TIPS TIL MONTØREN PRAKTISKE TIPS VEDRØRENDE INSTALLATION OG ANVEN- DELSE AF BLACKSTAR KONDENSATORAGGREGATER CZ.80.B1.01 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIPS TIL MONTØREN PRAKTISKE TIPS VEDRØRENDE INSTALLATION OG ANVEN- DELSE AF BLACKSTAR KONDENSATORAGGREGATER CZ.80.B1.01 1"

Transkript

1 Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. CZ.80.B Produced by Danfoss G1 advertising agency LN.bpv.AO PRAKTISKE TIPS VEDRØRENDE INSTALLATION OG ANVEN- DELSE AF BLACKSTAR KONDENSATORAGGREGATER TIPS TIL MONTØREN

2 Generelt om håndteringen af Blackstar kondensatoraggregater Omhyggelig montering Opstilling Rørføring til Blackstar Urenheder og fremmede partikler Kobberrør og komponenter Lodning Sølvlod Beskyttelsesgas Evakuering og påfyldning Vakuumpumpe Påfyldning Overskridelse af den maks. tilladelige driftspåfyldningsmængde Kontrol og indstilling af sikkerhed Tekniske regulativer og forskrifter Blackstar luftkølede kondensatoraggregater Elektrisk udstyr Kompressorbeskyttelse Ventilator Afspærringsventiler Beskyttelseskapsling Tæthedsprøvning Evakuering og påfyldning Maks. tilladelig kølemiddelpåfyldning Overskridelse af den maks. tilladelige påfyldningsmængde Opvarmning af svøb »Pumpdown-afbryder« Maks. tilladelige temperaturer Tekniske regulativer og forskrifter Fabriksindstilling af sikkerhedspressostaten KP 17W: Solder Adaptor (FSA) Generelt om håndteringen af Blackstar kondensatoraggregat I det følgende gives der generelle informationer om installation og anvendelse af Blackstar kondensatoraggregaterne. I de følgende kapitler gives der en nærmere beskrivelse af kondensatoraggregaterne. På grund af situationen omkring kølemiddeltyper gives der ingen nærmere forklaring på anvendelsen af R22. Omhyggelig montering Stadig flere industrielle køle- og airconditionanlæg bygges med hermetiske kompressorer. Der stilles store krav til kvaliteten af monteringsarbejdet og opbygningen af sådanne køleanlæg. I samlemappen Tips til montøren findes de generelle anvisninger i kapitlet Praktiske tips. Her er de vigtigste informationer samt supplerende oplysninger anført endnu engang. 50 Hz R22 R134a R290 R404A Opstilling Blackstar kondensatoraggregater skal monteres i godt ventilerede omgivelser for at sikre, at der er tilstrækkelig frisk luft til kondensatoren på dennes sugeside. Derudover skal det sikres, at den friske luft og afgangsluften holdes adskilt. Ventilatormotoren er tilsluttet, så luften trækkes i kompressorens retning hen over kondensatoren. Kondensatoren skal rengøres regelmæssigt, for at kondensatoraggregatet kan fungere optimalt. 1 kon- Min. længde på rummet: 2 densatorens kondensatoraggregatets dybde højde 2 3

3 Rørføring til Blackstar Ved rørføringen skal det tilstræbes at opnå det kortest mulige og mest kompakte rørnet. Lavere liggende områder (olielommer), hvor der kan samle sig olie, bør undgås. 1. Blackstar kondensatoraggregat og kølested (fordamper) er placeret i samme højde Sugeledningen bør anbringes med et lille fald hen mod kompressoren. Den maks. tilladelige afstand mellem kondensatoraggregat og kølested (fordamperen) er 30 m. Generelt om håndteringen af Blackstar kondensatoraggregat Fordamper Kondensator For at sikre olietilbageførslen anbefales følgende rørdimensioner: TL 8 mm SC 12/15 10 mm FR 10 mm SC Twin 6 mm Alle andre SC 12 mm Til væskeledningen anbefales følgende rørdimensioner: TL 6 mm FR 6 mm SC 8 mm SC Twin 10 mm Generelt om håndteringen af Blackstar kondensatoraggregat For at sikre olietilbageførslen anbefales følgende rørdimensioner for sugeledningerne: TL 8 mm FR 10 mm SC 10 mm SC Twin 16 mm Til væskeledningen anbefales følgende rørdimensioner: TL 6 mm FR 6 mm SC 8 mm SC Twin 10 mm 2. Blackstar kondensatoraggregatet er placeret over kølestedet (fordamperen) Den højdeforskel, der skal tilstræbes mellem kondensatoraggregat og kølested, må maks. være 5 m. En rørledningslængde på 30 m mellem kondensatoraggregat og fordamper må ikke overskrides. Sugeledningerne skal forsynes med dobbeltbøjninger, som kan danne oliefælder forneden og foroven. Oliefælder etableres vha. en u-bøjning i den nederste ende og en p-bøjning i den øverste ende af den lodrette stigstreng. Der må maks. være 1-1,5 m mellem bøjningerne. maks. 5 m maks. 1,5 m maks. 1,5 m Kompressor maks. 30 m Kondensator Kompressor Fordamper 3. Blackstar kondensatoraggregatet er placeret under kølestedet (fordamperen) Den højdeforskel, der skal tilstræbes mellem kondensatoraggregat og kølested, må maks. være 5 m. En rørledningslængde på 30 m mellem kondensatoraggregat og fordamper må ikke overskrides. Sugeledningerne skal forsynes med dobbeltbøjninger, som kan danne oliefælder for neden og for oven. Oliefælder etableres dannes vha. en u-bøjning i den nederste ende og en p-bøjning i den øverste ende af den lodrette stigstreng. Der må maks. være 1-1,5 m mellem bøjningerne. For at sikre olietilbageførslen anbefales følgende rørdimensioner til sugeledningerne: TL 8 mm FR 10 mm SC 12 mm SC Twin 16 mm Til væskeledningen anbefales følgende rørdimensioner: TL 6 mm FR 6 mm SC 8 mm SC Twin 10 mm maks. 5 m maks. 1,5 m maks. 1,5 m Fordamper Kondensator Kompressor 4 5

4 Generelt om håndteringen af Blackstar kondensatoraggregat Urenheder og fremmede partikler Urenheder og fremmede partikler er noget af det, der oftest indvirker negativt på køleanlægs driftssikkerhed og levetid. Under montagen kan der komme følgende urenheder ind i systemet: Glødeskaller fra lodning (oxidation) Flusmiddelrester fra lodning Fugt og fremmede gasser Sølvlod Det mest anvendelige loddemiddel er det såkaldte sølvlod, som er en legering af 55% sølv, kobber, zink og tin. Smelteområdet ligger mellem 655 C og 755 C. Det indkapslede sølvlod indeholder det flusmiddel, som er nødvendigt for lodningen. Efter lodningen bør dette fjernes med smergellærred eller med en børste for at undgå»skjulte«utætheder. Sølvlod kan anvendes til sammenlodning af forskellige materialer, f.eks. stål / kobber. Lodning Kobberrør og komponenter Der må kun anvendes rengjorte og tørrede kobberrør til køleanlæg. Alle anvendte komponenter skal opfylde kravene i standarden DIN Der henvises til brochuren»blackstar kondensatoraggregater«, hvis der skal foretages en hurtig tilpasning af køleautomatikken. Her findes en tabel over den køleautomatik, der er nødvendig. Ud fra denne overskuelige tabel er det hurtigt og let at vælge det nødvendige udstyr. Beskyttelsesgas Ved de høje loddetemperaturer dannes der omgående glødeskaller under indvirkning af atmosfærisk luft. Under lodningen skal systemet derfor gennemstrømmes af en beskyttelsesgas. Led en svag strøm af tør inaktiv gas gennem røret. Begynd først med at lodde, når der ikke er mere atmosfærisk luft tilbage i den pågældende komponent. Indled arbejdsprocessen med en kraftig strøm af beskyttelsesgas, der reduceres til et minimum, når lodningen begyndes. Denne svage beskyttelsesgasstrøm skal opretholdes under hele loddeprocessen. Lodningen skal foretages med en blød flamme og så vidt muligt med en gaffelbrænder. Loddet må først tilføres, når smeltetemperaturen er nået. 6 7

5 Evakuering og påfyldning Evakuering og påfyldning Vakuumpumpe Vakuumpumpen bør kunne fjerne systemtrykket ned til ca. 0,67 mbar og helst kunne arbejde i to trin. Fugt, atmosfærisk luft og beskyttelsesgas bør fjernes. Så vidt muligt skal der foretages en samtidig evakuering af kondensatoraggregatets suge- og trykside. Anvend tilslutningerne på kondensatoraggregatets suge- og afspærringsventiler. Nærmere enkeltheder findes i de efterfølgende kapitler og/eller samlemappen»tips til montøren«i kapitlet»praktiske tips«. Overskridelse af den maks. tilladelige driftspåfyldningsmængde Påfyldes der kølemiddel over den maks. tilladelige driftspåfyldningsmængde, skal der træffes beskyttelsesforanstaltninger. Ved at opvarme svøbet opnås en enkelt og hurtig løsning til forebyggelse af kølemiddelforskydninger i stilstandsfaser. Krumtaphus-varmelegeme kan bestilles hos Danfoss. Best.nr. 192H2096. SC med svøbopvarmning Påfyldning Til påfyldning af anlægget anvendes der en niveau- eller påfyldningscylinder og/eller en vægt. Kølemidlet kan tilføres væskeledningen som væske, hvis der er monteret en påfyldningsventil. Ellers skal kølemidlet fyldes på systemet som luftart via sugeafspærringsventilen, mens kompressoren kører (vakuum skal først brydes). Husk, at kølemidlerne R 404A, R 507 og R 407C er blandinger. Kølemiddelproducenten anbefaler, at R 507 påfyldes flydende eller luftformigt, mens R 404A og R 407C skal påfyldes i flydende tilstand. En»pumpdown-afbryder«er en anden mulighed. Magnetventilen i væskeledningen styres af en termostat. Når magnetventilen lukker, suger kompressoren på lavtrykssiden, indtil lavtryksafbryderen kobler fra ved kompressorens indstillede kontaktpunkt. Ved pumpdown-afbrydelse skal lavtrykspressostatens indkoblingspunkt indstilles lavere end kølemidlets mætningstryk ved kondensatoraggregatets og fordamperens laveste omgivelsestemperatur. Termostat Magnetventil Ekspansionsventil Fordamper Skueglas Tørrefilter Derudover anbefales det, at R 404A, R 507 og R 407C som beskrevet påfyldes ved hjælp af en påfyldningsventil. Hvis den mængde, der skal fyldes på, ikke kendes, fortsættes påfyldningen, indtil der ikke længere er luftbobler i skueglasset. I den forbindelse er det nødvendigt med konstant overvågning af væske- og sugegastemperaturen for at sikre normale driftstemperaturer. 8 9

6 Den endelige indstilling og kontrol af sikkerhedsudstyret skal foretages mekanisk og elektrisk på det udstyr, der er monteret i anlægget, mens anlægget er i drift. Funktionerne skal afprøves med måleudstyr. Kontrol og indstilling af sikkerhedsudstyret Blackstar luftkølede kondensatoraggregater I det foreliggende hæfte behandles udelukkende kondensatoraggregater til drift med ekspansionsventiler. Disse aggregater har mærkningen T2, dvs. at kondensatoraggregatet er udstyret med en receiver og to afspærringsventiler. De kondensatoraggregater, der derudover kan fås til kapillarrørsdrift og har mærkningen NO eller N2, behandles ikke. Tekniske regulativer og forskrifter De gældende, tekniske regulativer og forskrifter skal overholdes, f.eks.: Sikkerhedstekniske grundregler for opbygning, udrustning, opstilling og drift af køleanlæg DIN 8975 EN Nationale retningslinier PED DIN 378 Til det tyske marked udstyres Blackstar kondensatoraggregater med en kombineret høj- og lavtrykspressostat KP 17 W iht. VBG 20 og med et 2 m netkabel og sikkerhedsstik (Schuko) (Schuko gælder ikke TWIN-kondensatoraggregater). Elektrisk udstyr Kondensatoraggregaterne er udstyret med alle elektriske tilslutninger. Foran på kondensatoraggregaterne sidder der en fordelerdåse, på hvis klemrække det pågældende kølemiddelsystems elledninger kan tilsluttes. Fordelerdåse 10 11

7 Blackstar luftkølede kondensatoraggregater Det anbefales at lade de to parallelt tilsluttede kompressorer i et TWIN-kondensatoraggregat starte via et tidsrelæ (Danfoss bestillingsnummer: 117 N 0001). Det giver disse kondensatoraggregater de bedste startbetingelser og belaster samtidig nettet minimalt. Blackstar luftkølede kondensatoraggregater Ventilator Ventilatoren er udstyret med selvsmørende lejer og et stort olieforråd for at sikre vedligeholdelsesfri drift i mange år. Alle ventilatormotorer har en indbygget viklingssikkerhedsafbryder eller er er impedansbeskyttet. Mærkning: TW = Termisk beskyttet ZP = Impedans beskyttet Kompressoren er udstyret med et HSTstartersystem, der består af en starter og en startkondensator. Startkondensatoren er beregnet til korte indkoblingscykler (1,7% ED). Det betyder i praksis, at kompressoren kan udsættes for op til 10 starter pr. time med en indkoblingstid på 6 sekunder hver. Tidsforbindelse Afspærringsventiler Blackstar kondensatoraggregater er forsynet med afspærringsventiler på såvel suge- som tryksiden. Ved at dreje spindelen med uret afspærres ventilen op mod loddestudsen. Flowet mellem manometer- og flarestudsen er frit. Drejes spindelen mod uret til bageste anslag, afspærres manometerstudsen. Flowet mellem manometer- og flarestudsen er frit. I midterstillingen er flowet gennem de tre tilslutninger frit. Ventilatormotor med blade Kompressorbeskyttelse De fuldt hermetiske kompressorer har en indbygget viklingssikkerhedsafbryder. Når viklingsbeskyttelsen er aktiveret, kan det resultere i en frakoblingstid (op til 45 minutter) som følge af en varmelagring i motoren. Ved udfald af motoren kan man ved hjælp af en modstandsmåling fastslå, om det drejer sig om en frakoblet viklingssikkerhedsafbryder eller om en eventuelt afbrudt vikling. Beskyttelseshus Blackstar kondensatoraggregater, der opstilles i fri luft, skal forsynes med et beskyttelsestag eller et beskyttelseshus. Til Blackstar kondensatoraggregater tilbydes»outdoor Units«, som er formonterede kondensatoraggregater med beskyttelseshus og opvarmning af kompressoren i stilstandsfasen. Cabinets alone: Single: Code no. 118U4620 TWIN: Code no. 118U

8 Blackstar luftkølede kondensatoraggregater Tæthedsprøvning Blackstar kondensatoraggregater tæthedsprøves med helium allerede på fabrikken og forsynes med en beskyttelsesgas og skal derfor evakueres sammen med systemet. Derudover skal kølemiddelkredsløbet undersøges for utætheder med en blanding af kvælstof og køle-middel. I den forbindelse holdes suge- og væskeafspærringsventilerne i kondensator-aggregatet lukkede. Ved anvendelse af farvede lækagesporingsmidler op hører garantien. Evakuering og påfyldning Ved evakuering tilsluttes begge eksterne slanger til et manometersæt, og kondensator-aggregatet evakueres med afspærringsventil 1 og 2 åbnede spindlen i midterstilling. Efter evakuering lukkes både ventil 4 og 5 på manometersættet. Først derefter standses vakuumpumpen. Kølemiddelflasken sluttes til manometersættets midterste tilslutning 3, hvorefter påfyldningsstudsen udluftes kortvarigt. Ventil 4 på manometersættet åbnes, og via sugeafspærringsventilens manometertilslutning fyldes anlægget med den maks. tilladelige mængde kølemiddel ved hjælp af den tilkoblede kompressor. Blackstar luftkølede kondensatoraggregater Maks. tilladelig kølemiddelpåfyldning Blackstar kondensatoraggregat Maks. Volumen R134a tilladelig Kondensator- [cm 3 ] kølemiddel- gruppe Kondensatoraggregat "T2" påfyldning [g] Kondensator Receiver TL3F, TL3G, TL4G, TL5G, NL7F, NL7FT, NL9F, NL9FT NL10FT, NL11F FR6G, FR7.5G, FR8.5G, FR10G FR11G SC12FT, SC12G, SC18F, SC21F Maks. Volumen R404A/R507 tilladelig Kondensator- [cm 3 ] kølemiddel- gruppe Kondensatoraggregat "T2" påfyldning [g] Kondensator Receiver TL4CL, TL4DL, FR6CL FR6DL, FR8,5CL SC12CL SC15CL, SC18CL, SC21CL, 1100 SC10DL, SC12DL SC15DL SC10/10CL SC10/10DL, SC12/12CL, SC15/15CL, SC15/15DL, SC18/18CL, SC21/21CL SC15FT, SC15G SC18FT, SC18G, SC21G SC12/12G SC15/15G, SC18/18G, SC21/21G Forsigtig: Kompressoren bør først kobles til, når vakuum er brudt. Når kompressoren kører med vakuum i kompressorsvøbet, er der fare for spændingsoverslag i motorviklingen

9 Blackstar condensing unit Blackstar condensing units for R 134a and R 404A / R 507 Blackstar luftkølede kondensatoraggregater Overskridelse af den maks. tilladelige påfyldningsmængde Påfyldes der mere kølemiddel end den maks. tilladelige påfyldningsmængde, skal der træffes relevante forholdsregler. I den forbindelse skal angivelserne på side 17 overholdes. Opvarmning af svøb Svøbopvarmningen (krumtaphusvarme) skal monteres direkte over svejsesømmen. I forbindelse med TWIN-kompressorer skal begge kompressorsvøb være forsynet med opvarmning. Den elektriske tilslutning kan udføres således: Ved indkoblet hovedafbryder overtager reguleringstermostatens skiftekontakt (f.eks. KP 61) omskifterfunktionen, dvs. kompressoren OFF opvarmning ON og omvendt. Når kølesystemet har stået stille i længere perioder, skal svøbopvarmningen ligeledes sluttes til ca. 2-3 timer, før systemet tages i brug. Opstilles Blackstar kondensatoraggregaterne udendørs, anbefales det generelt at anvende svøbopvarmning. Model denomination: Version: PL = Compressor type N0 = For capillary tube without stop valves TL = Compressor type N2 = For capillary tube with 2 stop valves FR = Compressor type T2 = For expansion valve with receiver and NL = Compressor type 2 stop valves SC = Compressor type T2 (UL) = Liquid valve with fusible plug integrated 4 = Displacement in cm 2 T0 = For expansion valve with receiver. On request (not valid for PL) CL = R404A, LBP Colour Code: G = R134a, HBP / LBP R134a = Blue stripe GH = R134a, HBP R404A = Lilac stripe FT = R134a, LBP Background: X = High starting torque (HST) Yellow = V Green = 115 V SC 15/15 DLX T2 SC 18/18 CLX T2 und SC 21/21 GX T2 Tilslutning til Termostat KP 61 relæklemme 4 og 5 Opvarmning* ) Termostat KP 61 Trykafbryder KP 17W ) Svøbopvarmning kun efter behov (se montagevejledning Opvarmning* ) Ventilator Tilslutningsmuligheder på KP 17W (ikke ført til fordelerdåse) Tilslutning kræver ekstra ledninger Termostat KP 61 Alle TWIN, bortset fra SC 15/15 DLX T2, SC 18/18 CLX T2 og SC 21/21 GX T2, tilsluttes til relæklemme 10 og 14 Opvarmning1 ) Trykafbryder KP 5 Trykafbryder KP 17W Ventilator 1) Svøbopvarmning kun efter behov (se montagevejledning) Tilslutningsmuligheder på KP 17W (ikke ført til fordelerdåse) Tilslutning kræver ekstra ledninger 16 17

10 Blackstar luftkølede kondensatoraggregater»pumpdown-afbryder«en»pumpdown-afbryder«er en ekstra mulighed for at forebygge kølemiddelmigration i stilstandsfasen. Nærmere enkeltheder findes i kapitlet»generelt«på side 3. Maks. tilladelige temperaturer Overhedning af fordamperen (målt ved ekspansionsventilens føler) mellem 3 og 12 K. Maks. overhedning af sugegassen ved kompressoren: 45 C. En utilladelig høj overhedning af sugegassen fører automatisk til en hurtig stigning af trykgastemperaturen. Denne må ikke overstige 135 C for SC kompressorer og 130 C for TL, NL og FR kompressorer. Trykrørstemperaturen måles i en afstand af 50 mm fra kompressorens trykstuds. Målestedet skal være isoleret. Termostat Magnetventil Ekspansionsventil Fordamper Skueglas Tørrefilter Blackstar luftkølede kondensatoraggregater For at opfylde DIN 378 skal der anvendes loddeadaptere. Vær opmærksom på at tætningsringen skal fornys ved udskiftning af aggregat. Adapter (FSA) 18 19

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 2 - Det gode håndværk

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 2 - Det gode håndværk Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Montagetips 2 - Det gode håndværk REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Montagetips 2 - Det gode håndværk Montageprocessen... 3

Læs mere

Montagetips Det gode håndværk REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Montagetips Det gode håndværk REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren Montagetips Det gode håndværk REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montageprocessen...3 Montageprocessen består af...3 Planlægning...3 Placering af hovedkomponenterne...4 Montage

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Montagetips 1 - Materialer og montage REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Montagetips 1 - Materialer og montage Krav til montagearbejde...

Læs mere

Pressostater. Danfoss A/S (RA Marketing/MWA), DKRCC.PF.000.G1.01 / 520H

Pressostater. Danfoss A/S (RA Marketing/MWA), DKRCC.PF.000.G1.01 / 520H Indhold Side Anvendelse....................................................................................... 37 Fordampningstrykregulator type KVP.........................................................

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

MINI FYLDESTATION R410a

MINI FYLDESTATION R410a Brugervejledning (Dansk) MINI FYLDESTATION R410a Version: 1.0, Dato: 21-08-2015, 2015 Christonik ApS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel Information... 3 1.1 Formålet med denne manual...

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Løsningsforslag

Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Løsningsforslag Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Løsningsforslag Opgave 1: Der skal laves et lille kølerum til slagter Johansen. Følgende data ligger til grund for opgaven: Fordamperydelse 10 kw. Kølemiddel R134a.

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg:

Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Opgave 1: Der skal laves et lille kølerum til slagter Johansen. Følgende data ligger til grund for opgaven: Fordamperydelse 10 kw. Kølemiddel R134a. Fordampningstemperatur

Læs mere

OPTYMA kondenseringsaggregater. for R404A/R507, R134a, R407C R404A/R507. R134a R407C MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

OPTYMA kondenseringsaggregater. for R404A/R507, R134a, R407C R404A/R507. R134a R407C MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKIN MORN LIVIN POSSIBL R407C R134a R404A/R507 OPTYMA kondenseringsaggregater for R404A/R507, R134a, R407C RFRIRATION & AIR CONITIONIN IVISION R404A bliver ofte anvendt i kølebranchen. et benyttes i

Læs mere

vw-wi://rl/n.da-dk.000533000.wi::37864775.xml?xsl=3

vw-wi://rl/n.da-dk.000533000.wi::37864775.xml?xsl=3 Side 1 af 5 Tilslutningsskemaer over forskellige skyllekredsløb Pilene på de efterfølgende billeder peger i kølemidlets gennemstrømningsretning ved skylning. Ved skylning strømmer kølemidlet mod gennemstrømningsretningen,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507

MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507 Retningslinjer for udvælgelse og applikationer STEMPELKOMPRESSORER MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507 1 CYLINDER 2 CYLINDRE 4 CYLINDRE 8 CYLINDRE Danfoss Maneurop stempelkompressorer.........s.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Anvendelse...3 Identifikation...3 Montering...5 Indstilling...6 Vedligeholdelse...6 Reservedele...8 Fejlfinding...9 2 RZ4DA201 DKRCC.PF.D00.A1.01

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Termostatiske ekspansionsventiler Termostatiske ekspansionsventiler...

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Pressostater Montering... 3 Overskydende kapillarrør... 4 Indstilling...5 Vejledende

Læs mere

Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...2 Overskydende kapillarrør...4 Indstilling...5 Lavtrykskontrol...5 Højtrykskontroll...5 Eksempel med 4 kompressorer i parallel

Læs mere

Dette kapitel er opdelt i to sektioner:

Dette kapitel er opdelt i to sektioner: Dette kapitel er opdelt i to sektioner: Side Krav til montagearbejdet........................................................................ 127 Montageprocessen..............................................................................

Læs mere

Eltilslutning af LH..E Condensing Unit med EC ventilator(er)

Eltilslutning af LH..E Condensing Unit med EC ventilator(er) Eltilslutning af LH..E Condensing Unit med EC ventilator(er) Dette informationsark supplerer driftsvejledningen fra ventilatorproducenten af den specifikke elektriske forbindelse Ventilatorer kan udgøre

Læs mere

Kapacitetsområde i [W] ved fordampningstemperatur [ C] -20 C -15 C -10 C -5 C 0 C +5 C +10 C

Kapacitetsområde i [W] ved fordampningstemperatur [ C] -20 C -15 C -10 C -5 C 0 C +5 C +10 C R407A* Kapacitetsområde i [W] -20 C -15 C -10 C -5 C 0 C +5 C +10 C [W] Lydeffektniveau Lydtrykniveau 10m Mål og vægt Højde x bredde x dybde [mm] Nettovægt OP-MPUM034 114X4261 1 2 100 2 650 3 300 4 000

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Filtre og skueglas REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Filtre og skueglas REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Filtre og skueglas REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Filtre og skueglas Funktion... 3 Valg af tørrefilter... 3 Placering i køleanlægget...

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift ST-610-2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt. 2. Driftsprincip. 3. Designvariationer. 4. Anbefalinger

Læs mere

Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side...3 Overhedning...4 Underkøling...4 Udvendig trykudligning...4 Fyldninger...5 Universal fyldning...6

Læs mere

Dykrørstermostater Anlægstermostat

Dykrørstermostater Anlægstermostat Anlægstermostat Katalog 7 Indhold Anvendelse / konstruktion... side 2 Type KT... side 3 Type KTM...side 4 Type DTM...side 5 Type DTO 1........side 6 Type DTO (1A).........side 7 Type DTS......... side

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Isterningsmaskiner Model S

Isterningsmaskiner Model S Isterningsmaskiner Model S Installation Strømforsyning Placering af isterningsmaskine Det valgte sted til placering af isterningsmaskinen skal overholde nedenstående kriterier. Vælg et andet sted, hvis

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Ny version Teknisk brochure OPTYMA PLUS R404A/R507, R134a, R407C REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Ny version Teknisk brochure OPTYMA PLUS R404A/R507, R134a, R407C REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ny version Teknisk brochure OPTYMA PLUS R404A/R07, R14a, R407C REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION 1 OPTYMA PLUS R404A/R07 LBP/MBP R404A anvendes i vid udstrækning på

Læs mere

Kapitel 4 Hermetiske stempel- og scroll - kompressorer, luftkølede aggregater og tilbehør

Kapitel 4 Hermetiske stempel- og scroll - kompressorer, luftkølede aggregater og tilbehør Kapitel 4 Hermetiske stempel- og scroll - kompressorer, luftkølede aggregater og tilbehør Bitzer Scrollkompressorer... 45 L UH/Tecumseh Hermetiske kompressorer... 47 L UH/Tecumseh Hermetiske kompressorer...

Læs mere

Instruktionsvejledning - Dansk. KOMBI A/C Fyldestation

Instruktionsvejledning - Dansk. KOMBI A/C Fyldestation Instruktionsvejledning - Dansk KOMBI 421-2 A/C Fyldestation 2 CHRISTONIK ApS CHRISTONIK ApS Industrigrenen 21 DK-2635 Ishøj Tlf: +45 3967 3344 Fax: +45 3967 3633 www.christonik.dk CHRISTONIK ApS 3 1 Oversigt

Læs mere

FHV-reguleringsventil

FHV-reguleringsventil Anvendelse er egner sig perfekt til regulering af temperaturen i rum med gulvvarme og til systemer, der både anvender gulvvarme og radiatorer. Danfoss tilbyder disse versioner: FHV-R giver temperaturregulering

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Fejlfinding på køleanlæg 2: Fejlfinding REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Fejlfinding på køleanlæg 2: Fejlfinding REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Fejlfinding på køleanlæg 2: Fejlfinding REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Fejlfinding på køleanlæg 2 - Fejlfinding Fejlfinding

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller Oversigt over modeller Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller OPTYMA PLUS Fuldt udstyret kondenseringsaggregater til fast installation Forstærket konstruktion Forberet til installation

Læs mere

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...3 KP termostat med luftføler...4 KP termostat med cylindrisk føler...4 Indstilling...4 med automatisk reset...5 med maksimum

Læs mere

Termostater. Danfoss A/S (RA Marketing/MWA), DKRCC.PF.000.G1.01 / 520H

Termostater. Danfoss A/S (RA Marketing/MWA), DKRCC.PF.000.G1.01 / 520H Indhold Side Montering........................................................................................ 29 KP-termostat med luftføler....................................................................

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

OLIEBRÆNDER BTL 6-10

OLIEBRÆNDER BTL 6-10 1 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER BTL 6-10 Udgave 2009.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Fejlfinding på køleanlæg Fejlfinding REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Fejlfinding på køleanlæg Fejlfinding REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren Fejlfinding på køleanlæg Fejlfinding REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Generelt om fejl på køleanlæg...3 Fejlfinding uden brug af måleinstrumenter...3 Praktisk opdeling...3

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Ny version Teknisk brochure OPTYMA PLUS R404A/R507, R134a, R407C REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Ny version Teknisk brochure OPTYMA PLUS R404A/R507, R134a, R407C REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION KING ODERN LIVING POSSIBLE Ny version Teknisk brochure OPTY PLUS R404/R07, R14a, R407C REFRIGERTION & IR CONDITIONING DIVISION 1 OPTY PLUS R407C BP SH 10K ggregat HP Type Kondensator flade Luftstrøm [m

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatiske ekspansionsventiler Type / og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION TU/TC: overlegne i design og funktion Termostatiske ekspansionsventilers funktion

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning Kombineret ph-elektrode type 160015 Komponenter Top af elektrode med stikforbindelse og O-ringstætning Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl Ag/AgCl-referenceelement Kaliumchloridopløsning - 3,5 mol/l

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker compsuper XS VALUEPACK Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper XS ValuePack Med over 1000 installerede CO ² køleanlæg, har Advansor

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Nessie 2/2 vejs magnetventiler til høje tryk og temperaturer, type VDHT

Nessie 2/2 vejs magnetventiler til høje tryk og temperaturer, type VDHT Nessie 2/2 vejs magnetventiler til høje tryk og temperaturer, type VDHT Ventilprogram til små og mellemstore flowmængder: VDHT 3/8 E 2/2 VDHT 1/2 E 2/2 VDHT 3/8 EA 2/2 VDHT 1/2 EA 2/2 Ventilprogram til

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Filtre og skueglas REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Filtre og skueglas REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Funktion...3 Valg af tørrefilter...4 Placering i køleanlægget...4 Montering...6 Lodning...7 Drift...8 Udskift tørrefiltret når...8 DCR...9

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Magnetventiler Type EVR 2 40 NC/ NO REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Magnetventiler Type EVR 2 40 NC/ NO REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Magnetventiler EVR 2 40 NC/ NO REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure 2 DKRCCPDBB0A20-520H70 Danfoss A/S, 04-2006 Indhold Side Introduktion.......................................................................................

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

OLIEBRÆNDER DH 20 EI

OLIEBRÆNDER DH 20 EI INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 EI Udgave 2008.06 DYMA & DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Internet www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP Ekspansionsudstyr med trykudligning Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... side Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden Brugervejledning UniDose Optimering af drikkevandet i stalden Indholdsfortegnelse: Indledning Kortfattet instruktion Klordosering Anvendelse Montagevejleding - Generelt - Mængdeafhængig dosering Installation

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Termostatiske ekspansionsventiler

Termostatiske ekspansionsventiler Indhold Side Introduktion........................................................................................5 Overhedning.......................................................................................5

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

QuickLeak Lækagesøgningsværktøj

QuickLeak Lækagesøgningsværktøj QuickLeak Lækagesøgningsværktøj MANUAL Christonik ApS Industrigrenen 21 2635 Ishøj Tlf: 3967 3344 Fax: 3967 3633 www.christonik.dk 1 Generel Information... 3 1.1 Om denne manual... 3 1.2 Information om

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

VRR-12L-OS. Tømmestation. Brugsanvisning M33607

VRR-12L-OS. Tømmestation. Brugsanvisning M33607 VRR-12L-OS Tømmestation Brugsanvisning 1 Tak fordi du købte dette Mariel-produkt. Af sikkerhedsmæssige hensyn er det vigtigt omhyggeligt at læse denne manual, inden apparatet tages i brug. Indhold Sikkerhed...

Læs mere

Flexibilitet. Opgradering og service helt enkelt Længere levetid og modulopbygning. opgraderingen er bagud kompatible

Flexibilitet. Opgradering og service helt enkelt Længere levetid og modulopbygning.  opgraderingen er bagud kompatible MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opgradering og service helt enkelt Længere levetid og modulopbygning Termostatiske ekspansionsventiler type TE5 TE55 Flexibilitet opgraderingen er bagud kompatible Mix og

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Termostatisk element RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVK 25-65 C kan kombineres med RAV-/8, VMT-/8, VMA og KOVM. RAVK 25-45 C kan

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder compsuper Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD

SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 1. Sikkerhedsinstruktioner 1.1 Læs disse instruktioner for installation, drift og vedligeholdelse nøje inden du begynder!

Læs mere