NYHEDSBREV OM LEDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV OM LEDELSE"

Transkript

1 NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts årgang Udsendes til godt Kære læser! Ledermødet er en væsentlig aktivitet i forhold til lederarbejdet. Men langt fra alle ledermøder opleves som det dynamiske omdrejningspunkt, det rette ligt bør være. Dette er afsættet for den første artikel i denne måneds nyhedsbrev. I februar nummeret bragte vi 1. halvdel af et af fra min nye bog: Ledergruppen i udvikling. I dette nummer lægger vi så ud med 2. halvdel af artiklen. Ledergruppens potentiale Alle ledergrupper har potentialet for at skabe gode resultater i virksomheden. Om det lykkes handler i høj grad om vilje og lysten til at lade sig udfordre og inspirere. Med afsæt i min nye bog udbyder vi: Bring ledergruppen op i stjerneklassen. Motivation giver til stadighed ledere udfordringer. Vi bringer en artikel, der har fokus på, hvad det vil sige, når ens medarbejdere kræver noget, de rent faktisk ikke ønsker og hvor vigtigt det er som leder at have en fornemmelse af, hvad der motiverer ens medarbejdere, så man ikke forsøger at opfylde de forkerte behov. I dette nyhedsbrev byder vi også velkommen til Marie Louise Stokholm, HR chef hos Babcock & Wilcox Vølund. Marie Louise stiller op til 5 skarpe til en leder. God læselyst! Susanne Teglkamp Direktør og redaktør INDHOLD 1. Ledermøderne Energifyldte eller energiforladte? Del 2 2. Bring ledergruppen op i stjerneklassen 3. Motiverer du på det rigtige niveau? 4. 5 skarpe til en leder 5. Få en pejling på ledergruppen 6. Sæt udvikling af jeres ledermøder på dagsordenen 7. Ledelse Inspiration og refleksion seneste diskussioner 8. De 5 mest læste artikler i februar måned Hvis ikke du ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover, kan du blot afmelde det på

2 1. Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et af bogens kapitler. 1. del blev bragt i forrige nummer af Nyhedsbrev om ledelse. Ledermødet er en væsentlig aktivitet i forhold til lederarbejdet. Det bør være der, hvor de store linjer tegnes og de vigtige beslutninger træffes. Det bør også være der, hvor man som leder har et fristed og kan hente hjælp, støtte og inspiration fra sine lederkollegaer. Ledermødet bør være det energifyldte rum, som man glæder sig til at skulle deltage i. Når ledermødet så opleves som alt andet end inspirerende og energifyldt, kan det have mange årsager. Ret frustrationerne det rigtige sted hen Det første, der slår mig i forbindelse med casen, er, at de to frustrerede ledere mødes uden for ledergruppen og deler deres frustrationer over arbejdet i ledergruppen. Det behøver der ikke i sig selv at være noget galt med. Der vil altid være nogle lederkollegaer, man har et tættere forhold til end andre. Problemerne opstår efter min opfattelse først, hvis det bliver en vane, at man taler indbyrdes om noget, der foregår i ledergruppen uden at tage det op i det forum, hvor man rent faktisk kan gøre noget ved det. Frustrationer der gentagne gange bliver luftet, uden at man gør noget ved det, ligger og ulmer under det hele og kan efterhånden skabe en ret giftig atmosfære i ledergruppen. Hvis man vil have en sund og velfungerende ledergruppe, kan man aftale med hinanden, at man bringer de ting op i ledergruppen, som frustrerer eller som man ikke synes fungerer rigtigt i ledergruppen. I langt de fleste tilfælde vil man sammen kunne skabe en langt bedre ledergruppe. Hvis man selv har mistet energien i forhold til ledermøderne Det kan være, at man skal finde årsagen til de energiforladte møder hos sig selv. Måske har man af forskellige grunde mistet sin energi i forhold til møderne i ledergruppen. Start med at finde ud af, hvorfor man ikke har energi på ledermøderne og dernæst om det er noget, man selv kan eller vil gøre noget ved. Hvis man hverken kan eller vil gøre noget for at få mere energi på ledermøderne, er der faktisk kun en vej - og det er at flytte sig. Den enkeltes ansvar Vi har hver især stor indflydelse på, hvordan ledermøder kommer til at udvikle sig og ikke mindst vores eget udbytte af ledermøderne. At melde sig ind i ledergruppen I casen er der mindst to af medlemmerne af ledergruppen, der på hver deres måde har meldt sig mentalt ud af ledergruppen. Salgschefen er måske den, der viser det tydeligst. Han lægger ikke sin energi i ledergruppen. Når han kommer for sent eller bliver væk fra hvert andet møde, så viser han sine kollegaer, at han ikke prioriterer dem og det arbejde, der foregår i ledergruppen. Økonomichefen i casen er nok fysisk til stede på hvert eneste møde, men han engagerer sig kun i spørgsmål, der vedrører hans eget fagområde. At deltage aktivt og nærværende i ledermøder er en del af lederjobbet, som man ikke skal ha-

3 ve lov til at fravælge. Den enkelte leder må forholde sig til, at det er en del af opgaven og melde sig fuldt og helt ind i ledergruppen. At være forberedt Mange ledermøder kommer til at gå over tid og bliver mere kedelige fordi, en eller flere af deltagerne møder uforberedte op. Det gør diskussionerne mere ufokuserede og hele mødeafviklingen mere tung. Man må derfor kunne forvente, at den enkelte leder møder til tiden og er velforberedt. Vær nærværende Det kan være mange grunde til, at vi ikke er nærværende på ledermøderne. Hvis møderne opleves som kedelige og uvedkommende, er det en nem løsning mentalt at flygte ud af mødelokalet og tænke på noget, der forekommer mere relevant. Det kan også være, at vi allerede inden vi går ind til mødet har gang i alt for mange ting og ikke kan slippe dem i tankerne. Begge dele er lige dårligt. Det giver en dårlig mødeoplevelse for en selv og en dårlig oplevelse for kollegaerne, som vil mangle nærværet på mødet. Gør det til en god vane at have lidt luft mellem de enkelte møder. Det gør det muligt at afslutte det gamle møde, rense hovedet og gøre sig klar til at gå ind i det nye møde. Lad være med at sidde og lave andre ting på ledermødet, som f.eks. at læse mails, skrive huskelister eller læse materiale til andre møder. Hvis man oplever, at man har svært ved at fastholde sit nærvær på ledermøderne, er det en god idé at prøve at finde ud af, hvad der er årsagen. Årsagen kan ligge i en selv, men det kan også handle om rammerne eller noget de andre mødedeltagere gør. Handler det om noget i en selv, kan man forsøge at skabe sig nogle andre vilkår, så du bliver mere nærværende. Handler det om rammerne eller noget de andre mødedeltagere gør, anbefaler jeg, at man tager det op på et ledermøde. Det kan vise sig, at være meget lettere end man tror at ændre vilkårene for møderne til noget bedre. Det kræver som oftest kun, at nogen tager det op og sætter ord på deres oplevelser. Mødelederens ansvar Selvom den enkelte har et ansvar for at bidrage til at skabe gode og energifyldte ledermøder, hviler der et særligt ansvar på mødelederen i denne case CEO Peter Larsen. Peter har ikke rigtigt taget mødeledelsen på sig. Han har i hvert tilfælde ikke reageret på flere medlemmers åbenlyse fravalg af at deltage på ledermøderne. Når Peter ikke har taget fat i det, kan det handle om, at han på sin vis ikke selv er tilstrækkelig nærværende. Han kan have sin energi et andet sted og betragter måske ledermøderne som en formalitet, der skal gennemføres, fordi det skal man nu en gang. Er dette tilfældet har han opfattet både ledermødet og sit eget ansvar meget skævt. Det kan også handle om, at Peter godt har registreret økonomichefens og salgschefens uhensigtsmæssige adfærd, men han har ikke lyst til at tage spørgsmålet op, fordi det kan give ubehagelige konflikter. Uanset, hvad der er årsagen, svigter Peter sin opgave og sin ledergruppe. Mødelederen skal selvfølgelig sikre, at rammerne for mødeafholdelsen er i orden. Det er de praktiske ting omkring at have formuleret en relevant agenda for mødet, indkaldt til mødet og sendt dagsorden ud i passende tid. På selve mødet er det mødelederens opgave at sikre, at der er fremdrift på mødet, at mødet afvikles i en god tone, at der bliver samlet op og konkluderet på alle punkter, at alle kommer

4 til orde, ingen bruger hele taletiden, at ingen kører friløb og at der bliver taget fat også på de vanskelige og konfliktfyldte temaer. Hvordan får vi energifyldte møder? Energifyldte møder kommer ikke af sig selv. Det skal man arbejde for og det er et fælles ansvar. Casen handler i høj grad om elementer, der trækker energien ud af møderne. Men det er også vigtigt at fremhæve en række elementer, der kan give ledermøderne energi. En fælles mission og vision Hvis man i ledergruppen har et fælles billede af, hvorfor man er sat i verden og ikke mindst, hvad der er ledergruppens helt centrale opgaver, er det svært ikke at føle en vis energi ved at deltage i ledermøderne. Det kan godt svare sig en gang imellem at stoppe op og minde hinanden om, hvorfor man sidder her i denne ledergruppe hvad det er for opgaver man løser her med større kvalitet og bedre resultat, end hvis opgaven var blevet løst ude i de enkelte afdelinger. Gør noget andet end I plejer Der går meget let rutine i afviklingen af ledermøderne og der er sjældent ret meget energi at hente i rutiner. Overvej en gang imellem at gøre noget andet end I plejer. Det kan være, at I holder ledermødet i nogle andre omgivelser enten uden for huset eller på skift rundt i de forskellige afdelinger. Hold selv et lille inspirationsoplæg eller få en udefra til at komme og give inspiration. Slut en gang imellem mødet af med at spise frokost sammen eller gå ud og gør noget socialt sammen. Evaluer ledermøderne Uanset om man synes, at man har rigtig gode ledermøder, er det altid godt en gang imellem at stoppe op og se på, om der er noget, der kunne gøres bedre, om kompetencerne bliver brugt rigtigt i ledergruppen, om man er tilstrækkeligt effektive, om indsatsen er ved at blive lidt for rutinepræget. Sæt tid af til at evaluere ledermøderne. Start f.eks. med at se tilbage og tale om hvilke møder der har været rigtig gode og hvilke der ikke har været så gode. Find ind til, hvad der gjorde møderne henholdsvis gode og dårlige. Med denne evaluering har man et godt afsæt for at foretage større eller mindre ændringer i forhold til fremtidige ledermøder. Kend hinanden Jeg har oplevet folk, der har siddet sammen i ledergruppen i rigtig mange år. Når jeg spørger dem, mener de bestemt, at de kender hinanden. Det viser sig imidlertid ofte, at de ikke kender hinanden længere end til tænderne. Når de så får mulighed for at komme lidt tættere på hinanden og mennesket bag ved lederen, åbner der sig ofte nogle helt nye sider. Det kan give endog rigtig meget energi til ledergruppen at komme lidt tættere på hinanden og sikre accept og anerkendelse af forskellighederne. Rammerne for mødet Denne case handler ikke så meget om rammerne omkring mødets afvikling, selvom det selvfølgelig også har en betydning. Ledermøder og mødeafvikling blev mere udførligt behandlet i min bog: Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt, alligevel vil jeg afslutte dette kapitel med at minde om et par vigtige elementer i god mødeafvikling: Faste mødetidspunkter Jeg oplever indimellem ledergrupper, hvor ledermøder konstant bliver flyttet eller aflyst. Det giver stort besvær og resulterer da også ofte i, at der er et temmelig stort frafald på ledermø-

5 derne. Mødeindkaldelser bliver ikke taget så alvorligt, for sandsynligheden for, at mødet bliver flyttet, er temmelig stor. Det kan svare sig at have en fast mødekalender, hvor ledermøderne er lagt ind et helt år i forvejen. Møderne bør have høj prioritet og man melder kun undtagelsesvis fra. Et ordenligt mødelokale Et ordentligt mødelokale handler om, at der er tilstrækkelig plads og ilt i lokalet. Er der run på mødelokalerne, så hav respekt for hinandens mødebookinger, således at man ikke skal smide nogen ud eller risikerer selv at blive smidt ud af mødelokalet, fordi man har overskredet tiden. En dagsorden for mødet Dagsorden for mødet handler om at have et fastlagt mål med det pågældende møde. Dagsorden kan variere i omfang. En klassisk faldgrube i forbindelse med dagsorden er i øvrigt at sætte alt for mange punkter på - punkter som man så i øvrigt aldrig får tid til at behandle eller kun får behandlet overfladisk. Det vil øge frustrationsoplevelserne hos de enkelte medlemmer af ledergruppen. I mange ledergrupper kører man med en fast dagsorden. Det bliver om noget en rutine og kan gå hen og blive ret formålsløst. Det er helt centralt at forholde sig fra gang til gang, hvad der er behov for at ledergruppen arbejder med og forholder sig til. Dagsorden og materiale udsendt i god tid i forvejen Skal en dagsorden og materiale have en chance for at blive taget seriøst, skal det sendes ud i så god tid, at deltagerne har mulighed for at sætte sig ind i materialet, undersøge og reflektere over de enkelte dagsordenspunkter. Man skylder i øvrigt også de medarbejdere, der har produceret materialet, at materialet bliver behandlet ordentligt og seriøst i ledergruppen. Opsamling Dette kapitel kan i stikordsform opsummeres således: 1. Ledermødet bør være det energifyldte rum, som man glæder sig til at skulle deltage i. Det er her, hvor man henter støtte og inspiration til ledelsesarbejdet. Det er her man lægger de store linjer og træffer de vigtige beslutninger. 2. Det er vigtigt at melde sig ind i ledergruppen. Det gør man ved at tage ansvar og være aktiv og nærværende i ledergruppen. 3. Mødelederen har et særligt ansvar for at skabe gode og energifyldte møder. 4. Man kan bl.a. bringe energi ind i ledermøderne ved a. At have en fælles mission og vision for ledergruppearbejdet b. At gøre noget andet en man plejer c. At evaluere ledermøderne d. At kende hinanden godt og bag ved ledermasken. 5. Rammerne for mødeafviklingen er også væsentlig. Det kan anbefales a. At have planlagte ledermøder lagt ind i kalenderen et år frem og prioritere og fastholde ledermøderne b. At have et ordentligt og velfungerende mødelokale

6 c. At have en ordentlig og velgennemtænkt dagsorden for mødet d. At dagsorden og eventuelt materiale er sendt ud i god tid i forvejen. Læs optakten til artiklen i forrige nummer af nyhedsbrevet! Denne artikel er det reflekterende afsnit i et af kapitlerne i Susanne Teglkamps nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem. Det indledende afsnit af kapitlet indeholder en introduktion til temaet og en case bygget over oplevelser fra virkeligheden. Ønsker du at læsehele bogen, kan du købe den hos boghandlerne eller direkte hos Susanne Teglkamp via dette link: Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Management Programme fra INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændige. Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne Teglkamp er stadig tilknyttet forsvaret og er i dag oberstløjtnant af reserven. Derudover har Susanne Teglkamp udgivet flere bøger, hvoraf den nyeste udkom januar 2014: Ledergruppen i udvikling Bring potentialet frem. Se mere på 2. Bring ledergruppen op i stjerneklassen Alle ledergrupper har potentialet for at skabe gode resultater i virksomheden. Om det lykkes handler i høj grad om vilje og lysten til at lade sig udfordre og inspirere. Tag 1½ time ud af kalenderen og lad jer inspirere af cases fra det virkelige liv Susanne Teglkamp har gennem mere end 10 år bevæget sig rundt blandt ledergrupper på alle niveauer. Hun har samlet en række genkendelige ledelsesudfordringer for ledergrupper og bearbejdet dem til cases. Hver case danner afsæt for et inspirationsmøde i ledergruppen. Ledergruppens potentiale Program for inspirationsmøde En konkret ledelsesudfordring præsenteres gennem en case. Ledergruppen reflekterer sammen over udfordringen. Susanne Teglkamp folder temaet ud og bidrager med inspiration og konkrete råd til håndtering af udfordringer. Vejen frem! hvad gør vi fremover?

7 Læs mere om inspirationsmødet her: Alle cases kan findes i Susanne Teglkamps nyeste bog: Ledergruppen i udvikling. Køb bogen her for 229 kr. + forsendelse: 3. Motiverer du på det rigtige niveau? Af: Anne Tang Thomsen, Teglkamp & Co. Se det er et godt spørgsmål! og rent faktisk blev det stillet af en afdelingsleder (Lene) og på følgende måde rammer jeg rigtigt med min motivationsindsats?. Essensen af historien er, at nej det gjorde hun ikke, men at hun fik øje på problemet og arbejdede med det, og dermed endte med at spare både frustrationer, tid og penge for sine medarbejdere, sig selv og organisationen. Artiklen har fokus på, hvad det vil sige, når ens medarbejdere kræver noget, de rent faktisk ikke ønsker og hvor vigtigt det er som leder at have en fornemmelse af, hvad der motiverer ens medarbejdere, så man ikke forsøger at opfylde de forkerte behov. Dygtige medarbejdere løber af sporet Vi befinder os i en stor organisation, i en afdeling for akademiske organisationskonsulenter, alle dygtige og traditionelt set med et stort fagligt engagement. Organisationen er ved at gennemgå en fundamental ændring, hvor processen fra de indledende manøvrer har været i gang i ca. et år. I løbet af denne periode har vores organisationskonsulenter ændret adfærd. Lene beskriver dem nu som negative og krævende, hvor hun tidligere ville beskrive dem som dynamiske og positive. Hun fortæller, hvordan de nu ved medarbejdersamtaler og mange andre sammenhænge er begyndt brokke sig over- og kræve ting, de aldrig før har haft fokus på. Pludselig vil de have nye skriveborde, ny belysning, mere i løn mv. Lene vil jo gerne sikre sig motiverede medarbejdere, så hun har kæmpet hårdt for skaffe, det de ønsker, men de er fortsat - og endda i stigende grad - negative og krævende. Om at brænde og at brænde ud Jeg spurgte hende, hvad der virkelig betyder noget for hendes medarbejdere, hvad der motiverer dem helt ind i kernen. Hun svarede uden tøven involvering, faglig respekt og faglig integritet. Jeg spurgte, om noget havde ændret sig på disse felter inden for det sidste år. Hun tænkte sig lidt om og svarede ja. Det viste sig, at da organisationen var begyndt at overveje de ændringer, man nu var i gang med, havde den øverste ledelse valgt at booke nogle eksterne konsulenter ind for at arbejde med forandringerne. Først havde hendes interne konsulenter kæmpet med næb og klør for at blive en del af arbejdsgruppen omkring forandringsprocessen men da de oplevede ikke at blive lukket ind, havde de efterhånden resigneret, og de lavede nu de opgaver, de blev bedt om men uden gejst og ikke nødvendigvis til et 12-tal som før. De brugte i stedet en masse tid

8 på at brokke sig, og så på at kræve diverse ting og sager, som de ikke havde haft fokus på før. Når man kræver noget man ikke ønsker - fordi man ikke kan få det man egentligt vil have! Inden for motivationsteorien hedder det frustrations-regression, når man ikke kan få opfyldt sine behov på et niveau og i stedet begynder at fokusere på behov på et andet (lavere) niveau, fordi det er muligt. Problemet er, at man ikke kan løse det egentlige problem ved at efterkomme kravene fra det forkerte niveau, som allerede vil være dækket i rimeligt omfang, det kan endda medvirke til at forværre situationen (dækkede behov kan ikke virke motiverende (Maslow)). Lederen må identificere frustrationens kerne og arbejde herudfra og det er ikke nødvendigvis let, da der ofte er tale om en ubevidst reaktion fra medarbejderens side. I vores tilfælde blev en gruppe fagligt stolte organisationskonsulenter rystet fundamentalt i det, som udgjorde kernen i deres indre motivation, de følte sig ikke længere anerkendt - og da de ikke kunne finde en vej ind i kampen der hvor den betød noget regredierede de og begyndte at klage over ting, som de under normale omstændigheder ikke fokuserede så meget på. Motivation på det rigtige niveau Da Lene havde fundet frem til problemets kerne, satte hun sig for at forsøge at motivere medarbejderne på det rigtige niveau. Hun tog en snak med den øverste ledelse, da forandringsprocessen var forankret her og fik en diskussion af, hvordan man kunne få de interne konsulenters faglighed sat i spil og generelt kunne involvere deres ekspertise mere aktivt i hele processen. Stor respekt for den øverste ledelse, som tog problemet alvorligt og søgte en løsning. På relativt kort tid fik man konsulenterne på banen - og de vendte tilbage til at være den dynamiske arbejdskraft, de tidligere havde været. Motivation også en individuel sag. Nu er ovennævnte eksempel et let tilgængeligt skoleeksempel, hvor den udløsende frustrationsfaktor var rimeligt synlig. Medarbejdergruppens motivationsprofiler havde endvidere mange fællestræk, hvorfor Lene også kunne søge en fælles løsning. Generelt må man som leder arbejde med individuel motivation, se på sine medarbejdere enkeltvis for at skabe de bedste arbejdsvilkår for dem og for at få det bedste ud af deres arbejdskraft. Men derfor er det lige vigtigt at huske frustrations-regressions-fælden. Det er en på mange måder dyr løsning at motivere på det forkerte niveau! Anne Tang Thomsen er konsulent i Teglkamp & Co. Hun er uddannet Cand. Mag og har suppleret med forskellige former for konsulent- og lederuddannelser. Anne har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv og i det offentlige. Anne har virket som bl.a. projektleder indenfor it-branchen og kursus-branchen, og har i mange år arbejdet som HR- og managementkonsulent. Se mere om Teglkamp & Co på

9 4. 5 skarpe til en leder Marie Louise Stokholm er HR chef hos Babcock & Wilcox Vølund, hvor hun har været ansat i snart 8 år. BWV er amerikansk ejet og bygger store energianlæg bl.a. Amager Bakke i København. Med en uddannelsesbaggrund fra Syddansk Universitet og CBS samt HR stillinger i såvel offentligt som privat regi har Marie Louise opbygget et bredt erfaringsgrundlag indenfor HR. Marie Louise er 47 år, gift og mor til to børn på 16 og 20 år. 1) Hvorfor blev du leder? Jeg kan ikke komme med et heltemodigt eller ideologisk svar det har nok altid været en del af mig både igennem min barndom og mit voksenliv. Men jeg er efter grundige overvejelser kommet frem til det helt simple svar: jeg elsker at facilitere at lette og fremme andre menneskers udvikling og deres vej mod mål og succes. Det giver mig glæde, energi og gejst, at jeg skaber resultater sammen med andre mennesker. Herefter kommer en naturlig nysgerrighed, interesse og tilfredshed med at have indflydelse på beslutninger, der træffes og ikke mindst det efterfølgende ansvar for eksekvering af beslutningerne. 2) Hvordan sørger du for at udvikle dig som leder? Jeg udvikler mig hele tiden ved at være nysgerrig og åben over for de mennesker, jeg tilbringer tid sammen med både privat og i mit arbejdsliv. Feedback fra medarbejdere, kolleger og ledelse er vigtigt for mig. Det skaber refleksion og støtter op om min udvikling som leder. Jeg gør brug af mine netværk inden for HR og ledelse, hvor jeg søger inspiration og sparring. Ligeledes betyder det meget for mig at holde min faglige og teoretiske viden ajour, hvilket jeg bl.a. gør via ny litteratur, artikler og sparring med konsulenter og uddannelsesinstitutioner. 3) Hvad er de største faldgruber for en leder? Med baggrund i min egen erfaring som leder og mit daglige arbejde med ledere oplever jeg, at en af de største faldgruber for en leder er at gå i drift og derved miste fokus på lederskabet. Det er forståeligt, når der er pres på og måske endda mangel på ressourcer, men det er ikke hensigtsmæssigt for hverken leder eller medarbejdere på den lange bane. Jeg ser ofte, at ledere fokuserer på deres udfordringer og mangler som ledere og ikke på deres styrker og successer, hvorved god energi og synergi forsvinder.

10 Balancen i relationen mellem leder og medarbejder er vigtig. En for tæt relation kan medføre, at det er vanskeligt at træffe nødvendige upopulære beslutninger. Tvivl og usikkerhed opstår, og tilliden og respekten for hinanden får et knæk. 4) Hvordan håndterer du stress? Som leder og HR chef oplever jeg ofte, at der ikke skelnes mellem det at have travlt og det at have stress, som er to meget forskellige tilstande. Jeg oplever travlhed positivt. Det giver mig en tilfredshed, og får mig op i gear, når jeg oplever, at jeg har fokus på alt det, jeg når og udretter jeg er i flow og mit energiniveau er højt. Symptomer på, at jeg har for travlt er, at jeg fokuserer på det, jeg ikke når, at jeg opleves flygtig og ufokuseret, og mister overblikket. Så er det tid til at prioritere tid til at slibe saven, for at travlheden ikke skal udvikle sig i negativ retning. Det er en hårfin grænse og derfor vigtigt at være bevidst om egne symptomer og signaler, der skal lyttes til og ikke mindst reageres på. 5) Hvilke råd vil du give til nyudnævnte ledere, der gerne vil godt på vej? Nyudnævnte ledere skal være bevidste om vigtigheden af at lede op, ud og ned i organisationen. Med det mener jeg: afstemme forventninger med egen ny leder; skabe netværk og gode relationer til lederkolleger; være troværdig og bevidst om egen lederstil og stemme fra dag et - være autentisk og troværdig. Det er altid en god hjælp at gøre brug af en erfaren leder som mentor, der med erfaring, viden og indsigt kan støtte op om den nyudnævnte leders faglige og personlige udvikling. Vær opmærksom på, at både Management og Leadership er vigtige discipliner. Fokus skifter afhængig af opgaver og eksekvering af disse både på den korte og lange bane. Et godt lederskab skaber resultater, når der er fokus på begge discipliner. 5. Få en pejling på ledergruppen Hvis I gerne vil være det dynamiske omdrejningspunkt i virksomheden! Ledergruppe-indikatoren kan bruges til få et fælles billede af, hvor I er stærke som ledergruppe og hvor I med fordel kan fokusere jeres udviklingsindsats. Læs mere her: Eller kontakt os på mail eller på tlf.:

11 6. Sæt udvikling af jeres ledermøder på dagsordenen Ledergruppen er basen for vores virke. Det er her vi skaber fælles fodslag om mål og strategier. Det er her, vi drøfter konkrete problemstillinger og udfordringer. Den tid vi bruger i ledergruppen og ikke mindst, hvordan vi bruger den, har stor betydning for virksomhedens udvikling og resultater. Teglkamp & Co har udviklet et lederseminar, som sætter fokus på ledermøderne, på at gøre dem bedre, mere relevante og interessante at deltage i. Læs mere på eller hent brochure her: 7. Ledelse Inspiration og refleksion seneste diskussioner Hvis du har interesse for ledelse, inviteres du hermed til den lukkede LinkedIn gruppe: Ledelse Inspiration og refleksion. Gruppen har over medlemmer og holdes fri for reklamer. De seneste diskussioner er: Når chefen tager æren Overraskende sammenhæng mellem storrumskontorer og medarbejdernes vurdering af lederskabet Gode ledere drives ikke af penge, magt og prestige Det er synd for brokkerøvene! Gode bud på medarbejdermotivation Du kan melde dig ind i gruppen via dette link: 8. De 5 meste læste artikler i februar måned Vi har samlet de 5 mest downloadede artikler og undersøgelser fra vores hjemmeside i februar måned: 1) Ledermøderne - Del 1 2) Lederens håndtering af mobning 3) Har du autoritet? 4) Ros, anerkendelse og feedback 5) Gider jeg egentlig blive leder? Du kan læse dem og flere end 100 andre artikler og undersøgelser på

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden!

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Af og til er der brug for et pusterum og lidt inspiration udefra for at sætte gang i den interne udvikling på arbejdspladsen. Til det formål

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang Udsendes til godt 5.800

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang Udsendes til godt 5.800 NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2017 14. årgang Udsendes til godt 5.800 Kære læser! Indimellem render vi på mennesker, som bare ved alt og kan alt altså ifølge dem selv. De udtaler sig skråsikkert om al

Læs mere

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk 244 ledere har i en undersøgelse evalueret deres egen ledergruppe.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Er din dør altid åben for dine medarbejdere? Så kan det skyldes, at du aldrig er på dit kontor. Læs hvordan du kan sætte

Læs mere

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Det var et tidspunkt et slogan i forskellige græsrodsbevægelser der hed noget

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Allerførst vil jeg gerne slå et slag for min nye undersøgelse om ledergruppen anno 2013. Jeg håber, at du også vil bruge

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE August årgang Udsendes til godt 5.900

NYHEDSBREV OM LEDELSE August årgang Udsendes til godt 5.900 NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Vi lægger i dette nyhedsbrev ud med 5. artikel i artikelserien om ledergruppens 7 dødssynder. I dette nummer handler det

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage?

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Oven på krisen er der ikke mange virksomheder hverken de private eller offentlige,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April årgang Udsendes til godt 5.700

NYHEDSBREV OM LEDELSE April årgang Udsendes til godt 5.700 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.700 Kære læser! Hvis I står foran ar skulle lave en personalepolitik eller vil give jeres nuværende et servicetjek, så vil jeg anbefale nyhedsbrevet

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni årgang Udsendes til godt 5.700

NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni årgang Udsendes til godt 5.700 NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.700 Kære læser! Selvom vi har haft krise og de fleste både offentlige og private virksomheder har været igennem afskedigelsesrunder, så er

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts årgang Udsendes til godt 5.700

NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts årgang Udsendes til godt 5.700 NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.700 Kære læser! Der kan være mange gode grunde til at give sig i kast med en lederuddannelse. I dette nyhedsbrev får du 5 gode grunde. En

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Selvom vinteren trækker ud, kan du godt gå foråret i møde. Vi har samlet en buket af artikler og gode tilbud til dig i dette

Læs mere

omdrejningspunkt Skanderborg Erhvervsråd 29. august 2012 Ledelse i øjenhøjde

omdrejningspunkt Skanderborg Erhvervsråd 29. august 2012 Ledelse i øjenhøjde Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Skanderborg Erhvervsråd 29. august 2012 Min baggrund Hvad har inspireret? Gode ledergrupper egne erfaringer At man kender hinanden personligt, holdninger, værdier

Læs mere

Undersøgelse om møder og deres effektivitet

Undersøgelse om møder og deres effektivitet Undersøgelse om møder og deres effektivitet Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. gennemførte i 2008 undersøgelse om ledermøder. Nu har vi lavet en opfølgende undersøgelse, hvor

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! I dette nummer af nyhedsbrevet tager vi hul på en længere artikelserie nærmere bestemt 7 artikler over temaet: Ledergruppens

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE August årgang Udsendes til godt 5.700

NYHEDSBREV OM LEDELSE August årgang Udsendes til godt 5.700 NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.700 Kære læser! Velkommen hjem fra sommerferien. Jeg håber, den har været god. Jeg håber også, at du ser frem til hverdagen igen inklusiv

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Så er sommerferien slut for de fleste af os. Vi er tilbage på arbejdet og hurtigt tilbage i de gamle rutiner på godt og

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Temadag om ledergruppen

Temadag om ledergruppen Temadag om ledergruppen 28. august 2012 Min baggrund Hvad har inspireret? Gode ledergrupper egne erfaringer At man vil hinanden At man kender hinanden personligt, holdninger, værdier At man har tillid

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2014 11. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Det kan være hårdt og ret ensomt at være leder. Men det hjælper gevaldigt, hvis man har gode lederkollegaer. Er du selv

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Man skulle ikke skulle tro det med det forår, men vi skal faktisk til at planlægge vores sommerferie nu. Spørgsmålet er,

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj årgang Udsendes til godt 5.700

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj årgang Udsendes til godt 5.700 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.700 Kære læser! Mange store virksomheder arbejder systematisk med at udvikle deres medarbejdere. Hvis de er rigtig ambitiøse laver de store

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Vi gør ofte ting unødigt kompliceret, derfor støver vi et gammelt men særdeles relevant princip af: KISS eller Keep It

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Nyudnævnt leder og hva så?

Nyudnævnt leder og hva så? Nyudnævnt leder og hva så? Hvordan kan du så blive klædt på til opgaven? Hvad skal du især være opmærksom på? Hvem kan du søge hjælp hos? En ny leder, der på egen hånd skal igennem en årrække af action

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2014 11. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Tillid er en vigtig ingrediens, hvis man vil være en ledergruppe og ikke bare en gruppe af ledere. Tillid er en vigtig

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Oktober 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900

NYHEDSBREV OM LEDELSE Oktober 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900 NYHEDSBREV OM LEDELSE Oktober 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Vi lægger i dette nyhedsbrev ud med 7. og sidste artikel i artikelserien om ledergruppens 7 dødssynder. I dette nummer

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.550 Kære læser! Der er pres på lederne i disse år. Mange ledere slås med nedskæringer og øgede krav til effektivitet og kvalitet. Så

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE September årgang Udsendes til godt 5.700

NYHEDSBREV OM LEDELSE September årgang Udsendes til godt 5.700 NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.700 Kære læser! Nogle kalder det et ledelsesgrundlag andre et ledelseskommissorium. Hvad man end kalder det, er formålet ofte det samme:

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2014 11. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Allerførst vil jeg gerne slå et slag for et nyt inspirationsmøde, som jeg udbyder: Hvad kan ledere lære af militær ledelse?

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.500 Kære læser! I årets sidste nummer af Nyhedsbrev om ledelse kan vi tilbyde et spændende nyt tiltag. Vi har oprettet et lederforum

Læs mere

Ny leder. - de første 100 dage. Anders Amstrup. Taler. Erhvervspsykolog, Cand.psych., HD-A. Anders Amstrup

Ny leder. - de første 100 dage. Anders Amstrup. Taler. Erhvervspsykolog, Cand.psych., HD-A. Anders Amstrup Ny leder - de første 100 dage Taler Erhvervspsykolog, Cand.psych., HD-A 1 15 års reel ledererfaring Hvem er Jeg? Ledertræner siden 2009 Erhvervspsykolog 2 I dag ser vi på de første 100 dage Fokus er på:

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang Udsendes til godt 5.900

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang Udsendes til godt 5.900 NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Vi lægger i dette nummer hårdt ud med en overlevelsesguide for topchefer. Selv om du ikke er topchef, så kan du nu også

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Af samme forfatter: Ledergruppen - det dynamiske omdrejningspunkt (2012) I den gode ledelses tjeneste (2012) LEDERGRUPPEN I UDVIKLING Copyright

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Det gode møde. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Det gode møde. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 1 Det gode møde Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Gode råd til mødeforberedelsen... 4 Formål... 5 Mødetype/rammer... 5 Deltagere... 6 Mødeindkaldelse... 7 Afholdelse af mødet...

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN

LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN 12 REFLEKSIONER Egotrip eller fællesskab? Autoritet eller integritet? Feed forward! Led efter løsninger Kend din forretning Aktivér

Læs mere

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE Til dig som er netværksleder - eller overvejer at blive det Dit navn: KOMMUNAL Kære netværksleder Denne guide er til dig, der er netværksleder i et af HK Kommunals faglige netværk

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.600 Kære læser! Alle har brug for feedback også ledere. Der kan imidlertid være mange grunde til, at lederen ikke får feedback. Læs hvordan

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April årgang Udsendes til godt 5.800

NYHEDSBREV OM LEDELSE April årgang Udsendes til godt 5.800 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2017 14. årgang Udsendes til godt 5.800 Kære læser! Det er heltdigvis ikke hverdagskost, at medarbejdere udsættes for chefer, der bedriver Management by Fear. Men når det sker,

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Kan alle blive ledere eller skal man have et særligt leder gen? Få svaret i nyhedsbrevets første artikel. Det er desværre

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden

Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden dbio s Lederforum 13. marts 2013 v/bettina Skårup aksia-institute.dk bettinaskaarup.dk Lyn-baggrund 27 dybdegående interviews i kommuner og regioner

Læs mere

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008 ISSN 1901- Nr. 7 2008 Tema: Medarbejder-udvikling eller -afvikling Når afvikling sker ud fra en god etik Ledelse af medarbejdere er en kongedisciplin for ledere. Medarbejder-udvikling er et plus-ord. Afvikling

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE November årgang Udsendes til godt 5.800

NYHEDSBREV OM LEDELSE November årgang Udsendes til godt 5.800 NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.800 Kære læser! Den første artikel handler om virksomhedskultur og er et bearbejdet uddrag fra min helt nye bog: Fusioner og forandringsledelse

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

LEDELSE AF STRESS DEN INVESTERENDE LEDELSE OG NØGLESAMTALEN V/PSYKOLOG, PH.D. TANJA KIRKEGAARD

LEDELSE AF STRESS DEN INVESTERENDE LEDELSE OG NØGLESAMTALEN V/PSYKOLOG, PH.D. TANJA KIRKEGAARD LEDELSE AF STRESS DEN INVESTERENDE LEDELSE OG NØGLESAMTALEN V/PSYKOLOG, PH.D. TANJA KIRKEGAARD DEN EMPATISKE TILGANG OG DEN SNAKKENDE OG EKSPRESSIVE DEN TEORETISKE TILGANG OG DEN FRUSTREREDE OG UTÅLMODIGE

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

Når teamet ikke fungerer!

Når teamet ikke fungerer! Kapitel fra bogen: I den gode ledelses tjeneste, som udkom i 2012 i forbindelse med Susanne Teglkamps 10 års jubilæum. Bogen er en artikelsamling af Susanne Teglkamps artikler gennem årene udvalgt og kommenteret

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Møder fest eller fuser?

Møder fest eller fuser? Møder fest eller fuser? Hvordan har vi det med møder? Mødets mindstekrav Facilitering Legeplads Lektor ved Århus universitet: Ib Ravn Typer af møder Orienteringsmøder Diskussionsmøder Afdelingsmøder Tavlemøder

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere