Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde"

Transkript

1 Tjørnevej Uldum T: Lene Stegemejer Dir: Mob: Sagsnr P Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering Nr.1 Anne-Marie Jensen Havnevej 13,2. Snaptun Bekymring om havneområdet kommer til at ligne en 3 længet gård med opførelsen af kajakklubbens klubhus. Ødelæggelse af områdets charme og herlighed og det frie udsyn mod blandt andet Alrø, Borre Knob og Vorsø. Havneformål placeres på havnen, så et hensyn til almenheden vægter højere end et hensyn til den enkelte. Aktiviteter som relaterer sig til havnen og det maritime miljø placeres så vidt det er muligt i havneområder, dermed får de havnerelaterede aktiviteter de optimale vilkår. Det kan forventes, at udsigten fra private ejendomme kan ændre sig over tid i forbindelse med at havneområdet ændre og udvikler sig. Administrationen henviser til overstående. Kajakklub vil også bidrage med liv på havnen. Klubhuset vil være til rådighed for skoler og dagplejer mm. Mennesker på havnen vil understøtte området charme. Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun Hvorfor den oprindelige placering af klubhuset ikke fastholdes. Bekymring vedrørende den nye placering som tager flere parkeringspladser, da der allerede i dag er problemer med parkering og klubben vil skabe mere behov. Det nødvendige areal på det pågældende sted var allerede optaget til andet formål, det viste dig at der allerede var en ældre lejeaftale på det pågældende areal. Med etablering af det nye klubhus på havnen, reduceres der 14 parkeringspladser. Se vedhæftede bilag. Administrationen optimerer det parkeringsareal, der er til rådighed efter placering af klubhuset. I dag er der 27 parkeringspladser på det

2 pågældende areal og med etableringen af klubhuset vil der være 13 parkeringspladser. Etableringen af klubhuset i nærheden af de maritime aktiviteter og vandet er vigtigt for klubbens eksistens og formål. Nr.3 Jane og Stig Wittrup Snaptun Strandvej 1, Snaptun Reducering af udsigt fra eget hus. Hvorfor den oprindelige placering af klubhuset ikke fastholdes. Placeringen vil få store konsekvenser for langtidsparkeringspladserne ved Snaptun Havn. Der er allerede store problemer i dag og til tider biler parkeret på fællesvej, så det hindre kørsel til og fra den private ejendom. Henviser til en aftale mellem Hedensted Kommune, Snaptun Sejlklub og Glud og omegns Borgerforening, som bygger på at udvide langtidsparkeringspladsen samt friholde arealet, så der ikke kan bebygges. Spørgsmål om så stort et klubhus med et stort antal medlemmer overhovet kan og skal være på Snaptun Havn, der allerede er belastet til bristepunktet i dag. Aftalen omhandlede kun parkeringsarealet. Hedensted Kommune ejer arealet matr.nr 7000g. Arealet vil fortsat være et område, hvor offentligheden har fri adgang, der opsættes ikke hæk, hegn eller lignende der hindre offentligheden i at frit bevæge sig i området. Det grønne areal er fortsat et rekreativt grønt område uden bebyggelse. Klubhuset ønskes placeret på det eksisterende parkeringsareal og ikke på det grønne areal. Administrationen finder det hensigtsmæssigt at placere kajakklubben ved vandet og i nærhed til havnens andre aktiviteter. Nr.4 True North Havnevej 11, Snaptun Fjerne havudsigt samt udsigt til området og dermed forringe skolens herlighedsværdi. Kajakklubhuset opføres i et plan med en kiphøjde på 4,7 meter. Desuden skal der tages højde for terrænforholdene i området. Terrænet er stigende fra nordøst mod sydvest. Efterskolen ligger dermed højere i terrænet end den ønskede placering til klubhuset. Se administrationens svar i nr. 3. 2

3 Nr.5 Rolf Rolsted Snaptun Strandvej 13, Snaptun Bekymring omkring øget aktivitet og larm. Parkeringsproblemer og endnu større parkeringsproblem ved reducering af p pladser. Biler parkerer i dag foran privat indkørsel til pågældende ejendom. Privatsfæren forstyrres og det kan blive nødvendig at etablere hæk, hvilket ikke er ejeres ønske. Placeringen ødelægger synsindtryk på havnen, hvilket ikke vil gøre sig gældende i det oprindelige placering. Ønsker at kajakklub søsætter kajakker ved pavillon og legepladsen, så aktivitet ikke er så tæt på ejers ejendom. Det grønne areal er et offentligt område allerede i dag. Det er et område hvor offentligheden frit kan færdes, spille bold, gøre ophold og lege. Kajakklubben vil ikke krydse arealet med bil eller lignende. Det grønne areal ændrer ikke status. Det er offentligt i dag og vil fremadrettet være for offentligheden. Som Snaptun Kajakklub skriver i klubbens høringssvar, ligger der store sten som skaber uhensigtsmæssig tilgængelighed i forhold til at søsætte kajakkerne ved pavillon og legepladsen. Derfor vurderer administrationen, at det desværre ikke er en mulighed. Nr.6 Lotte Krarup Havnevej 13,1, Snaptun Placeringen af kajakklub forstyrer helhedsindtrykket af havnen. Havnen opleves som en 3-længet gård og havnen lukkes af. Forringelse af udsigt fra ejeres ejendom. Bekymring om der bygges så tæt på strandbeskyttelseslinje, naturområde og natursti. Klubhuset opføres med et ikke kulturelt bevaringsværdigt udtryk. Hvor er æstetikken? Bekymring omkring at skulle se på kajakker, der er placeret omkring klubhuset. Forringelse af havnens kulturelle og naturlige herlighedsværdier. Parkeringsproblemer i dag og med projektet forringes det endnu mere. Drastisk indgreb i det naturskønne område, der må være bevaringsværdi for kommunen. Uforståeligt at sejlklubben og kajakklubben ikke kan fungere under samme tag i sejlklubbens lokaler, der allerede er opført på havnen. 3

4 Sagen har været i Naturstyrelsen, da klubhuset ønskes etableret indenfor strandbeskyttelseslinjen. Naturstyrelsen har givet dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 65, stk. 1, jf. 15, til opførelse af kajakklubhus med opbevaringsskur, som ansøgt. Det er styrelsens vurdering, at klubhuset vil understøtte friluftslivet i området uden i unødig grad at påvirke kystlandskabet og at bygningen i øvrigt er tilpasset miljøet på havnen. Administrationen vægter havneformål og havneaktivitet som skaber liv på havnen højt. Klubhuset er en enkelt pavillon som opføres med forholdsvis samme materiale- og farvevalg det eksisterende klubhus på havnen. Bygningen ønskes tilpasset miljøet på havnen. Ved havneområder vil der altid være et liv af mennesker og aktiviteter. I forbindelse med klubhuset ønskes opført et opbevaringsskur til kajakkerne. Snaptun Kajakklub ønsker klubhuset etableret som et fleksibelt multihus med adgang for kajakklubbens medlemmer, og ligeledes tilbyde brugen af faciliteterne til andre lokale aktørers aktiviteter som f.eks. børnehaver og dagplejen. Det er en stor værdi for området som understøtter havnens værdi og tilgængelighed for offentligheden. Administrationen vurderer, at det ansøgte ikke har nogen væsentlig negativ indvirkning på kulturmiljøet samt landskabet. I idet der er tale om en mindre et plans bygning med farve og materialevalg samt udformning som harmonerer med det eksisterende klubhus på havnen. Administrationen er enig i dette synspunkt omkring at sejlklubben og kajakklubben ikke kan fungere sammen i sammen bygning eller som en tilbygning på sejlklubben, men det har vist sig, at partnerne desværre ikke kan eller ønsker at tale sammen. Derfor er denne løsning ikke en mulighed. Nr.7 Lene og Kent Bisgaard Snaptun Strandvej 3, Snaptun Påvirkning af udsigt samt værdinedsættelse af husværdi. Parkeringsproblemer i dag og med reducering af parkeringspladser et større problem. Oplever spærret indkørsel til privat ejendom. Kan man ikke finde bedre placering til klubhuset i Snaptun? Der lavet en forgående undersøgelse af arealer til etablering af klubhuset. Hedensted Kommune har konkluderet af den givende placering er optimal. Klubhuset kommer dermed til at indgå i havneformål og aktiviteter på havnen. 4

5 Nr.8 Gitte Jensen JH Ejendoms Invest Havnevej 14, Snaptun Vigtigt at det nye klubhus passer med det eksisterende klubhus på havnen. Kommer der ikke til at mangle parkeringspladser? Se administrationens svar i nr. 6. Partshøringssvar fra Snaptun Kajakklub er vedhæftet som bilag. 5

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Opsamling af høringssvar Indhold Høringssvar fra Bavnehøj 9, 5560 Aarup:...2 Høringssvar fra Skovhusevej 10, 5560 Aarup...3

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 19. marts 2014 Tid 15.00 bustur 17.00 havnebestyrelsesmøde Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra møde Mandag den 2. december 2013 kl. 14.00 i mødelokale F 6, Frederikssund Mødet slut kl. 17.45 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Jens Ross Andersen (V)

Læs mere

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder.

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder. Lokalplan nr. 8 Maglevad fjernvarmecentral Oversigt over høringssvar samt planafdelingens bemærkninger og indstilling Høringssvar nr. Afsender indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændring af

Læs mere

Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K

Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K Kystdirektoratet J.nr. 13/00805-186 Ref. Hans Erik Cutoi-Toft 26-06-2014 Afslag på ansøgning om tilladelse

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Havcamping Lev tæt på havet Havcamping gør op med den traditionelle forståelse af campinglivet i Danmark. På Sydfyn vil vi gerne udvikle og tilbyde

Læs mere

Lokalplan nr. 23-1 Lokalplan for Caroline Amalie-Gården i Augustenborg. Lokalplan nr. 23-1 Caroline Amalie-Gården i Augustenborg

Lokalplan nr. 23-1 Lokalplan for Caroline Amalie-Gården i Augustenborg. Lokalplan nr. 23-1 Caroline Amalie-Gården i Augustenborg Lokalplan nr. 23-1 Caroline Amalie-Gården i Augustenborg 0 I N D H O L D Hvad er en lokalplan 2 Offentliggørelse 2 Fremlæggelse 2 B E S K R I VE L S E Lokalplanens baggrund 3 Områdets beliggenhed 3 Eksisterende

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Lystruphave Efterskole

Lystruphave Efterskole Lokalplan nr. 42-003 Lystruphave Efterskole Med tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2000 Silkeborg Kommune Juni 2007 2 LOKALPLANER OG PLANSYSTEMET Det danske plansystem er fastsat i Planloven og er opbygget

Læs mere

Retningslinier for MASTER OG ANTENNER

Retningslinier for MASTER OG ANTENNER Retningslinier for MASTER OG ANTENNER MAS Retningslinier for MASTER OG ANTENNER UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette Wraa Nielsen, Arkitekt cand.arch. i samarbjede

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere