TIPS TIL MONTØREN PRAKTISKE TIPS VEDRØRENDE INSTALLATION OG ANVEN- DELSE AF BLACKSTAR KONDENSATORAGGREGATER CZ.80.B1.01 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIPS TIL MONTØREN PRAKTISKE TIPS VEDRØRENDE INSTALLATION OG ANVEN- DELSE AF BLACKSTAR KONDENSATORAGGREGATER CZ.80.B1.01 1"

Transkript

1 Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. CZ.80.B Produced by Danfoss G1 advertising agency LN.bpv.AO PRAKTISKE TIPS VEDRØRENDE INSTALLATION OG ANVEN- DELSE AF BLACKSTAR KONDENSATORAGGREGATER TIPS TIL MONTØREN

2 Generelt om håndteringen af Blackstar kondensatoraggregater Omhyggelig montering Opstilling Rørføring til Blackstar Urenheder og fremmede partikler Kobberrør og komponenter Lodning Sølvlod Beskyttelsesgas Evakuering og påfyldning Vakuumpumpe Påfyldning Overskridelse af den maks. tilladelige driftspåfyldningsmængde Kontrol og indstilling af sikkerhed Tekniske regulativer og forskrifter Blackstar luftkølede kondensatoraggregater Elektrisk udstyr Kompressorbeskyttelse Ventilator Afspærringsventiler Beskyttelseskapsling Tæthedsprøvning Evakuering og påfyldning Maks. tilladelig kølemiddelpåfyldning Overskridelse af den maks. tilladelige påfyldningsmængde Opvarmning af svøb »Pumpdown-afbryder« Maks. tilladelige temperaturer Tekniske regulativer og forskrifter Fabriksindstilling af sikkerhedspressostaten KP 17W: Solder Adaptor (FSA) Generelt om håndteringen af Blackstar kondensatoraggregat I det følgende gives der generelle informationer om installation og anvendelse af Blackstar kondensatoraggregaterne. I de følgende kapitler gives der en nærmere beskrivelse af kondensatoraggregaterne. På grund af situationen omkring kølemiddeltyper gives der ingen nærmere forklaring på anvendelsen af R22. Omhyggelig montering Stadig flere industrielle køle- og airconditionanlæg bygges med hermetiske kompressorer. Der stilles store krav til kvaliteten af monteringsarbejdet og opbygningen af sådanne køleanlæg. I samlemappen Tips til montøren findes de generelle anvisninger i kapitlet Praktiske tips. Her er de vigtigste informationer samt supplerende oplysninger anført endnu engang. 50 Hz R22 R134a R290 R404A Opstilling Blackstar kondensatoraggregater skal monteres i godt ventilerede omgivelser for at sikre, at der er tilstrækkelig frisk luft til kondensatoren på dennes sugeside. Derudover skal det sikres, at den friske luft og afgangsluften holdes adskilt. Ventilatormotoren er tilsluttet, så luften trækkes i kompressorens retning hen over kondensatoren. Kondensatoren skal rengøres regelmæssigt, for at kondensatoraggregatet kan fungere optimalt. 1 kon- Min. længde på rummet: 2 densatorens kondensatoraggregatets dybde højde 2 3

3 Rørføring til Blackstar Ved rørføringen skal det tilstræbes at opnå det kortest mulige og mest kompakte rørnet. Lavere liggende områder (olielommer), hvor der kan samle sig olie, bør undgås. 1. Blackstar kondensatoraggregat og kølested (fordamper) er placeret i samme højde Sugeledningen bør anbringes med et lille fald hen mod kompressoren. Den maks. tilladelige afstand mellem kondensatoraggregat og kølested (fordamperen) er 30 m. Generelt om håndteringen af Blackstar kondensatoraggregat Fordamper Kondensator For at sikre olietilbageførslen anbefales følgende rørdimensioner: TL 8 mm SC 12/15 10 mm FR 10 mm SC Twin 6 mm Alle andre SC 12 mm Til væskeledningen anbefales følgende rørdimensioner: TL 6 mm FR 6 mm SC 8 mm SC Twin 10 mm Generelt om håndteringen af Blackstar kondensatoraggregat For at sikre olietilbageførslen anbefales følgende rørdimensioner for sugeledningerne: TL 8 mm FR 10 mm SC 10 mm SC Twin 16 mm Til væskeledningen anbefales følgende rørdimensioner: TL 6 mm FR 6 mm SC 8 mm SC Twin 10 mm 2. Blackstar kondensatoraggregatet er placeret over kølestedet (fordamperen) Den højdeforskel, der skal tilstræbes mellem kondensatoraggregat og kølested, må maks. være 5 m. En rørledningslængde på 30 m mellem kondensatoraggregat og fordamper må ikke overskrides. Sugeledningerne skal forsynes med dobbeltbøjninger, som kan danne oliefælder forneden og foroven. Oliefælder etableres vha. en u-bøjning i den nederste ende og en p-bøjning i den øverste ende af den lodrette stigstreng. Der må maks. være 1-1,5 m mellem bøjningerne. maks. 5 m maks. 1,5 m maks. 1,5 m Kompressor maks. 30 m Kondensator Kompressor Fordamper 3. Blackstar kondensatoraggregatet er placeret under kølestedet (fordamperen) Den højdeforskel, der skal tilstræbes mellem kondensatoraggregat og kølested, må maks. være 5 m. En rørledningslængde på 30 m mellem kondensatoraggregat og fordamper må ikke overskrides. Sugeledningerne skal forsynes med dobbeltbøjninger, som kan danne oliefælder for neden og for oven. Oliefælder etableres dannes vha. en u-bøjning i den nederste ende og en p-bøjning i den øverste ende af den lodrette stigstreng. Der må maks. være 1-1,5 m mellem bøjningerne. For at sikre olietilbageførslen anbefales følgende rørdimensioner til sugeledningerne: TL 8 mm FR 10 mm SC 12 mm SC Twin 16 mm Til væskeledningen anbefales følgende rørdimensioner: TL 6 mm FR 6 mm SC 8 mm SC Twin 10 mm maks. 5 m maks. 1,5 m maks. 1,5 m Fordamper Kondensator Kompressor 4 5

4 Generelt om håndteringen af Blackstar kondensatoraggregat Urenheder og fremmede partikler Urenheder og fremmede partikler er noget af det, der oftest indvirker negativt på køleanlægs driftssikkerhed og levetid. Under montagen kan der komme følgende urenheder ind i systemet: Glødeskaller fra lodning (oxidation) Flusmiddelrester fra lodning Fugt og fremmede gasser Sølvlod Det mest anvendelige loddemiddel er det såkaldte sølvlod, som er en legering af 55% sølv, kobber, zink og tin. Smelteområdet ligger mellem 655 C og 755 C. Det indkapslede sølvlod indeholder det flusmiddel, som er nødvendigt for lodningen. Efter lodningen bør dette fjernes med smergellærred eller med en børste for at undgå»skjulte«utætheder. Sølvlod kan anvendes til sammenlodning af forskellige materialer, f.eks. stål / kobber. Lodning Kobberrør og komponenter Der må kun anvendes rengjorte og tørrede kobberrør til køleanlæg. Alle anvendte komponenter skal opfylde kravene i standarden DIN Der henvises til brochuren»blackstar kondensatoraggregater«, hvis der skal foretages en hurtig tilpasning af køleautomatikken. Her findes en tabel over den køleautomatik, der er nødvendig. Ud fra denne overskuelige tabel er det hurtigt og let at vælge det nødvendige udstyr. Beskyttelsesgas Ved de høje loddetemperaturer dannes der omgående glødeskaller under indvirkning af atmosfærisk luft. Under lodningen skal systemet derfor gennemstrømmes af en beskyttelsesgas. Led en svag strøm af tør inaktiv gas gennem røret. Begynd først med at lodde, når der ikke er mere atmosfærisk luft tilbage i den pågældende komponent. Indled arbejdsprocessen med en kraftig strøm af beskyttelsesgas, der reduceres til et minimum, når lodningen begyndes. Denne svage beskyttelsesgasstrøm skal opretholdes under hele loddeprocessen. Lodningen skal foretages med en blød flamme og så vidt muligt med en gaffelbrænder. Loddet må først tilføres, når smeltetemperaturen er nået. 6 7

5 Evakuering og påfyldning Evakuering og påfyldning Vakuumpumpe Vakuumpumpen bør kunne fjerne systemtrykket ned til ca. 0,67 mbar og helst kunne arbejde i to trin. Fugt, atmosfærisk luft og beskyttelsesgas bør fjernes. Så vidt muligt skal der foretages en samtidig evakuering af kondensatoraggregatets suge- og trykside. Anvend tilslutningerne på kondensatoraggregatets suge- og afspærringsventiler. Nærmere enkeltheder findes i de efterfølgende kapitler og/eller samlemappen»tips til montøren«i kapitlet»praktiske tips«. Overskridelse af den maks. tilladelige driftspåfyldningsmængde Påfyldes der kølemiddel over den maks. tilladelige driftspåfyldningsmængde, skal der træffes beskyttelsesforanstaltninger. Ved at opvarme svøbet opnås en enkelt og hurtig løsning til forebyggelse af kølemiddelforskydninger i stilstandsfaser. Krumtaphus-varmelegeme kan bestilles hos Danfoss. Best.nr. 192H2096. SC med svøbopvarmning Påfyldning Til påfyldning af anlægget anvendes der en niveau- eller påfyldningscylinder og/eller en vægt. Kølemidlet kan tilføres væskeledningen som væske, hvis der er monteret en påfyldningsventil. Ellers skal kølemidlet fyldes på systemet som luftart via sugeafspærringsventilen, mens kompressoren kører (vakuum skal først brydes). Husk, at kølemidlerne R 404A, R 507 og R 407C er blandinger. Kølemiddelproducenten anbefaler, at R 507 påfyldes flydende eller luftformigt, mens R 404A og R 407C skal påfyldes i flydende tilstand. En»pumpdown-afbryder«er en anden mulighed. Magnetventilen i væskeledningen styres af en termostat. Når magnetventilen lukker, suger kompressoren på lavtrykssiden, indtil lavtryksafbryderen kobler fra ved kompressorens indstillede kontaktpunkt. Ved pumpdown-afbrydelse skal lavtrykspressostatens indkoblingspunkt indstilles lavere end kølemidlets mætningstryk ved kondensatoraggregatets og fordamperens laveste omgivelsestemperatur. Termostat Magnetventil Ekspansionsventil Fordamper Skueglas Tørrefilter Derudover anbefales det, at R 404A, R 507 og R 407C som beskrevet påfyldes ved hjælp af en påfyldningsventil. Hvis den mængde, der skal fyldes på, ikke kendes, fortsættes påfyldningen, indtil der ikke længere er luftbobler i skueglasset. I den forbindelse er det nødvendigt med konstant overvågning af væske- og sugegastemperaturen for at sikre normale driftstemperaturer. 8 9

6 Den endelige indstilling og kontrol af sikkerhedsudstyret skal foretages mekanisk og elektrisk på det udstyr, der er monteret i anlægget, mens anlægget er i drift. Funktionerne skal afprøves med måleudstyr. Kontrol og indstilling af sikkerhedsudstyret Blackstar luftkølede kondensatoraggregater I det foreliggende hæfte behandles udelukkende kondensatoraggregater til drift med ekspansionsventiler. Disse aggregater har mærkningen T2, dvs. at kondensatoraggregatet er udstyret med en receiver og to afspærringsventiler. De kondensatoraggregater, der derudover kan fås til kapillarrørsdrift og har mærkningen NO eller N2, behandles ikke. Tekniske regulativer og forskrifter De gældende, tekniske regulativer og forskrifter skal overholdes, f.eks.: Sikkerhedstekniske grundregler for opbygning, udrustning, opstilling og drift af køleanlæg DIN 8975 EN Nationale retningslinier PED DIN 378 Til det tyske marked udstyres Blackstar kondensatoraggregater med en kombineret høj- og lavtrykspressostat KP 17 W iht. VBG 20 og med et 2 m netkabel og sikkerhedsstik (Schuko) (Schuko gælder ikke TWIN-kondensatoraggregater). Elektrisk udstyr Kondensatoraggregaterne er udstyret med alle elektriske tilslutninger. Foran på kondensatoraggregaterne sidder der en fordelerdåse, på hvis klemrække det pågældende kølemiddelsystems elledninger kan tilsluttes. Fordelerdåse 10 11

7 Blackstar luftkølede kondensatoraggregater Det anbefales at lade de to parallelt tilsluttede kompressorer i et TWIN-kondensatoraggregat starte via et tidsrelæ (Danfoss bestillingsnummer: 117 N 0001). Det giver disse kondensatoraggregater de bedste startbetingelser og belaster samtidig nettet minimalt. Blackstar luftkølede kondensatoraggregater Ventilator Ventilatoren er udstyret med selvsmørende lejer og et stort olieforråd for at sikre vedligeholdelsesfri drift i mange år. Alle ventilatormotorer har en indbygget viklingssikkerhedsafbryder eller er er impedansbeskyttet. Mærkning: TW = Termisk beskyttet ZP = Impedans beskyttet Kompressoren er udstyret med et HSTstartersystem, der består af en starter og en startkondensator. Startkondensatoren er beregnet til korte indkoblingscykler (1,7% ED). Det betyder i praksis, at kompressoren kan udsættes for op til 10 starter pr. time med en indkoblingstid på 6 sekunder hver. Tidsforbindelse Afspærringsventiler Blackstar kondensatoraggregater er forsynet med afspærringsventiler på såvel suge- som tryksiden. Ved at dreje spindelen med uret afspærres ventilen op mod loddestudsen. Flowet mellem manometer- og flarestudsen er frit. Drejes spindelen mod uret til bageste anslag, afspærres manometerstudsen. Flowet mellem manometer- og flarestudsen er frit. I midterstillingen er flowet gennem de tre tilslutninger frit. Ventilatormotor med blade Kompressorbeskyttelse De fuldt hermetiske kompressorer har en indbygget viklingssikkerhedsafbryder. Når viklingsbeskyttelsen er aktiveret, kan det resultere i en frakoblingstid (op til 45 minutter) som følge af en varmelagring i motoren. Ved udfald af motoren kan man ved hjælp af en modstandsmåling fastslå, om det drejer sig om en frakoblet viklingssikkerhedsafbryder eller om en eventuelt afbrudt vikling. Beskyttelseshus Blackstar kondensatoraggregater, der opstilles i fri luft, skal forsynes med et beskyttelsestag eller et beskyttelseshus. Til Blackstar kondensatoraggregater tilbydes»outdoor Units«, som er formonterede kondensatoraggregater med beskyttelseshus og opvarmning af kompressoren i stilstandsfasen. Cabinets alone: Single: Code no. 118U4620 TWIN: Code no. 118U

8 Blackstar luftkølede kondensatoraggregater Tæthedsprøvning Blackstar kondensatoraggregater tæthedsprøves med helium allerede på fabrikken og forsynes med en beskyttelsesgas og skal derfor evakueres sammen med systemet. Derudover skal kølemiddelkredsløbet undersøges for utætheder med en blanding af kvælstof og køle-middel. I den forbindelse holdes suge- og væskeafspærringsventilerne i kondensator-aggregatet lukkede. Ved anvendelse af farvede lækagesporingsmidler op hører garantien. Evakuering og påfyldning Ved evakuering tilsluttes begge eksterne slanger til et manometersæt, og kondensator-aggregatet evakueres med afspærringsventil 1 og 2 åbnede spindlen i midterstilling. Efter evakuering lukkes både ventil 4 og 5 på manometersættet. Først derefter standses vakuumpumpen. Kølemiddelflasken sluttes til manometersættets midterste tilslutning 3, hvorefter påfyldningsstudsen udluftes kortvarigt. Ventil 4 på manometersættet åbnes, og via sugeafspærringsventilens manometertilslutning fyldes anlægget med den maks. tilladelige mængde kølemiddel ved hjælp af den tilkoblede kompressor. Blackstar luftkølede kondensatoraggregater Maks. tilladelig kølemiddelpåfyldning Blackstar kondensatoraggregat Maks. Volumen R134a tilladelig Kondensator- [cm 3 ] kølemiddel- gruppe Kondensatoraggregat "T2" påfyldning [g] Kondensator Receiver TL3F, TL3G, TL4G, TL5G, NL7F, NL7FT, NL9F, NL9FT NL10FT, NL11F FR6G, FR7.5G, FR8.5G, FR10G FR11G SC12FT, SC12G, SC18F, SC21F Maks. Volumen R404A/R507 tilladelig Kondensator- [cm 3 ] kølemiddel- gruppe Kondensatoraggregat "T2" påfyldning [g] Kondensator Receiver TL4CL, TL4DL, FR6CL FR6DL, FR8,5CL SC12CL SC15CL, SC18CL, SC21CL, 1100 SC10DL, SC12DL SC15DL SC10/10CL SC10/10DL, SC12/12CL, SC15/15CL, SC15/15DL, SC18/18CL, SC21/21CL SC15FT, SC15G SC18FT, SC18G, SC21G SC12/12G SC15/15G, SC18/18G, SC21/21G Forsigtig: Kompressoren bør først kobles til, når vakuum er brudt. Når kompressoren kører med vakuum i kompressorsvøbet, er der fare for spændingsoverslag i motorviklingen

9 Blackstar condensing unit Blackstar condensing units for R 134a and R 404A / R 507 Blackstar luftkølede kondensatoraggregater Overskridelse af den maks. tilladelige påfyldningsmængde Påfyldes der mere kølemiddel end den maks. tilladelige påfyldningsmængde, skal der træffes relevante forholdsregler. I den forbindelse skal angivelserne på side 17 overholdes. Opvarmning af svøb Svøbopvarmningen (krumtaphusvarme) skal monteres direkte over svejsesømmen. I forbindelse med TWIN-kompressorer skal begge kompressorsvøb være forsynet med opvarmning. Den elektriske tilslutning kan udføres således: Ved indkoblet hovedafbryder overtager reguleringstermostatens skiftekontakt (f.eks. KP 61) omskifterfunktionen, dvs. kompressoren OFF opvarmning ON og omvendt. Når kølesystemet har stået stille i længere perioder, skal svøbopvarmningen ligeledes sluttes til ca. 2-3 timer, før systemet tages i brug. Opstilles Blackstar kondensatoraggregaterne udendørs, anbefales det generelt at anvende svøbopvarmning. Model denomination: Version: PL = Compressor type N0 = For capillary tube without stop valves TL = Compressor type N2 = For capillary tube with 2 stop valves FR = Compressor type T2 = For expansion valve with receiver and NL = Compressor type 2 stop valves SC = Compressor type T2 (UL) = Liquid valve with fusible plug integrated 4 = Displacement in cm 2 T0 = For expansion valve with receiver. On request (not valid for PL) CL = R404A, LBP Colour Code: G = R134a, HBP / LBP R134a = Blue stripe GH = R134a, HBP R404A = Lilac stripe FT = R134a, LBP Background: X = High starting torque (HST) Yellow = V Green = 115 V SC 15/15 DLX T2 SC 18/18 CLX T2 und SC 21/21 GX T2 Tilslutning til Termostat KP 61 relæklemme 4 og 5 Opvarmning* ) Termostat KP 61 Trykafbryder KP 17W ) Svøbopvarmning kun efter behov (se montagevejledning Opvarmning* ) Ventilator Tilslutningsmuligheder på KP 17W (ikke ført til fordelerdåse) Tilslutning kræver ekstra ledninger Termostat KP 61 Alle TWIN, bortset fra SC 15/15 DLX T2, SC 18/18 CLX T2 og SC 21/21 GX T2, tilsluttes til relæklemme 10 og 14 Opvarmning1 ) Trykafbryder KP 5 Trykafbryder KP 17W Ventilator 1) Svøbopvarmning kun efter behov (se montagevejledning) Tilslutningsmuligheder på KP 17W (ikke ført til fordelerdåse) Tilslutning kræver ekstra ledninger 16 17

10 Blackstar luftkølede kondensatoraggregater»pumpdown-afbryder«en»pumpdown-afbryder«er en ekstra mulighed for at forebygge kølemiddelmigration i stilstandsfasen. Nærmere enkeltheder findes i kapitlet»generelt«på side 3. Maks. tilladelige temperaturer Overhedning af fordamperen (målt ved ekspansionsventilens føler) mellem 3 og 12 K. Maks. overhedning af sugegassen ved kompressoren: 45 C. En utilladelig høj overhedning af sugegassen fører automatisk til en hurtig stigning af trykgastemperaturen. Denne må ikke overstige 135 C for SC kompressorer og 130 C for TL, NL og FR kompressorer. Trykrørstemperaturen måles i en afstand af 50 mm fra kompressorens trykstuds. Målestedet skal være isoleret. Termostat Magnetventil Ekspansionsventil Fordamper Skueglas Tørrefilter Blackstar luftkølede kondensatoraggregater For at opfylde DIN 378 skal der anvendes loddeadaptere. Vær opmærksom på at tætningsringen skal fornys ved udskiftning af aggregat. Adapter (FSA) 18 19

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...2 Overskydende kapillarrør...4 Indstilling...5 Lavtrykskontrol...5 Højtrykskontroll...5 Eksempel med 4 kompressorer i parallel

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...3 KP termostat med luftføler...4 KP termostat med cylindrisk føler...4 Indstilling...4 med automatisk reset...5 med maksimum

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatiske ekspansionsventiler Type / og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION TU/TC: overlegne i design og funktion Termostatiske ekspansionsventilers funktion

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder compsuper Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

Billedet skal være med en lukket CU. OPTYMA PLUS med scroll eller stempel kompressor R404A/R507, R134a, R407C MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Billedet skal være med en lukket CU. OPTYMA PLUS med scroll eller stempel kompressor R404A/R507, R134a, R407C MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MKING MODERN LIVING POSSIBLE Billedet skal være med en lukket CU OPTYM PLUS med scroll eller stempel R404/R07, R4a, R407C REFRIGERTION & IR CONDITIONING DIVISION OPTYM PLUS R404/R07 LBP/MBP R404 og R07

Læs mere

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Eksamen Fag Uger Standpunkt m=mundtlig, s=skriftlig Naturfag 2 Afsluttet Produktudvikling, produktion og service 1 Materialeforståelse 1 Termisk sammenføjning

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl EU forordning Kategori II autorisation Følgende eksisterende AMU uddannelser vil kunne anvendes til opnåelse af færdighederne og kvalifikationerne som beskrevet i bilaget til kommissionens forordning (EF)

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Aktuatortypen ABNM med tyverisikring, 0-10 V proportional

Aktuatortypen ABNM med tyverisikring, 0-10 V proportional Aktuatortypen ABNM med tyverisikring, 0-10 V proportional Anvendelse ABNM-aktuatoren er en varmeelektrisk aktuator til åbning og lukning af ventiler i varme-, ventilations- og aircondition-systemer (HVAC).

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 3.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 92/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 303/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Danfoss e-handel Effektiviserer din virksomhed Døgnet rundt

Danfoss e-handel Effektiviserer din virksomhed Døgnet rundt Danfoss e-handel Effektiviserer din virksomhed Døgnet rundt Danfoss e-handel Danfoss tilbyder en række e-handelstjenester, som kan hjælpe dig med at drive din forretning på en mere effektiv måde: Web-bestilling

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 Udgave 2008.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. En følelse af velvære. med Danfoss designtermostater og -ventiler COMFORT CONTROLS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. En følelse af velvære. med Danfoss designtermostater og -ventiler COMFORT CONTROLS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE En følelse af velvære med Danfoss designtermostater og -ventiler COMFORT CONTROLS Opgrader med Danfoss X-tra Collection Danfoss gør op med idéen om, at termostater og ventiler

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion

Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion Beskrivelse/ anvendelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Motorerne fås med eller uden sikkerhedsfunktion

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Denne vejledning gør det muligt for alle, der skal etablere jordvarme, selv at nedgrave jordslangerne. Denne vejledning følger dig igennem

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta I forbindelse med at vakuumpakke fødevarer, så som ost, kød, pandekager, m.m. er der hos flere af vores kunder opstået et behov

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:...

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:... Køleprodukter Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR ECU = ECR = med kølegenvinding Emne:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Køle- og varmepumpeanlæg 1.1

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning ML GC82-12 Betjeningsvejledning UDPAKNING 1. Bemærk om emballagen er beskadiget. 2. Kontroller styklister. 3. Noter eventuelle fejl og mangler. 4. Indsend registreringskortet som kvittering for modtagelse

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

På forkant med indeklimaet

På forkant med indeklimaet På forkant med indeklimaet Strålevarme -Kølelofter - Kølebafler - Lay-Inn System - Akustiklofter Økonomisk, Hurtigtvirkende, Miljørigtigt og Installationsvenligt.. Vi leverer varme - behagelig varme -

Læs mere