Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger"

Transkript

1 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger Forening Boldklubben FREM Navn på projektansvarlig John Chr. Kassinger Telefon og Om projektet Beskriv projektet (den fysiske Nærværende projekt er et ud af i alt 6 delprojekter, som ændring, projektet vil medføre) samlet skal renovere, udvide og forbedre Boldklubben FREMs faciliteter. Projektet omfatter en opdeling af et nuværende, og usædvanligt stort omklædningsrum, til tre mindre omklædningsrum, hvoraf de to separeres fra de øvrige, således der opstår et selvstændigt omklædnings- / badeområde, til brug for den spirende pigeafdeling. I forbindelse hermed opdeles baderummene, tilsvarende i mindre enheder, hvilket muliggør at drenge med anden etnisk baggrund, kan bade alene, hvilket er et must for mange af dem. I forbindelse med opdelingen, som udføres som en fortsættelse, af de eksisterende klubhus enkle, og funktionelle arkitektur, udføres naturligvis en hårdt tiltrængt renovering, eller udskiftning af de eksisterende overflader, såsom vægge, gulve mm. Endvidere vil ombygningen naturligt medføre en udskiftning/renovering af de eksisterende el og vvs installationer, som i den forbindelse opgraderes med miljørigtige løsninger, såsom vandsparer, termostater, bevægelsesfølere o. lign. I forbindelse med ombygningen efterisoleres eksisterende klimaskærm, idet omfang det er muligt. Endeligt er det tanken at opføre et depot til bolde, minimål, o. lign. For enden af omklædningsrummet. Disse effekter opbevares i dag, i en gammel skibscontainer, som ingen af ungdomsspillerne, og få af de voksne, har kræfter til at åbne. Depotet opføres som en let bygning, i fortsættelse af de arkitektoniske formsprog.

2 Projektets type (sæt kryds) Renovering og vedligeholdelse Ombygning Nybyggeri Andet (beskriv): Mindre tilbygning Side 2 af 7

3 Beskriv formålet med projektet (formål, målgruppe og projektbasis): Gennem de sidste 100 år har FREM haft stor betydning for idrætslivet i København. Med sin karakteristiske rød/blå trøje har FREM kapret en stor plads i mange Københavneres hjerte, som klubben der altid kæmper hårdt for sin overlevelse, trods beskedne økonomiske vilkår, og som klubben der aldrig giver op. Klubbens placering i området mellem Valby, Sydhavnen, Kgs. Enghave og Vesterbro giver klubben en unik sammensætning af medlemmer og fans. Lønmodtagere, selvstændige håndværksmestre, direktører, kontanthjælpsmodtagere, pensionister og efterlønnere har deres daglige gang i klubben. Med omkring 470 medlemmer under 25, heraf 40 % med anden etnisk baggrund giver dette et helt særligt klubliv, som kun findes i FREM. I 1941 flyttede klubben fra Vesterbro ud til Valby Idrætspark i et, dengang, nyt og moderne klubhus. Klubhuset ligger der endnu, men det er ikke længere moderne! Siden en mindre ombygning i midten af 60 erne har klubhuset ikke ændret sig, og i dag fremstår klubhuset indvendigt som et levn fra fortiden. I mellemtiden har kravene til moderne idrætsklubber ændret sig dramatisk, og sammensætningen af medlemmer er ændret radikalt. FREM ønsker fortsat at være en vigtig del af Københavns idræts-, kultur-, social- og integrationsområde. Klubben har i mange år bevist sin store betydning for byen København og i særdeleshed for lokalområdet omkring Valby, Sydhavnen, Kgs. Enghave og Vesterbro. Med de nuværende klubhusfaciliteter kan klubben ikke udvikle sig i den ønskede retning, og dermed mister København en stærk, traditionsrig og særdeles levende forening i byen. Hvor stor en del af projektets økonomi omhandler vådrum/omklædning Brugere og lokalt engagement Ansøgningen til klubhuspuljen skal ses som et selvstændig projekt, men kan forhåbentlig også udgøre første etape af et større projekt. Med dette projekt har vi valgt at sætte fokus på omklædningsforholdene i det nuværende klubhus. Midlerne vil sætte os i stand til at komme i gang og dermed give medlemmerne en styrket tro på fremtiden i Boldklubben FREM. 100 % Side 3 af 7

4 Hvor mange personer vil bruge 1100 heraf 150 gæster faciliteten ugentligt? (20 hold træner min. 2 gange + 12 kampe ugentligt) Hvor mange heraf er under 25 år % Side 4 af 7

5 Beskriv foreningens lokale engagement og udadvendte aktiviteter Idrætssamarbejde: Placeringen midt i Valby Idrætspark forpligtiger. Rundt om FREM skyder nye moderne idrætsfaciliteter op. Fremad Valby har etableret deres Bevægelseshuset, Københavns Idrætsefterskole (KIES) har efter kun 3 års virke udvidet kapaciteten til mere end 100 elever, og det kommende Vandkulturhus i Valby bliver FREM s nærmeste nabo. Derudover findes nye og gamle idrætshaller, Club Danmark Hallen med overdækket atletik- og kunstgræsbane, samt 2 nye kunstgræsbaner under opførelse. FREM ligger midt i alle disse idrætsfaciliteter. På det idrætslige plan samarbejder FREM med klubber og efterskoler i Valby Idrætspark. FREM ønsker at bidrage til en udvikling af Idræts- og friluftslivet i Valby Idrætspark, således at medlemmer (aktive såvel som passive), gæster, fans og elever på KIES får et nyt og tidssvarende klubmiljø at færdes i. Social betydning: Klubbens medlemmer og fans kommer fra alle samfundslag. I det daglige fungerer klubhuset som et fælles opholdssted for mennesker fra mange forskellige sociale lag. Nogle kommer dagligt og mødes med nye og gamle venner, andre kommer 3-4 gange om ugen til træning og kamp, og andre igen kommer til divisionskampene, til festerne eller til den ugentlige tordags-træning for ældre medlemmer. Klubben har derfor stor betydning for disse menneskers daglige aktivitetsmønster både når vi taler om fysisk velvære og når vi taler om muligheden for at mødes med andre mennesker og dermed bryde isolationen og ensomheden. Det frivillige arbejde, som udføres af trænere og ledere i ungdomsafdelingen har stor betydning for områdets børn og unge. Det giver fysisk udfoldelse, mentale udfordringer og store oplevelser på træningsbanen, til stævner og kampe, og på de årlige rejser, som alle ungdomshold tilbydes. Med en af Københavns laveste kontingentsatser har klubben gennem mange år sikret at ALLE børn og unge har råd til at deltage i disse oplevelser. Elite og bredde: FREM er en af Københavns bedste talentudviklingsklubber. DBU har påskønnet FREM s talentudviklingsarbejde ved at tildele klubben den eftertragtede Klublicens til Talentudvikling. Det betyder at FREM s bedste ungdomsog seniorhold spiller på divisionsniveau, og dermed er klubben i stand til både at udvikle egne talenter og tiltrække talentfulde spillere udefra. Samtidig er FREM en breddeklub som tilbyder børn, unge og ældre på ALLE niveauer at spille fodbold i klubben. Det stiller store krav til antallet af omklædningsrum og plads til udendørsaktiviteter for børn og unge. I dag råder Side 5 klubben af 7 over ét stort fælles omklædningsrum til ungdomsspillere,

6 Beskriv hvis foreningen gør en særlig indsats for at fremme idrættens sideeffekter fx i forhold til integration eller pigers deltagelse. Ligestilling: Medlemmerne i FREM spænder vidt. De yngste starter når de er 5 år gamle, og de ældste stopper først med at spille når de runder de 75 år! Dette stiller store krav til klubhusets indretning, når mennesker fra så mange aldersgrupper skal opholde sig i de samme lokaler. De nuværende lokaler lever ikke op til disse krav. Desværre er variationen ikke ligeså stor når vi ser på fordelingen af mænd og kvinder. I ungdomsafdelingen findes der slet ingen piger i dag, og i senior-afdelingen er kun ca. 10 % af de aktive spillere kvinder. Klubben råder ikke over separate omklædningsrum til kvinder (bortset fra 2 gamle, nedslidte skurvogne, som bruges af vores kvindelige seniorspillere). Her lever de nuværende lokaler altså heller ikke op til nutidens krav om ligestilling mellem mænd og kvinder. Integration: Gennem de seneste år er andelen af ungdomsspillere med anden etnisk baggrund vokset støt i FREM. I dag udgør denne gruppe ca. 40 % og FREM er dermed en af de vigtigste foreninger i lokalområdet, når det gælder integration. Med støtte fra Københavns Kommune, har klubben ansat en integrationskonsulent, som opsøger unge med anden etnisk baggrund på lokalområdets skoler, for at få dem integreret i foreningslivet. Desværre tilgodeser omklædningsfaciliteterne ikke denne gruppes behov for individuel badning, og integrationsindsatsen når derfor ikke op på det ønskede niveau. Sammenfatning: Det øgede antal omklædningsrum giver plads til ligestilling (flere pigehold) og de forbedrede baderum giver børn og unge med anden etnisk baggrund mulighed for at gå ugeneret i bad efter træning og kamp. Dermed styrkes mulighederne for at inddrage denne gruppe i det sociale liv i klubben efter træning og kamp. Frafaldsproblematikken i Københavns fodbold hvor op til 80 % af de unge mellem 13 og 18 år forlader klubberne vil blive reduceret gennem et forbedret klubhusmiljø. I de renoverede omklædningsfaciliteter er indtænkt energibesparende elementer, såsom bevægelsesfølsom belysning, vandbesparende brusere og forbedret isolation. Økonomi Samlet projektbeløb kr. inkl. moms Egen finansiering kr. inkl. moms Ansøgt beløb (denne pulje) kr. inkl. moms Finansiering, der p. t. mangler 0 kr. inkl. moms Side 6 af 7

7 Beskriv evt. andre ressourcer, der indgår i projektets økonomi Egen indsats af medlemmer forventes på malerarbejde for ca. Kr , resten af egenfinanciering forventes via sponsor Lokalitet Adressen Julius Andersensvej 7 Bydel Valby, Kgs. Enghave, Vesterbro Postnummer 2450 København SV Beskriv ejerforhold for lokalerne: Københavns Ejendomme Vedhæftede dokumenter Følgende bilag skal vedlægges ansøgningen Budget inklusiv finansieringsplan (det skal fremgå om budget er på baggrund af tilbud, licitation eller overslag) Tidsplan for projektet Plantegninger, skitser eller lignende Bilag sendes til: Klubhuspuljen Fritid & Idræt Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Side 7 af 7

8 Formål, målgruppe og projektbasis Gennem de sidste 100 år har FREM haft stor betydning for idrætslivet i København. Med sin karakteristiske rød/blå trøje har FREM kapret en stor plads i mange Københavneres hjerte, som klubben der altid kæmper hårdt for sin overlevelse, trods beskedne økonomiske vilkår, og som klubben der aldrig giver op. Klubbens placering i området mellem Valby, Sydhavnen, Kgs. Enghave og Vesterbro giver klubben en unik sammensætning af medlemmer og fans. Lønmodtagere, selvstændige håndværksmestre, direktører, kontanthjælpsmodtagere, pensionister og efterlønnere har deres daglige gang i klubben. Med omkring 470 medlemmer under 25, heraf 40 % med anden etnisk baggrund giver dette et helt særligt klubliv, som kun findes i FREM. I 1941 flyttede klubben fra Vesterbro ud til Valby Idrætspark i et, dengang, nyt og moderne klubhus. Klubhuset ligger der endnu, men det er ikke længere moderne! Siden en mindre ombygning i midten af 60 erne har klubhuset ikke ændret sig, og i dag fremstår klubhuset indvendigt som et levn fra fortiden. I mellemtiden har kravene til moderne idrætsklubber ændret sig dramatisk, og sammensætningen af medlemmer er ændret radikalt. FREM ønsker fortsat at være en vigtig del af Københavns idræts-, kultur-, social- og integrationsområde. Klubben har i mange år bevist sin store betydning for byen København og i særdeleshed for lokalområdet omkring Valby, Sydhavnen, Kgs. Enghave og Vesterbro. Med de nuværende klubhusfaciliteter kan klubben ikke udvikle sig i den ønskede retning, og dermed mister København en stærk, traditionsrig og særdeles levende forening i byen. Ansøgningen til klubhuspuljen skal ses som et selvstændig projekt, men kan forhåbentlig også udgøre første etape af et større projekt. Med dette projekt har vi valgt at sætte fokus på omklædningsforholdene i det nuværende klubhus. Midlerne vil sætte os i stand til at

9 komme i gang og dermed give medlemmerne en styrket tro på fremtiden i Boldklubben FREM. Foreningens lokale engagement og udadvendte aktiviteter Idrætssamarbejde: Placeringen midt i Valby Idrætspark forpligtiger. Rundt om FREM skyder nye moderne idrætsfaciliteter op. Fremad Valby har etableret deres Bevægelseshuset, Københavns Idrætsefterskole (KIES) har efter kun 3 års virke udvidet kapaciteten til mere end 100 elever, og det kommende Vandkulturhus i Valby bliver FREM s nærmeste nabo. Derudover findes nye og gamle idrætshaller, Club Danmark Hallen med overdækket atletik- og kunstgræsbane, samt 2 nye kunstgræsbaner under opførelse. FREM ligger midt i alle disse idrætsfaciliteter. På det idrætslige plan samarbejder FREM med klubber og efterskoler i Valby Idrætspark. FREM ønsker at bidrage til en udvikling af Idræts- og friluftslivet i Valby Idrætspark, således at medlemmer (aktive såvel som passive), gæster, fans og elever på KIES får et nyt og tidssvarende klubmiljø at færdes i. Social betydning: Klubbens medlemmer og fans kommer fra alle samfundslag. I det daglige fungerer klubhuset som et fælles opholdssted for mennesker fra mange forskellige sociale lag. Nogle kommer dagligt og mødes med nye og gamle venner, andre kommer 3-4 gange om ugen til træning og kamp, og andre igen kommer til divisionskampene, til festerne eller til den ugentlige tordags-træning for ældre medlemmer. Klubben har derfor stor betydning for disse menneskers daglige aktivitetsmønster både når vi taler om fysisk velvære og når vi taler om muligheden for at mødes med andre mennesker og dermed bryde isolationen og ensomheden. Det frivillige arbejde, som udføres af trænere og ledere i ungdomsafdelingen har stor betydning for områdets børn og unge. Det giver fysisk udfoldelse, mentale udfordringer og store oplevelser på træningsbanen, til stævner og kampe, og på de årlige rejser, som alle ungdomshold tilbydes. Med en af Københavns laveste kontingentsatser har klubben gennem mange år sikret at ALLE børn og unge har råd til at deltage i disse oplevelser. Elite og bredde: FREM er en af Københavns bedste talentudviklingsklubber. DBU har påskønnet FREM s talentudviklingsarbejde ved at tildele klubben den eftertragtede Klublicens til Talentudvikling. Det betyder at FREM s bedste ungdoms- og seniorhold spiller på divisionsniveau, og dermed er klubben i stand til både at udvikle egne talenter og tiltrække talentfulde spillere udefra.

10 Samtidig er FREM en breddeklub som tilbyder børn, unge og ældre på ALLE niveauer at spille fodbold i klubben. Det stiller store krav til antallet af omklædningsrum og plads til udendørsaktiviteter for børn og unge. I dag råder klubben over ét stort fælles omklædningsrum til ungdomsspillere, hvilket er helt utilstrækkeligt. I en klub af FREM s størrelse kræves der i dag mange, mindre omklædningsrum i stedet for et stort fælles omklædningsrum. Sideeffekter Omklædning C fælles omklædningsrum til alle ungdomsspillere Ligestilling: Medlemmerne i FREM spænder vidt. De yngste starter når de er 5 år gamle, og de ældste stopper først med at spille når de runder de 75 år! Dette stiller store krav til klubhusets indretning, når mennesker fra så mange aldersgrupper skal opholde sig i de samme lokaler. De nuværende lokaler lever ikke op til disse krav. Desværre er variationen ikke ligeså stor når vi ser på fordelingen af mænd og kvinder. I ungdomsafdelingen findes der slet ingen piger i dag, og i senior-afdelingen er kun ca. 10 % af de aktive spillere kvinder. Klubben råder ikke over separate omklædningsrum til kvinder (bortset fra 2 gamle, nedslidte skurvogne, som bruges af vores kvindelige senior-spillere). Her lever de nuværende lokaler altså heller ikke op til nutidens krav om ligestilling mellem mænd og kvinder. Damernes omklædningsrum Integration: Gennem de seneste år er andelen af ungdomsspillere med anden etnisk baggrund vokset støt i FREM. I dag udgør denne gruppe ca. 40 % og FREM er dermed en af de vigtigste foreninger i lokalområdet, når det gælder integration. Med støtte fra Københavns Kommune, har klubben ansat en integrationskonsulent, som opsøger unge med anden etnisk baggrund på lokalområdets skoler, for at få dem integreret i foreningslivet. Desværre tilgodeser omklædningsfaciliteterne ikke denne gruppes behov for individuel badning, og integrationsindsatsen når derfor ikke op på det ønskede niveau. Sammenfatning Det øgede antal omklædningsrum giver plads til ligestilling (flere pigehold) og de forbedrede baderum giver børn og unge med anden etnisk baggrund mulighed for at gå

11 ugeneret i bad efter træning og kamp. Dermed styrkes mulighederne for at inddrage denne gruppe i det sociale liv i klubben efter træning og kamp. Frafaldsproblematikken i Københavns fodbold hvor op til 80 % af de unge mellem 13 og 18 år forlader klubberne vil blive reduceret gennem et forbedret klubhusmiljø. I de renoverede omklædningsfaciliteter er indtænkt energibesparende elementer, såsom bevægelsesfølsom belysning, vandbesparende brusere og forbedret isolation.

12

13

14

15

16

Klimavenlig Roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet

Klimavenlig Roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Klimavenlig Roklub Ansøger Forening Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen E-mail formand@dsr-online.dk Telefon

Læs mere

VISIONSPAPIR FLYTNING AF NØRREBRO KLATREKLUB TIL LA FIT

VISIONSPAPIR FLYTNING AF NØRREBRO KLATREKLUB TIL LA FIT VISIONSPAPIR FLYTNING AF NØRREBRO KLATREKLUB TIL LA FIT VISIONSPAPIR BEDRE FACILITETER TIL EN SPORT I UDVIKLING Klatring er en af de hurtigst voksende sportsgrene i Danmark og er i de seneste år gået fra

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR marts 2014 Høring af analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet ÅUF takker for invitationen

Læs mere

Ringe Svømme-Klub på den lange bane. Til Kultur- og Fritidsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune

Ringe Svømme-Klub på den lange bane. Til Kultur- og Fritidsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune Ringe 31.01.2012 Til Kultur- og Fritidsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune Hermed en ansøgning om Støtte til modernisering af lokale aktivitetscentre. En ansøgning fra Ringe Svømme-Klub, men i meget tæt

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

Korinth aktivitetscenter

Korinth aktivitetscenter Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret

Læs mere

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014 Profilavis MAJ 2014 Boldklubben Fremad - Valby Side 7 Klubikonet Ole B. med Fremad Valbys flag foran klubhuset Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr Side 8 Pigefodbolden er kommet for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF Fra mudderhul til træningsanlæg - MED PLADS TIL ALLE Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF klubhus nedslidt sandbane sumpet femmands træningsbane nedslidt

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2. Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest.

PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2. Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest. PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2 Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest. JUNI 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Træningshuset Etape 2 Idé, vision og frivillighed... 3 2.1. Historien bag

Læs mere

Frederikshavn f I Fodboldafdeling

Frederikshavn f I Fodboldafdeling FFI Fodbolds værdigrundlag FFI Fodbold - byens fodboldklub år 2020 FFI Fodbolds værdigrundlag centreret om Glæden ved fodbold indeholder flg. værdier: Udvikling for alle Fællesskab for alle Plads til alle

Læs mere

FREM 2011BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om

FREM 2011BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om Frembladet FREM 2011BOLDKLUBBEN Læs bl.a. om Jubilæumsdage Den kommende DS-sæson Formanden går Nye mål for ungdommen Bestyrelsens visioner Leder: Forfra Sekunda-hold NR. 2-2011 ÅRGANG - NR. 66 2 BOLDKLUBBEN

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Referat Idræts- og Fritidsforum

Referat Idræts- og Fritidsforum Referat Idræts- og Fritidsforum Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Folkeoplysningens

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

* C?5?D E )" $$ $"$$ $$ % &" $ $ # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" " $ $" $# " " $ )" * " ) $# $ % " " $ $# + # "

* C?5?D E ) $$ $$$ $$ % & $ $ # $ %   $' ' $ $$ ( $ '  ' # $!  #  $$     $   $ $ $#   $ ) *  ) $# $ %   $ $# + # * C?5?D E )" $$.66" "66DDD6$6?5?D ( 4D'4F'45! " "# $" $"# "" $ " "# $ " # $ $ $" # " " $"$$ $$ % &" $ $ $ $# # $$ $ # " " $ % $$ "! $# ""# # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" "

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Dansk Mester Deltagelse i Champions League. Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge

Dansk Mester Deltagelse i Champions League. Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge 1 2 Dansk Mester Deltagelse i Champions League Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge 3 Indgået aftale med 2 folkeskoler og en handelsskole til start foråret 2015. 4 5 6 7 8 1. division DAMER

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen Om Next Stop Af foromtalen af Next Stop fremgår det, at man i 2011 og 2012 vil besøge alle klubber i Danmark, som kunne tænke sig at give den gas og skubbe forbundet videre i udviklingen af dansk squash.

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00

TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00 I dette nummer af KULTURNYT fortæller de partier, der stiller op til valget d. 19. november om deres syn på kulturpolitik i Furesø kommune. Alle partier er blevet bedt om at besvare 3 spørgsmål: 1. Hvad

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere