CONVECTOR HEATER INSTRUCTION MANUAL GASOVN INFRARØD, M/VARMEBLÆSER GASSOVN, INFRARØD M/VARMEVIFTE GASUGN, INFRARÖD MED VÄRMEFLÄKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CONVECTOR HEATER INSTRUCTION MANUAL GASOVN INFRARØD, M/VARMEBLÆSER GASSOVN, INFRARØD M/VARMEVIFTE GASUGN, INFRARÖD MED VÄRMEFLÄKT"

Transkript

1 MODEL Fremstillet i Tyrkiet ISI Cihazlari Fabrikasi, Eskisehir. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i Tyrkia ISI Cihazlari Fabrikasi, Eskisehir. EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i Turkiet ISI Cihazlari Fabrikasi, Eskisehir. EU-importör H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. CONVECTOR HEATER INSTRUCTION MANUAL DA GASOVN INFRARØD, M/VARMEBLÆSER Brugsanvisning 2 Valmistettu Turkissa ISI Cihazlari Fabrikasi, Eskisehir. Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska NO GASSOVN, INFRARØD M/VARMEVIFTE Bruksanvisning 4 DA HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Værktøj A/S. NO HP Værktøj A/S Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne bruksanvisningen må ikke gjengis, verken helt eller delvis, på noen måte ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler, inkludert foto-kopiering eller opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagrings- og informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse fra HP Værktøj A/S. SV FI GASUGN, INFRARÖD MED VÄRMEFLÄKT Bruksanvisning INFRAPUNAKAASU-UUNI, JOSSA LÄMPÖPUHALLIN Käyttöohje 6 8 SV HP Værktøj A/S Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte under några villkor, varken helt eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, som t.ex. foto-kopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslag-rings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt medgivande från HP Værktøj A/S. FI HP Værktøj A/S Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa jäljentää kokonaan eikä osittain millään tavalla sähköisesti tai mekaanisesti, esimerkiksi valokopioimalla tai -kuvaamalla, kääntää tai tallentaa tiedontallennus- ja hakujärjestelmään ilman HP Værktøj A/S:n kirjallista lupaa. 1

2 Introduktion DANSK BRUGSANVISNING For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasovn, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager gasovnen i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om gasovnens funktioner. Tekniske data Spænding/frekvens: 230V~50Hz Max. effekt med gas watt Max. effekt med elblæser watt Total effekt watt Gasregulering: 3 trin Elblæser: 2 trin + blæser uden varme Gasforbrug: Min./max gr. pr. time. Opvarmer op til 125 m 2 Automatisk tænding og iltkontrol. Inkl. slange og regulator Gasovnens dele 1. Tændingsknap 2. Effektvælger 3. Kabinet 4. Varmeelement 5. Gitter 6. Hjul 7. Elblæser Særlige sikkerhedsforskrifter Gassystemet og regulatoren skal efterses for utætheder ved hjælp af sæbevand og evt. repareres inden ibrugtagning (se afsnittet Tæthedsprøvning). Sørg for, at slangerne til og fra gasflasken og eventuelle slangesamlinger ikke kan beskadiges under brug. Forsyningstrykket skal være mbar. Brug aldrig gasflasker eller ventiler, der er beskadiget eller rustne. Hvis du kan lugte gas under brug, skal du straks lukke for regulatoren på gasflasken. Åben alle døre og vinduer, udluft lokalet, og foretag tæthedsprøvning som beskrevet i afsnittet Tæthedsprøvning. Gasovnen bliver meget varm under brug og må derfor ikke bruges i nærheden af letantændelige materialer, herunder gardiner, tøj og møbler. Opbevar ikke letantændelige materialer i nærheden af eller på gasovnen. Gasovnen må ikke tildækkes. Brug ikke gasovnen til at tørre tøj e.l. Hæld aldrig vand på gasovnen, mens den er varm, da det kan beskadige overfladen. Gasovnen må ikke flyttes, mens den er i brug. Sluk gasovnen, og lad den køle af, inden du flytter den. Luk for regulatoren på gasflasken, når gasovnen ikke er i brug. 2

3 DANSK BRUGSANVISNING Tæthedsprøvning Foretag tæthedsprøvning af alle gasovnens forbindelser, inden den tages i brug. Lav en sæbeopløsning af en del flydende opvaskemiddel og en del vand. Påfør opløsningen ved samtlige ventiler, slanger og forbindelser samt regulatoren, og åbn for regulatoren. Hvis der er en utæthed, vil der dannes sæbebobler. Luk for regulatoren, spænd eventuelle utætte forbindelser, og åbn igen for regulatoren. Hvis der stadig er en utæthed, skal du omgående kontakte forhandleren. Brug IKKE gasovnen, hvis der er utætheder! Tæthedsprøvningen skal foretages med fuld gasflaske. Rygning og brug af åben ild er strengt forbudt under tæthedsprøvning! Opstilling Gasovnen skal opstilles, så den peger ind mod rummets midte, og på sikker afstand af vægge og letantændelige materialer. Gasovnen skal anbringes på et plant og stabilt underlag. Brug Tænding af gasovnen Åbn regulatoren på gasflasken. Tryk effektvælgeren (2) ned, og drej den til mærket (lav effekt). Tryk på tændingsknappen (1) et par gange, til vågeblusset i varmeelementet (4) tændes. Vælg den ønskede effekt på effektvælgeren: A Lav effekt B Medium effekt C Høj effekt Slukning af gasovnen Drej effektvælgeren til positionen 0. Luk regulatoren på gasflasken helt. Brug af elblæseren Kan bruges separat og samtidig med gasvarmen. Vælg den ønskede effekt på effektvælgeren: D Aktivere elblæseren (luftcirkulation uden varme) E Lav varmeeffekt F Høj varmeeffekt Slukning af elblæseren Tryk (D) knappen ned i position (0). Udskiftning af gasflaske Gasovnen skal være slukket, og gasregulatoren lukket, før gasflasken udskiftes. Udskift gasflasken som beskrevet i instruktionsvejledningen til regulatoren. Kontrollér, at der ikke er utætheder. (Se afsnittet Tæthedsprøvning). Rengøring Gasovnen aftørres med en blød, fugtig klud. Brug ikke ætsende eller brandfarlige rengøringsmidler til rengøring af gasovnen. Miljøoplysninger E F C B D Du kan være med til at værne om miljøet! Følg de gældende miljøregler: Aflever gammelt elektrisk udstyr på den kommunale genbrugsstation. A 3

4 NORSK BRUKSANVISNING Innledning For å kunne bruke den nye gassovnen på best måte, bør du lese denne bruksanvisningen og de vedlagte sikkerhetsinstruksene før bruk. Oppbevar bruksanvisningen til ev. senere bruk. Tekniske data Spenning/frekvens: 230V~50Hz Maks. effekt med gass, 4200 watt Maks. effekt med elektrisk vifte, 2000 watt Total effekt, 6200 watt Gassregulering: 3 trinn Elektrisk vifte: 2 trinn + vifte uten varme Gassforbruk: Min./maks gram per time. Varmer opp inntil 125 m2 Automatisk tenning og oksygenkontroll Inkl. slange og regulator Hovedkomponenter 1. Tenningsknapp 2. Varmeinnstillingsbryter 3. Kabinett 4. Varmeelement 5. Grill 6. Hjul 7. Elektrisk vifte Spesifikke sikkerhetsinstrukser Før bruk må du kontrollere at det ikke finnes lekkasjer i gassystemet og regulatoren ved hjelp av såpevann. En ev. feil må rettes opp før ovnen tas i bruk (se Kontrollere at det ikke finnes lekkasjer ). Sørg alltid for at slangene til og fra gasslangen samt skjøtene ikke skades ved bruk. Gasstrykket skal være mbar. Bruk aldri glassflasker eller ventiler som er skadet eller rustet. Dersom du kjenner gasslukt når ovnen er i bruk, må du stenge regulatoren på glassflasken umiddelbart. Åpne alle dører og vinduer, luft ut rommet og kontroller at det ikke har oppstått lekkasje, se Kontrollere at det ikke finnes lekkasjer. Ovnen kan bli veldig varm når den står på fullt og må derfor ikke plasseres i nærheten av brennbare materialer som gardiner, klær eller møbler. Hold alle lettantennelige materialer unna ovnen. Må ikke tildekkes. Bruk aldri ovnen til å tørke klær eller lignende. Hell aldri vann på ovnen mens den er varm. Det kan skade overflaten. Flytt aldri på ovnen mens den er i bruk. Slå den av og la den avkjøles før du flytter den. Steng regulatoren på gassflasken når ovnen ikke er i bruk. 4

5 NORSK BRUKSANVISNING Kontrollere at det ikke finnes lekkasjer Kontroller alle koblingspunkter for ev. lekkasjer før bruk. Lag en blanding av oppvaskmiddel og vann. Påfør blandingen på alle ventiler, slanger og koblingspunkter inkludert regulatoren. Åpne regulatoren. Ved lekkasje vil det dannes bobler. Steng regulatoren, stram ev. koblingspunkter som lekker og åpne regulatoren på nytt. Hvis det fortsatt finnes lekkasjer, må du kontakte forhandleren øyeblikkelig. IKKE bruk ovnen dersom det finnes lekkasjer! Gassflasken skal alltid være full når lekkasjekontrollen utføres. Det er strengt forbudt å røyke eller bruke åpen ild under lekkasjekontrollen. Plassering Plasser ovnen slik at den vender inn mot midten av rommet og i trygg avstand fra vegger og lettantennelige materialer. Plasser ovnen på et flatt, jevnt underlag. Bruk Opptenning Åpne regulatoren på gassflasken. Trykk på varmeinnstillingsbryteren (2) og vri til (lav varme). Trykk på tenningsknappen (1) et par ganger til kontrollampen på varmeelementet (4) begynner å lyse. Velg ønsket varmeinnstilling på bryteren: A Lav varme B Middels varme C Sterk varme Slå av Drei varmeinnstillingsbryteren til 0. Steng regulatoren på gassflasken helt. Bruk av den elektriske viften Kan brukes separat eller samtidig med gassvarmen. Velg den ønskede effekt på effektvelgeren: D Aktivere den elektriske viften (luftsirkulasjon uten varme) E Lav varmeeffekt F Høy varmeeffekt For å slå av den elektriske viften Trykk ned knappen (D) til posisjon (0). Bytte gassflasker Påse at ovnen er slått av og at gassregulatoren er stengt før du bytter flaske. Bytt glassflaske som beskrevet i bruksanvisningen for regulatoren. Kontroller at det ikke finnes lekkasjer. (Se Kontrollere at det ikke finnes lekkasjer ). Rengjøring Rengjør med en myk, fuktig klut. Ikke bruk etsende eller brennbare rengjøringsmidler. Miljøinformasjon E F C B D Du kan bidra til å verne om miljøet! Følg lokale miljøforskrifter: Lever defekt elektrisk utstyr til mottaksstasjon for spesialavfall. A 5

6 SVENSKA BRUKSANVISNING Inledning För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya gasvärmare bör du läsa igenom dessa instruktioner och de medföljande säkerhetinstruktionerna före användning. Spara även instruktionerna om du skulle behöva återkomma till dem senare. Tekniska specifikationer Spänning/frekvens: 230 V~50 Hz Maximal effekt med gas watt Maximal effekt med elfläkt watt Total effekt watt Gasreglage: 3 steg Elfläkt: 2 steg + fläkt utan värme Gasförbrukning: Min/max gram per timme Uppvärmning på upp till 125 m2 Automatisk tändnings- och syrekontroll. Inkl. slang och regulator Huvudkomponenter 1. Tändningsknapp 2. Väljare för värmeläge 3. Hölje 4. Värmeelement 5. Grill 6. Hjul 7. Elfläkt Särskilda säkerhetsinstruktioner Gassystemet och regulatorn måste kontrolleras före användning så att det inte finns några läckor. Använd såpvatten och reparera vid behov (se Söka efter läckor ). Se alltid till att slangar till och från gasflaskan och eventuella kopplingar inte skadas under användning. Matartrycket måste vara mbar. Använd aldrig gasflaskor eller ventiler som är skadade eller rostiga. Om du känner gaslukt under användning måste du genast stänga gasflaskans regulator. Öppna alla dörrar och fönster, vädra ur rummet och sök efter läckor enligt beskrivningen i Söka efter läckor. Värmaren kan bli mycket het under användning och får därför inte användas i närheten av lättantändligt material, inklusive gardiner, kläder eller möbler. Håll alla lättantändliga material på avstånd från värmaren. Får ej övertäckas. Använd aldrig för att torka kläder osv. Häll aldrig vatten på värmaren när den är varm, eftersom det kan skada ytan. Flytta aldrig värmaren när den används. Stäng av och låt den svalna innan du flyttar den. Stäng gasflaskans regulator när värmaren inte används. 6

7 SVENSKA BRUKSANVISNING Söka efter läckor Kontrollera alla anslutningar så att det inte finns några läckor före användning. Förbered såpvatten genom att blanda vatten med diskmedel. Häll lösningen på alla ventiler, slangar och anslutningar, inklusive regulatorn. Öppna regulatorn. Om det finns några läckor kommer det bubblor. Stäng regulatorn, dra åt eventuella anslutningar som läcker och öppna regulatorn igen. Om det fortfarande finns läckor kontaktar du återförsäljaren omedelbart. Använd INTE värmaren om det finns läckor! Genomför alltid sökningen efter läckor med en full gasflaska. Rökning och användning av öppen eld är strängt förbjudet vid sökning efter läckor! Använda elfläkten Kan användas separat eller tillsammans med gasvärmen. Välj önskad effekt på effektreglaget: D Aktivera luftfläkten (luftcirkulation utan värme) E Låg värmeeffekt F Hög värmeeffekt Stänga av elfläkten Tryck ned (D) knappen i läget (0). E F C B Placering Placera värmaren så att den är vänd mot rummets mitt, på säkert avstånd från väggar och lättantändligt material. Placera värmaren på en plan, stabil yta. Användning Tända Öppna regulatorn på gasflaskan. Tryck på väljaren för värmeläge (2) och ställ in på (låg värme). Tryck på tändningsknappen (1) ett par gånger tills tändlågan i värmeelementet (4) tänds. Välj önskat värmeläge på värmaren: A Låg värme B Medelvärme C Hög värme Stänga av Vrid värmeväljaren till 0. Stäng gasflaskans regulator helt. Byta gasflaska Se till att värmaren är avstängd och att gasregulatorn är stängd innan du byter flaskor. Byt gasflaskan enligt beskrivningen i bruksanvisningen till regulatorn. Sök efter läckor. (Se Söka efter läckor.) Rengöra Rengör med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig frätande eller lättantändliga rengöringsmedel. Miljöupplysningar D Du kan hjälpa till att skydda miljön! Följ gällande miljöregler: Lämna in elektrisk utrustning som slutat att fungera till lämplig återvinningsstation. A 7

8 SUOMI KÄYTTÖOPAS Johdanto Lue nämä käyttöohjeet sekä oheiset turvallisuusohjeet ennen käyttöä. Silloin saat uudesta kaasulämmittimestäsi kaiken mahdollisen hyödyn. Säilytä ohjeet mahdollista tulevaa tarvetta varten. Tekniset tiedot Jännite/taajuus: 230 V / 50 Hz Suurin teho kaasulla W Suurin teho sähköpuhaltimella W Kokonaisteho W Kaasunsäätö: 3 tasoa. Sähköpuhallin: 2 tasoa ja puhallin ilman lämpöä Kaasunkulutus: Vähint./enint g/tunti Huoneen koko enintään 125 m2 Automaattinen käynnistys ja hapenvalvonta. Sis. säätimen ja letkun. Osat 1. Sytytyspainike 2. Lämpöasetuksen valitsin 3. Kotelo 4. Lämmityselementti 5. Ritilä 6. Pyörät 7. Sähköpuhallin Turvallisuusohjeita Tarkista ennen käyttöä saippuaveden avulla, etteivät kaasujärjestelmä ja säädin vuoda (katso Vuotojen varalta tarkistus ), ja korjaa mahdolliset vuotokohdat. Varmista aina, että liitokset tai kaasupulloon ja sieltä pois johtavat letkut eivät vahingoitu käytön aikana. Jakelupaineen täytyy olla mbar. Älä koskaan käytä vaurioituneita tai ruosteisia kaasupulloja tai venttiileitä. Jos haistat käytön aikana kaasun hajua, sulje kaasupullon säädin välittömästi. Avaa kaikki ovet ja ikkunat, tuuleta huone ja tarkista, vuotaako laite (katso Vuotojen varalta tarkistus ). Lämmitin saattaa olla käytön aikana hyvin kuuma. Siksi sitä ei tule käyttää tulenarkojen materiaalien, kuten verhojen, vaatteiden tai huonekalujen, lähettyvillä. Pidä siis kaikki helposti syttyvät materiaalit poissa lämmittimen läheisyydestä. Älä peitä lämmitintä. Älä myöskään käytä sitä vaatteiden kuivaamiseen tms. Älä koskaan kaada kuumalle lämmittimelle vettä, sillä se voi vahingoittaa lämmittimen pintaa. Älä siirrä lämmitintä, kun se on käytössä. Kytke lämmitin pois päältä ja anna sen jäähtyä, ennen kuin siirrät sen. Sulje kaasupullon säädin, kun et käytä lämmitintä. 8

9 Vuotojen varalta tarkistus Tarkista kaikki liitokset vuotojen varalta, ennen kuin käytät lämmitintä. Tee astianpesuaineesta vesiliuos. Kastele liuoksella kaikki venttiilit, letkut ja liitokset, myös säädin. Avaa säädin. Mahdollisiin vuotokohtiin muodostuu kuplia. Sulje säädin, kiristä mahdolliset vuotavat liitokset ja avaa säädin uudelleen. Jos vuotoa on edelleen, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjääsi. ÄLÄ KÄYTÄ lämmitintä, jos se vuotaa! Suorita vuototesti aina täydellä kaasupullolla. Älä koskaan tupakoi tai pidä avoliekkiä palamassa vuototestin aikana. Sijoitus Sijoita lämmitin turvallisen välimatkan päähän seinistä ja helposti syttyvistä materiaaleista niin, että sen etuosa on huoneen keskustaan päin. Sijoita lämmitin tasaiselle, vakaalle alustalle. Käyttö Sytytys Avaa kaasupullon säädin. Paina lämpöasetuksen valitsinta (2) ja käännä se asentoon (alhainen lämpö). Paina sytytyspainiketta (1) pari kertaa, kunnes lämmityselementin (4) merkkivalo syttyy. Valitse haluamasi lämpöasetus valitsimella. A Alhainen lämpö B Keskilämpö C Korkea lämpö Sammutus Käännä lämpöasetuksen valitsin 0-asentoon. Sulje kaasupullon säädin kokonaan. SUOMI KÄYTTÖOPAS Sähköpuhaltimen käyttö Voidaan käyttää yksin ja yhdessä kaasu-uunin kanssa. Valitse haluamasi teho tehon valitsimella: D Aktivoi sähköpuhaltimen (ilmankierto ilman lämpöä) E Pieni teho F Suuri teho Sähköpuhaltimen sammutus Paina (D) painike alas asentoon (0). Kaasupullon vaihtaminen Varmista, että lämmitin on pois päältä ja kaasun säädin suljettu, ennen kuin vaihdat kaasupullon. Vaihda kaasupullo säätimen käyttöohjeiden mukaisesti. Suorita vuototesti (katso Vuotojen varalta tarkistus ). Puhdistus E F C B D Puhdista laite pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä syövyttäviä tai tulenarkoja puhdistusaineita. Ympäristönsuojeluohjeita Sinäkin voit osaltasi suojella ympäristöä! Muista noudattaa paikallisia määräyksiä: toimita tarpeettomat sähkölaitteet asianmukaiseen vastaanottopisteeseen. A 9

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 79646 Brugsanvisning Bruksanvisning INFRARØD GASVARMEOVN MED VARMEBLÆR Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasvarmeovn, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

DB nr.:

DB nr.: 58.604 DB nr.: 1672095 DK - Brugervejledning Gasvarmeovn Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Model 79691. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Model 79691. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Model 79691 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DK NO DK GASOVN INFRARØD Introduktion 1 2 For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasovn, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt VENTILERET KULGRILL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye ventilerede kulgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager grillen i brug. Vi anbefaler dig desuden at

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Model 79654. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Podręcznik użytkownika Kasutusjuhend

Model 79654. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Podręcznik użytkownika Kasutusjuhend Model 79654 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Podręcznik użytkownika Kasutusjuhend GASOVN INFRARØD Introduktion 1 2 For at du kan få mest mulig

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

DELTA SANDER INSTRUCTION MANUAL MODEL 43500 TREKANTSLIBER TREKANTSLIPER TREKANTSSLIP KOLMIOHIOMAKONE. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

DELTA SANDER INSTRUCTION MANUAL MODEL 43500 TREKANTSLIBER TREKANTSLIPER TREKANTSSLIP KOLMIOHIOMAKONE. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 43500 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding, Jiangsu EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding, Jiangsu EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Model 79660. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Model 79660. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Model 79660 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje INFRARØD GASVARMEOVN MED VARMEBLÆSER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasvarmeovn, beder vi dig

Læs mere

OIL FILLED RADIATOR INSTRUCTION MANUAL OLIERADIATOR OLJERADIATOR OLJERADIATOR ÖLJYPATTERI. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning.

OIL FILLED RADIATOR INSTRUCTION MANUAL OLIERADIATOR OLJERADIATOR OLJERADIATOR ÖLJYPATTERI. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning. MODEL 7865 8650 Fremstillet i P.R.C. 6273 - Ningbo Changlun, Zhejiang EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6273 - Ningbo Changlun, Zhejiang EU-importør H.P. Værktøj A/S

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Model Brugsanvisning Bruksanvisning Model 69608 Brugsanvisning Bruksanvisning VARMEBLÆR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmeblæser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual Model 90770 Brugsanvisning Instruction manual DK GASGRILL MED 6 BRÆNDERE, SIDEBRÆNDER OG INFRARØD BARÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill,

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

RC RACING CAR INSTRUCTION MANUAL FJERNSTYRET BIL FJERNSTYRT BIL FJÄRRSTYRD BIL KAUKO-OHJATTAVA AUTO. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

RC RACING CAR INSTRUCTION MANUAL FJERNSTYRET BIL FJERNSTYRT BIL FJÄRRSTYRD BIL KAUKO-OHJATTAVA AUTO. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 27304 RC RACING CAR INSTRUCTION MANUAL DK N S FI FJERNSTYRET BIL Brugsanvisning FJERNSTYRT BIL Bruksanvisning FJÄRRSTYRD BIL Bruksanvisning KAUKO-OHJATTAVA AUTO Käyttöohje 2 4 6 8 Fremstillet i P.R.C.

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Model 33020. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33020. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33020 Brugsanvisning Bruksanvisning EXCENTERSLIBER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye excentersliber, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 46050 Brugsanvisning Bruksanvisning DK S DK TLT Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye telt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager teltet i brug. Vi anbefaler

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! CMC 28561 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet. Kontraindikationer Inga kända. Justering Ändringar av denna produkt får enbart göras

Læs mere

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 55107 Brugsanvisning Bruksanvisning LAMELFRÆR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før du tager lamelfræseren i brug, så du ved, hvordan den skal anvendes. Sørg for at vedligeholde maskinen

Læs mere

KUN TIL INDENDØRS BRUG

KUN TIL INDENDØRS BRUG VEJLEDNING BIOPEJS Varenr. 91809 Model: WF073 KUN TIL INDENDØRS BRUG Produceret i Kina for: SAM PARTNER A/S DK-6000 Kolding info@sampartner.dk MONTERINGSVEJLEDNING: Inden ovnen tages i brug, skal denne

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX RC1500 http://da.yourpdfguides.com/dref/625344

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX RC1500 http://da.yourpdfguides.com/dref/625344 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX RC1500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR

GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR 1 GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR 780064 BRUGERVEJLEDNING Indhold: A. Godt at vide, før du bruger. B. Sikkerhed C. Installation og drift D. Installer gas regulator

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning

MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 596 9617 MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning 2 N Bruksanvisning 3 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør 7080 Børkop Danmark. S FI Bruksanvisning I Käyttöohje 4 5 Produsert i P.R.C. EU-importør

Læs mere

Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli

Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli 2000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 13.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

FRILUFTSKÖK STORMKJØKKEN RETKIKEITIN FRILUFTSKØKKEN

FRILUFTSKÖK STORMKJØKKEN RETKIKEITIN FRILUFTSKØKKEN FRILUFTSKÖK STORMKJØKKEN RETKIKEITIN FRILUFTSKØKKEN 1,4 kw Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

CAMPING STOVE INSTRUCTION MANUAL CAMPINGKOGEBLUS KOKEAPPARAT GASOLKÖK. RETKIKEITTOLEVY Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

CAMPING STOVE INSTRUCTION MANUAL CAMPINGKOGEBLUS KOKEAPPARAT GASOLKÖK. RETKIKEITTOLEVY Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 69199 99 CAMPING STOVE INSTRUCTION MANUAL DK N S FI CAMPINGKOGEBLUS Brugsanvisning KOKEAPPARAT Bruksanvisning GASOLKÖK Bruksanvisning RETKIKEITTOLEVY Käyttöohje 3 6 9 12 1 DK N Fremstillet i P.R.C.

Læs mere

MODEL MULTI-FUNCTION LEVEL INSTRUCTION MANUAL MULTIVATERPAS DK

MODEL MULTI-FUNCTION LEVEL INSTRUCTION MANUAL MULTIVATERPAS DK MODEL 53591 MULTI-FUNCTION LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK N S FI MULTIVATERPAS Brugsanvisning MULTIVATERPASS Bruksanvisning MULTIVATTENPASS Bruksanvisning MONITOIMIVESIVAAKA Käyttöohje 2 3 4 5 Fremstillet

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM COSENZA 3742000 130CM 106CM 56CM CE 0359 12 / PIN:359BT870 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL- 01133TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2 MODEL 79576 ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL DA VARMETÆPPE Brugsanvisning 2 NO SV FI Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Cixi Kanghong, Zhejiang EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2007

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Flask- och barnmatsvärmare Flaske- og barnematvarmer Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin Sutteflaske- og babymadvarmer

Flask- och barnmatsvärmare Flaske- og barnematvarmer Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin Sutteflaske- og babymadvarmer 24-546_manual.indd 2010-09-24, 08.28.32 Art. 24-546 Flask- och barnmatsvärmare Flaske- og barnematvarmer Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin Sutteflaske- og babymadvarmer 1 Flask- och barnmatsvärmare VIKTIGA

Læs mere

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend Model 17518 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend DK ROMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye romaskine,

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter.

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter. GB Assembly instruction NO Montering DK Samlevejledning FI Ohjeet SE Montering Shed-in-a-Box 1,8 x 1,8 x 1,8 m #70389 MIDLERTIDIG KONSTRUKTION TILLFÄLLIG KONSTRUKTION TEMPORARY STRUCTURE = Nyttig information

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Model 11964. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 11964. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 11964 Brugsanvisning Bruksanvisning GIPSSKRUEMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye gipsskruemaskine, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrif-ter,

Læs mere

www.appliance-group.com

www.appliance-group.com www.appliance-group.com AGH-4200CH AGH-5000SI DK SE NO FI GB AGH-5000SI 03-07 08-12 13-17 18-22 23-28 BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER MANUAL AGH-4200CH DK Vi forbeholder

Læs mere

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 900 W

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 900 W Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 200 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida bruk. Vattenkokarens

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere