Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6"

Transkript

1

2 Indhold Indhold...1 Indledning...3 Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv i Region Syddanmark...16 Friluftsrådets lokale kredsbestyrelse vil med dette friluftsoplæg opfordre Vejle Kommune til at sætte fokus på friluftsliv i kommuneplanen. Oplægget kan danne udgangspunkt for udarbejdelsen af en kommunal friluftspolitik eller fungere som inspiration til prioritering af indsatsen på friluftsområdet i kommunen.

3 Indledning Friluftsrådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv under hensyntagen til natur og miljø. Friluftsrådet varetager som paraplyorganisation mere end 90 tilsluttede organisationers og den almene befolknings behov for og interesser i et aktivt friluftsliv. Alle kan have glæde af et aktivt friluftsliv. En af friluftsrådets vigtigste opgaver er at samle og forene de mange forskellige interesser for rekreativ benyttelse af landskabet at finde den største fællesnævner og medvirke til, at forvaltningen af friluftslivets rammer sker på bedst mulig måde. Dels skal befolkningens behov for at dyrke friluftsliv imødekommes, dels skal der tages det nødvendige hensyn til naturen. Styrken ligger i Friluftsrådets brede perspektiv, der rækker ud over særinteresser hos den enkelte. Friluftsrådets struktur af frivillige bygger på 23 kredse bestående af i mellem 1 og 8 kommuner. Medlemsorganisationerne udpeger repræsentanter i hver kreds, og denne kredsrepræsentation vælger en kredsbestyrelse. Kredsbestyrelsen har udarbejdet dette friluftsoplæg i håb om at det kan danne udgangspunkt for udarbejdelsen af en kommunal friluftspolitik eller fungere som inspiration til prioritering af indsatsen på friluftsområdet i kommunen. I oplægget redegøres for de lokale ønsker og behov for fremtidens friluftsliv i kommunen. 3 Friluftsoplæg for Vejle Kommune

4 Friluftsrådets kreds Trekantsområdet Friluftsrådets struktur af frivillige bygger på 23 kredse fordelt over hele landet. En af disse kredse er kreds 10 Trekantsområdet, som dækker kommunerne Vejle, Fredericia, Kolding, Vejen og Billund kommuner. Kredsens geografiske område rummer mange storslåede landskaber, og de overordnende rammer for friluftslivet er således gode. Trekantsområdet er indrammet af Lillebælt, Kongeåen, Hærvejen, Skjern Å og Gudenå. Desuden er der to støre landskabskorridorer, der gennemskærer trekantsområdet: Kolding Fjord og ådal samt Vejle fjor og ådal. Disse landskaber tillægger Friluftsrådet første prioritet i dette friluftsoplæg. Kredsbestyrelsen arbejder med reference til Friluftsrådets hovedbestyrelse og i nært samarbejde med Friluftsrådets sekretariat samt kredsrepræsentantskabet. I kreds Trekantsområdet er følgende medlemsorganisationer repræsenteret: Det Danske Spejderkorps Dansk Vandrelaug Dansk Orienterings-Forbund Dansk Forening for Rosport Dansk Cyklist Forbund Dansk Camping Union Dansk Kano og Kajak Forbund Dansk Ornitologisk Forening Danmarks Idræts-Forbund Danmarks Jægerforbund Danmarks Sportsfiskerforbund Dansk Land-Rover Klub Dansk Svæveflyver Union Efterskoleforeningen Kongelig Dansk Aeroklub Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Dansk Islandshesteforening Danmarks civile Hundeførerforening Dansk Sejlunion Danske Skov- og Landskabsingeniører Dansk Amatørfiskerforening Naturvejlederforeningen i Danmark Samvirkende danske Turistforeninger Kommunale Park- og Naturforvaltere Sct. Georgs Gilderne i Danmark I udarbejdelsen af dette friluftsoplæg for Vejle Kommune har kredsbestyrelsen vedtaget en vision for udvikling af friluftslivets fremtidige muligheder i kommunen. Friluftsoplæg for Vejle Kommune 4

5 Endvidere har bestyrelsen og repræsentantskabet bidraget med beskrivelser af konkrete forslag til fremme af friluftsliv i kommunen. Friluftsoplægget for Vejle Kommune rummer ikke en komplet samling af forslag, men en række eksempler på projekter, som vi finder realiserbare på kort og mellemlangt sigt. Det er kredsbestyrelsens ønske at medvirke til at udvikle friluftslivet i Vejle Kommune i samarbejdet med kredsbestyrelsens kontaktflade. 5 Friluftsoplæg for Vejle Kommune

6 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune Vejle Kommune har en rig og varieret natur og mange storslåede landskaber, der i særlig grad er præget af skovområder, vandløb og søer. Vejle Kommune er især landskendt for tre landskaber: Vejle fjord og ådal, Grejsdalen samt Hærvejen. Det er tre landskaber, som giver fantastiske friluftsmuligheder. Samtidig er det områder, som har store uudnyttede potentialer for friluftsaktiviteter og naturoplevelser. Bl.a. derfor har Friluftsrådets lokale kredsbestyrelse udarbejdet følgende vision for friluftslivet i Vejle Kommune, som vi håber, at kommunen vil anvende i planlægningen: VISION: Vejle Kommune skal tilbyde Danmarks mest varierede og attraktive friluftsliv, som giver borgerne optimale muligheder for et sundt og aktivt liv med respekt og forståelse for de naturskabte værdier. For at leve op til denne vision skal kommunens smukke natur sikres og bevares, men samtidig må der også ske en udbygning af adgangsmuligheder, så friluftsaktiviteterne kan udfolde sig på bedste måde. Børn skal, via foreningsliv, skole og institution, lære at opleve, respektere og tage hensyn til naturen. Natur og friluftsliv skal inddrages mere i børnenes opvækst. Indsatsen for at sikre friluftsmulighederne skal rettes både mod det organiserede og mod det uorganiserede friluftsliv samt alle grupper i kommunen fra børnehaver til ældregrupper og mennesker med fysiske handicap. Vor udfordring er, at udnytte mulighederne for friluftsliv i fællesskab. I Friluftsrådets kreds Trekantsområdet mener vi, at det lokale friluftsliv bør stå højere på den kommunale dagsorden end landskabets potentiale for tilrejsende turister. På sigt vil en forbedring for de lokale borgere også føre til bedre forhold for turisterne. Friluftsoplæg for Vejle Kommune 6

7 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen I forlængelse af vores vision for friluftslivet i Vejle Kommune har vi udarbejdet en række forslag til fremme af friluftslivet i kommunen. På de følgende sider beskriver vi disse forslag. Der er ikke tale om en komplet samling af forslag, men snarer en række eksempler på projekter, som vi finder realiserbare på kort og mellemlangt sigt. Forslagene kan finansieres på mange måder primært med kommunen som partner. Skov- og Naturstyrelsen er ligeledes en relevant mulighed. Eller finansieringen kan ske via Lokale Grønne Partnerskaber, Tips- og lottomidler til friluftsliv eller Lokale aktionsgrupper. Lokale Grønne Partnerskaber er en aftale, der er indgået mellem Kommunernes Landsforening, Miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Hensigten med aftalen er, at de 4 aftaleparter lokalt koordinerer og understøtter konkrete natur- og friluftsprojekter. Med kommunens nye nøgleposition i forhold til natur og miljø vil det være oplagt, at kommunen spiller en central rolle blandt andet ved at sikre, at partnerskabsprojekter kan iværksættes i kommunen. Læs mere på Desuden kan en del af forslagene med stor sandsynlighed opnå støtte via puljen Tips- og lottomidler til friluftsliv. Midlerne administreres af Friluftsrådet, og hvert år uddeles cirka 50 millioner kroner til en lang række forskellige projekter. Forslag 1: Digitalt friluftskort Vejle Kommune skal roses for en fin hjemmeside, hvorpå borgere og turister kan finde mange gode oplysninger om natur, kultur og friluftsmuligheder i kommunen, 7 Friluftsoplæg for Vejle Kommune

8 bl.a. oplysninger om skovlegepladser, naturture, campingpladser, museer, strande og andet. Men kommunens hjemmeside kan være svær at finde rundt på. Nogle oplysninger findes under overskriften Turist, andre under overskriften Kultur- og Naturguide Dertil skal det nævnes, at mange friluftsmuligheder slet ikke er nævnt på hjemmesiden, og det giver problemer, hvis en borger eller turist f.eks. leder efter et sted, hvor det er muligt/tilladt at køre mountainbike, sejle havkajak, tænde bål, overnatte i det fri eller andre ønsker. For at give kommunens borgere, tilflyttere og turister et bedre overblik over kommunens mange friluftstilbud, vil vi foreslå, at kommunen laver en friluftsportal på Internettet samt et interaktivt friluftskort, hvor alle relevante friluftsfaciliteter og friluftsaktiviteter indtegnes og beskrives. Friluftsportalen og friluftskortet kan give borgerne mulighed for at lære lokalområdet bedre at kende, og det kan bidrage med inspiration til at opleve nye naturområder, kulturhistoriske steder, besøg på naturlegepladser, fugletårne eller andre friluftsfaciliteter. Et friluftskort giver desuden overblik over fordelingen af kommunens faciliteter, og det kan derfor anvendes af kommunen som et redskab til at konkretisere nye ønsker til friluftslivet i kommunen, og kan også give mulighed for at tænke visionært. Få inspiration til et friluftskort på følgende link: Forslag 2: Friluftsguide Som et supplement til Kultur- og Naturguide bør kommunen udarbejde en friluftsguide, hvori kommunen beskriver alle friluftstilbud i kommunen. I kommunens Kultur- og Naturguide 2008 beskrives alle museer, svømmehaller, strande, teateroplevelser osv.. På tilsvarende vis bør kommunen beskrive alle bålpladser, primitive overnatningspladser, fugletårne, hundeskove, mountainbikeruter, rideruter, sportspladser, lystfiskemuligheder, områder til kajaksejlads osv.. Forslag 3: Trail-center og afmærkede ruter i Vejle Ådal Vejle Ådal er som bekendt et markant dallandskab skabt af istidens smeltevand og tunge isgletcheres. Skov præger nu som før de stejle og svært opdyrkelige dalsider og indrammer smukt ådalen. Græssende kreaturer holder de vidtstrakte enge på den fugtige dalbund fri for krat og træer. Området er kort sagt ideelt for naturoplevelser og friluftsliv. Der er allerede en del kultur- og naturformidling i Friluftsoplæg for Vejle Kommune 8

9 Vejle Ådal, men området indbyder også til mere aktive friluftsaktiviteter som f.eks. løb, trekking, mountainbike og langrend. Derfor foreslår vi, at der etableres et såkaldt Trail-center i ådalen. Et Trail-center er sted, hvorfra der er et fælles udgangspunkt for forskellige afmærkede ruter. På selve trail-centret kan der etableres en hytte til udstyr og et læskur, hvor folk kan mødes eller vente på hinanden. Desuden bør der være information om ruterne i området. Yderligere kan der etableres en stræk-bom, parkeringsforhold og toiletforhold. I området omkring Trail-centret afmærkes og opmåles ruter til forskellige aktiviteter: Løb, stavgang, gps-løb, orienteringsløb med faste poster, langrend og mountainbike. Der er mange velegnede lokaliteter til et Trail-center i Vejle Ådal. Vigtigst er det, at der er stier, en varieret natur og et varieret terræn inden for en radius af 5-10 kilometer. Vi mener bl.a. at Vingstedcentret er en oplagt mulighed som Trail- Center. Et såkaldt Trail-center er sted, hvorfra der er et fælles udgangspunkt for forskellige afmærkede ruter i området. På selve Trailcentret kan etableres infotavler, bord, bænke, små hytter og strækbomme. Forslag 4: Grejbank Friluftsrådet anbefaler, at der i forbindelse med Vejle Kommunes friluftsstrategi skabes mulighed for at etablere yderligere en grejbank i kommunen. En grejbank er et sted, hvor foreninger, skoler, klubber og institutioner kan låne idræts- og friluftsudstyr, frem for at hver institution skal anskaffe egne kanoer, telte og så videre. Grejbanken kan for eksempel placeres på efterskoler, på kommunale ungdomsskoler, i klubber eller i fritidscentre. Hvis grejbanken kræver bemanding, kan det foregå i samarbejde med for eksempel en naturvejleder eller kommunens arbejdsformidling og aktiveringstilbud. I øjeblikket findes der en grejbank i kommunen. Den ligger på Brejning Efterskole. Her kan lånes udstyr, der især retter sig mod friluftsaktiviteter på fjorden (fiskeudstyr, kajakker, joller osv.). Det kunne være fint, hvis der kommer 9 Friluftsoplæg for Vejle Kommune

10 en grejbank i den vestlige del af kommunen, hvor der kan lånes friluftsudstyr til landlige aktiviteter (f.eks. telte, trangia, klatreudstyr osv.). Få mere inspiration til grejbanker på En grejbank, hvorfra lokale foreninger, skoler og institutioner kan låne friluftsudstyr, vil skabe mange nye og bedre frilufts- og naturoplevelser i kommunen. Forslag 5: Hundeskove Hunden er menneskets bedste ven. På bare femten år er der kommet dobbelt så mange hundeskove i landet. I alt findes der 120 skove, hvor man må lufte hunden, uden den er i snor. Kun 3 af disse hundeskove ligger i Vejle Kommune. I almindelige skove og andre naturområder skal hunde være i snor både af hensyn til andre naturgæster og af hensyn til dyreliv. For at fremme mulighederne for hundeejerne mener Friluftsrådet, at der på sigt bør arbejdes for flere hundeskove i Vejle Kommune. Forslag 6: Naturlegepladser På trods af at befolkningen i Vejle Kommune har noget af landets bedste natur til at dyrke friluftsaktiviteter i, er det de færreste, der benytter sig af det i den travle hverdag. Det er oftest forbeholdt weekender og ferier. Tilgængelighed og smidighed er nøgleord, når man skal vælge sin aktivitet i hverdagen. Dette gælder for eksempel også for skoler og institutioner. Langt den største del af kommunens børn og unge går til daglig i skole og/eller institution i de større byer. Og når lærere og/eller pædagoger i dagligdagen vælger aktiviteter, skal det være inden for en overskuelig afstand, og det skal være let at gå til. Derfor er bynære friluftsfaciliteter vigtige, hvis man ønsker at give sine borgere mulighed for dagligt at have et aktivt (frilufts-)liv. Det er Friluftsrådets forslag, at der udarbejdes en plan for udbygning af de bynære friluftsfaciliteter i kommunen. Især kan der peges på naturlegepladser. Friluftsoplæg for Vejle Kommune 10

11 Der findes kun 3 skovlegepladser i kommunen og det er alt for lidt. I planlægningsarbejdet kan man med fordel inddrage lokale skoler, institutioner, klubber med videre, ligesom man bør overveje muligheden for at indgå partnerskaber i for eksempel driften og vedligeholdelsen af de forskellige faciliteter. I den forbindelse kan Friluftsrådet understøtte arbejdet via de landsdækkende projekter Grønt Flag - Grøn Skole, Grønne Spirer og Skoven i Skolen. Naturlegepladser og andre bynære friluftsfaciliteter giver mulighed for aktiviteter i dagligdagen. Kombineres dette med lettilgængelige muligheder for naturformidling gives der mulighed for, at skoler, institutioner, klubber og børnefamilier vælger at tilbringe tid aktivt i naturen i hverdagen. Forslag 7: Primitive overnatningspladser Kommunen bør forsynes med tilstrækkelige primitive overnatningsfaciliteter til gavn for både cyklister, vandrere, sejlere og familier, der vil overnatte i naturen. Primitive overnatningspladser bør, hvis muligt, forsynes med vand, toilet og shelters. I forbindelse med udarbejdelsen af et kommunalt friluftskort bør der udarbejdes en oversigt over de primitive overnatningspladser i kommunen. Herefter er muligt at vurdere, hvor i kommunen der mangler faciliteter. Der bør herefter gøres en indsats for at etablere nye pladser, der steder, hvor der mangler faciliteter langs vores vandre- og cykelruter og kyster. Vejle Kommune rummer allerede en del primitive overnatningspladser, fordi mange private organisationer har etableret teltpladser og tilmeldt dem til ordningen Overnatning i det fri. Desuden har Skov- og Naturstyrelsen etableret en del teltpladser. Men kommunen bør også bidrage til at udvide nettet at primitive overnatningspladser i kommunen. Læse mere om ordningen Overnatning i det fri på følgende link: Vejle Kommune har fremragende faciliteter for sejlsport. Fjorden og den østvendte kyststrækning giver rigtig gode forhold til kano- og kajaksejlads som 11 Friluftsoplæg for Vejle Kommune

12 er populære aktiviteter som aldrig før. Friluftsrådet anbefaler primitive overnatningspladser på udvalgte lokaliteter langs Vejle Fjord. Kystnære overnatningsfaciliteter giver gode muligheder for læ og overnatning på enten vandreturen langs kysten eller sejlturen på fjorden. Forslag 8: Flere bålpladser Der findes i alt 11 offentlige bålpladser i Vejle Kommune. Heraf er de 6 placeret i skovområdet ved Ny Nørup (Gødding Skov og Engelsholm Sø), og 2 er placeret nær Tørskind. Det kunne være ønskeligt at der etableres flere bålpladser i Kommunen, dels i bynære naturområder, hvor foreninger og institutioner kan bruge pladserne, dels ved Vejle Fjord og kommunens ådale, hvor bålpladserne kan bruges af spejdere og folk på længere vandre- eller sejlture. Forslag 9: Blå flag Blå Flag giver et synligt bevis for kommunens miljøindsats. Blå Flag-kampagnen er en international miljøkampagne, der arbejder for et renere hav- og kystmiljø og for at højne strandes og havnes generelle sikkerhed, service og kvalitet til gavn for de besøgende. Blå Flag er kendt blandt mange turister og lokalbefolkningen som et symbol på kvalitet og høj standard. For kommunen har det en positiv Friluftsoplæg for Vejle Kommune 12

13 betydning for turismen, at flere og flere opsøger destinationer med Blå Flag. Kommunen bør arbejde for, at alle egnede strande og lystbådehavne i kommunen får et Blåt Flag hvert år. I år har følgende strande og havne fået tildelt det Blå Flag: Fladstrand, Hvidbjerg Strand, Mørkholt Strand, Tirsbæk Strand, Brejning Havn. Nye destinationer for Blå Flag kunne være Albuen, Holtser Hage og Ibæk Strand. Læs mere om Blå Flag på Det Blå Flag giver et synligt bevis på strandenes og havnenes generelle sikkerhed, service og kvalitet til gavn for de besøgende. På fotoet til højre ses Brejning Havn den eneste havn i Vejle Kommune, som har fået tildelt det Blå Flag Forslag 10: Fokus på natur og miljø i skoler og institutioner Børn og unges kendskab til naturen og et sundt og aktivt friluftsliv er for nedadgående, hvorfor Friluftsrådet fortsat vil arbejde for at udbrede glæden ved udeliv og kendskabet til naturen i disse grupper. Det kan blandt andet ske gennem Grønt Flag Grøn Skole og Grønne Spirer, der er henholdsvis undervisningsprogrammer for bæredygtig udvikling og aktivitetsprogrammer for børneinstitutioner. Programmerne er rettet mod grundskoler og børneinstitutioner i Danmark. Det Grønne Flag symboliserer, at skolen har gennemført et undervisningsforløb og opprioriteret miljøspørgsmål i skolens daglige drift. Kommunen bør arbejde for, at alle skoler får et Grønt Flag. Ligeledes bør kommunen arbejde for og inspirere til, at børneinstitutionerne sætter natur og udeliv på dagsordenen. Læs mere på og I øjeblikket har 2 daginstitution i Vejle Kommune erhvervet det grønne flag og yderligere 2 institutioner arbejder på at få det. Men det er alt for lidt i en stor Kommune som Vejle. Vi vil derfor opfordre Vejle Kommune til at opfordre alle kommunens institutioner til at tilmelde sig ordningen. 13 Friluftsoplæg for Vejle Kommune

14 Det er vigtigt, at børn får gode oplevelser i naturen. Frisk luft og fysiske aktiviteter skaber trivsel og giver børnene en vigtig forståelse for naturen. Anbefalinger i øvrigt Foruden ovenstående konkrete forslag til at fremme friluftlivet i Vejle Kommune har vi en række generelle anbefalinger til kommunen. Det drejer sig om følgende anbefalinger: Forslag 11: Vi anbefaler at kommunen arbejder for en styrkelse af friluftslivet i Vejle Kommunes tre landskabskorridorer: - øst-vest: Vejle fjord og ådal - sydøst-nordvest: Grejsdal, Ådal og Skjernådal - nord-syd: Hærvejen fra Skjernås kilde til Randbøl Hede Forslag 12: Vi mener at kommunens tre landskabskorridorer bør være fokusområder for friluftsliv. Korridorerne bør derfor være forbundne med sammenhængende stinet, også for andre brugere end cyklister, vandrere og ryttere. Forslag 13: Vi anbefaler at der skabes flere muligheder for at opleve vild og uberørt natur, hvor stier kan have karakter af trampestier. Forslag 14: Vi anbefaler at flere brugergrupper gives bedre adgang til offentlige vandløb og kyster. Forslag 15: Vi anbefaler at Vejle Kommune sætter fokus på, at forhindre ulovlig nedlæggelse af stier, ulovlig skiltning i forbindelse med adgangsforhold i det åbne land, samt sikre færdselsretten på strandbredder. Friluftsoplæg for Vejle Kommune 14

15 Forslag 16: Vi anbefaler at Vejle Kommune er opmærksomme på ulovlig kystsikring og ulovlig etablering af bade- & bådebroer. Forslag 17: Vi anbefaler at Vejle Kommune i fredningsnævnssager påser, at udviklingen i fredede arealer ikke medfører begrænsning af den offentlig adgang den oprindelige fredningskendelse indeholder. Forslag 18: Vi anbefaler at Vejle Kommune især i fredningsnævnssager påser, at fornyelse af bygninger i naturområder ikke forringer adgangsforholdene, og ikke påvirker naturen negativt. Forslag 19: Vi anbefaler at Vejle Kommune synliggør offentlige arealer, ved tydelig mærkning af vej og sted. Forslag 20: Vi anbefaler at Vejle Kommune prioriterer borgerinddragelse, og til brug herfor kortlægger friluftslivets lokale foreninger, friluftslivets brugere, friluftslivets omfang, friluftslivets arealer, samt udviklingstendenser i friluftslivet. Forslag 21: Vi anbefaler at Vejle Kommune sikrer en tæt dialog mellem naturforvaltning, fysisk planlægning og sundhedsforvaltning. 15 Friluftsoplæg for Vejle Kommune

16 Friluftsliv i Region Syddanmark Regionen har en særdeles rig natur og derigennem vækstpotentiale for friluftsliv. Naturen kan anvendes til fremme af oplevelser, naturturisme og sundhed, så regionen bliver et attraktivt sted at bosætte sig eller holde ferie. Friluftsrådets visioner for friluftsliv i regionen er: at der skabes nationalparker i Region Syddanmark at det bliver muligt at bevæge sig til fods, på cykel eller til hest en hel dag i regionens natur uden at komme i konflikt med den motoriserede færdsel Friluftsrådet peger på følgende indsatsområder for at realisere visionerne: Etablering af sammenhængende stinet for gående, cyklende og ridende, både lokalt og regionalt. Stinettet skal indeholde sikker passage af trafikårer, organiserede parkeringsmuligheder, et handicapvenligt stisystem, en kombination af stier og vandveje gerne på tværs af landegrænsen flere primitive opholds- og overnatningspladser og etablering af stisløjfer omkring alle bysamfund. Befolkningen bør have god og lige adgang til naturen, herunder adgang til private arealer i det åbne land. Der kan blandt andet stilles krav om, at naturplaner indeholder afsnit om adgangsforhold, krav om stop for nedlæggelse af eksisterende mark- og skovveje samt stier til kysten og krav om offentlige opkøb/leje af naturområder. Befolkningen skal have større viden om eventuelle restriktioner for færdsel og ophold på særlige områder og i særlige yngle- eller vækstperioder Friluftsoplæg for Vejle Kommune 16

17

riluftsliv i vejle kommune

riluftsliv i vejle kommune riluftsliv i vejle kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...3 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Vejle Kommune..6 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i fredericia kommune

riluftsliv i fredericia kommune riluftsliv i fredericia kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...3 Vision for friluftsliv i Fredericia Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Fredericia Kommune...6

Læs mere

riluftsliv i kolding kommune

riluftsliv i kolding kommune riluftsliv i kolding kommune Indhold Indledning...3 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...4 Vision for Kolding Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i Kolding Kommune...7 Friluftsliv i Region

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Oplæg om udpegninger og friluftsliv, Fremtidens Landskaber d. 12. maj 2015

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Oplæg om udpegninger og friluftsliv, Fremtidens Landskaber d. 12. maj 2015 Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Oplæg om udpegninger og friluftsliv, Fremtidens Landskaber d. 12. maj 2015 v/ Trine Bergholtz Friis Disposition 1. Hvad er friluftsliv 2. Hvorfor tænke

Læs mere

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv. Når planlægning og oplevelser går hånd i hånd

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv. Når planlægning og oplevelser går hånd i hånd Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Når planlægning og oplevelser går hånd i hånd Disposition 1. Hvad er friluftsliv? 2. Samarbejde på tværs af forvaltninger 3. Kombinationen af friluftsliv

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv. Sara Wæver, Friluftsrådet

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv. Sara Wæver, Friluftsrådet Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Sara Wæver, Friluftsrådet Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

riluftsliv i nordfyns kommune

riluftsliv i nordfyns kommune riluftsliv i nordfyns kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets kreds Fyn-nord...3 Vision for friluftsliv i kommunen...5 Forslag til fremme af friluftsliv i kommunen...6 Friluftsliv i Region Syddanmark...10

Læs mere

riluftsliv i nyborg kommune

riluftsliv i nyborg kommune riluftsliv i nyborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Fyn-nord...3 Vision for friluftsliv i Nyborg Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Nyborg Kommune...7 Friluftsliv i

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Helhedsorienteret friluftsplanlægning. Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd

Helhedsorienteret friluftsplanlægning. Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd Helhedsorienteret friluftsplanlægning Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd Disposition 1. Friluftsplanlægning: - Hvorfor og hvordan? - Aktiviteter, faciliteter og formidling - Synergieffekter

Læs mere

riluftsliv i viborg kommune

riluftsliv i viborg kommune riluftsliv i viborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Limfjord Syd...3 Vision for friluftsliv i Viborg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i Viborg...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Friluftsrådet - paraply for friluftslivet Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90

Læs mere

riluftsliv i samsø kommune

riluftsliv i samsø kommune riluftsliv i samsø kommune Indhold Indledning...3 Friluftsrådets kreds Århus Bugt...4 Vision for friluftsliv på Samsø...5 Forslag til fremme af friluftsliv på Samsø...6 Friluftsliv i Region Midtjylland...12

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv. Når planlægning og oplevelser går hånd i hånd

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv. Når planlægning og oplevelser går hånd i hånd Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Når planlægning og oplevelser går hånd i hånd Disposition 1. Hvad er friluftsliv? 1. Samarbejde på tværs af forvaltninger 1. Kombinationen af friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i aabenraa kommune

riluftsliv i aabenraa kommune riluftsliv i aabenraa kommune Indhold Indledning... 2 Friluftsrådets Kreds Sønderjylland Øst... 3 Vision for friluftsliv i kommunen... 5 Forslag til fremme af friluftsliv i Aabenraa Kommune... 7 Friluftsliv

Læs mere

Friluftsliv i byens grønne områder. Opsamling om spørgeskemaer til organisationer

Friluftsliv i byens grønne områder. Opsamling om spørgeskemaer til organisationer Opsamling om spørgeskemaer til organisationer 1. Om spørgeskemaundersøgelserne 2. Omfang a. Medlemsorganisationer på spørgeskema b. Medlemsorganisationer på kontaktpersoner c. Analyse centralt kontra lokalt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

riluftsliv i faxe kommune

riluftsliv i faxe kommune riluftsliv i faxe kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Østsjælland...3 Vision for friluftsliv i Faxe Kommune...5 Forslag til fremme af friluftsliv i Faxe Kommune...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Præsentation af en paraplyorganisation. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Præsentation af en paraplyorganisation. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Friluftsrådet Friluftsrådet Præsentation af en paraplyorganisation Præsentation af en paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv September 2011 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

riluftsliv i esbjerg kommune

riluftsliv i esbjerg kommune riluftsliv i esbjerg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Esbjerg Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Esbjerg Kommune...6 Friluftsliv

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

riluftsliv i haderslev kommune

riluftsliv i haderslev kommune riluftsliv i haderslev kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sønderjylland Øst...3 Vision for friluftsliv i Haderslev Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv

Læs mere

Danske Naturparker. koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Friluftsrådet paraply for friluftslivet Friluftsrådet er en selvstændig, ikke statslig paraplyorganisation, der samler over 90 foreninger.

Læs mere

Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet

Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet Friluftsrådet Tilskudsmuligheder Friluftsrådet kort fortalt Vision Friluftsliv for alle i en rig natur, og på et bæredygtigt

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Att.: Karen Hauge Den 28. marts 2008 Ref.: CLI Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Friluftsrådet har med stor interesse læst forslaget til

Læs mere

riluftsliv i thisted kommune

riluftsliv i thisted kommune riluftsliv i thisted kommune Billederne her og på indersiden af bagsiden er fra aktiviteter med unge rundt om og på Limfjorden (Projekt Friluftsruten 2005-2007). Tilsvarende kan arrangeres gennem Grejbank

Læs mere

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom)

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom) Kredsrepræsentantskabsmøde Onsdag den 23. februar 2011 På AQUA Sø og Naturcenter, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg. Program for repræsentantskabsmødet jævnfør indkaldelsen. 0. Velkomst ved formand Willi Dupont.

Læs mere

riluftsliv i odder kommune

riluftsliv i odder kommune riluftsliv i odder kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets kreds Århus Bugt...3 Vision for friluftsliv i Odder Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i kommunen...5 Friluftsliv i Region Midtjylland...11

Læs mere

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9 1. Friluftslivets muligheder og begrænsninger Hvert år er rigtig mange danskere i skoven, på stranden eller ude i det åbne land for at udøve forskellige former for friluftsaktiviteter. Interessen for friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i struer kommune

riluftsliv i struer kommune riluftsliv i struer kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Limfjord Syd...3 Vision for friluftsliv i Struer Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i Struer...5 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i bornholms regionskommune

riluftsliv i bornholms regionskommune riluftsliv i bornholms regionskommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådet Kreds Bornholm...3 Vision for friluftsliv på Bornholm...4 Forslag til fremme af friluftslivet på Bornholm...5 Friluftsrådets

Læs mere

riluftsliv i kerteminde kommune

riluftsliv i kerteminde kommune riluftsliv i kerteminde kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets kreds Fyn-nord...3 Vision for friluftsliv i kommunen...5 Forslag til fremme af friluftsliv i kommunen...10 Friluftsliv i Region Syddanmark...16

Læs mere

riluftsliv i middelfart kommune

riluftsliv i middelfart kommune riluftsliv i middelfart kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådets kreds Fyn-nord...3 Vision for friluftsliv i Middelfart Kommune...5 Perspektiver for friluftslivet...7 Konkrete initiativer...13

Læs mere

riluftsliv i ringkøbing-skjern kommune

riluftsliv i ringkøbing-skjern kommune riluftsliv i ringkøbing-skjern kommune Kortbilag KORT 1 Lønborg Hede med markering af de tydelige spor og dybe hulveje fra den vestjyske oksevej. Op til heden ligger den gamle frugtplantage på Brosbølgård.

Læs mere

riluftsliv i sorø kommune

riluftsliv i sorø kommune riluftsliv i sorø kommune Friluftsrådet i Sydvestsjælland Landskabet fra Storebælts varierede kyster i vest, over skove og bakker omkring Susåen og Tystrup-Bavelse Søerne, til Præstø Fjord i øst, Åmosen

Læs mere

riluftsliv i tønder kommune

riluftsliv i tønder kommune riluftsliv i tønder kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Tønder Kommune...5 Forslag og ønsker til fremme af friluftsliv i Tønder Kommune...7

Læs mere

riluftsliv i odense kommune

riluftsliv i odense kommune riluftsliv i odense kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Fyn-nord...3 Strategi og planlægning for friluftsliv...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Odense Kommune...7 Friluftsliv i

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet.

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet. 1.7 Friluftsliv 1.7.1 Rekreativ anvendelse og friluftsfaciliteter Arealerne under Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland rummer mange arealer af stor friluftsmæssig betydning og distriktets arealer er derfor

Læs mere

Høringssvar vedr. Forslag til Nationalparkplan for Nationalpark Mols Bjerge

Høringssvar vedr. Forslag til Nationalparkplan for Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge Grenåvej 12 8410 Rønde. Fremsendt pr. mail til mols@danmarksnationalparker.dk 6. juni 2017 Høringssvar vedr. Forslag til Nationalparkplan 2018-2024 for Nationalpark Mols Bjerge

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Organisationernes bidrag til sundhedsindsatsen

Organisationernes bidrag til sundhedsindsatsen Organisationernes bidrag til sundhedsindsatsen Oplæg på KL s temadage om aktivt udeliv i fritiden V / Casper Lindemann Disposition 1. Om Friluftsrådet 2. Definition af friluftsliv 3. Definition af sundhed

Læs mere

riluftsliv i varde kommune

riluftsliv i varde kommune riluftsliv i varde kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Varde Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik med retning og resultater, side

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune

Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune 1 of 12 Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune Version 1 - marts 2016 Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune 2016. 2 of 12 INDHOLD Forord... 3 Fritid- og friluftliv

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

riluftsliv i silkeborg kommune

riluftsliv i silkeborg kommune riluftsliv i silkeborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Søhøjlandet...3 Visioner for friluftsliv i Silkeborg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i Silkeborg Kommune...6

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

riluftsliv i ikast-brande kommune

riluftsliv i ikast-brande kommune riluftsliv i ikast-brande kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Midtvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Ikast-Brande Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...5 Friluftsliv

Læs mere

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv?

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Søren Præstholm Specialkonsulent, Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, IGN Frank Søndergaard Jensen Professor, Forskergruppen

Læs mere

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Disposition Kommunernes nye rolle Skovrejsning - synergi med sundhed Friluftsguiden - et nyt redskab! Spørgsmål Kommunernes

Læs mere

riluftsliv i hørsholm kommune

riluftsliv i hørsholm kommune riluftsliv i hørsholm kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Vision for friluftsliv i Hørsholm Kommune...3 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...5 Vision for Friluftsrådet Nordsjælland...11

Læs mere

riluftsliv i glostrup kommune

riluftsliv i glostrup kommune riluftsliv i glostrup kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets kreds Storkøbenhavn Vest...3 Vision for friluftsliv i Glostrup Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv

Læs mere

Beretning til Kredsrepræsentationen d. 2.marts 2010 Friluftsrådet i Vendsyssel

Beretning til Kredsrepræsentationen d. 2.marts 2010 Friluftsrådet i Vendsyssel Beretning til Kredsrepræsentationen d. 2.marts 2010 Friluftsrådet i Vendsyssel Denne beretning vil begynde med den arbejdsopgave, som der er lagt flest arbejdstimer i. Fire kredsbestyrelsesmedlemmer har

Læs mere

riluftsliv i vordingborg kommune

riluftsliv i vordingborg kommune riluftsliv i vordingborg kommune Indhold Indledning...1 Friluftsrådet Kreds Storstrøm...2 Vision for friluftsliv i Vordingborg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...5 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i slagelse kommune

riluftsliv i slagelse kommune riluftsliv i slagelse kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Vision for friluftsliv i Slagelse Kommune...3 Forslag til friluftslivet i Slagelse Kommune...4 Friluftsrådet Sydvestsjælland...20 Friluftsliv

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Poul.Erik@Pedersen.mail.dk. Hallandsvej 75, 3140 Ålsgårde. Tlf. 4970 9902. Mobil 2033 3412 eller Gunnar Brusch gb@brusch.dk

Poul.Erik@Pedersen.mail.dk. Hallandsvej 75, 3140 Ålsgårde. Tlf. 4970 9902. Mobil 2033 3412 eller Gunnar Brusch gb@brusch.dk Beretning om Friluftsrådets arbejde i Kreds 19, Nordsjælland år 2010 v/ Kreds- og Regionsformand Poul Erik Pedersen, medlem af Det Danske Spejderkorps. Arbejdet i vores Kredsbestyrelse. Det har været et

Læs mere

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget Turisme Blå Flag information om og markedsføring af rene strande

Læs mere

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Storplettet perlemorssommerfugl Løvfrø Overdrev ved stråruplund i nærheden af Skamlingsbanken Dagsorden Kl. 15.00 kl. 15.05 Kl. 15.30 Kl. 16.00

Læs mere

riluftsliv i vesthimmerlands kommune

riluftsliv i vesthimmerlands kommune riluftsliv i vesthimmerlands kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Himmerland-Aalborg...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...4 Friluftsrådets politik...5 Vision for friluftsliv i Vesthimmerlands

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen.......................................................... 7 Strategisporene....................................................

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Kære medlem af Friluftsrådet Ineva og Alexandra Instituttet varetager

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

De første to år med. V/ Lars Mortensen

De første to år med. V/ Lars Mortensen De første to år med V/ Lars Mortensen Disposition 1. Strategiens indhold 2. Hvordan har vi anvendt strategien? 3. Hvilke samarbejder har strategien medført? 4. Reaktioner fra omverdenen 5. Forbedret kommunikation

Læs mere

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Indhold 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Adgang til naturområder... 2 2.2 Information

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

riluftsliv i køge kommune

riluftsliv i køge kommune riluftsliv i køge kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Østsjælland...3 Vision for friluftsliv i Køge Kommune...5 Forslag til fremme af friluftsliv i Køge Kommune...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i brønderslev kommune

riluftsliv i brønderslev kommune riluftsliv i brønderslev kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsliv i Region Nordjylland...5 Friluftsrådets politik...7 Vision for friluftsliv i Brønderslev Kommune...11 Forslag til fremme af

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

riluftsliv i sønderborg kommune

riluftsliv i sønderborg kommune riluftsliv i sønderborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sønderjylland Øst...3 Vision for friluftsliv i Sønderborg Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv

Læs mere

Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest

Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest Program til møde Den 11. maj 2015 kl. 18.30-21.30 Skibby Sognegård 18.30 Velkomst 18.35 Oplæg: - opsamling fra 1. workshop og præsentation af visioner 18.45 Fællesdebat

Læs mere

riluftsliv i rebild kommune

riluftsliv i rebild kommune riluftsliv i rebild kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Himmerland-Aalborg...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...4 Friluftsrådets politik...5 Vision for friluftsliv i Rebild Kommune...9

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014 Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik

Læs mere

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet Velkommen til Miniseminar om Kløverstier Tirsdag den 20.09.11 Friluftsrådet 1 Kløverstierne skal skabe gode muligheder for at lokale borgere og turister let kan forene motion, frisk luft og oplevelser.

Læs mere

En National Friluftspolitik Af Jan Eriksen Direktør i Friluftsrådet

En National Friluftspolitik Af Jan Eriksen Direktør i Friluftsrådet En National Friluftspolitik Af Jan Eriksen Direktør i Friluftsrådet Foto: Søren Svendsen 1 En dansk friluftslov? I 1930 vil Thorvald Stauning give danskerne natur og friluftsoplevelser. Danmarks første

Læs mere

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet 1 Disposition Formål Stiens forløb Analyser Stityper og valg af underlag Stiens dimensioner Faciliteter og støttepunkter

Læs mere

riluftsliv i århus kommune

riluftsliv i århus kommune riluftsliv i århus kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Århus Bugt...3 Vision for friluftsliv i Århus Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i Århus Kommune...5 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i egedal kommune

riluftsliv i egedal kommune riluftsliv i egedal kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådet Kreds Storkøbenhavn Nord...3 Friluftsliv i Egedal Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i Egedal Kommune..6 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i mariager kommune

riluftsliv i mariager kommune riluftsliv i mariager kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Himmerland-Aalborg...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...4 Friluftsrådets politik...5 Vision for friluftsliv i Mariagerfjord

Læs mere

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen.

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen. 1 INDHOLD Om Natur- og friluftsstrategien side 3 Vision. side 3 6 indsatsområder. side 3 1. Beskyttelse af naturen.. side 4 2. Adgang til naturen. side 5 3. Bynære rekreative områder. side 6 4. Formidling

Læs mere

Hvad ved vi om den danske befolknings turfriluftsliv og mulighederne herfor?

Hvad ved vi om den danske befolknings turfriluftsliv og mulighederne herfor? Hvad ved vi om den danske befolknings turfriluftsliv og mulighederne herfor? Frank Søndergaard Jensen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning TURFRILUFTSLIV Sletten 14.-15. januar 2016 Institut for

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

riluftsliv i tårnby og dragør kommuner

riluftsliv i tårnby og dragør kommuner riluftsliv i tårnby og dragør kommuner Billederne viser med start øverst til venstre: En bypark, foto: Allan Meyer. Kastrup Strandpark, foto: Tårnby Kommune, pressefoto. Kalvebod Fælled, foto: Allan Me

Læs mere

riluftsliv i frederikshavn kommune

riluftsliv i frederikshavn kommune riluftsliv i frederikshavn kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Vendsyssel...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...5 Friluftsrådets politik...7 Vision for friluftsliv i Frederikshavn

Læs mere

Natura Status og proces

Natura Status og proces Natura 2000 - Status og proces Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Natura 2000 Områder i EU med særlig værdifuld natur Fuglebeskyttelsesområder og habitatområder Målet er at standse tilbagegangen

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Beretning til Kredsrepræsentationen d. 5. marts 2013 Friluftsrådet i Vendsyssel

Beretning til Kredsrepræsentationen d. 5. marts 2013 Friluftsrådet i Vendsyssel Beretning til Kredsrepræsentationen d. 5. marts 2013 Friluftsrådet i Vendsyssel Beretningen for 2012 vil være et tilbageblik på de arbejdsopgaver, som kredsbestyrelsen har lagt flest kræfter i at få løst

Læs mere