Dansk Skoleforening for Sydslesvig SPROG OG LÆSNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Skoleforening for Sydslesvig SPROG OG LÆSNING"

Transkript

1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig SPROG OG LÆSNING Idékatalog for børnehaven 2003

2 Børn udvikler deres identitet gennem sproget. De har brug for at udvikle den narrative kompetence, så de via sproget får forståelsen af sig selv og deres omgivelser. Der sker læring, hver gang børn selv må være aktive. Jo flere gange vi møder et ord, jo bedre huskes det. Dette idékatalog er færdigbearbejdet 2003 med bidrag fra Karen Humpert Karin Horup Petra von Oettingen Dorthe Schack Bodil Steenvinkel Illustrationer af Heike Nebbbe Layout: Per Mauter

3 Indholdsfortegnelse: Side Indledning Sproglig opmærksomhed Lyttelege og lege med lyd Rim og remser Sætninger og ord Stavelser Forlyd Fonemer Sproglege Lydlege Navnelege Stavelseslege Tre børn foran Beskriv hinanden Gæt hvad det er eller tænk på en ting Jeg tænker på en ting, som Jeg kan se Da jeg var til te hos dronningen, mødte jeg Samtaleemner Billedbogslæsning Eventyr Læsegrupper Mange måder at fortælle på Sprogprojekter: Fortællerum fortælletræer anevæg Børnehavens vejrstation Tavle til dage, måneder og årstider Legeskrivning Tekst til historier Børnekontor På jagt efter bogstaver og tal Kørekort Forslag til andre projekter Mundmotorik Lege med overbegreber Skattejagt Kimslege Samtaleemner Postkasse Maddag eller -uge Forundringskassen Boganmeldelser af billedbøger Huskekasse Sangbøger Projektarbejde Sæt ord på et træ Side 1

4 Materialeanmeldelser Bogstaver, musik og bevægelse læsning på et musisk-kreativt grundlag Sproglege Trip Trap Træsko Et eventyrligt materiale Vi ved, vi tør vi kan, vi gør Filipin Anna i Zoo Billen og løve Bobo på tur Myren i maden Tor møder en orm Snehvide og de seks små dværge Ternede høns og firkantede æg Tid til musik 1 og Zebra-ze-ze Aktivitetsplan for børnehaveklasser Litteraturliste Klassiske billedbøger Nyere billedbøger Rime-billedbøger Side 2

5 Indledning Planlægningen og tilrettelæggelsen af dagligdagen i børnehaven er forudsætning for al pædagogisk handlen, som har børnehavebørnenes læring og dannelse som det primære mål. Vigtige opgaver i børnehaven er: 1. formidlingen af det danske sprog og 2. arbejdet hen imod, at børnehavebørnene bliver opmærksomme på sprogets indholds- og formside. For at Sproglig opmærksomhed kan indgå i børnehavens og børnenes dagligdag, skal den kunne relatere til noget kendt f.eks. en aktivitet, en situation eller en lokalitet. Sproglig opmærksomhed kan tage udgangspunkt i: Leg måltider udflugter rundkreds projekter gymnastik drama musik og sang værkstedsarbejde køkkenarbejde kreativitet og m.m. Pædagoger og medhjælpere skal forsøge at udnytte enhver dagligdags situation i børnehaven til at gøre børnene opmærksomme på sproget og på nye ord. Dermed bliver den sproglige formidling situationsbestemt og autentisk og bliver ikke en abstrakt aktivitet i sig selv. En sådan proces kræver både målsætning og strukturering. Idékataloget indeholder aktivitetsforløb, som viser bredden af aktiviteter, hvor sproglege indgår naturligt. Den voksne skal begynde med de sproglige aktiviteter, som det enkelte barn kan følge. Der skal så yderligere sættes ind med udfordringer, som er lidt sværere for de enkelte børn, for at de kan udvikle nye færdigheder. Dvs. ramme barnets nærmeste udviklingszone (NUZ se bl.a. Liv&læring, Vygotsky). De enkelte projektforløb relaterer til litteraturlisten, og det er vigtigt, at I løbende genopfrisker og diskuterer teorierne. Disse aktiviteter og projekter skal rumme historier eventyr fortællinger teater og drama sange og sanglege motorik m.m. Herved kan børnene altid føle sig trygge ved noget kendt og samtidig opdage glæden ved at lære nyt og tale, eksperimentere og lege med sproget. I samtaler bør vi i første omgang fokusere på alt det rigtige, som barnet siger, og vi skal ikke bremse barnet i dets trang til at tale og fortælle, uanset om det er på dansk eller på tysk. Det danske sprog kommer naturligt på banen, når den voksne altid reagerer på dansk og evt. gentager på tysk, hvis barnet ikke har forstået spor. Når den sproglige formidling tilrettelægges, må pædagogerne i den enkelte børnehave se på: Hvilke sproglige niveauer har de børn, som vi skal arbejde med netop nu? Relationerne mellem børn og voksne (Hvordan arbejder du empatisk?) Børnehavens virksomhedsplan Børnehavens førskolearbejde Børnehavens rum Indledning Side 3

6 Åbenhed, lydhørhed og interesse for hinandens idéer og forslag i personalegruppen Kurser skal både indeholde teori og have børnehavens pædagogiske praksis som udgangspunkt. Der skal arbejdes undersøgende og reflekterende. Hvordan kan du bruge selvkritik og selvreflektion? Det er vigtigt at dokumentere sprogarbejdet skriftligt, både for ens egen skyld men også for at kunne informere og delagtiggøre børnenes forældre. Det er ikke materialet og idéerne, der skal styre forløbet af sprogformidlingen. Der må altid tages hensyn til børnenes forudsætninger, idet sprogarbejdet skal være målrettet det udviklingsniveau, børnegruppen er på her og nu. Indledning Side 4

7 Sproglig opmærksomhed Et af målene med sproglig opmærksomhed i førskolealderen er at gøre barnet bevidst om nogle af sprogets formsider. På længere sigt er det målet at gøre den første læseindlæring så problemfri som mulig for det størst mulige antal børn. Det er vigtigt at understrege, at sproglig opmærksomhed ikke er forsøg på at indføre skoleundervisning i førskolegruppen, men at indføre et nyt indhold i nogle lege, som har betydning for børnenes sproglige kompetence og senere skrive- og læsekompetence. Lyttelege og lege med lyd og Rim og remser kan leges med helt små børn. De øvrige elementer i Sproglig opmærksomhed er målrettet de 5-6 årige. Hovedindholdet og rækkefølgen af legene i formidlingen af Sproglig opmærksomhed skal være følgende: Lyttelege og lege med lyd Den første periode starter med nogle lege, hvor opgaven er at gætte, hvorfra en lyd kommer og hvilken lyd, det er. F.eks. raslen med nøgler, en teske, der rører i en kop, en tændstik, der bliver tændt osv. Børnene bedes selv at medbringe ting, der kan lave lyde, som kammeraterne skal gætte. Frembring også lyde med munden, som efterligning af dyr, personer, maskiner osv. Og frembring lyde med fingre og hænder, som klap, knips, banke på m.m. Rim og remser Disse lege retter barnets opmærksomhed mod sprogets lyde og dets rytme. Børnene bliver efterhånden opmærksomme på, at sproget har en indholdsmæssig side og en formside, og dermed er der skabt grundlag for en lang proces, som skal gøre børnene sikre i at skelne i mellem de to sider af sproget. Sætninger og ord Sglaj materialet er meget velegnet, dvs. klodskassesættet. På denne måde lægger børnene ord og sætninger (én klods = ét ord), de er i gang med at skrive. Legen tydeliggør forståelsen for korte og lange ord og viser, at en sætning består af flere ord. Alle lege bygger på korrekt dagligdags udtale af ordene. Bogstaver og bogstavnavne bruges endnu ikke. Stavelser Det næste trin er nu, at vi finder ud af, at ord kan deles op i mindre bidder stavelser. Vi begynder med at klappe vores egne navne og går videre til at klappe alle mulige ord samtidig med, at vi siger stavelserne. Der kan laves en stor kasse, som er opdelt i flere enheder, eksempelvis 1 4. Børnene skiftes til at lægge forskellige genstande i den rigtige enhed. F.eks. klappes duk-ke og dukken lægges i det rum, hvor der står 2, tril-le-bør klappes og billedet af en trillebør lægges i det rum, hvor der står 3, lo-ko-mo-tiv klappes og lægges i det rum, hvor der står 4 osv. Sproglig opmærksomhed Side 5

8 Forlyd Som første skridt på vejen med at arbejde med enkeltlyde koncentrerer vi os om forlydene. Forlyden er den første udtalte lyd i et ord, og i legene finder vi ud af, hvordan den første lyd i et ord lyder. I ordet kost overdriver vi og lægger særlig vægt på lyden: k---ost. Efter at have leget med forlyden i mange ord og med mange forskellige forlyde, må den voksne fornemme, om alle børn har forstået systemet. Næste skridt i legen er at tage den første lyd væk, så vi kan høre, om der er dannet et nyt ord. Hvis man tager k væk fra kost, bliver det til ost. Fra at lege og eksperimentere med forlyde, synes børnene også, at det er sjovt at tage den første lyd væk fra ens eget og andres navne. Denne leg kan også leges, mens der spises, i bussen eller på gåture. Fonemer Når alle de foregående lege er gennemgået, og børnene er blevet rimelig sikre, går vi til sidste trin, som ligger i slutningen af førskoleåret. Her leger vi med at opdele ordene i enkeltdele. Vi gør os umage med at sige lydene langsomt. F.eks. sssssoooollll eller kkkaaaatttt. Sproglig opmærksomhed Side 6

9 Sproglege Lydlege Lydpose: Find en sjov pose og fyld den op med ting og sager, der starter med samme lyd, fx S-lyden. Saks, saft, sikkerhedsnål, ske, skål, sneglehus, snor, snørebånd, spejl, stempel, sten, stjerne, sut, søm, sølvring. Tag nu langsomt ting for ting frem, børnene skal benævne tingen, og den voksne skriver navnet på tavlen. Er det førskolebørn, vil gruppen efterhånden opdage, at alle genstande starter med den samme forlyd. Lad tingene ligge i grupperummet et par dage. Fyld flere forskellige lydposer. B-lyden: Ballon, bil, blok, blomst, blyant, blyantspidser, bog, bold, brev, brilleglas, brosche. F-lyden: Fem, fersken, filt, fingeraftryk, firkant, firkløver, fisk, fjer, flag, frimærke, frø, får. L-lyden: Lam, lametta, lego, lineal, lygte, lykkeskilling, lyng, lys, læbestift, læder, løg, lås. T-lyden: Tandbørste, tandpasta, taske, terning, tesa, tommestok, tyggegummi, tændstik. P-lyden: Papir, peber, pels, penge, pibe, pind, pirat, plante, pose, potte, prop, pung, pære. Lad børnene skrive bogstavet på tavlen, på papir eller i sandet. Snak med dem om, hvor i munden lyden danner sig? Hjælp børnene med at finde andre ting, der starter med fx s, lad dem tegne tingene. Brug kopisider med lyden (Fra materialerne Sglaj el. PÅ VEJ til den første LÆSNING). Læs lydhistorier (Sglaj materialet) eller fortæl nogle hjemmelavede historier gerne nogle, hvor børnene skal være aktive med forskellige lyde. Tag den første lyd væk fra dit navn, hvad hedder du så? Tag den første lyd væk fra SNEGL el. SKAT, hvad siger du så? (find selv på mange lign. ord) Navnelege Navnesange, go morgensange fx Der er så mange måder på, hvordan man si r goddag eller Når jeg si r goddag til dig, så bru r jeg højre hånd eller Er Solvej kommet, ja hun er Børnenes navne kan stå så mange steder som muligt rundt omkring i børnehaven. Brug navneskilte / bordkort ved rundkreds eller måltiderne. Barnet skal altid skrive sit navn på egne kopisider eller tegninger. Vis barnet, at det skal begynde at skrive i øverste, venstre hjørne (skrive- og læseretningen). Sæt evt. et lille kryds. Den voksne skriver børnenes navne på en tavle, børnene går på skift hen og markerer deres navn. Hvert barn skal nu prøve at skrive sit navn under det første. Sproglege Side 7

10 Navneslange: alle børns navne er skrevet sammenkædet i en slange, børnene skal nu finde deres eget navn og markere det. Stavelseslege Barnet skal klappe sit navn, navnet står på et stort stykke papir og bliver hængt op under tallene 1, 2 osv. (det rigtige antal stavelser) Find andre kendte ord, der skal klappes, både korte og lange. Også disse ord kan skrives på ordkort, som bliver hængt op under tallene 1, 2 osv. Sglaj-materialet, herunder klodskassesættet. På denne måde lægger børnene først ord og sætninger og senere stavelser. De legeskriver med klodser. Til disse lege kan der også bruges LEGO-klodser. Kopisider med forskellige billeder, barnet skal skrive det rigtige antal stavelser ved siden af hvert billede. Tre børn foran Tre børn stiller sig op foran resten af gruppen. Nu skal de på skift fortælle de andre, fx hvad de godt kan lide i børnehaven, hvad de ikke er så glade for, eller også fortæller børnene, hvad de har oplevet i weekenden. Når alle tre har fortalt, spørger den voksne ( eller et af de tre børn ) et af de andre børn fra gruppen, Hvad kan Jens bedst lide i børnehaven?. Det gælder om at lytte, når kammeraterne fortæller, og det er vigtigt, at hvert barn bliver støttet i, at det skal genfortælle i hele sætninger. Beskriv hinanden En voksen eller et barn vender ryggen til børnegruppen. Et barn står foran gruppen, og barnet skal nu beskrive et andet barn uden at sige, hvem det er. Den, der vender ryggen til, skal gætte hvem, der er blevet beskrevet. Gæt hvad det er eller tænk på en ting Beskriv forskellige genstande, dyr eller erhverv mm. Børnegruppen gætter, hvad det er. Efter lidt øvelse, kan børnene også selv prøve at overtage beskriverrollen. Fx Det er et lille dyr den har skarpe tænder den har en blød pels den har fire ben den kan bo i skoven, på marken, i huse den kan lide ost den gemmer sig for katten. Jeg tænker på en ting, som... Jeg kan se En voksen siger: jeg tænker på en ting, som er her i rummet. Børnene skal spørge ind til, hvad det er ved at indkredse mulighederne. Kan det spises? Hænger det på væggen? Er det rødt? Den, der gætter rigtigt, må fortsætte legen ved at sige: Jeg tænker på en ting, som... Jeg har fået øje på noget, der begynder med k + evt. yderligere beskrivelse. Hvis barnet, som skal gætte, er tæt på tingen, siger man varm, hvis barnet er langt fra tingen, siger man kold. En mere konkret variant af jeg tænker på en ting, som. Sproglege Side 8

11 Gæt, hvad det er 2 Et barn får sat et billede af et dyr på ryggen og skal gætte dyret ved at gå rundt og spørge de andre børn fx hvad spiser mit dyr, hvor bor mit dyr, har mit dyr pels eller fjer, hvilken farve har mit dyr, hvormange ben har mit dyr? osv. Gæt, hvad det er 3 En æske i en pose går på omgang fra barn til barn. Barnet tager æsken i posen med hjem. Der lægges en genstand i æsken, og sammen med forældrene øver barnet at beskrive genstanden på dansk. Dagen efter har barnet æsken med i børnehaven igen og beskriver siddende i en fortællestol genstanden for de andre børn. Børnene gætter sig frem til indholdet, og de glæder sig til det bliver deres tur. Da jeg var til te hos dronningen, mødte jeg... På skift nævnes forskellige kendte personer, tegneseriefigurer el. lign. Hver deltager starter forfra og tilføjer til slut sit eget forslag. Listen bliver længere og længere, og det gælder om at huske alle personer i den rigtige rækkefølge. Samtaleemner Ønsker og drømme om, hvordan det for børnene bliver at være voksen og evt. have egne børn. Her har gruppen først fortalt og bagefter har børnene tegnet deres forestillinger. Her er jeg en tur i Afrika. Jeg skal være dyrforsker, når jeg bliver voksen. Jeg rejser rundt i verden. Samtaler med børnegruppen, evt. under spisningen, hvor der fx kan videregives informationer til og fra gruppen, findes frem til hvilken dag vi har i dag, hvem der mangler, hvem der fejer, vasker op eller fylder og tømmer opvaskemaskinen. Børnene lærer at lægge mærke til hinanden, og den voksne skal sikre sig, at alle har det godt. Se video (optagelser af børnene) og tilrettelæg ture ud af huset, som giver anledning til samtaler. Videokamera og fremviser kan lånes på CfU. Sproglege Side 9

12 Billedbogslæsning Højtlæsning skal være en god oplevelse i trygt samvær med en voksen. Højtlæsning fremmer læselysten og er et godt redskab til udvikling af lytteforståelse samt ordforråds- og begrebstilegnelsen. Lad din finger følge det læste, det viser automatisk børnene læseretningen. Gennem læsning møder vi det samme ord gentagne gange i mange forskellige sammenhænge. For børnehavebørn gælder lyt meget til højtlæsning og fortælling. Eventyr For vore tosprogede børn er det vigtigt, at vi forsøger at anskueliggøre indholdet i historierne på mange forskellige måder. Hjemmelavede eventyrfigurer, som pædagogen anvender under højtlæsningen/fortællingen, kan få børnene til at fortælle historierne/eventyrerne for hinanden. Ligeledes kan tegnede vægfriser med flytbare figurer lette indholdstilegnelsen og styrke børnenes engagement i højtlæsningen. Mange historier og eventyr egner sig til dramatisering, f.eks. Guldlok og de tre bjørne og De tre bukke Bruse. Jette Løntoft: Et eventyrligt materiale er velegnet til disse aktiviteter. Se materialeanmeldelser. Læsegrupper Det er en vældig god idé, at inddele børnene i mindre grupper på 5-7 børn, som man læser højt for. Læs for børnene hver dag. Læs de samme historier mange gange. Læs mange forskellige historier. Gå på biblioteket med børnene, hvor de selv kan låne bøger. Billedbogslæsning Side 10

13 Mange måder at fortælle på Del børnegruppen op i hold med max. 5 7 børn pr. hold med en voksen pr. hold. Grupperne starter nu med at fortælle en historie, som bliver nedfældet på et stort ark papir. Start med der var engang eller fortæl om dengang du var lille. Den voksne fungerer i dette som inspirator og sekretær, da han/hun skriver dele af historien, men alt, hvad der kan vises billedligt, tegnes af grupperne. Fordi børn har en god fantasi, kan historien blive total skør - og det må den også gerne. Den voksne må ikke ændre, lave om og dermed gøre historien til sin egen. Når grupperne er færdige med historien, som kan tage et par dage, skal hver gruppe fortælle de andre om deres historie. Grupperne kan invitere deres forældre eller 1.klasse til en fortælledag. Børnene skal finde en problemløsning Når børnene har prøvet at arbejde i grupper nogle gange, kan de få en ny opgave: Inddel nu børnene i grupper á tre børn. Her skal de arbejde med problemløsning og blive inspireret af små forhistorier som f.eks. 1. I er i et kæmpe varehus (Wandmaker, Karstadt el.lign.), som pludselig har lukket, uden at I har lagt mærke til det. Hvad gør I, og hvordan kommer I ud? 2. Forestil jer, at I har en fin have, hvor der er en lille sø med guldfisk. En dag kommer der en meget tørstig elefant el. hund og drikker alt vandet. Hvad vil I gøre? Børnene i de enkelte grupper prøver at leve sig ind i fantasirammen. Derefter finder de en fælles problemløsning, som de tegner. Til slut fortæller hver gruppe de andre deres historie. Mange måder at fortælle på Side 11

14 Sprogprojekter I bogen Børns sproglige udvikling i dagtilbud udgivet 1998 af Socialministeriet og Undervisningsministeriet beskriver forskellige institutioner deres sprogprojekt. I bogens kapitel 3 Udvikling af sproget beskrives spændende tiltag bl.a. et fortællerum til eventyr m.m. I bogens kapitel 4 Lad sproget blomstre gennem det musiske er fx beskrevet, hvordan nogle institutioner har et fortælletræ, som er produceret på Fåborg Produktionsskole. I bogens kapitel 6 Sproget i hverdagen beskrives, hvordan der er opstået en anevæg, som består af A3 sider om hvert barns familie, hvilke sætter gang i samtaler om det enkelte barns billeder. Brug en fortællestol, en fortællehat, en fortællekuffert eller en fortællehånddukke. Fortællehat Fortællehatten kan have stykker af velcrobånd, hvorpå der kan sættes forskellige symboler og ting, som passer til det, du vil fortælle. Fortæl hjemmelavede historier, som passer til børnene, evt. med relationer til vanskeligheder og problemer, som børnene har. Fortællekuffert I fortællekufferten bor Coco, som er en hånddukke. Hun har forskellige ting i sin kuffert, som inspirerer til at synge, f.eks. en mariehøne og et rabarberblad (af stof) eller husdyr og små figurer (Husbonden sender Lasse ud..). Der findes ikke grænser for, hvad man kan bruge som igangsætter og ramme for at give fortællinger gode vilkår i børnehaven. Det væsentlige er, at alle børn får lov til både at lytte og fortælle. Sprogprojekter Side 12

15 Børnehavens vejrstation Etableringen af Børnehavens vejrstation sker bedst på væggen i gangen et centralt sted i huset. Stationen kan være en kasse lidt større end A4-format, som helst skal være af træ, da der dagligt slides på den. Øverst på kassen står: Vejret i dag. I kassen er der illustrationer i plastiklommer el. lamineret (se kopiark bilag nr. 1-9) af regn, blæst/storm, sne, solskin, torden, skyet m.m. Afhængigt af vejret finder børnene selv det rigtige vejrkort frem og placerer det forrest i kassen. Børnehavens vejrstation viser sig at være en daglig inspiration og igangsætter til samtaler mellem børn, forældre og medarbejdere. Vejrstationen kan udvides f.eks. med et termometer. Børnehavens vejrstation Side 13

16 blæst/storm Børnehavens vejrstation Side 14

17 regn Børnehavens vejrstation Side 15

18 solskin Børnehavens vejrstation Side 16

19 sne Børnehavens vejrstation Side 17

20 overskyet Børnehavens vejrstation Side 18

21 torden Børnehavens vejrstation Side 19

22 skyet Børnehavens vejrstation Side 20

23 Tavle til dage, måneder og årstider En sådan tavle kan selv fremstilles. Den inddeles i 7 felter til ugedagene, i 12 felter til månederne og i 4 felter til årstiderne. Der skal fremstilles kort med navne på dage, måneder og årstider i dobbelt udgave, et sæt, som sidder på tavlen og ét sæt, som børnene skal finde i bunken og placere korrekt på tavlen. Yderligere skal der fremstilles kort med forskellige symboler, som passer til årstiderne. F.eks. sommer = sol, is, sandspand, efterår = regn, svampe, gule blade, vinter = snemand, vanter, nisse, forår = lam, tulipan og æg i rede. Der skal være velcrobånd ( Klettverschluss ) både på tavlen og på alle kortene. Dagligt opstår der mange samtaler ved denne tavle, og børnene får lært mange nye ord. Det hele kan udvides med sange (F.eks. Året drejer rundt og rundt og Januar og februar ) og forskellige projekter, som passer til. Tavle til dage, måneder og årstider Side 21

24 Legeskrivning Der findes mange sjove måder, hvordan børn kan begynde at øve sig på skriftsproget. For at børnene bliver mere opmærksomme på skriftsproget, er det hensigtsmæssigt at sørge for, at ord, bogstaver og tal placeres rundt i lokalet, således at børnegruppen frit kan arbejde med disse både ved at skrive af men også ved at lade sig inspirere. Tekst til historier Brug kopisider, der med billeder viser dele af en historie. Barnet skal nu prøve at skrive selve indholdet nedenunder. Barnet bruger til dette sin hemmelige skrift, bestående af de kruseduller, bogstaver eller tal barnet kender. Derefter skal barnet fortælle historien for de andre. Kenny er ved at skrive dagens menu på tavlen, som et led af et emne, hvor vi blandt andet havde oprettet restaurant regnbuen. Børnekontor En god idé er det, at oprette et børnekontor bestående af en kasse eller hylde med påskrevet navn: Børnekontor. Børnekontoret kan indeholde kuglepenne, gamle kassebøger, kort, kuverter, lineal, små sedler, stempel og meget mere. Hvis det er muligt, lad børnegruppen frit bruge en skrivemaskine og en computer. På jagt efter bogstaver og tal Du kan også vælge, at sende gruppen på jagt efter bogstaver og tal, både i børnehaven, på skolen og i byen. Biblioteket er meget velegnet, men man kan også gå på parkeringspladsen, hvor gruppen kan notere bilernes nummerplader, skrive af efter skilte, tælle biler og notere antallet af biler i forskellige farver m.m. Papir Det er bedre for børnene at bruge linieret papir med god linieafstand, da børnenes ord og tal ellers flyver rundt på papiret. Kørekort Skriv barnets navn, fødselsdato, adresse samt kørekort til trehjulet cykel mooncar taxacykel eller andre legekøretøjer. Kopier kortet på lyserødt papir, lad barnet skrive under og forsyn det evt. med foto. Hvis det er muligt, skal kørekortet naturligvis plastlamineres. (Hvis børnehaven ikke selv har en lamineringsmaskine, kan man komme ind på CfU og låne den, der står der. Legeskrivning Side 22

25 Forslag til andre projekter Mundmotorik Blæse sæbebobler med sugerør eller blæse vat hen over et bord, lave forskellige grimasser. Leg at tungen er et lille dyr, der skal gøre rent i sit hus. Gulv, vægge, loft skal vaskes med åben mund, møblerne (tænderne) skal tørres af, og døren skal vaskes indenfor og udenfor. Lege med overbegreber Den voksne siger et overbegreb fx frugt og skriver børnenes forslag på tavlen. Der kan opstå diskussioner, om en gulerod er en frugt, og der kan laves en opdeling i frugter og grøntsager. Aktiviteten med at sætte ord på forskellige overbegreber kan forgå, mens børnene sidder og spiser. Bagefter kan børnene få forskellige opgaver, for eksempel at tegne de genstande, som de har benævnt. Tegningerne understøtter det sproglige udtryk, og børnene opfordres til at stille hinanden spørgsmål om, hvad de andre børn tegner. Børnene er interesseret i hinandens ord og spørger til ordene: Jeg har tegnet legetøj, hvad har du tegnet? osv. Skattejagt Gem noget spændende et sted i børnehaven - tegn et skattekort lad børnene finde skatten. Kimslege Nogle ting fra børnehaven samles, man kigger på dem og benævner dem. Når der er lagt et klæde over, må børnene på skift sige en ting, som de kan huske. Gammel leg, som de små er gode til: Sutsko i midten. Hvert barn lægger en sutsko ind i midten og sætter sig på den anden. Et barn skal nu fordele sutskoene til de rette ejermænd. Samtaleemner Hvorfor går du egentlig i børnehave? - Er det min børnehave, eller er det din? Ved I, hvem der arbejder her i børnehaven? Hvorfor findes der børnehaver og skoler? Stil nogle lidt usædvanlige spørgsmål, det sætter gang i forestillingsevnen. Postkasse Lav en postkasse som posten skal tømme i børnehaven til projekter med brevskrivning: Gækkebreve ønskesedler til julemand invitationer til Åbent hus dag. Maddag eller -uge Man kan have en maddag eller -uge i børnehaven med opskrifter, indkøbslister, huskelister, invitationer, bordkort, festsang, taler. Eksempel 1 Når der skal købes ind, så lad børnene på skift være med til at udfylde indkøbssedlen. Det skal vi have det skriver vi sådan her det står ud for nr på listen osv. Lad de samme børn være med til indkøbene, og lad dem være med til at læse indkøbslisten. Eksempel 2 Mange af de opskrifter, der anvendes i børnehavens køkken kan udformes med tekst og tegninger sammen med børnene. Brug evt. Forslag til andre projekter Side 23

26 tegninger el. fotos fra reklameaviser, når opskrifterne skal udarbejdes. Det er vældig godt at laminere opskrifterne. Lad børnene være med til at finde opskrifterne frem og følge dem. Kreative projekter Brug skolen Til kreative projekter i forbindelse med jul, fastelavn, påske m.m. kan børnehaven have en kasse med modeller, som børnene selv kan bruge af. Der skal stå NISSE, KAT, KYLLING m.m. på de enkelte modeller. Ellers er det mere udviklende for fantasien at undgå modeller. En del af førskolearbejdet kan finde sted i: 1.klasses lokale musiklokale skolekøkken sløjdsal deltagelse i skolens morgensang opleve nogle frikvarterer deltagelse i motionsløb Forundringskassen Forundringskassen kan være en stabil kasse af karton i en passende størrelse (evt. hatteæske). Kassen udsmykkes og dekoreres, så den er noget helt specielt og gør børnene nysgerrige. Kassen kan rumme mange forskellige ting og bliver derved genstand for mange gode samtaler i rundkredsen. Forundringskassen kan bruges efter behov, idet børnene: undrer sig over noget, de ikke kender endnu. gætter sjove ting. ser ting fra et aktuelt emne. indøver evt. forlyde eller stavelser. Her er opgaven at finde ting som eksempelvis begynder med P eller ord, som har tre stavelser. på skift tager kassen med hjem og gemmer noget i den, som de andre børn skal gætte dagen efter. Med tiden viser det sig, at børnene bliver bedre til at bruge et nuanceret sprog, hvor de bevidst bruger sproget til at beskrive eller finde frem til tingen i kassen. Hvor de i starten ofte blot siger: En ko, kan Forslag til andre projekter Side 24

27 de senere spørge: Er tingen et dyr? eller hvilken farve har den? hvor bor den? findes den i virkeligheden? og m.m. Det kan også være et forundringsskab med overraskelser, som lægger op til samtaler. Boganmeldelser af billedbøger Hvert førskolebarn bliver bedt om at medbringe en bog hjemmefra. Forældrene bliver ligeledes orienteret, og de bliver bedt om at hjælpe deres barn med at finde den rigtige bog og at læse den nogle gange for barnet. Børnene skal selv vælge, om de vil fortælle hele historien fra en billedbog eller dele af bogen, eller om de kun vil fortælle om et bestemt billede. Rundkredsen bruges til at snakke om bøger. Børnene er gode til at genfortælle deres bøger, og nogle kan endda fortælle dele af bogen på dansk, selvom de fleste børn muligvis har tyske bøger med hjemmefra. Idéen er, at lære børnene at beskrive et billede på førskolegruppens niveau og samtidig lære dem at argumentere for, hvorfor et specielt billede vælges frem for andre. I billed-beskrivelsen kommer man naturligt ind på dele af handlingen, og børnene lærer mange hidtil ukendte ord. Der tegnes dele af bøgerne, og der arrangeres en bogudstilling. Alle bøger placeres på en boghylde i børnehaven i et par uger. Dette gør børnene nysgerrige, og det viser sig, at alle bliver helt vilde med at kigge i hinandens bøger. Huskekasse Skriv sedler med forskellige opgaver. Opbevar sedlerne i en huskekasse. Brug huskekassen som aktivitet med en større eller mindre gruppe børn. Et barn trækker en seddel fra huskekassen. Pædagogen læser, hvad der står på sedlen. Barnet udfører sedlens besked. Sedlerne kan indeholde to til seks forskellige informationer. Forslag til andre projekter Side 25

Aktivitetsforslag til billedbogslæsning 10 o eventyr 10 o læsegrupper 12. Aktivitetsforslag til fortælling 13 o fortælling 13

Aktivitetsforslag til billedbogslæsning 10 o eventyr 10 o læsegrupper 12. Aktivitetsforslag til fortælling 13 o fortælling 13 Idékatalog for Børnehuset Møllesøen 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Aktivitetsforslag til sproglig opmærksomhed 4 o lyttelege og lege med lyd 4 o rim og remser 4 o stavelser 5 o lydlege 8 o navnelege

Læs mere

DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG

DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG SPROGFOLDER 0-6 ÅR DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG handler om glæden ved at tale, skrive, læse og fællesskabet, der udspringer af det Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Sprog & LÆSNING I DAGINSTITUTIONEN

Læs mere

Dialogisk læsning - Lotte Salling. Mit stamtræ

Dialogisk læsning - Lotte Salling. Mit stamtræ Dialogisk læsning - Lotte Salling Mit stamtræ OPLÆSNING MED DIALOG OG AKTIV DELTAGELSE. Samtaleideer og sprogaktiviteter til bogen Mit Stamtræ af Lotte Salling. For børn i indskolingsalderen. Sprogaktiviteterne

Læs mere

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT?

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? SPROGET ER Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? 3...Oversigt over sproglige milepæle 4...Børn lære sproget af deres forældre, men vi har alle et fælles ansvar. 5...Hvordan støtter vi

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Se, syng, lyt, læs Se Syng Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Trin 1: Se på billederne. Brug billederne uden tekst. Du kan selvfølgelig også bruge bogen med teksterne, f.eks. hvis man sidder med

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læsefidusen vil gerne lave et ord træ med modsatte ord: tyk tynd, lille stor. Det er svært at finde modsatte ord. Kender du nogle modsatte ord?

Læsefidusen vil gerne lave et ord træ med modsatte ord: tyk tynd, lille stor. Det er svært at finde modsatte ord. Kender du nogle modsatte ord? 1 LÆSEFIDUSENS ORDSKOV Som supplement til elevhæftet Læsefidusens Ordskov er her en række oplæg. Det er en del af idegrundlaget, at oplæg til nye ordtræer præsenteres gennem en lille fortælling. Her er

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Hvordan I som forældre kan bruge Sprogpakken s indhold derhjemme?

Hvordan I som forældre kan bruge Sprogpakken s indhold derhjemme? I Kaskelotten arbejder vi med sprogudvikling ud fra metoder fra sprogpakken. Denne folder viser: Hvordan I som forældre kan bruge Sprogpakken s indhold derhjemme? Samtaler i hverdagen Dialogisk læsning

Læs mere

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre.

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre. 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog overordnet mål indskrives... 5 Motorik overordnet mål indskrives...10 Science overordnet mål indskrives...11 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

Hvordan kan I som forældre støtte jeres barns sprogudvikling?

Hvordan kan I som forældre støtte jeres barns sprogudvikling? Hvordan kan I som forældre støtte jeres barns sprogudvikling? Som forældre er I de betydningsfulde voksne, der først og fremmest kan og skal støtte jeres barns sprogudvikling. Derfor er det vigtigt for

Læs mere

Hvad er det du siger -1

Hvad er det du siger -1 Hvad er det du siger -1 Guds ord skaber Mål: Børn indser, hvor meget godt Gud har skabt ved sit ord. Når Gud taler, så sker det. Det bliver ligesom, han har sagt sikken en magt Gud har, og hvor er det

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Overordnede mål for 0-klasse Undervisningen i 0.klasse er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med barnets alsidige personlige udvikling, ved at give

Læs mere

Hvordan kan I som forældre støtte jeres barns sprogudvikling?

Hvordan kan I som forældre støtte jeres barns sprogudvikling? Hvordan kan I som forældre støtte jeres barns sprogudvikling? Som forældre er I de betydningsfulde voksne, der først og fremmest kan og skal støtte jeres barns sprogudvikling. Derfor er det vigtigt for

Læs mere

REVIDERET SPROGVURDERINGSSKEMA

REVIDERET SPROGVURDERINGSSKEMA REVIDERET Til sprogvurdering af børn i børnehaveklassen 1 Rim: Find de to ord, der lyder ens INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Det skal du

Læs mere

SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN

SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN Rim: Find de to ord, der lyder ens INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Det skal du bruge

Læs mere

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard Heidi s dagpleje Heidis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Anne s dagpleje Annes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej 45 6600 Vejen Tlf.: 40893753 Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Tema DIALOGISK LÆSNING. 12 billedbøger. der er gode at læse højt og tale om

Tema DIALOGISK LÆSNING. 12 billedbøger. der er gode at læse højt og tale om Tema DIALOGISK LÆSNING 12 billedbøger der er gode at læse højt og tale om w Når vi læser for vores børn er det ofte os der læser og barnet der lytter. Ved dialogisk læsning skaber du et samspil mellem

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Lærereksemplar. kun til lærerbrug. Mit navn: Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato. Så mange år er jeg: år 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Lærereksemplar. kun til lærerbrug. Mit navn: Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato. Så mange år er jeg: år 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mit navn: Så mange år er jeg: år 0 9 8 7 6 5 Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato Datoen for børnenes fødselsdag skrives ind i månedsfeltet. Tegn dig selv. Tegn mønstrene færdige og

Læs mere

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/ Uge 11 Emne: Dyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge11_dyr.indd 1 06/07/10 12.02 Uge 11 l Dyr Hipp og Hopp står under træet. Det er koldt, og de fryser. De

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Herefter får de udleveret deres lille pixibog, der på forhånd er udskrevet.

Herefter får de udleveret deres lille pixibog, der på forhånd er udskrevet. 1.lektion Sang nr. 2 synges. Samtidig vises samtalebilledet, så eleverne kan se, hvordan bogstaverne kommer til jorden. Det er vigtigt at have fokus på teksten. Denne sang handler om, at der findes røde

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

Registreringsskema 3-årige børn

Registreringsskema 3-årige børn Registreringsskema -årige børn PILOT > REGISTRERINGSSKEMA > Error! Reference source not found. 1 Skelnen af sproglyde Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne del siger noget om barnets evne

Læs mere

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.:

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.: Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej 18 6660 Lintrup Tlf.: 61 60 38 59 Kirsten Mayland Gammelgaard Redigeret af Lillian Mølgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina s dagpleje Betinas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina Daugaard Hansen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Filtmåtter med de 120 hyppige ord

Filtmåtter med de 120 hyppige ord VEJLEDNING TIL Fodspor Filtmåtter med de 120 hyppige ord Med bogen På sporet af ordet fang tyven, opgaveæsken og app en På sporet af ordet, Turbo-ord, sækkekort, Læs Lydret bøgerne, gulvtæppet og filtmåtterne

Læs mere

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Du kan hjælpe barnet på vej ved at Skrive og læse: Huskesedler Ønskesedler Invitationer Postkort og mails Madopskrifter Undertekster i TV Skilte og reklamer Feriedagbog Bøger, gerne de samme igen og igen

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner vuggestuen i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

Musical med bogstavmusikanterne

Musical med bogstavmusikanterne Musical med bogstavmusikanterne En musisk vej ind i læsningen Skrevet af Mette Bech Baggrund Musicalen med bogstavmusikanterne er udviklet af Mette Bech. Børnehaveklassen på Højelse skole har siden 2006

Læs mere

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Naturen og Naturfænomener (18-36md) Få kendskab til plante proces.(fra frø

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

TIPS OM LÆSNING PÅ 1. OG 2. KLASSETRIN PILEGÅRDSSKOLEN

TIPS OM LÆSNING PÅ 1. OG 2. KLASSETRIN PILEGÅRDSSKOLEN TIPS OM LÆSNING PÅ 1. OG 2. KLASSETRIN PILEGÅRDSSKOLEN TAL MED DIT BARN Et godt talesprog og et solidt kendskab til ords betydning er en vigtig forudsætning for at lære at læse. Når man foretager sig en

Læs mere

Inspiration til gode bøger under juletræet

Inspiration til gode bøger under juletræet Inspiration til gode bøger under juletræet Ca. 1½-2 år I den alder skal bøgerne være solide, farverige og ikke for store, børnene skal selv kunne tumle dem. David McKee: Elmers farver, Elmers dag, Elmers

Læs mere

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Introduktion KÆRE FORÆLDRE Denne folder I nu sidder med, håber vi kan give jer inspiration mange år frem i forhold til jeres

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil:

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil: Eva s dagpleje Evas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej 14 6622 Bække Tlf.: 75 38 91 74 Mobil: 23 44 39 88 Eva Julius Kristensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejde med sproglig udvikling

Inspirationsmateriale til arbejde med sproglig udvikling Inspirationsmateriale til arbejde med sproglig udvikling Strategier for dagplejeren/ de voksne: Alt hvad vi siger og gør er med til at stimulere barnet i dets udvikling. Med brug af nogle simple strategier,

Læs mere

Kursusdag om Læseleg mini med dagplejebørn.

Kursusdag om Læseleg mini med dagplejebørn. Kursusdag om Læseleg mini med dagplejebørn. DAGPLEJEN 21. SEPTEMBER 2015 OPLÆG OM FORÆLDRESAMARBEJDE V/ SPROGVEJLEDER AASE MORELL Sprogklog med ble på Projektet viser at det der virker er: Forældre skal

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn. Adresse. Telefonnummer. Hjemmeside. Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn.

Fatkaoplysninger. Institutionens navn. Adresse. Telefonnummer. Hjemmeside. Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Læsning i indskolingen

Læsning i indskolingen Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Søvind Skole børn og unge Kære forældre Dit barn får læseundervisning i skolen. Men som forælder er du en hovedperson, når dit barn lærer at læse. Børn lærer

Læs mere

samt Trine Ann Charlotte Wittrup fra skolebestyrelsen (se kontakt oplysninger under skolebestyrelsen)

samt Trine Ann Charlotte Wittrup fra skolebestyrelsen (se kontakt oplysninger under skolebestyrelsen) Forældremøde 3. november 2015 1. Velkommen: Siden sidst: Dejligt at se så mange forældre. Det er nyt med møde i november, men det er især for at nå de kommende skolebørns forældre. Men I andre vil nok

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere

Vores barn udvikler sprog

Vores barn udvikler sprog Vores barn udvikler sprog Hvordan kan vi hjælpe? Barnets sprog 3-6 år Det tidlige sprog 3-5 år Viden Børn kommunikerer lige fra de bliver født og altså længe før, de kan tale. Den sproglige udvikling sker

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

Kender mange ord Ved meget om det enkelte ord Kan bruge dem i kommunikation. Inspirationsmateriale fra PPR Haderslev

Kender mange ord Ved meget om det enkelte ord Kan bruge dem i kommunikation. Inspirationsmateriale fra PPR Haderslev 1. Kende mange ord (et spørgsmål om kvantitet) 2. Ved meget om det enkelte ord (et spørgsmål om kvalitet) 3. Kan bruge dem i kommunikation (et spørgsmål om kontrol) 1. Kende mange ord (et spørgsmål om

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE?

ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE? ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE? At skulle starte skole kan være en stor omvæltning for både jer og jeres børn. I forældre har måske tanker som er mit barn nu skoleparat og hvad skal han/ hun egentlig kunne,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

IL - basisprøven i 1. klasse. Materialelisten er tænkt som et redskab til dansk og speciallæreren i 1. klasse.

IL - basisprøven i 1. klasse. Materialelisten er tænkt som et redskab til dansk og speciallæreren i 1. klasse. MATERIALELISTE IL - basisprøven i 1. klasse Materialelisten er tænkt som et redskab til dansk og speciallæreren i 1. klasse. Formålet med denne materialeliste er at give læreren ideer til supplerende opgaver,

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

120 ords-tæppet. På sporet af ordet

120 ords-tæppet. På sporet af ordet 120 ords-tæppet På sporet af ordet I denne vejledning kan du finde idéer og inspiration til, hvordan du kan bruge 120 ords-tæppet i arbejdet med at få automatiseret de 120 hyppige ord med afsæt i leg og

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner børnehaven i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 26. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 26. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1 Uge 26 Emne: Eventyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge26_eventyr.indd 1 06/07/10 11.43 Uge 26 l Eventyr Hopp er øm i hele kroppen, da hun

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Sprog. Kreativitet. Tryllefløjten Årshjul. 1.oktober 2013 til 30. september 2014

Sprog. Kreativitet. Tryllefløjten Årshjul. 1.oktober 2013 til 30. september 2014 Natur Krop Kreativitet Sprog Tryllefløjten Årshjul 1.oktober 2013 til 30. september 2014 Vi har som udgangspunkt for det pædagogiske arbejde fokus på fire temaer i ovennævnte periode. Temaer der er en

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Ideer til IT og ipad i dagtilbud

Ideer til IT og ipad i dagtilbud Ideer til IT og ipad i dagtilbud Konkrete forløb sorteret efter læreplanstemaer Samlet og redigeret af Lone Adamsen, ITleg.dk Indhold Forord hvordan bruges denne publikation... 9 Del I Læreplanstemaerne...11

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog,

Læs mere

Udkast læringsmål det ca. 6 årige barn

Udkast læringsmål det ca. 6 årige barn De pædagogiske processer, i samarbejde med barnets forældre, skal lede henimod, at barnet ved slutningen af tiden på Spilopstuen, med lyst, har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter barnet i stand

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

S P R O G I S T A V T R U P D A G T I L B U D

S P R O G I S T A V T R U P D A G T I L B U D S P R O G I S T A V T R U P D A G T I L B U D Sprog i Stavtrup dagtilbud Sproget, både det verbale og det nonverbale, er det redskab, vi bruger for at kunne kommunikere med hinanden. Kan barnet ikke give

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

Årsplanen giver et overblik over den enkelte årgangs plan i relation til hele skolen.

Årsplanen giver et overblik over den enkelte årgangs plan i relation til hele skolen. Årsplan for 0.årgang i SKK i 2015-2016 Årsplanen giver et overblik over den enkelte årgangs plan i relation til hele skolen. 0.årgang arbejder ud fra Undervisningsministeriets faghæfte 23- Fælles Mål 2009

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Lotte Salling. Snakkepakker. sprogudviklende aktiviteter til hele året. Bogen er udviklet i samarbejde med Bente Bruun og Bodil Knutz

Lotte Salling. Snakkepakker. sprogudviklende aktiviteter til hele året. Bogen er udviklet i samarbejde med Bente Bruun og Bodil Knutz Lotte Salling Snakkepakker sprogudviklende aktiviteter til hele året Bogen er udviklet i samarbejde med Bente Bruun og Bodil Knutz Illustrationer af Marie Zeuthen Andersen og Lene Sørensen Lotte Salling

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Børnehavebarnets. Sprog. Ishøj Kommune. PPR Center Talepædagoerne

Børnehavebarnets. Sprog. Ishøj Kommune. PPR Center Talepædagoerne Børnehavebarnets Sprog Ishøj Kommune PPR Center Talepædagoerne 1 Forskning har vist, at allerede i de sidste måneder af svangerskabet kan barnet skelne mellem kendte og ukendte stemmer og reagere på forskellige

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere