Indholdsplan - skemalagt undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan - skemalagt undervisning"

Transkript

1 splan - skemalagt undervisning Efterskolen tilbyder undervisning der står mål med folkeskolens. Der kan efter 9. klasse afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi/biologi, geografi og samfundsfag. Der kan efter 10. klasse afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve eller 10. klassesprøven i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi. Undervisningen i ovennævnte fag står mål med hvad der kræves i folkeskolen. Vi følger Fælles Mål og Slut Mål for folkeskolen. Ovennævnte fag tilbydes fast mens udbudet af tilvalgsfag varierer fra år til år. På periodeskemaerne under menupunkt for den aktuelle årgang kan fagenes placering ses og det kan ligeledes se, hvilke lærere der står for den planlagte undervisning. splan for efterskolen I det følgende er indholdsplanen benævnt undervisningsplan. Fagene Historie og Kristendom i 9. kl. Vinde Helsinge Fri- og Efterskole er en Grundtvig/Kolds skole og lægger derfor stor vægt på faget fortælling. Derfor foregår undervisningen i fagene historie og kristendomskundskab i fortælletimerne Undervisningen i historie og kristendomskundskab står mål hvad der kræves i folkeskolen og det fortalte stof svarer til folkeskolens slutmål i de to fag. Vi synes, det er mod vores holdning og værdigrundlag at afholde prøve i pensum fra vores fortælletimer, derfor har vi valgt ikke at ikke at gå til afgangsprøve i disse 2 fag. Det er en fuld lovlig mulighed, vi har som efterskole (og friskole). Vores elever kommer op i samme antal fag som andre elever i 9. klasse og tager dermed en alm. afgangsprøver. Her kan du se planen for de to fag som er fælles for 9. og 10. klasse. Undervisningsplan for historie. - at styrke elevernes historie-bevidsthed og identitet og øge deres lyst og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. - at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid og derved udvikle elevernes indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne - at stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. - forstå sig selv som historieskabte og medskabere af historien - få indsigt i væsentlige historiske begivenheder og samfundsforhold fra alle tidsepoker - få overblik over arbejdet med menneskers dagligdag og livsvilkår gennem tiderne - styrke forståelsen af udviklingen i dansk kultur i mødet med andre kulturer Timetal pr. uge Historie er indeholdt i fortælletimerne, som læses med 2 timer pr. uge. og størrelse 1 hold med 88 elever.

2 et i faget står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Undervisningsplan for kristendomskundskab. - At eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. - At tage udgangspunkt i kristendommen, som denne fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng. - At eleverne opnår kendskab til bibelske fortællinger og forståelse af kristendommens betydning for værdigrundlaget i vor kulturkreds. - Gennem forskellige former for livsspørgsmål og svar, skal undervisningen give eleverne et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling overfor medmennesket og naturen. - Livsfilosofi og etik. - Bibelske fortællinger. - Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng. - Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. Timetal pr. uge Kristendomskundskab er indeholdt i fortælletimerne, som læses med 2 timer pr. uge. og størrelse 1 hold med 88 elever. et i faget står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Undervisningsplan for grundtræning - at opøve elevernes kropsbevidsthed - at styrke elevernes viden om fysisk udfoldelse, så de bliver i stand til udvælge øvelser / sammensætte træningsprogram der er hensigtsmæssige for at holde kroppen i form - at styrke elevernes fysik og selvværd Praksis: opvarmning styrketræning konditionstræning udstrækning og smidighed varierende indendørs træningsformer løb, cykling Teori: let indføring i menneskets anatomi og fysiologi træningslære Timetal pr. uge 2 timer pr. uge i periode 1

3 og størrelse 1 hold med op til 80 elever. Prøveforberedende / ikke prøveforberedende Undervisningsplan for kor - at undervise eleverne i et bredt repertoire af sange til brug ved forskellige arrangementer skoleåret igennem. - stemmepleje og stemmedannelse - opvarmning - Øvelser til styrke af intonation og rytmisk fornemmelse og forståelse Timetal pr.uge 1 time om ugen hele året. og størrelse Hele efterskoleholdet - 1 hold med op til 82 elever. Prøveforberedende / ikke prøveforberedende Undervisningsplan for springgymnastik at opøve elevernes færdigheder i de forskellige springtyper at styrke elevernes kropsforståelse og kropsbeherskelse at styrke elevernes fysik og selvværd at sætte eleverne i stand til selv at oprette et sikkert springmiljø opvarmning, der er specielt rettet mod springaktiviteterne springaktiviteter på gulv, måtte og springbane balancer med og uden redskaber spring i hoppepude springserier på gulv og i redskabsopstillinger modtage- og springteknik koncentration og selvbeherskelse Timetal pr. uge 2 timer pr. uge i periode 1 og 2 og holdstørrelse 1 hold med op til 30 elever. Prøveforberedende / ikke prøveforberedende Undervisningsplan for værksted-tilvalgsfag Formål Formålet med undervisningen er t eleverne tilegner sig håndværksmæssige arbejdsmetoder

4 og teknikker, der kan give dem erfaring med fagets materialer og redskaber. Eleverne skal have mulighed for at udvikle deres skabende evner, deres initiativ og glæde ved manuelt arbejde og samarbejde. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler en vurderende holdning, der kan være af betydning for dem som forbrugere. Træarbejde: I træarbejde arbejdes der med savning, høvling, andre forarbejdningsteknikker, samlingsformer, afpudsning og overfladebehandling. Metalarbejde: i metalarbejde arbejdes der med opmærkning, deling, formning, svejsning, boring, samling, afpudsning, dekoration og overfladebehandling. Endvidere undervises eleverne i materialeorientering, værktøjslære og maskinlære. III. Periode: fra marts til juni. - Træ og metalsløjd. Produktmål: Knivfremstilling, cykelanhænger, grillriste, blomsterkasse, smykkefremstilling og div. Kasser til højtalere/ bøger m.m. Udvidet produktmål - Specielle ønsker omkring træ og metal - Større ting = selvfinansiering Timetal - 3 timer om ugen i periode 3. Holdstørrelse og antal hold elever - 1 hold. Undervisningsplan for værkstedslinje Formål Formålet med undervisningen er at eleverne tilegner sig håndværksmæssige arbejdsmetoder og teknikker, der kan give dem erfaring med fagets materialer og redskaber. Eleverne skal have mulighed for at udvikle deres skabende evner, deres initiativ og glæde ved manuelt arbejde og samarbejde. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler en vurderende holdning, der kan være af betydning for dem som forbrugere. Træarbejde: I træarbejdet arbejdes der med savning, høvling, andre forarbejdningsteknikker, samlingsformer afpudsning og overfladebehandling. Metalarbejde: I metalarbejde arbejdes der med opmærkning, deling, formning, svejsning, boring, samling, afpudsning, dekoration og overfladebehandling. Endvidere undervises eleverne i materialeorientering, værktøjslære, og maskinlære. I. Periode: fra august til november: - Produktmål: Et skab, musikbænk, bogkasse, vitrineskab m.m.

5 1. Samlingsformer - At lære mindst 3 samlingsformer, (f.eks. sænkning, tapning, studsning) 2. Værktøjslære: - Høvl slibes og samles, stemmejern slibes. - Vedligeholdelse af værktøj. 3. Sikkerhed: - At fastgøre emner. - At arbejde med skarpt værktøj. - At være bekendt med sikkerhedsudstyr. - At arbejde med elektrisk værktøj. 4. Udvidet produktmål: - Trædrejning såsom skåle, lampetter m.m. II. Periode: fra november til marts: - Træ og metalsløjd: - Produktmål: At fremstille lysestager, grillriste, rygeovne, div.kasser til højtalere m.m. Udvidet produktmål - Specielle ønsker omkring træ og metal selvfinansiering. Arbejdsformen er selvvalgte opgaver, som eleverne arbejder individuelt med. Arbejdets art og den enkelte elevs indstilling vil medvirke til at give eleven lyst til at arbejde med praktiske opgaver Timetal - 6 timer om ugen. Holdstørrelse og antal hold elever. Undervisningsplan for indefodbold Formålet med faget er at give eleverne mulighed for - at dygtiggøre sig indenfor fodboldspillet. - at udbygge deres tekniske formåen og taktiske forståelse. - at kunne se indefodbold som et socialt holdspil. Træningen indeholder flere momenter bl.a. opvarmning, opvarmningsspil, tekniktræning, alm. spil og strækøvelser. Derudover deltager vi i Efterskolernes indefodboldturnering og i den forbindelse kommer vi ind på taktiske oplæg og vigtigheden af at spille som et hold. Timetal pr. uge 1 time om ugen i 2. periode. Holdstørrelse Min. 10 og max pigehold og 1 drengehold

6 Ikke prøveforberedende. Undervisningsplan for boldspilslinje Formålet er at give eleverne mulighed for - at dygtiggøre sig indenfor boldspil de kender - at stifte bekendtskab og få interesse for nye boldspil - at udbygge elevernes tekniske formåen og taktiske forståelse, for boldspil generelt Blandt de 4 store boldspil ( fodbold, håndbold, basketball og volleyball ), udvælges 2-3 som der arbejdes med i forløb. Derudover stifter vi bekendtskab med div. slagboldspil, andre boldspil og lege. Der varmes op med relevante øvelser til de enkelte boldspil og efter hver lektion strækkes der ud. Der varieres mellem holdspil og individuelt spil, og mellem konkurrence og leg. Timetal pr. uge 6 timer om ugen i 1. periode ( 2 x 3 timer ). Holdstørrelse Min. 12 og max hold. Prøveforberedende/ ikke prøveforberedende Ikke prøveforberedende. Undervisningsplan for fagene fortælling og fortællefag Se undervisningsplan for fagene Historie og Kristendomskundskab. Undervisningsplan for faget udendørs Formålet med faget er at give eleverne oplevelser med sig selv, hinanden og naturen igennem et bredt udbud udendørsaktiviteter baseret på elementer fra friluftsliv, at give eleverne mulighed for at erhverve sig faglig indsigt og mulighed for en vis fordybelse i de enkelte aktiviteter, at give eleverne en oplevelse af, at udendørsaktiviteter ikke begrænses til perioder med varmt og tørt vejr, men også kan foregå i regn, sne og rusk. Der arbejdes i korte forløb med følgende emner: Bålet - træfældning/brændehugning - opbygning af forskellige typer bål - forskellige typer primitiv mad på, i og omkring bålet Turen - forberedelse og gennemførelse af primi-vandretur i koldt vejr - ture i skoven med naturiagttagelse og orientering - post- og orienteringsløb, brug af kompas

7 - langrend, når der er sne Håndværk - produktion af egen dolk - smedning i esse - snitning/træhugning Lejrpladsen - opbygning af forskellige mindre dele af lejrpladsen afhængigt af vejr - brug af shelter og primitiv sauna Faget har et timetal på 3 timer/uge. Holdstørrelsen er maximum 20 elever. 1 hold i skemaperiode 2, november-marts. Faget er ikke prøveforberedende Undervisningsplan for frilufts-valgfag Formålet med faget er at give eleverne oplevelser med sig selv, hinanden og naturen igennem et bredt udbud af natur- og friluftsaktiviteter, at give eleverne mulighed for at erhverve sig faglig indsigt og mulighed for en vis fordybelse i de enkelte aktiviteter. Aktiviteterne ligger i 2 hovedområder: "Turen" og "Friluftsaktiviteter/håndværk". De 2 områder er ikke delt, men indgår med forskellig vægt i de enkelte forløb. Kajak - træning og tur - træning i kajaksejlads på åen og langs kysten - indøvning af forskellige padleteknikker - sikkerhed ved kajaksejlads - kammeratredning - træning i brug af Trangia - afslutningstur langs kyst eller ved å med madlavning på Trangia, overnatning under åben himmel, friluftslege om aftenen. Kano - træning og tur - træning i kanosejlads på åen eller nær kysten - indøvning af padleteknik - sikkerhed ved kanosejlads - redning af kæntret kano - afslutningstur på å eller i sø med madlavning over bål og overnatning i primitiv bivuak eller på halmloft, friluftslege og lejrbål om aftenen. Vandring og orientering - teori om kort og kompas - orienteringsløb - pakning i rygsæk/valg af udstyr, teori og praksis - vandring med rygsæk efter kort - afslutningstur, vandring med rygsæk og udstyr efter kort, overnatning på shelterplads eller andet, primitiv madlavning på eksempelvis jernplade eller i mile. Håndværk - smedning i esse, smedeteknikker, fremstilling af smykker/værktøj

8 - snitning/hugning i træ, bestil/redskaber/smykker m.m. - gamle håndværk, pilefletning/milebrænding/brødfremstilling i primiovn Selvvalgt tur - elevholdet planlægger og gennemfører en selvvalgt friluftstur med overnatning. Faget har et timetal på 3 timer/uge. I forbindelse med turene vil aften- og nattimerne blive inddraget - det kan eventuelt senere udløse en fri eftermiddag. Holdstørrelsen er maximum 25 elever. 1 hold i skemaperiode 3, marts-juni. Faget er ikke prøveforberedende Undervisningsplan for billedkunst-valgfag Formålet med faget er at give eleverne færdigheder og oplevelser indenfor det designmæssige, kunstneriske og håndværksmæssige felt. Der arbejdes frem mod specifikke mål, men processen tillægges stor betydning. Det er et mål, at eleverne stifter bekendtskab med et stort udvalg af meget forskelligartede billedmæssige udtryksformer. Relatering til "rigtig" kunst og kunsthistorie er vigtige elementer. Det er ligeledes et vigtigt mål med faget at dyrke fordybelsen i materialet, processen og produktet og undgå en ligegyldig og overfladisk masseproduktion. Endelig er det et mål at opildne eleverne til at være skabende og ikke kun konsumerende. Fagets emner kan være mangeartede og kan kombineres indbyrdes. Der tilstræbes et samspil mellem flere udtryksformer og billedkunstelementer. Følgende hovedelementer indgår: det plane billede - maleri, tegning osv. det rumlige billede - collage, modellering, installation osv. det grafiske billede - tryk, snit, computerkunst osv. Arbejdet med et emne, en teknik, et materiale osv. består af 3 faser: "Introduktionen", hvor eleverne gennem planlagte forløb introduceres til et arbejdsområde, en materialegruppe eller en håndværkstype. Målet er, at eleverne danner sig et overblik over mulighederne. Det tilstræbes, at teknik/kundskab/viden er hovedmålet. "Fordybelsen", hvor den fælles viden fra "introduktionen" gennemprøves via individuelle opgaver af forskellig men dog teknikmæssig fælles karakter. Der arbejdes udfra eleverne egne forudsætninger og vejledningen skal være individuel. "Præsentationen", hvor resultater vises og diskuteres. Målet er ikke at dele resultater i "godt" og "skidt", men at blive klogere via andres arbejde, vise arbejdet respekt og komme med forslag til andre veje at gå. Kunsthistorie og præsentation af kunstneres billeder indgår efter behov. Faget har et timetal på 2 timer/uge. Holdstørrelsen er maximum 22 elever.

9 1 hold i skemaperiode 2, november-marts. Faget er ikke prøveforberedende Undervisningsplan for filosofi Formålet med faget er at give eleverne begreber og værktøj til livsforståelse i bredest mulige definition. Filosofi skal i dette fag ikke betragtes som en videnskab men som en overskrift til de mange aktiviteter, der binder sig til livsforståelse: at tænke, at udtrykke, at lytte, at samtale, at forstå, at være bevidst om osv. Det er målet med faget at eleverne stifter bekendtskab med filosofi som begreb at eleverne lærer at stille spørgsmål til livets elementer at eleverne lærer betydningen af samtale/dialog med respekt for andres holdninger at eleverne lærer at reflektere over hændelser og begivenheder Det er en vigtig forudsætning for faget, at de spørgsmål/emner, der bringes op i undervisningen har netop dette elevholds interesse. Det er derfor vigtigt at gøre klart, at der ikke kan bruges en fast "køreplan" for faget, men at de enkelte emner skal planlægges i samarbejde med holdet. Der skal være plads til, at enkeltoplevelser eller hændelser fra det daglige kan ændre planen. Undervisningen bygger på en provokation eller et oplæg fra læreren. Denne kan have form af billede, tekst, udsagn, lydbånd/film/video eller andet. Målet er at sætte en tankeproces i gang. Herefter bygger undervisningen i vid udstrækning på samtale/dialog. Der konkluderes ikke på noget tidspunkt i processen - holdninger og udsagn skal "prøves", uddybes og forklares, men aldrig forkastes. Emnerne kommer af eksistentielle og essentielle spørgsmål, som livet bringer. Heraf bringes et udpluk, der kunne danne grundstammen i en undervisningsplan: At være og at leve, eksistens - hvad betyder det Hvem er jeg - om identitet Det gode og det onde - hvad er et godt menneske? Værdier i mit liv - om livsholdninger og livsvalg Tiden går - hvad skal vi bruge den til? Skæbnetro i historie og hverdag Døden - afslutning eller hvad? Tro - om at tro på noget i livet Faget har et timetal på 2 timer/uge. Holdstørrelsen er maximum 30 elever. 1 hold i skemaperiode 3, marts-juni. Faget er ikke prøveforberedende

10 Undervisningsplan for fysik/kemi 9 Formålet er identisk med formålet med undervisning i faget fysik/kemi i Folkeskolen. Undervisningen tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget fysik/kemi følges. Ligeledes er de centrale kundskabs- og færdighedsområder identiske med de i faghæftet beskrevne. Faget har et timetal på 3 timer/uge. Holdstørrelsen er maximum 22 elever. 2 hold i hele skoleåret. Faget er prøveforberedende. Undervisningsplan for fysik/kemi 10 Formålet er identisk med formålet med undervisning i faget fysik/kemi i Folkeskolen. Undervisningen tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget fysik/kemi følges. Ligeledes er de centrale kundskabs- og færdighedsområder identiske med de i faghæftet beskrevne. Faget har et timetal på 3 timer/uge. Holdstørrelsen er maximum 22 elever. 2 hold i hele skoleåret. Faget er prøveforberedende. Undervisningsplan for matematik 9 Formålet er identisk med formålet med undervisning i faget matematik i Folkeskolen. Undervisningen tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget matematik følges. Ligeledes er de centrale kundskabs- og færdighedsområder identiske med de i faghæftet beskrevne.

11 Faget har et timetal på 4 timer/uge. Holdstørrelsen er maximum 25 elever. 2 hold i hele skoleåret. Faget er prøveforberedende. Undervisningsplan for matematik 10 Formålet er identisk med formålet med undervisning i faget matematik i Folkeskolen. Undervisningen tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget matematik følges. Ligeledes er de centrale kundskabs- og færdighedsområder identiske med de i faghæftet beskrevne. Faget har et timetal på 4 timer/uge. Holdstørrelsen er maximum 25 elever. 3 hold i hele skoleåret. Faget er prøveforberedende. Undervisningsplan for tekstil/billedkunstlinje Formålet med faget er at give eleverne færdigheder og oplevelser indenfor det designmæssige, kunstneriske og håndværksmæssige felt. Der arbejdes frem mod specifikke mål, men processen tillægges stor betydning. Der skal være elementer fra både tekstil- og billedkunst, men også fra feltet imellem. En decideret sammenkædning mellem de 2 felter er ikke et mål i sig selv. Der tilsigtes ikke en deling af faget i et tekstilforløb og et billedkunstforløb. Arbejdet bygger på 2 former: "Præsentationen", hvor eleverne gennem planlagte forløb introduceres til et arbejdsområde, en materialegruppe eller en håndværkstype. Målet er, at eleverne danner sig et overblik over mulighederne i de 2 værksteder. "Produktionen", som tager udgangspunkt i elevernes ønsker om arbejde. Eleverne er ikke bundet af enten at skulle bruge tekstil- eller billedkunstværksted, men kan selv vælge. Læreren fungerer i denne arbejdsform mest som vejleder, teknisk hjælp og inspirator. Der arbejdes indenfor det bredest mulige felt af teknikker i de 2 værksteder, og det tilsigtes at eleverne introduceres til farvelære maleri med våd og tør farve maleri og trykning på stoffer arbejde med symaskine

12 billedvævning/collage rumlig billedkunst. Faget har et timetal på 6 timer/uge. Holdstørrelsen er maximum 22 elever. 1 hold i skemaperiode 1, august-november. Faget er ikke prøveforberedende Undervisningsplan for udefodbold Formålet er at give eleverne mulighed for - at dygtiggøre sig indenfor fodboldspillet. - at udbygge elevernes tekniske formåen og taktiske forståelse. - at kunne se fodbold som et socialt holdspil. Træningen indeholder flere momenter bl.a. opvarmning, opvarmningsspil, intervalspil, konditionstræning, tekniktræning, skudtræning, jubelscener ( det er vigtigt at kunne juble rigtigt når man har scoret ), strækøvelser og nedvarmning. Derudover deltager vi i Efterskolernes fodboldturnering og i den forbindelse kommer vi ind på taktiske oplæg og vigtigheden af at spille som et hold. Timetal pr. uge 2 timer om ugen i 1. periode og 2 timer om ugen i 3. periode. Holdstørrelse Min. 12 og max hold. Prøveforberedende/ ikke prøveforberedende Ikke prøveforberedende. Undervisningsplan for beachvolley -at opøve elevernes færdigheder i beachvolley -at styrke elevernes spilforståelse og spilleglæde -at styrke elevernes fysik og selvværd -regelgennemgang og spilvarianter -opvarmning -faldteknikker -træning af grundslagene -teknisk træning af serv, modtagning, hævning og smash

13 -opstillinger og placeringstaktik -koncentration og selvbeherskelse Timetal pr. uge 2 timer pr. uge i periode 3. og holdstørrelse 1 hold med op til 16 elever. Prøveforberedende / ikke prøveforberedende Undervisningsplan for blokhus Eleverne skal afprøve et gammelt og traditionelt håndværk, og vil der igennem få mulighed for at høste erfaringer med præcision, fordybelse og problemløsning i en skabelsesproces. Endvidere opøves elevernes evne til at samarbejde. Det at bygge en solid hytte i heltømmer kræver viden om: -tømmerudvælgelse (træsort, vækstbetingelser - kvalitet) -fundamentering (herunder nivelering) -værktøjets anvendelse og vedligeholdelse -praktisk og sikker arbejdspladsindretning -byggeteknik og fagudtryk -læsning af arbejdstegninger Sikkerhedsreglerne er det første der skal læres, den øvrige viden er det meningen, at eleverne skal tilegne sig under arbejdet med opførelsen af hytten. Der vil, som en naturlig del, arbejdes med byggekultur og -traditioner i Norden. Timetal pr. uge 3 timer pr. uge i periode 1. og holdstørrelse 1 hold med op til 12 elever. Prøveforberedende / ikke prøveforberedende Undervisningsplan for engelsk 10 Formålet er identisk med formålet med undervisningen i faget engelsk i Folkeskolen. Undervisningen tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget engelsk følges. Ligeledes er de centrale kundskabs- og færdighedsområder identiske med de i faghæftet beskrevne.

14 Faget har et timetal på 3 timer/ugen. Holdstørrelsen er max 22 elever. 3 hold i hele skoleåret. Faget er prøveforberedende. Undervisningsplan for engelsk 9 Formålet er identisk med formålet med undervisningen i faget engelsk i Folkeskolen. Undervisningen tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget engelsk følges. Ligeledes er de centrale kundskabs- og færdighedsområder identiske med de i faghæftet beskrevne. Faget har et timetal på 3 timer/ugen. Holdstørrelsen er maximum 20 elever. 2 hold i hele skoleåret. Faget er prøveforberedende. Der kan valgfrit afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve. Undervisningsplan for dansk 9 Formålet er identisk med formålet med undervisningen i faget dansk i Folkeskolen. Undervisningen tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget dansk følges. Ligeledes er de centrale kundskabs- og færdighedsområder identiske med de i faghæftet beskrevne. Faget har et timetal på 5 timer/ugen. Holdstørrelsen er max 20 elever. 2 hold i hele skoleåret. Faget er prøveforberedende. Der kan valgfrit afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve. Undervisningsplan for dansk 10 Formålet er identisk med formålet med undervisningen i faget dansk i Folkeskolen.

15 Undervisningen tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget dansk følges. Ligeledes er de centrale kundskabs- og færdighedsområder identiske med de i faghæftet beskrevne. Faget har et timetal på 5 timer/ugen. Holdstørrelsen er maximum 20 elever. 3 hold i hele skoleåret. Faget er prøveforberedende. Undervisningsplan for tysk 9. og 10. klasse. Formålet er identisk med formålet for undervisning i tysk i folkeskolen. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget tysk følges. Der arbejdes ligeledes udfra de centrale kundskabs- og færdighedsområder, der beskrives i faghæftet. Faget har på begge årgange et timetal på 3 t./uge. Holdstørrelsen er max. 25 elever. På 9. årgang er der 1 hold, og på 10. årgang er der 2 hold. Faget tysk er prøveforberedende. 9. kl. afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve, og 10. kl. kan valgfrit afsluttes med Folkeskolens 10.-klasse-prøve. Undervisningsplan for basket Formål - at dygtiggøre sig indenfor basketball - at få en god forståelse for det færdige spil og hvilke fysiske, tekniske og taktiske krav der kræves - at udbygge elevernes taktiske overblik og tekniske overskud og fysiske form - teknik - taktik - regler - dommertegn m.m. - der arbejdes med træningsøvelser i sammenspil, forsvarsspil og angrebsspil - der laves mindre turneringer på skolen. Evt. deltagelse i skoleturneringer Timetal - 2 timer om uge i 3. periode.

16 Holdstørrelse og antal hold elever - 1 hold Prøve - ikke prøveforberedende Undervisningsplan for drama-linje I linjefaget drama arbejder vi med teater og drama som udtryksform Formål - at udvikle eleven fornemmelse af rum og figur (status) - at give eleven oplevelser med stå på en scene - at give eleven større selvtillid - at lære eleven at indleve/identificere sig med en given rolle - at stimulere elevens fantasi ved improvisation - at lave en fællespræstation, som øger oplevelsen af sammenhold i gruppen - at give eleven oplevelsen af kropssprog som udtryksform - at fremstille en musical, som skal opføres til forældredagen i marts - arbejde med drama- og teaterarbejdets grundelementer (agering, rum, figur, forløb) - arbejde med statusøvelser - Igangsættende øvelser og dramalege, som styrker elevens energi, koncentration, krop og stemme - rollespil, som styrker fantasi og gå-på-mod - ideoplæg til forestilling ved hhv. improvisation og research, med krav om spænding, konflikt og kontrast som virkemiddel - opbygning af roller - grundlæggende metoder til sminkning - Forløbet slutter af med en emneuge og en musicalforestilling medio marts Timetal - liniefaget drama ligger i skoleårets 2. Periode - der er 2 x 3 lektioner pr. uge i 10 uger Holdstørrelse og antal hold - max 25 elever - 1 hold Prøve - ikke prøve forberedende Undervisningsplan for foto Formål - at opøve eleverne i forskellige fotografiske teknikker - at eleverne lærer motiv valg og vurdering - at give eleven lyst til selv at tage fotos - arbejde med de grundlæggende teknikker indenfor s/h fotografering - lære at fremkalde en s/h film

17 - arbejde med mørkekammerteknikker - at tage dias og lave en lyd/dias fremvisning Timetal - 2 timer om ugen pr.hold Holdstørrelse og antal hold elever pr. hold - et hold i periode 2 og et hold i periode 3. - faget er ikke prøveforberedende Undervisningsplan for førstehjælp Faget gennemføres som Dansk Røde Kors 12 timers førstehjælpskursus. Læreren er uddannet instruktør ved Dansk Røde Kors. Formål At eleverne opnår en basis viden omkring førstehjælp. I øvrigt er formålet som er beskrevet i Dansk Røde Kors kursusbeskrivelse Livgivende førstehjælp Kunstigt åndedræt Hjertemassage I øvrigt som beskrevet i Dansk Røde Kors kursusbeskrivelse Timetal - 2 hold i periode 3 med 3 timer hver i ugen Holdstørrelse og antal hold elever pr. hold Faget afsluttes med Røde Kors prøve Undervisningsplan for fiskeri Formål - At eleverne får kendskab til fangstmetoder og redskaber i tilknytning til forskellige fangststeder. - At eleverne oplever og forholder sig til lystfiskeriets etik og moral. - At eleverne oplever deres egen rolle og ansvar i samspillet med naturen og naturkredsløbet - At eleverne kan bevare en lyst til at færdes i naturen og bruge naturen på en bæredygtig måde Fagets indhold Fiskeri er et praktisk fag, hvor teoretisk viden indlæres gennem praktiske aktiviteter. Der arbejdes med fiskestangens og fiskehjulets funktion og vedligeholdelse. Der arbejdes med kasteteknik i tilknytning til fiskevand og fang. Der arbejdes med vandmiljøundersøgelser for ferskvand og saltvand. Der arbejdes med flora og fauna for ferskvands og havvandsbiotoper. Der arbejdes med kystfiskeri, havfiskeri og åfiskeri.

18 Timetal 3 lektioner pr. uge i skemaperiode 3 Holdstørrelse og antal hold Max. 20 elever pr. hold 1 hold Prøveforberedende / ikke prøveforberedende Faget er ikke prøveforberedende Undervisningsplan for trampolin Formål - at opøve eleverne i spring i stortrampolin - at tage udgangspunkt i elevernes fysiske aktivitet, og via denne udvikle forståelsen for kropsbevidsthed i luften. - at lære forskellige springkombinationer - springe i stortrampolin - at lære de nødvendige sikkerhedskrav - der skal øves en lille serie til gymnastikopvisningen Timetal - 2 timer om ugen pr. hold Holdstørrelse og antal hold elever pr. hold -et hold i periode 1 og et hold i periode 2. - faget er ikke prøveforberedende Undervisningsplan for guitar - at undervise eleverne i et grundlæggende kendskab til guitar, således at eleverne efterfølgende kan arbejde videre på egen hånd med yderligere dygtiggørelse og brug af instrumentet. - at eleverne efterfølgende vil kunne akkompagnere til fællessang eller egen sang og evt. spille i band. - at stemme en guitar - at kunne akkompagnere med åbne greb og med barrégreb - Fingerspil (arpeggio) - Grundlæggende musikteori (akkorder, analyse og tonearter) - Grundlæggende kendskab til improvisation og skalaspil Timetal pr.uge 1 time om ugen hele året. og størrelse Max 13-1 hold

19 Undervisningsplan for cirkus I faget cirkus arbejder vi med akrobatik, artisteri og drama Formål - at opøve færdigheder indenfor akrobatik, artisteri og andet gøgl. - at give eleverne gode oplevelser med stå på en scene - at give eleverne mulighed for at fordybe sig - at arbejde projektorienteret frem mod en cirkusforestilling, som øger oplevelsen af sammenhold i gruppen og som afslutter forløbet - Fysisk aktivitet, opvarmning og brug af kroppen som instrument. Statisk og dynamisk akrobatik - Præsentation af forskellige former for artisteri og jonglering. - Udarbejdelse af enkelte indslag til forestillingen med fokus på udtryk, drama og optræden. - Arbejde med sammensætning af indslag til en sammenhængende forestilling Timetal - faget Cirkus ligger i skoleårets 3. Periode - der er 3 lektioner pr. uge Holdstørrelse og antal hold - max 25 elever - 1 hold Prøve - ikke prøve forberedende Undervisningsplan for gymnastikleder Faget er Gymnastikkursus 1 fra DGI ( Danske gymnastik- og idrætsforeninger ). Målgruppe : Unge fra 16 år og opefter. Formål: - at give deltagerne faglig, pædagogiske og menneskelige forudsætninger for at udføre et gymnastik-instruktørarbejde i en folkelig forening : - at blive gjort bekendt med foreningslivet i Danmark - at lære om motorisk udvikling, om anatomi/terminologi, rytmik, undervisningsøvelser, springaktiviteter, musikforståelse, ledertyper samt yderligere kursusmuligheder Timetal: - 60 lektioner fordelt over hele året Holdstørrelse og antal hold: - ubegrænset - 1 hold

20 : - faget er ikke prøveforberedende Undervisningsplan for hjemkundskab Mad uden mor Formål: - at lære de unge om grundprincipperne i almindelig madlavning - at udvise respekt og tage ansvar for den virksomhed, der finder sted i hjemmet : - sammensætning af madretter - borddækning bordskik - gennemgang af vitaminernes betydning - varernes oprindelse hvor kommer de fra? - Forarbejdning af råvarer - Økonomi og planlægning af et kostbudget Timetal: - 6 lektioner i 12 uger Holdstørrelse og antal hold: - 16 elever - 1 hold : - faget er ikke prøveforberedende Undervisningsplan for køkken (hjemkundskab) Formål: - at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder i almindelig madlavning - at udvise respekt og tage ansvar for den virksomhed, der finder sted i hjemmet - at forstå betydning for sundhed og livskvalitet samt et godt miljø : - at lære grundlæggende principper for planlægning og tilberedning af levnedsmidler - at sammensætte, anrette og nydelse i forbindelse med måltidet - at lære om gode og dårlige kostvaner samt kvaliteten af levnedsmidler Timetal: - tre lektioner pr. uge i 10 uger Holdstørrelse og antal hold: - 16 elever - 1 hold Prøveforberedende/ ikke prøveforberedende: - faget er ikke prøveforberedende Undervisningsplan for gymnastik/danselinie : - at give eleverne mulighed for at afprøve forskellige discipliner inden for gymnastik og dans på deres egen krop. - at arbejde alsidigt så eleverne styrker deres kropsforståelse og kropsbeherskelse. - at få eleverne til at opleve glæde ved bevægelse og således styrke elevernes fysik og

21 selvværd. : - Opvarmning og grundtræning - Varierende typer af rytmisk gymnastik og dans - Arbejde med håndredskaber (bold, tøndebånd, sjippetov m.m.) - Grundtræning (konditions- og styrketræning, balancer m.m.) - Leg - Ekspressive aktiviteter Timetal pr. uge 6 lektioner om ugen i periode 2 og holdstørrelse 1 hold med ubegrænset antal elever Prøveforberedende / ikke prøveforberedende Undervisningsplan for gymnastik Formål - at opøve elevernes evne til at arbejde med deres krop indenfor flere discipliner af gymnastikken - at opleve glæde ved og lyst til at udøve gymnastik samt oplevelsen af en fælles præstation ved gymnastikopvisning - at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse - gymnastik - og idrætsundervisningen bygger på flere forskellige bevægelsesaktiviteter. Bl.a. som det legende, det konkurrenceprægede, det udtryksmæssige og det eksperimenterende. - personlige erfaringer ved blandt andet forskellige træningsformer og gode motionsvaner Timetal - to lektioner pr. uge for piger hele året - to lektioner pr. uge for drenge hele året Holdstørrelse og antal hold - time med ca. 44 piger - time med ca. 44 drenge - 2 hold - faget er ikke prøveforberedende. Undervisningsplan for mix-gymnastik Formål - at opøve elevernes evne til at arbejde med deres krop indenfor flere discipliner af gymnastikken - at opleve glæde ved og lyst til at udøve gymnastik (idræt) samt oplevelsen af en fælles præstation ved gymnastikopvisning - at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse

22 - gymnastik - og idrætsundervisningen bygger på flere forskellige bevægelsesaktiviteter. Bl.a. som det legende, det konkurrenceprægede, det udtryksmæssige og det eksperimenterende. - personlige erfaringer ved blandt andet forskellige træningsformer og gode motionsvaner Timetal 2 lektioner pr. uge hele skoleåret. Holdstørrelse og antal hold: - 44 piger - 44 drenge - 1 hold - faget er ikke prøveforberedende. Undervisningsplan for ekstra-dansk for tosprogede - at styrke elevernes dansk forståelse såvel mundtligt som skriftligt - at gøre eleverne bedre i stand til at deltage i skolens dagligdag og øvrige fag - at give et supplement til den obligatoriske dansk undervisning Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau - læse- og skrivetræning - tilpasset den enkelte elev - samtale øvelser med udgangspunkt i tekster, dagligdagen eller film - hjælp med lektie til de øvrige fag Timetal pr. uge 4 timer pr. uge i periode 2 og 3 Placering i skemaet så det passer eleverne og holdstørrelse 1 hold med op til 3-5elever Prøveforberedende / ikke prøveforberedende

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Charlotte Birkmose

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole . Klasse 9. og 10. klasse R Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer Skolevej 2 8410 Rønde www.rhe.dk post@rhe.dk 8637 1955 Du kan følge de fag, du kender fra folkeskolen og gå til

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere.

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere. Vejstrup Efterskole Beskrivelse af fagene Fag: Alternativ bevægelse Formål: At eleven får en bedre kropsbevidsthed gennem en række øvelser, der træner og styrker krop og sjæl. Eleven skal opnå en større

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Christina Riise,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes medio maj 2013 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14 Sundeved Efterskole Sundeved Efterskole Bovrup Storegade 5, Bovrup 6200 Åbenrå Tlf. 74680311 Fax: 74680916 E-mail: kontor@sundeved-efterskole.dk Hjemmeside: www.sundeved-efterskole.dk - 1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2010/2011

Læs mere

Kreativ linje... 4. Samfundsfagslinjer... 5. Idrætsslinjer... 10. Billedkunst/Drama/Design

Kreativ linje... 4. Samfundsfagslinjer... 5. Idrætsslinjer... 10. Billedkunst/Drama/Design indholdsfortegnelse Kreativ linje... 4 Billedkunst/Drama/Design Samfundsfagslinjer... 5 Global Iværksætter Journalist/Medie Europa Samfundsfag Classic Idrætsslinjer... 10 Allround Bold Fit Håndbold/Basketball

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT Forløbets varighed: 4 undervisningsgange af 2 x 45 min. Formål: - at inddrage nycirkus som kropslig kunstart i idrætsundervisningen - at eleven bliver præsenteret

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00. Valgfag 2012-13

Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00. Valgfag 2012-13 Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00 Valgfag 2012-13 I valgfaget billedkunst er formålet at du skaber, oplever og analyserer billeder og derved dygtiggøres i at anvende

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

SYDVESTJYLLANDS EFTERSKOLE. Valgfagshæfte. efterår 2011. Valgfagsbeskrivelser efterår 2011/12

SYDVESTJYLLANDS EFTERSKOLE. Valgfagshæfte. efterår 2011. Valgfagsbeskrivelser efterår 2011/12 SYDVESTJYLLANDS EFTERSKOLE Valgfagshæfte efterår 2011 Valgfagsbeskrivelser efterår 2011/12 VALGFAG Du sidder nu med et hæfte, der fortæller hvilke valgfag, der er mulighed for at vælge i efteråret 2011.

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 2 af 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 2 af 9 INDHOLDSPLAN Musik, teater og design linjen 2014/2015 Lærere: Karin Bang-Møller, Bettina Beamson, Frits Bay og Jørgen Olsen Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

2010/11. Lyngby-Taarbæk Kommune

2010/11. Lyngby-Taarbæk Kommune 10. klasse 2010/11 Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Hvorfor vælge 10. klasse? Side 3 Fag og prøver Side 4 Øvrige aktiviteter Side 5 Linjerne Side 6 Handel og kommunikation Side 7 Sport10 Side 8 Global Side

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse I det kommende skoleår vil eleverne fra 3.-7. klasse have valgfag 2 sammenhængende lektioner hver torsdag i normale skoleuger. Eleverne vil have mulighed for

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Mål: At eleverne udvikler deres teaterevner - får lyst til at optræde for andre.

Mål: At eleverne udvikler deres teaterevner - får lyst til at optræde for andre. Dansk At eleverne gør erfaringer med at bruge det talte og skrevne sprog At fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre At eleverne tilegner sig færdigheder inden for danskfaget

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info skurser på Fagretningen Benzin og spænding Auto Vi giver dig kendskab til indhold og opbygning af de faglige og teoretiske områder inden for fagretningen. I løbet af ugen vil du lære om nogle af de opgaver

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Mål for undervisningen i 9.kl

Mål for undervisningen i 9.kl Mål for undervisningen i 9.kl Lovgivningen for en skole som Tommerup Efterskole siger, at ud over, at man skal stå mål med undervisningen i folkeskolen, skal man også nærmere definere målene for undervisningen,

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Formål: I henhold til skolens vedtægter er det BALLEs formål at drive skole indenfor gældende lovgivning. Værdigrundlag:

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere