Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion"

Transkript

1 Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion TX HomeVex Revision

2 Indholdsfortegnelse Anlægsbeskrivelse Formål Forsyningsområde Anlægsprincip Fabrikantens firmanavn og fulde adresse Energiforbrug SEL-værdier Varmegenvinding Årligt energiforbrug Beregningsgrundlag: Komponentoversigt og komponentdata Generelt Luftindtag og afkast Ventilatorer og motorer Filtre Luftfiltre Fedtfilter (Option) Filteralarm Elvarmeflader Forvarmeflade (Option) Eftervarmeflade (Option) Varmegenvindingskomponent Kanalsystem Spjæld Bypass-spjæld Lukkespjæld (Option) Tillufts- og fraluftsarmaturer Emhætte (option) Regulering Behovsstyret ventilation Følere Temperaturfølere CO 2 -føler Fugtføler PIR-føler (tilstedeværelsesføler) Driftskontrol Hovedluftstrømme Lufttemperaturer...14 Side 2 af 28

3 3.0.0 Styringsanlæg Funktionsdiagram Funktionsbeskrivelse TX Controller Netværk Master/slave LON MODBUS Vedligeholdelsesanvisninger Rengøring Udvendig rengøring Indvendig rengøring Filterskift Kondensbakke og pumpe Varmegenvindingskomponent Tæthedsprøvning, indregulering og aflevering Tæthedsprøvning Indregulering Indreguleringsrapport Aflevering Afprøvningsrapport Funktionstest Anlægstegninger Hovedtegninger med måle- og kontrolpunkter Måleudtag for hovedluftstrømme Eldiagram Datablade og specifikationer på hovedkomponenter Overensstemmelseserklæring...28 Side 3 af 28

4 1.0.0 Anlægsbeskrivelse Formål Formålet med TX HomeVex er at skabe balanceret ventilation med varmegenvinding ved hjælp af mekanisk indblæsning og udsugning Forsyningsområde TX HomeVex er et decentralt anlæg til forsyning af én bolig eller hver boligenhed i en etageejendom Anlægsprincip TX HomeVex er et ventilationsanlæg til balanceret, mekanisk ventilation, hvor drivkræfterne er elektrisk drevne ventilatorer. Anlægget består af mekanisk til- og fraluft samt en varmegenvindingsdel. Til behandling af luften indgår filtre, spjæld og eventuelt varmeflader. Anlægget kan minimere overophedning i varme sommerperioder ved at lede tilluften uden om varmegenvindingskomponenten Fabrikantens firmanavn og fulde adresse Turbovex A/S Industrivej Aars Tel Fax Side 4 af 28

5 1.5.0 Energiforbrug SEL-værdier Ekstern Statisk Tryk [Pa] 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Volumenflow [m3/h] 800 J/m3 900 J/m J/m J/m J/m3 2,0 V 2,5 V 3,0 V 3,5 V 4,0 V 4,5 V 5,0 V 5,5 V 6,0 V 6,5 V 7,0 V Varmegenvinding Temperaturvirkningsgrad [%] Volumenflow [m3/h] Side 5 af 28

6 1.5.3 Årligt energiforbrug Årligt energiforbrug: Ventilatorer: Automatik: Kondenspumpe: Spjældmotorer: Varmeflader: 204,8 kwh 144,7 kwh 59,7 kwh 0,6 kwh 0 kwh 0 kwh Beregningsgrundlag: Boligareal: 100 m 2 Familiestørrelse: 2 personer Fugttilførsel pr. døgn: 8 liter Indetemperatur: 20 ºC Indblæsningstemp.: min. 17 ºC Kondensdannelse: 866,1 liter/år Automatik/standby: 6,8 W (Incl. TX Controller) Ventilation V ESP SEL η t (tør) Timer/år Grundventilation: 108 m 3 /h 85 Pa 800 J/m 3 86,1% 8030 Forceret drift: 126 m 3 /h 121 Pa 900 J/m 3 85% 730 Udeklima: Ude DRY T [ºC] RH Januar 0,6 89% Februar 0,5 89% Marts -0,9 86% April 6,6 77% Maj 11,4 75% Juni 13,8 80% Juli 16,3 75% August 16,7 78% September 13,4 83% Oktober 8,8 90% November 1,9 93% December 0,1 95% Tilluft T [ºC] RH 20ºC 17,3 28,8% 24,3% 17,3 28,6% 24,2% 17,1 25,3% 21,1% 18,2 36,0% 32,2% 18,9 46,4% 43,3% 19,2 56,8% 54,1% 19,5 61,3% 59,4% 19,6 65,1% 63,5% 19,1 57,6% 54,5% 18,5 47,9% 43,6% 17,5 32,6% 27,9% 17,2 29,8% 25,0% Side 6 af 28

7 2.0.0 Komponentoversigt og komponentdata Tilluftventilator 2. Fraluftventilator 3. Filter (Luftindtag) 4. Filter (Fraluft) 5. Fedtfilter (Option) 6. Forvarmeflade (option) 7. Eftervarmeflade (option) 8. Modstrømsvarmeveksler 9. Bypass-spjæld 10. Styring 11. El-tilslutninger 12. Lågekontakt 13. Temperaturfølere 14. Kondenspumpe 15. Kondensbakke Generelt Dette afnsit indeholder en beskrivelse af hovedkomponenternes funktion samt vedligehold af disse. Monterings- og vedligeholdelsesvejledninger af komponenter som ikke er beskrevet i manualen kan findes i afnsit Datablade og specifikationer på hovedkomponenter. For vejledning omkring eftermontering henvises til anlæggets monteringsvejledning. Side 7 af 28

8 2.2.0 Luftindtag og afkast Udvendige luftindtag- og afkast skal placeres i henhold til DS 447: Ventilatorer og motorer Der anvendes to Ø190 mm EC-ventilatorer som består af motor, styring og vinger. ECmotoren har indbygget styreelektronik, der via et 0-10 V styresignal kan indstilles til den ønskede hastighed uden tab af energi. Vingerne er optimeret aerodynamisk for at opnå mindst mulig luftmodstand, hvilket giver energibesparelser og mindre støj Filtre Luftfiltre Luftfiltrene renser luften inden den blæses ind i rummet og beskytter desuden anlæggets indre dele mod støv og snavs. Anlægget leveres som standard med M5/F5 filtre på til- og fraluft, men kan også leveres med G4 filter på fraluften samt F7 på tilluften. Mål: 288 x 158 x 70 mm Fedtfilter (Option) Fedtfilteret bør anvendes når der tilsluttes emhætte for at beskytte ventilationsanlæggets indre dele. Mål: 288 x 158 x 20 mm Filteralarm Hvis anlægget anvendes uden TX Controller er det muligt at tilslutte en ekstern lampe til visuel alarm for filterskift. Der anvendes en 230V lampe som monteres på anlæggets hovedprintkort. Lampen forsynes via terminalerne 15 (L) og 17 (N) gennem option relæet terminalerne 18 og 19. (Se eldiagram afsnit 8.0.0) Side 8 af 28

9 2.5.0 Elvarmeflader Vi anbefaler at der monteres elektrisk forvarmeflade hvis anlægget anvendes i lavenergibyggeri hvor udetemperaturen i længere perioder vil være under -3 ºC. Ved drift uden varmeflade bruger anlægget ubalanceret drift som frostsikring af varmegenvindingsenheden, hvilket kan medføre undertryk i bygningen. En indbygget forvarmeflade holder anlæggets komponenter frostfri og den balancerede ventilation kan bevares. Den elektriske eftervarmeflade benyttes til komfortventilation, hvor der - selv ved meget lave udetemperaturer - ønskes en konstant indblæsningstemperatur samt balanceret ventilation Forvarmeflade (Option) Materiale: AISI 304 Mål (rør): 6,25 x 2500 mm Spænding: 230 VAC Effekt: 833 W Minimumlufthastighed: 0,4 m/s Eftervarmeflade (Option) Forudsætninger for anvendelse: Materiale: AISI 304 Mål (rør): Spænding: 230 VAC Effekt: 400 W Minimumlufthastighed: 0,4 m/s B1: Termoudløser uden automatisk genindkobling B2: Temperaturbegrænser Bemærk: Eftermontering af elektriske varmeflader skal foretages af en autoriseret el-installatør. Side 9 af 28

10 2.6.0 Varmegenvindingskomponent Side 10 af 28

11 2.7.0 Kanalsystem Kanalsystemet skal monteres, udformes og placeres i henhold til DS 447: Spjæld Undgå berøring af anlæggets lukke- og bypassspjæld. Ved service på spjæld skal forsyningsspændingen afbrydes! 2.8.1Bypass-spjæld Som standard er anlægget monteret med et bypass-spjæld med en modulerende 24 V spjældmotor. Hvis udetemperaturen er lavere end indetemperaturen og der er behov for køling i lokalerne vil bypass-spjældet selv finde en position hvor den ønskede tillufttemperatur opnås Lukkespjæld (Option) Anlægget er klargjort til at eksterne motoriserede lukkespjæld kan monteres på ude- og afkastsiden. Der skal anvendes 230 V on/off motorspjæld med 1-lederstyring. Når anlægget slukkes eller går på standby vil spjældene automatisk lukke og åbne igen når anlægget sættes i drift. For lukkespjæld med spring return anbefaler vi Lindab DTBCU 125 TF 230 eller lignende Tillufts- og fraluftsarmaturer Tilluftsarmaturer, fraluftsarmaturer og luftoverføringsventiler skal dimensioneres og placeres i henholdt til DS 447: Emhætte (option) Vi kan levere en emhætte uden motor med indreguleringsspjæld i metal samt studs til trykfaldsmåling som overholder bygningsreglementets krav til indregulering etc. Ved åbning af spjæld sendes et signal til ventilationsanlægget som automatisk øger ventilationen. Spjældet er styret af timer med 5 60 minutters tidsforløb før spjæld lukkes. Den har vaskbart filter og 11 W lysrør (G23 sokkel). Lydniveau: m 3 /h Dimensioner: (HxBxD) 80 x 598 x 480 mm Side 11 af 28

12 Regulering TX HomeVex er forsynet med et regulerings-system hvormed det kan opretholde de stillede krav til indeklimaet i relation til luftkvalitet og termisk indeklima Behovsstyret ventilation TX HomeVex arbejder efter ventilations-strategien; kontinuert luftstrøm til baggrundsventilation, der suppleres med øget luftstrøm efter behov i rum med aktivitet. Den øgede luftstrøm kan styres manuelt eller ved hjælp af relevante følere Følere Temperaturfølere Anlægget er som standard monteret med 4 følere som måler temperaturen på henholdsvis udeluft, afkastluft, tilluft og fraluft CO 2 -føler Anlægget kan leveres med en CO 2 -føler som placeres i opholdszonen hvormed ventilationen behovsreguleres. Dette forbedrer komforten og reducerer drifts- og energiomkostningerne. Vi leverer en føler som har en indbygget funktion for kalibrering Fugtføler Anlægget kan leveres med en hygrostat som placeres i rummet, hvor der ønskes affugtning. Denne føler har risiko for en voksende, tidsafhængig fejlvisning og bør kalibreres årligt i henhold til produktets vedligeholdelsesinstruktion PIR-føler (tilstedeværelsesføler) Vi leverer en hvid PIR-sensor i OPUS indsats. Sensoren har en detekteringsvinkel på 90 grader og en rækkevidde over 5 meter. Dimension (HxBxD): 33x85x85 mm. Side 12 af 28

13 Driftskontrol Det er muligt at foretage en driftskontrol af anlægget via måleudtagene og de dertilhørende tabeller. For placering af måleudtag se afsnit Studserne for trykmåling er placeret således at de måler trykfaldet over varmegenvindingsenheden Hovedluftstrømme Hovedluftstrømmene kan bestemmes ud fra nedenstående diagram. Trykfaldet over henholdsvil til- og fraluft måles, hvorefter luftstrømmene aflæses på kurven eller beregnes ud fra formlen. Varmegenvindingsenheden skal være ren og tør! Trykfald [Pa] y = 0,0007x 2 + 0,152x - 0, Volumenflow [m3/h] Volumenflow [m 3 /h] Tryktab [Pa] 9,8 24,2 29,9 36,0 58,0 Side 13 af 28

14 Lufttemperaturer På TX Controlleren er det under F System info muligt at se de aktuelle temperaturer. Setpunkter A Temperatur B Ventilator C Generelt D Konfig. E Display F Systeminfo F System info 01 T1 : 5.0ºC 02 T2 : 22.0ºC 03 T3 : 25.0ºC 04 T4 : 7.3ºC 05 CO2: 800ppm 06 F System info 07 Ind : 20% 08 Ud : 20% 09 BYP : 0% 10 PID : 100% 11 Startcount:2 12 Comm For at gå til denne side skal du under Teknik menu vælge Systeminfo. Vælg side med [ ] og [ ]. Tryk [ESC] for at gå tilbage til teknik menuen. For nærmere beskrivelse se TX Controllerens betjeningsvejledning Temperaturvirkningsgrad Temperaturvirkningsgraden kan beregnes ud fra følgende formel: t -t 2 1 η t= t 3 -t 1 hvor η t er temperaturvirkningsgraden t 1 er udetemperaturen t 2 er tillufttemperaturen t 3 er fralufttemperaturen Side 14 af 28

15 3.0.0 Styringsanlæg Funktionsdiagram T 1 T 3 T 4 T Udeluft 2. Lukkespjæld (Option) 3. Tilluftfilter 4. Forvarmeflade (Option) 5. Temperaturføler T 1 6. Modstrømsvarmeveksler 7. Bypass-spjæld 8. Eftervarmeflade (Option) 9. Tilluft-ventilator 10. Temperaturføler T Tilluft 12. Fraluft 13. Filter 14. Temperaturføler T Fraluft-ventilator 16. Temperaturføler T Lukkespjæld (Option) 18. Afkastluft Funktionsbeskrivelse Tilluft-ventilatoren [9] suger udeluften [1] gennem tilluft-filteret [3] og varmegenvindingsenheden [6] hvorefter den blæser tilluften [11] ind i boligen. Fraluftventilatoren [15] suger fraluften [12] fra boligen gennem fraluft-filteret [13] og varmegenvindingsenheden hvorefter den blæser afkastluften [18] til det fri. I varmegenvindingsenheden overføres varme fra fraluften til tilluften, og om sommeren kan luften ledes udenom via bypass-spjældet [7] for at minimere overophedning. De eksterne spjæld [2 & 17] lukker når anlægget går i standby eller slukkes, hvorved træk eller forurening udefra kan undgås. Side 15 af 28

16 3.3.0 TX Controller For anvendelse og indstilling af styringen til TX HomeVex henviser vi til TX Controller Betjeningsvejledning Netværk TX HomeVex har mulighed for tre forskellige typer af netværk. Ved drift over netværk skal der benyttes et indstiksprint, hvorfor det ikke er muligt at anvende flere typer netværk på samme tid. Det er for eksempel ikke muligt at koble master/slave-anlæg på et LON netværk Master/slave Med master/slave-funktionen er der mulighed for at ét masteranlæg kan kommunikere med op til 5 slaver, hvilket betyder at op til 6 anlæg kan kobles sammen og køre ens drift. For nærmere information henviser vi til vores Master/slave indstillingsguide LON Med udvidelsesmodulet Turbovex TX LON er det muligt at benytte TX HomeVex på et LON netværk. For nærmere information kontakt din Turbovex forhandler MODBUS Med Turbovex TX MODBUS er det muligt at styre enhederne via et eksisterende RS485 netværk eller via vores PC software. For nærmere information henvises der til vores MODBUS konfigurationsguide. Side 16 af 28

17 4.0.0 Vedligeholdelsesanvisninger ADVARSEL! Før anlægget vedligeholdes skal forsyningsspændingen afbrydes. Sæt først anlægget på standby, da anlægget har en efterløbstid hvor varmefladerne køles ned inden ventilatorerne stoppes Rengøring Manglende rengøring på anlægget kan medføre en nedsat ydeevne samt et øget energiforbrug. Vi anbefalder derfor at kontrollere anlægget for støv og snavs mindst én gang årligt Udvendig rengøring Anlæggets udvendige dele er lavet af varmgalvaniseret stål som er vedligeholdelsesfrit. Rengøring kan foretages med en fugtig klud med vand som eventuelt er tilføjet lidt opvaskemiddel Indvendig rengøring Anlæggets indre dele er ved hjælp af filtrene beskyttet mod støv og snavs. Rengøring kan foretages med en støvsuger eller støvkost. Side 17 af 28

18 4.2.0 Filterskift Ved filterskift løsnes de fire fingerskruer som er placeret i hvert hjørne. Servicelågen låses op med en 6 mm umbraconøgle og vippes ned. Filtrene trækkes ned og erstattes med nye. Hvis filtrene er markeret Staubenluft Seite / Dust Air Side skal denne side vende ud mod rørtilslutningen. Hvis der er monteret emhætte og fedtfilter tages fedtfilteret ud og gøres rent ved at komme det med i opvaskemaskinen. Når filtrene er skiftet vippes servicelågen op igen og låses. Sørg for at lågen er presset helt op på plads inden fingerskruerne strammes igen. Side 18 af 28

19 4.3.0 Kondensbakke og pumpe Det anbefales at kondensbakke og pumpe rengøres ved filterskift. Kondensbakken rengøres med en håndbruser og et neutralt rengøringsmiddel. Kondenspumpen rengøres med en kloropløsning med 95% vand og 5% klor Varmegenvindingskomponent Ved filterskift bør det kontrolleres om varmegenvindingskomponenten er ren. Støv kan fjernes med en støvsuger med et blødt børstehoved eller varmegenvindingskomponenten kan rengøres med en håndbruser og et neutralt rengøringsmiddel. Den tåler ikke rengøring med en højtryksrenser. Ved håndtering af varmegenvindingskomponenten må den ikke berøres på lamellernes endeflader men bør så vidt muligt kun håndteres på de herunder markerede kanter. Håndter varmegenvindingskomponenten på disse kanter! Side 19 af 28

20 5.0.0 Tæthedsprøvning, indregulering og aflevering Tæthedsprøvning Det skal dokumenteres ved tæthedsprøvning, at ventilationsanlægget opfylder de stillede tæthedskrav Indregulering Ventilationsanlægget skal indreguleres, så anlægget yder de nominelle luftstrømme inden for de specificerede tolerancer. Indreguleringen skal udføres, således at tryktabet i anlægget bliver mindst muligt. Side 20 af 28

21 5.2.1 Indreguleringsrapport Navn Adresse Postnr. og by Bygningen Navn Adresse Postnr. og by Bygherren Navn Adresse Postnr. og by Rådgivende ingeniør Ventilationsaggregat Fabrikant Turbovex A/S Model TX HomeVex Serienr. Installationsdato Indregulering Dato og tidspunkt Indreguleringsmetode Målemetode Den sandsynlige målefejl Instrumenttype Instrumentnummer Kalibreringsdato Ventilationsentrepenør Navn Adresse Postnr. og by Montør Indstillinger B1 Fast hastighed dag indblæs [%] B2 Fast hastighed dag udsug [%] B7 Balance/max indblæs [%] B8 Balance/max udsug [%] Andet Effekt [W] SEL-værdi [J/m³] Ekstern Statisk Tryk [Pa] Udetemperatur [ºC] Vindforhold [m/s] Døre og vinduers stilling Eventuelle andre forhold Rum Total Projekteret luftmængde [m³/h] Målinger indblæsning 1. måling [m³/h] 2. måling [m³/h] 3. måling [m³/h] Målt luftmængde [m³/h] Afvigelse / bemærkning Rum 1 Køkken 2 Baderum / WC Total Projekteret luftmængde [m³/h] 1. måling [m³/h] Målinger udsugning 2. måling [m³/h] 3. måling [m³/h] Målt luftmængde [m³/h] Afvigelse / bemærkning Sted og dato: Kvittering: Side 21 af 28

22 5.3.0 Aflevering Ventilationsanlæg skal leveres i driftsklar og rengjort stand herunder med rene filtre Afprøvningsrapport I forbindelse med afleveringen skal det eftervises, at anlægget er udført og fungerer i overensstemmelse med de krav, der er gældende på afleveringstidspunktet, herunder anlæggets energieffektivitet. Målinger af luftstrømme skal ske ved en referencetilstand. I forbindelse med afprøvningen udfærdiges en afprøvningsrapport, som skal indeholde de målte værdier med angivelse af målemetoder, måleinstrumenter og sandsynlige målefejl. Alle setpunkter skal være anført i afprøvningsrapporten. Indstillinger ventilatorer B1 Fast hastighed dag indblæs [%] B2 Fast hastighed dag udsug [%] B3 Fast hastighed nat indblæs (%) B4 Fast hastighed nat udsug (%) B5 Fast hastighed forcer indblæs (%) B6 Fast hastighed forcer udsug (%) B7 Balance/max indblæs [%] B8 Balance/max udsug [%] Forventede driftstimer ved forskellige tilstande Dagdrift Natdrift Forceret drift Målte nøgletal SEL-værdi dagdrift [J/m 3 ] SEL-værdi natdrift [J/m 3 ] SEL-værdi forceret drift [J/m 3 ] Temperaturvirkningsgrad [%] Tilluft Hovedluftstrøm dagdrift Hovedluftstrøm natdrift Hovedluftstrøm forceret drift Fraluft Hovedluftstrøm dagdrift Hovedluftstrøm natdrifg Hovedluftstrøm forceret drift Anslået årligt energiforbrug [kwh] Side 22 af 28

23 5.3.2 Funktionstest Ventilationsaggregat Fabrikant Turbovex A/S Model TX HomeVex Serienr. Software (Controller/Unit) 1.6 / 1.5 Prøvedato Tilbehør Ja Nej Forvarmeflade Eftervarmeflade Trykvagt Lukkespjæld Ind Lukkespjæld Ud PIR (Tilstedeværelsesføler) CO 2 -føler Hygrostat Emhætte Testemne Testbeskrivelse OK Sikkerhedsanordninger Lågekontakt Kontroller at anlægget går i standby ved deaktivering af kontakten. Lågekontakten aktiveres under resten af testen. Kondenspumpe Kontroller at pumpen virker samt at anlægget går i standby ved en vandstand i kondenspumpen over 21 mm. Temperaturfølere Temperaturerne kan overvåges på TX controlleren ved at gå til Systeminfo under Teknik Menu. Temperaturføler T1 (Udeluft) Varm føleren og kontroller at temperaturen T1 stiger. Temperaturføler T2 (Tilluft) Temperaturføler T3 (Fraluft) Temperaturføler T4 (Afkastluft) Spjældmotorer Spjældmotor (bypass) Lukkespjæld Ind Lukkespjæld Ud Ventilatorer Indblæsningsventilator Udsugningsventilator Varmeflader Forvarmeflade Eftervarmeflade Tilbehør Trykvagt PIR-føler CO 2 -føler Hygrostat Emhætte Varm føleren og kontroller at temperaturen T2 stiger. Varm føleren og kontroller at temperaturen T3 stiger. Varm føleren og kontroller at temperaturen T4 stiger. Kontroller at bypass-spjældet åbner når temperaturføleren T3 varmes. Kontroller at spjældet åbner når anlægget er i drift samt at spjældet lukker når anlægget går i standby. Kontroller at spjældet åbner når anlægget er i drift samt at spjældet lukker når anlægget går i standby. Ventilatoren starter og stopper ved skift fra og til standby. Ventilatoren starter og stopper ved skift fra og til standby. Når differenstrykket stiger til den indstillede værdi viser displayet Alarm B. Ved aktivering af PIR-føler skifter anlægget fra nat til dagdrift. Når CO 2 -niveauet stiger stiger styrespændingen på ventilatorerne. (Værdier kan aflæses på TX Controller under System Info) Ved aktivering af hygrostat skifter anlægget til forceret drift. Ved aktivering af emhætte skifter anlægget til forceret drift. Sted og dato: Kvittering: Side 23 af 28

24 6.0.0 Anlægstegninger Side 24 af 28

25 7.0.0 Hovedtegninger med måle- og kontrolpunkter Måleudtag for hovedluftstrømme Tegningen viser anlægget set ned fra. Servicelågen er vendbar, hvorfor måleudtagene er vist i forhold til eltilslutningen. p tilluft Eltilslutning p fraluft Side 25 af 28

26 8.0.0 Eldiagram Side 26 af 28

27 9.0.0 Datablade og specifikationer på hovedkomponenter Ventilatorer og motorer: Varmeveksler: Kondenspumpe: Spjældmotor: Indløbsrør: Lågekontakt (D3V-166M-1C25): 0/$file/D3V_1110.pdf Lukkespjæld med spring return: s.pdf Emhætte: 250-Volume-251_Datablad.pdf Volume%20251/Manual%20Thermex%20PLAN%20250%20-%20251.pdf Side 27 af 28

28 Overensstemmelseserklæring Side 28 af 28

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Ventilationsanlæg (projekt 2)

Ventilationsanlæg (projekt 2) Ventilationsanlæg (projekt 2) Titel:... Ventilationsanlæg Afleveret:...2004.05.11 DTU-diplomlinie:... By og Byg.Ing DTU-kursus:...11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2)

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring en indendørs swimmingpool kan godt være

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup

Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup 28. januar 2011 Udbudsmateriale Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup Bygherre: Ballerup Kommune Rådgiver: ALECTIA A/S Navn Vej og Park Adresse Teknikerbyen 34 Adresse Energivej 50

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan VPM 6-32 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 6-32 Erhvervsventilation

Læs mere

Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900

Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900 Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold...2 2.0.0 Illustrationer...2 3.0.0 Anlægget...3 3.1.0 Funktionsprincip...4 4.0.0 Tekniske specifikationer...5

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding.

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 350 m 3 /h Komfort varme Komfort køling COMBI 300 POLAR

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation Rekvirent: De Danske Skytteforeninger att.: Kristian Rask Petersen Vingstedvej 27 7182 Bredsten (7586 4222)

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 R TURBOVEX Type TX 3000 LIGETRYK UNDERTRYK OVERTRYK SLAVE UGE - ÅR - 20 Energiforbrug: max. 670 W 0.8 kj/m³ Fabr. Nr. Industrivej 45 DK-9600 Aars Tlf.

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Et av markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Giver et optimalt indeklima Funktionelt design Flexit SPIRIT K2 fås

Læs mere

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej 6. 6.1 og info (menu 4) Bemærk Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning. Alarmliste Hovedmenu 4 Alarm

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h Produktdata Comfort CT10 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 17 m 3 /h Comfort CT10 Produktbeskrivelse Comfort CT10 er et energieffektivt ventilationsaggregat

Læs mere

Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde. Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF

Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde. Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF Disposition Baggrund Dimensionering ventilation Dimensionering varme Hvad skal jeg

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg PELICANTM Ceiling HF Rektangulært fraluftarmatur Kort oversigt Perforeret front Håndterer store fraluftmængder Plant design Tilpasset kassetteloft Quick Access-front Kan kombineres med trykfordelingsboks

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 400 m 3 /h COMFORT CT300/POLAR Produktbeskrivelse Med den mangeårige erfaring fra

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Ventilation Historisk perspektiv Utætte bygninger Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Historisk perspektiv Industrialiserede tidsalder Personbelastningen stiger Varmebelastende udstyr

Læs mere

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 Agenda 1. Historisk tilbageblik 2. EBV04 med mere end 12 lejligheder 3. Central kontra decentral boligventilation

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Produktdata. VPL 15 Top by nilan. Ventilation & aktiv varmegenvinding. Komfort varme. Komfort køl. < 325 m 3 /h. varmegenvinding

Produktdata. VPL 15 Top by nilan. Ventilation & aktiv varmegenvinding. Komfort varme. Komfort køl. < 325 m 3 /h. varmegenvinding Produktdata VPL 1 Top by nilan Ventilation & aktiv varmegenvinding Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < m /h Komfort varme Komfort køl vpl 1 top Produktbeskrivelse VPL 1 Top er et energieffektivt

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Comfort 5000 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

Luftsolfangere til industri og større haller

Luftsolfangere til industri og større haller Luftsolfangere til industri og større haller N S Ø Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Denne pjece indeholder oplysninger om SolarVentis Industrielle luftsolfangersystem. Systemet

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

FRISK LUFT TIL BOLIGEN

FRISK LUFT TIL BOLIGEN FRISK LUFT TIL BOLIGEN Ventilation for den moderne bolig 096MV 110 MV 145 MV VALLOX BOLIGVENTILATION VALLOX BOLIGVENTILATION Intelligente og energieffektive ventilationsløsninger beskytter din bolig. Renovering

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde er dyr, f.eks. i form

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger VAV systemløsninger 2 VAV systemløsninger VAV systemløsninger I gennemsnit opholder vi os indendørs ca.

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. Øland ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding Aggregat A06 ØLAND ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk ØLAND Ventilationsaggregat A06 med varmegenvinding Tænk

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere