Handlingsplan UngVest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan UngVest 2015-2016"

Transkript

1 Handlingsplan UngVest Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 1 i Ungdomsskoleloven.

2 Indhold UngVest i 2015/ Fritids- og ungdomsklub... 4 Fritidsundervisning... 5 Ungdomshuset... 6 Jernalderlandsbyen... 7 Havnekulturfestival... 8 Odense Street House... 9 Natur og friluftsliv Bellinge Camp10, Enkeltfag, 10. Iværksætter, Mediedesign og Mad og mod Radbyskolen Det lokale samarbejde Samarbejde med ungdomsuddannelser Fællesskab og trivsel i UngVest Ovenstående områder er beskrevet på hver én side. Der er en faktaboks i venstre spalte. I højre spalte er de overordnede mål for området og nogle af de konkrete indsatser i 2015/16. Succeskriterierne vil blive udfoldet i kommende udgaver. Der er et vist overlap mellem områderne. Handlingsplanen er ikke fuldstændigt dækkende, ligesom der naturligvis er forbehold for fremtidige ændringer af prioriteter. UngVest er en af tre ungdomsskoler i Odense Kommune, og vores vigtigste opgave er at medvirke til at give børn og unge mulighed for et godt liv. Dette gør vi blandt andet gennem en lang række af de aktiviteter, som er beskrevet i nærværende handlingsplan for 2015/16. I UngVest arbejder vi inden for nogle overordnede rammevilkår, der er fastlagt af Odense Kommunes Børn- og Ungepolitik "Sammen på spring". Politikken har særligt fokus på tre kerneområder: Børn og unge skal udfordres i deres udvikling og læring I UngVest skal vi være med til at sikre en god udvikling af unges kompetencer, så de får et solidt afsæt til et aktivt og selvstændigt liv. Vi arbejder derfor målrettet på at skabe en høj grad af sammenhæng i vores aktiviteter og opgaver. Vi betragter et godt samarbejde med forældre, foreninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner som centralt for vores arbejde, fordi dette er en grundsten i arbejdet med at skabe et godt liv for børn og unge, så de kan udvikle deres faglige, sociale og personlige kompetencer nu og i fremtiden. Sunde børn og unge trives bedst I UngVest skal vi være med til at skabe sunde børn og unge, der trives og har gode betingelser i livet. På den måde undgår vi, at mange problemer vokser sig store. Vi forsøger derfor at medtænke forebyggelse i vores arbejde og satse på en tidlig indsats over for udsatte børn og unge. Det er vores vision at være en troværdig medspiller i barnets og den unges liv. Det betyder nemlig, at de kan føle sig respekteret og værdsat og ikke mindst støttet og forpligtet af andre i sociale sammenhænge. Fællesskaber sammen kan vi mere I UngVest skal vi være med til at sikre, at børn og unge deltager i en mangfoldighed af fællesskaber, hvor også forældre, frivillige, foreninger og andre i lokalsamfundet spiller aktivt ind. Derfor samarbejder vi ofte på tværs af foreninger, frivillige, organisationer og virksomheder i udviklingen af vores mange aktiviteter. Vi anser det for vores ansvar at styrke børn og unges evne til at tage fælles ansvar på det individuelle, det nære, det lokale og det globale plan. 2

3 UngVest i 2015/16 UngVest er etableret den 1/ som en konsekvens af en større reorganisering i Odense Kommunes Børn- og Ungeforvaltning. UngVest indeholder elementer fra de tre gamle ungdomsskoler: Dalum, Korsløkke og Tarup. UngVest dækker Region Vest, som omfatter det meste af centrum og så en stor lagkageformet trekant mod nordvest og sydvest. Svarende til de 11 skoledistrikter: Vestre, Åløkke, Tarup, Pårup, Provstegård, Korup, Ubberud, Tingløkke, Sanderum, Højme og Rasmus Rask. I alt bor der knap indbyggere i distriktet, hvoraf de ca er mellem år og dermed i målgruppen for en eller flere af de aktiviteter vi tilbyder. UngVest har faste aktiviteter på mere end 20 matrikler. Vi forventer at ca børn og unge deltager i vores tilbud i løbet af et år. Vi er ca. 110 månedslønnede (fra 4-37 timer) og ca. 90 timelønnede medarbejdere. Omsætningen er i alt på ca. 43 mio. heraf de ca. 33 mio. i grundbevilling fra Børn- og Ungeforvaltningen. Kontakt: Carsten Djursaa, / Administrationen Rismarksvej 80, 5200 Odense V Tlf.: "Selv den længste rejse begynder med ét skridt" (Dalai Lama). Mål og delmål vi vil: Skabe inkluderende og meningsfulde fællesskaber for børn og unge. Inddrage børn og unge i udviklingen af aktiviteter og projekter. Understøtte børn og unge i deres projekter og deres sociale relationer. Udvikle tilbud som retter sig mod alle; lige fra dem med særlige behov, til dem der besidder et særligt talent. Medvirke til opfyldelsen af Odense Kommunes samlede indsats over for børn og unge i et tæt samarbejde med andre kommunale og private aktører. Være en stærk ungdomsskole i lokalområderne, i regionen, på byplan, på Fyn og på landsplan. Bidrage med et børne- og ungdomsperspektiv i byudviklingen og Odenses transformations- og vækstpolitik. Arbejde for skabelsen af et godt fællesskab og en positiv kultur i UngVest. Deltager med et ungdomsperspektiv i den løbende udvikling af Odense City Campus og andre byudviklingsaktiviteter. Fokuserer på ungeinddragelse, og arbejder med de unges potentialer ved f.eks. at understøtte projekter, støtte op om elevrådene, URO mm. Arbejder med udviklingen af en fælles vision for UngVest. Deltager aktivt i samarbejdet med de øvrige ungdomsskoler i Odense. Igangsætter udarbejdelse af en kvalitetsrapport i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen og de øvrige ungdomsskoler. Deltager aktivt i etableringen af et godt samarbejde i Region Vest. Udvikler en strategi for vores internationale arbejde. 3

4 Fritids- og ungdomsklub Klubmedarbejderne er fritidsspilfordelere, der skal vejlede børn og unge ind i relevante fritidstilbud i samarbejde med skoler og uddannelsessteder, foreninger, forældre, frivillige m.m. UngVest har 11 fritidsklubber; de 9 ligger i forbindelse med en lokal folkeskole. Alderen er år. Det koster 115 kr. om måneden at være medlem. UngVest har 8 ungdomsklubber samt et par mere emnebaserede aktivitetssteder, hvor der foregår aktiviteter for og med de ældste dvs årige. På klubområdet er der ca. 40 fastansatte medarbejdere. Budget ca. 11 mio. kr. Klubområdet er opdelt i 3 geografiske områder med hver sin klubområdeleder til varetagelse af den daglige drift. Område SV: Ingrid Skøtt Thomsen, / Område V og C: Anders Drejer Petersen, / Området NV: Erling Janum, / Leder af klubområdet: Connie Winther, / At vove er at miste fodfæstet for en stund, ikke at vove er at miste sig selv (Søren Kirkegaard). Gennem vores aktiviteter have fokus på at børn og unge lærer at begå sig i sociale sammenhænge og udvikler sig til at kunne mestre og tage ansvar for eget liv og læring. Udvikle på rammerne for et sammenhængende barne- og ungdomsliv, ved at sætte fritiden på dagsorden i alle relevante sammenhænge og samarbejdsfora samt indgå i partnerskaber med folkeskoler om børne og ungemiljøer, så børn og unge udfordres i forhold til deres talenter og faglige, sociale og fysiske potentialer. Styrke vores arbejde med involvering af børn og unge og samtidig understøtte børn og unges egne projekter, for på den måde at bidrage til at fremme det aktive medborgerskab. Etablere et forpligtende samarbejde med skolerne med fokus på fritiden ind i skoledagen og brobygning til lokalområderne. Have fokus på at udsatte børn og unge har et fornuftigt fritidsliv. Handleplaner 2015/16 vi gør: Vi synliggør mulighederne i klubindsatsen gennem udarbejdelse af et fælles materiale. Vi skaber os et klart billede af hvem og hvordan der samarbejdes med foreningslivet i lokalområderne, så indsatsen systematisk kan styrkes. Vi udruller fritidsspilfordelerrollen ved at lave fritidsundersøgelser blandt de årige på alle skoler med henblik på at kunne vejlede til relevante tilbud. I samarbejde med SSP, skole og foreningslivet tilbyder vi relevante oplægs- og temapakker, der understøtter unges trivsel. Vi har fokus på udvikling af ungdomsklubberne, ved sammen med de unge at gøre tilbuddet mere målrettet og tidssvarende. Vi udvikler de emnebaserede aktivitetssteder som fx Spillestedet i samarbejde med fritidsundervisningen og de unge. At der er udarbejdet lokale handleplaner for samarbejdet med skole og foreningsliv. At der gennemføres min. 10 konkrete foreningsaktiviteter. 4

5 Fritidsundervisning Den almene fritidsundervisning er åben for alle unge mellem 14 og 18 år, og de fleste aktiviteter er gratis. Unge deltager hvert år i ca. 110 kurser inden for områderne: krop, street, kreativitet, musik, teknik, kultur samt skolefag. I alt deltager ca cpr-elever og ca. 70 lærere. Budget 3,5 mio. Distriktet dækker områder af Odense C, SV, V, NV og Blommenslyst. Men eleverne kan komme fra hele Odense. Undervisningssteder: Folke- og privatskoler, Ungdomshuset, Odense Street House, Spillestedet, 10. Bellinge og Rismarksvej 80. De løbende kurser er fra uge 39 og slutter i marts. Fritidsundervisningen er også aktiv i byens større kulturelle events. Kontakt: Karsten Damgaard, / Maria Friis, / At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der (Søren Kierkegaard, 1859). Udvikle tilbud for unge årige, der afspejler unges behov og ønsker, og hvor eleverne aktivt påvirker emner, projekter og arbejdsformer. Være ungdomsskolen med det mest alsidige netværk af samarbejdsrelationer til det offentlige, erhvervsliv, uddannelses-, interesse- og kulturinstitutioner for at kunne få nye muligheder og kvaliteter til den almene fritidsundervisningen. Fokusere på at udvikle fællesskaber med egen identitet, der samtidig bygger på iværksætteri. Arbejde på at fritidsundervisningen fortsat kan være en aktiv medspiller i udviklingen af ungdomskulturen i Odense. Handleplaner 2015/16 vi gør: Indgår i partnerskaber med folkeskoler om ungemiljøer, udvikling af projekter, bidrager til valgfag og elevtrivsel. De særligt prioriterede områder er musik, bevægelse/street, friluftsliv og teknologi/iværksætteri. Vi laver en særlig indsats i forhold til 9. og 10. klasseselever, som ønsker at forbedre deres faglige niveau. Udvikler nye kurser og projekter omkring fællesskaberne i Computer Clubhouse, Street House, AtelierKANT, Spillestedet og Byens Ø. Styrker samarbejdet om udbud af fritidsundervisningsaktiviteter med de øvrige ungdomsskoler i Odense og på Fyn. Udvikler frie friluftsfaciliteter til street og udeliv, bl.a. ved at deltage i byudviklingsgrupper for Odense Havn og Odense City Campus. Arbejder for en rimelig fordeling af aktiviteter i hele distriktet, evt. i samarbejde med lokale aktører. Udvikler Spillestedet i samarbejde med klubområdet og brugerne, bl.a. unge musikere og musikinteresserede. Ca. 150 gennemførte undervisningshold/aktiviteter i løbet af en sæson. En underskrevet samarbejdsaftale med alle skolerne. 5

6 Ungdomshuset Huset bruges 360 dage om året. Receptionen i Huskontoret er åbent mandag-torsdag , fredag , lørdage Ungdomshuset har faciliteter i Nørregade 60 og desuden eksterne aktiviteter i Odense Street House på Grønløkkevej 8, på Spillestedet på Filosofgangen 19, AtelierKant på Tværkaj 2 samt CoWorking Odense, Londongade 1. Ungdomshuset er en ramme for diverse ungdomsgrupper, foreninger, ungdomsskolen, projekter og rådgivninger. Nogle har egne lokaler andre låner et skrivebord eller et mødelokale. Ungdomshuset er fyrtårn for unge-initiativer og ungeinddragelse, kulturelle events og festivaler og har et omfattende netværk af samarbejdsparter. Ungdomshusets brugere er mellem år. Op mod 30 personer arbejder i Ungdomshuset som ansatte, frivillige, praktikanter og i job med løntilskud. Kontakt: Karsten Damgaard, / Ungdomshuset, Nørregade Odense C, Tlf , "Faren er ikke, at computerne begynder at tænke som mennesker, men at menneskene begynder at tænke som computere" (oprindelse: J. Harris). At husets foreninger og faste brugere er aktivt deltagende i offentlige begivenheder. At Huskontoret leverer første klasses service, sørger for rene og velholdte lokaler og faciliteter, samt understøtter unges egne ideer, initiativer og projekter. Arbejde med udvikling af midlertidige og permanente faciliteter i, og i tilknytning til Ungdomshuset. At Cafeen er er et attraktivt mødested for unge og foreninger. Forholder os aktivt til og indgår, hvor det er muligt i erhvervs- og vækstpolitikken, Vision Odense, At lege er at leve og følger initiativerne fra Udvikling Fyn og Odense & Co. Handleplaner 2015/16 vi gør: Udvider Dansesalen, så den er mere velegnet til større arrangementer. Kommunikerer via Ungdomshusets hjemmeside og nyhedsbrev. Informerer og rådgiver i UngInfo og redigerer den kommunale hjemmeside Byens Unge. Undersøger behov og muligheder for etablering af en alternativ klub, integreret med Pigernes Vip, Tekstilværkstedet mm. Undersøger mulighederne for at tilbyde ungdomsskole-lignende undervisning for 18+. Udvider nye koncepter som Monday Café og Folkekøkken til andre ugedage for andre målgrupper, som eks. Babybrunch. Laver forsøg i 2015 med at holde åbent i cafeen og huset i weekender. Styrker iværksætteri gennem en revitalisering af Projektkuvøserne. At Ungdomshuset har fået et løft af vedligeholdelses standarden. At unges egne projekter udfolder sig i projektkuvøserne. At der er indrettet et rum til maker -aktiviteter. 6

7 Jernalderlandsbyen Jernalderlandsbyen startede i Landsbyen er placeret i naturskønne omgivelser i Stavids Ådalen i Næsby, i det nordlige Odense. Landsbyen består af en samling af rekonstruerede beboelseshuse og forrådshuse, en smedje samt 5 staklader, hvoraf den ene er indrettet som shelter. Et nyt hus er under opførelse. Landsbyen er indrettet, som et historisk værksted, hvor skoleklasser har mulighed for at få en praktisk og teoretisk viden om jernalderen. Vi modtager ca elever om året. Det årlige Jernaldermarked i maj har et besøgstal på omkring I sommer- og efterårsferien har vi åbent for turister. Vi har et budget på 1,8 mio. og i alt 6 medarbejdere. Kontakt: Alex Asger Jørgensen, / Jernalderlandsbyen, Store Klaus Odense N Hvis man ikke kender fortiden, forstår man ikke nutiden og egner sig ikke til at forme fremtiden (Simone Weil, ). Skabe rammer, aktiviteter og oplevelser så skoleelever og andre besøgende får en øget forståelse af livet i Danmark for ca år siden. Sikre et helhedsorienteret forløb for besøgende, så de får kendskab til det daglige liv i jernalderen, fx levevilkår, religion, arbejdsmetoder, og samfundsforhold. Herunder tilpasse landsbyens tilbud til vore forskellige målgrupper. Sikre et godt arbejdsmiljø for alle med tilknytning til Jernalderlandsbyen. Styrke samarbejdet med bl.a. Historiske Værksteder, museer, Folkekirkens Skoletjeneste, støtteforeningen Jernalderlandsbyens Venner og Aktiv Historie mf. Handleplaner 2015/16 vi gør: Fortsætter en kontinuerlig udvikling af Jernalderlandsbyens tilbud og udvikling, gennem intern og ekstern dialog og via deltagelse i træf, foredrag og kurser. Arbejder på at give flere besøgende et øget aktivitets- og informationsniveau. Undersøger samarbejdsmuligheder med fx efterskoler, Mellemfolkeligt Samvirke og spejdere om fremtidige projekter. Forbedrer udnyttelsen af søen, bygger plankesti/ bro ud til søen. Undersøger mulighederne for at starte flere frivillige temagrupper. Renoverer løbende området og eksisterende bygninger, samt færdiggør Bellingehuset med diverse inventar. Afvikler interne kurser for frivillige om brugen af vores værktøj. Inddrager vore frivillige i det sociale liv på arbejdspladsen. Afholder en fælles ekskursion i samarbejde med Jernalderlandsbyens Venner. En færdigbygget og indrettet rekonstruktion af Bellingehuset. 70 gennemførte værkstedsdage og lejrskoler med mere end skoleelever. En styrket inddragelse af frivillige. 7

8 Havnekulturfestival Havnekulturfestivalen er en festival for skabende kultur, der altid ligger den sidste weekend i maj. Festivalen startede 2006 og blev fra 2007 udliciteret til Ungdomshuset via By- og Kulturforvaltningen. Havnekulturfestivalen er i dag en byfest, uden entre, med et program med flere hundrede aktiviteter og engagement fra mindst 1500 aktører og mange frivillige. Besøgstallet er gæster. Budgettet på ca. 1 mio. kr. er sponsoreret af firmaer, institutioner og forvaltninger. Havnekulturfestivalen har en høj profil på børnog ungeaktiviteter. Både i form af børn og unge der optræder, men også ting som børn og unge kan deltage i som publikum. Kontakt: Maria Friis, / "At spise en elefant i en mundfuld er umuligt, men i bidder kan det lade sig gøre" (Chris McDonald). Lave en fest for hele byen med fokus på skabende kultur og rum for unges aktiviteter. Øge sammenhængen mellem Havnekulturfestivalen, Ungdomshuset og øvrige ungdomsskoleaktiviteter. Gøre Havnekulturfestivalen til en af Odenses største events - og jubilæumsåret ekstraordinært! Forbedre og effektivisere festivalens drift gennem opbygning af mere selvstyrende delområder. Forbinde midtbyen med havnen og være med til at virkeliggøre visionen om at gøre havnen til en ny attraktiv og levende bydel ved vandet. Skaffer sponsorer så vi kan forsætte væksten i kvalitet og deltagerantal. Holder en profil med et større musiknavn hver dag. Øger vores samarbejde med frivillige og sociale foreninger. Organiserer workshops med skoler og daginstitutioner op til festivalen. Udvikler vores markedsføring på Fyn og i Region Syddanmark. Inddrager åbningen af den nye stibro i festivalen, så vidt det er muligt. Udvider festivalområdet med Odense City Campus-område. Flere penge fra sponsorer og et stort musiknavn hver dag. 10 workshops med skoleklasser i forbindelse med MakerCity og 10 workshops med daginstitutioner i forbindelse med Lege-Zonen. Frivillige og sociale foreninger, der laver aktivt inddragende og kulturelt skabende aktiviteter. Åbning af stibroen fredag d. 29. maj med efterfølgende optog eller lignende føre ned til åbningen af Havnekulturfestivalen. Stort samarbejdsprojekt omkring MakerCity med Odense City Campus og områdets ungdomsuddannelser (VUC Fyn og Tietgenskolen). 8

9 Odense Street House Odense Street House er en emnebaseret klub i UngVest og er organiseret som en ekstern facilitet tilknyttet Ungdomshuset. Målgruppen er unge med interesse for streetaktiviteter, og som er uden for de etablerede klubber og idrætsforeninger. Street House har p.t. aktiviteter for/med skate, løbehjul, parkour, street-dance, bmx, inliniers, polefitness og roller derby. Street House er også bruger af skate-banen i Skt. Jørgens Parken og parkour-banen på Odense Havn. Vi er to faste medarbejdere og nogle frivillige. Kontakt: Maria Moni, Odense Street House Grønløkkevej Odense C Gode venner kan lave alting sammen - men kun de bedste venner er i stand til at lave ingenting sammen (Peter Plys). Med Street House have en fleksibel ramme, hvor børn og unges street aktiviteter, kan udfolde sig i organiserede klublignende rammer og med velfungerende faciliteter. Være et åbent tilbud til de børn og unge, som ikke passer ind i de etablerede klubber og idrætsforeninger. Samarbejde med By- og Kulturforvaltningen om Odense Street House, Skt. Jørgensparken, Parkourbanen og nye anlæg. Kunne rumme både nuværende og kommende nye subkulturelle street trends. Arbejde for etablering af nye faciliteter til streetaktiviteter. Forbedrer indretningen af hal, opholdsrum, garderobe m.m. så de forskellige streetaktiviteter kan fungere i de samme rammer. Afholder 1 årlig stor fælles event for de forskellige discipliner. Indgår i udvikling af midlertidige aktiviteter på Odense Havn. Arbejder for at få etableret en udendørs multicykelbane i samarbejde med DMU og subkulturelle cykelmiljøer. Udvikler nye muligheder for skoler og ungdomsuddannelser. Deltager i 10 events på Fyn. Minimum 5 gennemførte klub-skole-samarbejdsaktiviteter. Øger antallet af de faste medlemmer. Minimum 2 dansegrupper mere. 9

10 Natur og friluftsliv UngVest driver Grejbank Fyn, som udlåner kanoer, kajakker, mountainbikes, lejrudstyr m.m. til skoler og foreninger. Fjordens dag er et netværk, som siden 1991 har afviklet en årlig natur-event med ungdomsskolen som sekretariat. Hos os er det Fjordens Dag hver dag, idet der er ansat en naturvejleder med støtte fra Friluftsrådet og de 3 fjordkommuner. Fjordens Dags naturvejleder står desuden for booking og aktiviteter på Naturskolen Vigelsø. Der er 6 medarbejdere og en omsætning på 3 mio. kr. Kontakt: Per L. Christensen, / Fjordens Dag/Grejbank Fyn Londongade 1/Tværkajen Odense C Look deep into nature and you will understand everything (Albert Einstein). Fremtidssikre Fjordens Dag gennem en fastere organisering og en klarere profil. Udvikle Grejbank Fyn til et natur- og friluftscenter, som ud over udstyr kan tilbyde kurser og vejledning i friluftsliv. Videreudvikle naturvejlederstillingen og fremtidssikre den gennem nye samarbejder. Styrke samarbejdet mellem Grejbank Fyn og naturvejlederen. Fastholde og udvikle samarbejdet om Naturskolen Vigelsø. Fokusere på naturen som spisekammer i et samarbejde mellem Ungdomshusets Cafe og Fjordens Dag. Udarbejder forslag til vedtægter for Fjordens Dag som en selvejende institution. Udarbejder tydelige projekter, som kan klargøre profilen og manifestere Fjordens Dags 25 årsjubilæum. Færdiggør naturkasserne og de tages i anvendelse ved fjordene. Flytter Grejbanken til Skibssmedjen på Odense Havn. Gennemfører sikkerhedskurser i kano- og kajaksejlads. Indgår samarbejde med Dansk Jægerforbund og styrker samspillet med kommunale aktører. Laver inspirationskurser eller aktiviteter for bl.a. frivillige formidlere, lærere og pædagoger. Udvikler aktivitetspakker, som matcher tiltag i folkeskolereformen. Etablerer et Find Vej-projekt i Åløkkeskoven og på Odense Havn. Gennemfører aktiviteter på Vigelsø for beslutningstagere og sponsorer. Ansøger om tilskud til projekt Vild mad i Skolen og gennemfører strandsafariaktiviteter i samarbejde med Ungdomshusets Cafe og Kulinarisk Sydfyn. Mindst 3 nye gennemførte kvalitetsaktiviteter til Fjordens Dags 25 års jubilæum. 20 % øget udlån af friluftsudstyr og gennemførelse af minimum 6 sejladskurser. Minimum 6 kurser eller aktiviteter er gennemført. Præsentation af minimum 3 aktivitetspakker. Vild mad i Skolen -projekt igangsat med en eller flere folkeskoler. 10

11 10.Bellinge 10.Bellinge er ét af 10. klassetilbuddene i UngVest og i Odense Kommune. Elevkapaciteten udgør 100 elever fra hele Odense; der er syv medarbejdere. Skolekonceptet består i væsentlig grad af holddeling, individuel toning og et væld af forskellige fagtilbud, så eleven kan sammensætte sit eget skoleforløb. De obligatoriske fag i 10. klasse suppleres med liniefag. 10.Bellinge har igangsat en strategisk proces, hvor vi sammen skal finde løsninger på, hvordan skoleprofilen på 10.Bellinge kan blive tydeligere, så vi også i fremtiden kan tilbyde et attraktivt lærings- og ungemiljø for 100 elever. Nogle af overskrifterne i denne forandringsproces er et styrket fagligt læringsmiljø i et kreativt ungemiljø. Kontakt: Martin Hosbond, / 10.Bellinge Sædekildegårdsvej 4B, 5250 Odense SV På 10.Bellinge rækker vi ud efter stjernerne! I et kreativt og dynamisk ungemiljø står vi sammen på tæer, for at du får det faglige rygstød og tilegner dig de kompetencer, som ruster dig til en ungdomsuddannelse (Martin Hosbond). Skabe et attraktivt 10. klassestilbud med fokus på faglig udvikling og stærke fællesskaber. Udvikle medarbejdernes didaktiske kompetence og kompetencer inden for klasseledelse samt erhverve erfaring inden for målstyret undervisning. Styrke indsatsen overfor læsesvage elever. Øge indsatsen inden for det praktisk-musiske område med særligt fokus på musik og outdooraktiviteter. Vi sætter rammer for mere fælles forberedelse og sparring med fokus på målstyret undervisning. Udvikler bl.a. dagligt læsebånd med faglig læsning, screening af elevernes læsefærdigheder, en særlig intensiveret indsats overfor svage læsere, alle fag forsøges inddraget i arbejdet med faglige læsestrategier, læsevejleder uddannes mm. Etablerer Den Musikalske Talentlinje, som er målrettet musikalske talenter og samarbejder med fritidsundervisningen om Den Musikalske Talentlinje. Desuden styrker vi Adventure-linjen. Trimmer tilbudskataloget for toningsfag (valgfag), og udbyder nye fag. Samarbejder og sparrer ift. målstyret undervisning og klasseledelse. Vi arbejder med det professionelle læringsfællesskab (lærer-lærer og ledelse-lærer). At læringsmål for undervisningen og den enkelte elev bliver et didaktisk princip i tilrettelæggelsen af undervisningen. At der arbejdes med sparring og videndeling om god klasseledelse. At læseprogrammet styrker alle elevers læsefærdigheder, så de står bedre rustet til ungdomsuddannelserne. At Den Musikalske Talentlinje fortsat udvikles, og at der foregår masser af musikalske aktiviteter i og uden for skoletid. At der leveres undervisning på højt niveau i alle toningsfag, og at elever engagerer sig på de forskellige faglinjer. 11

12 Camp10, Enkeltfag, 10. Iværksætter, Mediedesign og Mad og mod Camp10: Almindelig 10. klasse. 75 elever. Ungdomshuset. Prøvefag (FP10): dansk, engelsk, matematik, tysk og fysik. Linjefag: musik/sang, dans/performance, film og medie. Enkeltfag: 11. klasse. 25 elever, der har gået i 10. klasse. Ungdomshuset. Prøvefag (FP10): dansk, engelsk, matematik, engelsk, tysk og fysik. Lektiecafe og ekstraundervisning. Desuden tre 20/20-forløb : 10. Iværksætter: Kombineret 10. klasse. 25 elever. Samarbejde mellem UngVest og Tietgenskolen. Prøvefag (FP10): dansk, engelsk, matematik og tysk. Desuden en række erhvervsskolefag. Mediedesign og Web: Kombineret 10. klasse. 25 elever. Samarbejde mellem UngVest og Syddansk Erhvervsskole. Prøvefag (FP10): dansk, engelsk og matematik. Desuden en række erhvervsskolefag Mad og Mod på Fremtiden: Kombineret 10. klasse. 25 elever. Samarbejde mellem UngVest og Kold College. Prøvefag (FP10): dansk, engelsk og matematik. Desuden en række erhvervsskolefag. Kontakt: Niels Mikkelsen, / There is a crack, a crack in everything. That s how the light gets in (L. Cohen). Skabe en kvalificeret læringscentreret virksomhed med fokus på den enkelte og på fælleskabet. Implementere en læringsmålstyret undervisning, hvor mål for forløb, valg af aktiviteter, tegn på læring og samlet evaluering udgør en didaktisk helhed. Oparbejde en dannelsesmål-orienteret undervisning, hvor indhold og retning udfordrer og medvirker til den enkeltes dannelse som individ og borger i et fælleskab. Videreudvikle synlig differentieret læring med henblik på at forfine og optimere de responderende processer parterne imellem, samt udvikle strategier for at lære at lære. Arbejde med en mangesidet skabelse af motivation og commitment til at lære. Skabe eksistentielt vitaliserende miljøer, hvor sammenhængen af meningsskabelse, tilhørsforhold, mestring af udfordringer samt anerkendelse giver den psykologiske ilt. Undersøge vilkår og muligheder for etablering af professionelle læringsfællesskaber. Formulere fornyet digitaliseringsstrategi Opstiller læringsmål og kriterier for læring i alle årsplaner og alle studieforløb. Integrerer intelligent viden, nøgle- og læringskompetencer samt værdiorientering. Deltager i Synlig Læring - projekt med itslearning og Ny Nordisk Skole. Studerer centrale teorier for motivation og omsætter det til praksis. Indarbejder fire vitaliserende dimensioner og rettetheder i vores reflekterede praksis. Arbejder med viden og erfaring om forandringsprocesser i teams og strategier herfor. Evaluerer digitaliseringsstrategien og udarbejder en ny. Dokumenterede synlige mål, kriterier og evalueringer i itslearning. Dokumenterbare systematiske lærerstyrede og elevcentrerede undervisningsmetoder. Beskrivelse, rapportering og evaluering af forsøgs-og udviklingsprojekter. Opstilling og evaluering af motivationsskabende forsøg i teori og praksis. Formulering af nye professionskompetencer i forhold til vitaliseringsdynamik. Gryende etablering af teamfællesskaber med italesat didaktik som centralt tema. 12

13 Radbyskolen Radbyskolen står foran en forandringsproces, hvor skolens identitet, kultur og skoletilbud skal tænkes ind i en ny kontekst på Bellinge Idrætscenter fra skoleåret 15/16. Radbyskolen er én af tre heltidsundervisningstilbud i Odense Kommune. Der er plads til 10 elever fra 8. og 9. klasse med løbende ind- og udskrivning. Der er ansat tre lærere og én pædagog. Eleverne visiteres gennem PPR, og fælles for eleverne er at de mistrivedes i ordinære skoletilbud. Elevernes vanskeligheder spænder vidt, og kommer til udtryk i både introvert og extrovert adfærd. På Radbyskolen forsøger personalet at genskabe lysten til at gå i skole og tænde et håb om en uddannelsesfremtid. Vi arbejder hen imod folkeskolens afgangsprøver. Der arbejdes med elevens uddannelsesparathed gennem en faglig, personlig og social tilgang. I et trygt fællesskab imødekommes den enkelte elevs behov og forudsætninger, så udfordringerne er afmålte. Kontakt: Martin Hosbond, / Radbyskolen Fraugde Radby Vej 69, 5220 Odense SØ Først pakkes eleverne ind og så pakker vi dem ud igen! (ukendt). Motivere den unge til yderligere læring og skolegang. Opruste den unge personligt, socialt og fagligt. Forberede den unge på et godt voksenliv med job og uddannelse. Indkredse kerneopgave og -kompetencer. Arbejde med teamsamarbejde og psykisk arbejdsmiljø. Flytte fra bondegården til et ungemiljø sammen med andet skoletilbud for at skabe bedre muligheder for en styrket inklusion og brobygning til det ordinære skolesystem og ungemiljø. Flytter ind i nye rammer på Bellinge Idrætscenter og skaber et godt kollegialt samarbejde med medarbejderne på 10.Bellinge. Tilrettelægger en strategisk proces, hvor medarbejderne involveres i formulering af kerneopgave og vision. Endvidere skal nye strategiske indsatser prioriteres og implementeres. Organisationspsykolog og ledelse tilrettelægger medarbejderforløb med fokus på teamsamarbejde og psykisk arbejdsmiljø. Udarbejder nye handleplaner og aftaler nye måder at samarbejde om den enkelte elev. Et velfungerende teamsamarbejde, der arbejder i samme retning og ud fra et fælles pædagogisk fundament. Høj medarbejdertrivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø. Indretning af gode undervisningsfaciliteter på Bellinge Idrætscenter. Elevhandleplaner, der er målrettet og systematiseret ift. den enkelte elevs udvikling og uddannelsesparathed. Elevhandleplanen er et dynamisk værktøj, som fremmer samarbejdet i det faglige teamsamarbejde samt med eleven, forældre og eksterne samarbejdspartnere. 13

14 Det lokale samarbejde Region Vest har 11 folkeskoler, hvoraf de 9 har overbygning. De er nogle af vores vigtigste samarbejdsparter. Vi skal understøtte folkeskolerne i deres opgaveløsning og medvirke både med klub- og fritidsundervisningsressourcer til at skabe livsduelige børn og unge. Ungdomsskolen skal kende sit lokalområde. Vi samarbejder med foreninger, institutioner, virksomheder mm. for at skabe en god fritid for børn og unge. Læring for alle er et modeludviklingsprojekt støttet af Egmont Fonden, som arbejder med at styrke sammenhængen mellem intensive læringsforløb og den almene skole. Pusterummet er et helhedsorienteret alternativ til elever i klasse, som af forskellige årsager er kørt træt i det normale skolesystem. Pusterummet er et fælles projekt mellem 10 folkeskoler og UngVest. Plan T er et 4 ugers camp-forløb, målrettet læsesvage unge i klasse Kontakt: Carsten Djursaa, / Husk, du bliver ikke målt på det, du tænker eller tror. Du bliver målt på det, du gør" (B.S. Christiansen). Arbejde for børn og unges ret til at blive så dygtige som de kan. Det tværgående samarbejde til gavn for det sammenhængende børne- og ungeliv. Være en god samarbejdspartner og udvise rettidig omhu. Altid tænke i mulige netværk med foreninger, skoler, lokalområder eller ift. byen som helhed. Have et særligt fokus på at medvirke til, at udsatte børn og unge har et fornuftigt fritidsliv. Have overblik over, hvad der sker i lokalområderne efter skoletid. Styrker samspillet mellem vores klubtilbud og skolen. Indgår i partnerskaber med folkeskoler om ungemiljøer, udvikling af projekter, bidrage til valgfag og elevtrivsel. Pusterummet styrker samarbejdet med folkeskoler i ind-og udslusningen af elever. Med afsæt i projekt Læring for alle afprøves og evalueres forskellige indsatser i udslusningen af elever. Der udvikles et målværktøj, så der arbejdes fokuseret ud fra fastsatte mål under elevens ophold. Laver partnerskabsaftaler med lokale foreninger og gennemfører aktiviteter, som kan bygge bro mellem skole, ungdomsskole, foreninger og lokalområder. Undersøger mulighederne for gennemførelse af flere intensive undervisningsforløb ud over ét Plan T-hold. Understøtter udviklingen af det tværgående elevrådsarbejde i Region Vest. Deltager aktivt i udviklingen af den boligsociale indsats i Dianavænget og i lokalområderne Bolbro og Dalum. Der er skriftlige samarbejdsaftaler med alle folkeskolerne i distriktet. Der bliver ansøgt om støtte til gennemførelse af min. 5 projekter i samarbejde med lokale aktører. 14

15 Samarbejde med ungdomsuddannelser PUST-projektet 3 psykologer samarbejder med alle byens erhvervsskoler, samt Elsesminde om fastholdelse af frafaldstruede elever. Projektet er finansieret af satspuljemidler fra Socialstyrelsen. Ungdomshusets Cafe Cafeen er eksternt værksted for produktionsskoleelever fra Elsesminde og for enkelte elever fra Kold College. Cafeen er desuden skolepraktiksted for kokkeelever idet Kold College fast har en skolepraktikinstruktør udstationeret. Cafeen er overvejende eksternt finansieret. Kontakt: Per L. Christensen, / First Movers HF-enkeltfagsuddannelser i samarbejde med VUC med innovation og iværksætteri: HF og Kulturteknologi og HF og Bysport. First Movers får en fuld HF-enkeltfagseksamen, samtidig med deltagelse i projekter med fagligt, teknisk og kulturelt indhold til events som Havnekulturfestival, HCA Festivals, temauger på HF & VUC FYN, MakerCity Festival samt Happy Moves. Kontakt: Karsten Damgaard, / Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd (KE Løgstrup). Medvirke til at styrke overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Arbejde for en forankring af PUST-projektet, når bevillingsperioden udløber. Udvikle Cafeen i Ungdomshuset som uddannelsessted. Understøtte at unge kommer i gang med og bliver fastholdt i ungdomsuddannelser. Deltage i indsatsen omkring Ny Nordisk Skole. Handleplaner 2015/16 vi gør: Laver dokumentation af PUST-projektets resultater. Udarbejder en forankringsplan for PUST i samarbejde med erhvervsskolerne, BUF og SAF. Udarbejder informationsmateriale til samarbejdspartnere. Går i dialog med ungdomsuddannelser om fælles aktiviteter fx en fortsættelse af First Movers. Undersøger mulighederne for valgfagssamarbejde med udvalgte ungdomsuddannelser. Afholder uddannelsesdage i cafeen med input fra køkkenchefer samt virksomhedsbesøg. Har sundhedsfremmende tiltag i Cafeen fx ifm. fast salatbar og ugentlig motionsaktivitet. Indsender en ansøgning til Ny Nordisk Skole med nye partnere. Forankrer gode erfaringer og metoder fra projekt Fagligt klar til erhvervsuddannelsen. PUST-projektet videreføres efter marts Praktikplads til 50 % af skolepraktikanterne i en virksomhed inden 6 måneder. Partnerskabet (NNS) er godkendt og der er gennemført aktiviteter. Der er aftalt aktiviteter med Katedralskolen, Handelsgymnaisiet, Tietgen HG og VUC. 15

16 Fællesskab og trivsel i UngVest UngVest skal være en god arbejdsplads, hvor der ud over fokus på kvalitet i kerneopgaverne skal være fokus på medarbejdertrivsel. Vi har ca. 110 månedslønnede (4-37 timer) og 90 timelønnede medarbejdere, fordelt nogenlunde sådan: Dagundervisning: 25 månedslønnede og 5 timelønnede Fritidsundervisning: 10 månedslønnede og 60 timelønnede Klubområdet: 40 månedslønnede og 15 timelønnede Naturaktiviteter: 6 månedslønnede Ungdomshuset m.m.: 8 månedslønnede og 10 timelønnede Jernalderlandsbyen: 5 månedslønnede Administration, ledelse og service: 10 månedslønnede Div. projekter: 5 månedslønnede Heraf ca. 15 på diverse ordninger, derudover en række frivillige. Kontakt: Carsten Djursaa, / "Læg mærke til, hvad du har det godt med, og opsøg det, så tit som muligt. Mange går alt for meget op i, hvad de har det dårligt med.." (Carsten Vagn Hansen, 2005). Arbejde for skabelse af en kultur, hvor der er fokus på, at vi sammen kan gøre en forskel, hvor fællesskabet kan være med til at skabe nye opgaveløsninger og forøget trivsel. Føre gode idéer ud i livet, fejlene lærer vi af! Være et godt sted at arbejde. Styrke de tværgående mødefora. Styrker den sociale kapital, med både formelle og uformelle tiltag. Har fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere. Gennemfører en mindre analyse af de administrative arbejdsgange i UngVest med henblik på nytænkning og evt. rationalisering. Har løbende opfølgning på sygefravær og fokus på forebyggelse. Implementerer Arbejdsmiljøcertificering, kultur, retningslinjer og formalia fx: o Overblik over stiger, maskiner og kemikalier o Oversigtstegninger o Førstehjælpskurser og evakueringsøvelser Udbygger afsnittet om arbejdsmiljø på hjemmesiden ungvest.dk/for_medarbejdere. Laver månedligt elektronisk nyhedsbrev til alle medarbejdere. Evaluerer den interne mødestruktur. Sikrer et rimeligt rengøringsniveau på alle vores matrikler. Minimum 60% i besvarelsesprocent i næste Trivselsundersøgelse, heraf minimum 70% som svarer, at de har fået tilbudt en MUS samtale. Et forbedret resultat i Arbejde-familiekonflikt og Stress i næste Trivselsundersøgelse. Kvalificerede ansøgere til de job vi opslår. 16

17 17

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole Udviklingsplan 2014-2017 Ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

UNGVEST HANDLINGSPLAN 2016/17

UNGVEST HANDLINGSPLAN 2016/17 UNGVEST HANDLINGSPLAN 2016/17 UNGVEST HANDLINGSPLAN 2016/17 UNGVEST ER EN AF PT TRE UNGDOMSSKOLER I ODENSE KOMMUNE, OG VORES VIGTIGSTE OPGAVE ER AT MEDVIRKE TIL AT GIVE BØRN OG UNGE MULIGHED FOR ET GODT

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

- HF OG KULTURTEKNOLOGI

- HF OG KULTURTEKNOLOGI - HF OG KULTURTEKNOLOGI En hf-enkeltfagsuddannelse for dig, som vil tænke innovativt og fordybe dig i teknologi, men som også har brug for en kompetencegivende uddannelse. Uddannelsen er placeret på Odense

Læs mere

Sammen om opgaveløsning. UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk

Sammen om opgaveløsning. UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk Sammen om opgaveløsning UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk UngSyds klubafdeling Forankret i ungdomsskolen UngSyd i Odense ca. 50 faste

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

gladsaxe.dk Ungestrategi

gladsaxe.dk Ungestrategi gladsaxe.dk Ungestrategi 2015-2019 Indhold Indledning... 3 Strategi med bredt sigte... 3 Fælles udfordringer på ungeområdet... 3 Sammenhæng til andre politikker og strategier... 3 Strategiens målgrupper...

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium:

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium: Lær mere Learn More! Strategiplan 2016-18 Strategiplanen er besluttet af skolens bestyrelse den 31.03.2016. Formål Formålet med strategien for Struer Statsgymnasium er at fastlægge rammer og overordnet

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Ungdomsskolens klubmedarbejdere i Odense er fritidsspilfordelere

Ungdomsskolens klubmedarbejdere i Odense er fritidsspilfordelere Fritidsspilfordeler Fritids og ungdomsklubber din fritidsspilfordeler Ungdomsskolens klubmedarbejdere i Odense er fritidsspilfordelere for børn og unge. I klubberne har vi et særligt fokus på at bane vejen

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) < Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Provstegårdskolen. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn.

Provstegårdskolen. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn. Provstegårdskolen Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Provstegårdskolen I Den Sammenhængende Skoledag handler det om at skabe helhed

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

F O R F R E M T I D E N S S K O L E I O D E N S E

F O R F R E M T I D E N S S K O L E I O D E N S E F O R F R E M T I D E N S S K O L E I O D E N S E VISION FOR FREMTIDENS SKOLE I ODENSE Børn og unge skal have mulighed for at leve det gode liv i fremtidens Danmark. Derfor skal folkeskolerne i Odense

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Ubberud Skole for dig og dit barn Børne og ungeforvaltningen Skoleafdelingen Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ www.odense.dk/dss Udgivet April 2013 for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere