NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller Projekt nr.: Life09/ENV/DK368

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368"

Transkript

1 NorthPestClean Notat Dræning og tæthedsprøvning af testceller Projekt nr.: Life/ENV/DK368

2 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Indholdsfortegnelse 1 Indledning Testcelle Drænboring Densitetsmåling Logbog for dræning af testcelle Logdata Testcelle 1_tæthedsprøvning Logdata Testcelle 1_dræning Testcelle Drænboring Densitet Logbog for dræning af testcelle Logdata testcelle 2_tæthedstest Logdata Testcelle 2_dræning Testcelle Drænboring Densitet Logbog for dræning af testcelle Logdata testcelle 3_tæthedsprøvning Logdata Testcelle 3_dræning Placering af divere under dræning Resultater og konklusioner af tæthedsprøvning Resultater af første tæthedsprøvning ( til ) Konklusion på første tæthedsprøvning ( til ) Resultater af anden tæthedsprøvning ( til ) Konklusion på anden tæthedsprøvning ( til ) Samlet konklusion på tæthedsprøvning af testcellerne...20 Bilagsliste: Bilag 1: Figurer med vandspejlslogning under og efter dræning Bilag 2: Manuelle pejlinger under og efter dræning (1. periode) (excelfil konverteret til pdf) Bilag 3: Manuelle pejlinger under og efter dræning (2. periode) (excelfil konverteret til pdf) Side 1

3 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 1 Indledning Der er to formål med at dræne testcellerne dels skal det dokumenteres at testcellerne er tætte og så skal cellerne drænes forud for tilsætning af lud. I forbindelse med etableringen af cellerne er der opsat et tæthedskrav på en maksimal vandspejlsstigning på 3 cm/døgn ved en gradient på 1 meter. Formålet med de første dræninger var at sænke vandspejlet i testcellerne med ca. 1 meter for efterfølgende at observere vandspejlsstigningen med henblik på at vurdere om testcellerne overholder tæthedskravet. Der blev drænet ad to omgange for at have muligheden for at undersøge tætheden af skillevæggen i dobbeltcellen. Den første dræning af cellerne viste at testcelle 2 og 3 sandsynligvis ikke overholdt tæthedskravet. Der blev derfor foretaget fornyet dræning af disse 2 celler (udvidet tæthedsprøvning). Dræningen blev foretaget ad flere omgange, så vandspejlet i de 2 testceller blev holdt mellem 0,8 til 1,2 m under vandspejlet uden for testcellerne. Herved fås en sikker dokumentation for indsivningen i testcellerne ved en potentialeforskel på ca. 1,0 m. Region Midtjylland har foretaget den første del af den initielle dræning umiddelbart før COWI overtog den afsluttende dræning inden opstart af forsøg (dvs. tilsætning af lud). Dette notat indeholder resultaterne af tæthedsprøvningen samt logbogs-informationen om denne første del af den initielle dræning. Der blev drænet hen over følgende fire perioder juni 2011 dræning af testcelle 1 og 3 - tæthedsprøvning 06. juli 2011 dræning af testcelle 2 - tæthedsprøvning august 2011 dræning af testcelle 2 og 3 udvidet tæthedsprøvning september 2011 dræning af testcelle 1, 2 og 3 opstart af initiel dræning Dette notat beskriver de data, der er opsamlet og observationer, der gjort under og umiddelbart efter nedsænkningen af grundvandsspejlet. Ved alle dræninger er vandspejlet håndpejlet i udvalgte boringer før, under og efter dræning. Der har desuden været opsat divere til en automatisk logning af vandspejlet før, under og efter dræningerne, se afsnit 5 for nærmere beskrivelse af divernes placering i de forskellige perioder. I bilag 2 og 3 findes resultatet af alle de manuelle pejlinger, der blev foretaget under og efter tæthedsprøvningen og den initielle dræning, samt beregninger af vandspejlstigninger. Side 2

4 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 2 Testcelle Drænboring Drænpumpen er placeret i TC1-EW1: Indtag af pumpe er 8,60 meter under overkant af filterrør Pumpen hænger ikke. Den er placeret så langt nede i boringen som muligt Bundpejling af TC1-EW1 er ca. 8,90 meter under overkant af filterrør Der er 54 cm fra overkant af filterrør til stabilgrus 2.2 Densitetsmåling Boringer Dato TC1-1-1 TC1-1-2 TC1-1-3 TC1-5-1 TC1-5-2 TC Logbog for dræning af testcelle Logdata Testcelle 1_tæthedsprøvning (Lars & Steffen) Nedsænkning i testcelle 1 startede d. 27/ kl. 13: Kl. 13:11 blev vandflowet på vanduret målt til 1 sek. for 100 l: 3600/10 = 3,30 m 3 /t Kl. 14:40 blev vandflowet på vanduret målt til 120 sek. for 100 l = 3,00 m 3 /t Kl. 14:50 blev flowet droslet ned pga. luft i vandprøverne Kl. 14:53 blev vandflowet på vanduret målt til 130 sek. for 100 l = 2,77 m 3 /t Kl. 14:55 blev vandflowet droslet ned igen Kl. 14:57 blev vandflowet på vanduret målt til 160 sek. for 100 l = 2,25 m 3 /t Kl. 15:03 til 15:05 blev pumpen stoppet pga. rensning af vandur Kl. 15:06 var flowet på 2,12 m 3 /t Kl. 15:46 var flowet på 2,31 m 3 /t Kl. 16:19 H4 relæ i container og elskab neden for havdiget slår fra pga. defekt kabeltromle til pumpen i testcelle 1 tællervisning på vandur viser 1186,7 Kl. 21:25 startes pumpen i testceller 1 igen Kl. 21:28 var flowet på 1,88 m 3 /t Kl. 22:30 var flowet på 1,95 m 3 /t Kl. 00:27 var flowet på 2,03 m 3 /t Kl. 00:43 pumpe stoppet pga. træthed Kl. 04:30 starter pumpning fra testcellen igen med et flow på 2,07 m 3 /t Kl. 06:16 blev pumpen stoppet pga. rensning af vandur igen Kl. 06:26 blev pumpen startet igen med et flow på 1,15 m 3 /t Kl. :59 blev nedsænkningen af testcelle 1 stoppet med en oppumpet mængde fra testcellen på 23 m 3 Side 3

5 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Tællervisning Prøve nr. Analyse til Kviksølv Flow ph Dato Tidspkt. på vandur antal m 3 Cheminova analyse (m 3 ) : ,5 3,3 m 3 /t 6, : ,5 X 1 3,3 m 3 /t 5, : X X 3 3,3 m 3 /t 5, : X 5 3 m 3 /t 5, : X 7 2,12 m 3 /t : X 9 1,88 m 3 /t 5, : X X 11 1,95 m 3 /t 4, : X 13 2 m 3 /t 4, : X 15 2,03 m 3 /t 4, : X 17 2,07 m 3 /t 4, : X X 19 2,07 m 3 /t 4, : X 21 1,15 m 3 /t 4, : X 23 1,15 m 3 /t 4, : X X Alle prøver til Hg-analyse er filtreret Logdata Testcelle 1_dræning (Morten & Steffen) Pumpen kørte max. Hele tiden Kl. 10:25 Start pumpe (ny pumpe men mindre ydelse installeret) Kl. 10:52 Pejling TC1-EW1: 6,92 m.u. filterrørets overkant Kl. 11:02 Flow: 50 liter på 2 min (1,5 m 3 /time) Kl. 12:11 Flow: 10 liter på 23,5 sek. (1,53 m 3 /time) (Thomas & Steffen) Kl. 9:10 Strømmen går Kl. 9:15 Genstart, strøm tilbage Kl. 9:30 Flow: 1,5 m 3 /time Kl. 10:35-10:40 Elektriker afbryder strømmen Kl. 10:55 Flow: 1,56 m 3 /time Kl. 12:00 Flow: 1,6 m 3 /time Kl. 12:42 Pejling: 8,28 m. u. filterrørets overkant Kl. 13:55 Flow: 1,5 m 3 /time (Anja & Steffen) Kl. 9:38 Start pumpe Kl. 10:11 Pejling TC1-EW1: 8,34 m u.t. Kl. 10:14 Pumpen drosles ned Kl. 10:20 Flow: 1,11 m 3 /time Kl. 10:33 Pejling TC1-EW1: 7,67 m u.t. Kl. 13:32 Luft i prøve, pejling: 8,49 Side 4

6 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Kl. 13:35 Pumpen drosles ned Kl. 13:57 Flow: 0,83 m 3 /time Kl. 14:30 Pumpen slukkes vandur 1220,8 m (Anja & Morten) Kl. 10:20 Start pumpe Kl. 12:45 Pejling TC1-EW1 8,18 m u. filterrørets overkant (pejlerøret er skåret ned!!) Kl. 13:20 Flow 10l på 40 sek (0,9 m 3 /time) Der var generelt luft i det oppumpede vand i hele perioden Prøve nr. antal m 3 ph Dato Tidspkt. Tællervisning på vandur (m 3 ) Analyse til Cheminova Kviksølv analyse Bemærkning : ,7 Start pumpe 0,5 6, : ,5 x 1,0 5, : ,0 x x 3,0 4, : ,0 x 5,0 4, : ,2 x : ,3 Stop pumpe : ,3 Start pumpe 7,0 5, : ,8 x 9,0 4, : ,0 x x 11,0 4, : ,0 x 13,0 4, : ,0 x : ,3 Stop pumpe : ,3 Start pumpe 15,0 4, : ,0 x 17,0 4, : ,0 x X 19,0 4, : ,0 x : ,8 Stop pumpe : ,8 Start pumpe 21,0 4, : ,0 X : ,7 Stop pumpe Alle prøver til Hg-analyse er filtreret. Side 5

7 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 3 Testcelle Drænboring Drænpumpen er placeret i TC2-EW1: Indtag af pumpe er 8,50 meter under overkant af filterrør Pumpen hænger ikke, men står på bunde af filtret (dvs. placeret så langt nede i boringen som muligt) Bundpejling af TC2-EW1 er 8,91 meter under overkant af filterrør Der er 74 cm fra overkant af filterrør til stabilgrus 3.2 Densitet Boringer Dato TC2-1-1 TC2-5-1 TC2-5-2 TC2-6-1 TC2-7-1 TC2-7-2 TC Logbog for dræning af testcelle Logdata testcelle 2_tæthedstest (Morten & Steffen) Nedsænkning i testcelle 2 startede d. 6/ kl. 05:57 Igennem hele dræningsperioden kørte pumpen med maksimum ydelse. 05:57 Start pumpe. Vandur inden opstart: 589,4 m 3. 05:57 Flow umiddelbart efter opstart er aflæst til 1) 0,0420 m 3 pr. 1 min 2) 100 l. på 2m27s. 06:11 Udtag af 0,5 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0410 m 3 pr. 1 min. Vandur: 589,9 m 3. 06:23 Udtag af 1,0 m 3 -prøven. Prøve udtages til Hg. Vandur: 590,4 m 3. 06:28 Flow målt til 0,0410 m 3 pr. 1 min. 07:12 Udtag af 3,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0420 m 3 pr. 1 min. Vandur: 592,4 m Pumpen stoppes. (efter pejlerunde) 08:03 Pumpen startes Vandur: 592,8 m 3 08:42 Udtag af 5,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0420 m 3 pr. 1 min. Vandur: 594,4 m 3. :30 Udtag af 7,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0415 m 3 pr. 1 min. Vandur: 596,4 m 3. 10:19 Udtag af 9,0 m 3 -prøven. Prøve udtages til Hg. Vandur: 598,4 m 3. 10:30 Flow målt til 0,0415 m 3 pr. 1 min. 11. Udtag af 11,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0415 m 3 pr. 1 min. Vandur: 600,4 m 3. 11:59 Udtag af 13,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0410 m 3 pr. 1 min. Vandur: 602,4 m 3. 12:49 Udtag af 15,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0410 m 3 pr. 1 min. Vandur: 604,4 m 3. 13:39 Udtag af 17,0 m 3 -prøven. Prøve udtages til Hg. Flow ikke målt. Vandur: 606,4 m 3. 14:29 Udtag af 19,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0400 m 3 pr. 1 min. Vandur: 608,4 m 3. 15:20 Udtag af 21,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0395 m 3 pr. 1 min. Vandur: 610,4 m 3. 16:11 Udtag af 23,0 m 3 -prøven. Prøve udtages til Hg. Flow ikk målt. Vandur: 612,4 m 3. 16:20: pumpen slukkes. Vandur: 612,7 m 3. Side 6

8 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Der er drænet i alt 612,7-589,4 = 23,3 m (Børge & Lars) 08:11 Start pumpe. Vandur inden opstart: 612,8 m 3. 21:15: pumpen slukkes. Vandur: 637,9 m 3. Prøve nr. antal m 3 1) Flow (m 3 /t) ph Dato Tidspkt. Tællervisning på vandur (m 3 ) Analyse til Cheminova Kviksølv analyse Bemærkning 0 2, :57 589,4 Start pumpe 0,5 2,46 4, :11 589,5 X 1 2,40 3, :23 590,4 X X 3 2,52 2, :12 592,4 X 5 2,52 2, :42 594,4 X 7 2,49 2, :30 596,4 X 9 2,49 2, :19 598,4 X X 11 2,49 2, : 600,4 X 13 2,46 2, :59 602,4 X 15 2,46 2, :49 604,4 X 17-2, :39 606,4 X X 19 2,40 2, :29 608,4 X 21 3,37 2, :20 610,4 X 23-2, :11 612,4 X X Ny tæthedsprøvning :11 612,8 Start pumpe 0,5 2,55 5, :25 613,3 X 1 2,50 5, :35 613,8 X X 3 2,65 4, :20 615,8 X 5 2,43 3, :12 617,8 X 7 2,54 3, :59 619,8 X 9 2,43 2, :50 621,8 X X 11 2,43 2, :40 623,8 X 13 2,40 2, :30 625,8 X 15 2,40 2, :20 627,8 X 17 2,50 2, :20 629,8 X X 19 2,50 2, :10 631,8 X 21 1,91 2, :20 634,3 X 23 1,91 2, :00 635,8 X 25 1,78 2, :10 637,8 X X Nye dræninger uden prøvetagning 2, :50 638,0 Pumpe start :55 642,7 Pumpe stop 2, :30 642,7 Pumpe start 1, :50 651,0 Pumpe stop 2, :15 651,0 Pumpe start Side 7

9 Dræning og tæthedsprøvning af testceller :40 656,4 Pumpe stop 2, :12 656,4 Pumpe start :08 661,1 Pumpe stop 2, :52 661,1 Pumpe start :40 667,8 Pumpe stop 1) Flow er bestemt ved aflæsning af vanduret umiddelbart efter prøve udtagning. Alle prøver til Hg-analyse er filtreret Logdata Testcelle 2_dræning (Morten og Steffen) Pumpen kørte max. Hele tiden Kl. 10:05 Flow: 50 liter på 1 min 19 sek (2,3 m 3 /time) Kl. 10:55 Pejling TC2-EW1: 6,25 m.u. filterrørets overkant Kl. 12:00 Flow: 10 liter på 15 sek (2,4 m 3 /time) (Thomas og Steffen) Kl. 9:10 Strømmen går Kl. 9:15 Genstart, strøm tilbage Kl. 9:30 Flow: 2,5 m 3 /time Kl. 10:35-10:40 Elektriker afbryder strømmen Kl. 10:55 Flow: 2,4 m 3 /time Kl. 12:10 Flow: 2,0 m 3 /time Kl. 12:40 Pejling: 7,52 mump Kl. 14:00 Flow: 1,7 m 3 /time (Anja & Steffen) Kl. :40 Pumpe start Kl. 11:23 Pejling TC2-EW1: 7,55 m u.t. Kl. 12:00 Pejling TC2-EW1: 7,80 m u.t. Kl. 12:07 Flow: 1,6 m 3 /time Kl. 13:15 Pejling TC2-EW1: 8,41 m u.t. pumpen drosles ned Kl. 13:40 Flow: 1,35 m 3 /time Kl. 13:52 Pejling TC2-EW1: 8,41 m u.t. pumpen drosles ned Kl. 13:53 Pumpen stopper af sig selv vandur 698,036 m 3 Kl. 14:00 Pejling TC2-EW1: 7,38 m u.t. Kl :30 Adskillige forsøg på at starte pumpen op igen Kl. 15:00 Vandur ved arbejdets stop 698,331 m (Anja & Morten) Kl. 10:20 Start pumpe Kl. 12:45 Pejling TC2-EW1 7,88 mump (pejlerøret er skåret ned!!) Kl. 13:20 Flow 10l på 31 sek (1,16 m 3 /time) Der var generelt luft i det oppumpede vand i hele perioden Side 8

10 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Prøve nr. Tællervisning Analyse til Kviksølv Bemærkning antal m 3 ph Dato Tidspkt. på vandur Cheminova analyse :00 667,82 Start pumpe 0,5 4, ,5 X 1,0 4, :27 669,0 X x 3,0 4, :14 671,1 X 5,0 3, :00 673,0 X 7,0 3, :50 675,0 X 9,0 3, :40 677,0 x x :35 679,3 Stop pumpe :00 679,3 Start pumpe 11,0 4, :03 679,5 x 13,0 3, :55 681,5 x 15,0 3, :30 683,0 x 17,0 2, :30 685,2 x x 19,0 2, :20 687,0 x 21,0 2, :25 689,0 x :30 690,7 Stop pumpe :38 690,7 Start pumpe 23,0 4, :50 691,0 X 25,0 3, :43 693,0 X X 27,0 2, :51 695,0 X 29,0 2, :10 697,0 x :53 698,036 Stop pumpe ,33 Start pumpe 31 3, ,0 X 33 2, :37 701,0 x x ,7 Stop pumpe Alle prøver til Hg-analyse er filtreret. 4 Testcelle Drænboring Drænpumpen er placeret i TC3-EW1: Indtag af pumpe er 8,57 meter under overkant af filterrør Pumpen hænger ikke, men står på bunde af filtret (dvs. placeret så langt nede i boringen som muligt) Bundpejling af TC3-EW1 er ca. 9,0 meter under overkant af filterrør Der er 91 cm fra overkant af filterrør til stabilgrus 4.2 Densitet Boringer Dato TC3-1-1 TC3-1-2 TC3-1-3 TC3-3-1 TC3-5-1 TC3-6-1 TC Side 9

11 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 4.3 Logbog for dræning af testcelle (Lars & Steffen) Nedsænkning i testcelle 3 startede d. 27/ kl. 16: Logdata testcelle 3_tæthedsprøvning Kl. 16:16 blev vandflowet på vanduret målt til 120 sek. for 100 l: 3600/1200 = 3,00 m 3 /t Kl. 17:53 blev vandflowet på vanduret målt til 3,00 m 3 /t Kl. 19:13 blev vandflowet på vanduret målt til 3,00 m 3 /t Kl. 19:57 blev pumpen i testcelle 3 stoppet i et forsøg på, at få stigningsdata til tolkning af hydraulisk ledningsevne Kl. 21:20 blev vandflowet på vanduret målt til 2,93 m 3 /t Kl. 22:37 blev vandflowet på vanduret målt til 2,47 m 3 /t Kl. 23,57 pumpe stoppet Kl. 05:34 blev pumpen startet igen med et flow på 2,45 m 3 /t Kl. 06:15 blev pumpen droslet ned til 1,17 m 3 /t pga., at pumpen tager luft ind i systemet Kl. 07:48 blev vandflowet på vanduret målt til 1,22 m 3 /t Kl. 07:56 blev pumpen droslet ned til 0,87 m 3 /t pga., at pumpen tager luft ind i systemet igen Kl. 11:17 blev nedsænkningen af testcelle 3 stoppet med en oppumpet mængde fra testcellen på 23 m 3 Prøve nr. antal m 3 Flow m 3 /h ph Dato Tidspkt. Tæller visning på vandur (m 3 ) Analyse til Cheminova Kviksølv analyse Bemærkning :48 86,7 Pumpe startet 0,5 3,0 3, :59 87,2 X 1 3,0 2, :10 87,7 X X 3 3,0 2, :50 89,7 X 5 3,0 2, :33 91,7 X 7 3,0 2, :12 93,7 X 9 3,0 2, :52 95,7 X X 11 2,9 2, :19 97,7 X 13 2,9 2, :55 99,7 X 15 2,47 2, :49 101,7 X 17 2,45 2, :43 103,7 X X 19 1,22 2, :10 105,7 X 21 0,87 2, :45 107,7 X 23 0,87 2, :13 1,7 X X :17 1,7 Pumpe stoppet Ny tæthedsprøvning 0 2, :05 1,7 Pumpe startet 0,5 2,95 2, :15 110,2 X 1,0 2,88 2, :24 110,7 X X 3,0 2,88 2, :05 112,7 X 5,0 2,63 2, :45 114,7 X Side 10

12 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 7,0 1,50 2, :10 116,7 X 9,0 0,54 2, :18 118,7 X X 11,0 0,3 2, :25 120,7 X 13,0 0,3 2, :00 122,7 X :15 122,8 Pumpe stoppet Nye dræninger uden prøvetagning :50 122,8 Pumpe startet :55 124,3 Pumpe stoppet :30 124,3 Pumpe startet :20 127,8 Pumpe stoppet 2, :10 127,8 Pumpe startet :45 130,0 Pumpe stoppet :16 130,0 Pumpe startet :19 132,9 Pumpe stoppet Alle prøver til Hg-analyse er filtreret Logdata Testcelle 3_dræning (Morten og Steffen) Kl. 10:00 Pumpen køre max til at starte med. Kl. 10:45 TC3-EW1 pejles til 7,67 m. u. pejlerøretskant (ingen luftindtag) Kl. 10:57 Pumpen tager luft ind (kan ses og høres) Kl. 10:57 TC3-EW1 pejles til 8,46 m. u. pejlerøretskant Kl. 11:05 Pumpen drosles ned. Kl. 11:05 Flow: 10 liter på 1 min 18 sek (0,46 m 3 /time) Kl. 11:05 Pumpeydelse sættes op. Kl. 11:38 Flow: 10 liter på 32 sek (1,12 m 3 /time) Kl. 11:55 Pumpeydelse sættes op. Kl. 11:38 Flow: 10 liter på 25 sek (1,44 m 3 /time) Kl. 12:57 Flow: 10 liter på 24,8 sek (1,44 m 3 /time) Kl. 13:17 Pumpen tager luft ind (kan ses og høres) Kl. 13:17 TC3-EW1 pejles til 8,47 m. u. pejlerøretskant Kl. 12:57 Flow: 10 liter på 32,4 sek (1,11 m 3 /time) (Thomas og Steffen) Kl. 9:10 Strømmen går. Pumpe til TC 3 er problemet. Kl. 9:30 Pumpe til TC3 slået til igen Kl. 9:40 Flow: 1,48 m 3 /time. Luft => pumpe neddrosles. Kl. 9:45 Flow: 0,96 m 3 /time. Pejles til 8,19 mump Kl. 10:55 Flow: 0,97 m 3 /time. Kl. 12:00 Flow: 0,96 m 3 /time Kl. 12:45 Pejles til 7,98 m u. pejlerørers kant Kl. 13:40 Flow: 0,97 m 3 /time (Anja & Steffen) Kl. :39 Pumpen startes Kl. 11:22 Pejling TC3-EW1: 8,15 m u.t. Side 11

13 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Kl. 12:22 Flow: 0,9 m 3 /time Kl. 13:08 Pejling TC3-EW1: 8,48 m u.t. -> pumpen drosles ned Kl. 13:50 Flow: 0,007 m 3 /time Kl. 13:52 Pejling TC3-EW1: 7,70 m u.t. -> pumpeydelsen sættes op Kl. 14:00 Flow: 0,53 m 3 /time Kl. 14:33 Pumpen slukkes vandur 148,37 m (Anja & Morten) Kl. 10:20 Start pumpe Kl. 12:45 Pejling TC2-EW1 7,81 m. u. pejlerørets kant (pejlerøret er skåret ned!!) Kl. 13:20 Flow 10l på 54 sek. (0,67 m 3 /time) Der var generelt luft i det oppumpede vand i hele perioden Prøve nr. antal m 3 Flow ph Dato Tidspkt. Tællervisning på vandur (m 3 ) Analyse til Cheminova Kviksølv analyse Bemærkning :00 132,91 Start pumpe 0,5 2, ,5 X 1,0 2, :25 134,0 X X 3,0 2, :55 136,0 X 5,0 2, :14 138,0 x :35 139,5 Stop pumpe :00 139,5 Start pumpe 7,0 1,48 2, :40 140,0 x 9,0 0,96 2, :50 142,0 x x 11,0 0,97 2, :53 144,0 X :30 144,6 Stop pumpe :39 144,6 Start pumpe 13,0 2, :12 146,0 X 15,0 2, :23 148,0 X :33 148,4 Stop pumpe ,4 Start pumpe 17,0 2, ,2 X X ,8 Stop pumpe Alle prøver til Hg-analyse er filtreret. Side 12

14 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 5 Placering af divere under dræning til logger med 1 minuts-interval Testcelle Borings Filter Start dato Start Tidspunkt Stopper Diver nr. Type 1 TC :29: :28 D TC :32: :31 C TC :34: :33 D TC :37: :36 D TC :39: :38 J7614 CTD-diver 3 TC :43: :42 D TC :45: :44 K TC :46: :45 K TC :47: :46 K TC :49: :48 K TC :50: :49 J7551 CTD-diver til logger med 1 minuts-interval Testcelle Boring Filter Start dato Start Tidspunkt Stopper Diver nr. Type bemærkning 1 TC :32: :31 C TC :01: :01 J7551 CTD-diver 2 TC :36: :35 D TC :46: :45 D TC :10: : J7614 CTD-diver 2 TC :54: :53 D TC :20: :19 D TC :13: :22 K TC :49: :48 K TC :39: :38 K TC :13: :12 K2312 data kunne ikke downloades til logger med 5 minuts-interval Testcelle Boring Filter Start dato Tappet og placeret i boring igen Stopper Diver nr. Type bemærkning C7021 ude af drift, sendt til service 1 TC / : :00 K TC / : :00 D TC / : :00 J7551 CTD-diver Problemer med proppen - sidder ikke godt fast 2 TC / : :00 D TC / : :00 D4794 Side 13

