Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere"

Transkript

1 Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser Tandbørste og Kam Spisepinde og kinesertråd Småmønter Point blok til ledere Lygte, brænde, bålfad Memory Opmærkningsbånd eller tov Opdeles i 6 eller 7 hold hold: Hvert udvalg er en post

2 Velkommen til Demokratiløb på Høje Tåstrup kommune Reglerne er simple, Vi er gæster og vi er inviteret, så lad os huske det og opføre os pænt. Hvert hold udpeger en tidstager, der sørger for at hver post tager 10 min. Denne tidstager bestemmer over holdet, men må gerne deltage i løsning af opgaverne. Såfremt tiden ikke overholdes og holdet kommer for sent i mål, udløser det strafpoint. VI er FDF ere, og kan sagtens skelne imellem leg og alvor, derfor er begge dele en del af løbet. Gør os alle stolte. Tidstageren har et point ark, her skal svar og point noteres

3 1) Arbejdsmarkedsudvalg: POST: Hvor Mange døre er der på rådhuset?, tæl mens i løber rundt, og noter på jeres ark. Nederst på arket skal i skrive hvilket hold i tror der vinder. Svar i øvrigt på nedenstående spørgsmål Memory I skal udpege på jeres hold: 1 person der er den der godt vil arbejde 1 person der er kommunens hjælper Resten er Arbejdsgiveren, altså den der har arbejdet I Danmark forsvinder danske arbejdspladser, både på grund af krisen, men også fordi at man flytter arbejdspladser til udlandet hvor det er billigere at hyre folk til at arbejde. I skal spille memory. Det ene hold er arbejdsgiver holdet, det andet er kommunen og arbejderen. Vi skal se hvilket hold der vinder. Der skal spilles helt normalt memory, blot med den forskel at de stik man vinder svare til arbejdspladser. Derfor skulle kommunen gerne vinde for at beholde arbejdspladerne. Kommunen og arbejderen forsøger at fastholde arbejdspladser, og skulle jo gerne vinde. Vi håber at kommunen vinder a. Hvorfor blander en kommune sig i at få folk i arbejde i. Fordi at man godt vil bestemme hvor folk arbejder ii. Fordi at man tjener mere på folk der er i arbejde iii. Fordi regeringen har bestemt det iv. Fordi de syntes det er synd for dem der ikke har et arbejde b. Hvad tilbyder kommunen folk der er arbejdsløse i. Kurser for at blive gode til et andet job ii. Gratis kaffe på rådhuset iii. At få et arbejde på rådhuset c. Må kommunen selv bestemme hvad de skal gøre på dette område i. Ja det blander ingen sig i ii. Nej, det er de arbejdsløse der bestemmer iii. Nej regeringen bestemmer

4 2) Borger og erhvervsudvalg: POST: Hvor mange Borgere er der i Høje Tåstrup kommune På kortet ses Høje Tåstrup kommune. Kommunen skal nu farves efter hvor mange der bor i de forskellige områder. I kan vælge at inddele kommunen i 3-4 eller flere områder, som i derefter farver. Rød: mellem Blå: mellem Gul: mellem Svar i øvrigt på nedenstående spørgsmål a. Byder man nye velkomne i kommunen i. Nej de kan finde oplysningerne på nettet ii. Ja det er vigtigt at folk kender alle kommunens tilbud iii. Kommunen er da ligeglade b. Hvad er erhverv og hvad betyder det for kommunen i. Det betyder at man godt må have forretninger i Kommunen ii. Alle forretninger og firmaer, at de betaler skat i kommunen iii. Det betyder håndværker, og at de skal have tilladelse til at arbejde i kommunen c. Hvad er et bandemiljø, og hvorfor bruge penge på det i. Det er rockorkestre og kommunen støtter det ii. Det er når unge finder sammen i bander, kommunen vil godt undgå det for at mindske kriminalitet d. Integration, hvad betyder integration i. Det er når man er god til at samarbejde ii. Det er når man godt vil have at folk fra forskellige kulturer skal forstå hinanden iii. Det er noget med Ipads e. Selvbetjening: Hvilke af disse ting kan man IKKE klare på rådhuset i. Købe Mælk ii. Forny sit pas iii. Få døbt sine børn iv. Søge om tilladelse til at bygge v. Ændre navn

5 3) Fritids og kultur udvalg: POST: Lege hale fanger, max 8 min. Svar på nedenstående spørgsmål a. Betaler kommunen for FDF huset i. JA ii. Nej det betaler kontingentet iii. Nej lederne betaler b. Hvor mange fritidsklubber er der i Høje Tåstrup i. 4 ii. 12 iii. 22 c. Er der museum i Høje Tåstrup i. Ja flere, bla. Kroppedal, ii. Nej d. Ved kommunen at der holdes Målfest og hvorfor i. Nej det er de ligeglade med ii. Ja kommunen ejer de lokaler hvori der holdes målfest, og støtter gerne sådanne aktiviteter iii. Ja for det er kommunen der skal afholde det

6 4) Institutions og skole udvalg; POST: Skriv 3 forslag ned til en langt bedre skole, læg det i kuverten og giv denne til borgmesteren. 10 min. Svar på spørgsmålene a. Hvor mange skoler er der i Høje Tåstrup i. 12 ii. 17 iii. 30 b. Hvad koster en skole elev pr år i ii iii c. Hvem bestemmer over skolerne i. Eleverne ii. Lærerne iii. Kommunen

7 5) Plan og miljø udvalg: POST: Indtegn på kortet Høje Tåstrups grænse, samt områderne: Fløng, Hedehusene, Sengeløse, Reerslev, Høje Tåstrup, Tåstrup og Vridsløsemagle. Svar på nedestående spørgsmål a. Hvad bestemmer kommunen omkring miljø i. At vi skal købe økologisk ii. At vi husker at slukke lyset iii. At vi skal spare på energien b. Hvad er en kommuneplan, og hvorfor er det interessant i. Det er en tegning over rådhuset, og er god og have når man skal finde rundt ii. Det er en plan man skal give regeringen så de kan se at man overholder alle de regler de laver. iii. Det er en plan for hvad der skal udvikles i kommunen så alle kan se hvad kommunes plan er for de næste år, omkring, nye veje, boliger og tiltag. c. Hvad mange forskellige typer containere er der på Genbrugspladsen i. 15 ii. 30 iii. 40

8 6) Social og Sundheds udvalg: POST: Ældre person til personlig hygiejne og afstøvning. Personen du ser, er svagelig og lettere handicappet, så han skal have hjælp til at få taget jakke og sko på, friseres, have børstet tænder og ryddet pænt op. Desværre er der ikke meget tid, så i har 7 minutter. Bagefter bedømmes resultatet på en skala fra 1-1o Svar på spørgsmålene a. Hvad betyder social i. Social handler om behandlingen af mennesker ii. Social er navnet på borgmesterens hund iii. Social er når man er handicappet b. Er der hospitaler i Høje Tåstrup i. Ja ii. Nej c. Hvorfor ejer Kommune boliger, hvad kan de bruges til i. Det er til de ansatte på rådhuset ii. Kommunen har boliger til ældre, handicappede samt folk der ikke har råd til egen bolig, fordi at vi i Danmark hjælper alle iii. Fordi at købe og sælge boliger er en god måde at kommunen kan tjene penge

9 7) Teknisk Udvalg: Bygge med spisepinde og kinesertråd\ståltråd, som gave til teknisk udvalg. 10. min Svar på spørgsmålene a. Hvad koster det at skovle sne i. 1 million ii. 2 millioner iii. 6 millioner b. Hvem bestemmer over vejene i. Det fordeles imellem kommunen, staten og boligejere ii. Det gør Dronningen iii. Kommunen bestemmer over alle de veje der er i kommunen c. Skal der holdes nogle bygninger vedlige i. Nej, skoler og ældreboliger bliver aldrig malet ii. Dem der bor i boligerne skal selv male og vedligehold iii. Kommunen sørger for at vedligeholde egne bygninger

10 8) Ældre udvalg: POST: Ældre Blind skal vises på plads, senil + dommer. En skal have bind for øjnene og de andre skal hjælpe denne igennem en bane, en leder er dommer og giver point. Udgangspunkt er 10 point, der tælles fra hver gang man rammer. a. Passer kommunen de ældre i. Nej det gør de ældres familie ii. Ja iii. Kommunen beder de ældre om at flytte b. Hvilke aktiviteter tænker kommunen har for de ældre i. Banko ii. Bedemand iii. Gymnastik iv. Frugt ordning v. Håndarbejde vi. Bus kontrollør vii. Træningscenter

11 9) Økonomi udvalg POST: Tælle penge I kassen er en masse penge, de skal naturligvis tælles Skriv beløbet: på svar kortet Svar på spørgsmålene a. Når der nu skal uddeles penge hvilket område er det vigtigste og hvorfor b. Hvis de vigtige områder skal have penge, hvem skal så have mindre c. Hvem giver kommunen penge i. Regeringen ii. Dem der bor i kommunen iii. Dronningen d. Hvem bestemmer hvordan pengene skal fordeles i. Kommunalpolitikkerne ii. Det stemmer forældrene om iii. Prins Frederik Hvor mange 1 kroner var der? Skriv antallet på svar kortet.

12 10) Lejrbål og andagt Vi er skal i byrådssalen og skal have kåret en vinder, Sunget en sang, og holdt lidt andagt. Sid ned og slap af

13 Point Seddel, Demokratiløb Navn på Hold: Navn på tidsholder: Post 1 Memory vinder: Svar C: Post 2 Afleveret Kort? Svar C: Svar D:

14 Svar E: Post 3 Svar C: Svar D: Post 4 Afleveret kuvert til Merete?: Svar C:

15 Post 5 Afleveret kort?: Svar C: Post 6 Point fra Dommer: Svar C: Post 7 Afleveret gave til teknisk udvalg ved posten? Svar C:

16 Post 8 Point fra Dommer: Post 9 Hvor mange penge var der? Svar C: Svar D:

17 Antal 1 kroner:

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sæsonstart 2009. Sæsonstart 2009

Sæsonstart 2009. Sæsonstart 2009 Sæsonstart 2009 Sæsonstart 2009 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot et godt opstartsarrangement

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

DILEMMASPIL FOR UNGE SPORTSUDØVERE

DILEMMASPIL FOR UNGE SPORTSUDØVERE Dette er et dilemmaspil, hvor I skal gætte hinandens svar på spørgsmål og dilemmaer om pengespil. Gennem diskussioner og gæt, får de unge fokus på deres egne og kammeraternes spillevaner og holdninger.

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Pige. Kærlighed. Årstid: Hele året

Pige. Kærlighed. Årstid: Hele året Pige Kærlighed Målgruppe: Seniorspejdere Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Kærlighed - niveau 4 - trin for trin En stor del af en piges hverdag og tanker handler om kærlighed. Det kan

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Slip kontrollen, lad brugerne styre

Slip kontrollen, lad brugerne styre STOF nr. 21, 2013 Slip kontrollen, lad brugerne styre - I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 11-05-2012 Efterfølgende forslag har i forskellige faser under udviklingen været præsenteret for / konfereret med bl.a. Anna Kirsten Olesen, formand for LO Aalborg, Dennis Christensen, FOA, Bente

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere