UBK UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder. Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UBK 31.01.2013. UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder. Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S"

Transkript

1 Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S UBK UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk SB bilag 2

2 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Udbudskontrolplan, UBK 2. KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION 2.1 Indledning I dette bilag beskrives de aktiviteter, som har til formål at sikre, at det krævede og tilbudte kvalitetsniveau overholdes. Det er formålet, at dette kan ske ved forebyggende foranstaltninger frem for ændringer og suppleringer, når byggeriet er udført. 2.2 Kvalitetssikring Kvalitetssikring er de systematiske aktiviteter (kontroller m.m.), der er nødvendige for at sikre, at produktets eller ydelsens kvalitet bliver specificeret, opnået og opretholdt. Entreprenøren skal anvende GA s system til kvalitetssikring. Entreprenøren skal udarbejde sin kontrolplan på baggrund af udbudskontrolplanen, som er minimumskrav til entreprenørens kontrolplan. Såfremt entreprenøren ikke har tilføjelser til udbudskontrolplanen, kan han blot ved at ændre betegnelsen "Udbudskontrolplan" til "Kontrolplan" tilvejebringe sin kontrolplan. Entreprenøren skal være opmærksom på, at udbudskontrolplanen hovedsageligt kun indeholder den kontrol, der skal udarbejdes dokumentation for. Entreprenørens kontrolplan fritager ham ikke for en generel kontrol og kontrol i henhold til normer og standarder. 2.3 Faser i kvalitetssikringen og dokumentgangen Udførelsesfasen Kvalitetssikring i udførelsesfasen sker i henhold til entreprenørens kontrolplan. Når en kontrol er udført af entreprenøren og registreret i kontrolskemaet, skal kontrolskemaet med nummer registreres i kontrolplanen. Tilsynet skal til enhver tid have adgang til at kontrollere udførelsen i forhold til kontrolplanen og have adgang til dokumentationen. Samtlige kontrolskemaer skal opbevares af entreprenøren, indtil 5-års eftersynet er foretaget. SB bilag 2 Side 1

3 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Udbudskontrolplan, UBK Evt. tilsynets underskrift på entreprenørens kontrolplaner/ kontroldokumentation, fritager attesten ikke entreprenørens ansvar for byggeriets kvalitet som udført og kvalitetssikring. Som supplement til kvalitetssikring skal entreprenøren e arbejder med fotoregistrering Afleveringsforretningen Samtidig med entreprisens aflevering skal entreprenøren - sammen med eventuelle andre krævede dokumentationer - aflevere den endelige og ajourførte kontrolplan, som vedhæftes afleveringsprotokollen og 5-års eftersyn Eventuelle konstaterede mangler ved disse eftersyn vil blive sammenholdt med entreprenørens kontroldokumentation. SB bilag 2 Side 2

4 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Materialer, modtagekontrol Fagområder i h.t. SA: Afsnit 3 Udgravning, udsprængning og jordarbejde Modtagelse, 100%, følgeseddel 3.1a Afsætning Måling, totalstation Efter afsætning Stikprøvevis. 10%, målerapport 3.1b Opmåling Måling, nivellement, kontrol Efter udgravning, udsprængning. 20% SA, tværsnit, målerapport 3.2 Afsætning, arbejdsarealer Inden opstart af terrænarbejder SA, SB, fotos 3.3 Afrømning, tilstrækkelighed Inden udgravning, udsprængning, 100% SA 3.4 Udgravning, udsprængning, tilstrækkelighed, plads til ledninger, stik og afretningslag m.m. Måling, nivellement, kontrol Efter udgravning, udsprængning, omfang 100% SA, tværsnit, målerapport 3.5 Vand- og kloakledninger samt elkabler. Udjævningslag, tykkelse og kornstørrelse Inden lægning af fiberdug, 100% SA, tværsnit, følgeseddel 3.6 Vand- og kloakledning samt elkabler. Beskyttelseslag, omkringfyldning. Komprimeringsgrad. Tykkelse, måling Inden tilfyldning, 10% SA, tværsnit, målerapport 3.7 Grøfter. Placering. Fald Efter lægning, 25%, målerapport 3.8 Grøfter afstand mellem elementer Efter lægning, 100 % SA 3.7 Tilfyldning, stenstørrelse, måling Inden indbygning SA, målerapport 3.8 Tilfyldning, komprimering, sprængstenslag generelt Antal passager 10% SA 3.9 Retablering Efter retablering 100% SA, tegning, fotodokumentation 3.10 Opmåling og dokumentation Måling Inden aflevering SA, tegning, målerapport (GPS) Side 1 af 1

5 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 5 Terrænbefæstelsesarbejde 5.0 Udlægning af stabilt grus, jævnhed, måling Inden asfaltering, 100% 5.1 Skråningssikring, hældning, måling Efter udførelse, pr. påbegyndt 100 m 2 / SA afsnit 16 Side 1 af 1

6 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 6A Kloakledningsarbejde 6A.0 Materialer, modtagekontrol. Dimensioner, art, mængde, kvalitet Modtagelse, 50%, følgeseddel 6A.1 Kloakledning, placering sideværts Måling, flugtsnor Efter udlægning og udførelse af sidestøtte 50%, målerapport 6A.2 Kloakledning, placering i dybde Måling, nivellement Efter lægning og udførelse af sidestøtte, 100%, målerapport 6A.3 Kloakledning, fald Måling, nivellement Efter lægning og udførelse af sidestøtte, 100%, målerapport 6A.4 Kloakbrønd og tilslutning, tæthedsprøvning Måling, iht. DS 455 Efter tilslutning af ledning i eksist. brønd SA, DS 455, Tilsynets godkendelse, målerapport 6A.5 Kloakledning, dokumentation X,Y,Z til midte af brøndbund og indføring i bygning. Måling, vha. GPS, nivellement/totalstation. Inden aflevering, 100% Leverandøranvisninger, målerapport, rettet tegning med underskrift af måleansvarlig person. Side 1 af 1

7 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 6B Vandledningsarbejde 6B.0 Modtagelse, 10%, følgeseddel 6B.1 Afsætning Måling Byggestart, 100% 6B.2 Ledningsmontage, billeder Udførelse, 25%, udskrift af svejserapport 6B.3 Trykprøvning Måling Inden el-tracing, 100% SA, tilsynets/nukisssiorfiits godkendelse på trykprøvningsjournal 6B.4 Samlinger (isolering og kapper), billeder Udførelse, 50%, tilsynets/nukissiorfiits godkendelse. Billeder. 6B.5 Indmåling, plan og niveau, alle retningsændringer, ventil. Måling, GPS eller totalstation Inden tilfyldning, 100%, rettet tegning samt målerapport med underskrift af måleansvarlig. Side 1 af 1

8 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 7 Betonarbejde 7.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 10 arb. efter kontrakt indgåelse Tilsynets underskrift KS Opbevaring af materialer Proceskontrol og kontrol af og kontrol af Ved levering på pladsen, 100 % / SA afsnit 7 Leverandøranvisninger / fotodok. Følgesedler vedlægges i kopi 7.3 Betonkontrol, måling Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok. 7.4 Fundering Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok. 7.5 Støbning Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok. 7.6 Beskyttelse af beton Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok. 7.7 Støbeforskalling, måling Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok. 7.8 Placering i form Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok. 7.9 Afformning Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok Finish Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok Tolerancer, måling Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok Indstøbning, måling Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok Huller, måling Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok Udlægning af isolering Udførelse, 10 % / SA afsnit 7 / fotodok. Side 1 af 1

9 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 08 Murerarbejde 8.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 15 arb. efter kontrakt indgåelse Tilsynets underskrift KS Opbevaring af materialer og kontrol af materialer og og kontrol af Ved levering på pladsen, 100 % / SA afsnit 08 Leverandøranvisninger / fotodok. Følgesedler vedlægges i kopi Proceskontrol 8.3 Underlag, betondæk før og under / SA afsnit Afretningslag for fliser Efter udførelse, 100 % / SA afsnit Afretningslag/ slidlag Inkl. dilatationsfuger Planhedskontrol/ SA afsnit / fotodok. 8.6 Vådrumsmembran/ tætning / SA afsnit 8 / fotodok. 8.7 Fliseklæb / SA afsnit Lægning af gulvfliser / SA afsnit Fuger og elastisk fuger / SA afsnit Sokkel til højskabe Visuel og planhedskontrol Før og efter / SA afsnit Udstøbninger og lukninger i installations gennemføringer Planhed og stabilitet kontrolleres Før og efter / SA afsnit 8 og fotodok Slutkontrol - Mangeludbedring Før aflevering at projektet følges Side 1 af 1

10 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk Fagområder i h.t. SA: Afsnit 09 Tømrerarbejder Dato: Løbe nr. og frekvens Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 9.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 15 arb. efter kontrakt indgåelse Skal minimum leve op til GA s kvalitetssikring KS- 9.1, materialer og kontrol af og kontrol af materiale/ SA afsnit - materialer skema Følgesedler vedlægges Side 1 af 3

11 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk Fagområder i h.t. SA: Afsnit 09 Tømrerarbejder Dato: Løbe nr. og frekvens Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger Proceskontrol 9.2 Bærende stålkonstruktioner - indstøbningsankre - fastgørelser - søjler og afstivning - bjælker Ved levering på pladsen, 100 % / SA afsnit / fotodok. 9.3 Bindingsværk - forankring - samlingsbeslag - udvekslinger - midl. vindafstivning - stopning / fugning / opmåling / SA afsnit 9 / SA afsnit 9 ingeniørtegninger / fotodok. / fotodok Efterspænding - boltesamlinger Vindspærre - profilsamlinger - tætning Isolering - tilskæring - fastgørelse - tykkelse Fysisk / måling / SA afsnit 9 / SA afsnit 9 / SA afsnit 9 / fotodok. 9.7 Tagkonstruktioner - Samlinger - Tagplader/ trapez - Isolering - Tagpap / SA afsnit 9 / fotodok 9.8 Dampspærre - overlæg, tape - fastgørelse - Lysningsfolier omkring døre og vinduer / måling / SA afsnit 9 / fotodok Side 2 af 3

12 Udbudskontrolplan: Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk Fagområder i h.t. SA: Afsnit 09 Tømrerarbejder Dato: Løbe nr. og frekvens Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 9.9 Fortsatsvægge - Stolpe afstande - Isolering / SA afsnit 9 Tæthedskrav på 1,5 / SA afsnit 9 Blower Door Test 9.10 Indervægge - Stolpe afstande - Isolering / SA afsnit Beklædninger - Underlage - Samlinger - Skruer - Udskæring og tilpasning for vindueshuller / måling / SA afsnit 9 / SA afsnit Etagedæk - u- og c-profiler - samlinger - skruer og beslag - gulvskive Fugearbejde, generelt / målinger Under udførelse / SA afsnit 9 / SA afsnit 9 samt ingeniørtegning Leverandørforskrifter 9.14 Slutkontrol - Mangeludbedring Mangel fri aflevering Oprydning/affald fjernet Før aflevering Ibrugtagningstilladelse Godkendelse af tilsynet Side 3 af 3

13 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 10 Tagdækningsarbejde 10.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 10 arb. efter kontrakt indgåelse Tilsynets underskrift KS og kontrol af og kontrol af / SA afsnit 10 og 9 Følgesedler vedlægges i kopi 10.2 Opbevaring af materialer Proceskontrol Ved levering på pladsen, 100 % Leverandøranvisninger / fotodok Underlag for tagpap Før / SA afsnit 9 & Strimling / afrivningsprøve / SA afsnit 10 / fotodok Overpap / afrivningsprøve Efter udførelse / SA afsnit Inddækninger - samlinger / opmåling / SA afsnit 10 / fotodok Gennemføringer / tæthed / SA afsnit 10 Kontolskema/ fotodok Slutkontrol - Mangeludbedring Før aflevering Tagpap garanti vedlægges Godkendelse af tilsynet Side 1 af 1

14 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 11 Snedkerarbejder 11.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 10 arb. efter kontrakt indgåelse Tilsynets underskrift KS og kontrol af og kontrol af / SA afsnit 11 Følgesedler vedlægges i kopi 11.2 Opbevaring af materialer Proceskontrol Ved levering på pladsen, 100 % Leverandøranvisninger / fotodok Udvendige døre - isætning - stopning - bagstop - vandnæser - fuger / SA afsnit Vinduer - isætning - stopning - bagstop - vandnæser - fuger / SA afsnit 11 / fotodok Indvendige døre / SA afsnit 11 Kontolskema/ fotodok Tilsætninger, fodlister og indfatninger / SA afsnit Kælderlemme Visuel Efter udførelse / SA afsnit Skabsinventar Opmåling/ visuel Før og under udførelse / SA afsnit Funktion af alle bevægelige dele Slutkontrol - Mangeludbedring Afprøvning Efter udførelse Før aflevering Funktioner skal være fejlfrie At projektet følges Godkendelse af tilsynet Side 1 af 1

15 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 14 Smedearbejde 14.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 10 arb. efter kontrakt indgåelse Tilsynets underskrift KS Opbevaring af materialer Proceskontrol og kontrol af og kontrol af Ved levering på pladsen, 100 % / SA afsnit 14 Leverandøranvisninger / fotodok. Følgesedler vedlægges i kopi 14.3 Montage, måling Udførelse, 100 % / SA afsnit 14 / fotodok. Placering af alle bjælker og søjler kontrolleres. Hvis der er afvigelser fra tolerancerne skal tilsyn kontaktes med det samme. Side 1 af 1

16 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 16 Malerarbejde 16.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 10 arb. efter kontrakt indgåelse Tilsynets underskrift KS og kontrol af og kontrol af / SA afsnit 16 Følgesedler vedlægges i kopi 16.2 Opbevaring af materialer Proceskontrol Ved levering på pladsen, 100 % Leverandøranvisninger / fotodok Underlag før og under / SA afsnit 7, 8, 9 & Spartling og strimling Efter udførelse, 100 % / SA afsnit Indvendige overflader / SA afsnit 16 / fotodok Udvendige overflader / SA afsnit Rør og diverse / SA afsnit Efterreparation og rengøring / SA afsnit Slutkontrol - Mangeludbedring Før aflevering at projektet følges Godkendelse af tilsynet Side 1 af 1

17 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 18, Indvendige spildevand 18.0 og kontrol af Ank. Pladsen 10% KS- Følgesedler vedlægges i kopi 18.1 Bæringer afløb, måling Udførelse, 50% 18.2 Fald på ledninger Udførelse, 25% 18.3 Gulvafløb, fixpkt. ekspansion Udførelse, 100% 18.4 Tæthedsprøve afløb Udførelse, 100% Side 1 af 4

18 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 19, KV-, VV-installationer samt sanitet 19.0 og kontrol af Ank. Pladsen 10% KS- Følgesedler vedlægges i kopi 19.1 Bæringer vand, måling Udførelse, 50% 19.2 Rørføring Udførelse, 25% 19.3 Montage af sanitet Udførelse, 100% 19.4 Trykprøvning, vand, måling Udførelse, 100% 19.5 Aflevering Udførelse, 100% Side 2 af 4

19 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 21, Ventilationsanlæg 21.0 og kontrol af Ank. Pladsen 10% KS- Følgesedler vedlægges i kopi 21.1 Kanalføring Udførelse, 25% 21.2 Tæthedsprøvning, ventilation, måling Udførelse, 25% 21.3 Lydmåling Måling Udførelse, 100% 21.4 Automatik-funktion, måling Udførelse, 100% 21.5 Aflevering Udførelse, 100% Side 3 af 4

20 Udbudskontrolplan: handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Dato: Fagområder i h.t. SA: Afsnit 23, Isolering af tekniske installationer 23.0 og kontrol af Ank. Pladsen 10% KS- Følgesedler vedlægges i kopi 23.1 Isolering af rør (tykkelse) Udførelse, 25% 23.2 Isolering af rør (opbygning) Udførelse, 25% 23.3 Rørmærkning Udførelse, 100% Side 4 af 4

21 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk SA 26 Elarbejde Udbudskontrolplan Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation 1.1 Føringsveje SA VK Kontrol af overfladebehandling, dimensioner, antallet af spor samt Løbende *) Kontroljournal forholdsregler mod skarpe kanter og for små bøjningsradier. 1.2 Føringsveje SA VK Kontrol af korrekt opsætning og af solid fastgørelse til andre Løbende *) Kontroljournal bygningsdele, samt korrekt afstand mellem bæringer. 1.3 Føringsveje SA VK Kontrol af placering i forhold til fx rør og ventilationskanaler af hensyn Løbende *) Kontroljournal til tilgængelighed. 1.4 Føringsveje SA MK Kontrol af tilstrækkelig stivhed. Efter *) Rapport mont. 1.5 Føringsveje SA FK Kontrol af lydtætte gennemføringer på udvalgte steder. Efter *) Rapport mont. 1.6 Føringsveje SA VK Kontrol af brand- og vandtætte gennemføringer som 100 % kontrol. Efter mont. *) Plan med numre over brandlukninger 2.1 Hoved-/ gruppeledn Hoved-/ gruppeledn. 2.3 Hoved-/ gruppeledn. 2.4 Hoved-/ gruppeledn. 2.5 Hoved-/ gruppeledn. 2.6 Hoved-/ gruppeledn. SA SA SA SA SA SA VK Kontrol af korrekte kabeltyper og kabeldimensioner. Specielt PE-leder. Løbende *) Kontroljournal VK VK VK Kontrol af synlige kabelføringer, herunder fastgørelse til bygningsdele, samt gennemføring og tilslutning til monteringsmateriel. Kontrol af oplægning af kabler i bakker, stiger og kabelplader. Herunder kontrol af anvendelse af korrekt spor. Kontrol af ledningssystemers overbelastningsbeskyttelse også vedrørende kabler der føres i bundter. Løbende *) Kontroljournal Løbende *) Kontroljournal Løbende *) Kontroljournal VK Kontrol af overholdelse af afstandskrav og/eller skærmning ved parallelføring af støjende og støjfølsomme kabler, hvor sådanne forekommer. Løbende *) Kontroljournal VK Kontrol af bøjningsradius og afgange fra kabelbakke. Løbende *) Kontroljournal

22 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk SA 26 Elarbejde Udbudskontrolplan 3.1 Tilledninger SA 3.2 Tilledninger SA 3.3 Tilledninger SA 3.4 Tilledninger SA VK VK VK Kontrol af kabeltyper, især med opmærksomhed på varmebestandighed og mekanisk styrke. Kontrol af ledningsføring og især at føringer er hensigtsmæssigt udført i forhold til gang, betjenings- og serviceområder. Kontrol af ledningslængde og ledningsaflastning ved indføring i afgreningsmateriel og komponenter. Løbende *) Kontroljournal Løbende *) Kontroljournal Løbende *) Kontroljournal VK Kontrol af ledningsføring over nedhængte lofter til armaturer. Løbende *) Kontroljournal 4.1 Mærkning VK Al opmærkning er i henhold til bygherren og specifikationer. Efter mont. 5.1 Kraftinstallation SA VK Kontrol af tilstedeværelse af sikkerhedsafbryder og deres placering, Efter hvad angår betjening. mont. 5.2 Kraftinstallation SA 5.3 Kraftinstallation SA 5.4 Kraftinstallation SA 6.1 Montagemateriel SA 6.2 Montagemateriel SA VK Kontrol af betjeningsorganer, hvad angår betjeningsvenlighed. Efter mont. MK FK Måling af fasefølge ved alle 3 fasede installationer, inden permanent installation tilsluttes. Afprøvning af alle installationer specielt med opmærksomhed på sikkerhedsfunktioner. *) Tegn. med benævnelser *) Kontroljournal *) Kontroljournal Løbende *) Rapport Efter mont. *) Rapport VK Kontrol af materialevalg. Løbende *) Kontroljournal VK Kontrol af solid fastgørelse og af placering, hvad angår tilgængelighed for service og betjening. Løbende *) Kontroljournal 7.1 Lysinstallation VK Kontrol af korrekte armaturtyper og korrekte afskærmninger. Løbende *) Kontroljournal 7.2 Lysinstallation VK Kontrol af armaturets korrekte geometriske placering. Løbende *) Kontroljournal

23 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk SA 26 Elarbejde Udbudskontrolplan 7.3 Lysinstallation VK Kontrol af at armaturet har tilstrækkelige varmeafledningsforhold. Løbende *) Kontroljournal 7.4 Lysinstallation VK Kontrol af anvendelse, korrekt lyskildetype og farvegengivelse. Løbende *) Kontroljournal 7.5 Lysinstallation VK Kontrol af geometrisk anbringelse af alle synlige installationer. Løbende *) Kontroljournal 7.6 Lysinstallation FK Kontrol af gruppefordeling på lysinstallationer. Løbende *) Kontroljournal 7.7 Lysinstallation FK Kontrol af armaturophængssteds holdbarhed. Løbende *) Kontroljournal 7.8 Lysinstallation FK Kontrol af at lysinstallation i fælles adgangsveje er fordelt på min. to Løbende *) Kontroljournal faser. 8.1 Jordingsanlæg MK Kontrol af jordings- og potentialudligning. Efter *) Kontroljournal VK mont. 9.1 ABA og ABDL SA VK DBI vejledninger Efter *) Rapport mont. 9.2 Komponenter for Iht. VE Funktionstest. Efter *) Rapport ventilation beskrivelse mont. 9.3 EDB installation SA VK Korrekt antal af kabler pr. arbejdsplads Løbende *) Kontroljournal 9.4 EDB installation SA FK Måling af PDS kabler. Løbende *) Rapport MK Efter mont. 9.5 Frostsikringsan-læg SA MK Kontrol af fastgørelser, krympninger, lukning af profilrør. Løbende *) Rapport FK Isolationsmåling mellem alle ledere og PE. Efter mont 9.6 Platformslift SA VS Kontrol af fastgørelser, funktionstest og PE Løbende *) Rapport FK Efter mont 10.1 Rettede tegninger Udførelse af rettede tegninger Løbende *) Forkortelser: VK = Visuel kontrol MK = Målekontrol FK = Funktionskontrol *) Angivet i kapitel 26 i SA.

24 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk SA 26 Elarbejde Udbudskontrolplan, Platformslift Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriteriu Dokumentation m 11.1 Platformslift SA. kap. 26 VK 100 % for transportskader Efter modtagelse Underskrift fra entreprenør Kontroljournal 11.2 Platformsstørrelse SA. Kap. 26 MK Platforms-størrelse [B x D] = 900 x 1602mm Efter modtagelse 11.3 Platforms finish SA. Kap. 26 VK Indretning, farver, materialer m.m. Efter modtagelse 11.4 Platformssikkerhedslåge SA. Kap.26 VK 100 % for transportskader Efter modtagelse Underskrift fra entreprenør Underskrift fra entreprenør Underskrift fra entreprenør 11.5 Elektrisk udformning SA. Kap 26 VK Liften fremstilles for TT-jording Ved bestilling Skriftligt fra leverandør 12.0 Elektrisk SA. Kap. 26 VK Montering efter gældende retningslinjer Efter Fagtilsyn montering montering 12.1 Funktion SA. Kap.26 FK Kontrol af samtlige af platformsliftens funktioner Efter Fagtilsyn montering 12.2 Normer og regler Gældende VK Elevatordirektivet 95/16/EF implementeret i Danmark ved AT Ved bestilling Certificat fra direktiver bekendtgørelse 996 af 16. december 1997 leverandør 12.3 Ibrugtagnings Arbejds- VK Entreprenør anmelder og indhenter ibrugtagningstilladelse fra Inden Certificat i tilladelse tilsynet Arbejdstilsynet aflevering elevator Forkortelser: VK = Visuel kontrol MK = Målekontrol FK = Funktionskontrol *) Angivet i kapitel 26 i SA. Kontroljournal Kontroljournal Kontroljournal Sættes i kontroljournal Kontroljournal Kontroljournal Sættes i kontroljournal Kontroljournal

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Fagområder i henhold til : SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og. godkendelse. SA + tegninger. Kontrolskema SA + tegninger 100%

Fagområder i henhold til : SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og. godkendelse. SA + tegninger. Kontrolskema SA + tegninger 100% Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag side 1 af 2 3. Udgravning,

Læs mere

godkendelse Før udførelse OK fra el-installatør Skriftlig Før udførelse OK fra Nukissiorfiit Skriftlig

godkendelse Før udførelse OK fra el-installatør Skriftlig Før udførelse OK fra Nukissiorfiit Skriftlig 2 Nedrivning SA Afsnit 2 nedrivning godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 2.01 Kontrol af evt forekomst af miljøfarlige byggematerialer Visuelt og ved Før udførelse stikprøvetagning Byggeledelsens

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE:

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE: UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: SIDE: 1 Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

Appendiks E Kontrolplaner

Appendiks E Kontrolplaner Entrepriseaftale 2011 Side 1 af 5 E Kontrolplaner Kvalitetskontrol for PE-rør og formstykker (1 side) Udbudskontrolplan for jordarbejdet (2 sider) Udbudskontrolplan for vandledningsarbejdet (1 side) Entrepriseaftale

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP)

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP) ####### Projekt: Entreprise: Anlægsentreprisen Udbudskontrolplaner (UKP) ENTREPRENØR Den 22. december 2016 Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Koncept. Kvalitetsikringshåndbog. ISOKLINKER Facadeisolering

Koncept. Kvalitetsikringshåndbog. ISOKLINKER Facadeisolering Koncept Kvalitetsikringshåndbog ISOKLINKER Facadeisolering INDHOLDSFORTEGNELSE. EMNE: Afsnit Sagsidentifikation... 2 Sagsspecifikation... 3 Sagsorganisation... 4 Generelle bestemmelser... 5 Modtagekontrol...

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Særlig betingelser (SB) For samtlige entrepriser Vedr.

Særlig betingelser (SB) For samtlige entrepriser Vedr. Bygherre: Dato: 01.07.2011 IAAN Sag nr.: 10284 v/ INI Byggeteknik AS Særlig betingelser (SB) For samtlige entrepriser Vedr. Udbygning af Ilulissat Sygehus tnt nuuk a/s COWI Grønland A/S postbox 189, 3900

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

T I L B U D S L I S T E N R. 2

T I L B U D S L I S T E N R. 2 Tilbud til: Grønlands Selvstyre T I L B U D S L I S T E N R. 2 Undertegnede tilbyder vedrørende: at udføre nedenfor nævnte entrepriser for de angivne priser i henhold til de for entreprisen udarbejdede

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H er Entreprise H370.02.76 Signalentreprise H370 Herning - Varde >>> H370.02 maj 2012 Tilbud og kontrakt Løbe nr Reference Hvor skal kontrolleres Hvordan skal kontrolleres kontrolleres Acceptkriterium Krav

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For et samlet beløb : skriver:

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Udbudskontrolplaner fra Arkitektgruppen

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Udbudskontrolplaner fra Arkitektgruppen ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Udbudskontrolplaner fra Arkitektgruppen Dato : 16.05.2011 Østergade 51 Udbudskontrolplaner INDHOLD SIDE Kvalitetssikringsgrundlag...3 A - Byggemodningsentreprisen

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Summationsark Initialer PRT/THB/TEK/JRD Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq T I L B U D S L I S T E N R 1 Undertegnede tilbyder vedrørende: ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold

Læs mere

VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 07.10.2014

VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 07.10.2014 VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder herved at udføre arbejdet i forbindelse med ovennævnte opgave, i nøje overensstemmelse med udbudsmaterialet. Tilbuddet afgives

Læs mere

Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer

Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer Udbudskontrolplan (UKP) August 2015 Entreprise: 8800.01 Arbejde: Slap armering : 10.08.2015 Acceptkriterium Krav dokumentation Bemærkninger

Læs mere

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1 El-installationer 26-1 26 EL-INSTALLATIONER. 26.1.01 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle de i nærværende beskrivelse med tilhørende tegninger specificerede installationer inkl. alle for opgavens fuldstændige

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Daginstitution i Tasiilaq Dato 14.02.2014

Daginstitution i Tasiilaq Dato 14.02.2014 Bygherre: Kommuneqarfik Sermerssoq T I L B U D S L I S T E N R 2 Undertegnede tilbyder vedrørende: at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold til de for entreen udarbejdede "Særlige

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

SÆRLIG BETINGELSER. Renovering af blok 41-45 Radiofjeldet, Nuuk FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER. Vedr:

SÆRLIG BETINGELSER. Renovering af blok 41-45 Radiofjeldet, Nuuk FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER. Vedr: SB Bygherre: Grønlands Selvstyre dato: 11.11.2011 Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik v/ini Byggeteknik AS SÆRLIG BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER Vedr: Renovering af blok

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree 1. Anstilling 2. Overført fra fordelingsliste nr. 1 side

Læs mere

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge.

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Plastrør/kabler Brandsikring Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Bygningskonstruktioner skal udføres, så en brand ikke

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Hovedprojekt Side : 1/20 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Kvalitetssikring. Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser. Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder. 18.

Kvalitetssikring. Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser. Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder. 18. Kvalitetssikring Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder 18. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Strækning: Entreprenør: Udgave: 1.0. Entreprise: Arbejde: Transparente støjskærmskassetter Dato: 22.04.2012. Hvornår kontrolleres og frekvens

Strækning: Entreprenør: Udgave: 1.0. Entreprise: Arbejde: Transparente støjskærmskassetter Dato: 22.04.2012. Hvornår kontrolleres og frekvens H437.03.45 Entreprise: Arbejde: : 22.04.2012 AAB/ Prøvnings 1. Alment 1. 1 + 2.4+ 3.2 Fremvisning af prototype af transparent aluminiumskassette. Visuel inspektion Sammenhæng med krav i og tegning H437-93-29514

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement

Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Nyt ventilationsanlæg i behandlingsfløj på Sisimiut Sundhedscenter, B-152, Etape 1 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet.

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan Bilag Bilag 1: indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan...5 Bilag 2: staderapport forud for Før-gennemgang...6 Bilag 3: dagsorden til Før-gennemgang...7 Bilag 4: checkliste/godkendelse af Før-gennemgang.............................................

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tegningsliste, ophæng og installationer. T400

Tegningsliste, ophæng og installationer. T400 Tegningsliste, ophæng og installationer. T400 Ophæng - eksempler: D401 Ophæng i ståltrapezplade-lofter (lette ophæng). side 1 D402 Ophæng i SkanDek-bjælker (tunge installationer). side 2 D403 Ophæng med

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

25% moms Kr ,00

25% moms Kr ,00 AAB Horsens, afd. 6 Vesterport Renovering og modernisering Entreprise nr.: 23 Dato: 18032016 Entreprise navn: Udvendig tømrerentreprise Rev. Dato: Arbejde: Udvendig tømrerarbejder Version: Sag nr.: 1100017931

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere