SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup"

Transkript

1 SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2013 juni - juli - august Fra Mejse Rosenkrands Knudsens dåb i Løvel kirke den 3. marts. Se flere navne på side 2.

2 Kirkelige handlinger Døbte 24. februar i Pederstrup kirke: Xander Dahl Allentoft, Asmild Vænge 73, Viborg. 3. marts i Løvel kirke: Mejse Rosenkrands Knudsen, Tinggade 40, Løvel. 28. marts i Løvel kirke: Andreas Handberg Larsen, Trekløvervej 6, Løvel. 1. april i Rødding kirke: Johan Mørk Weichert, Nørre Langgade 28, Rødkærsbro. 7. april i Rødding kirke: William Karlsson Madsen, Brudelysvej 3, Rødding. 12. maj i Løvel kirke: Lærke Birch Hestehauge, Næstegårdvænget 6, Løvel. 19. maj i Løvel kirke: Mathias Hørup, Kistrupvej 6, Kistrup. 20. maj i Rødding kirke: Magnus Balleby Jensen, Rosmarinvej 34, Viborg. Viede 18. maj i Rødding kirke: Anita Lervad og Christian Juncker Bach, Korsbakken 13, Rødding. Begravede 13. februar i Pederstrup kirke: Egon Dalsgaard, Meldgårdsvej 35, Rødding. 8. marts i Pederstrup kirke: Pia Stendal Gade, Meldgårdsvej 111, Rødding. 15. marts i Løvel kirke: Svend Herman Jensen, Gillebakken 25, Løvel. Tillykke til 19 konfirmander Rødding kirke 28. april Bagerst fra venstre: Nikolaj Kravschenko Ellersgaard Nielsen, Christian Bust Bak, Philip Hedegaard, Toke Norup Kjær, Mathias Pallesen Munch, Nichlas Levring Stigsen, Jonas Kjærgaard Pedersen, Mathias Ingemann Nielsen, Bjarke Meyer Pedersen, Frederik Haugaard, Daniel Riishøj Nyrup, Patrick Dahl Aagaard Karlsen. Forrest fra venstre: Milia Frank, Laura Lindgaard Kristensen, Sara Dyrberg, Ida Nørskov, Camilla Hovgaard Frimor, Signe Louise Jørgensen, Esther Rubæk Rüegg 2

3 3

4 Kateketerne i den grønlandske kirke Af Kirsten Felter Hvis man læser Kim Leines prisbelønnede roman fra 1700-tallets Grønland, Profeterne i Evighedsfjorden, støder man på et særligt - og meget vigtigt - træk ved grønlandsk kirkeliv: kateketerne. Da Hans Egede kom til Grønland i 1721 opdagede han snart, at hvis hans mission skulle lykkes, måtte han bygge på indfødte medhjælpere. I modsætning til de danske missionærer kunne de sproget og kunne følge med grønlænderne til deres bopladser. Oprindeligt var det kun meningen, at kateketerne skulle tage sig af den indledende kristendomsoplæring. Men da missionen i løbet af får år fik økonomiske problemer, og Danmark trak missionærerne hjem på grund af englandskrigene, blev det i realiteten kateketerne, der kom til at bære og præge kirken. Kateketerne indtager også i dag en vigtig plads i Grønlands kirkeliv. De er ikke ordinerede, men regnes som gejstlige, og udfører en række af de samme opgaver som præsterne: holder gudstjenester, dåb og begravelser, underviser konfirmander, øver sjælesorg og hjælper med kirkebogsføringen. Til forskel fra præsterne må de dog ikke uddele nadver uden særlig tilladelse, og heller ikke holde vielser eller konfirmation. Det er også kun uddannede kateketer, der har lov at skrive deres egne prædikener. Der er i alt ca 60 kateketer i Grønland, hvoraf to tredjedele er uddannede. Til sammenligning er der godt 20 præster. Uddannelsen fandt tidligere sted på seminariet i Nuuk, og kateketerne fungerede som lærere på ugens hverdage, mens de passede kirketjenesten på alle årets søn- og helligdage. Efter at skole og kirke blev adskilt i Grønland i 1950 erne blev også uddannelserne delt op. I dag bliver man kateket gennem en treårig kursusuddannelse, som kan tages sideløbende med at man arbejder som kateket. Bededag og søndagen efter er også højsæson for konfirmationer i Grønland, her ved Vor Frelsers kirke (Domkirken) i Nuuk i år om søndagen. Ved konfirmationen om fredagen var det snestorm. Så er det praktisk at have varmt festtøj! Nationaldragten bliver flittigt brugt, ikke bare til konfirmation, men også til dåb, eksamensafslutninger og første skoledag. 4

5 Overgået til menighedsrådet Af Sonja Tougaard, Pederstrup menighedsråd Som nyt medlem i Pederstrup Menighedsråd, kan man vel kalde det overgået til menighedsrådet, fordi jeg i de sidste 14 år har været med på sidelinjen i menighedsrådets arbejde her i vort lille sogn Pederstrup. Jeg blev i 1999 spurgt, om jeg kunne tænke mig at blive regnskabsfører for menighedsrådet, og da jeg har en baggrund indenfor bankverden faldt det lige for. I de år, jeg har været regnskabsfører, har jeg selvsagt fået et rigtig godt indblik i, hvad et menighedsråd arbejder med. Jeg har også haft en periode som medlem af Viborg Østre Provstiudvalg, hvor man behandler økonomien og diverse byggesager for kirkerne i provstiet. Da jeg så blev opfordret til at stille op til menighedsrådet her i Pederstrup, følte jeg, at det nu var min tur til at yde en indsats for vort lille lokalsamfund. Dermed mener jeg, at det at gå ind i menighedsrådet her i Pederstrup ikke alene er for at være med til at forme det kirkelige arbejde, men da kirken er en af de sidste samlingspunkter i så lille et samfund, synes jeg også, det betyder utrolig meget, at vi holder fast i det som vores centrum. Dermed håber jeg at kunne arbejde for, at der måske er flere, der vil se kirken som en del af hverdagen, hvor der er rum og mulighed for at bruge kirkerummet til flere begivenheder, end man gør i dag, hvor man kan komme for at høre forkyndelse, men samtidig også kan komme for at nyde at synge eller høre nogle flotte salmer. Jeg glæder mig hvert år ved kyndelmissegudstjenesten over, at de lokale børn vil deltage i gudstjenesten med deres sang. Jeg håber, det er med til, at de føler at kirken er et naturligt sted at komme - også i hverdagen. Vores kirke her i Pederstrup er en beskeden kirke, men også en speciel kirke. F.eks. er det norddøren (kvindedøren) vi bruger her - til forskel for mange andre kirker. Måske siger det noget om sammensætningen af menighedsrådet, på det tidspunkt, hvor man tilmurede syddøren hvem ved. 5

6 Jeg ser frem til at kunne give mit bidrag Af Sune Iversen, Rødding menighedsråd Mit navn er Sune Iversen og jeg er nyt medlem af Rødding menighedsråd. Jeg er valgt som næstformand i menighedsrådet og er også medlem af præstegårdsudvalget for Rødding, Løvel og Pederstrup pastorat. Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg er 47 år og bor på Batum Hedevej nr. 13 sammen med min kone Anna Lisbeth og vores to døtre Ellen og Nanna Jeg er vokset op i Nykøbing Mors. Min kone og jeg flyttede til området i Jeg er uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i Mit første job var hos Mærsk Olie og Gas A/S i København. I 1994 fik jeg job hos Viborg Landinspektørkontor, hvor jeg har været beskæftiget siden - fra 2000 som medejer af firmaet. Hvordan kom jeg ind i menighedsrådet og hvorfor valgte jeg det? Niels Peter spurgte et par gange, om det ikke var noget for enten min kone eller jeg at gå ind i menighedsrådsarbejdet. Jeg er af den opfattelse, at kristendommen og folkekirken er en meget væsentlig del af vores kulturelle arv og fælles tankegods. Jeg kan ikke påstå, at vi har været flittige brugere af kirken, men de gange vi har været i kontakt med kirken - ved højtider, grundlovsmøder, gudstjenester, koraftner, foredrag og lignende - har vi altid syntes, det var en positiv og livsbekræftende oplevelse. Jeg besluttede mig derfor til, at jeg gerne vil være med til at støtte op om det fine arbejde der bliver gjort af præsten, personalet ved kirken, menighedsrådet og de mange frivillige, der hjælper til. Min korte tid i menighedsrådet har indtil nu kun været en positiv oplevelse. Der er meget at lære om folkekirkens organisering og det praktiske arbejde i menighedsrådet og de forskellige udvalg. Jeg har været overrasket over at opleve, hvor stort et arbejde, der udføres af kirkens personale og frivillige i og omkring menighedsarbejdet - så jeg ser frem til at kunne give mit bidrag til dette arbejde. Tak til Løvelfonden 2000 Løvel kirke ønskede sig et el-klaver, som kan bruges, når der er minikonfirmander og andre børn i kirken. De planlagte sangaftener (se s.11) kan også nyde godt af et klaver. Løvelfonden har efter ansøgning fra menighedsrådet givet 6000 kr. til formålet. Mange tak for det! 6

7 Nu er det min tur til at give noget tilbage Af Birthe Klovborg Therkildsen, Løvel menighedsråd Mit navn er Birthe Klovborg Therkildsen. Mine forældre, min bror og jeg flyttede til Løvel, da jeg var 8 år. Vi kom fra Viborg til en lille landsby. I sig selv en forandring. Men vi kom også fra et rækkehus til et nybygget hus, hvor vi havde kirken som nabo på den ene side og graveren Marinus Christensen som nabo på den anden side. Min bror Kenneth og jeg betragtede vel nærmest Marinus som en ekstra bedstefar. Vi tjente en håndøre ved at hjælpe ham, når han havde travlt, men vi skulle gøre det ordentligt. Det at rive er ikke bare at rive. Der er forskellige måder at gøre det på! Marinus var oppe ved daggry for at ringe solen op og så ned igen ved solnedgang. Manuelt. Ved højtiderne skulle han op i tårnet for at slå på klokken med en lille hammer, og Kenneth og jeg fik nogle gange lov til at komme med. Det var en oplevelse; også for ørerne. Der er en formidabel udsigt oppe fra klokketårnet. Vi fik i det hele taget hørt og set meget om oplevelser og årets gang på kirkegården. For eksempel hørte vi om den lille rødhals, der nærmest var tam. Den ventede på ham uden for hans dør om morgenen og fulgte så med ham rundt på kirkegården. Ganske givet fordi den vidste, at han havde godbidder i lommen. Marinus bestemte selv, hvordan hans gravsted skulle se ud. Blandt andet skulle der være et fuglebad og en lille fugl på hans gravsten. Mon ikke han har tænkt meget på sin lille rødhals. Ved juletid kunne vi sidde og se en oplyst kirke, mens vi spiste. Det løftede stemningen et par grader. Kirken og Marinus har givet mig meget, og nu er det så min tur til at prøve at give noget tilbage. Jeg er blevet medlem af menighedsrådet. Det er egentlig også en naturlig fortsættelse taget i betragtning af, at jeg er døbt, konfirmeret, gift og skal have en kristen begravelse, når den tid kommer. Min mand og jeg har valgt, at 3-4 gange om året skal børnene med i kirke. Der har ikke været vilde protester, men nogle gange dog nogen argumenteren. Vi, som forældre, har valgt, at børnene skulle døbes; ergo må de også se og høre, hvad det indebærer. Det er jo også vores ansvar, at børnene ved, hvad de skal tage stilling til, når de får tilbuddet om konfirmation. Jeg tror, mange forældre undlader at tage børn med i kirke, fordi de går ud fra, at der skal være stille i kirken. Men kirken skal jo gerne være en levende kirke, og derfor må børn gerne både ses og høres. Der er plads til alle, og derfor glæder jeg mig til at møde dig og en hel masse børn i kirken. 7

8 Gudstjenesten rykker ud af kirkerummet Af Niels-Peter Jacobsen, sognepræst Med jævne mellemrum rykker vi gudstjenesten ud af kirkerummet. Det er ikke for at kaste vrag på den gamle kirke, som altid vil være det primære sted for vores gudstjenester. Men når vi engang imellem rykker ud i det fri eller ind i andre rammer, bliver vi mindet om, at det ikke er kirkerummet i sig selv, der er helligt. Kirkerummet kan være smukt og fuld af traditioner og minder. Men kirken er ikke bygningen af døde sten. Det er fællesskabet af levende mennesker, der udgør kirken. Når mennesker samles om evangeliet, så er kirken dér. Også når vi er ude i naturen under den åbne himmel eller i et telt på sportspladsen. Denne sommer er der fire anledninger til at holde gudstjeneste uden for det traditionelle kirkerum. Byfest i Løvel I forbindelse med Løvels årlige byfest er der gudstjeneste i teltet på sportspladsen lørdag den 8. juni kl Søgudstjeneste i Rødding I lighed med tidligere år bliver der holdt gudstjeneste en sommeraften ved søen. I år er det søndag den 21. juli kl Efter gudstjenesten er der kaffe i Arken. Byfest i Rødding Røddings byfest afsluttes traditionen tro med en gudstjeneste søndag morgen. Mød op i Skibet ved Røddinghus den 25. august kl Friluftsgudstjeneste i Slugten i Løvel I samarbejde med Friluftsliv vil Løvel menighedsråd arrangere en gudstjeneste i Slugten søndag den 1. september kl Kirken er fællesskabet af døbte. Konfirmanderne har illustreret kirken af levende sten på denne plakat, hvor Rødding kirke er omkranset af mere end 200 Røddingborgeres ansigter. Foto: Ole Kristensen

9 Er kirken hellig? Af Lars Raahauge, Pederstrup menighedsråd Rødding Menighed har været uden kirke i 9 måneder, og har i den periode holdt sine gudstjenester i Arken. Den langvarige, og dyre, restaurering har været beskrevet her i kirkebladet mange gange. I en propfyldt kirke Palmesøndag blev Rødding Kirke genindviet af biskop Karsten Nissen ved en festgudstjeneste. Gudstjenesterne i Arken var back to basics. De blev fejret i et lille, hverdagsagtigt, enkelt rum. Ikke de store dikkedarer med udsmykninger. Menigheden siddende på rækker af klapstole. Medlemmer af menigheden, der rejser sig og læser tekster og bøn. Præsten stående på gulvet under prædikenen. På en lignende simpel måde blev der også holdt gudstjenester i de første menigheder i oldkirken. Uden brug af pompøse og rigt dekorerede kirkerum. Og på samme måde holdes der gudstjenester i mange af de ny, kristne menigheder rundt om på jorden, f.eks. i Kina. Man samles i en dagligstue og holder sin gudstjeneste sammen. Er kirken hellig? Ja, hvis vi med kirken mener vores kristne fællesskab og ordet, så siger vi jo i trosbekendelsen, at vi tror på den hellige, almindelige kirke. Men hvis vi mener kirkerummet, så er svaret nej. Kirken er bygget af levende stene, ikke mursten. Alligevel kan vi godt blive overmandet af en fornemmelse af hellighed når vi fejrer gudstjeneste i vore smukke, gamle middelalderkirker i Rødding, Løvel og Pederstrup. Vi mærker fællesskabet med alle dem, der gennem 900 år har brugt kirkerummene i glæde, sorg og bøn. Fornemmer de utallige salmer, der er blevet sunget. Så lad os i stedet kalde det respekt. Respekt for alle dem, der har brugt kirkerummene før os, og taknemmelighed for at vi selv er blevet et nummer i den lange række, der forhåbentligt fortsætter. Til genindvielsen sang vi selvfølgelig Grundtvigs Kirken den er et gammelt hus. Det er fra den salme, at vi har det smukke billede med de levende stene. Men vi sang kun de første 7 vers. Der er et 8. vers, som stadigvæk, selv i den nye udgave af salmebogen, er censureret væk. Det lyder: Aldrig dog glemmes mer i Nord Kirken af levende stene, Dem, som i kraften af Guds ord Troen og dåben forene! Selv bygger Ånden kirke bedst, Trænger sålidt til drot som præst, Ordet kun helliger huset! Grundtvig slår i dette fravalgte vers fast, at det kun er ordet, der helliger huset. Men mon ikke snarere, det er hans kontroversielle bemærkning om, at kirken hverken trænger til drot eller præst, der har fået diverse bisper og salmekommissioner til at sende det ud i mørket? 9

10 Gå med Kirkens Korshær Af Inge Jervad FÆLLESSKAB SOLIDARITET REFLEKSION HANDLING Det er temaet, når Korshæren for 5. år i træk planlægger en korshærsvandring. Denne gang begynder vi den 2. juni i Viborg ved Houlkærkirken og slutter i Mariager den 8. juni. Undervejs besøger vi kirker og historiske steder, og vi overnatter i genbrugsbutikker, sognegårde og på campingpladser og efterskoler. Nogle går med hele ugen, andre kun en dag eller en halv - alt efter tid og kræfter. Den gennemsnitlige dagsmarch er på 16 km. Den liturgiske ramme om vandringen er lagt i hænderne på Karsten Jervad, som er tidligere sognepræst i Rødding, Løvel, Pederstrup. På førstedagen går vandringen til Rødding. Her vil Leif Bønning i Arken fortælle om Glimt fra 50 år med Kirkens Korshær. Alle er velkomne til at være med. Både til aftenen i Rødding og til en større eller mindre del af vandringen. Arken 2. juni kl.19.30: Leif Bønning - 50 år med Kirkens Korshær møder folk i øjenhøjde også når de ligger ned. **************************************************** EN OPSØGENDE KIRKE som møder mennesker, der hvor de er. EN PROTESTERENDE KIRKE som er i øjenhøjde med samfundets socialt udsatte og er et følsomt barometer for, hvad der sker på samfundets bund. EN PROVOKERENDE KIRKE som vil holde folkekirken fast på dens evangelisk begrundede ansvar for de udsatte. EN SOLIDARISK KIRKE som vil være talerør for de udsatte i samfundet, som vil have holdninger og skabe debat, så det kan høres og mærkes. 10

11 Sangaften i Løvel Kirke Af Rita Jakobsen, Løvel menighedsråd Det er herligt synge sammen med andre sangglade mennesker, særligt når det finder sted i et rum med god akustik og med musikledsagelse af én, der virkelig kan spille. Det synes vi i hvert fald i menighedsrådet, og derfor vil vi gerne invitere alle interesserede til en glad sangaften i Løvel Kirke torsdag den 13. juni kl , hvor vi vil synge sommeren ind. Vi vil på forhånd have valgt nogle sange og salmer, men der vil også være mulighed for, at deltagerne foreslår, hvad vi skal synge. Der vil primært blive valgt sange og salmer fra Den Danske Salmebog og Folkehøjskolesangbogen, som ligger klar i kirken. Andre sangbøger, for eksempel DGI-sangbogen og Den Danske Sang, indeholder også et væld af dejlige sange og vil også kunne benyttes. Sangaftenen arrangeres af Løvel Menighedsråd i samarbejde med kirkens organist, Jens Christensen, der også vil stå for musikken. Såfremt sangaftenen bliver en succes, har vi planer om afholdelse af flere i løbet af året. Der vil hver gang være et tema, som sangene vælges ud fra og også plads til lidt fortællinger ind i mellem om aftenens tema eller om en sang eller salmes særlige betydning. Forslag til tema for næste sangaften, der forventes afholdt i oktober, modtages gerne. Såfremt der vælges sange fra andre sangbøger, vil det kræve, at sangteksten på forhånd er trykt og kan uddeles i kirken, ligesom organisten skal have adgang til de tilhørende noder. Vi glæder os til at se en masse glade mennesker til fællessang i kirken med sommerens sange. Vielser uden for kirkerummet Brudepar kan nu få et kirkebryllup i naturen. Når et par har særlig tilknytning til et sted, og præsten kan godkende det, kan vielsen foregå uden for kirkerummet. Der skal søges om tilladelse i hvert enkelt tilfælde, men biskopperne er indstillet på, i en forsøgsperiode på to år, at imødekomme brudepars ønske om vielse på et sted, de har en særlig tilknytning til. 11

12 Sommerudflugt 2012 Løvel, Rødding og Pederstrup sogne onsdag den 28. august Afgang fra Rødding Kirke kl og fra Løvel Kirke kl Turen går til Horsens Fængsel og Industrimuseum. Undervejs besøger vi Veng Klosterkirke og drikker kaffe på Ejer Bavnehøj. Ankomst til Horsens Industrimuseum kl Industrimuseum lyder måske lidt kedeligt, men det er et yderst alsidigt museum i mange huse. F.eks. Isenkram, tobak og reklame, Telefoncentralen, Manufakturforretningen, Frisøren, Radio og TV, Broderiforretning, Arbejderboliger og så en masse store maskiner og værksteder. Der er to guider på, så vi laver en kvinde- og en mandegruppe. Let frokost på Cafe Gaslight samme sted. Rundvisning i to hold på Horsens Fængsel ca Middag på Svostrup Kro kl Hjemme kl. ca Bussen kan have 55 pers, så først til mølle får plads i bussen. Pris for tur og forplejning (uden drikkevarer): 450 kr. (entre og rundvisning er dyr) Tilmelding senest 26. juli til: Hardy Møller (prøv først her) Karsten Yding Jørgen Dalager Menighedsrådene i Rødding, Løvel og Pederstrup 12

13 Nørklegrupper At nørkle betyder at lave håndarbejde. I Røde Kors Viborg-Tjele afdeling er der ca. 35 nørklere. Vi strikker, hækler og syr til nødlidende børn i fattige lande og katastroferamte områder. Det tøj, vi fremstiller, er til børn i 2-12 års alderen. Hvert år fremstiller danske nørklere ca. 32 tons tøj, men der er stadig brug for mere på børnehjem rundt om i fattige lande. Som nørklere er man med til at yde end frivillig indsats i Røde Kors internationale hjælpearbejde. Her er vi, når vi nørkler Vi mødes til nogle hyggelige timer i Arken i Rødding torsdage i ulige uger, hvor Røde Kors giver en kop kaffe. Kunne du tænke dig at være en del af dette, så kom og vær med. Vi holder et orienterende møde torsdag den 15. august kl Der vil være garn og strikkepinde til rådighed. Randi Theunissen Jette Giversen Sorg er ikke sygdom Det var en af pointerne, da Randi Theunissen den 13.marts 2013 drog til Nørre Uttrup kirke for sammen med Jette Giversen, Jytte Bak og Rigmor Rasmussen at deltage i et kursus om kirkens støtte til sorgramte. De fire kvinder er alle engageret i besøgstjenesten i Rødding, Løvel og Pederstrup sogne. Om kursusdagen skriver Randi Theunissen: Kirken spiller en naturlig rolle i forhold til sorgramte, fordi præsten og andre ansatte kommer i kontakt med mennesker i sorg ved dødsfald og begravelse. Ole Raakjær, der er sognepræst i Sulsted og hospicepræst i Aalborg, underviste på kurset. Han fortalte om nye og gamle forestillinger om sorg og deres betydning for hjælpernes rolle i forhold til den sørgende. Hvordan hjælper vi hinanden, når livet er svært? Handler sorg om at give slip eller holde fast, at glemme eller huske? Hvad er trøst? Skal man tale om det svære? Skal man græde for at komme videre? Er sorg sygdom eller sundhed? Mange spørgsmål, som gav os noget at tænke over og tale om på hjemturen. 13

14 Kalender Dato Kl. Arrangement Side 23/ Møde i Løvel menighedsråd 31/ Fællesspisning i Arken, Rigmor Rasmussen fortæller 2/ Møde med Leif Bønning, Kirkens Korshær 10 5/ Grundlovsfest. Årets taler er Stig Glent-Madsen 14 8/ Gudstjeneste i teltet på sportspladsen i Løvel 8 13/ Sangaften i Løvel kirke 11 18/ Møde i Løvel menighedsråd 28/ Fællesspisning i Arken, 15/ Nørklegruppen - orienterende møde 13 28/ Sommerudflugt 12 30/ Fællesspisning i Arken, Grundlovsfest - en dag med traditioner Festlighederne begynder med gudstjeneste i Rødding kirke kl Kulturrøddernes kor synger både i kirken og efterfølgende i teltet ved Arken. Rødding og omegns Folkedansere vil danse for, som de plejer. Heller ikke traditionen med kaffe, kringle og lagkage vil blive ændret. Årets grundlovstaler, Stig Glent-Madsen, er landsdommer ved Vestre Landsret og også derudover et meget engageret menneske. Stig Glent-Madsen var tidligere formand for Folkekirkens Nødhjælp, og er nu formand for Dansk Flygtningehjælp. Mange kender sikkert også hans navn fra den store Liberia-indsamling. Viborg Kommune var i hele 2010 engageret i et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp om støtte til genopbygning af det borgerkrigshærgede land Liberia. Her spillede Stig Glent-Madsen en central rolle. Fællesspisning i Arken Der er fællesspisning i Arken sidste fredag i hver måned - undtagen i juli og december. Tilmelding er ikke nødvendig. Man møder bare op kl Efter maden er der et eller andet interessant og oplysende indslag. 31. maj vil Rigmor Rasmussen fortælle barndomserindringer. 28. juni er der endnu ikke sat navn på. 30. august fortæller Benjamin Filskov om vandprojekter i Tanzania. 14

15 Vejviser Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, tlf , Kasserer: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf , Koordinator for besøgstjenesten: Rigmor Rasmussen, Søskrænten 2, tlf Rødding sogn: Kirkesanger: Et kirkesangerlaug varetager funktionen. Kontakt evt. sognepræsten. Organist: Søren Lind, Gothersgade 32, 8800 Viborg, tlf Graver: Birgit Pluszek, Hobrovej 46, Fastrup, mobil: Formand: Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3, Ingstrup, tlf Kirkeværge: Jette Giversen, Kirkegade 9, Rødding, tlf Løvel sogn: Kirkesanger: Charlotte L. Steffensen, Ingstrupvej 39, Rødding. Tlf Organist: Jens E. Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Graver: Hans-Jørn Brøndum, tlf Formand: Lars Østergaard Nielsen,Åstrupvej 2, Åstrup, tlf Kirkeværge: Eva Thougaard Slot, Sødalvej 7, Løvel, tlf Pederstrup sogn: Kirkesanger: Charlotte L. Steffensen, Ingstrupvej 39, Rødding. Tlf Organist: Jens E. Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Graver: Britta Rind, Kølsenvej 66, Løgstrup, tlf Formand: Jørgen Dalager, Vråvej 24, Vrå, tlf Kirkeværge: Sisse Falkencrone, Løvelbrovej 8, Pederstrup, tlf Bibelkredsen Kontaktpersoner: Gerda og Ole Pedersen, tlf /6 Bodil og Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3. 6/8 Anna og Laurits Nielsen, Kirkegade 39a. SOGNET redigeres af Jette Giversen, Randi Theunissen, Birthe Klovborg Therkildsen, Rita Jakobsen, Lars Raahauge, Jørgen Dalager, Niels Peter Jacobsen. Bladet udkommer 4 gange årligt: 1. marts, 1. juni. 1. sept. og 1.dec. og postomdeles til alle husstande. Hvis du ikke får bladet, kan du henvende dig til bladudvalget, som også gerne tager imod ideer og indlæg. Se også sognenes hjemmeside: Nye er altid velkomne! 15

16 Gudstjenester Rødding Løvel Pederstrup 26/5 Trinitatis K 2/6 1.s.e.trin /6 Grundlovsdag /6 OBS: Lørdag 9.00 Telt 16/6 3.s.e.trin JH + K 23/6 4.s.e.trin K /6 5.s.e.trin /7 6.s.e.trin KF 14/7 7.s.e.trin K /7 8.s.e.trin Sø /7 9.s.e.trin LR 4/8 10.s.e.trin JH 11/8 11.s.e.trin JH 18/8 12.s.e.trin JH 25/8 13.s.e.trin Skibet /9 14.s.e.trin K Slugten 8/9 15.s.e.trin Høst 15/9 16.s.e.trin Høst /9 17.s.e.trin JH 29/9 18.s.e.trin Høst JH = Jesper Hornstrup KF = Kirsten Felter LR = Lars Raahauge K = Kirkekaffe Telt = Gudstjeneste i teltet på sportspladsen, Løvel Sø = Gudstjeneste ved Rødding Sø Skibet = Gudstjeneste i Skibet ved Røddinghus Slugten = Gudstjeneste i Slugten i samarbejde med Friluftsliv Høst = Høstgudstjeneste

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2014 juni - juli- august Biskop Karsten Nissen går på pension 1. okotber og udløser dermed et bispevalg. Læs om biskoppen og valget på side 6. Kirkelige

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.2, 2007 juni - juli - august Ny graver på Løvel kirkegård Læs præsentationen af Hans-Jørn Brøndum på side 7. SIDEN SIDST Døbte 21. jan. i Løvel kirke:

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2015 juni - juli - august Søndag den 7. juni får Rødding besøg af ikke mindre end to biskopper. Benson Bagonza, Karagwe, og Henrik Stubkjær, Viborg.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 1, 2013 marts - april - maj Sidste weekend i januar var konfirmanderne på lejr på Vesterbølle Efterskole. Lørdag aften bød på Den store klassefest,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2009 juni - juli - august Besøgstjenesten må benyttes af alle, som har brug for en besøgsven. Hvis du selv har behov for et jævnligt besøg eller

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.3, 2005 sept. - okt. - nov. Rødding får venskabsmenighed i Tanzania Else Bjerg og Sune Hjertmann Frederiksen besøgte i sommer Tanzania. Resultatet blev

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 1, 2010 marts - april - maj Billeder fra kyndelmissegudstjenesten i Pederstrup 31. januar SIDEN SIDST Døbte 20. september i Rødding kirke: Jeppe Rønnow

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 1, 2015 marts - april - maj Konfirmanderne fra 1942 sammen med pastor Rosager Hansen Denne gang bringer kirkebladet flere historiske glimt. Gunner

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 4, 2012 dec. - jan. - febr. Melania Biruta prædiker ved høstgudstjenesten i Løvel søndag 16. september. Sune Hjertmann tolker. Kirkelige handlinger

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 ADRESSER: Sognepræst: Indtil 1. august:

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.1, 2006 marts - april - maj Stop den stille sult Støt indsamlingen søndag den 5. marts Læs mere på side 5 Siden sidst Døbte 20. november i Løvel kirke:

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 4, 2008 dec. - jan. - febr. I løbet af tre travle uger i september mødte vore gæster fra Tanzania fl ere hundrede mennesker - konfi rmander, minikonfi

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Juni - August 2012 32. årgang nr. 2 Menighedsrådsvalg 2012 Pastoratet udgøres af tre sogne, nemlig Nim (hovedsogn), Underup

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke!

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Maj 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Loppemarked, pinse, moderne kirkekunst - og forårets konfirmander Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Hvem finder jeg hvor? Køkkenholdet Skærtorsdag

Læs mere