Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion"

Transkript

1 Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion TX HomeVex Revision

2 Indholdsfortegnelse Anlægsbeskrivelse Formål Forsyningsområde Anlægsprincip Fabrikantens firmanavn og fulde adresse Energiforbrug SEL-værdier Varmegenvinding Årligt energiforbrug Beregningsgrundlag: Komponentoversigt og komponentdata Generelt Luftindtag og afkast Ventilatorer og motorer Filtre Luftfiltre Fedtfilter (Option) Filteralarm Elvarmeflader Forvarmeflade (Option) Eftervarmeflade (Option) Varmegenvindingskomponent Kanalsystem Spjæld Bypass-spjæld Lukkespjæld (Option) Tillufts- og fraluftsarmaturer Emhætte (option) Regulering Behovsstyret ventilation Følere Temperaturfølere CO 2 -føler Fugtføler PIR-føler (tilstedeværelsesføler) Driftskontrol Hovedluftstrømme Lufttemperaturer...14 Side 2 af 28

3 3.0.0 Styringsanlæg Funktionsdiagram Funktionsbeskrivelse TX Controller Netværk Master/slave LON MODBUS Vedligeholdelsesanvisninger Rengøring Udvendig rengøring Indvendig rengøring Filterskift Kondensbakke og pumpe Varmegenvindingskomponent Tæthedsprøvning, indregulering og aflevering Tæthedsprøvning Indregulering Indreguleringsrapport Aflevering Afprøvningsrapport Funktionstest Anlægstegninger Hovedtegninger med måle- og kontrolpunkter Måleudtag for hovedluftstrømme Eldiagram Datablade og specifikationer på hovedkomponenter Overensstemmelseserklæring...28 Side 3 af 28

4 1.0.0 Anlægsbeskrivelse Formål Formålet med TX HomeVex er at skabe balanceret ventilation med varmegenvinding ved hjælp af mekanisk indblæsning og udsugning Forsyningsområde TX HomeVex er et decentralt anlæg til forsyning af én bolig eller hver boligenhed i en etageejendom Anlægsprincip TX HomeVex er et ventilationsanlæg til balanceret, mekanisk ventilation, hvor drivkræfterne er elektrisk drevne ventilatorer. Anlægget består af mekanisk til- og fraluft samt en varmegenvindingsdel. Til behandling af luften indgår filtre, spjæld og eventuelt varmeflader. Anlægget kan minimere overophedning i varme sommerperioder ved at lede tilluften uden om varmegenvindingskomponenten Fabrikantens firmanavn og fulde adresse Turbovex A/S Industrivej Aars Tel Fax Side 4 af 28

5 1.5.0 Energiforbrug SEL-værdier Ekstern Statisk Tryk [Pa] 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Volumenflow [m3/h] 800 J/m3 900 J/m J/m J/m J/m3 2,0 V 2,5 V 3,0 V 3,5 V 4,0 V 4,5 V 5,0 V 5,5 V 6,0 V 6,5 V 7,0 V Varmegenvinding Temperaturvirkningsgrad [%] Volumenflow [m3/h] Side 5 af 28

6 1.5.3 Årligt energiforbrug Årligt energiforbrug: Ventilatorer: Automatik: Kondenspumpe: Spjældmotorer: Varmeflader: 204,8 kwh 144,7 kwh 59,7 kwh 0,6 kwh 0 kwh 0 kwh Beregningsgrundlag: Boligareal: 100 m 2 Familiestørrelse: 2 personer Fugttilførsel pr. døgn: 8 liter Indetemperatur: 20 ºC Indblæsningstemp.: min. 17 ºC Kondensdannelse: 866,1 liter/år Automatik/standby: 6,8 W (Incl. TX Controller) Ventilation V ESP SEL η t (tør) Timer/år Grundventilation: 108 m 3 /h 85 Pa 800 J/m 3 86,1% 8030 Forceret drift: 126 m 3 /h 121 Pa 900 J/m 3 85% 730 Udeklima: Ude DRY T [ºC] RH Januar 0,6 89% Februar 0,5 89% Marts -0,9 86% April 6,6 77% Maj 11,4 75% Juni 13,8 80% Juli 16,3 75% August 16,7 78% September 13,4 83% Oktober 8,8 90% November 1,9 93% December 0,1 95% Tilluft T [ºC] RH 20ºC 17,3 28,8% 24,3% 17,3 28,6% 24,2% 17,1 25,3% 21,1% 18,2 36,0% 32,2% 18,9 46,4% 43,3% 19,2 56,8% 54,1% 19,5 61,3% 59,4% 19,6 65,1% 63,5% 19,1 57,6% 54,5% 18,5 47,9% 43,6% 17,5 32,6% 27,9% 17,2 29,8% 25,0% Side 6 af 28

7 2.0.0 Komponentoversigt og komponentdata Tilluftventilator 2. Fraluftventilator 3. Filter (Luftindtag) 4. Filter (Fraluft) 5. Fedtfilter (Option) 6. Forvarmeflade (option) 7. Eftervarmeflade (option) 8. Modstrømsvarmeveksler 9. Bypass-spjæld 10. Styring 11. El-tilslutninger 12. Lågekontakt 13. Temperaturfølere 14. Kondenspumpe 15. Kondensbakke Generelt Dette afnsit indeholder en beskrivelse af hovedkomponenternes funktion samt vedligehold af disse. Monterings- og vedligeholdelsesvejledninger af komponenter som ikke er beskrevet i manualen kan findes i afnsit Datablade og specifikationer på hovedkomponenter. For vejledning omkring eftermontering henvises til anlæggets monteringsvejledning. Side 7 af 28

8 2.2.0 Luftindtag og afkast Udvendige luftindtag- og afkast skal placeres i henhold til DS 447: Ventilatorer og motorer Der anvendes to Ø190 mm EC-ventilatorer som består af motor, styring og vinger. ECmotoren har indbygget styreelektronik, der via et 0-10 V styresignal kan indstilles til den ønskede hastighed uden tab af energi. Vingerne er optimeret aerodynamisk for at opnå mindst mulig luftmodstand, hvilket giver energibesparelser og mindre støj Filtre Luftfiltre Luftfiltrene renser luften inden den blæses ind i rummet og beskytter desuden anlæggets indre dele mod støv og snavs. Anlægget leveres som standard med M5/F5 filtre på til- og fraluft, men kan også leveres med G4 filter på fraluften samt F7 på tilluften. Mål: 288 x 158 x 70 mm Fedtfilter (Option) Fedtfilteret bør anvendes når der tilsluttes emhætte for at beskytte ventilationsanlæggets indre dele. Mål: 288 x 158 x 20 mm Filteralarm Hvis anlægget anvendes uden TX Controller er det muligt at tilslutte en ekstern lampe til visuel alarm for filterskift. Der anvendes en 230V lampe som monteres på anlæggets hovedprintkort. Lampen forsynes via terminalerne 15 (L) og 17 (N) gennem option relæet terminalerne 18 og 19. (Se eldiagram afsnit 8.0.0) Side 8 af 28

9 2.5.0 Elvarmeflader Vi anbefaler at der monteres elektrisk forvarmeflade hvis anlægget anvendes i lavenergibyggeri hvor udetemperaturen i længere perioder vil være under -3 ºC. Ved drift uden varmeflade bruger anlægget ubalanceret drift som frostsikring af varmegenvindingsenheden, hvilket kan medføre undertryk i bygningen. En indbygget forvarmeflade holder anlæggets komponenter frostfri og den balancerede ventilation kan bevares. Den elektriske eftervarmeflade benyttes til komfortventilation, hvor der - selv ved meget lave udetemperaturer - ønskes en konstant indblæsningstemperatur samt balanceret ventilation Forvarmeflade (Option) Materiale: AISI 304 Mål (rør): 6,25 x 2500 mm Spænding: 230 VAC Effekt: 833 W Minimumlufthastighed: 0,4 m/s Eftervarmeflade (Option) Forudsætninger for anvendelse: Materiale: AISI 304 Mål (rør): Spænding: 230 VAC Effekt: 400 W Minimumlufthastighed: 0,4 m/s B1: Termoudløser uden automatisk genindkobling B2: Temperaturbegrænser Bemærk: Eftermontering af elektriske varmeflader skal foretages af en autoriseret el-installatør. Side 9 af 28

10 2.6.0 Varmegenvindingskomponent Side 10 af 28

11 2.7.0 Kanalsystem Kanalsystemet skal monteres, udformes og placeres i henhold til DS 447: Spjæld Undgå berøring af anlæggets lukke- og bypassspjæld. Ved service på spjæld skal forsyningsspændingen afbrydes! 2.8.1Bypass-spjæld Som standard er anlægget monteret med et bypass-spjæld med en modulerende 24 V spjældmotor. Hvis udetemperaturen er lavere end indetemperaturen og der er behov for køling i lokalerne vil bypass-spjældet selv finde en position hvor den ønskede tillufttemperatur opnås Lukkespjæld (Option) Anlægget er klargjort til at eksterne motoriserede lukkespjæld kan monteres på ude- og afkastsiden. Der skal anvendes 230 V on/off motorspjæld med 1-lederstyring. Når anlægget slukkes eller går på standby vil spjældene automatisk lukke og åbne igen når anlægget sættes i drift. For lukkespjæld med spring return anbefaler vi Lindab DTBCU 125 TF 230 eller lignende Tillufts- og fraluftsarmaturer Tilluftsarmaturer, fraluftsarmaturer og luftoverføringsventiler skal dimensioneres og placeres i henholdt til DS 447: Emhætte (option) Vi kan levere en emhætte uden motor med indreguleringsspjæld i metal samt studs til trykfaldsmåling som overholder bygningsreglementets krav til indregulering etc. Ved åbning af spjæld sendes et signal til ventilationsanlægget som automatisk øger ventilationen. Spjældet er styret af timer med 5 60 minutters tidsforløb før spjæld lukkes. Den har vaskbart filter og 11 W lysrør (G23 sokkel). Lydniveau: m 3 /h Dimensioner: (HxBxD) 80 x 598 x 480 mm Side 11 af 28

12 Regulering TX HomeVex er forsynet med et regulerings-system hvormed det kan opretholde de stillede krav til indeklimaet i relation til luftkvalitet og termisk indeklima Behovsstyret ventilation TX HomeVex arbejder efter ventilations-strategien; kontinuert luftstrøm til baggrundsventilation, der suppleres med øget luftstrøm efter behov i rum med aktivitet. Den øgede luftstrøm kan styres manuelt eller ved hjælp af relevante følere Følere Temperaturfølere Anlægget er som standard monteret med 4 følere som måler temperaturen på henholdsvis udeluft, afkastluft, tilluft og fraluft CO 2 -føler Anlægget kan leveres med en CO 2 -føler som placeres i opholdszonen hvormed ventilationen behovsreguleres. Dette forbedrer komforten og reducerer drifts- og energiomkostningerne. Vi leverer en føler som har en indbygget funktion for kalibrering Fugtføler Anlægget kan leveres med en hygrostat som placeres i rummet, hvor der ønskes affugtning. Denne føler har risiko for en voksende, tidsafhængig fejlvisning og bør kalibreres årligt i henhold til produktets vedligeholdelsesinstruktion PIR-føler (tilstedeværelsesføler) Vi leverer en hvid PIR-sensor i OPUS indsats. Sensoren har en detekteringsvinkel på 90 grader og en rækkevidde over 5 meter. Dimension (HxBxD): 33x85x85 mm. Side 12 af 28

13 Driftskontrol Det er muligt at foretage en driftskontrol af anlægget via måleudtagene og de dertilhørende tabeller. For placering af måleudtag se afsnit Studserne for trykmåling er placeret således at de måler trykfaldet over varmegenvindingsenheden Hovedluftstrømme Hovedluftstrømmene kan bestemmes ud fra nedenstående diagram. Trykfaldet over henholdsvil til- og fraluft måles, hvorefter luftstrømmene aflæses på kurven eller beregnes ud fra formlen. Varmegenvindingsenheden skal være ren og tør! Trykfald [Pa] y = 0,0007x 2 + 0,152x - 0, Volumenflow [m3/h] Volumenflow [m 3 /h] Tryktab [Pa] 9,8 24,2 29,9 36,0 58,0 Side 13 af 28

14 Lufttemperaturer På TX Controlleren er det under F System info muligt at se de aktuelle temperaturer. Setpunkter A Temperatur B Ventilator C Generelt D Konfig. E Display F Systeminfo F System info 01 T1 : 5.0ºC 02 T2 : 22.0ºC 03 T3 : 25.0ºC 04 T4 : 7.3ºC 05 CO2: 800ppm 06 F System info 07 Ind : 20% 08 Ud : 20% 09 BYP : 0% 10 PID : 100% 11 Startcount:2 12 Comm For at gå til denne side skal du under Teknik menu vælge Systeminfo. Vælg side med [ ] og [ ]. Tryk [ESC] for at gå tilbage til teknik menuen. For nærmere beskrivelse se TX Controllerens betjeningsvejledning Temperaturvirkningsgrad Temperaturvirkningsgraden kan beregnes ud fra følgende formel: t -t 2 1 η t= t 3 -t 1 hvor η t er temperaturvirkningsgraden t 1 er udetemperaturen t 2 er tillufttemperaturen t 3 er fralufttemperaturen Side 14 af 28

15 3.0.0 Styringsanlæg Funktionsdiagram T 1 T 3 T 4 T Udeluft 2. Lukkespjæld (Option) 3. Tilluftfilter 4. Forvarmeflade (Option) 5. Temperaturføler T 1 6. Modstrømsvarmeveksler 7. Bypass-spjæld 8. Eftervarmeflade (Option) 9. Tilluft-ventilator 10. Temperaturføler T Tilluft 12. Fraluft 13. Filter 14. Temperaturføler T Fraluft-ventilator 16. Temperaturføler T Lukkespjæld (Option) 18. Afkastluft Funktionsbeskrivelse Tilluft-ventilatoren [9] suger udeluften [1] gennem tilluft-filteret [3] og varmegenvindingsenheden [6] hvorefter den blæser tilluften [11] ind i boligen. Fraluftventilatoren [15] suger fraluften [12] fra boligen gennem fraluft-filteret [13] og varmegenvindingsenheden hvorefter den blæser afkastluften [18] til det fri. I varmegenvindingsenheden overføres varme fra fraluften til tilluften, og om sommeren kan luften ledes udenom via bypass-spjældet [7] for at minimere overophedning. De eksterne spjæld [2 & 17] lukker når anlægget går i standby eller slukkes, hvorved træk eller forurening udefra kan undgås. Side 15 af 28

16 3.3.0 TX Controller For anvendelse og indstilling af styringen til TX HomeVex henviser vi til TX Controller Betjeningsvejledning Netværk TX HomeVex har mulighed for tre forskellige typer af netværk. Ved drift over netværk skal der benyttes et indstiksprint, hvorfor det ikke er muligt at anvende flere typer netværk på samme tid. Det er for eksempel ikke muligt at koble master/slave-anlæg på et LON netværk Master/slave Med master/slave-funktionen er der mulighed for at ét masteranlæg kan kommunikere med op til 5 slaver, hvilket betyder at op til 6 anlæg kan kobles sammen og køre ens drift. For nærmere information henviser vi til vores Master/slave indstillingsguide LON Med udvidelsesmodulet Turbovex TX LON er det muligt at benytte TX HomeVex på et LON netværk. For nærmere information kontakt din Turbovex forhandler MODBUS Med Turbovex TX MODBUS er det muligt at styre enhederne via et eksisterende RS485 netværk eller via vores PC software. For nærmere information henvises der til vores MODBUS konfigurationsguide. Side 16 af 28

17 4.0.0 Vedligeholdelsesanvisninger ADVARSEL! Før anlægget vedligeholdes skal forsyningsspændingen afbrydes. Sæt først anlægget på standby, da anlægget har en efterløbstid hvor varmefladerne køles ned inden ventilatorerne stoppes Rengøring Manglende rengøring på anlægget kan medføre en nedsat ydeevne samt et øget energiforbrug. Vi anbefalder derfor at kontrollere anlægget for støv og snavs mindst én gang årligt Udvendig rengøring Anlæggets udvendige dele er lavet af varmgalvaniseret stål som er vedligeholdelsesfrit. Rengøring kan foretages med en fugtig klud med vand som eventuelt er tilføjet lidt opvaskemiddel Indvendig rengøring Anlæggets indre dele er ved hjælp af filtrene beskyttet mod støv og snavs. Rengøring kan foretages med en støvsuger eller støvkost. Side 17 af 28

18 4.2.0 Filterskift Ved filterskift løsnes de fire fingerskruer som er placeret i hvert hjørne. Servicelågen låses op med en 6 mm umbraconøgle og vippes ned. Filtrene trækkes ned og erstattes med nye. Hvis filtrene er markeret Staubenluft Seite / Dust Air Side skal denne side vende ud mod rørtilslutningen. Hvis der er monteret emhætte og fedtfilter tages fedtfilteret ud og gøres rent ved at komme det med i opvaskemaskinen. Når filtrene er skiftet vippes servicelågen op igen og låses. Sørg for at lågen er presset helt op på plads inden fingerskruerne strammes igen. Side 18 af 28

19 4.3.0 Kondensbakke og pumpe Det anbefales at kondensbakke og pumpe rengøres ved filterskift. Kondensbakken rengøres med en håndbruser og et neutralt rengøringsmiddel. Kondenspumpen rengøres med en kloropløsning med 95% vand og 5% klor Varmegenvindingskomponent Ved filterskift bør det kontrolleres om varmegenvindingskomponenten er ren. Støv kan fjernes med en støvsuger med et blødt børstehoved eller varmegenvindingskomponenten kan rengøres med en håndbruser og et neutralt rengøringsmiddel. Den tåler ikke rengøring med en højtryksrenser. Ved håndtering af varmegenvindingskomponenten må den ikke berøres på lamellernes endeflader men bør så vidt muligt kun håndteres på de herunder markerede kanter. Håndter varmegenvindingskomponenten på disse kanter! Side 19 af 28

20 5.0.0 Tæthedsprøvning, indregulering og aflevering Tæthedsprøvning Det skal dokumenteres ved tæthedsprøvning, at ventilationsanlægget opfylder de stillede tæthedskrav Indregulering Ventilationsanlægget skal indreguleres, så anlægget yder de nominelle luftstrømme inden for de specificerede tolerancer. Indreguleringen skal udføres, således at tryktabet i anlægget bliver mindst muligt. Side 20 af 28

21 5.2.1 Indreguleringsrapport Navn Adresse Postnr. og by Bygningen Navn Adresse Postnr. og by Bygherren Navn Adresse Postnr. og by Rådgivende ingeniør Ventilationsaggregat Fabrikant Turbovex A/S Model TX HomeVex Serienr. Installationsdato Indregulering Dato og tidspunkt Indreguleringsmetode Målemetode Den sandsynlige målefejl Instrumenttype Instrumentnummer Kalibreringsdato Ventilationsentrepenør Navn Adresse Postnr. og by Montør Indstillinger B1 Fast hastighed dag indblæs [%] B2 Fast hastighed dag udsug [%] B7 Balance/max indblæs [%] B8 Balance/max udsug [%] Andet Effekt [W] SEL-værdi [J/m³] Ekstern Statisk Tryk [Pa] Udetemperatur [ºC] Vindforhold [m/s] Døre og vinduers stilling Eventuelle andre forhold Rum Total Projekteret luftmængde [m³/h] Målinger indblæsning 1. måling [m³/h] 2. måling [m³/h] 3. måling [m³/h] Målt luftmængde [m³/h] Afvigelse / bemærkning Rum 1 Køkken 2 Baderum / WC Total Projekteret luftmængde [m³/h] 1. måling [m³/h] Målinger udsugning 2. måling [m³/h] 3. måling [m³/h] Målt luftmængde [m³/h] Afvigelse / bemærkning Sted og dato: Kvittering: Side 21 af 28

22 5.3.0 Aflevering Ventilationsanlæg skal leveres i driftsklar og rengjort stand herunder med rene filtre Afprøvningsrapport I forbindelse med afleveringen skal det eftervises, at anlægget er udført og fungerer i overensstemmelse med de krav, der er gældende på afleveringstidspunktet, herunder anlæggets energieffektivitet. Målinger af luftstrømme skal ske ved en referencetilstand. I forbindelse med afprøvningen udfærdiges en afprøvningsrapport, som skal indeholde de målte værdier med angivelse af målemetoder, måleinstrumenter og sandsynlige målefejl. Alle setpunkter skal være anført i afprøvningsrapporten. Indstillinger ventilatorer B1 Fast hastighed dag indblæs [%] B2 Fast hastighed dag udsug [%] B3 Fast hastighed nat indblæs (%) B4 Fast hastighed nat udsug (%) B5 Fast hastighed forcer indblæs (%) B6 Fast hastighed forcer udsug (%) B7 Balance/max indblæs [%] B8 Balance/max udsug [%] Forventede driftstimer ved forskellige tilstande Dagdrift Natdrift Forceret drift Målte nøgletal SEL-værdi dagdrift [J/m 3 ] SEL-værdi natdrift [J/m 3 ] SEL-værdi forceret drift [J/m 3 ] Temperaturvirkningsgrad [%] Tilluft Hovedluftstrøm dagdrift Hovedluftstrøm natdrift Hovedluftstrøm forceret drift Fraluft Hovedluftstrøm dagdrift Hovedluftstrøm natdrifg Hovedluftstrøm forceret drift Anslået årligt energiforbrug [kwh] Side 22 af 28

23 5.3.2 Funktionstest Ventilationsaggregat Fabrikant Turbovex A/S Model TX HomeVex Serienr. Software (Controller/Unit) 1.6 / 1.5 Prøvedato Tilbehør Ja Nej Forvarmeflade Eftervarmeflade Trykvagt Lukkespjæld Ind Lukkespjæld Ud PIR (Tilstedeværelsesføler) CO 2 -føler Hygrostat Emhætte Testemne Testbeskrivelse OK Sikkerhedsanordninger Lågekontakt Kontroller at anlægget går i standby ved deaktivering af kontakten. Lågekontakten aktiveres under resten af testen. Kondenspumpe Kontroller at pumpen virker samt at anlægget går i standby ved en vandstand i kondenspumpen over 21 mm. Temperaturfølere Temperaturerne kan overvåges på TX controlleren ved at gå til Systeminfo under Teknik Menu. Temperaturføler T1 (Udeluft) Varm føleren og kontroller at temperaturen T1 stiger. Temperaturføler T2 (Tilluft) Temperaturføler T3 (Fraluft) Temperaturføler T4 (Afkastluft) Spjældmotorer Spjældmotor (bypass) Lukkespjæld Ind Lukkespjæld Ud Ventilatorer Indblæsningsventilator Udsugningsventilator Varmeflader Forvarmeflade Eftervarmeflade Tilbehør Trykvagt PIR-føler CO 2 -føler Hygrostat Emhætte Varm føleren og kontroller at temperaturen T2 stiger. Varm føleren og kontroller at temperaturen T3 stiger. Varm føleren og kontroller at temperaturen T4 stiger. Kontroller at bypass-spjældet åbner når temperaturføleren T3 varmes. Kontroller at spjældet åbner når anlægget er i drift samt at spjældet lukker når anlægget går i standby. Kontroller at spjældet åbner når anlægget er i drift samt at spjældet lukker når anlægget går i standby. Ventilatoren starter og stopper ved skift fra og til standby. Ventilatoren starter og stopper ved skift fra og til standby. Når differenstrykket stiger til den indstillede værdi viser displayet Alarm B. Ved aktivering af PIR-føler skifter anlægget fra nat til dagdrift. Når CO 2 -niveauet stiger stiger styrespændingen på ventilatorerne. (Værdier kan aflæses på TX Controller under System Info) Ved aktivering af hygrostat skifter anlægget til forceret drift. Ved aktivering af emhætte skifter anlægget til forceret drift. Sted og dato: Kvittering: Side 23 af 28

24 6.0.0 Anlægstegninger Side 24 af 28

25 7.0.0 Hovedtegninger med måle- og kontrolpunkter Måleudtag for hovedluftstrømme Tegningen viser anlægget set ned fra. Servicelågen er vendbar, hvorfor måleudtagene er vist i forhold til eltilslutningen. p tilluft Eltilslutning p fraluft Side 25 af 28

26 8.0.0 Eldiagram Side 26 af 28

27 9.0.0 Datablade og specifikationer på hovedkomponenter Ventilatorer og motorer: Varmeveksler: Kondenspumpe: Spjældmotor: Indløbsrør: Lågekontakt (D3V-166M-1C25): 0/$file/D3V_1110.pdf Lukkespjæld med spring return: s.pdf Emhætte: 250-Volume-251_Datablad.pdf Volume%20251/Manual%20Thermex%20PLAN%20250%20-%20251.pdf Side 27 af 28

28 Overensstemmelseserklæring Side 28 af 28

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2015 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A DECEMBER 2016 TURBOVEX - frisk luft til alle 2 Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Side 1 af 14 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold...2 2.0.0 Illustrationer...2 3.0.0 Anlægget...3 3.1.0 Funktionsprincip...4 4.0.0 Tekniske specifikationer...5

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig.

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig. Turbovex Decentral ventilation med varmegenvinding TX 3000 er et nyudviklet koncept for luftskifte I værksteder, industrihaller og lagerbygninger etc. Ventilationsaggregatet monteres gennem taget med kun

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler Tryk sensor FIB VEC Posefilter Til Ventilator Fraluft HCF Afkast COW VEC Modstrøms varmeveksler FIB Varme-flade Ventilator Fra

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne v/ Mads Møller - Leanvent Agenda 1. LCC og ventilation 2. Præsentation af LEANVENTs dråbespjæld LCC og ventilation Helhedsbetragtning LCCo Økonomi Der er ofte

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Kinetic Varmegenvinding

Kinetic Varmegenvinding Kinetic Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Et ventilationsanlæg tager frisk luft udefra. Den selvsamme luft som vi indånder når vi er ude i naturen. Inden luften føres ind i boligen overføres varmen

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

Montage-, drift- og vedligeholdelsesvejledning

Montage-, drift- og vedligeholdelsesvejledning Montage-, drift- og vedligeholdelsesvejledning TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Rev. 2014.10.01 Side 1 af 24 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

LeanVent Produktoversigt

LeanVent Produktoversigt LeanVent Produktoversigt 05/2015 Hvorfor vælge et spjæld fra LeanVent? Ved første øjekast ligner et LeanVent spjæld et helt almindeligt spjæld, men ved nærmere øjesyn, ser man hurtigt det unikke design

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

ErP. Ecodesign i SystemairCAD. En quick-guide til Ecodesign

ErP. Ecodesign i SystemairCAD. En quick-guide til Ecodesign Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Aircondition Tilbehør Systemløsninger Ecodesign i SystemairCAD En quick-guide til Ecodesign ErP 2018 Ecodesign i SystemairCAD Ecodesign

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik

MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik Produktvejledning MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik Tilslutning af: - Følere (RH, RLQ, CO 2, PIR, TS) - Timer Button - Ekstern styring af ventilatorhastigheder Original brugsanvisning

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Ecodesign i SystemairCAD

Ecodesign i SystemairCAD Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger i SystemairCAD En quick-guide til ecodesign ErP ErP 2016 2018 i SystemairCAD For at nedbringe produkters

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil ØLAND udsugningsventil KSO-M-TH er udviklet og testet i tæt samarbejde med Teknologisk Institut Anvendelse Øland udsugningsventil KSO-M-TH anvendes til udsugning fra baderum, bryggers, toilet, køkken og

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN. Ventilation med emhætte tilsluttet

PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN. Ventilation med emhætte tilsluttet PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN Ventilation med emhætte tilsluttet Bolig Ventilation CTS 602 STYRING Hvordan styres emhætten Især i etagebyggeri er det en stor fordel at køre emhætten over aggregatet,

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 1. Ventilation 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 1. Ventilation 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 1 0 1 VENTILATION VENTILATION Registrering Registrering af ventilation omfatter: ventilationsform(er) areal af ventilerede lokaler driftstid luftskifte værdier virkningsgrad

Læs mere

Produktdata. Comfort 450 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. <450 m 3 /h

Produktdata. Comfort 450 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. <450 m 3 /h Produktdata Comfort 450 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat A06 - Comfort Grå A06 - Comfort Hvid A06 - Grå A06 - Hvid Anvendelse Øland A06 varmegevindingsaggregat anvendes til enrums ventilation, hvor der ønskes et godt indeklima

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler COE El- VEC Ventilator Frisk luft Til

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1.

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1. Betjeningsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC Version 1.4_1.4 Indholdsfortegnelse: Optima 300 AC/DC Betjeningspanel mv.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat VE & HO 300 400 GEOVENT ventilationsaggregat med højeffektive rotorvekslere og EC motorer til brug i boliger og andre opvarmede områder. Luftmængder på op til 400m³/h. VE = med VETIKALE

Læs mere

VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL

VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT ETA... V VENTILATION, VARMEGENVINDING,

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3100A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3100A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3100A Rev. 2014.10.28 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDE... 3 3.3.0 LEVERINGSOMFANG...

Læs mere

TS-filtersystem. Overlegen høj fedtudskilning - også ved variable luftmængder

TS-filtersystem. Overlegen høj fedtudskilning - også ved variable luftmængder TS-filtersystem Overlegen høj fedtudskilning - også ved variable luftmængder TS er et filtersystem i topklasse med markedets højeste fedtudskilningsgrad. TS-filtrets konstante og høje udskilningsgrad er

Læs mere

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Co Sensor Basic for montage på kanal Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: har en 0- proportional udgang, på baggrund af det aktuelle CO niveau, beregnet som input til en

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC COW. Fra. Spjæld HRO. Roterende varmveksler. Spjæld FIC.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC COW. Fra. Spjæld HRO. Roterende varmveksler. Spjæld FIC. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Ventilator Tilluft COW Varmeflade Blandekammer Spjæld Fra HRO FIC Filter Frisk luft Spjæld FIC Filter Fraluft Spjæld Roterende

Læs mere

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X 11/2014 Generel information: LeanVent CEE stikdåser har flere fordele, blandt andet er det nemt at kalibrere og det er muligt at starte

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere