Optimering af TDC's logistik via Supply Chain Intelligence. SAS Forum, d. 29. maj 2008 Connie K. Gudum Supply Chain Konsulentchef, TDC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optimering af TDC's logistik via Supply Chain Intelligence. SAS Forum, d. 29. maj 2008 Connie K. Gudum Supply Chain Konsulentchef, TDC"

Transkript

1 Optimering af TDC's logistik via Supply Chain Intelligence SAS Forum, d. 29. maj 2008 Connie K. Gudum Supply Chain Konsulentchef, TDC 1

2 Indhold 1. Introduktion til TDC 2. Udvikling af TDC s forsyningskæde 3. Business Intelligence spiller en central rolle 4. Forskellige eksempler fra TDC s Supply Chain Intelligence-værktøj 5. Værdiskabelse og erfaringer 2

3 Kort om TDC - en moderne kommunikationsvirksomhed Den førende leverandør af kommunikationsløsninger i Danmark Stærk udvikling fra traditionel leverandør af fastnet- og mobiltjenester til leverandør af moderne kommunikationsløsninger Knap medarbejdere i Danmark ( i hele koncernen) Omsætning på 47 mia. kr. om året Fra traditionelt teleselskab Til moderne kommunikationsvirksomhed Kabler Kobber Distribution Ip baserede tjenester Multimedie Konvergensløsninger Musik Spil Tv 3

4 TDC er rygraden i det danske it- og kommunikationssamfund kilometer fiber, kilometer kobber 98,5 pct. bredbåndsdækning og 99 pct. mobildækning 99 pct. dækning med trådløs bredbånd - Turbo 3G (ultimo 2010) Investeringer for 12 mia. kroner i Norden planlagt fra 2008 til 2010 Trafikken i TDC s net svarer til at downloade Det Kongelige Biblioteks samling af bøger én gang hver 9. minut. 4

5 Udvikling af TDC s forsyningskæde 1. Introduktion til TDC 2. Udvikling af TDC s forsyningskæde 3. Business Intelligence spiller en central rolle 4. Forskellige eksempler fra TDC s Supply Chain Intelligence-værktøj 5. Værdiskabelse og erfaringer 5

6 TDC er en af Danmarks største logistikvirksomheder Fakta aktive varenumre Volumen/flow 2,5 mia. kr./år 370 mio. kr. lagerbindinger ~160 lagerpunkter (u. biler) postforsendelser/år fra distributionscenter til slutkunder 7,9 millioner kunder 1) SCM Opgaver (planlægning) Ressourcer: Fejlretningsopgaver Kundevendte teknikeropgaver Udbygning af infrastruktur (net) Materialer: Produkter til slutkunder (anlæg) Anlægsudstyr til netværk kapacitetsudvidelse/ny teknologi Drift og vedligeholdelse (drift) Værktøj og udstyr Infrastruktur 1200 Centraler 530 Teknikhuse km Kobber/fiber >2 mio. skabe Teknikere 2400 teknikere m. billagre Dækker Erhverv, Net, Privat Butikker/centre 63 TDC butikker 16 Erhvervscentre 25 Mobilcentre 1) Ved udgangen af

7 TDC s supply chain var i 2006 karakteriseret ved Strategiske håndtag Leverandører (~700) Eksterne distributører DC - Odense Dropsteder (~100) RL - Århus Driftlagre (~25) Flere fakta Kabelpladser (19) Net (~400) Lokallagre (50) Erhverv (~400) ~ interne transportopgaver via DFF ~ leverancer til kunder via Post Danmark ~ ordrer til eksterne leverandører ~ varemodtagelser ~1 mill. interne ordrelinier pa. Butikker (63) Installation (~1600) Struktur Mange ikke-koordinerede lagerpunkter Høje gennemløbstider Lav fleksibilitet over for ændringer/forespørgsler fra markedet Teknologi (IT/systemer) Manglende transparens mellem systemer Tunge manuelle processer allokerer ressourcer Manglende tværgående og fælles ledelsesinformation Medarbejdere/Organisation Silotænkning forhindrer effektivt tværgående samarbejde Flere logistikorganisationer med lavt kompetenceniveau Processer Intet entydigt ejerskab af forretningskritiske processer Mange ansvarsskift igennem hele værdikæden Kundebegrebet er ikke indarbejdet effektivt i organisationen Uhensigtsmæssig planlægning Ledelse og målstyring Forskellige målsætninger forhindrer effektivt samarbejde TCO (Total Cost of Ownership) er ikke indarbejdet effektiv 7

8 Hvad er vores supply chain-udfordringer? - vandstanden skal sænkes høj stor 8 Mange lagerpunkter Arbejdskapital lager, varer i arbejde Lange gennemløbstider Silotænkning Kompetenceniveau Mange ansvarsskift Mgl. transparens Manuelle processer Forskellige incitamenter Uforudsigelighed Styringsopgave planlægning, disponering lav lille Vi starter med fokus på forenkling af supply chain-struktur

9 Simplificering af den logistiske struktur - enten konsolidering eller direkte leverancer Nuværende setup RL - Århus Butikker (63) DC - Odense Lokallagre (50) Kabelpladser (19) Installation (~1600) Lagerhotel/MiIcom etc. Dropsteder (~100) Driftlagre (~14) Net (~400) Erhverv (~400) Forbrugssted Konsolidering Direkte leverancer RL - Århus DC - Odense Installation (~1600) RL - Århus Driftlagre (?) Erhverv (~400) Forbrugssted Forbrugssted Net (~400) Mange leverandører (>10) til mange forbrugssteder. Dette princip fokuserer på konsolidering og x-docking inden levering til forbrugssted. Eksempelvis vil dette gælde levering til teknikere & butikker Få leverandører (<10) til få forbrugssteder. Dette princip fokuserer på direkte levering fra leverandør til forbrugssted. Princippet vil arbejde på etablering af leverandørlagre som buffer. Eksempelvis vil dette gælde levering af kabler 9

10 TDC s supply chain udviklingsprogram Projekterne blev identificeret via analyser Her er vi så nu Analyse Supply Chain Analyse Installation Analyse Erhverv Analyse Net Analyse Butik Projekt Trimning lokallagre Proces Projekt Konsolidering Projekt Lagerstyring Projekt Ordreproces Analyse Mobil Projekt Ordreproces teknikere Projekt Direkte levering af kabler Proces Analyse På tværs Struktur Proces Projekt Projekt Projekt Rapportering Målstyring Kompetenceudvikling Teknologi Teknologi Medarbejdere Projekt Salgsprognoser og Planlægning Struktur, proces Projekt Mobildistribution Struktur, proces, teknologi Projekt Lagerstyring Struktur, proces Proces Projekt Ny ordreproces for teknikere samt forenkling af logistikstruktur Struktur, organisation, proces, teknologi Driftoptimering Lagerstyring Proces, teknologi Proces

11 Business Intelligence spiller en central rolle 1. Introduktion til TDC 2. Udvikling af TDC s forsyningskæde 3. Business Intelligence spiller en central rolle 4. Forskellige eksempler fra TDC s Supply Chain Intelligence-værktøj 5. Værdiskabelse og erfaringer 11

12 Business Intelligence spiller en central rolle Hvad er vores baseline? Hvad er symptomer, og hvad er årsager? Hvilke projekter skal prioriteres? Hvilke effekter kan vi forvente? Skaber projekterne de forbedringer, vi forventer? Vi har brug for intelligence 12

13 Business Intelligence i forsyningskæden - drift versus udvikling Drift af forsyningskæden Driften skal leve op til de fastlagte mål Driften skal udvikle sig, dvs. konstant forbedre sig Identificere nye udviklingsområder Udvikling af forsyningskæden Etablere baseline i projektet Dokumentere at projektet skaber forbedringer Opfølgning på at forbedringerne er vedvarende Målstyring og rapportering til driften - skal være automatiseret - er typisk baseret på hårde data - skal være forankret i afdelingerne Målstyring og rapportering i projekterne - kan ikke altid automatiseres - skal have let datatilgængelighed - er typisk en kombination af nøgletal baseret på hårde data og på medarbejderviden 13

14 Vi kalder det Supply Chain Intelligence (SCI) - formål og vision blev formuleret fra starten Et tværgående supply chain management-system er etableret. Midlet er et intelligent værktøj baseret på SAS Business Intelligence platform. Formål: at give mulighed for at identificere problemer og årsager Give brugeren mulighed for at dykke ned i de enkelte hovedprocesser i SCO for derigennem at afdække dekoblingspunkter, der fører til eksempelvis leveringssvigt m.m. at skabe indsigt i forbindelse med operations Give brugeren overblik over SCO performance fra dag til dag. Overblikket giver adgang til nøgletal såvel som dekomponering af nøgletal til bagvedliggende årsagsforklaringer og årsags-virkningsanalyser. at optimere vareflowet gennem dynamisk lagerstyring Sætte disponenten i stand til dynamisk og løbende at styre genbestillingspunkter på central- såvel som vogn- og lokallagre ud fra viden omkring leveringstider, forbrug, varians, ordreomkostninger etc. at skabe overblik i forbindelse med controlling Give overblik gennem centrale rapporter, der understøtter den finansielle rapportering, herunder monitorering af omsætningshastighed og nedskrivninger på centrale lagre såvel som vogn- og lokallagre samt give mulighed for benchmark. Visionen: Fælles fundament At samle alt supply chain styring, rapportering og optimering for hele TDC i dette miljø Opfølgning på strategiske projekter At danne det datagrundlag, der er nødvendig for at lave opfølgning på de strategiske supply chain-udviklingsprojekter 14

15 Visionen er baseret på 4 grundpiller De 4 dimensioner i TDC s Supply Chain Intelligence-system Min Min SCOAbn. Service levels Turnover Min SCO Abn. MinSCOAbn. Overall Overblik controlling (kroner) Nøglerapporter giver overblik over finansielle mål - Lageromsætningshastighed - Artikler uden bevægelse - Nedskrivninger - Logistikomkostninger Overblik operations (styk) Dag til dag performance med adgang til detaljerede informationer. - Leveranceperformance kunder - Leverandørperformance - Forbrugsoverblik - Lagerbeholdninger Målstyring og årsag/virkningsanalyse Drill down i rapporter for at finde årsager, der fører til eksempelvis leveringssvigt. - KPI-overblik - Rapporter til uddybning Lageroptimering Dynamisk lagerstyring baseret på: - Leveringstider - Forecast på forbrug - Varians på forbrug - Ordre- og lageromkostninger - Ønskede serviceniveauer Benefits En fælles sandhed: Fokus flyttes fra datavalidering til årsagsforklaringer Ressourcer flyttes fra databehandling og rapportering til analyse Overblik over fælles pejlemærker ift. strategiske målsætninger Nedbryder strategiske nøgletal til afdelingsspecifikke nøgletal, hvorved suboptimering mindskes Hurtig problemidentifikation og årsagssammenhæng på performance-gab Strømlignet rapporterings- & analyseproces Øget gennemsigtighed i kæden (nøgletal) Nedbringelse af lagerbinding pba. dynamisk lagerstyring efter matematiske principper Struktureret beholdningsstyring af mange lagre ++Benefits 15

16 Og vi implementerede visionen i bidder Brugere: ~20 ~40 ~150 ~200 ~200 ~200 Fundament Overblik Målstyring Lageroptimering Release 1 Portalmiljø 8 rapporter Etablering af data warehouse Release 2 Release 3 Målstyring + 9 rapporter + 3 grafer Udbygning af data warehouse Maks/min værktøj light +10 rapporter +3 grafer Release 4 Release 5 R.6 Maks/min-styring af billagre ABCkategorisering light Målstyring del 2 ABCkategorisering jan Implementeret i SCI juni/sept Excel værktøj baseret på SCI-udtræk juni/aug maj sept nov 16

17 Rapportering og nøgletal går hele vejen gennem TDC s forsyningskæde Leveranceprocessen Skrot Planlægning Disponering Returlager Værksted Returlager Retur screening butik Leverandører Varemodt. DC Forsendelse DC Distribution DF forbrug bil Lokallagre Forbrug VAL Driftslager Forbrug Lagerpunkter Rapporter og nøgletal PLAN - source (Disponentperformance) SOURCE (Leverandørperformance) MAKE (Distributionscenterperformance) DELIVER (Kundeleveranceperformance) RETURN (Returlogistikperformance) Lagerbeh. (stk,kr.) Nedskrivninger Omsætningshast. Artikler uden bevægelse Replanlægninger Leverancesikkerhed - 1. lovet dato - sidste lovet dato Leveringstider Plukkeservicegrad Adviceringsgrad Leverancepræcision - Månedligt og dagligt - 1. lovet og sidste lovet Antal restordrelinier Returmængde 17

18 Eksempler 1. Introduktion til TDC 2. Udvikling af TDC s forsyningskæde 3. Business Intelligence spiller en central rolle 4. Forskellige eksempler fra TDC s Supply Chain Intelligence-værktøj 5. Værdiskabelse og erfaringer 18

19 Ledelsesinformation: Grafer med udviklingen på de vigtigste nøgletal giver ledelsen et hurtigt overblik 19

20 Opslagsværket Kvikkassen : Disponenterne har hurtigt overblik over vigtige informationer på et varenummer 20

21 Målstyring giver mulighed for opfølgning på såvel drift og udviklingsprojekter 21

22 Eksempel: Et af vores vigtigste nøgletal, nemlig leveringsevne til kunderne, er hævet markant Historisk tendens over Leverancepræcision kunder 1. lovet 22

23 Værdiskabelse og erfaringer 1. Introduktion til TDC 2. Udvikling af TDC s forsyningskæde 3. Business Intelligence spiller en central rolle 4. Forskellige eksempler fra TDC s Supply Chain Intelligence-værktøj 5. Værdiskabelse og erfaringer 23

24 SCI har skabt værdi for TDC 1) Fokus! 2) Indsatser! 3) Overvågning! Intelligence skaber attention på, hvor vi skal fokusere vores indsatser. Intelligence gør det ikke alene! Det er indsatserne, der skaber forandringerne. Der, hvor vi har haft indsatser, har vi set kraftige forbedringer. Intelligence skal hjælpe os med at overvåge, at forbedringer er vedvarende. Nøgletal Lagerværdi på varer uden bevægelse (Erhverv) 4,9 mkr. 3,2 mkr. Svarende til %-vis andel af lagerværdi på stabilt 55mkr 8,6% 5,5% Leveringsevne - leverandører 70% 82% Leveringsevne - kunder 95% 97% Replanlægninger af salgsordrer 20% 10% Overblik disponenter Reduceret med 3 FTE Overblik ledelsen Udviklingsprojekter identificeres hurtigere Ressourcer databehandling 2 FTE flyttet fra databehandling til analyse Analyser til projekter Besparelsesmål på 100 mkr. identificeret Performanceforbedringer gennem hele kæden 24

25 Hvilke erfaringer har vi gjort os? Erfaringer undervejs Byg en vision, men opbyg systemet stepvist > giver quick wins og implementerbare indsatser De valgte nøgletal og rapporter skal støtte op om strategien, men pas på med ikke at fokusere på for mange samtidigt. Det skal forankres ude ved medarbejderne -> synligt for medarbejderne hvordan de bidrager til den overordnede strategi Intelligence skaber ikke forbedringer i sig selv der skal konkrete indsatser til (en kombination af Struktur-Teknologi-Medarbejdere- Processer-Målstyring) En ting er de faste rapporter, en anden er den fleksibilitet og lette adgang til data, der gør at informationer og analyser er klar hurtigere end tidligere 25

26 Spørgsmål 26

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

M A G A S I N O M L E D E L S E, S T R A T E G I O G T E K N O L O G I F R A S A S I N S T I T U T E

M A G A S I N O M L E D E L S E, S T R A T E G I O G T E K N O L O G I F R A S A S I N S T I T U T E Refleksion M A G A S I N O M L E D E L S E, S T R A T E G I O G T E K N O L O G I F R A S A S I N S T I T U T E Vi kan ikke basere vores politik på, hvad nogle tror. Så bruger vi pengene forkert Louise

Læs mere

Højere produktivitet i ordreflow mellem virksomheder

Højere produktivitet i ordreflow mellem virksomheder Whitepaper Højere produktivitet i ordreflow mellem virksomheder Virksomheders evne til i fællesskab at etablere en procesbaseret og operationel forsyningskæde er helt afgørende for forsyningskædens samlede

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Balanced Scorecard -Implementering i praksis-

Balanced Scorecard -Implementering i praksis- Balanced Scorecard -Implementering i praksis- INTERNE PROCESSER LÆRING & VÆKST INTERNE PROCESSER LÆRING & VÆKST KUNDER FINANSIEL af Henrik Lundum 2007 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Forfatter... 2 3 Målsætning...

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. ved bestyrelsesformand Vagn Sørensen

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. ved bestyrelsesformand Vagn Sørensen Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år ved bestyrelsesformand Vagn Sørensen TDC A/S Ordinær generalforsamling 6. marts 2014 Side 2 Indledning 2013 har for TDC været et år, hvor

Læs mere

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet Nr.1/Marts 13 Business Intelligence BI er afgørende for f oto: Jahn teigen/scanpix vores virksomhed Søren Halskov Nissen: BI er livsnerven for vores succes

Læs mere

IBM Global Business Services Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma

IBM Global Business Services Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma ibm.com/services/dk Mulighederne En undersøgelse, som IBM gennemførte fornylig for et britisk ministerium, der styrer kundekontaktcentre og

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Koncernrapportering Koncernrapportering af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Danske virksomheder har gennem de seneste år investeret enorme summer i effektivisering af de operationelle

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Informationsteknokogi

Informationsteknokogi Informationsteknokogi Artikel trykt i Informationsteknologi. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION CFO CONTENT Vol. 3-2012 FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION SIDE 3 KRIG MOD KOMPLEKSITETEN DER ER PENGE TIL BUNDLINJEN Omfanget af kompleksitet i virksomhederne er støt stigende også i finansfunktionen.

Læs mere

Logistik og Supply Chain Management

Logistik og Supply Chain Management KAPITEL 1 Logistik og Supply Chain Management Det klassiske problem i enhver virksomhed, der lagerfører fysiske varer, er, at det ofte er de forkerte varer, der ligger på hylderne. Enten er der for meget

Læs mere

SKI Årsdage for offentligt indkøb 2015

SKI Årsdage for offentligt indkøb 2015 SKI Årsdage for offentligt indkøb 2015 9. marts 2015, Århus 11. marts 2015, København Hvordan får du din organisation med i transformationen..? Direktør for Indkøb, Supply Chain Management & Kommercielle

Læs mere

Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering

Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering Af John Johansen Jens Ove Riis & Jan Stentoft Arlbjørn 2006 Aalborg Universitet 1 Copyright Center for Industriel Produktion,

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

for vækst og bedre bundlinje i detailhandlen

for vækst og bedre bundlinje i detailhandlen Fra ambitiøs strategi til effektiv drift Forretningsudvikling og itløsninger, der skaber grundlag for vækst og bedre bundlinje i detailhandlen EG www.eg.dk Fremtidens detailhandel Stigende international

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER

SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Jan Stentoft Lisa Thoms ISBN: 978-87-91070-85-3 Design: hegnet.dk Finansieret af Industriens Fond Industriens Fond Esplanaden 34 A 1263 København

Læs mere

Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet

Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet Marts 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. England... 2 2.1 NHS Logistics Authority... 2 2.1.1 NHS Logistics'

Læs mere

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel Sig e til din handel - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel White Paper af Bleau A/S Når man betragter den rivende udvikling af e-handel på verdensplan, vil

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Strategi for videnledelse 1

Strategi for videnledelse 1 Oktober 2001 Strategi for videnledelse 1 BDO-professor, cand.oecon., Ph.d, Per Nikolaj Bukh, Handelshøjskolen i Århus Cand.oecon, Mette Rosenkrands Johansen, Handelshøjskolen i Århus Professor, Dr.merc.,

Læs mere

WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser

WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser WHITE PAPER Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser LEAN SAGSBEHANDLING GJORT ENKELT Flere undersøgelser viser, at a-kassernes top 5 udfordringer er og i lang tid har været: Øget omkostningsbevidsthed

Læs mere