Beskrivelse af jobområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af jobområdet"

Transkript

1 Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de arbejdsprocesser og ydelser der knytter sig til montage, klargøring, idriftsætning, indregulering, service, fejlfinding, reparation, daglig drift og vedligeholdelse, eftersyn og kontrol af lovpligtigt sikkerheds-, kontrol- og alarmudstyr på køletekniske anlæg. Samtlige processer inden for det køletekniske område forudsætter, at de udførende teknikere kan arbejde i overensstemmelse med den omfattende lovgivning inden for området. Disse anlæg er enten standardanlæg eller kundetilpassede anlæg med stor variation i anvendelse og ydelse. Et fællestræk er, at anlæggene er energikrævende og miljøbelastende. Der er derfor til jobområdet krav om løbende målinger og efterjustering/indregulering af anlæggene, så de til stadighed opfylder de lovgivningsmæssige krav der stilles til køleanlæg ved forskellige arbejdsprocesser, og de løsninger der sikrer optimal drift ved lavt energiforbrug. Køleanlæg installeres i boligbyggeri, institutioner, industrivirksomheder, skibe m.v. Udførelsen af arbejdsfunktionerne i det køletekniske område forudsætter, at køleteknikerne arbejder i virksomheder med autorisation. Anlæggene anvendes overalt, - hvor der er behov for kulde, f.eks ved produktion og lagring af fødeog drikkevarer eller produktionsprocesser. Typiske arbejdspladser inden for jobområdet Virksomhederne der er beskæftiget inden for det køletekniske område er små og mellemstore virksomheder, der har specialiseret sig inden for de enkelte kompetencer i området. Fælles for virksomhederne er, at de opbygger og idriftsætter køletekniske anlæg der er baseret på industrielt opbyggede enheder, som opstilles og tilsluttes på brugsstedet, eller individuelt fremstillede anlæg som opbygges på brugsstedet, ud fra industrielt fremstillede komponenter. Virksomhederne tilbyder efterfølgende løbende servicering af anlæg, enten som periodisk eftersyn i forhold til krav herom, eller fejlsøgning og fejlretning efter behov. Den teknologiske udvikling på området medfører øget brug af it til indregulering og fejlfinding på anlæg. Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet Medarbejderne er overvejende faglærte køleteknikere, faglærte metalarbejdere, elektrikere og dermed sammenlignelige grupper.

2 Side 2 af 5 Installationsarbejdet stiller krav til håndværksmæssige færdigheder med indgående kendskab til til tegnings- og diagramforståelse, samt til fagets sikkerhedsmæssige-, miljømæssige- og energitekniske aspekter. Behovet for efteruddannelse opstår i forbindelse med ajourføring af de beskæftigedes kvalifikationer i forhold til den teknologiske udvikling, nye normer og regler. Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet Medarbejdernes organisering på de forskellige kompetenceområder afhænger af hvilke arbejdsopgaver / kompetencer inden for det køletekniske område de er beskæftiget med. Der arbejdes selvstændigt og alene med visse funktioner inden for servicering, samt periodiske eftersyn og kontrol, herunder har medarbejderne direkte kontakt til kunderne. Med andre funktioner er arbejdet organiseret i forholdsvis små grupper teams der koordinerer eget indsatsområde med andre faggrupper. Det gælder for alle kompetencer, at arbejdet er organiseret med stor selvstændighed, og udføres i henhold til det personlige ansvar der er pålagt i henhold til den gældende autorisation.

3 Side 3 af 5 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Køleteknisk installationsarbejde Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Montage- og sammenføjningsteknik: Kompetencen omfatter teknikker for rørmontage ved installation af køleanlæg, herunder tildannelse af rør og komponenter med henblik på løsbare og ikke løsbare mekaniske sammenføjninger. Desuden isolering af rør og komponenter. Termisk sammenføjning: Kompetencen omfatter tildannelse og termisk sammenføjning af rør til brug ved montage af køleanlæg, herunder TIG og autogensvejsning i frit drejelige rør med fuld gennembrænding. Hårdlodning på kobberrørsinstallationer med både sølv- og fosfor-loddematerialer. Små køleanlæg: Kompetencen omfatter opbygning og montage af små køleanlæg samt eftersyn, tæthedsprøvning, start og indregulering af disse. Udarbejdelse af diagrammer og kredsskemaer samt udvælge korrekte køle-, automatik- og elektronikkomponenter i forbindelse med opbygning, montage og eftersyn af små køleanlæg. Kommercielle køleanlæg: Kompetencen omfatter opbygning, montage og styring af kommercielle køleanlæg samt foretage eftersyn, tæthedsprøvning, start og indregulering af anlæg og tilhørende udstyr. Udarbejdelse af fornødent arbejdsgrundlag og dokumentation samt udvælge korrekte køle-, automatik- og elektronikkomponenter i forbindelse med opbygning, montage og eftersyn af kommercielle køleanlæg. Opsætning af køle-fryserum med tilhørende udstyr. Informere, instruere og vejlede kunder om udvælgelse og drift af kommercielle køleanlæg. Industrielle køleanlæg: Kompetencen omfatter opbygning, montage og styring af industrielle køleanlæg samt eftersyn, tæthedsprøvning, start og indregulering af anlæg og tilhørende udstyr. Udarbejde fornødent arbejdsgrundlag og dokumentation samt udvælge korrekte køle-, automatikog elektronikkomponenter i forbindelse med opbygning, montage og eftersyn af industrielle køleanlæg. Informere, instruere og vejlede kunder om udvælgelse og drift af kommercielle køleanlæg. Specielle køleanlæg Kompetencen omfatter informationssøgning vedr. udførelse af eftersyn og reparation af specielle anlæg som eksempelvis a.c.-anlæg for biler, transportkøleanlæg, hermetik, vandbehandling, kulbrinte- og CO 2 -anlæg og sekundære kølesystemer. Køleteknisk teori:

4 Side 4 af 5 Kompetencen omfatter det fysiske grundlag for køleprocessen, termodynamik og beregninger af kuldebehov samt dimensionering af køleanlæg. Drifts- og energioptimering på baggrund af målinger på anlæg og kendskab til køleanlægs fysiske opbygning samt aktuelle anlægs termodynamiske arbejdsforhold. Standarder og normer, anvisninger og lovgivning gældende for køleanlæg Styring og elektronisk regulering: Kompetencen omfatter reguleringsprincipperne P, I, D. Principper for el-styring af køleanlæg og arbejde med kredsskemaer. Elektroniske styringer og regulatorer, opsætning og indkøring. Teknologi og arbejdsorganisering Konventionel teknologi, dog forøget anvendelse af it-baserede systemer. En del virksomheder organiserer arbejdet i produktionsgrupper, med en vis grad af selvbestemmelse om arbejdsfordeling og metodevalg, mens andre klart definerer arbejdsopgaverne for den enkelte medarbejder. Opstilling og servicering af anlæg foregår typisk som udearbejde hos kunden. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ved arbejde på køleanlæg med mere end 2,5 kg. kølemiddelfyldning kræves køleteknikercertifikat. Ved udførelse af visse termiske sammenføjninger kræves der certifikat. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen indeholder alle områdets generelle discipliner, og er derfor udbredt til alle virksomheder på området.

5 Side 5 af 5 Aktuelt tilkoblede mål Niveau kan angives ved enkeltfag. Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Køleteknik, lovgivning, anlægshåndtering AB 10, og fremefter Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling AD 2, og fremefter Køletek,termodynamik og lovgivning for køleanlæg AB 5, og fremefter Køletek.dim.af køleanlæg og anvendelse aflovgivn AB 5, og fremefter Køletek.opbygn., idriftsættelse af køleanlæg AB 10, og fremefter Køleteknik, termisk sammenføjning af rør AB 2, og fremefter Køleteknik, teknisk dossier AB 2, og fremefter Køleteknik, Regulering og overvågning af køleanlæg AB 5, og fremefter Forretningsforståelse og virksomhedens IT-systemer AD 2, og fremefter Praktik for F/I AP 48, og fremefter Køleteknik, Drift af ammoniakkøleanlæg AB 5, og fremefter Drift og optimering af 1- og 2-trins køleanlæg AB 5, og fremefter Køleteknisk dokumentation, styring og automatik AB 5, og fremefter Køleteknik, montage af kobberrør AB 5, og fremefter Reparationsteknik, brandbare kølemidler AB 3, og fremefter Køleteknik, valg af kølemidler AB 5, og fremefter Køleteknik, auto, montage/servicering af A/C-anlæg AB 5, og fremefter Køleteknik, opbygning og funktion af køleanlæg AB 10, og fremefter Køleteknik, opbygning af enkle el-relæstyringer AB 5, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Køleteknik regulering og overvågning af køleanlæg AB 5, og fremefter Regulering og overvågning af køleanlæg med Lon AB 5, og fremefter Bus Regulering og overvågning af køleanlæg med Dan AB 5, og fremefter Bus Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge AF 1, og fremefter

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2697 Titel: Industrielle rørsystemer og anlæg Kort titel: VVS-industri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2765 Titel: Teltmontage Kort titel: Teltmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet teltmontage indeholder

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2798 Titel: Viden- og forretningsservice Kort titel: videnogforretni Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl EU forordning Kategori II autorisation Følgende eksisterende AMU uddannelser vil kunne anvendes til opnåelse af færdighederne og kvalifikationerne som beskrevet i bilaget til kommissionens forordning (EF)

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser Energi, klima og miljø et overblik over uddannelser Industriens Uddannelser er en selvejende institution oprettet af Dansk Metal (DM), Fagligt Fælles Forbund (3F Industrigruppen) og DI - Organisation for

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilknyttet. FKB 2267 Brød,- kage -, dessert- og konfekturefremstilling

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilknyttet. FKB 2267 Brød,- kage -, dessert- og konfekturefremstilling Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilknyttet FKB 2267 Brød,- kage -, dessert- og konfekturefremstilling FKB 2267 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Chokoladeog konfekturefremstilling Fremstilling af

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2014-2015 0 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Studieordningens rammer... 7 2.1 Læsevejledning... 7 2.2 Oversigt

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter FKB 2248 TAK TAK TAK TAK TAK Emballering og etikettering af kødprodukter Forædling Maskinbetjening

Læs mere

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Erhvervsakademiet Lillebælt Rev. 19. december 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En bred og fleksibel

Læs mere

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21 Studieordningens rammer... 3 Formål... 3 Titel... 3 Normeret studietid... 3 Love og bekendtgørelser... 3 Fællesdel / institutionsdel af studieordningen... 3 Optagelse på uddannelsen... 4 Ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning Installatør Studieordning August 2014 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 3 1.2 Overgangsordninger... 3 1.3 Læsevejledning... 3 2. Optagelse på uddannelsen... 4 3. Uddannelseselementer

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort på skolens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker BEK nr 496 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.98T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Kursusguide 2013 2014 Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder 2 aarhustech.dk/kurser forord Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Med efteruddannelse kommer

Læs mere

Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012

Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012 Jobprofiler i ejendomsservice November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Analysens grundlag... 3 2. Tendenser inden for ejendomsservice... 5 3. Hvad er en jobprofil?... 9 3.1 Tværgående variationer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

LUU forslag til uddannelsespakker set i relation til uddannelsesmål, tid og godkendte skoler

LUU forslag til uddannelsespakker set i relation til uddannelsesmål, tid og godkendte skoler Bilag 4.3.a. LUU forslag til uddannelsespakker set i relation til uddannelsesmål, tid og godkendte skoler JH/marts 2012 I nedenstående Bilag 4.3.a. er LUU s samlede forslag til uddannelsespakker dissikeret

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere