Trykrørssystemer. Uponor trykrørssystem PE100 er et godt rørsystem til transport af drikkevand og spildevand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trykrørssystemer. Uponor trykrørssystem PE100 er et godt rørsystem til transport af drikkevand og spildevand"

Transkript

1 U p o n o r I n f r a s t r u k t u r u p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m p e 10 0 Uponor trykrørssystem PE100 er et godt rørsystem til transport af drikkevand og spildevand

2 6.4 Uponor trykrørssystem PE100 Uponor PE100 er et trykrørssystem, som anvendes til transport af drikkevand, spildevand samt procesmedier. Systemet er fremstillet af polyethylen, et fleksibelt plastmateriale, der er nemt at arbejde med. PE100-rør leveres i dimensionsområdet fra ø450 til ø800 mm som sorte rør. Rørene samles primært ved stuksvejsning, men kan også samles ved el-svejsning og med mekaniske samlinger. De sammensvejsede samlinger er trækfaste, og på grund af materialets store fleksibilitet kan systemet installeres med et minimum brug af bøjninger, da røret kan udlægges i bløde kurver. Uponor trykrørssystem PE100 har stor brudstyrke og kan modstå kraftige mekaniske påvirkninger. Det gør systemet modstandsdygtigt over for trykstød og tryksvingninger, ligesom det kan optage store sætninger. Polyethylen har stor slagstyrke selv ved lave temperaturer. Ved driftstemperaturer højere end 20 C skal driftstrykket reduceres for at sikre den ønskede levetid. Se diagram PE100-systemet er meget korrosionsbestandigt og har god resistens mod de fleste opløsningsmidler, syrer, baser og olier. I kapitlet Materialer og levetider findes en tabel (2.0.10) over kemisk bestandighed. Ved spørgsmål kontakt Uponor teknisk support. PE100-trykrør har en glat inderside og dermed lille friktion. Rørene har ligeledes stor slidstyrke og er således modstandsdygtige over for partikler i det medie, der transporteres. Ved hydraulisk dimensionering kan beregningsprogram på anvendes. Uponor PE100-trykrørssystem produceres i dimensionsområdet fra ø450 til ø800 mm og i trykklasserne PN 6,3 til PN 10. Dimensioner og tryktrin Dimension SDR 26 SDR 17 mm pn 6,3 PN x x 500 x x 560 x x 630 x x 710 x x 800 x x Tabel U p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m P E 1 0 0

3 System- og materialedata Egenskaber pe100 Enhed Standard / Testmetode Densitet 950 kg/m 3 ISO 1183 Smelteindeks 0,3 g/10 min. ISO 1133 Metode 18 Korttidskrybemodul E MPa ISO 6259 Langtidskrybemodul E 275 mpa ISO 6259 Længdeudvidelseskoefficient 0,13 mm/m C Varmeledningstal 0,4 W/m C DIN (23 C) Varmefylde 1,9 J/g C Flydespænding 23 mpa Tilladelig trækspænding, kort tid 10 mpa MRS-værdi 10 mpa ISO/DIS CEN/TC 155 SS20 Designspænding 8 mpa DS/EN DS/EN Designfaktor (vand og trykafløb) Min. 1,25 DS/EN DS/EN Tabel Bøjningsradius for PE100 Fra -20 C til -6 C: 28 x dy Fra -5 C til 10 C: 25 x dy Fra 11 C til 35 C: 22 x dy Dy = udvendig diameter på rør. U p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m P E

4 Kravspecifikationer og godkendelser Følgende oversigter viser en sammenligning mellem krav til opfyldelse af DS/EN 12201, Nordic Poly Mark og Uponors egne interne produktkrav. Disse anvendes i forbindelse med den løbende produktionskontrol. På findes de senest opdaterede kravspecifikationer. Kravspecifikationer Egenskaber Reference til DS/EN DS/EN Uponor tillægskrav Indvirkning på vandkvalitetet Del 1; 5 Del 2; 5,3 og 8,2 tabel 5 Del 3; 5,6 og 8,2 tabel 6 For anvendelse til drikkevandsforsyning i Danmark må Miljøstyrelsens accept af produkternes egnethed foreligge. Produkter efter denne standard, mærket med DS-logo, er accepteret af Miljøstyrelsen Egenskaber Reference til DS/EN DS/EN DS/EN 1555 Nordic Poly Mark SBC SBC SBC 1555 Uponor tillægskrav Dimensionsstabilitet (længderettet) DS/EN ISO 2505 ; 3 %; 110 C Hydrostatisk styrke 165 timer; 80 C; 5,4 MPa 215 timer; 80 C; 5,4 MPa Tabel Godkendelser Uponor PE100-rør er godkendt i henhold til Nordic Poly Mark. Vandrørene er ligeledes DS-godkendt (toksikologisk test) og produceret i henhold til DS/EN samt Uponor fabriksstandard. På Uponors hjemmeside findes de sidste nye godkendelser for Uponors produkter. 382 U p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m P E 1 0 0

5 Mærkning Mærkningen af Uponor trykrørssystem PE100 PRESSURE PE x 29,7 PN 10 SDR 17 EN m Pressure PE x 29,7 PN 10 SDR 17 Producent Anvendelse: tryk Materiale: Dimension og min. Tryktrin Forholdstal polyethylen godstykkelse Standard Dimension Ratio (SDR-værdi) SDR-værdien angiver forholdet mellem udvendig diameter på røret og godstykkelsen. EN m Nordic Poly Mark Produktstandard Drikkevands- Produktionsenhed Produktionstidspunkt Metermærkning godkendelse = Forssa måned/år Tabel Ved at anvende SDR sammen med materialetype fås en mere entydig værdi til beskrivelse af tryktrin uden at skulle kende noget til sikkerhedsfaktorer. SDR = Nominel diameter Minimumgodstykkelse Oversigt over SDR og trykklasse Trykklasserne gælder for drikkevand og trykafløbsrør Materiale σ SDR Betegnelse MPa PE100 8 PN 6,3 PN 10 Vejledende stivhed kn/m Tabel Sigma [s] er lig med dimensionerende spænding for det pågældende materiale. PN-værdien angiver det nominelle tryk. Højst tilladelige arbejdstryk i bar ved 20 C middeltemperatur dimensioneret ud fra 50 års kontinuerligt tryk. Eksempel for ø500 PE100 PN 10-rør: SDR = Dy 500 = SDR 17 e 29,6 U p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m P E

6 Installation Samling/svejsning Alle kendte samlemetoder kan anvendes på Uponor PE100-rør. Ved elektrosvejsning skal Uponor PE100- rør skrabes for at fjerne det oxiderede lag, som opstår udvendigt på røret på grund af luften og solens påvirkning. Ved denne størrelse rør vil der fortrinsvist blive anvendt stuksvejsning til samling af rørene. Herudover kan PE100-rørene samles mekanisk. Alle kendte teknikker inden for installation, svejsning og vedligeholdelse af PE-rør kan således anvendes. Elektrosvejsning Se afsnittet for PE80-rør for anvisning til fremgangsmåde. spildevand/gas med en billedeserie, som illustrerer fremgangsmåden. 1. Rørene opspændes i stuksvejsemaskinen, så de centrerer. (For at lave svejsevulsterne så pæne og ens som muligt, er det en fordel at vende mærkningen på røret opad og over for hinanden, så den kan læses). 2. Høvl rørenderne ved at lukke stuksvejsemaskinen omkring den roterende høvl, indtil der fremkommer en ubrudt spån på begge sider af høvlen. 3. Stuksvejsemaskinen åbnes, og høvlen fjernes. Spåner fjernes fra rørender. (Vær opmærksom på at få alle spåner væk under svejsemaskinen, da de kan følge med varmespejlet op i svejsningen, når dette skal fjernes). Stuksvejsning - trin for trin Med stuksvejsning kan et Uponor PE100- rør svejses sammen med et andet PE100- rør eller et PE80-rør, forudsat at rørene har samme dimension og godstykkelse. Alle godkendte stuksvejsemaskiner kan anvendes. Generelt svejses der ikke ved materialetemperaturer under -15 C. Ved svejsning i blæst eller fugtigt vejr beskyttes svejsestedet med læskærm eller telt. De frie rørender afproppes for at forhindre træk. Efterfølgende svejsevejledning er skildret i Uponor trykrørssystem ProFuse vand/ 4. Luk svejsemaskinen og kontroller, at rørenderne slutter tæt til hinanden hele vejen rundt, og at rørene centrerer. Der må ikke fremstå synlig gab eller forskydning mellem rørene. Hvis man justerer på røret, skal man høvle igen. 5. Rørenderne aftørres med godkendt rensevæske, aftørring er også med til at fjerne statisk elektricitet. (Fedt, olie, vand samt snavs er ikke forenelig med stuksvejsning). 6. Svejsetemperaturen kontrolleres på varmespejlet. Temperaturen skal være 240 C +5-2 C. 384 U p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m P E 1 0 0

7 7. Spejlet skal være rent og fri for urenheder, det rengøres nemt med fnugfri papir. Brug f.eks. en køkkenrulle eller gnid et stump PE-rør over spejlet. Kontroller at overfladebelægning på varmespejlet er intakt. 8. Isæt varmespejlet imellem rørene. Luk svejsemaskinen om varmespejlet med det aktuelle svejsetryk plus slæbetrykket, og der er lavet en forvulst hele vejen rundt på røret. Slæbetryk er det tryk, der skal til for at få slæden på svejsemaskinen til at bevæge sig ved den aktuelle belastning. Svejsetryk fremkommer ved at aflæse svejsekraft i Uponors svejseparametre og konverterer den om til tryk ved hjælp af trykkarakteristik for den stuksvejsemaskine, der bruges. 9. Når forvulsten er, som den skal være ca. 3-4 mm afhængig af rørdimensionen, aflastes trykket, og varmesivetid begynder. Rørender skal have fuld kontakt til varmespejlet under varmesivetid. (Varmesivetid er den tid, hvor varmen siver ud i rørenden uden tryk). 10. Når varmesivetiden er opnået, åbnes svejsemaskinen, og spejlet fjernes (omstillingstiden begrænses mest muligt). Svejsemaskinen lukkes med det aktuelle svejsetryk. 11. Svejsemaskinen holdes lukket i hele svejse- og køletiden. Under køletiden forandres farven på vulsten. 12. Efter endt svejse- og køletid aflastes trykket, og bakkerne løsnes og åbnes, røret kan nu løftes ud af svejsemaskinen. Kriterier for visuel bedømmelse af sammensvejsede PE-rør Kriterier for vulstbredde rør mod rør Min. godstykkelse (mm) Tabel Vulstbredde B (mm) Kontrol af svejsning Vulstbredden B skal overholde mål i ovenstående skema. Gælder for rør mod rør. Ved rør mod formstykke og formstykke mod formstykke udvides tolerancen med +/- 1 mm. Eksempel Til bestemmelse af vulstbredden jf. tabel Nominel godstykkelse: 33,2 mm. Gå i pilens retning til nærmeste hele tal (30 mm). Aflæs vulstbredden. Den skal være mellem 16 til 21 mm. U p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m P E

8 Svejsetemperatur 240 C +5-2 C Svejsetryk Min. 0,12 maks. 0,15 N/mm 2 Der anvendes middelgodstykkelse og middeldiameter efter følgende princip: e-middel = 1,05 x e-nominel d-middel = 1,003 x d-nominel Svejseparametre PE100 SDR 26 Dim. Godstykkelse Areal rørvæg Svejsekraft Varmesivetid Omstillingstid*) Svejse/køletid mm min. mm cm² N sek. maks. sek. min , , , , , , Varmesivetiden = 10 sek. ganget med den totale godstykkelse e. *) Omstillingstiden er vejledende maks. tid, men skal altid reduceres mest muligt. Tabel PE100 SDR 17 Dim. Godstykkelse Areal rørvæg Svejsekraft Varmesivetid Omstillingstid*) Svejse/køletid mm min. mm cm² N sek. maks. sek. min , , , , , , Varmesivetiden = 10 sek. ganget med den totale godstykkelse e. *) Omstillingstiden er vejledende maks. tid, men skal altid reduceres mest muligt. Tabel U p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m P E 1 0 0

9 Mekaniske samlinger Flangekraver kan stuksvejses på rørene og boltes sammen ved hjælp af løsflangerne. NB: Det er i den forbindelse meget vigtigt, at løsflangerne har de rette dimensioner og trykklasser. Ved mekaniske koblinger må rørendens overflade ikke være beskadiget. Det anbefales at anvende støttebøsninger for at modvirke krympning af PE-røret. Mekaniske samlinger udføres i øvrigt i henhold til anvisninger fra leverandøren af formstykkerne. Lægningsvejledning og materialeanvendelse Ved projektering og udførelse skal der tages hensyn til lægningsforholdene. Det er afgørende for rørenes evne til at modstå de påvirkninger, som de udsættes for, at såvel udgravning som rørlægning og tilfyldning foretages omhyggeligt. Det er dog bygherren, der beslutter, hvilke lægningsregler der skal følges. Uponors lægningsregler for PE100-rør er beskrevet herunder. A. Udgravningen Ledningsgravens bund skal være helt fast og jævn, da der kan dannes lunker ved bløde områder og ujævnheder under ledningen, når graven tilfyldes og komprimeres over ledningen. I vejarealer eller arealer, der støder umiddelbart op til vejarealer, skal ledningsgraven udformes og udføres, så underminering og sætninger af vejarealer undgås. I kohæsionsjord kan anlæg på ledningsgraven eventuelt udelades. B. Udjævningslag Rørene lægges på et udjævningslag, der skal eliminere ujævnheder og sikre, at rørene får en ensartet og jævn understøtning. Udjævningslagets tykkelse afhænger af rørtypen og fremspringet på mufferne. Fremspringet skal kunne graves ned i udjævningslaget, så røret får linieunderstøtning. Typisk vil en lagtykkelse på 5-10 cm være passende. Materialer til udjævningslag bør opfylde følgende krav: kornstørrelse over 16 mm må ikke forekomme Indholdet af korn mellem 8 og 16 mm må højst være 10 % materialet må ikke være frossent skarp flint eller tilsvarende materiale må ikke anvendes. Hvis den eksisterende jord opfylder disse krav, kan man undlade at grave ud til udjævningslag. Udjævningslaget skal komprimeres, før rørene lægges. Omkring muffesamlingerne holdes ledningen fri af udjævningslaget. C. Omkringfyldning Omkringfyldningen skal sikre, at ledningen opnår tilstrækkelig støtte på alle sider, og at alle belastninger kan overføres uden skadelige punktpåvirkninger. Ved omkringfyldningen bør afstanden til kant af udgravning være så stor, at egnet komprimeringsmateriel kan anvendes. Komprimering udføres i lag af maks. 0,2 m tykkelse (fast mål). Komprimeringen af omkringfyldningsmaterialet fortsættes til min. 0,15 m over rørtop og udføres jf. figur U p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m P E

10 Materialer til omkringfyldning bør opfylde følgende krav: Stenstørrelse maks. 10 % af diameter dog maks. 64 mm Indholdet af sten større end 16 mm må højst være 10 % Materialet må ikke være frossent Skarp flint eller tilsvarende materiale må ikke anvendes. Tværsnit af ledningsgrav D. Tilfyldning Krav til materiale og opbygning af tilfyldningen over rørene vil være afhængig af rørinstallationens konstruktion. Tilfyldning H Omkringfyldning 20 cm 15 cm D Udjævningslag 5 cm Figur Genanvendelse af opgravet jord Som udgangspunkt vil den opgravede jord kunne genanvendes som omkringog tilfyldningsmateriale, da såvel friktions- som kohæsionsjord kan anvendes. Kohæsionsjord vil som regel medføre større deformationer end friktionsjord. Ligeledes vil indholdet af sten i omkringfyldningsmaterialet kunne medføre, at der opstår punktdeformationer. Opfylder det opgravede materiale de nævnte krav, og kan de opsatte krav til komprimering overholdes, kan materialet anvendes til genindbygning. Det anbefales, at der udføres skærpet tilsyn under installationen. Uponor tillader punktdeformationer svarende til maksimalt tilladelige deformationer jf. DS U p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m P E 1 0 0

11 Dimensionering Statisk dimensionering I det indledende afsnit om trykrørssystemer er der under statisk dimensionering opstillet en række forhold, som dækker det almindelige erfaringsområde. Såfremt disse forhold er overholdt, er der ikke behov for yderligere beregning af rørstabiliteten. I tilfælde hvor forholdene ikke er opfyldt, henvises til hvor Uponors beregningsprogrammer kan benyttes til bestemmelse af rørstabiliteten. Uponor teknisk support står gerne til rådighed ved beregning af specifikke projekter. Hydraulisk dimensionering I det indledende afsnit om trykrørssystemer ses et eksempel på, hvordan trykrør kan dimensioneres. På Uponors hjemmeside findes et beregningsprogram, baseret på Colebrook Whites formel, som kan anvendes til at beregne tryktabet. Ud fra driftstekniske og økonomiske synspunkter er den anbefalede vandhastighed for vandrør mellem 0,6 til 1,5 m/s. U p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m P E

12 Temperatur PE100-røret er dimensioneret ud fra en driftstemperatur på 20 C. Hvis røret anvendes ved højere kontinuerlige temperaturer end 20 C, skal driftstrykket reduceres i henhold til følgende diagram for at bevare rørets levetid. Ved temperaturer, der falder uden for diagrammet 6.4.9, kontakt Uponor teknisk support. Temperatur reduktionskurve 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 Ct Reduktionsfaktorer PE100 Eksempel Temperatur Under tryk kan røret anvendes ved en maksimal temperatur på 60 C. Dette vil dog medføre en reduktion af levetiden. Hvis PE100-rør anvendes som trykløst afløbsrør, kan det anvendes ved en kontinuerlig temperatur på 80 C og kortvarigt op til 95 C. Trykstød Trykstød opstår især, når pumper starter og stopper, og når ventiler åbnes og lukkes. Ofte er dette den kraftigste påvirkning på en trykledning. Trykstød kommer som en trykbølge gennem ledningen. Bølgen reflekteres frem og tilbage, og det sker med en hastighed, som er meget højere end strømningshastigheden. Trykbølgehastigheden, c (m/s), afhænger af rørmateriale, rørets godstykkelse og diameter, vandet samt ledningens muligheder for frit at bevæge sig. Diagram Formel for reduceret driftstryk: PN t = PN x C t Eksempel Skal et PE100 PN 10-rør anvendes ved en driftstemperaturer på 40 C, bliver det maksimale driftstryk: PN 40 = 10 x 0,74 = 7,4 bar Når driftstrykket på 7,4 bar ved en temperatur på 40 C ikke overskrides, nedsættes levetiden for røret ikke. Trykbølgen medfører, at store vandmængder bevæger sig og accelereres i ledningen. En stor trykbølgehastighed giver derfor trykstød. Trykbølgens maks. tilladte forplantningshastighed i rørledninger [c] Producent Materiale Trykklasse Bar Hastighed m/s Uponor PE100 PN 6,3 210 Uponor PE100 PN Tabel For yderligere oplysninger henvises til Uponor teknisk support. For beregningsmetoder henvises til f.eks. Pumpeståbi. 390 U p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m P E 1 0 0

13 Vakuum Vakuum i rør skal altid tages i betragtning, når rørets trykklasse skal vælges. Det anbefales derfor altid at minimere undertrykket i røret, f.eks. med vakuumventiler. For PE100-rør med svejsede samlinger kan der under normale forhold accepteres vakuum på op til 1,0 bar (fuldt vakuum), såfremt der anvendes minimum SDR 11-rør. Når PE100-rør installeres og håndteres jf. Uponors installationsvejledning og med minimal deformation og omkringfyldning komprimeret til min. 95 % standard proctor, vil også et SDR 17-rør kunne anvendes med fuldt vakuum svarende til 1 bar/10 mvs. For vakuum og installationsberegninger henvises til specifik beregning. Ruheder Ækvivalent sandruhed i ny ledning, rent vand/ spildevand: Driftsruhed efter 1 år jf. ph-consults rapport: 0,05 mm 0,15 mm Der henvises i øvrigt til ph-consults rapport 2001 vedrørende ruheder for afløbssystemer/pumpeledninger. Tilladelig trækkraft for PE100 ved 20 C Dimension SDR 16 - PN 6,3 SDR 17 - PN 10 mm kn kn Tilladelig trækspænding = 10 MPa Tabel Forankring Det er normalt ikke nødvendigt at forankre PE-rør, når de samles med svejsede samlinger. Dog skal røret forankres ved overgang til andre rørmaterialer, eller hvor røret skal indstøbes i væg/murværk. Dette skal gøres for at undgå, at ikke-trækfaste samlinger bliver trukket fra hinanden som følge af rørets udvidelse og sammentrækning ved temperaturændringer. Opdriftssikring I følgende skema angives opdriften på et luftfyldt rør i vand med vægtfylde på Opdrift på luftfyldt PE100-rør i vand (1000 kg/m 3 ) 1000 kg/m 3. Den venstre kolonne (rør) er opdriften på røret. Den højre (minus rørvægt) kolonne er netto opdriften, hvor rørets vægt er trukket fra. Dimension SDR 26 SDR 17 (mm) Rør Minus rørvægt Rør Minus rørvægt (kg/m) (kg/m) (kg/m) (kg/m) Tabel U p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m P E

14 Ballast på rør Den mest anvendte måde at ballastere PE-rør er at bolte betonklodser på røret. Dog anvendes der også stålwirer, som sures fast til røret på mindre ledninger. Eksempel på ballastklodser A B E A D +3 S -0 C Armeringsjern Tabel Trykprøvning Trykledninger tæthedsprøves ved at afspærre og fylde et begrænset ledningsafsnit med vand. Ledningsafsnittet skal være vandfyldt i 2 timer før selve prøvningen (konditionering af ledningen). Den følgende metode er baseret på SFS 3115:E, som er en meget anvendt finsk standard ved tæthedsprøvning af trykledninger. Vandtemperaturen bør være ca. 20 C. Trykforskellen mellem det højeste og laveste punkt i ledningsafsnittet bør ikke overstige 100 kpa (10 mvs). Ved selve prøvningen tilføres ledningsafsnittet et indre overtryk, der svarer til ledningens nominelle tryk. Dette tryk skal vedligeholdes i 2 timer ved påfyldning af vand. Trykket øges derefter til 1,3 x det nominelle tryk. Dette tryk vedligeholdes i 2 timer ved påfyldning af vand. Trykket sænkes herefter til det nominelle tryk. Efter 1 time måles den vandmængde, som evt. behøves for at få trykket op på det nominelle tryk. Ledningsafsnittets tæthed bestemmes ved prøvningens slutning, hvor det konstateres, hvor meget vand der er nødvendigt for at opretholde det nominelle tryk. Det eventuelle ekstra vandbehov (tillægsvand) omregnes til liter pr. km og time. NB: Den tilladte tilførsel af tillægsvand er ikke et udtryk for, at der er en vis utæthed, men at et plastrør udvider sig kontinuerligt under indvendig trykpåvirkning. 392 U p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m P E 1 0 0

15 Resultatet indsættes i skemaet Prøverapport for tæthedsprøvning. Tæthedsprøvningen er godkendt, såfremt punktet ligger neden for den tegnede kurve i figur (i det mørke felt). Rørender, bøjninger og afgreninger bør fikseres på forsvarlig vis, idet der er tale Godkendelse af tæthedsprøvning for trykledning om store kræfter ved prøvetrykket på 1,3 x rørets nominelle tryk. Det høje tryk samt evt. luftlommer i ledningen kan udgøre en risiko, og særlige foranstaltninger kan derfor være nødvendige. Det påhviler bygherren at sørge for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Tillægsvand l/km h Indvendig diameter Figur U p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m P E

16 Eksempel på prøverapport fra tæthedsprøvning af trykledning Prøverapport fra tæthedsprøvning Kunde : Projekt : Sagsnr. : ID-nr. : Dato : Initialer : Sted : Rørdimension : Prøveledningens længde : Bemærkninger : Testfase Klokkeslet Tidsforløb Tryk mvs Vandmængde Fyldes med vand Trykstabilisering Trykstabilisering Trykstabilisering Opnå tryk til 1,3 PN Trykvedligeholdelse Trykvedligeholdelse Trykvedligeholdelse Trykvedligeholdelse Måling af tillægsvandmængde Rørsektionen opfylder opfylder ikke standardkravene Tillægsnoter: / - Dato Prøvemester Kundens repræsentant Bygherrens repræsentant Kundens accept : Dato : Initialer : Retur/udfyldt : Nyt ID-nr. : Dato : Initialer : Alternativt udføres trykprøvningen i henhold til DS 455. Skema U p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m P E 1 0 0

17 Levetid Som tidligere nævnt er rørene i henhold til standarden dimensioneret ud fra en levetid på 50 år. Med de krav der stilles til materialer og processer såvel internt som eksternt, og når de foreskrevne installations- og driftsforhold overholdes, opnås en levetid på over 100 år. Rørprodukter af høj kvalitet er ikke alene tilstrækkeligt for at opnå 100 års levetid for et ledningsanlæg. Levetiden for polyethylen-rør (PE100) afhænger i vid udstrækning af de påvirkninger, røret udsættes for under installation og drift, herunder påvirkninger mht. temperatur og ringspænding. med svejserapporter. Svejsningerne skal udføres af svejsere, der har gennemgået en svejseuddannelse. Det udførende firma skal have et dokumenteret kvalitetsstyringssystem. Hvor der anvendes mekaniske samlinger, skal disse foretages i henhold til producentens vejledninger. Materialestyrke/levetid Uponor PE100-rør Maksimal ringspænding: 8 MPa svarende til 101 mvs i en PN 10-ledning. Maksimal driftstemperatur: +20 C I det følgende angives forudsætningerne for 100 års levetid for PE100-rør. Den forventede levetid for PE100-rør er jf. diagram over 100 år. Samlinger Det forudsættes, at Uponors svejseinstruktion følges og bliver dokumenteret Materialets brudstyrke som funktion af temperatur og tid Brudspænding MPa 80 o C 20 o C PE100 PE h Brudtid 1 år 50 år 100 år Diagram U p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m P E

18 Krav til transportat At PH-værdien er mellem 6-9. Transportatet må ikke indeholde stoffer, der nedbryder rørmaterialet. Der skal i den forbindelse særligt gøres opmærksom på følgende stoffer: Ethylether Fluor Rygende svovlsyre Kongevand Methylchlorid Tetrachlorkulstof Nitrobenzen Oleum. Der henvises i øvrigt til DS/ISO TR 10358: Plastrør og formstykker kemisk modstandsevne klassifikation tabel samt det indledende afsnit for trykrørssystemer. 396 U p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m P E 1 0 0

19 Sortiment PE-røret kan produceres i følgende dimensioner og trykklasser. Ikke alle dimensioner og trykklasser føres som standardvare. Uponor trykrørssystem PE100 Produktliste februar 2007 Upornor trykrørssystem PE100 Nogle produceres kun til projekter, ligesom der ved større projekter er mulighed for at få leveret andre rørlængder end de neden for angivne. PE100, SDR 26, PN 6,3 sorte rør Dimension Længde Godstykkelse Vægt Uponor Dy mm m min. mm max. mm kg nr PE100, SDR 17, PN 10, sorte rør Dimension Længde Godstykkelse Vægt Uponor Dy mm m min. mm max. mm kg nr U p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m P E

20 398 U p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m P E 1 0 0

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Uponor Trykrørssystemer

Uponor Trykrørssystemer Uponor Uponor Trykrørssystem PE80 311 indhold 8.1 - indledning... 314 Dimensionering...315 8.2 Uponor trykrørssystem ProFuse vand/spildevand/gas...323 kravspecifikationer og godkendelser...326 mærkning....327

Læs mere

Uponor regnvandssystemer

Uponor regnvandssystemer Uponor regnvandssystemer Brøndsystem Uponor regnvandssystem 201 Regnvand indhold 7.0 - indhold... 211 7.0 - indhold... 201 7.1 - indledning...204 7.2 Uponor IQ regnvandsrør...205 Kravspecifikationer...

Læs mere

et stærkt valg til transport af naturgas biogas # # # # Wavin PE SafeTech RØR OG FITTINGS I HENHOLD TIL EN1555

et stærkt valg til transport af naturgas biogas # # # # Wavin PE SafeTech RØR OG FITTINGS I HENHOLD TIL EN1555 Wavin PE SafeTech et stærkt valg til transport af og naturgas biogas # # # # RØR OG FITTINGS I HENHOLD TIL EN1555 PE SAFETECH OG FITTINGS NORDIC POLY MARK GODKENDT EKSTREMT MODSTANDSDYGTIGT OVER FOR OVERFLADESKADER

Læs mere

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569 Uponor Uponor NO-DIG-SYstemer 569 indhold 13.0 - indhold... 569 13.1 - indledning... 571 13.2 Uponor No-Dig-system Pipebursting...573 Dimensionering...576 13.3 Uponor No-Dig-system Omega-Liner...579 Godkendelser....

Læs mere

Side 0 Ajourført 2002-10-10. Anneks E: Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør

Side 0 Ajourført 2002-10-10. Anneks E: Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør Side 0 Ajourført 20021010 : Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør Dette anneks har samme status som SBC 23. This anneks forms an integral part of SBC 23. Forord Kriterier for visuel bedømmelse

Læs mere

Plastprodukter nyteknologi v/henning Espersen, UPONOR. DGF Gastekniske dage 2008 13. - 14. maj 2008 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Plastprodukter nyteknologi v/henning Espersen, UPONOR. DGF Gastekniske dage 2008 13. - 14. maj 2008 på Munkebjerg Hotel, Vejle Plastprodukter nyteknologi v/henning Espersen, UPONOR DGF Gastekniske dage 2008 13. - 14. maj 2008 på Munkebjerg Hotel, Vejle Program for den 13. maj Kl. 16.15 Munkebjergsalen Plastprodukter Klassifikation

Læs mere

Uponor underjordisk ventilationssystem

Uponor underjordisk ventilationssystem Uponor underjordisk ventilationssystem Uponor underjordisk ventilationssystemer 585 Ventilations-systemer indhold 14.0 Ventilationssystemer - indhold...585 14.1 Ventilationssytemer - indledning...587 Teknisk

Læs mere

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast Bilag 2.1 Materialespecifikationer for ledninger af plast Tekniske krav: Plastrør skal som minimum overholde kravene i efterfølgende tabeller. Side 2 af 9 Tabel 1.1 - er for Glat PVC rør Reference til

Læs mere

Materialer og levetider

Materialer og levetider Materialer og levetider 19 2.0 Materialer og levetider Plast I dag anvendes primært plast til rørsystemer inden for vandforsyning og kloaksystemer. Uponors systemløsninger er baseret på tre plasttyper:

Læs mere

Uponor Brøndsystemer. Brøndsystemer

Uponor Brøndsystemer. Brøndsystemer Uponor Brøndsystemer Brøndsystemer 139 Brøndsystemer Brøndsystemer indhold 6.0 Brøndsystemer - indhold... 139 6.1 Brøndsystemer - indledning... 142 6.2 Uponor rense- og inspektionsbrønde ø315 - ø600...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KOAKRØRSSYSTE UTRA DOUBE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - arkedets mest komplette kloaksystem Uponor kloakrørssystem Ultra Double Et sikkert og omkostningseffektivt

Læs mere

Kvalitetssikring og produkttest

Kvalitetssikring og produkttest Kvalitetssikring og produkttest 33 3.0 Kvalitetssikring og produkttest Uponors kvalitetsstyringssystem omfatter alle faser i et produkts levetid. Systemet sikrer således ikke kun det enkelte produkts kvalitet,

Læs mere

PE-/uPVC -trykrør og -fittings

PE-/uPVC -trykrør og -fittings Wavin PE-/uPVC drikkevandssystem wavin.dk PE-/uPVC -trykrør og -fittings Sikker transport af drikkevand Wavins PE-/uPVC-rør og fittings sikrer det rene drikkevand under transporten. Vores fire forskellige

Læs mere

Juli 2012. Trykteknisk håndbog. FOR WAVIN PE-/uPVC TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials

Juli 2012. Trykteknisk håndbog. FOR WAVIN PE-/uPVC TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials Juli 2012 Trykteknisk håndbog FOR WAVIN PE/uPVC TRYKRØRSSYSTEMER Solutions for Essentials Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 1.0 Komplet produktprogram i trykrørssystemer... side 4 1.1 upvcrørprogram...

Læs mere

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Undervisningsministeriet, November 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Uponor drænrørssystemer

Uponor drænrørssystemer Uponor drænrørssystemer Brøndsystem Uponor drænrørssystemer 2 . Uponor drænrørssystemer Uponor har udviklet effektive løsninger til alle former for dræning. Et bredt program omfatter drænrør og formstykker

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Xkøbing kommunes tekniske forvaltning skal renovere og udbygge kloakanlægget i kommunen. Kvaliteten af ledningsanlægget skal via planlægning

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Side 2...Tegninger. Side 3...Skema. Side 4...Slanger. Side 5...Slangeafruller. Side 6...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Side 2...Tegninger. Side 3...Skema. Side 4...Slanger. Side 5...Slangeafruller. Side 6...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Side 2......Tegninger. Side 3.....Skema. Side 4........Slanger. Side 5......Slangeafruller. Side 6......Isolering. Side 7......Manifold / Brønd. Side

Læs mere

3.1 Transport af produkter

3.1 Transport af produkter 3. Installation Dette kapitel gennemgår installation af ledninger, idet der startes med transport, håndtering og modtagekontrol af produkter. Herefter følger afsnit om etablering af ledningsgrav, om ledningslægning

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Appendiks E Kontrolplaner

Appendiks E Kontrolplaner Entrepriseaftale 2011 Side 1 af 5 E Kontrolplaner Kvalitetskontrol for PE-rør og formstykker (1 side) Udbudskontrolplan for jordarbejdet (2 sider) Udbudskontrolplan for vandledningsarbejdet (1 side) Entrepriseaftale

Læs mere

Svejsevejledning for PE Trykrør

Svejsevejledning for PE Trykrør Januar 2012 Svejsevejledning for PE Trykrør Solutions for Essentials Wavin PE lægningsforskrifter Wavin PE rør til vandforsyning bør kun lægges af uddannede montører og i overensstemmelse med gældende

Læs mere

2.0 Materialer og levetider

2.0 Materialer og levetider U p o n o r I n f r a s t r u k t u r M at e r i a l e r o g l e v e t i d e r 10 2009 19 2.0 Materialer og levetider Plast I dag anvendes primært plast til rørsystemer inden for vandforsyning og kloaksystemer.

Læs mere

Spildevand. Uponor Spildevandssystem

Spildevand. Uponor Spildevandssystem Uponor ssystem U p o n o r s p i l d e va n d 51 indhold 5.0 - indhold.... 51 5.1 - indledning...54 Dimensionering...56 5.2 Uponor kloakrørssystem Ultra Rib 2....69 Kravspecifikationer...72 Godkendelser

Læs mere

Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998. Renovering og nyanlæg af vandledning

Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998. Renovering og nyanlæg af vandledning Carsten Hammer Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998 Renovering og nyanlæg af vandledning Odense Vandforsyning Grundlagt 1853 Odense Vandselskab as Dannet i 1994 Navneskifte 1. januar 2010 til VandCenter

Læs mere

FORSYNINGSLEDNINGER Udbudsmateriale

FORSYNINGSLEDNINGER Udbudsmateriale FORSYNINGSLEDNINGER Udbudsmateriale Vandværk: Adresse: Postnr og By Telefonnummer: E-mail adresse: Kontaktperson: Side 1 af 11 Registrering af eksisterende forhold Forsyningsområde: Målfast skitse af ledningsnet

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen (PE) med en uovertruffen slagstyrke.

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S

Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S Indhold Sortiment Prisliste Side Uponor Spildevandssystemer... 5-32 Uponor Brøndsystemer... 33-54 Uponor Regnvandssystemer... 55-72 Uponor Trykrørssystemer...

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Renovering af faldstammer v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Flemming Springborg Byggesagsbehandler i Københavns Kommune indtil 1998 Ansat på Teknologisk Institut siden 1998 Tilknyttet

Læs mere

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune.

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Pia Holm piho@lejreforsyning.dk Dato: 06-11-2013 Sagsnr.: S13-194 Dok.nr.: D13-5840 NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser

Læs mere

Banketfald. Tåler trafiklast. Sikker installation. Fleksible muffer - 7,50º. Dokumenteret lang levetid. Wavin ø1000 TEGRA brønd

Banketfald. Tåler trafiklast. Sikker installation. Fleksible muffer - 7,50º. Dokumenteret lang levetid. Wavin ø1000 TEGRA brønd December December 20112007 Wavin ø1000 TEGRA brønd Banketfald Tåler trafiklast Sikker installation Fleksible muffer - 7,50º Dokumenteret lang levetid FLEKSIBEL RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND TIGRIS Solutions

Læs mere

Stuksvejsning... 2. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr11... 4. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr17... 5. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr26...

Stuksvejsning... 2. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr11... 4. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr17... 5. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr26... STUKSVEJSEPARAMETRE INDHOLDSFORTEGNELSE Stuksvejsning... 2 Stuksvejseskema for PE0 rør/sdr11... 4 Stuksvejseskema for PE0 rør/sdr17... Stuksvejseskema for PE0 rør/sdr2... Salgs og leveringsbetingelser...

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Opgaver i lægningsbestemmelser

Opgaver i lægningsbestemmelser Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgaver i lægningsbestemmelser Undervisningsministeriet. 10. marts 2006. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Rørledningsnorm for Design og Konstruktion EN 13941

Rørledningsnorm for Design og Konstruktion EN 13941 Projektering 9:101 Rørledningsnorm for Design og Konstruktion EN 13941 Standarden EN 13941:2009 fastlægger kravene til kalkulation, projektering og installation af præisolerede rør nedlagt i rørkanal og

Læs mere

VIP SYSTEMET + + + Renderne leveres med 110 mm eller 160 mm afløb + Udløbsstuds skal bestilles særskilt

VIP SYSTEMET + + + Renderne leveres med 110 mm eller 160 mm afløb + Udløbsstuds skal bestilles særskilt VIP SYSTEMET Anvendes til 3 belastningsklasser i henhold til EN1433 VIP300 rende med en længde på 1, m og en dimension på 300 Fremstillet i robust HD-PE materiale Risten beskyttes af karmen, som sikrer

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.

MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. 2 D Kære Kunde, Tillykke med dit valg af HAWLE SYNOFLEX trækfast universalkobling. De har købt et højkvalitets

Læs mere

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation 06 2006 3010 Uponor Varmesystem PEX et komplet rørsystem til vandbåren varme fra varmekilde til radiator. Lige effektiv til

Læs mere

PE-TRYKRØR. EMTELLE is a world leader in the provision of blown fibre and ducted network solutions.

PE-TRYKRØR. EMTELLE is a world leader in the provision of blown fibre and ducted network solutions. PE-TRYKRØR is a world leader in the provision of blown fibre and ducted network solutions. Our market leading, innovative products & services have been used within a wide range of high-profile projects

Læs mere

9/21/2009. Dræn. Henning Stabell. Providing Essentials

9/21/2009. Dræn. Henning Stabell. Providing Essentials 9/21/2009 Dræn Henning Stabell Agenda 2 Wavin Dræning Regnvandshåndtering Produkter Installation mv. Wavin - Hovedsædet i Hammel 3 Produktionsvolumen: ca. 30.000 ton/år Produktionsmedarbejdere: ca. 200

Læs mere

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk Gasreglementets afsnit A Bilag 8A Juni 1991 Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 147 Bilag 8A Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 1. Grundlag for dimensionering Det grundlæggende

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion Watercare fedtudskillere er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

Trykrør. PEHD PEM & PEL / PE 100 PE 80 & PE 40 Samt tilbehør. - designed for flexibility

Trykrør. PEHD PEM & PEL / PE 100 PE 80 & PE 40 Samt tilbehør. - designed for flexibility Trykrør PEH PEM & PE / PE 100 PE 80 & PE 40 Samt tilbehør - designed for flexibility ndholdsfortegnelse / Trykrørs Katalog 2007 2 / 3 Trykrørs KATAOG 2007 ndholdsfortegnelse Kapitel 1: Produktbeskrivelse...

Læs mere

PE-/uPVC -trykrør og -fittings

PE-/uPVC -trykrør og -fittings PE-/uPVC drikkevandssystem PE-/uPVC -trykrør og -fittings # # # # PE SAFETECH, MARKEDETS STÆRKESTE TRYKRØR TIL DRIKKEVAND PE PLUS, STANDARDPROGRAMMET PRODUCERET I PE 100 OG MED PP-KAPPE PE 100, TRYKRØRSSYSTEMET

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

19.0 Litteraturliste. ikke-almene vandforsyningsanlæg; Dansk standard DS 441:1989

19.0 Litteraturliste. ikke-almene vandforsyningsanlæg; Dansk standard DS 441:1989 Litteraturliste 647 19.0 Litteraturliste Faglitteratur Nedenstående liste giver en oversigt over litteratur, som vi har henvist eller refereret til samt anden relevant litteratur til Uponor teknisk håndbog.

Læs mere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere installationsvejledning Enkel at håndtere enkel at installere Udgravning Udgravningen skal være så tilpas stor, at det er muligt at installere både de påkrævede forankringsplader på udgravningsbunden samt

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm UPONOR INFRSTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm 05 2011 61005 Uponor renseog inspektionsbrønd 1000 mm Generel information

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

et stærkt valg til transport af naturgas biogas # # # # Wavin PE SafeTech RØR OG FITTINGS I HENHOLD TIL EN1555

et stærkt valg til transport af naturgas biogas # # # # Wavin PE SafeTech RØR OG FITTINGS I HENHOLD TIL EN1555 Wavin PE SafeTech et stærkt valg til transport af og naturgas biogas RØR OG FITTINGS I HENHOLD TIL EN1555 PE SAFETECH OG FITTINGS NORDIC POLY MARK GODKENDT EKSTREMT MODSTANDSDYGTIGT OVER FOR OVERFLADESKADER

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

September 2012. Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials

September 2012. Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials September 2012 Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER Solutions for Essentials En vital infrastruktur stiller ekstreme krav under overfladen Wavin/AVK ventilerne indgår som en del af vandforsyningsnettet,

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Når du arbejder for. Jels Vandværk

Når du arbejder for. Jels Vandværk Når du arbejder for Jels Vandværk Jels Vandværk Dixensvej 2a, Jels 6630 Rødding Tlf. 7355 2100 Mobil 2021 2128 E-mail: info@jelsvand.dk www.jelsvand.dk Hygiejne: HUSK: Du arbejder med verdens vigtigste

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Holdbare samlinger Godkendte løsninger Bedre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dk

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør MNT fjernvarmerør 6.230 Rørføring Der stilles ikke specielle krav til rørføringen for MNT fjernvarmerør, og røret bør overvejende udvælges på basis af ekspansionsevnen. I en normal rørføring vælges først

Læs mere

Roth SnowFlex Rørsystem

Roth SnowFlex Rørsystem Roth SnowFlex Rørsystem Planlægning og projektering... living full of energy! 204 Roth SnowFlex Rørsystem Et komplet system som holder arealer fri for sne og is Roth Snowflex anlæg anvendes til at holde

Læs mere

Sandwich paneler i plast

Sandwich paneler i plast Sandwich paneler i plast Sandwich panel Forskellige fremstillings teknikker anvendes til produktion af plast sandwichpaneler, b.la. højtryks sprøjtestøbning (1600, 1850, 3000 og 4000 tons lukketryk ),

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

Kabelteknisk manual. Wavin kabelrør. wavin.dk. Solutions for Essentials

Kabelteknisk manual. Wavin kabelrør. wavin.dk. Solutions for Essentials Wavin kabelrør wavin.dk Kabelteknisk manual Styr på de tekniske krav I denne manual har vi samlet kravene til brug, installation, opbevaring og transport af vores kabelrør. Få blandt andet information

Læs mere

ANVENDELSE AF RØR AF UPLASTIFICERET (STI FT) POLYVI NYLKLORI D (PVC) TIL JORDLEDNINGER FOR KOLDT DRIKKEVAND

ANVENDELSE AF RØR AF UPLASTIFICERET (STI FT) POLYVI NYLKLORI D (PVC) TIL JORDLEDNINGER FOR KOLDT DRIKKEVAND FORELØBIGE NORMER FOR ANVENDELSE AF RØR AF UPLASTIFICERET (STI FT) POLYVI NYLKLORI D (PVC) TIL JORDLEDNINGER FOR KOLDT DRIKKEVAND Udgivet af DANSK INGENiØRFORENING 1. udgave 1963 Eftertryk forbudt TEKNISK

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Tekniske Specifikationer for Prærørsudbud

Tekniske Specifikationer for Prærørsudbud Tekniske Specifikationer for Prærørsudbud Paradigme Poul Weiss 1 Baggrund Distributionsgruppen under Dansk Fjernvarme har taget initiativ til udarbejdelsen af et paradigme der kan tjene som guide i forbindelse

Læs mere

FREMTIDENS FLEXSIBLE RØRSYSTEM

FREMTIDENS FLEXSIBLE RØRSYSTEM FREMTIDENS FLEXSIBLE RØRSYSTEM 1 3E PEX/ALUPEX - Flex 3E PEX/ALUPEX-Flex er et rørsystem for transport af flydende medier til f.ex. fjernvarme, brugsvand og kølevæsker. Rørerne kan leveres med to forskellige

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

NeoPres Alu presfittings og rør

NeoPres Alu presfittings og rør NeoPres Alu presfittings og rør Teknisk information Stærkere og mere formfuldendt installation i alt fra vand- til varmeinstallationer NeoPres Alu Presfittings & rør - stærkt, holdbart og fleksibelt pex-installationssystem

Læs mere

Vejledning i at lave en faskine.

Vejledning i at lave en faskine. Vejledning i at lave en faskine. Betingelser for at lave en faskine. Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive tagvand. Kommunen giver normalt tilladelsen, når: Der kun afledes

Læs mere

Januar 2011. Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING. Providing Essentials

Januar 2011. Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING. Providing Essentials Januar 2011 Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING Providing Essentials Produktegenskaber Wafix PP - komplet program til alle installationer Wafix er et unikt og komplet program med en optimal evne til at bortlede

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere

PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA. Pragma. Afløb i jord fremstillet af PP

PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA. Pragma. Afløb i jord fremstillet af PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA Pragma Afløb i jord fremstillet af PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE Monteringsvejledning til Pragma -produkter Pragma-muffe klikring med tætningsring glat rør med spidsende/glat

Læs mere

Wavin ø1250 mm servicebrønd

Wavin ø1250 mm servicebrønd November 2011 ø servicebrønd EN TÆT BRØND, VOR ÅLEUDSTYR KAN INSTALLERES Solutions for Essentials ULTIFLEX PE-specialbrønde Ingen af s servicebrønde er ens. De bliver produceret individuelt fra projekt

Læs mere

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Tak for din tillid. Belønning vil være et kvalitetsprodukt og tilfredse børn. Forord Her får du informationer om hvordan en rustfri

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINALE LINK

Læs mere

Armatec Trykhold Pneumatex

Armatec Trykhold Pneumatex Effekt kw Beholderstørrelse PN Temperaturområde Material Ståltank 300-12000 200-5000 6/10 Bælg: +5 til +70 C Butylgummibælg Anvendelse Optager de ændringer i vandmængden i varme og kølesystemer, som opstår

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

UPONOR VVS SNESMELTNING HÅNDBOG. Håndbog Uponor Snesmeltningssystem

UPONOR VVS SNESMELTNING HÅNDBOG. Håndbog Uponor Snesmeltningssystem UPONOR VVS SNESMELTNING HÅNDBOG Håndbog Uponor Snesmeltningssystem 08 006 40 Principper Reguleringscentral Varmeveksler Varmekredse af Meltaway PEX-rør Varmekilde Pumpe Temperaturfølere Reguleringsventil

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Forud for installation - tilladelse til nedsivning Tilladelse til at aflede tagvand til nedsivning skal gives af kommunen. I forbindelse med etablering af faskinen er der en række

Læs mere

PP-H. Prisliste GAVATEC A/S - PP-H Prisliste Version Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: Side 1

PP-H. Prisliste GAVATEC A/S - PP-H Prisliste Version Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: Side 1 PP-H Prisliste 2016 Version 2016.1 Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: +45 70 27 27 15 Side 1 Tekniske informationer & Salgs- og leveringsbetingelser Materiale: Polypropylen PP-H 100 alphaplus.

Læs mere

Unionshåndbog Gruppe : 460

Unionshåndbog Gruppe : 460 Side nr.: 1 (5) 1. BESTÅR AF FØLGENDE DELE: 1.1 Startspil, gruppe 461. 1.2 Startwire. 1.3 Wirefaldskærm. 1.4 Forfang. 1.5 Sprængstykke(r) ved wirefaldskærm eller ringsæt, gruppe 464. 1.6 Ringsæt, gruppe

Læs mere

Stålrør - dobbelt - lægningsregler 7.1

Stålrør - dobbelt - lægningsregler 7.1 Stålrør - dobbelt - lægningsregler 7.1 Generelt Lægningsmetoder I praksis anvendes nedlægningsmetoderne 1, 2 og 4 ved nedlægning af dobbeltrør, se katalogafsnit Stålrør enkelt - projektering. Nedlægningsmetode

Læs mere

Teknisk brochure. Krah regnvand- og afl øbssystem

Teknisk brochure. Krah regnvand- og afl øbssystem Teknisk brochure Krah regnvand- og afl øbssystem Indholdsfortegnelse KRAH korrugerede rør 4 1. Tekniske parametre 1.1. Rørenes massefylde 6 1.2. Fleksibilitet 6 1.3. Slidstyrke 6 1.4. Slagfasthed 6 1.5.

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere