Indholdsplan - skemalagt undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan - skemalagt undervisning"

Transkript

1 splan - skemalagt undervisning Efterskolen tilbyder undervisning der står mål med folkeskolens. Der kan efter 9. klasse afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi/biologi, geografi og samfundsfag. Der kan efter 10. klasse afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve eller 10. klassesprøven i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi. Undervisningen i ovennævnte fag står mål med hvad der kræves i folkeskolen. Vi følger Fælles Mål og Slut Mål for folkeskolen. Ovennævnte fag tilbydes fast mens udbudet af tilvalgsfag varierer fra år til år. På periodeskemaerne under menupunkt for den aktuelle årgang kan fagenes placering ses og det kan ligeledes se, hvilke lærere der står for den planlagte undervisning. splan for efterskolen I det følgende er indholdsplanen benævnt undervisningsplan. Fagene Historie og Kristendom i 9. kl. Vinde Helsinge Fri- og Efterskole er en Grundtvig/Kolds skole og lægger derfor stor vægt på faget fortælling. Derfor foregår undervisningen i fagene historie og kristendomskundskab i fortælletimerne Undervisningen i historie og kristendomskundskab står mål hvad der kræves i folkeskolen og det fortalte stof svarer til folkeskolens slutmål i de to fag. Vi synes, det er mod vores holdning og værdigrundlag at afholde prøve i pensum fra vores fortælletimer, derfor har vi valgt ikke at ikke at gå til afgangsprøve i disse 2 fag. Det er en fuld lovlig mulighed, vi har som efterskole (og friskole). Vores elever kommer op i samme antal fag som andre elever i 9. klasse og tager dermed en alm. afgangsprøver. Her kan du se planen for de to fag som er fælles for 9. og 10. klasse. Undervisningsplan for historie. - at styrke elevernes historie-bevidsthed og identitet og øge deres lyst og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. - at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid og derved udvikle elevernes indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne - at stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. - forstå sig selv som historieskabte og medskabere af historien - få indsigt i væsentlige historiske begivenheder og samfundsforhold fra alle tidsepoker - få overblik over arbejdet med menneskers dagligdag og livsvilkår gennem tiderne - styrke forståelsen af udviklingen i dansk kultur i mødet med andre kulturer Timetal pr. uge Historie er indeholdt i fortælletimerne, som læses med 2 timer pr. uge. og størrelse 1 hold med 88 elever.

2 et i faget står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Undervisningsplan for kristendomskundskab. - At eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. - At tage udgangspunkt i kristendommen, som denne fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng. - At eleverne opnår kendskab til bibelske fortællinger og forståelse af kristendommens betydning for værdigrundlaget i vor kulturkreds. - Gennem forskellige former for livsspørgsmål og svar, skal undervisningen give eleverne et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling overfor medmennesket og naturen. - Livsfilosofi og etik. - Bibelske fortællinger. - Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng. - Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. Timetal pr. uge Kristendomskundskab er indeholdt i fortælletimerne, som læses med 2 timer pr. uge. og størrelse 1 hold med 88 elever. et i faget står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Undervisningsplan for grundtræning - at opøve elevernes kropsbevidsthed - at styrke elevernes viden om fysisk udfoldelse, så de bliver i stand til udvælge øvelser / sammensætte træningsprogram der er hensigtsmæssige for at holde kroppen i form - at styrke elevernes fysik og selvværd Praksis: opvarmning styrketræning konditionstræning udstrækning og smidighed varierende indendørs træningsformer løb, cykling Teori: let indføring i menneskets anatomi og fysiologi træningslære Timetal pr. uge 2 timer pr. uge i periode 1

3 og størrelse 1 hold med op til 80 elever. Prøveforberedende / ikke prøveforberedende Undervisningsplan for kor - at undervise eleverne i et bredt repertoire af sange til brug ved forskellige arrangementer skoleåret igennem. - stemmepleje og stemmedannelse - opvarmning - Øvelser til styrke af intonation og rytmisk fornemmelse og forståelse Timetal pr.uge 1 time om ugen hele året. og størrelse Hele efterskoleholdet - 1 hold med op til 82 elever. Prøveforberedende / ikke prøveforberedende Undervisningsplan for springgymnastik at opøve elevernes færdigheder i de forskellige springtyper at styrke elevernes kropsforståelse og kropsbeherskelse at styrke elevernes fysik og selvværd at sætte eleverne i stand til selv at oprette et sikkert springmiljø opvarmning, der er specielt rettet mod springaktiviteterne springaktiviteter på gulv, måtte og springbane balancer med og uden redskaber spring i hoppepude springserier på gulv og i redskabsopstillinger modtage- og springteknik koncentration og selvbeherskelse Timetal pr. uge 2 timer pr. uge i periode 1 og 2 og holdstørrelse 1 hold med op til 30 elever. Prøveforberedende / ikke prøveforberedende Undervisningsplan for værksted-tilvalgsfag Formål Formålet med undervisningen er t eleverne tilegner sig håndværksmæssige arbejdsmetoder

4 og teknikker, der kan give dem erfaring med fagets materialer og redskaber. Eleverne skal have mulighed for at udvikle deres skabende evner, deres initiativ og glæde ved manuelt arbejde og samarbejde. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler en vurderende holdning, der kan være af betydning for dem som forbrugere. Træarbejde: I træarbejde arbejdes der med savning, høvling, andre forarbejdningsteknikker, samlingsformer, afpudsning og overfladebehandling. Metalarbejde: i metalarbejde arbejdes der med opmærkning, deling, formning, svejsning, boring, samling, afpudsning, dekoration og overfladebehandling. Endvidere undervises eleverne i materialeorientering, værktøjslære og maskinlære. III. Periode: fra marts til juni. - Træ og metalsløjd. Produktmål: Knivfremstilling, cykelanhænger, grillriste, blomsterkasse, smykkefremstilling og div. Kasser til højtalere/ bøger m.m. Udvidet produktmål - Specielle ønsker omkring træ og metal - Større ting = selvfinansiering Timetal - 3 timer om ugen i periode 3. Holdstørrelse og antal hold elever - 1 hold. Undervisningsplan for værkstedslinje Formål Formålet med undervisningen er at eleverne tilegner sig håndværksmæssige arbejdsmetoder og teknikker, der kan give dem erfaring med fagets materialer og redskaber. Eleverne skal have mulighed for at udvikle deres skabende evner, deres initiativ og glæde ved manuelt arbejde og samarbejde. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler en vurderende holdning, der kan være af betydning for dem som forbrugere. Træarbejde: I træarbejdet arbejdes der med savning, høvling, andre forarbejdningsteknikker, samlingsformer afpudsning og overfladebehandling. Metalarbejde: I metalarbejde arbejdes der med opmærkning, deling, formning, svejsning, boring, samling, afpudsning, dekoration og overfladebehandling. Endvidere undervises eleverne i materialeorientering, værktøjslære, og maskinlære. I. Periode: fra august til november: - Produktmål: Et skab, musikbænk, bogkasse, vitrineskab m.m.

5 1. Samlingsformer - At lære mindst 3 samlingsformer, (f.eks. sænkning, tapning, studsning) 2. Værktøjslære: - Høvl slibes og samles, stemmejern slibes. - Vedligeholdelse af værktøj. 3. Sikkerhed: - At fastgøre emner. - At arbejde med skarpt værktøj. - At være bekendt med sikkerhedsudstyr. - At arbejde med elektrisk værktøj. 4. Udvidet produktmål: - Trædrejning såsom skåle, lampetter m.m. II. Periode: fra november til marts: - Træ og metalsløjd: - Produktmål: At fremstille lysestager, grillriste, rygeovne, div.kasser til højtalere m.m. Udvidet produktmål - Specielle ønsker omkring træ og metal selvfinansiering. Arbejdsformen er selvvalgte opgaver, som eleverne arbejder individuelt med. Arbejdets art og den enkelte elevs indstilling vil medvirke til at give eleven lyst til at arbejde med praktiske opgaver Timetal - 6 timer om ugen. Holdstørrelse og antal hold elever. Undervisningsplan for indefodbold Formålet med faget er at give eleverne mulighed for - at dygtiggøre sig indenfor fodboldspillet. - at udbygge deres tekniske formåen og taktiske forståelse. - at kunne se indefodbold som et socialt holdspil. Træningen indeholder flere momenter bl.a. opvarmning, opvarmningsspil, tekniktræning, alm. spil og strækøvelser. Derudover deltager vi i Efterskolernes indefodboldturnering og i den forbindelse kommer vi ind på taktiske oplæg og vigtigheden af at spille som et hold. Timetal pr. uge 1 time om ugen i 2. periode. Holdstørrelse Min. 10 og max pigehold og 1 drengehold

6 Ikke prøveforberedende. Undervisningsplan for boldspilslinje Formålet er at give eleverne mulighed for - at dygtiggøre sig indenfor boldspil de kender - at stifte bekendtskab og få interesse for nye boldspil - at udbygge elevernes tekniske formåen og taktiske forståelse, for boldspil generelt Blandt de 4 store boldspil ( fodbold, håndbold, basketball og volleyball ), udvælges 2-3 som der arbejdes med i forløb. Derudover stifter vi bekendtskab med div. slagboldspil, andre boldspil og lege. Der varmes op med relevante øvelser til de enkelte boldspil og efter hver lektion strækkes der ud. Der varieres mellem holdspil og individuelt spil, og mellem konkurrence og leg. Timetal pr. uge 6 timer om ugen i 1. periode ( 2 x 3 timer ). Holdstørrelse Min. 12 og max hold. Prøveforberedende/ ikke prøveforberedende Ikke prøveforberedende. Undervisningsplan for fagene fortælling og fortællefag Se undervisningsplan for fagene Historie og Kristendomskundskab. Undervisningsplan for faget udendørs Formålet med faget er at give eleverne oplevelser med sig selv, hinanden og naturen igennem et bredt udbud udendørsaktiviteter baseret på elementer fra friluftsliv, at give eleverne mulighed for at erhverve sig faglig indsigt og mulighed for en vis fordybelse i de enkelte aktiviteter, at give eleverne en oplevelse af, at udendørsaktiviteter ikke begrænses til perioder med varmt og tørt vejr, men også kan foregå i regn, sne og rusk. Der arbejdes i korte forløb med følgende emner: Bålet - træfældning/brændehugning - opbygning af forskellige typer bål - forskellige typer primitiv mad på, i og omkring bålet Turen - forberedelse og gennemførelse af primi-vandretur i koldt vejr - ture i skoven med naturiagttagelse og orientering - post- og orienteringsløb, brug af kompas

7 - langrend, når der er sne Håndværk - produktion af egen dolk - smedning i esse - snitning/træhugning Lejrpladsen - opbygning af forskellige mindre dele af lejrpladsen afhængigt af vejr - brug af shelter og primitiv sauna Faget har et timetal på 3 timer/uge. Holdstørrelsen er maximum 20 elever. 1 hold i skemaperiode 2, november-marts. Faget er ikke prøveforberedende Undervisningsplan for frilufts-valgfag Formålet med faget er at give eleverne oplevelser med sig selv, hinanden og naturen igennem et bredt udbud af natur- og friluftsaktiviteter, at give eleverne mulighed for at erhverve sig faglig indsigt og mulighed for en vis fordybelse i de enkelte aktiviteter. Aktiviteterne ligger i 2 hovedområder: "Turen" og "Friluftsaktiviteter/håndværk". De 2 områder er ikke delt, men indgår med forskellig vægt i de enkelte forløb. Kajak - træning og tur - træning i kajaksejlads på åen og langs kysten - indøvning af forskellige padleteknikker - sikkerhed ved kajaksejlads - kammeratredning - træning i brug af Trangia - afslutningstur langs kyst eller ved å med madlavning på Trangia, overnatning under åben himmel, friluftslege om aftenen. Kano - træning og tur - træning i kanosejlads på åen eller nær kysten - indøvning af padleteknik - sikkerhed ved kanosejlads - redning af kæntret kano - afslutningstur på å eller i sø med madlavning over bål og overnatning i primitiv bivuak eller på halmloft, friluftslege og lejrbål om aftenen. Vandring og orientering - teori om kort og kompas - orienteringsløb - pakning i rygsæk/valg af udstyr, teori og praksis - vandring med rygsæk efter kort - afslutningstur, vandring med rygsæk og udstyr efter kort, overnatning på shelterplads eller andet, primitiv madlavning på eksempelvis jernplade eller i mile. Håndværk - smedning i esse, smedeteknikker, fremstilling af smykker/værktøj

8 - snitning/hugning i træ, bestil/redskaber/smykker m.m. - gamle håndværk, pilefletning/milebrænding/brødfremstilling i primiovn Selvvalgt tur - elevholdet planlægger og gennemfører en selvvalgt friluftstur med overnatning. Faget har et timetal på 3 timer/uge. I forbindelse med turene vil aften- og nattimerne blive inddraget - det kan eventuelt senere udløse en fri eftermiddag. Holdstørrelsen er maximum 25 elever. 1 hold i skemaperiode 3, marts-juni. Faget er ikke prøveforberedende Undervisningsplan for billedkunst-valgfag Formålet med faget er at give eleverne færdigheder og oplevelser indenfor det designmæssige, kunstneriske og håndværksmæssige felt. Der arbejdes frem mod specifikke mål, men processen tillægges stor betydning. Det er et mål, at eleverne stifter bekendtskab med et stort udvalg af meget forskelligartede billedmæssige udtryksformer. Relatering til "rigtig" kunst og kunsthistorie er vigtige elementer. Det er ligeledes et vigtigt mål med faget at dyrke fordybelsen i materialet, processen og produktet og undgå en ligegyldig og overfladisk masseproduktion. Endelig er det et mål at opildne eleverne til at være skabende og ikke kun konsumerende. Fagets emner kan være mangeartede og kan kombineres indbyrdes. Der tilstræbes et samspil mellem flere udtryksformer og billedkunstelementer. Følgende hovedelementer indgår: det plane billede - maleri, tegning osv. det rumlige billede - collage, modellering, installation osv. det grafiske billede - tryk, snit, computerkunst osv. Arbejdet med et emne, en teknik, et materiale osv. består af 3 faser: "Introduktionen", hvor eleverne gennem planlagte forløb introduceres til et arbejdsområde, en materialegruppe eller en håndværkstype. Målet er, at eleverne danner sig et overblik over mulighederne. Det tilstræbes, at teknik/kundskab/viden er hovedmålet. "Fordybelsen", hvor den fælles viden fra "introduktionen" gennemprøves via individuelle opgaver af forskellig men dog teknikmæssig fælles karakter. Der arbejdes udfra eleverne egne forudsætninger og vejledningen skal være individuel. "Præsentationen", hvor resultater vises og diskuteres. Målet er ikke at dele resultater i "godt" og "skidt", men at blive klogere via andres arbejde, vise arbejdet respekt og komme med forslag til andre veje at gå. Kunsthistorie og præsentation af kunstneres billeder indgår efter behov. Faget har et timetal på 2 timer/uge. Holdstørrelsen er maximum 22 elever.

9 1 hold i skemaperiode 2, november-marts. Faget er ikke prøveforberedende Undervisningsplan for filosofi Formålet med faget er at give eleverne begreber og værktøj til livsforståelse i bredest mulige definition. Filosofi skal i dette fag ikke betragtes som en videnskab men som en overskrift til de mange aktiviteter, der binder sig til livsforståelse: at tænke, at udtrykke, at lytte, at samtale, at forstå, at være bevidst om osv. Det er målet med faget at eleverne stifter bekendtskab med filosofi som begreb at eleverne lærer at stille spørgsmål til livets elementer at eleverne lærer betydningen af samtale/dialog med respekt for andres holdninger at eleverne lærer at reflektere over hændelser og begivenheder Det er en vigtig forudsætning for faget, at de spørgsmål/emner, der bringes op i undervisningen har netop dette elevholds interesse. Det er derfor vigtigt at gøre klart, at der ikke kan bruges en fast "køreplan" for faget, men at de enkelte emner skal planlægges i samarbejde med holdet. Der skal være plads til, at enkeltoplevelser eller hændelser fra det daglige kan ændre planen. Undervisningen bygger på en provokation eller et oplæg fra læreren. Denne kan have form af billede, tekst, udsagn, lydbånd/film/video eller andet. Målet er at sætte en tankeproces i gang. Herefter bygger undervisningen i vid udstrækning på samtale/dialog. Der konkluderes ikke på noget tidspunkt i processen - holdninger og udsagn skal "prøves", uddybes og forklares, men aldrig forkastes. Emnerne kommer af eksistentielle og essentielle spørgsmål, som livet bringer. Heraf bringes et udpluk, der kunne danne grundstammen i en undervisningsplan: At være og at leve, eksistens - hvad betyder det Hvem er jeg - om identitet Det gode og det onde - hvad er et godt menneske? Værdier i mit liv - om livsholdninger og livsvalg Tiden går - hvad skal vi bruge den til? Skæbnetro i historie og hverdag Døden - afslutning eller hvad? Tro - om at tro på noget i livet Faget har et timetal på 2 timer/uge. Holdstørrelsen er maximum 30 elever. 1 hold i skemaperiode 3, marts-juni. Faget er ikke prøveforberedende

10 Undervisningsplan for fysik/kemi 9 Formålet er identisk med formålet med undervisning i faget fysik/kemi i Folkeskolen. Undervisningen tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget fysik/kemi følges. Ligeledes er de centrale kundskabs- og færdighedsområder identiske med de i faghæftet beskrevne. Faget har et timetal på 3 timer/uge. Holdstørrelsen er maximum 22 elever. 2 hold i hele skoleåret. Faget er prøveforberedende. Undervisningsplan for fysik/kemi 10 Formålet er identisk med formålet med undervisning i faget fysik/kemi i Folkeskolen. Undervisningen tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget fysik/kemi følges. Ligeledes er de centrale kundskabs- og færdighedsområder identiske med de i faghæftet beskrevne. Faget har et timetal på 3 timer/uge. Holdstørrelsen er maximum 22 elever. 2 hold i hele skoleåret. Faget er prøveforberedende. Undervisningsplan for matematik 9 Formålet er identisk med formålet med undervisning i faget matematik i Folkeskolen. Undervisningen tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget matematik følges. Ligeledes er de centrale kundskabs- og færdighedsområder identiske med de i faghæftet beskrevne.

11 Faget har et timetal på 4 timer/uge. Holdstørrelsen er maximum 25 elever. 2 hold i hele skoleåret. Faget er prøveforberedende. Undervisningsplan for matematik 10 Formålet er identisk med formålet med undervisning i faget matematik i Folkeskolen. Undervisningen tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget matematik følges. Ligeledes er de centrale kundskabs- og færdighedsområder identiske med de i faghæftet beskrevne. Faget har et timetal på 4 timer/uge. Holdstørrelsen er maximum 25 elever. 3 hold i hele skoleåret. Faget er prøveforberedende. Undervisningsplan for tekstil/billedkunstlinje Formålet med faget er at give eleverne færdigheder og oplevelser indenfor det designmæssige, kunstneriske og håndværksmæssige felt. Der arbejdes frem mod specifikke mål, men processen tillægges stor betydning. Der skal være elementer fra både tekstil- og billedkunst, men også fra feltet imellem. En decideret sammenkædning mellem de 2 felter er ikke et mål i sig selv. Der tilsigtes ikke en deling af faget i et tekstilforløb og et billedkunstforløb. Arbejdet bygger på 2 former: "Præsentationen", hvor eleverne gennem planlagte forløb introduceres til et arbejdsområde, en materialegruppe eller en håndværkstype. Målet er, at eleverne danner sig et overblik over mulighederne i de 2 værksteder. "Produktionen", som tager udgangspunkt i elevernes ønsker om arbejde. Eleverne er ikke bundet af enten at skulle bruge tekstil- eller billedkunstværksted, men kan selv vælge. Læreren fungerer i denne arbejdsform mest som vejleder, teknisk hjælp og inspirator. Der arbejdes indenfor det bredest mulige felt af teknikker i de 2 værksteder, og det tilsigtes at eleverne introduceres til farvelære maleri med våd og tør farve maleri og trykning på stoffer arbejde med symaskine

12 billedvævning/collage rumlig billedkunst. Faget har et timetal på 6 timer/uge. Holdstørrelsen er maximum 22 elever. 1 hold i skemaperiode 1, august-november. Faget er ikke prøveforberedende Undervisningsplan for udefodbold Formålet er at give eleverne mulighed for - at dygtiggøre sig indenfor fodboldspillet. - at udbygge elevernes tekniske formåen og taktiske forståelse. - at kunne se fodbold som et socialt holdspil. Træningen indeholder flere momenter bl.a. opvarmning, opvarmningsspil, intervalspil, konditionstræning, tekniktræning, skudtræning, jubelscener ( det er vigtigt at kunne juble rigtigt når man har scoret ), strækøvelser og nedvarmning. Derudover deltager vi i Efterskolernes fodboldturnering og i den forbindelse kommer vi ind på taktiske oplæg og vigtigheden af at spille som et hold. Timetal pr. uge 2 timer om ugen i 1. periode og 2 timer om ugen i 3. periode. Holdstørrelse Min. 12 og max hold. Prøveforberedende/ ikke prøveforberedende Ikke prøveforberedende. Undervisningsplan for beachvolley -at opøve elevernes færdigheder i beachvolley -at styrke elevernes spilforståelse og spilleglæde -at styrke elevernes fysik og selvværd -regelgennemgang og spilvarianter -opvarmning -faldteknikker -træning af grundslagene -teknisk træning af serv, modtagning, hævning og smash

13 -opstillinger og placeringstaktik -koncentration og selvbeherskelse Timetal pr. uge 2 timer pr. uge i periode 3. og holdstørrelse 1 hold med op til 16 elever. Prøveforberedende / ikke prøveforberedende Undervisningsplan for blokhus Eleverne skal afprøve et gammelt og traditionelt håndværk, og vil der igennem få mulighed for at høste erfaringer med præcision, fordybelse og problemløsning i en skabelsesproces. Endvidere opøves elevernes evne til at samarbejde. Det at bygge en solid hytte i heltømmer kræver viden om: -tømmerudvælgelse (træsort, vækstbetingelser - kvalitet) -fundamentering (herunder nivelering) -værktøjets anvendelse og vedligeholdelse -praktisk og sikker arbejdspladsindretning -byggeteknik og fagudtryk -læsning af arbejdstegninger Sikkerhedsreglerne er det første der skal læres, den øvrige viden er det meningen, at eleverne skal tilegne sig under arbejdet med opførelsen af hytten. Der vil, som en naturlig del, arbejdes med byggekultur og -traditioner i Norden. Timetal pr. uge 3 timer pr. uge i periode 1. og holdstørrelse 1 hold med op til 12 elever. Prøveforberedende / ikke prøveforberedende Undervisningsplan for engelsk 10 Formålet er identisk med formålet med undervisningen i faget engelsk i Folkeskolen. Undervisningen tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget engelsk følges. Ligeledes er de centrale kundskabs- og færdighedsområder identiske med de i faghæftet beskrevne.

14 Faget har et timetal på 3 timer/ugen. Holdstørrelsen er max 22 elever. 3 hold i hele skoleåret. Faget er prøveforberedende. Undervisningsplan for engelsk 9 Formålet er identisk med formålet med undervisningen i faget engelsk i Folkeskolen. Undervisningen tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget engelsk følges. Ligeledes er de centrale kundskabs- og færdighedsområder identiske med de i faghæftet beskrevne. Faget har et timetal på 3 timer/ugen. Holdstørrelsen er maximum 20 elever. 2 hold i hele skoleåret. Faget er prøveforberedende. Der kan valgfrit afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve. Undervisningsplan for dansk 9 Formålet er identisk med formålet med undervisningen i faget dansk i Folkeskolen. Undervisningen tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget dansk følges. Ligeledes er de centrale kundskabs- og færdighedsområder identiske med de i faghæftet beskrevne. Faget har et timetal på 5 timer/ugen. Holdstørrelsen er max 20 elever. 2 hold i hele skoleåret. Faget er prøveforberedende. Der kan valgfrit afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve. Undervisningsplan for dansk 10 Formålet er identisk med formålet med undervisningen i faget dansk i Folkeskolen.

15 Undervisningen tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget dansk følges. Ligeledes er de centrale kundskabs- og færdighedsområder identiske med de i faghæftet beskrevne. Faget har et timetal på 5 timer/ugen. Holdstørrelsen er maximum 20 elever. 3 hold i hele skoleåret. Faget er prøveforberedende. Undervisningsplan for tysk 9. og 10. klasse. Formålet er identisk med formålet for undervisning i tysk i folkeskolen. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget tysk følges. Der arbejdes ligeledes udfra de centrale kundskabs- og færdighedsområder, der beskrives i faghæftet. Faget har på begge årgange et timetal på 3 t./uge. Holdstørrelsen er max. 25 elever. På 9. årgang er der 1 hold, og på 10. årgang er der 2 hold. Faget tysk er prøveforberedende. 9. kl. afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve, og 10. kl. kan valgfrit afsluttes med Folkeskolens 10.-klasse-prøve. Undervisningsplan for basket Formål - at dygtiggøre sig indenfor basketball - at få en god forståelse for det færdige spil og hvilke fysiske, tekniske og taktiske krav der kræves - at udbygge elevernes taktiske overblik og tekniske overskud og fysiske form - teknik - taktik - regler - dommertegn m.m. - der arbejdes med træningsøvelser i sammenspil, forsvarsspil og angrebsspil - der laves mindre turneringer på skolen. Evt. deltagelse i skoleturneringer Timetal - 2 timer om uge i 3. periode.

16 Holdstørrelse og antal hold elever - 1 hold Prøve - ikke prøveforberedende Undervisningsplan for drama-linje I linjefaget drama arbejder vi med teater og drama som udtryksform Formål - at udvikle eleven fornemmelse af rum og figur (status) - at give eleven oplevelser med stå på en scene - at give eleven større selvtillid - at lære eleven at indleve/identificere sig med en given rolle - at stimulere elevens fantasi ved improvisation - at lave en fællespræstation, som øger oplevelsen af sammenhold i gruppen - at give eleven oplevelsen af kropssprog som udtryksform - at fremstille en musical, som skal opføres til forældredagen i marts - arbejde med drama- og teaterarbejdets grundelementer (agering, rum, figur, forløb) - arbejde med statusøvelser - Igangsættende øvelser og dramalege, som styrker elevens energi, koncentration, krop og stemme - rollespil, som styrker fantasi og gå-på-mod - ideoplæg til forestilling ved hhv. improvisation og research, med krav om spænding, konflikt og kontrast som virkemiddel - opbygning af roller - grundlæggende metoder til sminkning - Forløbet slutter af med en emneuge og en musicalforestilling medio marts Timetal - liniefaget drama ligger i skoleårets 2. Periode - der er 2 x 3 lektioner pr. uge i 10 uger Holdstørrelse og antal hold - max 25 elever - 1 hold Prøve - ikke prøve forberedende Undervisningsplan for foto Formål - at opøve eleverne i forskellige fotografiske teknikker - at eleverne lærer motiv valg og vurdering - at give eleven lyst til selv at tage fotos - arbejde med de grundlæggende teknikker indenfor s/h fotografering - lære at fremkalde en s/h film

17 - arbejde med mørkekammerteknikker - at tage dias og lave en lyd/dias fremvisning Timetal - 2 timer om ugen pr.hold Holdstørrelse og antal hold elever pr. hold - et hold i periode 2 og et hold i periode 3. - faget er ikke prøveforberedende Undervisningsplan for førstehjælp Faget gennemføres som Dansk Røde Kors 12 timers førstehjælpskursus. Læreren er uddannet instruktør ved Dansk Røde Kors. Formål At eleverne opnår en basis viden omkring førstehjælp. I øvrigt er formålet som er beskrevet i Dansk Røde Kors kursusbeskrivelse Livgivende førstehjælp Kunstigt åndedræt Hjertemassage I øvrigt som beskrevet i Dansk Røde Kors kursusbeskrivelse Timetal - 2 hold i periode 3 med 3 timer hver i ugen Holdstørrelse og antal hold elever pr. hold Faget afsluttes med Røde Kors prøve Undervisningsplan for fiskeri Formål - At eleverne får kendskab til fangstmetoder og redskaber i tilknytning til forskellige fangststeder. - At eleverne oplever og forholder sig til lystfiskeriets etik og moral. - At eleverne oplever deres egen rolle og ansvar i samspillet med naturen og naturkredsløbet - At eleverne kan bevare en lyst til at færdes i naturen og bruge naturen på en bæredygtig måde Fagets indhold Fiskeri er et praktisk fag, hvor teoretisk viden indlæres gennem praktiske aktiviteter. Der arbejdes med fiskestangens og fiskehjulets funktion og vedligeholdelse. Der arbejdes med kasteteknik i tilknytning til fiskevand og fang. Der arbejdes med vandmiljøundersøgelser for ferskvand og saltvand. Der arbejdes med flora og fauna for ferskvands og havvandsbiotoper. Der arbejdes med kystfiskeri, havfiskeri og åfiskeri.

18 Timetal 3 lektioner pr. uge i skemaperiode 3 Holdstørrelse og antal hold Max. 20 elever pr. hold 1 hold Prøveforberedende / ikke prøveforberedende Faget er ikke prøveforberedende Undervisningsplan for trampolin Formål - at opøve eleverne i spring i stortrampolin - at tage udgangspunkt i elevernes fysiske aktivitet, og via denne udvikle forståelsen for kropsbevidsthed i luften. - at lære forskellige springkombinationer - springe i stortrampolin - at lære de nødvendige sikkerhedskrav - der skal øves en lille serie til gymnastikopvisningen Timetal - 2 timer om ugen pr. hold Holdstørrelse og antal hold elever pr. hold -et hold i periode 1 og et hold i periode 2. - faget er ikke prøveforberedende Undervisningsplan for guitar - at undervise eleverne i et grundlæggende kendskab til guitar, således at eleverne efterfølgende kan arbejde videre på egen hånd med yderligere dygtiggørelse og brug af instrumentet. - at eleverne efterfølgende vil kunne akkompagnere til fællessang eller egen sang og evt. spille i band. - at stemme en guitar - at kunne akkompagnere med åbne greb og med barrégreb - Fingerspil (arpeggio) - Grundlæggende musikteori (akkorder, analyse og tonearter) - Grundlæggende kendskab til improvisation og skalaspil Timetal pr.uge 1 time om ugen hele året. og størrelse Max 13-1 hold

19 Undervisningsplan for cirkus I faget cirkus arbejder vi med akrobatik, artisteri og drama Formål - at opøve færdigheder indenfor akrobatik, artisteri og andet gøgl. - at give eleverne gode oplevelser med stå på en scene - at give eleverne mulighed for at fordybe sig - at arbejde projektorienteret frem mod en cirkusforestilling, som øger oplevelsen af sammenhold i gruppen og som afslutter forløbet - Fysisk aktivitet, opvarmning og brug af kroppen som instrument. Statisk og dynamisk akrobatik - Præsentation af forskellige former for artisteri og jonglering. - Udarbejdelse af enkelte indslag til forestillingen med fokus på udtryk, drama og optræden. - Arbejde med sammensætning af indslag til en sammenhængende forestilling Timetal - faget Cirkus ligger i skoleårets 3. Periode - der er 3 lektioner pr. uge Holdstørrelse og antal hold - max 25 elever - 1 hold Prøve - ikke prøve forberedende Undervisningsplan for gymnastikleder Faget er Gymnastikkursus 1 fra DGI ( Danske gymnastik- og idrætsforeninger ). Målgruppe : Unge fra 16 år og opefter. Formål: - at give deltagerne faglig, pædagogiske og menneskelige forudsætninger for at udføre et gymnastik-instruktørarbejde i en folkelig forening : - at blive gjort bekendt med foreningslivet i Danmark - at lære om motorisk udvikling, om anatomi/terminologi, rytmik, undervisningsøvelser, springaktiviteter, musikforståelse, ledertyper samt yderligere kursusmuligheder Timetal: - 60 lektioner fordelt over hele året Holdstørrelse og antal hold: - ubegrænset - 1 hold

20 : - faget er ikke prøveforberedende Undervisningsplan for hjemkundskab Mad uden mor Formål: - at lære de unge om grundprincipperne i almindelig madlavning - at udvise respekt og tage ansvar for den virksomhed, der finder sted i hjemmet : - sammensætning af madretter - borddækning bordskik - gennemgang af vitaminernes betydning - varernes oprindelse hvor kommer de fra? - Forarbejdning af råvarer - Økonomi og planlægning af et kostbudget Timetal: - 6 lektioner i 12 uger Holdstørrelse og antal hold: - 16 elever - 1 hold : - faget er ikke prøveforberedende Undervisningsplan for køkken (hjemkundskab) Formål: - at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder i almindelig madlavning - at udvise respekt og tage ansvar for den virksomhed, der finder sted i hjemmet - at forstå betydning for sundhed og livskvalitet samt et godt miljø : - at lære grundlæggende principper for planlægning og tilberedning af levnedsmidler - at sammensætte, anrette og nydelse i forbindelse med måltidet - at lære om gode og dårlige kostvaner samt kvaliteten af levnedsmidler Timetal: - tre lektioner pr. uge i 10 uger Holdstørrelse og antal hold: - 16 elever - 1 hold Prøveforberedende/ ikke prøveforberedende: - faget er ikke prøveforberedende Undervisningsplan for gymnastik/danselinie : - at give eleverne mulighed for at afprøve forskellige discipliner inden for gymnastik og dans på deres egen krop. - at arbejde alsidigt så eleverne styrker deres kropsforståelse og kropsbeherskelse. - at få eleverne til at opleve glæde ved bevægelse og således styrke elevernes fysik og

21 selvværd. : - Opvarmning og grundtræning - Varierende typer af rytmisk gymnastik og dans - Arbejde med håndredskaber (bold, tøndebånd, sjippetov m.m.) - Grundtræning (konditions- og styrketræning, balancer m.m.) - Leg - Ekspressive aktiviteter Timetal pr. uge 6 lektioner om ugen i periode 2 og holdstørrelse 1 hold med ubegrænset antal elever Prøveforberedende / ikke prøveforberedende Undervisningsplan for gymnastik Formål - at opøve elevernes evne til at arbejde med deres krop indenfor flere discipliner af gymnastikken - at opleve glæde ved og lyst til at udøve gymnastik samt oplevelsen af en fælles præstation ved gymnastikopvisning - at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse - gymnastik - og idrætsundervisningen bygger på flere forskellige bevægelsesaktiviteter. Bl.a. som det legende, det konkurrenceprægede, det udtryksmæssige og det eksperimenterende. - personlige erfaringer ved blandt andet forskellige træningsformer og gode motionsvaner Timetal - to lektioner pr. uge for piger hele året - to lektioner pr. uge for drenge hele året Holdstørrelse og antal hold - time med ca. 44 piger - time med ca. 44 drenge - 2 hold - faget er ikke prøveforberedende. Undervisningsplan for mix-gymnastik Formål - at opøve elevernes evne til at arbejde med deres krop indenfor flere discipliner af gymnastikken - at opleve glæde ved og lyst til at udøve gymnastik (idræt) samt oplevelsen af en fælles præstation ved gymnastikopvisning - at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse

22 - gymnastik - og idrætsundervisningen bygger på flere forskellige bevægelsesaktiviteter. Bl.a. som det legende, det konkurrenceprægede, det udtryksmæssige og det eksperimenterende. - personlige erfaringer ved blandt andet forskellige træningsformer og gode motionsvaner Timetal 2 lektioner pr. uge hele skoleåret. Holdstørrelse og antal hold: - 44 piger - 44 drenge - 1 hold - faget er ikke prøveforberedende. Undervisningsplan for ekstra-dansk for tosprogede - at styrke elevernes dansk forståelse såvel mundtligt som skriftligt - at gøre eleverne bedre i stand til at deltage i skolens dagligdag og øvrige fag - at give et supplement til den obligatoriske dansk undervisning Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau - læse- og skrivetræning - tilpasset den enkelte elev - samtale øvelser med udgangspunkt i tekster, dagligdagen eller film - hjælp med lektie til de øvrige fag Timetal pr. uge 4 timer pr. uge i periode 2 og 3 Placering i skemaet så det passer eleverne og holdstørrelse 1 hold med op til 3-5elever Prøveforberedende / ikke prøveforberedende

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Formål: I henhold til skolens vedtægter er det BALLEs formål at drive skole indenfor gældende lovgivning. Værdigrundlag:

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014

INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 Elevvej 10 Haubro 9600 Aars Tlf: 98 66 40 60 e-mail: haubro@h-u.dk www.h-u.dk HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN 2013-2014 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2012/2013 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2014-2015

INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2014-2015 INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2014-2015 Elevvej 10 Haubro 9600 Aars Tlf: 98 66 40 60 e-mail: haubro@h-u.dk www.h-u.dk HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN 2014-2015 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere.

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere. Vejstrup Efterskole Beskrivelse af fagene Fag: Alternativ bevægelse Formål: At eleven får en bedre kropsbevidsthed gennem en række øvelser, der træner og styrker krop og sjæl. Eleven skal opnå en større

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

TOMMERUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2015 TIL 31. JULI 2016

TOMMERUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2015 TIL 31. JULI 2016 TOMMERUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2015 TIL 31. JULI 2016 A: Lov om frie kostskoler B: Vore målsætninger i relation til loven C: Skolens værdigrundlag D: Det kristne livs og menneskesyn

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014/2015

INDHOLDSPLAN 2014/2015 INDHOLDSPLAN 2014/2015 Haslev Idrætsefterskole Bregentvedvej 10 4690 Haslev Side 1 af 39 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORMÅL... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 4 ELEVFORDELING... 4 FAGRÆKKE... 5 Obligatoriske

Læs mere

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender...

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... Indholdsplan 2011 / 2012 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE GRUNDLAG FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE MÅL SUNDHEDSTILTAG/SUNDHEDSOPFATTELSE: PSYKISK SUNDHED

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2015-16

Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2015-16 1 Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2015-16 2 Indhold Formål, Værdigrundlag, Pædagogik mm... 5 1. Formål... 5 2. Skolens pædagogiske linje... 5 3. Elevgrundlag... 6 4. Geografisk rekruttering:... 7

Læs mere

ERIKSMINDE EFTERSKOLE

ERIKSMINDE EFTERSKOLE ERIKSMINDE EFTERSKOLE Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder. 2012/2013 Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder 1 af 25 INDHOLDSFORTEGNELSE: Skolens

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Indholdsplan 2012/13

Indholdsplan 2012/13 Indholdsplan 2012/13 1 Indhold 0.1. Overordnede forhold 03 1.1. Skolens formål 1.2. Værdigrundlag 1.3. Skolens elevgruppe 1.4. Skolens medarbejdergruppe 1.5. Lærerfordeling 0.2. Undervisningen 05 2.1.

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Indholdsplan 01-01-2012

Indholdsplan 01-01-2012 2012 Indholdsplan 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Side 3: Side 5: Side 7: Det grundlæggende præciseret ud fra efterskolelovens formål Det grundlæggende præciseret ud fra skolens formål Anderledes uger Intro

Læs mere

Indholdsplan 2013-14

Indholdsplan 2013-14 Indholdsplan 2013-14 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2013-14 Indholdsfortegnelse: Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet

Læs mere