De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):"

Transkript

1 Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon Fax CVR-nr januar Intro På baggrund af den gennemførte landskabskarakteranalyse af Morsø Kommune er der udarbejdet et kort over eksisterende og potentielle oplevelsestilbud på Mors. Kortlægningen er alene baseret på kommunens forskellige landskaber og naturindhold. Andre forhold i kommunen kan betinge potentielle oplevelsespotentialer, der således ikke indgår i denne kortlægning. De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Dette notat skal give et overblik over de kortlagte tilbud og potentialer som grundlag for udvikling af ferie og friluftsliv på Mors.

2 2 2. Det overordnede mønster Der er en koncentration af oplevelsesmuligheder på Nordmors. Disse knytter sig især til naturens gratis glæder, i ro og mag og aktiv natur, men der er også to punkter med det gode liv. Der er peget på ca. lige mange eksisterende muligheder som udviklingspotentialer. Også i området mellem Sundby og Flade er der peget på en række muligheder. Her er det især potentialer inden for aktiv natur, i ro og mag ved vandet og naturens gratis glæder, der er peget på. På den øvrige del af øen er eksisterende og potentielle tilbud/muligheder mere spredt, men i overvejende grad knyttet til de kystnære landskaber. Langt hovedparten af både de eksisterende og potentielle oplevelsesmuligheder, der er peget på, knytter sig til det kystnære landskab. Det gælder især naturens gratis glæder, hvor Solruten (cykelrute), Kystruten (vandrerute) og Svaneruten (sejlrute med støttepunkter) samt andre lokale stisystemer giver/kan give mulighed for at gå og cykle i naturen. Der peges også flere steder på mulighed for i ro og mag ved vandet, hvor der er mulighed for at opholde sig ved vandet og nyde kystlandskabet. Endelig peges der langs hele kystlinjen på muligheden for at udvikle aktiv natur, der især knytter sig til forskellige typer af vandsport. De oplevelsesmuligheder, der knytter sig til de centrale dele af øen, er inden for kategorierne naturens gratis glæder, aktiv natur og sårbart/friholdes. Det er især muligheder for at udbygge det rekreative stisystem/ruter, etablere mountainbikebaner og sikre de særlige naturværdier, kommunen rummer. Oplevelsesmulighederne på de centrale dele af øen kan bl.a. styrkes ved at rekreative stiforbindelser/ruter på øen sammenbinder de punkter/naturområder, der byder på særlige oplevelsesmuligheder. På den måde kan de landskabelige og naturmæssige oplevelsesmuligheder styrkes i de områder, der måske ikke rummer disse muligheder i sig selv. Der er kun peget på Resort Jesperhus (blomsterpark og feriecenter) som et sted med sjov i sommerlandet. Dette er betinget af, at udgangspunktet for kortlægningen her er landskab og natur. Det er dog ikke udtryk for, at der ikke er andre muligheder for sjov i sommerlandet, da andre parametre end landskab og natur kan være udgangspunkt for sjov i sommerlandet. Placering af evt. nye anlæg til sjov i sommerlandet bør placeres og udformes med hensyn til det pågældende områdes landskabskarakter.

3 Punkterne fordeler sig som angivet her ved siden af. De grå er eksisterende tilbud/muligheder mens de grønne er steder med udviklingspotentialer. Flere steder er der peget på potentielle udviklingsmuligheder/nye tilbud i tilknytning til eksisterende muligheder / tilbud. Der er peget på markant flere udviklingspotentialer inden for aktiv natur end der er eksisterende tilbud. Potentialerne knytter sig især til kysten og vandet, men der er også peget på potentialer på øens mere centrale dele. Der er kun peget på ét sted med sjov i sommerlandet. Det i høj grad betinget af, at der i kortlægningen tages udgangspunkt i landskab og natur. 3. Potentialerne overordnet set I afsnit 4 er listet de eksisterende muligheder og potentialer, der peges på i de enkelte landskabskarakterområder. I dette afsnit er nedenfor kort listet nogle af de potentialer, der generelt peges på. Øget adgang til natur og landskab: Udbygge/styrke stiforbindelser og støttepunkter i forbindelse med Solruten, Kystruten og Svaneruten for derigennem at øge muligheden for at opleve øens natur og landskab, naturens gratis glæder og aktiv natur. Flere støttepunkter: Etablere flere støttepunkter i tilknytning til stisystemerne i form af primitive overnatningsmuligheder, opholdsmuligheder mv. der forbedrer mulighederne for at opleve natur og landskab i ro og mag. Sejlads/vandsport: Øge muligheden for aktiviteter på vand, herunder bl.a. kano-, havkajak- og lystsejlads mv., aktiv natur. Mountainbike: Etablere mountainbikebaner, aktiv natur.

4 4 4. Hvad er der konkret peget på i de enkelte landskabskarakterområder? I dette afsnit er listet de eksisterende muligheder og potentialer, der peges på i beskrivelserne af de enkelte landskabskarakterområder. Listen er en kombination af forhold, helt eller delvist planlagte initiativer, samt brainstorm fra skribenternes side. Sejerslev Ejerslev Molermuseet (Naturens gratis glæder) Skarregaard museum (Naturens gratis glæder, I ro og mag ved vandet, Det gode liv) Stisystemer ved Molermuseet og Skarregaard samt Skarregaard plantage (Naturens gratis glæder) Badestrand nord for Skærbæk Bjerge (Naturens gratis glæder, I ro og mag ved vandet) Ejerslev havn havn, klubhus, toiletfaciliteter, borde-bænke og shelter (Aktiv natur, Naturens gratis glæder, I ro og mag ved vandet) Sommerhusområdet Hulhøjen og nærliggende badestrand (Naturens gratis glæder, I ro og mag ved vandet) Harrehøj, Dybhav og Ejerslev: Spor i landskabet (Naturens gratis glæder) Sejerslev campingplads (Naturens gratis glæder) Skærbæk Bjerge øge tilgængeligheden via stisystem, kan derved knyttes til Skarregaard, Skærbæk Strand, Solruten, Kystrute. Ejerslev Havn og Hulhøjen øge tilgængeligheden via stisystem, kan derved styrke oplevelsen af det kuperede terræn, etablere støttepunkter/knudepunkter for Solruten, Kystruten og Svaneruten. Dråby Solruten Teltpladser Sommerhusområdet Ejerslev Lyng Badestrande ved Ejerslev Lyng og Sø Bugt Område til windsurfing

5 5 Øgede muligheder for sejlads/vandsport på Sø Bugt Øge tilgængeligheden til landskabelige oplevelsesmuligheder Salgerhøj Hanklit Solruten (Naturens gratis glæder) Ved Salgjerhøj og vest for ca. 10 km stisystemer. Parkeringsareal, borde-bænkeopstilling og toiletfacilitet (I ro og mag ved vandet, Naturens gratis glæder) Hanklit parkeringsareal og sti til toppen (Naturens gratis glæder, potentiale for Aktiv natur) Overnatning: Duegården, Bjørneborg og Trolddalen (I ro og mag ved vandet, Naturens gratis glæder, potentiale for Det gode liv) Shelterplads ved Gullerup kro og Klov Bakker (Naturens gratis glæder) Jollehavn ved Vilsund, borde-bænkeopstilling (I ro og mag ved vandet, Naturens gratis glæder) Motocrossbane ved Kongens Høj (Aktiv natur) Grusgrav ved Bjergby hundetræning og skydning Sandgrav ved Bjergby borde-bænkeopstilling, Skt. Hans arrangement, mm. Etablering af mountainbikeruter Øgede muligheder for sejlads/vandsport Etablere/styrke støttepunkter for Solruten, Kystruten og Svaneruten (f.eks. ved Klov bakker, Gullerup Kro og Skibsted Strand) Reetablering af molergraven ved Klov Bakker med henblik på natur og rekreativ udnyttelse (f.eks. mountainbike) Aktive naturoplevelser ved Han Klit Skallerup Solbjerg Solrute (Naturens gratis glæder) Shelter ved Rovvig (Naturens gratis glæder) Teltplads ved Solbjerg (Naturens gratis glæder)

6 6 Styrke muligheder for kano- og kajaksejlads Etablere teltpladser i tilknytning til Solruten Etablere/styrke støttepunkter for Solruten, Kystruten og Svaneruten (f.eks. ved Rovvig og/eller Rovvig Efterskole) Udbud af sommerferiekurser i tilknytning til Rovvig Efterskole (i relation til skolens profil med fokus på sejlsport, natur- og friluftsliv, design og gastronomi) Erslev Kær Solrute (Naturens gratis glæder) Lokal vandrerute omkring Jølby Nor Opholdssted med borde og bænke på nordsiden af Mølager Styrke muligheden for at opleve de uforstyrrede natur- og landskabsområder (Bl.a. ved Jølby Nor) Midtmors Nord Badebroen/stranden ved Årnakke (Naturens gratis glæder) Badebroen/stranden ved Bjørndrup (Naturens gratis glæder) Golfbanen nord for Nykøbing (Det gode liv) Erslev Kalkovn og kalkgrav (Naturens gratis glæder) Solruten fra Legind til Sdr. Dråby (Naturens gratis glæder) Tinghøj (Naturens gratis glæder) Skarum Enge (Naturens gratis glæder) Tinghøj (Naturens gratis glæder) Farvandet i øhavet øst for området (Aktiv natur) Øgede muligheder for sejlads/vandsport Etablere/styrke støttepunkter for Solruten, Kystruten og Svaneruten Midtmors Syd Ørding Ferieby

7 7 Solruten Udnytte naboarealernes natur- og landskabsindhold til at styrke/udbygge stiforbindelser (f.eks. Legind bjerge, Sønderherred Plantage og Blidstrup Mark) Legind Bjerge Resort Jesperhus - blomsterpark og tilhørende faciliteter (feriecenter med svømmehal, golfbane) Rideskole Sallingsund camping Sallingsund Færgekro Højris Slot Afmærkede stier i Legind Bjerge Udvidelse af Resort Jesperhus, feriecenter (f.eks. at inddrage Lilleris Ådal med resterne efter vandmøllen) Øgede muligheder for sejlads/vandsport Sydmors Sommerhusområdet Sillerslev Øre samt det nye sommerhusområder nord for (Sillerslev-Ørding kær) (I ro og mag ved vandet) Voldstedet ved Gammellund (Naturens gratis glæder) Sillerslev Havn (I ro og mag ved vandet) Solruten fra Thissinghuse til Sillerslev (Aktiv natur) Farvandet i øhavet syd og vest for området (Aktiv natur) Kystklinterne langs sydkysten (I ro og mag ved vandet) Rotholme og strandengsarealerne ved Hestør Odde (særligt sårbart, I ro og mag ved vandet) Blidstrup Mark Solruten krydser igennem området ved Thissinghuse og ved Sillerslev-Ørding Kær.

8 8 Lokal afmærket vandretur rundt om Øster Assels Kær. Lystbådehavn ved den gamle udskibningsbro i Thissinghuse Shelter og toilet umiddelbart nord for havnen. Potentialer Udbygge friluftsmuligheder Øgede muligheder for sejlads/vandsport Bevare/beskytte/styrke Natura2000-områdets naturværdier Sønderherred Plantage Afmærket vandretur Hjertestien - rundt i Sønderherreds Plantage. Skydebane i de tidligere råstofgrave syd for plantagen Udbygge friluftsmuligheder Sydvest Mors Solruten Camping ved Dragstrup (I ro og mag ved vandet, Naturens gratis glæder) To sommerhusområder ved Dragstrup (I ro og mag ved vandet, Naturens gratis glæder) Badestrand ved Dragstrup Vig og Tæbring (I ro og mag ved vandet, Naturens gratis glæder) Spejderhytte vest for Tæbring (Susvind) (Naturens gratis glæder) Shelter øst for Rakkeby (Naturens gratis glæder) Teltplads ved Ejstrup mark (Naturens gratis glæder) (F.eks. i tilknytning til Solruten, Kysruten og Svaneruten, spor i landskabet og andre) Øgede muligheder for sejlads/vandsport (bl.a. kano- og havkajaksejlads) Etablere/styrke støttepunkter for Solruten, Kystruten og Svaneruten

9 9 Agerø Fugleskjul på øens vestside til observation af fugle på strandengsarealerne Borde og bænke dels midt på dæmningen og ved kirken Udbygge friluftsmuligheder, herunder stisystemer Bevare/beskytte/styrke Natura2000-områdets naturværdier

LANDSBYEN DE 7 SOGNE

LANDSBYEN DE 7 SOGNE LANDSBYEN DE 7 SOGNE INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND side 5 - historien - bymosaik Morsø Kommune - 1. borgermøde - tilgang (de 3 skalaer) REGISTRERING OG ANALYSE side 11 - landskab og natur - funktioner og

Læs mere

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010 Grøn-blå Struktur Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk Marts 2010 Tekst og layout Niras konsulenterne 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategisk tilpasning i Landsbyen De 7 sogne på Mors

Strategisk tilpasning i Landsbyen De 7 sogne på Mors i Landsbyen De 7 sogne på Mors Ansøgning til Pulje til fornyelsen af bymidter, handelsgader og mindre byer inden for temaet Mindre byer, der skrumper. Morsø Kommune af mindre byer i Landsbyen De 7 Sogne

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

2001-2013 MORSØ KOMMUNEPLAN

2001-2013 MORSØ KOMMUNEPLAN MORSØ KOMMUNEPLAN 2001-2013 Morsø Kommuneplan 2001 2013 er udgivet af: Morsø Kommunalbestyrelse Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M. Tekst, tegninger og grafisk tilrettelæggelse: Morsø Kommune, Teknisk Forvaltning

Læs mere

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Havcamping Lev tæt på havet Havcamping gør op med den traditionelle forståelse af campinglivet i Danmark. På Sydfyn vil vi gerne udvikle og tilbyde

Læs mere

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk Hvidbog se hele kommuneplanen på www.morsoe.dk November 2009 Forord Dette er Hvidborgen for Morsø Kommuneplan 2009-2021. Hvidbogen indeholder de dokumenter, der har indgået i Kommunalbestyrelsens endelige

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & HelHedsplan For over sø & land udarbejdet

Læs mere

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon. Kunde Rådgiver Morsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Service Klostermarken 12 Jernbanevej 7 8800 Viborg 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.dk

Læs mere

Idékatalog til øget samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Idékatalog til øget samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Idékatalog til øget samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Landsforeningen af Menighedsråd Damvej 17-19 8471 Sabro tlf. 8732 2133 Udarbejdet af Vivi Rolskov Jensen og Lisa Junge Jensen Proceskonsulenter

Læs mere

Livø Havn. Porten til Livø Naturens Stillekupé. Naturstyrelsen Aalborg. Projektansøgning. 21. november 2011

Livø Havn. Porten til Livø Naturens Stillekupé. Naturstyrelsen Aalborg. Projektansøgning. 21. november 2011 Livø Havn Porten til Livø Naturens Stillekupé 21. november 2011 Naturstyrelsen Aalborg Projektansøgning 1 Formål og indhold Naturstyrelsen Aalborg arbejder med at renovere, modernisere og udbygge Livø

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI 1 visitholstebro.dk Holstebro Kommunes Turismestrategi 2013 Indledning Denne turismestrategi er vedtaget af Holstebro Byråd den 18. august 2009 og revideret i januar

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013

LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013 Thy A26 Nykøbing LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013 Salling Ørding FORORD Morsø Kommune har i januar 2012 ansøgt Ministeriet for by, bolig og landdistrikter om

Læs mere

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav Friluftsstrategi for det sydfynske øhav 2012-2016 Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune riluftsstrat or det ydfynske Indhold egi Et særligt potentiale 5 En strategi

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY. Brøndbyøster. Rekreativ Strategi. Brøndby Kommune. Del 2 Idékatalog BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 1

BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY. Brøndbyøster. Rekreativ Strategi. Brøndby Kommune. Del 2 Idékatalog BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 1 BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY 2012 Brøndby Kommune Rekreativ Strategi Brøndbyøster Del 2 Idékatalog BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 1 Bevægelse i alle planer Brøndby Kommune har i 2011/2012 deltaget

Læs mere

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Jette Hansen-Møller og Sandra Gentin Arbejdsrapport Skov & Landskab

Læs mere

Bogø områdebeskrivelse

Bogø områdebeskrivelse Bogø områdebeskrivelse Bårse Præstø Jungshoved Lundby Allerslev / Skibinge Ørslev Mern Midt Møn Kastrup / Neder Vindinge Kalvehave Vordingborg Nyråd Stensved Stege Lendemarke Midt Møn Bogø Vestmøn Østmøn

Læs mere

Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg

Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg BILAG 1 AUGUST 2009 Den Midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommunes cykelstrategi er udarbejdet af Trafik og Veje i Viborg

Læs mere

AGGER HAVN MASTERPLAN

AGGER HAVN MASTERPLAN AGGER HAVN MASTERPLAN Masterplan for Agger Havn Udarbejdet af: Jeanette Lund Kommunikation og Ideaz Fotos: Hans Erik Nørgaard og Ida Borgen Tryk: Udgivet marts 2012 Gruppen omkring Agger Havn består af:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Et grønt partnerskab. i Uldum Kær

Et grønt partnerskab. i Uldum Kær Et grønt partnerskab om stier og formidling i Uldum Kær Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse Et grønt GudenaaPartnerskab i Uldum Kær 2 Projektbeskrivelse 3 Statuskort, friluftsliv 9 Projektkort, friluftsliv

Læs mere

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: Nicolai

Læs mere