ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2015 samt overslagsårene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018"

Transkript

1 FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER samt overslagsårene Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 18. august 2014 Dokument nr Sags nr

2 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 4 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget... 7 EKFUAN01: Harmonisering af el og vandinstallationer på pladser og torve... 8 EKFUAN02: Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup... 9 EKFUAN03: Fortsat udmøntning af masterplan for Søndersø EKFUAN04: Investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte EKFUAN05: Byudvikling Morud EKFUAN06: Renovering af museerne EKFUAN07: Omdannelse af Bogense gl. sygehus EKFUAN08: Udmøntning af Friluftsstrategi EKFUAN09: Kyst og Kulturfestival EKFUAN10: Yderligere midler til udvikling af landområderne EKFUAN11: Udvikling af idræts, konference og kulturcenter ved Otteruphallen (ude og inde) EKFUAN12: Udvikling af turismeerhvervet på Nordfyn Børne og Ungeudvalget BUUAN01: Implementeringsplan for modernisering af skolerne, inkl. afdelingsskolerne BUUAN02: Moderniseringsplan for daginstitutionerne BUUAN03: Forskønnelse af skolegårde og legepladser BUUAN04: PD'er til folkeskolerne Social og Sundhedsudvalget SSUAN01: Ombygning af Nordfynsværkstedet SSUAN02: Dagcenter til borgere med demenslidelser Teknik og Miljøudvalget TMUAN01: Park og Vej Midler til ny teknologi TMUAN02: Ønsker fra Det Maritime Råd TMUAN03: Investeringsplan for Bogense Havn og Marina TMUAN04: Etablering af støjvolde i Morud TMUAN05: Forundersøgelse og etablering af støjvold ved Åkandevej TMUAN06: Forundersøgelse af forbedring af strandforholdene ved Bogense Marina TMUAN07: Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina TMUAN08: Gennemgang og udskiftning af kommunens skilte TMUAN09: Nyt vandløb gennem Fredskoven TMUAN10: Ekstra midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger TMUAN11: Cykelstiprojekter etablering af hovedstiforbindelser TMUAN12: Renovering af pumpehuse TMUAN13: Klimasikring af kommunale bygninger TMUAN14: Stigevogn/redningslift Beredskab TMUAN15: Forundersøgelse genåbning af de Nordfynske Jernbanenet til cykelstier TMUAN16: Etablering af vejtilslutning ved ny udstykning Nordmarksvej TMUAN17: Ændring af anlægsbevilling til reparation af skrænt ved Kirkebakken TMUAN18: Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Søndersø og Morud Teknik og Miljøudvalget Det brugerfinansierede område TMU(B)AN01: Indsamlingsmateriel til affald i sommerhusområderne TMU(B)AN02: Indkøb af affaldsbeholdere til husstandsindsamling Økonomiudvalget ØUAN01: Kommunale udstykninger Morud ØUAN02: Kommunale udstykninger Søndersø ØUAN03: Udstykninger erhverv tæt på motorvejen ØUAN04: Pulje til bredbånd og udskiftning af netværksledninger ØUAN05: Risikostyringspulje ANLÆGSINVESTERINGER

3 Indledning Indledning Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, som er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014, er der vedtaget et måltal på et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 65 mio. kr. Måltallet er vejledende og konkretiseres ved fastlæggelse af det årlige økonomiske råderum ved opstart af den årlige budgetproces. Endvidere fremgår det af den økonomiske politik: Anlæg I forbindelse med økonomiaftalen for kommunerne forhandles den årlige ramme for de kommunale anlægsudgifter. Den samlede ramme for 2015 forventes at være 18 mia. kr. Dette svarer til et niveau for Nordfyns Kommune på ca. 90 mio. kr. Nordfyns Kommunes regnskab indeholder ligeledes et anlægskartotek, hvor der hvert år beregnes afskrivninger af bygninger og inventar. De årlige afskrivninger udgør 42 mio. kr. Afskrivningerne er udtryk for den nedslidning, der løbende sker på den eksisterende bygningsmasse. Der gøres opmærksom på, at der ikke afskrives på veje og vejanlæg, hvorfor vejenes nedslidning ikke indgår. Målsætningen er et årligt anlægsbudget på 65 mio. kr. Dette katalog indeholder en beskrivelse af en række anlægsprojekter, som kan prioriteres og benyttes i forbindelse med udmøntning af måltallet for et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 65 mio. kr. Kataloget er opdelt i forhold til den politiske udvalgsstruktur. Endvidere er anlægsprojekterne opdelt i følgende kategorier: anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene eventuelle anlægsprojekter, der er politisk besluttet efter budgetvedtagelsen for 2014 anlægsforslag omfattet af kvalitetsfondens områder anlægsforslag hvor der er automatisk låneadgang anlægsforslag, der kan gennemføres ved en samtidig prioritering af det beskrevne forslag til udmøntning af det økonomiske råderum for 2015 anlægsforslag generelt Ovenstående opdeling er foretaget i relation til en synliggørelse af de politiske prioriteringer, herunder finansieringsmuligheder i form af eventuel låneoptagelse eller likviditetstræk for de enkelte projekter. På baggrund af de beskrevne anlægsprojekter har direktionen udarbejdet et samlet forslag til anlægsprioriteringer for perioden Dette forslag er optrykt sidst i dette katalog. Til brug for prioriteringsarbejdet for de beskrevne anlæg, er der udarbejdet et værktøj, som samlet giver et overblik over de samlede anlægsinvesteringer, finansieringsmulighederne samt konsekvenserne for driftsregnskabet. Dette værktøj bliver præsenteret på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i september ANLÆGSINVESTERINGER

4 Sammenfatning Sammenfatning I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenfatning af de anlægsprioriteringer, der foreløbigt er arbejdet med for budgetårene Der er tale om en bruttooversigt, som indeholder samtlige forslag til anlægsinvesteringer. Henvisning Beskrivelse Bevilling Investeringsår TOTAL Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Kant Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud Solgården fase Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid Anlægspulje til haller EKFUAN01 EKFUAN02 EKFUAN03 EKFUAN04 Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Investering / overdragelse af klubhuse Anlægsforslag Harmonisering af el og vandinstallationer på pladser og torve Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup Fortsat udmøntning af masterplan for Søndersø Investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte EKFUAN05 Byudvikling Morud EKFUAN06 Renovering af museerne EKFUAN07 Omdannelse af Bogense gl. sygehus EKFUAN08 Udmøntning af Friluftsstrategi EKFUAN09 Kyst og Kulturfestival EKFUAN10 EKFUAN11 Yderligere midler til udvikling af landområderne Udvikling af idræts, konference og kulturcenter ved Otteruphallen EKFUAN12 Udvikling af turismeerhvervet på Fyn Børne og Ungeudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Skoleit Moderniseringsplan for skoler Langebyhus Moderniseringsplan for daginstitutioner Rammebeløb tandplejen Tandklinikken BUUAN01 Anlægsforslag Implementeringsplan for modernisering af skolerne, inkl. afdelingsskolerne ANLÆGSINVESTERINGER

5 Sammenfatning Henvisning BUUAN02 BUUAN03 Beskrivelse Moderniseringsplan for daginstitutionerne Forskønnelse af skolegårde og legepladser Bevilling Investeringsår BUUAN04 PD er til folkeskolerne Social og Sundhedsudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Handicapcenter Nordfyn Krudthuset Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar Trådløst netværk i personaleområder Anlægsforslag SSUAN01 Ombygning af Nordfynsværkstedet Dagcenter til borgere med demenslidelser SSUAN Teknik og Miljøudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Havneinvesteringer Renovering af gadelys Asfaltbelægning Renovering af fortove og stier Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Natur og kulturarvsgenopretning Udvikling af Søbadet i Bogense Yderligere midler til udvikling af landområderne Tilgængelighed for alle pulje Renov. parkeringsareal/område ved Otterup hallerne Rekreative omr./hundeskov Morud/Bogense/Søndersø Energibesparende foranstaltninger Indsatspulje i udkantsområder Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Vandløbsliv Sikring af skrænt ved Kirkebakken Udvikling af sommerhusomr./maritime Nordfyn Anlægsforslag omfattet af prioritering af forslag til det økonomiske råderum TMUAN01 Vej og Park Midler til ny teknologi Anlægsforslag TMUAN02 Ønsker fra Det Maritime Råd TMUAN03 Investeringsplan for Bogense Havn og Marina TMUAN04 Etablering af støjvolde i Morud TMUAN05 TMUAN06 TMUAN07 Forundersøgelse og etablering af støjvold ved Åkandevej Forundersøgelse af forbedring af strandforholdene ved Bogense Marina Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina ANLÆGSINVESTERINGER

6 Sammenfatning Henvisning TMUAN08 Beskrivelse Gennemgang og udskiftning af kommunens skilte Bevilling Investeringsår TMUAN09 Nyt vandløb gennem Fredskoven TMUAN10 TMUAN11 Ekstra midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger Cykelstiprojekter etablering af hovedstiforbindelser TMUAN12 Renovering af pumpehuse TMUAN13 Klimasikring af kommunale bygninger TMUAN14 Stigevogn/redningslift Beredskab TMUAN15 TMUAN16 TMUAN17 TMUAN18 Forundersøgelse genåbning af de Nordfynske Jernbanenet til cykelstier Etablering af vejtilslutning ved ny udstykning Nordmarksvej Ændring af anlægsbevilling til reparation af skrænt ved Kirkebakken Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Søndersø og Morud Teknik og Miljøudvalget Det brugerfin. omr Anlægsforslag TMU(B)AN01 Indsamlingsmateriel til affald i sommerhusområderne TMU(B)AN02 Indkøb af affaldsbeholdere til husstandsindsamling Økonomiudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Udskiftning af IT på institutioner IT administration Digitalisering resten af organisationen Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde Salg af Langebyhus Anlægsforslag ØUAN01 Kommunale udstykninger Morud ØUAN02 Kommunale udstykninger Søndersø ØUAN03 Udstykninger erhverv tæt på motorvejen ØUAN04 Pulje til bredbånd og udskiftning af netværksledninger ØUAN05 Risikostyringspulje På de efterfølgende sider, er der foretaget en nærmere beskrivelse af ovenstående forslag. 6 ANLÆGSINVESTERINGER

7 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget På udvalgets områder, foreslås nedenstående anlægsprioritering i budgetårene Henvisning Beskrivelse Bevilling Investeringsår Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Kant Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud Solgården fase Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid Anlægspulje til haller EKFUAN01 EKFUAN02 EKFUAN03 EKFUAN04 Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Investering / overdragelse af klubhuse Anlægsforslag Harmonisering af el og vandinstallationer på pladser og torve Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup Fortsat udmøntning af masterplan for Søndersø Investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte EKFUAN05 Byudvikling Morud EKFUAN06 Renovering af museerne EKFUAN07 Omdannelse af Bogense gl. sygehus EKFUAN08 Udmøntning af Friluftsstrategi EKFUAN09 Kyst og Kulturfestival EKFUAN10 EKFUAN11 Yderligere midler til udvikling af landområderne Udvikling af idræts, konference og kulturcenter ved Otteruphallen EKFUAN12 Udvikling af turismeerhvervet på Fyn Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 7 ANLÆGSINVESTERINGER

8 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN01: Harmonisering af el og vandinstallationer på pladser og torve Harmonisering af el og vandinstallationer på pladser og torve I forbindelse med en harmonisering af forholdene på de kommunale Cirkuspladser og torve, som udlejes til arrangementer er det et ønske fra handelsstandsforeningerne og lejere i øvrigt, at forholdene harmoniseres. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at der etableres kommunalt ejede installationer med målere til el og vand. Forholdene på pladserne i henholdsvis Otterup, Søndersø og Bogense er meget forskellige. I Søndersø er der etableret el og vandforsyning med måler, som bruges til afregning til arrangørerne på både Byparken og den nye Cirkusplads ved Industrivej.. I Otterup er der på Markedspladsen ved Nordvestskolen ikke etableret kommunal el eller vandforsyning. Der laves på stedet aftaler med lokal installatør om tilslutning til elforsyning, som ejes af Otterup Håndboldklub. På Torvet i Otterup er der etableret el og vandforsyning, men der er ingen målere. I Bogense er der på cirkuspladsen igen forsyning af el eller vand dette aftales med forsyningsselskaberne. På Torvet i Bogense er der kommunal forsyning og måler på både el og vand, som bruges til afregning. De steder hvor der ikke er kommunal forsyning er det forbundet med store omkostninger for brugerne at få lavet tilslutninger. Det foreslås, at der etableres forsyning hvor det mangler, og at der samtidig opsættes måler. Driftsmidlerne omfatter dels vedligehold af målerne men også til afregning af forbrug for arrangementer afholdt af foreninger, hvor der ikke sker kommercielt salg eller er kommercielle aktiviteter. Ved kommercielt salg og aktiviteter forstås salg og aktiviteter, hvor overskuddet ikke fuldt ud går til en forening med adresse i Nordfyns Kommune. Der skabes ens vilkår for arrangementer i alle byer. Ingen Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Besparelser som følge af investeringen angives med minus () og udgifter som følge af investeringen angives uden fortegn. Iværksættes efter budgetvedtagelsen. 8 ANLÆGSINVESTERINGER

9 EKFUAN02: Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2013, at der skulle afsættes midler til at udarbejde en masterplan for Otterup By. Masterplanen blev godkendt ultimo 2013, og realiseringen er i gang med blandt andet teamet Byen ved stranden og forskønnelse omkring Otterup Hallen samt en række andre nedslag i henhold til masterplanen. For at sikre en fortsat forskønnelse og byudvikling i relation til temaet bosætningen, er der behov for at der også fremadrettet er afsat midler til en fortsat udmøntning af masterplanen. En attraktiv bymidte med projekter der forgrener sig ud i byens boligområder, så der kommer mere sammenhæng i byen. Endvidere vil en attraktiv bymidte skærpe interessen for at etablere yderligere butikker og detailhandel. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest De afledte driftsudgifter kan henføres til renholdelse samt vedligeholdelse af byrumsinventar. Igangsættes ved budgetvedtagelsen. Plan og Kulturchef Jan Jessen 9 ANLÆGSINVESTERINGER

10 EKFUAN03: Fortsat udmøntning af masterplan for Søndersø Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Fortsat udmøntning af masterplan for Søndersø Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2013, at der skulle afsættes midler til at udarbejde en masterplan for Søndersø By. Masterplanen blev godkendt ultimo 2013, og realiseringen er i gang med blandt andet Søndersø Bypark, Søndersø Idrætsland samt en række andre nedslag i henhold til masterplanen. For at sikre en fortsat forskønnelse og byudvikling i relation til temaet bosætningen, er der behov for at der også fremadrettet er afsat midler til en fortsat udmøntning af masterplanen. En attraktiv bymidte med projekter der forgrener sig ud i byens boligområder, så der kommer mere sammenhæng i byen. Endvidere vil en attraktiv bymidte skærpe interessen for at etablere yderligere butikker og detailhandel. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest De afledte driftsudgifter kan henføres til renholdelse samt vedligeholdelse af byrumsinventar. Igangsættes ved budgetvedtagelsen. Plan og Kulturchef Jan Jessen 10 ANLÆGSINVESTERINGER

11 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN04: Investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte Investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte Ved vedtagelsen af budget 2014 blev der i overslagsårene 2015 og 2016 afsat i alt kr til fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud. Konsekvensen af nærværende budgetblok er, at den oprindelige budgetpost udgår og ændres således, at der afsættes midler målrettet Bogense Gl. bymidte og en selvstændig budgetblok rettet mod Morud. Baggrunden er, at der er tale om to meget forskellige byer. Nærværende budgetblok er målrettet en investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte med fokus på: belægninger byrumsinventar sammenhæng i den gamle bydel sammenhæng med havnen Købstaden Bogense er en af kommunens største turistattraktioner med den store Marina, to campingpladser, hotel og et større antal feriehuse der samlet sikre et stort antal turister til byen. Endvidere afholdes Rosenfestivallen, som tiltrækker titusindevis af gæster. Byen er nedslidt og de løbende anlægsarbejder i byen har forringet kvaliteten over årene. Blandt andet er de gamle belægninger udskiftet med asfalt, og fortovene er mange steder etableret med belægninger i ringe kvalitet. En attraktiv by for såvel turister som beboere. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest De afledte driftsudgifter kan henføres til renholdelse samt vedligeholdelse af byrumsinventar. Driftsafdelingen Driftschef Louise Rasmussen 11 ANLÆGSINVESTERINGER

12 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN05: Byudvikling Morud Byudvikling Morud Ved vedtagelsen af budget 2014 blev der i overslagsårene 2015 og 2016 afsat i alt kr. til fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud. Konsekvensen af nærværende budgetblok er, at den oprindelige budgetpost udgår og ændres således, at der afsættes midler målrettet Bogense Gl. bymidte og en selvstændig budgetblok rettet mod Morud. Baggrunden er, at der er tale om to meget forskellige byer. Nærværende budgetblok er målrettet byomdannelse i Morud med fokus på: Udvikling af en decideret bymidte Sammenhænge på tværs af byen med bymidten som centrum Morud har oplevet en stor tilflytning. Den attraktive placering i forhold til Odense og motorvejen og tæt på naturskønne områder gør, at den fortsat har stort potentiale til videre udvikling. Fokus har hidtil været at udstykke grunde til salg uden at der er arbejdet med byens planløsning. Byen gennemskæres af to store veje, Søndersøvej og Rugårdsvej, og der er ikke noget entydigt identificérbart centrum, hvor der er mulighed for leg og ophold. Sikre Morud som attraktiv bosætningsby samt skabe bedre rammer for et butiksliv. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest De afledte driftsudgifter kan henføres til renholdelse samt vedligeholdelse af byrumsinventar. Plan og Kultur Plan og Kulturchef Jan Jessen 12 ANLÆGSINVESTERINGER

13 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN06: Renovering af museerne Renovering af museerne Nordfyns Kommunes museer udgør én af de meget få ting, som turisterne kan beskæftige sig med, når vejret ikke er til udendørs ophold. Derudover har kommunen kun få tilbud i den såkaldte skuldersæson. Særligt Nordfyns Museum, som er placeret i den gamle stationsbygning i Bogense, vil kræve en større renovering af lokaler og inventar, hvis det skal være en attraktion for turister og besøgende på Nordfyn. Derudover er der i kommune yderligere to museer, hvor kvaliteten vil kunne hæves yderligere. Det gælder Otterup Museum og Besættelsesmuseet. I nærværende ramme er det tænkt, at investeringen i 2015 er målrettet Nordfyns Museum. Investeringen vil ske i bygning og inventar. Rammen for 2016 fordeles efter nærmere undersøgelse mellem Otterup museum og besættelsesmuseet. Den afledte driftsudgift anvendes til koordinerende medarbejder, som skal sikre sammenhæng mellem kommunens tre museer. Denne medarbejder er tilknyttet Nordfyns Museum men har det samlede ansvar for alle museer i kommunen. Museerne etableres som en decentral institution. Forbedrede rammer skaber større interesse for de kulturelle fremstød, som museerne kan tilbyde, samt en mulighed for f.eks. et større samarbejde med andre museer om udveksling af emneudstillinger mv. til gavn for såvel turisme og borgere. Øget turisme samt mulighed for øget samarbejde med andre museer og samarbejdspartnere. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Personaleændring (stillinger) 1,00 1,00 1,00 1,00 Budgettet udmøntes løbende i samråd med udvalget. Direktøren for Teknik, Erhverv og Kultur er ansvarlig for budgettet. 13 ANLÆGSINVESTERINGER

14 EKFUAN07: Omdannelse af Bogense gl. sygehus Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Omdannelse af Bogense gl. sygehus Med målet om at skabe fokus og incitament hos bygningsejer og mulige investorer til at få omdannet det gamle sygehus til en attraktiv bygningsmasse/område, så afsættes midlerne til at understøtte aktiviteter og arrangementer, som bidrager til denne proces. I forbindelse med processen vil det være både relevant og nødvendigt at drøfte mulighederne for at placere kommunale aktiviteter og servicetilbud i bygningerne, således at der også etableres aktiviteter, som skaber liv i området. Eksempelvis kan drøftes: Medborgerhus/kulturhus/ foreningshus uvisiteret aktivitetstilbud til pensionister/ førtidspensionister Frivillighedscenter Nordfyns Kommune Bibliotek/borgerservice Bogense Museum Vandrehjem Musikskole Kulturskole Og meget mere. Borgerne oplever aktivitet og udvikling af bygning og areal, og der skabes ejerskab til at få lagt investeringer i ejendommen. Liv i et område af byen, der signalerer forfald. Ingen De aktiviteter der foregår i et kulturhus vil være til gavn for turismen og tiltrække det segment, der foretrækker aktivitet. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Budgettet udmøntes løbende i et samarbejde mellem kommune og div. aktører. Budgetansvarlig: Plan og Kulturchefen 14 ANLÆGSINVESTERINGER

15 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN08: Udmøntning af Friluftsstrategi Udmøntning af Friluftsstrategi Pulje til udmøntning af den kommende Friluftsstrategi. Herunder etablering af 5 friluftsstationer, der kan tilbyde borgere og turister let adgang til vandreture og andre friluftsoplevelser, naturvejledning, grejudlejning, primitiv opholds og overnatningsfaciliteter, samt en samlet information om kommunens friluftsmuligheder og tilbud. Ud over friluftsstationerne etableres primitive opholds og overnatningsfaciliteter langs kysten og fjorden, samt ved udvalgte lokationer i landområderne. Puljen kan ligeledes bruges til skiltning og kortmateriale, der kan synliggøre de nordfynske friluftsmuligheder, herunder vandre, cykel, ride og kajakruter. Udgifter til materiel til naturvejlederens undervisning og formidling, er også omfattet af puljen. 2015: 1 friluftsstation, min. 3 opholds og overnatningsfaciliteter langs kysten/fjorden samt skiltning til disse. Materiel til naturvejledning. Såfremt der er overskydende midler anvendes disse til udgivelse af informationsmateriale (online og offline) over vandre og cykelruter 2016: 1 friluftsstation, min. 3 opholds og overnatningsfaciliteter samt skiltning til disse. 2017: 1 friluftsstation, friluftsportal 2018: 1 friluftsstation, friluftsapp Forbedrede rammer, synlighed og adgang til friluftsoplevelser på Nordfyn. Styrke sundhed, livsglæde og viden om natur og friluftsliv. Nye tværfaglige projekter Medvirke til branding af kommunen, styrke bosætning og turisme. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Budgettet udmøntes løbende i samråd med udvalget. Direktøren for Teknik, Erhverv og Kultur er ansvarlig for budgettet. 15 ANLÆGSINVESTERINGER

16 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN09: Kyst og Kulturfestival Kyst og Kulturfestival På Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalgets møde den 1. april 2014 blev udvalget præsenteret for et oplæg til en Kyst og Kulturfestival i Nordfyns Kommune. Formålet med festivallen er blandt andet at få synliggjort og koordineret de mange spændende kulturarrangementer, som foreninger, borger og kommune afvikler/søsætter. Som udgangspunkt er derfor tale om at bygge videre på det, som allerede er der og hermed benytte de mange frivillige kræfter i en større sammenhæng. Festivallen skal drives med det private initiativ og engagement, hvor kommunen er facilitator. Midlerne skal anvendes til dels markedsføring dels kommunale events ifbm festivallen. Midlerne afsættes til et toårigt forsøg, hvorefter der sker en evaluering med henblik på en ny politisk drøftelse til budget Sammenhæng og synlighed i de nordfynske kulturtilbud til gavn for såvel de kræfter der afvikler tilbuddene som turister og borger. Skal indgå som en del af opgaveprioriteringen Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Forberedelse igangsættes ved budgetvedtagelsen Teamleder for Kultur og Fritid. 16 ANLÆGSINVESTERINGER

17 EKFUAN10: Yderligere midler til udvikling af landområderne Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Yderligere midler til udvikling af landområderne Under budget 2014 blev der afsat 2 mio. kr. til anvendelse i 2015, under puljen Yderligere midler til udvikling af landområderne. Midlerne skal bl.a. anvendes til udvikling af udviklingsplaner for landsbyer og landdistrikter, samt til landsbypedelordninger. For at muliggøre en tilstrækkelig grundig og veltilrettelagt udmøntning af midlerne, foreslås midlerne fordelt med 1 mio. kr. i henholdsvis 2015 og For at sikre kontinuitet i udviklingen af landområderne ønskes derud over 1 mio. kr. afsat til puljen i 2017 og Af den årlige pulje på 1. mio. kr. ønskes kr. reserveret til en landdistriktspulje som borgere, lokalråd, foreninger m.fl. kan søge, med det formål at støtte udviklingen i landsbyerne og landdistrikterne. Igangsætning af nye aktiviteter, faciliteter og samarbejder/partnerskaber. Økonomisk støtte til lokale initiativer, som kan styrke den sociale kapital og levevilkårene i landområderne. Ingen Styrke bosætning og turisme Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest I forbindelse med udmøntningen af den årlige pulje på 1 mio. kr., reserveres heraf kr. pr. år til en landdistriktspulje, som landdistriktsrådet i samspil med Kultur og Fritid udmønter. De resterende kr. pr. år prioriteres af Plan og Kulturchefen. Plan og Kulturchefen er budgetansvarlig. 17 ANLÆGSINVESTERINGER

18 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN11: Udvikling af idræts, konference og kulturcenter ved Otteruphallen (ude og inde) Udvikling af idræts, konference og kulturcenter ved Otteruphallen (ude og inde) Med henblik på at skabe noget nyt og innovativt ved at videreudvikle noget eksisterende, så etableres der et nyt Idræts, Konference, og Kulturcenter i Otterup i og omkring det nuværende Otterup Hallen. Med et eliteidrætsmiljø, bowlingbaner, restaurant og gode pforhold udgør Otterup Hallen et solidt udgangspunkt for at skabe noget nyt. Otterups beliggenhed i forhold til Odense med de nye infrastrukturprojekter i øens største by, herunder bedre adgang til motorvej og østdanmark og de nye arbejdspladser på nyt OUH så kan et nyt idræts, Konference og Kulturcenter både styrke Otterups position som en attraktiv bosætningsby med nærhed til Odense men også tiltrække brugere og kunder fra Odense som et supplerende tilbud til Odenses øvrige tilbud. Et center i Otterup vil også være et tilbud til turisterne i skuldersæsonen eller på regnvejrsdage i højsæsonen. Med 2500 sommerhuse i Hasmark ligger et uudnyttet potentiale for at tiltrække omsætning i Otterup by. Sidst men ikke mindst vil et center kunne skabe rammen for at fastholde arrangementer af større karakter i kommunen og være et tilbud til borgere og virksomheder i hele kommunen. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest ANLÆGSINVESTERINGER

19 EKFUAN12: Udvikling af turismeerhvervet på Nordfyn Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Udvikling af turismeerhvervet på Nordfyn I relation til udarbejdelsen af turismestrategien samt fælles møder mellem erhvervsråd, turistforening og kommune er det tydeligt, og samtidigt efterspurgt af erhvervslivet og turismeaktørerne, at der er behov for et mere målrettet og samskabende fælleskab mellem de to lokaleforeninger for at øge både kvalitet og omsætning i turisterhvervet på Nordfyn. Turisterhvervet er et vigtigt erhverv på Nordfyn, hvor det er svært at tiltrække nye større virksomheder på grund af infrastrukturen til Nordfyn. Turismeaktørerne er samtidigt indbyrdes afhængige, hvor successen på fx overnatningstederne er afhængig af at der er mange turismetilbud i høj kvalitet og omvendt. Kvaliteten er afgørende for turister og besøgendes oplevelse af opholdet på en destination. Og længden af opholdet er bestemt af de tilbud der er. Puljen vil have direkte sammenhæng til det Maritime Nordfyn. Puljen skal anvendes til at målrette udviklingen af turismeerhvervet. Det kan fx være: Udnytte det potentiale landdistrikterne har i Outdoor turisme (rapport om Landdistrikternes potentiale for Outdoor turisme), herunder opnå en erhvervsmæssig udnyttelse/gevinst af Natur og Friluftsstrategien, KANT mv. Samskabende processer mellem landdistriktet, byerne, handelsstandsforening, erhvervsråd og turistforening med henblik på at skabe turismerelaterede arbejdspladser i landdistriktet. Ansættelse af projektleder, enten i regi af administrationen, Nordfyn Erhverv, Turistforening eller anden ekstern aktør. Kurser/temamøder; fx det gode værtskab, Skab omsætning uden for sæsonen mv. Koordinerings/projektleder på udviklingsprojekter Koordinerende netværk mellem turisterhvervene Udvikling af destinationspakker Udvikle et turismebrand/fyrtårn (inspiration: Cold Hawai) Puljen skal endvidere anvendes til at skabe bedre og mere forpligtigende sammenhæng mellem de to foreninger. Øget omsætning og bedre kvalitet i turismeerhvervet, der udover at tiltrække flere turister også skaber flere tilbud til borgerne i Kommunen. Afklares ved puljens udmøntning. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Igangsættes når budgettet er godkendt. Plan og Kulturchef Jan Jessen 19 ANLÆGSINVESTERINGER

20 Børne og Ungeudvalget Børne og Ungeudvalget På udvalgets områder, foreslås nedenstående anlægsprioritering i budgetårene Henvisning Beskrivelse Bevilling Investeringsår Børne og Ungeudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Skoleit Moderniseringsplan for skoler Langebyhus Moderniseringsplan for daginstitutioner Rammebeløb tandplejen Tandklinikken BUUAN01 BUUAN02 BUUAN03 Anlægsforslag Implementeringsplan for modernisering af skolerne, inkl. afdelingsskolerne Moderniseringsplan for daginstitutionerne Forskønnelse af skolegårde og legepladser BUUAN04 PD er til folkeskolerne Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 20 ANLÆGSINVESTERINGER

21 Børne og Ungeudvalget BUUAN01: Implementeringsplan for modernisering af skolerne, inkl. afdelingsskolerne Implementeringsplan for modernisering af skolerne, inkl. afdelingsskolerne Moderniseringsplanen for skoler er udarbejdet indenfor de afsatte økonomiske rammer De udarbejdede moderniseringsplaner er udarbejdet med afsæt i de politisk besluttede pædagogiske pejlemærker for indretning og organisering af folkeskolerne i Nordfyns Kommune. Masterplanen er et samlet bygningsmæssigt ideoplæg for alle kommunens folkeskoler med prioriteret overslagsbudget for budgetårene (2018) Moderniseringsplaner vil over en årrække betyde at alle kommunens elever vil få en skolegang i fysiske rammer der modsvarer de forventninger og behov der til undervisning og læring i dag med den nye folkeskolereform Moderniseringsplanen vil over en årrække betyde at alle kommunens pædagogiske medarbejdere vil kunne arbejde i rammer der imødekommer forventninger og behov i forhold til den læringsmæssige opgave i forhold til eleverne, og til medarbejdernes øgede tilstedeværelse på skolerne. Det store antal anlægsarbejder har en positiv effekt på beskæftigelsessituationen. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Masterplanen har et 4 årigt oplæg (2018) Ideoplægget i Masterplanen kan ikke gennemføres inden for den årrække, hvorfor der i Masterplanen er restbeløb overført til Skole og Dagtilbudsafdelingen er ansvarlig for Masterplanen i samarbejde med Teknik, Erhverv og Kultur. 21 ANLÆGSINVESTERINGER

22 Børne og Ungeudvalget BUUAN02: Moderniseringsplan for daginstitutionerne Moderniseringsplan for daginstitutionerne Der udarbejdes i 2014 en moderniseringsplan for daginstitutionerne, så der kommer en samlet investeringsplan for pædagogisk og bygningsmæssig opdatering af institutionernes fysiske rammer. Planen udarbejdes hen over sommeren og forventes at foreligge inden budgetvedtagelsen. Masterplanen har et 4 årigt oplæg Der er tidligere afsat midler i budgettet i Gode indbydende daginstitutioner kan vedvirke til kommunens bosætningsstrategi I forbindelse med moderniseringen opdateres også de arbejdsmiljømæssige forhold i institutionerne. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Skole og Dagtilbudsafdelingen er ansvarlig for Masterplanen i samarbejde med Teknik, Erhverv og Kultur. 22 ANLÆGSINVESTERINGER

23 Børne og Ungeudvalget BUUAN03: Forskønnelse af skolegårde og legepladser Forskønnelse af skolegårde og legepladser Det foreslås at der parallelt med arbejdet med modernisering af kommunens skoler igangsættes en opdatering af skolernes udendørsarealer såsom skolegårde, legepladser mv., så de fremstår indbydende og nutidige. Der udarbejdes i samarbejde mellem skolerne og Teknik, Erhverv og Kultur en plan for arbejdet. Udendørs områderne er meget synlige for børn, forældre og andre. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Skole og Dagtilbudschefen er ansvarlig 23 ANLÆGSINVESTERINGER

24 Børne og Ungeudvalget BUUAN04: PD'er til folkeskolerne PD'er til folkeskolerne Som en del af implementeringen af Nordfyns Kommunes strategi for pædagogisk IT, besluttede Børne og Ungeudvalget i maj måned 2014, at der blev anskaffet tablets til henholdsvis 6. og 7. årgang, 10. kl. og specialklasser samt det pædagogiske personale (lærere og pædagoger, der deltager i den understøttende undervisning). Anskaffelsen af de tablets blev finansieret via en leasingløsning. Med henblik på fuld implementering af Nordfyns Kommunes strategi for pædagogisk IT, således alle elever får udleveret en tablet, vil der være behov for levering af yderligere tablets i både 2015 og Der er i den nuværende anlægsramme til SkoleIT ikke afsat en tilstrækkelig bevilling til anskaffelse af de resterende tablets. Såfremt de resterende tablet kan anskaffes til samme pris som i 2014, og der kan indgås en leasingaftale på sammen vilkår som den nuværende aftale, vil der være behov for en yderligere anlægsbevilling fra og med Behovet for anlægsbevillingen fremkommer således: Nuværende anlægsramme jf Leasingydelse ved anskaffelse enheder i Leasingydelse ved anskaffelse enheder i Leasingydelse til udskiftning af tablets anskaffet i Finansieringsbehov Anskaffelsen vil betyde, at anvendelsen af IT bliver en let og naturlig del af den daglige undervisning for den enkelte elev samt bidrage til en åben og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Mulighed for at folkeskolereformen kan tænkes ind i alle fag og integreres som en naturlig del af undervisningen. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Udbud af tablets kan startes op primo Skole og Dagtilbudschefen er ansvarlig for bevillingen. 24 ANLÆGSINVESTERINGER

25 Social og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalget På udvalgets områder, foreslås nedenstående anlægsprioritering i budgetårene Henvisning Beskrivelse Bevilling Investeringsår Social og Sundhedsudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Handicapcenter Nordfyn Krudthuset Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar Trådløst netværk i personaleområder Anlægsforslag SSUAN01 Ombygning af Nordfynsværkstedet SSUAN02 Dagcenter til borgere med demenslidelser Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 25 ANLÆGSINVESTERINGER

26 Social og Sundhedsudvalget SSUAN01: Ombygning af Nordfynsværkstedet Ombygning af Nordfynsværkstedet Nordfynsværkstedet (NFV) er kommunens tilbud til voksne udviklingshæmmede når det gælder beskyttet beskæftigelse samt aktivitet og samvær. NFV har i dag 28 pladser fordelt med 10 værkstedspladser og 18 aktivitet og samværspladser. NFV er i udgangspunktet ikke indrettet handicapvenligt i forhold til fysisk handicap, her er fx ikke handicaptoilet og flere værkstedsrum vil kræve en mindre renovering i form af flytning af døre og skillevægge. En kapacitetsudvidelse forudsætter ligeledes indkøb af mere fleksibelt inventar, værktøj og udstyr. Her vurderes især kantinen i forhold til fleksibelt møblement samt IT værkstedet aktuelt at have begrænsninger med for få stationer, computere og tablets. Ved at ombygning af Nordfynsværkstedet, vil det være muligt at udvide antallet af pladser fra 28 til 36 pladser. En udvidelse af antallet af pladser på Nordfynsværkstedet, vil kunne reducere behovet for at købe pladser i andre kommuner og i private tilbud og derved vil der kunne opnås en besparelse på køb af 103 og 104 pladser i andre kommuner. Tilbuddene i Nordfyns Kommune vil blive mere attraktive for borgere der eller ville ønske et tilbud i for eksempel Odense Kommune. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Personaleændring (stillinger) 0,68 1,36 1,36 1,36 Den anførte driftsbesparelse opnås ved en opnormeringer af Nordfynsværkstedet og en besparelse på køb af 103 og 104 pladser i andre kommuner, fordelt således: År Opnormering NFV Besparelse Besparelse Drift i alt Antallet af pladser øges i 2015 med 4 pladser til 32, og i 2016 øges til nye normering med yderligere 4 pladser til 36 pladser fordel på pladser og pladser. 26 ANLÆGSINVESTERINGER

27 SSUAN02: Dagcenter til borgere med demenslidelser Social og Sundhedsudvalget Etablering af dagcenter til borgere med demens Pt. er der venteliste på ca. 15 borgere til dagcenterplads. En stor del af disse borgere har en demenslidelse. Dagcenterpladsen har for denne målgruppe en vigtig funktion både for den demente samt aflastning af de pårørende. Jf. Nordfyns Kommunes demenspolitik ønsker kommunen at give den demente og de pårørende et trygt og værdigt liv gennem varierende tilbud. På nuværende tidspunkt er der ikke et dagscentertilbud specifikt til demente. Såfremt hjerneskadecentret flytter til Møllehaven, vil der blive mulighed for at oprette et dagcenter i Hus 5 (nuværende hjerneskadecenter) samt oprettelse af reminisensstue. Lokalerne skal indrettes til formålet. Borgere og pårørende vil hurtigere kunne tilbydes plads på Dagcenter. Resultatet af et målrettet tilbud til demensområdet bliver styrkelse af rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme til borgerne og de pårørende, som er berørt af demenssygdomme. Ventelisten nedbringes. Der skal ansættes medarbejdere med speciale i demens. Sandsynligvis færre timer på Frit Valg. Demens betegnes som de pårørendes lidelse, og det er som følge deraf en stor opgave/ belastning at være ægtefælle, hvorfor aflastning er altafgørende for, at de pårørende kan magte opgaven Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Personaleændring (stillinger) 2,43 2,43 2,43 2,43 Anlæg skal ses i sammenhæng med flytning af hjerneskadecenter. Endvidere gøres der opmærksomt på, at det vil være muligt at finansiere driften i 2015 via ansøgning til ældrepuljen (ældremilliarden). Judith Poulsen 27 ANLÆGSINVESTERINGER

28 Teknik og Miljøudvalget Teknik og Miljøudvalget På udvalgets områder, foreslås nedenstående anlægsprioritering i budgetårene Henvisning Beskrivelse Bevilling Investeringsår Teknik og Miljøudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Havneinvesteringer Renovering af gadelys Asfaltbelægning Renovering af fortove og stier Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Natur og kulturarvsgenopretning Udvikling af Søbadet i Bogense Yderligere midler til udvikling af landområderne Tilgængelighed for alle pulje Renov. parkeringsareal/område ved Otterup hallerne Rekreative omr./hundeskov Morud/Bogense/Søndersø Energibesparende foranstaltninger Indsatspulje i udkantsområder Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Vandløbsliv Sikring af skrænt ved Kirkebakken Udvikling af sommerhusomr./maritime Nordfyn Anlægsforslag omfattet af prioritering af forslag til det økonomiske råderum TMUAN01 Vej og Park Midler til ny teknologi Anlægsforslag TMUAN02 Ønsker fra Det Maritime Råd TMUAN03 Investeringsplan for Bogense Havn og Marina TMUAN04 Etablering af støjvolde i Morud TMUAN05 TMUAN06 TMUAN07 TMUAN08 Forundersøgelse og etablering af støjvold ved Åkandevej Forundersøgelse af forbedring af strandforholdene ved Bogense Marina Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina Gennemgang og udskiftning af kommunens skilte TMUAN09 Nyt vandløb gennem Fredskoven TMUAN10 TMUAN11 Ekstra midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger Cykelstiprojekter etablering af hovedstiforbindelser TMUAN12 Renovering af pumpehuse TMUAN13 Klimasikring af kommunale bygninger TMUAN14 Stigevogn/redningslift Beredskab TMUAN15 Forundersøgelse genåbning af de Nordfynske Jernbanenet til cykelstier ANLÆGSINVESTERINGER

29 Teknik og Miljøudvalget Henvisning TMUAN16 TMUAN17 TMUAN18 Beskrivelse Etablering af vejtilslutning ved ny udstykning Nordmarksvej Ændring af anlægsbevilling til reparation af skrænt ved Kirkebakken Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Søndersø og Morud Bevilling Investeringsår Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 29 ANLÆGSINVESTERINGER

30 Teknik og Miljøudvalget TMUAN01: Park og Vej Midler til ny teknologi Investering i ubemandet materiel Investeringsblokken skal ses i sammenhæng med det økonomiske råderum inden for Teknik og Miljøudvalgets område. Se råderum Se råderum Ingen Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Igangsættes ved budgetvedtagelsen Driftschef Louise Rasmussen 30 ANLÆGSINVESTERINGER

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350 Hovedoversigt Bilag til budgetaftalen I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgetaftalen for 2015-2018 vist. BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele1.000 kr.) DET SKATTEFINANSIEREDE

Læs mere

Anlægsinvesteringer. (side )

Anlægsinvesteringer. (side ) (side 168-187) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 240-263)

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 240-263) ANLÆGSINVESTERINGER (side 240-263) 240 (uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der

Læs mere

Anlægsinvesteringer. (side )

Anlægsinvesteringer. (side ) (side 212-235) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling

Læs mere

Anlægsinvesteringer. (side )

Anlægsinvesteringer. (side ) (side 182-199) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 256-277)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 256-277) ANLÆGSINVESTERINGER (side 256-277) 256 (uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019

ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER samt overslagsårene 2017-2019 Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 13. august 2015 Dokument nr. 480-2015-235256 Sags nr. 480-2015-67026 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...

Læs mere

Anlægsinvesteringer. (side )

Anlægsinvesteringer. (side ) (side 166-179) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017

BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 Velkomst Morten Andersen SIDE 2 Program for dagen 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.05 Overblik over kommunens økonomi Hvad

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Budget 2013. Borgermøde

Budget 2013. Borgermøde Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget

Læs mere

ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2018 samt overslagsårene

ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2018 samt overslagsårene FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER Budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021 Revideret den 21. juni 2017 Dokument nr. 480-2017-152566 Sags nr. 480-2017-9427 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 3 Sammenfatning...

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Notat til budget 2010

Notat til budget 2010 Notat til budget 2010 Budgettekst Hjemmeside dækker omkostninger til drift og udvikling af kommunens fem hjemmesider: www.nordfynskommune.dk, www.nordfynsbib.dk, www.nordfynsdaginstitutioner.dk, www.nordfynskommuneplan.dk,

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

Orientering om budget

Orientering om budget Orientering om budget Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse.

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse. Borgmesterens forelæggelsestale Budget 2013 ved 2. behandlingen I overensstemmelse med bestemmelserne i Styrelsesloven skal vi i dag godkende Nordfyns Kommunes Budget for 2013 samt overslag- sårene 2014,

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser Dato 10-06-2016 Dok.nr. 86751/16 Sagsnr. 16/813 Ref. Finl Budgetønsker 2017-2020 Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser sfortegnelse Vejers Strand Strandbyen i klitterne...2 Pulje til udvikling

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden ØKONOMIUDVALGET i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser Ventilation på Rådhuset, Holstebro 15.500 005572 Reservation af forkøbsret, areal på Thorsminde Havn 97 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014 Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse.

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. handlingerne Dialogmøde med: Hoteller, busselskaber, campingpladser, bed and breakfast, rosenfestival emner: finansiering, projektledelse,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Andet --- Kultur-

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv

Læs mere