SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup"

Transkript

1 SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2013 juni - juli - august Fra Mejse Rosenkrands Knudsens dåb i Løvel kirke den 3. marts. Se flere navne på side 2.

2 Kirkelige handlinger Døbte 24. februar i Pederstrup kirke: Xander Dahl Allentoft, Asmild Vænge 73, Viborg. 3. marts i Løvel kirke: Mejse Rosenkrands Knudsen, Tinggade 40, Løvel. 28. marts i Løvel kirke: Andreas Handberg Larsen, Trekløvervej 6, Løvel. 1. april i Rødding kirke: Johan Mørk Weichert, Nørre Langgade 28, Rødkærsbro. 7. april i Rødding kirke: William Karlsson Madsen, Brudelysvej 3, Rødding. 12. maj i Løvel kirke: Lærke Birch Hestehauge, Næstegårdvænget 6, Løvel. 19. maj i Løvel kirke: Mathias Hørup, Kistrupvej 6, Kistrup. 20. maj i Rødding kirke: Magnus Balleby Jensen, Rosmarinvej 34, Viborg. Viede 18. maj i Rødding kirke: Anita Lervad og Christian Juncker Bach, Korsbakken 13, Rødding. Begravede 13. februar i Pederstrup kirke: Egon Dalsgaard, Meldgårdsvej 35, Rødding. 8. marts i Pederstrup kirke: Pia Stendal Gade, Meldgårdsvej 111, Rødding. 15. marts i Løvel kirke: Svend Herman Jensen, Gillebakken 25, Løvel. Tillykke til 19 konfirmander Rødding kirke 28. april Bagerst fra venstre: Nikolaj Kravschenko Ellersgaard Nielsen, Christian Bust Bak, Philip Hedegaard, Toke Norup Kjær, Mathias Pallesen Munch, Nichlas Levring Stigsen, Jonas Kjærgaard Pedersen, Mathias Ingemann Nielsen, Bjarke Meyer Pedersen, Frederik Haugaard, Daniel Riishøj Nyrup, Patrick Dahl Aagaard Karlsen. Forrest fra venstre: Milia Frank, Laura Lindgaard Kristensen, Sara Dyrberg, Ida Nørskov, Camilla Hovgaard Frimor, Signe Louise Jørgensen, Esther Rubæk Rüegg 2

3 3

4 Kateketerne i den grønlandske kirke Af Kirsten Felter Hvis man læser Kim Leines prisbelønnede roman fra 1700-tallets Grønland, Profeterne i Evighedsfjorden, støder man på et særligt - og meget vigtigt - træk ved grønlandsk kirkeliv: kateketerne. Da Hans Egede kom til Grønland i 1721 opdagede han snart, at hvis hans mission skulle lykkes, måtte han bygge på indfødte medhjælpere. I modsætning til de danske missionærer kunne de sproget og kunne følge med grønlænderne til deres bopladser. Oprindeligt var det kun meningen, at kateketerne skulle tage sig af den indledende kristendomsoplæring. Men da missionen i løbet af får år fik økonomiske problemer, og Danmark trak missionærerne hjem på grund af englandskrigene, blev det i realiteten kateketerne, der kom til at bære og præge kirken. Kateketerne indtager også i dag en vigtig plads i Grønlands kirkeliv. De er ikke ordinerede, men regnes som gejstlige, og udfører en række af de samme opgaver som præsterne: holder gudstjenester, dåb og begravelser, underviser konfirmander, øver sjælesorg og hjælper med kirkebogsføringen. Til forskel fra præsterne må de dog ikke uddele nadver uden særlig tilladelse, og heller ikke holde vielser eller konfirmation. Det er også kun uddannede kateketer, der har lov at skrive deres egne prædikener. Der er i alt ca 60 kateketer i Grønland, hvoraf to tredjedele er uddannede. Til sammenligning er der godt 20 præster. Uddannelsen fandt tidligere sted på seminariet i Nuuk, og kateketerne fungerede som lærere på ugens hverdage, mens de passede kirketjenesten på alle årets søn- og helligdage. Efter at skole og kirke blev adskilt i Grønland i 1950 erne blev også uddannelserne delt op. I dag bliver man kateket gennem en treårig kursusuddannelse, som kan tages sideløbende med at man arbejder som kateket. Bededag og søndagen efter er også højsæson for konfirmationer i Grønland, her ved Vor Frelsers kirke (Domkirken) i Nuuk i år om søndagen. Ved konfirmationen om fredagen var det snestorm. Så er det praktisk at have varmt festtøj! Nationaldragten bliver flittigt brugt, ikke bare til konfirmation, men også til dåb, eksamensafslutninger og første skoledag. 4

5 Overgået til menighedsrådet Af Sonja Tougaard, Pederstrup menighedsråd Som nyt medlem i Pederstrup Menighedsråd, kan man vel kalde det overgået til menighedsrådet, fordi jeg i de sidste 14 år har været med på sidelinjen i menighedsrådets arbejde her i vort lille sogn Pederstrup. Jeg blev i 1999 spurgt, om jeg kunne tænke mig at blive regnskabsfører for menighedsrådet, og da jeg har en baggrund indenfor bankverden faldt det lige for. I de år, jeg har været regnskabsfører, har jeg selvsagt fået et rigtig godt indblik i, hvad et menighedsråd arbejder med. Jeg har også haft en periode som medlem af Viborg Østre Provstiudvalg, hvor man behandler økonomien og diverse byggesager for kirkerne i provstiet. Da jeg så blev opfordret til at stille op til menighedsrådet her i Pederstrup, følte jeg, at det nu var min tur til at yde en indsats for vort lille lokalsamfund. Dermed mener jeg, at det at gå ind i menighedsrådet her i Pederstrup ikke alene er for at være med til at forme det kirkelige arbejde, men da kirken er en af de sidste samlingspunkter i så lille et samfund, synes jeg også, det betyder utrolig meget, at vi holder fast i det som vores centrum. Dermed håber jeg at kunne arbejde for, at der måske er flere, der vil se kirken som en del af hverdagen, hvor der er rum og mulighed for at bruge kirkerummet til flere begivenheder, end man gør i dag, hvor man kan komme for at høre forkyndelse, men samtidig også kan komme for at nyde at synge eller høre nogle flotte salmer. Jeg glæder mig hvert år ved kyndelmissegudstjenesten over, at de lokale børn vil deltage i gudstjenesten med deres sang. Jeg håber, det er med til, at de føler at kirken er et naturligt sted at komme - også i hverdagen. Vores kirke her i Pederstrup er en beskeden kirke, men også en speciel kirke. F.eks. er det norddøren (kvindedøren) vi bruger her - til forskel for mange andre kirker. Måske siger det noget om sammensætningen af menighedsrådet, på det tidspunkt, hvor man tilmurede syddøren hvem ved. 5

6 Jeg ser frem til at kunne give mit bidrag Af Sune Iversen, Rødding menighedsråd Mit navn er Sune Iversen og jeg er nyt medlem af Rødding menighedsråd. Jeg er valgt som næstformand i menighedsrådet og er også medlem af præstegårdsudvalget for Rødding, Løvel og Pederstrup pastorat. Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg er 47 år og bor på Batum Hedevej nr. 13 sammen med min kone Anna Lisbeth og vores to døtre Ellen og Nanna Jeg er vokset op i Nykøbing Mors. Min kone og jeg flyttede til området i Jeg er uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i Mit første job var hos Mærsk Olie og Gas A/S i København. I 1994 fik jeg job hos Viborg Landinspektørkontor, hvor jeg har været beskæftiget siden - fra 2000 som medejer af firmaet. Hvordan kom jeg ind i menighedsrådet og hvorfor valgte jeg det? Niels Peter spurgte et par gange, om det ikke var noget for enten min kone eller jeg at gå ind i menighedsrådsarbejdet. Jeg er af den opfattelse, at kristendommen og folkekirken er en meget væsentlig del af vores kulturelle arv og fælles tankegods. Jeg kan ikke påstå, at vi har været flittige brugere af kirken, men de gange vi har været i kontakt med kirken - ved højtider, grundlovsmøder, gudstjenester, koraftner, foredrag og lignende - har vi altid syntes, det var en positiv og livsbekræftende oplevelse. Jeg besluttede mig derfor til, at jeg gerne vil være med til at støtte op om det fine arbejde der bliver gjort af præsten, personalet ved kirken, menighedsrådet og de mange frivillige, der hjælper til. Min korte tid i menighedsrådet har indtil nu kun været en positiv oplevelse. Der er meget at lære om folkekirkens organisering og det praktiske arbejde i menighedsrådet og de forskellige udvalg. Jeg har været overrasket over at opleve, hvor stort et arbejde, der udføres af kirkens personale og frivillige i og omkring menighedsarbejdet - så jeg ser frem til at kunne give mit bidrag til dette arbejde. Tak til Løvelfonden 2000 Løvel kirke ønskede sig et el-klaver, som kan bruges, når der er minikonfirmander og andre børn i kirken. De planlagte sangaftener (se s.11) kan også nyde godt af et klaver. Løvelfonden har efter ansøgning fra menighedsrådet givet 6000 kr. til formålet. Mange tak for det! 6

7 Nu er det min tur til at give noget tilbage Af Birthe Klovborg Therkildsen, Løvel menighedsråd Mit navn er Birthe Klovborg Therkildsen. Mine forældre, min bror og jeg flyttede til Løvel, da jeg var 8 år. Vi kom fra Viborg til en lille landsby. I sig selv en forandring. Men vi kom også fra et rækkehus til et nybygget hus, hvor vi havde kirken som nabo på den ene side og graveren Marinus Christensen som nabo på den anden side. Min bror Kenneth og jeg betragtede vel nærmest Marinus som en ekstra bedstefar. Vi tjente en håndøre ved at hjælpe ham, når han havde travlt, men vi skulle gøre det ordentligt. Det at rive er ikke bare at rive. Der er forskellige måder at gøre det på! Marinus var oppe ved daggry for at ringe solen op og så ned igen ved solnedgang. Manuelt. Ved højtiderne skulle han op i tårnet for at slå på klokken med en lille hammer, og Kenneth og jeg fik nogle gange lov til at komme med. Det var en oplevelse; også for ørerne. Der er en formidabel udsigt oppe fra klokketårnet. Vi fik i det hele taget hørt og set meget om oplevelser og årets gang på kirkegården. For eksempel hørte vi om den lille rødhals, der nærmest var tam. Den ventede på ham uden for hans dør om morgenen og fulgte så med ham rundt på kirkegården. Ganske givet fordi den vidste, at han havde godbidder i lommen. Marinus bestemte selv, hvordan hans gravsted skulle se ud. Blandt andet skulle der være et fuglebad og en lille fugl på hans gravsten. Mon ikke han har tænkt meget på sin lille rødhals. Ved juletid kunne vi sidde og se en oplyst kirke, mens vi spiste. Det løftede stemningen et par grader. Kirken og Marinus har givet mig meget, og nu er det så min tur til at prøve at give noget tilbage. Jeg er blevet medlem af menighedsrådet. Det er egentlig også en naturlig fortsættelse taget i betragtning af, at jeg er døbt, konfirmeret, gift og skal have en kristen begravelse, når den tid kommer. Min mand og jeg har valgt, at 3-4 gange om året skal børnene med i kirke. Der har ikke været vilde protester, men nogle gange dog nogen argumenteren. Vi, som forældre, har valgt, at børnene skulle døbes; ergo må de også se og høre, hvad det indebærer. Det er jo også vores ansvar, at børnene ved, hvad de skal tage stilling til, når de får tilbuddet om konfirmation. Jeg tror, mange forældre undlader at tage børn med i kirke, fordi de går ud fra, at der skal være stille i kirken. Men kirken skal jo gerne være en levende kirke, og derfor må børn gerne både ses og høres. Der er plads til alle, og derfor glæder jeg mig til at møde dig og en hel masse børn i kirken. 7

8 Gudstjenesten rykker ud af kirkerummet Af Niels-Peter Jacobsen, sognepræst Med jævne mellemrum rykker vi gudstjenesten ud af kirkerummet. Det er ikke for at kaste vrag på den gamle kirke, som altid vil være det primære sted for vores gudstjenester. Men når vi engang imellem rykker ud i det fri eller ind i andre rammer, bliver vi mindet om, at det ikke er kirkerummet i sig selv, der er helligt. Kirkerummet kan være smukt og fuld af traditioner og minder. Men kirken er ikke bygningen af døde sten. Det er fællesskabet af levende mennesker, der udgør kirken. Når mennesker samles om evangeliet, så er kirken dér. Også når vi er ude i naturen under den åbne himmel eller i et telt på sportspladsen. Denne sommer er der fire anledninger til at holde gudstjeneste uden for det traditionelle kirkerum. Byfest i Løvel I forbindelse med Løvels årlige byfest er der gudstjeneste i teltet på sportspladsen lørdag den 8. juni kl Søgudstjeneste i Rødding I lighed med tidligere år bliver der holdt gudstjeneste en sommeraften ved søen. I år er det søndag den 21. juli kl Efter gudstjenesten er der kaffe i Arken. Byfest i Rødding Røddings byfest afsluttes traditionen tro med en gudstjeneste søndag morgen. Mød op i Skibet ved Røddinghus den 25. august kl Friluftsgudstjeneste i Slugten i Løvel I samarbejde med Friluftsliv vil Løvel menighedsråd arrangere en gudstjeneste i Slugten søndag den 1. september kl Kirken er fællesskabet af døbte. Konfirmanderne har illustreret kirken af levende sten på denne plakat, hvor Rødding kirke er omkranset af mere end 200 Røddingborgeres ansigter. Foto: Ole Kristensen

9 Er kirken hellig? Af Lars Raahauge, Pederstrup menighedsråd Rødding Menighed har været uden kirke i 9 måneder, og har i den periode holdt sine gudstjenester i Arken. Den langvarige, og dyre, restaurering har været beskrevet her i kirkebladet mange gange. I en propfyldt kirke Palmesøndag blev Rødding Kirke genindviet af biskop Karsten Nissen ved en festgudstjeneste. Gudstjenesterne i Arken var back to basics. De blev fejret i et lille, hverdagsagtigt, enkelt rum. Ikke de store dikkedarer med udsmykninger. Menigheden siddende på rækker af klapstole. Medlemmer af menigheden, der rejser sig og læser tekster og bøn. Præsten stående på gulvet under prædikenen. På en lignende simpel måde blev der også holdt gudstjenester i de første menigheder i oldkirken. Uden brug af pompøse og rigt dekorerede kirkerum. Og på samme måde holdes der gudstjenester i mange af de ny, kristne menigheder rundt om på jorden, f.eks. i Kina. Man samles i en dagligstue og holder sin gudstjeneste sammen. Er kirken hellig? Ja, hvis vi med kirken mener vores kristne fællesskab og ordet, så siger vi jo i trosbekendelsen, at vi tror på den hellige, almindelige kirke. Men hvis vi mener kirkerummet, så er svaret nej. Kirken er bygget af levende stene, ikke mursten. Alligevel kan vi godt blive overmandet af en fornemmelse af hellighed når vi fejrer gudstjeneste i vore smukke, gamle middelalderkirker i Rødding, Løvel og Pederstrup. Vi mærker fællesskabet med alle dem, der gennem 900 år har brugt kirkerummene i glæde, sorg og bøn. Fornemmer de utallige salmer, der er blevet sunget. Så lad os i stedet kalde det respekt. Respekt for alle dem, der har brugt kirkerummene før os, og taknemmelighed for at vi selv er blevet et nummer i den lange række, der forhåbentligt fortsætter. Til genindvielsen sang vi selvfølgelig Grundtvigs Kirken den er et gammelt hus. Det er fra den salme, at vi har det smukke billede med de levende stene. Men vi sang kun de første 7 vers. Der er et 8. vers, som stadigvæk, selv i den nye udgave af salmebogen, er censureret væk. Det lyder: Aldrig dog glemmes mer i Nord Kirken af levende stene, Dem, som i kraften af Guds ord Troen og dåben forene! Selv bygger Ånden kirke bedst, Trænger sålidt til drot som præst, Ordet kun helliger huset! Grundtvig slår i dette fravalgte vers fast, at det kun er ordet, der helliger huset. Men mon ikke snarere, det er hans kontroversielle bemærkning om, at kirken hverken trænger til drot eller præst, der har fået diverse bisper og salmekommissioner til at sende det ud i mørket? 9

10 Gå med Kirkens Korshær Af Inge Jervad FÆLLESSKAB SOLIDARITET REFLEKSION HANDLING Det er temaet, når Korshæren for 5. år i træk planlægger en korshærsvandring. Denne gang begynder vi den 2. juni i Viborg ved Houlkærkirken og slutter i Mariager den 8. juni. Undervejs besøger vi kirker og historiske steder, og vi overnatter i genbrugsbutikker, sognegårde og på campingpladser og efterskoler. Nogle går med hele ugen, andre kun en dag eller en halv - alt efter tid og kræfter. Den gennemsnitlige dagsmarch er på 16 km. Den liturgiske ramme om vandringen er lagt i hænderne på Karsten Jervad, som er tidligere sognepræst i Rødding, Løvel, Pederstrup. På førstedagen går vandringen til Rødding. Her vil Leif Bønning i Arken fortælle om Glimt fra 50 år med Kirkens Korshær. Alle er velkomne til at være med. Både til aftenen i Rødding og til en større eller mindre del af vandringen. Arken 2. juni kl.19.30: Leif Bønning - 50 år med Kirkens Korshær møder folk i øjenhøjde også når de ligger ned. **************************************************** EN OPSØGENDE KIRKE som møder mennesker, der hvor de er. EN PROTESTERENDE KIRKE som er i øjenhøjde med samfundets socialt udsatte og er et følsomt barometer for, hvad der sker på samfundets bund. EN PROVOKERENDE KIRKE som vil holde folkekirken fast på dens evangelisk begrundede ansvar for de udsatte. EN SOLIDARISK KIRKE som vil være talerør for de udsatte i samfundet, som vil have holdninger og skabe debat, så det kan høres og mærkes. 10

11 Sangaften i Løvel Kirke Af Rita Jakobsen, Løvel menighedsråd Det er herligt synge sammen med andre sangglade mennesker, særligt når det finder sted i et rum med god akustik og med musikledsagelse af én, der virkelig kan spille. Det synes vi i hvert fald i menighedsrådet, og derfor vil vi gerne invitere alle interesserede til en glad sangaften i Løvel Kirke torsdag den 13. juni kl , hvor vi vil synge sommeren ind. Vi vil på forhånd have valgt nogle sange og salmer, men der vil også være mulighed for, at deltagerne foreslår, hvad vi skal synge. Der vil primært blive valgt sange og salmer fra Den Danske Salmebog og Folkehøjskolesangbogen, som ligger klar i kirken. Andre sangbøger, for eksempel DGI-sangbogen og Den Danske Sang, indeholder også et væld af dejlige sange og vil også kunne benyttes. Sangaftenen arrangeres af Løvel Menighedsråd i samarbejde med kirkens organist, Jens Christensen, der også vil stå for musikken. Såfremt sangaftenen bliver en succes, har vi planer om afholdelse af flere i løbet af året. Der vil hver gang være et tema, som sangene vælges ud fra og også plads til lidt fortællinger ind i mellem om aftenens tema eller om en sang eller salmes særlige betydning. Forslag til tema for næste sangaften, der forventes afholdt i oktober, modtages gerne. Såfremt der vælges sange fra andre sangbøger, vil det kræve, at sangteksten på forhånd er trykt og kan uddeles i kirken, ligesom organisten skal have adgang til de tilhørende noder. Vi glæder os til at se en masse glade mennesker til fællessang i kirken med sommerens sange. Vielser uden for kirkerummet Brudepar kan nu få et kirkebryllup i naturen. Når et par har særlig tilknytning til et sted, og præsten kan godkende det, kan vielsen foregå uden for kirkerummet. Der skal søges om tilladelse i hvert enkelt tilfælde, men biskopperne er indstillet på, i en forsøgsperiode på to år, at imødekomme brudepars ønske om vielse på et sted, de har en særlig tilknytning til. 11

12 Sommerudflugt 2012 Løvel, Rødding og Pederstrup sogne onsdag den 28. august Afgang fra Rødding Kirke kl og fra Løvel Kirke kl Turen går til Horsens Fængsel og Industrimuseum. Undervejs besøger vi Veng Klosterkirke og drikker kaffe på Ejer Bavnehøj. Ankomst til Horsens Industrimuseum kl Industrimuseum lyder måske lidt kedeligt, men det er et yderst alsidigt museum i mange huse. F.eks. Isenkram, tobak og reklame, Telefoncentralen, Manufakturforretningen, Frisøren, Radio og TV, Broderiforretning, Arbejderboliger og så en masse store maskiner og værksteder. Der er to guider på, så vi laver en kvinde- og en mandegruppe. Let frokost på Cafe Gaslight samme sted. Rundvisning i to hold på Horsens Fængsel ca Middag på Svostrup Kro kl Hjemme kl. ca Bussen kan have 55 pers, så først til mølle får plads i bussen. Pris for tur og forplejning (uden drikkevarer): 450 kr. (entre og rundvisning er dyr) Tilmelding senest 26. juli til: Hardy Møller (prøv først her) Karsten Yding Jørgen Dalager Menighedsrådene i Rødding, Løvel og Pederstrup 12

13 Nørklegrupper At nørkle betyder at lave håndarbejde. I Røde Kors Viborg-Tjele afdeling er der ca. 35 nørklere. Vi strikker, hækler og syr til nødlidende børn i fattige lande og katastroferamte områder. Det tøj, vi fremstiller, er til børn i 2-12 års alderen. Hvert år fremstiller danske nørklere ca. 32 tons tøj, men der er stadig brug for mere på børnehjem rundt om i fattige lande. Som nørklere er man med til at yde end frivillig indsats i Røde Kors internationale hjælpearbejde. Her er vi, når vi nørkler Vi mødes til nogle hyggelige timer i Arken i Rødding torsdage i ulige uger, hvor Røde Kors giver en kop kaffe. Kunne du tænke dig at være en del af dette, så kom og vær med. Vi holder et orienterende møde torsdag den 15. august kl Der vil være garn og strikkepinde til rådighed. Randi Theunissen Jette Giversen Sorg er ikke sygdom Det var en af pointerne, da Randi Theunissen den 13.marts 2013 drog til Nørre Uttrup kirke for sammen med Jette Giversen, Jytte Bak og Rigmor Rasmussen at deltage i et kursus om kirkens støtte til sorgramte. De fire kvinder er alle engageret i besøgstjenesten i Rødding, Løvel og Pederstrup sogne. Om kursusdagen skriver Randi Theunissen: Kirken spiller en naturlig rolle i forhold til sorgramte, fordi præsten og andre ansatte kommer i kontakt med mennesker i sorg ved dødsfald og begravelse. Ole Raakjær, der er sognepræst i Sulsted og hospicepræst i Aalborg, underviste på kurset. Han fortalte om nye og gamle forestillinger om sorg og deres betydning for hjælpernes rolle i forhold til den sørgende. Hvordan hjælper vi hinanden, når livet er svært? Handler sorg om at give slip eller holde fast, at glemme eller huske? Hvad er trøst? Skal man tale om det svære? Skal man græde for at komme videre? Er sorg sygdom eller sundhed? Mange spørgsmål, som gav os noget at tænke over og tale om på hjemturen. 13

14 Kalender Dato Kl. Arrangement Side 23/ Møde i Løvel menighedsråd 31/ Fællesspisning i Arken, Rigmor Rasmussen fortæller 2/ Møde med Leif Bønning, Kirkens Korshær 10 5/ Grundlovsfest. Årets taler er Stig Glent-Madsen 14 8/ Gudstjeneste i teltet på sportspladsen i Løvel 8 13/ Sangaften i Løvel kirke 11 18/ Møde i Løvel menighedsråd 28/ Fællesspisning i Arken, 15/ Nørklegruppen - orienterende møde 13 28/ Sommerudflugt 12 30/ Fællesspisning i Arken, Grundlovsfest - en dag med traditioner Festlighederne begynder med gudstjeneste i Rødding kirke kl Kulturrøddernes kor synger både i kirken og efterfølgende i teltet ved Arken. Rødding og omegns Folkedansere vil danse for, som de plejer. Heller ikke traditionen med kaffe, kringle og lagkage vil blive ændret. Årets grundlovstaler, Stig Glent-Madsen, er landsdommer ved Vestre Landsret og også derudover et meget engageret menneske. Stig Glent-Madsen var tidligere formand for Folkekirkens Nødhjælp, og er nu formand for Dansk Flygtningehjælp. Mange kender sikkert også hans navn fra den store Liberia-indsamling. Viborg Kommune var i hele 2010 engageret i et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp om støtte til genopbygning af det borgerkrigshærgede land Liberia. Her spillede Stig Glent-Madsen en central rolle. Fællesspisning i Arken Der er fællesspisning i Arken sidste fredag i hver måned - undtagen i juli og december. Tilmelding er ikke nødvendig. Man møder bare op kl Efter maden er der et eller andet interessant og oplysende indslag. 31. maj vil Rigmor Rasmussen fortælle barndomserindringer. 28. juni er der endnu ikke sat navn på. 30. august fortæller Benjamin Filskov om vandprojekter i Tanzania. 14

15 Vejviser Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, tlf , Kasserer: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf , Koordinator for besøgstjenesten: Rigmor Rasmussen, Søskrænten 2, tlf Rødding sogn: Kirkesanger: Et kirkesangerlaug varetager funktionen. Kontakt evt. sognepræsten. Organist: Søren Lind, Gothersgade 32, 8800 Viborg, tlf Graver: Birgit Pluszek, Hobrovej 46, Fastrup, mobil: Formand: Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3, Ingstrup, tlf Kirkeværge: Jette Giversen, Kirkegade 9, Rødding, tlf Løvel sogn: Kirkesanger: Charlotte L. Steffensen, Ingstrupvej 39, Rødding. Tlf Organist: Jens E. Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Graver: Hans-Jørn Brøndum, tlf Formand: Lars Østergaard Nielsen,Åstrupvej 2, Åstrup, tlf Kirkeværge: Eva Thougaard Slot, Sødalvej 7, Løvel, tlf Pederstrup sogn: Kirkesanger: Charlotte L. Steffensen, Ingstrupvej 39, Rødding. Tlf Organist: Jens E. Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Graver: Britta Rind, Kølsenvej 66, Løgstrup, tlf Formand: Jørgen Dalager, Vråvej 24, Vrå, tlf Kirkeværge: Sisse Falkencrone, Løvelbrovej 8, Pederstrup, tlf Bibelkredsen Kontaktpersoner: Gerda og Ole Pedersen, tlf /6 Bodil og Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3. 6/8 Anna og Laurits Nielsen, Kirkegade 39a. SOGNET redigeres af Jette Giversen, Randi Theunissen, Birthe Klovborg Therkildsen, Rita Jakobsen, Lars Raahauge, Jørgen Dalager, Niels Peter Jacobsen. Bladet udkommer 4 gange årligt: 1. marts, 1. juni. 1. sept. og 1.dec. og postomdeles til alle husstande. Hvis du ikke får bladet, kan du henvende dig til bladudvalget, som også gerne tager imod ideer og indlæg. Se også sognenes hjemmeside: Nye er altid velkomne! 15

16 Gudstjenester Rødding Løvel Pederstrup 26/5 Trinitatis K 2/6 1.s.e.trin /6 Grundlovsdag /6 OBS: Lørdag 9.00 Telt 16/6 3.s.e.trin JH + K 23/6 4.s.e.trin K /6 5.s.e.trin /7 6.s.e.trin KF 14/7 7.s.e.trin K /7 8.s.e.trin Sø /7 9.s.e.trin LR 4/8 10.s.e.trin JH 11/8 11.s.e.trin JH 18/8 12.s.e.trin JH 25/8 13.s.e.trin Skibet /9 14.s.e.trin K Slugten 8/9 15.s.e.trin Høst 15/9 16.s.e.trin Høst /9 17.s.e.trin JH 29/9 18.s.e.trin Høst JH = Jesper Hornstrup KF = Kirsten Felter LR = Lars Raahauge K = Kirkekaffe Telt = Gudstjeneste i teltet på sportspladsen, Løvel Sø = Gudstjeneste ved Rødding Sø Skibet = Gudstjeneste i Skibet ved Røddinghus Slugten = Gudstjeneste i Slugten i samarbejde med Friluftsliv Høst = Høstgudstjeneste

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 1, 2013 marts - april - maj Sidste weekend i januar var konfirmanderne på lejr på Vesterbølle Efterskole. Lørdag aften bød på Den store klassefest,

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2014 juni - juli- august Biskop Karsten Nissen går på pension 1. okotber og udløser dermed et bispevalg. Læs om biskoppen og valget på side 6. Kirkelige

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 4, 2012 dec. - jan. - febr. Melania Biruta prædiker ved høstgudstjenesten i Løvel søndag 16. september. Sune Hjertmann tolker. Kirkelige handlinger

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 1, 2015 marts - april - maj Konfirmanderne fra 1942 sammen med pastor Rosager Hansen Denne gang bringer kirkebladet flere historiske glimt. Gunner

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 4, 2008 dec. - jan. - febr. I løbet af tre travle uger i september mødte vore gæster fra Tanzania fl ere hundrede mennesker - konfi rmander, minikonfi

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Marts - april - maj - juni 2015 Det dufter lysegrønt af græs Af Johannes Johansen

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.1, 2006 marts - april - maj Stop den stille sult Støt indsamlingen søndag den 5. marts Læs mere på side 5 Siden sidst Døbte 20. november i Løvel kirke:

Læs mere

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77 AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR september - november 2011 Nr. 77 ved Paul Kühle Vielse af fraskilte Må man ikke blive gift igen? Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

AGRI-EGENS / KNEBEL-ROLSØ / TVED-HELGENÆS-VISTOFT SEPTEMBER - DECEMBER

AGRI-EGENS / KNEBEL-ROLSØ / TVED-HELGENÆS-VISTOFT SEPTEMBER - DECEMBER Kirkebladet Fra Vrinners Kirke. Foto: Søren Kirkemann AGRI-EGENS / KNEBEL-ROLSØ / TVED-HELGENÆS-VISTOFT SEPTEMBER - DECEMBER 2013 www.mols-helgenaes.dk INDHOLD 4 Særlige gudstjenester 5 Sammenkomster 6

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2

LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2 LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2 Spillemandsmessen søndag d. 15. juni 2014 ved Østerby kirke LÆS BL.A. OM: Du må ikke misbruge Herren din Guds navn Syng solen

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Troende on-off KIRKE BLADET

Troende on-off KIRKE BLADET Troende on-off WWW.CHRISTIANSKIRKEN.DK NR. 3 2014 JULI - OKTOBER KIRKE BLADET Velkommen til Christians sogns nye kirkeblad! Christians sogn har fået et nyt kirkeblad. Designet er blevet frisket op i forbindelse

Læs mere