Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011."

Transkript

1 Referat af Generalforsamlingen den 24. marts Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling, der var mødt 2o medlemmer, og en særlig velkomst til Niels Poulsen fra God Tone. Ad. 1: Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. Vedtægtsændringer (redaktionelle) Drøftelse af programudbydere (Forslag skal indleveres til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen) 5. Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år, samt budget for Valgt til bestyrelsen Orientering om udpegede bestyrelsesmedlemmer fra: Aabenraa Almennyttige Boliger Ejerlaug Hybenvænget Valg af frit medlem: Nyvalg efter afdøde Ingvard Lund 7. Valg som revisor /-suppleant: Poul Alexandersen (revisor) Niels Daubjerg (revisorsuppleant) 8. Eventuelt. Poul Alexandersen blev valgt som dirigent, og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig Ad. 2: Formanden indledte bestyrelsens beretningen med et tilbageblik på det forgangne år hvor generalforsamlingen havde vedtaget, at pakkeprisen på programpakke 2 ikke måtte overstiger kr ,--, samtidig med, at pakken skulle indeholde TV 2 Sport og TV 3 Puls. Dette betød, at vi afholdt en afstemning blandt vores medlemmer, der kom 148 stemmesedler retur - svarende til ca. 23 % af medlemmerne. Afstemningen betød, at programmer Eurosport, The Voice, Disney Channel og CNN desværre blev stemt ud af programpakke 2. Jeg siger udtrykkeligt - desværre stemt ud - idet der var 3 speciale eller niece programmer, jeg tænker her på The Voice - et musik program - Disney Channel - et program for de små - og endelig CNN - et nyhedsprogram der er på 24 timer i døgnet. Jeg synes, at vores samlet tilbud i programpakke 2 er blevet noget fattigt. Men det er demokratiets spilleregler - det er medlemmerne der bestemmer - og det respekterer vi selvfølgelig har været et år med mange udfordringer, firmaet Nordit som skulle levere vores digitale spejl, har stadig ikke helt opfyldt den indgåede aftale endnu. På de seneste 2 generalforsamlinger har Nordit lovet - ved forskellige konsulenter - at nu var det lige op over. Fra foreningens side havde vi alt klar og de nødvendige kort har ligget klar i vores Hovedstation.

2 Nu kan vi begynde se, hvad årsagen til denne tøven har været, Nordit blev - for så vidt angår TV delen - medio 2010 opkøbt af YouSee, som er et datterselskab af TDC og med virkning pr. 1. april 2011, er også Bredbånd og telefoni delen overtaget af Dansk Kabel TV, det er ligeledes et datterselskab af TDC. Efter, at YouSee har sat sig for bordenden, er det bestemt ikke blevet lettere, enhver form for fleksibilitet er væk. Det ser ud til, at YouSee, alene vil påtvinge foreningerne deres standard pakker - Regionalpakkerne - uden skelen til foreningernes individuelle ønsker. Bestyrelsen har været inviteret til flere møde med YouSee, både i Kolding og i Odense, resultatet har været det samme. Jeg vil ikke her gå mere i dybden med dette, fordi vi senere i aften skal drøfte dette forhold. Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi fortsat skal være herre i eget hus, og Dermed at det er medlemmerne der bestemmer indholdet af vores programpakker. For at få undersøgt alle muligheder på markedet har bestyrelsen ligeledes haft møde med Canal Digital, for at se hvad de kunne tilbyde. Her på det seneste er Canal Digital nu også blevet solgt, til det svenske selskab Stofa, og det er nu alene konkurrence styrelsen godkendelse der mangler, inden denne handel endelig er på plads. Endelig har vi også haft møde med Boxer TV, for se hvad de kunne tilbyde. Det kommer vi ligeledes til at drøfte senere. Efter at have undersøgt de forskellige muligheder, er det bestyrelsen indstilling, at Antenneforeningen etablere en ny TDX Hovedstation, med i første omgang mulighed for 60 kanaler. Dette giver os den frihed og mulighed for, at kan tilbyde medlemmer at tilkøbe ekstra kanaler. Tilkøbsmulighederne vil ske i samarbejde med en ekstern leverandør. Dette emne vil ligeledes blive berørt senere i aften. Jeg vil lige ganske kort vende tilbage YouSee problematikken, TDC installerede - på vegne af YouSee - i efteråret et fiberbånd direkte ind i vores hovedstation, dette skulle fremadrettet bruges såvel til TV og bredbånd. Efter at Nordit`s bredbånd og telefon skulle overtages af Dansk Kabel TV, havde vi et møde med en konsulent fra Dansk Kabel TV, i øvrigt var han tidligere formand for Jelling Antenneforening, så han viste god besked med vilkårene for en antenneforening. Et par dage efter mødet vendte konsulenten tilbage, og fortalte, at det TDC fiberbånd, der var indlagt i vores hovedstation IKKE kunne bruges, det skulle være et fiberbånd af mærket Global Connect. FDA - Foreningen Danske Antenneanlæg - som vi er medlem af, er ved i samarbejde med bl.a. Global Connect, at etablere en landsdækkende fiberring, hvor Antenneforeningerne kan tilslutte sig, hvis man ønsker dette. Dette giver Antenneforeningerne flere fordele, bl.a. ved samlet indkøb af leverancer fra distributørerne, det er ikke det samme om man er 1.ooo tilslutninger eller om man eller der står sammen om fælles løsninger. Fiberringen forventes, at på plads i løbet af det næste års tid. Og nu til noget helt andet.

3 Folketinget har det seneste års tid arbejdet med en Medie Lov. For vores vedkommende har den indflydelse på følgende områder: - Skal eksisterende tilslutningspligter opretholdes? - Skal der være en vis overgangsordning? Svaret er endnu ukendt, idet lovforslaget er sendt til høring, hvornår der kommer et svar, kan vi ikke sige. Men, så længe der ikke er kommet et svar, på vi følge de regler der gælder i dag. Vi kan som forening ikke, til side sætte, de gældende deklarationer som kommunen har indført på de respektive områder. Personligt mener jeg ikke, at antenneforeningen har noget ud, at holde på medlemmer der ønsker at melde sig ud, men som nævnt, som foreningen kan vi ikke tillade os dette. En anden ting som er færdig behandlet et den nye Medie Lov er betalingen til TV 2. I det oprindelige oplæg, skulle der ikke betales for TV 2, såfremt TV 2 lå i en programpakke, hvor der ikke var andre betalingskanaler. Det vil sige, at medlemmer der alene havde den lille programpakke ikke skulle betale for at se TV 2. Til gengæld skulle prisen være kr. 25,00 excl. Moms pr. måned - eller kr. 375,00 årligt i den store programpakke. Det endelig resultat blev noget anderledes, nu skal alle betale til TV 2, og prisen blev kr. 10,00 excl. moms pr. måned, eller svarende til kr. 150,00 pr. år. Når vi senere i aften skal drøfte prisen på vores programpakker, vil disse ændringer indgår. Som flere af jer sikkert har bemærket, har vores hjemmeside - ikke været helt OK i længere tid, dette skyldes nogle tekniske årsager. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi skulle have en helt ny og mere Up To date - tilsvarende hjemmeside. Vi har derfor allieret os med et firma som hedder Careteam. Dette selskab har lavet hjemmesider til mange Antenneforeninger. Vi forventer, at den nye hjemmeside er klar inden for ca. 1 måned. Her til allersidst i min beretning, vil jeg gerne omtale et problem vi har fået med Aabenraa Kommune. Hidtil er opkrævningen af vores bidrag til antenneforeningen ske over Ejendomsskatten, sådan har det været i alle årene siden etableringen af antenneforeningen, for øvrigt lige som bidrag til grundejerforeningerne. Kommune har altid været meget sløj med at udbetale pengene til antenneforeningen, og da vi i år rykkede for penge, medio februar måned - det skal her nævnes at Kommunen opkrævede penge den 17. Jan. - så vi rykkede ca. 3 uger efter for pengene. Ultimo feb. Måned modtager vi så et brev fra Aabenraa Kommune, at de med virkning fra 2011, kræver et gebyr på 2 % af det opkrævede beløb, samt at de opkrævede penge først ville blive udbetalt, h.h.v den 1. Marts og 1. Sept. Denne fremgangsmåde koster Antenneforeningen årligt ca. kr ,-- - eller ca. kr. 62,00 pr. medlem, og Kommune tilbage ca. 2,0 mill. af vores penge i ca. 45 dage, og det vel og mærke uden at forrente pengene, hvilket betyder at vi yderligere har et rentetab.

4 På baggrund af dette er vi i bestyrelsen ved at undersøge mulighederne for selv at etablere et alternativ måde at opkræve bidragene på, evt. i samarbejde med men ekstern partner. I løbet af året mistede vi desværre et bestyrelses medlem, idet Ingvard Lund - efter en kortvarig, men meget alvorlig sydom, afgik ved døden. Jeg vil gerne sige, til den resterende bestyrelse, tak for et godt samarbejde og en særlig velkomst skal lyde til Mette Quistdorff, der er ny udpeget medlem af Lejerbo. Formand Gunnar Weber Werner Jensen kommenterede referatet fra generalforsamlingen forrige år samt hjemmesiden som havde været ude af funktion i nogen tid. Endvidere blev de manglende tilkøbskanaler drøftet. Hans Martin Christensen og Knud Erik Hansen anførte, at Antenneforeningen kunne nedlægges, idet Syd-Energi kunne forsyne hele byen med tilfredsstillende produkter, både på TV - bredbånd og telefoni siden. Peter Holm roste formandens beretning, men savnede TV-kanaler for børnene og et musik program for de unge. Formandens beretning blev godkendt. Ad.3: Det reviderede regnskab som udviste et overskud på kr ,72 efter afskrivninger blev gennemgået og godkendt. Ad.4: De foreslående redaktionelle ændringer af vedtægterne blev godkendt. Formanden gennemgik minutiøst de forskellige muligheder for programpakker m.v. henholdsvis fra YouSee, Canal Digital samt Boxer TV. Endvidere blev bestyrelsens indstilling til en ny TDX hovedstation og de deraf følgende muligheder drøftet. Efter en god og saglig debat, bemyndigede generalforsamlingen bestyrelsen til at arbejde videre med en ny TDX hovedstation, og bestyrelsen ville på baggrund heraf indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i 3. kvartal 2011, hvor der skulle fremlægges oplæg til ny programpakke sammensætning og tilkøbsmuligheder af ekstra kanaler. Samtidig pålagde generalforsamlingen bestyrelsen til at arbejde for en billiggørelse af programpakke 2. Der var 2 indkomne forslag om udvidelse af programpakke 2 med h.h.v. Viasat Golf og Disney Channel. Generalforsamlingen vedtog at begge kanaler skulle indgår i de videre drøftelse og fremlægges samlet på den ekstraordinære generalforsamling. Ad. 5: Tilslutningsafgiften for 2012 til Antenneforeningen blev fastsat til kr ,-- incl. moms Priserne for programpakkerne i 2012, blev fastlagt til: Programpakke 1 kr ,-- Programpakke 2 kr ,--

5 Priserne kan ændres, afhængig af beslutningerne på den ekstraordinære generalforsamling i 3. Kvartal Budgettet for 2012 blev ligeledes godkendt Ad. 6: Aabenraa Almene Boligselskab havde udpeget Poul Rosager-Hansen og Ejerlaug Hybenvænget havde udpeget Allan Riggelsen til bestyrelsen. Som nyt fritvalgs medlem nyvalgtes Peter Holm. Ad.7: Der var genvalg til Poul Alexandersen som revisor og til Niels Daubjerg som revisorsuppleant. Ad.8: Formanden takkede dirigenten for et godt og veludført arbejde. Generalforsamlingen hævet kl

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Navn Adresse Postnr. Posthus

Navn Adresse Postnr. Posthus Navn Adresse Postnr. Posthus Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Onsdag den 30/3 2011 i forsamlingshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Onsdag den 30/3 2011 i forsamlingshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Onsdag den 30/3 2011 i forsamlingshuset. Formanden Eskild Keller bød velkommen til generalforsamlingen. Der var fremmødt 29 inkl. bestyrelsen.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 1. Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog, Per Henning Jensen og han blev valgt. Stemmetællere: Tom Schilling, Gidan Larsen, Henrik Mørch

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Side 1 af 9 Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 75 stemmeberettigede medlemmer. Formand Peter Madsen bød velkommen til forsamlingen. 1. Valg

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 1 4 Bestyrelsens beretning Referat fra Generalforsamling Kanaloversigt Bestyrelsen Kontakter @ www.bredballe-antennelaug.dk - 1 - Billedkvalitet kræver

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Dagsorden: 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes laugets forretningsfører Ole Larsen, som konstaterede,

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! RESULTATET AF FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm,

Læs mere