SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433"

Transkript

1 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug.

2 ADVARSEL! Følges den medfølgende vejledning ikke, er der risiko for alvorlige skader på personer og faste installationer. Grillen er kun beregnet til brug på vel ventilerede steder. Grillens tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Hold børn og andre, som skal holdes under opsyn, på sikker afstand. Grillen må ikke flyttes, mens den er i brug. Kobl gasbeholderen fra efter brug. Modificering af grillen kan medføre fare og resulterer i, at reklamationsretten på produktet bortfalder. Kontrollér at pakninger (mellem ventil og gasbeholder) er på plads og i god stand, før gasbeholderen tilkobles. Brug ikke grillen, hvis pakningerne er ødelagt. Grillen skal stå på et jævnt og stabilt underlag, når den er i brug. Hold grillen på afstand af brændbare flader og materialer, mindst 40 cm afstand. Gasbeholderen må ikke udskiftes i nærheden af åben ild. Når grillen ikke er i brug, skal den opbevares støvfrit i kufferten eller andre støvtætte beholdere. 2

3 OVERSIGT OVER MEDFØLGENDE DELE Stegeplade Grillrist Flammebeskytter Fedtopsamler Plads for gasbeholder Brænder Tilkobling af gas, vippebryter Kontrollafbryter 3

4 VIGTIGT! Brug ikke grillen til noget andet formål end madlavning. Lad ikke maden koge over, hvis den koger over, mens grillen er tændt, skal du omgående slukke for grillen og rengøre den. Brug ikke to griller ved siden af hinanden eller alt for stort udstyr (gryder, stegeplader osv.). Dette kan medføre overophedning og eksplosion. Dette apparat skal bruges i vel ventilerede områder og beskyttes mod stærk vind, som kan slukke eller sprede flammerne. Vælg et sikkert sted til optænding. Hold afstand til brændbare flader og genstande, mindst 40 cm fra vægge og 100 cm fra loft. Sørg for at sætte gasbeholderen på plads ved at føre låsemekanismen ind i sporet på beholderen. VIGTIGT! Anvend grillrist og stegeplade rigtigt KONTROLLERE 1. Ved anvendelse af avgrillrist Grillrist 2. Ved anvendelse af stegeplade Stegeplate Bena placeres på undersiden Ben Grillristen placeres med benene opad og pladen mellem benene 4

5 SÅDAN BRUGES SUMMER BBQ Sørg for, at grillristen og stegepladen sidder korrekt, og åbn låget til gasbeholderen. Installér gasbeholderen ved at føre låsemekanismen ind i sporet på gasbeholderen. Tryk vippeafbryderen ned. Luk låget til gasbeholderen ned. Drej afbryderen mod venstre, til der høres et klik, og grillen tændes.. Drej på afbryderen for at justere varme/flammer. Mod venstre for mere varme. Mod højre for mindre varme. Når man er færdig med grilningen, drejes afbryderen over på OFF for at slukke flammerne. Tryk vippeafbryderen op, så gasbeholderen ikke er tilkoblet, tag gasbeholderen ud og gem den på et sikkert og velegnet sted. 5

6 TILKOBLING AV GASS FØR GRILLEN TAGES I BRUG, SKAL DER UDFØRES EN GASLÆKAGETEST (SE SÆRSKILT AFSNIT) Tilslut gasbeholderen 1. Drej afbryderen over på OFF. Sørg for, at vippeafbryderen står i RELEASE-stilling. Gasbeholderen kan ikke installeres, hvis ikke vippeafbryderen står i IGNITE-stilling. 2. Sørg for, at alle pakninger er på plads, før gasbeholderen anbringes i grillen. Åbn låget på grillen, indsæt gasbeholderen, kontrollér, at gasventilen på beholderen passer med ventilen på grillen. 3. Tryk vippeafbryderen ned til LOCK POSITION (låst stilling), før grillen tændes. Hvis der høres en hvæsende lyd, eller der lugter af gas, skal det kontrolleres, at beholderen er monteret korrekt. Gentag punkt 2 for at stoppe gaslækagen. Grillen drives af en 220 gram CASSETTE GAS-beholder. Dette er en standard-gasbeholder, der leveres fra flere forskellige mærker. Vi anbefaler Nordic Season 220 gram butangasbeholder (GG791599) Vigtigt! Lækagetest. Før grillen tages i brug, skal der udføres en omhyggelig lækagetest. En tilsvarende test bør udføres, hver gang gasbeholder, regulator eller slange skiftes, og ellers når grillen ikke har været anvendt i et stykke tid. Test her Test her Test her 6

7 Lav en blanding af 2 dele opvaskemiddel og en del vand. Sluk for al åben ild, evt. cigaretter og tændte varmekilder i nærheden af det sted, hvor lækagetesten skal udføres. Sæt afbryderen på grillen i stilling FRA Installér gasbeholderen i grillen. Tryk vippeafbryderen ned på siden for at låse gasbeholderen. Pensl blandingen på alle samlinger og koblinger på gasbeholderen, regulatoren, hele slangen og alle ventiler på grillen. Drej afbryderen og kontrollér omhyggeligt, om der kommer bobler på nogen af de steder, hvor blandingen er påført. HVIS DER IAGTTAGES BOBLER, LUKKES FOR GASTILFØRSLEN, OG NEDENSTÅENDE PUNKTER FØLGES Skru gassen til gasbeholderen fra. Skru alle koblinger til. Gentag test. Hvis man efter gentagne forsøg fortsat oplever gaslækage, kontaktes forhandleren for at få udbedret problemet. BEMÆRK! LÆKAGETEST MÅ ALDRIG UDFØRES VED HJÆLP AF ÅBEN ILD. ADVARSEL: Gasbeholder Gasbeholderen skal opbevares på et sted, som er på afstand af flammer og andre varmekilder, og aldrig i direkte sollys. Opbevar beholderen på et tørt og koldt sted under 40 C. Opbevar gasbeholderen på et sted, som er utilgængeligt for børn. Udsæt ikke beholderen for slag eller kraftige rystelser. Stik aldrig hul på beholderen. Opbevar ikke beholderen i handskerummet i bilen eller andre steder uden udluftning. Før grillen tages i brug Placering Sørg for, at grillen er placeret mindst 40 cm i alle retninger fra husvægge, træer og planter samt andre brændbare materialer/væsker. Grillen må ikke placeres under tag eller udbygninger. Sørg for, at grillen er placeret på et sted med god ventilation. 7

8 TENNINGSINSTRUKSJONER Tenging af grillen 1. Drej afbryderen til venstre helt til IGNITE-position, til der høres et klik. 2. Hvis brænderen ikke starter, sæt da afbryderen tilbage på OFF og gentag punkt 1 Indlåringen af varme 1. Afbryderen kan indstilles mellem H og L efter behov Justér til passende varme efter hvad der grilles eller koges, for at opnå bedst resultat. 2. Drej altid afbryderen roligt fra H til L, så flammen ikke slukkes. Sluk for grillen 1.Drej afbryderen over på OFF-stilling. Kontrollér, at flammerne slukkes. 2. Sæt vippeafbryderen i RELEASE-stilling og tag gasbeholderen ud. Manuel tænding af grillen. Hvis grillen ikke tænder ved brug af den normale tænder, bruges følgende tændprocedure for manuel tænding. Brug en lang tændstikholder eller lighter. Placér tændstikken/lighteren ved brænderen. Stå ikke bøjet ind over grillen. Drej afbryderen til maks.-indstilling. Hvis grillen ikke tænder ved brug af normal tændprocedure eller ved manuel tænding, kontrollér da, om der er gas ibeholderen, eller tag kontakt til forhandleren. 8

9 TIPS 1. Rengør grillen efter brug. 2. Pensle grillriste med en olie, der kan modstå høj varme. Dette forhindrer fødevarer til at brænde på riste. 3. Ikke grill frosset eller halvvejs optøede fødevarer. Den kolde vil forlænge grille tid og give et dårligere resultat. 4. Vurdere forberedelsestid for hvert produkt, der skal grillet og lagt på, for at gøre maden vil slutte på samme tid. 5. Brush mad regelmæssigt under grille med olie eller anden marinade. Dette giver maden forbliver saftig. Sikker brug af grill. ADVARSEL! 1. Hold fører tilsyn grillen under brug. Sørg for, at børn og andre, der har brug for supervision er ikke nær grillen under brug. 2. Denne grill er beregnet til udendørs brug. Grillen må ikke anvendes på steder, der er under det normale jordoverfladen. Gas kan derefter samle og udgør en eksplosionsfare. 3. Denne grill er beregnet til brug med butangas, Brug IKKE lavasten, briketter, trækul, lægges to fonde mv i denne grill. 4. Udfør regelmæssig tæthedsprøvning og altid, når der skiftes gasbeholder eller efter længere tids opbevaring. 5. Slut grill fra benzintanken nu det ikke er i brug og før grillen skal flyttes. 6. Hvis grillen opbevares i din garage eller kælder under jordoverfladen ikke gasbeholder lagret på samme sted, skal dette holdes over normal jordoverfladen. 7. Denne grill er ikke beregnet til brug i handelen. FEDT BRAND! Manglende vedligeholdelse kan medføre resterne af gamle fedt fangster brand og gør en fedt brand. Af fedt brand, slukke for gastilførslen og vente, indtil ilden går ud af sig selv. NB! Brug ikke vand til at slukke med. Rengør grillen jævnligt for at forhindre fedt brand. 9

10 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Rengøring. Grillunderdelen: Tør af med en ren klud. Brug om nødvendigt en køkkenspray og tør til sidst af med en tør klud. Fedtbræt: Brænder: Tør af med en ren klud efter rengøring. Rens med en børste, sørg for, at alle madrester bliver fjernet fra brænderen. ADVARSEL Ingen dele af produktet må modificeres eller fjernes dette kan medføre alvorlige skader. Reparationer skal udføres af en autoriseret person. Problem Mulig årsag Løsning Brænder vil ikke tænde ved brug af tænderen. Elektroden er tilsmudset af fedt eller madrester. Elektroden er beskadiget Rengør elektroden. Brug manuel tænding. Brænder vil ikke tænde ved manuel tænding. Ikke mere gas Kontrollér gasbeholderen Gul/orange flamme og gaslugt Meget vind Placér grillen i læ for vinden Opflamning Luk for gastilførslen og vent, til Der er gået ild i fedt fra maden ilden er gået ud. Sørg for god rengøring. Grilning ved for høj temperatur. Justér varmen Fuld fedtopsamler Tøm fedtopsamleren Grillen går ud For kraftig vind Placér grillen på et mindre vindudsat sted. Fedtbrand FEJLFINDING Tom gasbeholder eller fejl på denne. For meget fedt på den mad, der grilles. Forsøg med en anden gasbeholder. Luk afbryderne og lad ilden brænde ud. 10

11 Reservedele, forbrugerkontakt og reklamationer. Dette produkt er dækket af en reklamationsret i henhold til forbrugerloven. Produktet gennemgår en streng kvalitetskontrol og testning på fabrikken. Skulle der mod forventning mangle dele i pakken, eller er produktet beskadiget, kontakt da forhandleren eller nedenstående 'forbrukerkontakt' for videre hjælp. Fejl, som skyldes forkert brug, manglende vedligeholdelse eller modifikation af produktet, medfører, at reklamationsretten bortfalder. Ødelagte dele, som ikke skyldes fejl på produktet, faktureres efter gældende prisliste + fragt og ekspeditionsgebyr. Ved behov for reservedele eller ved reklamation, kontakt forhandleren eller 'forbrukerkontakt': FORBRUKERKONTAKT Nordic Season Products AS Ved reklamationer på produktet skal købsbevis (kvittering) og serienummer vedlægges. Denne vare er produceret i Kina for Nordic Season Products AS 12

12 TM

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE

Læs mere

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum.

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. DK NOTER SERIENUMMER FRA KARTONNEN SERIE NUMMER XXXXXX000000 MODEL NR. 410,

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab Brugsanvisning Køleskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

IIndholdsfortegnelse TVP 13

IIndholdsfortegnelse TVP 13 TVP12 TVP 13 IIndholdsfortegnelse 1 Opbygning og funktion... 3 1.1 Navn på hver enkelt komponent... 3 1.2 Vejledning inden brug... 4 1.3 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 7 1.4 Anvendelse af fjernbetjeningen...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133 INDHOLDSFORTEGNELSE DK FØR APPARATET TAGES I BRUG SIDE 126 INSTALLATION SIDE 127 TILSLUTNING AF MINI-KØKKENET SIDE 128 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 129 KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere