Bygningsundersøgelse 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsundersøgelse 2"

Transkript

1 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr Web:

2 Resultat af undersøgelsen Begrundelse for undersøgelsen Årsag: Andelsboligforeningen ønsker at se på mulighederne for at forbedre boligerne. Ønsket er primært at sænke varmeudgifterne. Oplysninger om bygningen Generelt: Foreningen består af 12 andelsboliger fordelt på 3 størrelser. Husene er opført i 1985, og er skalmurede med felter af træbeklædning. Indvendige vægge er opført med helvægselementer i letbeton, og alle lofter er trælofter, som i køkken/stue og værelser er ført til kip. Huset: XXXXXXXXX har et boligareal på 81 m² i 1-plan. Er sammenbygget med nr. X. Bygningens tæthed Denne bygning: Ved undersøgelsen blev der målt en tæthed i bygningen på ca. 6,3 l/s pr. m² Krav til nybyggeri: opvarmet etageareal. Der kan trækkes ca. 0,4 l/s pr. m² fra dette tal, da der ikke var tætnet ved emhætte og aftræk. Testmåling blev foretaget i XXXXXXXXX. Dette er en indikation, som ikke må forveksles med en tæthedsprøvning.. 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal. Dette er kun til sammenligning, da det ikke gælder for en bygning af denne årgang. Problemer fundet ved undersøgelsen (se følgende skitse) Ydervægge: Ingen problemer. Alle vægge er fint isolerede og har et ensartet varmetab. Døre og vinduer: Isolering på loft: Loftslem: Væg/loft: Væg/gulv: Da de fleste vinduer og døre er fra 1985, er der flere steder, hvor de ikke slutter helt tæt. Samtidigt er varmetabet rimeligt stort, da de er monteret med almindelige termoruder. Nyere dør er heller ikke helt tæt. Der er indvendigt på vinduer og døre monteret en fladliste mod væggen. Der er mellem væggen og listen varierende utætheder, som kan medvirke til træk. Der er visuelt observeret, at sneen på taget over entré og bad er delvist smeltet, dette skyldes formodentligt, at dampspærren ikke er monteret op langs spærene, men den sidder på det vandrette loft. Herved kan varmen fra loftsrummet trænge ud gennem utætheder i isoleringen. Samtidigt er i loftsrummet i XXXXXXXXXX observeret, at der ingen isolering er på vægtrekanter mod værelse og stue og 100 mm isolering på det vandrette loft. Det må formodes, at det er det samme her. Der er generelt utæt rundt ved loftslemmen, isolering af lemmen er mangelfuld. Mellem væg og trælofter er der betydelige utætheder, som giver anledning til træk og øget risiko for råd og svamp. Det er gældende langs alle skyggelister. Der var begrænset adgang til overgangen mellem gulv og væg på grund af møblement. De steder, hvor undersøgelse var mulig (er indtegnet på skitse), var der utæt i overgangen mellem gulv og væg. Det må formodes, at det er et generelt problem. Anbefaling til forbedringer Døre og vinduer: Alle originale elementer bør udskiftes til nye med energiruder med varme kanter. Samtidigt bør rammer justeres i de nyere døre, tætningslister bør efterses. Det skønnes normalt, at der ved udskiftning af termoruder er en besparelse på ca. 15 % på udgiften til opvarmning (excl. opvarmning af brugsvand). Side 2 af 17

3 Isolering på loft: Loftslem: Væg/loft: Væg/gulv: Alternativt kan der isættes nye energiruder og tætningslister i de eksisterende elementer, hvis det skønnes, at karme og rammer er i brugbar stand. Bibeholdes de eksisterende karme og rammer, bør der på indvendig side tætnes mellem karm (fladliste) og væg. Dette kan gøres med en akrylfuge, som efterfølgende kan overmales. Dette er gjort flere steder. Loftsrummet bør efterisoleres, eller der skal monteres en dampspærre op langs spærene. Gøres dette, skal eksisterende dampspærre skæres væk mellem spær. Loftslemmen er lavet af loftsbrædder, men den lukker ikke tæt og er mangelfuldt isoleret. Det anbefales at isætte en ny loftslem, der er isoleret og har tætningslister. Dampspærren skal limes fast på væggen f.eks. med folieklæber, så det er tæt. Dette kan evt. medføre, at lofterne skal nedtages, men dette er ikke rentabelt. Alternativt kan der bag skyggelisten lægges en gummifuge mellem væg og loft. Dette er ikke nogen permanent løsning, da fugen med tiden vil slippe. Det anbefales, at der bruges en fugemasse, der aldrig hærder helt op. Det vil forlænge levetiden af fugen. Der bør tætnes mellem gulv og væg. Dette kan evt. gøres med understøbning eller ved at lægge en fuge mellem gulv og væg. Dette kræver dog, at fodlister afmonteres. OBS: Det anbefales på det kraftigste at få tætnet alle utæthederne ved lofter, da der gennem hele vinterhalvåret vil trænge varm/fugtig rumluft op i tagkonstruktionen, som herved bliver opfugtet. Da tagkonstruktionen indeholder træ er der stor risiko for angreb af råd og svamp. Bemærkninger Boligskel: Der er visuelt observeret, at sneen på taget er smeltet hen over brandkammen mellem boligskel. Dette er naturligt, da brandkammen skal føres helt op til undersiden af tagsten. Dette vil give en kuldebro. Der er ikke fundet nogen større problemer med ekstra afkøling af de indvendige vægge, og en udvendig måling viser en overfladetemperatur på tagstenene kun lige over frysepunktet. Det vurderes derfor ikke umiddelbart til at have nogen større betydning. Sneen er flere steder også smeltet over de indvendige skillevægge, dog ikke i samme grad som over boligskel. Her er der heller ikke fundet større problemer med ekstra afkøling af de indvendige vægge. Dette skyldes formodentligt, at der er mindre isolering hen over væggen, end der er på resten af loftet. Generelt forbehold: Der er ved undersøgelsen ikke taget højde for, at der ikke er ensartede temperaturer i alle rum. Det har ikke nogen betydning for de indvendige billeder, men det kan på de udvendige billeder give lidt usikkerhed på de målte temperaturer på bl.a. vinduer. Side 3 af 17

4 Oversigtsskitse (der indtegnes kun på skitse, hvis den foreligger ved undersøgelsens start) Side 4 af 17

5 Emission 0,90 Luftfugtighed 90% Afstand 8,0m Lufttemp. -1,0 C. Temp. 10,0 C Min. Temp. 0,1 C IR IR ,9 C L1:AvgTemp 4,0 C L1:Temp 8,7 C L1:MinTemp 1,7 C 5,5 C 7,1 C 9,7 C 1,6 C Analyse: Isoleringen i væggen ser fin ud. Der er et større varmetab fra vinduet. Varmetabet fra entrédøren er større, specielt i det nederste glasfelt, hvor der er monteret en kattelem. Side 5 af 17

6 Emission 0,90 Luftfugtighed 90% Afstand 8,0m Lufttemp. -1,0 C. Temp. 8,1 C Min. Temp. 0,0 C IR IR ,2 C L1:AvgTemp 3,2 C L1:Temp 6,0 C L1:MinTemp 1,0 C 3,1 C 6,0 C 4,8 C 0,8 C Analyse: Isoleringen i væggen ser fin ud. Terrassedør er udskiftet, men rammen slutter ikke helt tæt til karmen. Vindue i bad er meget utæt, se side 15. Side 6 af 17

7 Emission 0,90 Luftfugtighed 90% Afstand 8,0m Lufttemp. -1,0 C. Temp. 8,8 C Min. Temp. -7,5 C IR IR ,8 C 4,2 C 6,5 C -0,0 C 0,6 C L1:AvgTemp 2,6 C L1:Temp 6,3 C L1:MinTemp -1,3 C Analyse: Isoleringen i væggen ser fin ud. Rammen slutter ikke tæt til karmen. Dette ses specielt på den lyse stribe mellem karm og ramme. Varmetabet fra ruderne er større. Side 7 af 17

8 Emission 0,90 Luftfugtighed 90% Afstand 8,0m Lufttemp. -1,0 C. Temp. 7,2 C Min. Temp. -5,9 C IR IR ,4 C L1:AvgTemp 0,9 C L1:Temp 6,0 C L1:MinTemp -1,0 C 5,1 C 2,5 C 3,6 C -0,7 C Analyse: Isoleringen i væggen ser fin ud. Varmetabet fra ruderne er større. Side 8 af 17

9 Emission 0,90 Luftfugtighed 50% Afstand 2,5m Lufttemp. 23,0 C. Temp. 25,0 C Min. Temp. 7,8 C IR IR ,7 C L1:AvgTemp 19,8 C L1:Temp 22,6 C L1:MinTemp 7,7 C 8,8 C 10,1 C 20,7 C 22,6 C Analyse: Utætheder langs skyggelister, samt i hjørnet under punkt. Oplukkeligt vindue er utæt. Der er lidt utætheder mellem væg og karme. Side 9 af 17

10 Emission 0,90 Luftfugtighed 50% Afstand 2,5m Lufttemp. 23,0 C. Temp. 23,2 C Min. Temp. 11,7 C IR IR ,0 C L1:AvgTemp 21,3 C L1:Temp 22,6 C L1:MinTemp 17,8 C 20,5 C 17,7 C 12,7 C 10,8 C Analyse: Utætheder langs skyggelisten. Der er en stor revne under kipbjælken. Revnen er gennemgående, så der kommer kølig luft fra loftsrummet i gennem. Der er et tydeligt varmetab til loftsrummet i den øverste del af væggen. Side 10 af 17

11 Emission 0,90 Luftfugtighed 50% Afstand 2,5m Lufttemp. 23,0 C. Temp. 23,0 C Min. Temp. 6,6 C IR IR ,9 C L1:AvgTemp 17,7 C L1:Temp 22,7 C L1:MinTemp 7,3 C 10,9 C 6,6 C Analyse: Oplukkeligt vindue er utæt. Der er lidt utætheder mellem væg og karme. Side 11 af 17

12 Emission 0,90 Luftfugtighed 50% Afstand 2,5m Lufttemp. 23,0 C. Temp. 23,4 C Min. Temp. 7,6 C IR IR ,2 C L1:AvgTemp 19,6 C L1:Temp 22,3 C L1:MinTemp 7,8 C 9,1 C 9,9 C 12,9 C 21,8 C Analyse: Utætheder langs skyggelisten. Terrassedøren er flere steder utæt, både mellem karm og ramme og karm og væg. Side 12 af 17

13 Emission 0,90 Luftfugtighed 50% Afstand 2,5m Lufttemp. 23,0 C. Temp. 23,2 C Min. Temp. 11,1 C IR IR ,0 C L1:AvgTemp 21,3 C L1:Temp 22,4 C L1:MinTemp 17,9 C 22,5 C 20,8 C 16,8 C 22,7 C Analyse: Utætheder langs skyggelisten. Der er en stor revne under kipbjælken. Revnen er gennemgående, så der kommer kølig luft fra loftsrummet i gennem. Der er et tydeligt varmetab til loftsrummet i den øverste del af væggen. Side 13 af 17

14 Emission 0,90 Luftfugtighed 50% Afstand 2,5m Lufttemp. 23,0 C. Temp. 29,5 C Min. Temp. 9,4 C IR IR ,8 C L1:AvgTemp 17,9 C L1:Temp 20,9 C L1:MinTemp 8,9 C 8,2 C 20,8 C 8,0 C Analyse: Loftslem slutter ikke tæt. Isoleringen af lemmen er mangelfuld. Side 14 af 17

15 Emission 0,90 Luftfugtighed 50% Afstand 2,5m Lufttemp. 23,0 C. Temp. 19,0 C Min. Temp. 2,5 C IR IR ,3 C L1:AvgTemp 14,4 C L1:Temp 17,8 C L1:MinTemp 0,4 C 0,2 C 9,9 C 8,8 C 17,5 C Analyse: Der er utætheder langs skyggelister. Der er flere steder på vinduet, hvor karm og ramme ikke slutter tæt. Der er også fundet utætheder mellem karm og væg. Side 15 af 17

16 Emission 0,90 Luftfugtighed 50% Afstand 2,5m Lufttemp. 19,0 C. Temp. 21,6 C Min. Temp. 8,1 C IR IR ,6 C L1:AvgTemp 17,2 C L1:Temp 21,0 C L1:MinTemp 8,4 C 6,8 C 14,7 C 19,1 C 20,3 C Analyse: Utætheder langs skyggelisten. Der er en stor revne under kipbjælken. Revnen er gennemgående, så der kommer kølig luft fra loftsrummet i gennem. Der er et tydeligt varmetab til loftsrummet i den øverste del af væggen. Side 16 af 17

17 Forklaring til undersøgelsen Kort om termografi Generelt: Alle ting udsender infrarøde stråler (varmestråler), som man kender det f.eks. fra Farveskala: Udvendige billeder: Indvendige billeder: en brændeovn. Det er dog kun meget varme eller kolde ting, som vi mennesker selv kan registrere. Til det kan man bruge termografikameraer, som kan skelne temperaturforskelle helt ned til 0,1 C. Kameraet registrerer de forskelle tings varmeudstråling, og omsætter det til et billede med farver, som indikerer de forskellige temperaturer. Til højre for IR-billedet er der en farveskala med det valgte temperaturspænd. Her kan en farve i det infrarøde billede sammenholdes med farveskalaen, hvorved temperaturen så kan bestemmes (sort = koldest, hvid = varmest) Når et infrarødt billede af en facade skal tydes, så er det de lyse/varme farver, som viser, hvor der slipper mest varme ud. Når der tages et infrarødt billede indvendigt i huset, så er det lige omvendt. Her er det ved de mørke/kolde farver, hvor der slipper mest varme ud (eller kulde ind). Undertryk på huset Generelt: Ved at sætte en ventilator (blowerdoor) i en yderdør, suges der luft ud af huset. Undertrykket: For at udligne undertrykket i huset vil der blive suget kold luft udefra ind gennem alle de utætheder, som er i huset. De materialer, som omkranser en utæthed, vil herved blive afkølet. Man kan derefter lokalisere stederne med termografi eller røg, og evt. også suppleres med en vindmåler. Der vil på denne måde kunne findes utætheder, som ikke kan findes med termografi alene. Undertrykket (50 Pa.), som bruges til undersøgelsen, svarer til, at der blæser en frisk til hård vind (10-12 m/s), men på alle facader på én gang. Signaturforklaring Emission: En faktor som angiver forskellige materialers evne til at udstråle varme, Luftfugtighed: Afstand: Lufttemp.:. Temp.: Min. Temp.: : L1:AvgTemp.: L1:Temp.: L1:MinTemp.: (2,3 ): faktoren indregnes for at korrigere den målte temperatur (optimal varmeudstråling = 1 ingen varmeudstråling = 0) Omgivelsernes relative luftfugtighed målt med hygrometer Anslået afstand mellem bygning og kamera Lufttemperatur ved kamera under undersøgelsen Den højeste temperatur registreret i det infrarøde billede Den laveste temperatur registreret i det infrarøde billede Temperaturprofilen i den indlagte linje (L1) i det infrarøde billede (profilens venstre side = den ende af linjen i IR-billedet, hvor der står L1) Den gennemsnitlige temperatur af linjen L1 Den højeste temperatur registreret på linjen L1 Den laveste temperatur registreret på linjen L1 Måling af temperaturer på indlagte punkter i det infrarøde billede Anvendt udstyr Software: IR-kamera: Ventilator: Rapporten er udarbejdet med IrAnalyzer produkter fra GuideIR Wuhan Guide TP8 384x288 pixels Retrotec Q456 + Flowmåler DM-2 mkii Side 17 af 17

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kundeadresse Bygnings

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Hyldemosen Udarbejdet for KAB Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: 26369126 Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Fasanvænget 276, Kokkedal

Fasanvænget 276, Kokkedal Fasanvænget 276, Kokkedal Energibesparelsesmuligheder. Betragtninger. Christian Oxenvad, Energitjenesten Sjælland. 21. januar 2008 Ejendommen fra 1971 på 138 m2 er tidstypisk ved anvendelse af fladt tag,

Læs mere

Klimaskærmens lufttæthed

Klimaskærmens lufttæthed Dato: 05-10-2010 Klimaskærmens lufttæthed Specialerapporten er udarbejdet af: André Modler 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Resumé...4 Forord...5 Indledning...6 Begrebet klimaskærm...8 Vindpåvirkning...8

Læs mere

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk BANG & BEENFELDT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk Termografirapport Vuggestuen Firkanten Firkanten I

Læs mere

Rapport vedr. gennemgang af huse i Kollekolleparken, Værløse

Rapport vedr. gennemgang af huse i Kollekolleparken, Værløse Furesø kommune Energitjenesten København Stigager 2 Blegdamsvej 4B 3500 Værløse 2200 København N Att.: Lene W Hartmann Janus Hendrichsen og Morten Kjærgaard Rapport vedr. gennemgang af huse i Kollekolleparken,

Læs mere

Vejledning i bygningstermografi. December 2014

Vejledning i bygningstermografi. December 2014 Vejledning i bygningstermografi December 2014 December 2014 Forord Vejledningen tager udgangspunkt i DS/EN 13187 suppleret med viden fra andre relevante standarder, anvisninger og krav, samt erfaring

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Torben Hansen Løvkærparken 41 4030 Tune Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Vestergade 3C 4600 Køge CVR nr: 1977 0990 Energivejleder: Kirsten Sander 20. november

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fredensgade 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-018534-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Undersøgelsen blev udført af Lene Dalvang og P. F. Collet, Teknologisk Institut, Byggeri.

Undersøgelsen blev udført af Lene Dalvang og P. F. Collet, Teknologisk Institut, Byggeri. Alleparken V Att.: Nicolai Korolkiewicz Dr. Priemesvej 9 2 tv. 1854 Frederiksberg 28. maj 2010 LED/ihm \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1306125_358169_led10_011.doc Fugtundersøgelse, Alleparken V, 1854 Frederiksberg

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fredensgade 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-018526-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene.

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene. Kategori Beskrivelse af forbedringsmuligheder Fremgangsmåde Generelt Isolering - vægge Isolering - vægge Forbrugskontrol Følg husstandens forbrug af el, varme og vand, i en periode, for at få et indtryk

Læs mere

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvænget 74 Postnr./by: 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-005170 Energikonsulent: Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 25 Adresse: Banevænget 7 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012903-001 Energikonsulent: Jacob Stenderup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse:

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse: Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090 Termografi Rapport Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup Dato for undersøgelse Udført af 1(18) Peter Jensen Indholdsfortegnelse Side 1 Forside Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Drivsåtvej 18 Postnr./by: 4450 Jyderup BBR-nr.: 316-020254 Energikonsulent: Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

Klimatjek. viden og handling

Klimatjek. viden og handling Klimatjek viden og handling Denne rapport er et eksempel. Rapporten illustrerer opbygning og indhold af en Klimatjek rapport fra Energitjenesten Sjælland/ Det Grønne hus. Indhold i rapporten er 'klippet'

Læs mere