Sognekalenderen September. Oktober. November. December Sø De 9 læsninger i Vejlby kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sognekalenderen September. Oktober. November. December Sø 13. 19.30 De 9 læsninger i Vejlby kirke"

Transkript

1

2 Redaktionen Gæt hvad det er: Små runde røde sorte prikker ses alle vegne netop nu. Ja, det er rigtigt! Det er æbler. Det er æbletid, hvor vi har travlt med at høste, sylte, lave æblekager og... vente på jul?? Min ældste datter spørger hele tiden: "Hvornår kommer julen"? Altså! Vi har da lige haft sommerferie og nu synes hun det skal være jul. Er det mon gaverne der lokker? Eller er det det, at vi kan være sammen som familie omkring lysene på juletræet? Eller at mormor kommer på besøg? Hvad er det der er så tillokkende ved julen? Nå, det skal vi se nærmere på i vores næste kirkeblad. Men NU er det efterår, høst og skolestart, og vi tager tiderne, som de kommer. Det er heldigvis ikke os, der styrer tiden. Gud ordner tiderne for os. Men lader ansvar og opgaver tilbage til os. Og når jeg synes mit ansvar og mine opgaver bliver for store og jeg har brug for støtte, så tager jeg en pause midt i tiden, som er i Guds hånd, og går til gudstjeneste det hjælper! Jeg håber, at I gør det samme. Hav` et rigtig godt efterår. Kristine Z. Nüchel Kirkebladet udgives af menighedsrådet i Vejlby Strib Røjleskov pastorat Bladets redaktion: Bente Nørgård Sørensen, Jes Rønn Hansen og Kristine Zarina Nüchel. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i de indsendte indlæg, ligesom ikke alle indlæg nødvendigvis er et udtryk for redaktionens holdninger og meninger. Tryk: KopiService Trekanten ApS Næste deadline for kirkebladet er Næste udgave udkommer medio december Materiale til næste blad sendes til: Kristine Z. Nüchel Strib Sognegård Strib Landevej 1, Strib Tlf , e mail: Sognekalenderen September Sø 20. On 23. Sø 27. Oktober Sø 4. Ti 6. Ons 7. To 8. Fre 23. Sø 25. Ti 27. November Sø 8. Fre 20. Sø Høstgudstjeneste i Røjleskov kirke Babysalmesang i Strib kirke Gudstjeneste med korsang i Strib kirke Høstgudstjeneste i Vejlby kirke Døvegudstjeneste i Strib kirke KLF generalforsamling i Sognegården IM Vejlby efterårsmøde i Vejlby kirke IM Røjleskov efterårsmøde IM Røjleskov Bazar i missionshuset Minikonfirmander i Vejlby kirke, BUSK Sogneaften i Sognegården Minikonfirmander i Strib kirke IM Vejlby Bazar Danmission Adventsmusikgudstjeneste i Røjleskov kirke December Sø De 9 læsninger i Vejlby kirke 2 Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad

3 Gudstjenesten Det er godt at have kirken i ryggen at noget står fast midt i vor urolige og foranderlige tid. Den er der, kirken. Fjern og dog betydningsfuld. Meningsgivende, alene ved sin tilstedeværelse som bygning, som sten og granit. En klippe, vi kan bygge på. Også, selv om vi måske kun tager del i gudstjenesten, når andre har inviteret til særlige højtidelige lejligheder, f.eks. dåb, bryllup og begravelse. Det er helt fint. Kirken står der som en baggrundshorisont, hvorfra der siver energier ud i verden omkring os. Kirkebygningen er som en kraftstation, vi måske ikke kommer i ret tit men alligevel altid har i ryggen. Spørgsmålet er, om det dybest set er nødvendigt at komme ind i den? De fleste mener, at man godt kan være kristen uden at gå i kirke. Det er dog nok for manges vedkommende en bekvem undskyldning for ikke at komme der? Kirkerummet betyder noget særligt. Her mødes Gud og mennesker, og det er rummet som skabt til. Og i alt fald er det bydende nødvendigt for vi mennesker på en eller anden måde at få direkte del i kirkens og kristendommens fortælleunivers. Bibelhistorien kristendommen lever af hele tiden at blive fortalt videre fra generation til generation. Sker det ikke, dør den ud. Derfor må vi gå ind i kirken, hver især. For at blive forvandlet i livgivende retning. I denne forbindelse vil jeg nævne en beretning fra Det Gamle Testamente, som de fleste af os kender om Lots hustru, der sammen med sin mand og døtre må forlade deres hjem i Sodoma. Gud Herren har besluttet, at byen skal ødelægges på grund af synd og ondskab. Lot og hans hustru advares herom. De får af Herrens engel at vide, at de skal drage bort derfra. Men én ting må de for alt i verden ikke gøre: De må ikke se sig tilbage på deres vandring.. Men Lots kone så sig tilbage, og hun blev til en saltstøtte. (1. Mos. 19,26) Sådan går det for det menneske, som kommer til at vende forkert, vende sig om og stirre sig blind på ødelæggelsen i sit liv, der nu ligger bagude på synden. Fortsætter side 4 Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad 3

4 Gudstjenesten Ikke, at man ikke skal kigge tilbage over sit eget liv og reflektere over det, men vi blev altså ikke født med øjne i nakken! Ingen skal stirre sig blind på ødelæggelsen eller se den og fortiden i det hele taget som det eneste mulige. Gør man det, stivner man som Lots hustru. Da bliver man kold, hård og bitter, og det er døden. Eller værre end døden, for da er man levende død. Det siges, at Lots hustru står der endnu. I hvert fald er der i Det Gamle Testamentes beretning ikke fortalt andet. Alligevel er det muligt at have en vision for Lots hustru, fortalt fra Det Nye Testamentes vinkel. En vision på kristendommens og evangeliets baggrund om en mulig omvendelse i hendes liv: At Lots hustru bliver vendt om 180 grader. At der sker det vidunderlige, at hun får varmen, løsner op og får letheden tilbage i lemmerne. Får bevægelsen tilbage, både i sind og krop og nu vandrer derudad, vendt den rigtige vej. Ud mod den fremtid og det landskab, som trods ødelæggelsen bagude ligger foran hende som mulighed. Visionen om evangeliet for Lots hustru gælder i høj grad os i dag. Og netop derfor skal vi bevæge os ind i kirkerummet og selv lade os bevæge, blive fundet og modtage gudstjenestens tilsagn om syndernes forladelse som en mægtig bevægende og livsforvandlende kraft. Grethe Gitz Christiansen August Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad

5 Formanden har ordet Vi er i begyndelsen af 2. valgperiode som fælles menighedsråd i pastoratet et fællesskab, der var bred enighed om at fortsætte, og jeg er overbevist om, at det er kommet for at blive. Efter en pause på 12 år fra menighedsrådsarbejdet i Strib er en af de nye udfordringer for mig, at vi nu er menighedsråd for både Vejlby, Strib og Røjleskov. Det er en integrationsproces for os alle i menighedsrådet såvel som i pastoratet de gamle sognegrænser forsvinder tror jeg. Vi har frit valg mellem hele 3 kirker næsten hver søndag 3 meget forskellige kirker endda med hver deres egenart i byggestil og kirkerum som ramme om Gudstjenesten. En af de aktuelle opgaver i menighedsrådet kan vi også kalde et integrationsprojekt, nemlig at etablere fælles drift af de 3 kirkegårde under én ledelse; det er bl.a. foranlediget af, at graveren i Vejlby går på pension ved udgangen af september måned. Men også den automatiske klokkeringning, som nu fungerer godt ved alle 3 kirker, har givet anledning til nytænkning ved omfordeling af de derved sparede timer. Samdrift giver umiddelbare fordele ved langt bedre udnyttelse af den enkelte medarbejders kompetencer, fælles maskinpark og indkøb og fælles administration af kirkegårdene med de digitaliserede protokoller og kort. Medarbejderne er blevet orienteret også om at det kan medføre ændringer i ansættelsesforholdet noget der naturligvis skal forhandles nærmere om i de kommende måneder. Jeg ser og mærker stadig voksende interesse for sammenlægninger og samarbejder i provstiet og vi holder os ikke tilbage. Jeg kan nævne, at vi i et samarbejde med 10 andre menighedsråd har ansat en personalekonsulent pr. 1. sept. til at hjælpe vore kontaktpersoner med at indfri de mange krav og forventninger, der er til os som professionelle arbejdsgivere. Et andet samarbejdsprojekt er fælles kalkning af de 18 hvide kirker i provstiet, hvor der netop er lavet aftale med et kalkningsfirma for de kommende 4 år godt for økonomien. Det tredje samarbejde, som jeg vil nævne, er Kirkehøjskolen, kristendomskursus for voksne, som starter ny sæson 26. september. Hvad laver vi ellers i menighedsrådet? ja, de administrative opgaver i forbindelse med kirker, kirkegårde, præstegårde, sognegård og arbejdsgiverrollen fylder nemt tiden. At virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse lidt enklere sagt indholdet som iflg. loven også påhviler menighedsrådet, håber jeg, at vi får på dagsordenen i løbet af efteråret. Hvad vil / kan / skal vi som menighed og kirke? Vil der fortsat være en kirke, hvis der ingen menighed er? Og så får jeg tit spørgsmålet, om vi skal have en ny kirke i Strib? svaret er, at det ikke er på dagsordenen pt., og at vi sætter det på dagsordenen igen, hvis der er ønske herom. Jeg vil her gerne vende spørgsmålet: Er der et bredt ønske om en ny kirke i Strib? Svend Aage Jensen Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad 5

6 Det sker Høstgudstjenester Høstgudstjenester er særlige takkegudstjenester, hvor vi takker for årets høst, det daglige brød og for de gaver Gud skænker os gennem hele året. Sø. d. 20. september kl i Røjleskov kirke Sø. d. 4. oktober kl i Vejby kirke Efter høstgudstjenesterne er det kirkefrokost i missionshusene (á 20 kr., gratis for børn). Hvis du har lyst til at tage noget med til frokostbordet, skal du have tak for det. Kom til høstgudstjenesten og vær med til at holde en god gammel dansk tradition ved lige. Gudstjeneste med Sangkoret KFUM & KFUK S Sangkor, Vejle Sø. d. 27. sept. kl i Strib kirke Korets dirigent er Anny Jespersen. Koret vil medvirke med salmer og en koralkantate. Sø. d. 25. oktober kl i Vejby kirke I Guds hænder er temaet for årets BUSK familiegudstjeneste, hvor årets Vejlby minikonfirmander medvirker. Sogneaften Ti. d. 27. oktober kl i Sognegården Hvad vil det sige at være menneske Gudmund Rask Pedersen er sognepræst i Vær og Nebel sogne, Horsens. Foredraget kredser om mennesket og de foranderlige livshistorier med inddragelse af fortælling fra skønlitteratur og film. Sogneaftenen er arrangeret i samarbejde med KFUM&K Vestfyn. Fri entré, kaffe 20 kr. Adventsmusikgudstjeneste i Røjleskov kirke Sø. d. 29. november kl Ved gudstjenesten medvirker Den Rytmiske Efterskole i Båring og kirkernes kor. Efter gudstjenesten er der æblekage og kaffe i missionshuset! Vi skal også synge Der er noget i luften!!! :0( De 9 læsninger i Vejlby kirke Sø. d. 13. december kl Også her medvirker Den Rytmiske Efterskole i Båring og kirkernes kor. Hvis du har lyst til at læse op, er du meget velkommen til at kontakte sognemedhjælperen på tlf Babysalmesang i Strib kirke Babysalmesang er et tilbud til forældre og spædbørn (fra 0 9 mdr.), som gerne vil opleve musikalsk samvær i kirkerummet. Hør nærmere og tilmeld dig hos sognemedhjælperen: tlf / eller FOF Middelfart Fredericia, tlf Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad

7 efterår i pastoratet Legestue Hver tirsdag mellem 10 og 12 er der legestue i Strib Sognegård for børn under 5 år ifølge med voksen. Kirkekor SPIREKOR Strib Sognegård Torsdage kl Starter 22.oktober. BØRNEKOR Strib Sognegård Tirsdage kl MOTETKOR Strib kirke Torsdage kl Interesserede kan henvende sig til organister Birgitte Skovmand, tlf / og Inge Moody Frier, tlf Dagligstue Hver onsdag kl er der kaffe, morgenbrød og foredrag i Strib Sognegård. IM Røjleskov To 8.okt Efterårsmøde Fre 23.okt. Bazar i missionshuset Ti 29.dec Juletræsfest Oplysninger angående møder i Røjleskov: Hans Lundgaard tlf IM Vejlby To 24. sept Høstfest v/ pastor Henning Gelardi Mikkelsen, Fredericia Ons 7.okt Efterårsmøde To 29.okt Bibelforedrag v/ pastor Bente Toft To 5.nov Møde v/ missionær Martin Christoffersen Fre 20.nov Bazar Danmission To 10.dec Julemøde v/ missionær Susanne Kristensen Oplysninger angående møder i Vejlby: Rigmor Pedersen tlf Vejlby Strib FDF Friluftsliv, kammeratskab og grineflip for drenge og piger hver torsdag i Sandgraven. KFUM og K Vestfyn Ti 13. okt Sognepræst Jørgen Bendixen i Brenderup Sognehus Lø 14. nov Voksenstævne på Skåstrup Strand Ti. 8. dec På mission i Kosovo v/pædagog Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen i Strib Sognegård KLF Kirke og medie Ti 6.okt Generalforsamling med foredrag Kirken i farver v/ Egon Lausen i Strib Sognegård Plejehjemsgudstjenester Alle må deltage i gudstjenesterne på vore plejehjem. Der serveres kaffe efter gudstjeneste. På plejehjemmet Strandvejen afholdes gudstjeneste 1. og 3. torsdag i måneden kl På Ældrecentret Rudbækshøj afholdes gudstjeneste 2. torsdag og 4. torsdag i måneden kl Den afholdes på skift mellem boenhederne og aktivitetscenteret. INDSAMLINGER I KIRKERNE Høstoffer fordeles mellem følgende fem organisationer: Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Missionsråd, Jysk Børneforsorg/Fredehjem, Kirkens Korshær, SOS børnebyerne. 8.nov. KFUM s Sociale Arbejde i Danmark 29.nov. Dansk Ethioper Mission Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad 7

8 Vil du med på? Den nye sæson i Kirkehøjskolen er nu på plads. Man kan læse mere og se hele programmet, samt hvordan man tilmelder sig, på Den fælles overskrift på de fem lørdage er LIVSEMNER. Det foregår igen lørdag formiddag, men NB! nu kl. 9 12, og atter på skift i provstiets sognegårde, forsamlingshuse og konfirmandstuer. Prisen er 200 kr. for hele forløbet og 50 kr. pr. lørdag. Vi skal også meddele, at Baaring mødets æra er slut. De resterende penge er overdraget til kirkehøjskolen. De vil f.eks. kunne bruges til at aflønne skrivetolk til hørehæmmet deltager. 1. Lørdag 26. september 2009 kl. 9 12: Gud og Darwin, tro og videnskab. Underviser: professor i teologi ved Københavns Universitet Niels Henrik Gregersen. Sted: Indslev Forsamlingshus, Æblegyden 19, 5592 Ejby. 3. Lørdag 23. januar 2010 kl. 9 12: Sorg og tab. Underviser: sognepræst ved Marmorkirken i København Mikkel Wold. Sted: Middelfart sognegård, Algade 7, 5500 Middelfart 4. Lørdag 6. marts 2010 kl. 9 12: Åndelig fattigdom. Underviser: teolog og journalist Sørine Godtfredsen. Sted: Harndrup Forsamlingshus, Rugårdsvej 73, 5463 Harndrup 5. Lørdag 24. april 2010 kl. 9 12: Kærlighed og samliv. Underviser: Biskop i Ribe Elisabeth Dons Christensen. Sted: Ejby præstegårds konfirmandstue, Nørregade 97, 5592 Ejby. På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen Hanne Drejer 2. Lørdag 31. oktober 2009 kl. 9 12: Er der mere mellem himmel og jord? Underviser: forfatter og foredragsholder Niels Krøjgaard. Sted: Nr. Aaby sognegård, Kirkevej 45 A, 5580 Nr. Aaby. 8 Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad

9 Tør du Der er altid masser af udfordringer og hygge, når man er frivillig ved kirken. Der er brug for alle, som har lyst at berige kirkens aktiviteter med ideer og praktisk hjælp. Som frivillig hjælper bliver du en gang om året af menighedsrådets aktivitetsudvalg inviteret til Diakoniens dag med gudstjeneste, frokost og foredrag i Sognegården. Arbejdet er ulønnet, men selve arbejdet ved kirken bærer lønnen i sig selv. blive frivillig en forfriskning til børnene eller måske er du god til at læse bibelhistorie? Børnene er nysgerrige, sjove og meget interesserede. Kan du hjælpe om aftenen eller om søndagen? Aktivitets udvalg kan godt tænke sig at have flere til at hjælpe med Sogneaftener og kirkefrokoster borddækning og oprydning. Vil du hjælpe til med vores sogneaftener får du oven i købet et godt foredrag med i købet, og lejlighed til at møde mange mennesker fra vores område. Kirkefrokosterne efter gudstjenesten er et hyggeligt og uforpligtende samvær i Sognegården eller i et af missionshusene i Vejlby og Røjleskov. Elsker du at synge? Alle sangglade er meget velkommen til at støtte op og medvirke ved vores gudstjenester på plejehjemmene Rudbækshøj og Strandvejen. Vil du gerne arbejde med børn under 6 år? Legestuen i Strib Sognegård vil gerne have dig som medhjælper! Vi skal have hjælp til det praktiske med servering af kaffe, brød og frugt. Men også til f.eks. sanglege med børnene eller hyggesnak med forældrene, hvis du er mere til det. Vi har næsten altid nogle hyggelige formiddage til glæde for børn og forældre. Kan du tænke dig at arbejde med skolebørn? Minikonfirmanderne i Strib og Vejlby vil også gerne have en hjælpende hånd i forbindelse med deres aktiviteter i kirken, konfirmand stuen eller Sognegården. Du kan hjælpe til med at forberede Har du lyst til at lave kirkekaffe, lave søndagsskole for børn i en del af gudstjenesten, blive besøgsven eller bage fastelavnsboller, er der nok at tage fat på. Vi har brug for det hele! Hvis du tør, så har vi en spændende og udfordrende opgave til dig. Og jeg håber, at du tør, fordi vi mangler dig til at hjælpe os med efterårets aktiviteter her i vores pastorat. Kontakt venligst sognemedhjælper Kristine Nüchel, tlf eller Hilsen Kristine Nüchel Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad 9

10 Kirkelige handlinger Døbt i Strib kirke 7. maj Eve Asmussen Signe Schmidt Asmussen Frederik Just Melson 17. maj Oliver Eigil Dubgaard Lund 24. maj Jonas Holm Jakobsen 31. maj Kasper Tougaard Johansen 7. juni Toke Meyer Lukas Meyer Malou Høxbro Engberg Hjorth 14. juni Tobias Stenkil Mogensen 26. juli Ronja Brandt Mathiasen 16. august Astrid Mathilde Munk Dullum Viet i Strib kirke 1. maj Lotte Bjerg Olesen & Nick Sørensen 16. maj Rikke Øgaard Mouridsen & Per Askjær Oved Rasmussen 23. maj Lilian Nilsen & Lars Frandsen 27. juni Lonni Jensen & Henrik Lauridsen 4. juli Kirsten Paaske Slot & Johnni Slot 18. juli Pia Sjøberg Nielsen & Rasmus Christian Storm 22. august Jenny Holm Hansen & Jens Kristian Kaufmann Nielsen Begravet/bisat fra Strib kirke 2. maj Gudrun Jensen 6. maj Laura Hjerresen 7. maj Jens Østergaard 14. maj Palle Christiansen 19. maj Curt Valdemar Iversen 20. maj Ellen Friis Nyboe Folmer 5. juni Karin Groven Billund 16. juni Birthe Sindet Daugaard 23. juni Frede Ivan Berg 3. juli Niels Kristian Madsen 23. juli Magnus Laursen 25. juli Karl Emil Knudsen 27. juli Inger Jensen 28. juli Svend Edvin Klausen 7. august Augusta Jensen 8. august Solveig Broch 11. august Magda Andersen Døbt i Røjleskov kirke 21. maj Ebbe Hothes Hoffmann Asbjørn Hoffmann 30. maj Sean Søholm Vestergaard 31. maj Astrid Birgitte Norup Rundquist 5. juli Julius Sørensen Ørum 9. august Amalie Beck Ulvsbjerg Viet i Røjleskov kirke 5. juni Mette Lindegaard Pedersen & Kristian Faurholt Sørensen 22. august Carina Maj Christoffersen & Anders Morten Andersen Døbt i Vejlby kirke 3. maj Ida Sofia Gabriel Ahrons 6. juni Frederikke Højgaard Kristensen 7. juni Celine Jessen 9. august Majse Dunsmose Nielsen 23. august Mathias Schandorf Cort Jørgensen Viet i Vejlby kirke 16. maj Sabine Dorthea Andersen & Jacob Brorsen Jensen 6. juni Anne Højberg Kristensen & Keld Højgaard Begravet/bisat fra Vejlby kirke 30. maj Gerda Hansen 4. juni Kurt Foss Hansen 24. juli Villi Gorell 10 Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad

11 Navne og adresseliste for Vejlby Strib Røjleskov pastorat Kirkekontoret: Strib Præstegård Nørre Alle 38, Strib Tlf.: , Fax: , Ti Fre: To: Alle Vejlby Strib Røjleskov pastorats beboere kan henvende sig på kontoret angående fødselsanmeldelser, attester, navneforandring osv. Sognepræst Jes Rønn Hansen Strib Præstegård Nørre Alle 38, Strib Tlf.: , Mandag er fridag Sognepræst Bente Luise Toft Vejlby Præstegård Nybølvej 1, Vejlby Tlf.: , Fredag er fridag Organister Birgitte Skovmand, Tlf , Inge Moody Frier, Tlf , Sognemedhjælper Kristine Z. Nüchel Strib Sognegård Strib Landevej 1, Strib Tlf.: , Kirkegårdene: Vejlby Graverkontor Tlf Strib Graver Helge Amossen Tlf Fredag er fridag Røjleskov Graver Lise Hakala Tlf Mandag er fridag Menighedsråd Svend Aage Jensen, Kirkeværger Birgit Nørtoft, Hans Martin Hansen, Kirkebil Ring til TAXA tlf inden kl søndag morgen. Nævn det er kirkebilen, der ønskes, til hvilken kirke, og at der ønskes returkørsel. Hvis du gerne vil få nyheder over aktiviteter per mail tilmeld dig til vores NYHEDSBREV ved at skrive en e mail til Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad 11

12 Gudstjenester 20. september 15.s.e.Trin. 27. september 16.s.e.Trin. 4. oktober 17.s.e.Trin. efterår Vejlby Strib Røjleskov 9.00 jrh jrh blt jrh/blt gg 9.00 gg Konfirmandgudstjeneste KFUM&K kor medvirker blt Karen Tikjøb jrh Høstgudstjeneste Døvegudstjeneste Høstgudstjeneste 11. oktober 18.s.e.Trin. 18. oktober 19.s.e.Trin. 25. oktober 20.s.e.Trin blt 9.00 blt jrh 9.00 jrh jrh blt B.U.S.K blt blt Minikonfirmander 1. november Allehelgen 8. november 22.s.e.Trin. 15. november 23.s.e.Trin. 22. november S.s.i kirkeåret 29. november 1.s.i Advent 6. december 2.s.i Advent 13. december 3.s.i Advent jrh Jes Rønn Hansen blt Bente Luise From Toft gg Grethe Gitz Christiansen jrh jrh 9.00 jrh 9.00 jrh blt jrh Minikonfirmander 9.00 blt blt jrh 9.00 jrh blt jrh blt 9.00 jrh jrh jrh Kirkekaffe Julekoncert medv. Strib Skole blt blt 9.00 blt De 9 læsninger Musikgudstjeneste

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37 Side 1 De naive lever lykkeligere... Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37

Læs mere

I pinsen opholdt jeg mig på Langeland omgivet af syrener; flotte i farverne og duftende. I den forbindelse

I pinsen opholdt jeg mig på Langeland omgivet af syrener; flotte i farverne og duftende. I den forbindelse Vi går mod sommeren; tro det eller ej I drømmene handler det om godt vejr og ferie. Der er dog også et men; Kim Larsen skrev engang: Det er en kold tid som vi lever i, alle går rundt og fryser. Dette kan

Læs mere

Dok.03.2007:Dok. 02.2005 06/09/07 8:41 Side 1. Vejlby-Strib-Røjleskov. kirkeblad NR. 3 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

Dok.03.2007:Dok. 02.2005 06/09/07 8:41 Side 1. Vejlby-Strib-Røjleskov. kirkeblad NR. 3 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.03.2007:Dok. 02.2005 06/09/07 8:41 Side 1 Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 3 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.03.2007:Dok. 02.2005 06/09/07 8:41 Side 2...fra Redaktionen Kirkebladet

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad

Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 3 9. ÅRGANG 2008 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Redaktionen Kirkebladet udgives af menighedsrådet i Vejlby-Strib- Røjleskov pastorat Ansvarshavende redaktør: Anette

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Efterår 2013 MOD og HÅB her midt i Trinitatis tiden Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1 9) Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKEBLAD. Hove - Hygum - Tørring. 68. årgang. August-November 2015

KIRKEBLAD. Hove - Hygum - Tørring. 68. årgang. August-November 2015 68. årgang 3 KIRKEBLAD Hove - Hygum - Tørring August-November 2015 Dåb Kirkelige handlinger Lukas Sø Holm Toft Døbt den 10.maj 2015 i Tørring Kirke af sognepræst Iben Tolstrup Vielser & Velsignelser Naja

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Fotografi af Strib Kirke fra 19xx, fotograf ubekendt. Vejlby-Strib-Røjleskov. kirkeblad NR. 3 6. ÅRGANG 2005 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

Fotografi af Strib Kirke fra 19xx, fotograf ubekendt. Vejlby-Strib-Røjleskov. kirkeblad NR. 3 6. ÅRGANG 2005 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Fotografi af Strib Kirke fra 19xx, fotograf ubekendt. Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 3 6. ÅRGANG 2005 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT ... fra Redaktionen... Lys i en mørk tid Vinteren er over os,

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Agerskov & Branderup. December Januar Februar

Agerskov & Branderup. December Januar Februar KirkeBladet 1 Indhold Glade jul, stressede jul... 2 Ny organist... 3 Afrensning af gammel sten. 4 Høstgudstjeneste... 6 Gudstjenester... 8 2015 December Januar Februar Agerskov & Branderup 1 Kirkelig vejviser

Læs mere

Kirkeblad. Høsten. Tømmerby, Lild og Lildstrand. September, oktober, november 2012

Kirkeblad. Høsten. Tømmerby, Lild og Lildstrand. September, oktober, november 2012 Kirkeblad Tømmerby, Lild og Lildstrand September, oktober, november 2012 Høsten Personaleoplysninger Sognepræst: Anna-Marie Sloth Kirkevej 40, 7741 Frøstrup, Tlf. 97 99 10 02 eller 23 31 54 02 amsloth@gmail.com

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Nr. 3 2011 Aug. nov. 71. årgang

Nr. 3 2011 Aug. nov. 71. årgang Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 3 2011 Aug. nov. 71. årgang Sommeren går på hæld Sommeren går lige så stille på hæld. Sommervejret har været som det plejer. Ustadigt. Det har budt på regn

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP. Ensomhed rammer ikke kun ældre mennesker. Læs mere i gymnasiepræstens artikel.

KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP. Ensomhed rammer ikke kun ældre mennesker. Læs mere i gymnasiepræstens artikel. KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP Ensomhed rammer ikke kun ældre mennesker. Læs mere i gymnasiepræstens artikel. WWW.BUDERUP-GRAVLEV.DK JUNI-JULI-AUGUST 2015 - NR. 3-48. ÅRG. For børn " KLIP UD! Babysalmesang

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere