Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015"

Transkript

1 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte Berg Boje, Jesper Berg Boje, Jacob Boje, Michael Jansson, Christopher Merrifield, Nicklas Lütken, Lise Dall Forældrerepræsentanter i bestyrelsen til stede: Lonnie Lütken, Susan Frimodt Jørgensen, Iben Hørby, Menige forældre til stede: Peter og Susie Stauby (Rama, mini), Marianne Bojesen(Emil, trop), Malcolm Bang (Chikai, junior), Martin Stahlhut (Zacharias, trop), Rasmus Mellerup(Dingo, junior) REFERAT: Bestyrelsesformand Susan bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede Jørgen Skorstensgaard, Kassér i Vestskov Division som blev valgt som dirigent. Jørgen fremlagde en kort forklaring om arbejdet i divisionen. Jørgen konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt, og at formandens beretning og regnskab var sendt rettidigt ud. 2. Valg af referent Lise Dall blev valgt til referent. 3. Beretning fra formanden og lederne Susan fremlagde formandens beretning. Der blev stillet spørgsmål til formanden om hvorfor hun ikke stiller op som menigt bestyrelsesmedlem. Susan sagde at hvis ikke hun kunne lægge 100 % i arbejdet vil hun hellere lade en anden få pladsen. Formandens beretning blev godkendt. Ledernes beretning: Lene indledte ledernes beretning

2 Vi er 63 medlemmer med 53 børn og 10 ledere inkl. Rikke som er stoppet. I modsætning til tidligere år er der overtal af drenge i Overordnet er der en medlemsfremgang på 9 %. De enkelte grenes beretning: Jacob er den nye mikroleder efter Rikke og Casper er stoppet. Indtil nu har han fået hjælp af Kathrine(Baune og Erik, Mikro) og Mette(tropsspejder), fremover vil Daniel (Rikki, Junior) og Kathrine hjælpe i grenen. Da der kun er 5 mikrospejdere er der fokus på at hverve nye mikroer. For at aflaste Jacob har mikroerne fælles planlægning med minierne. Lise er ny minileder, sammen med Nicklas Lütken der er ny miniassistent. Indtil nu har Daniel (Rikki, junior)hjulpet med møderne men fremover vil Mette være minihjælper. Da der er 21 minispejdere er der lukket for tilmelding af nye minier. I minigrenen er der fokus på at lære børnene spejderfærdigheder og udvikle deres medansvar i patruljerne. Der blev stillet spørgsmål om kønsfordeling og frafald og fastholdelse af børn i minigrenen. Det er et af ledernes fokusområder at fastholde og engagere specielt de ældre minier. Det er ikke ledernes opfattelse i minigrenen at der er problemer med kønsfordelingen i forhold til fastholdelse af piger fremfor drenge. Michael fremlagde beretning for juniorerne. Der er 12 juniorer, hvoraf 11 er drenge. Juniorerne deltager i aktiviteter som strandtur og fremstilling af kobberskeer og ture i shelter, vinterhejk og sommerlejr på Gurredam. Lørdagsgåture som Chris står for er både for minier, juniorer, forældre og søskende. Jesper berettede om troppen der primært har fokus på at tropsspejderne skal lære planlægning, indkøb og forberedelse til ture og arrangementer. De deltager derved også i en lang række ture og kurser som eks. Sommerlejr, Oak City Rally, Vinterhejk, PL/PAtur(med divisionen) og kollektivuge, påskekursus og Plankursus og Nathejk. Tropsspejderne skal nogle gange overtales til at tage af sted på kurser, men det er tydeligt at se spejdernes positive udvikling og udbytte. Der er 15 tropsspejdere hvoraf to er på efterskole. Der blev stillet spørgsmål om regler for IT under kollektivuge. Som andet er det spejderne selv der skal styre, brug af mobiler, dog er det reglen at det ikke bruges når der er andre spejdere tilstede. Dvs. det begrænses til sovesale eller telt. Ledernes beretning blev godkendt. 4. Regnskab Lonnie præsenterede regnskabet, som var udsendt til Grupperådet en uge før mødet. Gruppens konto har en saldo på ca kr. på kontoen. Dette er godt da vi sparer sammen til Spejdernes lejr i Desuden er der i 2015 budgetteret med nyt inventar i hytten. Regnskabet har et overskud på i Der er søgt en del tilskud til uddannelse mm som vi har fået bevilget det meste. Det er ikke sikkert at vi fortsat kan få bevilget så meget, da vi det sidste år har fået meget tilskud. Der er nedsat et hytteudvalg og fondssøgningsudvalg i bestyrelsen. Vi forsøger at lave en mere fremadrettet, miljøvenlig udvikling af hytten. Udvalgene står for at søge fonde til eventuelle udbygninger og vedligeholdelse af hytten, herunder nyt tag. Der blev stillet spørgsmål om kommunens interesse i tilskud til udbygning og forbedringer af hytten. Kommunen har foreslået et fælles spejderhus for alle spejdergrupper i kommunen, for at formindske lokaletilskuddet til spejdergrupperne. Fra BUS ved vi at det ikke er noget nogle af spejdergrupperne i kommunen er interesseret i. Revisoren takker og roser kasseren og lederne for god orden i regnskaberne. Regnskabet blev godkendt.

3 5. Indkomne forslag Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag. 6. Beslutninger om gruppens fremtid a) Gruppens udviklingsplan Lene gennemgik udviklingsplanen der er blevet revideret i Den indeholder målsætninger om at blive flere ledere, fastholde tropsspejderne som seniorer og evt. ledere, uddannelse af ledere, børn skal lede børn og udvikle friluftsliv. Vi vil gerne udvide gruppen, ved at få flere ledere. F.eks. mangler vi nye ledere hos minierne da der er lukket for tilmelding. Vi vil fastholde tropsspejderne som seniorer og udvikle dem til fremtidige ledere i gruppen. Udviklingen af friluftslivet skal ske gennem lørdagsgåture, hvor alle er velkomne. b) Fremlæggelse af aktivitetsplan Lene gennemgik gruppen kalender og satte fokus på enkelte arrangementer. Hyttedag d. 26. april, hvor vi håber på at flere forældrevil deltage i vedligeholdelse af hytten. Sommerlejr i uge 27, destination endnu ikke planlagt. Gruppetur i maj: mikroernes sommerlejr. Markedsdag er aflyst pga. stort arbejdspres hos lederne. Åbent hus, 22. august, håber på nye mikrospejdere. Sjov lørdag d. 14. marts. Nyt for gruppen med håb om hvervning af nye mikrospejdere. Årsplanlægningen er flyttet frem på året for at imødekomme kasserens deadline i forhold til tilskudsansøgninger. Der blev stillet spørgsmål om vi i gruppen har mærket noget til skolereformen. Overordnet har vi ikke mærket til reformen, dog er tropsspejderne trætte til møderne. Fremover vil der måske være flere problemer, når flere dele af reformen bliver implementeret. Der blev stillet spørgsmål om etablering af jordvarme i hytte. Det er kommunen der ejer grunden og hytten er vores. Jorden er fredet som en del af vestvolden, så vi må ikke grave i jorden uden kommunens tilladelse. Jordvarme er altså ikke muligt eller relevant for gruppen. Der blev spurgt om rekruttering af indvandrere eller andre der ikke kender til spejderbevægelsen. Vi har indvandrer i gruppen med har ikke rettet rekrutteringen i den retning før. Men det er måske noget vi skal have fokus på fremover. Der er en gruppe i Ishøj eller Nørrebro som fokuserer på spejder for indvandrere. Evt. tage kontakt til kommunens integrationskonsulent. Det er dog vores erfaring at det er svært at sælge spejder til indvandrere. Begge planer blev godkendt. 7. Budget 2015 herunder kontingentfastsættelse Lonnie præsenterede budgettet, som var udsendt til Grupperådet en uge før mødet. Kontingentet blev fastsat til fortsat at være kr. pr år. Posten materiel bemærkes da der er afsat kr til inventar til hytten i form af nye skabe og raftestativ. Der er budgetteret med et underskud på kr.

4 Der blev stillet spørgsmål til posten kontingent, da der er budgetteret med mindre en den ønskede udvikling i medlemstallet jf. udviklingsplanen. Dette forklares med at kasseren har forholdt sig til det aktuelle medlemstal frem for den ønskede. Spørgsmål om ledersituationen, og benyttelse af forældre til hjælp på møderne. Vi skal være bedre til at bede om hjælp hos forældrene. Budgettet blev godkendt. 8. Valg til bestyrelsen Bestyrelsen indstiller at der er 5 forældre, 5 ledere og 2 unge i bestyrelsen. Fordele opgaverne på flere hænder så der er mere overskud. Susan fremlagde en kort forklaring af hvor stor arbejdsbyrden er i bestyrelsen, og hvad der forventes af bestyrelsesmedlemmer. a) Valg af bestyrelsesformand for 2 år Susie Stauby (Rama, mini) blev valgt b) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Marianne Bojesen(Emil, trop) blev valgt c) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Malcolm Bang (Chikai, junior) blev valgt d) Valg af eventuelle suppleanter Rasmus Mellerup (Dingo, junior) blev valgt e) Valg af Ung i bestyrelsen for 2 år Daniel Brøndby (trop) blev valgt f) Valg af revisor for 1 år Martin Stahlhut (Zacharias, trop) blev genvalgt g) Valg af revisorsuppleant for 1 år Ingen stiller op. Valg af lederrepræsentanter for 2 år Lene Hansen er fast medlem som gruppeleder. Charlotte Berg Boje og Michael Jansson er genvalgt. Dan Norén blev valgt. 9. Valg af 5 repræsentanter til Divisionsrådsmødet Der er møde søndag d. 19. april Michael Jansson, Lene Hansen, Jesper Berg Boje, Vicktor Lütken og Malcolm Bang blev valgt 10. Valg af 2 repræsentanter til Korpsrådsmødet Mødet er i november og afholdes formentlig i Legoland. Jacob Boje og Lise Dall blev valgt. 11. Valg af 1-2 repræsentanter til BUS

5 Christopher Merrifield og Jacob Boje blev genvalgt. 12. Eventuelt Det er muligt at donere brugte uniformer til gruppen som kan lånes ud til nye spejdere for 50 kr. Marianne vil gerne påtage sig opgaven at stå for formidling af denne mulighed. Der blev sagt tak til lederne for at tilbyde en alternativ fritidsaktivitet der er med til at udvikle børn og unge. Dan vil opfordre forældre i at deltage i hyttedag så vi kan vedligeholde hytterne for et minimalt pengebeløb. Jørgen Skorstensgaard Dirigent Susan Frimodt Jørgensen Bestyrelsesformand

6

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Til stede var: Johann (Gemma, Joshua, Carl), Steen (Martin), Charlotte (Louis), Mette (Timian), Manja (best.medl.), Berit (best.medl.),

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

April Maj Juni 2008. 1. Ribe Trop. Det Danske Spejderkorps

April Maj Juni 2008. 1. Ribe Trop. Det Danske Spejderkorps April Maj Juni 2008 1. Ribe Trop Det Danske Spejderkorps 4 1 Udgives af: 1. Ribe Trop Dronning Dagmar Division, Det Danske Spejderkorps. Redaktion: Jesper Gregersen. Næste deadline.: I juni 2008. Indlæg

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

Absalon Divisionsrådsmøde

Absalon Divisionsrådsmøde Absalon Divisionsrådsmøde 16. marts 2015 kl. 19:00-21:30 Spejdercenter Holmen Salen Arsenalvej 10 1436 København K Side 1 af 16 Kære deltager til divisionsrådsmødet Hermed indbydelsen til dette års divisionsrådsmøde

Læs mere

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse.

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse. Side 2 af 4 Punkt Programpunkt 1 Ad Valg af a. Dirigent: Gruppeleder Mads Nygaard valgt b. Referent: Camilla Blommegård valgt 2. Ad Formalia a. Godkendelse af dagsorden: Godkendt b. Er Grupperådet lovligt

Læs mere

Bladet. AugustAugust-Oktober 2011

Bladet. AugustAugust-Oktober 2011 Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre AugustAugust-Oktober 2011-1- Indhold Side 2 Ny sæson starter! 3 Kasserer 5 Pakning af patruljekasser 5 Mikro-/Mini 5 Mærkedage mikro/mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Juniorprogram

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat: Gruppera dsmøde lørdag den 21. februar 2015

Referat: Gruppera dsmøde lørdag den 21. februar 2015 Referat: Gruppera dsmøde lørdag den 21. februar 2015 Deltagere Sted og tid : Forældre, ledere og spejdere over 14 a r : Mødet afholdtes lørdag den 21. februar kl. 10.00-12.20 pa Rønde Efterskole. Dagsorden

Læs mere

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014 FLASKEPOSTEN Marts 2014 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Lisbeth Sørensen. Ø. Landevej

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe

Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe Vi har valgt 4 indsatsområder for gruppens udvikling det kommende år. Indsatsområderne evalueres i efteråret 2012. Indsatsområde Hjemmesiden Hjemmesiden skal

Læs mere

16. årgang nr. 5 Juni-juli 2008

16. årgang nr. 5 Juni-juli 2008 Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 16. årgang nr. 5 Juni-juli 2008 Bardunen er denne gang fyldt med nyt om glade begivenheder, årets gang i 2. Birkerød

Læs mere

Referat Divisionsrådsmøde 2013

Referat Divisionsrådsmøde 2013 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat Divisionsrådsmøde 2013 Onsdag d. 17. april kl. 19.00-21.30. Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse Fremmødte: 2.Hellig Anders Gruppe 3 repræsentanter,

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Stenlillespejd erne. - de der. Lourentius. d.2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen

Stenlillespejd erne. - de der. Lourentius. d.2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen Stenlillespejd erne Referat af stenlillespejderne Laurentius Grupperådsm øde 17. februa r 2014 på Stentiile Skole Til stede var: Et fantastisk dejligt opbud af 19 forærdre samt Lars (Divisionschef Antvorskov

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere