Indholdsplan for Bøvling Idrætsefterskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for Bøvling Idrætsefterskole"

Transkript

1 Side Indholdsplan for Bøvling Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag...2 Folkelig oplysning og demokrati...2 Kærlighed, krav og konsekvens...2 Det levende liv vil vi hjælpe at gro, det gælder i idræt og leg...3 Miljø:...4 Praktisk...4 Undervisning...4 Holddannelser...5 Årsplan...6 August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Undervisning:...8 Dansk...8 Efterskolernes Dag...9 Løbetræning...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fodbold...11 Foreningsgymnastik...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fremmedsprog...14 Friluftsliv...16 Fysik...17 Fællessang...19 Gymnastik...20 Power Tumbling...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Køkken...22 Matematik...24 Morgentime...25 Sverige...26 Teater...27 Uge Vejledning...29

2 Værdigrundlag Side Skolen drives med udgangspunkt i et Grundtvigsk livssyn. Vi søger at give eleverne faste rammer, indenfor hvilke de kan udvikle deres personlighed til frihed under ansvar, demokrati, selvstændighed og gensidig respekt. Dette foregår i et forpligtende fællesskab, hvor drivkraften er glæde, begejstring og engagement. Vi stiller krav om overholdelse af de regler, som vi finder nødvendige, for at skolen kan tage del i ansvaret for de unges personlige, faglige og sociale udvikling, under mottoet kærlighed, krav og konsekvens. En oplæringsproces, hvor skolens ansatte er de unges rådgivere og vejledere. Dette forudsætter en tryg atmosfære og et tillidsfuldt forhold alle imellem - såvel ansatte som elever. Dog har alle ikke samme udgangspunkt og derfor heller ikke mulighed for at nå samme mål. For at behandle folk ens skal de behandles forskelligt. Begreber som almen dannelse og folkelig oplysning er en naturlig del af enhver undervisnings- og samværssituation. Folkelig oplysning og demokrati Ved folkelig oplysning forstår vi information om livet og samfundet, som er vedkommende og udviklende for eleverne. Herunder lægger vi meget vægt på selve opdragelsen til demokrati. Vi har ugentlige kontaktmøder, elevmøder samt fællesmøder, og eleverne har medindflydelse i det daglige, men det er de demokratiske spilleregler, vi ser som det bærende element. Det vil bl.a. sige, at vi gerne vil lære eleverne, hvordan man gør sin indflydelse gældende både i dagligdagen og i samfundet på en positiv måde. Oplysning være skal vor lyst, Er det så kun om sivet, Men først og sidst med folkerøst Oplysningen om livet; Den springer ud af folkedåd og vokser som den vugges, Den stråle i vort folkeråd, til aftenstjernen slukkes! N.F.S. Grundtvig, 1839 Kærlighed, krav og konsekvens Med en kærlig indstilling stiller vi nogle krav og opstiller nogle regler, hvis konsekvens er kendt af alle. På efterskolen oplever vi mange forskellige samværssituationer med eleverne, som bevirker, at vi som ansatte helt naturligt kommer til at holde af de unge mennesker, og vi har derfor stor interesse i deres personlige, faglige og sociale udvikling. Den åbenhed og nærhed som opnås mellem elever og lærere og mellem eleverne indbyrdes giver en forståelse for betydningen af den gensidige respekt samt at dagligdagen fungerer til alles tilfredshed.

3 Side Eleverne møder mange krav i dagligdagen, og når vi kræver noget af eleverne, er det fordi, vi har tillid til, at de med de ansattes vejledning kan leve op til kravene, og det viser sig oftest, at eleverne vokser med opgaverne og udfordringerne og derigennem opnår større selvtillid. En del af kravene handler derfor om, at eleverne tildeles ansvar for praktiske arbejdsopgaver samt undervisning og arrangementer i forbindelse med gymnastik- og foreningslederuddannelsen. Også i de boglige fag møder eleverne faglige udfordringer samt krav om lektielæsning og aktiv deltagelse i timerne. Alle har til enhver tid ansvar for sig selv, sine ord og handlinger. Samtidig fordrer det forpligtende fællesskab, at alle ansatte såvel som elever tager ansvar for, at undervisningen, dagligdagen og sammenholdet fungerer. Vi kræver også, at eleverne overholder skolens regler. For at eleverne føler sig trygge, skal konsekvensen af et regelbrud være lige så kendt som reglen. Konsekvensen af at bryde skolens grundlov, som forbyder indtagelse af euforiserende stoffer og besøg på det andet køns gange, er hjemsendelse. Et andet eksempel er, at nattesjov belønnes med en fjordtur (5 km. Løbetur). Fjordturen som konsekvens er kendt af alle, accepteres uden diskussion og derefter er den sag ude af verden og ingen bærer nag. Det levende liv vil vi hjælpe at gro, det gælder i idræt og leg Livet på efterskolen er et aktivt liv for elever såvel som lærere. Gymnastik og idræt har en fremtrædende plads i dagligdagen, og vi fokuserer på den kropslige dygtiggørelse og udvikling for den enkelte elev. At være kropsligt aktiv samt at gøre noget med og for andre er befordrende for glæden, begejstringen og engagementet, der er drivkraften på Bøvling Idrætsefterskole. Blandt gammel og ung vil vi gerne slå bro, det mål har vi sat for vor vej. Det levende liv vil vi hjælpe at gro, det gælder i idræt og leg. For børn og for unge vor skole er rejst. Og FRI mejslet står i vort navn. Mens dagene går, vi tror, den består og bliver vor ungdom til gavn. Fra skolens sang skrevet af Långg Drés.

4 Side Miljø: Afsnittet omhandler hvordan skolen gennem sin undervisning og samvær sikre livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Praktisk Der er 6 måltider om dagen. Morgenmaden er tá selv morgenbord med diverse morgenmadsprodukter. Formiddagsforfriskningen består af rugbrød og pålæg. Middagsmaden består af to retter, enten forret og hovedret, eller hovedret og dessert. Eftermiddagsforfriskningen består at franskbrød / boller eller frugt. Aftensmaden består af lun ret og diverse pålæg på tá selv bord. Hver aften kl er der aftenforfriskning. Kl skal alle være på egne værelser, og kl slukkes lyset. Du er meget velkommen til at blive i weekends, hvor du vil oplever et andet efterskoleliv end til daglig, weekendaktiviteterne er planlagt af eleverne og vagtlærerne. Der er nogle weekends, hvor alle skal være på skolen, i disse weekends er der planlagte aktiviteter, for eksempel sverigesturen, teateruge, cykeltur og deltagelse i forskellige arrangementer. I hver måned er der enten en forlænget weekend fra torsdag/søndag - fredag/mandag, eller en ferie. Undervisning Undervisningen er hovedsageligt tilrettelagt, så der veksles mellem boglige og idrætslige fag. Mandag morgen er der fællesgymnastik, de øvrige morgener starter dagen med en morgentur på ca. 1 kilometer, eller basistræning i hallen, derefter er der morgenmad og fortælletime. Fortælletimen starter ofte med TV avisen, og derefter fortælling om forskellige emner i årets løb. En gang om måneden er der morgensang i kirken sammen med friskolen og andre interesserede. Bøvling Idrætsefterskole tilbyder undervisning i 10.klasse. Dette indebærer, at der undervises i obligatoriske og valgfrie prøvefag. Ved skoleårets afslutning, kan du gå op til folkeskolens afsluttende prøver. Du kan vælge folkeskolens afgangsprøve, samme prøve som ved afslutningen af 9. klasse, eller du kan gå op til 10. klasses prøven, som er et niveau højere. Prøverne afvikles efter samme regler som i folkeskolen. Året er delt op i 4 semestre, så du får 4 forskellige skemaer. Eleverne deles i tre hold, så hver klasse bliver på ca. 23 elever. Undervisningen foregår ved klasseundervisning, gruppearbejde, temadage og andre spændende arbejdsformer, hvor den enkelte lærer bestræber sig på, at gøre undervisningen så spændende og nærværende som muligt. Undervisningen tilrettelægges som en naturlig del af forskellige temauger, for eksempel er der undervisningselementer som helt naturligt indgår i teateruge, krop og kost uge og lignende. Der er adang til fri trådløst internet over hele skolen.

5 Side Obligatoriske fag med prøver Timer pr. uge a 60 minutter Dansk 4 Matematik 4 Engelsk 3 Valgfag med prøver Tysk 3 Fysik/kemi 2 Meget af undervisningstiden er delt op i forskellige hold og fag, men en vigtig del af kostskolelivet er samvær og fællesskab, der er daglige undervisningssituationer, hvor alle er samlet. Fællesfag: Fortælletime Foredrag Fællessang Folkedans/Dans Holddannelser Bogligt vil der være udfordringer for både den svage elev og eleven med stort overskud. De første tre uger er et indskolingsforløb, hvor holdene sammensættes i mange forskellige konstellationer, og eleverne skal lave forskellige prøver i dansk, matematik og fremmedsprog. Først derefter inddeles eleverne i 3 hold, hvor målsætningen er at lave tre hold, som har forudsætninger for at fungere optimalt. (Se endvidere introførløb )

6 Side Årsplan August 2009 Dato aktivitet Formål Uge 34 Introforløb Se beskrivelse for introføløb 19 Team tur 20 Team tur Uge 35 Introforløb 28 Morgensang i kirken Uge 36 Ekskursion sveriges tur Se under Sverige September 2009 Dato aktivitet Formål 23 Morgensang i kirken Oktober 2009 Dato aktivitet Formål 2 Teateruge Se under teater 8 Opføre for byen 9 Forældresamt.+opf. Teater Uge 43 Brobygning Uge 44 Brobygning November 2009 Dato aktivitet Formål 29 Advent - forældredag Se beskrivelse December 2009 Dato aktivitet Formål 14 Morgensang i kirken / lucia 15 Hell week

7 Side Januar 2010 Dato aktivitet Formål 11 Deltage i aftengudstjeneste 19 Morgensang i kirken 23 VM i indefodbold 23 Anderledes akt. Dag Se under foreningsgymnastik Uge 4 terminsprøver Februar 2010 Dato aktivitet Formål 10 Morgensang i kirken 27 Galla weekend 28 Forældredag - opvisning Marts 2010 Dato aktivitet Formål 27 BI weekend April 2010 Dato aktivitet Formål 9 Morgensang i kirken kl. gym. Dag Se under foreningsgymnastik Maj 2010 Dato aktivitet Formål 4 Morgensang i kirken 4 Skriftlig prøve - matematik 5 Skriftlig prøve - dansk 6 Skriftlig prøve engelsk 7 Skriftlig prøve - tysk 8 Natur weekend BB 9 Naturweekend Se under friluftsliv Juni 2010 Dato aktivitet Formål 3 Mundtlige prøver starter 8 Info for elevholdet 09/10 19 Cykeltur Se under friluftsliv 26 Afslutning 10.00

8 Side Undervisning: I afsnittet vil hvert fag blive gennemgået med formål og indhold. Dansk Fag: Dansk Undervisningens omfang: 225 min. pr. uge Hold / inddeling: 3 samlæste hold A B C Obligatorisk / valgfag: Obligatorisk Afsluttende prøver: Folkeskolens afsluttende prøver tilbydes. Formål: Der sigtes mod åbenhed, personlig udvikling samt mod ytring af holdninger. stk.2: Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryksog læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. Kilde: Undervisningsministeriets fagformål for dansk. Indhold: Mundtligt: Metode: Med udgangspunkt i forskelligartede tekster arbejdes der med forskellige teknikker som fremmer tekstforståelse og læseoplevelsen. Det tilsigtes at eleverne bliver i besiddelse af en række værktøjer til brug ved tekstarbejdet. Der arbejdes med: Fortælling, strukturalisme, kritisk litteraturanalyse, argumentationsanalyse, impressionistisk, ekspressionistisk tekstforståelse samt fremlæggelse. Materialer: Skønlitteratur af nyere og ældre dato, sagprosa, video, sagn, eventyr, folkeviser, drama, billeder og reklamer. Der arbejdes med emner, perioder og forfatterskaber m.m. Skriftligt: Der arbejdes med: Procesorienteret skrivning, novelleskrivning, digtskrivning og eventyrskrivning. Der arbejdes endvidere med emnestile. Der lægges vægt på: Udtryksformer, skrivestil, ordforråd, stavning og tegnsætning Skrivning: Det tilstræbes at eleverne bibeholder og videreudvikler en letlæselig og tilpas hurtig brugsskrift. Der trænes notatteknik.

9 Efterskolernes Dag Side Selve formidlingsdelen er en vigtig øvelse for eleverne. Parvis viser de gæsterne rundt til de forskellige aktiviteter, hvor de fortæller om deres egne oplevelser på såvel linjen, men også skoleopholdet som helhed. Lærerne følger op på samtalerne og underviser eleverne i, hvordan gæsterne får den bedst mulige oplevelse med herfra. Didaktisk arbejdes der i høj grad induktivt og i mindre grad deduktivt. Skema Efterskolernes dag Bliveweekenden: Lørdag: Fag: Dansk Emne: Lokalområdet Aktiviteter: Redigering, lay-out og opsætning af artikel materiale om lokalområdet indsamlet i et dansk avisprojekt : Fag: Dansk Emne: Interview og reklame Aktiviteter: Redigering, lay-out og opsætning af artikelmateriale om alle eleverne indsamlet i et dansk avisprojekt : Fag: Idræt Emne fysisk træning Aktivitet: Spring og gymnastik Søndag: Fag: Idræt, Friluftsliv, Køkkenarbejde, Dansk: : Emne: Workshops Aktiviteter: Forberede worshops i: Rytmisk Gymnastik Karate Spring Boldspil Friluftsliv Køkkenarbejde Og udarbejde og træne en rundvisning med præsentation af Skolen : Aktiviteter: Workshops færdiggøres! Aktiviteter: Gennemførelse af workshops : Aktiviteter :

10 Løbetræning Side Fag: Løb Undervisningens omfang: To gange om ugen Hold / inddeling: Alle Obligatorisk / valgfag: Obligatorisk Afsluttende prøver: Ingen Formål Målet er, at alle skal kunne gennemføre at løbe hele turen. Nogle elever kan ved starten af skoleåret ikke løbe de 5 km., men ved hjælp af intervaltræning lykkes det for de fleste, at få en bedre kondition/form. Løbetræning giver en god grundform, som er til gavn når andre idrætsgrene udføres. (Gymnastik, fodbold, badminton mv.) At lære sin krop at kende, grænser, begrænsninger, udholdenhed, styrke mv. Ved at komme ud i naturen får man både større fysisk og psykisk velvære. Når fjordturen løbes opleves naturen, man bruger energi og bliver aktiv og glad. Indhold Ruten starter fra skolen ad Høvsørevej mod vest til venstre ad Krogshedevej, som er grusvej, der går over Fåremølle Å videre til venstre ad Bøvling Fjordvej, som også er en grusvej til Brogårdvej, som fører tilbage til Tangsøgade, til venstre op gennem byen og til venstre ad Marievej, som fører tibage til skolen på Høvsørevej. Der startes med opvarmning, så kroppen er klar til løbeturen. De fleste af eleverne løber turen på minutter. Der tages hver gang tid på turen. Eleverne fører deres egen tid på en resultatliste, således at hver elev har mulighed for fra gang til gang at følge egen udvikling fremgang/tilbagegang.

11 Side Fodbold Fag: Fodbold/linjefag Undervisningens omfang: 2 gange 1½ time om ugen hele året. Hold / inddeling: Piger og drenge Obligatorisk / valgfag: Valgfag/linje Afsluttende prøver: Ingen. Formål: For at give eleverne et bredere idrætstilbud, skal fodbolden være med til at skabe glæde og positive oplevelser i det sociale fællesskab på skolen og ved at komme ud til turneringer og stævner, både udendørs som indendørs. Ved afslutningen af året skal eleverne have fornemmelsen af at de er kommet videre og have udviklet deres fodboldkunnen, både teknisk og taktisk. Indhold: I grundtræningen læggers der vægt på de tekniske og de taktiske grundprincipper. Udover at lærer at spille som et hold, lægges der også vægt på: At udvikle sin kunnen. Spille selv. Beherske og kontrollere bolden. At drible og aflevere bolden. At kommunikere på banen. Løbe i positioner og modtage. At erobre og aflevere bolden At forhindre modspilleren i at modtage og spille bolden. Skolen deltager i efterskolernes udendørsturnering om efteråret, samt efterskolernes indendørsturnering om vinteren. Endvidere deltager vi i JBU turnering for efterskoler, både efterår og forår. Derudover spilles der venskabs/træningskampe mod klubhold og naboefterskoler.

12 Side Kursus 1 - gymnastik Fag: Foreningsgymnastik. Undervisningens omfang: 1. og 2. semester 180 min. pr. uge. 3. semester 135 min min. pr. uge. Hold / inddeling: 1. semester: 2 blandede hold 2. semester: Stamhold A, B, C. 3. semester: Drenge/ piger eller alle. Obligatorisk / valgfag: Obligatorisk Afsluttende prøver: Ingen Formål I overensstemmelse med skolens formål at give eleverne en lederuddannelse i gymnastik, samt at anspore dem til en ledergerning i det frivillige foreningsarbejde. Indhold 1. semester ( fra skolestart til efterårsferie ) Eleverne tager kursus 1 i DGI s Gymnastikuddannelse. Undervisningen indeholder både teori og praksis, således at teorien altid knyttes til praksis. Følgende emner gennemgås: - Startaktiviteter, rekvisitter og lege. (herunder børns motoriske- og sociale udvikling) - Opvarmnings- og grundtræningsprincipper. (herunder anatomi og musikteori) - Musik og bevægelse. (herunder bevægelseslære) - Rytmik, sanglege og danse. (herunder instruktørens opgaver) - Akrobatik (herunder samarbejde og sociale relationer) - Spring og redskabsaktiviteter. (herunder metodik, modtagning og løfte - bæreteknik) 2. semester ( fra efterårsferie til juleferie ) Eleverne får, via samarbejde med friskolen, mulighed for at afprøve det de har lært i 1. semester. Klassevis forberedes, afvikles og evalueres undervisningstimer i hhv. børnehaveklasse - 1. klasse, klasse og klasse. 3. semester ( fra juleferie til påskeferie ) Eleverne skal parvis forberede og afvikle en opvarmning. Eleverne giver sammen med læreren en evaluering efter timen. Desuden får 4 elever til opgave at lave en fællesserie til opvisningsprogrammet som de underviser i, mandag morgen i fællesgymnastik. Arrangementer

13 Side Ud over de skemalagte timer får eleverne ansvar for forskellige større arrangementer der hører ind under foreningsgymnastikken: - I januar har vi, i samarbejde med DGI - Vestjylland, en Anderledes Aktivitetsdag for børn i alderen 6-13 år. - I marts har vi, i samarbejde med elevforeningen, BI - weekend hvor gamle elever kommer med deres gymnastikhold. - I april har vi, i samarbejde med Skoleidrætten i Ringkøbing Amt, 5. klassernes Gymnastikdag. I alle 3 tilfælde står samarbejdspartnerne for tilmelding og leje af lokaler, lærerne fungerer som konsulenter, mens eleverne står for al planlægning og afvikling af arrangementerne. Andet Desuden er eleverne i forbindelse med DGI s talentuddannelse på besøg på en Idrætshøjskole, og der udfyldes skemaer vedr. deres hjemslusning til lokalforeningen. Eleverne deltager, i DGI - regi, i et 7 timers trampolinkursus og et 12 timers foreningslærekursus.

14 Side Fremmedsprog Fag: Fremmedsprog (tysk og engelsk) Undervisningens omfang: 180 min. pr uge Hold / inddeling: 3 hold A B C samlæst Obligatorisk / valgfag: Engelsk obligatorisk Tysk valgfag Afsluttende prøver: Folkeskolens afsluttende prøver tilbydes Formål At eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således de kan forstå talt og skrevet engelsk/tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk/tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelser, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling Undervisningen skal give indsigt i kultur og samfundsforhold i engelsk/tysktalende lande og derved styrke international forståelse og forståelse af egen kultur. Fremmedsprog rummer såvel en sproglig som en kulturel side, og fagene indeholder aspekter som færdigheder, orienterende og dannende aspekter. Disse færdigheder fører til en politisk dannelse. Indhold Som pejlemærker ved både planlægning, gennemførelse og evaluering af en given undervisning/undervisningsforløb benyttes følgende fire områder. Kommunikative færdigheder sprog og sprogbrug sprogtilegnelse kultur og samfundsforhold Disse områder betyder følgende for 10. klasse: Der stilles forventninger til præcis og nuanceret brug af og bevidsthed om sproget. Lyttefærdigheder Mundtlig sprogfærdighed Læsning og bearbejdning af tekster At skrive længere sammenhængende tekster Formidling af budskaber

15 Side Der arbejdes med modtagerbevidsthed i både det mundtlige og skriftlige arbejde. Der arbejdes med centrale grammatiske områder som integreres i såvel tekstarbejde som i det mundtlige og skriftlige arbejde. Eleverne styrker deres bevidsthed om, hvordan de bedst tilegner sig sproget gennem følgende: læse- skrive- lytte, og talestrategier. Eleverne udbygger deres viden om kultur og samfundsforhold i sprogenes hjemlande, herunder forskelle og ligheder mellem de fremmede kulturer og henholdsvis engelsk/tysk kultur.

16 Side Friluftsliv Fag: Natur/Friluftsliv Hold / inddeling: hold ca. på 8 personer. Obligatorisk / valgfag: Obligatorisk. Afsluttende prøver: Ingen. Formål At give eleverne mulighed for at opleve naturen og respektere den. At give dem kendskab til miljø og sundhed og lære at forstå sammenhængen mellem de enkelte dele i naturen. Deres ansvarlighed overfor natur og miljø skal styrkes. De skal også lære at tage udfordringer og bruge naturens ressourcer til grænseoverskridende idrætsaktiviteter. Skolen arrangerer i den første uge af september, en natur- og friluftstur til Sverige og i maj måned i 4. semester er der en friluftsweekend på skolen, hvor alle elever drager ud i det grønne for at gentage oplevelserne fra Sverigesturen. Indhold Vi vil forberede eleverne at bo primitivt ude i naturen med følgende undervisningsemner: I forbindelse med Sverigesturen oplysning om Sverige ( Historie, kultur og sprog). Overnatning ved hjælp af bivuak. Madlavning på trankiasæt og bål. Kano/kajaksejlads og tømmerflåde. Brug af kort og kompas eks. O-løb. Kendskab til skovens planter og dyreliv. Fiskeri. Træklatring og udendørs sauna. Knob og stikbinding. Skolen har tre kanoer og en shelter, som bliver flittigt benyttet i weekenden og på ture, foruden at primitiv overnatning og madlavning også er en del af fritidslivets glæder i weekenden.

17 Side Fysik Fag: Fysik / kemi Undervisningens omfang: 90 min. pr. uge Hold / inddeling: 3 hold A B C Obligatorisk / valgfag: Valgfag Afsluttende prøver: Folkeskolens afsluttende prøver tilbydes Formål Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed overfor naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede. Indhold Fysik / kemi beskæftiger sig med fysiske og kemiske grundfænomener, deres relationer til hverdagen og samspillet mellem teori og eksperiment. Undervisningen baseres hovedsageligt på elevernes egne eksperimenter og undersøgelser. Arbejdet omfatter en grundig og varieret efterbehandling af de praktiske og eksperimentelle aktiviteter. Eleverne skal herigennem udvikle sprog og begreber. Elevernes formidling af viden, sammenligning af resultater samt fortælling om arbejdet indgår i undervisningen i undervisningen skal det eksperimentelle arbejde omfatte både meget bundne opgaver og opgaver med en høj grad af elevmedindflydelse. Arbejdet skal give mulighed for varierede arbejdsformer og forsøgsaktiviteter. Centrale kundskabs og færdighedsområder:

18 Side Stoffer og fænomener omkring os, det naturvidenskabelige verdensbillede, liv og miljø samt teknologi dækkes ved følgende emner: Det periodiske system. Kemien vi spiser. Alkohol. Astronomi. Lys.

19 Side Fællessang Fag: Fællessang Undervisningens omfang: 30 min. Pr. uge Hold / inddeling: Alle elever Obligatorisk / valgfag: Obligatorisk Afsluttende prøver: Ingen tilbud om prøver Formål At give eleverne kendskab til den danske sangskat, og øge sangglæden så man er i stand til at deltage i fællessang ved møder, sammenkomster og lignende. Indhold Hovedsageligt benyttes DGI sangbogen og Højskolesangbogen. Der lægges vægt på et sangvalg, som tilgodeser nye som gamle sange inden for kategorierne årstider, højtider, historie og menneskelivet, med udgangspunkt i et Grundtvigsk livs og menneskesyn. Eleverne skal lære den / de angivne melodier, som er i de respektive nodebøger / sangbøger. Endvidere gives eleverne en orientering om tekstens indhold, den betydning den har haft på tilblivelsestidspunktet, og hvilken betydning den har for os i dag. Kun ord, som går i sagn og sang fra mund til mund i folkevang, opholder folkelivet; i folkets egne gamle ord kun folkelig oplysning bor, af folkeånden givet. N. F. S. Grundtvig

20 Side Gymnastik Fag: Fællesgymnastik, pige/drengegymnastik samt håndredskaber. Undervisningens omfang: 75 min. fælles gymnastik, 180 min. henholdsvis pige/drengegymnastik. I 3. semester yderligere 135 min. pr. uge. Håndredskaber 60 min. pr. hold. pr. uge i et semester. Hold / inddeling: Hele elevholdet til fællesgymnastik, opdeling i køn til pige/drengegymnastik og holdvis (A,B,C) inddeling til håndredskaber Obligatorisk / valgfag: Obligatorisk Afsluttende prøver: Ingen Formål med fagene er i henhold til skolens overordnede målformulering at medgive.. de unge de værdier, der er bærende i det folkelige liv anspore de unge til en ledergerning i det frivillige foreningsarbejde Gennem undervisningen i gymnastik praktiserer vi 4 gymnastiklærere de værdier, der er bærende i den folkelige gymnastik. Vi præsenterer m.a.o. vore elever for en undervisning, som vi mener bidrager til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling. Formålet er mere konkret, at eleverne bl.a. gennem gymnastikoplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der muliggør kropslig og almen udvikling (jf. også 3 i skolens formålsformulering: tilbyder unge elever kurser med henblik på elevernes hele menneskelige udvikling.) Vi tilstræber, at eleverne gennem individuel gymnastisk udfoldelse samt UVØ (undervisningsøvelser), se i øvrigt afsnittet herom, får mulighed for at opleve glæden ved og lysten til at udøve gymnastik. Eleverne skal samtidig opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. Undervisningen tager udgangspunkt i det enkelte elevholds gymnastiske og i øvrigt fysiske forudsætninger og omhandler oplevelser, færdigheder og kundskaber. Eleverne får mulighed for at føle pulsen, fornemme rytmen og opleve adrenalinet pumpe gennem kroppen ved forårets opvisninger. Indhold Undervisningens indhold omfatter alsidige bevægelsesformer samt mere specifikke bevægemønstre indenfor hvert af de 4 delområder. Der arbejdes dog i alle 4 områder ud fra generelle overvejelser omkring elevernes motoriske udvikling. Eleverne skal i:

21 Side Fællesgymnastik - arbejde med rytmiske grundøvelser, akrobatik, lege, dans og spring. For indholdet i 3. semester se undervisningsplanerne for foreningsgymnastik. Pigegymnastik - arbejde med forskellige sider af den rytmiske gymnastik, herunder grund/basisøvelser, dans, bevægelse over gulv, ekspressive aktiviteter/udtryk, leg, og akrobatik. Drengegymnastik arbejde med forskellige sider af den rytmiske gymnastik. Der arbejdes hovedsageligt med grund/basis- samt styrkeøvelser. arbejde med forskellige typer redskabsspring, se i øvrigt undervisningsplanerne for spring. Håndredskaber arbejde med forskellige typer af håndredskaber, som ligesom de andre to delområder, kan være en hjælp i arbejdet med at give eleverne en alsidig bevægelsesskoling. Arbejdsformer Forskellige arbejdsformer kan indgå i de 3 delområder, f.eks. Følg mig princippet Parvis eller gruppearbejde Spejløvelser Dialogøvelser Forevisning observering udførelse Opvisninger Årligt deltager elevholdet i ca. 20 opvisninger, både ved egne arrangementer, og ved opvisninger i egnsforeninger og lokalforeninger. Dette er en væsentlig del af skolens og elevholdets ansigt udadtil, her er der lejlighed til at vise hvad der er arbejdet med, holdets gymnastiske færdigheder og en stor del af deres menneskelige udvikling synliggøres ved sådanne lejligheder. Ligeledes er det en god kontakt til vores bagland, lokalforeninger, forældre og gamle elever.

22 Side Power Tumbling Fag: Power Tumbling Undervisningens omfang: 180 min. pr. uge Hold / inddeling: 3 hold pr. gang. Der udbydes 6 idrætter hvert semester, hver elev skal vælge 2. Obligatorisk / valgfag: Obligatorisk. Afsluttende prøver: Ingen. At give gymnasterne et indblik i en ny måde at springe på. Vi vil fukusere på baglæns spring på fiberbane, det være sig alt fra vejrmøller til dobbelt roterende spring. Der vil være mulighed for at stille op i konkurrence inden for DGF, men dette er valgfrit. Spring der vil blive fokuseret på: Vejrmølle, araber, flik flak, whip, salto, skrue, afsætstillinger, luftsans og meget mere. Det vigtigste i Powertumbling er at gå ind og udfordre sig selv personligt og overskride nogle grænser, der gør at man udvikler sig springmæssigt til en bedre gymnast. Vi vil tage til mange af de konkurrencer, der tilbydes og få et indblik i hvad det vil sige at gå til konkurrence. Vigtigst af alt er, at vi får en god tid sammen i hallen med højt humør og sved på panden.

23 Side Køkken Fag: Køkkenarbejde Undervisningens omfang: 50 timer på årsbasis pr. elev Hold / inddeling: elever pr. gang Obligatorisk / valgfag: Obligatorisk Afsluttende prøver: Ingen Formål At give eleverne indføring i råvarekendskab om opbevaring, anvendelse, tilberedelse, hygiejne og køkkenhygiejne generelt. At give eleverne ansvar for gennemførelse af enkelte selvstændige opgaver. At give eleverne indblik i køkkenpersonalets arbejde, og hvad der går forud for et godt måltid, og at skabe kontakt med og give forståelse for køkkenpersonalets arbejde. Indhold Eleverne arbejder sammen to og to. Første uge i lille køkken, hvor arbejdet består i at forestå morgenmaden incl. oprydning og opvask, hjælpe med opvask efter middagsmad og aftensmad, oprydning efter eftermiddagsforfriskning og lave aftenkaffe. Anden uge er i store køkken, hvor arbejdet består i at hjælpe med middagsmaden, forberede aftensmaden og servere denne, og hjælpe med opvasken efter middagsmad og aftensmad.

24 Side Matematik Fag: Matematik Undervisningens omfang: 225 min. pr. uge Hold / inddeling: 3 samlæste hold A B C Obligatorisk / valgfag: Obligatorisk Afsluttende prøver: Folkeskolens afsluttende prøver tilbydes. Formål: Fomålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Kilde: Undervisningsministeriets fagbog for matematik. Indhold: Elevernes større modenhed bevirker, at de på dette klassetrin er mere bevidste om formålets behov for at kunne forstå og benytte matematik. Anvendelse: På dette klassetrin vil fagets anvendelse være knyttet til forhold, der vedrører natur, samfund og kultur. Eleverne skal arbejde med økonomiske forhold, f.eks. vedrørende arbejde, fritid og sundhed. Sammenhænge mellem privatøkonomi og samfundsøkonomien inddrages. Faglige begreber og metoder: I forskellig grad kan eleverne arbejde med, hvordan matematikken opbygges og hvordan fagets begreber og metoder anvendes. Der arbejdes med: En udvidet forståelse af funktionsbegrebet som et middel til at beskrive sammenhænge og forandringer. Ikke-liniære sammenhænge, f.eks. procentuel vækst. Statistiske beskrivelser og sandsynlighed, hvor der lægges vægt på metode og fortolkning. Stikprøveundersøgelser, f.eks. i forbindelse med meningsmålinger, geometrisk beskrivelse af den omgivende verden, som den forekommer i teknologi, arkitektur, design og kunst.

25 Side Morgentime Fag: Morgentime / fortælletime Undervisningens omfang: 100 min. Pr uge Hold / inddeling: Alle Obligatorisk / valgfag: Obligatorisk Afsluttende prøver: Ingen Formål Formålet med fortælletimerne er blandt andet, at eleverne sættes i en situation, hvor de skal lytte, og observere. Underviseren skal videregive både faktuelle oplysninger, men også holdninger, på en sådan måde, at det ikke blot giver eleverne viden men også stof til eftertanke. Indhold Fortælletimen indledes med en morgen sang/salme, oplæsning af fadervor, herefter en sang, som kan være en årstidssang, fædrelandssang, sang om menneskelivet og lignende, eller en sang, som har relation til emnet. Skolens formål tager udgangspunkt i det Grundtvigske livssyn, hvilket også betyder et kristent livssyn, derfor findes det naturligt, at indlede dagen med morgensang og fadervor, blandt andet for at videregive denne kulturarv og tradition fra de frie skoler og menigheder. Fortælletimen er en foredragstime, hvor eleverne lytter til et af underviseren valgt emne, emnerne kan være meget forskellige, historie, kultur, aktuelle emner fra den politiske arena, hændelser som er sket ude i den store verden, underviseren kan også fortælle om personligt oplevede hændelser, timerne kan også i en vis udstrækning benyttes til informationer. Oplysning være skal vor lyst, er det så kun om sivet, men først og sidst med folkerøst oplysningen om livet; den springer ud af folkedåd og vokser, som den vugges, den stråle i vort folkeråd, til aftenstjernen slukkes! N. F. S. Grundtvig

26 Sverige Sverigestur uge 36 I uge 36 har skolen en tur til Sverige. Alle elever og lærere deltager i 6 dage Side Sverigesturen er sidste del af introperioden, hvor det blandt andet handler om, at observere eleverne, se hvordan de reagerer, handler, samarbejder når rammerne om aktiviteterne er forlagt til det fri. Derudover er det vigtigt at give eleverne mulighed for at opleve naturen og respektere den. At give dem kendskab til miljø og sundhed og lære at forstå sammenhængen mellem de enkelte dele i naturen. Deres ansvarlighed overfor natur og miljø skal styrkes. De skal også lære at tage udfordringer og bruge naturens ressourcer til grænseoverskridende idrætsaktiviteter. Indhold Overnatning ved hjælp af bivuak. Madlavning på trangia sæt og bål. Kano/kajaksejlads Mangekamp Fiskeri. Træklatring og udendørs sauna. Kreativt

27 Teater Teateruge Side Teaterugen omfatter 6 undervisningsdage fredag til fredag Formålet med teaterugen er at give den enkelte elev indblik i arbejdsprocessen fra ide til virkelighed, erkendelse af at alle er afhængige af hinanden i gruppen/grupperne, i et ikke kendt stykke, som opsættes ud fra egne ideer/forslag til præmis og handlingsforløb ud fra et givet emne/tema. Endvidere er det formålet at give de medvirkende større indsigt i menneskelige historiske samfundsmæssige relationer i forhold til emnet/temaet. Det eneste du kan gøre forkert, er at ødelægge noget for andre Teaterugen tager udgangspunkt i materiale fra danskundervisningen, som kan være eventyr, digte, drama, video analyser mv. Der arbejdes skiftesvis i klassen hele elevholdet temagrupper individuelt. Der arbejdes med skuespil dans drama stunt musik sang lys lyd scenografi PR/video.

28 Uge 42 Kort uge Side I uge 42 (skolernes efterårsferie) tilbydes alle som er skrevet op til det efterfølgende skoleår et kursus fra lørdag kl til onsdag kl Lørdag er der ankomst/indkvartering, præsentation af kurset og aktivitet i gymnastiksalen. Søndag er der undervisning fra kl mandag til onsdag er der undervisning fra Der undervises i de boglige fag som skolen tilbyder. Undervisningen er tilrettelagt efter kursisternes niveau men også med den hensigt, at synliggøre de krav der stilles og den pædagogik der anvendes. Der undervises i de idrætsfag som normalt tilbydes, så eleven får et indtryk af niveau, krav og muligheder. Der udover handler det om synliggøre skolens mål og give kursisten indsigt i kostskolelivet.

29 Side Vejledning Vi gør meget ud af at vejlede den enkelte elev til en ungdomsuddannelse. Året på BI er et indgangsår til det videre forløb i ungdomsuddannelsen. Du får stillet spørgsmål til dit videre valg, skal du på Gymnasium? Handelsskole? Teknisk skole? eller er det måske noget helt andet du ønsker. Det ligger os meget på sinde, at alle kommer godt herfra, og får startet på en ungdomsuddannelse. Alle skal deltage to uger i den obligatoriske brobygning

30 Side Adventsweekend Lørdag: : Fag: Fremmedsprog, dansk, fællessang. Emne: Årstid i sange Aktiviteter: Danske og udenlandske sange : Fag: Billedværksted Emne: Samarbejde og trivsel i grupper. Aktiviteter: Opgave:Udsmykningskonkurrence.(Løses værelses vis.) Planlægning Planer gennemføres Bedømmelse : Fag: Friluftsliv og Natur Emne: Færdes i og bruge naturen Aktiviteter: Vandretur Tur i skoven Samle og undersøge naturmateriale Samlet evaluering : Fag: Dansk, historie Emne: Alternativ skole (rejsende i hjælpearbejde) for: Aktiviteter: Besøg af Euroclass, fra Kolding Efterskole der stod Foredrag Forestilling Debatforum Kulturudveksling Søndag: Fag: Idræt, køkkenarbejde, fællessang, billedværksted. Emne: Skabe varierede aktiviteter for børn, unge og gamle : 1. Del: Aktiviteter: Forberedelse af værksteder : 2. Del: Aktiviteter: Gennemførelse af værksteder

31 Side Introperioden Uge og 36 De første tre uger af skoleåret benyttes til introforløb og holdsammensætning. Uge 34 og 35 foregår på skolen, hvor eleverne introduceres til den boglige undervisning, idrætsundervisningen og liniefag.. Uge 36 er omtalt under afsnittet sverigesturen Eleverne stilles opgaver i fagene matematik, dansk og fremmedsprog, hvor deres præstation indgår som en del af den samlede vurdering ved holdsammensætning. Derudover sættes de sammen i mange forskellige grupperinger, til vurdering af deres sociale kompetencer og evne til samarbejde. Endvidere er alle på kontakttur, for at blive rystet sammen i mindre grupper, hvor der indgår individuelle samtaler med eleverne. Dette grundige forarbejde før holddannelse, skal ses som en metode til at sammensætte de mest homogene hold, som giver mulighed for det mest optimale lærings og arbejdsmiljø i hver af de tre klasser. For at undgå isolation på værelset, er der i denne periode en aktivitet hver aften, som alle skal deltage i.

32 Side Karate Karate liniefag er 2*1½ time/uge, Faget strækker sig over hele skoleåret. Der bliver mulighed for graduering to gange i løbet af skoleåret. Undervisningen er både for nybegyndere og de der har dyrket andre stilarter. Skolens lærer Shuji Shimizu har sort bælte og sjette dan i stilarten Okinawa Goju-Ryu, som er meget udbredt på verdensplan. Du kan lære meget om dit temperament, og du skal lære selvkontrol. Samtidig kan det være med til at opbygge selvtilliden, men sporten kræver også stor respekt for andre. Fysisk handler det om balance, kropsbeherskelse, styrke og udholdenhed.

33 Side Showdans Linefaget Showdans er 2 x 1½ time ugenligt. Vi er medlem af Dansk Sportsdanserforbund og deltager i konkurrencer i showdans. Hvis det ønskes kan der arrangeres deltagelse i Rock n Roll, Hip Hop og Disko. Til konkurrencer lægges der vægt på følgende: Kreativitet og fantasi Underholdningsværdi for et publikum Musikforståelse og brug af musikken Udstråling og præsentation Teknik balance, kropskontrol m.m. Evnen til at kombinere arme og ben-bevægelser Koreografi Brugen af hele gulvet. - og der vil i undervisningen natuligt blive lagt vægt på disse ting. Vi vil gerne præsentere jer for lidt forskellige dansegenrer men tiden bruges primært på koreografierne til konkurrence. Alle kan være med, men der kan blive tale om udtagelse til

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Formål for faget idræt Som mennesker har vi et ansvar for vort Guds-skabte legeme. Formålet med undervisningen i idræt

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier.

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier. Formål for faget idræt Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber,

Læs mere

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Bemanding i MIM-timerne: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA - Mål for undervisningen: Mange af eleverne har behov for,

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Årsplan for idræt 8. klasse

Årsplan for idræt 8. klasse Årsplan for idræt 8. klasse 2016-17 Fagformål Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Undervisningsplan for idræt

Undervisningsplan for idræt Undervisningsplan for idræt Formål: Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser og erfaringer opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver dem mulighed

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2016 Fokus på balance, samarbejde og forskellige udtryksformer

UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2016 Fokus på balance, samarbejde og forskellige udtryksformer UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2016 Fokus på balance, samarbejde og forskellige udtryksformer Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Forenklede Fælles Mål

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Selam Friskole. Fagplan for Idræt

Selam Friskole. Fagplan for Idræt Selam Friskole Fagplan for Idræt Formål Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole Idrætslinjen Gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling. Mulighed for at opleve

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Overordnede mål for 0-klasse Undervisningen i 0.klasse er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med barnets alsidige personlige udvikling, ved at give

Læs mere

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne.

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2014-2015 Team/ lærer: Tina Birkholm og Lone Hede De overordnede mål for 0. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Pige idræt. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen:

Pige idræt. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Pige idræt Årgang: Lærer: 7. årgang Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Årsplan for pigeidræt i 5.klasse

Årsplan for pigeidræt i 5.klasse Årsplan for pigeidræt i 5.klasse Der tages udgangspunkt i Fælles Mål for faget idræt. Faghæfte, udgivet af undervisningsministeriet. Signalement, formål, trinmål og slutmål for faget kan findes på www.uvm.dk.

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

P-FAG. Valghæfte 2012-2013. Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig

P-FAG. Valghæfte 2012-2013. Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig P-FAG Valghæfte 2012-2013 Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig Brorsonskolen p-fag 2012/2013 Kære elever og forældre. Brorsonskolen tilbyder alle elever i 6. og

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Kvalitet i leg-læringstimerne.

Kvalitet i leg-læringstimerne. Kvalitet i leg-læringstimerne. Pædagogerne skal være med til at skabe de bedste betingelser for børnenes udvikling, de skal være med til at skabe fysisk og mental rum, som fremmer børnenes selvværd og

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv Linjens formål: At eleven får indsigt i og gør sig erfaringer med naturens muligheder for oplevelser. At give eleven forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 idræt. Formål 1.At eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb,

Læs mere

Idræt, kost og ernæring for 0.-8.klasse

Idræt, kost og ernæring for 0.-8.klasse Idræt, kost og ernæring for 0.-8.klasse Delmål for idræt, kost og Delmål for idræt efter 2. klasse Leg Kende til og gennemføre nye og gamle lege. Lære at indgå i legens betingelser; forstå aftalte regler

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Årsplan idræt 8. klasse Solhverv 2015-2016. Sted Ansvarlig Teori/Tema

Årsplan idræt 8. klasse Solhverv 2015-2016. Sted Ansvarlig Teori/Tema Uge Emne Sted Ansvarlig Teori/Tema 33 Intro til faget faglige og praktiske forventninger Intro til atletik indledende øvelser. Løbe runden om Solhverv, Marie-høns, Hospitals-tagfat, Løb med ærteposer.

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 1 Retningslinjer for undervisningen i fysik/kemi: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget fysik/kemi, udgør folkeskolens

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

P-FAG. Valghæfte Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig

P-FAG. Valghæfte Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig P-FAG Valghæfte 2013-2014 Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud har til dig p-fag 2013/2014 Kære elever og forældre. tilbyder alle elever i 6. og 7. klasse at deltage i en P- fagsordning med

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013

Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013 Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013 Klassens sociale mål: I 1. klasse skal vi blive gode til: At lytte til og respektere hinanden. At hjælpe hinanden At passe på egne og andres ting At passe på hinanden,

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN IDRÆT

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN IDRÆT 42015-16 Lærer: Søren Jørgensen Forord til faget i klassen I faget vil eleverne arbejde idrætsformer, som er anderledes end det de deltager i inden for idrætsklubberne. Det grundlæggende i hele idrætsundervisningen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Indhold Andre fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Fortælling... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Valgfag:... 4 Beskrivelse...

Indhold Andre fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Fortælling... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Valgfag:... 4 Beskrivelse... Indhold Andre fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Fortælling... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Valgfag:... 4 Beskrivelse... 4 Temaundervisning:... 5 Drama:... 6 Beskrivelse... 6 Del- og slutmål...

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

ÅRSPLAN I IDRÆT FOR 3.klasse Henrik Stougaard

ÅRSPLAN I IDRÆT FOR 3.klasse Henrik Stougaard ÅRSPLAN I IDRÆT FOR 3.klasse 2012-2013 Henrik Stougaard PERIODE TEMA Kroppen og dens muligheder Idrættens værdier Idrætstraditioner og -kulturer Indhold Organisering og arbejdsformer Evaluering Uge 33

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere