedskrav til testcellernes konstruktion, der definerer, at der maksimalt må være en stigning i grundvandspejlet (gvs) i testcellerne på 3 cm/døgn ved en potentialeforskel på 1,0 m mellem gvs indenfor og udenfor testcellerne. Tæthedsprøvningen er udført af to omgange i juni-september 2011 og resultaterne er angivet i tabellen nedenfor. Testcelle Utæthed* (cm/døgn) Tæthedskrav opfyldt 1 0,5 Ja 2 4,0 Nej 3 1,4 ja * grundvandsspejlsstigning pr. døgn ved 1 m potentialforskel Side 20

22 Bilag 1 Figurer med vandspejlslogning under og efter dræning Projekt nr.: Life/ENV/DK368

23 1 Figurer med vandspejlslogning under og efter dræning Af figurerne fremgår vandspejlkoten logget på diverne i forbindelse med tæthedsprøvningen og dræning. 1.1 Testcelle Tæthedsprøvning Testcelle GV kote [cm] TC1-1-1 TC1-1-3 TC1-5-1 TC1-6-1 dato Figur 1: Diverdata fra perioden for første tæthedsprøvningen

24 Testcelle 1 - periode Periode uden korrektion for ændret barometrisk tryk GV kote [cm] TC1-1-1 TC dato Figur 2: Diverdata fra perioden efter tæthedsprøvningen Initiel dræning og ludinfiltration Testcelle 1 - periode GV-kote [cm] TC1-1-1 TC dato Figur 3: Diverdata fra perioden før og under første del af den initielle dræning.

25 Testcelle 1 - periode GV kote [cm] TC1-2-1 TC1-4-1 TC1-8-1 dato Figur 4: Diverdata for den anden del af den initielle dræning samt opfyldning med lud

26 1.2 Testcelle Tæthedsprøvning Testcelle 2 - periode GV kote [cm] TC2-2-1 TC2-5-1 TC2-7-1 TC2-7-2 TC dato Figur 5: Diverdata fra perioden for den første tæthedsprøvningen Testcelle 2 - periode GV kote [cm] TC2-2-1 TC2-5-1 TC2-7-1 TC2-7-2 dato Figur 6: Diverdata fra perioden efter første tæthedsprøvningen og starten af den anden tæthedsprøvning

27 1.2.2 Tæthedstest, initiel dræning og ludinfiltration Testcelle 2 - periode 3 0,00-50,00 GV kote [cm] -100,00-150,00 TC2-2-1 TC2-5-1 TC2-7-1 TC ,00-250, dato Figur 7: Diverdata fra perioden med den 2. tæthedsprøvningen og for den første del af den initielle dræning Testcelle 2 - periode GV kote [cm] TC2-2-1 TC2-4-1 TC dato Figur 8: Diverdata for den anden del af den initielle dræning samt opfyldning med lud

28 1.3 Testcelle Tæthedsprøvning Testcelle 3 - periode GV kote [cm] TC3-1-1 TC3-1-2 TC3-1-3 TC3-3-1 TC dato Figur 9: Diverdata fra perioden under og efter første tæthedsprøvningen. Testcelle 3 - periode 2 50 GV kote [cm] Periode uden kompensation for barometrisk tryk TC3-1-1 TC3-3-1 TC3-5-1 pejl 1-1 pejl 3-1 pejl dato Figur 10: Diverdata fra perioden efter første tæthedsprøvningen and starten af 2. tæthedsprøvning. Enkelte håndpejlinger er indtegnet som krydser.

29 1.3.2 Tæthedstest, initiel dræning og ludinfiltration Testcelle 3 - periode GV kote [cm] TC3-1-1 TC3-3-1 TC dato Figur 11: Diverdata fra perioden med den 2. tæthedsprøvningen og for den første del af den initielle dræning Testcelle 3 - periode 4 50,0 0,0 GV kote [cm] -50,0-100,0-150,0 TC3-2-1 TC3-4-1 TC ,0-250, dato Figur 12: Diverdata for den andel af den initielle dræning samt opfyldning med lud

30 Bilag 2 Pejlinger nedsænkning og tæthedstest (1. periode) Projekt nr.: Life/ENV/DK368

31 Ansvarlig Anja Lars Lars Anja Anja Børge Kaspar Morten Anja Kaspar Morten Anja Anja Anja Anja Lars Thomas Dato Boringsnr Filter BundpejlinNedstik m Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Tidspkt :55 12:00 9:30-10:00 11:00-11: :20-12:35 18:12-18:25 14:35-14:50 11:55-12:20 12:00-12:19 :20-:40 12:52-13:20 16:32-16:55 TC ,35 5,00 4,99 6,23 6,13 6,1 6,07 6,04 6,06 6,02 6,02 6,01 5,99 5,97 TC ,56 5,03 5,02 6,27 6,17 6,14 6,1 6,08 6,07 6,06 6,05 6,03 6,02 6,00 TC ,64 5, 5,07 6,33 6,23 6,19 6,16 6,14 6,12 6,11 6,11 6,1 6,08 6,06 TC ,08 4,99 6,2 6,12 6,08 6,05 6,03 6,02 6,01 6 5,99 5,98 5,95 TC ,37 5,02 6,27 6,17 6,14 6,1 6,08 6,07 6,05 6,05 6,03 6,03 6,00 TC ,4 5,06 6,31 6,21 6,17 6,14 6,12 6,10 6, 6, 6,07 6,07 6,04 TC ,16 5,10 5,04 6,28 6,2 6,16 6,13 6,11 6, 6,08 6,07 6,06 6,06 6,03 TC ,38 5,08 6,32 6,25 6,21 6,16 6,14 6,12 6,11 6,11 6, 6,08 6,06 TC ,43 5,10 6,34 6,23 6,19 6,18 6,16 6,15 6,13 6,13 6,12 6,11 6, TC ,19 5,12 6,19 6,15 6,12 6,12 6,05 6,07 6,05 6,03 6,01 6,00 5,97 TC ,41 5,04 6,28 6,18 6,15 6,12 6, 6,08 6,07 6,06 6,05 6,03 6,01 TC ,51 5,08 6,32 6,22 6,19 6,15 6,13 6,12 6,1 6,1 6, 6,08 6,05 TC ,1 5,04 4,99 6,29 6,14 6,11 6,08 6,05 6,04 6,02 6,02 6,01 6,00 5,98 TC ,28 5,01 6,23 6,13 6,11 6,07 6,05 6,03 6,03 6,02 6,01 5,99 5,97 TC ,33 4,99 Tør 6,18 6,15 6,12 6, 6,07 6,06 6,06 6,05 6,04 6,02 TC ,97 5,04 5,02 6,27 6,18 6,14 6,11 6, 6,07 6,06 6,06 6,05 6,04 6,02 TC ,16 5,06 6,29 6,20 6,17 6,13 6,11 6,10 6, 6,08 6,07 6,05 6,04 TC ,21 5,11 Tør tør tør tør tør tør tør tør 6,12 6,11 6, TC1-7 1 Boringen TC ,08 TC ,08 TC ,01 5,02 6,24 6,15 6,12 6, 6,06 6,05 6,03 6,03 6,02 6,00 5,98 TC ,26 5,04 6,28 6,18 6,15 6,12 6, 6,08 6,07 6,07 6,05 6,03 6,01 TC ,5 5,08 6,31 6,22 6,19 6,16 6,13 6,12 6,11 6,1 6, 6,07 6,06 TC ,98 5, 5,06 6,31 6,22 6,19 6,15 6,13 6,12 6,1 6,1 6, 6,07 6,06 TC ,28 5,10 6,33 6,24 6,21 6,18 6,16 6,14 6,13 6,13 6,11 6,11 6,08 TC ,44 5,16 Tør 6,30 6,27 6,24 6,21 6,20 6,19 6,18 6,17 6,15 6,13 TC ,98 5,01 5 6,24 6,14 6,12 6, 6,06 6,05 6,03 6,03 6,02 6,01 5,99 TC ,31 5,04 6,28 6,19 6,15 6,12 6, 6,07 6,07 6,06 6,05 6,04 6,02 TC ,4 5,08 Tør 6,22 6,19 6,16 6,13 6,11 6,11 6,1 6, 6,07 6,05 Tidspkt. 0,08 15:57 13:00 12: :00-13:15 18:12-18:25 15:00-15:25 12:30-13:00 12:56-13:19 08:45-:00 11:51-12:16 16:10-16:40 15:32-15:58 10:40-11: TC ,55 4,97 4,93 6,16 5,84 5,73 5,57 5,41 5,29 5,15 5,11 5,07 4,95 TC ,92 5,04 5 6,23 5,91 5,79 5,63 5,47 5,35 5,21 5,17 5,13 TC ,14 5,08 5,04 tør 5,95 5,83 5,68 5,51 5,40 5,26 5,22 5,17 5,07 TC ,8 5,06 5,03 6,28 5,94 5,82 5,66 5,49 5,37 5,24 5,19 5,15 5,03 TC ,08 5,08 5,05 6,31 5,97 5,85 5,69 5,52 5,40 5,27 5,22 5,18 TC ,2 5,12 5,08 tør 6,01 5,89 5,73 5,56 5,43 5,30 5,25 5,21 TC ,57 5,03 4,99 6,27 5,93 5,8 5,65 5,48 5,36 5,22 5,18 5,14 5,01 TC ,92 5, 5,06 6,33 6,00 5,87 5,71 5,53 5,42 5,28 5,24 5,19 TC ,2 5,16 5,12 tør 6,06 5,93 5,77 5,6 5,48 5,35 5,30 5,26 TC ,38 4,85 4,82 6,04 5,73 5,61 5,45 5,28 5,16 5,03 4,98 4,94 4,82 TC ,46 4,88 4,84 6,07 5,76 5,63 5,47 5,31 5,18 5,05 5,01 4,96 TC ,51 4,90 4,87 tør tør tør tør 5,34 5,22 5,08 5,04 5 TC ,83 5,07 5,04 6,29 5,97 5,85 5,68 5,52 5,40 5,27 5,22 5,18 5,06 TC ,25 5,08 5, tør 6,02 5,89 5,73 5,56 5,45 5,30 5,26 TC ,43 5,17 5,13 tør 6, 5,95 5,77 5,61 5,54 5,40 5,31 5,29 TC ,01 5,16 5,12 6,37 6,06 5,92 5,76 5,6 5,49 5,36 5,30 5,28 5,16 TC ,24 5,18 5,15 6,41 6, 5,96 5,79 5,63 5,51 5,37 5,33 5,28 TC ,31 5,19 5,16 tør 6, 5,97 5,8 5,64 5,51 5,38 5,34 5,29 TC ,7 5,10 5,07 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 6,23 5,93 5,81 5,65 5,49 5,37 5,23 5,19 5,14 5,03 TC ,97 5, 5,04 5,05 5,04 5,05 6,27 5,98 5,86 5,69 5,53 5,40 5,27 5,27 5,18 TC ,12 5,11 5,07 5,08 5,06 5,08 tør 6,00 5,89 5,72 5,56 5,41 5,27 5,23 5,18 TC ,81 5,11 5,11 5, 5,08 5,08 5,06 5,08 6,32 6,02 5,88 5,73 5,56 5,44 5,31 5,26 5,22 5,1 TC ,23 5,13 5,1 5,1 5, 5,1 6,35 6,04 5,91 5,75 5,58 5,45 5,32 5,27 5,24 TC ,44 5,16 5,13 5,13 5,12 5,13 tør 6,07 5,94 5,78 5,61 5,49 5,35 5,31 5,26 TC ,87 5,13 5,12 5, 5, 5,1 5,08 5, 6,34 6,04 5,9 5,74 5,57 5,45 5,32 5,27 5,23 5,11 TC ,17 5,14 5, 5,1 5, 5,08 6,35 6,04 5,91 5,75 5,58 5,45 5,32 5,27 5,23 TC ,3 5,17 5,13 5,13 5,12 5,13 tør 6,07 5,95 5,78 5,61 5,49 5,35 5,31 5,26 TC ,93 5,04 5, 6,28 5,95 5,82 5,66 5,49 5,38 5,23 5,19 5,15 5,03 TC ,2 5,08 5,04 6,31 5,97 5,85 5,69 5,52 5,40 5,26 5,21 5,17 TC ,27 5,13 5,1 tør 6,03 5,91 5,75 5,58 5,45 5,31 5,27 5,23 Tidspkt. 0, :30-12: :40-12:55 15:25-15:50 13:05-13:30 12:25-12: :15 12:20-12:45 16:50-17:15 16:00-16:25 11:07-11: TC ,69 4,98 4,93 6,12 5,94 5,87 5,78 5,71 5,66 5,64 5,61 5,55 5,51 5,44 5,41 5,38 5,25 TC ,02 4,99 4,99 6,18 6,00 5,92 5,83 5,76 5,71 5,68 5,65 5,59 5,55 5,49 5,46 5,42 TC ,18 5,04 5,03 Tør 6,05 5,97 5,88 5,81 5,76 5,74 5,7 5,64 5,6 5,53 5,50 5,47 TC ,74 5, 5,08 6,27 6,14 6,03 5,96 5,86 5,81 5,79 5,75 5,69 5,65 5,58 5,55 5,52 5,39 TC ,14 5,12 6,32 6,14 6,07 5,98 5,9 5,84 5,83 5,79 5,73 5,69 5,63 5,6 5,56 TC ,35 5,15 Tør 6,15 6,07 5,98 5,91 5,86 5,83 5,8 5,74 5,69 5,63 5,60 5,57 TC ,73 5,17 5,15 6,35 6,17 6,1 6,01 5,93 5,87 5,86 5,83 5,77 5,73 5,66 5,63 5,6 5,46 TC ,13 5,19 6,38 6,20 6,12 6,03 5,96 5,88 5,88 5,84 5,79 5,75 5,68 5,64 5,61 5,48 TC ,4 5,24 Tør 6,25 6,17 6,1 6,01 5,97 5,94 5,9 5,85 5,81 5,74 5,71 5,68 5,54 TC ,62 4,84 5,85 5,77 5,68 5,61 5,56 5,53 5,5 5,44 5,4 5,34 5,31 5,27 5,14 TC ,29 4,89 5,90 5,82 5,73 5,66 5,61 5,58 5,55 5,5 5,45 5,38 5,35 5,32 TC3-4 3 gen er knækket?? - TC ,85 5, 5,08 6,27 6,1 6,02 5,93 5,86 5,81 5,78 5,75 5,7 5,65 5,58 5,55 5,52 5,39 TC ,15 5,15 6,33 6,15 6,07 5,99 5,91 5,86 5,84 5,81 5,75 5,7 5,64 5,61 5,57 TC ,27 5,20 Tør 6,2 6,13 6,05 5,97 5,92 5,9 5,86 5,8 5,76 5,69 5,66 5,62 TC ,84 5,2 5,2 6,39 6,22 6,14 6,06 5,97 5,93 5,9 5,87 5,81 5,77 5,70 5,67 5,64 5,5 TC ,18 5,25 6,44 6,26 6,19 6,1 6,02 5,97 5,95 5,91 5,86 5,82 5,74 5,71 5,68 TC ,38 5,29 Tør 6,3 6,22 6,14 6,06 6,01 5,99 5,95 5,9 5,87 5,79 5,75 5,72 TC ,65 4,95 4,94 6,11 5,94 5,87 5,79 5,71 5,66 5,63 5,6 5,55 5,51 5,44 5,42 5,38 5,23 TC ,07 5,00 6,16 5,99 5,92 5,83 5,76 5,71 5,68 5,65 5,6 5,56 5,48 5,45 5,43 TC ,25 5,04 6,05 6,06 5,87 5,88 5,8 5,76 5,73 5,7 5,64 5,6 5,52 5,50 5,47 TC ,79 5, 5, 6,27 6,1 6,03 5,94 5,87 5,84 5,8 5,76 5,7 5,67 5,61 5,56 5,53 5,41 TC ,11 5,14 6,31 6,14 6,07 5,98 5,91 5,86 5,83 5,8 5,74 5,7 5,64 5,60 5,57 TC ,2 5,19 6,13 men ikke nok men ikke nok 6,04 5,95 5,90 5,88 5,84 5,78 5,74 5,68 5,64 5,61 TC ,01 5,02 6,02 5,94 5,86 5,78 5,73 5,7 5,67 5,62 5,57 5,51 5,48 5,32 TC ,08 5,05 6,06 5,99 5,9 5,82 5,77 5,75 5,71 5,67 5,62 5,55 5,51 TC ,12 5,12 6,14 men ikke nok men ikke nok 5,89 5,84 5,82 5,78 5,73 5,67 5,61 5,58

32 Tidspkt. TC1-1-1 TC1-1-2 TC1-1-3 TC1-2-1 TC1-2-2 TC1-2-3 TC1-3-1 TC1-3-2 TC1-3-3 TC1-4-1 TC1-4-2 TC1-4-3 TC1-5-1 TC1-5-2 TC1-5-3 TC1-6-1 TC1-6-2 TC1-6-3 TC1-7-1 TC1-7-2 TC1-7-3 TC1-8-1 TC1-8-2 TC1-8-3 TC1-9-1 TC1-9-2 TC1-9-3 TC TC TC :00 5,00 5,03 5, 4,99 5,02 5,06 5,10 5,08 5,10 5,12 5,04 5,08 5,04 5,01 4,99 5,04 5,06 5,11 5,02 5,04 5,08 5, 5,10 5,16 5,01 5,04 5, :55 4,99 5,02 5,07 5,04 4,99 5,02 5, :00 6,23 6,27 6,33 6,2 6,27 6,31 6,28 6,32 6,34 6,19 6,28 6,32 6,29 6,23 6,27 6,29 6,24 6,28 6,31 6,31 6,33 6,24 6, :30 6,13 6,17 6,23 6,12 6,17 6,21 6,2 6,25 6,23 6,15 6,18 6,22 6,14 6,13 6,18 6,18 6,20 6,15 6,18 6,22 6,22 6,24 6,30 6,14 6,19 6, :00 6,1 6,14 6,19 6,08 6,14 6,17 6,16 6,21 6,19 6,12 6,15 6,19 6,11 6,11 6,15 6,14 6,17 6,12 6,15 6,19 6,19 6,21 6,27 6,12 6,15 6, :00 6,07 6,1 6,16 6,05 6,1 6,14 6,13 6,16 6,18 6,12 6,12 6,15 6,08 6,07 6,12 6,11 6,13 6, 6,12 6,16 6,15 6,18 6,24 6, 6,12 6, :20 6,04 6,08 6,14 6,03 6,08 6,12 6,11 6,14 6,16 6,05 6, 6,13 6,05 6,05 6, 6, 6,11 6,06 6, 6,13 6,13 6,16 6,21 6,06 6, 6, :30 6,06 6,07 6,12 6,02 6,07 6,1 6, 6,12 6,15 6,07 6,08 6,12 6,04 6,03 6,07 6,07 6,1 6,05 6,08 6,12 6,12 6,14 6,2 6,05 6,07 6, :55 6,02 6,06 6,11 6,01 6,05 6, 6,08 6,11 6,13 6,05 6,07 6,1 6,02 6,03 6,06 6,06 6, tør 6,03 6,07 6,11 6,1 6,13 6,19 6,03 6,07 6, :10 6,02 6,05 6,11 6 6,05 6, 6,07 6,11 6,13 6,03 6,06 6,1 6,02 6,02 6,06 6,06 6,08 tør 6,03 6,07 6,1 6,1 6,13 6,18 6,03 6,06 6, :20 6,01 6,03 6,1 5,99 6,03 6,07 6,06 6, 6,12 6,01 6,05 6, 6,01 6,01 6,05 6,05 6,07 6,12 6,02 6,05 6, 6, 6,11 6,17 6,02 6,05 6, :52 5,99 6,02 6,08 5,98 6,03 6,07 6,06 6,08 6,11 6 6,03 6,08 6 5,99 6,04 6,04 6,05 6,11 6 6,03 6,07 6,07 6,11 6,15 6,01 6,04 6, :32 5,97 6 6,06 5,95 6 6,04 6,03 6,06 6, 5,97 6,01 6,05 5,98 5,97 6,02 6,02 6,04 6, 5,98 6,01 6,06 6,06 6,08 6,13 5,99 6,02 6,05 m 6,50 6,20 5,90 5,60 5,30 5,00 Tæthedsprøvning Testcelle pejletidspunkt TC1-1-1 TC1-1-2 TC1-1-3 TC1-2-1 TC1-2-2 TC1-2-3 TC1-3-1 TC1-3-2 TC1-3-3 TC1-4-1 TC1-4-2 TC1-4-3 TC1-5-1 TC1-5-2 TC1-5-3 TC1-6-1 TC1-6-2 TC1-6-3 m 6,35 6,32 6,29 6,26 6,23 6,20 6,17 6,14 6,11 6,08 6,05 6,02 5,99 5,96 5,93 5,90 Tæthedsprøvning Testcelle pejletidspunkt TC1-1-1 TC1-1-2 TC1-1-3 TC1-2-1 TC1-2-2 TC1-2-3 TC1-3-1 TC1-3-2 TC1-3-3 TC1-4-1 TC1-4-2 TC1-4-3 TC1-5-1 TC1-5-2 TC1-5-3 TC1-6-1 TC1-6-2 TC1-6-3 TC1-7-1 TC1-7-2 TC1-7-3 TC1-8-1 TC1-8-2 TC1-8-3 TC1-9-1 TC1-9-2 TC1-9-3 TC1-10-1

33 Tidspkt. TC2-1-1 TC2-1-2 TC2-1-3 TC2-2-1 TC2-2-2 TC2-2-3 TC2-3-1 TC2-3-2 TC2-3-3 TC2-4-1 TC2-4-2 TC2-4-3 TC2-5-1 TC2-5-2 TC2-5-3 TC2-6-1 TC2-6-2 TC2-6-3 TC2-7-1 TC2-7-2 TC2-7-3 TC2-8-1 TC2-8-2 TC2-8-3 TC2-9-1 TC2-9-2 TC2-9-3 TC TC TC :00 4,97 5,04 5,08 5,06 5,08 5,12 5,03 5, 5,16 4,85 4,88 4,90 5,07 5,08 5,17 5,16 5,18 5,19 5,10 5, 5,11 5,11 5,13 5,16 5,13 5,14 5,17 5,04 5,08 5, :57 5,07 5,11 5, :30 5,01 5, 5, :00 5,01 5,04 5,07 5,08 5,1 5,13 5, 5, 5, :15 5,01 5,05 5,08 5,08 5,1 5,13 5,1 5,1 5, :30 5,01 5,04 5,06 5,06 5, 5,12 5,08 5, 5, :00 4,93 5 5,04 5,03 5,05 5,08 4,99 5,06 5,12 4,82 4,84 4,87 5,04 5, 5,13 5,12 5,15 5,16 5,01 5,05 5,08 5,08 5,1 5,13 5, 5,08 5,13 5, 5,04 5, :20 6,16 6,23 6,28 6,31 6,27 6,33 6,04 6,07 6,29 6,37 6,41 6,23 6,27 6,32 6,35 6,34 6,35 6,28 6, :00 5,84 5,91 5,95 5,94 5,97 6,01 5,93 6 6,06 5,73 5,76 5,97 6,02 6, 6,06 6, 6, 5,93 5,98 6 6,02 6,04 6,07 6,04 6,04 6,07 5,95 5,97 6, :30 5,73 5,79 5,83 5,82 5,85 5,89 5,8 5,87 5,93 5,61 5,63 5,85 5,89 5,95 5,92 5,96 5,97 5,81 5,86 5,89 5,88 5,91 5,94 5,9 5,91 5,95 5,82 5,85 5, :05 5,57 5,63 5,68 5,66 5,69 5,73 5,65 5,71 5,77 5,45 5,47 tør 5,68 5,73 5,77 5,76 5,79 5,8 5,65 5,69 5,72 5,73 5,75 5,78 5,74 5,75 5,78 5,66 5,69 5, :45 5,41 5,47 5,51 5,49 5,52 5,56 5,48 5,53 5,6 5,28 5,31 5,34 5,52 5,56 5,61 5,6 5,63 5,64 5,49 5,53 5,56 5,56 5,58 5,61 5,57 5,58 5,61 5,49 5,52 5, :51 5,29 5,35 5,4 5,37 5,4 5,43 5,36 5,42 5,48 5,16 5,18 5,22 5,4 5,45 5,54 5,49 5,51 5,51 5,37 5,4 5,41 5,44 5,45 5,49 5,45 5,45 5,49 5,38 5,4 5, :10 5,15 5,21 5,26 5,24 5,27 5,3 5,22 5,28 5,35 5,03 5,05 5,08 5,27 5,3 5,4 5,36 5,37 5,38 5,23 5,27 5,27 5,31 5,32 5,35 5,32 5,32 5,35 5,23 5,26 5, :32 5,11 5,17 5,22 5,19 5,22 5,25 5,18 5,24 5,3 4,98 5,01 5,04 5,22 5,26 5,31 5,3 5,33 5,34 5,19 5,27 5,23 5,26 5,27 5,31 5,27 5,27 5,31 5,19 5,21 5,27 m 6,3 6 5,7 5,4 5,1 4, Tæthedsprøvning Testcelle pejletidspunkt TC2-1-1 TC2-1-2 TC2-1-3 TC2-2-1 TC2-2-2 TC2-2-3 TC2-3-1 TC2-3-2 TC2-3-3 TC2-4-1 TC2-4-2 TC2-4-3 TC2-5-1 TC2-5-2 TC2-5-3 TC2-6-1 TC2-6-2 TC2-6-3 m Tæthedsprøvning Testcelle 2 6,39 6,36 6,33 6,3 6,27 6,24 6,21 6,18 6,15 6,12 6, 6,06 6,03 5,97 6 5,94 5,91 5,88 5,85 5,82 5,79 5,76 5,73 5,7 5,67 5,64 5,61 5,58 5,55 5,52 5,49 5,46 5,43 5,4 5,37 5,34 5,31 5,28 5,25 5,22 5,19 5,16 5,13 5,1 5,07 5,04 5,01 4,98 4, pejletidspunkt TC2-1-1 TC2-1-2 TC2-1-3 TC2-2-1 TC2-2-2 TC2-2-3 TC2-3-1 TC2-3-2 TC2-3-3 TC2-4-1 TC2-4-2 TC2-4-3 TC2-5-1 TC2-5-2 TC2-5-3 TC2-6-1 TC2-6-2 TC2-6-3 TC2-7-1 TC2-7-2 TC2-7-3 TC2-8-1 TC2-8-2 TC2-8-3 TC2-9-1 TC2-9-2 TC2-9-3 TC TC TC2-10-3

34 Tidspkt. TC3-1-1 TC3-1-2 TC3-1 TC3-2-1 TC3-2-2 TC3-2-3 TC3-3-1 TC3-3-2 TC3-3-3 TC3-4-1 TC3-4-2 TC3-4-3 TC3-5-1 TC3-5-2 TC3-5-3 TC3-6-1 TC3-6-2 TC3-6-3 TC3-7-1 TC3-7-2 TC3-7-3 TC3-8-1 TC3-8-2 TC3-8-3 TC3-9-1 TC3-9-2 TC :00 4,98 4,99 5,04 5, 5,12 5,15 5,17 5,19 5,24 4,84 4,89 5, 5,15 5,20 5,2 5,25 5,29 4,95 5,00 5,04 5, 5,14 5,19 5,02 5,05 5, :57 4,93 4,99 5,03 5,08 5,15 5,08 5,2 4,94 5, :30 6,12 6,18 6,27 6,32 6,35 6,38 6,27 6,33 6,39 6,44 6,11 6,16 6,05 6,27 6,31 6, :00 5,94 6,00 6,05 6,14 6,14 6,15 6,17 6,20 6,25 5,85 5,90-6,1 6,15 6,2 6,22 6,26 6,3 5,94 5,99 6,06 6,1 6,14 6,02 6,06 6, :15 5,87 5,92 5,97 6,03 6,07 6,07 6,1 6,12 6,17 5,77 5,82 6,02 6,07 6,13 6,14 6,19 6,22 5,87 5,92 5,87 6,03 6,07 5,94 5, :30 5,78 5,83 5,88 5,96 5,98 5,98 6,01 6,03 6,1 5,68 5,73 5,93 5,99 6,05 6,06 6,1 6,14 5,79 5,83 5,88 5,94 5,98 6,04 5,86 5, :40 5,71 5,76 5,81 5,86 5,9 5,91 5,93 5,96 6,01 5,61 5,66 5,86 5,91 5,97 5,97 6,02 6,06 5,71 5,76 5,8 5,87 5,91 5,95 5,78 5,82 5, :30 5,66 5,71 5,76 5,81 5,84 5,86 5,87 5,88 5,97 5,56 5,61 5,81 5,86 5,92 5,93 5,97 6,01 5,66 5,71 5,76 5,84 5,86 5,9 5,73 5,77 5, :05 5,64 5,68 5,74 5,79 5,83 5,83 5,86 5,88 5,94 5,53 5,58 5,78 5,84 5,9 5,9 5,95 5,99 5,63 5,68 5,73 5,8 5,83 5,88 5,7 5,75 5, :30 5,61 5,65 5,7 5,75 5,79 5,8 5,83 5,84 5,9 5,5 5,55 5,75 5,81 5,86 5,87 5,91 5,95 5,6 5,65 5,7 5,76 5,8 5,84 5,67 5,71 5, :03 5,55 5,59 5,64 5,69 5,73 5,74 5,77 5,79 5,85 5,44 5,5 5,7 5,75 5,8 5,81 5,86 5,9 5,55 5,6 5,64 5,7 5,74 5,78 5,62 5,67 5, :20 5,51 5,55 5,6 5,65 5,69 5,69 5,73 5,75 5,81 5,4 5,45 5,65 5,7 5,76 5,77 5,82 5,87 5,51 5,56 5,6 5,67 5,7 5,74 5,57 5,62 5, :50 5,44 5,49 5,53 5,58 5,63 5,63 5,66 5,68 5,74 5,34 5,38 5,58 5,64 5,69 5,7 5,74 5,79 5,44 5,48 5,52 5,61 5,64 5,68 5,51 5,55 5, :00 5,41 5,46 5,5 5,55 5,6 5,6 5,63 5,64 5,71 5,31 5,35 5,55 5,61 5,66 5,67 5,71 5,75 5,42 5,45 5,5 5,56 5,6 5,64 5,48 5,51 5,58 m Tæthedsprøvning Testcelle 3 6,4 6,1 5,8 5,5 5,2 4, pejletidspunkt TC3-1-1 TC3-1-2 TC3-1 TC3-2-1 TC3-2-2 TC3-2-3 TC3-3-1 TC3-3-2 TC3-3-3 TC3-4-1 TC3-4-2 TC3-4-3 TC3-5-1 TC3-5-2 TC3-5-3 TC3-6-1 TC3-6-2 TC3-6-3 TC3-7-1 TC372 m 6,44 6,41 6,38 6,35 6,32 6,29 6,26 6,23 6,2 6,17 6,14 6,11 6,08 6,05 6,02 5,99 5,96 5,93 5,9 5,87 5,84 5,81 5,78 5,75 5,72 5,69 5,66 5,63 5,6 5,57 5,54 5,51 5,48 5,45 5,42 5,39 5,36 5,33 5, Tæthedsprøvning Testcelle pejletidspunkt TC3-1-1 TC3-1-2 TC3-1 TC3-2-1 TC3-2-2 TC3-2-3 TC3-3-1 TC3-3-2 TC3-3-3 TC3-4-1 TC3-4-2 TC3-4-3 TC3-5-1 TC3-5-2 TC3-5-3 TC3-6-1 TC3-6-2 TC3-6-3 TC3-7-1 TC3-7-2 TC3-7-3 TC3-8-1 TC3-8-2 TC3-8-3 TC3-9-1 TC3-9-2 TC3-9-3

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Air sparging test, STEP. Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 0704409 Dato: 07-10-08 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42.

Air sparging test, STEP. Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 0704409 Dato: 07-10-08 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42. Air sparging test, STEP Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 7449 Dato: 7-1-8 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42 Sparge boring: DGE19a : Ny air2, dybt filter Vand Logger nr. Luft Logger nr. Observationsboring

Læs mere

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej NOTAT Projekt: Klimavej Emne: Forundersøgelser Grundejerforeningen Øresund Notat nr.: 01 København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369 Reference: jkn@moe.dk Rev.:

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Søren Erbs Poulsen Geologisk Institut Aarhus Universitet 2011 Indholdsfortegnelse Sammendrag...2 Indledning...2

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli.

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand A/S tilladelse til

Læs mere

Strømningsfordeling i mættet zone

Strømningsfordeling i mættet zone Strømningsfordeling i mættet zone Definition af strømningsfordeling i mættet zone På grund af variationer i jordlagenes hydrauliske ledningsvene kan der være store forskelle i grundvandets vertikale strømningsfordeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØFDE 42 INDHOLD. 1 Indledning Status recirkulationsboringer 3

HØFDE 42 INDHOLD. 1 Indledning Status recirkulationsboringer 3 REGION MIDTJYLLAND HØFDE 42 OPLÆG VEDR. DRIFT AF RECIRKULATIONSBORINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 1.1

Læs mere

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Notat Frederikshavn Kommune Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Ansøgning om midlertidig tilladelse til indvinding/udledning af grundvand 30. september 2016 Version 1 Projekt nr. 226370 Dokument

Læs mere

THW / OKJ gravsdepotet

THW / OKJ gravsdepotet Notat Sag Grindsted forureningsundersøgelser Projektnr.. 105643 Projekt Grindsted modelberegninger Dato 2015-11-04 Emne Supplerende modelberegninger ved bane- Initialer THW / OKJ gravsdepotet Baggrund

Læs mere

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1 VEJDIREKTORATET STITUNNEL RIBE TOLKNING AF PRØVEPUMPNING OG FORSLAG TIL GRUNDVANDSSÆNKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave

Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave MT Højgaard A/S Knud Højgaardsvej 9 2860 Søborg Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave 31-08-2015 Sagsnr. 2015-0193289

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Enslev Vandværk Kræmmervejen 36, 8860 Ulstrup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Gunnar Nielsen

Læs mere

Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund. Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49 til permanent vandstandsregulering i Andekær, Kulhuse

Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund. Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49 til permanent vandstandsregulering i Andekær, Kulhuse Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 10. november 2014 Sagsbehandler BLMOG Sagsnr. 023756-2014 BYGGERI OG NATUR Torvet 2 3600 Frederikssund Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49

Læs mere

BASISK HYDROLYSE VED HØFDE 42

BASISK HYDROLYSE VED HØFDE 42 BASISK HYDROLYSE VED HØFDE 42 Diplomingeniør Eva Bang Rasmussen Diplomingeniør Majbritt Skovgaard Lauritsen Ingeniørhøjskolen i Århus ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Godthåb Vandværk Lykkegårdsvej 295A, 8472 Sporup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Erik

Læs mere

GEOTEKNIKERENS HVERDAG 16 MARTS 2006

GEOTEKNIKERENS HVERDAG 16 MARTS 2006 GEOTEKNIKERENS HVERDAG 16 MARTS 2006 Vi er i Hillerød Gallerierne Om vand Præsenteret af Claus Gormsen NIRAS Leder af Geoteknik og Offshore clg@niras.dk 1 Om vand i det hele taget: "Udvikling og innovation

Læs mere

Hydraulisk konduktivitet

Hydraulisk konduktivitet Hydraulisk konduktivitet Definition af hydraulisk konduktivitet Den hydrauliske konduktivitet (K), også kaldet den hydrauliske ledningsevne, er ikke kun knyttet til det porøse medium, men også den strømmende

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgt kommune Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Grøndalsvej 1C 8260 Viby J miljoeogenergi@aarhus.dk Oplysninger om rådgiver Janni Thomsen,

Læs mere

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet pr. 20. januar 2011 vedr. EU-udbud nr. 2010-148563: Demonstrationsforsøg

Læs mere

Notat om Høfde 42, december Vandretensionsforsøg. Steen Vedby DGE Group

Notat om Høfde 42, december Vandretensionsforsøg. Steen Vedby DGE Group Bilag 6 Notat om Høfde 42, december 2008 Vandretensionsforsøg Steen Vedby DGE Group Indhold 1 INDLEDNING 1 2 BESKRIVELSE AF VANDRETENTIONSFORSØGENE 2 3 RESULTATERNE AF VANDRETENTIONSFORSØGENE 4 3.1 Vandindhold

Læs mere

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 14-09-2015 J. nr. 14/2866 Ref: liem NOTAT om afslag

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01707 Ref. LOPED / BEVCH Dato: 30. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 29189129 Virksomhedstype

Læs mere

Vurdering af Dansk Akvakulturs forslag til ændret vandindtag på dambrug

Vurdering af Dansk Akvakulturs forslag til ændret vandindtag på dambrug Vurdering af Dansk Akvakulturs forslag til ændret vandindtag på dambrug Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 01. december 2013 Rettet: 21. februar 2014 og 8. marts 2014 Lars M. Svendsen

Læs mere

Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne

Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne Med henblik på at bestemme den hydrauliske ledningsevne for de benyttede sandtyper er der udført en række forsøg til bestemmelse af disse. Formål Den hydrauliske

Læs mere

Kongens Mose. Opdatering af hydrologisk model for Kongens Mose. Teknisk notat, 3. marts 2008

Kongens Mose. Opdatering af hydrologisk model for Kongens Mose. Teknisk notat, 3. marts 2008 S K O V O G N A T U R S T Y R E L S E N M I L J Ø M I N I S T E R I E T Opdatering af hydrologisk model for Teknisk notat, 3. marts 2008 S K O V O G N A T U R S T Y R E L S E N M I L J Ø M I N I S T E

Læs mere

Fravalg af LAR-metoden nedsivning. LAR-metodekatalog

Fravalg af LAR-metoden nedsivning. LAR-metodekatalog Fravalg af LAR-metoden nedsivning LAR-metodekatalog Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. FORHOLD HVOR REGNVAND IKKE KAN NEDSIVES LOKALT... 3 2.1 GRUNDVANDSSPEJLET STÅR HØJT... 3 2.2 ØVERSTE LAG ER LER...

Læs mere

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben.

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Påvirkning af strandeng ved midlertidig grundvandssænkning under

Læs mere

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 65.000 m³ grundvand 4. august 2014 Billund Kommune meddeler hermed Billund

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Navn Adresse Navn Adresse Telefon Mail Tilsynsdato 01.09.2015 Dato for tilsyn

Læs mere

Næstved. Omfartsvej Nord. Sorøvej Permanent tørholdelse af Bro nr Prøvepumpning. GEO projekt nr Rapport 15,

Næstved. Omfartsvej Nord. Sorøvej Permanent tørholdelse af Bro nr Prøvepumpning. GEO projekt nr Rapport 15, Næstved. Omfartsvej Nord. Sorøvej Permanent tørholdelse af Bro nr. 21199 Prøvepumpning GEO projekt nr. 36046 Rapport 15, 2013-04-18 Sammenfatning I forlængelse af de indledende vurderinger af den nødvendige

Læs mere

Galgebakken. Vand i krybekældre. Status på undersøgelser og tiltag

Galgebakken. Vand i krybekældre. Status på undersøgelser og tiltag Galgebakken. Vand i krybekældre Status på undersøgelser og tiltag 1. Undersøge om de eksisterende dræn under husene fungere 2. Undersøge om jordbundsforholdene i bebyggelsen hindrer afvanding af krybekældrene

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Tilsynsdato 25.02.2016 Dato for tilsyn registreret i Struktura Ledningsregistreringer

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Demonstrationsprojekt med in situ basisk hydrolyse på Høfde 42

Demonstrationsprojekt med in situ basisk hydrolyse på Høfde 42 Demonstrationsprojekt med in situ basisk hydrolyse på Høfde 42 Af Morten Bondgaard Region Midtjylland, Miljø Møde med Danmarks Naturfredningsforening Thyborøn, den 22-10-2013 www.northpestclean.dk 1 Disposition

Læs mere

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Intern projekt rapport udarbejdet af Per Bjerager og Marina Bergen Jensen KU-Science, nov. 2014 Introduktion SorbiCell er et porøst engangsmodul til analyse

Læs mere

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk.

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk. Indtagsbegrebet Indtag er et stykke af boringen, som indeholder et eller flere filtre. Det er det sted hvor vandet løber til/ind i boringen og/eller det sted, hvorfra der bliver taget vandprøver. Et indtag

Læs mere

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014 INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding Tilladelse i henhold til Vandforsyningslovens 26 og Miljøbeskyttelseslovens 19 til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og efterfølgende

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård Ansøgt kommune Horsens Kommune, Natur & Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Att.: Rasmus Rønde Møller og Gitte Bjørnholt Brok Oplysninger om

Læs mere

Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej

Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej Figur 1 2/7 Modelområde samt beregnet grundvandspotentiale Modelområdet måler 650 x 700 m Der er tale om en kombination af en stationær og en dynamisk

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Grundfør Vandværk Hovvej 11, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Arne Loft Byvænget

Læs mere

Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur

Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur Poul Larsen 1, Nanna Muchitsch 1, Per Loll 1, Dorte Jakobsen 2 1 Dansk Miljørådgivning A/S 2 Region Hovedstaden

Læs mere

Der er udelukkende tale om prøveboringer, samt udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpning.

Der er udelukkende tale om prøveboringer, samt udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpning. LEGO Højmarksvej 7 7190 Billund Tilladelse til etablering af 2 prøveboringer, midlertidig vandindvinding til prøvepumpning samt midlertidig udledning af oppumpet grundvand på matr. nr. 5cl Billund By,

Læs mere

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Nyhedsbrev d. 29. maj 2015 I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Hej Koi Team Enghavegaard Jeg har en bakki shower med en sieve foran, som jeg ikke

Læs mere

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18.

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18. Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 59 7250 Hejnsvig Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 1.000 m³ grundvand 18. august 2017 Billund Kommune meddeler hermed ejer af Rugbjergvej 59, 6623

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Sølvsten Vandværk Adresse Bundgårdsvej 80, Skjød, 8450 Hammel Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Turebylille Vindmøllepark ApS Anders Dolmer Koldingshus Allé 1 4682 Haslev Kopi sendt pr. mail til rådgiver Benn Erik Grav, Rambøll: BEG@ramboll.dk Postadresse: Natur & Miljø

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Brundt Vandværk I/S Adresse Snedstrupvej 1, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Jørn

Læs mere

Lego System A/S Åstvej 1 7190 Billund

Lego System A/S Åstvej 1 7190 Billund Lego System A/S Åstvej 1 7190 Billund Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand Billund Kommune meddeler hermed Lego System A/S tilladelse

Læs mere

Gyldig fra: Sider: 5 Sidst ændret: L02. Prøvetagning af drænvand i landovervågningen: stikprøvetagning

Gyldig fra: Sider: 5 Sidst ændret: L02. Prøvetagning af drænvand i landovervågningen: stikprøvetagning Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Ruth Grant, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: L03 1.0 07.09.2011 Gyldig fra: 01.01.2011 Sider: 5 Sidst

Læs mere

MILJØCENTER ÅRHUS UNDERSØGELSESBORINGER LINDVED. Rekvirent. Miljøcenter Århus att. Ole Dyrsø Jensen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg. oldje@mim.aar.

MILJØCENTER ÅRHUS UNDERSØGELSESBORINGER LINDVED. Rekvirent. Miljøcenter Århus att. Ole Dyrsø Jensen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg. oldje@mim.aar. MILJØCENTER ÅRHUS UNDERSØGELSESBORINGER LINDVED Rekvirent Miljøcenter Århus att. Ole Dyrsø Jensen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg oldje@mim.aar.dk Rådgiver Orbicon Leif Hansen A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby

Læs mere

Ørum Djurs Vandværk KUV - Ledelsessystem 2014

Ørum Djurs Vandværk KUV - Ledelsessystem 2014 Boring anvendes til: Indvinding DGU nr. / lokal nr.: 70.206 / boring 1 Etableret år: 17/10-1984 Brøndborer: Per Smed Sørensen, Randers Borejournal foreligger (ja/nej): ja Mærkning DGU nr.: 70.206 Terrænkote

Læs mere

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt Notat Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG 3450-80-1660: KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt 24. april 2017 Projekt nr. 207041 Dokument nr. 1223581202 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Høfde 42 Enhancementmetoder og praktiske erfaringer

Høfde 42 Enhancementmetoder og praktiske erfaringer Høfde 42 Enhancementmetoder og praktiske erfaringer Kirsten Rügge og Torben Højbjerg Jørgensen (COWI), Lars Bennedsen (Rambøll), Freddy S. Petersen (Kogsgaard Miljø), Leah MacKinnon og Neal Durant (Geosyntec),

Læs mere

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND Notat STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand INDHOLD 25. marts 2015 Projekt nr. 220227 Dokument nr. 1215365374 Version 1 Udarbejdet af MDO Kontrolleret af

Læs mere

Web-indberetning af indvundne vandmængder og pejlinger

Web-indberetning af indvundne vandmængder og pejlinger Web-indberetning af indvundne vandmængder og pejlinger 1. Gå ind på følgende hjemmeside: http://indberetning-vandforsyning.kolding.dk 2. Der logges ind ved at indtaste fremsendte brugernavn og adgangskode,

Læs mere

Figur 1. Kontrolleret dræning. Reguleringsbrønden sikrer hævet vandstand i efterårs- og vintermånederne.

Figur 1. Kontrolleret dræning. Reguleringsbrønden sikrer hævet vandstand i efterårs- og vintermånederne. Workhop for miljørådgivere den 14. maj 2013 Kontrolleret dræning Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience, Orbicon A/S, Wavin A/S og Videncentret for Landbrug gennemfører

Læs mere

»LAR og urban-hydrologiske modelberegninger som vigtig beslutningsstøtte før LAR-strategier fastlægges

»LAR og urban-hydrologiske modelberegninger som vigtig beslutningsstøtte før LAR-strategier fastlægges »LAR og urban-hydrologiske modelberegninger som vigtig beslutningsstøtte før LAR-strategier fastlægges Ph.d. Jan Jeppesen Markeds- og udviklingschef, klimatilpasning, ALECTIA VAND I BYER konference i Middelfart,

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hadsten Vandværk Granvej 12, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Bjarne Dybdal

Læs mere

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund BILAG 1 - NOTAT Projekt Solrød Vandværk Kunde Solrød Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-05-13 Til Fra Solrød Kommune Rambøll SOLRØD VANDVÆRK Dato2016-05-26 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse 1.1

Læs mere

Nedenfor følger de specifikationer, der vil blive anført ved udbud af boreentreprisen på den pågældende lokalitet.

Nedenfor følger de specifikationer, der vil blive anført ved udbud af boreentreprisen på den pågældende lokalitet. Nyborg Kommune Natur & Miljø Torvet 1 5800 Nyborg Att.: Irene Reinholt Andersen MAEMOSEN VANDVÆRK - SPECIFIKATIONER PÅ BOREARBEJDE Ref.1: Ansøgning om etablering af undersøgelsesboring Nyborg Kommune har

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Infiltration

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Infiltration Notat om Høfde 42, okt. 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Infiltration Loren Ramsay ALECTIA Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED DEMONSTRATIONSPROJEKTET

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m. Funktionsbeskrivelse.

Dåstrup Vandværk A.m. Funktionsbeskrivelse. Funktionsbeskrivelse. Originalt procesdiagram, fra boring via diffusere (iltning) til filter løber ned i rentvandstank 2 og via rør til rentvandstank 1 hvorfra det pumpes ud. Skyldning af filter Vi pumper

Læs mere

1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid.

1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. Kvik-manual 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. 3. Kalibrere ph-måler hver 4. uge jf. manualen. Version

Læs mere

Vejledning i at lave en faskine.

Vejledning i at lave en faskine. Vejledning i at lave en faskine. Betingelser for at lave en faskine. Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive tagvand. Kommunen giver normalt tilladelsen, når: Der kun afledes

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Grejs Vandværk. Indvindingsopland: ca. 90 ha. Grundvandsdannende opland: ca. 69 ha. Arealanvendelse: primært landbrug. V1 og V2 kortlagte grunde:

Grejs Vandværk. Indvindingsopland: ca. 90 ha. Grundvandsdannende opland: ca. 69 ha. Arealanvendelse: primært landbrug. V1 og V2 kortlagte grunde: Grejs Vandværk Indvindingsopland: ca. 90 ha Grundvandsdannende opland: ca. 69 ha Arealanvendelse: primært landbrug V1 og V2 kortlagte grunde: ingen i oplandene Gms. pot. nitrat udvask. i GVD: 125 mg/l

Læs mere

NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET

NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET Johanne Urup, jnu@ramboll.dk PROBLEMSTILLINGER Nedsivning af regnvand kan skabe problemer med for højt grundvandsspejl Grundvandsressourcen kan blive påvirket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr. xx

SKØNSERKLÆRING Journal nr. xx SKØNSERKLÆRING Journal nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): 1. Datering, navn og

Læs mere

Profil af et vandløb. Formål. Teori

Profil af et vandløb. Formål. Teori Dato Navn Profil af et vandløb Formål At foretage systematiske feltobservationer og målinger omkring en ås dynamik At udarbejde faglige repræsentationsformer, herunder tegne et profiludsnit At måle strømningshastighed

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse:

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse: Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Ringkjøbing Amt HØFDE 42 UDKAST 2. august 2005 NIRAS Banegårdspladsen 6 B DK-7400 Herning Telefon 9626 6226 Fax 9626 6225 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN

TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN Billedet viser Københavns universitet (KUA) og den østlige del af ØRESTADEN, hvor Den landskabelige kanal er under bygning. Kanalen

Læs mere

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 ANALYSE...

Læs mere

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby 2013-06-13 Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning af vand. GEO ønsker at undersøge muligheden for at erstatte den eksisterende

Læs mere

Archiland A/S Rentemestervej 23A 2400 København NV. Att: Hasse K. Davidsen

Archiland A/S Rentemestervej 23A 2400 København NV. Att: Hasse K. Davidsen Archiland A/S Rentemestervej 23A 2400 København NV Att: Hasse K. Davidsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til bortledning

Læs mere

Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk Grusgrav INDHOLD BILAG

Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk Grusgrav INDHOLD BILAG REGION HOVEDSTADEN Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk Grusgrav ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EVALUERINGSRAPPORT INDHOLD

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

www.ikast-brande.dk Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015

www.ikast-brande.dk Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe ny haveboring på Sdr Karstoftvej 9

Læs mere

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand Bilag 4 Analyse af højtstående grundvand Notat Varde Kommune ANALYSE AF HØJTSTÅENDE GRUNDVAND I VARDE KOMMUNE INDHOLD 13. juni 2014 Projekt nr. 217684 Dokument nr. 1211729289 Version 1 Udarbejdet af JSJ

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT - udfordringer ved Platanvej, Nykøbing Falster Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS Gro Lilbæk, Anders G Christensen, Peter Tyge, Mikael Jørgensen, NIRAS Martin

Læs mere

Konsekvenserne af grundvandsindsivning til afløbssystemet nu og i fremtiden

Konsekvenserne af grundvandsindsivning til afløbssystemet nu og i fremtiden Konsekvenserne af grundvandsindsivning til afløbssystemet nu og i fremtiden En analyse af, hvilke konsekvenser utætte kloakledninger har på spildevandsmængden og grundvandsspejlet i området nord for Frederikshavn,

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Laurbjerg Vandværk Nørregade 34b, 8870 Langå Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Tage Jensen

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grund- og overfladevand til Isefjorden i forbindelse med kloakeringsprojekt

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grund- og overfladevand til Isefjorden i forbindelse med kloakeringsprojekt COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Att. Jesper Lind HOLBÆK KOMMUNE Dato: 26-05-2016 Sagsb.: Anne Sofie Olsen Sagsnr.: 16/18984 Dir.tlf.: 72368059 E-mail: ASO@holb.dk Tilladelse til midlertidig

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Vejdirektoratet Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Entreprise 1210.24 Geoteknisk datarapport Januar 2010 Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej. 1210.24. Geoteknisk datarapport 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dynamisk modellering af det urbane vandkredsløb

Dynamisk modellering af det urbane vandkredsløb Dynamisk modellering af det urbane vandkredsløb Risvangen separering! Tilstødende opland, separat Projektområde, fælleskloakeret Riis Skov Aarhus havn Regnvand på privat grund Afledning fra privat grund

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hadsten Vandværk Ravngårdsvej 16A, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Bjarne

Læs mere

NEDSIVNINGSFORHOLD I OMRÅDET OMKRING SKOVBAKKEVEJ, FREDERIKSVÆRK

NEDSIVNINGSFORHOLD I OMRÅDET OMKRING SKOVBAKKEVEJ, FREDERIKSVÆRK April 2012 NEDSIVNINGSFORHOLD I OMRÅDET OMKRING SKOVBAKKEVEJ, FREDERIKSVÆRK PROJEKT Nedsivningsforhold i området omkring Skovbakkevej, Frederiksværk Projekt nr. 207713 Udarbejdet af jku Kontrolleret af

Læs mere