Indholdsplan for Bøvling Idrætsefterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for Bøvling Idrætsefterskole"

Transkript

1 Side Indholdsplan for Bøvling Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag...2 Folkelig oplysning og demokrati...2 Kærlighed, krav og konsekvens...2 Det levende liv vil vi hjælpe at gro, det gælder i idræt og leg...3 Miljø:...4 Praktisk...4 Undervisning...4 Holddannelser...5 Årsplan...6 August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Undervisning:...8 Dansk...8 Efterskolernes Dag...9 Løbetræning...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fodbold...11 Foreningsgymnastik...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fremmedsprog...14 Friluftsliv...16 Fysik...17 Fællessang...19 Gymnastik...20 Power Tumbling...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Køkken...22 Matematik...24 Morgentime...25 Sverige...26 Teater...27 Uge Vejledning...29

2 Værdigrundlag Side Skolen drives med udgangspunkt i et Grundtvigsk livssyn. Vi søger at give eleverne faste rammer, indenfor hvilke de kan udvikle deres personlighed til frihed under ansvar, demokrati, selvstændighed og gensidig respekt. Dette foregår i et forpligtende fællesskab, hvor drivkraften er glæde, begejstring og engagement. Vi stiller krav om overholdelse af de regler, som vi finder nødvendige, for at skolen kan tage del i ansvaret for de unges personlige, faglige og sociale udvikling, under mottoet kærlighed, krav og konsekvens. En oplæringsproces, hvor skolens ansatte er de unges rådgivere og vejledere. Dette forudsætter en tryg atmosfære og et tillidsfuldt forhold alle imellem - såvel ansatte som elever. Dog har alle ikke samme udgangspunkt og derfor heller ikke mulighed for at nå samme mål. For at behandle folk ens skal de behandles forskelligt. Begreber som almen dannelse og folkelig oplysning er en naturlig del af enhver undervisnings- og samværssituation. Folkelig oplysning og demokrati Ved folkelig oplysning forstår vi information om livet og samfundet, som er vedkommende og udviklende for eleverne. Herunder lægger vi meget vægt på selve opdragelsen til demokrati. Vi har ugentlige kontaktmøder, elevmøder samt fællesmøder, og eleverne har medindflydelse i det daglige, men det er de demokratiske spilleregler, vi ser som det bærende element. Det vil bl.a. sige, at vi gerne vil lære eleverne, hvordan man gør sin indflydelse gældende både i dagligdagen og i samfundet på en positiv måde. Oplysning være skal vor lyst, Er det så kun om sivet, Men først og sidst med folkerøst Oplysningen om livet; Den springer ud af folkedåd og vokser som den vugges, Den stråle i vort folkeråd, til aftenstjernen slukkes! N.F.S. Grundtvig, 1839 Kærlighed, krav og konsekvens Med en kærlig indstilling stiller vi nogle krav og opstiller nogle regler, hvis konsekvens er kendt af alle. På efterskolen oplever vi mange forskellige samværssituationer med eleverne, som bevirker, at vi som ansatte helt naturligt kommer til at holde af de unge mennesker, og vi har derfor stor interesse i deres personlige, faglige og sociale udvikling. Den åbenhed og nærhed som opnås mellem elever og lærere og mellem eleverne indbyrdes giver en forståelse for betydningen af den gensidige respekt samt at dagligdagen fungerer til alles tilfredshed.

3 Side Eleverne møder mange krav i dagligdagen, og når vi kræver noget af eleverne, er det fordi, vi har tillid til, at de med de ansattes vejledning kan leve op til kravene, og det viser sig oftest, at eleverne vokser med opgaverne og udfordringerne og derigennem opnår større selvtillid. En del af kravene handler derfor om, at eleverne tildeles ansvar for praktiske arbejdsopgaver samt undervisning og arrangementer i forbindelse med gymnastik- og foreningslederuddannelsen. Også i de boglige fag møder eleverne faglige udfordringer samt krav om lektielæsning og aktiv deltagelse i timerne. Alle har til enhver tid ansvar for sig selv, sine ord og handlinger. Samtidig fordrer det forpligtende fællesskab, at alle ansatte såvel som elever tager ansvar for, at undervisningen, dagligdagen og sammenholdet fungerer. Vi kræver også, at eleverne overholder skolens regler. For at eleverne føler sig trygge, skal konsekvensen af et regelbrud være lige så kendt som reglen. Konsekvensen af at bryde skolens grundlov, som forbyder indtagelse af euforiserende stoffer og besøg på det andet køns gange, er hjemsendelse. Et andet eksempel er, at nattesjov belønnes med en fjordtur (5 km. Løbetur). Fjordturen som konsekvens er kendt af alle, accepteres uden diskussion og derefter er den sag ude af verden og ingen bærer nag. Det levende liv vil vi hjælpe at gro, det gælder i idræt og leg Livet på efterskolen er et aktivt liv for elever såvel som lærere. Gymnastik og idræt har en fremtrædende plads i dagligdagen, og vi fokuserer på den kropslige dygtiggørelse og udvikling for den enkelte elev. At være kropsligt aktiv samt at gøre noget med og for andre er befordrende for glæden, begejstringen og engagementet, der er drivkraften på Bøvling Idrætsefterskole. Blandt gammel og ung vil vi gerne slå bro, det mål har vi sat for vor vej. Det levende liv vil vi hjælpe at gro, det gælder i idræt og leg. For børn og for unge vor skole er rejst. Og FRI mejslet står i vort navn. Mens dagene går, vi tror, den består og bliver vor ungdom til gavn. Fra skolens sang skrevet af Långg Drés.

4 Side Miljø: Afsnittet omhandler hvordan skolen gennem sin undervisning og samvær sikre livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Praktisk Der er 6 måltider om dagen. Morgenmaden er tá selv morgenbord med diverse morgenmadsprodukter. Formiddagsforfriskningen består af rugbrød og pålæg. Middagsmaden består af to retter, enten forret og hovedret, eller hovedret og dessert. Eftermiddagsforfriskningen består at franskbrød / boller eller frugt. Aftensmaden består af lun ret og diverse pålæg på tá selv bord. Hver aften kl er der aftenforfriskning. Kl skal alle være på egne værelser, og kl slukkes lyset. Du er meget velkommen til at blive i weekends, hvor du vil oplever et andet efterskoleliv end til daglig, weekendaktiviteterne er planlagt af eleverne og vagtlærerne. Der er nogle weekends, hvor alle skal være på skolen, i disse weekends er der planlagte aktiviteter, for eksempel sverigesturen, teateruge, cykeltur og deltagelse i forskellige arrangementer. I hver måned er der enten en forlænget weekend fra torsdag/søndag - fredag/mandag, eller en ferie. Undervisning Undervisningen er hovedsageligt tilrettelagt, så der veksles mellem boglige og idrætslige fag. Mandag morgen er der fællesgymnastik, de øvrige morgener starter dagen med en morgentur på ca. 1 kilometer, eller basistræning i hallen, derefter er der morgenmad og fortælletime. Fortælletimen starter ofte med TV avisen, og derefter fortælling om forskellige emner i årets løb. En gang om måneden er der morgensang i kirken sammen med friskolen og andre interesserede. Bøvling Idrætsefterskole tilbyder undervisning i 10.klasse. Dette indebærer, at der undervises i obligatoriske og valgfrie prøvefag. Ved skoleårets afslutning, kan du gå op til folkeskolens afsluttende prøver. Du kan vælge folkeskolens afgangsprøve, samme prøve som ved afslutningen af 9. klasse, eller du kan gå op til 10. klasses prøven, som er et niveau højere. Prøverne afvikles efter samme regler som i folkeskolen. Året er delt op i 4 semestre, så du får 4 forskellige skemaer. Eleverne deles i tre hold, så hver klasse bliver på ca. 23 elever. Undervisningen foregår ved klasseundervisning, gruppearbejde, temadage og andre spændende arbejdsformer, hvor den enkelte lærer bestræber sig på, at gøre undervisningen så spændende og nærværende som muligt. Undervisningen tilrettelægges som en naturlig del af forskellige temauger, for eksempel er der undervisningselementer som helt naturligt indgår i teateruge, krop og kost uge og lignende. Der er adang til fri trådløst internet over hele skolen.

5 Side Obligatoriske fag med prøver Timer pr. uge a 60 minutter Dansk 4 Matematik 4 Engelsk 3 Valgfag med prøver Tysk 3 Fysik/kemi 2 Meget af undervisningstiden er delt op i forskellige hold og fag, men en vigtig del af kostskolelivet er samvær og fællesskab, der er daglige undervisningssituationer, hvor alle er samlet. Fællesfag: Fortælletime Foredrag Fællessang Folkedans/Dans Holddannelser Bogligt vil der være udfordringer for både den svage elev og eleven med stort overskud. De første tre uger er et indskolingsforløb, hvor holdene sammensættes i mange forskellige konstellationer, og eleverne skal lave forskellige prøver i dansk, matematik og fremmedsprog. Først derefter inddeles eleverne i 3 hold, hvor målsætningen er at lave tre hold, som har forudsætninger for at fungere optimalt. (Se endvidere introførløb )

6 Side Årsplan August 2009 Dato aktivitet Formål Uge 34 Introforløb Se beskrivelse for introføløb 19 Team tur 20 Team tur Uge 35 Introforløb 28 Morgensang i kirken Uge 36 Ekskursion sveriges tur Se under Sverige September 2009 Dato aktivitet Formål 23 Morgensang i kirken Oktober 2009 Dato aktivitet Formål 2 Teateruge Se under teater 8 Opføre for byen 9 Forældresamt.+opf. Teater Uge 43 Brobygning Uge 44 Brobygning November 2009 Dato aktivitet Formål 29 Advent - forældredag Se beskrivelse December 2009 Dato aktivitet Formål 14 Morgensang i kirken / lucia 15 Hell week

7 Side Januar 2010 Dato aktivitet Formål 11 Deltage i aftengudstjeneste 19 Morgensang i kirken 23 VM i indefodbold 23 Anderledes akt. Dag Se under foreningsgymnastik Uge 4 terminsprøver Februar 2010 Dato aktivitet Formål 10 Morgensang i kirken 27 Galla weekend 28 Forældredag - opvisning Marts 2010 Dato aktivitet Formål 27 BI weekend April 2010 Dato aktivitet Formål 9 Morgensang i kirken kl. gym. Dag Se under foreningsgymnastik Maj 2010 Dato aktivitet Formål 4 Morgensang i kirken 4 Skriftlig prøve - matematik 5 Skriftlig prøve - dansk 6 Skriftlig prøve engelsk 7 Skriftlig prøve - tysk 8 Natur weekend BB 9 Naturweekend Se under friluftsliv Juni 2010 Dato aktivitet Formål 3 Mundtlige prøver starter 8 Info for elevholdet 09/10 19 Cykeltur Se under friluftsliv 26 Afslutning 10.00

8 Side Undervisning: I afsnittet vil hvert fag blive gennemgået med formål og indhold. Dansk Fag: Dansk Undervisningens omfang: 225 min. pr. uge Hold / inddeling: 3 samlæste hold A B C Obligatorisk / valgfag: Obligatorisk Afsluttende prøver: Folkeskolens afsluttende prøver tilbydes. Formål: Der sigtes mod åbenhed, personlig udvikling samt mod ytring af holdninger. stk.2: Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryksog læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. Kilde: Undervisningsministeriets fagformål for dansk. Indhold: Mundtligt: Metode: Med udgangspunkt i forskelligartede tekster arbejdes der med forskellige teknikker som fremmer tekstforståelse og læseoplevelsen. Det tilsigtes at eleverne bliver i besiddelse af en række værktøjer til brug ved tekstarbejdet. Der arbejdes med: Fortælling, strukturalisme, kritisk litteraturanalyse, argumentationsanalyse, impressionistisk, ekspressionistisk tekstforståelse samt fremlæggelse. Materialer: Skønlitteratur af nyere og ældre dato, sagprosa, video, sagn, eventyr, folkeviser, drama, billeder og reklamer. Der arbejdes med emner, perioder og forfatterskaber m.m. Skriftligt: Der arbejdes med: Procesorienteret skrivning, novelleskrivning, digtskrivning og eventyrskrivning. Der arbejdes endvidere med emnestile. Der lægges vægt på: Udtryksformer, skrivestil, ordforråd, stavning og tegnsætning Skrivning: Det tilstræbes at eleverne bibeholder og videreudvikler en letlæselig og tilpas hurtig brugsskrift. Der trænes notatteknik.

9 Efterskolernes Dag Side Selve formidlingsdelen er en vigtig øvelse for eleverne. Parvis viser de gæsterne rundt til de forskellige aktiviteter, hvor de fortæller om deres egne oplevelser på såvel linjen, men også skoleopholdet som helhed. Lærerne følger op på samtalerne og underviser eleverne i, hvordan gæsterne får den bedst mulige oplevelse med herfra. Didaktisk arbejdes der i høj grad induktivt og i mindre grad deduktivt. Skema Efterskolernes dag Bliveweekenden: Lørdag: Fag: Dansk Emne: Lokalområdet Aktiviteter: Redigering, lay-out og opsætning af artikel materiale om lokalområdet indsamlet i et dansk avisprojekt : Fag: Dansk Emne: Interview og reklame Aktiviteter: Redigering, lay-out og opsætning af artikelmateriale om alle eleverne indsamlet i et dansk avisprojekt : Fag: Idræt Emne fysisk træning Aktivitet: Spring og gymnastik Søndag: Fag: Idræt, Friluftsliv, Køkkenarbejde, Dansk: : Emne: Workshops Aktiviteter: Forberede worshops i: Rytmisk Gymnastik Karate Spring Boldspil Friluftsliv Køkkenarbejde Og udarbejde og træne en rundvisning med præsentation af Skolen : Aktiviteter: Workshops færdiggøres! Aktiviteter: Gennemførelse af workshops : Aktiviteter :

10 Løbetræning Side Fag: Løb Undervisningens omfang: To gange om ugen Hold / inddeling: Alle Obligatorisk / valgfag: Obligatorisk Afsluttende prøver: Ingen Formål Målet er, at alle skal kunne gennemføre at løbe hele turen. Nogle elever kan ved starten af skoleåret ikke løbe de 5 km., men ved hjælp af intervaltræning lykkes det for de fleste, at få en bedre kondition/form. Løbetræning giver en god grundform, som er til gavn når andre idrætsgrene udføres. (Gymnastik, fodbold, badminton mv.) At lære sin krop at kende, grænser, begrænsninger, udholdenhed, styrke mv. Ved at komme ud i naturen får man både større fysisk og psykisk velvære. Når fjordturen løbes opleves naturen, man bruger energi og bliver aktiv og glad. Indhold Ruten starter fra skolen ad Høvsørevej mod vest til venstre ad Krogshedevej, som er grusvej, der går over Fåremølle Å videre til venstre ad Bøvling Fjordvej, som også er en grusvej til Brogårdvej, som fører tilbage til Tangsøgade, til venstre op gennem byen og til venstre ad Marievej, som fører tibage til skolen på Høvsørevej. Der startes med opvarmning, så kroppen er klar til løbeturen. De fleste af eleverne løber turen på minutter. Der tages hver gang tid på turen. Eleverne fører deres egen tid på en resultatliste, således at hver elev har mulighed for fra gang til gang at følge egen udvikling fremgang/tilbagegang.

11 Side Fodbold Fag: Fodbold/linjefag Undervisningens omfang: 2 gange 1½ time om ugen hele året. Hold / inddeling: Piger og drenge Obligatorisk / valgfag: Valgfag/linje Afsluttende prøver: Ingen. Formål: For at give eleverne et bredere idrætstilbud, skal fodbolden være med til at skabe glæde og positive oplevelser i det sociale fællesskab på skolen og ved at komme ud til turneringer og stævner, både udendørs som indendørs. Ved afslutningen af året skal eleverne have fornemmelsen af at de er kommet videre og have udviklet deres fodboldkunnen, både teknisk og taktisk. Indhold: I grundtræningen læggers der vægt på de tekniske og de taktiske grundprincipper. Udover at lærer at spille som et hold, lægges der også vægt på: At udvikle sin kunnen. Spille selv. Beherske og kontrollere bolden. At drible og aflevere bolden. At kommunikere på banen. Løbe i positioner og modtage. At erobre og aflevere bolden At forhindre modspilleren i at modtage og spille bolden. Skolen deltager i efterskolernes udendørsturnering om efteråret, samt efterskolernes indendørsturnering om vinteren. Endvidere deltager vi i JBU turnering for efterskoler, både efterår og forår. Derudover spilles der venskabs/træningskampe mod klubhold og naboefterskoler.

12 Side Kursus 1 - gymnastik Fag: Foreningsgymnastik. Undervisningens omfang: 1. og 2. semester 180 min. pr. uge. 3. semester 135 min min. pr. uge. Hold / inddeling: 1. semester: 2 blandede hold 2. semester: Stamhold A, B, C. 3. semester: Drenge/ piger eller alle. Obligatorisk / valgfag: Obligatorisk Afsluttende prøver: Ingen Formål I overensstemmelse med skolens formål at give eleverne en lederuddannelse i gymnastik, samt at anspore dem til en ledergerning i det frivillige foreningsarbejde. Indhold 1. semester ( fra skolestart til efterårsferie ) Eleverne tager kursus 1 i DGI s Gymnastikuddannelse. Undervisningen indeholder både teori og praksis, således at teorien altid knyttes til praksis. Følgende emner gennemgås: - Startaktiviteter, rekvisitter og lege. (herunder børns motoriske- og sociale udvikling) - Opvarmnings- og grundtræningsprincipper. (herunder anatomi og musikteori) - Musik og bevægelse. (herunder bevægelseslære) - Rytmik, sanglege og danse. (herunder instruktørens opgaver) - Akrobatik (herunder samarbejde og sociale relationer) - Spring og redskabsaktiviteter. (herunder metodik, modtagning og løfte - bæreteknik) 2. semester ( fra efterårsferie til juleferie ) Eleverne får, via samarbejde med friskolen, mulighed for at afprøve det de har lært i 1. semester. Klassevis forberedes, afvikles og evalueres undervisningstimer i hhv. børnehaveklasse - 1. klasse, klasse og klasse. 3. semester ( fra juleferie til påskeferie ) Eleverne skal parvis forberede og afvikle en opvarmning. Eleverne giver sammen med læreren en evaluering efter timen. Desuden får 4 elever til opgave at lave en fællesserie til opvisningsprogrammet som de underviser i, mandag morgen i fællesgymnastik. Arrangementer

13 Side Ud over de skemalagte timer får eleverne ansvar for forskellige større arrangementer der hører ind under foreningsgymnastikken: - I januar har vi, i samarbejde med DGI - Vestjylland, en Anderledes Aktivitetsdag for børn i alderen 6-13 år. - I marts har vi, i samarbejde med elevforeningen, BI - weekend hvor gamle elever kommer med deres gymnastikhold. - I april har vi, i samarbejde med Skoleidrætten i Ringkøbing Amt, 5. klassernes Gymnastikdag. I alle 3 tilfælde står samarbejdspartnerne for tilmelding og leje af lokaler, lærerne fungerer som konsulenter, mens eleverne står for al planlægning og afvikling af arrangementerne. Andet Desuden er eleverne i forbindelse med DGI s talentuddannelse på besøg på en Idrætshøjskole, og der udfyldes skemaer vedr. deres hjemslusning til lokalforeningen. Eleverne deltager, i DGI - regi, i et 7 timers trampolinkursus og et 12 timers foreningslærekursus.

14 Side Fremmedsprog Fag: Fremmedsprog (tysk og engelsk) Undervisningens omfang: 180 min. pr uge Hold / inddeling: 3 hold A B C samlæst Obligatorisk / valgfag: Engelsk obligatorisk Tysk valgfag Afsluttende prøver: Folkeskolens afsluttende prøver tilbydes Formål At eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således de kan forstå talt og skrevet engelsk/tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk/tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelser, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling Undervisningen skal give indsigt i kultur og samfundsforhold i engelsk/tysktalende lande og derved styrke international forståelse og forståelse af egen kultur. Fremmedsprog rummer såvel en sproglig som en kulturel side, og fagene indeholder aspekter som færdigheder, orienterende og dannende aspekter. Disse færdigheder fører til en politisk dannelse. Indhold Som pejlemærker ved både planlægning, gennemførelse og evaluering af en given undervisning/undervisningsforløb benyttes følgende fire områder. Kommunikative færdigheder sprog og sprogbrug sprogtilegnelse kultur og samfundsforhold Disse områder betyder følgende for 10. klasse: Der stilles forventninger til præcis og nuanceret brug af og bevidsthed om sproget. Lyttefærdigheder Mundtlig sprogfærdighed Læsning og bearbejdning af tekster At skrive længere sammenhængende tekster Formidling af budskaber

15 Side Der arbejdes med modtagerbevidsthed i både det mundtlige og skriftlige arbejde. Der arbejdes med centrale grammatiske områder som integreres i såvel tekstarbejde som i det mundtlige og skriftlige arbejde. Eleverne styrker deres bevidsthed om, hvordan de bedst tilegner sig sproget gennem følgende: læse- skrive- lytte, og talestrategier. Eleverne udbygger deres viden om kultur og samfundsforhold i sprogenes hjemlande, herunder forskelle og ligheder mellem de fremmede kulturer og henholdsvis engelsk/tysk kultur.

16 Side Friluftsliv Fag: Natur/Friluftsliv Hold / inddeling: hold ca. på 8 personer. Obligatorisk / valgfag: Obligatorisk. Afsluttende prøver: Ingen. Formål At give eleverne mulighed for at opleve naturen og respektere den. At give dem kendskab til miljø og sundhed og lære at forstå sammenhængen mellem de enkelte dele i naturen. Deres ansvarlighed overfor natur og miljø skal styrkes. De skal også lære at tage udfordringer og bruge naturens ressourcer til grænseoverskridende idrætsaktiviteter. Skolen arrangerer i den første uge af september, en natur- og friluftstur til Sverige og i maj måned i 4. semester er der en friluftsweekend på skolen, hvor alle elever drager ud i det grønne for at gentage oplevelserne fra Sverigesturen. Indhold Vi vil forberede eleverne at bo primitivt ude i naturen med følgende undervisningsemner: I forbindelse med Sverigesturen oplysning om Sverige ( Historie, kultur og sprog). Overnatning ved hjælp af bivuak. Madlavning på trankiasæt og bål. Kano/kajaksejlads og tømmerflåde. Brug af kort og kompas eks. O-løb. Kendskab til skovens planter og dyreliv. Fiskeri. Træklatring og udendørs sauna. Knob og stikbinding. Skolen har tre kanoer og en shelter, som bliver flittigt benyttet i weekenden og på ture, foruden at primitiv overnatning og madlavning også er en del af fritidslivets glæder i weekenden.

17 Side Fysik Fag: Fysik / kemi Undervisningens omfang: 90 min. pr. uge Hold / inddeling: 3 hold A B C Obligatorisk / valgfag: Valgfag Afsluttende prøver: Folkeskolens afsluttende prøver tilbydes Formål Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed overfor naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede. Indhold Fysik / kemi beskæftiger sig med fysiske og kemiske grundfænomener, deres relationer til hverdagen og samspillet mellem teori og eksperiment. Undervisningen baseres hovedsageligt på elevernes egne eksperimenter og undersøgelser. Arbejdet omfatter en grundig og varieret efterbehandling af de praktiske og eksperimentelle aktiviteter. Eleverne skal herigennem udvikle sprog og begreber. Elevernes formidling af viden, sammenligning af resultater samt fortælling om arbejdet indgår i undervisningen i undervisningen skal det eksperimentelle arbejde omfatte både meget bundne opgaver og opgaver med en høj grad af elevmedindflydelse. Arbejdet skal give mulighed for varierede arbejdsformer og forsøgsaktiviteter. Centrale kundskabs og færdighedsområder:

18 Side Stoffer og fænomener omkring os, det naturvidenskabelige verdensbillede, liv og miljø samt teknologi dækkes ved følgende emner: Det periodiske system. Kemien vi spiser. Alkohol. Astronomi. Lys.

19 Side Fællessang Fag: Fællessang Undervisningens omfang: 30 min. Pr. uge Hold / inddeling: Alle elever Obligatorisk / valgfag: Obligatorisk Afsluttende prøver: Ingen tilbud om prøver Formål At give eleverne kendskab til den danske sangskat, og øge sangglæden så man er i stand til at deltage i fællessang ved møder, sammenkomster og lignende. Indhold Hovedsageligt benyttes DGI sangbogen og Højskolesangbogen. Der lægges vægt på et sangvalg, som tilgodeser nye som gamle sange inden for kategorierne årstider, højtider, historie og menneskelivet, med udgangspunkt i et Grundtvigsk livs og menneskesyn. Eleverne skal lære den / de angivne melodier, som er i de respektive nodebøger / sangbøger. Endvidere gives eleverne en orientering om tekstens indhold, den betydning den har haft på tilblivelsestidspunktet, og hvilken betydning den har for os i dag. Kun ord, som går i sagn og sang fra mund til mund i folkevang, opholder folkelivet; i folkets egne gamle ord kun folkelig oplysning bor, af folkeånden givet. N. F. S. Grundtvig

20 Side Gymnastik Fag: Fællesgymnastik, pige/drengegymnastik samt håndredskaber. Undervisningens omfang: 75 min. fælles gymnastik, 180 min. henholdsvis pige/drengegymnastik. I 3. semester yderligere 135 min. pr. uge. Håndredskaber 60 min. pr. hold. pr. uge i et semester. Hold / inddeling: Hele elevholdet til fællesgymnastik, opdeling i køn til pige/drengegymnastik og holdvis (A,B,C) inddeling til håndredskaber Obligatorisk / valgfag: Obligatorisk Afsluttende prøver: Ingen Formål med fagene er i henhold til skolens overordnede målformulering at medgive.. de unge de værdier, der er bærende i det folkelige liv anspore de unge til en ledergerning i det frivillige foreningsarbejde Gennem undervisningen i gymnastik praktiserer vi 4 gymnastiklærere de værdier, der er bærende i den folkelige gymnastik. Vi præsenterer m.a.o. vore elever for en undervisning, som vi mener bidrager til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling. Formålet er mere konkret, at eleverne bl.a. gennem gymnastikoplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der muliggør kropslig og almen udvikling (jf. også 3 i skolens formålsformulering: tilbyder unge elever kurser med henblik på elevernes hele menneskelige udvikling.) Vi tilstræber, at eleverne gennem individuel gymnastisk udfoldelse samt UVØ (undervisningsøvelser), se i øvrigt afsnittet herom, får mulighed for at opleve glæden ved og lysten til at udøve gymnastik. Eleverne skal samtidig opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. Undervisningen tager udgangspunkt i det enkelte elevholds gymnastiske og i øvrigt fysiske forudsætninger og omhandler oplevelser, færdigheder og kundskaber. Eleverne får mulighed for at føle pulsen, fornemme rytmen og opleve adrenalinet pumpe gennem kroppen ved forårets opvisninger. Indhold Undervisningens indhold omfatter alsidige bevægelsesformer samt mere specifikke bevægemønstre indenfor hvert af de 4 delområder. Der arbejdes dog i alle 4 områder ud fra generelle overvejelser omkring elevernes motoriske udvikling. Eleverne skal i:

21 Side Fællesgymnastik - arbejde med rytmiske grundøvelser, akrobatik, lege, dans og spring. For indholdet i 3. semester se undervisningsplanerne for foreningsgymnastik. Pigegymnastik - arbejde med forskellige sider af den rytmiske gymnastik, herunder grund/basisøvelser, dans, bevægelse over gulv, ekspressive aktiviteter/udtryk, leg, og akrobatik. Drengegymnastik arbejde med forskellige sider af den rytmiske gymnastik. Der arbejdes hovedsageligt med grund/basis- samt styrkeøvelser. arbejde med forskellige typer redskabsspring, se i øvrigt undervisningsplanerne for spring. Håndredskaber arbejde med forskellige typer af håndredskaber, som ligesom de andre to delområder, kan være en hjælp i arbejdet med at give eleverne en alsidig bevægelsesskoling. Arbejdsformer Forskellige arbejdsformer kan indgå i de 3 delområder, f.eks. Følg mig princippet Parvis eller gruppearbejde Spejløvelser Dialogøvelser Forevisning observering udførelse Opvisninger Årligt deltager elevholdet i ca. 20 opvisninger, både ved egne arrangementer, og ved opvisninger i egnsforeninger og lokalforeninger. Dette er en væsentlig del af skolens og elevholdets ansigt udadtil, her er der lejlighed til at vise hvad der er arbejdet med, holdets gymnastiske færdigheder og en stor del af deres menneskelige udvikling synliggøres ved sådanne lejligheder. Ligeledes er det en god kontakt til vores bagland, lokalforeninger, forældre og gamle elever.

22 Side Power Tumbling Fag: Power Tumbling Undervisningens omfang: 180 min. pr. uge Hold / inddeling: 3 hold pr. gang. Der udbydes 6 idrætter hvert semester, hver elev skal vælge 2. Obligatorisk / valgfag: Obligatorisk. Afsluttende prøver: Ingen. At give gymnasterne et indblik i en ny måde at springe på. Vi vil fukusere på baglæns spring på fiberbane, det være sig alt fra vejrmøller til dobbelt roterende spring. Der vil være mulighed for at stille op i konkurrence inden for DGF, men dette er valgfrit. Spring der vil blive fokuseret på: Vejrmølle, araber, flik flak, whip, salto, skrue, afsætstillinger, luftsans og meget mere. Det vigtigste i Powertumbling er at gå ind og udfordre sig selv personligt og overskride nogle grænser, der gør at man udvikler sig springmæssigt til en bedre gymnast. Vi vil tage til mange af de konkurrencer, der tilbydes og få et indblik i hvad det vil sige at gå til konkurrence. Vigtigst af alt er, at vi får en god tid sammen i hallen med højt humør og sved på panden.

23 Side Køkken Fag: Køkkenarbejde Undervisningens omfang: 50 timer på årsbasis pr. elev Hold / inddeling: elever pr. gang Obligatorisk / valgfag: Obligatorisk Afsluttende prøver: Ingen Formål At give eleverne indføring i råvarekendskab om opbevaring, anvendelse, tilberedelse, hygiejne og køkkenhygiejne generelt. At give eleverne ansvar for gennemførelse af enkelte selvstændige opgaver. At give eleverne indblik i køkkenpersonalets arbejde, og hvad der går forud for et godt måltid, og at skabe kontakt med og give forståelse for køkkenpersonalets arbejde. Indhold Eleverne arbejder sammen to og to. Første uge i lille køkken, hvor arbejdet består i at forestå morgenmaden incl. oprydning og opvask, hjælpe med opvask efter middagsmad og aftensmad, oprydning efter eftermiddagsforfriskning og lave aftenkaffe. Anden uge er i store køkken, hvor arbejdet består i at hjælpe med middagsmaden, forberede aftensmaden og servere denne, og hjælpe med opvasken efter middagsmad og aftensmad.

24 Side Matematik Fag: Matematik Undervisningens omfang: 225 min. pr. uge Hold / inddeling: 3 samlæste hold A B C Obligatorisk / valgfag: Obligatorisk Afsluttende prøver: Folkeskolens afsluttende prøver tilbydes. Formål: Fomålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Kilde: Undervisningsministeriets fagbog for matematik. Indhold: Elevernes større modenhed bevirker, at de på dette klassetrin er mere bevidste om formålets behov for at kunne forstå og benytte matematik. Anvendelse: På dette klassetrin vil fagets anvendelse være knyttet til forhold, der vedrører natur, samfund og kultur. Eleverne skal arbejde med økonomiske forhold, f.eks. vedrørende arbejde, fritid og sundhed. Sammenhænge mellem privatøkonomi og samfundsøkonomien inddrages. Faglige begreber og metoder: I forskellig grad kan eleverne arbejde med, hvordan matematikken opbygges og hvordan fagets begreber og metoder anvendes. Der arbejdes med: En udvidet forståelse af funktionsbegrebet som et middel til at beskrive sammenhænge og forandringer. Ikke-liniære sammenhænge, f.eks. procentuel vækst. Statistiske beskrivelser og sandsynlighed, hvor der lægges vægt på metode og fortolkning. Stikprøveundersøgelser, f.eks. i forbindelse med meningsmålinger, geometrisk beskrivelse af den omgivende verden, som den forekommer i teknologi, arkitektur, design og kunst.

25 Side Morgentime Fag: Morgentime / fortælletime Undervisningens omfang: 100 min. Pr uge Hold / inddeling: Alle Obligatorisk / valgfag: Obligatorisk Afsluttende prøver: Ingen Formål Formålet med fortælletimerne er blandt andet, at eleverne sættes i en situation, hvor de skal lytte, og observere. Underviseren skal videregive både faktuelle oplysninger, men også holdninger, på en sådan måde, at det ikke blot giver eleverne viden men også stof til eftertanke. Indhold Fortælletimen indledes med en morgen sang/salme, oplæsning af fadervor, herefter en sang, som kan være en årstidssang, fædrelandssang, sang om menneskelivet og lignende, eller en sang, som har relation til emnet. Skolens formål tager udgangspunkt i det Grundtvigske livssyn, hvilket også betyder et kristent livssyn, derfor findes det naturligt, at indlede dagen med morgensang og fadervor, blandt andet for at videregive denne kulturarv og tradition fra de frie skoler og menigheder. Fortælletimen er en foredragstime, hvor eleverne lytter til et af underviseren valgt emne, emnerne kan være meget forskellige, historie, kultur, aktuelle emner fra den politiske arena, hændelser som er sket ude i den store verden, underviseren kan også fortælle om personligt oplevede hændelser, timerne kan også i en vis udstrækning benyttes til informationer. Oplysning være skal vor lyst, er det så kun om sivet, men først og sidst med folkerøst oplysningen om livet; den springer ud af folkedåd og vokser, som den vugges, den stråle i vort folkeråd, til aftenstjernen slukkes! N. F. S. Grundtvig

26 Sverige Sverigestur uge 36 I uge 36 har skolen en tur til Sverige. Alle elever og lærere deltager i 6 dage Side Sverigesturen er sidste del af introperioden, hvor det blandt andet handler om, at observere eleverne, se hvordan de reagerer, handler, samarbejder når rammerne om aktiviteterne er forlagt til det fri. Derudover er det vigtigt at give eleverne mulighed for at opleve naturen og respektere den. At give dem kendskab til miljø og sundhed og lære at forstå sammenhængen mellem de enkelte dele i naturen. Deres ansvarlighed overfor natur og miljø skal styrkes. De skal også lære at tage udfordringer og bruge naturens ressourcer til grænseoverskridende idrætsaktiviteter. Indhold Overnatning ved hjælp af bivuak. Madlavning på trangia sæt og bål. Kano/kajaksejlads Mangekamp Fiskeri. Træklatring og udendørs sauna. Kreativt

27 Teater Teateruge Side Teaterugen omfatter 6 undervisningsdage fredag til fredag Formålet med teaterugen er at give den enkelte elev indblik i arbejdsprocessen fra ide til virkelighed, erkendelse af at alle er afhængige af hinanden i gruppen/grupperne, i et ikke kendt stykke, som opsættes ud fra egne ideer/forslag til præmis og handlingsforløb ud fra et givet emne/tema. Endvidere er det formålet at give de medvirkende større indsigt i menneskelige historiske samfundsmæssige relationer i forhold til emnet/temaet. Det eneste du kan gøre forkert, er at ødelægge noget for andre Teaterugen tager udgangspunkt i materiale fra danskundervisningen, som kan være eventyr, digte, drama, video analyser mv. Der arbejdes skiftesvis i klassen hele elevholdet temagrupper individuelt. Der arbejdes med skuespil dans drama stunt musik sang lys lyd scenografi PR/video.

28 Uge 42 Kort uge Side I uge 42 (skolernes efterårsferie) tilbydes alle som er skrevet op til det efterfølgende skoleår et kursus fra lørdag kl til onsdag kl Lørdag er der ankomst/indkvartering, præsentation af kurset og aktivitet i gymnastiksalen. Søndag er der undervisning fra kl mandag til onsdag er der undervisning fra Der undervises i de boglige fag som skolen tilbyder. Undervisningen er tilrettelagt efter kursisternes niveau men også med den hensigt, at synliggøre de krav der stilles og den pædagogik der anvendes. Der undervises i de idrætsfag som normalt tilbydes, så eleven får et indtryk af niveau, krav og muligheder. Der udover handler det om synliggøre skolens mål og give kursisten indsigt i kostskolelivet.

29 Side Vejledning Vi gør meget ud af at vejlede den enkelte elev til en ungdomsuddannelse. Året på BI er et indgangsår til det videre forløb i ungdomsuddannelsen. Du får stillet spørgsmål til dit videre valg, skal du på Gymnasium? Handelsskole? Teknisk skole? eller er det måske noget helt andet du ønsker. Det ligger os meget på sinde, at alle kommer godt herfra, og får startet på en ungdomsuddannelse. Alle skal deltage to uger i den obligatoriske brobygning

30 Side Adventsweekend Lørdag: : Fag: Fremmedsprog, dansk, fællessang. Emne: Årstid i sange Aktiviteter: Danske og udenlandske sange : Fag: Billedværksted Emne: Samarbejde og trivsel i grupper. Aktiviteter: Opgave:Udsmykningskonkurrence.(Løses værelses vis.) Planlægning Planer gennemføres Bedømmelse : Fag: Friluftsliv og Natur Emne: Færdes i og bruge naturen Aktiviteter: Vandretur Tur i skoven Samle og undersøge naturmateriale Samlet evaluering : Fag: Dansk, historie Emne: Alternativ skole (rejsende i hjælpearbejde) for: Aktiviteter: Besøg af Euroclass, fra Kolding Efterskole der stod Foredrag Forestilling Debatforum Kulturudveksling Søndag: Fag: Idræt, køkkenarbejde, fællessang, billedværksted. Emne: Skabe varierede aktiviteter for børn, unge og gamle : 1. Del: Aktiviteter: Forberedelse af værksteder : 2. Del: Aktiviteter: Gennemførelse af værksteder

31 Side Introperioden Uge og 36 De første tre uger af skoleåret benyttes til introforløb og holdsammensætning. Uge 34 og 35 foregår på skolen, hvor eleverne introduceres til den boglige undervisning, idrætsundervisningen og liniefag.. Uge 36 er omtalt under afsnittet sverigesturen Eleverne stilles opgaver i fagene matematik, dansk og fremmedsprog, hvor deres præstation indgår som en del af den samlede vurdering ved holdsammensætning. Derudover sættes de sammen i mange forskellige grupperinger, til vurdering af deres sociale kompetencer og evne til samarbejde. Endvidere er alle på kontakttur, for at blive rystet sammen i mindre grupper, hvor der indgår individuelle samtaler med eleverne. Dette grundige forarbejde før holddannelse, skal ses som en metode til at sammensætte de mest homogene hold, som giver mulighed for det mest optimale lærings og arbejdsmiljø i hver af de tre klasser. For at undgå isolation på værelset, er der i denne periode en aktivitet hver aften, som alle skal deltage i.

32 Side Karate Karate liniefag er 2*1½ time/uge, Faget strækker sig over hele skoleåret. Der bliver mulighed for graduering to gange i løbet af skoleåret. Undervisningen er både for nybegyndere og de der har dyrket andre stilarter. Skolens lærer Shuji Shimizu har sort bælte og sjette dan i stilarten Okinawa Goju-Ryu, som er meget udbredt på verdensplan. Du kan lære meget om dit temperament, og du skal lære selvkontrol. Samtidig kan det være med til at opbygge selvtilliden, men sporten kræver også stor respekt for andre. Fysisk handler det om balance, kropsbeherskelse, styrke og udholdenhed.

33 Side Showdans Linefaget Showdans er 2 x 1½ time ugenligt. Vi er medlem af Dansk Sportsdanserforbund og deltager i konkurrencer i showdans. Hvis det ønskes kan der arrangeres deltagelse i Rock n Roll, Hip Hop og Disko. Til konkurrencer lægges der vægt på følgende: Kreativitet og fantasi Underholdningsværdi for et publikum Musikforståelse og brug af musikken Udstråling og præsentation Teknik balance, kropskontrol m.m. Evnen til at kombinere arme og ben-bevægelser Koreografi Brugen af hele gulvet. - og der vil i undervisningen natuligt blive lagt vægt på disse ting. Vi vil gerne præsentere jer for lidt forskellige dansegenrer men tiden bruges primært på koreografierne til konkurrence. Alle kan være med, men der kan blive tale om udtagelse til

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014/2015

INDHOLDSPLAN 2014/2015 INDHOLDSPLAN 2014/2015 Haslev Idrætsefterskole Bregentvedvej 10 4690 Haslev Side 1 af 39 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORMÅL... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 4 ELEVFORDELING... 4 FAGRÆKKE... 5 Obligatoriske

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Indholdsplan 2007 / 2008 1

Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indhold Historie:... 4 Skolens formål og værdigrundlag:... 5 Skolens elevgruppe... 6 Skolens fag:... 7 Obligatoriske fag... 9 Gymnastik... 9 Obligatorisk svømning... 10 Folkedans...

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

Indholdsplan for Ryslinge Efterskole

Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1 Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet 3.1. Kontaktgrupper

Læs mere

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Formål: I henhold til skolens vedtægter er det BALLEs formål at drive skole indenfor gældende lovgivning. Værdigrundlag:

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2012/2013 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender...

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... Indholdsplan 2011 / 2012 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2015-16

Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2015-16 1 Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2015-16 2 Indhold Formål, Værdigrundlag, Pædagogik mm... 5 1. Formål... 5 2. Skolens pædagogiske linje... 5 3. Elevgrundlag... 6 4. Geografisk rekruttering:... 7

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

ERIKSMINDE EFTERSKOLE

ERIKSMINDE EFTERSKOLE ERIKSMINDE EFTERSKOLE Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder. 2012/2013 Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder 1 af 25 INDHOLDSFORTEGNELSE: Skolens

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE

2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE 2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE Indhold Loven... 4 Skolens hovedsigte... 4 Skolens formål... 5 Grundtvigs skoletanker... 5 Moderne skolekultur og pædagogik... 5 Kvalificeret undervisning

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

TOMMERUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2015 TIL 31. JULI 2016

TOMMERUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2015 TIL 31. JULI 2016 TOMMERUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2015 TIL 31. JULI 2016 A: Lov om frie kostskoler B: Vore målsætninger i relation til loven C: Skolens værdigrundlag D: Det kristne livs og menneskesyn

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE GRUNDLAG FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE MÅL SUNDHEDSTILTAG/SUNDHEDSOPFATTELSE: PSYKISK SUNDHED

Læs mere

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014)

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014) Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole skoleåret 2013 2014 1 Indholdsfortegnelse: Galtrup Musik og Idrætsefterskole i forhold til Bekendtgørelse af lov om Musik og Idrætsefterskoler, nr. 822

Læs mere

IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD.

IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD. Indholdsplan Idrætsefterskolen Klintsøgaard 2014/15 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægter Side 3 2 Samværsregler Side 10 3 Obligatoriske fag: Side 13 Dansk Matematik Engelsk Gymnastik Samling Idrætsteori Lektielæsning

Læs mere

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere.

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere. Vejstrup Efterskole Beskrivelse af fagene Fag: Alternativ bevægelse Formål: At eleven får en bedre kropsbevidsthed gennem en række øvelser, der træner og styrker krop og sjæl. Eleven skal opnå en større

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010 INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011 Anden udgave, juni 2010 1 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL... 3 Værdisætninger for Dejbjerglund Efterskole... 3 Et grundtvigsk livssyn.... 3 Dansk kultur...

Læs mere

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Indholdsplan - 2015 Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Formål og værdigrundlag... 3 Beskrivelse af fagene... 9 Kostpolitik... 32 Kunst... 33 Røgfri skole... 33 Skolekreds...

Læs mere