15 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 2 TC / : :00 J7614 CTD-diver 3 TC / : :00 D TC :00 K TC / : :00 K TC / : :00 K2312 Ligger nede i boringen til logger med 5 minuts-interval Testcelle Boring Filter Start dato Tappet og placeret i boring igen Stopper Diver nr. Type bemærkning C7021 ude af drift, sendt til service TC kl K TC kl D4804 Problemer med proppen - sidder 2 TC kl J7551 CTD-diver ikke godt fast 2 TC kl D TC kl D TC kl J7614 CTD-diver 3 TC kl D TC K2314 Ligger nede i boringen. 3 TC kl K TC kl K2312 Barodiver I perioden til og til logges med 1. minut interval. Fra d logges med 5 minut interval Placering: fra d til d er barodiveren placeret udenfor i en lille ikke tæt plastikboks. D flyttes barodiveren til øverst i boring TC1-1-3 (det viser sig at barodiveren er defekt) Den : En ny Baro-diver (TC1-1-3_L0024 Baro) er placeret i TC1-1 filter 3. Start: kl. 8:32, slut: kl. 16:27 (24000 enheder, batteri 99%) Side 14

16 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 6 Resultater og konklusioner af tæthedsprøvning Af figurerne i bilag 1 fremgår vandspejlskoten logget på diverne placeret i forskellig boringer i testcellerne i forbindelse med tæthedsprøvning og dræning. I bilag 2 og 3 findes resultaterne af de manuelle pejlinger under og efter dræning i hhv. første og anden tæthedsprøvningsperiode. I den tekniske specifikation i udbudsmaterialet blev fremsat et tæthedskrav til testcellernes konstruktion. Kravet lød på en maksimal stigning i grundvandspejlet (gvs) i testcellerne på 3 cm/døgn ved en potentialeforskel på 1,0 m mellem gvs indenfor og udenfor testcellerne. Tæthedsprøvningerne blev udført med henblik på at vurdere om tæthedskravet var overholdt i de tre testceller. 6.1 Resultater af første tæthedsprøvning ( til ) Grundvandspejlet i testcellerne blev, i løbet af mindre end et døgn, nedsænket til ca. 120 cm i forhold til grundvandsspejlniveauet uden for testcellerne. Tæthedstesten blev først gennemført i testcelle 1 og 3 (dræning den ) og efterfølgende i testcelle 2 (dræning den ). Årsagen til den forskudte tæthedprøvning var ønsket om at kunne vurdere om skillevæggen mellem testcelle 2 og 3 var tæt. Dette blev gjort ved at pejle grundvandsspejlet i testcelle 2 imens og efter testcelle 3 blev drænet. Nedenfor er gengivet resultater fra første tæthedsprøvning. TC1 - periode til GV kote [cm] TC1-1-1 TC1-1-3 TC1-5-1 TC1-6-1 tid (dato) Figur 1: Første tæthedsprøvning i testcelle 1 Side 15

17 Dræning og tæthedsprøvning af testceller TC2 Periode til GV kote [cm] TC2-2-1 TC2-5-1 TC2-7-1 TC tid (dato) Figur 2: Første tæthedsprøvning i testcelle 2 TC3 periode til GV kote [cm] TC3-1-1 TC3-3-1 TC tid (dato) Figur 3: Første tæthedsprøvning i testcelle 3 Side 16

18 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 6.2 Konklusion på første tæthedsprøvning ( til ) Tætheden af hver testcelle er estimeret ud fra diverdataene, ved at bestemme grundvandsspejlsstigningerne (hældningen på kurverne) efter 4-8 døgn efter ophør af første dræning. Af den første tæthedsprøvning fremgår det at: Testcelle 1: overholder tæthedskravet (gvs stigningen er ca. 0,5 cm/døgn) Testcelle 2: overholder ikke tæthedskravet Testcelle 3: det er usikkert om testcellen overholder tæthedskravet Der kunne ikke registreres nogen ændring i gvs niveauet i testcelle 2 imens og efter testcelle 3 blev drænet og dermed vurderes skillevæggen mellem de to testceller at være tæt. Det blev vurderet, at der var behov for en yderligere tæthedsprøvning af testcelle 2 og 3 for mere nøjagtigt at bestemme tætheden af disse testceller. 6.3 Resultater af anden tæthedsprøvning ( til ) Årsagen til gvs stigningerne i testcelle 2 og 3 vurderes at kunne stamme fra; 1) utætheder i spunsen 2) vandretention (dvs. forsinket nedsivning af grundvand som hænger i det drænede sediment) 3) nedsivning af regnvand fra terrænoverfladen som følge af utætheder i bentonitmåtterne. I juni 2011 blev der udlagt to lag bentonitmåtter over testcellerne, for at forhindre nedsivning af regnvand. Disse måtter blev ikke udlagt med den korrekte hældning mod vest. I stedet for at regnvandet afdrænede mod vest opstod der i stedet, i regnperioder, vandpytter på terrænet over testcellerne. For at eliminere sandsynligheden for bidrag fra nedsivning af regnvand (pkt. 3 ovenfor), blev der derfor i starten af august 2011 udlagt yderligere 2 lag bentonitmåtter henover alle testcellerne. De nye bentonitmåtter havde en hældning mod vest og blev tætnet omkring alle boringsafslutninger med bentonitgranulat for at sikre at regnvand ikke kan sive ned. Efter udlægning af betonitmåtter blev der gennemført en ny tæthedsprøvning i testcelle 2 og 3. Strategien ved denne tæthedstest var at fastholde potentialeforskellen på omkring 1 meter over en periode på ca. 16 dage, ved at udføre gentagne nedsænkninger. Hensigten var gradvist over perioden at eliminere bidraget fra vandretention til gvs stigningerne. Ud fra observationerne efter dræning i testcelle 1 (som er den mest tætte testcelle), vurderes det at bidraget fra vandretention er minimalt 14 dage efter nedsænkning. Ved at tætne testcellerne mod terræn og ved at reducere bidraget fra vandretentionen skulle den anden tæthedsprøvning give et mere nøjagtigt billede af testcellerne utæthed. Nedenfor er en gengivet resultater og konklusioner fra anden tæthedsprøvning. Side 17

19 Dræning og tæthedsprøvning af testceller TC2 periode til GV kote [cm] TC2-2-1 TC2-5-1 TC2-7-1 TC tid (dato) Figur 4: Anden tæthedsprøvning i testcelle 2. Med rød cirkel er markeret den tidsperiode hvor utætheden er vurderet (se figur 5) TC2 periode til y = 3,9461x R 2 = 0, GV kote [cm] TC2-2-1 TC2-5-1 TC2-7-1 TC2-7-2 Lineær (TC2-7-2) tid (dato) Figur 5: Hældningen på kurven i perioden 24/8-5/9 giver et estimat for testcelle 2 s utæthed Side 18

20 Dræning og tæthedsprøvning af testceller TC3 periode til GV kote [cm] -100 TC3-1-1 TC3-3-1 TC tid (dato) Figur 6: Anden tæthedsprøvning i testcelle 3. Med rød cirkel er markeret den tidsperiode hvor utætheden er vurderet (se figur 7) TC3 periode til y = 1,375x R 2 = 0,9885 GV kote [cm] TC3-1-1 TC3-3-1 TC3-5-1 Lineær (TC3-5-1) tid (dato) Figur 7: Hældningen på kurven i perioden 24/8-5/9 giver et estimat for testcelle 3 s utæthed Side 19

21 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 6.4 Konklusion på anden tæthedsprøvning ( til ) Tætheden af testcelle 2 og 3 er estimeret ud fra diverdataene (figur 4 og 6), ved at bestemme grundvandsspejlsstigningerne (dvs. hældningen på kurverne) ca. 5 døgn efter ophør af den sidste nedsænkning (figur 5 og 7). Af den anden tæthedsprøvning fremgår det at: Testcelle 2: overholder ikke tæthedskravet (gvs stigningen er 4,0 cm/døgn) Testcelle 3: overholder tæthedskravet (gvs stigningen er 1,4 cm/døgn) 6.5 Samlet konklusion på tæthedsprøvning af testcellerne I den tekniske specifikation i udbudsmaterialet er der fremsat et tæthedskrav til testcellernes konstruktion, der definerer, at der maksimalt må være en stigning i grundvandspejlet (gvs) i testcellerne på 3 cm/døgn ved en potentialeforskel på 1,0 m mellem gvs indenfor og udenfor testcellerne. Tæthedsprøvningen er udført af to omgange i juni-september 2011 og resultaterne er angivet i tabellen nedenfor. Testcelle Utæthed* (cm/døgn) Tæthedskrav opfyldt 1 0,5 Ja 2 4,0 Nej 3 1,4 ja * grundvandsspejlsstigning pr. døgn ved 1 m potentialforskel Side 20

22 Bilag 1 Figurer med vandspejlslogning under og efter dræning Projekt nr.: Life/ENV/DK368

23 1 Figurer med vandspejlslogning under og efter dræning Af figurerne fremgår vandspejlkoten logget på diverne i forbindelse med tæthedsprøvningen og dræning. 1.1 Testcelle Tæthedsprøvning Testcelle GV kote [cm] TC1-1-1 TC1-1-3 TC1-5-1 TC1-6-1 dato Figur 1: Diverdata fra perioden for første tæthedsprøvningen

24 Testcelle 1 - periode Periode uden korrektion for ændret barometrisk tryk GV kote [cm] TC1-1-1 TC dato Figur 2: Diverdata fra perioden efter tæthedsprøvningen Initiel dræning og ludinfiltration Testcelle 1 - periode GV-kote [cm] TC1-1-1 TC dato Figur 3: Diverdata fra perioden før og under første del af den initielle dræning.

25 Testcelle 1 - periode GV kote [cm] TC1-2-1 TC1-4-1 TC1-8-1 dato Figur 4: Diverdata for den anden del af den initielle dræning samt opfyldning med lud

26 1.2 Testcelle Tæthedsprøvning Testcelle 2 - periode GV kote [cm] TC2-2-1 TC2-5-1 TC2-7-1 TC2-7-2 TC dato Figur 5: Diverdata fra perioden for den første tæthedsprøvningen Testcelle 2 - periode GV kote [cm] TC2-2-1 TC2-5-1 TC2-7-1 TC2-7-2 dato Figur 6: Diverdata fra perioden efter første tæthedsprøvningen og starten af den anden tæthedsprøvning

27 1.2.2 Tæthedstest, initiel dræning og ludinfiltration Testcelle 2 - periode 3 0,00-50,00 GV kote [cm] -100,00-150,00 TC2-2-1 TC2-5-1 TC2-7-1 TC ,00-250, dato Figur 7: Diverdata fra perioden med den 2. tæthedsprøvningen og for den første del af den initielle dræning Testcelle 2 - periode GV kote [cm] TC2-2-1 TC2-4-1 TC dato Figur 8: Diverdata for den anden del af den initielle dræning samt opfyldning med lud

28 1.3 Testcelle Tæthedsprøvning Testcelle 3 - periode GV kote [cm] TC3-1-1 TC3-1-2 TC3-1-3 TC3-3-1 TC dato Figur 9: Diverdata fra perioden under og efter første tæthedsprøvningen. Testcelle 3 - periode 2 50 GV kote [cm] Periode uden kompensation for barometrisk tryk TC3-1-1 TC3-3-1 TC3-5-1 pejl 1-1 pejl 3-1 pejl dato Figur 10: Diverdata fra perioden efter første tæthedsprøvningen and starten af 2. tæthedsprøvning. Enkelte håndpejlinger er indtegnet som krydser.

29 1.3.2 Tæthedstest, initiel dræning og ludinfiltration Testcelle 3 - periode GV kote [cm] TC3-1-1 TC3-3-1 TC dato Figur 11: Diverdata fra perioden med den 2. tæthedsprøvningen og for den første del af den initielle dræning Testcelle 3 - periode 4 50,0 0,0 GV kote [cm] -50,0-100,0-150,0 TC3-2-1 TC3-4-1 TC ,0-250, dato Figur 12: Diverdata for den andel af den initielle dræning samt opfyldning med lud

30 Bilag 2 Pejlinger nedsænkning og tæthedstest (1. periode) Projekt nr.: Life/ENV/DK368

31 Ansvarlig Anja Lars Lars Anja Anja Børge Kaspar Morten Anja Kaspar Morten Anja Anja Anja Anja Lars Thomas Dato Boringsnr Filter BundpejlinNedstik m Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Tidspkt :55 12:00 9:30-10:00 11:00-11: :20-12:35 18:12-18:25 14:35-14:50 11:55-12:20 12:00-12:19 :20-:40 12:52-13:20 16:32-16:55 TC ,35 5,00 4,99 6,23 6,13 6,1 6,07 6,04 6,06 6,02 6,02 6,01 5,99 5,97 TC ,56 5,03 5,02 6,27 6,17 6,14 6,1 6,08 6,07 6,06 6,05 6,03 6,02 6,00 TC ,64 5, 5,07 6,33 6,23 6,19 6,16 6,14 6,12 6,11 6,11 6,1 6,08 6,06 TC ,08 4,99 6,2 6,12 6,08 6,05 6,03 6,02 6,01 6 5,99 5,98 5,95 TC ,37 5,02 6,27 6,17 6,14 6,1 6,08 6,07 6,05 6,05 6,03 6,03 6,00 TC ,4 5,06 6,31 6,21 6,17 6,14 6,12 6,10 6, 6, 6,07 6,07 6,04 TC ,16 5,10 5,04 6,28 6,2 6,16 6,13 6,11 6, 6,08 6,07 6,06 6,06 6,03 TC ,38 5,08 6,32 6,25 6,21 6,16 6,14 6,12 6,11 6,11 6, 6,08 6,06 TC ,43 5,10 6,34 6,23 6,19 6,18 6,16 6,15 6,13 6,13 6,12 6,11 6, TC ,19 5,12 6,19 6,15 6,12 6,12 6,05 6,07 6,05 6,03 6,01 6,00 5,97 TC ,41 5,04 6,28 6,18 6,15 6,12 6, 6,08 6,07 6,06 6,05 6,03 6,01 TC ,51 5,08 6,32 6,22 6,19 6,15 6,13 6,12 6,1 6,1 6, 6,08 6,05 TC ,1 5,04 4,99 6,29 6,14 6,11 6,08 6,05 6,04 6,02 6,02 6,01 6,00 5,98 TC ,28 5,01 6,23 6,13 6,11 6,07 6,05 6,03 6,03 6,02 6,01 5,99 5,97 TC ,33 4,99 Tør 6,18 6,15 6,12 6, 6,07 6,06 6,06 6,05 6,04 6,02 TC ,97 5,04 5,02 6,27 6,18 6,14 6,11 6, 6,07 6,06 6,06 6,05 6,04 6,02 TC ,16 5,06 6,29 6,20 6,17 6,13 6,11 6,10 6, 6,08 6,07 6,05 6,04 TC ,21 5,11 Tør tør tør tør tør tør tør tør 6,12 6,11 6, TC1-7 1 Boringen TC ,08 TC ,08 TC ,01 5,02 6,24 6,15 6,12 6, 6,06 6,05 6,03 6,03 6,02 6,00 5,98 TC ,26 5,04 6,28 6,18 6,15 6,12 6, 6,08 6,07 6,07 6,05 6,03 6,01 TC ,5 5,08 6,31 6,22 6,19 6,16 6,13 6,12 6,11 6,1 6, 6,07 6,06 TC ,98 5, 5,06 6,31 6,22 6,19 6,15 6,13 6,12 6,1 6,1 6, 6,07 6,06 TC ,28 5,10 6,33 6,24 6,21 6,18 6,16 6,14 6,13 6,13 6,11 6,11 6,08 TC ,44 5,16 Tør 6,30 6,27 6,24 6,21 6,20 6,19 6,18 6,17 6,15 6,13 TC ,98 5,01 5 6,24 6,14 6,12 6, 6,06 6,05 6,03 6,03 6,02 6,01 5,99 TC ,31 5,04 6,28 6,19 6,15 6,12 6, 6,07 6,07 6,06 6,05 6,04 6,02 TC ,4 5,08 Tør 6,22 6,19 6,16 6,13 6,11 6,11 6,1 6, 6,07 6,05 Tidspkt. 0,08 15:57 13:00 12: :00-13:15 18:12-18:25 15:00-15:25 12:30-13:00 12:56-13:19 08:45-:00 11:51-12:16 16:10-16:40 15:32-15:58 10:40-11: TC ,55 4,97 4,93 6,16 5,84 5,73 5,57 5,41 5,29 5,15 5,11 5,07 4,95 TC ,92 5,04 5 6,23 5,91 5,79 5,63 5,47 5,35 5,21 5,17 5,13 TC ,14 5,08 5,04 tør 5,95 5,83 5,68 5,51 5,40 5,26 5,22 5,17 5,07 TC ,8 5,06 5,03 6,28 5,94 5,82 5,66 5,49 5,37 5,24 5,19 5,15 5,03 TC ,08 5,08 5,05 6,31 5,97 5,85 5,69 5,52 5,40 5,27 5,22 5,18 TC ,2 5,12 5,08 tør 6,01 5,89 5,73 5,56 5,43 5,30 5,25 5,21 TC ,57 5,03 4,99 6,27 5,93 5,8 5,65 5,48 5,36 5,22 5,18 5,14 5,01 TC ,92 5, 5,06 6,33 6,00 5,87 5,71 5,53 5,42 5,28 5,24 5,19 TC ,2 5,16 5,12 tør 6,06 5,93 5,77 5,6 5,48 5,35 5,30 5,26 TC ,38 4,85 4,82 6,04 5,73 5,61 5,45 5,28 5,16 5,03 4,98 4,94 4,82 TC ,46 4,88 4,84 6,07 5,76 5,63 5,47 5,31 5,18 5,05 5,01 4,96 TC ,51 4,90 4,87 tør tør tør tør 5,34 5,22 5,08 5,04 5 TC ,83 5,07 5,04 6,29 5,97 5,85 5,68 5,52 5,40 5,27 5,22 5,18 5,06 TC ,25 5,08 5, tør 6,02 5,89 5,73 5,56 5,45 5,30 5,26 TC ,43 5,17 5,13 tør 6, 5,95 5,77 5,61 5,54 5,40 5,31 5,29 TC ,01 5,16 5,12 6,37 6,06 5,92 5,76 5,6 5,49 5,36 5,30 5,28 5,16 TC ,24 5,18 5,15 6,41 6, 5,96 5,79 5,63 5,51 5,37 5,33 5,28 TC ,31 5,19 5,16 tør 6, 5,97 5,8 5,64 5,51 5,38 5,34 5,29 TC ,7 5,10 5,07 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 6,23 5,93 5,81 5,65 5,49 5,37 5,23 5,19 5,14 5,03 TC ,97 5, 5,04 5,05 5,04 5,05 6,27 5,98 5,86 5,69 5,53 5,40 5,27 5,27 5,18 TC ,12 5,11 5,07 5,08 5,06 5,08 tør 6,00 5,89 5,72 5,56 5,41 5,27 5,23 5,18 TC ,81 5,11 5,11 5, 5,08 5,08 5,06 5,08 6,32 6,02 5,88 5,73 5,56 5,44 5,31 5,26 5,22 5,1 TC ,23 5,13 5,1 5,1 5, 5,1 6,35 6,04 5,91 5,75 5,58 5,45 5,32 5,27 5,24 TC ,44 5,16 5,13 5,13 5,12 5,13 tør 6,07 5,94 5,78 5,61 5,49 5,35 5,31 5,26 TC ,87 5,13 5,12 5, 5, 5,1 5,08 5, 6,34 6,04 5,9 5,74 5,57 5,45 5,32 5,27 5,23 5,11 TC ,17 5,14 5, 5,1 5, 5,08 6,35 6,04 5,91 5,75 5,58 5,45 5,32 5,27 5,23 TC ,3 5,17 5,13 5,13 5,12 5,13 tør 6,07 5,95 5,78 5,61 5,49 5,35 5,31 5,26 TC ,93 5,04 5, 6,28 5,95 5,82 5,66 5,49 5,38 5,23 5,19 5,15 5,03 TC ,2 5,08 5,04 6,31 5,97 5,85 5,69 5,52 5,40 5,26 5,21 5,17 TC ,27 5,13 5,1 tør 6,03 5,91 5,75 5,58 5,45 5,31 5,27 5,23 Tidspkt. 0, :30-12: :40-12:55 15:25-15:50 13:05-13:30 12:25-12: :15 12:20-12:45 16:50-17:15 16:00-16:25 11:07-11: TC ,69 4,98 4,93 6,12 5,94 5,87 5,78 5,71 5,66 5,64 5,61 5,55 5,51 5,44 5,41 5,38 5,25 TC ,02 4,99 4,99 6,18 6,00 5,92 5,83 5,76 5,71 5,68 5,65 5,59 5,55 5,49 5,46 5,42 TC ,18 5,04 5,03 Tør 6,05 5,97 5,88 5,81 5,76 5,74 5,7 5,64 5,6 5,53 5,50 5,47 TC ,74 5, 5,08 6,27 6,14 6,03 5,96 5,86 5,81 5,79 5,75 5,69 5,65 5,58 5,55 5,52 5,39 TC ,14 5,12 6,32 6,14 6,07 5,98 5,9 5,84 5,83 5,79 5,73 5,69 5,63 5,6 5,56 TC ,35 5,15 Tør 6,15 6,07 5,98 5,91 5,86 5,83 5,8 5,74 5,69 5,63 5,60 5,57 TC ,73 5,17 5,15 6,35 6,17 6,1 6,01 5,93 5,87 5,86 5,83 5,77 5,73 5,66 5,63 5,6 5,46 TC ,13 5,19 6,38 6,20 6,12 6,03 5,96 5,88 5,88 5,84 5,79 5,75 5,68 5,64 5,61 5,48 TC ,4 5,24 Tør 6,25 6,17 6,1 6,01 5,97 5,94 5,9 5,85 5,81 5,74 5,71 5,68 5,54 TC ,62 4,84 5,85 5,77 5,68 5,61 5,56 5,53 5,5 5,44 5,4 5,34 5,31 5,27 5,14 TC ,29 4,89 5,90 5,82 5,73 5,66 5,61 5,58 5,55 5,5 5,45 5,38 5,35 5,32 TC3-4 3 gen er knækket?? - TC ,85 5, 5,08 6,27 6,1 6,02 5,93 5,86 5,81 5,78 5,75 5,7 5,65 5,58 5,55 5,52 5,39 TC ,15 5,15 6,33 6,15 6,07 5,99 5,91 5,86 5,84 5,81 5,75 5,7 5,64 5,61 5,57 TC ,27 5,20 Tør 6,2 6,13 6,05 5,97 5,92 5,9 5,86 5,8 5,76 5,69 5,66 5,62 TC ,84 5,2 5,2 6,39 6,22 6,14 6,06 5,97 5,93 5,9 5,87 5,81 5,77 5,70 5,67 5,64 5,5 TC ,18 5,25 6,44 6,26 6,19 6,1 6,02 5,97 5,95 5,91 5,86 5,82 5,74 5,71 5,68 TC ,38 5,29 Tør 6,3 6,22 6,14 6,06 6,01 5,99 5,95 5,9 5,87 5,79 5,75 5,72 TC ,65 4,95 4,94 6,11 5,94 5,87 5,79 5,71 5,66 5,63 5,6 5,55 5,51 5,44 5,42 5,38 5,23 TC ,07 5,00 6,16 5,99 5,92 5,83 5,76 5,71 5,68 5,65 5,6 5,56 5,48 5,45 5,43 TC ,25 5,04 6,05 6,06 5,87 5,88 5,8 5,76 5,73 5,7 5,64 5,6 5,52 5,50 5,47 TC ,79 5, 5, 6,27 6,1 6,03 5,94 5,87 5,84 5,8 5,76 5,7 5,67 5,61 5,56 5,53 5,41 TC ,11 5,14 6,31 6,14 6,07 5,98 5,91 5,86 5,83 5,8 5,74 5,7 5,64 5,60 5,57 TC ,2 5,19 6,13 men ikke nok men ikke nok 6,04 5,95 5,90 5,88 5,84 5,78 5,74 5,68 5,64 5,61 TC ,01 5,02 6,02 5,94 5,86 5,78 5,73 5,7 5,67 5,62 5,57 5,51 5,48 5,32 TC ,08 5,05 6,06 5,99 5,9 5,82 5,77 5,75 5,71 5,67 5,62 5,55 5,51 TC ,12 5,12 6,14 men ikke nok men ikke nok 5,89 5,84 5,82 5,78 5,73 5,67 5,61 5,58

32 Tidspkt. TC1-1-1 TC1-1-2 TC1-1-3 TC1-2-1 TC1-2-2 TC1-2-3 TC1-3-1 TC1-3-2 TC1-3-3 TC1-4-1 TC1-4-2 TC1-4-3 TC1-5-1 TC1-5-2 TC1-5-3 TC1-6-1 TC1-6-2 TC1-6-3 TC1-7-1 TC1-7-2 TC1-7-3 TC1-8-1 TC1-8-2 TC1-8-3 TC1-9-1 TC1-9-2 TC1-9-3 TC TC TC :00 5,00 5,03 5, 4,99 5,02 5,06 5,10 5,08 5,10 5,12 5,04 5,08 5,04 5,01 4,99 5,04 5,06 5,11 5,02 5,04 5,08 5, 5,10 5,16 5,01 5,04 5, :55 4,99 5,02 5,07 5,04 4,99 5,02 5, :00 6,23 6,27 6,33 6,2 6,27 6,31 6,28 6,32 6,34 6,19 6,28 6,32 6,29 6,23 6,27 6,29 6,24 6,28 6,31 6,31 6,33 6,24 6, :30 6,13 6,17 6,23 6,12 6,17 6,21 6,2 6,25 6,23 6,15 6,18 6,22 6,14 6,13 6,18 6,18 6,20 6,15 6,18 6,22 6,22 6,24 6,30 6,14 6,19 6, :00 6,1 6,14 6,19 6,08 6,14 6,17 6,16 6,21 6,19 6,12 6,15 6,19 6,11 6,11 6,15 6,14 6,17 6,12 6,15 6,19 6,19 6,21 6,27 6,12 6,15 6, :00 6,07 6,1 6,16 6,05 6,1 6,14 6,13 6,16 6,18 6,12 6,12 6,15 6,08 6,07 6,12 6,11 6,13 6, 6,12 6,16 6,15 6,18 6,24 6, 6,12 6, :20 6,04 6,08 6,14 6,03 6,08 6,12 6,11 6,14 6,16 6,05 6, 6,13 6,05 6,05 6, 6, 6,11 6,06 6, 6,13 6,13 6,16 6,21 6,06 6, 6, :30 6,06 6,07 6,12 6,02 6,07 6,1 6, 6,12 6,15 6,07 6,08 6,12 6,04 6,03 6,07 6,07 6,1 6,05 6,08 6,12 6,12 6,14 6,2 6,05 6,07 6, :55 6,02 6,06 6,11 6,01 6,05 6, 6,08 6,11 6,13 6,05 6,07 6,1 6,02 6,03 6,06 6,06 6, tør 6,03 6,07 6,11 6,1 6,13 6,19 6,03 6,07 6, :10 6,02 6,05 6,11 6 6,05 6, 6,07 6,11 6,13 6,03 6,06 6,1 6,02 6,02 6,06 6,06 6,08 tør 6,03 6,07 6,1 6,1 6,13 6,18 6,03 6,06 6, :20 6,01 6,03 6,1 5,99 6,03 6,07 6,06 6, 6,12 6,01 6,05 6, 6,01 6,01 6,05 6,05 6,07 6,12 6,02 6,05 6, 6, 6,11 6,17 6,02 6,05 6, :52 5,99 6,02 6,08 5,98 6,03 6,07 6,06 6,08 6,11 6 6,03 6,08 6 5,99 6,04 6,04 6,05 6,11 6 6,03 6,07 6,07 6,11 6,15 6,01 6,04 6, :32 5,97 6 6,06 5,95 6 6,04 6,03 6,06 6, 5,97 6,01 6,05 5,98 5,97 6,02 6,02 6,04 6, 5,98 6,01 6,06 6,06 6,08 6,13 5,99 6,02 6,05 m 6,50 6,20 5,90 5,60 5,30 5,00 Tæthedsprøvning Testcelle pejletidspunkt TC1-1-1 TC1-1-2 TC1-1-3 TC1-2-1 TC1-2-2 TC1-2-3 TC1-3-1 TC1-3-2 TC1-3-3 TC1-4-1 TC1-4-2 TC1-4-3 TC1-5-1 TC1-5-2 TC1-5-3 TC1-6-1 TC1-6-2 TC1-6-3 m 6,35 6,32 6,29 6,26 6,23 6,20 6,17 6,14 6,11 6,08 6,05 6,02 5,99 5,96 5,93 5,90 Tæthedsprøvning Testcelle pejletidspunkt TC1-1-1 TC1-1-2 TC1-1-3 TC1-2-1 TC1-2-2 TC1-2-3 TC1-3-1 TC1-3-2 TC1-3-3 TC1-4-1 TC1-4-2 TC1-4-3 TC1-5-1 TC1-5-2 TC1-5-3 TC1-6-1 TC1-6-2 TC1-6-3 TC1-7-1 TC1-7-2 TC1-7-3 TC1-8-1 TC1-8-2 TC1-8-3 TC1-9-1 TC1-9-2 TC1-9-3 TC1-10-1

33 Tidspkt. TC2-1-1 TC2-1-2 TC2-1-3 TC2-2-1 TC2-2-2 TC2-2-3 TC2-3-1 TC2-3-2 TC2-3-3 TC2-4-1 TC2-4-2 TC2-4-3 TC2-5-1 TC2-5-2 TC2-5-3 TC2-6-1 TC2-6-2 TC2-6-3 TC2-7-1 TC2-7-2 TC2-7-3 TC2-8-1 TC2-8-2 TC2-8-3 TC2-9-1 TC2-9-2 TC2-9-3 TC TC TC :00 4,97 5,04 5,08 5,06 5,08 5,12 5,03 5, 5,16 4,85 4,88 4,90 5,07 5,08 5,17 5,16 5,18 5,19 5,10 5, 5,11 5,11 5,13 5,16 5,13 5,14 5,17 5,04 5,08 5, :57 5,07 5,11 5, :30 5,01 5, 5, :00 5,01 5,04 5,07 5,08 5,1 5,13 5, 5, 5, :15 5,01 5,05 5,08 5,08 5,1 5,13 5,1 5,1 5, :30 5,01 5,04 5,06 5,06 5, 5,12 5,08 5, 5, :00 4,93 5 5,04 5,03 5,05 5,08 4,99 5,06 5,12 4,82 4,84 4,87 5,04 5, 5,13 5,12 5,15 5,16 5,01 5,05 5,08 5,08 5,1 5,13 5, 5,08 5,13 5, 5,04 5, :20 6,16 6,23 6,28 6,31 6,27 6,33 6,04 6,07 6,29 6,37 6,41 6,23 6,27 6,32 6,35 6,34 6,35 6,28 6, :00 5,84 5,91 5,95 5,94 5,97 6,01 5,93 6 6,06 5,73 5,76 5,97 6,02 6, 6,06 6, 6, 5,93 5,98 6 6,02 6,04 6,07 6,04 6,04 6,07 5,95 5,97 6, :30 5,73 5,79 5,83 5,82 5,85 5,89 5,8 5,87 5,93 5,61 5,63 5,85 5,89 5,95 5,92 5,96 5,97 5,81 5,86 5,89 5,88 5,91 5,94 5,9 5,91 5,95 5,82 5,85 5, :05 5,57 5,63 5,68 5,66 5,69 5,73 5,65 5,71 5,77 5,45 5,47 tør 5,68 5,73 5,77 5,76 5,79 5,8 5,65 5,69 5,72 5,73 5,75 5,78 5,74 5,75 5,78 5,66 5,69 5, :45 5,41 5,47 5,51 5,49 5,52 5,56 5,48 5,53 5,6 5,28 5,31 5,34 5,52 5,56 5,61 5,6 5,63 5,64 5,49 5,53 5,56 5,56 5,58 5,61 5,57 5,58 5,61 5,49 5,52 5, :51 5,29 5,35 5,4 5,37 5,4 5,43 5,36 5,42 5,48 5,16 5,18 5,22 5,4 5,45 5,54 5,49 5,51 5,51 5,37 5,4 5,41 5,44 5,45 5,49 5,45 5,45 5,49 5,38 5,4 5, :10 5,15 5,21 5,26 5,24 5,27 5,3 5,22 5,28 5,35 5,03 5,05 5,08 5,27 5,3 5,4 5,36 5,37 5,38 5,23 5,27 5,27 5,31 5,32 5,35 5,32 5,32 5,35 5,23 5,26 5, :32 5,11 5,17 5,22 5,19 5,22 5,25 5,18 5,24 5,3 4,98 5,01 5,04 5,22 5,26 5,31 5,3 5,33 5,34 5,19 5,27 5,23 5,26 5,27 5,31 5,27 5,27 5,31 5,19 5,21 5,27 m 6,3 6 5,7 5,4 5,1 4, Tæthedsprøvning Testcelle pejletidspunkt TC2-1-1 TC2-1-2 TC2-1-3 TC2-2-1 TC2-2-2 TC2-2-3 TC2-3-1 TC2-3-2 TC2-3-3 TC2-4-1 TC2-4-2 TC2-4-3 TC2-5-1 TC2-5-2 TC2-5-3 TC2-6-1 TC2-6-2 TC2-6-3 m Tæthedsprøvning Testcelle 2 6,39 6,36 6,33 6,3 6,27 6,24 6,21 6,18 6,15 6,12 6, 6,06 6,03 5,97 6 5,94 5,91 5,88 5,85 5,82 5,79 5,76 5,73 5,7 5,67 5,64 5,61 5,58 5,55 5,52 5,49 5,46 5,43 5,4 5,37 5,34 5,31 5,28 5,25 5,22 5,19 5,16 5,13 5,1 5,07 5,04 5,01 4,98 4, pejletidspunkt TC2-1-1 TC2-1-2 TC2-1-3 TC2-2-1 TC2-2-2 TC2-2-3 TC2-3-1 TC2-3-2 TC2-3-3 TC2-4-1 TC2-4-2 TC2-4-3 TC2-5-1 TC2-5-2 TC2-5-3 TC2-6-1 TC2-6-2 TC2-6-3 TC2-7-1 TC2-7-2 TC2-7-3 TC2-8-1 TC2-8-2 TC2-8-3 TC2-9-1 TC2-9-2 TC2-9-3 TC TC TC2-10-3

34 Tidspkt. TC3-1-1 TC3-1-2 TC3-1 TC3-2-1 TC3-2-2 TC3-2-3 TC3-3-1 TC3-3-2 TC3-3-3 TC3-4-1 TC3-4-2 TC3-4-3 TC3-5-1 TC3-5-2 TC3-5-3 TC3-6-1 TC3-6-2 TC3-6-3 TC3-7-1 TC3-7-2 TC3-7-3 TC3-8-1 TC3-8-2 TC3-8-3 TC3-9-1 TC3-9-2 TC :00 4,98 4,99 5,04 5, 5,12 5,15 5,17 5,19 5,24 4,84 4,89 5, 5,15 5,20 5,2 5,25 5,29 4,95 5,00 5,04 5, 5,14 5,19 5,02 5,05 5, :57 4,93 4,99 5,03 5,08 5,15 5,08 5,2 4,94 5, :30 6,12 6,18 6,27 6,32 6,35 6,38 6,27 6,33 6,39 6,44 6,11 6,16 6,05 6,27 6,31 6, :00 5,94 6,00 6,05 6,14 6,14 6,15 6,17 6,20 6,25 5,85 5,90-6,1 6,15 6,2 6,22 6,26 6,3 5,94 5,99 6,06 6,1 6,14 6,02 6,06 6, :15 5,87 5,92 5,97 6,03 6,07 6,07 6,1 6,12 6,17 5,77 5,82 6,02 6,07 6,13 6,14 6,19 6,22 5,87 5,92 5,87 6,03 6,07 5,94 5, :30 5,78 5,83 5,88 5,96 5,98 5,98 6,01 6,03 6,1 5,68 5,73 5,93 5,99 6,05 6,06 6,1 6,14 5,79 5,83 5,88 5,94 5,98 6,04 5,86 5, :40 5,71 5,76 5,81 5,86 5,9 5,91 5,93 5,96 6,01 5,61 5,66 5,86 5,91 5,97 5,97 6,02 6,06 5,71 5,76 5,8 5,87 5,91 5,95 5,78 5,82 5, :30 5,66 5,71 5,76 5,81 5,84 5,86 5,87 5,88 5,97 5,56 5,61 5,81 5,86 5,92 5,93 5,97 6,01 5,66 5,71 5,76 5,84 5,86 5,9 5,73 5,77 5, :05 5,64 5,68 5,74 5,79 5,83 5,83 5,86 5,88 5,94 5,53 5,58 5,78 5,84 5,9 5,9 5,95 5,99 5,63 5,68 5,73 5,8 5,83 5,88 5,7 5,75 5, :30 5,61 5,65 5,7 5,75 5,79 5,8 5,83 5,84 5,9 5,5 5,55 5,75 5,81 5,86 5,87 5,91 5,95 5,6 5,65 5,7 5,76 5,8 5,84 5,67 5,71 5, :03 5,55 5,59 5,64 5,69 5,73 5,74 5,77 5,79 5,85 5,44 5,5 5,7 5,75 5,8 5,81 5,86 5,9 5,55 5,6 5,64 5,7 5,74 5,78 5,62 5,67 5, :20 5,51 5,55 5,6 5,65 5,69 5,69 5,73 5,75 5,81 5,4 5,45 5,65 5,7 5,76 5,77 5,82 5,87 5,51 5,56 5,6 5,67 5,7 5,74 5,57 5,62 5, :50 5,44 5,49 5,53 5,58 5,63 5,63 5,66 5,68 5,74 5,34 5,38 5,58 5,64 5,69 5,7 5,74 5,79 5,44 5,48 5,52 5,61 5,64 5,68 5,51 5,55 5, :00 5,41 5,46 5,5 5,55 5,6 5,6 5,63 5,64 5,71 5,31 5,35 5,55 5,61 5,66 5,67 5,71 5,75 5,42 5,45 5,5 5,56 5,6 5,64 5,48 5,51 5,58 m Tæthedsprøvning Testcelle 3 6,4 6,1 5,8 5,5 5,2 4, pejletidspunkt TC3-1-1 TC3-1-2 TC3-1 TC3-2-1 TC3-2-2 TC3-2-3 TC3-3-1 TC3-3-2 TC3-3-3 TC3-4-1 TC3-4-2 TC3-4-3 TC3-5-1 TC3-5-2 TC3-5-3 TC3-6-1 TC3-6-2 TC3-6-3 TC3-7-1 TC372 m 6,44 6,41 6,38 6,35 6,32 6,29 6,26 6,23 6,2 6,17 6,14 6,11 6,08 6,05 6,02 5,99 5,96 5,93 5,9 5,87 5,84 5,81 5,78 5,75 5,72 5,69 5,66 5,63 5,6 5,57 5,54 5,51 5,48 5,45 5,42 5,39 5,36 5,33 5, Tæthedsprøvning Testcelle pejletidspunkt TC3-1-1 TC3-1-2 TC3-1 TC3-2-1 TC3-2-2 TC3-2-3 TC3-3-1 TC3-3-2 TC3-3-3 TC3-4-1 TC3-4-2 TC3-4-3 TC3-5-1 TC3-5-2 TC3-5-3 TC3-6-1 TC3-6-2 TC3-6-3 TC3-7-1 TC3-7-2 TC3-7-3 TC3-8-1 TC3-8-2 TC3-8-3 TC3-9-1 TC3-9-2 TC3-9-3

Anvendelse af sensorer i vandforsyningen

Anvendelse af sensorer i vandforsyningen Anvendelse af sensorer i vandforsyningen Anders Lynggaard-Jensen DHI 2009 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 1 INDLEDNING 11 2 KILDEPLADSER, FORSØGSFORMÅL OG OMBYGNINGSKRAV 13 2.1 KASTED

Læs mere

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet pr. 20. januar 2011 vedr. EU-udbud nr. 2010-148563: Demonstrationsforsøg

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Bilag 14 1 Skitseprojekt, Høfde 42, december 2008 UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Claus Kirkegaard, Loren Ramsay, Claus Jørgensen DGE/Alectia/DHI 2 Indhold

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Lok. nr. 461-169, Rugårdsvej 234-238, 5210 Odense NV Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Pilotforsøg - Hovedrapport 2007, november Oprensning af klorerede

Læs mere

TEST AF LEVELTEC ONLINE OVERVÅGNING AF GYLLEBEHOLDERE

TEST AF LEVELTEC ONLINE OVERVÅGNING AF GYLLEBEHOLDERE TEST AF LEVELTEC ONLINE OVERVÅGNING AF GYLLEBEHOLDERE AF SØREN G. RASMUSSEN OG THORKILD Q. FRANDSEN, AGROTECH APRIL 2012 Test af LevelTec Online overvågning af gyllebeholdere Af Søren G. Rasmussen og Thorkild

Læs mere

Byer i Vandbalance notat 2. Anlæg af DPF-Krogebjerg og DPF-Mårslet

Byer i Vandbalance notat 2. Anlæg af DPF-Krogebjerg og DPF-Mårslet Byer i Vandbalance notat 2 Anlæg af DPF-Krogebjerg og DPF-Mårslet Indhold Forord...3 DEL 1: DOBBELTPORØST FILTER I KØBENHAVN OG AARHUS ANLÆG OG INSTRUMENTERING... 4 Baggrund... 4 Indledning... 4 Kontekst...

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT AD 1) Velkomst og introduktion Keld Rasmussen bød velkommen og gjorde rede for formålet med workshoppen som er at kvalificere udformningen af modelværktøjet. Keld er leder

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER

DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER Civilingeniør Claus Kirkegaard Geolog, ph.d. Lars Elkjær Dansk Geo-servEx

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Udredningsprojekt om boringsoptimering

Udredningsprojekt om boringsoptimering Udredningsprojekt om boringsoptimering Hovedrapport DANVA RAPPORT NR. 80, Marts 2009 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Hovedrapport Marts 2009 Udgivelsesdato: Hovedrapport Titel: Udredningsprojekt

Læs mere

VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT. Maskinstyring til entreprenørmaskiner

VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT. Maskinstyring til entreprenørmaskiner VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT Kristian Skadhede Vejleder Jørgen Ullvit Til aflevering 13-04-2012 Titelblad Rapport titel: Vejleder: Jørgen Ullvit Forfatter: Kristian Skadhede Dato/Underskrift:

Læs mere

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis:

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis: Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen Tema: Faglig og professionel udvikling Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde 11-13 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Teknisk anvisning for. Grundvandsovervågningen

Teknisk anvisning for. Grundvandsovervågningen Teknisk anvisning for Grundvandsovervågningen Version 4 af 17. august 2004 2 3 Indholdsfortegnelse FORORD... 5 INDLEDNING... 6 GRUNDVANDSOVERVÅGNING... 7 Vandmiljøplanens Grundvandsovervågning... 7 Tilsyn

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune ' " ' " # # Miljøtjenesten ( " #$ % &$& Københavns Kommune Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 SIKKERHED...4 MONTRE...5 STRØM - RUM 1...5 Vindmølle strømmen...5 Solcelle strømmen...5 Net strøm (230V)...5

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Stratifierløsninger til el-opvarmede varmtvandsbeholdere

Stratifierløsninger til el-opvarmede varmtvandsbeholdere Stratifierløsninger til el-opvarmede varmtvandsbeholdere Janne Dragsted Simon Furbo Mikael Schrøder Torben Schifter-Holm Kasper Korsholm Østergaard Martin Spanggaard Tilde Schwaner Rapport Institut for

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag

År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag B.s. 390/91 e Helgenæs Pumpestation a.m.b.a. og G1. Kirkebjerg Andelsvandværk v/formand E mod H afsagt sålydende D 0 M:

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Afprøvning af automatisk jordprøveudtager med on-line bestemmelse af ph

Afprøvning af automatisk jordprøveudtager med on-line bestemmelse af ph Afprøvning af automatisk jordprøveudtager med on-line bestemmelse af ph 2 Afprøvning af automatisk jordprøveudtager med on-line bestemmelse af ph Leif Knudsen og Rita Hørfarter, Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.08 Risikovurdering

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.08 Risikovurdering Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 0.08 Risikovurdering G LOSTRUP H OSPITAL RISIKOVURDERING FOR OVERSVØMMELSE VED KRAFTIGE REGNSKYL Rapport,

Læs mere