Indholdsplan for Frøstruphave Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for Frøstruphave Efterskole"

Transkript

1 Indholdsplan for Frøstruphave Efterskole

2 VÆRDIGRUNDLAG... 4 SKOLENS FORMÅL... 4 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG... 4 SKOLENS PÆDAGOGISKE VÆRDIER... 4 SKOLENS SELVEVALUERING... 5 ELEVINDTAG... 5 DEN PÆDAGOGISKE VIRKSOMHED I FORBINDELSE MED KOSTSKOLEARBEJDET GENERELT... 6 FAMILIEGRUPPE OG FAMILIELÆREREN... 6 ARBEJDSOPGAVER... 6 Køkken... 6 Rengøring... 7 Arrangementer... 7 FÆLLESSAMVÆR... 7 Måltider... 7 Andagter... 8 Fællestimer... 8 Det generelle samvær... 8 VAGTER... 8 Almindelige aftenvagter... 8 UNDERVISNINGEN KLASSE... 8 Dansk... 9 Matematik... 9 Fysik/kemi Biologi Geografi Engelsk Tysk Kristendom Samfundsfag Historie FREM Fag på tværs Kompetencetimer Studiegrupper Projekt i Frem GRØN GREN Beskrivelse af klassen: Formål: Indhold: VALGFAG Dybdefag Periodefag MUSIKSKOLE SPECIALUNDERVISNING HENSYNET TIL DEN ENKELTE ELEV SPECIALUNDERVISNINGEN ER TREBENET UNDERVISNING I DANSK SOM ANDETSPROG: SKOLEVEJLEDNING Vejledning Praktik Brobygning

3 Info om ungdomsuddannelser PROJEKTER OG ANDEN UNDERVISNING FRØFESTIVAL ADVENTSMARKED MUSICAL Formål: UDENLANDSTUR MINISAMFUND SELVVALGT OPGAVE PROJEKTOPGAVE GODKENDT AF SKOLENS BESTYRELSE PÅ BESTYRELSESMØDE LISTE OVER BILAG

4 Værdigrundlag Skolens formål Frøstruphave Efterskoles formål er, indenfor rammerne af de gældende regler for frie kostskoler, at drive efterskole. Vi driver skole på Den evangelisk-lutherske Folkekirkes grund og i tæt samarbejde med skolens bagland. Der henvises i øvrigt til Vedtægter for Frøstruphave Efterskole. Skolen drives i tilknytning til Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark og KFUM & KFUK i Danmark. Skolens værdigrundlag Frøstruphave Efterskoles grundlag er Bibelens budskab om Jesus Kristus og Den danske Folkekirkes bekendelsesskrifter. Vi vil, at de unge skal modnes, selvstændiggøres og dygtiggøres: på det mellemmenneskelige område vil vi - møde eleverne med respekt, omsorg og konsekvens - hjælpe eleverne til at få et sundt selvværd og en realistisk selverkendelse - give eleverne ansvar og forvente, at de lever op til det på det undervisningsmæssige område vil vi - tilstræbe et højt fagligt niveau såvel bogligt som praktisk og kreativt - udvikle elevernes ansvarlighed for egen læring bl.a. gennem projektorienteret undervisning - forvente at eleverne yder en indsats, som svarer til deres evner - vække elevernes nysgerrighed og videbegærlighed - tilstræbe at eleverne udvikler handlekompetence (selvstændighed og stillingtagen) - udvikle elevernes evne til refleksion og selvevaluering - danne eleverne til det samfund, vi lever i, dvs. identitetsarbejde for den enkelte på det sociale område vil vi - udvikle elevernes ansvarlighed for, at fællesskabet fungerer - tilstræbe at etablere et fællesskab, hvor der hersker gensidig respekt for andres holdninger, og hvor forskellighederne bliver en styrke - tilstræbe at eleverne anerkender, at skolens regler er til gavn for fællesskabet, og at alles deltagelse i praktiske gøremål er en nødvendighed på det åndelige område vil vi - udvikle gode rammer for et kristent fællesskab - opmuntre vore elever til positiv personlig stillingtagen for det kristne evangelium - udvise respekt for andres frihed til at tro og tænke anderledes Skolens pædagogiske værdier I mødet mellem eleverne og skolens medarbejdere vil vi arbejde på - at hver enkelt elev skal føle sig elsket og respekteret 4

5 - at hver enkelt elev skal føle sig værdifuld - at hver enkelt elev skal føle sig tryg - at eleverne skal opleve, at frihed og ansvar er to sider af samme sag Skolens selvevaluering Skolen foretager en årlig evaluering af dens virksomhed efter gældende regler. I dette skoleår vil evalueringen fokusere på elevernes fysiske udvikling. Elevindtag Eleverne bliver optaget på Frøstruphave Efterskole i den rækkefølge, de er tilmeldt. 5

6 Den pædagogiske virksomhed i forbindelse med kostskolearbejdet. Generelt Frøstruphave Efterskole drives på mange måder som et hjem, hvor hver enkelt har sine opgaver, der skal løses. Alle eleverne hjælper til i køkkenet, i rengøringen, med reparationer og mange andre praktiske gøremål i hverdagen. Det er vort mål, at eleven skal opleve, at hvis jeg svigter min opgave, så fungerer helheden ikke. På den måde håber vi at kunne opdrage eleverne til ansvarlighed både her på skolen, men også videre i deres liv og i samfundet. Frøstruphave Efterskole er en almindelig efterskole, der underviser efter gældende regler og fører eleverne op til Folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse. Skolens tilbud til 10. klasses elever Frem10 sigter på at udruste eleverne til deres videre færd, hvadenten det er gymnasielle uddannelser eller erhvervsuddannelserne. Vi tilstræber at give eleverne en god start på deres videre uddannelse og vil bære med i arbejdet på, at 95% af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Det betyder, at vi vægter et fagligt højt niveau i undervisningen på begge klassetrin. Samtidig er Frøstruphave Efterskole et sted, hvor vi ønsker at tilgodese hele mennesket, forstået på den måde, at de kreative og praktiske fag vægtes lige så højt som de boglige fag. Vi lægger også i disse fag stor vægt på faglighed og højt niveau samtidig med, at vi ønsker, at eleverne får lov at udvikle deres individuelle evner på forskellige områder. Vi ønsker frem for alt at give eleverne mulighed for at udvikle sig positivt, både menneskeligt, åndeligt og fagligt, så de modnes og forberedes til livet i dagens Danmark. Familiegruppe og familielæreren - Eleverne bor i lejligheder med plads til 6-10 personer fortrinsvist 2 på hvert værelse. - Hver af disse små grupper kaldes en familie og har en medarbejder tilknyttet. På den måde tilstræbes det, at eleverne føler ansvar og omsorg for hinanden, som i en familie. - Familiegruppen er kernen i Frøstruphave Efterskoles opbygning. - Mange opgaver og praktiske gøremål løses i familierne. - Hver familiegruppe har en dagligstue med tekøkken samt toilet og baderum. - Når familien og familielæreren mødes hver uge til møde, drøftes mange ting. Her har eleverne mulighed for at komme til orde og give udtryk for deres meninger og holdninger, som familielæreren derefter kan viderebringe til skolens medarbejderråd. Med andre ord eleverne oplæres i den demokratiske proces, der er et vigtigt led i deres opdragelse til at blive ansvarlige borgere i et demokratisk samfund. Arbejdsopgaver Køkken Eleverne er på skift medhjælpere i køkkenet, hvor de deltager i den daglige madlavning og det øvrige køkkenarbejde. Gennem arbejdet i køkkenet ønsker vi, at de skal lære: hvordan man laver mad, f.eks. læse opskrifter, deltage i tilberedning m.v. indsigt i madens sammensætning og betydning for sundheden 6

7 ansvar for fællesskabet at hvis ikke opgaverne bliver løst, går det ud over alle forståelse for hygiejnens betydning for sundheden respekt for maden Køkkenlederen har i samarbejde med det øvrige køkkenpersonale ansvar for at undervise og vejlede eleverne i køkkenet. Det sker ved at undervise dem i: praktisk madlavning, tilrettelægning af arbejdsgangen, herunder arbejdsstillinger, tidsplanlægning m.m. hygiejne i et køkken (personlig + de ting man bruger/omgives af) sikkerhed fordeling af opgaver og ansvar (aftensmad, kaffe, morgenmad m.m.) æstetisk anretning af den tilberedte mad servere lækker sund mad Rengøring Eleverne deltager dagligt i rengøring af skolen. Målet for arbejdet med rengøring er, at de skal lære: håndværksmæssigt hvordan man gør rent. at få forståelse for fælles ansvar for de praktiske opgaver på en skole/et hjem (ikke institution) at lære at planlægge og tilrettelægge et stykke praktisk arbejde fremme fællesskabet, bl.a. gennem en forståelse for fællesskabets afhængighed af den enkeltes indsats opleve glæden efter veludført arbejde at have ansvar for en ren natur/ tage miljøhensyn at få en forståelse for miljøets betydning for trivslen Læreren for de enkelte familiegrupper har ansvar for at undervise og instruere eleverne i ovenstående mål for rengøringen. Det sker ved at undervise dem i: korrekt brug af rengøringsmidler, hjælpemidler, arbejdsgange og arbejdsstillinger planlægning og fordeling af daglig og ugentlig rengøring Ingen er færdig før alle er færdige korrekt sortering af affald at få en forståelse for hygiejnens betydning for sundheden. Arrangementer Eleverne medvirker i løbet af året ved forskellige arrangementer og fester, hvor det er vores ønske, at så meget ansvar som muligt lægges over til eleverne, så de her igennem føler et medejerskab og lærer noget om praktisk planlægning. Fællessamvær Måltider Eleverne spiser alle måltider sammen, og to daglige hovedmåltider indtages med fælles start. 7

8 Vi ønsker, at eleverne skal opleve fællesskab omkring måltiderne, ligesom vi tilstræber at de lærer almindelig god opførsel i forbindelse med mad og måltider. Ved måltiderne gives beskeder både til og fra eleverne. Andagter Ud fra skolens formål og værdigrundlag ønsker vi, at eleverne skal møde evangeliet om Jesus Kristus igennem sang, bibellæsning og bøn. Fællestimer To gange om ugen mødes eleverne til fællestime sammen med skolens forstander. Her sættes fokus på. - ugen der gik, og ugen der kommer - de mellemmenneskelige relationer på skolen - elevernes sociale kompetencer - den danske sangskat - aktuelle begivenheder I disse timer er der mulighed for at få foredragsholdere udefra til at belyse et emne. Det generelle samvær - Vi ønsker at tilskynde eleverne til at tage ansvar for at arrangere fester, sportskampe og samværssituationer i øvrigt til gavn for fællesskabet. - Igennem disse ting ønsker vi at fremme elevernes modenhed. Vagter Almindelige aftenvagter Hovedvagten går normalt fra til 8.00 næste dag, mens bivagten normalt er fra til Hovedvagten og bivagtens opgaver: Tjekke elevernes rengøring ( ) og oprydning & opvask i køkkenet. Sørge for at måltiderne forløber ordentligt. Hjælpe eleverne med lektier i lektielæsningen. Tage initiativ til aktiviteter for eleverne. Støtte elevernes egne initiativer til fælles aktiviteter/arrangementer. Være sammen med eleverne. Være opmærksom på den enkelte elevs særlige behov. Afholde den obligatoriske aftenandagt (bivagten). Gå en godnatrunde. Tjekke elevernes rengøring på værelserne ( ) Undervisningen 9. klasse Undervisningen tilrettelægges med henblik på elevernes mulighed for at aflægge folkeskolens prøver efter 9. klasse. 8

9 Som udgangspunkt forventes det, at alle elever går op til prøver i alle de boglige fag, som de følger, men der kan tages hensyn til den enkeltes elevs behov ved f.eks. prøveaflæggelse på særlige vilkår eller prøvefritagelse efter gældende regler. Dansk Undervisningens formål: Formålet med undervisningen på Frøstruphave Efterskole er i overensstemmelse med skolens overordnede formål og holdning: - At eleverne opnår færdighed i at bruge sproget både mundtligt og skriftligt og derved øger deres lyst til at kommunikere skriftligt og mundtligt samt via andre udtryksformer. - At eleverne får gode og indholdsrige oplevelser. - At eleverne får mulighed for at udvikle deres evner til at vurdere og tage stilling til forhold i vores virkelighed bl.a. gennem mødet med det udvidede tekstbegreb. - At eleverne får forståelse og respekt for andre mennesker og deres livsbetingelser. - At eleverne får mulighed for gennem behandling af litteraturen at opøve en indsigt, som sætter dem i stand til at vurdere litteraturs kvalitet og den holdning, som kommer til udtryk deri. - At give eleverne øgede muligheder for identitetsdannelse gennem arbejdet med faget dansk. Undervisningens indhold: Arbejdet i faget dansk består i: 1. dels at tilegne sig, hvad andre har udtrykt. Udgangspunktet kan være: - et bestemt emne inden for et undervisningsforløb - præsentation af forskellige typer litteratur roman, novelle, digt, artikler, eventyr, ungdomslitteratur mv. - forskellige litterære perioder f.eks. romantikken, 30 erne - andre udtryksformer film, video, billeder, IT mv. 2. dels at udtrykke sig selv. - mundtlig - samtale, diskussion, interview, foredrag mv. - skriftlig boganmeldelse, emnestil, digte, artikler, referat mv. - andre udtryksformer: drama, billeder, drejebog, film, video mv. 3. Træning i retstavning 4. Skrivning og grammatiske øvelser efter behov - procesorienteret skrivning Skolens undervisning står mål med folkeskolens undervisning. Desuden henvises der til den gældende læseplan for dansk for 9. klasse, som den findes i Fælles Mål. Matematik Undervisningens formål og indhold: Vedr. undervisningens formål og indhold henvises der til den gældende læseplan for matematik for 9. klasse, som den findes i Fælles Mål. 9

10 Fysik/kemi Undervisningens formål og indhold: Vedr. undervisningens formål og indhold henvises der til den gældende læseplan for fysik/kemi for 9. klasse, som den findes i Fælles Mål. Biologi Undervisningens formål og indhold: Vedr. undervisningens formål og indhold henvises der til den gældende læseplan for biologi for 9. klasse, som den findes i Fælles Mål. Geografi Undervisningens formål og indhold: Vedr. undervisningens formål og indhold henvises der til den gældende læseplan for fysik/kemi for 9. klasse, som den findes i Fælles Mål. Engelsk Formål Vi er sat ind i en sammenhæng med andre mennesker, også mennesker fra fremmede kulturer og med fremmed sprog. Formålet med engelskundervisningen er derfor, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt, hvilket er nødvendigt for at kunne begå sig i nutidens internationale informationssamfund. Undervisningen bør foregå i en atmosfære, der fremmer den enkelte elevs frimodighed og lyst til selvstændigt og vedvarende at videreudvikle sproget. Mennesket er en helhed, og målet for sprogundervisningen er derfor også at styrke den kreative udfoldelse og det spontane udtryk. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer motivationen til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Eleverne vil derigennem have mulighed for at lære at forstå mennesket som unikt og ligeværdigt med kulturelle og racemæssige forskelle. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Sprog er et socialt fænomen, som opstår i mødet mellem mennesker. Sprog formidler en kontakt og et indhold. Engelskundervisningen rummer derfor såvel en sproglig som en kulturel side, og faget har således både et færdighedsaspekt, et orienteringsaspekt og et holdningsdannende aspekt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at kunne bruge engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel, og de skal derigennem forstå, at sproget er et redskab, som kan give dem 10

11 del i værdifulde kundskaber og oplevelser, deriblandt også mulighed for at udveksle tanker, holdninger og følelser med andre mennesker i verden. Udover disse overordnede mål for faget henvises til den gældende læseplan for engelsk i 3. og 4. forløb ( klasse), som den findes i Fælles Mål. Tysk Formål og fokus Vores globaliserede verden stiller nye krav til os alle sammen. For at kunne lære os selv bedre at kende og forstå os selv i en større europæisk sammenhæng, er det nødvendigt at lære vores nabolande, deres sprog og kultur at kende. Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Fokus i vores tyskundervisning: De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse Kultur- og samfundsforhold I tysk skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder udvikles som en helhed, når tysk indgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at anvende tysk som kommunikationsmiddel. anvende sprogets opbygning og virkemidler til at gøre kommunikationen hensigtsmæssig. anvende deres forståelse af, hvordan de bedst tilegner sig tysk og fortsat udvikler deres sprog. forholde sig til væsentlige sider af kultur- og samfundsforhold i tysksprogede lande. Kristendom Undervisningens indhold: 11

12 Følgende er en vejledning til undervisningens indhold på 9. klassetrin. Det skal derfor ikke opfattes som en fast ramme, men der skal være mulighed for læreres og elevers individuelle ideer om emner i kristendomsundervisningen. 9 kl. Bibelkundskab - GT sammenhæng med NT, profetiernes opfyldelse. Grundspørgsmål om hvad kristendom er, eks: frelse, fortabelse, nåde, synd belyses evt. ud fra lignelser. Livsfilosofi fokus på et eller flere emner ud fra forskellige religiøse og filosofiske tilgange, f.eks. lykke, meningen med livet, døden. Islam, og lidt om de andre store religioner. Kort rids af kirkehistorien, herunder Luther og revolutionen. Nyreligiøse bevægelser og sekter og indflydelsen på vores tid. Kristendommens betydning i Danmark og dens indflydelse på kulturen, herunder de kristne højtider. Etik i forbindelse med: organdonation, livets begyndelse og livets afslutning Samfundsfag Undervisningens formål: Formålet med undervisningen i samfundsfag er at give eleverne interesse for og lyst til at vide mere om samfundsforhold. Det er endvidere formålet at forberede eleverne til livet som samfundsborgere og få dem til at se deres dagligdag i et større perspektiv, for derved at fremme deres vilje til medleven, ansvarlighed og handling. Undervisningen skal dygtiggøre eleverne til at skaffe sig viden og til selvstændigt at analysere og vurdere de informationer og udsagn, de modtager, og derved afdække de enkelte leds indflydelse på hinanden og afhængighed af hinanden. Undervisningen skal synliggøre, hvordan jeg som individ hænger sammen med Danmark, EU/Europa og verden: Som en del af et samfund, der er formet og påvirket af historien. Undervisningen skal desuden udvide elevernes forståelse af egen kulturbaggrund og lære andre kulturer at kende. Undervisning i 9 klasse: - Politik: Magt, beslutningsprocesser og demokrati - Økonomi: Produktion, arbejde og forbrug - Sociale og kulturelle forhold: Socialisering, kultur og identitet Desuden henvises der til den gældende læseplan for samfundsfag for 9. klasse, som den findes i Fælles Mål. Historie Undervisnings formål: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende. 12

13 Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse i vedkommende historiske kundskabsområder og fremme deres indsigt i kontinuitet og forandring. Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. Undervisnings emner i 9 klasse: Den kolde krig herunder: o Vietnamkrigen o Koreakrigen o Cubakrisen Afkoloniseringen af den tredje verden Globalisering og terror, herunder 11. september Menneskerettigheder og FN Kampen om råstoffer, bl.a. Energikrisen Økonomien i Vesten og i resten af verden, bl.a. Marshall-hjælpen Trekanthandlen Ligestilling og kvinders valgret Desuden henvises der til den gældende læseplan for historie for 9. klasse, som den findes i Fælles Mål. Frem10 Fag på tværs Fag på tværs er tværfaglig undervisning med udgangspunkt i dansk, matematik, engelsk, fysik, samfundsfag, kristendom m.fl. Skoleåret er delt ind i 7-8 forløb, som hver har et overordnet emne. Fagene går på tværs fordi de hver især får en vigtig rolle i at belyse og give forståelse for det overordnede emne. Undervisningen i disse forløb skal skabe sammenhæng og bredere forståelse, i og med at fagenes indhold har et fælles tværfagligt mål. Desuden skal undervisningen give udruste eleven til et projekt (beskrevet nedenfor), som hænger sammen med det overordnede emne. I fag på tværs gives der hver uge en ugeopgave udover (almindelige) lektier. Kompetencetimer En del af undervisningen er særligt målrettet elevens fremtidsplaner. Her foregår undervisningen på to forskellige spor et rettet mod erhvervsuddannelserne (Erhvervsspor) og et rettet mod de gymnasielle uddannelser (Studiespor). Studiespor På det studierettede spor skal de generelle fagkompetencer inden for de forskellige fag styrkes. Dette kan fx være intensiv grammatikundervisning eller opkvalificering i brugen af analysemodeller eller algoritmer. Desuden skal eleverne styrkes i brugen af forskellige studieteknikker, herunder bl.a. notatteknik. Tysk i 10. klasse foregår kun i kompetencetimerne. 13

14 Erhvervsspor På erhvervssporet i Frem10 bygges der bro mellem skole og erhvervsliv eleverne styrkes i kommende studie- og erhvervsvalg. Her fokuseres på elever, som søger en praktisk uddannelse. Desuden skal eleverne lære at tage ansvar for egne projekter. Her vil også være boglige kursusforløb til forbedring af dansk, engelsk og matematik. Praktik, brobygning og virksomhedsbesøg vil også være en del af forløbet. Studiegrupper Studiegrupper på Frem10 er tænkt som en større elevgruppe, der er sammensat af lærerteamet ud fra forskellige faglige og pædagogiske hensyn. Grupperne arbejder sammen over en længere periode for at skabe kontinuitet og deraf faglig udvikling samt for at arbejde med elevernes samarbejdskompetencer og ansvarsbevidsthed. I studiegruppetiden er der opsyn af én eller flere lærere, som fungerer som vejledere. Studiegrupperne skal udarbejde besvarelse af givne opgaver inden for forskellige fagområder. Normalt vil det være sådan, at opgaven modtages af gruppen mandag morgen, og besvarelsen afleveres fredag i den pågældende uge. Eleverne får respons af både lærere og andre studiegrupper på forskellig vis fra opgave til opgave Projekt i Frem10 Målet er, at eleverne tilegner sig handlingskompetence, således at de lærer at undersøge og forstå den aktuelle verden og virkelighed, men også lærer at tage stilling til samfundets værdier ud fra deres egne værdier. Vi ønsker, at de gennem projektet skal opnå en dyberegående erkendelse og et øget perspektiv, så de får indsigt i, at problemstillinger kan belyses fra forskellige synsvinkler. Ligeledes skal eleverne kunne vælge teorier, metoder og redskaber, som er styret af den valgte problemstilling. Vi ønsker at lave større frihed/selvstændighed omkring det at opstille problemformuleringer i løbet af året. Forløbet skal øve dem til at arbejde projektorienteret, så de bliver godt udrustet til det nuværende arbejdsmarked, men også medvirke til, at de samtidigt kan arbejde produktorienteret. Ved at kombinere disse arbejdsmetoder håber vi, at eleverne opnår både en lærerig og refleksiv proces, men også fremstiller et produkt, som kan have betydning for andres erkendelse og meningsdannelse. Grøn Gren Beskrivelse af klassen: Grøn Gren er en specialklasse, der er målrettet unge med særlige boglige og indlæringsmæssige behov. Holdstørrelse: Normalt 6 elever. Forudsætninger: At man tidligere i skolen har modtaget specialundervisning og støtte via PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) Prøver: Den enkelte elev kan via en PPR-udtalelse få mulighed for at fravælge folkeskolens afgangsprøver. Eleverne deltager i en lang række valgfag på skolen sammen med de øvrige elever på skolen. 14

15 Formål: Det er undervisningens mål at udvikle, udruste og stimulere den enkelte elev til at kunne begå sig i samfundet. Hver enkelt elev har sit individuelle udgangspunkt, som vi formulerer i en handlings- og undervisningsplan for den enkelte. Målet er at formidle kundskab og viden igennem en virkelighedsrelevant undervisningsform, der kan styrke selvtilliden og troen på et efterfølgende uddannelsesforløb eller arbejdsliv. Målet er at støtte og hjælpe elever med indlæringsvanskeligheder til at udvikle deres identitet og sociale kompetencer igennem samvær og fællesskab med en normalt fungerende elevgruppe. Indhold: Undervisningen indeholder traditionelle skolefag som dansk, orientering, matematik, engelsk og kristendom. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs evner. (I alt ca. 11 ugentlige lektioner). Derudover er der projekttimer (ca. 11 ugentlige lektioner). Undervisningen her lægger op til mere praktiskorienterede forløb. Efterår og forår arbejdes der med udgangspunkt i skolens drivhus og gartneri. Her dyrkes friske grøntsager, som forarbejdes og sælges til skolens køkken. I forbindelse hermed arbejdes med faktura og regnskab. I vinterhalvåret arbejdes der ofte med udgangspunkt i skolens værksteder. Målet er at styrke elevernes selvværd og tro på egne evner gennem håndværksmæssige og praktiske udfordringer. Også her tages der udgangspunkt i elevernes individuelle udgangspunkt. Der arbejdes ligeledes med tilegnelse af færdigheder i brugen af IT som hjælpemiddel og støtte i undervisningen. Ud over at styrke elevernes faglighed, arbejdes der ligeledes målrettet med den enkelte elevs sociale kompetencer. Udover de timer, eleverne har i klassen, deltager de i en række valgfag og fællestimer på lige fod med skolens øvrige elever. 15

16 Valgfag Vi ønsker at giver eleverne glæde, læring og udvikling i det enkelte valgfag, at skabe interesser, som kan holde på den anden side af sommerferien, når eleven kommer hjem, og at udvide elevens horisont både inden for det enkelte fag, men også for andre fag. Der er to typer valgfag: Dybdefag og periodefag. Eleven skal have mindst et dybdefag, og derudover kan han/hun få så mange periodefag, som han/hun ønsker. Dybdefag I Dybdefagene tilstræber vi et højt fagligt niveau, hvorigennem vi ønsker at eleven ikke blot skal få kendskab til metoder og processer indenfor faget, men også få dybere indsigt i baggrunden og formålet med disse. Eleven skal dygtiggøres i teori og praksis i faget. Dybdefagene er helårsfag. Disse fag er ryggraden i vores valgfagsudbud. Værkstedsfag Formålet er at kunne fordybe sig og tilegne sig kundskaber og færdigheder indenfor træ- og metalfagets områder. For at blive fortrolig med værktøj og maskiner vil vi i starten tage udgangspunkt i obligatoriske opgaver. Gennem undervisningen vil det være muligt at få kendskab til metal eller træfagenes praksis, ved at beskæftige sig med metoder, redskaber, materialer og værktøj, der kendetegner relaterede fagområder. Elevens egne iagttagelser, fantasi og eksperimenter står centralt i undervisningen, for derigennem at udvikle praktiske færdigheder, kreativitet og evne til refleksion. Faget giver eleven mulighed for at forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder inden for fagene. I det praktiske arbejde på værkstedet inddrages det kendskab, som eleven allerede har. Elevens interesse for området danner udgangspunkt for det praktiske arbejde og den nødvendige teori. Vi vil ligeledes komme til at arbejde med at udvikle en bevidst og ansvarlig holdning til arbejdsmiljøet og at anvende materialer og maskiner miljømæssigt korrekt. Vælger eleven at fordybe sig i metalfaget åbnes der i en periode mulighed for at arbejde selvstændigt eller i en gruppe, hvor f.eks. istandsættelse af en havetraktor, knallerter eller bygningen af en gokart er en mulighed. Gennem gamle smedeteknikker vil eleven få kendskab til stålets egenskaber og muligheder som hærdning m.m. Der vil også være et tilbud om et teoretisk kursus i sikkerhed ved svejsning, der afsluttes med en prøve og et kursusbevis. Dette kursus er obligatorisk hvis man ønsker at kunne svejse. Vælger eleven at fordybe sig i arbejdet med træ, vil han få mulighed for at arbejde med trædrejebænk, lave møbler i ædle træsorter (ahorn, kastanje, ask, bøg) og lære noget om samleteknikker. Vi bruger de store træbearbejdningsmakiner meget, hvor jeg som underviser står til rådighed. Med lidt erfaring og kendskab til at arbejde med både træ og metal, åbnes der for nye muligheder for at kombinere materialerne når forskellige produkter skal fremstilles. Der kan i fordybelsesperioden tilbydes hjælp til at arbejde i andre materialer som læder. Der er ligeledes værktøj og maskiner til kniv og smykkefremstilling. 16

17 Tekstildesign Formålet med Tekstildesign er at give eleverne et grundlæggende kendskab til arbejdet med tekstiler og en viden om redskaber og materialer, som faget anvender. Der vil blive arbejdet med optegning og konstruering af mønstre. Gruppeundervisning i forskellige syteknikker. Desuden materialelære, farvelære, stil og mode. Foruden det at sy tøj vil der blive undervist i og arbejdet med billedsyning, applikation, strikning, hækling, vævning, broderi, patchwork og quiltning. Der bliver mulighed for at komme til en statskontrolleret prøve. Kunstnerværksted Formålet med Kunstnerværksted er, at eleverne får en forståelse for kunst og det at udtrykke sig kunstnerisk. Den enkelte elev får muligheden for at udtrykke sig på mange forskellige måder. Vi ønsker at møde og udfordre den enkelte elev på sit eget niveau. Indhold: - Besøg på kunstmuseer - Arbejde med en kunstner - Lære teknikker inden for o Farvelære fx farvecirklen, blande farver o Tegning fx kul, blyant, kridt o Maleri fx olie, akryl, akvarel o Det tredimensionelle fx skulptur, skrotkunst, keramik, installationer o Grafisk kunst fx foto, litografi - Udstille hvorfor og hvordan udstilling? - Afsluttende projekt om et tema, hvor de selv vælger, hvad og hvordan de vil udtrykke sig i forhold til det valgte tema Musik Undervisningens formål: Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik. Undervisningen skal samtidig bibringe dem forudsætninger for at udvikle og dygtiggøre sine musikalske evner og sit kreative talent. Gennem fælles musikalsk aktivitet skal undervisningen medvirke til elevernes alsidige udvikling. Gennem musikalsk udøvelse skal undervisningen fremme elevernes forståelse af forskellige musiktraditioner og brugen af forskellige instrumenter. Indholdsmål for faget musik: Opnå kendskab til: - Musikalske træk ved forskellige stilarter og genrer herunder bla. klassisk, blues, rock/pop, alternativ, folk, musical, samba, latin osv. - Virkningen af forskellige instrumenter (deriblandt både rytmiske og klassiske instrumenter) - Hvilke sammenhænge musik bliver brugt i og hvorfor - Elementær nodelærer bl.a. gennem musikalsk udøvelse - Egne udviklingsmuligheder inden for et musikalsk område 17

18 - Musiklivet udenfor skolen Opnå færdigheder i: - Sammenspilsituationer med opmærksomhed på det musikalske udtryk - Kroppen og stemmens musikalske muligheder - Brugen af forskellige instrumenter (deriblandt strenge-, tangent- og rytmeinstrumenter) - Avancerede rytmer samt kunne anvende notation til rytme - At kunne arrangere enkle musikalske forløb - Musikalsk fremførelse og/eller et musikrelateret projekt Opnå forståelse for: - Forskellige musiktraditioners påvirkning af kulturen - Musikhistoriens indflydelse på vore tids musik - Musikkens virkning på mennesket - Teknologiens muligheder for musikken Digital foto Undervisningens formål Formålet med undervisningen er, at eleverne motiveres til at tage billeder og at de bliver bevidste om billeders virkemidler både i fotografering og redigering. Gennem undervisningen fokuseres mest på praksiserfaring med fotografering og redigering med forskelligt udstyr, men teoretiske emner inddrages ligeledes. Gennem skoleåret vil eleverne få forskellige fotograferings- og redigeringsopgaver til fx reportager fra arrangementer til skolen hjemmeside. Eleverne gemmer gennem året sine fotos i en proces portfolio, og som afsluttende projekt udformer de deres endelige præsentationsportfolio i form af en individuelt udformet fotobog med de bedste billeder inden for forskellige kategorier. Denne fotobog vurderes og udstilles til skolens forårsfest. Videoredigering Formålet med Videoredigering er at give eleverne en forståelse for processen fremimod et færdigt produkt med levende billeder. Det handler både om at optage råmaterialet, om at bearbejde og redigere det og om at præsentere det færdige produkt. Bibelskole/ungleder Formålet med Bibelskole/Ungleder er at arbejde mod et dybere kendskab og forståelse af Bibelen og at opøve værktøjer til at kunne fungere som leder/hjælper i kristne børne-, junior- og teenklubber. Vi skal læse og arbejde med tekster fra Gammel Testamente og Ny Testamente. Vi skal snakke om, hvad Bibelens ord betyder for os i dag. Vi vil overveje, hvad det vil sige at leve som en kristen, og hvordan vi kan praktisere det. Det skal også handle om diakoni og næstekærlighed i praksis hvordan vi kan gøre denne verden til en bedre verden at leve i for mindst et andet menneske. Vi vil gå ud og forsøge at gøre noget konkret for andre mennesker. 18

19 Vi skal arbejde med hvordan man holder en andagt for andre. Du vil få redskaber til at gå i gang som ungleder i en børneklub, juniorklub eller teenklub. Det er også en god forberedelse til at kunne tage ansvar i den lokale IMU eller KFUM og KFUK-forening. Outdoor adventure Formålet med Outdoor adventure er at optræne elevens færdigheder i friluftsliv. F.eks. bygge en bivuak, tænde bål og lave mad over bål, orientere sig med kort og kompas. Psykologi Formålet med Psykologi er at give eleven indsigt i hvordan menneskets identitet dannes og udvikles, og baggrundforståelse for menneskets reaktionsmønster og sociale interaktion. Periodefag Periodefagene vil i højere grad have karakter af fritidsinteresser. Her ønsker vi at udvikle elevens interesse for faget ved at give eleven mulighed for at udfolde sine evner og dygtiggøre sig derfra. Skoleåret er delt ind i 3 perioder: Første periode går fra skoleårets start til efterårsferien, anden periode går fra efterårsferien til uge 10, sidste periode fra uge 11 og resten af skoleåret. Periodefagene (undtagen Minikor og Lovsangsband) vælges for en periode ad gangen. Udbuddet af periodefag vil veksle igennem året. Idrætsfag Undervisningens formål Formålet med undervisningen er, at eleverne motiveres for fysisk aktivitet og at deres fysiske, psykiske og sociale udvikling fremmes. Undervisningens indhold Der kan tilbydes undervisning i følgende idrætsfag: fodbold drenge og piger for sig badminton volleyball håndbold ekstrem sport flag football rytmisk gymnastik spring gymnastik Undervisningen i ovenstående idrætsfag omfatter ikke en decideret teoretisk gennemgang af idrætsdisciplinerne, men der stiles derimod mere mod en praktisk gennemgang. Organisering Idrætsfagene fungerer som valgfrie fag. Fagene veksler fra en til tre ugentlige timer. Den daglige løbetur Hver morgen løber eleverne en tur på ca. 1½ km. Dette skal dels ses som et supplement til idrætsundervisningen og dels som et led i at lære eleverne om vigtigheden af at have en sund livsstil. 19

20 Prøver Der er ikke mulighed for at aflægge afgangsprøve i idrætsfagene. Øvrige periodefag Udover idrætsfagene tilbydes følgende periodefag: Kor og band (helår) Lovsangsband (helår) Musikproduktion Byggefag Glaskunst Genbrug Smykkeværksted IT-learning Madlavning Musikskole Der tilbydes eneundervisning eller smågruppeundervisning i klaver, guitar, trommer og solosang mod ekstrabetaling. 20

21 Specialundervisning Hensynet til den enkelte elev På Frøstruphave Efterskole ønsker vi at sætte den enkelte elevs personlige udvikling i centrum. Det er derfor vigtigt for os, at alle elever også fagligt bliver mødt og udfordret på det niveau de er. I forhold til de elever, der har fået tildelt ekstratimer fra PPR udmønter det sig i en undervisningsform, der forsøger at tilgodese den enkelte elev. Det vil derfor blive vurderet i det enkelte tilfælde, hvordan timerne bruges optimalt. Specialundervisningen er trebenet Specialundervisningen på Frøstruphave efterskole arbejder med tre indsatsområder, som tilsammen er med til at støtte mest muligt op om de pågældende elever. Intensive kurser Elever med behov for specialundervisning vil inden for de første fjorten dage få testet forskellige faglige områder inden for det fag, der er bevilget specialundervisning til. Resultaterne af disse tests giver mulighed for at sætte ind med kortvarige men målrettede og intensive kurser inden for specifikke områder. Vores erfaring viser, at disse kurser kan være med til at give eleverne et fagligt løft. Disse kurser så vidt muligt ikke komme til at ligge i en af valgfagsblokkene Støttelærer på klassen Ekstra bevilgede timer vil også blive brugt i klassesammenhæng. Det udmønter sig bl.a. i, at de elever, der har behov, er i den samme gruppe sammen med en lærer, når klassen har gruppearbejde, samt at de til tider får gennemgået teori i den lille gruppe, når resten gennemgår teori på klassen. Det er vores erfaring, at den lille gruppe med en lærer tilknyttet er en stor hjælp for den enkelte elev, da der er den støtte og udfordring, som den enkelte har brug for og kan magte. Lektiehjælp Når et fag er svært, kan det også være svært at finde motivationen til at lave lektier. Når man ikke har forberedt sig, kan det være svært at deltage aktivt i undervisningen. Denne onde cirkel forsøger vi på Frøstruphave efterskole at bryde ved i perioder at sætte ind med personlig lektiehjælp. At kunne få hjælp til at møde mere velforberedt til timerne, kan også være en motivationsfaktor. Undervisning i dansk som andetsprog: Formålet med undervisningen er, at de tosprogede elever får rigtig gode muligheder for at lære og begå sig i den danske kultur. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, således at eleven udfordres og hjælpes videre derfra hvor han/hun er. Undervisningen står mål med de gældende krav og regler. Der arbejdes med det talte og skrevne sprog samt kulturforståelse. Som udgangspunkt er der udpeget en medarbejder, som har særligt øje og ansvar for vore tosprogede elever, så integrationen og kulturforståelsen fremmes. Forældrene underskriver aftalen om denne undervisning. 21

22 Skolevejledning Vejledning Formålet med undervisningen i uddannelses- og erhvervsorientering følger Undervisningsministeriets gældende bekendtgørelse af 14/ Selve undervisningens indhold er bl.a.: Valg og valgmuligheder efter 9. og 10.klasse og senere erhvervs- og arbejdslivets hovedområder og organisationer. Forskellige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder efter 9. og 10. Klasse. Arbejdsfunktioner og - miljø. Adgangsmuligheder. Økonomiske vilkår under uddannelse og videre. Virksomhedsbesøg. Fælles tilmelding til ungdomsuddannelse. Praktik Der bruges 1 uge på 9. klassetrin til en ønskepraktik i uge 43, idet det dog nævnes, at eleverne skal opholde sig på skolen og herfra køre til nærliggende praktiksteder. Praktikken forberedes med en halv erhvervsdag, der er placeret i efteråret. Her forbereder eleverne sig på praktikken. Vi anvender vores eget kartotek i tæt samarbejde med UU-Ringkøbing Fjord og UU-Esbjerg til at styre praktikken. Brobygning Skolens tilbyder i brobygning til ungdomsuddannelser i Skjern, Tarm, Varde, Esbjerg og Grindsted/Ribe. Info om ungdomsuddannelser I januar og februar er der åbent hus på rigtig mange ungdomsuddannelser. Vi opfordrer til at elev og forældre bruger disse tilbud, hvor det er relevant og hjælper gerne med oplysninger om arrangementerne. Der afholdes hvert år to vejledningssamtaler med hver enkelt elev på skolen, hvor der arbejdes med elevens uddannelsesplan og planer for fremtiden. Skolevejlederne forestår tilmelding på i samarbejde med elev og forældre. 22

23 Projekter og anden undervisning Frøfestival Frøstruphave Efterskole afvikler i samarbejde med Kristelig Handicapforening en festival for handicappede. Formålet er at udvide elevernes horisont og kunne få øje på at hvert eneste menneske har værdi. Adventsmarked Frøstruphave Efterskole afholder et julemarked omkring starten af december. Eleverne er medvirkende til at få stablet denne begivenhed på benene. Det tilsigtes at: - Arbejdet frem mod markedet udvikler den enkelte elevs fællesskabsfølelse og bekendtskabskreds, da dette arbejde foregår på tværs af de sædvanlige opdelinger såsom klassetrin, daglige grupperinger, skel mellem de fagligt stærke og de fagligt svage, på tværs af interesser osv. - De bogligt svage, som i mange tilfælde er stærkere på praktisk plan, får mulighed for at vise deres duelighed. - Eleverne udfordres på områder som: o Kommunikation. o Samarbejde. Dette gælder både samarbejdet mellem jævnaldrende, med lærere samt med udefrakommende hjælpere. o Selvstændighed. Herunder også at modtage og forstå en besked, hvorudfra det videre arbejde skal foregå. o Dygtiggørelse. o Tålmodighed. Både i forholdet til andre men også i arbejdet med vanskelige og udfordrende opgaver. o Udholdenhed i arbejdet. o Kreativitet. o Konstruktiv ledelse. o Ansvarsbevidsthed. o Rådgivning. Både ved at modtage og selv videregive rådgivning. o Stresshåndtering. Alt dette selvfølgelig under opsyn og supervision fra lærere og øvrige ansatte. - Eleverne gives rum for såvel kreativ som praktisk og intellektuel udfoldelse. - Eleverne oplever glæden ved at udføre et projekt fra begyndelse til slut. Herunder også evnen til at fortsætte sit arbejde, trods lang vej mod målet. Samt oplevelsen af tilfredsheden efter endt vellykket arbejde. Musical En gang om året opfører Frøstruphave Efterskole en musical. Den rejses på 4½ hverdag og opføres offentligt minimum 2 aftener. I alt tager projektet 7 hverdage inklusiv oprydning. 23

24 Formål: Fællesskabsoplevelse I musicalugen ønsker vi at samle hele skolen om det samme projekt. Derved bliver musicalen til en fællesskabsoplevelse, hvor fællesskabet plejes på tværs af aldersgrupperne og klasserne. På den måde er musicalen et af årets højdepunkter. Den enkeltes værdi Musicalen har således stor betydning både for fællesskabet på skolen som helhed, men også for den enkelte elev, for her får eleven lov til at opleve sig som en del af noget større. Musicalprojektet tydeliggør altså, at ingen kan undværes det, at hver enkelt passer sin opgave, er afgørende for, at projektet som helhed lykkes. Udvikle nye evner og færdigheder I musicalugen får eleverne lov til at afprøve nye sider af sig selv. Derved opdages evner, man ikke troede, man havde, og man får lov til at udvikle de evner, man vidste, man havde. Det musiskkreative er i højsædet, og nye interesser bliver skabt. Projektorientet undervisning I musicalugen arbejdes frem mod et fælles mål: At yde sit ypperste to gange i træk til to forestillinger. Samtidig er musicalen Procesorienteret undervisning med tid til fordybelse I musicalugen er der fokus på processen frem mod målet. Eleverne er med til at skabe noget fra bunden og se det vokse sig stort. Ambitionen er, at alle elever er engageret i skabelsesprocessen. Det er muligt, fordi der tænkes stort, så der foregår mange forskellige aktiviteter i mange forskellige værksteder. I de forskellige værksteder er der plads til, at den enkelte elev kan fordybe sig og sætte sit personlige aftryk på musicalen ved f.eks. at videreudvikle idéer samt tilegne sig nye færdigheder. Eksempler på værksteder: - Kostumer - Sminke - Kulisser - Storskærm - Scenebygning (træ og metalsløjd) - Video - Kor - Band - Solister - Drama - Happenings - Dans - PR - Tekst- og musikproduktion - En totaloplevelse med budskab 24

25 På Frøstruphave Efterskole er musicalen en totaloplevelse, så lige fra det øjeblik, man sætter foden indenfor på skolen, bombarderes sanserne af de mange happenings, som foregår inden tæppefald. Alt sammen som en yderligere forstærkning af musicalens temaer og budskaber. Musicalen har typisk temaer, som rejser etiske, værdiorienterede problemstillinger, der rammer ned i de unges egen hverdag. Udenlandstur Skolen tager eleverne med på ture i udlandet. Hvert andet år tager skolen på skitur med hele skolen og hvert andet år på årgangstur. I skoleåret tager vi på skitur i Norge. Formålet med skiturene er: - at styrke fællesskabet gennem fysiske udfoldelser. - at overskride og flytte personlige grænser. - at fremme fællesskabet og samarbejdet eleverne imellem, idet man er fælles om at tackle opgaverne og finde de nødvendige løsninger. - at lade eleverne løse fælles opgaver omkring husholdning og rengøring i mindre grupper. - at give eleverne oplæring i brug af langrendsski og alpine ski. - at give eleverne oplæring i hvordan man færdes sikkert i fjeldet om vinteren. - at give eleverne en oplevelse af hvordan vi mennesker kan bruge naturen til motion, oplevelser og afkobling fra hverdagens arbejdsliv. Indhold: Hver dag startes med at eleverne deles op i hold, hvor de bliver undervist i brug af ski, såvel langrendsski som alpine ski. Desuden organiseres der ture på langrendsski op i fjeldet, hvor eleverne får en oplevelse af højfjeldet om vinteren. - Hver aften er der to fællestimer, hvor det sociale samvær, hygge og underholdning står på programmet. Minisamfund Hvert andet år har Frøstruphave Efterskole en projektuge, hvor vi laver et minisamfund. Indhold Minisamfundet er et selvstændigt land med egen grundlov, egen regering, egen møntfod, egen økonomi, osv. Nogle elever vil oprette forskellige virksomheder, som leverer serviceydelser eller egne produkter til samfundet, mens andre elever vil være lønarbejdere. Virksomhederne skal kunne fremvise et sundt regnskab og fungere efter Minisamfundets Grundlov, herunder ansætte de fornødne medarbejdere og aflønne dem efter reglerne. Eleverne vil blive inddraget på alle niveauer i Minisamfundet, lige fra ministrene, som fastsætter og effektuerer reglerne, og ned til den arbejdsløse, der er sendt i aktivering. Formål Formålet med denne projektuge er: At give eleverne en lille forsmag på arbejdslivet som arbejdsgiver eller som arbejdstager 25

26 At tænde en gnist hos kommende iværksættere At simulere det virkelige samfund og skabe en større forståelse for elementerne heri At udøve lærte færdigheder i praksis, f.eks. ved at lave en jobansøgning eller opstille et regnskab At give træning i at tage ansvar Selvvalgt opgave Frøstruphave Efterskole ønsker, at Den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse skal give eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt med et arbejdsområde, som tager udgangspunkt i deres personlige uddannelsesplan. Eleverne skal selv sørge for at kontakte deres vejleder i projektugen, og i hele forløbet skal de selv disciplinere tid og arbejdsmængde. Målet er desuden, at eleverne tilegner sig handlingskompetence, således at de lærer at undersøge og forstå den aktuelle verden og virkelighed, men også lærer at tage stilling til samfundets værdier ud fra deres egne værdier. Vi ønsker, at de gennem projektet skal opnå en dyberegående erkendelse og et øget perspektiv, så de får indsigt i, at problemstillinger kan belyses fra forskellige synsvinkler. Ligeledes skal eleverne kunne vælge teorier, metoder og redskaber, som er styret af den valgte problemstilling. Forløbet skal øve dem til at arbejde projektorienteret, så de bliver godt udrustet til det nuværende arbejdsmarked, men også medvirke til, at de samtidigt kan arbejde produktorienteret. Ved at kombinere disse arbejdsmetoder håber vi, at eleverne opnår både en lærerig og refleksiv proces, men også fremstiller et produkt, som kan have betydning for andres erkendelse og meningsdannelse. Projektopgave Frøstruphave Efterskole ønsker, at Den obligatoriske Projektopgave i 9. klasse skal give eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt med et arbejdsområde, der har deres interesse. Vi giver også Grøn Gren mulighed for at prøve denne arbejdsform. Eleverne skal lære arbejdsdisciplin og lære selv at tage ansvar for egen læring. I øvrigt henvises til ovenstående vedr. selvvalgt opgave. Godkendt af skolens bestyrelse på bestyrelsesmøde Erik Buhl Formand for bestyrelsen Ole Korsholm Nielsen Forstander 26

27 Liste over bilag Bilag 1... Årsplan for 2013/14 Bilag 2... Kalender 2013/14 Bilag 3... Oversigt over fordelingen af fag og opgaver 2013/14 Bilag 4... Plan over forløb på Frem /14 Disse bilag vil løbende bliver opdateret i årets løb, sådan at de svarer til de faktiske forhold og ikke blot de planlagte forhold. 27

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Evalueringen foretages på baggrund af lovkrav i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole . Klasse 9. og 10. klasse R Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer Skolevej 2 8410 Rønde www.rhe.dk post@rhe.dk 8637 1955 Du kan følge de fag, du kender fra folkeskolen og gå til

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE

TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE gældende for skoleåret 2012-2013 Tilsynsførende: Bodil Madsen pensioneret lærer. Tilsynet er bl.a. foretaget over 3 almindelige skoledage: D. 30.4, 1.5, 3.5, 6.5 2013.

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 2 af 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 2 af 9 INDHOLDSPLAN Musik, teater og design linjen 2014/2015 Lærere: Karin Bang-Møller, Bettina Beamson, Frits Bay og Jørgen Olsen Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil SELV-EVALUERING Gitte Jørgensen Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil Forord Vi har igennem de sidste par år haft fokus på begrebet LIVSSTIL, som vi mener kan fungere som et samlet begreb for de kompetencer,

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere