Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6"

Transkript

1

2 Indhold Indhold...1 Indledning...3 Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv i Region Syddanmark...16 Friluftsrådets lokale kredsbestyrelse vil med dette friluftsoplæg opfordre Vejle Kommune til at sætte fokus på friluftsliv i kommuneplanen. Oplægget kan danne udgangspunkt for udarbejdelsen af en kommunal friluftspolitik eller fungere som inspiration til prioritering af indsatsen på friluftsområdet i kommunen.

3 Indledning Friluftsrådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv under hensyntagen til natur og miljø. Friluftsrådet varetager som paraplyorganisation mere end 90 tilsluttede organisationers og den almene befolknings behov for og interesser i et aktivt friluftsliv. Alle kan have glæde af et aktivt friluftsliv. En af friluftsrådets vigtigste opgaver er at samle og forene de mange forskellige interesser for rekreativ benyttelse af landskabet at finde den største fællesnævner og medvirke til, at forvaltningen af friluftslivets rammer sker på bedst mulig måde. Dels skal befolkningens behov for at dyrke friluftsliv imødekommes, dels skal der tages det nødvendige hensyn til naturen. Styrken ligger i Friluftsrådets brede perspektiv, der rækker ud over særinteresser hos den enkelte. Friluftsrådets struktur af frivillige bygger på 23 kredse bestående af i mellem 1 og 8 kommuner. Medlemsorganisationerne udpeger repræsentanter i hver kreds, og denne kredsrepræsentation vælger en kredsbestyrelse. Kredsbestyrelsen har udarbejdet dette friluftsoplæg i håb om at det kan danne udgangspunkt for udarbejdelsen af en kommunal friluftspolitik eller fungere som inspiration til prioritering af indsatsen på friluftsområdet i kommunen. I oplægget redegøres for de lokale ønsker og behov for fremtidens friluftsliv i kommunen. 3 Friluftsoplæg for Vejle Kommune

4 Friluftsrådets kreds Trekantsområdet Friluftsrådets struktur af frivillige bygger på 23 kredse fordelt over hele landet. En af disse kredse er kreds 10 Trekantsområdet, som dækker kommunerne Vejle, Fredericia, Kolding, Vejen og Billund kommuner. Kredsens geografiske område rummer mange storslåede landskaber, og de overordnende rammer for friluftslivet er således gode. Trekantsområdet er indrammet af Lillebælt, Kongeåen, Hærvejen, Skjern Å og Gudenå. Desuden er der to støre landskabskorridorer, der gennemskærer trekantsområdet: Kolding Fjord og ådal samt Vejle fjor og ådal. Disse landskaber tillægger Friluftsrådet første prioritet i dette friluftsoplæg. Kredsbestyrelsen arbejder med reference til Friluftsrådets hovedbestyrelse og i nært samarbejde med Friluftsrådets sekretariat samt kredsrepræsentantskabet. I kreds Trekantsområdet er følgende medlemsorganisationer repræsenteret: Det Danske Spejderkorps Dansk Vandrelaug Dansk Orienterings-Forbund Dansk Forening for Rosport Dansk Cyklist Forbund Dansk Camping Union Dansk Kano og Kajak Forbund Dansk Ornitologisk Forening Danmarks Idræts-Forbund Danmarks Jægerforbund Danmarks Sportsfiskerforbund Dansk Land-Rover Klub Dansk Svæveflyver Union Efterskoleforeningen Kongelig Dansk Aeroklub Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Dansk Islandshesteforening Danmarks civile Hundeførerforening Dansk Sejlunion Danske Skov- og Landskabsingeniører Dansk Amatørfiskerforening Naturvejlederforeningen i Danmark Samvirkende danske Turistforeninger Kommunale Park- og Naturforvaltere Sct. Georgs Gilderne i Danmark I udarbejdelsen af dette friluftsoplæg for Vejle Kommune har kredsbestyrelsen vedtaget en vision for udvikling af friluftslivets fremtidige muligheder i kommunen. Friluftsoplæg for Vejle Kommune 4

5 Endvidere har bestyrelsen og repræsentantskabet bidraget med beskrivelser af konkrete forslag til fremme af friluftsliv i kommunen. Friluftsoplægget for Vejle Kommune rummer ikke en komplet samling af forslag, men en række eksempler på projekter, som vi finder realiserbare på kort og mellemlangt sigt. Det er kredsbestyrelsens ønske at medvirke til at udvikle friluftslivet i Vejle Kommune i samarbejdet med kredsbestyrelsens kontaktflade. 5 Friluftsoplæg for Vejle Kommune

6 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune Vejle Kommune har en rig og varieret natur og mange storslåede landskaber, der i særlig grad er præget af skovområder, vandløb og søer. Vejle Kommune er især landskendt for tre landskaber: Vejle fjord og ådal, Grejsdalen samt Hærvejen. Det er tre landskaber, som giver fantastiske friluftsmuligheder. Samtidig er det områder, som har store uudnyttede potentialer for friluftsaktiviteter og naturoplevelser. Bl.a. derfor har Friluftsrådets lokale kredsbestyrelse udarbejdet følgende vision for friluftslivet i Vejle Kommune, som vi håber, at kommunen vil anvende i planlægningen: VISION: Vejle Kommune skal tilbyde Danmarks mest varierede og attraktive friluftsliv, som giver borgerne optimale muligheder for et sundt og aktivt liv med respekt og forståelse for de naturskabte værdier. For at leve op til denne vision skal kommunens smukke natur sikres og bevares, men samtidig må der også ske en udbygning af adgangsmuligheder, så friluftsaktiviteterne kan udfolde sig på bedste måde. Børn skal, via foreningsliv, skole og institution, lære at opleve, respektere og tage hensyn til naturen. Natur og friluftsliv skal inddrages mere i børnenes opvækst. Indsatsen for at sikre friluftsmulighederne skal rettes både mod det organiserede og mod det uorganiserede friluftsliv samt alle grupper i kommunen fra børnehaver til ældregrupper og mennesker med fysiske handicap. Vor udfordring er, at udnytte mulighederne for friluftsliv i fællesskab. I Friluftsrådets kreds Trekantsområdet mener vi, at det lokale friluftsliv bør stå højere på den kommunale dagsorden end landskabets potentiale for tilrejsende turister. På sigt vil en forbedring for de lokale borgere også føre til bedre forhold for turisterne. Friluftsoplæg for Vejle Kommune 6

7 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen I forlængelse af vores vision for friluftslivet i Vejle Kommune har vi udarbejdet en række forslag til fremme af friluftslivet i kommunen. På de følgende sider beskriver vi disse forslag. Der er ikke tale om en komplet samling af forslag, men snarer en række eksempler på projekter, som vi finder realiserbare på kort og mellemlangt sigt. Forslagene kan finansieres på mange måder primært med kommunen som partner. Skov- og Naturstyrelsen er ligeledes en relevant mulighed. Eller finansieringen kan ske via Lokale Grønne Partnerskaber, Tips- og lottomidler til friluftsliv eller Lokale aktionsgrupper. Lokale Grønne Partnerskaber er en aftale, der er indgået mellem Kommunernes Landsforening, Miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Hensigten med aftalen er, at de 4 aftaleparter lokalt koordinerer og understøtter konkrete natur- og friluftsprojekter. Med kommunens nye nøgleposition i forhold til natur og miljø vil det være oplagt, at kommunen spiller en central rolle blandt andet ved at sikre, at partnerskabsprojekter kan iværksættes i kommunen. Læs mere på Desuden kan en del af forslagene med stor sandsynlighed opnå støtte via puljen Tips- og lottomidler til friluftsliv. Midlerne administreres af Friluftsrådet, og hvert år uddeles cirka 50 millioner kroner til en lang række forskellige projekter. Forslag 1: Digitalt friluftskort Vejle Kommune skal roses for en fin hjemmeside, hvorpå borgere og turister kan finde mange gode oplysninger om natur, kultur og friluftsmuligheder i kommunen, 7 Friluftsoplæg for Vejle Kommune

8 bl.a. oplysninger om skovlegepladser, naturture, campingpladser, museer, strande og andet. Men kommunens hjemmeside kan være svær at finde rundt på. Nogle oplysninger findes under overskriften Turist, andre under overskriften Kultur- og Naturguide Dertil skal det nævnes, at mange friluftsmuligheder slet ikke er nævnt på hjemmesiden, og det giver problemer, hvis en borger eller turist f.eks. leder efter et sted, hvor det er muligt/tilladt at køre mountainbike, sejle havkajak, tænde bål, overnatte i det fri eller andre ønsker. For at give kommunens borgere, tilflyttere og turister et bedre overblik over kommunens mange friluftstilbud, vil vi foreslå, at kommunen laver en friluftsportal på Internettet samt et interaktivt friluftskort, hvor alle relevante friluftsfaciliteter og friluftsaktiviteter indtegnes og beskrives. Friluftsportalen og friluftskortet kan give borgerne mulighed for at lære lokalområdet bedre at kende, og det kan bidrage med inspiration til at opleve nye naturområder, kulturhistoriske steder, besøg på naturlegepladser, fugletårne eller andre friluftsfaciliteter. Et friluftskort giver desuden overblik over fordelingen af kommunens faciliteter, og det kan derfor anvendes af kommunen som et redskab til at konkretisere nye ønsker til friluftslivet i kommunen, og kan også give mulighed for at tænke visionært. Få inspiration til et friluftskort på følgende link: Forslag 2: Friluftsguide Som et supplement til Kultur- og Naturguide bør kommunen udarbejde en friluftsguide, hvori kommunen beskriver alle friluftstilbud i kommunen. I kommunens Kultur- og Naturguide 2008 beskrives alle museer, svømmehaller, strande, teateroplevelser osv.. På tilsvarende vis bør kommunen beskrive alle bålpladser, primitive overnatningspladser, fugletårne, hundeskove, mountainbikeruter, rideruter, sportspladser, lystfiskemuligheder, områder til kajaksejlads osv.. Forslag 3: Trail-center og afmærkede ruter i Vejle Ådal Vejle Ådal er som bekendt et markant dallandskab skabt af istidens smeltevand og tunge isgletcheres. Skov præger nu som før de stejle og svært opdyrkelige dalsider og indrammer smukt ådalen. Græssende kreaturer holder de vidtstrakte enge på den fugtige dalbund fri for krat og træer. Området er kort sagt ideelt for naturoplevelser og friluftsliv. Der er allerede en del kultur- og naturformidling i Friluftsoplæg for Vejle Kommune 8

9 Vejle Ådal, men området indbyder også til mere aktive friluftsaktiviteter som f.eks. løb, trekking, mountainbike og langrend. Derfor foreslår vi, at der etableres et såkaldt Trail-center i ådalen. Et Trail-center er sted, hvorfra der er et fælles udgangspunkt for forskellige afmærkede ruter. På selve trail-centret kan der etableres en hytte til udstyr og et læskur, hvor folk kan mødes eller vente på hinanden. Desuden bør der være information om ruterne i området. Yderligere kan der etableres en stræk-bom, parkeringsforhold og toiletforhold. I området omkring Trail-centret afmærkes og opmåles ruter til forskellige aktiviteter: Løb, stavgang, gps-løb, orienteringsløb med faste poster, langrend og mountainbike. Der er mange velegnede lokaliteter til et Trail-center i Vejle Ådal. Vigtigst er det, at der er stier, en varieret natur og et varieret terræn inden for en radius af 5-10 kilometer. Vi mener bl.a. at Vingstedcentret er en oplagt mulighed som Trail- Center. Et såkaldt Trail-center er sted, hvorfra der er et fælles udgangspunkt for forskellige afmærkede ruter i området. På selve Trailcentret kan etableres infotavler, bord, bænke, små hytter og strækbomme. Forslag 4: Grejbank Friluftsrådet anbefaler, at der i forbindelse med Vejle Kommunes friluftsstrategi skabes mulighed for at etablere yderligere en grejbank i kommunen. En grejbank er et sted, hvor foreninger, skoler, klubber og institutioner kan låne idræts- og friluftsudstyr, frem for at hver institution skal anskaffe egne kanoer, telte og så videre. Grejbanken kan for eksempel placeres på efterskoler, på kommunale ungdomsskoler, i klubber eller i fritidscentre. Hvis grejbanken kræver bemanding, kan det foregå i samarbejde med for eksempel en naturvejleder eller kommunens arbejdsformidling og aktiveringstilbud. I øjeblikket findes der en grejbank i kommunen. Den ligger på Brejning Efterskole. Her kan lånes udstyr, der især retter sig mod friluftsaktiviteter på fjorden (fiskeudstyr, kajakker, joller osv.). Det kunne være fint, hvis der kommer 9 Friluftsoplæg for Vejle Kommune

10 en grejbank i den vestlige del af kommunen, hvor der kan lånes friluftsudstyr til landlige aktiviteter (f.eks. telte, trangia, klatreudstyr osv.). Få mere inspiration til grejbanker på En grejbank, hvorfra lokale foreninger, skoler og institutioner kan låne friluftsudstyr, vil skabe mange nye og bedre frilufts- og naturoplevelser i kommunen. Forslag 5: Hundeskove Hunden er menneskets bedste ven. På bare femten år er der kommet dobbelt så mange hundeskove i landet. I alt findes der 120 skove, hvor man må lufte hunden, uden den er i snor. Kun 3 af disse hundeskove ligger i Vejle Kommune. I almindelige skove og andre naturområder skal hunde være i snor både af hensyn til andre naturgæster og af hensyn til dyreliv. For at fremme mulighederne for hundeejerne mener Friluftsrådet, at der på sigt bør arbejdes for flere hundeskove i Vejle Kommune. Forslag 6: Naturlegepladser På trods af at befolkningen i Vejle Kommune har noget af landets bedste natur til at dyrke friluftsaktiviteter i, er det de færreste, der benytter sig af det i den travle hverdag. Det er oftest forbeholdt weekender og ferier. Tilgængelighed og smidighed er nøgleord, når man skal vælge sin aktivitet i hverdagen. Dette gælder for eksempel også for skoler og institutioner. Langt den største del af kommunens børn og unge går til daglig i skole og/eller institution i de større byer. Og når lærere og/eller pædagoger i dagligdagen vælger aktiviteter, skal det være inden for en overskuelig afstand, og det skal være let at gå til. Derfor er bynære friluftsfaciliteter vigtige, hvis man ønsker at give sine borgere mulighed for dagligt at have et aktivt (frilufts-)liv. Det er Friluftsrådets forslag, at der udarbejdes en plan for udbygning af de bynære friluftsfaciliteter i kommunen. Især kan der peges på naturlegepladser. Friluftsoplæg for Vejle Kommune 10

11 Der findes kun 3 skovlegepladser i kommunen og det er alt for lidt. I planlægningsarbejdet kan man med fordel inddrage lokale skoler, institutioner, klubber med videre, ligesom man bør overveje muligheden for at indgå partnerskaber i for eksempel driften og vedligeholdelsen af de forskellige faciliteter. I den forbindelse kan Friluftsrådet understøtte arbejdet via de landsdækkende projekter Grønt Flag - Grøn Skole, Grønne Spirer og Skoven i Skolen. Naturlegepladser og andre bynære friluftsfaciliteter giver mulighed for aktiviteter i dagligdagen. Kombineres dette med lettilgængelige muligheder for naturformidling gives der mulighed for, at skoler, institutioner, klubber og børnefamilier vælger at tilbringe tid aktivt i naturen i hverdagen. Forslag 7: Primitive overnatningspladser Kommunen bør forsynes med tilstrækkelige primitive overnatningsfaciliteter til gavn for både cyklister, vandrere, sejlere og familier, der vil overnatte i naturen. Primitive overnatningspladser bør, hvis muligt, forsynes med vand, toilet og shelters. I forbindelse med udarbejdelsen af et kommunalt friluftskort bør der udarbejdes en oversigt over de primitive overnatningspladser i kommunen. Herefter er muligt at vurdere, hvor i kommunen der mangler faciliteter. Der bør herefter gøres en indsats for at etablere nye pladser, der steder, hvor der mangler faciliteter langs vores vandre- og cykelruter og kyster. Vejle Kommune rummer allerede en del primitive overnatningspladser, fordi mange private organisationer har etableret teltpladser og tilmeldt dem til ordningen Overnatning i det fri. Desuden har Skov- og Naturstyrelsen etableret en del teltpladser. Men kommunen bør også bidrage til at udvide nettet at primitive overnatningspladser i kommunen. Læse mere om ordningen Overnatning i det fri på følgende link: Vejle Kommune har fremragende faciliteter for sejlsport. Fjorden og den østvendte kyststrækning giver rigtig gode forhold til kano- og kajaksejlads som 11 Friluftsoplæg for Vejle Kommune

12 er populære aktiviteter som aldrig før. Friluftsrådet anbefaler primitive overnatningspladser på udvalgte lokaliteter langs Vejle Fjord. Kystnære overnatningsfaciliteter giver gode muligheder for læ og overnatning på enten vandreturen langs kysten eller sejlturen på fjorden. Forslag 8: Flere bålpladser Der findes i alt 11 offentlige bålpladser i Vejle Kommune. Heraf er de 6 placeret i skovområdet ved Ny Nørup (Gødding Skov og Engelsholm Sø), og 2 er placeret nær Tørskind. Det kunne være ønskeligt at der etableres flere bålpladser i Kommunen, dels i bynære naturområder, hvor foreninger og institutioner kan bruge pladserne, dels ved Vejle Fjord og kommunens ådale, hvor bålpladserne kan bruges af spejdere og folk på længere vandre- eller sejlture. Forslag 9: Blå flag Blå Flag giver et synligt bevis for kommunens miljøindsats. Blå Flag-kampagnen er en international miljøkampagne, der arbejder for et renere hav- og kystmiljø og for at højne strandes og havnes generelle sikkerhed, service og kvalitet til gavn for de besøgende. Blå Flag er kendt blandt mange turister og lokalbefolkningen som et symbol på kvalitet og høj standard. For kommunen har det en positiv Friluftsoplæg for Vejle Kommune 12

13 betydning for turismen, at flere og flere opsøger destinationer med Blå Flag. Kommunen bør arbejde for, at alle egnede strande og lystbådehavne i kommunen får et Blåt Flag hvert år. I år har følgende strande og havne fået tildelt det Blå Flag: Fladstrand, Hvidbjerg Strand, Mørkholt Strand, Tirsbæk Strand, Brejning Havn. Nye destinationer for Blå Flag kunne være Albuen, Holtser Hage og Ibæk Strand. Læs mere om Blå Flag på Det Blå Flag giver et synligt bevis på strandenes og havnenes generelle sikkerhed, service og kvalitet til gavn for de besøgende. På fotoet til højre ses Brejning Havn den eneste havn i Vejle Kommune, som har fået tildelt det Blå Flag Forslag 10: Fokus på natur og miljø i skoler og institutioner Børn og unges kendskab til naturen og et sundt og aktivt friluftsliv er for nedadgående, hvorfor Friluftsrådet fortsat vil arbejde for at udbrede glæden ved udeliv og kendskabet til naturen i disse grupper. Det kan blandt andet ske gennem Grønt Flag Grøn Skole og Grønne Spirer, der er henholdsvis undervisningsprogrammer for bæredygtig udvikling og aktivitetsprogrammer for børneinstitutioner. Programmerne er rettet mod grundskoler og børneinstitutioner i Danmark. Det Grønne Flag symboliserer, at skolen har gennemført et undervisningsforløb og opprioriteret miljøspørgsmål i skolens daglige drift. Kommunen bør arbejde for, at alle skoler får et Grønt Flag. Ligeledes bør kommunen arbejde for og inspirere til, at børneinstitutionerne sætter natur og udeliv på dagsordenen. Læs mere på og I øjeblikket har 2 daginstitution i Vejle Kommune erhvervet det grønne flag og yderligere 2 institutioner arbejder på at få det. Men det er alt for lidt i en stor Kommune som Vejle. Vi vil derfor opfordre Vejle Kommune til at opfordre alle kommunens institutioner til at tilmelde sig ordningen. 13 Friluftsoplæg for Vejle Kommune

14 Det er vigtigt, at børn får gode oplevelser i naturen. Frisk luft og fysiske aktiviteter skaber trivsel og giver børnene en vigtig forståelse for naturen. Anbefalinger i øvrigt Foruden ovenstående konkrete forslag til at fremme friluftlivet i Vejle Kommune har vi en række generelle anbefalinger til kommunen. Det drejer sig om følgende anbefalinger: Forslag 11: Vi anbefaler at kommunen arbejder for en styrkelse af friluftslivet i Vejle Kommunes tre landskabskorridorer: - øst-vest: Vejle fjord og ådal - sydøst-nordvest: Grejsdal, Ådal og Skjernådal - nord-syd: Hærvejen fra Skjernås kilde til Randbøl Hede Forslag 12: Vi mener at kommunens tre landskabskorridorer bør være fokusområder for friluftsliv. Korridorerne bør derfor være forbundne med sammenhængende stinet, også for andre brugere end cyklister, vandrere og ryttere. Forslag 13: Vi anbefaler at der skabes flere muligheder for at opleve vild og uberørt natur, hvor stier kan have karakter af trampestier. Forslag 14: Vi anbefaler at flere brugergrupper gives bedre adgang til offentlige vandløb og kyster. Forslag 15: Vi anbefaler at Vejle Kommune sætter fokus på, at forhindre ulovlig nedlæggelse af stier, ulovlig skiltning i forbindelse med adgangsforhold i det åbne land, samt sikre færdselsretten på strandbredder. Friluftsoplæg for Vejle Kommune 14

15 Forslag 16: Vi anbefaler at Vejle Kommune er opmærksomme på ulovlig kystsikring og ulovlig etablering af bade- & bådebroer. Forslag 17: Vi anbefaler at Vejle Kommune i fredningsnævnssager påser, at udviklingen i fredede arealer ikke medfører begrænsning af den offentlig adgang den oprindelige fredningskendelse indeholder. Forslag 18: Vi anbefaler at Vejle Kommune især i fredningsnævnssager påser, at fornyelse af bygninger i naturområder ikke forringer adgangsforholdene, og ikke påvirker naturen negativt. Forslag 19: Vi anbefaler at Vejle Kommune synliggør offentlige arealer, ved tydelig mærkning af vej og sted. Forslag 20: Vi anbefaler at Vejle Kommune prioriterer borgerinddragelse, og til brug herfor kortlægger friluftslivets lokale foreninger, friluftslivets brugere, friluftslivets omfang, friluftslivets arealer, samt udviklingstendenser i friluftslivet. Forslag 21: Vi anbefaler at Vejle Kommune sikrer en tæt dialog mellem naturforvaltning, fysisk planlægning og sundhedsforvaltning. 15 Friluftsoplæg for Vejle Kommune

16 Friluftsliv i Region Syddanmark Regionen har en særdeles rig natur og derigennem vækstpotentiale for friluftsliv. Naturen kan anvendes til fremme af oplevelser, naturturisme og sundhed, så regionen bliver et attraktivt sted at bosætte sig eller holde ferie. Friluftsrådets visioner for friluftsliv i regionen er: at der skabes nationalparker i Region Syddanmark at det bliver muligt at bevæge sig til fods, på cykel eller til hest en hel dag i regionens natur uden at komme i konflikt med den motoriserede færdsel Friluftsrådet peger på følgende indsatsområder for at realisere visionerne: Etablering af sammenhængende stinet for gående, cyklende og ridende, både lokalt og regionalt. Stinettet skal indeholde sikker passage af trafikårer, organiserede parkeringsmuligheder, et handicapvenligt stisystem, en kombination af stier og vandveje gerne på tværs af landegrænsen flere primitive opholds- og overnatningspladser og etablering af stisløjfer omkring alle bysamfund. Befolkningen bør have god og lige adgang til naturen, herunder adgang til private arealer i det åbne land. Der kan blandt andet stilles krav om, at naturplaner indeholder afsnit om adgangsforhold, krav om stop for nedlæggelse af eksisterende mark- og skovveje samt stier til kysten og krav om offentlige opkøb/leje af naturområder. Befolkningen skal have større viden om eventuelle restriktioner for færdsel og ophold på særlige områder og i særlige yngle- eller vækstperioder Friluftsoplæg for Vejle Kommune 16

17

riluftsliv i kolding kommune

riluftsliv i kolding kommune riluftsliv i kolding kommune Indhold Indledning...3 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...4 Vision for Kolding Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i Kolding Kommune...7 Friluftsliv i Region

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

riluftsliv i faxe kommune

riluftsliv i faxe kommune riluftsliv i faxe kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Østsjælland...3 Vision for friluftsliv i Faxe Kommune...5 Forslag til fremme af friluftsliv i Faxe Kommune...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

riluftsliv i varde kommune

riluftsliv i varde kommune riluftsliv i varde kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Varde Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

riluftsliv i sønderborg kommune

riluftsliv i sønderborg kommune riluftsliv i sønderborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sønderjylland Øst...3 Vision for friluftsliv i Sønderborg Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

for Friluftsrådet 2013-2020

for Friluftsrådet 2013-2020 for Friluftsrådet 2013-2020 Strategi for Friluftsrådet 2013-2020 1. En strategi frem mod 2020 2. Vision 3. Mission 4. Værdier 5. Strategiske fokusområder 6. Organisationsmål og udviklingsmål 7. Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i frederiksberg kommune

riluftsliv i frederiksberg kommune riluftsliv i frederiksberg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds København...3 Vision for friluftsliv i Frederiksberg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i Frederiksberg Kommune...6

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg. Kredsbestyrelsens. Beretning for 2011-2012

Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg. Kredsbestyrelsens. Beretning for 2011-2012 Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg Kredsbestyrelsens Beretning for 2011-2012 Marts 2012 Indledning. Friluftsåret 2010-2011 har været præget af et stort arbejde omkring Natura 2000 planerne og kredsbestyrelsens

Læs mere

4.1 Friluftsliv. Amtsrådets mål. Foto: Naturturisme I/S

4.1 Friluftsliv. Amtsrådets mål. Foto: Naturturisme I/S 4.1 Friluftsliv.qxd 19-12-2005 18:26 Side 1 Foto: Naturturisme I/S 4.1 Friluftsliv Amtsrådets mål at udbygge og sikre et bredt udbud af attraktive friluftsmuligheder i regionen for såvel det uorganiserede

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Det Grønne Motionsrum

Det Grønne Motionsrum Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og kulturliv

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere:

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere: Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00 Deltagere: Frode Thule Jensen, formand, medlem af byrådet Bo Storm, sekretær, Park & Vej Anders Brandt Sørensen, medlem af byrådet Rene Hylager Carlsen,

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

PA FARTEN! Ledervejledning. VoVeHaLsEn. På farten! Niveau 1. Årstid: Primært sommer og forår. Lokation: Hvor det er muligt

PA FARTEN! Ledervejledning. VoVeHaLsEn. På farten! Niveau 1. Årstid: Primært sommer og forår. Lokation: Hvor det er muligt Årstid: Primært sommer og forår Lokation: Hvor det er muligt Forløbets varighed: 4 trin + en dag PA FARTEN! Ledervejledning Kan du lide fart og adrenalinsus, så vil du blive udfordret på begge dele i denne

Læs mere

FAKTA. om friluftslivet i Danmark

FAKTA. om friluftslivet i Danmark FAKTA om friluftslivet i Danmark Forord Friluftsliv er vigtigt for danskerne. Det er sundhedsfremmende, både mentalt og fysisk. Det fremmer sociale relationer, fremmer indlæring hos skoleelever og er

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: Nicolai

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Elmelund Skovdag. Se det fulde program i folderen. ODENSE. Elmelund Skov. Otterupvej. Kochsgade. Åsumvej. Middelfartvej. Nyborgvej.

Elmelund Skovdag. Se det fulde program i folderen. ODENSE. Elmelund Skov. Otterupvej. Kochsgade. Åsumvej. Middelfartvej. Nyborgvej. Elmelund Skovdag Kom til indvielse af Odenses største skov, Elmelund Skov, søndag den 25. maj, kl. 10-16. Dagen byder på et hav af aktiviteter for store og små. Se det fulde program i folderen. Otterupvej

Læs mere

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Thy som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, kulturmiljøet er fremhævet og erhvervslivet trives

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Idékatalog for indsatsområdet kystfriluftsliv

Idékatalog for indsatsområdet kystfriluftsliv Idékatalog for indsatsområdet kystfriluftsliv Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning 4 1.0 Indledning 6 1.1 Formål med indsatsområdet 6 1.2 Brugen af idékatalog 6 1.3 Afgrænsninger 7 1.4 Metode 7 1.5

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098 Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Fremsendt pr. e-mail til sns@sns.dk og pve@sns.dk 15. december 2009 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 PLAN Natur, friluftsliv og sundhed LOA-projektet rum og rammer for aktivt udeliv Fysiske

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Kortlæg jeres lokalområde til udeskole

Kortlæg jeres lokalområde til udeskole Kortlæg jeres lokalområde til udeskole Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Når skoler påbegynder undervisning

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm

Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm Kredsbestyrelsen Friluftsrådet Nordsjælland. Den 24. maj 2011. Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm Til stede: Poul Erik

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Plads til alt og alle?

Plads til alt og alle? Se mere på: www.skanderborg.dk/pladstilaltogalle www.facebok.com/pladstilaltogalle Temamøde med Byrådet Den 19. marts 2015 Hvad er natur og miljøpolitikken? Natur Miljø Overfladevand Grundvand Skove Friluftsliv

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Miljø, sikkerhed og gode oplevelser. med Blå Flag på havnen

Miljø, sikkerhed og gode oplevelser. med Blå Flag på havnen Miljø, sikkerhed og gode oplevelser med Blå Flag på havnen Hvad er Blå Flag? Blå Flag er en global miljømærkningsordning, der er med til at sikre vores fælles natur og beskytte miljøet ved havne og kyster.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 11 KORT KORT 1 KORT 2 KORT 3 KORT 4 KORT 5 VANDRERUTER STRANDE FUGLETÅRNE OPHOLDSPLADSER MARITIME FACILITETER

INDHOLDSFORTEGNELSE 11 KORT KORT 1 KORT 2 KORT 3 KORT 4 KORT 5 VANDRERUTER STRANDE FUGLETÅRNE OPHOLDSPLADSER MARITIME FACILITETER 4 Titel: Friluftsliv i Det Sydfynske Øhav Forfatter: Jens Nyeland Redaktør: Peter Blanner, Nationalparksekretariatet Udarbejdet til: Nationalpark-undersøgelsen Det Sydfynske Øhav Udarbejdet: November 2009

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Programmet Lidt om Lokale og Anlægsfonden Steder på ruten Støttepunkter (eksempler) Overnatning Strategisk overblik Naturrumsprojekter

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Båring Vig Kystaktiviteter - Projektbeskrivelse

Båring Vig Kystaktiviteter - Projektbeskrivelse 1 Båring Vig Kystaktiviteter - Projektbeskrivelse April 2013 Multihuset vil være et godt udgangspunkt for naturoplevelser langs kysten Formål med projektet Båring Vig Kystaktiviteter (BVK) ønsker at fremme

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Rekreation og friluftsliv i de nye skove II Interviewundersøgelse

Rekreation og friluftsliv i de nye skove II Interviewundersøgelse Rekreation og friluftsliv i de nye skove II Interviewundersøgelse Støttet med tilskud fra Tips og Lottomidler til friluftslivet Landskabsværkstedet Frederiksberg Runddel 3F 2000 Frederiksberg C www.landskab.nu

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Fakta om friluftslivet

Fakta om friluftslivet Fakta om friluftslivet Baggrundsrapport Denne rapport skal ses som det værktøj, der har ligget til grund for publikationen FAKTA om friluftslivet i Danmark. Her er der mulighed for at læse nærmere om undersøgelserne

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd Hvide Sande 30. april 2014 Special Interest Tourism Teori og gode råd SIT-handicapturisme i Slettestrand. Billeder fra Feriecenter Slettestrand Agenda Lidt SIT-teori Hvorfor SIT? SIT-MTB i Slettestrand.

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø.

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Deltagere: Tove, Jørgen, Lone, Tue, Thomas, Poul Afbud fra: Allan, Jess, som ikke kom Dagsorden: 1.

Læs mere

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 BILAG TIL MILJØPOLITIK politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Juni 2011 Indledning Denne handleplan er udarbejdet

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Friluftsrådets nye hjemmeside

Friluftsrådets nye hjemmeside Friluftsrådets nye hjemmeside Velkommen! Eftermiddagens program 16.00: Hvad kan og skal hjemmesiden? Ny hjemmeside - Nye muligheder Hvordan får vi mest ud af mulighederne? ---- 16.45: Pause ---- 17-18.30:

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Projektbeskrivelse. 100 km mountainbike-spor i Viborg Kommune

Projektbeskrivelse. 100 km mountainbike-spor i Viborg Kommune VIBORG MTB SPOR Projektbeskrivelse 100 km mountainbike-spor i Viborg Kommune En fælles vision for Viborg som en af landets mest attraktive MTB-destinationer. Et projektsamarbejde mellem tre af Viborgs

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej 1 C, 3000 Helsingør

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej 1 C, 3000 Helsingør Kredsbestyrelsen I Friluftsrådet for Kreds 19 Nordsjælland Hillerød d. 30. oktober 2014 Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse Januar 2010 Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Jeppe Jørgensen Nanna Ilmer William S. Jacobsen Ole Bøgh Vinther Thyge

Læs mere