NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller Projekt nr.: Life09/ENV/DK368

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368"

Transkript

1 NorthPestClean Notat Dræning og tæthedsprøvning af testceller Projekt nr.: Life/ENV/DK368

2 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Indholdsfortegnelse 1 Indledning Testcelle Drænboring Densitetsmåling Logbog for dræning af testcelle Logdata Testcelle 1_tæthedsprøvning Logdata Testcelle 1_dræning Testcelle Drænboring Densitet Logbog for dræning af testcelle Logdata testcelle 2_tæthedstest Logdata Testcelle 2_dræning Testcelle Drænboring Densitet Logbog for dræning af testcelle Logdata testcelle 3_tæthedsprøvning Logdata Testcelle 3_dræning Placering af divere under dræning Resultater og konklusioner af tæthedsprøvning Resultater af første tæthedsprøvning ( til ) Konklusion på første tæthedsprøvning ( til ) Resultater af anden tæthedsprøvning ( til ) Konklusion på anden tæthedsprøvning ( til ) Samlet konklusion på tæthedsprøvning af testcellerne...20 Bilagsliste: Bilag 1: Figurer med vandspejlslogning under og efter dræning Bilag 2: Manuelle pejlinger under og efter dræning (1. periode) (excelfil konverteret til pdf) Bilag 3: Manuelle pejlinger under og efter dræning (2. periode) (excelfil konverteret til pdf) Side 1

3 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 1 Indledning Der er to formål med at dræne testcellerne dels skal det dokumenteres at testcellerne er tætte og så skal cellerne drænes forud for tilsætning af lud. I forbindelse med etableringen af cellerne er der opsat et tæthedskrav på en maksimal vandspejlsstigning på 3 cm/døgn ved en gradient på 1 meter. Formålet med de første dræninger var at sænke vandspejlet i testcellerne med ca. 1 meter for efterfølgende at observere vandspejlsstigningen med henblik på at vurdere om testcellerne overholder tæthedskravet. Der blev drænet ad to omgange for at have muligheden for at undersøge tætheden af skillevæggen i dobbeltcellen. Den første dræning af cellerne viste at testcelle 2 og 3 sandsynligvis ikke overholdt tæthedskravet. Der blev derfor foretaget fornyet dræning af disse 2 celler (udvidet tæthedsprøvning). Dræningen blev foretaget ad flere omgange, så vandspejlet i de 2 testceller blev holdt mellem 0,8 til 1,2 m under vandspejlet uden for testcellerne. Herved fås en sikker dokumentation for indsivningen i testcellerne ved en potentialeforskel på ca. 1,0 m. Region Midtjylland har foretaget den første del af den initielle dræning umiddelbart før COWI overtog den afsluttende dræning inden opstart af forsøg (dvs. tilsætning af lud). Dette notat indeholder resultaterne af tæthedsprøvningen samt logbogs-informationen om denne første del af den initielle dræning. Der blev drænet hen over følgende fire perioder juni 2011 dræning af testcelle 1 og 3 - tæthedsprøvning 06. juli 2011 dræning af testcelle 2 - tæthedsprøvning august 2011 dræning af testcelle 2 og 3 udvidet tæthedsprøvning september 2011 dræning af testcelle 1, 2 og 3 opstart af initiel dræning Dette notat beskriver de data, der er opsamlet og observationer, der gjort under og umiddelbart efter nedsænkningen af grundvandsspejlet. Ved alle dræninger er vandspejlet håndpejlet i udvalgte boringer før, under og efter dræning. Der har desuden været opsat divere til en automatisk logning af vandspejlet før, under og efter dræningerne, se afsnit 5 for nærmere beskrivelse af divernes placering i de forskellige perioder. I bilag 2 og 3 findes resultatet af alle de manuelle pejlinger, der blev foretaget under og efter tæthedsprøvningen og den initielle dræning, samt beregninger af vandspejlstigninger. Side 2

4 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 2 Testcelle Drænboring Drænpumpen er placeret i TC1-EW1: Indtag af pumpe er 8,60 meter under overkant af filterrør Pumpen hænger ikke. Den er placeret så langt nede i boringen som muligt Bundpejling af TC1-EW1 er ca. 8,90 meter under overkant af filterrør Der er 54 cm fra overkant af filterrør til stabilgrus 2.2 Densitetsmåling Boringer Dato TC1-1-1 TC1-1-2 TC1-1-3 TC1-5-1 TC1-5-2 TC Logbog for dræning af testcelle Logdata Testcelle 1_tæthedsprøvning (Lars & Steffen) Nedsænkning i testcelle 1 startede d. 27/ kl. 13: Kl. 13:11 blev vandflowet på vanduret målt til 1 sek. for 100 l: 3600/10 = 3,30 m 3 /t Kl. 14:40 blev vandflowet på vanduret målt til 120 sek. for 100 l = 3,00 m 3 /t Kl. 14:50 blev flowet droslet ned pga. luft i vandprøverne Kl. 14:53 blev vandflowet på vanduret målt til 130 sek. for 100 l = 2,77 m 3 /t Kl. 14:55 blev vandflowet droslet ned igen Kl. 14:57 blev vandflowet på vanduret målt til 160 sek. for 100 l = 2,25 m 3 /t Kl. 15:03 til 15:05 blev pumpen stoppet pga. rensning af vandur Kl. 15:06 var flowet på 2,12 m 3 /t Kl. 15:46 var flowet på 2,31 m 3 /t Kl. 16:19 H4 relæ i container og elskab neden for havdiget slår fra pga. defekt kabeltromle til pumpen i testcelle 1 tællervisning på vandur viser 1186,7 Kl. 21:25 startes pumpen i testceller 1 igen Kl. 21:28 var flowet på 1,88 m 3 /t Kl. 22:30 var flowet på 1,95 m 3 /t Kl. 00:27 var flowet på 2,03 m 3 /t Kl. 00:43 pumpe stoppet pga. træthed Kl. 04:30 starter pumpning fra testcellen igen med et flow på 2,07 m 3 /t Kl. 06:16 blev pumpen stoppet pga. rensning af vandur igen Kl. 06:26 blev pumpen startet igen med et flow på 1,15 m 3 /t Kl. :59 blev nedsænkningen af testcelle 1 stoppet med en oppumpet mængde fra testcellen på 23 m 3 Side 3

5 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Tællervisning Prøve nr. Analyse til Kviksølv Flow ph Dato Tidspkt. på vandur antal m 3 Cheminova analyse (m 3 ) : ,5 3,3 m 3 /t 6, : ,5 X 1 3,3 m 3 /t 5, : X X 3 3,3 m 3 /t 5, : X 5 3 m 3 /t 5, : X 7 2,12 m 3 /t : X 9 1,88 m 3 /t 5, : X X 11 1,95 m 3 /t 4, : X 13 2 m 3 /t 4, : X 15 2,03 m 3 /t 4, : X 17 2,07 m 3 /t 4, : X X 19 2,07 m 3 /t 4, : X 21 1,15 m 3 /t 4, : X 23 1,15 m 3 /t 4, : X X Alle prøver til Hg-analyse er filtreret Logdata Testcelle 1_dræning (Morten & Steffen) Pumpen kørte max. Hele tiden Kl. 10:25 Start pumpe (ny pumpe men mindre ydelse installeret) Kl. 10:52 Pejling TC1-EW1: 6,92 m.u. filterrørets overkant Kl. 11:02 Flow: 50 liter på 2 min (1,5 m 3 /time) Kl. 12:11 Flow: 10 liter på 23,5 sek. (1,53 m 3 /time) (Thomas & Steffen) Kl. 9:10 Strømmen går Kl. 9:15 Genstart, strøm tilbage Kl. 9:30 Flow: 1,5 m 3 /time Kl. 10:35-10:40 Elektriker afbryder strømmen Kl. 10:55 Flow: 1,56 m 3 /time Kl. 12:00 Flow: 1,6 m 3 /time Kl. 12:42 Pejling: 8,28 m. u. filterrørets overkant Kl. 13:55 Flow: 1,5 m 3 /time (Anja & Steffen) Kl. 9:38 Start pumpe Kl. 10:11 Pejling TC1-EW1: 8,34 m u.t. Kl. 10:14 Pumpen drosles ned Kl. 10:20 Flow: 1,11 m 3 /time Kl. 10:33 Pejling TC1-EW1: 7,67 m u.t. Kl. 13:32 Luft i prøve, pejling: 8,49 Side 4

6 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Kl. 13:35 Pumpen drosles ned Kl. 13:57 Flow: 0,83 m 3 /time Kl. 14:30 Pumpen slukkes vandur 1220,8 m (Anja & Morten) Kl. 10:20 Start pumpe Kl. 12:45 Pejling TC1-EW1 8,18 m u. filterrørets overkant (pejlerøret er skåret ned!!) Kl. 13:20 Flow 10l på 40 sek (0,9 m 3 /time) Der var generelt luft i det oppumpede vand i hele perioden Prøve nr. antal m 3 ph Dato Tidspkt. Tællervisning på vandur (m 3 ) Analyse til Cheminova Kviksølv analyse Bemærkning : ,7 Start pumpe 0,5 6, : ,5 x 1,0 5, : ,0 x x 3,0 4, : ,0 x 5,0 4, : ,2 x : ,3 Stop pumpe : ,3 Start pumpe 7,0 5, : ,8 x 9,0 4, : ,0 x x 11,0 4, : ,0 x 13,0 4, : ,0 x : ,3 Stop pumpe : ,3 Start pumpe 15,0 4, : ,0 x 17,0 4, : ,0 x X 19,0 4, : ,0 x : ,8 Stop pumpe : ,8 Start pumpe 21,0 4, : ,0 X : ,7 Stop pumpe Alle prøver til Hg-analyse er filtreret. Side 5

7 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 3 Testcelle Drænboring Drænpumpen er placeret i TC2-EW1: Indtag af pumpe er 8,50 meter under overkant af filterrør Pumpen hænger ikke, men står på bunde af filtret (dvs. placeret så langt nede i boringen som muligt) Bundpejling af TC2-EW1 er 8,91 meter under overkant af filterrør Der er 74 cm fra overkant af filterrør til stabilgrus 3.2 Densitet Boringer Dato TC2-1-1 TC2-5-1 TC2-5-2 TC2-6-1 TC2-7-1 TC2-7-2 TC Logbog for dræning af testcelle Logdata testcelle 2_tæthedstest (Morten & Steffen) Nedsænkning i testcelle 2 startede d. 6/ kl. 05:57 Igennem hele dræningsperioden kørte pumpen med maksimum ydelse. 05:57 Start pumpe. Vandur inden opstart: 589,4 m 3. 05:57 Flow umiddelbart efter opstart er aflæst til 1) 0,0420 m 3 pr. 1 min 2) 100 l. på 2m27s. 06:11 Udtag af 0,5 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0410 m 3 pr. 1 min. Vandur: 589,9 m 3. 06:23 Udtag af 1,0 m 3 -prøven. Prøve udtages til Hg. Vandur: 590,4 m 3. 06:28 Flow målt til 0,0410 m 3 pr. 1 min. 07:12 Udtag af 3,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0420 m 3 pr. 1 min. Vandur: 592,4 m Pumpen stoppes. (efter pejlerunde) 08:03 Pumpen startes Vandur: 592,8 m 3 08:42 Udtag af 5,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0420 m 3 pr. 1 min. Vandur: 594,4 m 3. :30 Udtag af 7,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0415 m 3 pr. 1 min. Vandur: 596,4 m 3. 10:19 Udtag af 9,0 m 3 -prøven. Prøve udtages til Hg. Vandur: 598,4 m 3. 10:30 Flow målt til 0,0415 m 3 pr. 1 min. 11. Udtag af 11,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0415 m 3 pr. 1 min. Vandur: 600,4 m 3. 11:59 Udtag af 13,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0410 m 3 pr. 1 min. Vandur: 602,4 m 3. 12:49 Udtag af 15,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0410 m 3 pr. 1 min. Vandur: 604,4 m 3. 13:39 Udtag af 17,0 m 3 -prøven. Prøve udtages til Hg. Flow ikke målt. Vandur: 606,4 m 3. 14:29 Udtag af 19,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0400 m 3 pr. 1 min. Vandur: 608,4 m 3. 15:20 Udtag af 21,0 m 3 -prøven. Flow målt til 0,0395 m 3 pr. 1 min. Vandur: 610,4 m 3. 16:11 Udtag af 23,0 m 3 -prøven. Prøve udtages til Hg. Flow ikk målt. Vandur: 612,4 m 3. 16:20: pumpen slukkes. Vandur: 612,7 m 3. Side 6

8 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Der er drænet i alt 612,7-589,4 = 23,3 m (Børge & Lars) 08:11 Start pumpe. Vandur inden opstart: 612,8 m 3. 21:15: pumpen slukkes. Vandur: 637,9 m 3. Prøve nr. antal m 3 1) Flow (m 3 /t) ph Dato Tidspkt. Tællervisning på vandur (m 3 ) Analyse til Cheminova Kviksølv analyse Bemærkning 0 2, :57 589,4 Start pumpe 0,5 2,46 4, :11 589,5 X 1 2,40 3, :23 590,4 X X 3 2,52 2, :12 592,4 X 5 2,52 2, :42 594,4 X 7 2,49 2, :30 596,4 X 9 2,49 2, :19 598,4 X X 11 2,49 2, : 600,4 X 13 2,46 2, :59 602,4 X 15 2,46 2, :49 604,4 X 17-2, :39 606,4 X X 19 2,40 2, :29 608,4 X 21 3,37 2, :20 610,4 X 23-2, :11 612,4 X X Ny tæthedsprøvning :11 612,8 Start pumpe 0,5 2,55 5, :25 613,3 X 1 2,50 5, :35 613,8 X X 3 2,65 4, :20 615,8 X 5 2,43 3, :12 617,8 X 7 2,54 3, :59 619,8 X 9 2,43 2, :50 621,8 X X 11 2,43 2, :40 623,8 X 13 2,40 2, :30 625,8 X 15 2,40 2, :20 627,8 X 17 2,50 2, :20 629,8 X X 19 2,50 2, :10 631,8 X 21 1,91 2, :20 634,3 X 23 1,91 2, :00 635,8 X 25 1,78 2, :10 637,8 X X Nye dræninger uden prøvetagning 2, :50 638,0 Pumpe start :55 642,7 Pumpe stop 2, :30 642,7 Pumpe start 1, :50 651,0 Pumpe stop 2, :15 651,0 Pumpe start Side 7

9 Dræning og tæthedsprøvning af testceller :40 656,4 Pumpe stop 2, :12 656,4 Pumpe start :08 661,1 Pumpe stop 2, :52 661,1 Pumpe start :40 667,8 Pumpe stop 1) Flow er bestemt ved aflæsning af vanduret umiddelbart efter prøve udtagning. Alle prøver til Hg-analyse er filtreret Logdata Testcelle 2_dræning (Morten og Steffen) Pumpen kørte max. Hele tiden Kl. 10:05 Flow: 50 liter på 1 min 19 sek (2,3 m 3 /time) Kl. 10:55 Pejling TC2-EW1: 6,25 m.u. filterrørets overkant Kl. 12:00 Flow: 10 liter på 15 sek (2,4 m 3 /time) (Thomas og Steffen) Kl. 9:10 Strømmen går Kl. 9:15 Genstart, strøm tilbage Kl. 9:30 Flow: 2,5 m 3 /time Kl. 10:35-10:40 Elektriker afbryder strømmen Kl. 10:55 Flow: 2,4 m 3 /time Kl. 12:10 Flow: 2,0 m 3 /time Kl. 12:40 Pejling: 7,52 mump Kl. 14:00 Flow: 1,7 m 3 /time (Anja & Steffen) Kl. :40 Pumpe start Kl. 11:23 Pejling TC2-EW1: 7,55 m u.t. Kl. 12:00 Pejling TC2-EW1: 7,80 m u.t. Kl. 12:07 Flow: 1,6 m 3 /time Kl. 13:15 Pejling TC2-EW1: 8,41 m u.t. pumpen drosles ned Kl. 13:40 Flow: 1,35 m 3 /time Kl. 13:52 Pejling TC2-EW1: 8,41 m u.t. pumpen drosles ned Kl. 13:53 Pumpen stopper af sig selv vandur 698,036 m 3 Kl. 14:00 Pejling TC2-EW1: 7,38 m u.t. Kl :30 Adskillige forsøg på at starte pumpen op igen Kl. 15:00 Vandur ved arbejdets stop 698,331 m (Anja & Morten) Kl. 10:20 Start pumpe Kl. 12:45 Pejling TC2-EW1 7,88 mump (pejlerøret er skåret ned!!) Kl. 13:20 Flow 10l på 31 sek (1,16 m 3 /time) Der var generelt luft i det oppumpede vand i hele perioden Side 8

10 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Prøve nr. Tællervisning Analyse til Kviksølv Bemærkning antal m 3 ph Dato Tidspkt. på vandur Cheminova analyse :00 667,82 Start pumpe 0,5 4, ,5 X 1,0 4, :27 669,0 X x 3,0 4, :14 671,1 X 5,0 3, :00 673,0 X 7,0 3, :50 675,0 X 9,0 3, :40 677,0 x x :35 679,3 Stop pumpe :00 679,3 Start pumpe 11,0 4, :03 679,5 x 13,0 3, :55 681,5 x 15,0 3, :30 683,0 x 17,0 2, :30 685,2 x x 19,0 2, :20 687,0 x 21,0 2, :25 689,0 x :30 690,7 Stop pumpe :38 690,7 Start pumpe 23,0 4, :50 691,0 X 25,0 3, :43 693,0 X X 27,0 2, :51 695,0 X 29,0 2, :10 697,0 x :53 698,036 Stop pumpe ,33 Start pumpe 31 3, ,0 X 33 2, :37 701,0 x x ,7 Stop pumpe Alle prøver til Hg-analyse er filtreret. 4 Testcelle Drænboring Drænpumpen er placeret i TC3-EW1: Indtag af pumpe er 8,57 meter under overkant af filterrør Pumpen hænger ikke, men står på bunde af filtret (dvs. placeret så langt nede i boringen som muligt) Bundpejling af TC3-EW1 er ca. 9,0 meter under overkant af filterrør Der er 91 cm fra overkant af filterrør til stabilgrus 4.2 Densitet Boringer Dato TC3-1-1 TC3-1-2 TC3-1-3 TC3-3-1 TC3-5-1 TC3-6-1 TC Side 9

11 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 4.3 Logbog for dræning af testcelle (Lars & Steffen) Nedsænkning i testcelle 3 startede d. 27/ kl. 16: Logdata testcelle 3_tæthedsprøvning Kl. 16:16 blev vandflowet på vanduret målt til 120 sek. for 100 l: 3600/1200 = 3,00 m 3 /t Kl. 17:53 blev vandflowet på vanduret målt til 3,00 m 3 /t Kl. 19:13 blev vandflowet på vanduret målt til 3,00 m 3 /t Kl. 19:57 blev pumpen i testcelle 3 stoppet i et forsøg på, at få stigningsdata til tolkning af hydraulisk ledningsevne Kl. 21:20 blev vandflowet på vanduret målt til 2,93 m 3 /t Kl. 22:37 blev vandflowet på vanduret målt til 2,47 m 3 /t Kl. 23,57 pumpe stoppet Kl. 05:34 blev pumpen startet igen med et flow på 2,45 m 3 /t Kl. 06:15 blev pumpen droslet ned til 1,17 m 3 /t pga., at pumpen tager luft ind i systemet Kl. 07:48 blev vandflowet på vanduret målt til 1,22 m 3 /t Kl. 07:56 blev pumpen droslet ned til 0,87 m 3 /t pga., at pumpen tager luft ind i systemet igen Kl. 11:17 blev nedsænkningen af testcelle 3 stoppet med en oppumpet mængde fra testcellen på 23 m 3 Prøve nr. antal m 3 Flow m 3 /h ph Dato Tidspkt. Tæller visning på vandur (m 3 ) Analyse til Cheminova Kviksølv analyse Bemærkning :48 86,7 Pumpe startet 0,5 3,0 3, :59 87,2 X 1 3,0 2, :10 87,7 X X 3 3,0 2, :50 89,7 X 5 3,0 2, :33 91,7 X 7 3,0 2, :12 93,7 X 9 3,0 2, :52 95,7 X X 11 2,9 2, :19 97,7 X 13 2,9 2, :55 99,7 X 15 2,47 2, :49 101,7 X 17 2,45 2, :43 103,7 X X 19 1,22 2, :10 105,7 X 21 0,87 2, :45 107,7 X 23 0,87 2, :13 1,7 X X :17 1,7 Pumpe stoppet Ny tæthedsprøvning 0 2, :05 1,7 Pumpe startet 0,5 2,95 2, :15 110,2 X 1,0 2,88 2, :24 110,7 X X 3,0 2,88 2, :05 112,7 X 5,0 2,63 2, :45 114,7 X Side 10

12 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 7,0 1,50 2, :10 116,7 X 9,0 0,54 2, :18 118,7 X X 11,0 0,3 2, :25 120,7 X 13,0 0,3 2, :00 122,7 X :15 122,8 Pumpe stoppet Nye dræninger uden prøvetagning :50 122,8 Pumpe startet :55 124,3 Pumpe stoppet :30 124,3 Pumpe startet :20 127,8 Pumpe stoppet 2, :10 127,8 Pumpe startet :45 130,0 Pumpe stoppet :16 130,0 Pumpe startet :19 132,9 Pumpe stoppet Alle prøver til Hg-analyse er filtreret Logdata Testcelle 3_dræning (Morten og Steffen) Kl. 10:00 Pumpen køre max til at starte med. Kl. 10:45 TC3-EW1 pejles til 7,67 m. u. pejlerøretskant (ingen luftindtag) Kl. 10:57 Pumpen tager luft ind (kan ses og høres) Kl. 10:57 TC3-EW1 pejles til 8,46 m. u. pejlerøretskant Kl. 11:05 Pumpen drosles ned. Kl. 11:05 Flow: 10 liter på 1 min 18 sek (0,46 m 3 /time) Kl. 11:05 Pumpeydelse sættes op. Kl. 11:38 Flow: 10 liter på 32 sek (1,12 m 3 /time) Kl. 11:55 Pumpeydelse sættes op. Kl. 11:38 Flow: 10 liter på 25 sek (1,44 m 3 /time) Kl. 12:57 Flow: 10 liter på 24,8 sek (1,44 m 3 /time) Kl. 13:17 Pumpen tager luft ind (kan ses og høres) Kl. 13:17 TC3-EW1 pejles til 8,47 m. u. pejlerøretskant Kl. 12:57 Flow: 10 liter på 32,4 sek (1,11 m 3 /time) (Thomas og Steffen) Kl. 9:10 Strømmen går. Pumpe til TC 3 er problemet. Kl. 9:30 Pumpe til TC3 slået til igen Kl. 9:40 Flow: 1,48 m 3 /time. Luft => pumpe neddrosles. Kl. 9:45 Flow: 0,96 m 3 /time. Pejles til 8,19 mump Kl. 10:55 Flow: 0,97 m 3 /time. Kl. 12:00 Flow: 0,96 m 3 /time Kl. 12:45 Pejles til 7,98 m u. pejlerørers kant Kl. 13:40 Flow: 0,97 m 3 /time (Anja & Steffen) Kl. :39 Pumpen startes Kl. 11:22 Pejling TC3-EW1: 8,15 m u.t. Side 11

13 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Kl. 12:22 Flow: 0,9 m 3 /time Kl. 13:08 Pejling TC3-EW1: 8,48 m u.t. -> pumpen drosles ned Kl. 13:50 Flow: 0,007 m 3 /time Kl. 13:52 Pejling TC3-EW1: 7,70 m u.t. -> pumpeydelsen sættes op Kl. 14:00 Flow: 0,53 m 3 /time Kl. 14:33 Pumpen slukkes vandur 148,37 m (Anja & Morten) Kl. 10:20 Start pumpe Kl. 12:45 Pejling TC2-EW1 7,81 m. u. pejlerørets kant (pejlerøret er skåret ned!!) Kl. 13:20 Flow 10l på 54 sek. (0,67 m 3 /time) Der var generelt luft i det oppumpede vand i hele perioden Prøve nr. antal m 3 Flow ph Dato Tidspkt. Tællervisning på vandur (m 3 ) Analyse til Cheminova Kviksølv analyse Bemærkning :00 132,91 Start pumpe 0,5 2, ,5 X 1,0 2, :25 134,0 X X 3,0 2, :55 136,0 X 5,0 2, :14 138,0 x :35 139,5 Stop pumpe :00 139,5 Start pumpe 7,0 1,48 2, :40 140,0 x 9,0 0,96 2, :50 142,0 x x 11,0 0,97 2, :53 144,0 X :30 144,6 Stop pumpe :39 144,6 Start pumpe 13,0 2, :12 146,0 X 15,0 2, :23 148,0 X :33 148,4 Stop pumpe ,4 Start pumpe 17,0 2, ,2 X X ,8 Stop pumpe Alle prøver til Hg-analyse er filtreret. Side 12

14 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 5 Placering af divere under dræning til logger med 1 minuts-interval Testcelle Borings Filter Start dato Start Tidspunkt Stopper Diver nr. Type 1 TC :29: :28 D TC :32: :31 C TC :34: :33 D TC :37: :36 D TC :39: :38 J7614 CTD-diver 3 TC :43: :42 D TC :45: :44 K TC :46: :45 K TC :47: :46 K TC :49: :48 K TC :50: :49 J7551 CTD-diver til logger med 1 minuts-interval Testcelle Boring Filter Start dato Start Tidspunkt Stopper Diver nr. Type bemærkning 1 TC :32: :31 C TC :01: :01 J7551 CTD-diver 2 TC :36: :35 D TC :46: :45 D TC :10: : J7614 CTD-diver 2 TC :54: :53 D TC :20: :19 D TC :13: :22 K TC :49: :48 K TC :39: :38 K TC :13: :12 K2312 data kunne ikke downloades til logger med 5 minuts-interval Testcelle Boring Filter Start dato Tappet og placeret i boring igen Stopper Diver nr. Type bemærkning C7021 ude af drift, sendt til service 1 TC / : :00 K TC / : :00 D TC / : :00 J7551 CTD-diver Problemer med proppen - sidder ikke godt fast 2 TC / : :00 D TC / : :00 D4794 Side 13

15 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 2 TC / : :00 J7614 CTD-diver 3 TC / : :00 D TC :00 K TC / : :00 K TC / : :00 K2312 Ligger nede i boringen til logger med 5 minuts-interval Testcelle Boring Filter Start dato Tappet og placeret i boring igen Stopper Diver nr. Type bemærkning C7021 ude af drift, sendt til service TC kl K TC kl D4804 Problemer med proppen - sidder 2 TC kl J7551 CTD-diver ikke godt fast 2 TC kl D TC kl D TC kl J7614 CTD-diver 3 TC kl D TC K2314 Ligger nede i boringen. 3 TC kl K TC kl K2312 Barodiver I perioden til og til logges med 1. minut interval. Fra d logges med 5 minut interval Placering: fra d til d er barodiveren placeret udenfor i en lille ikke tæt plastikboks. D flyttes barodiveren til øverst i boring TC1-1-3 (det viser sig at barodiveren er defekt) Den : En ny Baro-diver (TC1-1-3_L0024 Baro) er placeret i TC1-1 filter 3. Start: kl. 8:32, slut: kl. 16:27 (24000 enheder, batteri 99%) Side 14

16 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 6 Resultater og konklusioner af tæthedsprøvning Af figurerne i bilag 1 fremgår vandspejlskoten logget på diverne placeret i forskellig boringer i testcellerne i forbindelse med tæthedsprøvning og dræning. I bilag 2 og 3 findes resultaterne af de manuelle pejlinger under og efter dræning i hhv. første og anden tæthedsprøvningsperiode. I den tekniske specifikation i udbudsmaterialet blev fremsat et tæthedskrav til testcellernes konstruktion. Kravet lød på en maksimal stigning i grundvandspejlet (gvs) i testcellerne på 3 cm/døgn ved en potentialeforskel på 1,0 m mellem gvs indenfor og udenfor testcellerne. Tæthedsprøvningerne blev udført med henblik på at vurdere om tæthedskravet var overholdt i de tre testceller. 6.1 Resultater af første tæthedsprøvning ( til ) Grundvandspejlet i testcellerne blev, i løbet af mindre end et døgn, nedsænket til ca. 120 cm i forhold til grundvandsspejlniveauet uden for testcellerne. Tæthedstesten blev først gennemført i testcelle 1 og 3 (dræning den ) og efterfølgende i testcelle 2 (dræning den ). Årsagen til den forskudte tæthedprøvning var ønsket om at kunne vurdere om skillevæggen mellem testcelle 2 og 3 var tæt. Dette blev gjort ved at pejle grundvandsspejlet i testcelle 2 imens og efter testcelle 3 blev drænet. Nedenfor er gengivet resultater fra første tæthedsprøvning. TC1 - periode til GV kote [cm] TC1-1-1 TC1-1-3 TC1-5-1 TC1-6-1 tid (dato) Figur 1: Første tæthedsprøvning i testcelle 1 Side 15

17 Dræning og tæthedsprøvning af testceller TC2 Periode til GV kote [cm] TC2-2-1 TC2-5-1 TC2-7-1 TC tid (dato) Figur 2: Første tæthedsprøvning i testcelle 2 TC3 periode til GV kote [cm] TC3-1-1 TC3-3-1 TC tid (dato) Figur 3: Første tæthedsprøvning i testcelle 3 Side 16

18 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 6.2 Konklusion på første tæthedsprøvning ( til ) Tætheden af hver testcelle er estimeret ud fra diverdataene, ved at bestemme grundvandsspejlsstigningerne (hældningen på kurverne) efter 4-8 døgn efter ophør af første dræning. Af den første tæthedsprøvning fremgår det at: Testcelle 1: overholder tæthedskravet (gvs stigningen er ca. 0,5 cm/døgn) Testcelle 2: overholder ikke tæthedskravet Testcelle 3: det er usikkert om testcellen overholder tæthedskravet Der kunne ikke registreres nogen ændring i gvs niveauet i testcelle 2 imens og efter testcelle 3 blev drænet og dermed vurderes skillevæggen mellem de to testceller at være tæt. Det blev vurderet, at der var behov for en yderligere tæthedsprøvning af testcelle 2 og 3 for mere nøjagtigt at bestemme tætheden af disse testceller. 6.3 Resultater af anden tæthedsprøvning ( til ) Årsagen til gvs stigningerne i testcelle 2 og 3 vurderes at kunne stamme fra; 1) utætheder i spunsen 2) vandretention (dvs. forsinket nedsivning af grundvand som hænger i det drænede sediment) 3) nedsivning af regnvand fra terrænoverfladen som følge af utætheder i bentonitmåtterne. I juni 2011 blev der udlagt to lag bentonitmåtter over testcellerne, for at forhindre nedsivning af regnvand. Disse måtter blev ikke udlagt med den korrekte hældning mod vest. I stedet for at regnvandet afdrænede mod vest opstod der i stedet, i regnperioder, vandpytter på terrænet over testcellerne. For at eliminere sandsynligheden for bidrag fra nedsivning af regnvand (pkt. 3 ovenfor), blev der derfor i starten af august 2011 udlagt yderligere 2 lag bentonitmåtter henover alle testcellerne. De nye bentonitmåtter havde en hældning mod vest og blev tætnet omkring alle boringsafslutninger med bentonitgranulat for at sikre at regnvand ikke kan sive ned. Efter udlægning af betonitmåtter blev der gennemført en ny tæthedsprøvning i testcelle 2 og 3. Strategien ved denne tæthedstest var at fastholde potentialeforskellen på omkring 1 meter over en periode på ca. 16 dage, ved at udføre gentagne nedsænkninger. Hensigten var gradvist over perioden at eliminere bidraget fra vandretention til gvs stigningerne. Ud fra observationerne efter dræning i testcelle 1 (som er den mest tætte testcelle), vurderes det at bidraget fra vandretention er minimalt 14 dage efter nedsænkning. Ved at tætne testcellerne mod terræn og ved at reducere bidraget fra vandretentionen skulle den anden tæthedsprøvning give et mere nøjagtigt billede af testcellerne utæthed. Nedenfor er en gengivet resultater og konklusioner fra anden tæthedsprøvning. Side 17

19 Dræning og tæthedsprøvning af testceller TC2 periode til GV kote [cm] TC2-2-1 TC2-5-1 TC2-7-1 TC tid (dato) Figur 4: Anden tæthedsprøvning i testcelle 2. Med rød cirkel er markeret den tidsperiode hvor utætheden er vurderet (se figur 5) TC2 periode til y = 3,9461x R 2 = 0, GV kote [cm] TC2-2-1 TC2-5-1 TC2-7-1 TC2-7-2 Lineær (TC2-7-2) tid (dato) Figur 5: Hældningen på kurven i perioden 24/8-5/9 giver et estimat for testcelle 2 s utæthed Side 18

20 Dræning og tæthedsprøvning af testceller TC3 periode til GV kote [cm] -100 TC3-1-1 TC3-3-1 TC tid (dato) Figur 6: Anden tæthedsprøvning i testcelle 3. Med rød cirkel er markeret den tidsperiode hvor utætheden er vurderet (se figur 7) TC3 periode til y = 1,375x R 2 = 0,9885 GV kote [cm] TC3-1-1 TC3-3-1 TC3-5-1 Lineær (TC3-5-1) tid (dato) Figur 7: Hældningen på kurven i perioden 24/8-5/9 giver et estimat for testcelle 3 s utæthed Side 19

21 Dræning og tæthedsprøvning af testceller 6.4 Konklusion på anden tæthedsprøvning ( til ) Tætheden af testcelle 2 og 3 er estimeret ud fra diverdataene (figur 4 og 6), ved at bestemme grundvandsspejlsstigningerne (dvs. hældningen på kurverne) ca. 5 døgn efter ophør af den sidste nedsænkning (figur 5 og 7). Af den anden tæthedsprøvning fremgår det at: Testcelle 2: overholder ikke tæthedskravet (gvs stigningen er 4,0 cm/døgn) Testcelle 3: overholder tæthedskravet (gvs stigningen er 1,4 cm/døgn) 6.5 Samlet konklusion på tæthedsprøvning af testcellerne I den tekniske specifikation i udbudsmaterialet er der fremsat et tæthedskrav til testcellernes konstruktion, der definerer, at der maksimalt må være en stigning i grundvandspejlet (gvs) i testcellerne på 3 cm/døgn ved en potentialeforskel på 1,0 m mellem gvs indenfor og udenfor testcellerne. Tæthedsprøvningen er udført af to omgange i juni-september 2011 og resultaterne er angivet i tabellen nedenfor. Testcelle Utæthed* (cm/døgn) Tæthedskrav opfyldt 1 0,5 Ja 2 4,0 Nej 3 1,4 ja * grundvandsspejlsstigning pr. døgn ved 1 m potentialforskel Side 20

22 Bilag 1 Figurer med vandspejlslogning under og efter dræning Projekt nr.: Life/ENV/DK368

23 1 Figurer med vandspejlslogning under og efter dræning Af figurerne fremgår vandspejlkoten logget på diverne i forbindelse med tæthedsprøvningen og dræning. 1.1 Testcelle Tæthedsprøvning Testcelle GV kote [cm] TC1-1-1 TC1-1-3 TC1-5-1 TC1-6-1 dato Figur 1: Diverdata fra perioden for første tæthedsprøvningen

24 Testcelle 1 - periode Periode uden korrektion for ændret barometrisk tryk GV kote [cm] TC1-1-1 TC dato Figur 2: Diverdata fra perioden efter tæthedsprøvningen Initiel dræning og ludinfiltration Testcelle 1 - periode GV-kote [cm] TC1-1-1 TC dato Figur 3: Diverdata fra perioden før og under første del af den initielle dræning.

25 Testcelle 1 - periode GV kote [cm] TC1-2-1 TC1-4-1 TC1-8-1 dato Figur 4: Diverdata for den anden del af den initielle dræning samt opfyldning med lud

26 1.2 Testcelle Tæthedsprøvning Testcelle 2 - periode GV kote [cm] TC2-2-1 TC2-5-1 TC2-7-1 TC2-7-2 TC dato Figur 5: Diverdata fra perioden for den første tæthedsprøvningen Testcelle 2 - periode GV kote [cm] TC2-2-1 TC2-5-1 TC2-7-1 TC2-7-2 dato Figur 6: Diverdata fra perioden efter første tæthedsprøvningen og starten af den anden tæthedsprøvning

27 1.2.2 Tæthedstest, initiel dræning og ludinfiltration Testcelle 2 - periode 3 0,00-50,00 GV kote [cm] -100,00-150,00 TC2-2-1 TC2-5-1 TC2-7-1 TC ,00-250, dato Figur 7: Diverdata fra perioden med den 2. tæthedsprøvningen og for den første del af den initielle dræning Testcelle 2 - periode GV kote [cm] TC2-2-1 TC2-4-1 TC dato Figur 8: Diverdata for den anden del af den initielle dræning samt opfyldning med lud

28 1.3 Testcelle Tæthedsprøvning Testcelle 3 - periode GV kote [cm] TC3-1-1 TC3-1-2 TC3-1-3 TC3-3-1 TC dato Figur 9: Diverdata fra perioden under og efter første tæthedsprøvningen. Testcelle 3 - periode 2 50 GV kote [cm] Periode uden kompensation for barometrisk tryk TC3-1-1 TC3-3-1 TC3-5-1 pejl 1-1 pejl 3-1 pejl dato Figur 10: Diverdata fra perioden efter første tæthedsprøvningen and starten af 2. tæthedsprøvning. Enkelte håndpejlinger er indtegnet som krydser.

29 1.3.2 Tæthedstest, initiel dræning og ludinfiltration Testcelle 3 - periode GV kote [cm] TC3-1-1 TC3-3-1 TC dato Figur 11: Diverdata fra perioden med den 2. tæthedsprøvningen og for den første del af den initielle dræning Testcelle 3 - periode 4 50,0 0,0 GV kote [cm] -50,0-100,0-150,0 TC3-2-1 TC3-4-1 TC ,0-250, dato Figur 12: Diverdata for den andel af den initielle dræning samt opfyldning med lud

30 Bilag 2 Pejlinger nedsænkning og tæthedstest (1. periode) Projekt nr.: Life/ENV/DK368

31 Ansvarlig Anja Lars Lars Anja Anja Børge Kaspar Morten Anja Kaspar Morten Anja Anja Anja Anja Lars Thomas Dato Boringsnr Filter BundpejlinNedstik m Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Nedstik Tidspkt :55 12:00 9:30-10:00 11:00-11: :20-12:35 18:12-18:25 14:35-14:50 11:55-12:20 12:00-12:19 :20-:40 12:52-13:20 16:32-16:55 TC ,35 5,00 4,99 6,23 6,13 6,1 6,07 6,04 6,06 6,02 6,02 6,01 5,99 5,97 TC ,56 5,03 5,02 6,27 6,17 6,14 6,1 6,08 6,07 6,06 6,05 6,03 6,02 6,00 TC ,64 5, 5,07 6,33 6,23 6,19 6,16 6,14 6,12 6,11 6,11 6,1 6,08 6,06 TC ,08 4,99 6,2 6,12 6,08 6,05 6,03 6,02 6,01 6 5,99 5,98 5,95 TC ,37 5,02 6,27 6,17 6,14 6,1 6,08 6,07 6,05 6,05 6,03 6,03 6,00 TC ,4 5,06 6,31 6,21 6,17 6,14 6,12 6,10 6, 6, 6,07 6,07 6,04 TC ,16 5,10 5,04 6,28 6,2 6,16 6,13 6,11 6, 6,08 6,07 6,06 6,06 6,03 TC ,38 5,08 6,32 6,25 6,21 6,16 6,14 6,12 6,11 6,11 6, 6,08 6,06 TC ,43 5,10 6,34 6,23 6,19 6,18 6,16 6,15 6,13 6,13 6,12 6,11 6, TC ,19 5,12 6,19 6,15 6,12 6,12 6,05 6,07 6,05 6,03 6,01 6,00 5,97 TC ,41 5,04 6,28 6,18 6,15 6,12 6, 6,08 6,07 6,06 6,05 6,03 6,01 TC ,51 5,08 6,32 6,22 6,19 6,15 6,13 6,12 6,1 6,1 6, 6,08 6,05 TC ,1 5,04 4,99 6,29 6,14 6,11 6,08 6,05 6,04 6,02 6,02 6,01 6,00 5,98 TC ,28 5,01 6,23 6,13 6,11 6,07 6,05 6,03 6,03 6,02 6,01 5,99 5,97 TC ,33 4,99 Tør 6,18 6,15 6,12 6, 6,07 6,06 6,06 6,05 6,04 6,02 TC ,97 5,04 5,02 6,27 6,18 6,14 6,11 6, 6,07 6,06 6,06 6,05 6,04 6,02 TC ,16 5,06 6,29 6,20 6,17 6,13 6,11 6,10 6, 6,08 6,07 6,05 6,04 TC ,21 5,11 Tør tør tør tør tør tør tør tør 6,12 6,11 6, TC1-7 1 Boringen TC ,08 TC ,08 TC ,01 5,02 6,24 6,15 6,12 6, 6,06 6,05 6,03 6,03 6,02 6,00 5,98 TC ,26 5,04 6,28 6,18 6,15 6,12 6, 6,08 6,07 6,07 6,05 6,03 6,01 TC ,5 5,08 6,31 6,22 6,19 6,16 6,13 6,12 6,11 6,1 6, 6,07 6,06 TC ,98 5, 5,06 6,31 6,22 6,19 6,15 6,13 6,12 6,1 6,1 6, 6,07 6,06 TC ,28 5,10 6,33 6,24 6,21 6,18 6,16 6,14 6,13 6,13 6,11 6,11 6,08 TC ,44 5,16 Tør 6,30 6,27 6,24 6,21 6,20 6,19 6,18 6,17 6,15 6,13 TC ,98 5,01 5 6,24 6,14 6,12 6, 6,06 6,05 6,03 6,03 6,02 6,01 5,99 TC ,31 5,04 6,28 6,19 6,15 6,12 6, 6,07 6,07 6,06 6,05 6,04 6,02 TC ,4 5,08 Tør 6,22 6,19 6,16 6,13 6,11 6,11 6,1 6, 6,07 6,05 Tidspkt. 0,08 15:57 13:00 12: :00-13:15 18:12-18:25 15:00-15:25 12:30-13:00 12:56-13:19 08:45-:00 11:51-12:16 16:10-16:40 15:32-15:58 10:40-11: TC ,55 4,97 4,93 6,16 5,84 5,73 5,57 5,41 5,29 5,15 5,11 5,07 4,95 TC ,92 5,04 5 6,23 5,91 5,79 5,63 5,47 5,35 5,21 5,17 5,13 TC ,14 5,08 5,04 tør 5,95 5,83 5,68 5,51 5,40 5,26 5,22 5,17 5,07 TC ,8 5,06 5,03 6,28 5,94 5,82 5,66 5,49 5,37 5,24 5,19 5,15 5,03 TC ,08 5,08 5,05 6,31 5,97 5,85 5,69 5,52 5,40 5,27 5,22 5,18 TC ,2 5,12 5,08 tør 6,01 5,89 5,73 5,56 5,43 5,30 5,25 5,21 TC ,57 5,03 4,99 6,27 5,93 5,8 5,65 5,48 5,36 5,22 5,18 5,14 5,01 TC ,92 5, 5,06 6,33 6,00 5,87 5,71 5,53 5,42 5,28 5,24 5,19 TC ,2 5,16 5,12 tør 6,06 5,93 5,77 5,6 5,48 5,35 5,30 5,26 TC ,38 4,85 4,82 6,04 5,73 5,61 5,45 5,28 5,16 5,03 4,98 4,94 4,82 TC ,46 4,88 4,84 6,07 5,76 5,63 5,47 5,31 5,18 5,05 5,01 4,96 TC ,51 4,90 4,87 tør tør tør tør 5,34 5,22 5,08 5,04 5 TC ,83 5,07 5,04 6,29 5,97 5,85 5,68 5,52 5,40 5,27 5,22 5,18 5,06 TC ,25 5,08 5, tør 6,02 5,89 5,73 5,56 5,45 5,30 5,26 TC ,43 5,17 5,13 tør 6, 5,95 5,77 5,61 5,54 5,40 5,31 5,29 TC ,01 5,16 5,12 6,37 6,06 5,92 5,76 5,6 5,49 5,36 5,30 5,28 5,16 TC ,24 5,18 5,15 6,41 6, 5,96 5,79 5,63 5,51 5,37 5,33 5,28 TC ,31 5,19 5,16 tør 6, 5,97 5,8 5,64 5,51 5,38 5,34 5,29 TC ,7 5,10 5,07 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 6,23 5,93 5,81 5,65 5,49 5,37 5,23 5,19 5,14 5,03 TC ,97 5, 5,04 5,05 5,04 5,05 6,27 5,98 5,86 5,69 5,53 5,40 5,27 5,27 5,18 TC ,12 5,11 5,07 5,08 5,06 5,08 tør 6,00 5,89 5,72 5,56 5,41 5,27 5,23 5,18 TC ,81 5,11 5,11 5, 5,08 5,08 5,06 5,08 6,32 6,02 5,88 5,73 5,56 5,44 5,31 5,26 5,22 5,1 TC ,23 5,13 5,1 5,1 5, 5,1 6,35 6,04 5,91 5,75 5,58 5,45 5,32 5,27 5,24 TC ,44 5,16 5,13 5,13 5,12 5,13 tør 6,07 5,94 5,78 5,61 5,49 5,35 5,31 5,26 TC ,87 5,13 5,12 5, 5, 5,1 5,08 5, 6,34 6,04 5,9 5,74 5,57 5,45 5,32 5,27 5,23 5,11 TC ,17 5,14 5, 5,1 5, 5,08 6,35 6,04 5,91 5,75 5,58 5,45 5,32 5,27 5,23 TC ,3 5,17 5,13 5,13 5,12 5,13 tør 6,07 5,95 5,78 5,61 5,49 5,35 5,31 5,26 TC ,93 5,04 5, 6,28 5,95 5,82 5,66 5,49 5,38 5,23 5,19 5,15 5,03 TC ,2 5,08 5,04 6,31 5,97 5,85 5,69 5,52 5,40 5,26 5,21 5,17 TC ,27 5,13 5,1 tør 6,03 5,91 5,75 5,58 5,45 5,31 5,27 5,23 Tidspkt. 0, :30-12: :40-12:55 15:25-15:50 13:05-13:30 12:25-12: :15 12:20-12:45 16:50-17:15 16:00-16:25 11:07-11: TC ,69 4,98 4,93 6,12 5,94 5,87 5,78 5,71 5,66 5,64 5,61 5,55 5,51 5,44 5,41 5,38 5,25 TC ,02 4,99 4,99 6,18 6,00 5,92 5,83 5,76 5,71 5,68 5,65 5,59 5,55 5,49 5,46 5,42 TC ,18 5,04 5,03 Tør 6,05 5,97 5,88 5,81 5,76 5,74 5,7 5,64 5,6 5,53 5,50 5,47 TC ,74 5, 5,08 6,27 6,14 6,03 5,96 5,86 5,81 5,79 5,75 5,69 5,65 5,58 5,55 5,52 5,39 TC ,14 5,12 6,32 6,14 6,07 5,98 5,9 5,84 5,83 5,79 5,73 5,69 5,63 5,6 5,56 TC ,35 5,15 Tør 6,15 6,07 5,98 5,91 5,86 5,83 5,8 5,74 5,69 5,63 5,60 5,57 TC ,73 5,17 5,15 6,35 6,17 6,1 6,01 5,93 5,87 5,86 5,83 5,77 5,73 5,66 5,63 5,6 5,46 TC ,13 5,19 6,38 6,20 6,12 6,03 5,96 5,88 5,88 5,84 5,79 5,75 5,68 5,64 5,61 5,48 TC ,4 5,24 Tør 6,25 6,17 6,1 6,01 5,97 5,94 5,9 5,85 5,81 5,74 5,71 5,68 5,54 TC ,62 4,84 5,85 5,77 5,68 5,61 5,56 5,53 5,5 5,44 5,4 5,34 5,31 5,27 5,14 TC ,29 4,89 5,90 5,82 5,73 5,66 5,61 5,58 5,55 5,5 5,45 5,38 5,35 5,32 TC3-4 3 gen er knækket?? - TC ,85 5, 5,08 6,27 6,1 6,02 5,93 5,86 5,81 5,78 5,75 5,7 5,65 5,58 5,55 5,52 5,39 TC ,15 5,15 6,33 6,15 6,07 5,99 5,91 5,86 5,84 5,81 5,75 5,7 5,64 5,61 5,57 TC ,27 5,20 Tør 6,2 6,13 6,05 5,97 5,92 5,9 5,86 5,8 5,76 5,69 5,66 5,62 TC ,84 5,2 5,2 6,39 6,22 6,14 6,06 5,97 5,93 5,9 5,87 5,81 5,77 5,70 5,67 5,64 5,5 TC ,18 5,25 6,44 6,26 6,19 6,1 6,02 5,97 5,95 5,91 5,86 5,82 5,74 5,71 5,68 TC ,38 5,29 Tør 6,3 6,22 6,14 6,06 6,01 5,99 5,95 5,9 5,87 5,79 5,75 5,72 TC ,65 4,95 4,94 6,11 5,94 5,87 5,79 5,71 5,66 5,63 5,6 5,55 5,51 5,44 5,42 5,38 5,23 TC ,07 5,00 6,16 5,99 5,92 5,83 5,76 5,71 5,68 5,65 5,6 5,56 5,48 5,45 5,43 TC ,25 5,04 6,05 6,06 5,87 5,88 5,8 5,76 5,73 5,7 5,64 5,6 5,52 5,50 5,47 TC ,79 5, 5, 6,27 6,1 6,03 5,94 5,87 5,84 5,8 5,76 5,7 5,67 5,61 5,56 5,53 5,41 TC ,11 5,14 6,31 6,14 6,07 5,98 5,91 5,86 5,83 5,8 5,74 5,7 5,64 5,60 5,57 TC ,2 5,19 6,13 men ikke nok men ikke nok 6,04 5,95 5,90 5,88 5,84 5,78 5,74 5,68 5,64 5,61 TC ,01 5,02 6,02 5,94 5,86 5,78 5,73 5,7 5,67 5,62 5,57 5,51 5,48 5,32 TC ,08 5,05 6,06 5,99 5,9 5,82 5,77 5,75 5,71 5,67 5,62 5,55 5,51 TC ,12 5,12 6,14 men ikke nok men ikke nok 5,89 5,84 5,82 5,78 5,73 5,67 5,61 5,58

32 Tidspkt. TC1-1-1 TC1-1-2 TC1-1-3 TC1-2-1 TC1-2-2 TC1-2-3 TC1-3-1 TC1-3-2 TC1-3-3 TC1-4-1 TC1-4-2 TC1-4-3 TC1-5-1 TC1-5-2 TC1-5-3 TC1-6-1 TC1-6-2 TC1-6-3 TC1-7-1 TC1-7-2 TC1-7-3 TC1-8-1 TC1-8-2 TC1-8-3 TC1-9-1 TC1-9-2 TC1-9-3 TC TC TC :00 5,00 5,03 5, 4,99 5,02 5,06 5,10 5,08 5,10 5,12 5,04 5,08 5,04 5,01 4,99 5,04 5,06 5,11 5,02 5,04 5,08 5, 5,10 5,16 5,01 5,04 5, :55 4,99 5,02 5,07 5,04 4,99 5,02 5, :00 6,23 6,27 6,33 6,2 6,27 6,31 6,28 6,32 6,34 6,19 6,28 6,32 6,29 6,23 6,27 6,29 6,24 6,28 6,31 6,31 6,33 6,24 6, :30 6,13 6,17 6,23 6,12 6,17 6,21 6,2 6,25 6,23 6,15 6,18 6,22 6,14 6,13 6,18 6,18 6,20 6,15 6,18 6,22 6,22 6,24 6,30 6,14 6,19 6, :00 6,1 6,14 6,19 6,08 6,14 6,17 6,16 6,21 6,19 6,12 6,15 6,19 6,11 6,11 6,15 6,14 6,17 6,12 6,15 6,19 6,19 6,21 6,27 6,12 6,15 6, :00 6,07 6,1 6,16 6,05 6,1 6,14 6,13 6,16 6,18 6,12 6,12 6,15 6,08 6,07 6,12 6,11 6,13 6, 6,12 6,16 6,15 6,18 6,24 6, 6,12 6, :20 6,04 6,08 6,14 6,03 6,08 6,12 6,11 6,14 6,16 6,05 6, 6,13 6,05 6,05 6, 6, 6,11 6,06 6, 6,13 6,13 6,16 6,21 6,06 6, 6, :30 6,06 6,07 6,12 6,02 6,07 6,1 6, 6,12 6,15 6,07 6,08 6,12 6,04 6,03 6,07 6,07 6,1 6,05 6,08 6,12 6,12 6,14 6,2 6,05 6,07 6, :55 6,02 6,06 6,11 6,01 6,05 6, 6,08 6,11 6,13 6,05 6,07 6,1 6,02 6,03 6,06 6,06 6, tør 6,03 6,07 6,11 6,1 6,13 6,19 6,03 6,07 6, :10 6,02 6,05 6,11 6 6,05 6, 6,07 6,11 6,13 6,03 6,06 6,1 6,02 6,02 6,06 6,06 6,08 tør 6,03 6,07 6,1 6,1 6,13 6,18 6,03 6,06 6, :20 6,01 6,03 6,1 5,99 6,03 6,07 6,06 6, 6,12 6,01 6,05 6, 6,01 6,01 6,05 6,05 6,07 6,12 6,02 6,05 6, 6, 6,11 6,17 6,02 6,05 6, :52 5,99 6,02 6,08 5,98 6,03 6,07 6,06 6,08 6,11 6 6,03 6,08 6 5,99 6,04 6,04 6,05 6,11 6 6,03 6,07 6,07 6,11 6,15 6,01 6,04 6, :32 5,97 6 6,06 5,95 6 6,04 6,03 6,06 6, 5,97 6,01 6,05 5,98 5,97 6,02 6,02 6,04 6, 5,98 6,01 6,06 6,06 6,08 6,13 5,99 6,02 6,05 m 6,50 6,20 5,90 5,60 5,30 5,00 Tæthedsprøvning Testcelle pejletidspunkt TC1-1-1 TC1-1-2 TC1-1-3 TC1-2-1 TC1-2-2 TC1-2-3 TC1-3-1 TC1-3-2 TC1-3-3 TC1-4-1 TC1-4-2 TC1-4-3 TC1-5-1 TC1-5-2 TC1-5-3 TC1-6-1 TC1-6-2 TC1-6-3 m 6,35 6,32 6,29 6,26 6,23 6,20 6,17 6,14 6,11 6,08 6,05 6,02 5,99 5,96 5,93 5,90 Tæthedsprøvning Testcelle pejletidspunkt TC1-1-1 TC1-1-2 TC1-1-3 TC1-2-1 TC1-2-2 TC1-2-3 TC1-3-1 TC1-3-2 TC1-3-3 TC1-4-1 TC1-4-2 TC1-4-3 TC1-5-1 TC1-5-2 TC1-5-3 TC1-6-1 TC1-6-2 TC1-6-3 TC1-7-1 TC1-7-2 TC1-7-3 TC1-8-1 TC1-8-2 TC1-8-3 TC1-9-1 TC1-9-2 TC1-9-3 TC1-10-1

33 Tidspkt. TC2-1-1 TC2-1-2 TC2-1-3 TC2-2-1 TC2-2-2 TC2-2-3 TC2-3-1 TC2-3-2 TC2-3-3 TC2-4-1 TC2-4-2 TC2-4-3 TC2-5-1 TC2-5-2 TC2-5-3 TC2-6-1 TC2-6-2 TC2-6-3 TC2-7-1 TC2-7-2 TC2-7-3 TC2-8-1 TC2-8-2 TC2-8-3 TC2-9-1 TC2-9-2 TC2-9-3 TC TC TC :00 4,97 5,04 5,08 5,06 5,08 5,12 5,03 5, 5,16 4,85 4,88 4,90 5,07 5,08 5,17 5,16 5,18 5,19 5,10 5, 5,11 5,11 5,13 5,16 5,13 5,14 5,17 5,04 5,08 5, :57 5,07 5,11 5, :30 5,01 5, 5, :00 5,01 5,04 5,07 5,08 5,1 5,13 5, 5, 5, :15 5,01 5,05 5,08 5,08 5,1 5,13 5,1 5,1 5, :30 5,01 5,04 5,06 5,06 5, 5,12 5,08 5, 5, :00 4,93 5 5,04 5,03 5,05 5,08 4,99 5,06 5,12 4,82 4,84 4,87 5,04 5, 5,13 5,12 5,15 5,16 5,01 5,05 5,08 5,08 5,1 5,13 5, 5,08 5,13 5, 5,04 5, :20 6,16 6,23 6,28 6,31 6,27 6,33 6,04 6,07 6,29 6,37 6,41 6,23 6,27 6,32 6,35 6,34 6,35 6,28 6, :00 5,84 5,91 5,95 5,94 5,97 6,01 5,93 6 6,06 5,73 5,76 5,97 6,02 6, 6,06 6, 6, 5,93 5,98 6 6,02 6,04 6,07 6,04 6,04 6,07 5,95 5,97 6, :30 5,73 5,79 5,83 5,82 5,85 5,89 5,8 5,87 5,93 5,61 5,63 5,85 5,89 5,95 5,92 5,96 5,97 5,81 5,86 5,89 5,88 5,91 5,94 5,9 5,91 5,95 5,82 5,85 5, :05 5,57 5,63 5,68 5,66 5,69 5,73 5,65 5,71 5,77 5,45 5,47 tør 5,68 5,73 5,77 5,76 5,79 5,8 5,65 5,69 5,72 5,73 5,75 5,78 5,74 5,75 5,78 5,66 5,69 5, :45 5,41 5,47 5,51 5,49 5,52 5,56 5,48 5,53 5,6 5,28 5,31 5,34 5,52 5,56 5,61 5,6 5,63 5,64 5,49 5,53 5,56 5,56 5,58 5,61 5,57 5,58 5,61 5,49 5,52 5, :51 5,29 5,35 5,4 5,37 5,4 5,43 5,36 5,42 5,48 5,16 5,18 5,22 5,4 5,45 5,54 5,49 5,51 5,51 5,37 5,4 5,41 5,44 5,45 5,49 5,45 5,45 5,49 5,38 5,4 5, :10 5,15 5,21 5,26 5,24 5,27 5,3 5,22 5,28 5,35 5,03 5,05 5,08 5,27 5,3 5,4 5,36 5,37 5,38 5,23 5,27 5,27 5,31 5,32 5,35 5,32 5,32 5,35 5,23 5,26 5, :32 5,11 5,17 5,22 5,19 5,22 5,25 5,18 5,24 5,3 4,98 5,01 5,04 5,22 5,26 5,31 5,3 5,33 5,34 5,19 5,27 5,23 5,26 5,27 5,31 5,27 5,27 5,31 5,19 5,21 5,27 m 6,3 6 5,7 5,4 5,1 4, Tæthedsprøvning Testcelle pejletidspunkt TC2-1-1 TC2-1-2 TC2-1-3 TC2-2-1 TC2-2-2 TC2-2-3 TC2-3-1 TC2-3-2 TC2-3-3 TC2-4-1 TC2-4-2 TC2-4-3 TC2-5-1 TC2-5-2 TC2-5-3 TC2-6-1 TC2-6-2 TC2-6-3 m Tæthedsprøvning Testcelle 2 6,39 6,36 6,33 6,3 6,27 6,24 6,21 6,18 6,15 6,12 6, 6,06 6,03 5,97 6 5,94 5,91 5,88 5,85 5,82 5,79 5,76 5,73 5,7 5,67 5,64 5,61 5,58 5,55 5,52 5,49 5,46 5,43 5,4 5,37 5,34 5,31 5,28 5,25 5,22 5,19 5,16 5,13 5,1 5,07 5,04 5,01 4,98 4, pejletidspunkt TC2-1-1 TC2-1-2 TC2-1-3 TC2-2-1 TC2-2-2 TC2-2-3 TC2-3-1 TC2-3-2 TC2-3-3 TC2-4-1 TC2-4-2 TC2-4-3 TC2-5-1 TC2-5-2 TC2-5-3 TC2-6-1 TC2-6-2 TC2-6-3 TC2-7-1 TC2-7-2 TC2-7-3 TC2-8-1 TC2-8-2 TC2-8-3 TC2-9-1 TC2-9-2 TC2-9-3 TC TC TC2-10-3

34 Tidspkt. TC3-1-1 TC3-1-2 TC3-1 TC3-2-1 TC3-2-2 TC3-2-3 TC3-3-1 TC3-3-2 TC3-3-3 TC3-4-1 TC3-4-2 TC3-4-3 TC3-5-1 TC3-5-2 TC3-5-3 TC3-6-1 TC3-6-2 TC3-6-3 TC3-7-1 TC3-7-2 TC3-7-3 TC3-8-1 TC3-8-2 TC3-8-3 TC3-9-1 TC3-9-2 TC :00 4,98 4,99 5,04 5, 5,12 5,15 5,17 5,19 5,24 4,84 4,89 5, 5,15 5,20 5,2 5,25 5,29 4,95 5,00 5,04 5, 5,14 5,19 5,02 5,05 5, :57 4,93 4,99 5,03 5,08 5,15 5,08 5,2 4,94 5, :30 6,12 6,18 6,27 6,32 6,35 6,38 6,27 6,33 6,39 6,44 6,11 6,16 6,05 6,27 6,31 6, :00 5,94 6,00 6,05 6,14 6,14 6,15 6,17 6,20 6,25 5,85 5,90-6,1 6,15 6,2 6,22 6,26 6,3 5,94 5,99 6,06 6,1 6,14 6,02 6,06 6, :15 5,87 5,92 5,97 6,03 6,07 6,07 6,1 6,12 6,17 5,77 5,82 6,02 6,07 6,13 6,14 6,19 6,22 5,87 5,92 5,87 6,03 6,07 5,94 5, :30 5,78 5,83 5,88 5,96 5,98 5,98 6,01 6,03 6,1 5,68 5,73 5,93 5,99 6,05 6,06 6,1 6,14 5,79 5,83 5,88 5,94 5,98 6,04 5,86 5, :40 5,71 5,76 5,81 5,86 5,9 5,91 5,93 5,96 6,01 5,61 5,66 5,86 5,91 5,97 5,97 6,02 6,06 5,71 5,76 5,8 5,87 5,91 5,95 5,78 5,82 5, :30 5,66 5,71 5,76 5,81 5,84 5,86 5,87 5,88 5,97 5,56 5,61 5,81 5,86 5,92 5,93 5,97 6,01 5,66 5,71 5,76 5,84 5,86 5,9 5,73 5,77 5, :05 5,64 5,68 5,74 5,79 5,83 5,83 5,86 5,88 5,94 5,53 5,58 5,78 5,84 5,9 5,9 5,95 5,99 5,63 5,68 5,73 5,8 5,83 5,88 5,7 5,75 5, :30 5,61 5,65 5,7 5,75 5,79 5,8 5,83 5,84 5,9 5,5 5,55 5,75 5,81 5,86 5,87 5,91 5,95 5,6 5,65 5,7 5,76 5,8 5,84 5,67 5,71 5, :03 5,55 5,59 5,64 5,69 5,73 5,74 5,77 5,79 5,85 5,44 5,5 5,7 5,75 5,8 5,81 5,86 5,9 5,55 5,6 5,64 5,7 5,74 5,78 5,62 5,67 5, :20 5,51 5,55 5,6 5,65 5,69 5,69 5,73 5,75 5,81 5,4 5,45 5,65 5,7 5,76 5,77 5,82 5,87 5,51 5,56 5,6 5,67 5,7 5,74 5,57 5,62 5, :50 5,44 5,49 5,53 5,58 5,63 5,63 5,66 5,68 5,74 5,34 5,38 5,58 5,64 5,69 5,7 5,74 5,79 5,44 5,48 5,52 5,61 5,64 5,68 5,51 5,55 5, :00 5,41 5,46 5,5 5,55 5,6 5,6 5,63 5,64 5,71 5,31 5,35 5,55 5,61 5,66 5,67 5,71 5,75 5,42 5,45 5,5 5,56 5,6 5,64 5,48 5,51 5,58 m Tæthedsprøvning Testcelle 3 6,4 6,1 5,8 5,5 5,2 4, pejletidspunkt TC3-1-1 TC3-1-2 TC3-1 TC3-2-1 TC3-2-2 TC3-2-3 TC3-3-1 TC3-3-2 TC3-3-3 TC3-4-1 TC3-4-2 TC3-4-3 TC3-5-1 TC3-5-2 TC3-5-3 TC3-6-1 TC3-6-2 TC3-6-3 TC3-7-1 TC372 m 6,44 6,41 6,38 6,35 6,32 6,29 6,26 6,23 6,2 6,17 6,14 6,11 6,08 6,05 6,02 5,99 5,96 5,93 5,9 5,87 5,84 5,81 5,78 5,75 5,72 5,69 5,66 5,63 5,6 5,57 5,54 5,51 5,48 5,45 5,42 5,39 5,36 5,33 5, Tæthedsprøvning Testcelle pejletidspunkt TC3-1-1 TC3-1-2 TC3-1 TC3-2-1 TC3-2-2 TC3-2-3 TC3-3-1 TC3-3-2 TC3-3-3 TC3-4-1 TC3-4-2 TC3-4-3 TC3-5-1 TC3-5-2 TC3-5-3 TC3-6-1 TC3-6-2 TC3-6-3 TC3-7-1 TC3-7-2 TC3-7-3 TC3-8-1 TC3-8-2 TC3-8-3 TC3-9-1 TC3-9-2 TC3-9-3

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej NOTAT Projekt: Klimavej Emne: Forundersøgelser Grundejerforeningen Øresund Notat nr.: 01 København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369 Reference: jkn@moe.dk Rev.:

Læs mere

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet pr. 20. januar 2011 vedr. EU-udbud nr. 2010-148563: Demonstrationsforsøg

Læs mere

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk.

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk. Indtagsbegrebet Indtag er et stykke af boringen, som indeholder et eller flere filtre. Det er det sted hvor vandet løber til/ind i boringen og/eller det sted, hvorfra der bliver taget vandprøver. Et indtag

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand Bilag 4 Analyse af højtstående grundvand Notat Varde Kommune ANALYSE AF HØJTSTÅENDE GRUNDVAND I VARDE KOMMUNE INDHOLD 13. juni 2014 Projekt nr. 217684 Dokument nr. 1211729289 Version 1 Udarbejdet af JSJ

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

WDP brugervejledning version 1.01

WDP brugervejledning version 1.01 WDP brugervejledning version 1.01 Modellen WDP (Wet Detention Pond) beregner stoffjernelse i våde regnvandsbassiner ud fra historiske regnserier. Modellen kan endvidere regne på nedsivningsbassiner, dog

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer Vejledning Til sløjfning af brønde og boringer Januar 2010 Forord Brønde og boringer der ikke benyttes mere kan medføre en sundhedsrisiko samt en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor

Læs mere

TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN

TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN Billedet viser Københavns universitet (KUA) og den østlige del af ØRESTADEN, hvor Den landskabelige kanal er under bygning. Kanalen

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Byer i Vandbalance. FIF-møde den 13. juni 2012. Rørcentret

Byer i Vandbalance. FIF-møde den 13. juni 2012. Rørcentret Byer i Vandbalance FIF-møde den 13. juni 2012 Byer i Vandbalance 10.00-10.30 10.30-10.40 10.40-11.00 11.00-11.10 11.10-11.25 11.10-11.30 11.30-11.44 11.45-12.00 12.00-12.40 12.40-12.50 12.50-14.10 14.10-14.20

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring et Offentligt Privat Innovationssamarbejde

Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring et Offentligt Privat Innovationssamarbejde Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring et Offentligt Privat Innovationssamarbejde Ole Mikkelsen, Region Syddanmark Finn Jensen, Bellinge Ventilation A/S Lars Nissen, Tage

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Bilag 13 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Claus Kirkegaard DGE Group Indhold INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED

Læs mere

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Per Loll, udviklings- og projektleder DMR Claus Larsen, kvalitetschef DMR Laila Bruun, hydrogeolog DMR (nu Rambøll) Anders Riiber Høj, projektchef OM (nu Metroselskabet)

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd 21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet Lejre Vandråd Indholdsfortegnelse 1. Tryk og trykkoter i et vandforsyningssystem... 3 1.1 Tryk og

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen.

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen. Hovedstadens Letbane Metrovej 5 2300 København S Sendt til: kra@geo.dk Dato: 10-06-2015 Ref: SUSAG J.nr.: 20140910190 Tilladelse til udførelse af 6 boringer til undersøgelser forud for etablering af Letbanen.

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune

NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune 1 NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune Miljøboringer udfører man for at vurdere forureninger og som led i beskyttelsen af miljøet. Det er dog ikke altid,

Læs mere

Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE

Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE 8. september 2014 Dette notat beskriver den tekniske udformning af to nye søer ved Haldor Topsøe, Frederikssund. Projekt nr. 213668 Dokument nr.

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

Kloakering. Anvendelse af norm for dræning af bygværker.

Kloakering. Anvendelse af norm for dræning af bygværker. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering. Anvendelse af norm for dræning af bygværker. Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 13. marts 2006. Materialet

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS Flowmåling i kloaksystemet Indlæg ved: Jan Henningsen Akademiingeniør i TELETRONIC Denmark ApS Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen TELETRONIC Denmark ApS Oversigt over emner i denne præsentation

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Udskillere fremstillet af HDPE, præfabrikeret iht. EN 858 for installation i jord OLEOPATOR-P OLEOPASS-P www.aco.dk - Tel. +45 5766 6500 Fax

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

FYRINGSOLIEUDSTYR 112

FYRINGSOLIEUDSTYR 112 FYRINGSOLIEUDSTYR 112 1 ARMATURSÆT & MONTERINGSSÆT ARMATURSÆT 555500 Oliemåler Påfyldningsdæksel MONTERINGSSÆT 555507 Oliemåler Påfyldningsdæksel Nåleventil ARMATURSÆT TIL JORDTANK 555510 2 påfyldningsdæksel

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget.

Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. Kvik-manual Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. 3. Kalibrere ph-måler hver

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Ingen stigning siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi var 780

Læs mere

Nordic Design Village A/S Att.: Carsten Lau Kjærgård Barsmark Bygade 163 6200 Aabenraa e-mail:

Nordic Design Village A/S Att.: Carsten Lau Kjærgård Barsmark Bygade 163 6200 Aabenraa e-mail: Nordic Design Village A/S Att.: Carsten Lau Kjærgård Barsmark Bygade 163 6200 Aabenraa e-mail: Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, boretilladelse, udledning af grundvand til Kolding Å, nedsivning

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Kun en stigning på 2 siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Disposition. Baggrund indledende testankre udbudsgrundlag

Disposition. Baggrund indledende testankre udbudsgrundlag DGF Byggegrube for Multimediehuset i Aarhus Testprogram for jordankre Disposition Baggrund indledende testankre udbudsgrundlag testlast ankerdimensioner / -typer parametre at undersøge lokalitet resultat

Læs mere

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten.

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. 2015 Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. Dige udvalget. Rev.2 Indledning: Dige udvalget er i samarbejde med bestyrelsen for grundejerforeningen blevet enige om, at udsende denne

Læs mere

Fremtidens Regnvandshåndtering i Jyllinge Nordmark

Fremtidens Regnvandshåndtering i Jyllinge Nordmark Fremtidens Regnvandshåndtering i Jyllinge Nordmark Anbefalinger fra Roskilde Forsyning 23.06.2015 Forord Jyllinge Nordmark er et tidligere landsbrugs- og moseområde, der fra midten af 1900-tallet på privat

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Regneark til bestemmelse af Regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer

Regneark til bestemmelse af Regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer Regneark til bestemmelse af Regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer Teknisk dokumentation og brugervejledning 100.0 Regionalt estimat 68% konfidensgrænser Intensitet [µm/s] 10.0 1.0 T = 100 T = 10 T =

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Skybrud i Kokkedal d. 14/8-2010

Skybrud i Kokkedal d. 14/8-2010 Skybrud i Kokkedal d. 14/8-2010 Iagttagelser af problemer med Oversvømmelser i foreningens område. Ved bestyrelsesmedlem: Torben Strange Jensen Grundejerforeningens område: Drosselvænget Den Spanske Plads

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Undersøgelse af klimabetingede grundvandsstigninger i pilotområde Kolding

Undersøgelse af klimabetingede grundvandsstigninger i pilotområde Kolding Undersøgelse af klimabetingede grundvandsstigninger i pilotområde Kolding Torben O. Sonnenborg Jacob Kidmose GEUS 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Område og data... 3 2.1. Modelområde... 3 2.2. Hydrologiske

Læs mere

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner Udarbejdet direkte fra Teknologisk Instituts Retningslinier for udførelse af faskiner Forsideillustration

Læs mere

Indvindingsanlæg på enkeltejendomme

Indvindingsanlæg på enkeltejendomme Indvindingsanlæg på enkeltejendomme Information fra Lejre Kommune om drikkevandsanalyse, forurening af drikkevand og indretning af boringer og brønde på enkeltejendomme. LEJRE KOMMUNE Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program Program 1. Præsentation af AquaDjurs, EnviDan og Danjord. 2. Baggrunden for kloakering af Skovgårde 3. Arbejdets omfang 4. Konsekvenser for sommerhusejeren 5. Arbejdets forløb 6. Spørgsmål 22-06-2013 Dias

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere