Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6"

Transkript

1

2 Indhold Indhold...1 Indledning...3 Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv i Region Syddanmark...16 Friluftsrådets lokale kredsbestyrelse vil med dette friluftsoplæg opfordre Vejle Kommune til at sætte fokus på friluftsliv i kommuneplanen. Oplægget kan danne udgangspunkt for udarbejdelsen af en kommunal friluftspolitik eller fungere som inspiration til prioritering af indsatsen på friluftsområdet i kommunen.

3 Indledning Friluftsrådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv under hensyntagen til natur og miljø. Friluftsrådet varetager som paraplyorganisation mere end 90 tilsluttede organisationers og den almene befolknings behov for og interesser i et aktivt friluftsliv. Alle kan have glæde af et aktivt friluftsliv. En af friluftsrådets vigtigste opgaver er at samle og forene de mange forskellige interesser for rekreativ benyttelse af landskabet at finde den største fællesnævner og medvirke til, at forvaltningen af friluftslivets rammer sker på bedst mulig måde. Dels skal befolkningens behov for at dyrke friluftsliv imødekommes, dels skal der tages det nødvendige hensyn til naturen. Styrken ligger i Friluftsrådets brede perspektiv, der rækker ud over særinteresser hos den enkelte. Friluftsrådets struktur af frivillige bygger på 23 kredse bestående af i mellem 1 og 8 kommuner. Medlemsorganisationerne udpeger repræsentanter i hver kreds, og denne kredsrepræsentation vælger en kredsbestyrelse. Kredsbestyrelsen har udarbejdet dette friluftsoplæg i håb om at det kan danne udgangspunkt for udarbejdelsen af en kommunal friluftspolitik eller fungere som inspiration til prioritering af indsatsen på friluftsområdet i kommunen. I oplægget redegøres for de lokale ønsker og behov for fremtidens friluftsliv i kommunen. 3 Friluftsoplæg for Vejle Kommune

4 Friluftsrådets kreds Trekantsområdet Friluftsrådets struktur af frivillige bygger på 23 kredse fordelt over hele landet. En af disse kredse er kreds 10 Trekantsområdet, som dækker kommunerne Vejle, Fredericia, Kolding, Vejen og Billund kommuner. Kredsens geografiske område rummer mange storslåede landskaber, og de overordnende rammer for friluftslivet er således gode. Trekantsområdet er indrammet af Lillebælt, Kongeåen, Hærvejen, Skjern Å og Gudenå. Desuden er der to støre landskabskorridorer, der gennemskærer trekantsområdet: Kolding Fjord og ådal samt Vejle fjor og ådal. Disse landskaber tillægger Friluftsrådet første prioritet i dette friluftsoplæg. Kredsbestyrelsen arbejder med reference til Friluftsrådets hovedbestyrelse og i nært samarbejde med Friluftsrådets sekretariat samt kredsrepræsentantskabet. I kreds Trekantsområdet er følgende medlemsorganisationer repræsenteret: Det Danske Spejderkorps Dansk Vandrelaug Dansk Orienterings-Forbund Dansk Forening for Rosport Dansk Cyklist Forbund Dansk Camping Union Dansk Kano og Kajak Forbund Dansk Ornitologisk Forening Danmarks Idræts-Forbund Danmarks Jægerforbund Danmarks Sportsfiskerforbund Dansk Land-Rover Klub Dansk Svæveflyver Union Efterskoleforeningen Kongelig Dansk Aeroklub Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Dansk Islandshesteforening Danmarks civile Hundeførerforening Dansk Sejlunion Danske Skov- og Landskabsingeniører Dansk Amatørfiskerforening Naturvejlederforeningen i Danmark Samvirkende danske Turistforeninger Kommunale Park- og Naturforvaltere Sct. Georgs Gilderne i Danmark I udarbejdelsen af dette friluftsoplæg for Vejle Kommune har kredsbestyrelsen vedtaget en vision for udvikling af friluftslivets fremtidige muligheder i kommunen. Friluftsoplæg for Vejle Kommune 4

5 Endvidere har bestyrelsen og repræsentantskabet bidraget med beskrivelser af konkrete forslag til fremme af friluftsliv i kommunen. Friluftsoplægget for Vejle Kommune rummer ikke en komplet samling af forslag, men en række eksempler på projekter, som vi finder realiserbare på kort og mellemlangt sigt. Det er kredsbestyrelsens ønske at medvirke til at udvikle friluftslivet i Vejle Kommune i samarbejdet med kredsbestyrelsens kontaktflade. 5 Friluftsoplæg for Vejle Kommune

6 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune Vejle Kommune har en rig og varieret natur og mange storslåede landskaber, der i særlig grad er præget af skovområder, vandløb og søer. Vejle Kommune er især landskendt for tre landskaber: Vejle fjord og ådal, Grejsdalen samt Hærvejen. Det er tre landskaber, som giver fantastiske friluftsmuligheder. Samtidig er det områder, som har store uudnyttede potentialer for friluftsaktiviteter og naturoplevelser. Bl.a. derfor har Friluftsrådets lokale kredsbestyrelse udarbejdet følgende vision for friluftslivet i Vejle Kommune, som vi håber, at kommunen vil anvende i planlægningen: VISION: Vejle Kommune skal tilbyde Danmarks mest varierede og attraktive friluftsliv, som giver borgerne optimale muligheder for et sundt og aktivt liv med respekt og forståelse for de naturskabte værdier. For at leve op til denne vision skal kommunens smukke natur sikres og bevares, men samtidig må der også ske en udbygning af adgangsmuligheder, så friluftsaktiviteterne kan udfolde sig på bedste måde. Børn skal, via foreningsliv, skole og institution, lære at opleve, respektere og tage hensyn til naturen. Natur og friluftsliv skal inddrages mere i børnenes opvækst. Indsatsen for at sikre friluftsmulighederne skal rettes både mod det organiserede og mod det uorganiserede friluftsliv samt alle grupper i kommunen fra børnehaver til ældregrupper og mennesker med fysiske handicap. Vor udfordring er, at udnytte mulighederne for friluftsliv i fællesskab. I Friluftsrådets kreds Trekantsområdet mener vi, at det lokale friluftsliv bør stå højere på den kommunale dagsorden end landskabets potentiale for tilrejsende turister. På sigt vil en forbedring for de lokale borgere også føre til bedre forhold for turisterne. Friluftsoplæg for Vejle Kommune 6

7 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen I forlængelse af vores vision for friluftslivet i Vejle Kommune har vi udarbejdet en række forslag til fremme af friluftslivet i kommunen. På de følgende sider beskriver vi disse forslag. Der er ikke tale om en komplet samling af forslag, men snarer en række eksempler på projekter, som vi finder realiserbare på kort og mellemlangt sigt. Forslagene kan finansieres på mange måder primært med kommunen som partner. Skov- og Naturstyrelsen er ligeledes en relevant mulighed. Eller finansieringen kan ske via Lokale Grønne Partnerskaber, Tips- og lottomidler til friluftsliv eller Lokale aktionsgrupper. Lokale Grønne Partnerskaber er en aftale, der er indgået mellem Kommunernes Landsforening, Miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Hensigten med aftalen er, at de 4 aftaleparter lokalt koordinerer og understøtter konkrete natur- og friluftsprojekter. Med kommunens nye nøgleposition i forhold til natur og miljø vil det være oplagt, at kommunen spiller en central rolle blandt andet ved at sikre, at partnerskabsprojekter kan iværksættes i kommunen. Læs mere på Desuden kan en del af forslagene med stor sandsynlighed opnå støtte via puljen Tips- og lottomidler til friluftsliv. Midlerne administreres af Friluftsrådet, og hvert år uddeles cirka 50 millioner kroner til en lang række forskellige projekter. Forslag 1: Digitalt friluftskort Vejle Kommune skal roses for en fin hjemmeside, hvorpå borgere og turister kan finde mange gode oplysninger om natur, kultur og friluftsmuligheder i kommunen, 7 Friluftsoplæg for Vejle Kommune

8 bl.a. oplysninger om skovlegepladser, naturture, campingpladser, museer, strande og andet. Men kommunens hjemmeside kan være svær at finde rundt på. Nogle oplysninger findes under overskriften Turist, andre under overskriften Kultur- og Naturguide Dertil skal det nævnes, at mange friluftsmuligheder slet ikke er nævnt på hjemmesiden, og det giver problemer, hvis en borger eller turist f.eks. leder efter et sted, hvor det er muligt/tilladt at køre mountainbike, sejle havkajak, tænde bål, overnatte i det fri eller andre ønsker. For at give kommunens borgere, tilflyttere og turister et bedre overblik over kommunens mange friluftstilbud, vil vi foreslå, at kommunen laver en friluftsportal på Internettet samt et interaktivt friluftskort, hvor alle relevante friluftsfaciliteter og friluftsaktiviteter indtegnes og beskrives. Friluftsportalen og friluftskortet kan give borgerne mulighed for at lære lokalområdet bedre at kende, og det kan bidrage med inspiration til at opleve nye naturområder, kulturhistoriske steder, besøg på naturlegepladser, fugletårne eller andre friluftsfaciliteter. Et friluftskort giver desuden overblik over fordelingen af kommunens faciliteter, og det kan derfor anvendes af kommunen som et redskab til at konkretisere nye ønsker til friluftslivet i kommunen, og kan også give mulighed for at tænke visionært. Få inspiration til et friluftskort på følgende link: Forslag 2: Friluftsguide Som et supplement til Kultur- og Naturguide bør kommunen udarbejde en friluftsguide, hvori kommunen beskriver alle friluftstilbud i kommunen. I kommunens Kultur- og Naturguide 2008 beskrives alle museer, svømmehaller, strande, teateroplevelser osv.. På tilsvarende vis bør kommunen beskrive alle bålpladser, primitive overnatningspladser, fugletårne, hundeskove, mountainbikeruter, rideruter, sportspladser, lystfiskemuligheder, områder til kajaksejlads osv.. Forslag 3: Trail-center og afmærkede ruter i Vejle Ådal Vejle Ådal er som bekendt et markant dallandskab skabt af istidens smeltevand og tunge isgletcheres. Skov præger nu som før de stejle og svært opdyrkelige dalsider og indrammer smukt ådalen. Græssende kreaturer holder de vidtstrakte enge på den fugtige dalbund fri for krat og træer. Området er kort sagt ideelt for naturoplevelser og friluftsliv. Der er allerede en del kultur- og naturformidling i Friluftsoplæg for Vejle Kommune 8

9 Vejle Ådal, men området indbyder også til mere aktive friluftsaktiviteter som f.eks. løb, trekking, mountainbike og langrend. Derfor foreslår vi, at der etableres et såkaldt Trail-center i ådalen. Et Trail-center er sted, hvorfra der er et fælles udgangspunkt for forskellige afmærkede ruter. På selve trail-centret kan der etableres en hytte til udstyr og et læskur, hvor folk kan mødes eller vente på hinanden. Desuden bør der være information om ruterne i området. Yderligere kan der etableres en stræk-bom, parkeringsforhold og toiletforhold. I området omkring Trail-centret afmærkes og opmåles ruter til forskellige aktiviteter: Løb, stavgang, gps-løb, orienteringsløb med faste poster, langrend og mountainbike. Der er mange velegnede lokaliteter til et Trail-center i Vejle Ådal. Vigtigst er det, at der er stier, en varieret natur og et varieret terræn inden for en radius af 5-10 kilometer. Vi mener bl.a. at Vingstedcentret er en oplagt mulighed som Trail- Center. Et såkaldt Trail-center er sted, hvorfra der er et fælles udgangspunkt for forskellige afmærkede ruter i området. På selve Trailcentret kan etableres infotavler, bord, bænke, små hytter og strækbomme. Forslag 4: Grejbank Friluftsrådet anbefaler, at der i forbindelse med Vejle Kommunes friluftsstrategi skabes mulighed for at etablere yderligere en grejbank i kommunen. En grejbank er et sted, hvor foreninger, skoler, klubber og institutioner kan låne idræts- og friluftsudstyr, frem for at hver institution skal anskaffe egne kanoer, telte og så videre. Grejbanken kan for eksempel placeres på efterskoler, på kommunale ungdomsskoler, i klubber eller i fritidscentre. Hvis grejbanken kræver bemanding, kan det foregå i samarbejde med for eksempel en naturvejleder eller kommunens arbejdsformidling og aktiveringstilbud. I øjeblikket findes der en grejbank i kommunen. Den ligger på Brejning Efterskole. Her kan lånes udstyr, der især retter sig mod friluftsaktiviteter på fjorden (fiskeudstyr, kajakker, joller osv.). Det kunne være fint, hvis der kommer 9 Friluftsoplæg for Vejle Kommune

10 en grejbank i den vestlige del af kommunen, hvor der kan lånes friluftsudstyr til landlige aktiviteter (f.eks. telte, trangia, klatreudstyr osv.). Få mere inspiration til grejbanker på En grejbank, hvorfra lokale foreninger, skoler og institutioner kan låne friluftsudstyr, vil skabe mange nye og bedre frilufts- og naturoplevelser i kommunen. Forslag 5: Hundeskove Hunden er menneskets bedste ven. På bare femten år er der kommet dobbelt så mange hundeskove i landet. I alt findes der 120 skove, hvor man må lufte hunden, uden den er i snor. Kun 3 af disse hundeskove ligger i Vejle Kommune. I almindelige skove og andre naturområder skal hunde være i snor både af hensyn til andre naturgæster og af hensyn til dyreliv. For at fremme mulighederne for hundeejerne mener Friluftsrådet, at der på sigt bør arbejdes for flere hundeskove i Vejle Kommune. Forslag 6: Naturlegepladser På trods af at befolkningen i Vejle Kommune har noget af landets bedste natur til at dyrke friluftsaktiviteter i, er det de færreste, der benytter sig af det i den travle hverdag. Det er oftest forbeholdt weekender og ferier. Tilgængelighed og smidighed er nøgleord, når man skal vælge sin aktivitet i hverdagen. Dette gælder for eksempel også for skoler og institutioner. Langt den største del af kommunens børn og unge går til daglig i skole og/eller institution i de større byer. Og når lærere og/eller pædagoger i dagligdagen vælger aktiviteter, skal det være inden for en overskuelig afstand, og det skal være let at gå til. Derfor er bynære friluftsfaciliteter vigtige, hvis man ønsker at give sine borgere mulighed for dagligt at have et aktivt (frilufts-)liv. Det er Friluftsrådets forslag, at der udarbejdes en plan for udbygning af de bynære friluftsfaciliteter i kommunen. Især kan der peges på naturlegepladser. Friluftsoplæg for Vejle Kommune 10

11 Der findes kun 3 skovlegepladser i kommunen og det er alt for lidt. I planlægningsarbejdet kan man med fordel inddrage lokale skoler, institutioner, klubber med videre, ligesom man bør overveje muligheden for at indgå partnerskaber i for eksempel driften og vedligeholdelsen af de forskellige faciliteter. I den forbindelse kan Friluftsrådet understøtte arbejdet via de landsdækkende projekter Grønt Flag - Grøn Skole, Grønne Spirer og Skoven i Skolen. Naturlegepladser og andre bynære friluftsfaciliteter giver mulighed for aktiviteter i dagligdagen. Kombineres dette med lettilgængelige muligheder for naturformidling gives der mulighed for, at skoler, institutioner, klubber og børnefamilier vælger at tilbringe tid aktivt i naturen i hverdagen. Forslag 7: Primitive overnatningspladser Kommunen bør forsynes med tilstrækkelige primitive overnatningsfaciliteter til gavn for både cyklister, vandrere, sejlere og familier, der vil overnatte i naturen. Primitive overnatningspladser bør, hvis muligt, forsynes med vand, toilet og shelters. I forbindelse med udarbejdelsen af et kommunalt friluftskort bør der udarbejdes en oversigt over de primitive overnatningspladser i kommunen. Herefter er muligt at vurdere, hvor i kommunen der mangler faciliteter. Der bør herefter gøres en indsats for at etablere nye pladser, der steder, hvor der mangler faciliteter langs vores vandre- og cykelruter og kyster. Vejle Kommune rummer allerede en del primitive overnatningspladser, fordi mange private organisationer har etableret teltpladser og tilmeldt dem til ordningen Overnatning i det fri. Desuden har Skov- og Naturstyrelsen etableret en del teltpladser. Men kommunen bør også bidrage til at udvide nettet at primitive overnatningspladser i kommunen. Læse mere om ordningen Overnatning i det fri på følgende link: Vejle Kommune har fremragende faciliteter for sejlsport. Fjorden og den østvendte kyststrækning giver rigtig gode forhold til kano- og kajaksejlads som 11 Friluftsoplæg for Vejle Kommune

12 er populære aktiviteter som aldrig før. Friluftsrådet anbefaler primitive overnatningspladser på udvalgte lokaliteter langs Vejle Fjord. Kystnære overnatningsfaciliteter giver gode muligheder for læ og overnatning på enten vandreturen langs kysten eller sejlturen på fjorden. Forslag 8: Flere bålpladser Der findes i alt 11 offentlige bålpladser i Vejle Kommune. Heraf er de 6 placeret i skovområdet ved Ny Nørup (Gødding Skov og Engelsholm Sø), og 2 er placeret nær Tørskind. Det kunne være ønskeligt at der etableres flere bålpladser i Kommunen, dels i bynære naturområder, hvor foreninger og institutioner kan bruge pladserne, dels ved Vejle Fjord og kommunens ådale, hvor bålpladserne kan bruges af spejdere og folk på længere vandre- eller sejlture. Forslag 9: Blå flag Blå Flag giver et synligt bevis for kommunens miljøindsats. Blå Flag-kampagnen er en international miljøkampagne, der arbejder for et renere hav- og kystmiljø og for at højne strandes og havnes generelle sikkerhed, service og kvalitet til gavn for de besøgende. Blå Flag er kendt blandt mange turister og lokalbefolkningen som et symbol på kvalitet og høj standard. For kommunen har det en positiv Friluftsoplæg for Vejle Kommune 12

13 betydning for turismen, at flere og flere opsøger destinationer med Blå Flag. Kommunen bør arbejde for, at alle egnede strande og lystbådehavne i kommunen får et Blåt Flag hvert år. I år har følgende strande og havne fået tildelt det Blå Flag: Fladstrand, Hvidbjerg Strand, Mørkholt Strand, Tirsbæk Strand, Brejning Havn. Nye destinationer for Blå Flag kunne være Albuen, Holtser Hage og Ibæk Strand. Læs mere om Blå Flag på Det Blå Flag giver et synligt bevis på strandenes og havnenes generelle sikkerhed, service og kvalitet til gavn for de besøgende. På fotoet til højre ses Brejning Havn den eneste havn i Vejle Kommune, som har fået tildelt det Blå Flag Forslag 10: Fokus på natur og miljø i skoler og institutioner Børn og unges kendskab til naturen og et sundt og aktivt friluftsliv er for nedadgående, hvorfor Friluftsrådet fortsat vil arbejde for at udbrede glæden ved udeliv og kendskabet til naturen i disse grupper. Det kan blandt andet ske gennem Grønt Flag Grøn Skole og Grønne Spirer, der er henholdsvis undervisningsprogrammer for bæredygtig udvikling og aktivitetsprogrammer for børneinstitutioner. Programmerne er rettet mod grundskoler og børneinstitutioner i Danmark. Det Grønne Flag symboliserer, at skolen har gennemført et undervisningsforløb og opprioriteret miljøspørgsmål i skolens daglige drift. Kommunen bør arbejde for, at alle skoler får et Grønt Flag. Ligeledes bør kommunen arbejde for og inspirere til, at børneinstitutionerne sætter natur og udeliv på dagsordenen. Læs mere på og I øjeblikket har 2 daginstitution i Vejle Kommune erhvervet det grønne flag og yderligere 2 institutioner arbejder på at få det. Men det er alt for lidt i en stor Kommune som Vejle. Vi vil derfor opfordre Vejle Kommune til at opfordre alle kommunens institutioner til at tilmelde sig ordningen. 13 Friluftsoplæg for Vejle Kommune

14 Det er vigtigt, at børn får gode oplevelser i naturen. Frisk luft og fysiske aktiviteter skaber trivsel og giver børnene en vigtig forståelse for naturen. Anbefalinger i øvrigt Foruden ovenstående konkrete forslag til at fremme friluftlivet i Vejle Kommune har vi en række generelle anbefalinger til kommunen. Det drejer sig om følgende anbefalinger: Forslag 11: Vi anbefaler at kommunen arbejder for en styrkelse af friluftslivet i Vejle Kommunes tre landskabskorridorer: - øst-vest: Vejle fjord og ådal - sydøst-nordvest: Grejsdal, Ådal og Skjernådal - nord-syd: Hærvejen fra Skjernås kilde til Randbøl Hede Forslag 12: Vi mener at kommunens tre landskabskorridorer bør være fokusområder for friluftsliv. Korridorerne bør derfor være forbundne med sammenhængende stinet, også for andre brugere end cyklister, vandrere og ryttere. Forslag 13: Vi anbefaler at der skabes flere muligheder for at opleve vild og uberørt natur, hvor stier kan have karakter af trampestier. Forslag 14: Vi anbefaler at flere brugergrupper gives bedre adgang til offentlige vandløb og kyster. Forslag 15: Vi anbefaler at Vejle Kommune sætter fokus på, at forhindre ulovlig nedlæggelse af stier, ulovlig skiltning i forbindelse med adgangsforhold i det åbne land, samt sikre færdselsretten på strandbredder. Friluftsoplæg for Vejle Kommune 14

15 Forslag 16: Vi anbefaler at Vejle Kommune er opmærksomme på ulovlig kystsikring og ulovlig etablering af bade- & bådebroer. Forslag 17: Vi anbefaler at Vejle Kommune i fredningsnævnssager påser, at udviklingen i fredede arealer ikke medfører begrænsning af den offentlig adgang den oprindelige fredningskendelse indeholder. Forslag 18: Vi anbefaler at Vejle Kommune især i fredningsnævnssager påser, at fornyelse af bygninger i naturområder ikke forringer adgangsforholdene, og ikke påvirker naturen negativt. Forslag 19: Vi anbefaler at Vejle Kommune synliggør offentlige arealer, ved tydelig mærkning af vej og sted. Forslag 20: Vi anbefaler at Vejle Kommune prioriterer borgerinddragelse, og til brug herfor kortlægger friluftslivets lokale foreninger, friluftslivets brugere, friluftslivets omfang, friluftslivets arealer, samt udviklingstendenser i friluftslivet. Forslag 21: Vi anbefaler at Vejle Kommune sikrer en tæt dialog mellem naturforvaltning, fysisk planlægning og sundhedsforvaltning. 15 Friluftsoplæg for Vejle Kommune

16 Friluftsliv i Region Syddanmark Regionen har en særdeles rig natur og derigennem vækstpotentiale for friluftsliv. Naturen kan anvendes til fremme af oplevelser, naturturisme og sundhed, så regionen bliver et attraktivt sted at bosætte sig eller holde ferie. Friluftsrådets visioner for friluftsliv i regionen er: at der skabes nationalparker i Region Syddanmark at det bliver muligt at bevæge sig til fods, på cykel eller til hest en hel dag i regionens natur uden at komme i konflikt med den motoriserede færdsel Friluftsrådet peger på følgende indsatsområder for at realisere visionerne: Etablering af sammenhængende stinet for gående, cyklende og ridende, både lokalt og regionalt. Stinettet skal indeholde sikker passage af trafikårer, organiserede parkeringsmuligheder, et handicapvenligt stisystem, en kombination af stier og vandveje gerne på tværs af landegrænsen flere primitive opholds- og overnatningspladser og etablering af stisløjfer omkring alle bysamfund. Befolkningen bør have god og lige adgang til naturen, herunder adgang til private arealer i det åbne land. Der kan blandt andet stilles krav om, at naturplaner indeholder afsnit om adgangsforhold, krav om stop for nedlæggelse af eksisterende mark- og skovveje samt stier til kysten og krav om offentlige opkøb/leje af naturområder. Befolkningen skal have større viden om eventuelle restriktioner for færdsel og ophold på særlige områder og i særlige yngle- eller vækstperioder Friluftsoplæg for Vejle Kommune 16

17

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: Nicolai

Læs mere

FAKTA. om friluftslivet i Danmark

FAKTA. om friluftslivet i Danmark FAKTA om friluftslivet i Danmark Forord Friluftsliv er vigtigt for danskerne. Det er sundhedsfremmende, både mentalt og fysisk. Det fremmer sociale relationer, fremmer indlæring hos skoleelever og er

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10 Årsberetning 2007 Indhold Friluftsliv for alle 1 Målsætninger 2007-2010 2 Friluftspolitik i kredsene 6 Indsatsområder 8 Formidling og aktivitet 10 Vækst i internationalt arbejde 14 Partnerskaber og grønne

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder 3 Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2014

Friluftsrådets årsberetning 2014 Friluftsrådets årsberetning 2014 Strategien 2014 I EN RIG NATUR Indhold 3 Strategien 2014 4 15 I en rig natur 19 På et bæredygtigt grundlag 28 bestyrelsen, kredsene og sekretariatet Læs mere om Friluftsrådet

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Juni 2011 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Opbygning

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Jette Hansen-Møller og Sandra Gentin Arbejdsrapport Skov & Landskab

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Thy som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, kulturmiljøet er fremhævet og erhvervslivet trives

Læs mere

Adgangsveje i landskabet

Adgangsveje i landskabet Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 1 Forord Naturoplevelser er for alle! Formålet med dette hæfte er at inspirere kommuner og aktive borgere til at skabe de bedst mulige adgangsforhold

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav Friluftsstrategi for det sydfynske øhav 2012-2016 Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune riluftsstrat or det ydfynske Indhold egi Et særligt potentiale 5 En strategi

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Indholdsfortegnelse Indledning og resumé 4 7 Frivillighed i de danske nationalparker 30 1 2 Frivillige giver merværdi til naturen 6 Frivilligopgaver inden

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Afrapportering af Fase 1: Ideudvikling og analyse af muligheder i Ringsted Kommune Dansk Skovforening 27. maj 2010 Indhold 1. Projektet... 3 1.1 Baggrund:

Læs mere

overnatning Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling

overnatning Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling skovskolen københavns universitet Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 4 overnatning Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling Niels Ejbye-Ernst, Søren Præstholm, Poul Hjulmann Seidler og Sandra Gentin

Læs mere

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske

Læs mere