TIPS TIL MONTØREN PRAKTISKE TIPS VEDRØRENDE INSTALLATION OG ANVEN- DELSE AF BLACKSTAR KONDENSATORAGGREGATER CZ.80.B1.01 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIPS TIL MONTØREN PRAKTISKE TIPS VEDRØRENDE INSTALLATION OG ANVEN- DELSE AF BLACKSTAR KONDENSATORAGGREGATER CZ.80.B1.01 1"

Transkript

1 Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. CZ.80.B Produced by Danfoss G1 advertising agency LN.bpv.AO PRAKTISKE TIPS VEDRØRENDE INSTALLATION OG ANVEN- DELSE AF BLACKSTAR KONDENSATORAGGREGATER TIPS TIL MONTØREN

2 Generelt om håndteringen af Blackstar kondensatoraggregater Omhyggelig montering Opstilling Rørføring til Blackstar Urenheder og fremmede partikler Kobberrør og komponenter Lodning Sølvlod Beskyttelsesgas Evakuering og påfyldning Vakuumpumpe Påfyldning Overskridelse af den maks. tilladelige driftspåfyldningsmængde Kontrol og indstilling af sikkerhed Tekniske regulativer og forskrifter Blackstar luftkølede kondensatoraggregater Elektrisk udstyr Kompressorbeskyttelse Ventilator Afspærringsventiler Beskyttelseskapsling Tæthedsprøvning Evakuering og påfyldning Maks. tilladelig kølemiddelpåfyldning Overskridelse af den maks. tilladelige påfyldningsmængde Opvarmning af svøb »Pumpdown-afbryder« Maks. tilladelige temperaturer Tekniske regulativer og forskrifter Fabriksindstilling af sikkerhedspressostaten KP 17W: Solder Adaptor (FSA) Generelt om håndteringen af Blackstar kondensatoraggregat I det følgende gives der generelle informationer om installation og anvendelse af Blackstar kondensatoraggregaterne. I de følgende kapitler gives der en nærmere beskrivelse af kondensatoraggregaterne. På grund af situationen omkring kølemiddeltyper gives der ingen nærmere forklaring på anvendelsen af R22. Omhyggelig montering Stadig flere industrielle køle- og airconditionanlæg bygges med hermetiske kompressorer. Der stilles store krav til kvaliteten af monteringsarbejdet og opbygningen af sådanne køleanlæg. I samlemappen Tips til montøren findes de generelle anvisninger i kapitlet Praktiske tips. Her er de vigtigste informationer samt supplerende oplysninger anført endnu engang. 50 Hz R22 R134a R290 R404A Opstilling Blackstar kondensatoraggregater skal monteres i godt ventilerede omgivelser for at sikre, at der er tilstrækkelig frisk luft til kondensatoren på dennes sugeside. Derudover skal det sikres, at den friske luft og afgangsluften holdes adskilt. Ventilatormotoren er tilsluttet, så luften trækkes i kompressorens retning hen over kondensatoren. Kondensatoren skal rengøres regelmæssigt, for at kondensatoraggregatet kan fungere optimalt. 1 kon- Min. længde på rummet: 2 densatorens kondensatoraggregatets dybde højde 2 3

3 Rørføring til Blackstar Ved rørføringen skal det tilstræbes at opnå det kortest mulige og mest kompakte rørnet. Lavere liggende områder (olielommer), hvor der kan samle sig olie, bør undgås. 1. Blackstar kondensatoraggregat og kølested (fordamper) er placeret i samme højde Sugeledningen bør anbringes med et lille fald hen mod kompressoren. Den maks. tilladelige afstand mellem kondensatoraggregat og kølested (fordamperen) er 30 m. Generelt om håndteringen af Blackstar kondensatoraggregat Fordamper Kondensator For at sikre olietilbageførslen anbefales følgende rørdimensioner: TL 8 mm SC 12/15 10 mm FR 10 mm SC Twin 6 mm Alle andre SC 12 mm Til væskeledningen anbefales følgende rørdimensioner: TL 6 mm FR 6 mm SC 8 mm SC Twin 10 mm Generelt om håndteringen af Blackstar kondensatoraggregat For at sikre olietilbageførslen anbefales følgende rørdimensioner for sugeledningerne: TL 8 mm FR 10 mm SC 10 mm SC Twin 16 mm Til væskeledningen anbefales følgende rørdimensioner: TL 6 mm FR 6 mm SC 8 mm SC Twin 10 mm 2. Blackstar kondensatoraggregatet er placeret over kølestedet (fordamperen) Den højdeforskel, der skal tilstræbes mellem kondensatoraggregat og kølested, må maks. være 5 m. En rørledningslængde på 30 m mellem kondensatoraggregat og fordamper må ikke overskrides. Sugeledningerne skal forsynes med dobbeltbøjninger, som kan danne oliefælder forneden og foroven. Oliefælder etableres vha. en u-bøjning i den nederste ende og en p-bøjning i den øverste ende af den lodrette stigstreng. Der må maks. være 1-1,5 m mellem bøjningerne. maks. 5 m maks. 1,5 m maks. 1,5 m Kompressor maks. 30 m Kondensator Kompressor Fordamper 3. Blackstar kondensatoraggregatet er placeret under kølestedet (fordamperen) Den højdeforskel, der skal tilstræbes mellem kondensatoraggregat og kølested, må maks. være 5 m. En rørledningslængde på 30 m mellem kondensatoraggregat og fordamper må ikke overskrides. Sugeledningerne skal forsynes med dobbeltbøjninger, som kan danne oliefælder for neden og for oven. Oliefælder etableres dannes vha. en u-bøjning i den nederste ende og en p-bøjning i den øverste ende af den lodrette stigstreng. Der må maks. være 1-1,5 m mellem bøjningerne. For at sikre olietilbageførslen anbefales følgende rørdimensioner til sugeledningerne: TL 8 mm FR 10 mm SC 12 mm SC Twin 16 mm Til væskeledningen anbefales følgende rørdimensioner: TL 6 mm FR 6 mm SC 8 mm SC Twin 10 mm maks. 5 m maks. 1,5 m maks. 1,5 m Fordamper Kondensator Kompressor 4 5

4 Generelt om håndteringen af Blackstar kondensatoraggregat Urenheder og fremmede partikler Urenheder og fremmede partikler er noget af det, der oftest indvirker negativt på køleanlægs driftssikkerhed og levetid. Under montagen kan der komme følgende urenheder ind i systemet: Glødeskaller fra lodning (oxidation) Flusmiddelrester fra lodning Fugt og fremmede gasser Sølvlod Det mest anvendelige loddemiddel er det såkaldte sølvlod, som er en legering af 55% sølv, kobber, zink og tin. Smelteområdet ligger mellem 655 C og 755 C. Det indkapslede sølvlod indeholder det flusmiddel, som er nødvendigt for lodningen. Efter lodningen bør dette fjernes med smergellærred eller med en børste for at undgå»skjulte«utætheder. Sølvlod kan anvendes til sammenlodning af forskellige materialer, f.eks. stål / kobber. Lodning Kobberrør og komponenter Der må kun anvendes rengjorte og tørrede kobberrør til køleanlæg. Alle anvendte komponenter skal opfylde kravene i standarden DIN Der henvises til brochuren»blackstar kondensatoraggregater«, hvis der skal foretages en hurtig tilpasning af køleautomatikken. Her findes en tabel over den køleautomatik, der er nødvendig. Ud fra denne overskuelige tabel er det hurtigt og let at vælge det nødvendige udstyr. Beskyttelsesgas Ved de høje loddetemperaturer dannes der omgående glødeskaller under indvirkning af atmosfærisk luft. Under lodningen skal systemet derfor gennemstrømmes af en beskyttelsesgas. Led en svag strøm af tør inaktiv gas gennem røret. Begynd først med at lodde, når der ikke er mere atmosfærisk luft tilbage i den pågældende komponent. Indled arbejdsprocessen med en kraftig strøm af beskyttelsesgas, der reduceres til et minimum, når lodningen begyndes. Denne svage beskyttelsesgasstrøm skal opretholdes under hele loddeprocessen. Lodningen skal foretages med en blød flamme og så vidt muligt med en gaffelbrænder. Loddet må først tilføres, når smeltetemperaturen er nået. 6 7

5 Evakuering og påfyldning Evakuering og påfyldning Vakuumpumpe Vakuumpumpen bør kunne fjerne systemtrykket ned til ca. 0,67 mbar og helst kunne arbejde i to trin. Fugt, atmosfærisk luft og beskyttelsesgas bør fjernes. Så vidt muligt skal der foretages en samtidig evakuering af kondensatoraggregatets suge- og trykside. Anvend tilslutningerne på kondensatoraggregatets suge- og afspærringsventiler. Nærmere enkeltheder findes i de efterfølgende kapitler og/eller samlemappen»tips til montøren«i kapitlet»praktiske tips«. Overskridelse af den maks. tilladelige driftspåfyldningsmængde Påfyldes der kølemiddel over den maks. tilladelige driftspåfyldningsmængde, skal der træffes beskyttelsesforanstaltninger. Ved at opvarme svøbet opnås en enkelt og hurtig løsning til forebyggelse af kølemiddelforskydninger i stilstandsfaser. Krumtaphus-varmelegeme kan bestilles hos Danfoss. Best.nr. 192H2096. SC med svøbopvarmning Påfyldning Til påfyldning af anlægget anvendes der en niveau- eller påfyldningscylinder og/eller en vægt. Kølemidlet kan tilføres væskeledningen som væske, hvis der er monteret en påfyldningsventil. Ellers skal kølemidlet fyldes på systemet som luftart via sugeafspærringsventilen, mens kompressoren kører (vakuum skal først brydes). Husk, at kølemidlerne R 404A, R 507 og R 407C er blandinger. Kølemiddelproducenten anbefaler, at R 507 påfyldes flydende eller luftformigt, mens R 404A og R 407C skal påfyldes i flydende tilstand. En»pumpdown-afbryder«er en anden mulighed. Magnetventilen i væskeledningen styres af en termostat. Når magnetventilen lukker, suger kompressoren på lavtrykssiden, indtil lavtryksafbryderen kobler fra ved kompressorens indstillede kontaktpunkt. Ved pumpdown-afbrydelse skal lavtrykspressostatens indkoblingspunkt indstilles lavere end kølemidlets mætningstryk ved kondensatoraggregatets og fordamperens laveste omgivelsestemperatur. Termostat Magnetventil Ekspansionsventil Fordamper Skueglas Tørrefilter Derudover anbefales det, at R 404A, R 507 og R 407C som beskrevet påfyldes ved hjælp af en påfyldningsventil. Hvis den mængde, der skal fyldes på, ikke kendes, fortsættes påfyldningen, indtil der ikke længere er luftbobler i skueglasset. I den forbindelse er det nødvendigt med konstant overvågning af væske- og sugegastemperaturen for at sikre normale driftstemperaturer. 8 9

6 Den endelige indstilling og kontrol af sikkerhedsudstyret skal foretages mekanisk og elektrisk på det udstyr, der er monteret i anlægget, mens anlægget er i drift. Funktionerne skal afprøves med måleudstyr. Kontrol og indstilling af sikkerhedsudstyret Blackstar luftkølede kondensatoraggregater I det foreliggende hæfte behandles udelukkende kondensatoraggregater til drift med ekspansionsventiler. Disse aggregater har mærkningen T2, dvs. at kondensatoraggregatet er udstyret med en receiver og to afspærringsventiler. De kondensatoraggregater, der derudover kan fås til kapillarrørsdrift og har mærkningen NO eller N2, behandles ikke. Tekniske regulativer og forskrifter De gældende, tekniske regulativer og forskrifter skal overholdes, f.eks.: Sikkerhedstekniske grundregler for opbygning, udrustning, opstilling og drift af køleanlæg DIN 8975 EN Nationale retningslinier PED DIN 378 Til det tyske marked udstyres Blackstar kondensatoraggregater med en kombineret høj- og lavtrykspressostat KP 17 W iht. VBG 20 og med et 2 m netkabel og sikkerhedsstik (Schuko) (Schuko gælder ikke TWIN-kondensatoraggregater). Elektrisk udstyr Kondensatoraggregaterne er udstyret med alle elektriske tilslutninger. Foran på kondensatoraggregaterne sidder der en fordelerdåse, på hvis klemrække det pågældende kølemiddelsystems elledninger kan tilsluttes. Fordelerdåse 10 11

7 Blackstar luftkølede kondensatoraggregater Det anbefales at lade de to parallelt tilsluttede kompressorer i et TWIN-kondensatoraggregat starte via et tidsrelæ (Danfoss bestillingsnummer: 117 N 0001). Det giver disse kondensatoraggregater de bedste startbetingelser og belaster samtidig nettet minimalt. Blackstar luftkølede kondensatoraggregater Ventilator Ventilatoren er udstyret med selvsmørende lejer og et stort olieforråd for at sikre vedligeholdelsesfri drift i mange år. Alle ventilatormotorer har en indbygget viklingssikkerhedsafbryder eller er er impedansbeskyttet. Mærkning: TW = Termisk beskyttet ZP = Impedans beskyttet Kompressoren er udstyret med et HSTstartersystem, der består af en starter og en startkondensator. Startkondensatoren er beregnet til korte indkoblingscykler (1,7% ED). Det betyder i praksis, at kompressoren kan udsættes for op til 10 starter pr. time med en indkoblingstid på 6 sekunder hver. Tidsforbindelse Afspærringsventiler Blackstar kondensatoraggregater er forsynet med afspærringsventiler på såvel suge- som tryksiden. Ved at dreje spindelen med uret afspærres ventilen op mod loddestudsen. Flowet mellem manometer- og flarestudsen er frit. Drejes spindelen mod uret til bageste anslag, afspærres manometerstudsen. Flowet mellem manometer- og flarestudsen er frit. I midterstillingen er flowet gennem de tre tilslutninger frit. Ventilatormotor med blade Kompressorbeskyttelse De fuldt hermetiske kompressorer har en indbygget viklingssikkerhedsafbryder. Når viklingsbeskyttelsen er aktiveret, kan det resultere i en frakoblingstid (op til 45 minutter) som følge af en varmelagring i motoren. Ved udfald af motoren kan man ved hjælp af en modstandsmåling fastslå, om det drejer sig om en frakoblet viklingssikkerhedsafbryder eller om en eventuelt afbrudt vikling. Beskyttelseshus Blackstar kondensatoraggregater, der opstilles i fri luft, skal forsynes med et beskyttelsestag eller et beskyttelseshus. Til Blackstar kondensatoraggregater tilbydes»outdoor Units«, som er formonterede kondensatoraggregater med beskyttelseshus og opvarmning af kompressoren i stilstandsfasen. Cabinets alone: Single: Code no. 118U4620 TWIN: Code no. 118U

8 Blackstar luftkølede kondensatoraggregater Tæthedsprøvning Blackstar kondensatoraggregater tæthedsprøves med helium allerede på fabrikken og forsynes med en beskyttelsesgas og skal derfor evakueres sammen med systemet. Derudover skal kølemiddelkredsløbet undersøges for utætheder med en blanding af kvælstof og køle-middel. I den forbindelse holdes suge- og væskeafspærringsventilerne i kondensator-aggregatet lukkede. Ved anvendelse af farvede lækagesporingsmidler op hører garantien. Evakuering og påfyldning Ved evakuering tilsluttes begge eksterne slanger til et manometersæt, og kondensator-aggregatet evakueres med afspærringsventil 1 og 2 åbnede spindlen i midterstilling. Efter evakuering lukkes både ventil 4 og 5 på manometersættet. Først derefter standses vakuumpumpen. Kølemiddelflasken sluttes til manometersættets midterste tilslutning 3, hvorefter påfyldningsstudsen udluftes kortvarigt. Ventil 4 på manometersættet åbnes, og via sugeafspærringsventilens manometertilslutning fyldes anlægget med den maks. tilladelige mængde kølemiddel ved hjælp af den tilkoblede kompressor. Blackstar luftkølede kondensatoraggregater Maks. tilladelig kølemiddelpåfyldning Blackstar kondensatoraggregat Maks. Volumen R134a tilladelig Kondensator- [cm 3 ] kølemiddel- gruppe Kondensatoraggregat "T2" påfyldning [g] Kondensator Receiver TL3F, TL3G, TL4G, TL5G, NL7F, NL7FT, NL9F, NL9FT NL10FT, NL11F FR6G, FR7.5G, FR8.5G, FR10G FR11G SC12FT, SC12G, SC18F, SC21F Maks. Volumen R404A/R507 tilladelig Kondensator- [cm 3 ] kølemiddel- gruppe Kondensatoraggregat "T2" påfyldning [g] Kondensator Receiver TL4CL, TL4DL, FR6CL FR6DL, FR8,5CL SC12CL SC15CL, SC18CL, SC21CL, 1100 SC10DL, SC12DL SC15DL SC10/10CL SC10/10DL, SC12/12CL, SC15/15CL, SC15/15DL, SC18/18CL, SC21/21CL SC15FT, SC15G SC18FT, SC18G, SC21G SC12/12G SC15/15G, SC18/18G, SC21/21G Forsigtig: Kompressoren bør først kobles til, når vakuum er brudt. Når kompressoren kører med vakuum i kompressorsvøbet, er der fare for spændingsoverslag i motorviklingen

9 Blackstar condensing unit Blackstar condensing units for R 134a and R 404A / R 507 Blackstar luftkølede kondensatoraggregater Overskridelse af den maks. tilladelige påfyldningsmængde Påfyldes der mere kølemiddel end den maks. tilladelige påfyldningsmængde, skal der træffes relevante forholdsregler. I den forbindelse skal angivelserne på side 17 overholdes. Opvarmning af svøb Svøbopvarmningen (krumtaphusvarme) skal monteres direkte over svejsesømmen. I forbindelse med TWIN-kompressorer skal begge kompressorsvøb være forsynet med opvarmning. Den elektriske tilslutning kan udføres således: Ved indkoblet hovedafbryder overtager reguleringstermostatens skiftekontakt (f.eks. KP 61) omskifterfunktionen, dvs. kompressoren OFF opvarmning ON og omvendt. Når kølesystemet har stået stille i længere perioder, skal svøbopvarmningen ligeledes sluttes til ca. 2-3 timer, før systemet tages i brug. Opstilles Blackstar kondensatoraggregaterne udendørs, anbefales det generelt at anvende svøbopvarmning. Model denomination: Version: PL = Compressor type N0 = For capillary tube without stop valves TL = Compressor type N2 = For capillary tube with 2 stop valves FR = Compressor type T2 = For expansion valve with receiver and NL = Compressor type 2 stop valves SC = Compressor type T2 (UL) = Liquid valve with fusible plug integrated 4 = Displacement in cm 2 T0 = For expansion valve with receiver. On request (not valid for PL) CL = R404A, LBP Colour Code: G = R134a, HBP / LBP R134a = Blue stripe GH = R134a, HBP R404A = Lilac stripe FT = R134a, LBP Background: X = High starting torque (HST) Yellow = V Green = 115 V SC 15/15 DLX T2 SC 18/18 CLX T2 und SC 21/21 GX T2 Tilslutning til Termostat KP 61 relæklemme 4 og 5 Opvarmning* ) Termostat KP 61 Trykafbryder KP 17W ) Svøbopvarmning kun efter behov (se montagevejledning Opvarmning* ) Ventilator Tilslutningsmuligheder på KP 17W (ikke ført til fordelerdåse) Tilslutning kræver ekstra ledninger Termostat KP 61 Alle TWIN, bortset fra SC 15/15 DLX T2, SC 18/18 CLX T2 og SC 21/21 GX T2, tilsluttes til relæklemme 10 og 14 Opvarmning1 ) Trykafbryder KP 5 Trykafbryder KP 17W Ventilator 1) Svøbopvarmning kun efter behov (se montagevejledning) Tilslutningsmuligheder på KP 17W (ikke ført til fordelerdåse) Tilslutning kræver ekstra ledninger 16 17

10 Blackstar luftkølede kondensatoraggregater»pumpdown-afbryder«en»pumpdown-afbryder«er en ekstra mulighed for at forebygge kølemiddelmigration i stilstandsfasen. Nærmere enkeltheder findes i kapitlet»generelt«på side 3. Maks. tilladelige temperaturer Overhedning af fordamperen (målt ved ekspansionsventilens føler) mellem 3 og 12 K. Maks. overhedning af sugegassen ved kompressoren: 45 C. En utilladelig høj overhedning af sugegassen fører automatisk til en hurtig stigning af trykgastemperaturen. Denne må ikke overstige 135 C for SC kompressorer og 130 C for TL, NL og FR kompressorer. Trykrørstemperaturen måles i en afstand af 50 mm fra kompressorens trykstuds. Målestedet skal være isoleret. Termostat Magnetventil Ekspansionsventil Fordamper Skueglas Tørrefilter Blackstar luftkølede kondensatoraggregater For at opfylde DIN 378 skal der anvendes loddeadaptere. Vær opmærksom på at tætningsringen skal fornys ved udskiftning af aggregat. Adapter (FSA) 18 19

BETJENINGSVEJLEDNING FOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR FOR CO 2 KØLE- / FROSTANLÆG En grad bedre KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej 5 4600 Køge Side 2 af 25 Indhold: 1. Advarsler og sikkerhedsforanstaltninger side 4 2. Lovbestemmelser side 7 3. Anlægs- & Funktionsbeskrivelse

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING RZQ00C7YB RZQ0C7YB 000 c A a B b C A a e c B e b C d D d D c a A a B c e f e f b C b c a A a f B c e e f b C b h 00 h 00 d D d d D d 00 000 00 00 (mm) A B 7-77 7 7 A B 8 8 8 9 8

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Monteringsinstruktioner for. Copeland Scroll Kompressorer

Monteringsinstruktioner for. Copeland Scroll Kompressorer Monteringsinstruktioner for Copeland Scroll Kompressorer Sikkerhedsinstruktioner for Copeland kompressorer Læs disse sikkerhedsinstruktioner grundigt igennem før installation. Hvis instruktionerne ikke

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator,

Læs mere

DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller

DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller 10/2007 1 Dansk / JOM GENEREL INFORMATION...3 Funktions princip & termologi...3 Symboler...3 Hvordan identificeres

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

alt til klimaværkstedet

alt til klimaværkstedet WaeCo aircon service alt til klimaværkstedet 2013 / 2014 low emission fra Europas nr. 1 inden for klimaservice Fuldautomatisk klimaservice Klimaservice til hybrid Lækagesøgningsteknik og skylning klimaservicestationer

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Str. 14-18 Str. 24-60 Indholdsfortegnelse 1. oversigt 3 1.1. Generelt 3 1. Funktionsprincipper 4 1.2.1 Cooler 14 og 18 4

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere